Wyjasnienie tresci SWK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjasnienie tresci SWK"

Transkrypt

1 "Dolnoslq,skie Centntm Zdrowia Psychicznego" sp. z 0.0. Wybrzeze J. Conrada - Korzeniowskiego 18, Wroclaw Tel. 71/ Fax: 71/ e.mail: sekretariat(iidczp.wroclaw.pi Sqd Rejonowy dia Wroclawia-Fabryczna VI Wydzial Gospodarczy NIP:89s-196-s1-26 KRS: REGON: Kapital Zakladowy; ,00 zl Wrodaw, dnia r Do wszystkich Oferent6w post~powania nr 5jSPECjDCZPj2012jK Dot. Zapytania konkursowego na swiadczenia zdrowotne w zakresie: badan laboratoryjnych, transportu sanitarnego, TK, rezonansu rnagnetycznego, poradni: otolaryngologicznej, gastroenterologicznej, neurologicznej, stornatologicznej, endokrynologicznej, hernatologicznej, internistycznej i rnedycyny pracy Wyjasnienie tresci SWK Umowa-zal~cznik nr 3 do SWK (na swiadczenie uslug laboratoryjnych- Pakiet nr 1) Pytanie nr 1 Pkt. 4 pp.2) czy jest rnozliwe obj~cie trzygodzinnyrn rygorern czasowym tylko niekt6rych badan wykonywanych w trybie codziennyrn. W specyfikacji badan wyrnienione S,! takie, kt6re z powodu rnetodyki badania nie pozwalaj,! na dotrzyrnanie takiego terrninu - np. posiew jak tez takie, kt6re nie s,! wykonywane codziennie na niewielki popyt. Z tych powod6w prosirny 0 objecie rygorern 3 godzinnyrn tylko niekt6rych badait- potrzebnych w codziennej diagnostyce i daj,!ce inforrnacje 0 krytycznych z punktu widzenia :zycia i zdrowia pararnetrach. Odpowiedi Zamawiaj~cego: Zarnawiaj,!cy nie wyra:za zgod~ na nie dotrzyrnanie trzygodzinnego rygoru czasowego. W sytuacjach kiedy rnetodyka badanjest dluzsza niz trzy godziny Zarnawiaj,!cy wyrnaga aby wyniki badan byly niezwlocznie przekazane po ich wykonaniu. Pytanie nr2 Czy udzielaj,!cy zarn6wienie jest w stanie podac jakajest obecna lub przewidywana Hose badait cito w skali rocznej, kt6r,! nalezaloby uj,!c w kalkulacji jako ewentualny koszt transportu badan cito? Badan cito w skali jednego roku Zarnawiaj,!cy przewiduje : 300 szt., w skali 36 rniesit(cy 900 szt. Pytanie nr 3 Pkt. 8 Ust. 2- Jak udzielaj,!cy zarn6wienie rna zarniar przeprowadzic kontroly jakosci wykonywanych uslug i w jaki spos6b dokonuje doboru uslugodawcy zewnt(trznego w zakresie audytu.

2 Zamawiaj<t-cy informuje, ze posiada Certyfikat ISO (zarli}dzanie poprzezjakosc). Audity wykonywane byd<t- w ramach audit6w wewnytrznych przez Auditor6w Wewnytrznych "DCZP" sp. z 0.0., w zalezuosci od potrzeby. Pytanie nr 4 Paragraf 6- Kary umowne Pkt. 1 ust. 1- Wnioskujemy 0 rozwazenie mozliwosci zmniejszenia wysokosc kary za kazdy dzien op6inienia do kwoty np. 50,00 PLN Odpowiedi Zamawiaj~cego: Zamawiaj<t-cy nie wyraza zgody na zmiany paragraf 6- Kary umowne pkt. 1 ust. 1. Pytanie nr 5 Paragraf 6- Kary umowne Pkt. 1 ust. 2- poniewaz kara umowna jest nakladana w momencie zlozenia reklamacji - jak<t procedury odst<t-pienia od kary finansowanej planuje Udzielaj<t-cy zam6wienia w przypadku kiedy reklamacja okaze siy bezzasadna. Dodatkowo jak bydzie siy miala wysokosc kary 100,00 PLN za reklamacjy badania, kt6re bydzie wykonane np. na 2,00PLN- jest to kara niewsp6lmiema do ceny badania. Zamawiaj<t-cy nie wyraza zgody na zmiany paragraf 6- Kary umowne pkt. 1 ust. 2. Formularz cenowy - zal~cznik 1 do SWK Pytanie nr 5 Prosimy 0 informacjy od Udzielajacego zam6wienie jakie dokladnie badania s<t- symbolami LT3 i LT4 w pozycjach 61 i 62 w formularzu cenowym. Zamawiaj<t-cy wyjasnia, ze nast<t-pila pomylka pisarska. W pozycjach 61 i 62 w formularzu cenowym powinno byc: FT3 i FT4. Zamawiaj<t-cy dokonal zmiany Zal<t-cznika nr 1 do SWK, Pakiet nr 1 Badania laboratoryjne: Zal~cznik 1 do SWK. Nazwa i adres Oferenta... Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP120121K Fonnularz cenowy

3 Pakiet nr 1 Badania laboratoryjne: Szacunkowa Cena Lp. Nazwa badania wielkosc j.m. jednostkowa zam6wienia nettolbrutto Wartosc netto/brutto I Morfologia z rozmazem-22 par szt. 2 Morfologia dziecka -22 par 15 szt. 3 Rozmaz mikroskopowy 309 szt. 4 Retikulocyty 6 szt. 5 OB szt. 6 Plytki krwi 12 szt. 7 APTT 102 szt. 8 PT-INR (czas protrombionowy) 255 szt. 9 Fibrynogen 24 szt. 10 Morfologia -8 parametrow 126 szt. 11 Cholesetrol LDL bezposredni 315 szt. 12 Glukoza w surowicy 7953 szt. 13 Cholesetrol 1338 szt. 14 Cholesterol HDL bezposredni 690 szt. 15 Cholesterol LDL (wyliczony) 552 szt. 16 Triglicerydy 1020 szt. 17 ALAT 9885 szt. 18 AspAT 9855 szt. 19 Alfa Amylaza w surowicy 444 szt. 20 Fosfataza alkaliczna 144 szt. 21 GammaGT 7119 szt. i22 Bialko calkowite 255 szt. 23 Proteinogram 24 szt. 124 Kreatynina 6453 szt. j25 Mocznik 5127 szt. 26 Kwas moczowy 174 szt. 27 Bilirubina calkowita 5415 szt. 28 Bilirubina bezposrednia 87 szt. 29 CK-kineza kreatyny 228 szt. 30 CK-MB 12 szt. 31 Lipaza 42 szt. 32 LDH 12 szt. 33 Fosfor nieorganiczny 12 szt. 34 Albumina 24 szt. 35 Magnez 282 szt. 36 Wapft calkowity 114 szt. 37 Zelazo 51 szt.

4 38 TIBC + zelazo 6 I szt. 39 Jonogram (Na,K ) 6060 S 40 Jonogram (Na,K,CL) D-Dimery ( ilosciowo ) 3 szt. 42 ASO (ilosciowo ) 3 szt. 43 CRP (ilosciowo) 456 szt. 44 Odczyn Waaler-Rose Gakosc) 12 szt. 45 Grupa krwi - I pr6bka 6 szt. 46 USR 9 szt. 47 VDRL 18 szt. 48 Lit w surowicy 1836 szt. 49 Mocz-analiza og6lna 5487 szt. 50 Alfaamylaza w moczu 15 szt. 51 Bialko w moczu 24 szt. 52 Mocz-glukoza,ciala ketonowe 12 szt. 53 Kreatynina w moczu 12 szt. 54 Kal na krew bez diety 27 szt. 55 Lamblie w kale (ELISA) 9 szt. 56 Kat na pasozyty (l om,) 12 szt. 57 Hemoglobina glikowana HbA 1 C 12 szt. 58 TSH 3 generacja 1632 szt. 59 T3 99 szt. 60 T4 120 szt. 161 FT3 414 szt. 62 FT4 534 szt. 63 FSH 15 szt. 64 PIc anty -Tg 3 szt. 65 Pic anty-tpo 9 szt..66 Prolaktyna (PRL) 339 szt. i 67 Progesteron 3 szt. i 68 DHEA-S 3 szt. 69 BetaHCG 6 szt. 70 Kortyzol 18 szt. 71 ACTH 3 szt. 72 CEA 6 szt. 73 Toxoplasma onidii IgM 3 szt. 74 CMV (Cytomegalia) 3 szt. 75 Estradiol (E2) 6 szt. 76 Witamina B szt. i77 K was foliowy 15 szt. 78 Troponina 39 szt. 79 TPHA 3 szt. 80 Ceruloplzamina 3 szt. 81 PSA 33 szt. i 82 HIV Combo (Agi Ab ) 45 szt. 83 Chlamydia pneumoniae IgG 3 szt. 84 Chlamydia pneumoniae IgM 3 szt.

5 i 85 PTA 6 szt. 86 PTA-ABS 3 szt. 87 HBs antygen 21 szt. 88 P/c-anty -HCV 39 szt. 89 PIc antyhbs 15 szt. 90 Kwas walproinowy w surowicy 462 szt. 91 Karbamazepina (Tegrotel=CBZ ) 108 szt. 92 Posiew moczu 12 szt. 93 Anty- TPO 10 szt. 94 Wymaz z rany tlenowo i beztlenowo 3 szt. Antybiogram 9 szt. ~ CA szt. 97 CA szt. 98 CA szt. Razem: Data i podpis Oferenta

Czas oczekiwania na wynik (dni)

Czas oczekiwania na wynik (dni) Nazwa badania Cena badania Czas oczekiwania na wynik (dni) H E M A T O L O G I A Morfologia 5 diff 5,00 zł. 1 Morfologia 3 diff 4,50 zł. 1 Rozmaz krwi obwodowej 4,50 zł. 1 Retikulocyty 4,00 zł. 1 OB 5,00

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 8 2 A - amylaza 656 3 ACTH 16 4 AFP 4 5 ALAT 27 864 6 Albumina 64 7 Aldosteron 8 8 ANA1 160 9 ANA2 76 10 Androstendion 164 11 anty - Rh 428 12 Anty-CCP 220 13 Antygen HE4 4 14 Antykoagulant

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU Lp. Rodzaj badań Szacunkowa ilość badań Cena jednostkowa badania w PLN Wartość badań w PLN Czas wykonania badania Metodyka badania

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH. Cena w zł RODZAJ BADANIA. Lp. I Szpital św. Józefa Sp. z o.o. cennik nr 2 ul. Okrzei 27, Mikołów CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH Lp. I HEMATOLOGIA 1 Morfologia (12 parametrów) 7 2 Rozmaz krwi obwodowej 10 3 Retikulocyty 6 4 OB. 5 II KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3

Przewidywana ilo w cigu roku Cena badania Koszt bada (1x2) 1 2 3 1. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE 1 Mocz - posiew jałowy 200 2 Mocz - posiew + antybiogram 130 3 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka - jałowy 280 4 Wymaz z nosa, gardła, rany, oka +antybiogram 150 5 Plwocina - posiew

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne Badania laboratoryjne Lp. 1. 17-hydroksyprogesteron 8 2. acth 3 3. alat 10 882 4. albuminy 44 5. aldosteron 3 6. alfafetoproteina 22 7. aminotransferazy got, gtp 3 206 8. amylaza (diastaza) krwi 624 9.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312301 Fax. +48224312452 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 ID: 1/KON/14 Warszawa, dnia 22.01.2014 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE. załacznik nr 2

BADANIE. załacznik nr 2 załacznik nr 2 BADANIE liczba badań przewidziana na 24 miesiące 1. Elektroforeza białek w surowicy (Proteinogram) 40 2. Białko do elektroforezy 25 3. AFP Alfa-fetoproteina 2 4. P/c anty-hcv 10 5. Albuminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Chemia kliniczna 1 Albuminy 18,00 zł 2 Aminotransferaza alaninowa (ASPAT) 7,00 zł 3 Aminotransferaza asparaginowa (ALAT) 7,00 zł 4 Amylaza w moczu 9,00 zł 5 Amylaza w

Bardziej szczegółowo

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00 Lp Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z dnia 30.04.2014r. Nazwa usługi Cena sprzedaży Hematologia i koagulogia 1 Morfologia z rozmazem (automat)

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Czy badania Borrelia PCR, Borelia PMR PCR, Bordetella pertusis IgA, IgM, IgG są badaniami rutynowymi?

Pytanie 1. Czy badania Borrelia PCR, Borelia PMR PCR, Bordetella pertusis IgA, IgM, IgG są badaniami rutynowymi? Gdańsk, dnia 07.07.20r....... Udzielający zamówienia informuje, że w dniu 07.07.20r. wpłynęło do siedziby Udzielającego zamówienia pismo od jednego z Przyjmujących zamówienie o następującej treści: Pytanie

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł]

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł] Formularz CENOWY Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Lp. Nazwa badania Liczba badań Cena [zł] 1 17-OH KETOSTERYDY W DZM 1 2 17-OH PROGESTERON 60 3 2-OH VITAMINA D3 10 4 ACTH-HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY

Bardziej szczegółowo

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Laboratorium posiada certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej Kierownik - mgr Beata Drozdowska - tel. 89 5386 230 Pracownie

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM. Pobranie materiału do badań. Kod Nazwa Cena CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH wykonywanych w SPSK Nr 1 im. Prof.. S. Szyszko SUM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/15 Dyrektora SPSK Nr 1 z dnia 24.02.2015 r. Pobranie materiału do badań 2,00 zł Lp. Kod

Bardziej szczegółowo

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Wykaz Badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie rutynowym do realizacji zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 228/2012 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku 1. 2. 3. 4. 5. Lp. Załącznik nr 1A do umowy nr /2012 na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH. Obowiązujący od 03.03.2014 CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH DO CELÓW PROFILAKTYCZNYCH Obowiązujący od 03.03.2014 Lp. Nazwa analizy Cena/zł HEMATOLOGIA 1 OB 6,50 zł 2 Leukocytoza 8,00 zł 3 Morfologia krwi z płytkami ( 16

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK 2012 Rodzaj usługi Cena netto w Stawka VAT w % Cena brutto w pobranie krwi 3,00 zw 3,00 HEMATOLOGIA CENNIK 2012 Erytrocyty - oporność osmotyczna 18,00 zw 18,00 Leukocyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS LABORATORIUM Kod ICD-9 Nazwa wg ICD-9 Cena X100 Inne 50 A Analityka lekarska A01 Mocz - badanie ogólne 10 A07 Białko całkowite w moczu - utrata dobowa 11 A15 Glukoza

Bardziej szczegółowo

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH SAGE MED Sp. z o.o. L.p. Nazwa pakietu Cena pakietu Pakiet dla kobiet planujących poczęcie dziecka z grupą krwi 1. (grupa krwi, morfologia, OB., mocz - badanie ogólne, glukoza,

Bardziej szczegółowo

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... (

Test ciążowy... ( Odczyn Waalera-Rosego... ( RF-czynnik reumatoidalny... ( WR...( Grupa krwi...( P/ciała anty Rh-D... ( Badania hematologiczne i koagulologiczne cena Koagulogram Czas i wskaźnik potrombinowy próba Quicka - INR)... Czas kaolnowo-kefalinowy APTT)... Fibrynogen... Rozmaz ręczny... Morfologia z rozmazem + płytki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA CENNIK USŁUG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA L.p. Rodzaj badania Cena netto w zł Stawka vat w % Cena brutto w zł DIAGNOSTYKA ANALITYCZNA 1 Aceton

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice 89-604 Chojnice, ul.kościerska 9 tel.,3979297 fax 52-3967582 E-mail sppwgch@hip.pl REGON: 090103299 NIP: 5551783986 Certyfikat ISO 9001:2008 Lp

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostynie CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej

Cena netto HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej cennik z dnia 11.09.2014 r. BADANIA LABORATORYJNE HEMATOLOGIA 1 Morfologia (3 diff) 2 Rozmaz barwionk krwi obwodowej 3 Retikutocyty 4 Osczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 5 Płytki krwi, metoda mikroskopowa

Bardziej szczegółowo

Hematologia i koagulologia

Hematologia i koagulologia Kod badania Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania (dni robocze) Cena Hematologia i koagulologia APTT APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) cytrynianowe 1 10,00 DD D-dimery cytrynianowe 1 34,00 FIBR Fibrynogen

Bardziej szczegółowo