MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) d B C d Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, ecde d F C na drogach nam nadzieją świeć, d A7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) d B C d Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, ecde d F C na drogach nam nadzieją świeć, d A7"

Transkrypt

1 Pieśni Wielkopostne

2 MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) B C Ref. Mtko, któr ns znsz, z ziećmi Twymi bąź, ecde F C n rogch nm nzieją świeć, egd A7 B C z Synem Twym, z nmi iź. e H7 C D e F B C 1. Mtko Osązonego - przyjź i rogę wskż. Ge-CDe F g A7 Mtko Biczownego - o Syn Twego ns prowź. Ge-H7 F g BC Bogu towrzysząc - pokój świtu j. ec-cd 2. Mtko krzyż ponosząc przyjź i rogę wskż. Dl zbwieni nszego o Syn Twego ns prowź. Pośreniczko njlepsz - pokój świtu j. 3. Mtko upjących przyjź i rogę wskż. Mtko prześlownych o Syn Twego ns prowź. Wszystkich grzesznych ucieczko- pokój świtu j. 4. Mtko wszystkich cierpiących przyjź i rogę wskż. Któr ns zwsze pocieszsz o Syn Twego ns prowź. Nziejo nsz w Pnu - pokój świtu j. 5. Mtko krzyż nm jąc przyjź i rogę wskż. Któr słbym pomgsz o Syn Twego ns prowź. Ty ns zwsze rozumiesz - pokój świtu j. 6. Mtko wszystkich wierzących przyjź i rogę wskż. Dj owgę i siłę - o Syn Twego ns prowź. Nucz ns miłosierzi - pokój świtu j. 7. Mtko luzi upłych przyjź i rogę wskż. Ucz ns zwsze powstwć o Syn Twego ns prowź. Drogo nsz o Pn - pokój świtu j. 8. Mtko wszystkich płczących przyjź i rogę wskż. Drogowskzie njlepszy o Syn Twego ns prowź. Rtuj nszą Ojczyznę - pokój świtu j. 9. Dziewico z nmi iąc przyjź i rogę wskż. Rtuj ns w nszych upkch o Syn Twego ns prowź. Nigy ns nie opuszczj - pokój świtu j. 10. Mtko - promieniu czystości przyjź i rogę wskż. Mtko prosząc z nmi o Syn Twego ns prowź. Mtko przebczjąc pokój świtu j. 11. Mtko o sercu zrnionym przyjź i rogę wskż. Mieczem boleści przeszyt o Syn Twego ns prowź. Okupicielko nsz - pokój świtu j. 12. Mtko po krzyżem stojąc przyjź i rogę wskż. Mtko przez Syn nm n o Syn Twego ns prowź. Z zieci ns przyjmując - pokój świtu j. 13. Mtko n Synem schylon przyjź i rogę wskż. Mtko pełn miłości o Syn Twego ns prowź. Pnno wiern o końc pokój świtu j. 14. Mtko n grobem Syn przyjź i rogę wskż. Zmrtwychwstni nziejo o Syn Twego ns prowź. Mól się zwsze z nmi - pokój świtu j. 1

3 ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT B C Albowiem tk Bóg umiłowł świt B C A7 Że Syn Jenorozonego ł B C Aby kży, kto w Niego wierzy B C A7 Nie zginął, lecz życie wieczne mił. F C Lecz by mógł żyć n wieki, (B) A x2 By mógł żyć n wieki. hgafis GAhFis hgafis GAhFis DA h(g)fis CIĄGLE ZACZYNAM OD NOWA A E A E E7 A 1. Ciągle zczynm o now, choć czsem w roze upm, CGCG7C A E A E E7 A Wciąż jenk słyszę te słow: "Kochć to znczy powstwć". CGCG7C fis D fis Chciłem Ci w chwilch uniesień F cis E Życie poświęcić bez reszty, eg fis D fis Spójrz, moje ręce są puste, F cis E Stoję ubogi, j, grzesznik. eg h E A Przyjm jenk młość mą, Pnie, FC h E A Weź serce me, jkie jest. GC 2. Jestem jk ziecko bezrny, póki mnie ktoś nie poniesie. Znów wrc uśmiech n twrzy, gy mnie Tw miłość rozgrzeszy. Wiem, że wystrczy Ci Pnie, Dobr, choć słb m wol. Z Tobą mój uch nie ustnie, Z Tobą wszystkiemu poołm. Szukm coziennie Twej twrzy, Wrcm w tę noc po Twój ch. 3. Terz już wiem, jk Cię kochć, przyjm moje "terz", o Pnie, Dziś rozpoczynm o now, bo kochć to znczy powstwć. Kochć to znczy powstwć 2

4 TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI D e G D 1. Ty wskzłeś rogę o miłości, Ty, Pnie. D e G D Ty zmieniłeś świt swym zmrtwychwstniem, Ty, Pnie, Pnie. D e A7 D h /:Tylko Ty jeen wiesz, co w mym sercu zieje się, e A7 D x2 tylko Ty, Pnie, tylko Ty:/ 2. Ty ołeś życie z ns wszystkich, Ty, Pnie i ltego jesteś tk mi bliski, Ty, Pnie, Pnie. /:U Twych stóp cły świt Ty wiesz, co czek ns, tylko Ty, Pnie tylko Ty:/ 3. W moim sercu jesteś w zień i w nocy, Ty, Pnie, choć mym oczom jesteś niewioczny, Ty, Pnie, Pnie. /:Tylko Ty jeen wiesz, co w mym sercu zieje się, tylko Ty możesz pomóc mi:/ x2 x2 MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO C G C G Może leko jesteś o Niego, może zgubiłeś ścieżki Jego śl Może w smotną ruszyłeś rogę i nie wiesz, że Bóg Ciebie zn. Nie mrtw się Bóg ciebie koch, On zwsze z tobą jest. Ponieś swój zmęczony wzrok i poptrz prze siebie. C G C Zcznij o now, zcznij jeszcze rz /x2 DhGA OTO STOJĘ U DRZWI h A h fis Oto stoję u rzwi i kołczę. /x2 D A h Jeśli kto posłyszy Mój głos i rzwi otworzy, fis D E h E Weję o niego i bęę z nim wieczerzł, on ze Mną. Ge CG ecdd OTWÓRZ ME OCZY D e A G D (h) Otwórz me oczy, chcę wizieć Jezus e A7 GD D7 I być bliżej Niego i kochć goręcej. e A7 G D (h) Otwórz me uszy i nucz mnie słuchć, e A7 G D Otwórz me oczy, chcę wizieć Jezus. 3

5 WYSŁUCHAJCIE MEGO GŁOSU C 1. Wysłuchjcie Mego głosu, czyńcie to, co nkzuję, G e bęziecie luem Moim przez cły czs. C Gy n Moje zwołnie, nie opowie żen z ws G e wtey Moją twrz owrócę n ługi czs. (G7) C G Ref. Jeśli nie usłuchcie Mnie w ukryciu płkł bęę, C G e o niewoli poślę ws, trzoo m. 2. Precz orzućcie wsze złości, obrzyliwość w sercch wszych, zwróć o Mnie, trzoo Moj, mówi Pn. Twoje złe postępownie, brk bojźni i pokuty ugoziły w serce Moje, luu Mój. 3. Słowo Me poczytujecie, jko przemiot rwiny wszej, brk w Nim jest upoobni, brk też czci. Jeśli jenk nprwicie wsze złości, czyny złe, sprwię, że znów powrócicie n ziemie swe. JEŚLI MASZ CHWILE SMUTNE (MATKA) e D H7 e e D H7 e 1. Jeśli msz chwile smutne w swym życiu, powierz się Mtce. D H7 e Kiey rozpcz rozzier twe serce, ofiruj się Jej. e Ref. Mtce, któr po krzyżem stł. Mtce, któr się z Synem żegnł, D któr uczyć cię bęzie pokory. G H7 Cierpienie znieść ci pomoże. On, Mtk, któr po krzyżem stł, Mtk, któr się z Synem żegnł, któr uczyć cię bęzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. 2. Kiey ruszsz w leką węrówkę, powierz się Mtce. Gy n szlku zskoczy cię burz, ofiruj się Jej. 3. Jeśli zgubisz swą rogę o Bog, powierz się Mtce. Gy w twoim sercu rozpcz i trwog, ofiruj się Jej. 4

6 DLA CIEBIE WZIĄŁ KRZYŻ 1. Pochoził z Nzretu, gzie zwyczjnie żył, h / cis N ziemię przyszeł kiey luziom brkło sił, e / fis By zwyciężyć zło, zniszczyć ciężr win, eh / fis cis F E I cierpieć musił, by świt miłością żył. GFis / A Gis N Swoje wziął rmion ciężr luzkich ni, h Potykł się i słnił niosąc ciężki krzyż. e Choć zrniłeś Go, nie ztrzymł się! eh F E Przebczył, żebyś Ty wreszcie wolnym był! GFis Ref: Dl Ciebie wziął krzyż, l Ciebie wziął krzyż. h / cis C Dl Ciebie umrł nń. D / E Dl Ciebie wziął krzyż, l Ciebie wziął krzyż. eh / fis cis F E Dl Ciebie umrł nń. GFish / A Gis cis 2. Choć może gzieś po roze opuściłeś Go, Zbłąziłeś tk jk owc - możesz wrócić oń! Gy żłowć chcesz, nie owróci się, przebczy, po łoń i uśmiechnie się! Dleko pon nmi jest srebrzysty lą, Do niego chce Cię porwć, choć leko stą. Zmrtwychwstniesz jk On, bęziesz wiecznie żył. N zwsze bęziesz tm, zwsze rzem z Nim! Amen! Amen! Amen! 5

7 PRAWDA JEDYNA D A fis cis 1. Prw jeyn słow Jezus z Nzretu, D A fis cis Że Swego Syn posłł z niebios Bóg n świt, D A fis cis Aby niewinnie cierpiąc zmrł z nsze grzechy D A fis cis I w pohńbieniu przyjął winy wszystkich ns. D A fis cis Ref.: Dzięki Ci, Boże mój z ten Krzyż, D A Który Jezus cierpił z mnie, fis cis Jezus cierpił z mnie 2. Uwierz w Jezus przecież On z ciebie umrł Z miłości o ns przyszeł z nieb n ten świt, Błogosłwiony ten, kto wierzy, choć nie wiził, Zufj ziś Bogu n wieki bęziesz żył. JEZU, BARANKU ZRANIONY MOIM GRZECHEM C G Jezu, Brnku zrniony moim grzechem, C G Uwielbim Cię, njczulszy Synu Ojc, C G C Błogosłwię Cię, umiłowny Pnie mój, kochm Cię. DheA DheA DheAD TA KREW C F T Krew z grzechu obmyw ns,(mnie) G C e t Krew czyni ns (mnie) bielszym o śniegu F T Krew z grzechu obmyw ns,(mnie) G7 C To jest Brnk święt Krew. DG ADfis hg A7D Jego Krew, święt Krew Jego Krew, święt Krew z Golgoty 6

8 PODARUJ MI PANIE h Fis7 h H7 1. Pnie, poptrz, coziennie winię rugich, E7 A7 e Fis7 trzymm w ręku mój kmień by nim rzucić E7 h Fis7 h H7 i nie rzucm, bo grzech mój przypomniłeś E7 A7 e Fis Fis7 i uciekm, choć lepiej było wrócić. E E7 h H7 e Ref.: Poruj, poruj mi Pnie, A7 DFis7 słow, które rowłeś Mglenie. h H7 e Poruj, poruj mi Pnie Fis7 h tylko jeno, tylko Twoje przebczenie. 2. On jen, wzgrzon Mglen, w swojej prwzie prze Tobą Pnie stł. On jen przez wszystkich potępion, r njwiększy o Ciebie otrzymł. 3. Pnie wizisz, ziś zginm koln, ziś prze Tobą chcę w prwzie stnąć cły. I wyciągm ku Tobie moje łonie, Pnie nie j, by puste pozostły. A7 G7 C E7 A7 E7 PEWNEJ NOCY (POWIEDZ LUDZIOM) C G C(e) 1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otrł łonią Swą Jezus DeAD(fish) G C FC I powieził mi, nie mrtw się, Jm przy boku jest twym. EADGD Potem spojrzł n grzeszny świt pogrążony w ciemności I zwrcjąc się o mnie, pełen smutku tk rzekł: Ref.: Powiez luziom, że kochm ich. że się o nich wciąż troszczę, Jeśli zeszli już z moich róg, Powiez, że szukm ich. 2. Gy n wzgórzu Golgoty z nich życie ołem, To umrłem z wszystkich, by kży mógł żyć. Nie zpomnę tej chwili, gy mnie spotkł mój Jezus, Wtey byłem jk ślepy, On przywrócił mi wzrok. 7

9 ROZPIĘTY NA RAMIONACH C G E Ref: Rozpięty n rmionch jk sokół n niebie. C G E Chrystusie, Synu Bog, spójrz proszę n ziemię. G 1. N ruchliwe ulice, zbiegnych luzi. F G E7 Gy noc się już kończy, rnek się buzi G Uśmiechnij się przyjźnie z wysokiego krzyż. F G E7 Do ciężko prcujących, których głó poniż. 2. Pociesz zrozpczonych, chleb j głoującym. Molących Ciebie słuchj i wybcz umierjącym. Spójrz cierpieni sokole n wszechświt, n ziemię. N cichy ciemny Kościół, ziecko wzywjące Ciebie. 3. A gy bęziesz ns sąził, Boskie Miłosierzie. Prosimy, Twoje zieci, nie sąź n mirę siebie. NOCĄ OGRÓD OLIWNY E7 G G7 C 1. Nocą Ogró Oliwny, śpią twro wszyscy uczniowie. e H7eDD7Ge E7 H7 E E7 Czuw w bólu ogromnym i cierpi z ns Bóg - Człowiek H7eFisHH7 e Ref. Ojcze, jeśli możliwe e h G C ol oe mnie ten kielich. D G e Ojcze, jeżeli trzeb, e E7 chcę Twoją wolę wypełnić. H7 e 2. Nocą klęczę prze Tobą, ucichły ut, trmwje. Wszystko w życiu zwozi, jeynie Ty pozostjesz 3. Nocą ptrzę przez okno n skrwek nieb chmurnego. Tyle w życiu cierpieni, lecz nie śmiem pytć: lczego? 8

10 ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ h 1. Zbwienie przyszło przez krzyż, e h Ogromn to tjemnic. e A D Kże cierpienie m sens, G C Cis7 FisFis7 Prowzi o pełni życi. H7 E E7 Fis h Ref.: Jeżeli chcesz Mnie nślowć, e Fis To weź swój krzyż n kży zień h e I choź ze Mną zbwić świt Fis h Dwuziesty pierwszy już wiek. 2. Cozienność wiezie przez krzyż, Większy im kochsz goręcej. Nie musisz ginąć już ziś, Lecz ukrzyżowć swe serce. E E E 3. Kże spojrzenie n krzyż Niech niepokojem zgości, Bo wszystko w życiu to nic Wobec tk wielkiej miłości. KRZYŻU MÓJ, KRZYŻU C 1.Krzyżu mój, krzyżu, com l Ciebie zrobił F A7 g A7 czym Ciebie uczciłem, lbo czym ozobił? D C7 F C g Ty mnie rtowłeś cłe moje życie, g A7 g A7 j szykowłem gwoźzie w Ciebie wbite. 2. Krzyżu mój, krzyżu, czym Ci wyngrozę? Żem stł obojętny przy Krzyżowej Droze. Zmist źwigć ciężr, który inni niosą, zprłem się Ciebie, jk Piotr ongiś nocą. 3. Krzyżu mój, krzyżu, wiem, że mi przebczysz Tyś znkiem nziei, nie znkiem rozpczy. N Twoich rmionch los świt spoczyw i też los człowiek, który Ciebie wzyw. 9

11 KRZYŻU CHRYSTUSA E 1. Krzyżu Chrystus, bąźże pochwlony, e H7 e C E n wieczne czsy bąźże pozrowiony! G H7 e C Gzie Bóg, Król świt cłego e G F E okonł życi swojego. e C H7 e 2. Krzyżu Chrystus, bąźże pochwlony, n wieczne czsy bąźże pozrowiony! T sm Krew Cię skropił, któr ns z grzechów obmył. 3. Krzyżu Chrystus, bąźże pochwlony, n wieczne czsy bąźże pozrowiony! Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nsze zwycięstwo! e DH7 1. Golgoto, Golgoto, Golgoto. e G W tej ciszy przebywm wciąż r, e G W tej ciszy leki jest świt. e Ty koisz mój ból, usuwsz mój strch, H H7 Gy wizę Cię Zbwco przez łzy. GOLGOTA e Ref.: To nie gwoźzie Cię przybiły, lecz mój grzech. D G To nie luzie Cię skrzywzili, lecz mój grzech. e To nie gwoźzie Cię trzymły, lecz mój grzech. e H7 e Choć tk wno to się stło, wiziłeś mnie. 2. J wizę Cię, Zbwco mój, tm, Tk wiele msz sińców i rn. Miłości Twej moc zwioł Cię tm, Uwolnić mnie z grzechów i win. 3. Tk często wspominm ten zień, Golgotę i słoki jej cień, Gy przyszłm po krzyż z ciężrem mych win, Uwolnił mnie tm Boży Syn. 10

12 HYMN O KRZYŻU (KRZYŻU ŚWIĘTY, CO ŚWIAT...) h Fis h 1. Krzyżu święty, co świt obejmujesz, D A D Fis7 który rozrtą ziemię rmionmi wom, FCFC7 h Fis e h jk ziecko słbe mtk, prze ciemnością bronisz Ag e Fis h - zmiłuj się n nmi. ga Krzyżu święty msz moc pojenni i Północy z Połuniem i Wschou z Zchoem, który nienwiść łmiesz niewolę kruszysz, - zmiłuj się n nmi. h Fis7 e h Ref. Z Tobą mury rozwlć, A7g D A D D7 Tobą się osłonić, FCFF7 G D A Tobie się ufnym sercem. BFC G D A Fis7 (Fis h) z miłością pokłonić. BFCA7 (A ) 2. Krzyżu święty, który ziemię spinsz, jk gy żelzną klmrą człowiek om swój chroni, by się w gruzy nie rozpł n zwęglonej ziemi, - zmiłuj się n nmi. Krzyżu święty n nmi wzniesiony, jk bnż litościwie ściągsz brzegi rny, by się nowe zczęło w sercu wyleczonym, - zmiłuj się n nmi. OJCZE, DAJ MI DUCHA C Ojcze, j mi Duch /x2 F CgA7 Bym z wzięcznością przyjął kże upokorzenie F C I przeciwności, które przychozą o mnie. Afis hdaefis hda 11

13 MÓJ MISTRZU g 1. On szeł w spiekocie ni i szrym pyle róg h e A7 A iąc uczył kochć i przebczć. Fis7 h g On z celnikmi jł, On nie znł, kto to wróg, h e A7 Pochylł się n tymi, którzy płczą. Fis7 h Ref.: Mój Mistrzu, przee mną rog, g Którą przebyć muszę tk, jk Ty. A7 Mój Mistrzu, wokoło luzie, Których kochć trzeb, tk jk Ty. Mój Mistrzu, niełtwo cuzy ciężr g Wziąć w rmion, tk jk Ty. A7 Mój Mistrzu, poniosę wszystko, Jeśli bęziesz ze mną zwsze Ty. 2. On przyjął wowi grosz i Mgleny łzy, Bo wieził, co to kochć i przebczć. I późną nocą On o Nikoem rzekł: Że prwy trzeb prgnąć, trzeb szukć. 3. Iziemy w skwrze ni i w szrym pyle róg, A On ns uczy kochć i przebczć. I z celnikmi siąść, zpomnieć, kto to wróg, Pochylć się n tymi, którzy płczą. h e Fis h e Fis7 h 12

14 SYN MARNOTRAWNY G CE7 Pustą, smotną rogą, z sercem ciężkim o win F G I ze spuszczoną głową, szeł mrnotrwny syn. Ref. Wróć, synu, wróć z lek, E7 Wróć, synu, wróć, Ojciec czek. 13 h e A D Fis7 h e G A h h e Fis h G C 1. I wychozi n rogę, i wyglą stęskniony. e A Fis h E7 Czy nie wrcsz o omu. Fis7 h G C Tyle rzy ochozisz, i powrcsz skruszony, e A Fis h E7 A On zwsze l ciebie m otwrte rmion. e Fis7 h 2. Roztrwoniłeś swą miłość, z pustym sercem powrcsz, A On tobie przebcz. I wychozi nprzeciw Serce Ojc zbolłe, Wreszcie, synu, wróciłeś, tk czekłem Ref. Wróć, synu, wróć z lek, E7 Wróć, synu, wróć, Ojciec czek. Wróć, jeszcze czs, nie zwlekj, E Jk ługo jeszcze kżesz czekć. WYBAW NAS C F C 1. Wybw ns, wybw ns, EAE G7 Niech Chrystus Krew wybwi ns. H7 C F C Wybw ns, wybw ns, EAE G7 C (FC) Niech Chrystus Krew wybwi ns. H7E(AE) 2. Oczyść ns Oświeć ns Zjenocz ns Wzmocnij ns Pociesz ns Ruj ns...

15 JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY A7 A7 1. Jezu Chryste, Pnie miły, E7 E7 g A7 O Brnku tk cierpliwy, E7 A7 F g g A7 Wzniosłeś, wzniosłeś n krzyż ręce Swoje. ECE A7 F g g A7 Głząc, głząc, nieprwości moje. ECE 2. Płcz Go, człowiecze mizerny, Ptrząc, jk jest miłosierny, Jezus, Jezus n krzyżu umier, Słońce, słońce jsność swą zwier. 3. Pn wyrzekł osttnie słow, Zwisł Mu n piersi głow. Mtk, Mtk po Nim frsobliw, Stoi, stoi z żlu lewie żyw. 4. Zsłon się potrgł, Ziemi rwie się, ryczy skł. Setnik, setnik woł: Syn to Boży Tłuszcz, tłuszcz wierząc, w proch się korzy. 5. N koniec Mu bok przebito, Krew płynie z woą obfito. Żl nsz, żl nsz ziś wyznjem łzmi, Jezu, Jezu zmiłuj się n nmi. 14

16 WITAM CIĘ, WITAM, PRZENAJŚWIĘTSZE CIAŁO G C D G 1. Witm Cię, witm, Przenjświętsze Ciło ADEA (h) G C D G któreś n krzyżu sromotnie wisiło. (cis)adea D D G DE7 Z nsze winy, Synu Jeyny EhEAEFis C D G D E7 Ojc wiecznego, Bog prwego, hdeaefis D D7G męki te znosiłeś. hee7a 2. Djem Ci pokłon, Bogu prwziwemu. W tym Skrmencie ziwnie zkrytemu; żebrzem litości i Twej miłości. byś gniew Swój srogi, o Jezu rogi, pohmowć rczył. 3. Zmiłuj się, zmiłuj n nmi grzesznymi. Nie rcz pogrzć prośbmi nszymi. Zgrom hrych siły, j pokój miły, wyniszcz złe ry, wykorzeń zry, pośró luu Swego. 4. A kiey przyjzie z świtem tym rozstnie, rtuj ns, rtuj, Dobrotliwy Pnie. Niech z Cił Twego Przenjświętszego Posiłek mmy i ogląmy Ciebie łskwego. 15

17 WISI NA KRZYŻU G C G E7 D7G 1. Wisi n krzyżu Pn, Stwórc nieb, ADAFishE7A G C G E7 D7 G Płkć z grzechy, człowiecze potrzeb. ADAFishE7A G e C A7 D D7 Ach, ch, n krzyżu umier, AfisDH7EE7 G e C A7 D D7 Jezus oczy Swe zwier! AfisDH7EE7 2. Njświętsze członki i wszystko ciło, Okrutnie zbite n krzyżu wisiło. Ach, ch, 1 ciebie, człowiecze Z boku Krew Jezus ciecze. 3. Ostrą koroną skronie zrnione, Język zpiekły i ust sprgnione. Ach, ch, l mojej swwoli Jezus umier i boli. 4. Woł i kon, łzy z oczu leje, Po krzyżem Mtk Bolesn truchleje, Ach, ch, sprośne złości moje, Sprwiły te niepokoje. 5. Więc się poprwię, Ty łski oj, Życi świętego obry sposób poj. Ach, ch, tu kres złości moich, Przy nogch przybitych Twoich. 6. Tu z Mgleną chcę pokutowć I z swe grzechy serecznie żłowć. Ach, ch, zmiłuj się ne mną, Uczyń miłosierzie ze mną. 7. Rozbrt ci, świecie, ziś wypowim z grzechów się swoich szczerze wyspowim. Ach, ch, serecznie żłuję, Bo Cię, Boże mój miłuję. 16

18 KRZYŻU ŚWIĘTY NADE WSZYSTKO e G C e G 1.Krzyżu święty, ne wszystko, D e D E rzewo przenjszlchetniejsze! G W żnym lesie tkie nie jest, e C D e jeno, n którym sm Bóg jest. G e Słokie rzewo, słokie gwoźzie e CD e rozkoszny owoc nosiło. 2. Skłoń głązki, rzewo święte, Ulżyj członkom tk rozpiętym. Omień terz oną srogość, Którąś miło z urozeni. Spuść lekuchno i cichuchno Ciło Król niebieskiego. 3. Tyś smo było ostojne, Nosić świtowe Zbwienie, Przez cię przewóz jest nprwion, Świtu, który był zgubion, Który święt Krew polł, Co z Brnk wypływł. 4.W jsełkch leżąc gy płkł, Już tm był wszystko oglął, Iż tk hniebnie umrzeć mił, Gy wszystek świt okupić chcił. W on czs mięzy zwierzętmi, A terz mięzy łotrmi. 5. Niesłychn to jest obroć, Z kogo n krzyżu umrzeć, Któż to może zisij zziłć, Z kogo swoją uszę ć? Sm to Pn Jezus wykonł, Bo ns wiernie umiłowł. 6. Nęzne by to serce było, Co by ziś nie zpłkło, Wiząc Stworzyciel swego, N krzyżu zwieszonego. N słońcu upieczonego, Brnk Wielknocnego. h fis A D fis A E h fis E Fis h A e h e h h fis D E fis h h A e h e fis h fis D E fis h 17

19 NASZ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM C G C 1. Nsz Pn jest Dobrym Psterzem, DAD F C G Zgubionych szuk stroskny, GDA Wrcjących z rością wit, i w rmion bierze, eh C G7 C Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. DA7D 2. Nsz Pn przebczył Piotrowi, Nsz Pn po trzykroć zrzony, I słbemu człowiekowi wciąż n nowo wierzy, Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 3. Mglenę przygrnął z czułością, Dobrą ręką przekreślił, co było, Nszą słbość rozumie, żl miłością mierzy, Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 4. Z Nikoemem sił w progu wśró nocy, Bo rozumie tęsknotę człowiek, M n wszystko opowieź, niepokój nsz uśmierz, Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 5. Nsz Pn ł niebo łotrowi, Zcheusz sm ojrzł gzieś w tłumie, Bo n wszystkich Mu łotrch i celnikch tk zleży. Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 6. O Pnie, jesteśmy prze Tobą Z Mgleną i Piotrem i łotrem, Lecz iziemy szukjąc Ciebie w tej gorącej wierze, Że Ty jesteś nszym Psterzem, Njlepszym nszym Psterzem. SERCE ME DO CIEBIE WZNOSZĘ C G C Ref. Serce me o Ciebie wznoszę, Pnie, szukm Cię! D h e A e D h D7 e 1. Usłysz, Pnie, głos wołni i ulituj się. h E7 h e fis h C e F Serce me o Ciebie wznoszę, Pnie, szukm Cię! D e fis h G h 2. Nie ukrywj się przee mną, nie opychj mnie, nie opuszczj mnie, Wybwco, wstrzymj srogi gniew! 3. Choćby o mnie zpomnieli mtk, ojciec mój, Ty mnie przyjmiesz i przygrniesz, w utrpieni niu. 4. Wskż mi rogę Twoją, Pnie, prowź ścieżką Twą, bo zło czyh n bezrożch, wyrwij z jego rąk! 18

20 LUDU MÓJ LUDU e C H7 e 1. Luu mój luu, cóżem ci uczynił? e C H7 e W czymem zsmucił, lbo w czym zwinił? G H7 e H7e CDGH7 Jm cię wyzwolił z mocy Fron, e H7 e H7 H7 e A tyś przyrząził krzyż n Me rmion 2. Luu, mój luu... Jm cię wprowził krj mioem płynący, Tyś Mi zgotowł śmierci znk hńbiący. 3. Luu, mój luu... Jm ciebie szczepił, winnico wybrn, A tyś Mnie octem poił, swego Pn. 4. Luu, mój Luu... Jm l cię spuszczł n Egipt krnie, A tyś mnie wył n ubiczownie. 5.Luu, mój Luu... Jm Fronów ł w omęt błwnów, A tyś Mnie wył książętom kpłnów. 6. Luu, mój luu... Morzem otworzył, byś szeł suchą nogą, tyś Mi włócznią bok otworzył srogą. 7. Luu, mój luu... Jm ci był wozem w kolumnie obłoku, tyś Mnie wiół słuchć Piłt wyroku. 8. Luu, mój luu... Jm ciebie krmił mnny rozkoszmi, tyś mi opłcił policzkownimi. 9. Luu, mój luu... Jm ci ze skły obył woę zrową, tyś Mnie poił goryczą żółciową. 10. Luu, mój luu... Jm ł, że zbici Chnn królowie, ty zś trzciną biłeś Mnie po głowie. 11. Luu, mój luu... Jm ci ł berło Juzie powierzone, tyś Mi wtłoczył cierniową koronę. 12. Luu, mój luu... Jm cię wywyższył mięzy nromi, Tyś Mnie n krzyżu powyższył z łotrmi. 19

21 ACH, MÓJ JEZU C G 1. Ach, mój Jezu, jk Ty klęczysz GG7 C W Ogrójcu zkrwwiony! C G Tm Cię Anioł w smutku cieszył, G G7 C Ską był świt pocieszony. e A7 G Ref: Przyjź, mój Jezu, przyjź, mój Jezu, C G Przyjź, mój Jezu, pociesz mnie, G C Bo Cię kochm serecznie. 2. Ach, mój Jezu, jkeś sroze Do słup przywiązny. Z tk ciężkie grzechy nsze Okrutnie biczowny. 3. Ach, mój Jezu, co z boleść Cierpisz w ostrej koronie. Twrz njświętsz zkrwwion, Głow wszystk w krwi tonie. 4.Ach, mój Jezu, gy wychozisz n Górę Klwryjską trzykroć po ciężrem krzyż upsz brzo ciężko. 5. A gy mój njmilszy Jezu n krzyżu już umiersz jesz Duch w Ojc ręce grzesznym niebo otwiersz. ADORAMUS TE Fis h Cis fis E Aormus te, Christe, beneicimus tibi, A fis h Cis A H Cis fis qui per crucem tum reemisti munum./x2 (Aorujemy Cię, Chryste i błogosłwimy Ciebie, boś przez Krzyż Twój świt okupił) 20

22 BĄDŹ MI LITOŚCIW B A7 1. Bąź mi litościw, Boże nieskończony, ech7e B A7 weług wielkiego miłosierzi Twego! CeH7e F A7 A7 Weług litości Twej niepoliczonej GeH7eH7 B A7 chciej zmzć mnóstwo przewinieni mego. CH7e 2. Obmyj mię z złości, obmyj tej goziny. Oczyść mię z bruu, w którym mię grzech trzym. Bo j uznję wielkość mojej winy i grzech mój zwsze prze mymi oczym. 3. Opuść prze Tobą grzech mój popełniony; boś przyrzekł, że t kry ujzie głow, którąć przyniesie grzesznik uniżony; by nie mówiono, że nie trzymsz słow. 4. Chciej mi otworzyć ust moje, Pnie, bym śpiewł chwłę Twojego Imieni; jeśli chcesz ofir, wszk n nie mnie stnie, lecz nie tk miłe są cłopleni. 5. Ofir Bogu: żlem zjęt usz, serce skruszone i upokorzone, to o litości njpręzej Go wzrusz, te ry miłe prze Nim położone. BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE C e Ref: Bliskie jest Królestwo Boże - nwrcjmy się i wierzmy w Ewngelię. G C e 1. Bóg jest świtłością i nie m w Nim żnej ciemności. 2. Jeżeli chozimy w świtłości, wtey mmy łączność mięzy sobą. 3. Krew Jezus, Jego Syn, oczyszcz ns z wszelkiego grzechu. 4. Jeżeli mówimy, że nie mmy grzechu to smych siebie oszukujemy. 5. Jeżeli wyznjemy nsze grzechy, Bóg oczyści ns z wszelkiej nieprwości. 6. Jeżeli nwet ktoś zgrzeszył, mmy Rzecznik wobec Ojc, Jezus Chrystus. 7. On jest ofirą przebłglną z nsze grzechy, tkże z grzechy cłego świt. 8. Dostępujemy opuszczeni grzechów ze wzglęu n Jego Imię 21

23 OGRODZIE OLIWNY A7 g A7 1. Ogrozie Oliwny, wiok w tobie ziwny? E7E7 A7 g A7 Wizę Pn mego n twrz upłego. E7E7 C F g A Tęskność, smutek, strch Go ścisk, GCE C F g A Krwwy pot z Niego wycisk, GCE g A7B g A7 Ach, Jezu mlejący, prwieś konjący? E7FE7 2. Kielich gorzkiej męki z Ojc Twego ręki, Ochotnie przyjmujesz, z ns ofirujesz: Anioł Ci się z nieb zjwi, O męce z Tobą rozmwi, Ach Jezu strwożony, prze męką zmęczony? 3. Uczniowie posnęli, Ciebie zpomnieli, Jusz zbrojne roty stwi przee wroty. I wnet o Ogrójc wp, Z wozem swym zbirów grom, Ach Jezu kochny, przez uczni sprzeny! W KRZYŻU CIERPIENIE G C D7 G h C D7 G 1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbwienie, FBC7F BC7F e C h GE7 W krzyżu miłości nuk. BFD7g G D7 D7 H7e Kto Ciebie Boże, rz pojąć może, FC7g C7A7 h C D7 G Ten nic nie prgnie, ni szuk. Ab C7F 2. W krzyżu osło, w krzyżu ochło, Dl uszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż ognie, ten nie upnie, W boleści sercu znej. 3. Kiey cierpienie, kiey zwątpienie, Serce ci n wskroś przepli, Gy grom się zbliż, pośpiesz o krzyż, On ciebie wesprze, ocli. 4. Gy cię skrzywzono lbo zrniono, Lub serce czyjeś zwioło: O, nie rozpczj, mól się, przebczj, Krzyż niech ci stnie z goło. 22

24 JEZU TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY G C Jezu, Tyś jest świtłością mej uszy, G C E Niech ciemność m nie przemwi o mnie już. G C Jezu, Tyś jest świtłością mej uszy, F E7 Dj mi moc przyjąć ziś miłość Twą. DUCHU MIŁOŚCI WYLEWAJ SIĘ D A h fis G D e A Duchu miłości wylewj się n ns z przebitego serc Jezus, Jezus. MISERICORDIAS DOMINI A C F C A Misericoris Domini in eternum cntbo. (O miłosierziu Pn zwsze bęę śpiewć) (EGCGE) NIE BÓJ SIĘ E E G C G E Nie bój się, nie lękj się, Bóg sm wystrczy, Bóg sm wystrczy. (AACFCA) Zostń tu i ze mną się mól, rzem czuwjmy, rzem czuwjmy. O JEZU CICHY I POKORNY e h e h O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me weług serc Twego. ( ) TAK MNIE SKRUSZ h Tk mnie skrusz, tk mnie złm D Tk mnie wypl Pnie A h Byś zostł tylko Ty, byś zostł tylko Ty fis Nprwę Ty! NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI e D e h e Nie bójcie się żyć l miłości, l tej miłości wrto żyć. C 23

25 PANIE, OTWÓRZ ME OCZY D e A7 D Pnie otwórz me oczy, bym mógł Ciebie wizieć, h e A7 D D7 Pnie otwórz me uszy, bym mógł Ciebie słyszeć. e A7 D Pnie otwórz me serce, bym mógł Ciebie otknąć, h e A7 D Twoje stopy i ręce, jk Ty kochć tk mocno. NICZYM SIĘ NIE TRAP fis h7 E A Niczym się nie trp, niczego się nie bój, D h Fis h Bogu zufj, nic ci nie grozi. fis h7 E A Niczym się nie trp, niczego nie bój, D h Fis fis Bóg miłością jest. 7 G C F E G C F E PODNIEŚ MNIE JEZU B C Ponieś mnie Jezu i prowź o Ojc /x2 F C Znurz mnie w wozie Twego miłosierzi. BC Amen hgafis GisAfis hgfish CHLEBIE ŻYWY ŁAMANY DRZEWEM KRZYŻA C B A Chlebie Żywy łmny Drzewem Krzyż B g A Uwielbimy Cię,uwielbimy Cię. Krwi Przenjświętsz, uzrowienie nszych rn Uwielbimy Cię Brnku Boży chozący olinmi serc Uwielbimy Cię C B g A D Jezus to nsz Pn uwielbijmy Go! 24

26 TWÓJ KRZYŻ e C D H7 e Twój krzyż, Jego rmion mnie opltją, e C D H7 e Twój krzyż, prosty rewniny, jkże wielki, G D W Jego wnętrzu mł monstrncj, CDG Twoje Ciło G D I pięć stróżek krwi błogosłwi ziemię, C H7 e Nucz mnie umierć. H7 e D Duchu przyjź, Duchu przyjź, G H7 e O Duchu Święty przyjź! H7 e D Duchu przyjź, Duchu przyjź, C H7 e O Duchu Święty przyjź! BCA7 FC BCF F BA7 A7C FA7 A7C BA7 Pewnego ni objęły mnie rmion krzyż, Przytuliły mnie mocno o Twojego serc I ujrzłem w kżym upku moim płomień miłosierzi, A w kżym powstniu zwycięstwo nziei, Że jen kropl Krwi Twojej. Spjąc n mą pustynię, Zrozi szleństwo zielonej miłości! Spjąc n mą pustynię, Zrozi szleństwo zielonej miłości! GETSEMANI C F G G7 C 1. Spójrz, tm w górze w oleniu jkś postć chyli się. DGeAA7D C F G G7 C Tk w żłosnym rozmoleniu klęczy Jezus, Boży Syn. DGeAA7D C G F G Cichutko śpi Getsemni s, lecz ciszę przeryw rz po rz, DAGA7 C F A7 G C westchnienie i ból bo strszny ten bój przeżyw Jezus mój. DeGH7eA7D 2. Jkże ciężką wlkę stoczył. Wolę Ojc przyjął sm. Tm n wzgórzu n Golgocie On wykonł Boży pln. Cichutko zprsz ciebie, pójź i poptrz, jk cierpił tm wśró wzgórz. On zbwić cię chce, miłością się zwie. Pn Jezus koch cię. 25

27 QUO VADIS 1. Powiez Pnie oką iziesz W tę uplną letnią noc Doką Cię prowzi rog Doką iziesz w tki mrok Powiez Pnie czemu w oczch Tki wielki smutek msz Czemu ptrzysz jkbyś prosił O powiez coś - Quo Vis Ref: Ię jeszcze rz ć o krzyż przybić ręce Ię jeszcze rz życie swe poświęcić Jeszcze jeen rz spojrzeć z krzyż tm Gzie stoi Mtk l Ciebie - człowieku 2. Nie chcę Pnie byś zążył W tę uplną letnią noc By n krzyż Cię prowził Szr rog w tki mrok Wiem już Pnie czemu w oczch Tki wielki smutek msz Czemu ptrzysz jkbyś prosił O coś - wiem i wrcm Ref: I póję jeszcze rz ć o krzyż przybić ręce Póję zmist Ciebie życie swe poświęcić Póję zmist Ciebie spojrzeć z krzyż tm Gzie stoją luzie l Ciebie Chrystusie 26

28 RANY TWYCH RĄK E cis Rny Twych rąk, rny Twych stóp A H Wciąż mówią mi jk mnie kochsz E cis Tw spokojn twrz, gy ponosisz krzyż A H Wciąż mówi mi jk mnie kochsz. gis A Kiey znów popełnim błą gis A Twoje rny ciągle są gis A by zwsze wołć, że gis A Że brzo mnie kochsz. fis H i ltego Pnie Dh GA Dh GA fisg fisg fisg fisg ea Ref: Dl Ciebie mój płcz, l Ciebie mój śmiech Dl Ciebie oychć chcę Do Ciebie wciąż iść, o ciebie chcę biec Gony miłości Twej. 27

29 MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) - 1 ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT - 2 CIĄGLE ZACZYNAM OD NOWA - 2 TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI - 3 MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO - 3 OTO STOJĘ U DRZWI - 3 OTWÓRZ ME OCZY - 3 WYSŁUCHAJCIE MEGO GŁOSU - 4 JEŚLI MASZ CHWILE SMUTNE (MATKA) - 4 DLA CIEBIE WZIĄŁ KRZYŻ - 5 PRAWDA JEDYNA - 6 JEZU, BARANKU ZRANIONY MOIM GRZECHEM - 6 TA KREW - 6 PODARUJ MI PANIE - 7 PEWNEJ NOCY (POWIEDZ LUDZIOM) - 7 ROZPIĘTY NA RAMIONACH - 8 NOCĄ OGRÓD OLIWNY - 8 ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ - 9 KRZYŻU, MÓJ KRZYŻU - 9 KRZYŻU CHRYSTUSA - 10 GOLGOTA - 10 HYMN O KRZYŻU (KRZYŻU ŚWIĘTY, CO ŚWIAT...) - 11 OJCZE, DAJ MI DUCHA - 11 MÓJ MISTRZU - 12 SYN MARNOTRAWNY - 13 WYBAW NAS - 13 JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY - 14 WITAM CIĘ, WITAM, PRZENAJŚWIĘTSZE CIAŁO

30 WISI NA KRZYŻU - 16 KRZYŻU ŚWIĘTY NADE WSZYSTKO - 17 NASZ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM - 18 SERCE ME DO CIEBIE WZNOSZĘ - 18 LUDU MÓJ LUDU - 19 ACH, MÓJ JEZU - 20 ADORAMUS TE - 20 BĄDŹ MI LITOŚCIW - 21 BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE - 21 OGRODZIE OLIWNY - 22 W KRZYŻU CIERPIENIE - 22 JEZU TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY - 23 DUCHU MIŁOŚCI WYLEWAJ SIĘ - 23 MISERICORDIAS DOMINI - 23 NIE BÓJ SIĘ - 23 O JEZU CICHY I POKORNY - 23 TAK MNIE SKRUSZ - 23 NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI - 23 PANIE, OTWÓRZ ME OCZY - 24 NICZYM SIĘ NIE TRAP - 24 PODNIEŚ MNIE JEZU - 24 CHLEBIE ŻYWY ŁAMANY DRZEWEM KRZYŻA - 24 TWÓJ KRZYŻ - 25 GETSEMANI - 25 QVO VADIS - 26 RANY TWYCH RĄK

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Simone Martini, Ukrzyżowanie, fragment Poliptyku Męki Gimnazjum Klasa II, temat 59

Simone Martini, Ukrzyżowanie, fragment Poliptyku Męki Gimnazjum Klasa II, temat 59 Simone Martini, Ukrzyżowanie, fragment Poliptyku Męki Zestaw 1 Uzupełnijcie opisy cierpienia Jezusa na podstawie hymnu z cz. I Gorzkich żali, a następnie dokończ Część I. HYMN 1. Żal duszę ściska, serce

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ:

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: IMIĘ...... NAZWISKO...... KLASA...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina

1. Przed Tobą Panie wszelkie me pragnienie. napój mnie Sobą tak jak kiedyś w niebie. Daj nam Panie siebie daj nam Twego wina ŚPIEWNIK 2 1. Przemień nas Panie WSTĘP: B d E E d E Przemień nas Panie uczyń cud jak dawniej w Kanie E d E Przemień nas Panie woda niech się winem stanie! d 1. Przed Tobą Panie wszelkie me pranienie napój

Bardziej szczegółowo

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów

W kruszynie chleba Panie jesteś. Król królów, Pan Panów Król królów, Pan Panów W kruszynie chleba Panie jesteś e H7 e Król królów, Pan Panów, chwała, lleluja! /x2 e H7 e Jezus Książe Pokoju, chwała lleluja! /Xi fis 7 W kruszynie chleba Panie jesteś, 7 Schowany,

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK PIEŚNI NA WIZYTACJĘ BISKUPIĄ KOCHANA MATKO GRZAWA - MARZEC 2013

ŚPIEWNIK PIEŚNI NA WIZYTACJĘ BISKUPIĄ KOCHANA MATKO GRZAWA - MARZEC 2013 Zakończenie: KOCHANA MATKO ŚPIEWNIK PIEŚNI NA WIZYTACJĘ BISKUPIĄ 1. Kochana Matko, smutna nowina, Bo już postradasz swojego Syna, Pożegnać Cię muszę, pierwej nim się ruszę Stąd na męki i na katusze. GRZAWA

Bardziej szczegółowo

Wiersze. Pod stopy krzyża. Dużo cierpiałem... lecz koniec się zbliża. Z uspokojeniem po odbytej męce. Pójdę, o Chryste, do stóp twego krzyża

Wiersze. Pod stopy krzyża. Dużo cierpiałem... lecz koniec się zbliża. Z uspokojeniem po odbytej męce. Pójdę, o Chryste, do stóp twego krzyża Wiersze Pod stopy krzyża Dużo cierpiałem... lecz koniec się zbliża. Z uspokojeniem po odbytej męce Pójdę, o Chryste, do stóp twego krzyża Wyciągnąć znowu z utęsknieniem ręce I witać ciszę zachodzącej zorzy,

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia drugiego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka dnia

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ HYMN DO ŚWIETEJ GEMMY 1. O Święta Gemmo, siostro nasza droga, pokaż swym uczniom, jak uwielbiać Boga. Naucz nas kochać Jezusa rany, Jego majestat i pełnię

Bardziej szczegółowo

OKRES zwykły Propozycje śpiewów

OKRES zwykły Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK A OKRES zwykły Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 25 Niedziela Trójcy Przenajświętszej W. Jeden w naturze Już słońce wschodzi ogniste D. Najświętszą Trójcę K.

Bardziej szczegółowo

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA

NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE MA, NIE MA 1. Nie ma innego jak Jezus NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON NIE MA INNEGO JAK JEZUS NIE MA INNEGO JAK ON ZAGLĄDAM WSZĘDZIE - NIE MA, NIE MA SZUKAM, SZUKAM, ALE NIE MA, NIE MA KRĄŻĘ, KRĄŻĘ -NIE

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE WEJŚCIE OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Z LUDEM OBRZĘDY WSTĘPNE Kapłan podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie może okadzić ołtarz, obchodząc go dookoła. Potem kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia.

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Oto Ja posyłam Anioła Sł. por. Wj 23,20-21 Muz. Maria Druch. h Oto Ja posyłam Anioła A przed Tobą aby cię strzegł

Oto Ja posyłam Anioła Sł. por. Wj 23,20-21 Muz. Maria Druch. h Oto Ja posyłam Anioła A przed Tobą aby cię strzegł Oto Ja posyłam nioła Sł. por. Wj 23,20-21 Muz. Maria Druc Oto Ja posyłam nioła przed Tobą aby cię strzegł G E w czasie drogi twej, w czasie drogi twej. I doprowadził cię do miejsca, które Ja wyznaczyłem

Bardziej szczegółowo

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri WARSZTATY CHORAŁOWE TRADICAMP Schola Gregoriana Sancti Casimiri PROPRIUM MISSAE Msza o Trójcy Przenajświętszej Niech będzie błogosławiona Święta Trójca i nierozdzielna Jedność, wyznawajmy ją, albowiem

Bardziej szczegółowo

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo Autor: Faustyna - 04/28/ :20

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo Autor: Faustyna - 04/28/ :20 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo Autor: Faustyna - 04/28/2011 08:20 7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa Za podstawę praktyki modlitewnej - siedmiu Ojcze nasz i siedmiu

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01

Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię. diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 Śpiewnik Diakonii Muzycznej Wypłyń na głębię diakonia-muzyczna.pl Częstochowa 2014-03-01 1. WEJŚCIE: Maryjo, śliczna Pani Maryjo, śliczna Pani. G h Matko Boga i ludzi na ziemi. C D G Tyś świata Królową,

Bardziej szczegółowo

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA

NIESZPORY WEJŚCIE (INGRES) PSALM CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO CISZA ODPOWIEDŹ - RESPONSORIUM WYKŁAD SŁOWA BOŻEGO PIEŚŃ POCHWALNA WEJŚCIE (INGRES) NIESZPORY L: Panie, zostań z nami; Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się juz nachylił. L: Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej. Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.

Bardziej szczegółowo

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość Niech będą błogosławione wszystkie drogi, Proste, krzywe i dookolne, Jeżeli prowadzą do Ciebie, Albowiem moja dusza bardziej tęskni za Tobą, Niż tęsknią nocni stróże, pokryci rosą, Za wschodzącym słońcem.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A. D. 2011 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

Droga Krzyżowa STACJA

Droga Krzyżowa STACJA Kogo wybierasz? Jezusa, czy Barabasza? Kogo w życiu wybierasz? Oto nadszedł ten moment, który może kiedyś w życiu pominąłeś Łatwiej jest przecież nie opowiadać się za żadnym życiem. Łatwiej jest egzystować,

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Bóg tak umiłował świat. Bóg tak umiłował świat, E A. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E. By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A

Bóg tak umiłował świat. Bóg tak umiłował świat, E A. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E. By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A Bóg tak umiłował świat Bóg tak umiłował świat, E A Że Syna Swego Jednorodzonego dał, H7 E By każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, E A Ale życie wieczne miał. O, o Jezus... H7 E... Ci, co zaufali Panu

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY Mój Jezu, Niech ta droga krzyżowa będzie dla wszystkich lekarstwem, które daje światło, by wyjść z grzechu; i niech będzie pocieszeniem dla Twego Serca. I STACJA Jezus

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Modlitwy zawierzenia

Modlitwy zawierzenia 3 Modlitwy zawierzenia Oddanie się Bogu Panie Boże, oto leżę przez Tobą taki, jaki jestem. Znasz mnie najlepiej, o wiele lepiej niż ja sam siebie. Jestem cały pokrzywiony i do niczego. Próbowałem powstać,

Bardziej szczegółowo

Litanie do Najświętszego Oblicza

Litanie do Najświętszego Oblicza Litanie do Najświętszego Oblicza Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Najświętsze Oblicze, w ogrodzie oliwnym przytłoczone naszymi grzechami,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

BALLADA O CELNIKU ZACHEUSZA CHRYSTUSIE

BALLADA O CELNIKU ZACHEUSZA CHRYSTUSIE BALLADA O CELNIKU ZACHEUSZA CHRYSTUSIE 1. Do celnika Zacheusza przyszedł Pan. Czy przemieni jego życie pełne plam? Po co idzie do grzesznika, tego zdziercy i oszusta. Czyżby nie miał już, do kogo dzisiaj

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

1. Dzięki za to co mam Ref.

1. Dzięki za to co mam Ref. 1. Dzięki za to co mam 1. Gdybym tak chciał dziękować Ci w dalekich chmurach Panie Za jakiś dar niezwykły może i bym kłopot miał Możliwe, że darować mi więcej nie byłeś w stanie Mnie jednak to, co dałeś

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC

SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC SŁUŻYĆ BOGU TO SZUKAĆ DRÓG DO LUDZKICH SERC NOWENNA Z KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO ZA WIEDZĄ KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy

Przez wiele lat szłam bezdrożami Nie znając lepszych w życiu dróg Widziałam smutne serca I płynące strugi łez Przyszedłeś Ty i wyschły wszystkie łzy 1. Szczęśliwa droga Szczęśliwa droga ta, którą kroczę tak Nic na to nie poradzę, że śpiewam szczęścia nową pieśń Twój syn przyjdzie w chwale, ja wierzę, że niedługo A Twa szczęśliwa droga zaprowadzi mnie

Bardziej szczegółowo

Teksty Pieśni Parafialny Klub Sportowy Św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej Wielkanoc 2015 r.

Teksty Pieśni Parafialny Klub Sportowy Św. Józef w Kalwarii Zebrzydowskiej Wielkanoc 2015 r. Tksty Piśni Prfilny Klub Sportowy Św. Józf w Klwrii Zbrzydowskij Wilknoc 2015 r. str. 1 Ni bój się (ttps://www.youtub.com/wtc?v=qxk-ql7dlk) d 7 d 7 Ni bój się, ni lękj się d (d 7) Bóg sm wystrczy x2 d

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże

16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże 16 XII ANNTYFONA ADWENTOWA O Emmanuelu,, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek

Bardziej szczegółowo

Oddanie się pod opiekę św. Franciszka

Oddanie się pod opiekę św. Franciszka 3 Oddanie się pod opiekę św. Franciszka Pociągnij nas do siebie, święty Ojcze, abyśmy biegli do wonności olejków Twoich. Ty widzisz nas, że jesteśmy obojętni, opieszali, słabi, leniwi, jakby nieżywi z

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników. 356. ŚW. FAUSTYNA WYŚPIEWUJE UWIELBIENIE HOSTII ŚWIĘTEJ Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników. Hostio św., w której zawarte jest

Bardziej szczegółowo

Test o Wielkim Poście i Wielkanocy

Test o Wielkim Poście i Wielkanocy Literka.pl Test o Wielkim Poście i Wielkanocy Data dodania: 2005-05-29 09:59:49 Test przeznaczony jest dla uczniów dla uczniów klas młodszych. Sprawdza wiedzę na temat dwóch okresów liturgicznych(wielkiego

Bardziej szczegółowo

NOWENNA do PANA JEZUSA MILATYNSKIEGO. Śpiew: O mój cudowny Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże.

NOWENNA do PANA JEZUSA MILATYNSKIEGO. Śpiew: O mój cudowny Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże. NOWENNA do PANA JEZUSA MILATYNSKIEGO O mój cudowny Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże. Panie Jezu Chryste Ukrzyżowany, zebrani przed Twoim obrazem Milatyńskim, stajemy myślą i sercem

Bardziej szczegółowo

Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć

Stacja I: Pan Jezus skazany na śmierć Wstęp Panie Jezu Chryste, razem z Tobą i z Matką Najświętszą pragnę odprawić tę Drogę Krzyżową i rozważać, jak wielkim złem jest grzech. Aby mnie o tym przekonać, wziąłeś krzyż na swe ramiona. Matko Najświętsza,

Bardziej szczegółowo

Stacja 2. A kiedy na Mnie krzyż ciężki włożyli sześć katów było co Mnie prowadzili. Ci nie miłosierni byli okrutnie ze mną czynili bili i kopali.

Stacja 2. A kiedy na Mnie krzyż ciężki włożyli sześć katów było co Mnie prowadzili. Ci nie miłosierni byli okrutnie ze mną czynili bili i kopali. DROGA KRZYŻOWA Już wychodzę w drogę mąk śmierci Jezusa Niech się serce moje do żalu porusza Proszę Boga Ducha Najświętszego by skruszył opokę twardą serca mego. O Najświętsza Matko pod krzyżem stojąca,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Świętej Anny

Nowenna do Świętej Anny Nowenna do Świętej Anny Modlitwa na każdy dzień nowenny C hwalebna i święta Anno, wielka jest cześć, której doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje cię jako matkę Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej.

Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej. Odpowiedzcie na pytania w jednym okienku tabeli, a następnie kartkę przekażcie dalej. 1. Jak nazywa się to naczynie? 2. Kiedy jest używane? 3. Do czego służy? 1. 2. 3. Odpowiedzcie na pytania w jednym

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom:

Dobro, prawda kontra oszustwo Brak miłości owocuje pustką Takie są czasy, że zło się wciąż ciska Metoda zarybista to powiedzieć grzechom: Zapoznajcie się z fragmentem piosenki ks. Jakuba Bartczaka pt. Lekarstwo na zło i odpowiedzcie na pytania: Co jest konsekwencją braku miłości? Co jest lekarstwem na zło? Przez co Duch Święty dodaje siły

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI ADWENTOWE. Strona 1 z 8

PIEŚNI ADWENTOWE. Strona 1 z 8 Spis treści ARCHANIOŁ BOŻY... 2 Czekam na Ciebie dobry Boże... 3 Marana Tha... 3 Niebiosa, rosę spuście nam z góry... 4 Oto Pan Bóg przyjdzie... 4 Przybądź Panie bo czekamy... 5 Spuście nam na ziemskie

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano stacje Drogi Krzyżowej malowane na szkle autorstwa Ewy Skrzypiec (fot. Ewa Skrzypiec)

Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano stacje Drogi Krzyżowej malowane na szkle autorstwa Ewy Skrzypiec (fot. Ewa Skrzypiec) Wydawnictwo WAM, 2014 Korekta Magdalena Sokołowska Katarzyna Stokłosa Projekt okładki Andrzej Sochacki Na okładce i wewnątrz książki wykorzystano stacje Drogi Krzyżowej malowane na szkle autorstwa Ewy

Bardziej szczegółowo

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar.

1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. 1. Mój Pan 1. Mój Pan, mój Bóg Mój jedyny życia król. Mój Zbawca, mój Jezus Mój jedyny życia dar. Ref. Oddajmy pokłon Mu, bo wielki jest Pan Oddajmy pokłon Mu, bo życie nam dał Oddajmy pokłon Mu, u Niego

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Piosenki Nie lękajcie się Siewcy Lednicy

Piosenki Nie lękajcie się Siewcy Lednicy Piosenki Nie lękajcie się Siewcy Lednicy Ref.: Nie lękajcie się, nie lękajcie się Otwórzcie drzwi Chrystusowi Nie lękajcie się, nie lękajcie się Otwórzcie drzwi chrystusowi 1. Twoja droga Panie mój wzywa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI MODLITWY

SPIS TREŚCI MODLITWY SPIS TREŚCI MODLITWY Akty wiary, nadziei, miłości... 19 Akt pokuty... 70 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 241 Akty uwielbienia... 169 Aniele Boży... 19 Anioł Pański... 31 Akt żalu... 20, 24 Chwała na wysokości...

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ŚPIEWNIK ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2012 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza W: Mszał Rzymski dla diecezji

Bardziej szczegółowo

Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ. O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty

Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ. O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty 1. Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA PŁYNIE POCIECHA DLA DUSZ O Miłości Wiekuista, każesz malować obraz Swój Święty I odsłaniasz nam zdrój miłosierdzia niepojęty, Błogosławisz kto się zbliży do Twych promieni.

Bardziej szczegółowo

Śpiewy na II stopień ONŻ

Śpiewy na II stopień ONŻ Śpiewy na II stopień ONŻ Dzień I - Niewola Pd: Chodźcie zawróćmy do Pana W: Pd D: Jam nie godzien Panie K: Ciebie całą duszą Panie pragnienia U: Uwielbiajcie Pana R: Zaufałem Panu Prowadź mnie W: Wysłuchajcie

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka

Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka Nowenna do św. Stanisława Kazimierczyka MODLITWA O ŻYCIE WIECZNE Dzień pierwszy Święty Stanisławie Kazimierczyku, gorący ran Jezusowych i krzyża miłośniku, wierny sługo Boży, spraw to u Boga, prosimy Cię,

Bardziej szczegółowo

BOŻE CIAŁO W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W LUBORZYCY

BOŻE CIAŁO W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W LUBORZYCY BOŻE CIAŁO W PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W LUBORZYCY Luborzyca, 15 czerwca 2017 Procesja Eucharystyczna Ołtarz 1 Eucharystia jest ofiarą Śpiew przed Ewangelią K: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych

Śpiewnik. IX Mariańskie Spotkanie Młodych Śpiewnik IX Mariańskie Spotkanie Młodych marianki 2009 1. JESTEŚ ŻYCIEM MYM F więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu; F B Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. F C Jesteś drogą mą, F więc każdy krok robię w Tobie,

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO BŁ. MARII OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO Mariam Baouardy Z KARMELU W BETLEJEM, BEATYFIKOWANEJ PRZEZ JANA PAWŁA II 13 LISTOPADA 1983 r.

NOWENNA DO BŁ. MARII OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO Mariam Baouardy Z KARMELU W BETLEJEM, BEATYFIKOWANEJ PRZEZ JANA PAWŁA II 13 LISTOPADA 1983 r. NOWENNA DO BŁ. MARII OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO Mariam Baouardy Z KARMELU W BETLEJEM, * Bienheureuse Mariam de Jésus Crucifié, Pensées, Edition du Serviteur, 1993 BEATYFIKOWANEJ PRZEZ JANA PAWŁA II 13 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo