Podręcznik do tworzenia m-learning wspieranego przez e-learning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik do tworzenia m-learning wspieranego przez e-learning"

Transkrypt

1 Szkoleniowy system m-learning wspierany przez e-learning dla profesjonalistów IT w MŚP Podręcznik do tworzenia m-learning wspieranego przez e-learning 2010

2 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 2

3 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE JAK BUDOWAD EFEKTYWNE KOMPONENTY TRZYMAJ SIĘ CELU EDUKACYJNEGO WYBIERZ WAŻNĄ ZAWARTOŚD WSPIERAJĄCĄ CEL EDUKACYJNY OFEROWANIE UŻYTKOWNIKOM RÓŻNYCH ŚCIEŻEK PRZEJŚCIA PLANOWANIE ODPOWIEDNIEJ PREZENTACJI PPT OFEROWANIE ODPOWIEDNIEJ I KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ (QUIZY EWALUACYJNE) TWORZENIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH DO PORTALU M-LEARNING WPROWADZENIE - ARTICULATE STUDIO TWORZENIE PREZENTACJI Z SYNCHRONIZOWANYM AUDIO STWÓRZ PREZENTACJĘ PRZED NAGRANIEM BEZPOŚREDNIE NAGRANIE NARRACJI IMPORTUJ ZEWNĘTRZNE PLIKI AUDIO DO NARRACJI SYNCHRONIZACJA ANIMACJI DODAJ ADNOTACJE AUDIO EDITOR (EDYTOR AUDIO) WSTAW INTERAKCJE, QUIZY I OBIEKTY WSTAW INTERAKCJĘ QUIZ WSTAW NAGRADZANE PYTANIA WSTAW SURVEY INSERT AN ENGAGE INTERACTION UMIEŚD ZAŁĄCZNIK UMIEŚD FILM FLASH

4 4.5 WSTAW GRĘ SZKOLENIOWĄ UMIEŚD OBIEKT SIECI WEB NARZĘDZIA ZARZĄDZANIE WŁAŚCIWOŚCIAMI SLAJDU SZABLONY PLAYERA OPCJE PREZENTACJI PUBLIKACJA PRZEGLĄD PUBLIKACJA PUBLIKACJA DO SIECI PUBLIKACJA DO TWOJEGO LMS PO PUBLIKACJI: SPRAWDZENIE TWORZENIE KOMPONENTÓW ZE ZWYKŁEGO PLIKU FLASH: DOSTRAJANIE PRZY POMOCY RELOAD SCORM EDITOR PUBLIKACJA DO URZĄDZENIA MOBILNEGO...49 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...50 BIBLIOGRAFIA...53 PRAWA

5 WPROWADZENIE LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ Celem tego przewodnika, realizowanego przez konsorcjum LearnIT, jest przekazanie nauczycielom wskazówek o jak najlepszym sposobie tworzenia materiałów przeznaczonych do umieszczenia w m-learning wspieranym przez system e-learning. Kursy w ramach projektu (Sieci Komputerowe i Techniczny Angielski) będą dostarczane w ramach platformy e-learning i portalu m-learning, a także zostaną przygotowane specyficzne komponenty dla e-platformy i m-portalu. Komponenty są małymi, niezależnymi kawałkami wiedzy lub interakcji, przechowywanymi w bazie danych, które mogą byd reprezentowane jako jednostki instrukcji lub informacji. Typowo są one kompletne, interaktywne i nadają się do ponownego użycia. Komponenty e-learning zostaną stworzone przy użyciu programu Articulate 9.0, który może byd stosowany do kreowania komponentów z każdego tematu. Przewodnik pokazuje wszystkie najważniejsze funkcje i sposoby użycia programu. Wytyczne te mają na celu dostarczenie nauczycielom użytecznych i praktycznych informacji wyjaśniających, jak należy realizowad każdy komponent naukowy, aby zgromadzid różne materiały od różnych nauczycieli z podobnymi cechami. 5

6 1 JAK BUDOWAD EFEKTYWNE KOMPONENTY Planując komponenty, nauczyciele powinni mied kilka rzeczy na uwadze. Powinni zawsze utrzymywad cel edukacyjny oraz próbowad wybierad takie materiały, które będą ten cel wspierały. Aby utrzymad zainteresowanie w czasie całego kursu, dobrze jest zaoferowad im alternatywną ścieżkę przez komponenty. Prezentacje, które są podstawą komponentów powinny byd odpowiednio planowane. Na koocu, uczniowie powinni umied zaoferowad konstruktywną odpowiedź w ramach quizów ewaluacyjnych. Kilka paragrafów poniżej przedstawia praktyczne wskazówki i sugestie. 1.1 TRZYMAJ SIĘ CELU EDUKACYJNEGO - myśląc o problemie edukacyjnym wymagającym rozwiązania; - unikając dodawania niezwiązanych interakcji i obiektów tylko w celu ułatwiania; - zawierając tylko rozwiązania (obrazki, tekst, klipy wideo, dźwięki itd.) wspierające cel edukacyjny; - wymieniając na początku lekcji kompetencje, które zostaną rozwinięte Pod koniec tej lekcji będziesz potrafił: ; - dodając podsumowania na koniec lekcji. 1.2 WYBIERZ WAŻNĄ ZAWARTOŚD WSPIERAJĄCĄ CEL EDUKACYJNY - rozpoznawanie i adresowanie wspólnych koncepcji nauczania; - używanie przykładów ze świata rzeczywistego i studiów przypadku; - dostarczanie scenariuszy kursów, które wprowadzają wachlarz opinii i prowokują do myślenia; - tworzenie połączeo pomiędzy zawartością i własnym życiem, sytuacją ucznia (lub prowadzenie ucznia do takich połączeo); - przedstawianie nowej wiedzy uczniowi w sposób łatwy do zapamiętania; - dostarczanie ram koncepcyjnych dla faktów i pomysłów; - wybór zawartości i przykładów, które są konkretne, a nie abstrakcyjne. 6

7 1.3 OFEROWANIE UŻYTKOWNIKOM RÓŻNYCH ŚCIEŻEK PRZEJŚCIA - oferowanie wielu ścieżek i branż do eksplorowania użytkownikowi; - umożliwienie dostępu do zawartości poprzez różne możliwości uczenia się (wizualne, audio, kinestetyczne); - dawanie szans kursantom, aby dokonywali wyborów, podejmowali decyzje, aby myśled o problemach i sytuacjach w stylu Co zrobisz, jeśli 1.4 PLANOWANIE ODPOWIEDNIEJ PREZENTACJI PPT - używaj ograniczonej liczby kolorów i rodzajów czcionki i używaj ich przez cały kurs; - podążanie za instrukcjami w zakresie stylu, rozmiaru i charakteru zawartego w sekcji FORMAT na przewodniku do CD. 1.5 OFEROWANIE ODPOWIEDNIEJ I KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ (QUIZY EWALUACYJNE) - umożliwienie konstruktywnej informacji zwrotnej zachęcającej uczniów do działania i poprawiania błędów; - unikanie języka potocznego ( OK! Dobra robota, Spróbuj jeszcze raz ). 1.6 TWORZENIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH DO PORTALU M-LEARNING Kursy realizowane metodą m-learning są przeznaczone dla użytkowników będących w ruchu, i którzy potrzebują szybkiego dostępu do zawartości szkoleniowej i optymalizacji procesu nauczania. Ponadto potrzebują skondensowanej informacji, aby szybko rozwiązad praktyczne problemy. Potrzebują aktualnej informacji, która jest w kontekście ich zadao jako pracowników. Multimedialne komponenty dostarczane poprzez urządzenia mobilne zapewniają transfer efektywnej i zorientowanej na aplikacje zawartości. 7

8 2 WPROWADZENIE - ARTICULATE STUDIO 09 Articulate Presenter to narzędzie PowerPoint-do-Flash, służące do projektowania kursów e-learning. Jest bardzo łatwy w obsłudze i umożliwia tworzenie przejrzystych i przyjaznych dla użytkownika prezentacji w ciągu kilku minut. Interfejs jest prosty i intuicyjny, a elokwentny Presenter składa się z przyjaznej mieszanki zestawu opcji publikowania. Cechy Presenter zawiera wiele użytecznych cech, które sprawiają, że stoi on ponad innymi podobnymi narzędziami. W tym miejscu podkreślone zostanie kilka cech, które również można zobaczyd online. Articulate Presenter Stanowi rdzeń programu. Articulate Presenter ułatwia dodawanie elementów interaktywnych i narracji do slajdów PowerPoint. Articulate Engage Łatwe w użyciu szablony kreujące bogatą interaktywność. Articulate Quizmaker Łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia quiz ów i survey ów. Articulate Video Encoder Łatwo konwertuje filmy na popularny format Flash. Poniżej przedstawiamy funkcje każdego narzędzia. Po instalacji Articulate Studio 09, w Microsoft Power Point pojawia się nowe menu Articulate Presenter

9 To menu jest podzielone na cztery sekcje, każda z nich umożliwia działania: 1. Narracja: ta sekcja pozwala na synchronizację głosu Presentera ze slajdami i animacjami w celu zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie uczenia się. Plik audio może byd bezpośrednio nagrany poprzez Presentera lub zaimportowany, jeśli użytkownik już go ma. 2. Wstawianie: ta sekcja pozwala na zawarcie interakcji Engage i zadao Quizmaker (quizy, wideo, flash itd.). Można zawrzed też linki do stron Web w prezentacji. 3. Narzędzia: pozwala na ustalenie pewnych parametrów i opcji dla prezentacji. 4. Publikacja: w tej sekcji można wybrad format prezentacji. Treśd zgodna z SCORM lub AICC dla LMS, publikacja do sieci, CD, pliku Word lub nawet na stworzenie podcastu audio. Poniższy przykład służy objaśnieniu wszystkich sekcji. Otwórz Microsoft Power Point i otwórz szablon LearnIT dołączony do tego przewodnika (Annex1_LEARN_IT_PPT_template.zip). 9

10 3 TWORZENIE PREZENTACJI Z SYNCHRONIZOWANYM AUDIO 3.1 STWÓRZ PREZENTACJĘ W pierwszej kolejności trzeba stworzyd prezentację co jest bardzo proste, gdyż należy pracowad wyłącznie z Microsoft PowerPoint. Zatem, otwórz szablon klikając na niego. Uwaga: gdy pracujesz z Articulate Presenter pamiętaj, że program tworzy dwa pliki, jeden dla PowerPoint (PPT lub PPTX) a drugi do przechowywania informacji multimedialnych (PPTA) Wewnątrz szablonu określone są czcionki i wygląd graficzny (przykładowy tekst na slajdach jest samą specyfikacją), więc bardzo łatwo jest stworzyd prezentację jednakową z innymi. Pomijając rozmiar i kolor czcionki (już ustalone w szablonie) skupmy się na specyfikacji szablonu: Pierwsza strona: wystarczy zmienid nazwę modułu i zamieścid podtytuł; 10

11 Przegląd: każda prezentacja zawiera podsumowanie z tytułami tematów, które są poruszane w lekcji; Czas trwania: zaleca się, aby jakakolwiek lekcja audio trwała 15 minut dla 15/20 slajdów; 11

12 Obrazy: można dodad do slajdów obrazy, aby podkreślid temat w tym celu można użyd np. obrazów LuMaxArt. Są to obrazy typu linkware co oznacza, że można ich dowolnie użyd, pamiętając jednak by na koocu zamieścid link do strony autora Konkluzja: Każda lekcja audio powinna byd zakooczona krótkim podsumowaniem tematów wcześniej zaprezentowanych, zachowując połączenia pomiędzy różnymi tematami. 12

13 3.2 PRZED NAGRANIEM Aby zacząd nagrywanie dźwięku zaleca się użycie scenariusza (Załącznik 2: Annex2_LEARN_IT_storyboard_template.doc). Uzupełnij ten dokument, aby zoptymalizowad pracę i uniknąd błędów podczas nagrywania. Po stworzeniu prezentacji możemy rozpocząd nagrywanie narracji poprzez użycie mikrofonu i Articulate Presenter, kliknij ikonę Record Narration. 3.3 BEZPOŚREDNIE NAGRANIE NARRACJI Aby nagrad narrację bezpośrednio używając mikrofonu i Articulate Presenter kliknij na ikonę Record Narration (Nagraj Narrację). 13

14 Pojawia się okno Consolidated Recording (Skonsolidowane Nagrywanie). Kliknij na Start Recording (Rozpoczęcie Nagrywania), aby rozpocząd rejestrację. Uwaga: podczas nagrywania należy pamiętad o pewnych dobrych praktykach: Aby poprawid jakośd audio należy użyd mikrofonu z zestawu słuchawkowego (lepiej jeśli posiada redukcję szumów); Aby uniknąd efektu echa w dźwięku nie należy nagrywad w pustym pomieszczeniu. Kliknij na Stop Recording (Zakooczenie Nagrywania), gdy ukooczysz nagrywanie do tego slajdu. 14

15 Przejdź do następnego slajdu używając ikony w panelu kontrolnym. Gdy nagrasz wszystkie narracje kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij). Teraz Twoje audio jest zawarte w każdym wybranym slajdzie. 3.4 IMPORTUJ ZEWNĘTRZNE PLIKI AUDIO DO NARRACJI Oprócz nagrywania narracji, możesz też dodad narrację do swojej prezentacji poprzez import plików audio (WAV. i MP3.). Może byd to konieczne, gdy posiadasz nagrany już plik audio (taki jak nagrana rozmowa). 15

16 Pojawia się nowe okno, wybierz slajd aby zacząd import, następnie kliknij na Browse (Przeglądaj) aby przeglądad jeden lub więcej plików. Jeżeli importujesz więcej niż 1 plik audio, musisz kliknąd na Confirm narration import order (Potwierdz kolejnośd importowania narracji). 16

17 3.5 SYNCHRONIZACJA ANIMACJI LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ Jeżeli w Twojej prezentacji są animacje, możesz synchronizowad je z audio wewnątrz. Aby to zrobid kliknij na ikonę Sync Animations (Synchronizuj Animacje). Pojawia się okno Consolidated Recording (Skonsolidowane Nagrywanie). Kliknij na Start Sync (Rozpocznij Synchronizację), aby zacząd synchronizowanie swoich animacji z dźwiękiem dla danego slajdu. Po ukooczeniu, kliknij na Next Animation (Następna Animacja), aby rozpocząd działanie z następną animacją dla tego slajdu. 17

18 Użyj strzałek do przodu/do tyłu lub kliknij na numer slajdu, aby pokazało się rozwijane menu Slide Selector (Selektor Slajdów), które pokazuje miniatury slajdu, tytuły slajdu, czas trwania i ikony wskazujące czy ten slajd zawiera nagrane audio, animacje lub adnotacje. Gdy wszystkie animacje są zamieszczone, kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij). 3.6 DODAJ ADNOTACJE Do prezentacji można dodad różne materiały wideo w celu podkreślenia wybranych tematów lub stworzyd osobną animację. Aby je dodad kliknij na Add Annotations (Dodaj Adnotacje). Wciśnij Start Annotation (Rozpocznij Adnotacje) aby dodad adnotację na obecnym slajdzie. 18

19 Wybierz kształt, jaki preferujesz i kliknij na slajd, aby dodad adnotacje. Użyj strzałek do przodu/do tyłu lub wybierz slajd, aby dodad kolejne adnotacje. 19

20 Wciśnij przycisk Stop Annotation (Zatrzymaj Adnotacje) jeśli chcesz zakooczyd adnotacje zanim audio skooczy grad w obecnym slajdzie. Adnotacja zatrzyma się automatycznie, gdy nagranie dobiegnie kooca. Kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij), aby zakooczyd proces. 20

21 3.7 AUDIO EDITOR (EDYTOR AUDIO) LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ Articulate Presenter to potężne narzędzie pozwalające na stworzenie narracji audio do prezentacji Audio Editor. Klikając na Audio Editor otwierasz nowe okno. Pasek narzędzi ukazuje Ci dostępne komendy do edycji ścieżek audio. Panel pokazuje miniaturę każdego slajdu z Twojego pliku PowerPoint. Główne pole edytora audio pokazuje formę audio dla wybranego slajdu, dla wszystkich slajdów lub wybranego obszaru. Synchronizacja prezentacji może się też zmienid w miarę upływu czasu. Slajd i animacje mogą zmienid formę na audio. 21

22 Edytor audio posiada także wszystkie funkcjonalności pokazane do tego czasu (nagraj, importuj, kopiuj, wklej, wytnij ) Po zakooczeniu działao kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij) 22

23 4 WSTAW INTERAKCJE, QUIZY I OBIEKTY W ramach prezentacji można dodad interakcje, aby uczynid obiekt nauczania bardziej dynamicznym i atrakcyjnym dla uczniów. W ramach prezentacji można zawrzed sześd typów obiektów: 1. Quiz (poprzez Articulate Quizmaker) 2. Interakcja angażująca (poprzez Articulate Engage) 3. Załącznik 4. Film Flash 5. Gry uczące 6. Obiekt w sieci Pierwsze trzy opcje mogą byd zawarte w slajdzie w formie TAB (wewnątrz panelu Articulate Presenter). 23

24 4.1 WSTAW INTERAKCJĘ QUIZ Aby umieścid quiz w slajdzie, kliknij na Quizmaker quiz. Pojawia się okno Quizzes and Interactions (Quizy i Interakcje). Klikając na Create New (Stwórz Nowy) Articulate Quizmaker zacznie proces tworzenia nowego quizu. Teraz możesz wybrad pomiędzy Graded Quiz (z wynikiem) lub Survey. Graded Quiz to quiz z prawidłowymi i złymi odpowiedziami. Pytanie ma określoną wartośd punktową i użytkownik osiąga wynik zależny od udzielonych odpowiedzi. Survey to rodzaj pytao bez zdefiniowanej poprawnej odpowiedzi. 24

25 Odpowiedzi nie mają wartości w postaci punktów WSTAW NAGRADZANE PYTANIA Klikając na Graded Questions prezenter może dodad pytanie z grupy w tej liście: Prawda / Fałsz: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał właściwy wybór jednego z dwóch wariantów. Wybór: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał jeden właściwy wariant z maksymalnie dziesięciu. Wiele Odpowiedzi: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał wszystkie prawidłowe decyzje z maksymalnie dziesięciu możliwych wariantów. Wypełnij Puste: to pytanie, a następnie puste pole, na które użytkownik musi wpisad odpowiedź. Formułuj: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby przeciągnął i wstawił poprawny wybór w puste pole. Dopasowanie Przeciągnij i Upuśd: to pytanie, które wymaga od użytkownika przeciągnięcia i wstawienia elementu w drugiej kolumnie, aby dopasowad element w pierwszej kolumnie. 25

26 Dopasowanie menu rozwijane: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał pozycję z menu rozwijanego i dopasowad do pozycji w pierwszej kolumnie. Sekwencja Przeciągnij i Upuśd: to pytanie, które wymaga od użytkownika przeciągnięcia i wstawienia elementu do sekwencji Sekwencja menu rozwijane: wymaga od użytkownika wybrania z menu odpowiedniej odpowiedzi w sekwencji Numeryczne: wymaga od użytkownika podania prawidłowej wartości numerycznej Hotspot: wymaga od użytkownika kliknięcia w odpowiednie miejsce na obrazku. Po wstawieniu ostatniego quizu kliknij na Save and Return to Presenter (Zapisz i Wród do Presentera), aby zakooczyd WSTAW SURVEY Klikając na Survey Question (Pytanie Ankietowe) prezenter może dodad Ankietę w grupie z tej listy: 26

27 Skala Likerta: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedzi, która najlepiej odzwierciedla jego opinię w stosunku do serii stwierdzeo. Wybrad jedno: to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi wybrad jeden element z maksymalnie dziesięciu. Kliknij wiele: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi wybrad wiele pozycji z maksymalnie dziesięciu. Które słowo: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na przeciągnięcie i wstawienie słowa, które najlepiej odzwierciedla jego opinię. Krótka odpowiedź: to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wprowadzenie krótkich, dowolnych odpowiedzi. Esej: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wprowadzenie długich, dowolnych odpowiedzi. Ranking Przeciągnij i Wstaw: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na przeciągnięcie i wstawienie pozycji w preferowanej kolejności. Ranking Przeciągnij-Wstaw: to 27

28 pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wybranie pozycji z rozwijanego menu w kolejności rankingu preferencji. Ile: to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wprowadzenie numerycznych odpowiedzi. Po wstawieniu ostatniego Survey kliknij na Save and Return to Presenter (Zapisz i Wród do Prezentera), aby zakooczyd. 4.2 INSERT AN ENGAGE INTERACTION Aby dodad quiz do slajdu kliknij na przycisk Engage Interaction. Otwiera się okno Engage Interaction. Klikając na przycisk Create New (Stwórz Nową) Articulate Engage rozpocznie działad w nowym slajdzie. 28

29 W ramach Articulate Engage możesz stworzyd 11 szablonów prezentacji: Proces Grafika Tabulatory Diagram kołowy Czas trwania Media Tour FAQ Piramida Obrazki Słowniczek Interakcje społeczne Po wyborze pokaże się kreator. 29

30 Po zakooczeniu działania z kreatorem kliknij na Save and Return to Presenter (Zapisz i Wród do Prezentera), aby zakooczyd. 4.3 UMIEŚD ZAŁĄCZNIK Aby umieścid link w slajdzie kliknij na Attachments (Załączniki). W każdym ze slajdów można umieścid serię użytecznych linków, powiązanych z tematem danego slajdu. Po dodaniu załączników (link lub plik), kliknij na OK. 30

31 4.4 UMIEŚD FILM FLASH Aby umieścid film Flash w prezentacji, kliknij na Flash Movie. Pojawi się okno, które zapyta, czy chcesz umieścid film: 1. Wewnątrz slajdu 2. W panelu prezentera 3. W nowym oknie przeglądarki Gdy skooczysz kliknij przycisk OK. 4.5 WSTAW GRĘ SZKOLENIOWĄ Aby wstawid grę szkoleniową w slajdzie kliknij na Learning Game (Gra Szkoleniowa). 31

32 Gry szkoleniowe są często wykorzystywane w celu sprawdzenia wiedzy. Mogą byd też użyteczne w celu uczynienia prezentacji bardziej angażującą i interaktywną. Możemy wykreowad trzy typy gier: 1. Wybory 2. Quiz słówek 3. Sekwencja Gdy zakooczysz działanie w kreatorze kliknij na Finish (Zakoocz). Uwaga: gra szkoleniowa jest bardzo przydatna jeśli chce się popraktykowad lub naświetlid jakiś temat 4.6 UMIEŚD OBIEKT SIECI WEB Aby umieścid obiekt sieci Web kliknij na Web Object. Obiekty Web - są to po prostu wszelkie treści, które mogą byd zawarte na stronie sieci Web. Obiekty sieci Web mogą byd wykorzystane do wrzucania istniejących stron internetowych do Twoich prezentacji, co pozwala wykorzystad wcześniej utworzone treści. Na przykład, można zintegrowad swoich znajomych z Internetu lub włączyd stronę, która zawiera film, animację, 32

33 ocenę lub inne materiały związane z prezentacją. Możesz również wstawid wcześniej prezentowaną witrynę sieci Web do prezentacji. Obiekty te mogą byd wyświetlane na dwa różne sposoby: 1. Display in slide: Umieści to Twój obiekt Web bezpośrednio w ramach slajdu. Możesz uznad to za mini-przeglądarkę w ramach slajdu, dzięki czemu Twój odbiorca może zobaczyd zawartośd strony Web. 2. Display in a new browser window: Ta metoda powoduje otworzenie się nowego okna przeglądarki poza Twoim slajdem. Po zakooczeniu pracy z kreatorem kliknij na przycisk OK. 5 NARZĘDZIA 5.1 ZARZĄDZANIE WŁAŚCIWOŚCIAMI SLAJDU Aby zarządzad slajdem, kliknij na Slide Properties. 33

34 Możesz przeglądad i zarządzad następującymi elementami w oknie Slide Properties (Właściwości Slajdów): Widok miniatury slajdu Tytuł nawigacji Poziom Zmieo widok Branching Zamknij Prezenter Audio Playlist Zaawansowane Szczegóły okna Slide Properties są wymienione poniżej: Slide (Slajd): Ikona w kolumnie slajdu wyświetla miniaturę Twojego slajdu. Kliknij na niego raz, aby poszerzyd widok na slajd, kliknij ponownie aby wrócid do poprzedniego widoku. Navigation Title (Tytuł): To tytuł Twojego slajdu, który wyświetli się w kolumnie podsumowującej w playerze. Aby go edytowad kliknij na pole i wpisz pożądany tytuł. To pole może byd inne od tytułu slajdu w PowerPoint i będzie widoczne przy przeglądaniu lub publikacji kursu. Level (Poziom): hierarchiczny lub zagnieżdżony poziom slajdów w stosunku do innych, gdzie pierwszy jest bazowym lub poziomem domyślnym. Aby zmienid 34

35 poziom, kliknij w dziedzinie odpowiadającej slajdom i wybierz żądany poziom slajdów. Dostępne poziomy wzrosną o jeden przy każdym dodaniu nowego poziomu. Na przykład, gdy po raz pierwszy wyznaczysz poziom do prezentacji lub szkolenia e-learning będziesz miał tylko możliwośd, aby przypisad poziom pierwszy lub drugi (pierwszy slajd musi mied poziom pierwszy). Przypisujesz poziom drugi do dowolnego slajdu, a następnie możesz przypisad kolejne slajdy do poziomu trzeciego i tak dalej. Możesz dodad dowolną liczbę poziomów slajdów, jeśli chcesz. Opcja ta jest dostępna jedynie w domyślnej grupie widoku numeru slajdu. Change View (Zmieo Widok): Użyj tego pola, aby zmienid widok Twojej prezentacji lub kursu e-learning bazującego na podstawie slajdów. Dostępne są następujące opcje: Blank (Pusty): Widok nie zmieni się w stosunku do poprzedniego slajdu. Jeśli to jest pierwszy slajd, wyświetli widok, który określiłeś w Player Template Builder dla wybranego szablonu. Standard (Standardowy): Wybrany slajd zmieni widok na standardowy. No sidebar (Bez paska bocznego): Wybrany slajd zmieni widok bez paska bocznego. Slide only (Sam slajd): Wybrany slajd będzie widoczny tylko jako slajd. Branching (Ścieżka Nawigacji): Pozwala zdeterminowad ścieżkę użytkownika poprzez zawartośd. W celu zdefiniowania ustawieo branchingu, kliknij na pole i wybierz z rozwijanego menu pożądaną przez Ciebie ścieżkę dla użytkowników, którą mogą odwiedzad klikając na klawisze forward/back w Articulate Player gdy oglądają wybrany slajd. Lock (Zablokuj): Kliknij komórkę w kolumnie Lock, aby zablokowad użytkownika w tym slajdzie. Pojawi się ikona zamka, co oznacza, że użytkownik musi zobaczyd całośd slajdów, zanim będzie mógł zrobid postępy lub powrócid do wcześniejszych slajdów. Użytkownik nie będzie mógł korzystad z paska bocznego nawigacji, poszukiwad, blokowad, lub poruszad się do przodu/do tyłu do czasu, gdy nie ukooczył danych slajdów. Jedynym sposobem, którym użytkownik może wyjśd z pokazu slajdów, to czekając na zakooczenie lub klikając na obiekt na slajdzie z hiperłączem do innego slajdu. Funkcja ta jest 35

36 przydatna podczas budowania rozgałęzieo lub decyzji mających wpływ na przebieg kursu. Presenter: To prezenter, którego używasz w połączeniu z wybranym slajdem. Aby wybrad z dostępnych prezenterów, kliknij na pole i wybierz z rozwijanego menu pożądany prezenter. Możesz nimi zarządzad w: Presentation Options: Presenters. Audio Playlist (Playlista audio): To odtwarzanie, dzięki któremu można łączyd wybrane slajdy. Aby wybrad z dostępnej listy, kliknij na polu i wybierz z menu rozwijanego żądaną nazwę odtwarzania. Listy są zarządzane w prezentacji > opcje: listy. Advance (Postęp): Ta opcja służy do określenia, czy dany slajd powinien automatycznie przechodzid do następnego slajdu, czy użytkownik musi kliknąd na slajd z wyprzedzeniem. Aby edytowad preferencje, kliknij na polu i wybierz z menu rozwijanego preferowaną metodę. Group by (Grupowanie): Użyj grupowania poprzez menu, aby wybrad sposób sortowania widoku Slide Properties. Dostępne opcje są następujące: Slide number (default): Uporządkuj slajdy. Change View To: Grupuj slajdy w zależności od widoku. Presenter: Grupuj slajdy w zależności od prezentera. Audio Playlist: Grupuj slajdy w zależności od playlist. Move to Next Slide: Grupuj slajdy według ustawienia Move to Next Slide. Hide in Navigation Panel: W panelu Grupuj Slajdy w widoku można ukryd wszelkie slajdy w nawigacji Presenter '09, klikając prawym przyciskiem na dowolnym ze slajdów i wybierając opcję ukryj w panelu nawigacyjnym. Ekran nawigacyjny zmieni się, aby wskazad, że slajd jest ukryty w nawigacji. Należy pamiętad, że to tylko ukrycie slajdu z nawigacji, a nie z kursu lub prezentacji samej w sobie. Użytkownicy nadal będą mogli przejśd do slajdu, chyba że utworzą własne łącze nawigacji w oparciu o slajdy i wygaszone skróty klawiaturowe. 36

37 Gdy Twoje ustawienie Group By jest dopasowane do Slide Number (Numer Slajdu), możesz wybrad kilka slajdów poprzez shift clicking. Następnie kliknij prawym przyciskiem aby dopasowad właściwości dla wybranych slajdów. Na przykład, możesz zmienid ustawienie Move to Next Slide (Przejdź do następnego slajdu) dla wybranej grupy slajdów automatycznie używając tego sposobu. Kliknij OK, aby zapisad dokonane zmiany lub Cancel (Anuluj) aby zamknąd Slide Properties (Właściwości Slajdu) bez zapisywania. 5.2 SZABLONY PLAYERA Aby zarządzad tym panelem kliknij na Player Templates (Szablony Playera). Niemal każdy element Articulate Player może byd spersonalizowany. Z tak wieloma opcjami personalizacji, warto mied możliwośd zapisania wstępnie skonfigurowanych opcji. Player daje taką możliwośd. Player Template Builder to proste narzędzie do tworzenia i edycji szablonów, które personalizują Articulate Player. Szablony to wstępnie skonfigurowane opcje playera, które umożliwiają szybką personalizację Articulate Player według uznania. Szablony są bardzo użyteczne w ustawieniach, które wymagają standaryzacji Articulate Player. 5.3 OPCJE PREZENTACJI Aby zarządzad opcjami prezentacji kliknij na przycisk Presentation Options (Opcje prezentacji). 37

38 Użyj Presentation Options, aby ustanowid Logos, Presenters, Playlists, Quality, Publish i Other (Loga, Prezenter, Playlisty, Jakośd, Publikuj i Inne) dla Presenter PUBLIKACJA Po zapisaniu możesz opublikowad prezentację lub przeglądnąd ją poprzez Publish panel (Panel publikacji). 6.1 PRZEGLĄD Przeglądanie obecnego slajdu, następnych 3 slajdów lub zestawu slajdów: Możesz wybrad następujące opcje przeglądu: Preview This Slide: Przeglądaj tylko ten slajd. 2. Preview Next 3 Slides: Przeglądaj obecny slajd i następne 2 slajdy (lub inna liczba zdefiniowana w Managing Presentation Options: Other). 3. Preview Range of Slides: Podgląd zakresu slajdów: Uruchom okno podglądu zakresu i określ zakres slajdów do podglądu, wybierając z rozwijanego menu slajdów rozpoczęcia i zakooczenia slajdów, aby obejrzed, lub kliknij przycisk zaznacz wszystkie linki do segregacji wszystkich slajdów w projekcie. Naciśnij na zwiastun slajdów X lub zaznacz wszystko, aby podglądnąd slajd, lub anuluj, aby wyjśd bez podglądu.

39 6.2 PUBLIKACJA W celu koocowej publikacji prezentacji kliknij na przycisk Publish. Możesz publikowad na 7 sposobów: Publikacja na stronę Web Publikacja Articulate Online do Publikacja do Twojego LMS Publikacja do CD Publikacja do Word Publikacja do Podcastu Publikacja do urządzenia mobilnego (zależna od tego jakiej wersji Articulate używasz) Najważniejszy sposób publikowania PUBLIKACJA DO SIECI Wybierz Publish location (Lokacja publikacji) dla swojej prezentacji. Lokalizacja domyślna znajduje się tutaj: My Documents\My Articulate Projects. Kliknij na przycisk elipsy ( ) lub wybierz ścieżkę dostępu jeśli chcesz wybrad inną lokalizację na swoim komputerze. Zmodyfikuj Properties (Właściwości): Jeśli chcesz zmodyfikowad Published title, wybierz nowy tytuł. 39

40 Jeśli chcesz zmodyfikowad Player template, wybierz preferowany szablon z rozwijanego menu, lub kliknij przycisk, aby zarządzad szablonami playera. Jeśli chcesz zmodyfikowad Logo, wybierz z rozwijanego menu logo, którego chcesz używad lub kliknij, aby zarządzad logami. Jeśli chcesz zmodyfikowad Presenter, wybierz z rozwijanego menu prezentera, którego chcesz używad lub użyj, aby zarządzad prezenterami PUBLIKACJA DO TWOJEGO LMS W menu LMS opisz standard e-learning dla Twojego LMS - SCORM 1.2, SCORM 2004, lub AICC (w tym przykładzie użyto SCORM 1.2 jako najbardziej powszechny): Wybierz pożądany Reporting and Tracking Options (Opcje Raportowania i Śledzenia) do wysłania do Twojego LMS: 40

41 Kliknij Publish i poczekaj aż zawartośd będzie skonwertowana do Flash: Gdy widzisz komunikat Publish Success (Publikacja zakooczona sukcesem) kliknij na Zip: 41

42 W dialogu New Zip File (Nowy Plik Zip) opisz lokalizację i nazwę Twojego pliku zip i kliknij na Save (Zapisz). Po zapisaniu, folder, w którym zapisałeś swój plik zip, otworzy się automatycznie: Teraz Twój obiekt jest gotowy do dodania na Twój LMS. 6.3 PO PUBLIKACJI: SPRAWDZENIE Aby uniknąd jakichkolwiek błędów lub pomyłek, jak również by stworzyd jednakowe obiekty nauczania, zaleca się przeprowadzenie szybkiego sprawdzenia (Załącznik 3). 42

43 Służy to tylko sprawdzeniu pod kątem technicznym lekcji audio. 43

44 7 TWORZENIE KOMPONENTÓW ZE ZWYKŁEGO PLIKU FLASH: DOSTRAJANIE PRZY POMOCY RELOAD SCORM EDITOR Czasami Articulate Studio 09 nie może poradzid sobie z niektórymi obiektami multimedialnymi, które muszą byd zgodne z SCORM, np. pojedyncze wideo lub animacja Flash. Na przykład jeśli chcemy stworzyd prezentację wideo wyjaśniającą jak używad określonego oprogramowania lub platformy, użytecznym jest stworzenie wideo SWF (lub FLV), lecz potrzebujemy do tego innego programu. Uwaga: Jeśli potrzebujesz zrobid wideo swojego pulpitu możesz użyd darmowego oprogramowania do nagrania swojego wideo, np. Free Screen To Video - Aby uczynid ten plik SWF zgodny ze SCORM, możemy po prostu użyd innego darmowego programu: RELOAD SCORM Editor. Ten program pozwala stworzyd, zaczynając od zwykłego pliku SWF (lub innych plików HTML), pakietu SCORM do umieszczenia na twoim LMS. Po pierwsze, rozpakuj wszystkie pliki ZIP (Annex4_LEARN_IT_SCORM_template.zip) zawierające szablonową strukturę SCORM. Są tam 4 obiekty: Katalog SCORM: nie edytuj niczego; Katalog Script: nie edytuj niczego; Plik index.html : nie edytuj niczego; 44

45 Plik viewer.swf : podmieo ten plik swoim plikiem SWF (zachowując tą samą nazwę). Teraz możesz uruchomid program RELOAD. Uwaga: RELOAD SCORM Editor jest darmowym i bardzo dobrym programem. Wsparcie w instalacji: Strona z plikiem do pobrania: Zrzut ekranu z programu. Kliknij File > New > SCORM Package (Plik > Nowy > Pakiet SCORM). 45

46 Teraz wprowadź nazwę dla komponentów (np. Test 01), ustal wersję SCORM na 1.2 i wybierz folder gdzie masz rozpakowany plik Annex4_LEARN_IT_SCORM_template.zip. Kliknij PPM i wybierz Add > Organization (Dodaj > Organizację). 46

47 Powtórz tą czynnośd lecz teraz kliknij Show Properties View (Pokaż Widok Właściwości) i zmieo nazwę w Title (Tytuł) swoim tekstem. Przeciągnij i upuśd plik index.html wewnątrz twojej nowej organizacji. W Resources (Zasoby) wybierz plik index.html i wprowadź w Properties (Właściwości): Type = SCO. 47

48 A teraz kliknij ikonę ZIP content package (ZIP - Spakuj pakiet zawartości). 48

49 8 PUBLIKACJA DO URZĄDZENIA MOBILNEGO Możesz opublikowad swoją prezentację Presenter 09 do oglądania w urządzeniach mobilnych poprzez Flash Lite 3. Instalacja Presenter 09 zawiera plik nazwany mobile-player.swf, który jest konieczny, aby Twoja prezentacja mogła byd widoczna w urządzeniu mobilnym. Przygotowanie prezentacji do odtworzenia w urządzeniu mobilnym: 1. Publikuj swoją prezentację do Web (Articulate -> Publish -> Web) lub otwórz nowy folder dla Twojej publikacji. 2. Nawiguj do C:\Program Files\Articulate\Presenter\players\mobile i skopiuj mobile-player.swf z folderu playerów do folderu danych opublikowanej przez Ciebie prezentacji. 3. Skopiuj folder z danymi, który teraz powinien zawierad mobileplayer.swf, do Twojego urządzenia mobilnego. 4. Uruchom mobile-player.swf poprzez urządzenie mobilne, aby oglądad prezentację. Zmiana rozmiaru przeglądarki na większą ma szerokie znaczenie dla auto-rotacji playera do uzyskania odtwarzania maksymalnej wielkości, co ma pozwolid na oglądanie prezentacji zarówno na wysokich jak i szerokich urządzeniach przenośnych. Twoje komórkowe urządzenia kontroli będą sterowad odtwarzaniem, możesz użyd klawiatury komputera do naśladowania tych poleceo. Enter: Play / Pauza Strzałki Lewo / Prawo: Poprzedni / Następny Strzałki Góra / Dół: Głośniej / Ciszej 49

50 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Aneks 1: LEARN IT szablon projektu Annex1_LEARN_IT_project_template.zip 50

51 2. Aneks 2: LEARN IT szablon scenariusza Annex2_LEARN_IT_storyboard_template.doc MODUŁ: TEMAT: TYTUŁ LEKCJI AUDIO: AUTOR/NAUCZYCIEL: DŁUGOŚĆ: minut LICZNA SLAJDÓW: SCENARIUSZ Mowa Nr Slajdu n. 51

52 3. Aneks 3: LEARN IT sprawdzanie Annex3_LEARN_IT_check_grids.doc LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ SPRAWDZENIE Od nauczycieli wymaga się uzupełnienie następujących punktów aby sprawdzić komponenty i wprowadzić potrzebne modyfikacje przed wrzuceniem ich zawartości na serwer. Gdy nauczyciel upewni się, że spełnił poniższe wymagania, materiał można uważać za poprawny z technicznego punktu widzenia. LEKCJA AUDIO Lekcja audio składa się z slajdów Zawartość jest wpisana przy użyciu tła slajdu z oficjalnego szablonu Wszystkie slajdy zostały napisane przy użyciu określonych czcionek i zgodnie z wytycznymi co do wielkości czcionki wskazanej w szablonie Slajd wprowadzający tematy zawarte w lekcji audio jest dołączony (Przegląd) Slajd z podsumowaniem lekcji jest dołączony (Konkluzja) Lekcja audio trwa około 15 minut Mowa jest łatwa do zrozumienia (brak szumów lub zakłóceń) 4. Aneks 4: szablon SCORM Annex4_SCORM_template.zip 52

53 BIBLIOGRAFIA - Articulate Tech Support: Presenter '09 [http://www.articulate.com/support/presenter09/] - Articulate Tech Support: Quizmaker '09 [http://www.articulate.com/support/quizmaker09/] - Articulate Tech Support: Engage '09 [http://www.articulate.com/support/engage09/] - Downloadable Articulate Studio 09 Official documentation [http://www.articulate.com/blog/whats-new-in-articulate-support#docs] - Image Lumaxart 3D 53

54 PRAWA Articulate, Articulate Presenter, Articulate Quizmaker, Articulate Engage, Articulate Online, Empowering Rapid E-Learning oraz Empowering E-Learning są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Articulate Global, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe, Flash i Flash Lite są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PowerPoint jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. 54

MICROSOFT POWERPOINT 2007

MICROSOFT POWERPOINT 2007 MICROSOFT POWERPOINT 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji

Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Możliwości techniczne platformy e-learningowej Centrum Edukacji Opracował: Paweł Strzyżewski, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., luty 2013 Spis treści Wiadomości wstępne...1 Krótkie omówienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika W Windows Itelix ischool 2 System ischool jest zaawansowanym systemem obsługi firm zajmujących się prowadzeniem kursów i szeroko pojętą działalnością szkoleniową. Pozwala centralnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. RM Education Ltd 2013 Strona 2 z 41

Spis treści. RM Education Ltd 2013 Strona 2 z 41 Instrukcja obsługi Spis treści Co to jest program Easiteach? 3 Wymogi techniczne 4 Pomoc techniczna 5 Pierwsze kroki w Easiteach: przewodnik 6 Pulpit nawigacyjny 6 Pasek menu Easiteach 7 Obszary funkcyjne

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów

Dokumentacja Użytkownika i Administratora. aplikacji. Biblioteka zasobów Dokumentacja Użytkownika i Administratora aplikacji Biblioteka zasobów aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 57 Spis Treści Wstęp... 6 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI MOODLE E-LEARNING SYSTEM ZARZĄDZNIA NAUCZANIEM SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI S t r o n a 1 INTERmedi@ Spółka Jawna ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem www.inter.media.pl tel. +48 61 282 97 64, 283 61 49 fax

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 2007 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe Fireworks - Korzystanie z programu Fireworks Niniejszy podręcznik, jak również opisane w nim oprogramowanie, udostępniane

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19 Datapolis.com ltd., ul. Wiktorska 63, 02-2587 Warsaw, Poland tel. (+48) 022 398 37 45; fax. (+48) 022 398 37 93, office@datapolis.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SharePoint Column Protector 2010 v 2.0.3.19

Bardziej szczegółowo

PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A0-110-0A0001

PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A0-110-0A0001 PodrÍcznik uøytkownika Ulead Systems, Inc. Marzec 2006 C28-1A0-110-0A0001 1992-2006 Ulead Systems, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana ani przekazywana

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS.

W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Poradnik Użytkownika W tym poradniku znajdą Paostwo informacje na temat korzystania z Video CMS. Krok po kroku wyjaśnione zostaną podstawowe moduły, sposób ich użycia oraz zastosowanie. Po przeczytaniu

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15 Spis treści Witamy......................................... 1 Wprowadzenie do programu Corel VideoStudio Pro.......... 2 Co nowego w programie Corel VideoStudio Pro X5?......... 3 Wymagania systemowe...............................

Bardziej szczegółowo

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową.

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. 1 Spis treści Rozdział 1 3 Witamy w iweb 3 Czym jest iweb? 3 Czego się dowiesz? 4 Zanim zaczniesz 4 Co będzie

Bardziej szczegółowo