ZASADY RELACJI Z PACJENTEM WYBRANE ZAGADNIENIA SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA TYPOWE BŁĘDY OCZEKIWANIA PACJENTA ZASADY RELACJI Z PACJENTEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15.11.2014 ZASADY RELACJI Z PACJENTEM WYBRANE ZAGADNIENIA SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA TYPOWE BŁĘDY OCZEKIWANIA PACJENTA ZASADY RELACJI Z PACJENTEM"

Transkrypt

1 WYBRANE ZAGADNIENIA SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA dr n. med. Bartosz Grabski Katedra Psychiatrii UJ CM Forma rozmowy neutralizująca: Opory Wstyd Zahamowania Lęk Edukująca Docenienie mowy ciała Nieprzecenianie psychologii pierwszego wrażenia Nieprzecenianie wieku metrykalnego pacjenta Nieprzecenianie poziomu wykształcenia pacjenta Rozważyć czy rozmawiać z parą, czy osobno z każdym z partnerów Bartosz Grabski 2 TYPOWE BŁĘDY OCZEKIWANIA PACJENTA Oczekiwania na inicjatywę pacjenta Brak czasu Udzielanie tzw. zdroworozsądkowych rad Nastawienie na usunięcie objawu a nie przyczyny Projekcja własnych doświadczeń i problemów Obrażanie się Proponowanie metod leczenia nieakceptowanych przez pacjenta Efekt halo Efekt diabelski Bartosz Grabski 3 Inicjatywy lekarza Intymności i dyskrecji Bezpieczeństwa, zrozumienia i nieoceniającej postawy Pomocy w porozumiewaniu się Pomocy w przełamywaniu barier Pomocy w neutralizowaniu lęków i obaw Niskiego kosztu leczenia Empatii i zrozumienia Oczekiwanie rzeczowej i fachowej pomocy Bartosz Grabski 4 Specyfika kontaktu z mężczyznami Lakoniczni, powściągliwi Podejście ambicjonalne, zadaniowe Ubogi zasób słownictwa Dłużej dojrzewają do wizyty Ukrywający dane, skłonni do kłamstw Kreujący pozytywny obraz ja w roli kochanka Mogą zawyżać liczbę partnerek Stosunek do występujących zaburzeń: minimalizują, skracają czas trwania, bagatelizują, ukrywają pod maską innego Bartosz Grabski 5 Specyfika kontaktu z kobietami Chętniej rozmawiają o swoich problemach Łatwiej nawiązują kontakt Operują większym zakresem słownictwa Bardziej zdyscyplinowane Bardziej skłonne do współpracy z lekarzem w procesie diagnostycznym Lepiej znają swoje ciało Więcej mówią; drobiazgowo odtwarzają przebieg Mogą zaniżać liczbę partnerów seksualnych Bartosz Grabski 6 1

2 PODSTAWOWE DEFINICJE CYKL REAKCJI SEKSUALNYCH I. Tożsamość płciowa II. Orientacja seksualna III. Preferencje i zainteresowania seksualne IV. Rola płciowa Model EPOR¹ Model EOR Model DEOR² Napięcie seksualne Plateau Orgazm V. Funkcjonowanie seksualne D= desire E= excitation O= orgasm R= resolution P= plateau Podniecenie Pożądanie Odprężenie Czas Bartosz Grabski 7 Bartosz Grabski 8 ¹Masters, Johnson, 1966 ²Masters, Johnson, Kaplan, 1977 OŚRODKOWA REGULACJA REAKCJI SEKSUALNYCH NORMY SEKSUALNE POŻĄDANIE PODNIECENIE ORGAZM testosteron + estrogeny (u kobiet) + prolaktyna - testosteron + estrogeny (u kobiet) + tlenek azotu + acetylocholina + noradrenalina +/-/? noradrenalina (u mężczyzn) + tlenek azotu + Bartosz Grabski 9 Źródło: Jakima S, Lew-Starowicz M, 2010 Normy statystyczne Normy prawne Normy religijne Normy społeczne Normy zwyczajowe Normy kulturowe Inne kliniczna, funkcjonalna, indywidualna, ilościowa, koncepcje różnic indywidualnych (APA, Ellis, Gapik, Godlewski, Imieliński, Lew-Starowicz, Schnabl, WHO) Bartosz Grabski Klasyfikacje: np. ICD-10, DSM-5 Konsensusy i opinie ekspertów Definicja zdrowia seksualnego Deklaracja praw seksualnych Norma partnerska 10 NORMA MEDYCZNA ZABURZENIA SEKSUALNE W SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fith Edition. DSM-5 F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej F65 Zaburzenia preferencji seksualnych F66 Zaburzenia psychologiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną Bartosz Grabski 11 Bartosz Grabski 12 2

3 F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej F52.10 Awersja F52.11 Brak radosnego przeżywania F52.2 Brak reakcji genitalnej F52.3 Zaburzenia orgazmu F52.4 Wytrysk przedwczesny F52.5 Pochwica nieorganiczna F52.6 Dyspareunia nieorganiczna F52.7 Nadmierny popęd seksualny Bartosz Grabski 13 DYSFUNKCJE SEKSUALNE: DANE EPIDEMIOLOGICZNE Badania reprezentatywnej populacji osób w wieku lat w USA: Zaburzenie związane z obniżeniem pożądania seksualnego u kobiet: 33% Wytrysk przedwczesny: 27% Dyspareunia u kobiet: 15% Kobiece zaburzenie pobudzenia seksualnego: 20% Zaburzenia : 10 % Dyspareunia u mężczyzn: 3% Bartosz Grabski 14 F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej F64.0 Transseksualizm F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie F65 Zaburzenia preferencji seksualnych F65.0 Fetyszyzm F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny F65.2 Ekshibicjonizm F65.3 Oglądactwo (voyeurism) F65.4 Pedofilia F65.5 Sadomasochizm F65.6 Złożone preferencji seksualnej F65.8 Inne preferencji seksualnej F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnej, nie określone Bartosz Grabski 15 Bartosz Grabski 16 ZDROWIE SEKSUALNE WG WHO F66 Zaburzenia psychologiczne i zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego F66.1 Orientacja seksualna niezgodna z ego (ego-dystoniczna) F66.2 Zaburzenie związków partnerskich Bartosz Grabski 17 Zdrowie seksualne polega na zdrowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, wolności od chorób, niedomagań, niesprawności seksualnej, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z seksualnością. Jego celem jest promowanie wartości życia i związków międzyludzkich. WHO, Kair 1994 Bartosz Grabski 18 3

4 ZDROWIE SEKSUALNE WG WHO DEKLARACJA PRAW SEKSUALNYCH Zdrowie seksualne to stan fizycznego, emocjonalnego, umysłowego i społecznego dobrostanu związanego z seksualnością; jest ono nie tylko brakiem choroby, dysfunkcji lub niemocy. Zdrowie seksualne wymaga pozytywnego i przepełnionego szacunkiem podejścia do seksualności i relacji seksualnych, jak również możliwości posiadania niosących przyjemność i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy. W celu osiągnięcia i podtrzymania zdrowia seksualnego, prawa seksualne wszystkich osób muszą być szanowane, chronione i przestrzegane. Bartosz Grabski 19 Definicja robocza. WHO, 2002, Prawo do wolności seksualnej. 2. Prawo do seksualnej niezależności, integralności i bezpieczeństwa ciała seksualnego. 3. Prawo do prywatności seksualnej. 4. Prawo do seksualnej równości. 5. Prawo do seksualnej przyjemności. 6. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności. 7. Prawo do swobodnego nawiązywania związków seksualnych. 8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych wyborów co do własnej rozrodczości. 9. Prawo do opierania wiedzy o seksualności na badaniach naukowych. 10. Prawo do wszechstronnej edukacji seksualnej. 11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej. Bartosz Grabski 20 Deklaracja praw seksualnych, 14. Światowy Kongres Seksuologiczny, Światowe Towarzystwo Seksuologiczne, Hong Kong, 1997, WHO, Dojrzałość NORMA PARTNERSKA 2. Wzajemna akceptacja 3. Dążenie do obustronnej rozkoszy 4. Poszanowanie zdrowia 5. Nieszkodzenie innym ludziom Inaczej NORMA ARBITRALNA Bartosz Grabski 21 Imieliński K, 1986, Godlewski J, 1999 FUNKCJE ZACHOWANIA SEKSUALNEGO WG JOHNA BANCROFTA 1. Rozmnażanie się 2. Wzmacnianie więzi uczuciowej i intymności w relacjach partnerskich 3. Źródło przyjemności 4. Potwierdzenie męskości lub kobiecości 5. Wzmocnienie lub utrzymanie poczucia własnej wartości 6. Okazywanie władzy lub dominacji 7. Redukcja napięcia 8. Ekspresja wrogości 9. Podejmowanie ryzyka jako źródło podniecenia 10. Zysk materialny Bartosz Grabski 22 Bancroft J, 2009 BIOLOGICZNA Endokrynopatie Choroby przewlekłe Nadciśnienie Choroby sercowo-naczyniowe Choroby urologiczne Choroby ginekologiczne Środki farmakologiczne ETIOLOGIA DYSFUNKCJI SEKSUALANYCH PSYCHOLOGICZNA Stres Depresja Inne psychiczne Historia nadużycia seksualnego Lęk, poczucie winy, wrogość Problemy z obrazem siebie Bartosz Grabski 23 INTERPERSONALNA Konflikt małżeński Dysfunkcja seksualna u partnera Stosunki pozamałżeńskie Konfliktowe potrzeby homoseksualne Konflikt na tle religijnym Różnice i konflikty kulturowe Wymagania związane z wychowaniem dziecka Potrzeby parafilne Uzupełniono i zmodyfikowano na podstawie: Balon R & Segraves RT, 2009 PODSTAWOWE PYTANIA Jaki problem? Od jak dawna? Związany z czasem, miejscem, partnerem? Utrata popędu płciowego lub awersja do kontaktu seksualnego? Czy są jakieś problemy w relacji partnerskiej? Czynniki stresowe? Obecność nie wyrażonych emocji? Problemy fizyczne, ból? WAŻNE CZYNNIKI Status cywilny Liczba i płeć wcześniejszych partnerów Obecny partner (kto, od jak dawna) Liczba dzieci Stres w rodzinie Trudności finansowe Bartosz Grabski 24 Źródło: Tomlinson JM,

5 BADANIA DODATKOWE Morfologia Glukoza Lipidogram Próby wątrobowe Hormony (T, DHEA, PRL, E, FSH, LH, TSH, ft3, ft4) PSA USG (jądra, gruczoł krokowy, miednica) Badanie dopplerowskie przepływu w narządach płciowych EEG, RTG, MRI, TK Badanie nasienia Diagnostyczne inj. leków wazoaktywnych do c. jamistych prącia Test znaczkowy RigiScan Bartosz Grabski Źródło dla : Tomlinson JM, 2005; Balon R, Segraves RT, 2009; Lew-Starowicz Z, 2004; Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V, BADANIE FIZYKALNE Mężczyzny Moszna i jądra Najądrza i nasieniowody Prącie Gruczoł krokowy Badanie ogólne Badanie neurologiczne (odruchy) Nosidłowe Opuszkowo-jamisty (S2 i S3) Opuszkowo-odbytniczy (S3 i S4) Odbytniczy (S4 i S5) SKALE OCENY SEKSUALNOŚCI IIEF (International Index of Erectile Function) FSFI (Famale Sexual Functioning Questionnaire) ASEX (Arizona Sexual Experiences Scale) SFK-K/M (Skala Mell-Krat) Bartosz Grabski 26 Kobiety Badanie ginekologiczne FSFI (Famale Sexual Functioning Questionnaire) Ocena pożądania, podniecenia, orgazmu i satysfakcji w okresie ostatnich 4 tygodni 19 pozycji; 6 zbiorczych domen: I pożądanie seksualne (2 pytania) II podniecenie (4 pytania) III lubrykacji (4 pytania) IV orgazmu (3 pytania) V satysfakcji (3 pytania) VI dolegliwości bólowe (3 pytania) IIEF-5 W ciągu ostatnich 4 tygodni.. PUNKTACJA Jak ocenia Pan swoją pewność, że mógłbym Pan mieć i utrzymać wzwód prącia? Jeśli wzwód prącia wystąpił w wyniku stymulacji seksualnej, jak często był nasilony na tyle, że umożliwiał wprowadzenie prącia do pochwy partnerki? Nie było aktywności seksualnej Bardzo niska Niska Umiarkowana Wysoka Bardzo wysoka Prawie lub Kilkakrotnie (znacznie Czasami (mniej więcej co Wielokrotnie (znacznie częściej niż co Prawie zawsze lub zawsze IIEF (International Index of Erectile Function) 15 pozycji; 5 zbiorczych domen: I erekcja (6 pytań) II orgazm (2 pytania) III pożądanie seksualne (2 pytania) IV satysfakcja z życia seksualnego (3 pytania) V ogólna satysfakcja seksualna (2 pytania) Bartosz Grabski 27 Jak często w czasie stosunku Nie podejmowałe Prawie lub Kilkakrotnie Czasami (mniej Wielokrotnie Prawie seksualnego był Pan w stanie stosunków (znacznie więcej co (znacznie zawsze lub utrzymać wzwód po wprowadzeniu płciowych częściej niż co zawsze prącia do pochwy? Jak trudno było Panu utrzymać Nie podejmowałe Niezywkle trudno Bardzo trudno Trudno Nieznacznie Prawie wzwód prącia do zakończenia stosunków trudno zawsze lub stosunku płciowego? płciowych zawsze Jeśli podejmował Pan stosunek Nie podejmowałe Prawie lub Kilkakrotnie Czasami (mniej Wielokrotnie Prawie seksualny, jak często dostarczył on stosunków (znacznie więcej co (znacznie zawsze lub Panu zadowolenia? płciowych częściej niż co zawsze WYNIK (SUMA PUNKTÓW) = Wynik 21 punktów lub mniej może świadczyć o objawach zaburzeń wzwodu prącia i wskazuje na zasadność konsultacji z lekarzem. Bartosz Grabski 28 SKALA TWARDOŚCI WZWODU ERECTION HARDNESS GRADING SCALE OCENA FUNKCJONOWANIA SEKSUALNEGO U PACJENTÓW PSYCHIATRYCZNYCH Ciężkie 1 Powiększony, ale nie twardy Umiarkowane 2 Twardy, ale niewystarczająco do penetracji Łagodne 3 Twardy, wystarczająco, ale nie całkowicie Erekcja prawidłowa 4 Pełny wzwód i maksymalna Twardość Przedchorobowe funkcjonowanie seksualne Pierwotne psychiczne Towarzyszące psychiczne Towarzyszące somatyczne Leczenie psychotropowe Leki ogólne Bartosz Grabski 29 Bartosz Grabski 30 5

Zdrowie seksualne. Sexual health. Zbigniew Lew-Starowicz, Michał Lew-Starowicz. Wstęp STRESZCZENIE ABSTRACT

Zdrowie seksualne. Sexual health. Zbigniew Lew-Starowicz, Michał Lew-Starowicz. Wstęp STRESZCZENIE ABSTRACT PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Zbigniew Lew-Starowicz, Michał Lew-Starowicz Zakład Problemów Społecznych, Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im.

Bardziej szczegółowo

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA

Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA Jacek Kochanowski Robert Kowalczyk Zbigniew Lew-Starowicz Krzysztof Wąż SZKOŁA MILCZENIA SPRAWOZDANIE Z PRZEGLĄDU TREŚCI SZKOLNYCH PODRĘCZNIKÓW DO BIOLOGII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I WYCHOWANIA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia seksualne u mężczyzn obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany

Zaburzenia seksualne u mężczyzn obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany I n i c j a t o r r a p o r t u RAPORT O ZDROWIU POLAKÓW Zaburzenia seksualne u mężczyzn obraz problemu oczami kobiet i mężczyzn malowany WARSZAWA, LIPIEC 2012 P a t r o n m e r y t o r y c z n y P a r

Bardziej szczegółowo

TRANS PŁCIOWOŚĆ. Transpłciowość w pracy specjalistów medycyny i psychologii

TRANS PŁCIOWOŚĆ. Transpłciowość w pracy specjalistów medycyny i psychologii PŁCIOWOŚĆ TRANS Transpłciowość w pracy specjalistów medycyny i psychologii Autorzy: Izabela Jąderek (red.), Julia Kata, Magdalena Miazek-Mioduszewska Konsultacja merytoryczna: Wiktor Dynarski ISBN: 978-83-64839-00-9

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozoficzny Psychologia

Wydział Filozoficzny Psychologia Wydział Filozoficzny Psychologia Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu Zuzanna Kasprzak Praca magisterska wykonana pod opieką prof. dr hab Józefa Krzysztofa Gierowskiego

Bardziej szczegółowo

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej):

A. Różne objawy chorobowe (pojawiające się również poza czasem modlitwy i posługi modlitwy wstawienniczej): ZE WZGLĘDU NA FAKT, ŻE OSTATNIO PROWADZĄC REKOLEKCJE W ŚWINICACH WARCKICH, ŁODZI i WIŚLE PORUSZAM KWESTIE GRZECHÓW:PIERWORODNEGO, GŁÓWNYCH, PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU, CUDZYCH, WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA,

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA OTWARTE 2014

SZKOLENIA OTWARTE 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta Szkoleniowa 4 SZKOLENIA OTWARTE 4 Wrocław Dolnośląskie Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje Oferta szkoleniowa 4 Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe w psychiatrii. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Stany nagłe w psychiatrii. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Stany nagłe w psychiatrii Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Stany nagłe Ostre psychozy Zachowania agresywne i stany pobudzenia Samobójstwa Napady panicznego

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki

Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki ozdział 3. Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy... 3 Psychogenne przyczyny przewlekłego bólu miednicy oraz jego wpływ na stan psychiczny pacjentki Alessandra Graziottin Center of Gynecology

Bardziej szczegółowo

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka

strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychoterapia 1 (160) 2012 strony: 51 63 Katarzyna Cyranka Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1 Ps y c h o l o g i c a l a s p e c t s o f f u n c t i o n i

Bardziej szczegółowo

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie Anna Bakuła Przemoc w rodzinie Zasięg zjawiska 2011 Komenda Głowna 710941 interwencji domowych, w tym 40816 na wsi Liczba pokrzywdzonych 150 226 (2009) 88388 kobiet 9214 mężczyzn 35 137 dzieci do 13 roku

Bardziej szczegółowo

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Kamila Dudek Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wpływ i skutki wpływu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH SZKOLNYCH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE STOWARZYSZENIE LAMBDA SZCZECIN R A P O R T MNIEJSZOŚCI SEKSUALNE W POLSKICH PODRĘCZNIKACH

Bardziej szczegółowo

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny

Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Depresje definicja, klasyfikacja, przyczyny Depression definition, classification

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska. IV rok PSYCHOLOGIA

Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska. IV rok PSYCHOLOGIA UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Uzależnienie od seksu i pornografii. Paulina Grabowska IV rok PSYCHOLOGIA SPIS TREŚCI: Wstęp I. Co to jest uzależnienie od seksu? Czynniki ryzyka erotomanii II.

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo

Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WALTER BRADFORD CANNON Fizjolog

Bardziej szczegółowo

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju

Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju 1 Mental Health Nursing. Trends and Issues ICN, 2009 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju Mental Health Nursing. Trends and issues Opracowane przez Kim Usher, Margaret Grigg dla Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski ROK AKADEMICKI 2010/2011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kod 2.4 /7 Nazwa PSYCHOPATOLOGIA CZ. I (APEKTY MEDYCZNE) Status Autor programu Rok Przedmiot kierunkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania się problem współczesnej młodzieży

Zaburzenia odżywiania się problem współczesnej młodzieży Cezary Żechowski Zaburzenia odżywiania się problem współczesnej młodzieży 1. Co to są zaburzenia odżywiania się? Przez wiele lat trwała dyskusja czy zaburzenia odżywiania powinny być traktowane, jako wyraz

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku.

Edukacja. osób starszych. Uwarunkowania Trendy Metody. STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP to ogólnopolska, niezależna organizacja pozarządowa działająca od 1998 roku. Zrzeszamy trenerów i trenerki, którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo