SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A 15 YEARS OLD GIRL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A 15 YEARS OLD GIRL"

Transkrypt

1 Nowiny Lekarskie 2009, 78, 1, ANNA GRĘTKIEWICZ-TOMCZYK 1, GRAŻYNA JARZĄBEK-BIELECKA 2, ZBIGNIEW FRIEBE 2 SZKLIWIEJĄCY GUZ JAJNIKA U 15-LETNIEJ PACJENTKI SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY IN A 15 YEARS OLD GIRL 1 Klinika Onkologii Ginekologicznej, Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Marek Spaczyński 2 Klinika Ginekologii, Katedry Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Zbigniew Friebe Streszczenie Szkliwiejący guz podścieliska jajnika (sclerosing stromal tumor; SST) jest niezmiernie rzadkim niezłośliwym guzem. Należy do grupy otoczkowo-włóknistej nowotworów wywodzących się ze sznurów płciowych. Jak dotąd w literaturze anglojęzycznej opisano około 90 przypadków zachorowania na ten nowotwór. Najczęściej guzy te występują u dziewcząt i młodych kobiet w wieku do 30. r.ż. Jest to jednak niejednorodna grupa pacjentek, tak co do wieku, jak i przebiegu klinicznego. Nowotwór ten zwykle umiejscawia się jednostronnie. W obrazie sonograficznym guzy szkliwiejące jajnika, ukazują się jak cystyczno-lite. Większość z nich nie posiada aktywności hormonalnej. Przypadek opisany w tej pracy dotyczy 15-letniej pacjentki, diagnozowanej z powodu zaburzeń miesiączkowania o charakterze oligomenorrhoea, otyłości i trądziku. Ta pacjentka, podobnie jak inne chorujące na ten nowotwór, wymagała wielokierunkowej diagnostyki i terapii. SŁOWA KLUCZOWE: jajnik, szkliwiejący guz jajnika, SST, guzy gonadalne, zespół Gorlina, zespół Meigsa, obrazowanie rezonansem magnetycznym. Summary Sclerosing stromal tumor of the ovary (SST) is an extremaly rare benign neoplasm. It belongs to thecoma-fibroma group that comes down from sex-cord stromata. Up to now, about 90 cases have been described in the literature. This neoplasm tends to occur in girls and young women up to the age of 30 years. These patients constitude a heterogeneous group with respect to their age and the course of the disease. SST is usually located unilaterally. On sonograms sclerosing stromal tumors are solid and cystic. Most of them do not show hormonal activity. In this article we describe the case of a 15 year-old girl with menstrual irregularities (oligomenorrhoea), obesity and acne. This patient, similarly to the others with SST required multidirectional diagnostics and therapy. KEY WORDS: ovary, sclerosing stromal tumor, SST, sex-cord stromal tumour, Gorlin s syndrome, Meigs syndrome, magnetic resonance imaging. Szkliwiejący guz podścieliska jajnika należy do bardzo rzadkiej grupy guzów gonadalnych. Grupa ta stanowi zaledwie 5 10% wszystkich guzów jajnika. Nowotwory te w budowie histologicznej cechuje utkanie komórkowe układu dokrewnego gonady żeńskiej i męskiej. Z tego powodu są często nowotworami hormonalnie czynnymi, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przebiegu klinicznym [1, 2, 3]. Nowotwór wykryty u naszej pacjentki charakteryzuje się tym, że zwykle nie wykazuje aktywności hormonalnej, co jest cechą odróżniającą go od pozostałych z tej grupy. Makroskopowo jest to guz torbielowaty, torbielowato-lity. Część litą zwykle stanowi biała lub jasno żółta masa poprzedzielana ogniskami rozdęcia przypominającymi torbiele. Rzadko obserwuje się ogniska martwicy czy miejsca krwawienia. Guz otoczony jest szczelną szarawą torebką, dobrze oddzielającą go od tkanki jajnika. W obrazie mikroskopowym SST jajnika zwracają uwagę struktury pseudozrazikowe wywołane obrzękiem podścieliska. W tych miejscach pod dużym powiększeniem ujawnia się bogata sieć naczyń włosowatych z naczyniami pączkującymi i sinusoidalnymi. W łożu włóknisto-szkliwiejącym widoczne są grupy komórek wrzecionowatych, a pomiędzy nimi skupiska jasnych owalnych komórek z kropelkami lipidów [1, 2, 3, 4]. Do badań diagnostycznych niezbędnych w diagnostyce tego guza należy zaliczyć, poza wywiadem, badaniem hormonalnym i oznaczeniem markerów nowotworowych, badania obrazowe. Najbardziej podstawowym i koniecznym jest badanie ultrasonograficzne. Według danych z piśmiennictwa pożądana jest też ocena przepływów w naczyniach guza (PI, RI, PSV) przy pomocy techniki dopplerowskiej. Coraz większą rolę w rozpoznawaniu SST przypisuje się takim badaniom jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny z podaniem lub bez podania środka cieniującego. Technika dynamicznego KT i MRI (metoda szybkiej sekwencji zdjęć po dożylnym podaniu środka kontrastowego) ukazuje charakterystyczne cechy opisywanego guza różnicujące go z pozostałymi guzami jajnika. Stąd też ta metoda wydaje się być bardzo obiecującą w diagnostyce przedoperacyjnej, pozwalającą na wstępne ustalenie rozpoznania i zaplanowanie zakresu operacji.

2 86 Anna Grętkiewicz-Tomczyk i inni Opis przypadku Pacjentka MK, lat 15, zgłosiła się do Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego z powodu miernego bólu podbrzusza oraz krwawienia z dróg rodnych utrzymującego się od kilku tygodni. Dodatkowym problemem chorej były nieregularne miesiączki o charakterze rzadkich miesiączek (oligomenorrhoea) i uciążliwy trądzik. Na podstawie badania przedmiotowego oceniono dojrzałość płciową pacjentki na V stopień według skali Tannera [A4,Th4,P4 menarche w 13 r.ż.]. Wiek ginekologiczny + 2. Na podstawie masy ciała 90 kg oraz wzrostu 168 cm, wyliczono BMI = 32 wskazujący na otyłość pacjentki. Z uwagi na obecność błony dziewiczej, wykonano badanie ginekologiczne per rectum i stwierdzono: macicę tyłozgiętą typu uterus virginalis prawidłowej wielkości. Z tyłu za macicą wyczuwalna była ruchoma zmiana o średnicy około 7 cm. Po stronie prawej obecny drobny jajnik prawidłowej wielkości. W badaniu USG per rectum stwierdzono: macicę tyłozgiętą, trzon macicy o wymiarach 71,6 mm x 47,5 mm prawidłowej wielkości, endometrium grubości 1,2 cm. W rzucie jajnika lewego oraz za macicą stwierdzono cystyczno-litą zmianę o wymiarach 117 mm x 71,6 mm. Po stronie prawej uwidoczniono jajnik prawidłowej wielkości z obecnością licznych drobnych pęcherzyków. Celem dalszej diagnostyki skierowano pacjentkę do Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W pierwszym etapie pobytu szpitalnego pacjentce wykonano podstawowe badania laboratoryjne, takie jak: morfologia, OB, chemizm i elektrolity oraz badanie ogólne moczu. Pomiar ciśnienia tętniczego wynosił RR 100/60, ciepłota ciała w granicach normy. Na podstawie uzyskanych wyników badania krwi, rozpoznano niedokrwistość z niedoboru żelaza będącą następstwem trwającego od kilku tygodni krwawienia z dróg rodnych. Celem wyrównania parametrów morfologii zlecono preparaty żelaza. Aby zahamować uciążliwe krwawienie zlecono leczenie gestagenem. Oprócz wyżej wymienionych badań wykonano oznaczenie hormonów: PRL 27,1 ng/ml, FSH 0,125 miu/ml, LH 1,12 miu/ml, E 291,16 pg/ml, Testosteron 0,513 ng/ml, TSH 4,86 uiu/ml, ft3 3,9 pg/ml, ft4 1,18 ng/dl. Oznaczono również poziom insuliny we krwi 110 uu/ml. Badania te między innymi miały wykluczyć podejrzenie zespołu PCO. Kiedy zastosowane leczenie znacznie zmniejszyło krwawienie, podjęto decyzję o wykonaniu brzusznej operacji zwiadowczej. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym oznaczono grupę krwi pacjentki (B Rh plus). Podczas operacji stwierdzono: macica tyłozgięta, prawidłowej wielkości; cystyczno-lity guz jajnika lewego o wymiarach 8 x 10 cm. Po stronie prawej uwidoczniono torbiele przyjajowodowe każda średnicy około 3 cm. Wykonano: wyłuszczenie torbieli przyjajowodowych prawych, zaopatrzenie łoża i wycięcie znacznej części lewego jajnika wraz z guzem. Badanie śródoperacyjne intra steroid cell tumor. Pozostawiono resztę jajnika lewego; hemostatycznie zeszyto jajnik. Na powłoki brzuszne warstwowo założono szwy. Materiał pobrany podczas operacji w całości przekazano do badania histopatologicznego. Rozpoznanie ostateczne otrzymano kilka dni po zabiegu chirurgicznym. Wynik badania histopatologicznego potwierdził badanie śródoperacyjne: Szkliwiejący guz jajnika (sclerosing cell tumor). Guz jajnika lewego o wymiarach 11 x 6 cm pokryty grubą torebką z polem odcięcia od jajnika, na przekroju lito-torbielowaty z żółtymi licznymi guzkowatymi utkaniami (Cystes parasalpingealis dex). W kontrolnych badaniach pooperacyjnych stwierdzono ponowne pogorszenie wartości morfologii, w tym spadek poziomu hematokrytu z 0,30 do 0,22 l/l. Ta sytuacja wymagała przetoczenia 2 j. masy erytrocytarnej. W dalszej obserwacji nie zauważono żadnych niepokojących objawów. W stanie ogólnym dobrym wypisano pacjentkę do domu. Ze względu na cechy PCO rozpoznane w toku badań zalecono stosowanie terapii estrogenowo-progesteronowej oraz Sioforu 0,850 (2 x dziennie 1 tabl.). Leczenie to zaplanowano na 3 kolejne cykle. W trakcie terapii pacjentka była poddana kontrolnym badaniom w Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego. W efekcie stosowania Sioforu obserwowano znaczny spadek stężenia insuliny 25,4 uu/ml oraz spadek masy ciała do 87 kg. W kontrolnym badaniu ginekologicznym i USG nie stwierdzono zmian w rzucie lewych przydatków. Natomiast prawy jajnik podobnie jak przed operacją zawierał dużą ilość drobnych pęcherzyków. Kontrolne wyniki badań hormonalnych przedstawiały się następująco: FSH 4,88 miu/ml, LH 3,85 miu/ml, Estradiol 48,25 pg/ml, PRL 19,35ng/ml, Testosteron 0.88 ng/ml, SHBG 24,9, DHEA-S14,74 mikromol/l. Wobec klinicznych i laboratoryjnych wykładników hyperandrogenizmu oraz zespołu napięcia przedmiesiączkowego, nadal stosowany jest Siofor, a dodatkowym preparatem jest Yasmin. Dyskusja Guz szkliwiejący podścieliska jajnika (Sclerosing stromal tumor SST) to niezwykle rzadki nowotwór z grupy otoczkowo-włóknistej stanowiący wg Matsubayashi 6% guzów pochodzenia gonadalnego [6, 7, 8, 9]. Po raz pierwszy został opisany w 1973 roku przez Chalvardjiana i Scullego w piśmie Cancer [10]. Od tego czasu opisano około 100 przypadków zachorowania na ten nowotwór na świecie. 80% kobiet dotkniętych przez to schorzenie nie ukończyło 30. r.ż. [11, 12, 13]. Inne zmiany pochodzenia gonadalnego, jak fibroma czy thecoma są częściej spotykane u kobiet starszych (50 60 r.ż.). Charakterystyczne jest to, że występująca u tych kobiet atroficzna tkanka jajnika lokalizuje się na peryferiach guza. SST sporadycznie występuje u kobiet ciężarnych [14, 15, 16, 17, 18, 19]. Częściej w tej grupie są obserwowane: torbiele ciałka żółtego (we wczesnej ciąży), łagodne potworniaki, gruczolaki torbielowate (po

3 Szkliwiejący guz jajnika u 15-letniej pacjentki 87 pierwszym trymestrze). Ogółem nowotwory jajnika u kobiet w ciąży stanowią zaledwie 0,1 0,4%. Szkliwiejący guz jajnika występuje zwykle jednostronnie z przeważającą częstością po stronie prawej. Uznano to za cechę charakterystyczną tego nowotworu [5, 9]. W literaturze 71% guzów SST znaleziono po stronie prawej [9]. Opisywany guz u naszej pacjentki zlokalizowany był po stronie lewej. Istnieje znikoma liczba prac dotyczących obustronnego występowania tego nowotworu. Jedną z nich jest praca Changa opisująca przypadek 11-letniej dziewczynki, u której przypadkowo wykryto obustronny guz szkliwiejący jajnika [8]. Jest to jedna z 2 prac opisujących dziewczynki z SST przed menarche [8, 11, 12]. Innym ciekawym doniesieniem jest opisywany przez Ismaila & Walkera przypadek 29-letniej kobiety z zespołem Gorlina leczonej klomifenem z powodu niepłodności. U pacjentki po zajściu w ciążę ujawniły się obustronne guzy SST [7, 8, 13]. Autorzy podejrzewali, że guzy te powstały na bazie wcześniej istniejących włókniaków jajnika. Zespół Gorlina lub inaczej zespół Gorlina-Goltza jest defektem genetycznym dziedziczącym się w sposób autosomalny dominujący. Schorzenie charakteryzuje się licznymi złośliwymi nowotworami podstawnokomórkowymi skóry, rozszczepem żeber, nieprawidłowościami szkieletu szczególnie twarzoczaszki, obecnością torbieli zębopochodnych, hiperandrogenizmu oraz obecnością wapniejących włókniaków jajnika [8, 13]. Symptomologia guza Jak wskazują dane z piśmiennictwa, najczęstszymi objawami, na które skarży się pacjentka, u której wykryto SST, są: zaburzenia miesiączkowania o charakterze metrorrhagia, polimenenorrhea, w tym krwawienie u kobiet starszych po menopauzie, bóle w podbrzuszu [6, 8, 9, 18]. U opisywanej przez nas pacjentki wystąpił incydent krwawienia młodocianych z towarzyszącym silnym bólem podbrzusza. Dolegliwości te wyprzedzały wielomiesięczne zaburzenia cyklu typu oligomenorrhoea. Tak jak u pacjentek opisywanych przez innych autorów, u przedstawionej 15-latki długotrwałe krwawienie spowodowało anemię [20]. Według danych z piśmiennictwa, innymi objawami, które były obserwowane u kobiet z SST to niepłodność, wolny płyn w jamie brzusznej (rzadko) [2, 9, 10, 15, 17, 18]. Krwawienia pomenopauzalne i rozrost endometrium zaobserwował u swoich pacjentek: Min-yi oraz Gee DC, do ich prac odwołał się Marelli [9]. Wirylizacja kobiet będąca efektem opisywanego guza jest bardzo rzadka, najczęściej stanowi odrębny niezależny problem. Cechy hyperandrogenizacji u opisywanej piętnastolatki, wraz z otyłością, zespołem napięcia przedmiesiączkowego, występują niezależnie od guza i utrzymują się wiele miesięcy po jego usunięciu (problem ten wymaga ciągłego leczenia i kontroli). Przypadkiem dość nietypowym w sensie symptomów był wcześniej wspomniany opis 11-letniej dziewczynki, skierowanej do leczenia operacyjnego przez jej lekarza rodzinnego, który palpacyjnie poprzez powłoki brzuszne wyczuł: duży, twardy, nieruchomy, niebolesny guz w okolicy nadłonowej sięgający aż do wysokości pępka. Dziewczynka ta nie zgłaszała żadnych dolegliwości [8]. Nie zaobserwowano u niej cech wirylizacji [8, 18, 19]. Nie miała obciążonego wywiadu rodzinnego. Poziom hormonów płciowych oraz markerów nowotworowych był w granicach normy [8]. Skrajnie rzadkim przypadkiem jest zespół Meigsa wywołany przez szkliwiejącego guza podścieliska. Jak dotąd udokumentowano 3 przypadki łącznie z opisanym poniżej, który miał miejsce w Korei. Praca Junga z 2006 roku dotyczy 50-letniej wieloródki, która zgłosiła się z objawami trudności w oddychaniu, powiększenia obwodu brzucha. W badaniu brzucha stwierdzono: głuchy odgłos opukowy, płyn oraz duży twardy guz sięgający 5 cm poniżej pępka, nieznacznie tkliwy. Guz był położony typowo po stronie prawej. Duszność zgłaszana przez pacjentkę wynikała z obecności wysięku w opłucnej, widocznego po stronie prawej na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej. Jest to jeden z kilku charakterystycznych objawów z. Meigsa, który zanika już w 4 dniu po operacji usunięcia zmiany. Tylko ten jeden przypadek z trzech wyżej wspomnianych dotyczy kobiety w wieku pomenopauzalnym. Zaledwie kilka prac opisuje przypadki kobiet ciężarnych z współistniejącym guzem szkliwiejącym jajnika [7, 14, 18]. Przypadek 30-letniej ciężarnej w 13 tyg. ciąży opublikował Calabrese. Kobieta zgłosiła się do swojego lekarza prowadzącego z objawami bólu w miednicy mniejszej oraz dysurii. Nie wykazywała cech wirylizacji, Badaniem palpacyjnym brzucha stwierdzono duży, ruchomy, tkliwy guz, który następnie oceniono w badaniu MRI (15 x 14 x 14 cm) [19]. Cechy makro- i mikroskopowe guza szkliwiejącego jajnika Makroskopowo guz szkliwiejący jajnika jest dobrze ograniczonym nowotworem o średnicy około 8 cm [9]. Nierzadko osiąga duże rozmiary, jak np. u pacjentki opisanej przez Changa 17 x 12 x 8 cm [8], czy też naszej 15-letniej chorej 11 x 6 cm. Zwykle kilkupłatowy w obrazie makroskopowym ma strukturę litą (częściej) lub torbielowato-litą, otoczony jasnoczerwoną połyskującą torebką, na której jest widoczna niewielka ilość skrzepniętej krwi. Torebka po przecięciu barwy szarej odkrywa masę zawierającą zróżnicowane tkanki z licznymi ogniskami krwotocznymi i żółtawymi, podzielonymi cystycznymi tworami, przypominającymi zmiany degeneracyjne. Lita część guza ma barwę białą lub jasnożółtą występuje w drobnych skupiskach [9, 17, 19, 20]. W obrębie masy guza mogą być też widoczne zwapnienia [5, 8, 15, 19]. Mikroskopowo guz ten różni się od innych nowotworów jajnika układem pseudozrazikowym, tzn. obszary bogatokomórkowe poprzedzielane są skupiskami torbielek, pasmami kolagenu, obfitym unaczynieniem oraz poprzez różnorodne komórki z wyraźną wakuoliza-

4 88 Anna Grętkiewicz-Tomczyk i inni cją cytoplazmy. Wyróżniono 2 typy komórek wchodzących w skład SST: jedne to komórki wrzecionowate przypominające fibroblast, drugie to komórki owalne z eozynochłonną cytoplazmą. Komórki te posiadają pojedyncze jądro owalne lub okrągłe [5, 7, 9, 17]. Cechą charakterystyczną jest obecność cienkościennych naczyń różnego kalibru, które często penetrują w rejon między pseudozraziki oraz występują na peryferiach tkanki guza [9, 17, 19, 20]. Pseudozrazikowatość i obfite unaczynienie są niezmiernie rzadko spotykaną cechą u otoczkowiaków, włókniaków czy w guzie Krukenberga. Dlatego też te cechy uznaje się za odróżniające ten nowotwór od pozostałych guzów jajnika [8]. Podczas analizy histopatologicznej guza usuniętego u naszej 15-letniej pacjentki stwierdzone cechy makroskopowe oraz mikroskopowe były typowe dla tego rzadkiego nowotworu. Diagnostyka Do badań przedoperacyjnych SST należy zaliczyć diagnostykę hormonalną uznaną za mniej znaczącą, oznaczenie markera CA-125 oraz diagnostykę obrazową (USG, KT, MRI), z której ultrasonografia jest podstawowym i najlepiej dostępnym badaniem [18]. U większości chorych z guzem szkliwiejącym jajnika nie wykazuje się aktywności hormonalnej tego guza, chociaż niektórzy autorzy opisują dolegliwości będące następstwem wydzielania przez guz estrogenów, progesteronu czy testosteronu. Taka aktywność może wywołać przedwczesne dojrzewanie u dziewcząt [14]. U pacjentki przez nas leczonej oceniono cechy pokwitania według skali Tannera i uznano je za adekwatne do wieku. Marelli powołuje się na pracę Damjanowa z 1975 roku, w której opisany guz wykazywał aktywność hormonalną [9]. Nieliczni badacze również opisali obecność zaburzeń będących następstwem aktywności hormonalnej tego guza [6, 7, 14, 18, 20]. Chalvardian i Scully, którzy opisali pierwsze 10 przypadków SST, nie stwierdzili aktywności hormonalnej tych guzów. Przedoperacyjnie oprócz CA-125 często oznaczane są inne markery typowe dla chorób nowotworowych. Należy tu zaliczyć CA-19.9, CEA, AFP czy podjednostkę beta gonadotropiny kosmówkowej [9, 15, 17, 18, 19, 20]. Podwyższony poziom markera CA-125 może być obserwowany u kobiet cierpiących na zespół Meigsa wywołany przez guz szkliwiejący jajnika, ale również wtedy, gdy jedną ze składowych zespołu jest guz, taki jak: thecoma, fibroma, cellular fibroma, leiomyoma, Benin Brenner tumor, granulosa cell tumor. Zauważono, że u kobiet z rozpoznanym zespołem Meigsa poziom markera normalizuje się w bardzo wczesnym okresie pooperacyjnym. Jak dotąd opisano 23 przypadki z. Meigsa z podwyższonym poziomem tego markera [5]. Marker Ca-125 u chorych SST zwykle nie przekracza granic normy. Lee w swojej pracy obserwował 5 kobiet z tym guzem. Tylko jedna z nich miała podwyższony poziom markera Ca-125 [17]. Marker Ca-125 u opisywanej przez nas 15-latki typowo nie przekraczał granic normy. Niektórzy autorzy prac chcąc znaleźć więcej cech charakterystycznych dla SST wykonywali rozmaite barwienia immunohistochemiczne. Kim wybarwiał marker CD31 śródbłonka naczyń guza i w ten sposób ujawnił bogate unaczynienie guza. Wybarwienie aktyny mięśni gładkich ukazuje pozytywną reakcję cytoplazmatyczną i wspiera proces postawienia ostatecznej diagnozy [18]. Nie jest to badanie wykonywane standardowo. W kilku pracach immunohistochemiczne barwienie dla vimentyny i receptorów progesteronowych dało wynik pozytywny [18, 15]. Są też autorzy, którzy podjęli się oznaczenia przeciwciał przeciw cytokeratynom, czy też wybarwienia komórek nowotworu na obecność alfa-inhibiny [15]. Według danych z piśmiennictwa guz szkliwiejący jajnika bezwzględnie wymaga diagnostyki radiologicznej, która ułatwia podjęcie decyzji co do zakresu operacji, zważywszy na fakt, że pacjentkami są bardzo młode kobiety. Podstawowym badaniem jest USG z użyciem techniki dopplerowskiej. Od pewnego czasu na równi z oceną ultrasonograficzną jest ocena opisywanego guza przy pomocy tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wzbogacone środkiem kontrastowym. W obrazie ultrasonografii przezpochwowej guzy szkliwiejące jajnika są widoczne jako dobrze ograniczone, otoczone torebką zmiany o niejednorodnej echogenności [2]. W obrębie masy guza widoczne są ogniska zwapnień [8]. Cystyczny obraz guza z nieregularnymi przegrodami, które czasami od strony cysty posiadają wyrośle brodawkowate razem z litymi ogniskami może błędnie sugerować złośliwość nowotworu [17, 20]. Nowotwór wykryty u naszej chorej był w obrazie USG zmianą cystyczno-litą pozbawioną wyrośli brodawczakowatych czy przegród. Dodatkowo wykonanie przepływów dopplerowskich pozwala ujawnić obecność typowego dla tego guza unaczynienia przypominającego koło ze szprychami [2, 18]. Naczynia te występują bardzo licznie. Umiejscawiają się obwodowo i wnikają pomiędzy pseudozraziki. Dodatkowo charakteryzują się niską opornością bez cech przecieków tętniczo-żylnych. Wielu autorów obraz tego unaczynienia porównuje do tego, jakie obserwuje się w naczyniakach obraz hemangiopericytomo-podobny [2, 5, 8, 15, 17, 18, 19]. Myung Sook Lee w swojej pracy pokusił się o bardziej szczegółową ocenę unaczynienia guza. Poza oceną ilościową oszacował PI wskaźnik pulsacji, RI wskaźnik oporu, oraz PSV prędkość skurczową. Trzy przypadki z siedmiu przez niego opisanych, wykazały nisko oporowe przepływy z obniżoną wartością PI oraz RI, oraz zmiennymi wartościami PSV [17]. Według autora przyczyną powstawania bogatego unaczynienia guza jest stale wydzielany przez luteinizowane otoczkowo podobne komórki, naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu VEGF nazywany również czynnikiem przepuszczalności naczyń VPF lub vaskulotropiną. To też tłumaczy obszary rozdęcia otaczające obszary ubogo-

5 Szkliwiejący guz jajnika u 15-letniej pacjentki 89 komórkowe. Myung twierdzi też, że VPF powoduje zwiększoną przepuszczalność ścian naczyniowych [17]. VEGF jest obecnie uznany za kluczowy czynnik regulujący fizjologiczną i patologiczną angiogenezę. Jego wzmożoną ekspresję zauważono w tkance różnych nowotworów, jak i w surowicy osób chorych. Przykładem tu mogą być nowotwór piersi, prostaty, nerki, płuc czy jelita grubego. W obrazie KT guz szkliwiejący podścieliska przedstawia się jako wielozrazikowa niejednorodnie wysycana lita masa. W niektórych doniesieniach obserwowano w obrazie tomografii komputerowej liczne zwapnienia, w innych w ogóle nie uwidoczniono takich obszarów [6, 15]. W badaniu KT pozbawionym kontrastu obserwuje się przestrzenie płynowe [15]. Dynamiczne KT polegające na szybkiej sekwencji zdjęć po podaniu środka kontrastującego ukazuje znaczne wysycenie obszaru obwodowego masy guza we wczesnej fazie początkowe zdjęcia oraz dośrodkową progresję wysycenia na późniejszych zdjęciach [6, 8, 15, 20]. Nie obserwuje się powiększenia węzłów chłonnych miednicy mniejszej oraz węzłów okolicy przyaortalnej w odcinku lędźwiowym [6, 18, 19]. W badaniu MRI zmiana przyjmuje układ strefowy. Widoczna jest cienkościenna słabo wysycona otoczka w czasach zależnych T1 i T2, prawdopodobnie odpowiadająca torebce guza. Kolejna strefa obwodowa ma niski sygnał w czasie T1 zależnym i bardzo wysoki sygnał w czasie T2 zależnym, szczególnie w obrębie przegród dzielących masę guza na płaty. Strefa pośrednia guza ma niski sygnał w czasie T1 zależnym oraz sygnał pośredni w czasie T2 zależnym, w obszarze płatów guza. Centralna część masy guza ma niski sygnał w czasie T1 zależnym i bardzo wysoki w czasie T2 zależnym. W sąsiedztwie zmiany widoczne są puste przepływy naczyniowe [6, 8, 15, 17, 18]. Uznano, że szkliwiejący guz podścieliska jajnika przyjmuje w badaniu KT i MRI charakterystyczny obraz i mógłby być podstawą ostatecznej diagnozy przedoperacyjnej, ponieważ ściśle odpowiada późniejszej ocenie mikroskopowej [6, 19]. Faktem jest, że guzy z grupy guzów podścieliska, jak thecoma czy fibroma w przeciwieństwie do guza szkliwiejącego mają w obrazie KT i MRI z kontrastem nieznaczne wysycenie (niski sygnał w czasie T2 zależnym) oraz późne i słabe wysycenie w technice dynamiczej KT i MRI. Natomiast guzy nabłonkowe jajnika wcześnie i szybko wysycają się kontrastem, ale też szybko się go pozbywają [6, 15, 16, 18]. Kawamura opisał przypadek SST, który był w obrazie KT nie do odróżnienia od cystycznych guzów nabłonkowych, lecz przypadek ten jest niedostatecznie oceniony, skoro nie wykonano dynamicznego KT z oceną wczesnego i późnego wysycenia kontrastem [16]. Pomimo znacznego rozwoju diagnostyki obrazowej, zawsze do postawienia ostatecznej diagnozy wymagane jest badanie histopatologiczne materiału pobranego podczas operacji. Leczenie Leczenie guza SST opiera się głównie na działaniu chirurgicznym i polega na usunięciu guza poprzez wyłuszczenie [8, 9]. Jest to często wystarczające leczenie operacyjne. Dodatkowo w zależności od warunków, wielkości nowotworu, może być konieczne usunięcie zmienionego przez guz jajnika lub/i jajowodu po danej stronie. U leczonej przez nas pacjentki z uwagi na dużą objętość guza obejmującą znaczną część tkanki jajnika usunięto guz z prawie całym lewym jajnikiem oraz wyłuszczono torbiele parajajowodowe po stronie prawej. Kobiety ciężarne z rozpoznanym guzem jajnika w większości przypadków są operowane przed ukończeniem ciąży. Powodem tego jest fakt, że 2 5% zmian ma charakter złośliwy, a te łagodne to często dużych rozmiarów guzy mogące stanowić przeszkodę podczas porodu [19]. U opisywanej w piśmiennictwie ciężarnej 30-latki z obecnym guzem szkliwiejącym jajnika z uwagi na dużą objętość guza i nasilające się dolegliwości wykonano operację przed rozwiązaniem ciąży. Zabieg obejmował usunięcie prawego jajnika z jajowodem oraz całego, nieregularnego kształtu guza. U 16-letniej pacjentki w doniesieniu Kima, pomimo młodego wieku, również wykonano operację. Oprócz lewostronnej salpingo-ooforektomii oraz częściowej resekcji sieci większej, usunięto znaczną ilość płynu z jamy brzusznej [18, 19]. 50-letnia wieloródka z zespołem Meigsa opisana przez Junga została poddana całkowitej histerektomii oraz obustronnej salpingo-ooforektomii wraz z usunięciem masy guza. Z jamy brzusznej usunięto znaczną ilość płynu [5]. Na tak rozległy zakres operacji miały wpływ następujące czynniki: podwyższony poziom markera Ca-125, wodobrzusze, a dodatkowo wiek pacjentki. Efekty leczenia operacyjnego są uzależnione od zakresu operacji. Pacjentka Junga z zespołem Meigsa już czwartego dnia po zabiegu nie wykazywała cech wysięku opłucnowego na zdjęciu rentgenowskim, a marker Ca-125 nie przekraczał granicy normy [5]. Większość kobiet z tym nowotworem w okresie kilku miesięcy po operacji zaczyna miesiączkować regularnie [6]. W doniesieniu Marelliego u jednej z jego pacjentek czas ten wynosił 48 miesięcy, inna zaszła w ciąże po 3 miesiącach, a pozostałe 5 nie zgłaszało żadnych dolegliwości, które wcześniej były powodem konsultacji lekarskiej [9]. Inni autorzy zanotowali regularne cykle menstruacyjne po roku [15]. Nie obserwowano nawrotów miejscowych czy odległych po leczeniu guza SST [6, 9, 15, 19]. Wnioski Opisany przypadek kliniczny potwierdza dane z piśmiennictwa, iż pacjentki z guzami szkliwiejącymi jajników wymagają wielokierunkowej diagnostyki i leczenia. Obiecujące wydają się techniki radiologiczne stosowane w diagnostyce guza. Leczenie operacyjne jest działaniem

6 90 Anna Grętkiewicz-Tomczyk i inni podstawowym, lecz nie zawsze ostatecznym u opisanej 15-latki, terapia musi być kontynuowana z uwagi na utrzymujące się objawy ogólne nie związane z guzem. Piśmiennictwo 1. Kędzia H.: Nowotwory gonadalne jajnika W: Nowotwory narządów płciowych kobiety. Kędzia H. Red., Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1997, Korczyński J., Gottwald L., Pasz-Walczak G. i in.: Szkliwiejący guz podścieliska jajnika u 30-letniej chorej. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Ginek. Pol., 2005, 76, Spaczyński M.: Onkologia ginekologiczna, W: Położnictwo i ginekologia. Bręborowicz H.G. Red., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, Mikami M., Fukuchi T., Takehara K. et al.: Tumor imprint cytology of sclerosing tumor of the ovary. Diagn. Cytopathol., 2003, 28, Jung N.H., Kim T., Kim H.J. et al.: Ovarian sclerosing stromal tumor presenting as Meigs syndrome with elevated CA 125. J. Obstet. Gynaecol. Res., 2006, 32, Matsubayashi R., Matsuo Y., Doi J., et al.: Sclerosing stroma tumor or the ovary: radiologic findings. Case report. Eur. Radiol., 1999, 9, Ismail S.M., Walker S.M.: Bilateral virilazingsclerosing stroma tumours of the ovary in a pregnant woman with Gorlin s syndrome: implications for pathogenesis of ovarian stroma neoplasms. Histopathology, 1990, 17, Chang W., Oiseth J.S., Orentlicher R. et al.: Bilateral sclerosing stroma tumor of the ovaries in a premenarchal girl. Gynecol. Oncol., 2006, 101, Marelli G., Carinelli S., Mariani A. et al.: Sclerosing stromal tumor of the ovary. Report of eight cases and review of the literature. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 1998, 76, Chalvardjian A., Scully R.E.: Sclerosing stromal tumors of the ovary. Cancer, 1973; 31, Fefferman N.R., Pinkney L.P., Rivera R. et al.: Sclerosing stromal tumor of the ovary in a premenarche female. Pediatr. Radiol., 2003, 33, Szporek B., Kuśmierczyk-Grochowina D., Cieślik T.: Badanie cefalometryczne w zespole Gorlina. Dent. Med. Prob., 2003, 40, Cashell A.W., Cohen M.L.: Masculinizing sclerosing stroma tumor of the ovary during pregnancy. Gynecol. Oncol., 1991, 43, Toricelli P., Lombardi Caruso A., Boselli F. et al.: Sclerosing stromal tumor of the ovary: US, CT, and MRI findings. Abdom. Imaging, 2002, 27, Kawamura N., Kamoi I., Shigyo R.: Sclerosing stromal tumor of the ovary. Am. J. Surg. Pathol., 1987, 22, Myung Sook Lee, Hyeun Cha Cho, Young-Ho Lee et al.: Ovarian sclerosing stromal tumors. Gray scale and color Doppler sonographic findings. J. Ultrasound Med., 2001, 20, Kim J.Y., Jung K.J., Chung D.S. et al.: Sclerosing stromal tumor of the ovary: MR-pathologic correlation in three cases. Korean J. Radiol., 2003, 4, Calabrese M., Zandrino F., Giasotto V. et al.: Sclerosing stromal tumor of the ovary in pregnancy: Clinical, ultrasonography and magnetic resonance imaging findings. Acta Radiol., 2004, 45, Joja I., Okuno K., Tsunoda M. et al.: Sclerosing stromal tumor of the ovary: US, MR, and dynamic MR findings. J. Comput. Assist. Tomogr., 2001, 25, Adres do korespondencji: Klinika Ginekologii ul. Polna Poznań

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Opis przypadku Case report

Opis przypadku Case report Opis przypadku Case report Borgis Chłoniak Burkitta z zajęciem jajników i otrzewnej u 17-letniej pacjentki z podwyższonym poziomem CA 125 opis przypadku *Danuta Roik 1, Artur Gadomski 2, Dariusz Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

Rak piersi diagnostyka

Rak piersi diagnostyka Rak piersi diagnostyka Dziedziczny rak piersi i jajnika najczęściej jest spowodowany mutacjami w genie BRCA1 na chromosomie 17q21. Obserwowane są powtarzalne mutacje, z których trzy stanowią ponad 90%

Bardziej szczegółowo

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego

Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego Lek. med. Łukasz Gmerek Korelacja obrazu klinicznego chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna z wynikami enterografii rezonansu magnetycznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: prof. UM. dr hab. Piotr Krokowicz

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72 tel/fax 91 4661100 / 91 4661101 Rak prostaty PCa (ang. Prostate Cancer) Prostata anatomia

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ORYGINAL PAPERS / ORYGINAL PAPERS The andropause index in diagnosis and treatment of hypogonadism in aging men preliminary report Stefan Zgliczyński,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego ISSN 1734 5251 Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego Jerzy Walecki 1, Elżbieta Jurkiewicz² 1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie ²Instytut Pomnik Centrum

Bardziej szczegółowo

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report E. Babicz-Zielińska, W. Szczepańska, E. Śleszycka Problem nadwagi i otyłości : 1069 1071 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Life-threatening peripartum cardiomyopathy of

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Groszewski 1, Marek Pastuszak 1, Stanisław Wojtuń 2, Jerzy Gil 2. Streszczenie. Summary. Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p.

Krzysztof Groszewski 1, Marek Pastuszak 1, Stanisław Wojtuń 2, Jerzy Gil 2. Streszczenie. Summary. Pediatr Med rodz Vol 8 Numer 3, p. Krzysztof Groszewski 1, Marek Pastuszak 1, Stanisław Wojtuń 2, Jerzy Gil 2 Pediatr Med Rodz 2012, 8 (3), p. 252-257 Received: 05.09.2012 Accepted: 20.09.2012 Published: 30.11.2012 Trzustka ektopowa opis

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO

ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO ANALIZA PROBLEMU DECYZYJNEGO ZASTOSOWANIE PAZOPANIBU W LECZENIU DOROSŁYCH PACJENTÓW Z OKREŚLONYMI PODTYPAMI ZAAWANSOWANEGO MIĘSAKA TKANEK MIĘKKICH (ZGODNIE Z CHARAKTERYSTYKĄ PRODUKTU LECZNICZEGO), KTÓRZY

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika Hereditary breast and ovarian cancer

Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika Hereditary breast and ovarian cancer Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Anna Jakubowska, Bohdan Górski, Oleg Oszurek, Jolanta Szymańska-Pasternak, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński Genetyka kliniczna raka

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2012 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Zespół HELLP jest jednym z objawów ciężkiego stanu przedrzucawkowego i obejmuje następujące elementy: A. hemolizę, obniżone stężenie enzymów wątrobowych, niskie stężenie płytek.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO W OCENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ISTNIENIA RAKA JAJNIKA U KOBIET Z GUZAMI PRZYDATKOWYMI

ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO W OCENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ISTNIENIA RAKA JAJNIKA U KOBIET Z GUZAMI PRZYDATKOWYMI ZASTOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO W OCENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA ISTNIENIA RAKA JAJNIKA U KOBIET Z GUZAMI PRZYDATKOWYMI Agata Barbara Smoleń Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej,

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl

Badania laboratoryjne. w diagnostyce chorób nowotworowych. www.diag.pl Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób nowotworowych www.diag.pl Wstęp Choroby nowotworowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Rak prostaty, piersi, płuc, jelita grubego i pęcherza są

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ

ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA SESJA KONKURSOWA Poznań, 06-07 kwietnia 2013 ORGANIZATORZY SKN Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo