KOAGULOLOGIA ANALITYKA OGÓLNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOAGULOLOGIA ANALITYKA OGÓLNA"

Transkrypt

1 BADANIA LABORATORYJNE LP HEMATOLOGIA 1 MORF Morfologia krwi 7,00 1 doba krew na EDTA 2 ROZ Morfologia z rozdziałem WBC 5-DIFF 10,00 1 doba krew na EDTA 3 ROZM Morfologia z rozmazem mikroskopowym 18,00 1 doba krew na EDTA 4 MIKR Rozmaz krwi obwodowej - ocena mikroskopowa 12,00 1 doba krew na EDTA 5 HT Hematokryt wirówkowy 6,00 1 doba krew na heparynę 6 MGM Mielogram (bez pobrania) 140, dni punktat szpiku 7 OB. OB-metoda wystandaryzowana 4,00 1 doba krew na cytrynian 8 RET Retykulocyty 10, dni krew na EDTA 9 OPO Oporność osmotyczna erytrocytów 15,00 1 doba krew na heparynę KOAGULOLOGIA 10 PT PT-czas protrombinowy, INR 7,00 1 doba krew na cytrynian 11 APTT APTT-czas kaolinowo-kefalinowy 8,00 1 doba krew na cytrynian 12 FIB Fibrynogen 17,00 1 doba krew na cytrynian 13 DD D-dimery - ilościowo 45,00 1 doba krew na heparynę 14 FDP FDP 50,00 1 doba krew na cytrynian ANALITYKA OGÓLNA 15 MOBO Badanie ogólne moczu + ocena mikroskopowa osadu 10,00 1 doba mocz 16 MOPA Badanie ogólne moczu (test paskowy) 4,00 1 doba mocz 17 MOOS Osad moczu - ocena mikroskopowa 6,00 1 doba mocz 18 MOGL Glukoza w moczu - ilościowo 7,00 1 doba mocz 19 MOBC Białko w moczu - ilościowo 7,00 1 doba mocz 20 MOBJ Białko BENCE-JONESA w moczu - wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda (test immunochromatograficzny) 85,00 1 doba mocz 21 MOAD Liczba ADDISA w moczu 13,00 1 doba zbiórka 12 lub 24 h 22 POBG Porfobilinogen w moczu - próba Hoescha 30,00 1 doba świeży mocz 23 KAL Badanie ogólne kału 15,00 1 doba kał 24 KU Krew utajona - test immunochromatograficzny ( bez diety) 15,00 1 doba kał 25 PASK Pasożyty w kale - badanie mikroskopowe 16, dni kał 26 LAMB Cysty LAMBLII w kale - test immunochromatograficzny 25, dni kał 27 OWS Owsiki - test celofanowy 12,00 1 doba odcisk celafonowy 28 PMR PMR-wł.fizyczne, cytoza, odczyny białkowe, białko, glukoza, osad 42, dni PMR 29 PJC Płyn z jam ciała - ph. wł. fiz. cytoza, odczyny białkowe,badania biochemiczne (BC,ALB,OSM,LDH) 44, dni płyn+płyn na EDTA 30 PST Płyn stawowy - ph, wł fiz, cytoza, pr. Ropesa, osad 38, dni 31 OCM Ocena przyżyciowa komórek w preparacie mikroskopowym 18,00 1 doba płyn+płyn na EDTA wymazy, wydzieliny, wydaliny 32 TTC TTC 7,00 1 doba mocz IMMUNOLOGIA / SEROLOGIA 33 IGE IgE 34,00 1 doba 34 LEL Przeciwciała anty-n-dna-jakościowo 25,00 1 doba

2 35 WR VDRL (badanie w kierunku kiły) -WR 7, dni 36 MONL Mononukleoza - test lateksowy na przeciwciała heterofilne 20,00 1 doba 37 RFL RF- czynnik reumatoidalny - jakościowo 8,00 1 doba 38 ACCP Przeciwciała anty - CCP 70, dni 39 WARO Test Waalera - Rose'a - ilościowo 15, dni 40 ASO ASO - miano 12,00 1 doba

3 LP CHEMIA KLINICZNA SUBSTRATY 41 ALB Albuminy 5,00 1 doba 42 BC Białko całkowite 5,00 1 doba, mocz 43 BILC Bilirubina całkowita 6,00 1 doba 44 BILZ Bilirubina związana (bezpośrednia) 7,00 1 doba 45 CA Wapń 6,00 1 doba, mocz 46 CHC Cholesterol całkowity 5,00 1 doba 47 CHH Cholesterol HDL 9,00 1 doba 48 ELF Elektroforeza białek surowicy + Białko całkowite 35,00 do 8 dni 49 FE Żelazo 6,00 1 doba 50 FOS Fosforany 6,00 1 doba, mocz 51 GAZ Gazometria z jonogramem (sód+potas+chlorki+wapń zjonozowany +hematokryt) 26,00 1 doba krew na heparynę 52 GLU Glukoza 5,00 1 doba krew kapilarna,, mocz, PMR 53 KMO Kwas moczowy 6,00 1 doba, mocz 54 KRE Kreatynina + egfr 6,00 1 doba, mocz 55 MG Magnez 6,00 1 doba, mocz 56 MO Mocznik 5,00 1 doba, mocz 57 NAK Elektrolity (sód + potas+ chlorki) 13,00 1 doba, mocz 58 OGT2 Krzywa glikemii - 2 pkt. (OGTT) 12,00 1 doba krew kapilarna, 59 OGT1 Glikemia po obciążeniu - 1 pkt. 8,00 1 doba 60 OSM Osmolalność 8,00 1 doba, mocz 61 TG Trójglicerydy 6,00 1 doba 62 TIBC TIBC 10,00 1 doba 63a LIP Lipidogram (Cholesterol całk., Chol.HDL, Chol.LDL obl. Trójglicerydy) 18,00 1 doba ENZYMY 63 AST AST (GOT) 5,00 1 doba 64 ALT ALT (GPT) 5,00 1 doba 65 GGT GGT (GGTP) 5,00 1 doba 66 AMY Alfa -Amylaza 7,00 1 doba, mocz 67 ALP ALP-fosfataza alkaliczna 6,00 1 doba 68 CHE Cholinoesteraza 15, dni 69 CK CK (CPK) - kinaza kreatynowa 10,00 1 doba 70 LDH LDH-dehydrogenaza mleczanowa 10,00 1 doba HORMONY TARCZYCY 71 TSH TSH (tyreotropina) ultraczuła - test III generacji 20,00 1 doba 72 FT3 FT3 - wolna trijodotyronina 20,00 1 doba 73 FT4 FT4 - wolna tyroksyna 20,00 1 doba 74 TPOP Anty- TPO 30,00 1 doba HORMONY PŁCIOWE I INNE

4 75 E2 Estradiol 25,00 1 doba 76 FSH FSH - folikulotropina 25,00 1 doba 77 HCG HCG +BETA - gonadotropina kosmówkowa całk.+ pojedn.beta 27,00 1 doba 78 LH LH - lutropina 30, dni 79 PRG Progesteron 25,00 1 doba 80 PRL Prolaktyna 25,00 1 doba 81 DHES DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu) 30, dni 82 TES Testosteron 32,00 1 doba 83 KORT Kortyzol 30, dni

5 LP DIAGNOSTYKA CUKRZYCY 84 INS Insulina 35,00 1 doba 85 PEPC Peptyd C 35, dni 86 HBA1 Hemoglobina glikowana 29,00 1 doba krew na EDTA 87 FRU Fruktozaminy 20, dni 88 MALB Mikroalbuminuria - albuminy w moczu ilościowo 20, dni mocz DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ GOSPODARKI WAPNIOWO - FOSFORANOWEJ 89 PTH Parathormon (PTH) natywny 65,00 1 doba 90 DTOT Witamina D (25-OH) całkowita 55,00 1 doba DIAGNOSTYKA NIEDOKRWISTOŚCI 91 FERR Ferrytyna 35,00 1 doba 92 B12 Witamina B12 35,00 1 doba MARKERY KARDIOLOGICZNE 93 HTNT TnT- sercowa troponina T- metoda ultra czuła 27,00 1 doba 94 CTNT TnT sercowa troponina T - test paskowy 41,00 1 doba krew na heparynę 95 BNP NT - pro BNP 88,00 1 doba MONITOROWANIE LEKÓW 96 DIGO Digoksyna 40, dni MARKERY NOWOTWOROWE 97 AFP AFP - alfa - fetoproteina 30, dni 98 CA19 CA ,00 1 doba 99 CEA CEA - antygen karcyno -embrionalny 27,00 1 doba 100 CA72 CA ,00 1 doba 101 PSA TPSA - całkowity PSA 27,00 1 doba 102 CA12 CA ,00 1 doba 103 HE4 HE4 (przy jednoczesnym wykonaniu badania CA dodatkowo wskaźnik ROMA) 60,00 1 doba 104 CA15 CA , dni 105 CY21 CYFRA ,00 1 doba 106 NSE NSE 38,00 1 doba MARKERY STANÓW ZAPALNYCH 107 CRPL CRP ( białko ostrej fazy ) - półilościowo 12,00 1 doba 108 HCRP CRP ilosciowo (met. ultra czuła) 12,00 1 doba 109 PCT Prokalcytonina 72,00 1 doba DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ WZW typu B 110 HBSA HBsAg - antygen HBs z testem potwierdzenia 20, dni 111 HBSP Przeciwciała anty - HBs (ilościowo) 28,00 1 doba 112 HBCT Przeciwciała anty-hbc total 66, tygodni 113 HBCM Przeciwciała anty-hbc Cennik w klasie Usług IgM Głogowskiego Szpitala Powiatowego spółka z o.o. na rok , tygodni WZW typu C

6 114 HCVP Przeciwciała anty-hcv (jakościowo) 35,00 1 doba HIV 115 HIV Przeciwciała anty-hiv1/2 i antygen p24, z testem potwierdzenia - badanie wykonywane na podstawie skierowania od lekarza 35,00 1 doba (wynik ujemny); 2-5 tygodni (wynik dodatni) TORCH 116 TOXG Toxoplasma gondi - przeciwciała w klasie IgG 30,00 1 doba 117 TOXM Toxoplasma gondi - przeciwciała w klasie IgM 30,00 1 doba 118 CMVG Cytomegalia - przeciwciała w klasie IgG 30, dni 119 CMVM Cytomegalia - przeciwciała w klasie IgM 35, dni 120 RUBG Rubella (różyczka) przeciwciała w klasie IgG 30,00 1 doba 121 RUBM Rubella (różyczka) przeciwciała w klasie IgM 35,00 1 doba

7 LP 122 HP INNE Helicobacter pyroli - przeciwciała w 3 klasach - IgG, IgA, IgM (jakosciowo) 20,00 1 doba 123 CPG Chlamydia pneumoniae - przeciwciała w klasie IgG 41, tygodni 124 CPA Chlamydia pneumoniae - przeciwciała w klasie IgA 41, tygodni 125 CTG Chlamydia trachomatis - przeciwciała w klasie IgG 41, tygodni 126 CTM Chlamydia trachomatis - przeciwciała w klasie IgM 41, tygodni 127 MPG Mycoplasma pneumoniae- przeciwciała w klasie IgG 43, tygodni 128 MPM Mycoplasma pneumoniae- przeciwciała w klasie IgM 41, tygodni 129 BORG Borelioza - przeciwciała w klasie IgG 46, tygodni 130 BORM Borelioza - przeciwciała w klasie IgM 46, tygodni 131 KRZA Krztusiec - przeciwciała w klasie IgA 41, tygodni 132 KRZG Krztusiec - przeciwciała w klasie IgG 41, tygodni 133 KRZM Krztusiec - przeciwciała w klasie IgM 41, tygodni TOKSYKOLOGIA 134 ZPP Cynkoprotoporfiryny (ZPP) 30, dni krew na EDTA 135 AS Arsen w moczu 40,00 do uzgodnienia mocz 136 ZN Cynk 25,00 do uzgodnienia 137 CU Miedź 25,00 do uzgodnienia 138 PB Ołów 35, dni krew na EDTA SEROLOGIA GRUP KRWI 139 GK Grupa krwi 50, dni krew na skrzep 140 ODP Odpis wyniku 3, POB Pobranie krwi żylnej 5, POBK Pobranie krwi kapilarnej 5, WIR Separacja materiału 7,00 Uwagi: 1) Istnieje możliwość wykonania badań w trybie CITO.Wówczas do całego zlecenia doliczana jest kwota 18 zł. Szacunkowy czas oczekiwania na wynik badań w tym trybie wynosi 1-1,5 godz., w zależności od rodzaju badania. 2) W przypadku gdy usługa medyczna służy profilaktyce i poprawie zdrowia w/w ceny są cenami brutto. 3) W przypadku gdy usługa medyczna służy do celów orzeczniczych do w/w cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z O.O. NA ROK 2014

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z O.O. NA ROK 2014 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Naszą Troską Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją Ambicją CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GŁOGOWSKI SZPITAL

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

Hematologia i koagulologia

Hematologia i koagulologia Kod badania Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania (dni robocze) Cena Hematologia i koagulologia APTT APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) cytrynianowe 1 10,00 DD D-dimery cytrynianowe 1 34,00 FIBR Fibrynogen

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Cennik FFS Synevo Sp. z o. o. obowiązujący od 01.10.2014

Cennik FFS Synevo Sp. z o. o. obowiązujący od 01.10.2014 Kod badania Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) hematologia i koagulologia APTT APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) osocze cytrynianowe 1 DD D-dimery osocze cytrynianowe 1 FIBR

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ 2015r. ANALITYKA

CENNIK BADAŃ 2015r. ANALITYKA CENNIK BADAŃ 2015r. ANALITYKA ICD-9 MATERIAŁ CZAS/dni ANALITYKA OGÓLNA A01 Mocz - analiza ogólna (fizyko-chemiczne+osad) mocz 1 I09 Mocz - mikroalbuminuria mocz 1 A23 Kał badanie ogólne A21 Kał badanie

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej cennik z dnia 11.09.2014 r. BADANIA LABORATORYJNE HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej 3 Retikutocyty 4 Osczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 5 Płytki krwi, metoda mikroskopowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM Kod ICD-9 Nazwa wg ICD-9 Cena X100 Inne 50 A Analityka lekarska A01 Mocz - badanie ogólne 10 A07 Białko całkowite w moczu - utrata dobowa 11 A15 Glukoza

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

Cennik na 2014 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Cennik na 2014 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń Cennik na 2014 rok DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA (obowiązuje od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK USŁUG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA L.p. Rodzaj badania Cena netto w zł Stawka vat w % Cena brutto w zł DIAGNOSTYKA ANALITYCZNA 1 Aceton

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ Mi-Kam* Obszar Symbol Nazwa badania Cena [zł]

CENNIK BADAŃ Mi-Kam* Obszar Symbol Nazwa badania Cena [zł] CENNIK BADAŃ Mi-Kam* Obszar Symbol Nazwa badania Cena [zł] Profilaktyka dzieci ZDR/D Zdrowe Dziecko 30 Alergia IGE/OSA IgE - Jady owadów (EUROIMMUN) 80 IGE/ATO IgE - profil atopowy ( EUROIMMUN ) 150 IGE/PED

Bardziej szczegółowo

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł

1 17-OH progesteron 25,00 zł. 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 35,00 zł. 3 AFP Alfa-fetoproteina 25,00 zł. 4 Albuminy 8,00 zł. 5 Aldosteron 35,00 zł L.p. Badania immunochemiczne Cena 1 17-OH progesteron 2 ACTH hormon adrenokortykotropowy 3 AFP Alfa-fetoproteina 4 Albuminy 8,00 zł 5 Aldosteron 6 Alfa 1 antytrypsyna 7 Aminotransferaza alaninowa ALT (GPT)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Cennik na 2013 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA

Cennik na 2013 rok. I. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - siedziba ul. Św. Józefa 53-59 HEMATOLOGIA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ul. Św. Józefa 53-59 87-100 Toruń Cennik na 2013 rok DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I MIKROBIOLOGICZNA (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

P.P.H.U TechMed Krzysztof Czarnota 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 88/48 Email: biuro@tech-med.org.pl mbank: 08 1140 2004 0000 3102 7067 3529

P.P.H.U TechMed Krzysztof Czarnota 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 88/48 Email: biuro@tech-med.org.pl mbank: 08 1140 2004 0000 3102 7067 3529 P.P.H.U TechMed Krzysztof Czarnota 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 88/48 Email: biuro@tech-med.org.pl mbank: 08 1140 2004 0000 3102 7067 3529 Tel:721 095 947 NIP:726-225-09-48 REGON:101409596 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ BIOCHEMIA kod (nazwa badania) (skrót lub synonim) 1. 100 Acetaminophen Paracetamol 2. 101 Albuminy ALB 3. 102 Alkohol etylowy Etanol 4. 103

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BIOCHEMIA

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BIOCHEMIA CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BIOCHEMIA kod (nazwa badania) (skrót lub synonim) 1. 100 Acetaminophen Paracetamol 25,00 zł 2. 101 Albuminy ALB 7,50 zł 3. 102 Alkohol etylowy Etanol 30,00 zł 4. 103 α 1-Antytrypsyna

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Nazwa badania Cena badania Czas oczekiwania na wynik (dni) H E M A T O L O G I A Morfologia 5 diff 5,00 zł. 1 Morfologia 3 diff 4,50 zł. 1 Rozmaz krwi obwodowej 4,50 zł. 1 Retikulocyty 4,00 zł. 1 OB 5,00

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r.

Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. Specjalistyczne badania labolatoryjne Cennik usług obowiązujący od 02.10.14 r. ANALITYKA LEKARSKA Nazwa badania Mocz - badanie ogólne + Mocz 1 12 osad Białko w dobowej Mocz 1 11 zbiórce moczu Białko w

Bardziej szczegółowo