MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) d B C d Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, ecde d F C na drogach nam nadzieją świeć, d A7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) d B C d Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, ecde d F C na drogach nam nadzieją świeć, d A7"

Transkrypt

1 Pieśni Wielkopostne

2 MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) B C Ref. Mtko, któr ns znsz, z ziećmi Twymi bąź, ecde F C n rogch nm nzieją świeć, egd A7 B C z Synem Twym, z nmi iź. e H7 C D e F B C 1. Mtko Osązonego - przyjź i rogę wskż. Ge-CDe F g A7 Mtko Biczownego - o Syn Twego ns prowź. Ge-H7 F g BC Bogu towrzysząc - pokój świtu j. ec-cd 2. Mtko krzyż ponosząc przyjź i rogę wskż. Dl zbwieni nszego o Syn Twego ns prowź. Pośreniczko njlepsz - pokój świtu j. 3. Mtko upjących przyjź i rogę wskż. Mtko prześlownych o Syn Twego ns prowź. Wszystkich grzesznych ucieczko- pokój świtu j. 4. Mtko wszystkich cierpiących przyjź i rogę wskż. Któr ns zwsze pocieszsz o Syn Twego ns prowź. Nziejo nsz w Pnu - pokój świtu j. 5. Mtko krzyż nm jąc przyjź i rogę wskż. Któr słbym pomgsz o Syn Twego ns prowź. Ty ns zwsze rozumiesz - pokój świtu j. 6. Mtko wszystkich wierzących przyjź i rogę wskż. Dj owgę i siłę - o Syn Twego ns prowź. Nucz ns miłosierzi - pokój świtu j. 7. Mtko luzi upłych przyjź i rogę wskż. Ucz ns zwsze powstwć o Syn Twego ns prowź. Drogo nsz o Pn - pokój świtu j. 8. Mtko wszystkich płczących przyjź i rogę wskż. Drogowskzie njlepszy o Syn Twego ns prowź. Rtuj nszą Ojczyznę - pokój świtu j. 9. Dziewico z nmi iąc przyjź i rogę wskż. Rtuj ns w nszych upkch o Syn Twego ns prowź. Nigy ns nie opuszczj - pokój świtu j. 10. Mtko - promieniu czystości przyjź i rogę wskż. Mtko prosząc z nmi o Syn Twego ns prowź. Mtko przebczjąc pokój świtu j. 11. Mtko o sercu zrnionym przyjź i rogę wskż. Mieczem boleści przeszyt o Syn Twego ns prowź. Okupicielko nsz - pokój świtu j. 12. Mtko po krzyżem stojąc przyjź i rogę wskż. Mtko przez Syn nm n o Syn Twego ns prowź. Z zieci ns przyjmując - pokój świtu j. 13. Mtko n Synem schylon przyjź i rogę wskż. Mtko pełn miłości o Syn Twego ns prowź. Pnno wiern o końc pokój świtu j. 14. Mtko n grobem Syn przyjź i rogę wskż. Zmrtwychwstni nziejo o Syn Twego ns prowź. Mól się zwsze z nmi - pokój świtu j. 1

3 ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT B C Albowiem tk Bóg umiłowł świt B C A7 Że Syn Jenorozonego ł B C Aby kży, kto w Niego wierzy B C A7 Nie zginął, lecz życie wieczne mił. F C Lecz by mógł żyć n wieki, (B) A x2 By mógł żyć n wieki. hgafis GAhFis hgafis GAhFis DA h(g)fis CIĄGLE ZACZYNAM OD NOWA A E A E E7 A 1. Ciągle zczynm o now, choć czsem w roze upm, CGCG7C A E A E E7 A Wciąż jenk słyszę te słow: "Kochć to znczy powstwć". CGCG7C fis D fis Chciłem Ci w chwilch uniesień F cis E Życie poświęcić bez reszty, eg fis D fis Spójrz, moje ręce są puste, F cis E Stoję ubogi, j, grzesznik. eg h E A Przyjm jenk młość mą, Pnie, FC h E A Weź serce me, jkie jest. GC 2. Jestem jk ziecko bezrny, póki mnie ktoś nie poniesie. Znów wrc uśmiech n twrzy, gy mnie Tw miłość rozgrzeszy. Wiem, że wystrczy Ci Pnie, Dobr, choć słb m wol. Z Tobą mój uch nie ustnie, Z Tobą wszystkiemu poołm. Szukm coziennie Twej twrzy, Wrcm w tę noc po Twój ch. 3. Terz już wiem, jk Cię kochć, przyjm moje "terz", o Pnie, Dziś rozpoczynm o now, bo kochć to znczy powstwć. Kochć to znczy powstwć 2

4 TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI D e G D 1. Ty wskzłeś rogę o miłości, Ty, Pnie. D e G D Ty zmieniłeś świt swym zmrtwychwstniem, Ty, Pnie, Pnie. D e A7 D h /:Tylko Ty jeen wiesz, co w mym sercu zieje się, e A7 D x2 tylko Ty, Pnie, tylko Ty:/ 2. Ty ołeś życie z ns wszystkich, Ty, Pnie i ltego jesteś tk mi bliski, Ty, Pnie, Pnie. /:U Twych stóp cły świt Ty wiesz, co czek ns, tylko Ty, Pnie tylko Ty:/ 3. W moim sercu jesteś w zień i w nocy, Ty, Pnie, choć mym oczom jesteś niewioczny, Ty, Pnie, Pnie. /:Tylko Ty jeen wiesz, co w mym sercu zieje się, tylko Ty możesz pomóc mi:/ x2 x2 MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO C G C G Może leko jesteś o Niego, może zgubiłeś ścieżki Jego śl Może w smotną ruszyłeś rogę i nie wiesz, że Bóg Ciebie zn. Nie mrtw się Bóg ciebie koch, On zwsze z tobą jest. Ponieś swój zmęczony wzrok i poptrz prze siebie. C G C Zcznij o now, zcznij jeszcze rz /x2 DhGA OTO STOJĘ U DRZWI h A h fis Oto stoję u rzwi i kołczę. /x2 D A h Jeśli kto posłyszy Mój głos i rzwi otworzy, fis D E h E Weję o niego i bęę z nim wieczerzł, on ze Mną. Ge CG ecdd OTWÓRZ ME OCZY D e A G D (h) Otwórz me oczy, chcę wizieć Jezus e A7 GD D7 I być bliżej Niego i kochć goręcej. e A7 G D (h) Otwórz me uszy i nucz mnie słuchć, e A7 G D Otwórz me oczy, chcę wizieć Jezus. 3

5 WYSŁUCHAJCIE MEGO GŁOSU C 1. Wysłuchjcie Mego głosu, czyńcie to, co nkzuję, G e bęziecie luem Moim przez cły czs. C Gy n Moje zwołnie, nie opowie żen z ws G e wtey Moją twrz owrócę n ługi czs. (G7) C G Ref. Jeśli nie usłuchcie Mnie w ukryciu płkł bęę, C G e o niewoli poślę ws, trzoo m. 2. Precz orzućcie wsze złości, obrzyliwość w sercch wszych, zwróć o Mnie, trzoo Moj, mówi Pn. Twoje złe postępownie, brk bojźni i pokuty ugoziły w serce Moje, luu Mój. 3. Słowo Me poczytujecie, jko przemiot rwiny wszej, brk w Nim jest upoobni, brk też czci. Jeśli jenk nprwicie wsze złości, czyny złe, sprwię, że znów powrócicie n ziemie swe. JEŚLI MASZ CHWILE SMUTNE (MATKA) e D H7 e e D H7 e 1. Jeśli msz chwile smutne w swym życiu, powierz się Mtce. D H7 e Kiey rozpcz rozzier twe serce, ofiruj się Jej. e Ref. Mtce, któr po krzyżem stł. Mtce, któr się z Synem żegnł, D któr uczyć cię bęzie pokory. G H7 Cierpienie znieść ci pomoże. On, Mtk, któr po krzyżem stł, Mtk, któr się z Synem żegnł, któr uczyć cię bęzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. 2. Kiey ruszsz w leką węrówkę, powierz się Mtce. Gy n szlku zskoczy cię burz, ofiruj się Jej. 3. Jeśli zgubisz swą rogę o Bog, powierz się Mtce. Gy w twoim sercu rozpcz i trwog, ofiruj się Jej. 4

6 DLA CIEBIE WZIĄŁ KRZYŻ 1. Pochoził z Nzretu, gzie zwyczjnie żył, h / cis N ziemię przyszeł kiey luziom brkło sił, e / fis By zwyciężyć zło, zniszczyć ciężr win, eh / fis cis F E I cierpieć musił, by świt miłością żył. GFis / A Gis N Swoje wziął rmion ciężr luzkich ni, h Potykł się i słnił niosąc ciężki krzyż. e Choć zrniłeś Go, nie ztrzymł się! eh F E Przebczył, żebyś Ty wreszcie wolnym był! GFis Ref: Dl Ciebie wziął krzyż, l Ciebie wziął krzyż. h / cis C Dl Ciebie umrł nń. D / E Dl Ciebie wziął krzyż, l Ciebie wziął krzyż. eh / fis cis F E Dl Ciebie umrł nń. GFish / A Gis cis 2. Choć może gzieś po roze opuściłeś Go, Zbłąziłeś tk jk owc - możesz wrócić oń! Gy żłowć chcesz, nie owróci się, przebczy, po łoń i uśmiechnie się! Dleko pon nmi jest srebrzysty lą, Do niego chce Cię porwć, choć leko stą. Zmrtwychwstniesz jk On, bęziesz wiecznie żył. N zwsze bęziesz tm, zwsze rzem z Nim! Amen! Amen! Amen! 5

7 PRAWDA JEDYNA D A fis cis 1. Prw jeyn słow Jezus z Nzretu, D A fis cis Że Swego Syn posłł z niebios Bóg n świt, D A fis cis Aby niewinnie cierpiąc zmrł z nsze grzechy D A fis cis I w pohńbieniu przyjął winy wszystkich ns. D A fis cis Ref.: Dzięki Ci, Boże mój z ten Krzyż, D A Który Jezus cierpił z mnie, fis cis Jezus cierpił z mnie 2. Uwierz w Jezus przecież On z ciebie umrł Z miłości o ns przyszeł z nieb n ten świt, Błogosłwiony ten, kto wierzy, choć nie wiził, Zufj ziś Bogu n wieki bęziesz żył. JEZU, BARANKU ZRANIONY MOIM GRZECHEM C G Jezu, Brnku zrniony moim grzechem, C G Uwielbim Cię, njczulszy Synu Ojc, C G C Błogosłwię Cię, umiłowny Pnie mój, kochm Cię. DheA DheA DheAD TA KREW C F T Krew z grzechu obmyw ns,(mnie) G C e t Krew czyni ns (mnie) bielszym o śniegu F T Krew z grzechu obmyw ns,(mnie) G7 C To jest Brnk święt Krew. DG ADfis hg A7D Jego Krew, święt Krew Jego Krew, święt Krew z Golgoty 6

8 PODARUJ MI PANIE h Fis7 h H7 1. Pnie, poptrz, coziennie winię rugich, E7 A7 e Fis7 trzymm w ręku mój kmień by nim rzucić E7 h Fis7 h H7 i nie rzucm, bo grzech mój przypomniłeś E7 A7 e Fis Fis7 i uciekm, choć lepiej było wrócić. E E7 h H7 e Ref.: Poruj, poruj mi Pnie, A7 DFis7 słow, które rowłeś Mglenie. h H7 e Poruj, poruj mi Pnie Fis7 h tylko jeno, tylko Twoje przebczenie. 2. On jen, wzgrzon Mglen, w swojej prwzie prze Tobą Pnie stł. On jen przez wszystkich potępion, r njwiększy o Ciebie otrzymł. 3. Pnie wizisz, ziś zginm koln, ziś prze Tobą chcę w prwzie stnąć cły. I wyciągm ku Tobie moje łonie, Pnie nie j, by puste pozostły. A7 G7 C E7 A7 E7 PEWNEJ NOCY (POWIEDZ LUDZIOM) C G C(e) 1. Pewnej nocy łzy z oczu mych otrł łonią Swą Jezus DeAD(fish) G C FC I powieził mi, nie mrtw się, Jm przy boku jest twym. EADGD Potem spojrzł n grzeszny świt pogrążony w ciemności I zwrcjąc się o mnie, pełen smutku tk rzekł: Ref.: Powiez luziom, że kochm ich. że się o nich wciąż troszczę, Jeśli zeszli już z moich róg, Powiez, że szukm ich. 2. Gy n wzgórzu Golgoty z nich życie ołem, To umrłem z wszystkich, by kży mógł żyć. Nie zpomnę tej chwili, gy mnie spotkł mój Jezus, Wtey byłem jk ślepy, On przywrócił mi wzrok. 7

9 ROZPIĘTY NA RAMIONACH C G E Ref: Rozpięty n rmionch jk sokół n niebie. C G E Chrystusie, Synu Bog, spójrz proszę n ziemię. G 1. N ruchliwe ulice, zbiegnych luzi. F G E7 Gy noc się już kończy, rnek się buzi G Uśmiechnij się przyjźnie z wysokiego krzyż. F G E7 Do ciężko prcujących, których głó poniż. 2. Pociesz zrozpczonych, chleb j głoującym. Molących Ciebie słuchj i wybcz umierjącym. Spójrz cierpieni sokole n wszechświt, n ziemię. N cichy ciemny Kościół, ziecko wzywjące Ciebie. 3. A gy bęziesz ns sąził, Boskie Miłosierzie. Prosimy, Twoje zieci, nie sąź n mirę siebie. NOCĄ OGRÓD OLIWNY E7 G G7 C 1. Nocą Ogró Oliwny, śpią twro wszyscy uczniowie. e H7eDD7Ge E7 H7 E E7 Czuw w bólu ogromnym i cierpi z ns Bóg - Człowiek H7eFisHH7 e Ref. Ojcze, jeśli możliwe e h G C ol oe mnie ten kielich. D G e Ojcze, jeżeli trzeb, e E7 chcę Twoją wolę wypełnić. H7 e 2. Nocą klęczę prze Tobą, ucichły ut, trmwje. Wszystko w życiu zwozi, jeynie Ty pozostjesz 3. Nocą ptrzę przez okno n skrwek nieb chmurnego. Tyle w życiu cierpieni, lecz nie śmiem pytć: lczego? 8

10 ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ h 1. Zbwienie przyszło przez krzyż, e h Ogromn to tjemnic. e A D Kże cierpienie m sens, G C Cis7 FisFis7 Prowzi o pełni życi. H7 E E7 Fis h Ref.: Jeżeli chcesz Mnie nślowć, e Fis To weź swój krzyż n kży zień h e I choź ze Mną zbwić świt Fis h Dwuziesty pierwszy już wiek. 2. Cozienność wiezie przez krzyż, Większy im kochsz goręcej. Nie musisz ginąć już ziś, Lecz ukrzyżowć swe serce. E E E 3. Kże spojrzenie n krzyż Niech niepokojem zgości, Bo wszystko w życiu to nic Wobec tk wielkiej miłości. KRZYŻU MÓJ, KRZYŻU C 1.Krzyżu mój, krzyżu, com l Ciebie zrobił F A7 g A7 czym Ciebie uczciłem, lbo czym ozobił? D C7 F C g Ty mnie rtowłeś cłe moje życie, g A7 g A7 j szykowłem gwoźzie w Ciebie wbite. 2. Krzyżu mój, krzyżu, czym Ci wyngrozę? Żem stł obojętny przy Krzyżowej Droze. Zmist źwigć ciężr, który inni niosą, zprłem się Ciebie, jk Piotr ongiś nocą. 3. Krzyżu mój, krzyżu, wiem, że mi przebczysz Tyś znkiem nziei, nie znkiem rozpczy. N Twoich rmionch los świt spoczyw i też los człowiek, który Ciebie wzyw. 9

11 KRZYŻU CHRYSTUSA E 1. Krzyżu Chrystus, bąźże pochwlony, e H7 e C E n wieczne czsy bąźże pozrowiony! G H7 e C Gzie Bóg, Król świt cłego e G F E okonł życi swojego. e C H7 e 2. Krzyżu Chrystus, bąźże pochwlony, n wieczne czsy bąźże pozrowiony! T sm Krew Cię skropił, któr ns z grzechów obmył. 3. Krzyżu Chrystus, bąźże pochwlony, n wieczne czsy bąźże pozrowiony! Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nsze zwycięstwo! e DH7 1. Golgoto, Golgoto, Golgoto. e G W tej ciszy przebywm wciąż r, e G W tej ciszy leki jest świt. e Ty koisz mój ból, usuwsz mój strch, H H7 Gy wizę Cię Zbwco przez łzy. GOLGOTA e Ref.: To nie gwoźzie Cię przybiły, lecz mój grzech. D G To nie luzie Cię skrzywzili, lecz mój grzech. e To nie gwoźzie Cię trzymły, lecz mój grzech. e H7 e Choć tk wno to się stło, wiziłeś mnie. 2. J wizę Cię, Zbwco mój, tm, Tk wiele msz sińców i rn. Miłości Twej moc zwioł Cię tm, Uwolnić mnie z grzechów i win. 3. Tk często wspominm ten zień, Golgotę i słoki jej cień, Gy przyszłm po krzyż z ciężrem mych win, Uwolnił mnie tm Boży Syn. 10

12 HYMN O KRZYŻU (KRZYŻU ŚWIĘTY, CO ŚWIAT...) h Fis h 1. Krzyżu święty, co świt obejmujesz, D A D Fis7 który rozrtą ziemię rmionmi wom, FCFC7 h Fis e h jk ziecko słbe mtk, prze ciemnością bronisz Ag e Fis h - zmiłuj się n nmi. ga Krzyżu święty msz moc pojenni i Północy z Połuniem i Wschou z Zchoem, który nienwiść łmiesz niewolę kruszysz, - zmiłuj się n nmi. h Fis7 e h Ref. Z Tobą mury rozwlć, A7g D A D D7 Tobą się osłonić, FCFF7 G D A Tobie się ufnym sercem. BFC G D A Fis7 (Fis h) z miłością pokłonić. BFCA7 (A ) 2. Krzyżu święty, który ziemię spinsz, jk gy żelzną klmrą człowiek om swój chroni, by się w gruzy nie rozpł n zwęglonej ziemi, - zmiłuj się n nmi. Krzyżu święty n nmi wzniesiony, jk bnż litościwie ściągsz brzegi rny, by się nowe zczęło w sercu wyleczonym, - zmiłuj się n nmi. OJCZE, DAJ MI DUCHA C Ojcze, j mi Duch /x2 F CgA7 Bym z wzięcznością przyjął kże upokorzenie F C I przeciwności, które przychozą o mnie. Afis hdaefis hda 11

13 MÓJ MISTRZU g 1. On szeł w spiekocie ni i szrym pyle róg h e A7 A iąc uczył kochć i przebczć. Fis7 h g On z celnikmi jł, On nie znł, kto to wróg, h e A7 Pochylł się n tymi, którzy płczą. Fis7 h Ref.: Mój Mistrzu, przee mną rog, g Którą przebyć muszę tk, jk Ty. A7 Mój Mistrzu, wokoło luzie, Których kochć trzeb, tk jk Ty. Mój Mistrzu, niełtwo cuzy ciężr g Wziąć w rmion, tk jk Ty. A7 Mój Mistrzu, poniosę wszystko, Jeśli bęziesz ze mną zwsze Ty. 2. On przyjął wowi grosz i Mgleny łzy, Bo wieził, co to kochć i przebczć. I późną nocą On o Nikoem rzekł: Że prwy trzeb prgnąć, trzeb szukć. 3. Iziemy w skwrze ni i w szrym pyle róg, A On ns uczy kochć i przebczć. I z celnikmi siąść, zpomnieć, kto to wróg, Pochylć się n tymi, którzy płczą. h e Fis h e Fis7 h 12

14 SYN MARNOTRAWNY G CE7 Pustą, smotną rogą, z sercem ciężkim o win F G I ze spuszczoną głową, szeł mrnotrwny syn. Ref. Wróć, synu, wróć z lek, E7 Wróć, synu, wróć, Ojciec czek. 13 h e A D Fis7 h e G A h h e Fis h G C 1. I wychozi n rogę, i wyglą stęskniony. e A Fis h E7 Czy nie wrcsz o omu. Fis7 h G C Tyle rzy ochozisz, i powrcsz skruszony, e A Fis h E7 A On zwsze l ciebie m otwrte rmion. e Fis7 h 2. Roztrwoniłeś swą miłość, z pustym sercem powrcsz, A On tobie przebcz. I wychozi nprzeciw Serce Ojc zbolłe, Wreszcie, synu, wróciłeś, tk czekłem Ref. Wróć, synu, wróć z lek, E7 Wróć, synu, wróć, Ojciec czek. Wróć, jeszcze czs, nie zwlekj, E Jk ługo jeszcze kżesz czekć. WYBAW NAS C F C 1. Wybw ns, wybw ns, EAE G7 Niech Chrystus Krew wybwi ns. H7 C F C Wybw ns, wybw ns, EAE G7 C (FC) Niech Chrystus Krew wybwi ns. H7E(AE) 2. Oczyść ns Oświeć ns Zjenocz ns Wzmocnij ns Pociesz ns Ruj ns...

15 JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY A7 A7 1. Jezu Chryste, Pnie miły, E7 E7 g A7 O Brnku tk cierpliwy, E7 A7 F g g A7 Wzniosłeś, wzniosłeś n krzyż ręce Swoje. ECE A7 F g g A7 Głząc, głząc, nieprwości moje. ECE 2. Płcz Go, człowiecze mizerny, Ptrząc, jk jest miłosierny, Jezus, Jezus n krzyżu umier, Słońce, słońce jsność swą zwier. 3. Pn wyrzekł osttnie słow, Zwisł Mu n piersi głow. Mtk, Mtk po Nim frsobliw, Stoi, stoi z żlu lewie żyw. 4. Zsłon się potrgł, Ziemi rwie się, ryczy skł. Setnik, setnik woł: Syn to Boży Tłuszcz, tłuszcz wierząc, w proch się korzy. 5. N koniec Mu bok przebito, Krew płynie z woą obfito. Żl nsz, żl nsz ziś wyznjem łzmi, Jezu, Jezu zmiłuj się n nmi. 14

16 WITAM CIĘ, WITAM, PRZENAJŚWIĘTSZE CIAŁO G C D G 1. Witm Cię, witm, Przenjświętsze Ciło ADEA (h) G C D G któreś n krzyżu sromotnie wisiło. (cis)adea D D G DE7 Z nsze winy, Synu Jeyny EhEAEFis C D G D E7 Ojc wiecznego, Bog prwego, hdeaefis D D7G męki te znosiłeś. hee7a 2. Djem Ci pokłon, Bogu prwziwemu. W tym Skrmencie ziwnie zkrytemu; żebrzem litości i Twej miłości. byś gniew Swój srogi, o Jezu rogi, pohmowć rczył. 3. Zmiłuj się, zmiłuj n nmi grzesznymi. Nie rcz pogrzć prośbmi nszymi. Zgrom hrych siły, j pokój miły, wyniszcz złe ry, wykorzeń zry, pośró luu Swego. 4. A kiey przyjzie z świtem tym rozstnie, rtuj ns, rtuj, Dobrotliwy Pnie. Niech z Cił Twego Przenjświętszego Posiłek mmy i ogląmy Ciebie łskwego. 15

17 WISI NA KRZYŻU G C G E7 D7G 1. Wisi n krzyżu Pn, Stwórc nieb, ADAFishE7A G C G E7 D7 G Płkć z grzechy, człowiecze potrzeb. ADAFishE7A G e C A7 D D7 Ach, ch, n krzyżu umier, AfisDH7EE7 G e C A7 D D7 Jezus oczy Swe zwier! AfisDH7EE7 2. Njświętsze członki i wszystko ciło, Okrutnie zbite n krzyżu wisiło. Ach, ch, 1 ciebie, człowiecze Z boku Krew Jezus ciecze. 3. Ostrą koroną skronie zrnione, Język zpiekły i ust sprgnione. Ach, ch, l mojej swwoli Jezus umier i boli. 4. Woł i kon, łzy z oczu leje, Po krzyżem Mtk Bolesn truchleje, Ach, ch, sprośne złości moje, Sprwiły te niepokoje. 5. Więc się poprwię, Ty łski oj, Życi świętego obry sposób poj. Ach, ch, tu kres złości moich, Przy nogch przybitych Twoich. 6. Tu z Mgleną chcę pokutowć I z swe grzechy serecznie żłowć. Ach, ch, zmiłuj się ne mną, Uczyń miłosierzie ze mną. 7. Rozbrt ci, świecie, ziś wypowim z grzechów się swoich szczerze wyspowim. Ach, ch, serecznie żłuję, Bo Cię, Boże mój miłuję. 16

18 KRZYŻU ŚWIĘTY NADE WSZYSTKO e G C e G 1.Krzyżu święty, ne wszystko, D e D E rzewo przenjszlchetniejsze! G W żnym lesie tkie nie jest, e C D e jeno, n którym sm Bóg jest. G e Słokie rzewo, słokie gwoźzie e CD e rozkoszny owoc nosiło. 2. Skłoń głązki, rzewo święte, Ulżyj członkom tk rozpiętym. Omień terz oną srogość, Którąś miło z urozeni. Spuść lekuchno i cichuchno Ciło Król niebieskiego. 3. Tyś smo było ostojne, Nosić świtowe Zbwienie, Przez cię przewóz jest nprwion, Świtu, który był zgubion, Który święt Krew polł, Co z Brnk wypływł. 4.W jsełkch leżąc gy płkł, Już tm był wszystko oglął, Iż tk hniebnie umrzeć mił, Gy wszystek świt okupić chcił. W on czs mięzy zwierzętmi, A terz mięzy łotrmi. 5. Niesłychn to jest obroć, Z kogo n krzyżu umrzeć, Któż to może zisij zziłć, Z kogo swoją uszę ć? Sm to Pn Jezus wykonł, Bo ns wiernie umiłowł. 6. Nęzne by to serce było, Co by ziś nie zpłkło, Wiząc Stworzyciel swego, N krzyżu zwieszonego. N słońcu upieczonego, Brnk Wielknocnego. h fis A D fis A E h fis E Fis h A e h e h h fis D E fis h h A e h e fis h fis D E fis h 17

19 NASZ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM C G C 1. Nsz Pn jest Dobrym Psterzem, DAD F C G Zgubionych szuk stroskny, GDA Wrcjących z rością wit, i w rmion bierze, eh C G7 C Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. DA7D 2. Nsz Pn przebczył Piotrowi, Nsz Pn po trzykroć zrzony, I słbemu człowiekowi wciąż n nowo wierzy, Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 3. Mglenę przygrnął z czułością, Dobrą ręką przekreślił, co było, Nszą słbość rozumie, żl miłością mierzy, Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 4. Z Nikoemem sił w progu wśró nocy, Bo rozumie tęsknotę człowiek, M n wszystko opowieź, niepokój nsz uśmierz, Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 5. Nsz Pn ł niebo łotrowi, Zcheusz sm ojrzł gzieś w tłumie, Bo n wszystkich Mu łotrch i celnikch tk zleży. Bo nsz Pn jest Dobrym Psterzem. 6. O Pnie, jesteśmy prze Tobą Z Mgleną i Piotrem i łotrem, Lecz iziemy szukjąc Ciebie w tej gorącej wierze, Że Ty jesteś nszym Psterzem, Njlepszym nszym Psterzem. SERCE ME DO CIEBIE WZNOSZĘ C G C Ref. Serce me o Ciebie wznoszę, Pnie, szukm Cię! D h e A e D h D7 e 1. Usłysz, Pnie, głos wołni i ulituj się. h E7 h e fis h C e F Serce me o Ciebie wznoszę, Pnie, szukm Cię! D e fis h G h 2. Nie ukrywj się przee mną, nie opychj mnie, nie opuszczj mnie, Wybwco, wstrzymj srogi gniew! 3. Choćby o mnie zpomnieli mtk, ojciec mój, Ty mnie przyjmiesz i przygrniesz, w utrpieni niu. 4. Wskż mi rogę Twoją, Pnie, prowź ścieżką Twą, bo zło czyh n bezrożch, wyrwij z jego rąk! 18

20 LUDU MÓJ LUDU e C H7 e 1. Luu mój luu, cóżem ci uczynił? e C H7 e W czymem zsmucił, lbo w czym zwinił? G H7 e H7e CDGH7 Jm cię wyzwolił z mocy Fron, e H7 e H7 H7 e A tyś przyrząził krzyż n Me rmion 2. Luu, mój luu... Jm cię wprowził krj mioem płynący, Tyś Mi zgotowł śmierci znk hńbiący. 3. Luu, mój luu... Jm ciebie szczepił, winnico wybrn, A tyś Mnie octem poił, swego Pn. 4. Luu, mój Luu... Jm l cię spuszczł n Egipt krnie, A tyś mnie wył n ubiczownie. 5.Luu, mój Luu... Jm Fronów ł w omęt błwnów, A tyś Mnie wył książętom kpłnów. 6. Luu, mój luu... Morzem otworzył, byś szeł suchą nogą, tyś Mi włócznią bok otworzył srogą. 7. Luu, mój luu... Jm ci był wozem w kolumnie obłoku, tyś Mnie wiół słuchć Piłt wyroku. 8. Luu, mój luu... Jm ciebie krmił mnny rozkoszmi, tyś mi opłcił policzkownimi. 9. Luu, mój luu... Jm ci ze skły obył woę zrową, tyś Mnie poił goryczą żółciową. 10. Luu, mój luu... Jm ł, że zbici Chnn królowie, ty zś trzciną biłeś Mnie po głowie. 11. Luu, mój luu... Jm ci ł berło Juzie powierzone, tyś Mi wtłoczył cierniową koronę. 12. Luu, mój luu... Jm cię wywyższył mięzy nromi, Tyś Mnie n krzyżu powyższył z łotrmi. 19

21 ACH, MÓJ JEZU C G 1. Ach, mój Jezu, jk Ty klęczysz GG7 C W Ogrójcu zkrwwiony! C G Tm Cię Anioł w smutku cieszył, G G7 C Ską był świt pocieszony. e A7 G Ref: Przyjź, mój Jezu, przyjź, mój Jezu, C G Przyjź, mój Jezu, pociesz mnie, G C Bo Cię kochm serecznie. 2. Ach, mój Jezu, jkeś sroze Do słup przywiązny. Z tk ciężkie grzechy nsze Okrutnie biczowny. 3. Ach, mój Jezu, co z boleść Cierpisz w ostrej koronie. Twrz njświętsz zkrwwion, Głow wszystk w krwi tonie. 4.Ach, mój Jezu, gy wychozisz n Górę Klwryjską trzykroć po ciężrem krzyż upsz brzo ciężko. 5. A gy mój njmilszy Jezu n krzyżu już umiersz jesz Duch w Ojc ręce grzesznym niebo otwiersz. ADORAMUS TE Fis h Cis fis E Aormus te, Christe, beneicimus tibi, A fis h Cis A H Cis fis qui per crucem tum reemisti munum./x2 (Aorujemy Cię, Chryste i błogosłwimy Ciebie, boś przez Krzyż Twój świt okupił) 20

22 BĄDŹ MI LITOŚCIW B A7 1. Bąź mi litościw, Boże nieskończony, ech7e B A7 weług wielkiego miłosierzi Twego! CeH7e F A7 A7 Weług litości Twej niepoliczonej GeH7eH7 B A7 chciej zmzć mnóstwo przewinieni mego. CH7e 2. Obmyj mię z złości, obmyj tej goziny. Oczyść mię z bruu, w którym mię grzech trzym. Bo j uznję wielkość mojej winy i grzech mój zwsze prze mymi oczym. 3. Opuść prze Tobą grzech mój popełniony; boś przyrzekł, że t kry ujzie głow, którąć przyniesie grzesznik uniżony; by nie mówiono, że nie trzymsz słow. 4. Chciej mi otworzyć ust moje, Pnie, bym śpiewł chwłę Twojego Imieni; jeśli chcesz ofir, wszk n nie mnie stnie, lecz nie tk miłe są cłopleni. 5. Ofir Bogu: żlem zjęt usz, serce skruszone i upokorzone, to o litości njpręzej Go wzrusz, te ry miłe prze Nim położone. BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE C e Ref: Bliskie jest Królestwo Boże - nwrcjmy się i wierzmy w Ewngelię. G C e 1. Bóg jest świtłością i nie m w Nim żnej ciemności. 2. Jeżeli chozimy w świtłości, wtey mmy łączność mięzy sobą. 3. Krew Jezus, Jego Syn, oczyszcz ns z wszelkiego grzechu. 4. Jeżeli mówimy, że nie mmy grzechu to smych siebie oszukujemy. 5. Jeżeli wyznjemy nsze grzechy, Bóg oczyści ns z wszelkiej nieprwości. 6. Jeżeli nwet ktoś zgrzeszył, mmy Rzecznik wobec Ojc, Jezus Chrystus. 7. On jest ofirą przebłglną z nsze grzechy, tkże z grzechy cłego świt. 8. Dostępujemy opuszczeni grzechów ze wzglęu n Jego Imię 21

23 OGRODZIE OLIWNY A7 g A7 1. Ogrozie Oliwny, wiok w tobie ziwny? E7E7 A7 g A7 Wizę Pn mego n twrz upłego. E7E7 C F g A Tęskność, smutek, strch Go ścisk, GCE C F g A Krwwy pot z Niego wycisk, GCE g A7B g A7 Ach, Jezu mlejący, prwieś konjący? E7FE7 2. Kielich gorzkiej męki z Ojc Twego ręki, Ochotnie przyjmujesz, z ns ofirujesz: Anioł Ci się z nieb zjwi, O męce z Tobą rozmwi, Ach Jezu strwożony, prze męką zmęczony? 3. Uczniowie posnęli, Ciebie zpomnieli, Jusz zbrojne roty stwi przee wroty. I wnet o Ogrójc wp, Z wozem swym zbirów grom, Ach Jezu kochny, przez uczni sprzeny! W KRZYŻU CIERPIENIE G C D7 G h C D7 G 1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbwienie, FBC7F BC7F e C h GE7 W krzyżu miłości nuk. BFD7g G D7 D7 H7e Kto Ciebie Boże, rz pojąć może, FC7g C7A7 h C D7 G Ten nic nie prgnie, ni szuk. Ab C7F 2. W krzyżu osło, w krzyżu ochło, Dl uszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż ognie, ten nie upnie, W boleści sercu znej. 3. Kiey cierpienie, kiey zwątpienie, Serce ci n wskroś przepli, Gy grom się zbliż, pośpiesz o krzyż, On ciebie wesprze, ocli. 4. Gy cię skrzywzono lbo zrniono, Lub serce czyjeś zwioło: O, nie rozpczj, mól się, przebczj, Krzyż niech ci stnie z goło. 22

24 JEZU TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY G C Jezu, Tyś jest świtłością mej uszy, G C E Niech ciemność m nie przemwi o mnie już. G C Jezu, Tyś jest świtłością mej uszy, F E7 Dj mi moc przyjąć ziś miłość Twą. DUCHU MIŁOŚCI WYLEWAJ SIĘ D A h fis G D e A Duchu miłości wylewj się n ns z przebitego serc Jezus, Jezus. MISERICORDIAS DOMINI A C F C A Misericoris Domini in eternum cntbo. (O miłosierziu Pn zwsze bęę śpiewć) (EGCGE) NIE BÓJ SIĘ E E G C G E Nie bój się, nie lękj się, Bóg sm wystrczy, Bóg sm wystrczy. (AACFCA) Zostń tu i ze mną się mól, rzem czuwjmy, rzem czuwjmy. O JEZU CICHY I POKORNY e h e h O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me weług serc Twego. ( ) TAK MNIE SKRUSZ h Tk mnie skrusz, tk mnie złm D Tk mnie wypl Pnie A h Byś zostł tylko Ty, byś zostł tylko Ty fis Nprwę Ty! NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI e D e h e Nie bójcie się żyć l miłości, l tej miłości wrto żyć. C 23

25 PANIE, OTWÓRZ ME OCZY D e A7 D Pnie otwórz me oczy, bym mógł Ciebie wizieć, h e A7 D D7 Pnie otwórz me uszy, bym mógł Ciebie słyszeć. e A7 D Pnie otwórz me serce, bym mógł Ciebie otknąć, h e A7 D Twoje stopy i ręce, jk Ty kochć tk mocno. NICZYM SIĘ NIE TRAP fis h7 E A Niczym się nie trp, niczego się nie bój, D h Fis h Bogu zufj, nic ci nie grozi. fis h7 E A Niczym się nie trp, niczego nie bój, D h Fis fis Bóg miłością jest. 7 G C F E G C F E PODNIEŚ MNIE JEZU B C Ponieś mnie Jezu i prowź o Ojc /x2 F C Znurz mnie w wozie Twego miłosierzi. BC Amen hgafis GisAfis hgfish CHLEBIE ŻYWY ŁAMANY DRZEWEM KRZYŻA C B A Chlebie Żywy łmny Drzewem Krzyż B g A Uwielbimy Cię,uwielbimy Cię. Krwi Przenjświętsz, uzrowienie nszych rn Uwielbimy Cię Brnku Boży chozący olinmi serc Uwielbimy Cię C B g A D Jezus to nsz Pn uwielbijmy Go! 24

26 TWÓJ KRZYŻ e C D H7 e Twój krzyż, Jego rmion mnie opltją, e C D H7 e Twój krzyż, prosty rewniny, jkże wielki, G D W Jego wnętrzu mł monstrncj, CDG Twoje Ciło G D I pięć stróżek krwi błogosłwi ziemię, C H7 e Nucz mnie umierć. H7 e D Duchu przyjź, Duchu przyjź, G H7 e O Duchu Święty przyjź! H7 e D Duchu przyjź, Duchu przyjź, C H7 e O Duchu Święty przyjź! BCA7 FC BCF F BA7 A7C FA7 A7C BA7 Pewnego ni objęły mnie rmion krzyż, Przytuliły mnie mocno o Twojego serc I ujrzłem w kżym upku moim płomień miłosierzi, A w kżym powstniu zwycięstwo nziei, Że jen kropl Krwi Twojej. Spjąc n mą pustynię, Zrozi szleństwo zielonej miłości! Spjąc n mą pustynię, Zrozi szleństwo zielonej miłości! GETSEMANI C F G G7 C 1. Spójrz, tm w górze w oleniu jkś postć chyli się. DGeAA7D C F G G7 C Tk w żłosnym rozmoleniu klęczy Jezus, Boży Syn. DGeAA7D C G F G Cichutko śpi Getsemni s, lecz ciszę przeryw rz po rz, DAGA7 C F A7 G C westchnienie i ból bo strszny ten bój przeżyw Jezus mój. DeGH7eA7D 2. Jkże ciężką wlkę stoczył. Wolę Ojc przyjął sm. Tm n wzgórzu n Golgocie On wykonł Boży pln. Cichutko zprsz ciebie, pójź i poptrz, jk cierpił tm wśró wzgórz. On zbwić cię chce, miłością się zwie. Pn Jezus koch cię. 25

27 QUO VADIS 1. Powiez Pnie oką iziesz W tę uplną letnią noc Doką Cię prowzi rog Doką iziesz w tki mrok Powiez Pnie czemu w oczch Tki wielki smutek msz Czemu ptrzysz jkbyś prosił O powiez coś - Quo Vis Ref: Ię jeszcze rz ć o krzyż przybić ręce Ię jeszcze rz życie swe poświęcić Jeszcze jeen rz spojrzeć z krzyż tm Gzie stoi Mtk l Ciebie - człowieku 2. Nie chcę Pnie byś zążył W tę uplną letnią noc By n krzyż Cię prowził Szr rog w tki mrok Wiem już Pnie czemu w oczch Tki wielki smutek msz Czemu ptrzysz jkbyś prosił O coś - wiem i wrcm Ref: I póję jeszcze rz ć o krzyż przybić ręce Póję zmist Ciebie życie swe poświęcić Póję zmist Ciebie spojrzeć z krzyż tm Gzie stoją luzie l Ciebie Chrystusie 26

28 RANY TWYCH RĄK E cis Rny Twych rąk, rny Twych stóp A H Wciąż mówią mi jk mnie kochsz E cis Tw spokojn twrz, gy ponosisz krzyż A H Wciąż mówi mi jk mnie kochsz. gis A Kiey znów popełnim błą gis A Twoje rny ciągle są gis A by zwsze wołć, że gis A Że brzo mnie kochsz. fis H i ltego Pnie Dh GA Dh GA fisg fisg fisg fisg ea Ref: Dl Ciebie mój płcz, l Ciebie mój śmiech Dl Ciebie oychć chcę Do Ciebie wciąż iść, o ciebie chcę biec Gony miłości Twej. 27

29 MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ II (DROGA KRZYŻOWA) - 1 ALBOWIEM TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT - 2 CIĄGLE ZACZYNAM OD NOWA - 2 TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI - 3 MOŻE DALEKO JESTEŚ OD NIEGO - 3 OTO STOJĘ U DRZWI - 3 OTWÓRZ ME OCZY - 3 WYSŁUCHAJCIE MEGO GŁOSU - 4 JEŚLI MASZ CHWILE SMUTNE (MATKA) - 4 DLA CIEBIE WZIĄŁ KRZYŻ - 5 PRAWDA JEDYNA - 6 JEZU, BARANKU ZRANIONY MOIM GRZECHEM - 6 TA KREW - 6 PODARUJ MI PANIE - 7 PEWNEJ NOCY (POWIEDZ LUDZIOM) - 7 ROZPIĘTY NA RAMIONACH - 8 NOCĄ OGRÓD OLIWNY - 8 ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ - 9 KRZYŻU, MÓJ KRZYŻU - 9 KRZYŻU CHRYSTUSA - 10 GOLGOTA - 10 HYMN O KRZYŻU (KRZYŻU ŚWIĘTY, CO ŚWIAT...) - 11 OJCZE, DAJ MI DUCHA - 11 MÓJ MISTRZU - 12 SYN MARNOTRAWNY - 13 WYBAW NAS - 13 JEZU CHRYSTE, PANIE MIŁY - 14 WITAM CIĘ, WITAM, PRZENAJŚWIĘTSZE CIAŁO

30 WISI NA KRZYŻU - 16 KRZYŻU ŚWIĘTY NADE WSZYSTKO - 17 NASZ PAN JEST DOBRYM PASTERZEM - 18 SERCE ME DO CIEBIE WZNOSZĘ - 18 LUDU MÓJ LUDU - 19 ACH, MÓJ JEZU - 20 ADORAMUS TE - 20 BĄDŹ MI LITOŚCIW - 21 BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE - 21 OGRODZIE OLIWNY - 22 W KRZYŻU CIERPIENIE - 22 JEZU TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY - 23 DUCHU MIŁOŚCI WYLEWAJ SIĘ - 23 MISERICORDIAS DOMINI - 23 NIE BÓJ SIĘ - 23 O JEZU CICHY I POKORNY - 23 TAK MNIE SKRUSZ - 23 NIE BÓJCIE SIĘ ŻYĆ DLA MIŁOŚCI - 23 PANIE, OTWÓRZ ME OCZY - 24 NICZYM SIĘ NIE TRAP - 24 PODNIEŚ MNIE JEZU - 24 CHLEBIE ŻYWY ŁAMANY DRZEWEM KRZYŻA - 24 TWÓJ KRZYŻ - 25 GETSEMANI - 25 QVO VADIS - 26 RANY TWYCH RĄK

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój 1.MÓJ ZBAWICIEL Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. Hej, hej, hej, Nananana CGda

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK. Gloriosa Trinitá. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości.

ŚPIEWNIK. Gloriosa Trinitá. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości. 128A. ŻYCIE NOWE Przybądź do nas Duchu Życia, Natchnij sobą nas, mocą ulecz nas. Ref. Ja to

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY TĘCZOWEJ II - 1 -

ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY TĘCZOWEJ II - 1 - 1. Abba Ojcze 2. Amen jak Maryja 3. Apel Jasnogórski 4. Barka 5. Bądź pozdrowiony 6. Bądź z nami w kontakcie 7. Będę śpiewał 8. Blues Maryjny 9. Bo nikt nie ma z nas 10. BoŜa radość jak rzeka 11. Bóg kocha

Bardziej szczegółowo

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

Piosenki i pieśni religijne

Piosenki i pieśni religijne Piosenki i pieśni religijne Ś P I E W N I K 1. Jezus jest pośród nas, FG obecny tu w Duchu swym. C a Wszystkich nas wzywa - zbliżcie się. F G C (C7) x 2 Znów dotknij serc nasz Panie, F G napełń nas swym

Bardziej szczegółowo

A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony..

A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony.. SPIS TREŚCI NR PIEŚNI A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony..218 Alleluja chwalcie Pana...95 Alleluja,

Bardziej szczegółowo

22. Będę śpiewał Tobie, Mocy moja DAh Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę.

22. Będę śpiewał Tobie, Mocy moja DAh Ty Panie jesteś mą nadzieją Tobie ufam i bać się nie będę. 20. Albowiem tak Bóg umiłował świat, dcbcd Że Syna Jednorodzonego dał. FCBa Aby każdy kto w Niego wierzy Nie zginął, ale życie wieczne miał. By mógł żyć na wieki. 4x 21. Alleluja, alleluja, amen, amen,

Bardziej szczegółowo

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY GDY NA ANIOŁ PAŃSKI Gdy na Anioł Pański bije dzwon Maryjo A E A fis Dusza moja śpiewa Tobie pieśń D A E Niechaj wdzięczne nutki A E Przed tron Twój płyną fis D Naszej wiary i radości zew. A E D A Najpiękniejsza

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO I PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO 1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY Przybądź, Duchy Święty a d G e Spuść z niebiosów wzięty a d G e Światła Twego strumień! C d G C Przyjdź, Ojcze ubogich, e/ a e Dawco darów mnogich,

Bardziej szczegółowo

Śpiewnik Wrocław 2013

Śpiewnik Wrocław 2013 Śpiewnik DROGA Wrocław 2013 1 Tytuł Strona 001 Abyśmy byli jedno... 10 002 Albowiem tak Bóg umiłował świat... 10 003 Allelu, o alle, allelu, allelu, alleluja.... 10 004 Alleluja, chwalcie Pana u świątyni

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie SPIS PIEŚNI 1. Będę tańczyć przed Twoim tronem 2. Boże Twa łaska 3. Boży Duch 4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas 5. Całym moim sercem, całą moją duszą 6. Chlebie najcichszy 7. Ciebie pragnie dusza moja

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie na cześć Pana Tańczcie na cześć Pana

Śpiewajcie na cześć Pana Tańczcie na cześć Pana Śpiewajcie na cześć Pana Tańczcie na cześć Pana Śpiew i taniec od dawna towarzyszył człowiekowi w wysławianiu Boga. Powyższe słowa pojawiają się w Księdze Psalmów i zachęcają nas, byśmy wyrażali swoją

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

DZISIAJ TU, JUTRO TAM 1 S t r o n a 1. AKT SKURUCHY 1.Panie, przebacz Nam! Ojcze, zapomnij Nam! Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj kiedy błądzimy, Ojcze zapomnij nam. 2.Panie przyjmij nas! Ojcze przygarnij nas! I w swej Ojcowskiej

Bardziej szczegółowo

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU WWW.OAZANT.IWD.PL ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PAR. NSPJ W NOWYM TOMYŚLU WWW.OAZANT.IWD.PL ŚPIEWNIK OAZOWY. Ver.0.03/03/07 ŚPIEWNIK OAZOWY Ver.0.03/03/07 DUSZPASTERSTWO MŁODZIEśY OAZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W NOWYM TOMYŚLU Wykonali: Sylwia i Sebastian Koberling Projekt okładki: Agnieszka Tuchołka Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

25. Bóg tak umiłował świat...52 26. Brać życie...53 27. Chrystusa Pana spotkałem dziś...54 28. Chrystusie...55 29. Chrystus Pan przyszedł na

25. Bóg tak umiłował świat...52 26. Brać życie...53 27. Chrystusa Pana spotkałem dziś...54 28. Chrystusie...55 29. Chrystus Pan przyszedł na Spis treści 1. Godzinki...15 2. Koronka do Miłosierdzia Bożego...24 3. Litania loretańska...25 4. Apel jasnogórski...28 5. Abba Ojcze...29 6. Alleluja, amen...30 7. Alleluja (Niech zabrzmi Panu chwała

Bardziej szczegółowo

NOWENNA do PANA JEZUSA MILATYNSKIEGO. Śpiew: O mój cudowny Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże.

NOWENNA do PANA JEZUSA MILATYNSKIEGO. Śpiew: O mój cudowny Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże. NOWENNA do PANA JEZUSA MILATYNSKIEGO O mój cudowny Milatyński Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże. Panie Jezu Chryste Ukrzyżowany, zebrani przed Twoim obrazem Milatyńskim, stajemy myślą i sercem

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA Z KSIĘŻMI MARIANAMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA Z KSIĘŻMI MARIANAMI marianki 2015 STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PIELGRZYMOWANIA Z KSIĘŻMI MARIANAMI Włochy Francja Portugalia Hiszpania Chorwacja Turcja Grecja

Bardziej szczegółowo

2.Imię Pana chwalmy wciąż / 3x E A E Najwyższy On! Alleluja!

2.Imię Pana chwalmy wciąż / 3x E A E Najwyższy On! Alleluja! 1. Choć jestem mały jak palec D A D Choć jestem mały jak mrówka D A D D7 Ale proszę Cię G A Panie D h Wejdź do mego serduszka e A D La la la la la D7 Ale proszę Cię Panie G A D h Wejdź do mego serduszka

Bardziej szczegółowo

OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII MODLITWY DZIĘKCZYNNE

OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII MODLITWY DZIĘKCZYNNE OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII * MODLITWY DZIĘKCZYNNE 1 OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĘTEJ KOMUNII Panie Jezu Chryste, Boże nasz, dla modlitw świętych ojców naszych zmiłuj się nad nami. Amen. Królu

Bardziej szczegółowo

S. M. Faustyna Kowalska DZIENNICZEK. Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

S. M. Faustyna Kowalska DZIENNICZEK. Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. DZIENNICZEK Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej Profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia Nihil obstat: Kraków, 17 IV 1979 r. ks. Ignacy Różycki Imprimatur: E Curia Metropolitalna 1141

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ

Myśli Ojca Pio na każdy dzień roku STYCZEŃ STYCZEŃ 1. Dzięki Łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów przeszłości i czynieniu [dobrych]

Bardziej szczegółowo

Rozważania 29.02.2008 Matko oto syn Twój, oto matka Nauka miłości, która nigdy nie ustaje

Rozważania 29.02.2008 Matko oto syn Twój, oto matka Nauka miłości, która nigdy nie ustaje Rozważania 29.02.2008 Matko oto syn Twój, oto matka Nauka miłości, która nigdy nie ustaje Pytając ludzi, o to czego najbardziej w życiu pragną, jedną z najczęstszych odpowiedzi jest słowo miłość. Jednak

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.

ŚWIĘTO EPIFANII. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen. ŚWIĘTO EPIFANII 1 Barwa liturgiczna: biała ŚWIĘTO EPIFANII Hasło dnia: Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8) Psalm dnia: Ps 72,1-3.10-13.19 1. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Życie snem PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Ta lektura, podobnie jak tysiące innych, jest dostępna on-line na stronie wolnelektury.pl. Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska. PEDRO CALDERÓN DE LA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

SEBASTIAN GRABO WIECKI RYMY DUCHOWNE

SEBASTIAN GRABO WIECKI RYMY DUCHOWNE SEBASTIAN GRABO WIECKI RYMY DUCHOWNE BIBLIOTEKA PISARZY STAROPOLSKICH zespół redakcyjny Adam Karpiński (przewodniczący) Krzysztof Mrowcewicz A riadna Masłowska-Nowak (sekretarz) 5 TOM Instytut Badań Literackich

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo