ZWIĄZKI AKTYWNE BIOLOGICZNIE W ŚRODOWISKU Problemy i wyzwania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZKI AKTYWNE BIOLOGICZNIE W ŚRODOWISKU Problemy i wyzwania"

Transkrypt

1 ZWIĄZKI AKTYWNE BIOLOGICZNIE W ŚRODOWISKU Problemy i wyzwania Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk tel: , Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych , Ślesin 1

2 Cele i zadania analityki i monitoringu środowiska Identyfikacja źródeł i oszacowanie wielkości i zasięgu oddziaływania emisji, Oszacowanie poziomu imisji, Badania losu środowiskowego ksenobiotyków, Ocena skuteczności zabiegów sozotechnicznych, Ocena toksyczności i ekotoksyczności zanieczyszczeń, Badania procesów bioakumulacji zanieczyszczeń przez organizmy żywe. Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 2

3 Związki podlegające uregulowaniom prawnym Zanieczyszczenia środowiska Związki nie podlegające uregulowaniom prawnym Klasyfikacja zanieczyszczeń środowiska Dioksyny (PCDD+PCDF) Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne Polichlorowane bifenyle Pestycydy chloroorganiczne Kompleksy metali Estrogeny Fitoestrogeny Bisfenol A Bromowane opóźniacze zapłonu Surfuktanty niejonowe i produkty ich rozkładu i metabolizmu Alkilofenole Pozostałości farmaceutyków Związki wywołujące zakłócenia równowagi hormonalnej w organizmach żywych (związki endokrynne) Pochodne ftalanów Syntetyczne związki zapachowe Środki higieny osobistej Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 3

4 Tendencje zmian stężenia związków cynoorganicznych w środowisku i wzrost świadomości o ich wpływie na organizmy żywe Wzrost czułości i selektywność INFORMACJE ANALITYCZNE GFAAS CT / QFAAS CGC / FPD AED CGC / ICP-MS Zmiana stężenia związków cynoorganicznych w wodach przybrzeżnych (jednostki umowne) Zakaz stosowania TBT w farbach służących do malowania statków o długości poniżej 25 m Zatrucia ostryg i wpływ na życie biologiczne w środowisku Występowanie związków cynoorganicznych w wodach morskich i akumulacja w tkankach Oddz ssaków morskich iaływ anie zwią zków Występowanie związków cynoorganicznych w systemach wody wodociągowej i produktach używanych w gospodarstwach domowych Zjawisko maskulinizacji/feminizacji (ang. imposex) u organizmów żyjących w wodach przybrzeżnych i otwartym oceanie cyno orga nicz nych na orga nizm y żywe CZAS Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 4

5 Oddziaływanie zanieczyszczeń na część nieożywioną i ożywioną środowiska Zanieczyszczenia (ksenobiotyki) Podstawowe właściwości ksenobiotyku Właściwości układu (zmienność, złożoność) emisja Środowisko nieożywione rozmieszczenia Woda powierzchniowa przemiany powietrze gleba woda gruntowa Osady denne pobieranie Biota metabolizm rozmieszczenie Los środowiskowy Biodostępność Toksykokinetyka i dynamika Los chemiczny Ekspozycja Ekspozycja wewnętrzna Skutki Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 5

6 Ekotoksykologia Ocena ryzyka ekologicznego Rakotwórczość Mutagenność Zakłócenia lub zanik sygnałów chemicznych Ocena ryzyka środowiskowego Bioakumulacja Podział międzyfazowy Degradacja Toksyczność ostra/chroniczna Informacja analityczna Transport Interferencje pomiędzy indywiduami chemicznymi g/l Specjacja chemiczna Parametry grupowe Parametry sumaryczne Specyficzność ANALIZA ŚRODOWISKOWA g/l 10-9 g/l 10-6 g/l Czułość Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 6

7 Związki endokrynne (Endocrine Disrupting Compounds EDC s) An exogenous agent that interfaces with synthesis, secretion, transport, binding, action or elimination of natural hormones in the body that is responsible for the maintenance of homeostasis, reproduction or behavior. U.S. EPA Special Report on Environmental Endocrine Disruption: An effect assessment and analysis. EPA/630/R-96/012 (1997) Czynnik zewnętrzny (pozaustrojowy), który wpływa na: Syntezę, Wydzielanie, Transport, Wiązanie, Działanie, Eliminacje naturalnych hormonów w organizmie, które są odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy, zachowanie organizmu i jego reprodukcję. Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 7

8 Efekty biologiczne działania dioksyn (PCDD+PCDF) Efekty hormonalne (działanie endokrynne), Indukcja enzymu (cytochrom P4501A), Działanie rakotwórcze, Zakłócenia w reprodukcji. Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 8

9 Potencjał endokrynny Potencjał endokrynny różnych ksenobiotyków może być porównywany poprzez określenie stężenia równoważnikowego endokrynności (ang. Estrogen equivalent concetration -EEQ) EEQi = Ci EEFi EEQt = Σ EEQi gdzie: Ci stężenie danego ksenobiotyku EEF współczynnik endokrynności Wartości liczbowe współczynnika EEF wyrażają wzgledną endokrynność danego ksenobiotyku w stosunku do endokrynności estradiolu lub 17 ß-estradiolu. Właściwości endokrynne są określane za pomocą różnych biotestów (ER-CALUX, YES, E-screen transgenic zebrafish). Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 9

10 Los środowiskowy związków endokrynnych Uzdatnianie wody do picia Ścieki komunalne i przemysłowe Depozycja atmosferyczna Odparowywanie Obszarowe źródła wód spływnych Sorpcja Pobieranie przez organizmy żywe i biowzbogacanie Sedymentacja Pobieranie przez rośliny Rozkład Frakcja rozpuszczalna Remobilizacja i depozycja Rozkład (mineralizacja) Frakcja osadu Ch. G. Campbell, S. E. Borglin, F. B. Green, A. Grayson, E. Wozei, W. T. Stringfellow, Chemosphere, 65, (2006) Transport do wód gruntowych Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 10

11 Budowa strukturalna naturalnych i syntetycznych związków endokrynnych Naturalne 17β-estradiol (E2) MM α-estradiol (α-e2) MM Estron (E1) MM Estriol (E3) MM Testosteron (Test) MM Progesteron (Pg) MM Kortyzon (Cor) MM Dehydroepiandrosteron (DHEA) MM Syntetyczne Noretyndron (Nore) MM Lewonorgestrol (LNor) MM α-etynyloestradiol (EE2) MM Prednizon (Pd) MM E. Vulliet, J. B. Baugros, M. M. Flament-Waton, M. F. Grenier- Loustalot, Anal. Bioanal. Chem., 387, (2007) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 11

12 Przykłady związków endokrynnych ZWIĄZEK SKRÓT /AKRONIM UWAGI 17β-estradiol i 17 α-estradiol Β-E2 i α-e2 Estrogeny naturalne Estron E1 Estrogen, metabolit E2 Estriol E3 Estrogen naturalny 17 α-etynyloestradiol EE2 Syntetyczny estrogen ogólnie stosowany w łączonej profilaktyce antykoncepcyjnej Testosteron Test Naturalny androgen Progesteron Pg Naturalny androgen Dehydroepiandrosteron DHEA Androgen, precursor hormonów płciowych Lewonorgestrol LNor Syntetyczny progestagen powszechnie stosowany w antykoncepcji z zastosowaniem wyłącznie progestagenów Noretyndron Nore Syntetyczny progestagen powszechnie stosowany w antykoncepcji z zastosowaniem wyłącznie progestagenów Kortyzon Cor Glukokortykoid syntetyczny homolog kortyzonu Prednizon Pd Glukokortykoid syntetyczny homolog kortyzonu Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 12

13 Przykłady organizmów wykorzystywanych jako wskaźniki ekspozycji na związki endokrynne GATUNEK NAZWA ZWYCZAJOWA Rana pipiens Żaba lamparcia Anomalie gonad Chrysemys picta Żółw malowany Indukcja witellogeniny ZMIANY WYWOŁYWANE PRZEZ ZWIĄZKI Oncorhynchus mykiss Pstrąg tęczowy Zakłócenia w rozrodzie, indukcja witellogeniny Primephales promelas Ciernik promienisty Anomalie gonad, zakłócenia w rozrodzie, indukcja witellogeniny Cyprinodon variegates Karpieniec zwyczajny Indukcja witellogeniny Danio rerio Brachydanio rerio Danio pręgowany Anomalie gonad, zakłócenia w rozwoju fizjologicznym, indukcja witellogeniny i lucyferyny Oryzias latipes Ryżówka japońska Anomalie gonad, Zakłócenia w reprodukcji Platichthys flesus Stornia (flądra) Anomalie gonad, zakłócenia w rozwoju fizjologicznym, indukcja witellogeniny Salmo salar Łosoś atlantycki Zmiany białek warstwy promienistej, indukcja witellogeniny Haliaeetus leucocephala Bielik amerykański Skutki teratogenne i zakłócenia w reprodukcji Coturnix japonica Colinus virginianus Przepiórka japońska Przepiórka błękitna Zmiany zachowań seksualnych, zakłócenia w rozwoju embrionu, zmiany w grubości skorupek jaj Gallus domesticus Kura domowa Zakłócenia w rozwoju embrionu, zmiany w grubości skorupek jaj Daphnia magna Rozwielitka Zakłócenia fizjologiczne i biochemiczne Tisbe battagliai Skorupiak morski Zmiany w płodności i zakłócenia w szybkości rozwoju Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 13

14 Przykłady niekomórkowych biotestów i bioczujników wykorzystywanych do wykrywania związków endokrynnych NAZWA BIOTESTU MIERZONY SYGNAŁ DETEKTOR ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assays) ELRA (Enzyme-linked receptor assay) Endotect TM RIANA (River analysis) Biacore TM Bioczujniki (elektrochemiczne) SCCoR (Single cell coactivator recruitment) RBA (Microarray relative binding assay) Natężenie promieniowania świetlnego Natężenie promieniowania świetlnego Fluorescencja Fluorescencja Rezonans powierzchni plazmonu Wskaźnik fluorescencyjny Wskaźnik fluorescencyjny Spektrofotometr Spektrofotometr Fluorometr Fluorometr Detekcja promieniowania laserowego Multimetr Fluorometr Fluorometr Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 14

15 Przykłady testów komórkowych przeznaczonych do wykrywania związków endokrynnych Nazwa zwyczajowa (handlowa) Rodzaj komórki Efekt wywoływany przez związki endokrynne E-SCREEN MCF-7 komórki raka piersi proliferacja Yeast Estrogen Screen (YES) - łącznie z wariantami LYES i BLYES Analiza ER-lucyferazy z komórkami HEK 293 Różnorakie (Sachcaromyces spp., Cryptococcus spp., Candida spp.) Ludzka nerka embrionalna (HEK) luminescencja kolorymetria luminescencja NA E. coli luminescencja Ekspresja czułej na estrogen lucyferazy chemicznie aktywowanej (ER- CALUS ) T47D Komórka raka gruczołu piersiowego luminescencja IR-bio-amplifikacja Komórki ssaków Funkcja komórkowa Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 15

16 Granice wykrywalności związków z grupy związków endokrynnych E-Screen ER-CALUX YES ELISA LC-MS/MS GC-MS GC-MS/MS SPME-HPLC HPLC/ESI MS/MS MEKC Technika Granica wykrywalności (ng/l) ER-CALUX: estrogen responsive chemically activated luciferase expression YES: yeast estrogen screen ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay LC-MS/MS: liquid chromatography tandem mass spectrometer GC-MS: gas chromatography mass spectrometer GC-MS/MS: gas chromatography tandem mass spectrometer SPME-HPLC: solid-phase microextraction high performance liquid chromatography HPLC/ESi-MS/MS: high-performance liquid chromatography with positive electrospray ionization and tandem mass spectrometry MEKC: micellar electrokinetic chromatography Sources: Wozei (2004), Fan et al. (2005), Huang and Sedlak (2001), heisterkamp et al. (2004), Zhang et al. (2004), Voulvoulis (2003, Table 3.5) Note: See Petrovic and Barcelo (2004, Table 1) for analytical methods and detection limits for sediment and sludge. Ch. G. Campbell, S. E. Borglin, F. B. Green, A. Grayson, E. Wozei, W. T. Stringfellow, Chemosphere, 65, (2006) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin

17 Granice wykrywalności technik bioanalitycznych [pg/ml] CALUX Micro-EROD CEH-EROD EIA-2 EIA-DF GRAB 0.04 AhR Ah-l Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 17

18 Występowanie wybranych steroidowych hormonów płciowych w strumieniu ścieków oczyszczonych w dwóch różnych oczyszczalniach Odnośnik literaturowy Pieree-Benite St. Fons Data pobierania próbek Analit E1 E2 α- E2 EE2 E3 DHEA Test Pg Nore LNor Pd Cor 12,4 14,8 12,6 n.w. n.w. 4,8 10,0 16,9 13,0 17,6 n.w. <LOD 196,7 n.w. <LOD <LOD n.w. n.w. 30,3 9,7 41,0 12,5 n.w. n.w 20,8 9,4 <LOD n.w. n.w. n.w. 11,8 12,0 28,7 17,9 n.w. n.w. 18,7 6,1 6,4 n.w. n.w. 4,6 8,4 9,2 20,9 10,8 <LOD n.w. 28,1 28,1 n.w. 5,6 n.w. 7,8 3,0 8,6 5,2 11,4 10,00 95,4 9,9 <LOD 9,7 <LOD n.w. n.w. 1,3 8,0 5,9 0,9 n.w. 13,7 66,4 42,6 9,1 Zanieczyszczenia <LOD 4,5 7,6 8,6 23,1 17,2 n.w. 88,5 n.w. nie wykryto < LOD poniżej granicy oznaczalności Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 18

19 Parametry walidacyjne metodyki oznaczania związków endokrynnych w próbkach wody Analit Parametr walidacyjny Granica wykrywalności (S/N =3) Granica oznaczalności (S/N =10) Estron 17 ß-estradiol Estriol Etynyloestradiol 0,03 pg 0,02 pg 0,05 pg 0,24 pg 0,04 ng/l ppq 0,04 ng/l ppq 0,08 ng/l ppq 0,32 ng/l ppq ETAPY PROCEDURY ANALITYCZNEJ FILTRACJA EKSTRACJA (SPE) ELUCJA ODPAROWANIE NADMIARU ROZPUSZCALNIKA DERYWATYZACJA (PFPA) GC-MS A. Mounatassim-Souali, S. L. Tamisier-Karolak, D. Perdiz, M. Cargouet, Y. Levi, J. Sep. Sci, 26, 105 (2003) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 19

20 POZOSTAŁOŚCI FARMACEUTYKÓW (Pharmaceutical residue) Myśl przewodnia Pollution from pharmaceuticals in surface and groundwater is becoming recognized as an environmental concern in many countries leading to the area of study labelled PIE PHARMACEUTICALS IN THE ENVIRONMENT S.K. Khetan, T.J. Collins, Chem. Rev., 107, (2007) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 20

21 Pozostałości farmaceutyków w środowisku Pharmaceutical Products PP s Pharmaceutical and Personal Care Products Endocrine Disrupting Compounds Non steroidal Anti-inflammatory Drugs PPCP s EDC s NSAID s Active Pharmaceutical Ingredients API s Pharmaceutical in the Environment PIE Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 21

22 Pozostałości farmaceutyków w środowisku kamienie milowe 1981 Stwierdzenie obecności oraz ilościowe oznaczenie kwasu klofibrowego w próbkach środowiskowych (USA) 1997 Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w ściekach szpitalnych (Niemcy) 1997 Badania dotyczące toksyczności antybiotyków w środowisku wodnym (Dania) 1998 Monitorowanie wód rzecznych i ścieków w Niemczech na obecność pozostałości farmaceutyków (Niemcy) 1998 Oznaczanie związków z grupy antybiotyków w różnych próbkach wody (Niemcy) 1999 Opracowanie metodyki analitycznej umożliwiającej stwierdzenie obecności estrogenów w wodach powierzchniowych (USA) 2002 Pierwsza metodyka jednoczesnego oznaczania pozostałości wielu farmaceutyków w próbkach środowiskowych (Dania) Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w wodach pitnych (Niemcy) 2003 Opracowanie odpowiednich modeli matematycznych do przewidywania stężenia i losu poszczególnych farmaceutyków w środowisku (Belgia) 2005 Oznaczanie pozostałości farmaceutyków próbkach stałych (Hiszpania) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 22

23 Liczba opakowań leków rocznie kupowanych przez statystycznego mieszkańca Francja, 2. Polska 3. Niemcy, 4. USA, 5. Japonia Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 23

24 Klasyfikacja farmaceutyków Parametr klasyfikujący Grupy związków Charakter chemiczny Powinowactwo Przeznaczenie Kwasowe Zasadowe Neutralne Hydrofilowe Lipofilowe Antybiotyki Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) Regulatory tłuszczów Hormony (estrogeny) Leki przeciwdrgawkowe Beta-blokery Środki cieniujące (kontrastujące) Leki uspakające Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 24

25 Antybiotyki Erytromicyn Ofloxacin Chlortetracycline Oxytetracycline Streptomycin Flumequine Ciprofloxacin Trimetoprim Sulfamethoxazole Lincomycin Penicillin Lincomycin Amoxicillin Spiramycin Sterydy i hormony pokrewne 17-β-estradiol Estrone 17 α-ethinyl estradiol Dietylstilbestrol Dietylstilbestrol aceton Leki przeciwzapalne Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna) Diklofenak Ibuprofen Acetaminofen Metamizol Codeina Indometacina Naproxen Fenazon Najpopularniejsze farmaceutyki występujące w środowisku Leki przeciwrakowe Cyclofosfamid Ifosfamid Środki moczopędne Furosemid Leki przeciwpadaczkowe Carbamazepin Leki antydepresyjne Mianserin Leki uspakajające Diazepam Typowe przykłady związków biologicznie aktywnych środowisku Leki hipolipemizujące Bezafibrat Gemfibrozil Kwas klofibrowy Fenofibrat Beta-blokery Metoprolol Propranolol Nadolol Atenolol Sotalol Betaxolol A. Nikolaou, S. Meric, D. Fatta, Anal. Bioanal. Chem., 387, 1225 (2007) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 25

26 Przykłady substancji farmaceutycznych wykrywanych w ściekach Zastosowanie Antybiotyki Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) Regulatory tłuszczu Estrogeny Leki przeciwdrgawkowe Beta-blokery Środki cieniujące Leki uspakajające Przykładowe substancje Sulfametoksazol, trimetoprim, klarytromycyna Roksyromycyna, erytromycyna Diklofenak, ibuprofen, naproksen, ketoprofen Bezafibrat, gemfibrozil, kwas klofibrowy Estron, 17b-estradiol, 17a-etynyloestradiol Carbmazepina, primidon Metaprolol, propranolol Lopromid, lopamidol, diatrizoat Diazepam Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 26

27 Główne przyczyny pojawiania się w środowisku różnorodnych związków leczniczych: Produkcja odpowiednich preparatów i oddziaływanie na środowisko zakładów przemysłu farmaceutycznego i weterynaryjnego, Zrzucanie do środowiska dużej ilości przeterminowanych środków (bez ich utylizacji) zarówno z gospodarstw domowych (na małą skalę), jak i ściekami i odpadami szpitalnymi (na znacznie większą skalę) Wydalanie pozostałości leków i ich metabolitów przez ludzi zwierzęta. Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 27

28 Źródła emisji i los środowiskowy związków o znaczeniu farmaceutycznym STOSOWANIE SKŁADOWANIE Wykorzystanie przez człowieka APTEKI ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH TOALETA metabolizm Pojemniki/ Toalety Składowiska odpadów FARMY HODOWLANE GOSPODARSTWA WIEJSKIE metabolizm Ścieki/ gromadzenie i rozprowadzanie nawozu i gnojowicy GLEBA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKOW Degradacja chemiczna i biologiczna WODY POWIERZCHNIOWE Wody powierzchniowe Oczyszczalnia odcieków Degradacja chemiczna i biologiczna A. Nikolaou, S. Meric, D. Fatta, Anal. Bioanal. Chem., 387, 1225 (2007) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 28

29 Wybrane związki włączone do listy substancji priorytetowych (Holandia) Związki Obecność w wodach odpływowych z oczyszczalni ( WWTP ) ścieków Min [µg l-1 ] Stężenie Max [µg l-1 ] Związki endokrynnie czynne 17 α-ethinyl estradiol Bisfenol A Estron n.d < Substancje medyczne Ibuprofen Anhydroerytromecyna Sulfometoksazol Karbamazepina Sotalol n.d nie wykryto + wykryto od 5% do 50% w badanych próbek z oczyszczalni ścieków ++ wykryto od 50% do 95% w badanych próbek z oczyszczalni ścieków +++ wykryto więcej niż 95% badanych próbek z oczyszczalni ścieków P. De Jong, J. F. Kramer, W. F. Slotema, K. A. Third, STOWA REPORT , ISBN Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 29

30 Wybrane grupy farmaceutyków i ich wskaźniki ryzyka środowiskowego Antybiotyki Lek Leki przeciwbólowe Beta blokery i leki przeciwpadaczkowe Leki hipolipemizujące Leki przeciwdepresyjne Hormony Leki przeciwhistaminowe Przykłady Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ np.. Ibuprofen): inne leki ( Acetaminofen przeciwbólowe (np.. Penicylina, sulfametoksazol Propanolol, metoprolol Karbamazepina, fenobarbital ( Klofibrat Statyny (np.. Atorvastin, Fluoksetyna, Risperidon Tabletki antykoncepcyjne 17 -etinyloestradiol Loratadyna, Cymetydyna Wskaźnik ryzyka Bardzo często stosowane : wykrywane w środowisku Duże ilości Wykrywane w środowisku Dotyczy toksyczności i oporu antybakteryjnego Duże ilości: wykrywane w środowisku Duże ilości Długoterminowe stosowanie Trwałe Długoterminowe stosowanie Często wykrywane Przedmiot testów toksyczności Zakrojone na szeroką skalę badania Właściwości toksyczne Często wykrywane Często stosowany lek bez recepty ( 2007 ) Rev., 107, S. K. Kethan, T. J. Collins, Chem. Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 30

31 Skuteczność usuwania farmaceutyków w procesach oczyszczania ścieków Farmaceutki Technologie oczyszczania ścieków Osad czynny Zaawansowane procesy utleniania Konwencjonale oczyszczanie ścieków SBR MBR Ozonowanie UV/ O 3 (lub H 2 O 2 ) O 3 / H 2 O 2 Odczynnik Fentona TiO 2 / H 2 O 2 Antybiotyki ** *** ** *** *** *** *** *** NLPZ* ** ** ** ** NPX, IBP ** ** ** ** *** *** *** *** DCL * * * *** Regulatory tłuszczu ** ** *** *** *** *** *** *** Estrogeny *** ** ** *** *** *** *** *** Leki przeciwdrgawkowe * * bu ** *** *** *** *** Beta-blokery ** bd ** *** *** *** *** *** Środki cieniujące ** ** ** ** ** *** *** *** Środki uspakajające * * * ** *** *** *** *** Stopień usuwania ze ścieków: * <39% ** < 40-79% *** >80% bu nie stwierdzono usunięcia ze ścieków bd brak danych SBR Reaktor Sekwencyjny (Sequencing Batch Reactor) MBR Membranowy Reaktor Biologiczny (Membrane Biological Reactor) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 31

32 Badania własne W Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od kilku już lat prowadzone są prace ukierunkowane na: OPRACOWANIE NOWYCH PROCEDUR PRZEZNACZONYCH DO OZNACZANIA ZWIĄZKÓW AKTYWNIE BIOLOGICZNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 32

33 Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ) HOOC H N Cl F F COOH OH Cl Diklofenak O H 3 C CH 3 COOH Diflunisal NSLPZ Naproxen O CH 3 COOH HO CH 3 N O Fenoprofen H 3 C H 3 C CH 3 COOH O Tolmetin CH 3 Ibuprofen Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 33

34 Zastosowanie technik chromatograficznych Intensywność sygnału t ri t ri+1 i+1 t ri+2 i+2 Czas Identyfikacja odbywa się na podstawie czasu retencji. ALE TO JUŻ DZISIAJ NIE WYSTARCZY! Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 34

35 Analiza dwuwymiarowa Problem 1 - nakładanie się pików Rozwiązanie Powtórzyć analizę przy użyciu kolumny z innym typem wypełnienia. Charakter oddziaływań pomiędzy analitem a fazą stacjonarną musi być inny niż w przypadku pierwszej kolumny. Zalety: - łatwość wykonania - niski koszt Wady: -czasochłonność!! Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 35

36 Analiza dwuwymiarowa Problem 2 - identyfikacja nieznanych substancji Rozwiązanie Zastosować detektor umożliwiający uzyskanie informacji o strukturze analitu. Innymi słowy zastosować techniki łączone. Zalety: -możliwość identyfikacji nieznanych związków - informacja o ich masie cząsteczkowej i/lub strukturze - szybsze uzyskanie wyniku końcowego - łatwe wykrywanie faktu nakładania się pików Wady: - wysokie koszty inwestycyjne - wysokie wymagania co do kwalifikacji personelu Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 36

37 intensywność sygnału Techniki łączone Dzięki wykorzystaniu technik łączonych informacja analityczna zyskuje dodatkowy wymiar (struktura) m/z czas Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin

38 Zakres zastosowań różnych typów technik łączonych (GC-MS i LC-MS) analitu Masa cząsteczkowa APCI GC/MS ESI (elektrojonizacja) TERMOROZPYLANIE FAB PBI niepolarne Polarność analitu bardzo polarne Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 38

39 Problemy analityczne w zależności od składu matrycy próbki Wody pitne Wody powierzchniowe Wody ściekowe Poziom zawartości Poziom zawartości Poziom zawartości pg/l - ng/l ng/l- μg/l μg/l-mg/l prosty skład matrycy próbki prosty ale zróżnicowany złożony i zróżnicowany skład skład matrycy próbki matrycy próbki Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 39

40 Procedury analityczne dla różnych obiektów materialnych SPE w układzie off-line Pasywne techniki pobierania próbek analitów SPE SPE w układzie on-line Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 40

41 SPE w układzie off-line MeOH H 2 O Próbka H 2 O MeOH naniesienie próbki ( sorpcja ) przemycie złoża sorbentu elucja analitów ( desorpcja ) odparowanie rozpuszczalnika do sucha w strumieniu azotu rozpuszczenie suchej pozostałości w fazie ruchomej oznaczenie końcowe za pomocą techniki HPLC/DAD/MS Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 41

42 SPE w układzie on-line Kolumna analityczna Detektory Kolumna SPE Pompa 2 DAD MS PRÓBKA Ściek ETAP 1- izolacja i wzbogacanie analitów z próbek wody Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 42

43 Porównanie etapu ekstrakcji (SPE) w układzie off-line i on-line Objętość próbki 1000 ml Objętość próbki 100 ml SPE (w układzie off-line) Wstępne przygotowanie próbki t= 2 min Przygotowanie kolumienek t= 18 min Wstępne przygotowanie próbki t= 2 min Przygotowanie kolumienek t= 8 min SPE (w układzie on-line) EKSTRAKCJA SPE t= 70 min EKSTRAKCJA SPE t= 35 min Suszenie złoża kolumienki SPE t= 5 min Przełączenie zaworu Elucja analitów t= 20 min Odparowanie rozpuszczalnika t= 200 min ANALIZA HPLC-DAD-MS t= 25 min Czas całkowity 70 minut Rozpuszczenie pozostałości t= 30 min Czas całkowity 370 minut Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 43

44 PORÓWNANIE TECHNIKI SPE- HPLC-DAD DAD-MS W UKŁADZIE ON- LINE WZGLĘDEM UKŁADU OFF- LINE: PORÓWNANIE TECHNIKI SPE- HPLC-DAD DAD-MS W UKŁADZIE OFF-LINE WZGLĘDEM UKŁADU ON-LINE : Bardzo dobra odtwarzalność wyników Mała objętość próbek do analizy Krótszy czas analizy Możliwość automatyzacji procesu Wysoki koszt wyposażenia efekty pamięci złoża, brak możliwości powtórzenia danej analizy, brak możliwości wzbogacania analitów z kilku próbek równocześnie (w przypadku układu of-line jest możliwe prowadzenie kilku operacji ekstrakcji równocześnie) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 44

45 Technika SPE-HPLC-DAD-MS umożliwia wykrywanie śladowych ilości (na poziomie ppt) rożnych farmaceutyków w próbkach wody Ekstrakcja (SPE) w układzie: Off-line On-line RSD % <11 <7 Odtwarzalność % Granica wykrywalności ng/l ,7-50 Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 45

46 Techniki pasywne pobierania próbek analitów SPMD paski LDPE MESCO POCIS Pobieranie analitów następuje na drodze swobodnego transportu masy przez membranę do medium zatrzymującego, na skutek różnicy potencjałów chemicznych związków w medium zatrzymującym i środowiskiem wodnym, w którym umieszczany jest próbnik. Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 46

47 Konstrukcja próbnika typu CHEMCATCHER Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 47

48 Konstrukcja próbnika typu CHEMCATCHER Budowa próbnika: - obudowa - membrana - medium zatrzymujące Próbnik typu Chemcatcher został zaprojektowany na University of Portsmouth, UK. STAMPS = Standardised Aquatic Monitoring of Priority Pollutants by Passive Sampling Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 48

49 Konfiguracja próbnika typu CHEMCATCHER użyte w badaniach Typ próbnika Chemcatcher typ 1 Chemcatcher typ 2 Chemcatcher typ 3 Chemcatcher typ 4 Medium zatrzymujące krążek ekstrakcyjny C18 krążek ekstrakcyjny C18 krążek ekstrakcyjny SDB-RPS krążek ekstrakcyjny SDB-XC Membrana polieterosulfo- nowa Analiza LC-DAD DAD-MS LC-DAD DAD-MS LC-DAD DAD-MS LC-DAD -MS Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 49

50 Kalibracja próbnika typu CHEMCATCHER wzorce Zużyta woda mieszadło Próbniki woda pompa 100 μl/min Komora ekspozycyjna pompa 30 ml/min Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 50

51 Produkty farmaceutyczne (PP s) w środowisku (podejście zintegrowane) Cykl życia produktów farmaceutycznych Wytwórcy Dystrybutorzy Konsumenci Wody odpływowe z oczyszczalni ( WWTP ) ścieków Receptory środowiskowe Narażenie organizmów Typ dostępnych danych Farmakologiczne Fizyko-chemiczne Konsumpcja Lista PPs i ich metabolitów Skuteczność terapii Emisja PPs i produktów ich przemian MECs (naturalna i pitna woda, osady ( gleba i Los środowiskowy (biodostępność, ( trwałość Toksyczność Bioakumulacja Inne efekty Podejście zintegrowane Działania W celu zmniejszenia występowania i niekorzystne oddziaływanie PPs (zapobieganie emisji, nowe sposoby oczyszczania scieków ) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 51

52 Analityka i monitoring środowiska Problemy i wyzwania Niskie i bardzo niskie poziomy stężeń analitów w próbkach charakteryzujących się złożonym składem matrycy Możliwość fluktuacji czasowych i przestrzennych stężeń ksenobiotyków Niebezpieczeństwo interferencji związanych z występowaniem składników o zbliżonych właściwościach fizykochemicznych Nieznajomość szlaków przemian poszczególnych ksenobiotyków Konieczność oznaczania nie tylko zanieczyszczeń pierwotnych ale także i produktów przemian i metabolizmu Brak odpowiednich wzorców i materiałów odniesienia Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 52

53 Problemy z wykorzystaniem informacji o środowisku DYLEMAT Z DANYMI (Data dilemma) WYTWARZANIE INFORMACJI ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMACJE Wytwarzane informacje są tak poszatkowane (fragmentacyjne) i niespójne, że różne a czasem nawet i przeciwstawne wnioski mogą być wyciągnięte w oparciu o dostępne zbiory danych. PROBLEM ORIENTACJI (wykorzystania dostępnych danych) Mogą stanowić podstawę do udzielenia różnych odpowiedzi na następujące cztery pytania: 1 Jakie są luki w dostępnych informacjach i jaki typ danych jest potrzebny? 2 Jaka jest możliwość wykorzystania uzyskanych wyników? 3 Jaki jest konkretny cel podjętych badań? 4 Jakie są właściwe metody do przeprowadzenia badań określonego obiektu w celu uzyskania zamierzonego celu. Brak jest naukowych informacji, które mogłyby ułatwić ocenę istniejących zagrożeń środowiskowych i alternatywnych rozwiązań danego problemu Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 53

54 PUBLIKACJE poświęcone problematyce pozostałości farmaceutyków w środowisku Kot-Wasik A., Dębska J., Namieśnik J., Analytical techniques in studies of the environmental fate of pharmaceuticals and person-care products, Trends in Analytical Chemistry, 26, (2007) Wilga J., Kot-Wasik A., Namieśnik J., Comparison of extraction techniques of robenidine from poultry feed samples, Talanta, 73, (2007) Kot-Wasik A., Dębska J., Wasik A., Namieśnik J., Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in natural waters using off-line and on-line SPE followed by LC coupled with DAD-MS, Chromatographia, 64, 13-21(2006) Dąbrowska D., Kot-Wasik A., Namieśnik J. Pathways and analytical tools in degradation studies of organic pollutants. Crit. Rev. Anal. Chem., (2005) 35, s Dębska J., Kot-Wasik A., Namieśnik J., Determination of nonsteroidal antiinflammatory drug in water samples using liquid chromatography coupled with diode-array detector and mass sepctromentry, J. Sep. Sci, (2005),28 s kolejne w druku Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 54

55 GRANT BADAWCZO-ROZWOJOWY Nowe standardowe procedury analityczne przeznaczone do badania poziomu zanieczyszczenia ekosystemów wodnych przez ksenobiotyki należące do grupy farmaceutyków i związków endokrynnych na okres: UDZIAŁOWCY: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (kierownik prof. I.Wojnowska-Baryła) Politechnika Śląska, (kierownik prof. I. Baranowska) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (kierownik: prof. J. Nawrocki) Uniwersytet Opolski (kierownik: prof. P. Wieczorek) Uniwersytet Mikołaja Kopernika (kierownik: prof. B. Buszewski) Politechnika Warszawska (Kierownik: prof. M. Jarosz Politechnika Gdańska (Kierownik prof. J. Namieśnik) Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 55

56 Katedra Chemii Analitycznej /analit.html Lista publikacji Wykłady prezentowane w czasie konferencji Kursy i szkolenia Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 56

57 Kursy i szkolenia Kursy indywidualne "Na zamówienie" Wysokosprawna chromatografia cieczowa Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa - poziom podstawowy Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa - poziom zaawansowany Chromatografia Gazowa - poziom podstawowy Aspekty praktyczne wykorzystania Chromatografii Gazowej Przygotowanie próbek do analizy ABC techniki SPE Technika HPLC w analizie żywności Techniki łączone Kurs Kontrola i jakość wyników pomiarów analitycznych Biotesty w ocenie zanieczyszczenia środowiska Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 57

58 Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych Praca zbiorowa pod. red. P. Konieczki i J. Namieśnika ISBN: Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 58

59 Opracowanie książkowe należało do 10 NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYCH SIĘ KSIĄŻEK w roku Nakład został wyczerpany Wydawnictwo WNT podjęło decyzje o przygotowaniu drugiego wydania (1 000 egzemplarzy). Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 59

60 Nowe opracowanie (w języku angielskim) będzie wyposażone w CD z arkuszami kalkulacyjnymi. Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 60

61 Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 61

62 ISEAC 08 Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 62

63 Katedra Chemii Analitycznej Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 63

64 Dziękuję za uwagę! Nowoczesne przyrządy pomiarowe jako narzędzia w pozyskiwaniu informacji naukowych, , Ślesin 64

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej" Warszawa, 18-19.10.

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej Warszawa, 18-19.10. WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH Agata KOT-WASIK, Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechniki Gdańskiej, 80-952 Gdańsk "Analityczne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku

Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku AUTOREFERAT Omówienie cyklu publikacji pt. Rozwój metod analitycznych i badanie sposobów rozprzestrzeniania się wybranych farmaceutyków w środowisku Jolanta Kumirska Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Obecność farmaceutyków i środków kosmetycznych w środowisku wodnym jako nowy problem zdrowia środowiskowego

Obecność farmaceutyków i środków kosmetycznych w środowisku wodnym jako nowy problem zdrowia środowiskowego Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2015, Vol. 18, No. 1, 62-69 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Obecność farmaceutyków i środków kosmetycznych w środowisku

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie środowiska wodnego obecnością środków farmaceutycznych

Zagrożenie środowiska wodnego obecnością środków farmaceutycznych InŜynieria i Ochrona Środowiska 2012, t. 15, nr 3, s. 249-263 Anna SZYMONIK, Joanna LACH Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa Zagrożenie środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej Rozprawa doktorska ZASTOSOWANIE TECHNIKI LC-MS/MS ORAZ BIOTESTÓW W ANALITYCE PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH W CELU OZNACZENIA ICH POTENCJAŁU ENDOKRYNNEGO

Bardziej szczegółowo

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej Rozprawa doktorska NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH W MIODACH PSZCZELICH Maciej Wojciech Kujawski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ

NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ NOWE ROZWIĄZANIA ZANIA METODYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ Jacek Namieśnik Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik ZIELONA CHEMIA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA - NOWE OPAKOWANIA DLA STARYCH TREŚCI

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik ZIELONA CHEMIA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA - NOWE OPAKOWANIA DLA STARYCH TREŚCI prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik ZIELONA CHEMIA, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA - NOWE OPAKOWANIA DLA STARYCH TREŚCI Wykład współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) dr Piotr Jedziniak. Zakład Farmakologii i Toksykologii

AUTOREFERAT. (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) dr Piotr Jedziniak. Zakład Farmakologii i Toksykologii dr Piotr Jedziniak Zakład Farmakologii i Toksykologii Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy AUTOREFERAT (załącznik 2 do postępowania habilitacyjnego) Puławy, 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r.

NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK I OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI PIERWIASTKÓW. Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r. Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Chemii Analitycznej PAN ZAPRASZAJĄ NA KONWERSATORIUM XXII POZNAŃSKIE KONWERSATORIUM ANALITYCZNE z c y k l u NOWOCZESNE METODY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej

Zarys metod analitycznych w badaniach oddechu dla celów diagnostyki medycznej INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl/publ/reports/2012/ Kraków, grudzień 2012 Raport Nr 2055/Ch Zarys metod

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej zanieczyszczeń organicznych Elżbieta U. Stolarczyk 1, Andrzej Kutner 2 1 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 2 Instytut Farmaceutyczny,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH WYKORZYSTANIE TECHNIKI LC-MS DO OZNACZANIA SŁODZIKÓW W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH Agata Kot-Wasik, Andrzej Wasik, Jacek Namieśnik Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa, 23-24.10.2008

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE

ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE ROZDZIAŁ 28 PŁYNY BIOLOGICZNE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O NARAŻENIU CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI CHEMICZNE Żaneta Polkowska 1, Katarzyna Kozłowska 1, Jacek Namieśnik 1 1 Katedra Chemii Analitycznej,

Bardziej szczegółowo

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej 1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej Komisja Analitycznej Spektrometrii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. ROZDZIAŁ 9 POŁĄCZENIE HPLC Z NMR I MS JAKO TECHNIKA POZWALAJĄCA NA OKREŚLANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ NIEZNANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, OBECNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Karsten Levsen 1), Alfred Preiss

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAOSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Rozdział, analiza i identyfikacja pochodnych fenolu metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczenia: Oznaczanie wybranych związków powierzchniowo-czynnych w różnych elementach środowiska (wykorzystanie chromatografii jonowej)

Materiały do ćwiczenia: Oznaczanie wybranych związków powierzchniowo-czynnych w różnych elementach środowiska (wykorzystanie chromatografii jonowej) Katedra Chemii Analitycznej Materiały do ćwiczenia: Oznaczanie wybranych związków powierzchniowo-czynnych w różnych elementach środowiska (wykorzystanie chromatografii jonowej) Politechnika Gdańska Wydział

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dioksyny w środowisku nauka dla zdrowia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dioksyny w środowisku nauka dla zdrowia Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dioksyny w środowisku nauka dla zdrowia International Scientific Conference Dioxins in the environment science for health 17 18 września 2013 Wydział Oceanografii i Geografii

Bardziej szczegółowo

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji

Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 3, 59-68 www.medycynasrodowiskowa.pl www.environmental-medicine-journal.eu Problematyka lotnych związków organicznych w farmacji Volatile

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

WIELOSKŁADNIKOWA ANALIZA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH METODĄ LC-MS/MS

WIELOSKŁADNIKOWA ANALIZA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH METODĄ LC-MS/MS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku Autoreferat rozprawy doktorskiej WIELOSKŁADNIKOWA ANALIZA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW W OWOCACH I WARZYWACH METODĄ LC-MS/MS

Bardziej szczegółowo

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska

Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych Górnego Śląska OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 34 2012 Nr 3 Magdalena Jabłońska, Maciej Kostecki, Sebastian Szopa, Aleksandra Łyko, Rajmund Michalski Specjacja nieorganicznych form arsenu i chromu w wybranych zbiornikach zaporowych

Bardziej szczegółowo

Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych

Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych Przegląd metod oznaczania wybranych sfingolipidów w różnych materiałach biologicznych STRESZCZENIE Sfingolipidy są to bioaktywne cząsteczki wchodzące w skład błony komórkowej, które biorą udział w przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIA SZYBKOŚCI DEGRADACJI WYBRANYCH LEKÓW W UKŁADACH MODELOWYCH I W PRÓBKACH WÓD RZECZNYCH (streszczenie)

BADANIA SZYBKOŚCI DEGRADACJI WYBRANYCH LEKÓW W UKŁADACH MODELOWYCH I W PRÓBKACH WÓD RZECZNYCH (streszczenie) UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ BIOLOGICZNO - CHEMICZNY BADANIA SZYBKOŚCI DEGRADACJI WYBRANYCH LEKÓW W UKŁADACH MODELOWYCH I W PRÓBKACH WÓD RZECZNYCH (streszczenie) Aneta Sokół Promotor: dr hab. Joanna

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 17 (kwiecień czerwiec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO

KONTROLA I ZAPEWNIENIE DO SUKCESU ANALITYCZNEGO KONTROLA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYNIKÓW - KLUCZ DO SUKCESU ANALITYCZNEGO Jacek NAMIEŚNIK Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk "Analiza

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo