Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika"

Transkrypt

1 Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

2

3 SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie... 3 Zakaz prawny... 3 Wyłączenie odpowiedzialności... 3 Informacje dotyczące określonego modelu...4 Przewodnik po elementach składowych... 5 Elementy zewnętrzne... 5 Wnętrze... 6 Instalacja sterownika i oprogramowania...7 Instalacja sterownika drukarki...7 Uaktualnianie lub usuwanie sterownika drukarki... 7 Instalacja programu Smart Organizing Monitor...8 Co to jest Smart Organizing Monitor? Ładowanie papieru Obsługiwany papier...11 Niezalecane typy papieru Obszar wydruku...13 Ładowanie papieru...14 Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje...19 Drukowanie na obu stronach arkuszy Anulowanie zadania drukowania...21 Jeśli wystąpi niezgodność papieru...22 Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Resetowanie zadania drukowania Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Sprawdzanie informacji o systemie...23 Sprawdzanie informacji o statusie Drukowanie strony konfiguracyjnej...24 Konfiguracja ustawień urządzenia...25 Ustawienia kart

4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Konserwacja urządzenia Wymiana modułu drukującego Uwagi dotyczące czyszczenia...29 Czyszczenie wnętrza urządzenia Rozwiązywanie problemów Typowe problemy Problemy z podawaniem papieru Usuwanie papieru zaciętego podczas drukowania...34 Problemy z jakością wydruku Sprawdzanie stanu urządzenia Problemy z drukarką...38 Pozycje wydruków nie zgadzają się z wyświetlonymi pozycjami...39 Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Dodatek Uwagi na temat tonera...43 Przenoszenie i transport drukarki...44 Usuwanie odpadów Uzyskiwanie informacji Materiały eksploatacyjne...46 Moduł drukujący...46 Specyfikacje urządzenia...47 Funkcje ogólne Specyfikacje Specyfikacje funkcji drukarki Znaki towarowe INDEKS

5 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi operacyjne, oraz jak użytkować to urządzenie. W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i odniesienia korzyści, przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności szybko znaleźć potrzebne informacje. Zakaz prawny Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Wyłączenie odpowiedzialności Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub działania urządzenia. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. Niektóre ilustracje lub wyjaśnienia w niniejszym podręczniku mogą różnić się od Twojego produktu w związku z wprowadzonymi ulepszeniami lub zmianami produktu. 3

6 1. Przewodnik po urządzeniu Informacje dotyczące określonego modelu Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera informacje, które identyfikują region, do którego należy urządzenie. Przeczytaj etykietę. CHZ966 Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Przeczytaj informacje pod symbolem wskazującym na region danego urządzenia. (głównie Europa i Azja) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A: CODE XXXX -22, V (głównie Ameryka Północna) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B: CODE XXXX -11, V W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu A, oznacza to jednostki metryczne. Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu B, oznacza to jednostki calowe. 4

7 Przewodnik po elementach składowych Przewodnik po elementach składowych W niniejszej sekcji przedstawiono nazwy różnych części znajdujących się z przodu i z tyłu urządzenia wraz z opisem ich funkcji. Elementy zewnętrzne CHZ Pokrywa konserwacyjna Pokrywę tę należy unieść w celu wymiany elementów eksploatacyjnych lub usunięcia zablokowanego papieru. 2. Kaseta na papier Kaseta ta mieści do 50 arkuszy zwykłego papieru. 3. Wskaźnik zasilania Wskaźnik ten zapala się na niebiesko po włączeniu urządzenia. Wskaźnik miga po otrzymaniu zadania drukowania i w trakcie wykonywania wydruków. 4. Przycisk [Wysuw strony] Przycisk ten należy nacisnąć, aby wznowić drukowanie po jego wcześniejszym zatrzymaniu na skutek wyczerpania się papieru lub błędu ustawień papieru. 5. Przycisk [Reset zadania] Wciśnij ten przycisk, aby anulować trwający wydruk. 5

8 1. Przewodnik po urządzeniu 6. Wskaźnik błędu Wskaźnik ten zapala się na czerwono, jeżeli w urządzeniu zabrakło papieru lub innych materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ustawienia papieru nie zgadzają się z ustawieniami określonymi przez sterownik lub jeśli wystąpiły inne nieprawidłowości. 7. Przedłużenie tacy ręcznej Przedłużenie tacy należy wysunąć i wydłużyć w celu podtrzymania papieru wyjściowego. 8. Pokrywa przednia Pokrywę tę należy otworzyć, aby przed rozpoczęciem drukowania wysunąć tacę wyjściową. 9. Port USB Portu tego należy użyć, aby podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. 10. Pokrywa kasety na papier Pokrywę należy unieść, po czym wysunąć źródłową kasetę na papier w celu załadowania papieru. 11. Kabel zasilający Podłącz kabel zasilający do urządzenia we wskazanym miejscu. Drugi koniec kabla włóż bezpośrednio do położonego w pobliżu ściennego gniazda elektrycznego. 12. Przełącznik zasilania Przełącznik ten służy do włączania i wyłączania zasilania urządzenia. Wnętrze 1 CHZ Moduł drukujący Wymienny materiał eksploatacyjny wymagany do wykonywania wydruków na papierze. W przybliżeniu należy go wymienić po każdym wydrukowaniu 2000 stron. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany modułu, patrz str.27 "Wymiana modułu drukującego". 6

9 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalacja sterownika i oprogramowania Sterownik konieczny dla niniejszego urządzenia można zainstalować przy użyciu załączonej płyty CD- ROM. Systemy operacyjne kompatybilne ze sterownikami i oprogramowaniem dla niniejszego urządzenia to: Windows XP/Vista/7 oraz Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Procedura opisana w niniejszej sekcji to procedura przykładowa wykorzystująca Windows 7. Właściwa procedura może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć od urządzenia kabel USB oraz wyłączyć urządzenie. Instalacja sterownika drukarki 1. Zamknij wszystkie aplikacje z wyjątkiem tego podręcznika. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. 3. W menu płyty CD-ROM kliknij [Sterownik drukarki DDST]. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w kreatorze instalacji. Uaktualnianie lub usuwanie sterownika drukarki Uaktualnianie sterownika drukarki 1. W menu [Start], kliknij [Urządzenia i drukarki]. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę modelu drukarki, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij [Właściwości drukarki]. 3. Kliknij kartę [Zaawansowane]. 4. Kliknij [Nowy sterownik...], a następnie kliknij [Dalej]. 5. Kliknij przycisk [Z dysku...]. 6. Kliknij [Przeglądaj...], po czym wybierz lokalizację sterownika drukarki. 7. Kliknij przycisk [OK], a następnie określ model drukarki. 8. Kliknij przycisk [Następny]. 9. Kliknij [Zakończ]. 10. Kliknij [OK], aby zamknąć okno dialogowe właściwości drukarki. 11. Uruchom ponownie komputer. 7

10 1. Przewodnik po urządzeniu Usuwanie sterownika drukarki 1. W menu [Start], kliknij [Urządzenia i drukarki]. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę drukarki, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij [Usuń urządzenie]. 3. Kliknij [Tak]. 4. Kliknij dowolną ikonę drukarki, a następnie kliknij [Właściwości serwera wydruku]. 5. Kliknij kartę [Sterowniki]. 6. Kliknij przycisk [Zmień ustawienia sterownika], jeżeli jest wyświetlony. 7. Kliknij [Usuń...]. 8. Wybierz [Usuń sterownik i pakiet sterowników.], po czym kliknij [OK]. 9. Kliknij [Tak]. 10. Kliknij przycisk [Usuń]. 11. Kliknij przycisk [OK]. 12. Kliknij [Zamknij], aby zamknąć okno dialogowe właściwości serwera wydruku. Instalacja programu Smart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor to narzędzie umożliwiające modyfikację ustawień urządzenia lub wyświetlenie statusu urządzenia przy użyciu komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.9 "Co to jest Smart Organizing Monitor?". 1. Zamknij wszystkie aplikacje z wyjątkiem tego podręcznika. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. 3. W menu płyty CD-ROM kliknij [Smart Organizing Monitor]. 4. Wybierz język dla programu Smart Organizing Monitor. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w kreatorze instalacji. 8

11 Co to jest Smart Organizing Monitor? Co to jest Smart Organizing Monitor? Przed użyciem narzędzie to należy zainstalować na komputerze z załączonej płyty CD-ROM. Smart Organizing Monitor umożliwia następujące funkcje: Wyświetlanie statusu urządzenia Wyświetlanie komunikatów dotyczących zacięcia papieru oraz innych komunikatów o błędach. Ustawienia rozmiaru i typu papieru Wyświetlanie ustawień rozmiarów i typów papieru dostępnych na urządzeniu. Drukowanie stron testowych i konfiguracyjnych Wydruk listy/raportu w celu sprawdzenia listy ustawień urządzenia oraz innych informacji. Modyfikacja ustawień systemu Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru oraz inne ustawienia na urządzeniu. Modyfikacja ustawień drukarki Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia drukowania niniejszego urządzenia, takie jak [Pomiń błąd:] i [Limit czasu wej/wyj:]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podstawowych instrukcji dotyczących Smart Organizing Monitor, patrz str.23 "Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor". 9

12 10 1. Przewodnik po urządzeniu

13 2. Ładowanie papieru Obsługiwany papier Rozmiar papieru A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Niestandardowy rozmiar papieru Poniższe rozmiary papieru obsługiwane są jako niestandardowe rozmiary papieru: Około mm (3,6-8,5 cala) szerokości Około mm (5,8-11,7 cala) długości Typ papieru Papier zwykły ( g/m 2 (20-24 funtów)) Papier ekologiczny ( g/m 2 (20-24 funtów)) Papier cienki (60-64 g/m 2 (16 funtów)) Papier gruby (105 g/m 2 (28 funtów)) Pojemność papieru 50 arkuszy (80 g/m 2, 20 funtów) 11

14 2. Ładowanie papieru Niezalecane typy papieru Nie używaj poniższych typów papieru: Papier do drukarek atramentowych Papier specjalny GelJet Papier zagięty, złożony lub zmięty Papier zwinięty lub wypaczony Papier pomarszczony Papier wilgotny Brudny lub zniszczony papier Papier zbyt suchy, wytwarzający ładunki elektrostatyczne Papier uprzednio zadrukowany, z wyjątkiem firmowego papieru z nagłówkiem. Wadliwe działanie drukarki jest szczególnie prawdopodobne w przypadku korzystania z papieru używanego w innych drukarkach (np. kopiarkach czarno-białych i kolorowych, drukarkach atramentowych itd.) Papier specjalny, np. papier termoczuły, folia aluminiowa, kalka i papier przewodzący Papier o gramaturze przekraczającej górne i dolne wartości graniczne Papier z okienkami, otworami, perforacjami, wycięciami lub tłoczeniami Samoprzylepny papier etykietowy, z odsłoniętą warstwą kleju lub papieru podkładowego Papier ze spinaczami lub zszywkami Ładując papier nie dotykaj jego powierzchni. Nawet jeśli papier jest odpowiedni dla urządzenia, jego niewłaściwe przechowywanie może spowodować zacięcia papieru, obniżenie jakości oraz awarie. 12

15 Obszar wydruku Obszar wydruku Na wykresie poniżej pokazano obszar arkuszu papieru, gdzie urządzenie może drukować. Ze sterownika drukarki CHZ Obszar drukowania 2. Kierunek podawania papieru 3. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) 4. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) Obszar wydruku może się różnić w zależności od rozmiaru papieru i ustawień sterownika drukarki. 13

16 2. Ładowanie papieru Ładowanie papieru Stos papieru do drukowania należy załadować do kasety na papier z tyłu urządzenia. Ładując papier, należy skonfigurować rozmiar i typ papieru. Drukując dokument, należy określić rozmiar i typ papieru w sterowniku drukarki, dzięki czemu ustawień skonfigurowanych przy ładowaniu papieru będzie można użyć do drukowania. 1. Otwórz pokrywę kasety na papier i wysuń kasetę. 1 2 CHZ Po wysunięciu kasety przechyl ją do przodu i do tyłu, po czym przymocuj jej koniec do urządzenia. 1 2 CHZ006 14

17 Ładowanie papieru 3. Przekartkuj papier przed załadowaniem go do kasety. CBK Przesuń prowadnice papieru z obu stron w kierunku zewnętrznym, a następnie załaduł papier stroną drukowaną skierowaną do góry aż do jego zatrzymania CHZ Dopasuj prowadnice papieru z obu stron do szerokości papieru. CHZ008 15

18 2. Ładowanie papieru 6. Otwórz pokrywę przednią i przedłużenie kasety. CHZ027 Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Procedura opisana w niniejszej sekcji to procedura przykładowa wykorzystująca Windows 7. Właściwa procedura może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Określanie typu i rozmiaru papieru 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Stan] kliknij opcję [Zmień...]. 5. Wybierz typ i rozmiar papieru, a następnie kliknij [OK]. 6. Kliknij przycisk [Zamknij]. Zmiana niestandardowego rozmiaru papieru 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 5. Na karcie [System] z listy [Jednostka miary:] wybierz [mm] lub [cal]. 6. W polu [Poziomo: (od 90 do 216 mm)] wprowadź szerokość. 7. W polu [Pionowo: (od 148 do 297 mm)] wprowadź długość. 8. Kliknij przycisk [OK]. 16

19 Ładowanie papieru 9. Kliknij przycisk [Zamknij]. 17

20 18 2. Ładowanie papieru

21 3. Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje Aby wydrukować dokument z komputera należy użyć sterownika drukarki. 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. W razie potrzeby zmień ustawienia drukowania. Przy użyciu sterownika drukarki można określić następujące ustawienia drukowania: Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu Podział pojedynczej strony i jej wydruk na wielu arkuszach Drukowanie na obu stronach arkusza Brak wydruku pustych stron Sortowanie wydruków Zapis ustawień sterownika drukarki Wywoływanie i usuwanie zapisanych ustawień właściwości drukarki Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym Drukowanie dokumentu znajdującego się na papierze dużego rozmiaru na papier mniejszego rozmiaru Powiększanie i zmniejszanie rozmiaru dokumentu Zmiana rozdzielczości wydruku Oszczędność tonera podczas drukowania Zmiana wzoru symulowania kolorów Stemplowanie tekstu na wydrukach Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji ustawień, kliknij [Pomoc]. 19

22 3. Drukowanie dokumentów 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian, kliknij [OK]. 4. Drukuj dokument za pomocą funkcji drukowania aplikacji, w której go utworzono. Jeżeli dojdzie do zacięcia papieru, po wydrukowaniu bieżącej strony drukowanie zostanie wstrzymane. Aby usunąć zacięty papier, należy otworzyć pokrywę konserwacyjną. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po zamknięciu pokrywy konserwacyjnej. Jeżeli pokrywa konserwacyjna nie jest otwarta w celu usunięcia zaciętego papieru, aby wznowić drukowanie należy nacisnąć przycisk [Wysuw strony]. Drukowanie na obu stronach arkuszy 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. Na karcie [Konfiguracja], w polu listy [Dupleks:] wybierz sposób otwarcia powiązanego dokumentu wyjściowego. 3. Po wprowadzeniu wszelkich innych ustawień kliknij [OK]. 4. Rozpocznij drukowanie. Urządzenie zadrukowywuje najpierw tylko jedną stronę papieru, po czym wyświetla na ekranie programu Smart Organizing Monitor komunikat o konieczności ponownego załadowania wydruków odwróconych w drugą stronę. 5. Wyjmij wszystkie wydruki z tacy wyjściowej i umieść je w tacy wejściowej. Aby drukować na drugiej stronie wydruków, należy odwróć je na drugą stronę, w taki sposób by pusta strona skierowana była do góry, po czym umieścić je w tacy wejściowej. Pionowo CHZ921 20

23 Podstawowe operacje Poziomo CHZ Naciśnij przycisk [Wysuw strony]. Anulowanie zadania drukowania Zadanie drukowania można anulować przy użyciu komputera lub panela operacyjnego urządzenia, w zależności od statusu zadania. Anulowanie zadania drukowania przed rozpoczęciem drukowania 1. Na pasku zadań komputera dwukrotnie kliknij ikonę drukarki. 2. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować, po czym kliknij menu [Dokument], a następnie przycisk [Anuluj]. W przypadku anulowania zadania drukowania, które już zostało przetworzone, kilka stron może zostać wydrukowanych, zanim zadanie zostanie anulowane. Anulowanie zadania drukowania dużych rozmiarów może zająć dłuższą chwilę. Anulowanie zadania drukowania podczas drukowania 1. Naciśnij przycisk [Reset zadania]. 21

24 3. Drukowanie dokumentów Jeśli wystąpi niezgodność papieru Jeżeli rozmiar lub typ papieru nie zgadzają się z ustawieniami zadania drukowania, urządzenie powiadomi o błędzie. Istnieją dwa sposoby likwidacji błędu: Kontynuuj drukowanie przy użyciu niezgodnego papieru Użyj funkcji wysuw strony aby zignorować błąd i drukuj przy użyciu niezgodnego papieru. Zresetuj zadanie drukowania. Anuluj drukowanie. Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Jeżeli papier jest za mały w stosunku do zadania drukowania, wydrukowany obraz zostanie przycięty. 1. Jeżeli komunikat o błędzie wyświetli się na Smart Organizing Monitor, naciśnij przycisk [Wysuw strony]. Resetowanie zadania drukowania 1. Jeżeli wyświetli się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk [Reset zadania]. 22

25 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Sprawdzanie informacji o systemie Informacje o stanie i statusie urządzenia można sprawdzić przy użyciu programu Smart Organizing Monitor. Sprawdzanie informacji o statusie PL CHZ Obszar obrazu Wyświetla status urządzenia w postaci ikony. 2. Obszar statusu Rozmiar papieru Wyświetla rozmiar papieru skonfigurowany na urządzeniu. Typ papieru Wyświetla typ papieru skonfigurowany na urządzeniu. Toner Symbol "**" zawsze jest wyświetlony, ponieważ urządzenie nie monitoruje poziomu tonera. 23

26 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Licznik Wyświetla liczbę stron wydrukowanych przez urządzenie. 3. Obszar komunikatów Wyświetla status urządzenia w postaci komunikatu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komunikatów o błędach, patrz str.40 "Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor". Drukowanie strony konfiguracyjnej 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika], z listy [Lista/test:] wybierz opcję [Strona konfiguracyjna]. 5. Kliknij przycisk [Drukuj]. 24

27 Konfiguracja ustawień urządzenia Konfiguracja ustawień urządzenia Program Smart Organizing Monitor służy do modyfikacji ustawień urządzenia. 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 5. W razie konieczności zmień ustawienia. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. Kliknij przycisk [Zamknij]. Ustawienia kart Sekcja ta zawiera opis kart z ustawieniami urządzenia, które można modyfikować przy użyciu programu Smart Organizing Monitor. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji ustawienia należy odwołać się do Pomocy programu Smart Organizing Monitor. Karta systemu Rejestracja niestandardowych rozmiarów papieru. Dostosowanie pozycji lub nasycenia wydruków w celu poprawy ich jakości, jeżeli otrzymywane wydruki są niezadawalające. Włączenie lub wyłączenie trybu oszczędzania energii oraz określenie czasu, po jakim urządzenie przejdzie do tego trybu. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia. Karta drukarki Konfiguracja sposobu, w jaki urządzenie zachowa się w przypadku niezgodności ustawień rozmiaru i/lub typu papieru pomiędzy urządzeniem a sterownikiem drukarki. Określenie czasu, przez jaki urządzenie będzie czekać, jeżeli otrzymanie zadania drukowania nie powiedzie się. 25

28 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Aktualizacja oprogramowania sprzętowego W żadnym wypadku firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikłe z używania lub utraty możliwości korzystania z niniejszego oprogramowania. Firma nie będzie również odpowiedzialna za jakiekolwiek spory powstałe między klientem a osobami trzecimi, bedące wynikiem używania lub utraty możliwości korzystania z niniejszego oprogramowania. Aby potwierdzić, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została pomyślnie ukończona, przed aktualizacją i po jej przeprowadzeniu należy wydrukować stronę konfiguracyjną. W trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy odłączać kabla USB. W czasie przeprowadzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy odłączyć od urządzenia wszelkie niepotrzebne kable. W razie konieczności na komputerze wcześniej należy zmienić ustawienia zarządzania energią, tak by w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego komputer nie przechodził w stan oczekiwania lub do trybu uśpienia. Oprogramowanie sprzętowe należy pobrać ze strony internetowej producenta. Aby dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy użyć programu Smart Organizing Monitor z systemu Windows. 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 5. Na karcie [System] kliknij [Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki...]. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. Określ miejsce docelowe pliku DWN, a następnie kliknij [Otwórz]. 8. Po wyświetleniu komunikatu w programie Smart Organizing Monitor, informującego o zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wyłącz, a następnie włącz zasilanie urządzenia. 26

29 5. Konserwacja urządzenia Wymiana modułu drukującego Niniejsze urządzenie nie monitoruje poziomu pozostałego tonera i w związku z tym - jeżeli w urządzeniu skończy się toner - nie wyświetli się żaden komunikat, informujący o konieczności wymiany modułu drukującego. Jeżeli wydrukowany obraz nagle stanie się wyblakły lub rozmazany, należy wymienić moduł drukujący. Przechowuj moduł drukujący w ciemnym i chłodnym miejscu. Rzeczywista liczba stron możliwych do wydrukowania zależy od ilości i gęstości obrazów, liczby stron drukowanych podczas jednego zadania, typu i rozmiaru papieru oraz warunków środowiska pracy drukarki, takich jak temperatura czy wilgotność. Jakość tonera obniża się z czasem. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. 1. Otwórz pokrywę konserwacyjną. 2. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i wyjmij go z urządzenia. CHZ Wyjmij nowy moduł drukujący z pudełka po czym wyjmij go z plastikowej torby. 4. Trzymaj moduł i potrząśnij nim w obie strony pięć lub sześć razy. Równe rozmieszczanie tonera w pojemniku zwiększa jakość wydruku. 27

30 5. Konserwacja urządzenia 5. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i włóż go do urządzenia aż do oporu. 6. Zamknij pokrywę konserwacyjną. CHZ017 28

31 Uwagi dotyczące czyszczenia Uwagi dotyczące czyszczenia Aby zachować najwyższą jakość wydruków należy przeprowadzać okresowe czyszczenie urządzenia. Zewnętrzne powierzchnie wycieraj na sucho miękką szmatką. Jeśli czyszczenie na sucho nie wystarcza, należy użyć miękkiej, wilgotnej, dobrze odciśniętej szmatki. Jeśli nadal nie można usunąć zabrudzenia, należy użyć neutralnego detergentu, przetrzeć miejsce dobrze odciśniętą, wilgotną szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Aby uniknąć zniekształcenia, odbarwienia lub porysowania, nie należy używać substancji lotnych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik, ani spryskiwać urządzenia środkami owadobójczymi. Jeżeli wewnątrz urządzenia znajduje się kurz lub brud, należy go wytrzeć czystą, suchą szmatką. Należy co najmniej raz w roku odłączyć wtyczkę od gniazdka ściennego. Przed ponownym podłączeniem należy usunąć kurz i zabrudzenia z powierzchni wokół wtyczki i gniazdka. Nagromadzony kurz i brud może spowodować zagrożenie pożarem. Nie wolno dopuścić, aby do wnętrza urządzenia dostały się spinacze biurowe, zszywki ani żadne inne małe przedmioty. 29

32 5. Konserwacja urządzenia Czyszczenie wnętrza urządzenia 1. Otwórz pokrywę konserwacyjną. 2. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i wyjmij go z urządzenia. CHZ Miękką szmatką przetrzyj wnętrzne urządzenia. 4. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i włóż go do urządzenia aż do oporu. CHZ Zamknij pokrywę konserwacyjną. CHZ017 30

33 6. Rozwiązywanie problemów Typowe problemy W sekcji tej opisano, w jaki sposób rozwiązywać typowe problemy, które mogą pojawiać się podczas obsługi urządzenia. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się. Strony nie drukują się. Z urządzenia dochodzi dziwny odgłos. Kabel zasilania nie jest podłączony poprawnie. Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony. Pokrywa przednia jest zamknięta. Materiał eksploatacyjny nie jest prawidłowo zainstalowany. Sprawdź, czy wtyczka drukarki jest dobrze włożona do gniazdka w ścianie. Sprawdź, czy gniazdko ścienne nie jest uszkodzone, podłączając inne sprawnie działające urządzenie. Ponownie podłącz kabel USB. Otwórz pokrywę przednią i przedłużenie kasety. Upewnij się, że materiał eksploatacyjny jest prawidłowo zainstalowany. Jeżeli któregoś z opisanych problemów nie udało się rozwiązać, należy wyłączyć urządzenie, odłączyć kabel zasilania, a następnie skontaktować się z przedstawicielem sprzedaży lub serwisu. 31

34 6. Rozwiązywanie problemów Problemy z podawaniem papieru Jeśli urządzenie działa, lecz papier nie jest podawany lub często się zacina, należy sprawdzić stan papieru i urządzenia. Problem Papier nie jest równomiernie podawany Często dochodzi do blokowania się papieru. Rozwiązanie Należy używać typów papieru, które są obsługiwane przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Papier należy poprawnie załadować, sprawdzając, czy prowadnice papieru są właściwie dopasowane. Patrz str.14 "Ładowanie papieru". Jeżeli papier jest zawinięty, należy go wyprostować. Papier należy wyciągnąć z kasety i dobrze go przekartkować. Następnie papier należy odwrócić do góry nogami i ponownie umieścić w kasecie. Jeżeli między papierem i prowadnicami papieru występuje przerwa, przerwę tę należy zlikwidować, dopasowując prowadnice papieru. Należy unikać drukowania na obu stronach papieru przy drukowaniu obrazów zawierających obszerne powierzchnie jednolitego koloru, który pochłania duże ilości toneru. Należy używać typów papieru, które są obsługiwane przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Załadowany papier nie powinien przekraczać górnego znaku ograniczającego na prowadnicy papieru. 32

35 Problemy z podawaniem papieru Problem Jednoczesne podawanie kilku kartek papieru Pomięty papier. Wydrukowany papier jest zwinięty. Rozwiązanie Przed załadowaniem papier należy przekartkować. Należy się także upewnić, że krawędzie papieru są wyrównane, uderzając stosem o płaską powierzchnię, taką jak na przykład biurko. Należy sprawdzić, czy prowadnice papieru znajdują się we właściwej pozycji. Należy używać typów papieru, które są obsługiwane przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Załadowany papier nie powinien przekraczać górnego znaku ograniczającego na prowadnicy papieru. Należy sprawdzić, czy papier nie został dodany, gdy w kasecie ciągle znajdował się papier. Dodaj tylko wtedy papier jeśli kaseta jes pusta. Papier jest wilgotny. Użyj papieru prawidłowo przechowywanego. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Papier jest zbyt cienki. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Jeżeli między papierem i prowadnicami papieru występuje przerwa, przerwę tę należy zlikwidować, dopasowując prowadnice papieru. Papier należy umieścić w kasecie do góry nogami. Papier jest wilgotny. Użyj papieru prawidłowo przechowywanego. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Obrazy są drukowane ukośnie na stronach. Jeżeli między papierem i prowadnicami papieru występuje przerwa, przerwę tę należy zlikwidować, dopasowując prowadnice papieru. CER091 33

36 6. Rozwiązywanie problemów Usuwanie papieru zaciętego podczas drukowania Zablokowany papier może być pokryty tonerem. Należy uważać, aby toner nie dostał się na dłonie lub ubranie. Toner na wydrukach wykonanych bezpośrednio po usunięciu zablokowanego papieru może nie być wystarczająco stopiony i w związku z tym może się rozmazywać. Należy wykonywać wydruki testowe, aż do momentu zniknięcia rozmazań. Zablokowanego papieru nie należy usuwać na siłę ze względu na możliwość rozerwania papieru. Resztki papieru pozostawione w urządzeniu będą powodować dalsze zacinanie się papieru; mogą również spowodować uszkodzenie urządzenia. Wciągnięcie papieru może powodować utratę stron wydruku. Sprawdź zadanie wydruku i wydrukuj ponownie niewydrukowane strony. Zacięcie papieru wewnątrz urządzenia Ponieważ temperatura wokół prowadnicy jest wysoka, przed sprawdzeniem zaciętego papieru należy poczekać, aż urządzenie nieco wystygnie. 1. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier. CHZ024 Jeżeli zlokalizowanie zablokowanego papieru sprawia trudności, zajrzyj do wnętrza urządzenia. 2. Otwórz pokrywę konserwacyjną. 34

37 Problemy z podawaniem papieru 3. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i wyjmij go z urządzenia. CHZ Wyciągnij zacięty papier, trzymając papier z dwóch stron. Należy uważać, aby nie zabrudzić tonerem rąk lub ubrania. CHZ015 CHZ025 35

38 6. Rozwiązywanie problemów 5. Jeżeli wyciągnięcie zaciętego papieru z modułu głównego sprawia trudności, wyciągnij zacięty papier od strony tacy wyjściowej. 6. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i włóż go do urządzenia aż do oporu. CHZ Zamknij pokrywę konserwacyjną. CHZ017 36

39 Problemy z jakością wydruku Problemy z jakością wydruku Sprawdzanie stanu urządzenia W przypadku wystąpienia problemu z jakością wydruku najpierw należy sprawdzić stan urządzenia. Możliwa przyczyna Nieprawidłowe położenie urządzenia. Używane są nieobsługiwane typy papieru. Nieprawidłowe ustawienie typu papieru. Używane są nieoryginalne moduły drukujące. Używane są przeterminowane moduły drukujące. Urządzenie jest zabrudzone. Rozwiązanie Należy się upewnić, że urządzenie znajduje się na równej powierzchni. Urządzenie należy umieścić w miejscu, gdzie nie będzie poddawane wibracjom lub wstrząsom. Należy się upewnić, że używany papier jest obsługiwany przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Sprawdź, czy typ papieru ustawiony w sterowniku drukarki odpowiada typowi papieru w kasecie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Nieoryginalne moduły drukujące obniżają jakość wydruków i mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy używać wyłącznie oryginalnych modułow drukujących. Patrz str.46 "Materiały eksploatacyjne". Moduł drukujący należy otworzyć przed upłynięciem ich daty ważności i zużyć w ciągu sześciu miesięcy po otwarciu. Patrz str.27 "Konserwacja urządzenia"i wyczyść urządzenie zgodnie z wymaganiami. 37

40 6. Rozwiązywanie problemów Problemy z drukarką Pojawia się błąd. Problem Zadanie drukowania jest anulowane. Od wydania polecenia drukowania do jego rzeczywistego rozpoczęcia upływa zbyt długi okres czasu. Cały wydruk jest rozmyty. Rozwiązanie Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, należy zmienić ustawienia komputera lub sterownika drukarki. Sprawdź, czy nazwa ikony drukarki nie zawiera więcej niż 32 znaków alfanumerycznych. Jeśli tak, należy skrócić nazwę. Sprawdź, czy inne aplikacje są uruchomione. Wszystkie inne aplikacje należy zamknąć, mogą one bowiem zakłócać drukowanie. Jeżeli problem ciągle nie jest rozwiązany, należy również zakończyć wszelkie rozpoczęte procesy, które w danej chwili nie są konieczne. Sprawdź, czy używana jest najnowsza wersja sterownika. Ustaw Limit czasu wej/wyj na większą wartość niż bieżące ustawienia. Czas opracowania danych zależy od ich objętości. W przypadku dużych zadań, takich jak dokumenty z wieloma obrazami, niezbędny jest dłuższy czas. Czekaj. Aby przyspieszyć drukowanie, należy zredukować rozdzielczość wydruków przy użyciu sterownika drukarki. Papier jest wilgotny. Użyj papieru prawidłowo przechowywanego. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Po włączeniu funkcji [Oszczędzanie tonera], wydruki są na ogół mniej nasycone. Mogła nastąpić kondensacja. Jeśli wystąpi nagła zmiana temperatury lub wilgotności, urządzenia należy używać dopiero po jego zaaklimatyzowaniu się do warunków otoczenia. 38

41 Problemy z drukarką Problem Nie można prawidłowo drukować z poziomu niektórych aplikacji lub nie można prawidłowo drukować obrazów. Niektóre znaki nie są drukowane lub ich wydruk jest niewyraźny Rozwiązanie Zmień ustawienia jakości wydruku. Pozycje wydruków nie zgadzają się z wyświetlonymi pozycjami Jeżeli pozycja elementów na wydrukowanej stronie różni się od pozycji wyświetlonej na ekranie komputera, przyczyną może być jedna z poniższych sytuacji. Możliwa przyczyna Ustawienia układu strony nie zostały skonfigurowane. Ustawienie rozmiaru papieru nie zgadza się z rozmiarem załadowanego papieru. Rozwiązanie Sprawdź, czy ustawienia układu strony są poprawnie skonfigurowane w aplikacji. Upewnij się, że rozmiar papieru wybrany w oknie dialogowym właściwości drukarki zgadza się z rozmiarem załadowanego papieru. 39

42 6. Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Komunikat Przyczyny Rozwiązania Wyłączenie drukarki (Błąd komunikacji) Brak papieru / Zacięcie Niepasujące rozmiary papieru Kabel zasilający urządzenia nie jest podłączony. Zasilanie urządzenia nie jest WŁĄCZONE. Kabel USB nie jest podłączony. Papier nie jest załadowany do kasety na papier urządzenia lub doszło do zacięcia papieru. Rozmiar papieru określony na urządzeniu oraz rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki nie zgadzają się. Sprawdź kabel zasilający drukarki. Sprawdź, czy przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. Jeżeli papier nie jest załadowany, załaduj papier do kasety na papier. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, patrz str.14 "Ładowanie papieru". Jeżeli doszło do zacięcia papieru wewnątrz urządzenia, usuń zacięty papier. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str.32 "Problemy z podawaniem papieru". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania ustawienia rozmiaru papieru na urządzeniu, patrz str.14 "Ładowanie papieru". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia rozmiaru papieru w sterowniku drukarki, należy odwołać się do Pomocy sterownika drukarki. 40

43 Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Komunikat Przyczyny Rozwiązania Niepasujące typy papieru Przepełnienie pamięci Zamknięta przednia pokrywa Typ papieru określony na urządzeniu oraz typ papieru określony w sterowniku drukarki nie zgadzają się. Dane są zbyt duże lub skomplikowane, aby je wydrukować. Pokrywa przednia jest zamknięta. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia typu papieru na urządzeniu, patrz str.14 "Ładowanie papieru". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia typu papieru w sterowniku drukarki należy odwołać się do Pomocy sterownika drukarki. Dla ustawienia [Rozdzielczość:] wybierz opcję [600 x 600 dpi], aby zredukować rozmiar danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika drukarki. Całkowicie otwórz pokrywę przednią. 41

44 42 6. Rozwiązywanie problemów

45 7. Dodatek Uwagi na temat tonera W przypadku używania tonerów innych firm poprawne działanie nie może być zagwarantowane. W zależności od warunków drukowania może się zdarzyć, że drukarka nie wydrukuje liczby arkuszy wskazanej w specyfikacjach. Jeżeli wydrukowany obraz nagle stanie się wyblakły lub rozmazany, należy wymienić moduł drukujący. 43

46 7. Dodatek Przenoszenie i transport drukarki Ta sekcja opisuje środki ostrożności, jakie trzeba zachować przy przenoszeniu urządzenia na małe oraz duże odległości. Przy przenoszeniu urządzenia na znaczną odległość należy zapakować je w oryginalne opakowanie. Przed przenoszeniem należy się upewnić, że wszystkie kable zostały odłączone od urządzenia. Drukarka jest urządzeniem precyzyjnym. Przenosząc drukarkę, należy zachować dużą ostrożność. Należy się upewnić, że urządzenie jest przenoszone w pozycji poziomej. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie urządzenia po schodach. W trakcie przenoszenia urządzenia nie należy wyjmować z niego modułów drukujących. W trakcie przenoszenia urządzenie należy utrzymywać w pozycji poziomej. Aby zapobiec rozsypaniu tonera, urządzenie należy przenosić z dużą ostrożnością. 1. Należy upewnić się, że są spełnione następujące warunki: Wyłączono zasilanie. Przewód zasilający jest odłączony od gniazdka ściennego. Wszystkie pozostałe kable są odłączone od urządzenia. 2. Urządzenie należy podnieść, chwytając za wbudowane uchwyty znajdujące się po obu stronach urządzenia, a następnie przenieść je w pozycji poziomej w miejsce użytkowania. Jeżeli urządzenie będzie przenoszone na dużą odległość, należy dobrze je zapakować. Podczas przenoszenia należy uważać, by nie przechylić urządzenia. Jeżeli podczas transportu urządzenie nie jest utrzymywane w pozycji poziomej, może dojść do rozsypania tonera wewnątrz urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przenoszenia urządzenia należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Usuwanie odpadów Informacje na temat prawidłowej utylizacji urządzenia można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub w serwisie. 44

47 Przenoszenie i transport drukarki Uzyskiwanie informacji Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zagadnień poruszonych lub nieporuszonych w niniejszym podręczniku, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 45

48 7. Dodatek Materiały eksploatacyjne Moduł drukujący Toner czarny Moduł drukujący Średnia liczba stron możliwych do wydrukowania przy użyciu jednego modułu drukującego * stron *1 Liczba stron, jaką da się wydrukować, określona została w oparciu o strony zgodne z normą ISO/IEC oraz ustawione fabrycznie nasycenie obrazu. Norma ISO/IEC to międzynarodowy standard pomiaru liczby stron możliwych do wydrukowania zdefiniowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Drukowanie nie będzie możliwe, jeżeli moduł drukujący nie zostanie wymieniony przed wyczerpaniem się tonera. Aby ułatwić wymianę, zaleca się nabycie i posiadanie dodatkowych modułów drukujących. Rzeczywista liczba wydrukowanych stron zależy od liczby drukowanych obrazów i nasycenia, liczby stron drukowanych jednocześnie, typu i rozmiaru używanego papieru oraz warunków otoczenia, takich jak temperatura i wilgotność. Na skutek pogorszenia z czasem stanu pojemnika z tonerem może zaistnieć potrzeba jego szybszej wymiany. Moduły drukujące nie są objęte gwarancją. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy się jednak skontaktować z punktem sprzedaży, w którym zostały zakupione. Dołączony moduł drukujący może wydrukować około 500 stron. Niniejsze urządzenie okresowo przeprowadza czyszczenie. W trakcie czyszczenia zużywany będzie toner w celu zachowania jakości wydruku. 46

49 Specyfikacje urządzenia Specyfikacje urządzenia W sekcji tej podano specyfikacje urządzenia. Funkcje ogólne Specyfikacje Konfiguracja Urządzenie typu desktop Proces wydruku Laserowy transfer elektrostatyczny Maksymalny rozmiar papieru do drukowania 216 mm 297 mm (8,5 11,7 cala) Czas nagrzewania Mniej niż 25 sekundy (23 C, 71,6 F) Rozmiary papieru A4, 8 1 / 2 " 11 " (Letter), B5, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter), 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive), A5, A6, B6, 16K ( mm), 16K ( mm), 16K ( mm), niestandardowy rozmiar papieru Typ papieru Poniższe rozmiary papieru obsługiwane są jako niestandardowe rozmiary papieru: Około mm (3,6-8,5 cala) szerokości Około mm (5,8-11,7 cala) długości Papier zwykły ( g/m 2 (20-24 funtów)), papier ekologiczny ( g/m 2 (20-24 funtów)), papier cienki (60-64 g/m 2 (16 funtów)), papier gruby (105 g/m 2 (28 funtów)) Pojemność wyjściowa papieru 10 arkuszy (80 g/m 2, 20 funtów) Pojemność wejściowa papieru Pamięć 50 arkuszy (80 g/m 2, 20 funtów) 16 MB Wymagania dotyczące zasilania (głównie Europa i Azja) V, 4 A, 50/60 Hz 47

50 7. Dodatek (głównie Ameryka Północna) 120 V, 8 A, 60 Hz Zużycie prądu Maksymalna ilość zużywanej energii 70 W Tryb oszczędzania energii 1 60 W lub mniej Tryb oszczędzania energii 2 5 W lub mniej Wymiary urządzenia (szerokość głębokość wysokość) ,5 119 mm (15,8 14,5 4,7 cala) Waga (urządzenie wraz z materiałami eksploatacyjnymi) Około 6,2 kg (13,7 funta) lub mniej Specyfikacje funkcji drukarki Szybkość drukowania 13 stron na minutę (A4/Letter) Rozdzielczość dpi (maksymalnie: dpi) Szybkość wykonania pierwszego wydruku 13 sekund lub mniej (od ukończenia przetwarzania danych do ukończenia dostarczania papieru) Interfejs USB 2.0 Język drukarki DDST 48

51 Znaki towarowe Znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows Server i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. Nazwy własne systemów operacyjnych Windows brzmią następująco: Nazwy produktów Windows XP są następujące: Microsoft Windows XP Professional Edition Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Nazwy produktów Windows Vista są następujące: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise Nazwy produktów Windows 7 są następujące: Microsoft Windows 7 Starter Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise Nazwy produktów Windows Server 2003 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition Nazwy produktów Windows Server 2003 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition Nazwy produktów Windows Server 2008 są następujące: Microsoft Windows Server 2008 Foundation 49

52 7. Dodatek Microsoft Windows Server 2008 Standard Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Microsoft Windows Server 2008 Datacenter Microsoft Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorze Itanium Microsoft Windows Web Server 2008 Microsoft Windows HPC Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V TM Microsoft Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V TM Microsoft Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V TM Nazwy produktów Windows Server 2008 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Microsoft Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze Itanium Microsoft Windows Web Server R Microsoft Windows HPC Server R

53 INDEKS A Anulowanie zadania...21 C Czyszczenie... 29, 30 D Dupleks...20 E Elementy zewnętrzne... 5 F Funkcja drukarki I Informacje o statusie Informacje o systemie...23 Instalacja... 7 K Komunikaty o błędach Komunikaty o stanie Ł Ładowanie papieru M Materiały eksploatacyjne Modele...4 Moduł drukujący...27, 46 N Niezalecany papier...12 Niezgodność papieru...22 O Problemy z jakością wydruku...37 Problemy z podawaniem papieru Przenoszenie...44 R Rozwiązywanie problemów...31, 32, 37, 38, 39 S Smart Organizing Monitor... 8, 9 Specyfikacje... 47, 48 Stan urządzenia Sterownik...7 Strona konfiguracyjna...24 T Toner...43 Typowe problemy U Uaktualnianie...7 Ustawienia urządzenia...25 Usuwanie...8 Uwagi...43 W Wnętrze... 6, 30 Wprowadzenie...3 Wyłączenie odpowiedzialności... 3 Wymiana Z Zacięcie papieru Zakaz prawny...3 Zmiana niestandardowego rozmiaru papieru...16 Znaki towarowe Obsługiwany papier Obszar wydruku...13 Określanie typu i rozmiaru papieru...16 Oprogramowanie... 7 Oprogramowanie sprzętowe...26 P Podstawowe operacje Problemy z drukarką

54 MEMO 52 PL PL M A

55

56 PL PL M A

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...6 Wprowadzenie... 6 Zakaz prawny... 6 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4687-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4687-00 PL NPD4687-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-01 PL NPD4134-01 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD3363-00

Przewodnik użytkownika NPD3363-00 NPD3363-00 Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa..........................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4134-00 PL NPD4134-00 PL Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Wersje systemu operacyjnego Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 11 Konfigurowanie drukarki..... 11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4671-00 PL NPD4671-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Skaner dokumentów Instrukcja obsługi

Skaner dokumentów Instrukcja obsługi Skaner dokumentów Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika POL LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami,

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL NPD4708-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Drukarka Epson XP-850

Drukarka Epson XP-850 INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka Epson XP-850 Produkt nr: 659612 Strona 1 z 61 Zapoznanie się z produktem Dostępne funkcje produktu Części produktu Panel sterowania jest regulowany. Można go podnieść lub obniżyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

X46x Series. Podręcznik użytkownika

X46x Series. Podręcznik użytkownika X46x Series Podręcznik użytkownika Marzec 2012 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 7014, 4569, 4570 Model(e): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Spis treści 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

bizhub C3100P POMOC SKRÓCONA

bizhub C3100P POMOC SKRÓCONA bizhub C3100P POMOC SKRÓCONA Spis treści 1 Wstęp 1.1 Witamy... 1-3 1.2 Instrukcje obsługi... 1-3 Skrócone instrukcje obsługi... 1-3 Instrukcje obsługi załączone na płycie CD/DVD-ROM Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-100(E) HL-10(E) HL-110W(E) HL-11W Dla osób niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy pomocy Lektora Ekranowego, zamieniającego tekst

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4330-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4330-00 PL NPD4330-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadnej części niniejszej publikacji nie można powielać, przechowywać w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani

Bardziej szczegółowo