Kwartalnik, Styczeń-Marzec 2012, Vol. 6, No 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik, Styczeń-Marzec 2012, Vol. 6, No 1"

Transkrypt

1 Kwartalnik, Styczeń-Marzec 2012, Vol. 6, No 1 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI ISSN Public Higher Medical Professional School in Opole High School's Pulse Nowy Komitet Redakcyjny i Rada Naukowa Pulsu Uczelni /-str. 2/ Warunki rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 Publikacje naukowe, wyniki badań /- str. 4/ Z życia Uczelni... Konferencje naukowe i sprawozdania /- str. 22 /

2 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Opole, ul. Katowicka 68, Tel , fax Pielęgniarstwo Położnictwo Fizjoterapia Zdrowie Publiczne Kosmetologia

3 Puls Uczelni staje się recenzowanym czasopismem naukowo-informacyjnym dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych, Kolejny zeszyt Kwartalnika Puls Uczelni otwiera szósty rok wydawania naszego periodyku. Od aktualnego zeszytu Kwartalnik Puls Uczelni zostaje jednak przekształcony w recenzowane czasopismo naukowo-informacyjne, adresowane do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim lub angielskim. Publikowane będą one w następujących działach kwartalnika: Artykuły redakcyjne (Editorials), Prace poglądowe (Reviews), Prace oryginalne (Original papers), Prace kazuistyczne (Case reports/studies), Sprawozdania (Reports) ze zjazdów, kongresów, stażów krajowych i zagranicznych itp., Komunikaty (Announcements). Priorytet w druku mają prace oryginalne oraz publikacje w języku angielskim. Artykuły powinny spełniać standardy i wymagania określone przez International Committee of Medical Journal Editors. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii i zdrowia publicznego pomiędzy pracownikami, absolwentami i studentami wyższych szkół medycznym zachęcamy więc Państwa do nadsyłania manuskryptów przedstawiających założenia teoretyczne i wyniki aktualnie prowadzonych prac badawczych. Już w tym zeszycie przedstawiamy wyniki badań dotyczących wiedzy pielęgniarek na temat naturalnego karmienia niemowląt, oraz prace poglądowe, których autorami są pracownicy i absolwenci Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu omawiające rolę metaloproteinaz w powstawaniu tętniaków aorty brzusznej, wpływ osocza bogatopłytkowego na proces starzenia się skóry, historię cięcia cesarskiego, czy psychologiczne mechanizmy radzenia sobie pacjentów z chorobą przewlekłą. Zeszyt 1/2012 zawiera tradycyjnie już część informacyjną ze sprawozdaniami z konferencji naukowych naszej Uczelni organizowanych przez Instytuty: Fizjoterapii, Kosmetologii i Zdrowia Publicznego, z wyjazdu studentów do Plastynarium w Guben, jak również prezentację działalności klubu Honorowych Dawców Krwi. W części tej znajdziecie Państwo również informację na temat Nordic Walking, wypowiedzi studentów Instytutu Położnictwa i Kosmetologii o studiowaniu w naszej Uczelni, informację na temat naszej uczelni partnerskiej Afyon Kocatepe University w Turcji (opracowaną przez dr Pakize Özyürek, wizytującą naszą Uczelnię w maju 2012r.), kalejdoskop fotograficzny z ważnych wydarzeń, m.in. z rozdania dyplomów studentkom Instytutu Pielęgniarstwa, a także informacje na temat systemu Plagiat. Mamy nadzieję, że zeszyt ten spełni Państwa oczekiwania, a zawarte w nim artykuły zachęcą do nawiązania kontaktu z Zespołem Redakcyjnym!

4 Komitet Redakcyjny: Rada Naukowa: Redaktor Naczelny: dr n. med. Donata Kurpas Z-ca Redaktora Naczelnego: mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Sekretarz Redakcji: mgr Natalia Ptak Członkowie: mgr Barbara Nogajska Doc. Jean Bauwens (Brussel, Belgium) Dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk (Wrocław, Opole) Dr n. med. Wojciech Guzikowski (Opole) Dr n. o k.f. Tomasz Halski (Opole) Prof. Hans-Joachim Hannich MD, PhD (Greifswald, Germany) Assoc. Prof. Wolfgang Hannöver (Greifswald, Germany) Dr n. med. Andrzej Kucharski (Opole) Dr hab. n. med Roman Kurzbauer (Opole) Dr n. med. Zbigniew Kuzyszyn (Opole) Prof. Marc Nyssen, MD, PhD (Brussel, Belgium) Patricia Owens MD, PhD (Liverpool, Great Britain) Prof. Zbigniew Rudkowski (Wrocław) Hogne Sandvik MD, PhD (Bergen, Norway) dr n. med. Lucyna Sochocka (Opole) Jaime Correia de Sousa MD, PhD (Matosinhos, Portugal) Loreta Strumylaite MD, PhD (Kaunas, Lithuania) Andrzej Szpakow MD, PhD (Grodno, Belarus) Assoc. Prof. Ulrich Wiesmann, MD, PhD (Greifswald, Germany) Dr n. med. Izabela Wróblewska (Opole) Redaktorzy językowi: Redaktor statystyczny: Joseph Church, Roanoke County, VA, USA Mgr Mirosława Grabowska Mgr Małgorzata Kochanowska Dr Dominik M. Marciniak (Wrocław) Redaktorzy tematyczni: Pielęgniarstwo - dr n. med. Lucyna Sochocka Położnictwo - dr n. med. Wojciech Guzikowski Fizjoterapia - dr n. o k.f. Tomasz Halski Zdrowie Publiczne - dr n. med. Zbigniew Kuzyszyn Kosmetologia - dr n. med. Izabela Wróblewska Historia medycyny dr hab. n. med. Janusz Kubicki PULS UCZELNI High School's Pulse PULS UCZELNI Czasopismo naukowo-informacyjne dla pracowników i studentów wyższych szkół medycznych. Kwartalnik, Styczeń-Marzec 2012, Vol. 6, No 1 ISSN Wydawca: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Źródła finansowania: działalność statutowa PMWSZ w Opolu Adres redakcji: ul. Katowicka 68, Opole tel , fax Nakład: 200 egz. Osoba kontaktowa Sekretarz Redakcji Natalia Ptak, Tel , Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania redakcyjnego nadesłanych tekstów. Numer zamknięto: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tego wydania, ani w całości, ani w części, nie może być powielany lub zapisywany w formie odtwarzalnej bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Wydawca nie prowadzi subskrypcji. Kwartalnik dostępny jest on-line. Skład i druk: Drukarnia LITAR, Opole, ul. Popiełuszki 26, Na okładkach: Katarzyna Rajfur, studentka III roku fizjoterapii PMWSZ w Opolu, laureatka tytułu Prymus Opolszczyzny, przyznanego przez marszałka Województwa Opolskiego Autorka zdjęć: Katarzyna Krauze:

5 WSTĘP 1 CZĘŚĆ NAUKOWA Ewa Kopitza, Izabela Wróblewska WIEDZA STUDENTEK INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU DOTYCZĄCA NATURALNEGO KARMIENIA NIEMOWLĄT 4 Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba AKTYWNOŚĆ METALOPROTEINAZ W ŚCIANIE TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ 7 Monika Kurek OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE A PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY 11 Joanna Kusz CHOROBA JAKO SYTUACJA STRESOWA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIĄ 14 Janusz Kubicki HISTORIA CIĘCIA CESARSKIEGO 17 CZĘŚĆ INFORMACYJNA Konferencje naukowe - sprawozdania 22 Studenci o Uczelni 25 Współpraca międzynarodowa 26 Warto wiedzieć, warto znać 29 Polityka antyplagiatowa w PMWSZ w Opolu 30 W fotograficznym skrócie 30 Harmonogram wyborów 32

6 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN WIEDZA STUDENTEK INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU DOTYCZĄCA NATURALNEGO KARMIENIA NIEMOWLĄT Knowledge of students from the Institute of nursery at the Public Higher Medical Professional School in Opole regarding natural feeding of infants EWA KOPITZA 1 A-F IZABELA WRÓBLEWSKA 1 A-F 1 Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Dyrektor Instytutu: dr n. med. Lucyna Sochocka A- przygotowanie projektu badania (study design), B- zbieranie danych (data collection), C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation), E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation), F- opracowanie piśmiennictwa (literature search), G- pozyskanie funduszy (funds collection) Streszczenie Wstęp. W Polsce w 2011 r. weszły w życie nowe standardy opieki okołoporodowej. Zawarte tam wytyczne dotyczą postępowania okołoporodowego, w tym postępowania w laktacji. Z dokumentu wynika, że promocja karmienia piersią stała się obowiązkiem uregulowanym prawnie, który musi być udokumentowany, analizowany i rozliczany. W związku z powyższym bardzo ważna okazuje się kompetencja personelu medycznego i wyczerpująca wiedza na temat naturalnego żywienia niemowląt. Cel pracy. Zbadanie stanu wiedzy dotyczącej naturalnego karmienia niemowląt, posiadanej i rozpowszechnianej przez pielęgniarki - studentki PMWSZ w Opolu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w grudniu 2011 r. wśród 136 pielęgniarek studiujących w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Wyniki. Większość grupy badawczej miała lat (54%). Wśród nich największy odsetek stanowiły osoby z letnim stażem pracy (46%), pochodzące z miast (61%). Większość respondentek karmiła swoje dzieci piersią (85%), miała na ten temat wyczerpującą wiedzę (42%) i propagowała ten sposób żywienia wśród znajomych (99%). Wnioski. 1. Ankietowane niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz stażu pracy karmiły swoje dzieci piersią. 2. Badane zdecydowanie zalecają karmienie piersią swoim podopiecznym. 3. Ankietowane pielęgniarki oceniają swoją wiedzę na temat laktacji na bardzo wysokim poziomie. Słowa kluczowe: karmienie piersią, pielęgniarki, laktacja Summary Introduction. From the year 2011 novel standards of perinatal care came in force in Poland. The guidelines involve perinatal procedures, including those that refer to the period of lactation. It follows that promoting breast-feeding has become compulsory, is controlled by law and must be documented, analysed and reported back. In this connection, competences of medical workers appear to be of great importance, similarly as thorough knowledge regarding the subject of natural breastfeeding of infants. Aim of research. Analysis of knowledge of average medical staff regarding natural breast-feeding of infants and dissemination of that knowledge. Data and methods. The research was conducted in December of 2011 and based on a specially designed questionnaire created by the authors. Interviewees were 136 nurses studying at the Public Higher Medical Professional School in Opole. Results. The majority of respondents were years old (54%), among them the highest percentage comprised of people having years of work experience (46%), born in cities (61%). The majority of interviewees breast-fed their children (85%), was thoroughly knowledgeable with respect to this subject and promoted such feeding method amongst their acquaintances. Conclusions. 1. Regardless of age, place of residence and work experience, the interviewees breast-fed their infants. 2. The respondents promote breast-feeding to people whom they take care of. 3. The nurses interviewed consider their own knowledge regarding the period of lactation as being on a very high level. Key words: breast-feeding, nurses, lactation : 4-6

7 Ewa Kopitza - Wiedza studentek wydziału pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca naturalnego karmienia niemowląt 5 Wstęp Specyficzność gatunkowa naturalnego pokarmu decyduje o tym, że mleko kobiece jest najlepszym pożywieniem dla ludzkiego noworodka [1]. Jeszcze do niedawna karmienie piersią było powszechną metodą odżywiania niemowląt, która zakodowana była w społeczeństwach i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i zaangażowania kobiet w życie społeczne oraz koniecznością podjęcia przez nie pracy sytuacja ta zaczęła się zmieniać i procent karmiących piersią kobiet malał. Brak odpowiedniej oświaty zdrowotnej i szybko rozwijający się przemysł sztucznych mieszanek mlekozastępczych doprowadziły do powstania mody na karmienie sztuczne, co nie jest korzystne dla populacji [2,3]. Aby przywrócić prawidłowy sposób żywienia dzieci Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) stworzyły inicjatywę Szpitala Przyjaznego Dziecku, której podstawę stanowi tzw. 10 kroków do udanego karmienia piersią. Obowiązująca od 2002 r. na całym świecie Globalna Strategia Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci zaleca wszystkim krajom reorganizację placówek ochrony zdrowia, które sprawują opiekę nad matką i dzieckiem tak, aby ich przedstawiciele stworzyli sprzyjające warunki dla promowania wiedzy o prawidłowym, naturalnym żywieniu dzieci [2,4]. Powodem coraz mniejszej liczby kobiet decydujących się na naturalne karmienie może być zbyt mała wiedza jaką posiadają przyszłe matki. Dlatego personel medyczny, który obejmuje swoją opieką kobietę powinien edukować rodziców o korzyściach wynikających z karmienia piersią i pokierować całym procesem nauki. Cel pracy Zbadanie stanu wiedzy dotyczącej naturalnego karmienia niemowląt posiadanej i rozpowszechnianej przez pielęgniarki - studentki PMWSZ w Opolu. Materiał i metody Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2011 r., na podstawie autorskiej ankiety, wśród 136 pielęgniarek studiujących w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Większość grupy badawczej mieściła się w przedziale wiekowym lat (54%), osoby w przedziale wiekowym lat stanowiły 36%, osoby powyżej 51 roku życia - 7%, a zaledwie 3% to osoby przed 30 rokiem życia. Wśród ankietowanych największy odsetek stanowiły pielęgniarki ze stażem pracy w przedziale lat (46%) oraz lat (39%). Były to osoby pochodzące głównie z miast (61%). Tereny wiejskie zamieszkiwało 39% ankietowanych. Wyniki Zdecydowana większość (85%) respondentek karmiła swoje dzieci piersią, średni czas karmienia wynosił do 6 miesięcy (22%). Badane uważały, że słusznie zrobiły karmiąc swoje dziecko naturalnie (83%), tylko 6 osób (4%) miało odmienne zdanie w tej kwestii. Spośród ankietowanych 134 osoby (99%) polecają karmienie piersią swoim znajomym, a 42% deklaruje, że ma wystarczającą wiedzę na ten temat (Ryc.1). Spośród 136 ankietowanych 126 osób (93%) odpowiedziało, że naturalne karmienie jest najwłaściwszą metodą karmienia, 114 (84%) podało, że ten sposób odżywiania niemowląt pozwala nawiązać więź pomiędzy matką a dzieckiem, 111 (82%) zaznaczyło jednocześnie odpowiedź, że jest 45% Bardzo dobra 40% 35% 30% 41,91% Dobra 25% 20% 29,43% 27,20% Wystarczająca 15% Znikoma 10% 5% 0% 0,73% 0,73% Brak odpowiedzi Ryc. 1. Ocena własnej wiedzy ankietowanych na temat laktacji

8 6 Ewa Kopitza - Wiedza studentek wydziału pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca naturalnego karmienia niemowląt 92,65% 100% 90% 77,94% 83,82% 81,62% 80% 70% 60% 50% 40% 36,76% 41,91% 30% 20% 12,50% 10% 0% Ryc. 2. Zalety naturalnego karmienia niemowląt Pierś jest najwłaściwszą metodą karmienia Karmienie jest bardzo praktyczne i wygodne naturalnie pozwala nawiązać więź między matką a dzieckiem Dla zdrowia dziecka Chroni przed możliwością wystąpienia nowotworów Ze względów ekonomicznych Sprzyja utrzymaniu zgrabnej sylwetki to zachowanie sprzyjające zdrowiu dziecka, dla 106 (78%) jest to praktyczna i wygodna metoda, dla 57 (42%) ankietowanych znaczenie miał czynnik ekonomiczny, 50 (37%) kobiet traktowało karmienie piersią jako profilaktykę przeciwnowotworową, a według 17 (12%) studentek naturalne karmienie miało wpłynąć na poprawienie ich sylwetki (Ryc.2). Dyskusja Zdecydowana większość ankietowanych pielęgniarek karmiła swoje dzieci piersią. Wydaje się, że ten fakt oraz zdobyte w pracy zawodowej doświadczenie uzupełniają wiedzę teoretyczną i pozwalają tej grupie zawodowej uczestniczyć w promowaniu naturalnego żywienia niemowląt. Potwierdzają to badania, które wykazują, że wiek i długość stażu zawodowego mogą mieć wpływ na wyrobienie prawidłowych postaw sprzyjających propagowaniu karmienia piersią [2]. Natomiast miejsce zamieszkania nie miało wpływu na stan wiedzy respondentek. Największa statystycznie część z nich karmiła swoje dzieci co najmniej pół roku, co jest zgodne z zaleceniami WHO oraz UNICEF. Ankietowane panie w zdecydowanej większości były przekonane o słuszności wyboru tego sposobu żywienia niemowląt. Takiej wiedzy może brakować młodym matkom, które w okresie przedporodowym nie miały możliwości poznania zalet karmienia piersią. Być może dlatego dosyć łatwo poddają się w momencie pojawienia się najmniejszych problemów laktacyjnych i szybko przechodzą z naturalnego żywienia na sztuczne. Ze względu na wagę problemu edukacja dotycząca karmienia piersią powinna rozpoczynać się już wśród młodzieży gimnazjalnej i być kontynuowana w dalszym toku kształcenia [1,3]. Przeważająca grupa badanych korzystała z urlopu wychowawczego, a analiza danych potwierdza doniesienia literatury, że kobiety przebywające na tym urlopie karmią swoje dzieci dłużej, ponieważ mają możliwość spokojnego wypełniania obowiązków macierzyńskich [2,3]. Ankietowane pielęgniarki oceniły poziom swojej wiedzy dotyczącej laktacji jako dobry i bardzo dobry. Mają one zatem świadomość, że karmienie piersią to najwłaściwszy sposób odżywiania niemowląt, który wpływa przede wszystkim na zwiększenie odporności dziecka, a także - co istotne - na wzmocnienie więzi pomiędzy matką a dzieckiem. Wiedza ta pozwala ankietowanym zalecać karmienie piersią swoim podopiecznym. Wnioski 1. Ankietowane niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz stażu pracy karmiły swoje dzieci piersią. 2. Respondentki zdecydowanie zalecają karmienie piersią swoim podopiecznym. 3. Ankietowane pielęgniarki oceniają poziom swojej wiedzy na temat laktacji jako bardzo wysoki. Piśmiennictwo 1. Nehring-Gugulska M. Warto karmić piersią. Warszawa: Wydawnictwo Optima; 2008: Muss K. Karmienie piersią-poradnictwo i promocja. Wrocław Wydawnictwo Med.-Pharm Polska; 2008: Ćwiek D. Szkoła rodzenia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010: Palmer G. Polityka karmienia piersią Warszawa. Wydawnictwo Mamania; 2011: Adres do korespondencji: dr n. med. Izabela Wróblewska Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, Opole tel Praca wpłynęła do Redakcji: Po recenzji: Zaakceptowano do druku:

9 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace poglądowe - Reviews Copyright by PHMPS in Opole ISSN AKTYWNOŚĆ METALOPROTEINAZ W ŚCIANIE TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ The activity of metalloproteinases in the wall of abdominal aortic aneurysm 1,2 A,E SKÓRA JAN PUPKA ARTUR 2 B BARĆ PIOTR 2 D DAWISKIBA TOMASZ 2 F 1 Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Dyrektor Instytutu: dr n. med. Lucyna Sochocka 2 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM Wrocław Kierownik: Prof. dr. hab. Piotr Szyber A- przygotowanie projektu badania (study design), B- zbieranie danych (data collection), C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation), E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation), F- opracowanie piśmiennictwa (literature search), G- pozyskanie funduszy (funds collection) Streszczenie Tętniaki aorty brzusznej (AAA, abdominal aortica neurysm) stanowią jedną z głównych przyczyn wykonywania zabiegów naczyniowych. W procesie destrukcji ściany naczynia i powstania tętniaka istotną rolę spełniają metaloproteinazy. Metaloproteazy macierzy posiadają zdolność trawienia kolagenu, fibronektyny, elastyny, lamininy. Wzrost aktywności metaloproteinaz powoduje destrukcję macierzy pozakomórkowej. W następstwie oddziaływania ciśnienia tętniczego na osłabioną ścianę aorty brzusznej dochodzi do jej dylatacji i powstania tętniaka. W wielu pracach doświadczalnych i klinicznych wykazano wzrost ekspresji genów dotyczących metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w ścianie tętniaków aorty brzusznej. Uzyskane wyniki służą do porównania z wynikami ekspresji genów metaloproteinaz w innych tkankach lub zdrowej aorty. Dokładne poznanie roli metaloproteinaz w patogenezie tętniaków aorty brzusznej może zostać wykorzystane w profilaktyce i leczeniu tętniaków aorty Słowa kluczowe: tętniak, aorta, kolagen, metaloproteinazy Summary The abdominal aortic aneurysms (AAA) constitute one of the main reasons for performing a vascular surgery. The metalloproteinases play an important role in the process of the aorta wall destruction and the aneurysm formation. The matrix metalloproteinases posses the ability to digest collagen, elastin, fibronectin and laminin. The increased activity of the matrix metalloproteinases causes the destruction of the extracellular matrix. In consequence of the blood pressure on the damaged wall of the abdominal aorta, it becomes dilated and the formation of the aneurysm occurs. In a series of experimental and clinical works an increased expression of genes for matrix metalloproteinases in the wall of abdominal aortic aneurysms has been demonstrated.. These results are used to compare with the results of metalloproteinase gene expression in other tissues or the healthy aorta. The precise knowledge of the role of MMPs in the pathogenesis of abdominal aortic aneurysms can be used in the prevention and treatment of aortic aneurysms. Key words: aneurysm, aorta, collagen, metalloproteinases Tętniaki aorty brzusznej (AAA, abdominal aortica neurysm) stanowią jedną z głównych przyczyn wykonywania zabiegów naczyniowych na poziomie aorty i tętnic biodrowych. Na podstawie dotychczasowych badań epidemiologicznych wykazano częstość występowania tętniaków aorty brzusznej od 4 do 10% w przypadku populacji osób w wieku powyżej 75 lat [1-3]. W obrazie histologicznym ściana tętniaka aorty brzusznej charakteryzuje się oznakami przewlekłego zapalenia, zmniejszeniem liczby komórek mięśni gładkich,destrukcją włókien elastyny i przebudową macierzy zewnątrzkomórkowej przez komórki zapalne: granulocyty, makrofagi [4-6]. Efektem tych procesów jest znaczna redukcja grubości warstwy środkowej ściany naczynia. Uwalniane przez granulocyty i makrofagi mediatory zapalenia, aktywne rodniki tlenowe, enzymy proteolityczne powodują stałe niszczenie ściany naczynia, skutkiem czego jest osłabienie na działanie sił związanych z ciśnieniem panującym w świetle aorty [7-9]. Wzmożonej produkcji cytokin zapalnych w tym VEGF towarzyszą procesy wytwórcze w postaci neowaskularyzacji warstwy zewnętrznej [8,9]. : 7-10

10 8 Jan Skóra - Aktywność metaloproteinaz w ścianie tętniaka aorty brzusznej Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazują, że w procesie destrukcji ściany naczynia istotną rolę spełniają enzymy proteolityczne, takie jak metaloproteinazy macierzy MMP (ang. Matrix Metalloproteinases) [10-12]. Wiele badań wskazuje na zwiększoną ekspresję MMP w pierwotnych układowych zapaleniach naczyń i tętniakach, zarówno o małej, średniej, jak i dużej średnicy tętnic [12-14]. Celem pracy jest przedstawienie roli metaloproteinaz oraz ich inhibitorów w patogenezie tętniaków aorty brzusznej. W wielu pracach wykazano wzrost ekspresji genów dla metaloproteinaz oraz ich wzmożoną aktywność enzymatyczną w macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki łącznej, która jest tkanką podporową dla tętnic [12-15]. Efektem tego procesu jest znaczne zmniejszenie odporności tkanki łącznej na działanie sił fizycznych, jakim jest w przepadku tętnic ciśnienie krwi tętniczej. Stałe oddziaływanie ciśnienia tętniczego na zmienioną tkankę ściany aorty sprzyja jej dylatacji i stopniowemu zwiększaniu średnicy aorty brzusznej [12-15]. Metaloproteinazy (Metalloproteinases-MMPs) stanowią rodzinę metalozależych endopeptydaz degradujących macierz zewnątrzkomórkową. Metaloproteinazy uczestniczą w wielu fizjologicznych i patologicznych procesach dotyczących reakcji zapalnej w macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki łącznej. Zwiększona aktywność metaloproteinaz zanotowana została w rozrostach nowotworów i ich przerzutach, w zawale serca oraz w tętniakach aorty [12-15]. W warunkach fizjolo gicznych odpowiedzialne są za prawidłowy skład tkanki łącznej. Ich stężenie wzrasta w chorobach związanych z zaburzenia mi w tworzeniu i degradacji macierzy tkanki łącznej, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, miażdżyca, tętniaki, choro by skóry [12-14 ]. Macierz pozakomórkowa (ECM) tworzy rusztowanie dla komórek i stabilizuje struktury tkanek budujących narządy. Jej składowe uczestniczą w procesach proliferacji komórek, różnicowaniu i migracji. Spełnianie tych funkcji umożliwia stan dynamicznej równowagi między syntezą a degradacją zawartych w ECM cząsteczek. Metaloproteinazy macierzy posiadają zdolność trawienia kolagenu, fibronektyny elastyny, lamininy i innych proteoglikanów, odpowiadających za prawidłowy skład macierzy [15-20]. Ekspresja genów metaloproteinaz występuje w wielu komórkach: fibroblastach, miofibroblastach, makrofagach, komórkach endotelialnych. Wykazano, że komórki mięśni gładkich naczyń, monocyty oraz komórki śródbłonka naczyń produkują metaloproteinazy (MMPs), które uczestniczą w przebudowie macierzy pozakomórkowej ułatwiając w ten sposób migrację i infiltracje przez komórki żerne ściany aorty [21-23].W szeregu pracach doświadczalnych i klinicznych wykazano, że dominującą rolę w patogenezie tętniaka aorty pełni metaloproteinaza 2 i 9 [23,24]. W warunkach fizjologicznych stężenie MMPs jest regulowane przez naturalne niespecyficzne inhibitory protez: alfa2- makroglobulina i alfa1-antyproteaza oraz specyficzne tkankowe inhibitory metaloproteinaz. Inhibitory produkowane są przez komórki tkanki łącznej. Tkankowe inhibitory proteinaz obecne są w przestrzeniach międzykomórkowych, w osoczu krwi i w płynach ustrojowych [15,16,23,24]. Głównym inhibitorem MMPs jest glikoproteina - TIMP-l. Drugim jest nieglikozylowana proteina, wytwarzana przez fibroblasty i komórki endotelialne - TIMP-2 [13,15,24]. Ekspresja TIMP-1 jest regulowana przez interleukinę i czynnik martwicy nowotworów (TNF-α). Nie wykazano wpływu cytokin na TIMP-2 [13,14,24]. Zmiany ekspresji lub aktywności poszczególnych metaloproteinaz oraz ich inhibitorów powodują zachwianie równowagi pomiędzy degradacją a syntezą składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Metaloproteinazy macierzy są enzymami, które uczestniczą w rozkładzie białek strukturalnych tkanki łącznej (macierzy) [13,14,24]. W przypadku niskiej aktywności inhibitorów a wzmożonej aktywności metaloproteaz dochodzi do niekontrolowanej destrukcji macierzy pozakomórkowej przez proteolizę kolagenu i elastyny w obrębie błony wewnętrznej, prowadząc do osłabienia ściany naczynia i jej ścieńczenia [7,25]. W następstwie działania sił mechanicznych na osłabioną ścianę dochodzi do jej dylatacji uwypuklenia. W konsekwencji prowadzi to do powstania tętniaka [24,26,27 ]. Badania ostatnich lat wskazują na udział przedstawionych enzymów i ich inhibitorów w etiopatogenezie tętniaków aorty brzusznej [24-28]. W szeregu pracach doświadczalnych i klinicznych analizuje się ekspresję genów dotyczących metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w ścianie tętniaków aorty brzusznej.uzyskane wyniki służą do porównania z wynikami ekspresji genów metaloproteinaz w innych tkankach lub zdrowej aorty uzyskanej od dawców narządów [24-28]. Integralność strukturalna aorty oparta jest się na równowadze między syntezą i degradacją białek macierzy pozakomórkowej. Procesy enzymatyczne zachodzące w macierzy pozakomórkowej są wykładnią ścisłego oddziaływania pomiędzy metaloproteinazami a ich tkankowymi inhibitorami [10,11]. W patogenezie tętniaków aorty brzusznej (AAA) bardzo ważną rolę odgrywają metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej, których aktywność powoduje osłabienie ściany naczynia. W wielu badaniach wykazano, że w degradacji cząsteczek protein znaczącą rolę odgrywa MMP-2 i MMP-9. Podwyższone stężenia MMP-2 i MMP-9 zaobserwowano w tętniakach, zarówno na poziomie mrna, jak i białka [22-25]. W badaniach stwierdzono wielokrotny wzrost mrna dla MMP-2 i MMP-9 w tętniakach w porównaniu do zdrowej aorty [16,17]. W pracach doświadczalnych wykazano, że wzmożona ekspresja genu MMP-2 i MMP-9 jest bezwzględnym warunkiem do wywołania tętniaka aorty u zwierząt doświadczalnych [27,28]. Dodatkowo do zwiększanej ekspresji MMP-2 i MMP-9 wykazano wzrost aktywności innych metaloproteinaz.

11 Jan Skóra - Aktywność metaloproteinaz w ścianie tętniaka aorty brzusznej 9 W wielu pracach obserwowano także wzrost ekspresji tkankowych inhibitorów metaloproteinaz w ścianie tętniaka [15-18]. Dane z piśmiennictwa przedstawiają znamienny znaczny wzrost ekspresji i aktywności proteolitycznej metaloproteinaz MMP9 w ścianie tętniaka w porównaniu do wyników uzyskanych w przypadkach zdrowej aorty brzusznej, obserwowanych w grupie dawców narządów. Należy podkreślić, że procesowi wzmożonej aktywności MMP-2 i MMP-9 nie towarzyszy wzrost ekspresji ich biologicznego inhibitora TIMP-1 w ścianie tętniaków aorty. Naszym zdaniem ta zaobserwowana i obecna we wszystkich przypadkach dysproporcja w ekspresji genów doprowadza do degradacji macierzy [21,25,27]. Efektem klinicznym zaobserwowanego zjawiska nierównowagi w ekspresji genów pomiędzy metaloproteinazami a ich inhibitorami jest osłabienie ściany aorty i stworzenie warunków do powstania tętniaka [14,24,25,27]. Rola MMP i ich inhibitorów w patogenezie tętniaków aorty nie jest jeszcze do końca określona.z tego powodu prace doświadczalne i kliniczne dotyczące zmian aktywności MMP w macierzy pozakomórkowej stanowią poważny krok w wyjaśnianiu natury wielu procesów leżących u podstaw destrukcji i zmian zapalnych tętnic [10,13,14,20]. Przedstawione wyniki i teorie wymagają dalszych badań. Wynika to z faktu, że ekspresji genów metaloproteinaz występującej w warunkach in vitro, niekoniecznie towarzyszą analogiczne procesy zachodzących in vivo. Badania jednoznacznie dowodzą, że destrukcja składników macierzy pozakomórkowej w warunkach in vivo nie wynika z aktywności proteolitycznej pojedynczego enzymu [10,22,25,28]. Dlatego ustalenie roli i udziału MMP w poszczególnych etapach powstawania tętniaka aorty sprawia wiele trudności. Wydaje się jednak, że współoddziaływanie następujących czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, infekcje śródbłonka, miejscowe zaburzenia hemodynamiczne, fragmentacja białek ściany tętnicy sprzyja nadmiernej adhezji komórek zapalnych do ściany aorty [18-21,25,28]. Komórki zapalne uwalniając cytokiny aktywują proteazy, w tym metaloproteinazy [8-10]. Wynikiem zmian aktywności enzymatycznej w macierzy pozakomórkowej jest przebudowa i osłabienie ściany aorty. Z tego względu układ MMP /TIMP należy traktować jako mechanizm nie tylko efektorowy, ale również regulujący odpowiedź komórek na reakcję zapalną w obrębie naczyń tętniczych.. Wykazany w pracach klinicznych udział metaloproteinaz w patogenezie tętniaka aorty brzusznej stanowi przesłankę do prób farmakologicznego leczenia tętniaków aorty brzusznej o małej średnicy (poniżej 45mm) [28-30]. W tym celu wykorzystuję się antybiotyki z grupy tetracyklin, które wykazują bardzo duże właściwości hamujące aktywność metaloproteinaz w tkance łącznej. Dotychczasowe wyniki zastosowana tetracykin w ograniczeniu ekspansji tętniaka aorty brzusznej są pozytywne, ale wymagają dalszych badań klinicznych [28-30]. Piśmiennictwo 1. Jamrozik K, Norman PE, Spencer CA, et al. Screening for abdominal aortic aneurysm: lessons from a populationbased study. Med J Aust 2000: 173: Blanchard JF. Epidemiology of abdominal aortic aneurysms. Epidemiol Rev 1999: 21: Gillum RF. Epidemiology of aortic aneurysm in the United States. J Clin Epidemiol 1995: 48: Wasseff M, Baxter BT, Chisholm RL, Dalman RL, Fillinger MF, Heinecke J. Pathogenesis of abdominal aortic aneurysm: a multidisciplinary research program supported by the National Heart,Lung and Blood Institute. J Vasc Surg 2001: 34: Ailawadi G, Eliason JL, Upchurch GR Jr, Arbor A. Current concepts in the pathogenesis of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2003: 38: Sandrord RM, Bown MJ, London NJ, Sayers RD. The genetic basis of abdominal aortic aneurysms: a review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007: 33(4): Thompson RW, Geraghty PJ, Lee JK. Abdominal aortic aneurysms:basic mechanisms and clinical implications. Curr Probl Surg 2002: 39: Charo IF, Ransohoff RM. The role of chemokines and chemokinesreceptors in inflammation. N Engl J Med 2006: 354: Yajima N, Masuda M, Miyazaki M, Nakajima N, Chien S, Shyy J. Oxidative stress is involved in the development of experimental abdominal aortic aneurysm: a study of the transcription profile with complementary DNA microarray. J Vasc Surg 2002: 36: Thompson AR, Drenos F, Hafez H, Humphries SE. Candidate gene association studies in abdominal aortic aneurysm disease: a review and meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008 Jan: 35(1): Kadaoglou NP, Lapis CD. Matrix metalloproteinases: contribution to pathogenesis, diagnosis, survelliance and treatment of abdominal aortic aneurysms. Curr Med Res Opin 2004: 20: Knox JB, Sukhova GK, Whittemore AD, Libby P. Evidence for altered balance between matrix metalloproteinases and their inhibitors in human aortic diseases. Circulation 1997: 95: Bogaczewicz J, Dudek W, Zubilewicz T, Wroński J, Przywara S, Chodorowska G, Krasowska D. Rola metaloproteaz macierzy i ich tkankowych inhibitorów w angiogenezie. Pol Merkuriusz Lek 2006 Jul: 21(121): Bogaczewicz J, Sysa-Jędrzejowska A, Woźniacka A. Rola metaloproteinaz macierzy w pierwotnych układowych zapaleniach naczyń. Pol Merkuriusz Lek 2008 Feb: 24(140): Tamarina NA, McMillan WD, Shively VP, Pearce WH. Expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors in aneurysm and normal aorta. Surgery 1997: 122: Elmore JR, Keister BF, Franklin DP, Youkey JR, Carey DJ. Expression of matrix metalloproteinases and TIMPs in human abdominal aortic aneurysms. Ann Vasc Surg 1998: 12:

12 10 Jan Skóra - Aktywność metaloproteinaz w ścianie tętniaka aorty brzusznej 17. Tung WS, Lee JK, Thompson RW. Simultaneous analysis of 1176 gene products in normal human aorta and abdominal aortic aneurysms using a membrane-based complementary DNA expression array. J Vasc Surg 2000: 34: Pan JH, Lindholt JS, Sukhova GK, Baugh JA, Henneberg EW, Bucala R, et al. Macrophage migration inhibitory factor is associated with aneurysmal expansion. J Vasc Surg 2003 Mar: 37(3): Skóra J, Janczak D, Barć P, Stępiński P, Pawłowski S, Szyber P. Examination of elastase concentration in the wall of abdominal aortic aneurysms. Pol Merkuriusz Lek 2000 Aug: 9(50): Pupka A, Skóra J, Kałuza G, Szyber P. The detection of Chlamydia pneumoniae in aneurysm of abdominal aorta and in normal aortic wall of organ donors. Folia Microbiol (Praha) 2004: 49(1): Galis ZS, Khatri JJ. Matrix metalloproteinases in vascular remodeling and atherogenesis: the good, the bad, and the ugly. Circ Res 2002: 90(3): Keeling WB, Armstrong PA, Stone PA, Bandyk DF, Shames ML. An overview of matrix metalloproteinases in the pathogenesis and treatment of abdominal aortic aneurysms. J Vasc Endovascular Surg 2005: 39(6): Jones GT, Phillips VL, Harris EL, Rossaak JI, VanRij AM. Functional matrix metalloproteinase-9 polymorphism (C-1562T) associated with abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2003: 38(6): Wang X, Trompt G, Cole CW, Verloes A, SakalihasanN, Yoons S et al. Analysis of coding sequences for tissue inhibitor of metalloproteinases 1 (TIMP1) and 2 (TIMP2) in patients with aneurysms. Matrix Biol 1999: 18(2): CHoke E, Cockerill G, Wilson WR, Sayed S, Dawson J, Loftus I et al. A review of biological factors implicated in abdominal aortic aneurysm rupture. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005: 30(3): Urbonavicius S, Urbonaviciene G, Honoré B, Henneberg EW, Vorum H, Lindholt JS. Potential circulating biomarkers for abdominal aortic aneurysm expansion and rupture- -a systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2008 Sep: 36(3): : discussion Lesauskaite V, Epistolato MC, Castagnini M, Urbonavicius S, Tanganelli P. Expression of matrix metalloproteinases, their tissue inhibitors, and osteopontin in the wall of thoracic and abdominal aortas with dilatative pathology. Hum Pathol 2006 Aug: 37(8): Liao S, Miralles M, Kelley BJ, Curci JA, Borhani M, Thompson RW. Suppression of experimental abdominal aorticaneurysms in the rat by treatment with angiotensin-converting enzyme inhibitors. J Vasc Surg 2001: 33: Dodd BR, Spence RA. Doxycycline inhibition of abdominal aortic aneurysm growth: a systematic review of the literature. Curr Vasc Pharmacol 2011: 9(4): Golledge J, Norman PE.. Current status of medical management for abdominal aortic aneurysm. Atherosclerosis 2011 Jul: 217(1): Adres do korespondencji: Dr hab. n. med. Jan Skóra Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka 68, Opole Tel Praca wpłynęła do Redakcji: Po recenzji: Zaakceptowano do druku:

13 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace poglądowe - Reviews Copyright by PHMPS in Opole ISSN OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE, A PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY MONIKA KUREK 1 B,D,E,F A rich plasma vs. the aging process 1 Instytut Kosmetologii, zastępca Dyrektora Instytutu Kosmetologii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Dyrektor Instytutu: dr n. med. Izabela Wróblewska A- przygotowanie projektu badania (study design), B- zbieranie danych (data collection), C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation), E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation), F- opracowanie piśmiennictwa (literature search), G- pozyskanie funduszy (funds collection) Streszczenie Organizm człowieka ma ogromne zdolności regeneracyjne, dlatego od kilku lat w medycynie estetycznej trwają intensywne badania nad zastosowaniem przeszczepów własnych komórek w celu odmłodzenia skóry. Własny materiał jest zawsze najbezpieczniejszy, a elementy składowe stanowiące o właściwościach skóry,takie jak: kolagen, elastyna czy kwas hialuronowy tworzą bardzo skomplikowane wzajemnie łączące się struktury. PRP - to zabieg z grupy zabiegów biostymulacyjnych. Biostymulacja w ostrzykiwaniu krwią opiera się głównie na wykorzystaniu czynników wzrostu uwalnianych z trombocytów, a wpływających bezpośrednio na procesy regeneracyjne skóry. Dzięki zastosowaniu osocza bogatopłytkowego możemy uniknąć powikłań powstających podczas używania innych wolumetrycznch wypełniaczy syntetycznych, a dzięki wykorzystaniu czynników wzrostu z własnej krwi dłużej cieszyć się młodością. Słowa kluczowe: starzenie się skóry, PRP, osocze bogatopłytkowe, białka krwi, czynnik wzrostu, biostymulacja Summary The human body has enormous regenerative abilities. Therefore, for the last several years, there has been an intensive research going on in the field of esthetic medicine on the use of our own cell transplantations in order to rejuvenate the skin. The material is always the safest and the components forming the properties of the skin, such as collagen, elastin and hyaluronic acid, form very complicated and mutualy connected structures. PRP is a procedure which belongs to a group of biostimulating treatments. Biostimulation in injecting the blood is mainly based on the use of growth factors released from thrombocytes and affecting the skin regeneration process directly. By the use of rich plasma and the growth factors from our own blood, we can avoid complications arising during the process of using other synthetic and volumetric fillers and enjoy longer youth. Keywords: skin aging process, PRP, rich plasma, blood proteins, growth factor, biostimulation Wprowadzenie Celem niniejszej pracy jest analiza zastosowania osocza bogatopłytkowego, pozyskanego z naszej krwi i podanego w formie iniekcji badź zabiegu mezoterpaii igłowej lub standardowej maski, do uruchomienia kaskady zjawisk regeneracyjnych zachodzacych w tkance skórnej oraz bezpośrednio wpływających na spowolnienie procesu starzenia się. Aktualny stan wiedzy Proces starzenia się jest nieodzownym elementem naszego życia. Stąd ze względu na zmiany zachodzące w skórze oraz skutki działania czynników zewnętrznych bardzo ważna jest codzienna, prawidłowo dobrana pielęgnacja. Wraz z upływem lat struktura naszej skóry ulega ciągłym zmianom. Zachodzące w niej procesy polegają głównie na zmianach w strukturze warstwy brodawkowej skóry. Następują zmiany degeneracyjne i dochodzi do zaniku elastycznych włókien odpowiedzialnych za elastolizę. Jednocześnie w wyniku metaloproteinazy-1, będącej efektem nadmiernego działania promieni słonecznych oraz palenia tytoniu, następuje degradacja w postaci niszczenia włókien kolagenowych [1]. O procesie starzenia się decydują: czynniki genetyczne, ogólny stan zdrowia, status hormonalny, czynniki środowiskowe, zwłaszcza promieniowanie słoneczne oraz styl życia, na który składa się: dieta, stres i niko- : 11-13

14 12 Monika Kurek - Osocze bogatopłytkowe, a proces starzenia się skóry tynizm. Starzenie się skóry to głównie zespół zmian zachodzących w skórze każdego z nas w miarę upływu czasu oraz wskutek działania czynników zewnętrznych. Dotyczy to skóry całego ciała, ze zróżnicowaniem zmian w obrębie twarzy i reszty ciała. Wyróżniamy dwa główne czynniki sprawcze - zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne powodujące starzenie się skóry. Starzenie wewnątrzpochodne to proces fizjologiczny, który rozpoczyna się już po 25 r.ż. Uwarunkowane jest rodzajem skóry, fototypem i mimiką. Może być uwarunkowane również hormonalnie i wtedy mówimy o starzeniu się po 50 roku życia. Związane jest ono przede wszystkim ze zmiejszonym stężeniem estrogenów, hormonu wzrostu oraz DHEA. Starzenie zewnątrzpochodne głównie predysponowane jest przez promniowanie UV, warunki klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, styl życia (alkohol, papierosy, chroniczne przemęcznie) [2,3]. Prawdziwie rewolucyjny trend w medycynie estetycznej to PRP (platelet-rich-plasma) czyli osocze bogatopłytkowe zawierające czynniki wzrostu z krwi, dzięki którym można stworzyć indywidualny eliksir młodości. Czynniki wzrostu zawarte w osoczu pobudzają komórki skóry do odbudowy, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą witalność. Skóra staje się gładsza, bardziej elastyczna, widocznie młodsza. Regeneracja z użyciem komórek autologicznych (ACR) to biostymulacja komórek skóry właściwej poprzez zastosowanie techniki iniekcji, wykorzystującej bioaktywne osocze bogatopłytkowe (PRP) pacjenta, które zawiera także leukocyty. Celem iniekcji jest stymulacja, regeneracja starzejących się i uszkodzonych komórek tkanki skórnej i podskórnej oraz wytwarzanie nowej tkanki skóry [4]. Osocze bogatopłytkowe to koncentrat autologicznych płytek ludzkiej krwi w niewielkiej ilości osocza, w którym stężenie wynosi płytek na mm 3. Oznacza to dwu- lub trzykrotność normalnego stężenia w pełnej krwi przy ph 6,5-6,7 (ph krwi pełnej =7,0-7,2). Osocze to nazywa się także autologicznym żelem płytkowym, osoczem bogatym w czynniki wzrostu (PRGF) lub autologicznym koncentratem płytkowym. PRP to także koncentrat podstawowych białkowych czynników wzrostu, które - jak już udowodniono - są aktywnie wydzielane przez płytki podczas procesu gojenia ran. PRP zawiera trzy białka krwi, znane jako cząsteczki adhezyjne: fibrynę, fibronektynę i witronektynę. Ponieważ wszystkie elementy składowe otrzymywane w PRP charakteryzują się pochodzeniem autologicznym, ryzyko miejscowej reakcji immunologicznej zostało wykluczone. Leukocyty i aktywowane płytki krwi zaczynają wydzielać białka sygnalizacyjne (chemokiny), które stymulują migrację makrofagów z tkanki łącznej. Makrofagi muszą oczyścić teren, co umożliwia rozpoczęcie procesu odbudowy tkanki. Rozpad alfaziarnistości aktywowanych trombocytów powoduje uwalnianie czynników wzrostu. Stymulują one migrację i proliferację niezróżnicowanych komórek mezenchymalnych. Następnie te komórki macierzyste stają się komórkami czynnościowymi, pełniącymi określone funkcje. Leukocyty także wydzielają czynnik wzrostu (VEGF), który stymuluje tworzenie się nowych naczyń krwionośnych (angiogenezę). Cząsteczki adhezyjne, polipeptydy, enzymy, witaminy, a także oligoelementy wyizolowane w osoczu pełnią kluczową rolę w aktywacji i różnicowaniu komórek macierzystych. Cząsteczki te są niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu metabolizmu w związku z aktywowanymi komórkami [5]. Reakcją organizmu na proces starzenia się są działania regenerujące. Kaskada gojenia, obserwowana w przypadku każdego uszkodzenia skóry, wskazuje, że określone składniki osocza krwi, takie jak: trombocyty i leukocyty, odgrywają istotną rolę we wszystkich fazach regeneracji tkanki. Zabieg jest wykonywany w Polsce od grudnia Jednakże od 10 lat metoda ta funkcjonuje w medycynie, m.in. w chirurgii plastycznej, ortopedii, kardiologii, okulistyce, stomatologii. Stosowana była i jest powszechnie w przypadku ciężkich oparzeń. W medycynie estetycznej obecna jest od 3 lat, głównie w Europie - w krajach takich jak Francja, Włochy, Wielka Brytania, a także w Japonii. Regeneris, bo pod taką nazwą wystepuje zestaw do wykonania zabiegu z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, jest produktem w 100% biokompatybilnym. Działa poprzez aktywację płytek krwi zawartych w osoczu bogatopłytkowym i przyczynia się do produkcji specyficznych czynników wzrostu, które pobudzają procesy regeneracji tkanek, wspomagają proces angiogenezy, aktywują mezenchymalne komórki macierzyste, pobudzają fibroblasty do tworzenia nowego kolagenu. Przystępując do wykonywania zabiegu pobiera się jest krew od pacjenta. W zależności od celu zabiegu (mezoterapia, maska, wypełnienie) - od 1 do 3 probówek (każda ok. 7 ml). Krew pobierana jest próżniowo, tj. z zastosowaniem specjalnego zestawu z igłą motylkową, lekarz nie ma bezpośredniego kontaktu z krwią. Następnie krew zostaje odwirowana w probówce laboratoryjnej, w której znajduje się specjalny żel separujący czerwone krwinki od osocza bogatopłytkowego. Osocze jest zagęszczane 2-4 krotnie, w efekcie otrzymujemy od 3-4 ml osocza. Zabieg występuje w 3 wersjach, tzn. otrzymana krew" może mieć 3 procedury przygotowania i podania, w zależności od tego, jakie są cele terapeutyczne: mezoterapia, wypełnienie, maska. Gotowy produkt wstrzykuje się pacjentowi na zasadzie klasycznej mezoterapii, bądź liniowo wzdłuż fałdu lub zmarszczki. Preparat przygotowuje się podobnie jak do mezoterapii, lecz wylewa się go na papierową maskę, którą następnie aplikuje się na skórę. Po zabiegu osiągamy przyspieszony proces gojenia, idealny po zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, peelingach wysokostężonych czy laseroterapii. Zabieg Regeneris znajduje zastosowanie w przypadku skór wymagających rewitalizacji (skóra zmęczona, z brakiem napięcia skóry, niejednolitym kolorytem, skóra wysuszona), a także z oznakami starzenia się

15 Monika Kurek - Osocze bogatopłytkowe, a proces starzenia się skóry 13 (fałdy, zmarszczki, zapadnięta skóra, zmniejszona gęstość skóry), po zabiegach medycyny estetycznej (regeneracja skóry, przyspieszenie gojenia), z łysieniem typu męskiego, dla osób poszukujących produktów naturalnych oraz z ryzykiem wystąpienia alergii. Regeneris nie daje tylko prostego wypełnienia, ale pobudza komórki własnego organizmu do regeneracji i rekonstrukcji tkanek [6]. W wyniku zabiegu następują: rewitalizacja skóry, wygładzenie i ujednolicenie kolorytu skóry, poprawa elastyczności, napięcia i gęstości skóry, remodeling włókien kolagenowych, poprawa ukrwienia skóry, wygładzenie zmarszczek i fałd wolumetryczna terapia biostymulująca komórki skóry, przyspieszenie procesów gojenia po zabiegach medycyny estetycznej. Jak każdy zabieg w medycynie estetycznej posiada on przeciwwskazania, a są nimi: zespoły dysfunkcji płytek, krytyczna małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica, zakażenia ostre i przewlekłe,przewlekłe schorzenia wątroby, terapia antykoagulacyjna (w odniesieniu do wypełniaczy), zażywanie aspiryny. Możliwe powikłania po zabiegu najcześciej związane są z iniekcją i sprowadzają się do: możliwości powstawania zakrzepów, urazów (uszkodzenia) nerwów, powstawania krwiaków/ siniaków oraz zakażeń wtórnych. Zakończenie Podawanie osocza bogato płytkowego w skórę uruchamia proces, którego zadaniem jest stymulowanie komórek macierzystych do namnażania oraz pobudzanie fibroblastów do wytwarzania nowego kolagenu, co ma doprowadzić do regeneracji i odnowy skóry, jej nawilżenia i odmłodzenia [7]. Proces starzenia się naszej skóry związany jest bowiem ze spowolnieniem odnowy komórek naszego ciała i ich zmniejszoną zdolnością do regeneracji skóry. Zabieg z użyciem osocza bogatopłytkowego przeprowadzany w gabinecie medycyny estetycznej to proces szybki i prosty. Iniekcje PRP+ Trombiny w ramach terapii wypełniaczami działają inaczej niż znane wypełniacze farmaceutyczne ze stabilizowanego kwasu hialuronowego (pochodzącego z fermentacji bakteryjnej). Wstrzykiwanie PRP w zmarszczki uruchamia inne procesy. Nie chodzi tu o wypełnienie zmarszczek, ale o stymulowanie fibroblastów do wytwarzania nowego kolagenu (3 i 4). Biostymulacja ma doprowadzić do regeneracji naskórka, nawilżenia i odmłodzenia skóry [8]. Osocze bogatopłytkowe daje nową, przełomową szansę dla medycyny estetycznej, wykorzystującą autologiczne komórki krwi. Istnieje wiele dowodów skuteczności tej metody. Zabieg daje dobry stosunek ceny do jakości wykonanego zabiegu, co sprzyja dużemu zaufaniu pacjenta. Zwiększona prolioferacja komórek skóry oraz migracja mezynchemalnych komórek macierzytych powoduje wzrost syntezy kolagenu oraz powstanie nowych naczyń krwionośnych. Najbardziej spektakulanym efektem terapii osoczem bogatopłytkowym w walce z naturalnym procesem starzenia się skóry jest wprost proporcjonalna zależność między koncentracją czynników wzrostu a dynamiką procesu regeneracji tkanek. Piśmiennictwo 1. Marie-Claude M. Kosmetologia i farmakologia skóry. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie; Adamski Z, Kaszuba A, editors. Dermatologia dla kosmetologów. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; Callan A. Zdrowa skóra. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; Lown JA, Ivey JG. Evaluation of a solid phase red cell adherence technique for platelet antibody screening. Transfus Med 1991; 1(3): Bielecki T, Gazdzik TS, Arendt J et al. Antbacterial effect of autologous platelet gel enrich with growth factors and other active substances. In vitro study. J Bo Surg Br 2007; 89: Regeneris. Osocze bogatopłytkowe [cyt ]. Dostępny na URL: regeneris.pl 7. Kłak R. Osocze bogatopłytkowe nowe możliwości terapii autologicznej w medycynie estetycznej. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologów Estetycznych, 9-11 grudnia 2010 Łódź. Dermatol Estet 2010; 11/12: Surowiak P, Olszański R. Osocze bogatopłytkowe immunohistochemiczna analiza wpływu na fibroblasty i analiza skuteczności klinicznej. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologów Estetycznych, 9-11 grudnia 2010 Łódź. Dermatol Estet 2010; 11/12: Adres do korespondencji: Mgr Monika Kurek Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ul. Katowicka Opole tel. kom tel secretariat: Praca wpłynęła do Redakcji: Po recenzji: Zaakceptowano do druku:

16 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace poglądowe - Reviews Copyright by PHMPS in Opole ISSN CHOROBA JAKO SYTUACJA STRESOWA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIĄ A disease as a stressful situation and the ways how people cope with it JOANNA KUSZ 1 B,D, E,F 1 Studentka studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Nauk o Zdrowiu; Dziekan: prof. dr hab. Bernard Panaszek, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu A- przygotowanie projektu badania (study design), B- zbieranie danych (data collection), C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation), E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation), F- opracowanie piśmiennictwa (literature search), G- pozyskanie funduszy (funds collection) Streszczenie Wstęp. Choroba stanowi źródło silnego stresu psychologicznego. Przewlekłe działanie stresora może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, m.in.: zaburzeniami rytmu serca, czy wahaniami poziomu cukru. Wiele chorób cywilizacyjnych, takich jak: astma oskrzelowa lub POChP jest bezpośrednio związanych z działaniem stresu. Dlatego konieczne jest poszerzenie wśród personelu medycznego świadomości dotyczącej tego istotnego problemu zdrowotnego oraz umiejętności w zakresie modyfikowania wadliwych postaw pacjentów. Stan wiedzy. Radzenie sobie w sytuacji pojawienia się zaburzenia jest formą aktywności wobec zaistniałego zagrożenia. Szczególnym wyzwaniem dla pacjenta jest umiejętność poradzenia sobie z konsekwencjami strat wynikających z pogorszenia stanu zdrowia. Osoby, u których zdiagnozowano schorzenie przyjmują dwie odmienne postawy: sprzyjającą leczeniu albo niekorzystną dla niego. W pierwszej z nich dominuje chęć walki z chorobą i ogólna mobilizacja pacjenta. Natomiast w postawie niesprzyjającej leczeniu pojawia się złe nastawienie do procesu terapeutycznego oraz lęk. Wnioski. Istotny jest fakt, że na skutek oddziaływania na wiedzę, postawy i umiejętności pacjenta możliwa jest modyfikacja przyjętej przez niego postawy. Słowa kluczowe: choroba, przewlekły stres, radzenie sobie, postawa wobec choroby Summary Introduction. A disease constitutes a source of severe and psychological stress. Chronic stressor s activity might result in serious health consequences, namely cardiac arrhythmias or blood sugar levels fluctuations. Many diseases of today s civilization such as bronchial asthma or POChP are directly related to stress. Therefore, the hospital staff should be aware of this health problem, and be able to modify unfavorable patients attitudes. State of knowledge. Coping with the disorder is a form of an activity towards the imminent danger. A particular challenge for the patients is the ability to deal with the consequences of the loss related to the worsening state of their health. People, in whom the disorder has been diagnosed, take either a favorable or unfavorable attitude towards the treatment. The former is dominated by the desire to fight the disease and general mobilization of the patient. The latter is related to a negative attitude towards the therapeutic process and fear itself. Conclusions. It is important to remember that due to the impact on the patients knowledge, attitudes and skills, it is fairly possible to modify their condition. Key words: disease, chronic stress, coping with, attitude towards the illness/disease. Zdrowie to nie tylko brak choroby, ale przede wszystkim dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny. Przejawia się ono umiejętnością adaptacji do zmian zachodzących pod wpływem bodźców zewnętrznych oraz zdolnością do pełnienia ról społecznych [1, 2]. Znalezienie się w sytuacji choroby i konieczność podjęcia roli pacjenta jest związana z dużym stresem psychologicznym [1]. Selye określił sytuację stresową jako zespół niespecyficznych zmian zachodzących w organizmie na skutek zadziałania określonych bodźców. Opracował także określenie zespołu adaptacyjnego i wyróżnił trzy jego fazy: reakcję alarmową, stadium odporności i wyczerpania. Strelau w swojej definicji stresu podaje, że jest to stan, podczas którego jednostka doświadcza silnych negatywnych emocji, a biochemiczne i fizjologiczne reakcje organizmu przekraczają potencjał spoczynkowy [2, 3]. Czynnikami stresującymi mogą być obiektywne lub subiektywne zdarzenia i okoliczności. Wystąpienie stresu jest związane z pojawieniem się rozdźwięku : 15-16

17 Joanna Kusz - Choroba jako sytuacja stresowa i sposoby radzenia sobie z nią 15 pomiędzy stawianymi wymaganiami a możliwościami sprostania im [3]. Stresory podzielono na trzy rodzaje: te występujące w codziennym życiu, rzadziej spotykane oraz - zdarzające się najrzadziej - o rozmiarach katastrof [2,3]. Jednak nie tylko choroba jest stresorem, ale również przewlekle występujący stres może wywołać chorobę. Istnieje ryzyko załamania zdrowia w wyniku wyczerpania zasobów odpornościowych, które organizm będzie długotrwale wydatkował na radzenie sobie. Stres jest połączony przyczynowo-skutkowo z sytuacjami chorobowymi w 80-90% [3]. Nawet po zaprzestaniu działania bodźca organizm przez pewien czas pozostaje w stanie mobilizacji. Jeżeli kolejny stresor pojawi się przed osiągnięciem stanu równowagi, może dojść do wyczerpania rezerw hormonalnych, immunologicznych, zapasów witamin oraz tłumienia działania neuroprzekaźników. Taka sytuacja skutkuje rozpoczęciem procesu chorobowego [2,3]. Fizjologiczne skutki przewlekłego stresu to: wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, wahania poziomu cukru, czy owrzodzenia błon śluzowych[3].wśród chorób cywilizacyjnych bezpośrednio związanych ze stresem wymienia się m.in.: nadciśnienie, cukrzycę, astmę oskrzelową oraz POChP [2,3]. Radzenie sobie to specyficzna forma aktywności wobec choroby, jako źródła stresu. Definicja Lazarusa i Folkman opisująca to zagadnienie brzmi: to stale zmieniające się poznawcze i behawioralne wysiłki mające na celu uporanie się z określonymi zewnętrznymi i wewnętrznymi wymaganiami, ocenianymi przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby [2]. Z kolei nieefektywne radzenie sobie jest określane jako stan niedostatecznej skuteczności strategii i niemożności sprostania wymaganiom [4]. W zależności od rodzaju nabytych przez jednostkę doświadczeń w sytuacji choroby dochodzi do akceptacji i wejścia w rolę chorego, albo zaprzeczenia i odrzucenia roli pacjenta. Przystosowanie do sytuacji chorobowej jest wieloetapowe. Rozpoczyna się od doświadczania oraz interpretowania objawów w kontekście własnych ograniczeń i potrzeb. Później następuje poszukiwanie pomocy wśród bliskich oraz poprzez dostępne źródła, a w końcu kontakt z personelem medycznym i wejście w rolę pacjenta. Wtedy też zaczyna się etap zdrowienia i rehabilitacji [1]. Głównym problemem jest radzenie sobie z konsekwencjami strat, zmianami z tym związanymi i zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Podstawowe aspekty to: utrata zdolności do prawidłowego funkcjonowania ( związana z osłabieniem fizycznym); utrata roli społecznej (powiązana z wycofaniem się z dotychczas pełnionych funkcji w życiu zawodowym i rodzinnym); utrata kontaktów interpersonalnych, powodowana objawami, terapią lub unikaniem przez innych widoku bólu [1, 4]. Choroba będąca zawsze sytuacją stresową wywołuje różne reakcje. Każdy z nas wypracowuje sobie pewne mechanizmy służące mu do radzenia sobie w trudnych okolicznościach. To jak szybko i w jakim stopniu uporamy się z nieprzyjemnym zdarzeniem, zależy w dużym stopniu od posiadanych przez nas zasobów osobistych i zewnętrznych. Do zasobów wewnętrznych zaliczamy: cechy osobowości, temperament i wiedzę. Zasoby zewnętrzne to: wsparcie innych osób oraz materialne zasoby chorego [2,3,5]. Ludzie przyjmują odmienne postawy wobec choroby w zależności od stopnia udziału w tym procesie czynników poznawczych, przeżywanych emocji oraz prezentowanych zachowań. Definicja zaczerpnięta z koncepcji Wrześniowskiego określa postawę wobec choroby jako stosunek pacjenta do faktu zachorowania, leczenia i rehabilitacji. Zgodnie z nią istnieją dwie odmienne reakcje: sprzyjająca leczeniu oraz niekorzystna dla niego [5]. Postawę sprzyjającą leczeniu przyjmują osoby posiadające rzetelne informacje na temat swojego stanu zdrowia, a jednocześnie akceptujące diagnozę i sposób leczenia. Pacjenci tacy posiadają silną motywację do walki z procesem chorobowym i chętnie współpracują z personelem medycznym. Mimo zróżnicowania doznań emocjonalnych nie obserwuje się u nich lęku uniemożliwiającego działanie. Drugim rodzajem reakcji jest postawa niekorzystna dla procesu leczenia. Wyróżniamy tutaj dwa podtypy. W pierwszym z nich dominuje lęk, powodujący złe nastawienie do rozpoznania i pesymistyczne podejście do leczenia. Pacjenci reagujący w ten sposób domagają się szczególnej opieki ze strony swojej rodziny i zespołu terapeutycznego. Chorzy prezentujący drugi podtyp selekcjonują docierające do nich informacje w taki sposób, aby zmniejszyć lęk. Próbują zminimalizować znaczenie choroby, a ich oczekiwania względem przyszłości są wygórowane. Nadmiernie optymistycznie oceniają swoją sytuację i możliwości. Często podejmują ryzykowne działania, aby utwierdzić się w przekonaniu o małej szkodliwości choroby jaką u nich rozpoznano. Pacjenci zaliczający się do tej grupy osób niechętnie i w małym stopniu podejmują współpracę z personelem medycznym [2,5]. Zgodnie z przytaczaną koncepcją podejście pacjenta do choroby oraz leczenia może ulec modyfikacji poprzez oddziaływanie na jeden z komponentów postawy: wiedzę, emocje lub zachowanie [5].

18 16 Joanna Kusz - Choroba jako sytuacja stresowa i sposoby radzenia sobie z nią Piśmiennictwo 1. Talarska D, Wieczorkowska Tobis K, Szałkiewicz E. Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Podręcznik dla opiekunów medycznych. Warszawa: PZWL; Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; Huber L. Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych, a choroby cywilizacyjne XXI wieku. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(2): Kózka M, Płaszewska- Żywko L, editors. Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: PZWL; Jakubowska Winiecka A, Włodarczyk D. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa PZWL; Adres do korespondencji: Joanna Kusz ul. Powstańców Śl Przyszowice tel Praca wpłynęła do Redakcji: Po recenzji: Zaakceptowano do druku:

19 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace poglądowe - Reviews Copyright by PHMPS in Opole ISSN HISTORIA CIĘCIA CESARSKIEGO History of cesarean section 1 B,D, E,F 1 JANUSZ KUBICKI Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Położnictwa Dyrektor Instytutu: dr n. med. Wojciech Guzikowski A- przygotowanie projektu badania (study design), B- zbieranie danych (data collection), C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation), E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation), F- opracowanie piśmiennictwa (literature search), G- pozyskanie funduszy (funds collection) Streszczenie W artykule przedstawiono historię cięcia cesarskiego od czasów starożytnych do XXI w. Zwrócono uwagę na ewolucję technik operacyjnych i postępowania okołoporodowego na przestrzeni dziejów, co spowodowało obniżenie śmiertelności z 100 % do minimum. Omówiono pierwsze udokumentowane cięcie cesarskie wykonane w Polsce. Na zakończenie zestawiono aktualne wskazania do cięcia cesarskiego rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Rozszerzenie tych wskazań spowodowało, że cięcie cesarskie jest najczęściej wykonywanym zabiegiem położniczym w Europie i na świecie (około 30 % wszystkim porodów). Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, historia, wskazania, śmiertelność Summary This study contains the cesarean section history since the ancient times until the 21 st century. The consideration was taken into the evolution of the surgical techniques and the perinatal procedures within the centuries, which led to the mortality reduction from 100 per cent to a minimum. The presentation discusses the first evidence of the cesarean section performed and documented in Poland. Finally, the article presents current indications for the cesarean section recommended by the Polish Gynecological Society. Expanding the indications has resulted in the fact that the procedure is now the most commonly used among other obstetrical ones performed in Europe and the rest of the world (approximately 30% of all child-births). Key words: cesarean section, history, indications, child birth mortality. Przedstawiając historię cięcia cesarskiego już na wstępie należy podkreślić, że najwięcej kontrowersji budzi sama nazwa cięcia cesarskiego [1]. Według historyków (Historia naturalna) nazwa ta pochodzi podobnież jeszcze z czasów rzymskich, kiedy to pierwszy z cezarów rzymskich został wydobyty z łona matki cięciem cesarskim. Natomiast wg Pliniusza łaciński wyraz caesar pochodzi od słowa caedere, tzn. ciąć, pruć, stąd dzieci w ten sposób urodzone często nazywano wyprutkami [2,3]. Według mitologii greckiej bóg Apollo miał wydobyć cięciem cesarskim brzusznym swego boga lekarza Asklepiosa z łona swej zmarłej kochanki Koronis.W słynnych baśniach braci Grimm hrabia Burghard otrzymał przydomek Ingenitus ponieważ został wydobyty cięciem brzusznym ze zwłok swojej matki. Również w Makbecie William Szekspir uczynił rozwiązanie cięciem brzusznym elementem dramatu. Otóż Makbet zdaje się na przepowiednię trzech czarownic, że.. nikt zrodzony przez kobietę nie może go zabić Tymczasem Macduf zabija Makbeta ponieważ przedwcześnie z łona matki był wydobyty. Wracając do historii, to cięcie cesarskie wg papirusów wykonywane było już w starożytnym Egipcie o czym świadczą: papirus ginekologiczny z Kahun (2000 lat p.n.e.) oraz papirus Ebersa z XVI wieku p.n.e. Formalne zapisy znajdujemy w wielu innych dokumentach świata starożytnego, np. w Kodeksie Hammurabiego z Babilonu ( p.n.e.), czy w jednym z podstawowych tekstów rabinicznych Miszna, zawierającym prawne reguły postępowania oparte na Torze (II w. p.n.e.-vi w. n.e.) [4] Do historii przeszło tzw. Lex Regia (prawo królewskie) króla rzymskiego Numy Pompiliusa ( p.n.e.), które zabraniało pochowania kobiety zmarłej podczas porodu bez wydobycia z jej łona dziecka (sectio post mortem). Lex Regia przekształciło się z czasem w Lex Cesarea, w którym używano już medycznego pojęcia cięcie cesarskie [5]. : 17-19

20 18 Janusz Kubicki - Historia cięcia cesarskiego W tym miejscu należy podkreślić, że jedno z najsłynniejszych cieć cesarskich post mortem dotyczy polskiej królowej Anny Austriaczki, pierwszej żony króla Zygmunta III Wazy [6]. Była ona kobietą wątłej budowy, garbatą i kulejącą. Po czterech porodach siłami natury (w tym przyszłego króla Władysława IV Wazy) podczas kolejnej, piątej ciąży wystąpiły u niej burzliwe objawy zatrucia ciążowego ze znacznymi obrzękami całego ciała i dusznościami. Opiekujący się nią przybyły z Wenecji medyk Jan Chrzciciel Gemma, kiedy stwierdził zgon królowej 10 lutego 1598 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, rozciął brzuch zmarłej i wydobył żywego noworodka płci męskiej (królewicza Krzysztofa, który zmarł po 30 minutach). Wiele wybitnych postaci dziejowych zostało urodzonych drogą cięcia cesarskiego. Jednym z pierwszych miał być wielki wódz rzymski Scypion Afrykański wydobyty z łona matki Aurelii w 234 r. p.n.e. Cięciem cesarskim urodzić się miał również Juliusz Cezar w 102 r. p.n.e. Jest to jednak mało prawdopodobnie, ponieważ jego matka zmarła w roku 54 p.n.e., dziesięć lat przed śmiercią syna (a w tamtych czasach cięcie cesarskie było śmiertelne dla matek). Kolejni urodzeni w ten sposób to podobno: - Manius Manillus - wódz rzymski, zdobywca Kartaginy; - admirał z Genui, Andrea Doria; - Edward VI, król angielski, syn króla Henryka VIII Tudora i jego trzeciej żony Joanny Seymour (1537). Rzekomo cięcie cesarskie wykonano u niej jeszcze za życia, tuż przed jej śmiercią. W naukowym piśmiennictwie [1,6] przyjmuje się, że pierwsze cięcie cesarskie na żywej kobiecie, swojej żonie, dokonał w 1500 r. niejaki Jakub Nufer, szwajcarski weterynarz. Ponieważ później ta kobieta rodziła jeszcze pięć razy - bez żadnych komplikacji - prawdziwość tej operacji jest wątpliwa. Natomiast nie udokumentowane w piśmiennictwie pierwsze rozwiązanie cięciem cesarskim na żywej kobiecie przypisać należy chirurgowi Jeremiaszowi Trautmannowi w Wittenberdze ( 1610 r.) [7]. Śmiertelność matek poddanych cesarskiemu cięciu wynosiła w owych czasach 100 %. W roku 1876 włoski położnik Eduardo Porro ( ) z Pawii koło Mediolanu wykonał po raz pierwszy cięcie cesarskie z następowym usunięciem trzonu macicy i wszyciem kikuta szyjki macicy w powłoki brzuszne (słynne cięcie cesarskie metodą Porro).Ten pionierski zabieg operacyjny, który wprawdzie pozbawiał kobiety możliwości dalszych porodów i powodował powstawanie przetok w powłokach brzusznych zmniejszył jednak umieralność okołoporodową po cięciach cesarskich o połowę. Kolejne etapy rozwoju technik operacyjnych to wprowadzenie cięcia cesarskiego pozaotrzewnowego przez Fritza Franka z Kolonii (1901) i Wilhelma Latzko z Wiednia (1908). Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe w dobie dzisiejszej stosuje się zwłaszcza w przypadkach porodów septycznych. Wreszcie A. Duhrsen ( ) z Berlina zaproponował cięcie cesarskie, tzw. pochwowe, wykonywane obecnie w przypadkach zwłaszcza małych obumarłych płodów. W Polsce, to pierwsze cięcie cesarskie na żywej kobiecie miał wykonać w Krakowie w 1870 r. Maurycy Madurowicz u 26-letniej pierwiastki, u której stwierdził przeszkodę porodową z powodu dużego guza miednicy mniejszej. Operowana zmarła w trzeciej dobie pooperacyjnej z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej. Według Waszyńskiego [6] jednak pierwsze cięcie cesarskie w Polsce na żywej kobiecie wykonał Franciszek Dybek w Warszawie w 1821 r. u 22-letniej ciężarnej z krzywicą kręgosłupa. Operację tę wykonał na łóżku, bez znieczulenia i bez zastosowania zasad antyseptyki. Było to przed wprowadzeniem do chirurgii chloroformu przez Jamesa Simpsona (1847) oraz mgły karbolowej przez Józefa Listera (1867). Położnica zmarła w szóstej dobie pooperacyjnej również z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej. W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno Maurycy Madurowicz, jak również Franciszek Dybek, po wydobyciu dziecka nie zszywali macicy, zamykając tylko powłoki brzuszne. Obniżenie w dobie współczesnej śmiertelności po cięciach cesarskich do minimum możemy zawdzięczać kolejnym kamieniom milowym, wybitnym luminarzom położnictwa, ginekologii i chirurgii, których działania spowodowały: - przesunięcie cięcia cesarskiego z części skurczowej macicy (trzonu macicy) do dolnego odcinka, tj. zaniechanie tzw. cięcia klasycznego, co groziło często pęknięciem macicy przy kolejnych ciążach (Max Singer z Lipska r.); - ulepszenie techniki szycia mięśnia macicy po cięciu cesarskim (Ferdynand Kehrer z Heidelbergu 1887r.); - wprowadzenie zasad aseptyki przez Ignacego Semmelweisa (1847) i antyseptyki przez Józefa Listera (1867); - zastosowanie nowoczesnego znieczulenia do cięcia cesarskiego (zewnątrzoponowego). W tym miejscu należy przypomnieć, że pionierem znieczulenia okołoporodowego był James Simpsonz Edynburga ( ), który jako pierwszy zastosował chloroform. Po znieczuleniu chloroformem ósmego porodu długowiecznej angielskiej królowej Victorii otrzymał tytuł lordowski z sentencją Victor Dolores (zwycięzca bólu); - profilaktyczną okołooperacyjną antybiotykoterapię. Według aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego istnieją następujące wskazania do cięcia cesarskiego [8]: I. Wskazania położnicze: - nieprawidłowa budowa miednicy kostnej; - nieprawidłowe wstawianie się główki płodu do wchodu macicy; - położenia miednicowe u pierwiastek; - położenia poprzeczne i skośne; - zagrażająca zamartwica wewnątrzmaciczna płodu; - brak postępu porodowego;

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych,

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych, dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych, Przekazujemy w Państwa

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Szkół Wyższych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Szkół Wyższych dr hab. n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i

Bardziej szczegółowo

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM im. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES (dawniej ANNALES ACADEMIAE MEDICAE BYDGOSTIENSIS) TOM XXI/4 październik grudzień

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania

Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności i skuteczności stosowania Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 7, 2013 Borgis *Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych analiza przydatności

Bardziej szczegółowo

Podstawy Medycyny Estetycznej

Podstawy Medycyny Estetycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Podręcznik Podstawy Medycyny Estetycznej pod redakcją Andrzeja Przylipiaka jest ciekawą pozycją na rynku książek z tej dziedziny, gdyż omawia wszystkie możliwości działań

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ Copyright 2009 by Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. FIZJOLOGIA I PATOLOGIA PRZEWLEKLE NIEGOJĄCYCH SIĘ OWRZODZEŃ ORAZ SPOSOBY ICH MIEJSCOWEGO LECZENIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ The physiology

Bardziej szczegółowo

Redaktor Językowy: mgr Joanna Królikowska (Warszawa)

Redaktor Językowy: mgr Joanna Królikowska (Warszawa) Redaktor Naczelny: dr n. med. Piotr Rapiejko Zastępca Redaktora Naczelnego: dr n. med. Agnieszka Lipiec Rada Redakcyjna: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz) dr n. farm. Sławomir Białek (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 2 (35) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego PRACE POGLĄDOWE Natalia ŻUK 1,2 Joanna DUBIS 1,2 Wojciech WITKIEWICZ 1,2,3 Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego The role of proteomics in prognosis and treatment

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE METODY WYWOŁYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚWINI JAKO DUŻEGO MODELU ZWIERZĘCEGO 1

EKSPERYMENTALNE METODY WYWOŁYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚWINI JAKO DUŻEGO MODELU ZWIERZĘCEGO 1 Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria 10 (4) 2011, 5-22 ISSN 1644 0668 (print) ISSN 2083 8662 (on-line) EKSPERYMENTALNE METODY WYWOŁYWANIA TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚWINI JAKO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1 (51) 2014 Copyright by Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca

Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca G. Cepuch, P. Kordek-Górka, B. Krzeczowska Poczucie sensu życia i jego jakość u młodocianych po przeszczepie serca : 405 407 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Poczucie

Bardziej szczegółowo

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka

Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka : 203 205 Copyright by Wydawnictwo Continuo PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Autosomalnie dominująca torbielowatość nerek u dzieci obserwacje własne ośrodka Autosomal dominant polycystic kidney disease

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy

Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS współczesne możliwości i problemy pod redakcją

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw A. Boguradzka et al. : 555 558 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw pl issn

Bardziej szczegółowo

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii The human in the world of health, sport and economics Redakcja naukowa Radosław Muszkieta Walery

Bardziej szczegółowo

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie?

DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? DZ.1 Czy absolwenci AM w Białymstoku wiedzą już wszystko o nikotynizmie? Have graduates of Medical University of Bialystok already known everything about nicotinism? Dorota Bielska 1, Emil Trofimiuk 2,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Katarzyna Hen Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010 spis treści 3 Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz 9 Grelina czyli przez

Bardziej szczegółowo

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci Prace poglądowe Review papers Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci *Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski

Bardziej szczegółowo

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie

Magazyn Popularnonaukowy PWSZ w Nysie 1 Szanowni Czytelnicy, W związku z systematycznym rozwojem Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nysie, a takŝe w oparciu o misję uczelni, redakcja czasopisma Alma Mater postanowiła wzbogacić ofertę gazety,

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo