Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania"

Transkrypt

1 Strona 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Wspólny słownik zamówień (CPV) pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne serwery

2 Strona 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE OPIS ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY OPIS TECHNICZNY WYMAGANYCH ELEMENTÓW SPRZĘTOWO-PROGRAMOWYCH SERWERY KASETOWE TYPU BLADE 6 SZTUK ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ ŚRODOWISKO WIRTUALIZACYJNE SYSTEMY OPERACYJNE DLA SERWERÓW BLADE 6 SZTUK USŁUGI WDROŻENIOWE INSTRUKTAŻ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POWYKONAWCZA WYMAGANIA ODNOŚNIE ZAKRESU ORAZ WARUNKU SERWISU... 14

3 Strona 3 1. O g ó l n e z a ł o ż e n i a p r o j e k t ow e Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie, oraz wsparcie techniczne przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wybranych elementów środowiska infrastrukturalnego służącego do uruchamiania usług informatycznych związanych z działalnością Zamawiającego. Celem niniejszego zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy technologicznej, zdolnej do funkcjonowania co najmniej w okresie najbliższych 10 lat. W ramach platformy jest uruchomiony nowoczesny, zintegrowany system informatyczny mogący obsługiwać wszystkie Jednostki Organizacyjne Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach zamówienia przygotował kompletny projekt rozbudowy który po akceptacji ze strony Zamawiającego, będzie wdrożony przez Wykonawcę. Wykonawca ma dostarczyć, zainstalować określone w projekcie elementy, skonfigurować je do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego środowiskiem oraz wykonać instruktarz pracowników Zamawiającego. Wszystkie elementy proponowanego rozwiązania dostarczone przez Wykonawcę powinny być objęte gwarancją świadczoną przez jeden podmiot z pojedynczym punktem kontaktu w przypadku awarii. Zgłoszenia muszą być przyjmowane 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz drogą telefoniczną, poprzez lub stronę www. Każde przyjęcie zgłoszenia awarii musi być potwierdzone przez Wykonawcę. O ile nie sprecyzowano inaczej poziom gwarancji powinien zapewniać czas reakcji na awarię w przypadku jej wystąpienia nie dłuższy niż 4h od momentu zgłoszenia/przekazania przez Zamawiającego informacji o awarii), czas usunięcia awarii, liczony od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia (przywrócenia pełnej sprawności urządzenia), nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji wszystkich dostarczanych licencji i sprzętu w sposób zgodny z zasadami sztuki przez certyfikowanych inżynierów sprzętu i oprogramowania. Sprzęt powinien zostać zainstalowany i skonfigurowany. Proces instalacji obejmuje w szczególności: 1. montaż i instalację serwerów blade w obudowie blade; 2. konfigurację obudów blade w celu zapewnienia poprawnej pracy dostarczonych serwerów blade 3. konfigurację istniejącej sieci SAN oraz LAN do współpracy z dostarczonymi serwerami blade 4. przetestowanie wykonanej instalacji; 5. instalację i konfigurację systemów operacyjnych środowiska wirtualnego oraz oprogramowania do zarządzania środowiskiem fizycznym i wirtualnym, 6. oznaczenie zainstalowanego sprzętu oraz połączeń kablowych w widocznym miejscu (w sposób ustalony z Zamawiającym); Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym: 1. kolejność ułożenia poszczególnych komponentów w szafach (serwery, switche, itd.); 2. sposób instalacji i konfiguracji poszczególnego oprogramowania; Wszystkie urządzenie dostarczane w ramach przetargu muszą być nowe, nie używane i wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed podpisaniem umowy. Wykonawca przeprowadzi instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania dostarczonego w ramach przetargu. Po instruktażu każdy z uczestników musi posiadać umiejętność swobodnego konfigurowania i zarządzania zainstalowaną infrastrukturą oraz oprogramowaniem. Wymagania ogólne w zakresie licencji:

4 Strona 4 1. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie oprogramowania pomiędzy urządzeniami, (np. w przypadku wymiany urządzenia na nowe) 2. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień, poprawek krytycznych, opcjonalnych oraz nowych wersji firmwareu i oprogramowania. Wymóg dostarczania nowych wersji oprogramowania nie dotyczy systemów operacyjnych i bazodanowych. 3. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych. Pozostałe wymagania infrastrukturalne oraz istniejące zasoby sprzętowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: 1. Wszystkie fizyczne elementy wchodzące w skład instalacji muszą zostać zainstalowane w ramach istniejących szaf teleinformatycznych 19''. 2. W istniejących szafach teleinformatycznych 19'' będących w posiadaniu Zamawiającego należy dostarczyć i zainstalować wszystkie elementy infrastruktury, niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwerów, tj. patchcordy światłowodowe i miedziane umożliwiające pracę sieci z prędkością 10Gb/s, kable zasilające, połączeniowe, szyny montażowe itp. 3. W budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 Zamawiający dysponuje na potrzeby realizacji niniejszego zadania 8 szafami Saifor Arctic 19 42U, ustawionymi w dwóch rzędach zorganizowanych w tzw. kiosk. Szafy wolne w ok. 50%. W każdym z rzędów znajduje się jedna szafa krosownicza oraz dwie szafy serwerowe. Okablowanie miedziane zgodne z ANSI/TIA/EIA-568 w kategorii 6A z kablami kategorii7. Na każdą z szaf serwerowych przypada 40 portów miedzianych oraz 8 portów światłowodowych E2000 APC, umożliwiających transmisję 10GBASE-T, łączących ją z szafą krosowniczą. Obie szafy krosownicze połączone są dodatkowo 32 połączeniami miedzianymi i 16 połączeniami światłowodowymi SM ze złączami E2000/APC. Szafy wyposażone są w czujniki temperatury, listwy PDU typu zero U, przednie i tylne drzwi perforowane. Obciążalność szaf min kg. Szafy krosownicze połączone są drabinkami dedykowanymi do prowadzenia okablowania. Wszystkie szafy wyposażone są w elementy do prowadzenia okablowania na dachu kiosku. W dalszej części dokumentu zebrane zostały minimalne wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia. Gdziekolwiek w dokumencie została użyta nazwa własna, zastrzeżona lub handlowa charakterystyczna dla jednego produktu lub rozwiązania Zamawiający dopuści rozwiązanie równorzędne lub lepsze innych producentów. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę zintegrowanego rozwiązania, składającego się z elementów składowych różnych producentów, pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności dostarczonych elementów z istniejącą infrastrukturą programowo-sprzętową.

5 Strona 5 2. O p i s i s t n i e j ą c e j i n f r a s t r u k t u r y Zamawiający posiada nowo wybudowaną serwerownię przy ul. Świętokrzyskiej 22 wraz z niezbędnymi systemami chłodzenia, monitoringu i bezpieczeństwa. W skład posiadanego przez Zamawiającego środowiska infrastrukturalnego, służącego do uruchamiania różnych usług informatycznych, wchodzą następujące elementy sprzętowe i programowe w następującej konfiguracji: Lp. HP Product number Opis Ilość (szt.) 1. Obudowy serwerowe blade C B21 HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure B21 HP BLc VC-FC 8Gb 24-Port Opt Kit B21 HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt AJ716B HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack B21 HP BLc 10Gb SR SFP+ Opt B21 HP 6X 2400W Gold Ht Plg FIO Pwr Sply Kit B21 HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option B21 HP BLc PH FIO Power Module Opt B21 HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA114A1 HP Installation and Startup Service B21 HP BLc SFP+ 5m 10GbE Copper Cable HA124A1 HP Technical Installation Startup SVC 2 2. Serwery blade B21 HP BL460c Gen8 10Gb FLB CTO Blade L21 HP BL460c Gen8 E FIO Kit B21 HP BL460c Gen8 E Kit B21 HP 8GB 2Rx4 PC R-11 Kit B21 HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD B21 HP FlexFabric 10Gb 2P 554FLB FIO Adptr B21 HP Fibre Channel 8Gb QMH2572 Adptr C6N36AAE HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC Serwery DL360 GEN B21 HP DL360p Gen8 10-SFF CTO Server L21 HP DL360 Gen8 E FIO Kit B21 HP DL360 Gen8 E Kit B21 HP 8GB 2Rx4 PC R-11 Kit B21 HP 1.2TB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT SC HDD B21 HP 1GbE 4-port 331FLR Adapter FIO Kit B21 HP 1GB FBWC for P-Series Smart Array B21 HP 1U SFF BB Gen8 Rail Kit AJ764A HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA B21 HP NC552SFP 10GbE 2P Flex-10 Svr Adapter B21 HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA114A1 HP Installation and Startup Service C6N36AAE HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC 1

6 Strona B21 HP 1U CMA for BB Gen8 Rail Kit B21 HP BLc SFP+ 5m 10GbE Copper Cable MS WS12 Std ROK en/ru/pl/cs SW A2U57AA HP Mobile USB nls DVDRW Drive 1 4. Oprogramowanie Data Protector 4.1. B6961AAE HP Data Prot Start Pk Win emedia/eltu B6953AAE HP Data Prt drive ext UNIX/NAS/SAN E-LTU B7038AAE HP DP Advanced Backup to Disk 1TB E-LTU B6965BAE HP DP On-line Backup for Windows E-LTU TB737AAE HP DP Granular Recovery Extens. SW E-LTU HA107A3 HP 3y 24x7 SW Support 1 5. Oprogramowanie VMWare 5.1. BD713AAE VMw vsphere Ent 1P 3yr E-LTU BD725AAE VMw vcntr Srv Std 3yr E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC 1 6. Przełączniki sieciowe SAN 6.1. AM868B HP 8/24 Base 16-ports Enabled SAN Switch H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA113A1 HP Installation Service AJ716B HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack Przełączniki sieciowe LAN 7.1. JC105A HP G Switch JC091A HP port 10GbE SFP+ Module JC680A HP A58x0AF 650W AC Power Supply JC772A HP 5900AF-48XG-4QSFP+ Switch H1K92A3 HP 3Y 4 hr 24x7 Proactive Care SVC HA113A1 HP Installation Service JD092B HP X130 10G SFP+ LC SR Transceiver JD097C HP X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable JG326A HP X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC Cable JG552A HP X711 Frt(prt)-Bck(pwr) HV Fan Tray 4 8. Biblioteka taśmowa MSL BL543B HP MSL LTO FC Tape Lbry H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC HA114A1 HP Installation and Startup Service AH220A HP MSL Redundant Power Supply Kit C7978A HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge Q2011A HP LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack C7975A HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape Macierz dyskowa 3PAR QR485A HP 3PAR StoreServ N Storage Base QR486A HP 3PAR pt 8Gb/s FC Adapter HA114A1 HP Installation and Startup Service QR496A HP M GB 6G SAS 10K 2.5in HDD BC773AAE HP 3PAR 7400 OS Suite Base E-LTU BC774AAE HP 3PAR 7400 OS Suite Drive E-LTU BC775AAE HP 3PAR 7400 Replication Ste Base E-LTU BC776AAE HP 3PAR 7400 Replication Ste Drive E-LTU BC785AAE HP 3PAR 7400 Dynamic Opt Base E-LTU BC786AAE HP 3PAR 7400 Dynamic Opt Drive E-LTU BC791AAE HP 3PAR 7400 Virtual Domains Base E-LTU 1

7 Strona BC792AAE HP 3PAR 7400 Virt Domains Drive E-LTU BC795AAE HP 3PAR 7400 Reporting Suite E-LTU H1K93A3 HP 3Y 4 hr 24x7 w DMR Proactive Care SVC QK734A HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl AG475A HP Inside/Datacenter XLarge Logistic SVC 1 Całość dokumentacji posiadanego przez Zamawiającego środowiska infrastrukturalnego zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

8 Strona 8 3. O p i s T e c h n i c z n y W ym a g a n y c h E l e m e n t ów S p r z ę t ow o - P r o g r a m ow yc h 3.1 Serwery kasetowe typu blade 6 sztuk W ramach zamówienia należy dostarczyć minimum 6 serwerów kasetowych w pełni zgodnych z istniejącą infrastrukturą typu Blade. Każdy dostarczony serwer musi spełniać poniższe minimalne wymagania: 1. Procesor klasy x86-64-bit zapewniający uzyskanie wyniku min 572 pkt w teście SPECint_rate_base2006 (Results Base) dla oferowanego serwera w konfiguracji co najmniej dwuprocesorowej. Zamawiający wymaga, aby wynik testu był dostępny publicznie na stronie 2. Liczba zainstalowanych procesorów w każdym serwerze: 2 3. Zainstalowane 48 GB RAM DDR3- Registred DIMMs, minimum 1600MHz z korekcją błędów ECC 4. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 512GB 5. Sterownik dysków wewnętrznych: RAID 0,1 6. Zainstalowane 2 dyski SAS min. 300GB 10k typu Hot-plug lub równoważne minimum dwa dyski SSD o pojemności sumarycznej minimum 600GB 7. Minimum 2 Interfejsy sieciowe 10GbE z możliwością podzielenia każdego interfejsu na 4 karty sieciowe (posiadające własne adresy MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe). Podział musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. 8. Minimum 2 interfejsy Fibre Channel, każdy port o szybkości 8Gb/s 9. Wspierane systemy operacyjne: MS Windows 2012, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware. 10. Sewer musi być w pełni kompatybilny z istniejącą infrastrukturą typu Blade. 3.2 Rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej Wykonawca, przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji dostarczonych serwerów jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, nie później niż 1 tydzień po podpisaniu umowy, projekt rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. Zamawiający niezwłocznie dokona oceny przedstawionego projektu i na piśmie przekaże Wykonawcy akceptację projektu lub swoje zastrzeżenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy przestawionym przez Wykonawcę projektem a specyfikacją. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, opierając się na przedstawionym projekcie, Wykonawca musi w ramach niniejszego zadania, wykonać odpowiednią ilość dodatkowych połączeń sieciowych pomiędzy istniejącymi oraz dostarczonymi elementami aktywnymi, zakupić i dostarczyć Zamawiającemu, jeśli będą wymagane w projekcie - dodatkowe patchcordy, kable połączeniowe, wkładki SFP, adaptery, karty i moduły

9 Strona 9 sieciowe itp. elementy tak, żeby uzyskać w pełni funkcjonalną infrastrukturę (z zachowaniem redundancji) opisaną w projekcie zatwierdzonym przez Zamawiającego. Ponadto, wykonawca musi dostarczyć i zainstalować adapter sieciowy (CVR-X2-SFP10G - OneX Adapter, lub odpowiednik dla supervisora 2T) wraz z niezbędnymi elementami (wkładka SFP+ 10G), dla istniejącego switcha Cisco Catalyst 6504E, stanowiącego punkt centralny miejskiej sieci światłowodowej, znajdującego się w serwerowni Urzędu Miasta przy ul. Głogowskiego 3/5. Switch Cisco Catalyst 6504E wyposażony posiadany przez Zamawiającego zawiera moduł Supervisor 2T with integrated switch fabric /PFC4. Ponadto Wykonawca dostarczy dwie wkładki SFP+ dla istniejących switchy HP 5900AF-48XG-4QSFP+, zlokalizowanych w serwerowni przy ul. Świętokrzyskiej 22, w celu uzyskania dwóch redundantnych połączeń pomiędzy oboma serwerowniami o przepustowości 10Gb/s każde. Pomiędzy oboma serwerowniami wykonane jest połączenie światłowodowe, o długości ok. 4 km, kablem 64J (jednomodowym). Wkładki dostarczone dla switcha Cisco Catalyst 6504E oraz do switchy HP 5900AF mają być kompatybilne ze sobą i umożliwiać nawiązanie połączenia z prędkością 10G/s. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników oryginalnych wkładek pod warunkiem zachowania przez dostarczony sprzęt pełnej kompatybilności z posiadanymi przez /Zamawiającego urządzeniami. Po fizycznym zestawieniu połączeń, Zamawiający jest zobowiązany do wykonania konfiguracji przełącznika Cisco Catalyst 6504E zlokalizowanego w serwerowni przy ul. Głogowskiego 3/5 oraz przełączników HP 5900AF-48XG-4QSFP+ zlokalizowanych w serwerowni przy ul. Świętokrzyskiej 22. Prace konfiguracyjne powinny obejmować co najmniej: konfigurację interfejsów sieciowych, konfigurację VLAN-ów, konfigurację automatycznego przełączania transmisji pomiędzy łączami w przypadku awarii na jednej z linii, konfigurację adresacji. 3.3 Środowisko wirtualizacyjne systemy operacyjne dla serwerów blade 6 sztuk W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć odpowiednią ilość licencji dla systemów operacyjnych na 6 serwerów blade (minimum 6 licencji w przypadku licencjonowania per serwer lub co najmniej 12 licencji w przypadku licencjonowania per procesor, lecz nie mniej niż łączna liczba procesorów w dostarczonych serwerach blade) na środowisko wirtualne, zgodne z poniższymi wymaganiami. Środowisko wirtualne musi zostać uruchomione na wszystkich serwerach kasetowych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia należy dostarczyć odpowiednią liczbę licencji wymaganych do wykorzystania pełnej mocy obliczeniowej (CPU, RAM, HDD, sieć) wszystkich zaoferowanych serwerów kasetowych. 1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 8 procesorowych. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM.

10 Strona Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 7. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 8. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 9. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM, w którym oprogramowanie może być uruchamiane tylko na serwerach jednego producenta. 10. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 12. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 13. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności, lub umożliwiać wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego centralnej konsoli graficznej do zarządzania maszynami wirtualnymi. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 14. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 15. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 16. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 17. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 18. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. 19. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. 20. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 21. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. 22. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia zwirtualizowanych dysków maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi zasobami dyskowymi. 23. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm wysokiej dostępności aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione

11 Strona 11 na nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 24. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać mechanizm takiego zabezpieczenia wybranych przez administratora wirtualnych maszyn, aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego maszyny które na nim pracowały były bezprzerwowo dostępne na innym serwerze z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 25. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. 26. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 27. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). 28. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek. 29. Rozwiązanie musi mieć możliwość automatycznego równoważenia obciążenia serwerów fizycznych poprzez przenoszenie pracujących wirtualnych maszyn pomiędzy nimi. Mechanizm ten musi być wyposażony w możliwość definiowania reguł przenoszenia np. przeniesienie maszyny wirtualnej wymusza przeniesienie innej lub równoważenie następuje w obrębie zdefiniowanych grup wirtualnych maszyn pomiędzy wybranymi serwerami fizycznymi. 30. Rozwiązanie musi mieć możliwość oszczędzania energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie wskazanych serwerów fizycznych w przypadku braku obciążenia generowanego przez wirtualne maszyny i automatycznego ich włączenia w sytuacji wzrostu obciążenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po dostarczeniu, zainstalowaniu i skonfigurowaniu środowiska wirtualizacyjnego, wykorzystując posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie Windows Server 2012 Data Center, utworzył w celu przeprowadzenia testów przez Zamawiającego, co najmniej po jednej maszynie wirtualnej z systemem Windows 2012 Server Data Center na każdym z dostarczonych serwerów blade, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przydziału zasobów przekazanymi przez Zamawiającego. Na testowych maszynach wirtualnych Wykonawca ma obowiązek skonfigurować oprogramowanie do zarządzania, monitoringu i backupu posiadane przez Zamawiającego. 4. U s ł u g i w d r o ż e n i ow e. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić usługi instalacji i konfiguracji towarzyszące dostawie, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi: 1. Usługa instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem dostawy: 1.1. Przygotowanie projektu technicznego, instalacja oraz konfiguracja dostarczonego sprzętu Przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego projektu technicznego w zakresie konfiguracji dostarczanej infrastruktury i oprogramowania. Instalacja fizyczna sprzętu we wskazanych miejscach. Podłączenie do sieci zasilającej i logicznej. Aktualizacja firmware dostarczonego sprzętu. Podłączenie dostarczonego sprzętu do istniejącej sieci SAN zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi

12 Strona Instalacja i konfiguracja, dedykowanych do obsługi oprogramowania wirtualizacyjnego, serwerów wraz z konfiguracją funkcjonalności umożliwiającej: Przenoszenie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez konieczności zatrzymywania maszyn wirtualnych. Automatyczne uruchomienie maszyn wirtualnych działających na serwerze fizycznym, który uległ awarii sprzętowej, na innym dostępnym w środowisku blade serwerze. Podział zasobów fizycznych serwerów blade na pule umożliwiające przydzielanie różnych części tych zasobów różnym serwerom wirtualnym. Centralne zarządzanie i monitorowanie stanu środowiska serwerów fizycznych i wirtualnych Konfiguracja posiadanego przez Wykonawcę oprogramowania monitorowania infrastruktury IT: Identyfikacja nowo dostarczonych urządzeń w ramach infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego i zaimportowanie ich do systemu monitoringu Konfiguracja monitorowania dostępności urządzeń oraz usług z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Konfiguracja monitorowania wydajności wraz z konfiguracją źródeł danych 1.4. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych - walidacji rozwiązania (audyt konfiguracji względem opracowanego projektu technicznego) Opracowanie dokumentacji powykonawczej (w formie aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji) i zaleceń powdrożeniowych obejmujące: Szczegółowy opis konfiguracji urządzeń i oprogramowania. Szczegółowy schemat połączeń pomiędzy urządzeniami (w formie graficznej i opisowej). Procedury operacyjne dla administratorów. Procedury awaryjnego odtwarzania danych i konfiguracji systemu po awarii. 2. Dostarczane w ramach realizacji dokumenty, opracowania i inne materiały muszą zawierać co najmniej: 2.1. Projekt techniczny zawierający minimalnie: Zestawienie dostarczonych elementów sprzętowych Rysunki logiczne rozwiązania, Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem odpowiednich portów w odpowiednich urządzeniach, Oznaczenia połączeń fizycznych Zestawienie wymaganych wersji oprogramowania podstawowego i rozszerzeń (o ile ma to zastosowanie), Zestawienie wymaganych łat systemu operacyjnego (ang. Patch Management), 2.2.Opis testów zawierający minimalnie: Zestawienie stosowanej nomenklatury, Weryfikację zgodności konfiguracji poszczególnych elementów z projektem technicznym, Weryfikację zgodności konfiguracji klastra, pakietów i rozszerzeń z projektem technicznym (o ile ma to zastosowanie),

13 Strona 13 Weryfikację zgodności przyjętych oznaczeń połączeń fizycznych z projektem technicznym, Weryfikację odporności na awarie pojedynczych komponentów sprzętowych Dokumentacja powykonawcza i zalecenia powdrożeniowe zawierający minimalnie: Zestawienie stosowanej nomenklatury, Rysunki logiczne rozwiązania, Zestawienie nazewnictwa poszczególnych elementów systemu, Rysunki połączeń fizycznych ze wskazaniem odpowiednich portów w odpowiednich urządzeniach, Zestawienie oznaczeń połączeń fizycznych, Zestawienie zainstalowanych wersji oprogramowania podstawowego i rozszerzeń (o ile ma to zastosowanie), 5. I n s t r u k t a ż Po zakończeniu testów rozbudowanego środowiska, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktarzu dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego. Instruktarz powinien obejmować co najmniej: - przedstawienie funkcjonalności, parametrów, konfiguracji dostarczonych serwerów blade - omówienie wykonanej konfiguracji połączeń sieciowych - omówienie instalacji systemów operacyjnych środowiska wirtualizatora i funkcjonalności środowiska wirtualizatora - omówienie konfiguracji maszyn wirtualnych, sposobu skonfigurowania systemu backupu oraz systemu monitoringu. 6. D o k u m e n t a c j a p r o j e k t ow a i p ow yk o n a w c z a Wykonawca, przed przystąpieniem do instalacji i konfiguracji dostarczonych serwerów jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy, projekt rozbudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w formie papierowej oraz na nośniku cyfrowym. Zamawiający niezwłocznie dokona oceny przedstawionego projektu i na piśmie przekaże Wykonawcy akceptację projektu lub swoje zastrzeżenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy przestawionym przez Wykonawcę projektem a specyfikacją. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca nie później niż w ciągu 1 tygodnia przedstawia Zamawiającemu do ponownej akceptacji poprawiony projekt uwzględniający zgłoszone zastrzeżenia. Po zakończeniu dostaw sprzętu opisanego w niniejszej specyfikacji oraz prac instalacyjnych i konfiguracyjnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w trzech kopiach (w formie wydruku papierowego i na cyfrowym nośniku danych) dokumentację powykonawczą obejmującą całość wykonanych prac. Dokumentacja powykonawcza ma zostać wykonana jako aktualizacja dokumentacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy posiadaną przez siebie dokumentację istniejącej infrastruktury w formie elektronicznej.

14 Strona W ym a g a n i a o d n o ś n i e z a k r e s u o r a z w a r u n k ów s e r w i s u W ramach serwisu Wykonawca świadczył będzie usługi polegające na wsparciu w utrzymaniu dostarczonego systemu przez okres minimum 5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W ramach serwisu Wykonawca świadczył będzie usługi polegające na wsparciu w utrzymaniu dostarczonego systemu przez okres minimum 1 roku od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Warunki świadczenia umowy serwisowej Warunki świadczenia wsparcia serwisowego 1. Wykonawca zapewni centrum obsługi, które będzie odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń serwisowych związanych z eksploatacją, zarządzaniem i utrzymaniem sprzętu w trybie 5 dni w tygodniu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz , gwarantowany czas naprawy lub przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu w ciągu 48h od zgłoszenia. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe do 4 h. Centrum obsługi musi umożliwiać rejestrację zgłoszeń za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, faksu, zgodnie z danymi kontaktowymi przedstawionymi przed podpisaniem umowy. 2. W okresie serwisu Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego oraz funkcjonalnego dla oferowanego systemu, minimum w zakresie wszystkich elementów infrastruktury sprzętowej: serwery, biblioteka taśmowa, sieć SAN oraz LAN, system dyskowy oraz infrastruktury programowej: system wirtualizacji serwerów oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych. W okresie obowiązywania wsparcia i gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego oraz firmware dla wszystkich urządzeń oraz oprogramowania objętego niniejszym zamówieniem. 3. W ramach serwisu Wykonawca będzie usuwał awarie (Awaria utrata osiągniętej funkcjonalności, uszkodzenie dostarczonych urządzeń), wykonywał naprawy urządzeń oraz świadczył wsparcie dla Zamawiającego zgodnie z zakresem i poniższymi wymaganiami. Wymagania w zakresie usuwania awarii: przyjmowanie zgłoszeń awarii pod jednym numerem zgłoszeniowym (telefonicznie), pocztą elektroniczną oraz faksem przez 8 godzin dziennie w godzinach pracy Zamawiającego (pn.- pt. 7:30-15:30) w dni robocze. zdalna pomoc w zakresie diagnozy awarii we współpracy z Zamawiającym. analiza awarii usuwanie awarii w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym od rejestracji zgłoszenia, przy czym zgłoszenia zgłoszone poza zdefiniowanymi godzinami pracy Zamawiającego (pn.- pt. 7:00-16:00) uznaje się za zarejestrowane w następującym dniu roboczym. usuwanie awarii w miejscu instalacji w ciągu dwóch dni roboczych od rejestracji zgłoszenia, przy czym zgłoszenia zgłoszone poza zdefiniowanymi godzinami pracy Zamawiającego (pn.- pt. 7:00-16:00) uznaje się za zarejestrowane w następującym dniu roboczym naprawa bądź wymiana części będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego.

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy:

Umowa nr.. UMOWA Nr.. Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA Nr.. Postępowanie nr BZP.2420.39.2011.BD Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Zawarta w dniu r., we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Uniwersyteckim 1,

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego opisanego w pkt III

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu teleinformatycznego-część 1 i 2- realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Dostawa sprzętu teleinformatycznego-część 1 i 2- realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Strona 1 Or.V.271.7.2015 Ostrowiec Świętokrzyski, 05.06.2015 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr Nr 2015/S 092-165188 z dnia 13.05.2015)

Bardziej szczegółowo

I. Obudowa serwerów kasetowych

I. Obudowa serwerów kasetowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Zadanie 1 Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z usługą montażu w CPD Zamawiającego jednej obudowy serwerów kasetowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Kąty Wrocławskie, r.

Kąty Wrocławskie, r. Kąty Wrocławskie, 26.06.2014 r. Gmina Kąty Wrocławskie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Wdrożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wirtualizacji środowiska serwerowego wraz z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Załącznik nr 1 do specyfikacji Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozbudowy każdego z dwóch posiadanych serwerów blade HP BL 860C i2

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać: Część B SIWZ Serwer 1 szt. Parametry serwera: Serwer fabrycznie nowy; Obudowa o wysokości 1U lub 2U wraz z wysuwanymi teleskopowo szynami montaŝowymi umoŝliwiającymi instalacje w szafie Rack 19 ; Płyta

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowej, macierzy dyskowych Zamawiającego oraz posiadanych licencji. II. Realizacja zamówienia

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści OI/KA/115/2011 Załącznik nr 3 do siwz /nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU... 2 INSTALACJA I URUCHOMIENIE DOSTARCZONEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMOGÓW I WARUNKI JEGO REALIZACJI. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania co do sposobu jego realizacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMOGÓW I WARUNKI JEGO REALIZACJI. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania co do sposobu jego realizacji. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYMOGÓW I WARUNKI JEGO REALIZACJI Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz wymagania co do sposobu jego realizacji. 1. Na całość przedmiotu zamówienia składają się: 1. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r. dot.: numer sprawy: 14/SISP-2/PN/2014 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń do modernizacji sieci komputerowej oraz systemu do zarządzania i monitoringu sieci wraz z usługą konfiguracji sieci

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia:

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup, dostawa i montaż sprzętu serwerowego na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Informacje o zamawiającym i przedmiocie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo