Podręcznik do tworzenia m-learning wspieranego przez e-learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik do tworzenia m-learning wspieranego przez e-learning"

Transkrypt

1 Szkoleniowy system m-learning wspierany przez e-learning dla profesjonalistów IT w MŚP Podręcznik do tworzenia m-learning wspieranego przez e-learning 2010

2 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 2

3 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE JAK BUDOWAD EFEKTYWNE KOMPONENTY TRZYMAJ SIĘ CELU EDUKACYJNEGO WYBIERZ WAŻNĄ ZAWARTOŚD WSPIERAJĄCĄ CEL EDUKACYJNY OFEROWANIE UŻYTKOWNIKOM RÓŻNYCH ŚCIEŻEK PRZEJŚCIA PLANOWANIE ODPOWIEDNIEJ PREZENTACJI PPT OFEROWANIE ODPOWIEDNIEJ I KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ (QUIZY EWALUACYJNE) TWORZENIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH DO PORTALU M-LEARNING WPROWADZENIE - ARTICULATE STUDIO TWORZENIE PREZENTACJI Z SYNCHRONIZOWANYM AUDIO STWÓRZ PREZENTACJĘ PRZED NAGRANIEM BEZPOŚREDNIE NAGRANIE NARRACJI IMPORTUJ ZEWNĘTRZNE PLIKI AUDIO DO NARRACJI SYNCHRONIZACJA ANIMACJI DODAJ ADNOTACJE AUDIO EDITOR (EDYTOR AUDIO) WSTAW INTERAKCJE, QUIZY I OBIEKTY WSTAW INTERAKCJĘ QUIZ WSTAW NAGRADZANE PYTANIA WSTAW SURVEY INSERT AN ENGAGE INTERACTION UMIEŚD ZAŁĄCZNIK UMIEŚD FILM FLASH

4 4.5 WSTAW GRĘ SZKOLENIOWĄ UMIEŚD OBIEKT SIECI WEB NARZĘDZIA ZARZĄDZANIE WŁAŚCIWOŚCIAMI SLAJDU SZABLONY PLAYERA OPCJE PREZENTACJI PUBLIKACJA PRZEGLĄD PUBLIKACJA PUBLIKACJA DO SIECI PUBLIKACJA DO TWOJEGO LMS PO PUBLIKACJI: SPRAWDZENIE TWORZENIE KOMPONENTÓW ZE ZWYKŁEGO PLIKU FLASH: DOSTRAJANIE PRZY POMOCY RELOAD SCORM EDITOR PUBLIKACJA DO URZĄDZENIA MOBILNEGO...49 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...50 BIBLIOGRAFIA...53 PRAWA

5 WPROWADZENIE LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ Celem tego przewodnika, realizowanego przez konsorcjum LearnIT, jest przekazanie nauczycielom wskazówek o jak najlepszym sposobie tworzenia materiałów przeznaczonych do umieszczenia w m-learning wspieranym przez system e-learning. Kursy w ramach projektu (Sieci Komputerowe i Techniczny Angielski) będą dostarczane w ramach platformy e-learning i portalu m-learning, a także zostaną przygotowane specyficzne komponenty dla e-platformy i m-portalu. Komponenty są małymi, niezależnymi kawałkami wiedzy lub interakcji, przechowywanymi w bazie danych, które mogą byd reprezentowane jako jednostki instrukcji lub informacji. Typowo są one kompletne, interaktywne i nadają się do ponownego użycia. Komponenty e-learning zostaną stworzone przy użyciu programu Articulate 9.0, który może byd stosowany do kreowania komponentów z każdego tematu. Przewodnik pokazuje wszystkie najważniejsze funkcje i sposoby użycia programu. Wytyczne te mają na celu dostarczenie nauczycielom użytecznych i praktycznych informacji wyjaśniających, jak należy realizowad każdy komponent naukowy, aby zgromadzid różne materiały od różnych nauczycieli z podobnymi cechami. 5

6 1 JAK BUDOWAD EFEKTYWNE KOMPONENTY Planując komponenty, nauczyciele powinni mied kilka rzeczy na uwadze. Powinni zawsze utrzymywad cel edukacyjny oraz próbowad wybierad takie materiały, które będą ten cel wspierały. Aby utrzymad zainteresowanie w czasie całego kursu, dobrze jest zaoferowad im alternatywną ścieżkę przez komponenty. Prezentacje, które są podstawą komponentów powinny byd odpowiednio planowane. Na koocu, uczniowie powinni umied zaoferowad konstruktywną odpowiedź w ramach quizów ewaluacyjnych. Kilka paragrafów poniżej przedstawia praktyczne wskazówki i sugestie. 1.1 TRZYMAJ SIĘ CELU EDUKACYJNEGO - myśląc o problemie edukacyjnym wymagającym rozwiązania; - unikając dodawania niezwiązanych interakcji i obiektów tylko w celu ułatwiania; - zawierając tylko rozwiązania (obrazki, tekst, klipy wideo, dźwięki itd.) wspierające cel edukacyjny; - wymieniając na początku lekcji kompetencje, które zostaną rozwinięte Pod koniec tej lekcji będziesz potrafił: ; - dodając podsumowania na koniec lekcji. 1.2 WYBIERZ WAŻNĄ ZAWARTOŚD WSPIERAJĄCĄ CEL EDUKACYJNY - rozpoznawanie i adresowanie wspólnych koncepcji nauczania; - używanie przykładów ze świata rzeczywistego i studiów przypadku; - dostarczanie scenariuszy kursów, które wprowadzają wachlarz opinii i prowokują do myślenia; - tworzenie połączeo pomiędzy zawartością i własnym życiem, sytuacją ucznia (lub prowadzenie ucznia do takich połączeo); - przedstawianie nowej wiedzy uczniowi w sposób łatwy do zapamiętania; - dostarczanie ram koncepcyjnych dla faktów i pomysłów; - wybór zawartości i przykładów, które są konkretne, a nie abstrakcyjne. 6

7 1.3 OFEROWANIE UŻYTKOWNIKOM RÓŻNYCH ŚCIEŻEK PRZEJŚCIA - oferowanie wielu ścieżek i branż do eksplorowania użytkownikowi; - umożliwienie dostępu do zawartości poprzez różne możliwości uczenia się (wizualne, audio, kinestetyczne); - dawanie szans kursantom, aby dokonywali wyborów, podejmowali decyzje, aby myśled o problemach i sytuacjach w stylu Co zrobisz, jeśli 1.4 PLANOWANIE ODPOWIEDNIEJ PREZENTACJI PPT - używaj ograniczonej liczby kolorów i rodzajów czcionki i używaj ich przez cały kurs; - podążanie za instrukcjami w zakresie stylu, rozmiaru i charakteru zawartego w sekcji FORMAT na przewodniku do CD. 1.5 OFEROWANIE ODPOWIEDNIEJ I KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ (QUIZY EWALUACYJNE) - umożliwienie konstruktywnej informacji zwrotnej zachęcającej uczniów do działania i poprawiania błędów; - unikanie języka potocznego ( OK! Dobra robota, Spróbuj jeszcze raz ). 1.6 TWORZENIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH DO PORTALU M-LEARNING Kursy realizowane metodą m-learning są przeznaczone dla użytkowników będących w ruchu, i którzy potrzebują szybkiego dostępu do zawartości szkoleniowej i optymalizacji procesu nauczania. Ponadto potrzebują skondensowanej informacji, aby szybko rozwiązad praktyczne problemy. Potrzebują aktualnej informacji, która jest w kontekście ich zadao jako pracowników. Multimedialne komponenty dostarczane poprzez urządzenia mobilne zapewniają transfer efektywnej i zorientowanej na aplikacje zawartości. 7

8 2 WPROWADZENIE - ARTICULATE STUDIO 09 Articulate Presenter to narzędzie PowerPoint-do-Flash, służące do projektowania kursów e-learning. Jest bardzo łatwy w obsłudze i umożliwia tworzenie przejrzystych i przyjaznych dla użytkownika prezentacji w ciągu kilku minut. Interfejs jest prosty i intuicyjny, a elokwentny Presenter składa się z przyjaznej mieszanki zestawu opcji publikowania. Cechy Presenter zawiera wiele użytecznych cech, które sprawiają, że stoi on ponad innymi podobnymi narzędziami. W tym miejscu podkreślone zostanie kilka cech, które również można zobaczyd online. Articulate Presenter Stanowi rdzeń programu. Articulate Presenter ułatwia dodawanie elementów interaktywnych i narracji do slajdów PowerPoint. Articulate Engage Łatwe w użyciu szablony kreujące bogatą interaktywność. Articulate Quizmaker Łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia quiz ów i survey ów. Articulate Video Encoder Łatwo konwertuje filmy na popularny format Flash. Poniżej przedstawiamy funkcje każdego narzędzia. Po instalacji Articulate Studio 09, w Microsoft Power Point pojawia się nowe menu Articulate Presenter

9 To menu jest podzielone na cztery sekcje, każda z nich umożliwia działania: 1. Narracja: ta sekcja pozwala na synchronizację głosu Presentera ze slajdami i animacjami w celu zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie uczenia się. Plik audio może byd bezpośrednio nagrany poprzez Presentera lub zaimportowany, jeśli użytkownik już go ma. 2. Wstawianie: ta sekcja pozwala na zawarcie interakcji Engage i zadao Quizmaker (quizy, wideo, flash itd.). Można zawrzed też linki do stron Web w prezentacji. 3. Narzędzia: pozwala na ustalenie pewnych parametrów i opcji dla prezentacji. 4. Publikacja: w tej sekcji można wybrad format prezentacji. Treśd zgodna z SCORM lub AICC dla LMS, publikacja do sieci, CD, pliku Word lub nawet na stworzenie podcastu audio. Poniższy przykład służy objaśnieniu wszystkich sekcji. Otwórz Microsoft Power Point i otwórz szablon LearnIT dołączony do tego przewodnika (Annex1_LEARN_IT_PPT_template.zip). 9

10 3 TWORZENIE PREZENTACJI Z SYNCHRONIZOWANYM AUDIO 3.1 STWÓRZ PREZENTACJĘ W pierwszej kolejności trzeba stworzyd prezentację co jest bardzo proste, gdyż należy pracowad wyłącznie z Microsoft PowerPoint. Zatem, otwórz szablon klikając na niego. Uwaga: gdy pracujesz z Articulate Presenter pamiętaj, że program tworzy dwa pliki, jeden dla PowerPoint (PPT lub PPTX) a drugi do przechowywania informacji multimedialnych (PPTA) Wewnątrz szablonu określone są czcionki i wygląd graficzny (przykładowy tekst na slajdach jest samą specyfikacją), więc bardzo łatwo jest stworzyd prezentację jednakową z innymi. Pomijając rozmiar i kolor czcionki (już ustalone w szablonie) skupmy się na specyfikacji szablonu: Pierwsza strona: wystarczy zmienid nazwę modułu i zamieścid podtytuł; 10

11 Przegląd: każda prezentacja zawiera podsumowanie z tytułami tematów, które są poruszane w lekcji; Czas trwania: zaleca się, aby jakakolwiek lekcja audio trwała 15 minut dla 15/20 slajdów; 11

12 Obrazy: można dodad do slajdów obrazy, aby podkreślid temat w tym celu można użyd np. obrazów LuMaxArt. Są to obrazy typu linkware co oznacza, że można ich dowolnie użyd, pamiętając jednak by na koocu zamieścid link do strony autora Konkluzja: Każda lekcja audio powinna byd zakooczona krótkim podsumowaniem tematów wcześniej zaprezentowanych, zachowując połączenia pomiędzy różnymi tematami. 12

13 3.2 PRZED NAGRANIEM Aby zacząd nagrywanie dźwięku zaleca się użycie scenariusza (Załącznik 2: Annex2_LEARN_IT_storyboard_template.doc). Uzupełnij ten dokument, aby zoptymalizowad pracę i uniknąd błędów podczas nagrywania. Po stworzeniu prezentacji możemy rozpocząd nagrywanie narracji poprzez użycie mikrofonu i Articulate Presenter, kliknij ikonę Record Narration. 3.3 BEZPOŚREDNIE NAGRANIE NARRACJI Aby nagrad narrację bezpośrednio używając mikrofonu i Articulate Presenter kliknij na ikonę Record Narration (Nagraj Narrację). 13

14 Pojawia się okno Consolidated Recording (Skonsolidowane Nagrywanie). Kliknij na Start Recording (Rozpoczęcie Nagrywania), aby rozpocząd rejestrację. Uwaga: podczas nagrywania należy pamiętad o pewnych dobrych praktykach: Aby poprawid jakośd audio należy użyd mikrofonu z zestawu słuchawkowego (lepiej jeśli posiada redukcję szumów); Aby uniknąd efektu echa w dźwięku nie należy nagrywad w pustym pomieszczeniu. Kliknij na Stop Recording (Zakooczenie Nagrywania), gdy ukooczysz nagrywanie do tego slajdu. 14

15 Przejdź do następnego slajdu używając ikony w panelu kontrolnym. Gdy nagrasz wszystkie narracje kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij). Teraz Twoje audio jest zawarte w każdym wybranym slajdzie. 3.4 IMPORTUJ ZEWNĘTRZNE PLIKI AUDIO DO NARRACJI Oprócz nagrywania narracji, możesz też dodad narrację do swojej prezentacji poprzez import plików audio (WAV. i MP3.). Może byd to konieczne, gdy posiadasz nagrany już plik audio (taki jak nagrana rozmowa). 15

16 Pojawia się nowe okno, wybierz slajd aby zacząd import, następnie kliknij na Browse (Przeglądaj) aby przeglądad jeden lub więcej plików. Jeżeli importujesz więcej niż 1 plik audio, musisz kliknąd na Confirm narration import order (Potwierdz kolejnośd importowania narracji). 16

17 3.5 SYNCHRONIZACJA ANIMACJI LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ Jeżeli w Twojej prezentacji są animacje, możesz synchronizowad je z audio wewnątrz. Aby to zrobid kliknij na ikonę Sync Animations (Synchronizuj Animacje). Pojawia się okno Consolidated Recording (Skonsolidowane Nagrywanie). Kliknij na Start Sync (Rozpocznij Synchronizację), aby zacząd synchronizowanie swoich animacji z dźwiękiem dla danego slajdu. Po ukooczeniu, kliknij na Next Animation (Następna Animacja), aby rozpocząd działanie z następną animacją dla tego slajdu. 17

18 Użyj strzałek do przodu/do tyłu lub kliknij na numer slajdu, aby pokazało się rozwijane menu Slide Selector (Selektor Slajdów), które pokazuje miniatury slajdu, tytuły slajdu, czas trwania i ikony wskazujące czy ten slajd zawiera nagrane audio, animacje lub adnotacje. Gdy wszystkie animacje są zamieszczone, kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij). 3.6 DODAJ ADNOTACJE Do prezentacji można dodad różne materiały wideo w celu podkreślenia wybranych tematów lub stworzyd osobną animację. Aby je dodad kliknij na Add Annotations (Dodaj Adnotacje). Wciśnij Start Annotation (Rozpocznij Adnotacje) aby dodad adnotację na obecnym slajdzie. 18

19 Wybierz kształt, jaki preferujesz i kliknij na slajd, aby dodad adnotacje. Użyj strzałek do przodu/do tyłu lub wybierz slajd, aby dodad kolejne adnotacje. 19

20 Wciśnij przycisk Stop Annotation (Zatrzymaj Adnotacje) jeśli chcesz zakooczyd adnotacje zanim audio skooczy grad w obecnym slajdzie. Adnotacja zatrzyma się automatycznie, gdy nagranie dobiegnie kooca. Kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij), aby zakooczyd proces. 20

21 3.7 AUDIO EDITOR (EDYTOR AUDIO) LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ Articulate Presenter to potężne narzędzie pozwalające na stworzenie narracji audio do prezentacji Audio Editor. Klikając na Audio Editor otwierasz nowe okno. Pasek narzędzi ukazuje Ci dostępne komendy do edycji ścieżek audio. Panel pokazuje miniaturę każdego slajdu z Twojego pliku PowerPoint. Główne pole edytora audio pokazuje formę audio dla wybranego slajdu, dla wszystkich slajdów lub wybranego obszaru. Synchronizacja prezentacji może się też zmienid w miarę upływu czasu. Slajd i animacje mogą zmienid formę na audio. 21

22 Edytor audio posiada także wszystkie funkcjonalności pokazane do tego czasu (nagraj, importuj, kopiuj, wklej, wytnij ) Po zakooczeniu działao kliknij na Save & Close (Zapisz i Zamknij) 22

23 4 WSTAW INTERAKCJE, QUIZY I OBIEKTY W ramach prezentacji można dodad interakcje, aby uczynid obiekt nauczania bardziej dynamicznym i atrakcyjnym dla uczniów. W ramach prezentacji można zawrzed sześd typów obiektów: 1. Quiz (poprzez Articulate Quizmaker) 2. Interakcja angażująca (poprzez Articulate Engage) 3. Załącznik 4. Film Flash 5. Gry uczące 6. Obiekt w sieci Pierwsze trzy opcje mogą byd zawarte w slajdzie w formie TAB (wewnątrz panelu Articulate Presenter). 23

24 4.1 WSTAW INTERAKCJĘ QUIZ Aby umieścid quiz w slajdzie, kliknij na Quizmaker quiz. Pojawia się okno Quizzes and Interactions (Quizy i Interakcje). Klikając na Create New (Stwórz Nowy) Articulate Quizmaker zacznie proces tworzenia nowego quizu. Teraz możesz wybrad pomiędzy Graded Quiz (z wynikiem) lub Survey. Graded Quiz to quiz z prawidłowymi i złymi odpowiedziami. Pytanie ma określoną wartośd punktową i użytkownik osiąga wynik zależny od udzielonych odpowiedzi. Survey to rodzaj pytao bez zdefiniowanej poprawnej odpowiedzi. 24

25 Odpowiedzi nie mają wartości w postaci punktów WSTAW NAGRADZANE PYTANIA Klikając na Graded Questions prezenter może dodad pytanie z grupy w tej liście: Prawda / Fałsz: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał właściwy wybór jednego z dwóch wariantów. Wybór: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał jeden właściwy wariant z maksymalnie dziesięciu. Wiele Odpowiedzi: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał wszystkie prawidłowe decyzje z maksymalnie dziesięciu możliwych wariantów. Wypełnij Puste: to pytanie, a następnie puste pole, na które użytkownik musi wpisad odpowiedź. Formułuj: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby przeciągnął i wstawił poprawny wybór w puste pole. Dopasowanie Przeciągnij i Upuśd: to pytanie, które wymaga od użytkownika przeciągnięcia i wstawienia elementu w drugiej kolumnie, aby dopasowad element w pierwszej kolumnie. 25

26 Dopasowanie menu rozwijane: to pytanie, które wymaga od użytkownika, aby wybrał pozycję z menu rozwijanego i dopasowad do pozycji w pierwszej kolumnie. Sekwencja Przeciągnij i Upuśd: to pytanie, które wymaga od użytkownika przeciągnięcia i wstawienia elementu do sekwencji Sekwencja menu rozwijane: wymaga od użytkownika wybrania z menu odpowiedniej odpowiedzi w sekwencji Numeryczne: wymaga od użytkownika podania prawidłowej wartości numerycznej Hotspot: wymaga od użytkownika kliknięcia w odpowiednie miejsce na obrazku. Po wstawieniu ostatniego quizu kliknij na Save and Return to Presenter (Zapisz i Wród do Presentera), aby zakooczyd WSTAW SURVEY Klikając na Survey Question (Pytanie Ankietowe) prezenter może dodad Ankietę w grupie z tej listy: 26

27 Skala Likerta: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedzi, która najlepiej odzwierciedla jego opinię w stosunku do serii stwierdzeo. Wybrad jedno: to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi wybrad jeden element z maksymalnie dziesięciu. Kliknij wiele: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi wybrad wiele pozycji z maksymalnie dziesięciu. Które słowo: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na przeciągnięcie i wstawienie słowa, które najlepiej odzwierciedla jego opinię. Krótka odpowiedź: to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wprowadzenie krótkich, dowolnych odpowiedzi. Esej: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wprowadzenie długich, dowolnych odpowiedzi. Ranking Przeciągnij i Wstaw: jest to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na przeciągnięcie i wstawienie pozycji w preferowanej kolejności. Ranking Przeciągnij-Wstaw: to 27

28 pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wybranie pozycji z rozwijanego menu w kolejności rankingu preferencji. Ile: to pytanie ankiety, która pozwala użytkownikowi na wprowadzenie numerycznych odpowiedzi. Po wstawieniu ostatniego Survey kliknij na Save and Return to Presenter (Zapisz i Wród do Prezentera), aby zakooczyd. 4.2 INSERT AN ENGAGE INTERACTION Aby dodad quiz do slajdu kliknij na przycisk Engage Interaction. Otwiera się okno Engage Interaction. Klikając na przycisk Create New (Stwórz Nową) Articulate Engage rozpocznie działad w nowym slajdzie. 28

29 W ramach Articulate Engage możesz stworzyd 11 szablonów prezentacji: Proces Grafika Tabulatory Diagram kołowy Czas trwania Media Tour FAQ Piramida Obrazki Słowniczek Interakcje społeczne Po wyborze pokaże się kreator. 29

30 Po zakooczeniu działania z kreatorem kliknij na Save and Return to Presenter (Zapisz i Wród do Prezentera), aby zakooczyd. 4.3 UMIEŚD ZAŁĄCZNIK Aby umieścid link w slajdzie kliknij na Attachments (Załączniki). W każdym ze slajdów można umieścid serię użytecznych linków, powiązanych z tematem danego slajdu. Po dodaniu załączników (link lub plik), kliknij na OK. 30

31 4.4 UMIEŚD FILM FLASH Aby umieścid film Flash w prezentacji, kliknij na Flash Movie. Pojawi się okno, które zapyta, czy chcesz umieścid film: 1. Wewnątrz slajdu 2. W panelu prezentera 3. W nowym oknie przeglądarki Gdy skooczysz kliknij przycisk OK. 4.5 WSTAW GRĘ SZKOLENIOWĄ Aby wstawid grę szkoleniową w slajdzie kliknij na Learning Game (Gra Szkoleniowa). 31

32 Gry szkoleniowe są często wykorzystywane w celu sprawdzenia wiedzy. Mogą byd też użyteczne w celu uczynienia prezentacji bardziej angażującą i interaktywną. Możemy wykreowad trzy typy gier: 1. Wybory 2. Quiz słówek 3. Sekwencja Gdy zakooczysz działanie w kreatorze kliknij na Finish (Zakoocz). Uwaga: gra szkoleniowa jest bardzo przydatna jeśli chce się popraktykowad lub naświetlid jakiś temat 4.6 UMIEŚD OBIEKT SIECI WEB Aby umieścid obiekt sieci Web kliknij na Web Object. Obiekty Web - są to po prostu wszelkie treści, które mogą byd zawarte na stronie sieci Web. Obiekty sieci Web mogą byd wykorzystane do wrzucania istniejących stron internetowych do Twoich prezentacji, co pozwala wykorzystad wcześniej utworzone treści. Na przykład, można zintegrowad swoich znajomych z Internetu lub włączyd stronę, która zawiera film, animację, 32

33 ocenę lub inne materiały związane z prezentacją. Możesz również wstawid wcześniej prezentowaną witrynę sieci Web do prezentacji. Obiekty te mogą byd wyświetlane na dwa różne sposoby: 1. Display in slide: Umieści to Twój obiekt Web bezpośrednio w ramach slajdu. Możesz uznad to za mini-przeglądarkę w ramach slajdu, dzięki czemu Twój odbiorca może zobaczyd zawartośd strony Web. 2. Display in a new browser window: Ta metoda powoduje otworzenie się nowego okna przeglądarki poza Twoim slajdem. Po zakooczeniu pracy z kreatorem kliknij na przycisk OK. 5 NARZĘDZIA 5.1 ZARZĄDZANIE WŁAŚCIWOŚCIAMI SLAJDU Aby zarządzad slajdem, kliknij na Slide Properties. 33

34 Możesz przeglądad i zarządzad następującymi elementami w oknie Slide Properties (Właściwości Slajdów): Widok miniatury slajdu Tytuł nawigacji Poziom Zmieo widok Branching Zamknij Prezenter Audio Playlist Zaawansowane Szczegóły okna Slide Properties są wymienione poniżej: Slide (Slajd): Ikona w kolumnie slajdu wyświetla miniaturę Twojego slajdu. Kliknij na niego raz, aby poszerzyd widok na slajd, kliknij ponownie aby wrócid do poprzedniego widoku. Navigation Title (Tytuł): To tytuł Twojego slajdu, który wyświetli się w kolumnie podsumowującej w playerze. Aby go edytowad kliknij na pole i wpisz pożądany tytuł. To pole może byd inne od tytułu slajdu w PowerPoint i będzie widoczne przy przeglądaniu lub publikacji kursu. Level (Poziom): hierarchiczny lub zagnieżdżony poziom slajdów w stosunku do innych, gdzie pierwszy jest bazowym lub poziomem domyślnym. Aby zmienid 34

35 poziom, kliknij w dziedzinie odpowiadającej slajdom i wybierz żądany poziom slajdów. Dostępne poziomy wzrosną o jeden przy każdym dodaniu nowego poziomu. Na przykład, gdy po raz pierwszy wyznaczysz poziom do prezentacji lub szkolenia e-learning będziesz miał tylko możliwośd, aby przypisad poziom pierwszy lub drugi (pierwszy slajd musi mied poziom pierwszy). Przypisujesz poziom drugi do dowolnego slajdu, a następnie możesz przypisad kolejne slajdy do poziomu trzeciego i tak dalej. Możesz dodad dowolną liczbę poziomów slajdów, jeśli chcesz. Opcja ta jest dostępna jedynie w domyślnej grupie widoku numeru slajdu. Change View (Zmieo Widok): Użyj tego pola, aby zmienid widok Twojej prezentacji lub kursu e-learning bazującego na podstawie slajdów. Dostępne są następujące opcje: Blank (Pusty): Widok nie zmieni się w stosunku do poprzedniego slajdu. Jeśli to jest pierwszy slajd, wyświetli widok, który określiłeś w Player Template Builder dla wybranego szablonu. Standard (Standardowy): Wybrany slajd zmieni widok na standardowy. No sidebar (Bez paska bocznego): Wybrany slajd zmieni widok bez paska bocznego. Slide only (Sam slajd): Wybrany slajd będzie widoczny tylko jako slajd. Branching (Ścieżka Nawigacji): Pozwala zdeterminowad ścieżkę użytkownika poprzez zawartośd. W celu zdefiniowania ustawieo branchingu, kliknij na pole i wybierz z rozwijanego menu pożądaną przez Ciebie ścieżkę dla użytkowników, którą mogą odwiedzad klikając na klawisze forward/back w Articulate Player gdy oglądają wybrany slajd. Lock (Zablokuj): Kliknij komórkę w kolumnie Lock, aby zablokowad użytkownika w tym slajdzie. Pojawi się ikona zamka, co oznacza, że użytkownik musi zobaczyd całośd slajdów, zanim będzie mógł zrobid postępy lub powrócid do wcześniejszych slajdów. Użytkownik nie będzie mógł korzystad z paska bocznego nawigacji, poszukiwad, blokowad, lub poruszad się do przodu/do tyłu do czasu, gdy nie ukooczył danych slajdów. Jedynym sposobem, którym użytkownik może wyjśd z pokazu slajdów, to czekając na zakooczenie lub klikając na obiekt na slajdzie z hiperłączem do innego slajdu. Funkcja ta jest 35

36 przydatna podczas budowania rozgałęzieo lub decyzji mających wpływ na przebieg kursu. Presenter: To prezenter, którego używasz w połączeniu z wybranym slajdem. Aby wybrad z dostępnych prezenterów, kliknij na pole i wybierz z rozwijanego menu pożądany prezenter. Możesz nimi zarządzad w: Presentation Options: Presenters. Audio Playlist (Playlista audio): To odtwarzanie, dzięki któremu można łączyd wybrane slajdy. Aby wybrad z dostępnej listy, kliknij na polu i wybierz z menu rozwijanego żądaną nazwę odtwarzania. Listy są zarządzane w prezentacji > opcje: listy. Advance (Postęp): Ta opcja służy do określenia, czy dany slajd powinien automatycznie przechodzid do następnego slajdu, czy użytkownik musi kliknąd na slajd z wyprzedzeniem. Aby edytowad preferencje, kliknij na polu i wybierz z menu rozwijanego preferowaną metodę. Group by (Grupowanie): Użyj grupowania poprzez menu, aby wybrad sposób sortowania widoku Slide Properties. Dostępne opcje są następujące: Slide number (default): Uporządkuj slajdy. Change View To: Grupuj slajdy w zależności od widoku. Presenter: Grupuj slajdy w zależności od prezentera. Audio Playlist: Grupuj slajdy w zależności od playlist. Move to Next Slide: Grupuj slajdy według ustawienia Move to Next Slide. Hide in Navigation Panel: W panelu Grupuj Slajdy w widoku można ukryd wszelkie slajdy w nawigacji Presenter '09, klikając prawym przyciskiem na dowolnym ze slajdów i wybierając opcję ukryj w panelu nawigacyjnym. Ekran nawigacyjny zmieni się, aby wskazad, że slajd jest ukryty w nawigacji. Należy pamiętad, że to tylko ukrycie slajdu z nawigacji, a nie z kursu lub prezentacji samej w sobie. Użytkownicy nadal będą mogli przejśd do slajdu, chyba że utworzą własne łącze nawigacji w oparciu o slajdy i wygaszone skróty klawiaturowe. 36

37 Gdy Twoje ustawienie Group By jest dopasowane do Slide Number (Numer Slajdu), możesz wybrad kilka slajdów poprzez shift clicking. Następnie kliknij prawym przyciskiem aby dopasowad właściwości dla wybranych slajdów. Na przykład, możesz zmienid ustawienie Move to Next Slide (Przejdź do następnego slajdu) dla wybranej grupy slajdów automatycznie używając tego sposobu. Kliknij OK, aby zapisad dokonane zmiany lub Cancel (Anuluj) aby zamknąd Slide Properties (Właściwości Slajdu) bez zapisywania. 5.2 SZABLONY PLAYERA Aby zarządzad tym panelem kliknij na Player Templates (Szablony Playera). Niemal każdy element Articulate Player może byd spersonalizowany. Z tak wieloma opcjami personalizacji, warto mied możliwośd zapisania wstępnie skonfigurowanych opcji. Player daje taką możliwośd. Player Template Builder to proste narzędzie do tworzenia i edycji szablonów, które personalizują Articulate Player. Szablony to wstępnie skonfigurowane opcje playera, które umożliwiają szybką personalizację Articulate Player według uznania. Szablony są bardzo użyteczne w ustawieniach, które wymagają standaryzacji Articulate Player. 5.3 OPCJE PREZENTACJI Aby zarządzad opcjami prezentacji kliknij na przycisk Presentation Options (Opcje prezentacji). 37

38 Użyj Presentation Options, aby ustanowid Logos, Presenters, Playlists, Quality, Publish i Other (Loga, Prezenter, Playlisty, Jakośd, Publikuj i Inne) dla Presenter PUBLIKACJA Po zapisaniu możesz opublikowad prezentację lub przeglądnąd ją poprzez Publish panel (Panel publikacji). 6.1 PRZEGLĄD Przeglądanie obecnego slajdu, następnych 3 slajdów lub zestawu slajdów: Możesz wybrad następujące opcje przeglądu: Preview This Slide: Przeglądaj tylko ten slajd. 2. Preview Next 3 Slides: Przeglądaj obecny slajd i następne 2 slajdy (lub inna liczba zdefiniowana w Managing Presentation Options: Other). 3. Preview Range of Slides: Podgląd zakresu slajdów: Uruchom okno podglądu zakresu i określ zakres slajdów do podglądu, wybierając z rozwijanego menu slajdów rozpoczęcia i zakooczenia slajdów, aby obejrzed, lub kliknij przycisk zaznacz wszystkie linki do segregacji wszystkich slajdów w projekcie. Naciśnij na zwiastun slajdów X lub zaznacz wszystko, aby podglądnąd slajd, lub anuluj, aby wyjśd bez podglądu.

39 6.2 PUBLIKACJA W celu koocowej publikacji prezentacji kliknij na przycisk Publish. Możesz publikowad na 7 sposobów: Publikacja na stronę Web Publikacja Articulate Online do Publikacja do Twojego LMS Publikacja do CD Publikacja do Word Publikacja do Podcastu Publikacja do urządzenia mobilnego (zależna od tego jakiej wersji Articulate używasz) Najważniejszy sposób publikowania PUBLIKACJA DO SIECI Wybierz Publish location (Lokacja publikacji) dla swojej prezentacji. Lokalizacja domyślna znajduje się tutaj: My Documents\My Articulate Projects. Kliknij na przycisk elipsy ( ) lub wybierz ścieżkę dostępu jeśli chcesz wybrad inną lokalizację na swoim komputerze. Zmodyfikuj Properties (Właściwości): Jeśli chcesz zmodyfikowad Published title, wybierz nowy tytuł. 39

40 Jeśli chcesz zmodyfikowad Player template, wybierz preferowany szablon z rozwijanego menu, lub kliknij przycisk, aby zarządzad szablonami playera. Jeśli chcesz zmodyfikowad Logo, wybierz z rozwijanego menu logo, którego chcesz używad lub kliknij, aby zarządzad logami. Jeśli chcesz zmodyfikowad Presenter, wybierz z rozwijanego menu prezentera, którego chcesz używad lub użyj, aby zarządzad prezenterami PUBLIKACJA DO TWOJEGO LMS W menu LMS opisz standard e-learning dla Twojego LMS - SCORM 1.2, SCORM 2004, lub AICC (w tym przykładzie użyto SCORM 1.2 jako najbardziej powszechny): Wybierz pożądany Reporting and Tracking Options (Opcje Raportowania i Śledzenia) do wysłania do Twojego LMS: 40

41 Kliknij Publish i poczekaj aż zawartośd będzie skonwertowana do Flash: Gdy widzisz komunikat Publish Success (Publikacja zakooczona sukcesem) kliknij na Zip: 41

42 W dialogu New Zip File (Nowy Plik Zip) opisz lokalizację i nazwę Twojego pliku zip i kliknij na Save (Zapisz). Po zapisaniu, folder, w którym zapisałeś swój plik zip, otworzy się automatycznie: Teraz Twój obiekt jest gotowy do dodania na Twój LMS. 6.3 PO PUBLIKACJI: SPRAWDZENIE Aby uniknąd jakichkolwiek błędów lub pomyłek, jak również by stworzyd jednakowe obiekty nauczania, zaleca się przeprowadzenie szybkiego sprawdzenia (Załącznik 3). 42

43 Służy to tylko sprawdzeniu pod kątem technicznym lekcji audio. 43

44 7 TWORZENIE KOMPONENTÓW ZE ZWYKŁEGO PLIKU FLASH: DOSTRAJANIE PRZY POMOCY RELOAD SCORM EDITOR Czasami Articulate Studio 09 nie może poradzid sobie z niektórymi obiektami multimedialnymi, które muszą byd zgodne z SCORM, np. pojedyncze wideo lub animacja Flash. Na przykład jeśli chcemy stworzyd prezentację wideo wyjaśniającą jak używad określonego oprogramowania lub platformy, użytecznym jest stworzenie wideo SWF (lub FLV), lecz potrzebujemy do tego innego programu. Uwaga: Jeśli potrzebujesz zrobid wideo swojego pulpitu możesz użyd darmowego oprogramowania do nagrania swojego wideo, np. Free Screen To Video - Aby uczynid ten plik SWF zgodny ze SCORM, możemy po prostu użyd innego darmowego programu: RELOAD SCORM Editor. Ten program pozwala stworzyd, zaczynając od zwykłego pliku SWF (lub innych plików HTML), pakietu SCORM do umieszczenia na twoim LMS. Po pierwsze, rozpakuj wszystkie pliki ZIP (Annex4_LEARN_IT_SCORM_template.zip) zawierające szablonową strukturę SCORM. Są tam 4 obiekty: Katalog SCORM: nie edytuj niczego; Katalog Script: nie edytuj niczego; Plik index.html : nie edytuj niczego; 44

45 Plik viewer.swf : podmieo ten plik swoim plikiem SWF (zachowując tą samą nazwę). Teraz możesz uruchomid program RELOAD. Uwaga: RELOAD SCORM Editor jest darmowym i bardzo dobrym programem. Wsparcie w instalacji: Strona z plikiem do pobrania: Zrzut ekranu z programu. Kliknij File > New > SCORM Package (Plik > Nowy > Pakiet SCORM). 45

46 Teraz wprowadź nazwę dla komponentów (np. Test 01), ustal wersję SCORM na 1.2 i wybierz folder gdzie masz rozpakowany plik Annex4_LEARN_IT_SCORM_template.zip. Kliknij PPM i wybierz Add > Organization (Dodaj > Organizację). 46

47 Powtórz tą czynnośd lecz teraz kliknij Show Properties View (Pokaż Widok Właściwości) i zmieo nazwę w Title (Tytuł) swoim tekstem. Przeciągnij i upuśd plik index.html wewnątrz twojej nowej organizacji. W Resources (Zasoby) wybierz plik index.html i wprowadź w Properties (Właściwości): Type = SCO. 47

48 A teraz kliknij ikonę ZIP content package (ZIP - Spakuj pakiet zawartości). 48

49 8 PUBLIKACJA DO URZĄDZENIA MOBILNEGO Możesz opublikowad swoją prezentację Presenter 09 do oglądania w urządzeniach mobilnych poprzez Flash Lite 3. Instalacja Presenter 09 zawiera plik nazwany mobile-player.swf, który jest konieczny, aby Twoja prezentacja mogła byd widoczna w urządzeniu mobilnym. Przygotowanie prezentacji do odtworzenia w urządzeniu mobilnym: 1. Publikuj swoją prezentację do Web (Articulate -> Publish -> Web) lub otwórz nowy folder dla Twojej publikacji. 2. Nawiguj do C:\Program Files\Articulate\Presenter\players\mobile i skopiuj mobile-player.swf z folderu playerów do folderu danych opublikowanej przez Ciebie prezentacji. 3. Skopiuj folder z danymi, który teraz powinien zawierad mobileplayer.swf, do Twojego urządzenia mobilnego. 4. Uruchom mobile-player.swf poprzez urządzenie mobilne, aby oglądad prezentację. Zmiana rozmiaru przeglądarki na większą ma szerokie znaczenie dla auto-rotacji playera do uzyskania odtwarzania maksymalnej wielkości, co ma pozwolid na oglądanie prezentacji zarówno na wysokich jak i szerokich urządzeniach przenośnych. Twoje komórkowe urządzenia kontroli będą sterowad odtwarzaniem, możesz użyd klawiatury komputera do naśladowania tych poleceo. Enter: Play / Pauza Strzałki Lewo / Prawo: Poprzedni / Następny Strzałki Góra / Dół: Głośniej / Ciszej 49

50 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Aneks 1: LEARN IT szablon projektu Annex1_LEARN_IT_project_template.zip 50

51 2. Aneks 2: LEARN IT szablon scenariusza Annex2_LEARN_IT_storyboard_template.doc MODUŁ: TEMAT: TYTUŁ LEKCJI AUDIO: AUTOR/NAUCZYCIEL: DŁUGOŚĆ: minut LICZNA SLAJDÓW: SCENARIUSZ Mowa Nr Slajdu n. 51

52 3. Aneks 3: LEARN IT sprawdzanie Annex3_LEARN_IT_check_grids.doc LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/ SPRAWDZENIE Od nauczycieli wymaga się uzupełnienie następujących punktów aby sprawdzić komponenty i wprowadzić potrzebne modyfikacje przed wrzuceniem ich zawartości na serwer. Gdy nauczyciel upewni się, że spełnił poniższe wymagania, materiał można uważać za poprawny z technicznego punktu widzenia. LEKCJA AUDIO Lekcja audio składa się z slajdów Zawartość jest wpisana przy użyciu tła slajdu z oficjalnego szablonu Wszystkie slajdy zostały napisane przy użyciu określonych czcionek i zgodnie z wytycznymi co do wielkości czcionki wskazanej w szablonie Slajd wprowadzający tematy zawarte w lekcji audio jest dołączony (Przegląd) Slajd z podsumowaniem lekcji jest dołączony (Konkluzja) Lekcja audio trwa około 15 minut Mowa jest łatwa do zrozumienia (brak szumów lub zakłóceń) 4. Aneks 4: szablon SCORM Annex4_SCORM_template.zip 52

53 BIBLIOGRAFIA - Articulate Tech Support: Presenter '09 [http://www.articulate.com/support/presenter09/] - Articulate Tech Support: Quizmaker '09 [http://www.articulate.com/support/quizmaker09/] - Articulate Tech Support: Engage '09 [http://www.articulate.com/support/engage09/] - Downloadable Articulate Studio 09 Official documentation [http://www.articulate.com/blog/whats-new-in-articulate-support#docs] - Image Lumaxart 3D 53

54 PRAWA Articulate, Articulate Presenter, Articulate Quizmaker, Articulate Engage, Articulate Online, Empowering Rapid E-Learning oraz Empowering E-Learning są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Articulate Global, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe, Flash i Flash Lite są znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PowerPoint jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. 54

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010

oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 oprogramowanie mobilne Instrukcja obsługi PSR 2010 Aplikacja mobilna systemu mlearning Wszystkie znaki handlowe i znaki towarowe stanowią własnośd ich legalnych posiadaczy. 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS

REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS REDIVE PRZEWODNIK PO PLATFORMIE LMS PROJ. Nº 528362-LLP-1-2012-1-PT-ERASMUS-ECUE Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: INFORMATYKA TEMAT: PREZENTACJE MULTIMEDIALNE W PROGRAMIE PREZI AUTOR SCENARIUSZA: dr Miłosz Olejniczak OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Prezentacje

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 4 Październik 2009 Drogi czytelniku, Z przyjemnością przedstawiamy czwarte wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych

Dokumentacja Użytkownika. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych Dokumentacja Użytkownika aplikacji Edytor treści edukacyjnych aktualna na dzień 19.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 29 Spis Treści Wprowadzenie... 4 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

System dostarczania treści podręcznik użytkownika

System dostarczania treści podręcznik użytkownika System dostarczania treści podręcznik użytkownika Leonardo da Vinci Transfer innowacji MEDILINGUA - Advancing vocational competences in foreign languages for paramedics MEDILINGUA - Rozwój umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Follow up

Tworzenie wiadomości Follow up Tworzenie wiadomości Follow up W tym przewodniku dowiesz się jak Stworzyć ciekawe wiadomości follow up, które z pewnością przykują uwagę Twoich Odbiorców. Tworzenie wiadomości Follow up 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

1. Kliknij w pole zawierające tekst i wybierz z karty Animacje ikonę Animacja niestandardowa.

1. Kliknij w pole zawierające tekst i wybierz z karty Animacje ikonę Animacja niestandardowa. Animacja w prezentacji Animacja slajdów Animacja slajdu to przejście od jednego do drugiego slajdu z efektem, któremu określamy szybkość przejścia, sposób przełączania między slajdami, obecność wybranego

Bardziej szczegółowo

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3.

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3. Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Power Point. Podstawy pracy z programem Power Point. Rozpoczynanie pracy z programem. Cechy dobrej prezentacji

Power Point. Podstawy pracy z programem Power Point. Rozpoczynanie pracy z programem. Cechy dobrej prezentacji Podstawy pracy z programem Power Point Program Power Point to edytor prezentacji multimedialnych pakietu Office 2007. Celem prezentacji jest przedstawienie w ciekawej formie określonego zagadnienia. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Prezi.com - instrukcja obsługi

Prezi.com - instrukcja obsługi Prezi.com - instrukcja obsługi Prezi.com jest programem webowym, umożliwiającym tworzenie multimedialnych prezentacji, zawierających tekst, grafikę i filmy. Całość oparta jest na dość przejrzystym interfejsie.

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zdjęć. Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. MD-future. md-future@o2.pl

Instrukcja do zdjęć. Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. MD-future. md-future@o2.pl Instrukcja do zdjęć 2011 Instrukcja krok po kroku umieszczania zdjęd na aukcji bez ograniczeo. md-future@o2.pl Spis treści Krok 1. Dopasowanie rozmiaru zdjęcia do standardów.... 3 Krok 2. Wstawianie zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi

Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Czytnik kart pamięci 8w1, Conrad USB 2.0 Instrukcja obsługi Nr produktu: 410037 Strona 1 z 5 Instalacja oprogramowania 1. Przed podpięciem czytnika Simflash Express do komputera musisz zainstalować oprogramowanie.

Bardziej szczegółowo

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki?

1. Jak utworzyć mapę z punktami korzystając z przeglądarki? Instrukcja tworzenia mapy z rozmieszczeniem stanowisk ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Aby utworzyd mapę z rozmieszczeniem punktów trzeba posiadad konto e-mail w serwisie Google albo zainstalowad na

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Personalizowanie wirtualnych pokojów

Personalizowanie wirtualnych pokojów Personalizowanie wirtualnych pokojów www.clickmeeting.pl Dowiedz się, jak spersonalizować swój wirtualny pokój, stosując kolorystykę Twojej marki oraz dodając logo organizacji. Pokażemy Ci krok po kroku,

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji, PowerPoint

Tworzenie prezentacji, PowerPoint Tworzenie prezentacji, PowerPoint PowerPoint jest programem służącym do tworzenia multimedialnych prezentacji. Prezentacja multimedialna to forma przedstawienia treści (konkretnego zagadnienia), wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik

Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Tablica SMART Board i Microsoft Office krótki poradnik Korzystanie z aplikacji Microsoft Office z tablicą SMART Board informacje ogólne Korzystając z funkcji Ink Aware, możesz pisać albo rysować bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych

Dokumentacja Administratora. aplikacji. Edytor treści edukacyjnych Dokumentacja Administratora aplikacji Edytor treści edukacyjnych aktualna na dzień 19.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 34 Spis Treści Wprowadzenie... 5 Minimalne wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo