Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika"

Transkrypt

1 Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

2

3 SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie... 3 Zakaz prawny... 3 Wyłączenie odpowiedzialności... 3 Informacje dotyczące określonego modelu...4 Przewodnik po elementach składowych... 5 Elementy zewnętrzne... 5 Wnętrze... 6 Instalacja sterownika i oprogramowania...7 Instalacja sterownika drukarki...7 Uaktualnianie lub usuwanie sterownika drukarki... 7 Instalacja programu Smart Organizing Monitor...8 Co to jest Smart Organizing Monitor? Ładowanie papieru Obsługiwany papier...11 Niezalecane typy papieru Obszar wydruku...13 Ładowanie papieru...14 Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje...19 Drukowanie na obu stronach arkuszy Anulowanie zadania drukowania...21 Jeśli wystąpi niezgodność papieru...22 Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Resetowanie zadania drukowania Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Sprawdzanie informacji o systemie...23 Sprawdzanie informacji o statusie Drukowanie strony konfiguracyjnej...24 Konfiguracja ustawień urządzenia...25 Ustawienia kart

4 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Konserwacja urządzenia Wymiana modułu drukującego Uwagi dotyczące czyszczenia...29 Czyszczenie wnętrza urządzenia Rozwiązywanie problemów Typowe problemy Problemy z podawaniem papieru Usuwanie papieru zaciętego podczas drukowania...34 Problemy z jakością wydruku Sprawdzanie stanu urządzenia Problemy z drukarką...38 Pozycje wydruków nie zgadzają się z wyświetlonymi pozycjami...39 Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Dodatek Uwagi na temat tonera...43 Przenoszenie i transport drukarki...44 Usuwanie odpadów Uzyskiwanie informacji Materiały eksploatacyjne...46 Moduł drukujący...46 Specyfikacje urządzenia...47 Funkcje ogólne Specyfikacje Specyfikacje funkcji drukarki Znaki towarowe INDEKS

5 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi operacyjne, oraz jak użytkować to urządzenie. W celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i odniesienia korzyści, przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie konieczności szybko znaleźć potrzebne informacje. Zakaz prawny Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Wyłączenie odpowiedzialności Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub działania urządzenia. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. Niektóre ilustracje lub wyjaśnienia w niniejszym podręczniku mogą różnić się od Twojego produktu w związku z wprowadzonymi ulepszeniami lub zmianami produktu. 3

6 1. Przewodnik po urządzeniu Informacje dotyczące określonego modelu Ta sekcja określa sposób, w jaki określić można region, do którego urządzenie należy. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera informacje, które identyfikują region, do którego należy urządzenie. Przeczytaj etykietę. CHZ966 Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Przeczytaj informacje pod symbolem wskazującym na region danego urządzenia. (głównie Europa i Azja) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A: CODE XXXX -22, V (głównie Ameryka Północna) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B: CODE XXXX -11, V W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu A, oznacza to jednostki metryczne. Jeżeli urządzenie jest modelem Regionu B, oznacza to jednostki calowe. 4

7 Przewodnik po elementach składowych Przewodnik po elementach składowych W niniejszej sekcji przedstawiono nazwy różnych części znajdujących się z przodu i z tyłu urządzenia wraz z opisem ich funkcji. Elementy zewnętrzne CHZ Pokrywa konserwacyjna Pokrywę tę należy unieść w celu wymiany elementów eksploatacyjnych lub usunięcia zablokowanego papieru. 2. Kaseta na papier Kaseta ta mieści do 50 arkuszy zwykłego papieru. 3. Wskaźnik zasilania Wskaźnik ten zapala się na niebiesko po włączeniu urządzenia. Wskaźnik miga po otrzymaniu zadania drukowania i w trakcie wykonywania wydruków. 4. Przycisk [Wysuw strony] Przycisk ten należy nacisnąć, aby wznowić drukowanie po jego wcześniejszym zatrzymaniu na skutek wyczerpania się papieru lub błędu ustawień papieru. 5. Przycisk [Reset zadania] Wciśnij ten przycisk, aby anulować trwający wydruk. 5

8 1. Przewodnik po urządzeniu 6. Wskaźnik błędu Wskaźnik ten zapala się na czerwono, jeżeli w urządzeniu zabrakło papieru lub innych materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ustawienia papieru nie zgadzają się z ustawieniami określonymi przez sterownik lub jeśli wystąpiły inne nieprawidłowości. 7. Przedłużenie tacy ręcznej Przedłużenie tacy należy wysunąć i wydłużyć w celu podtrzymania papieru wyjściowego. 8. Pokrywa przednia Pokrywę tę należy otworzyć, aby przed rozpoczęciem drukowania wysunąć tacę wyjściową. 9. Port USB Portu tego należy użyć, aby podłączyć urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB. 10. Pokrywa kasety na papier Pokrywę należy unieść, po czym wysunąć źródłową kasetę na papier w celu załadowania papieru. 11. Kabel zasilający Podłącz kabel zasilający do urządzenia we wskazanym miejscu. Drugi koniec kabla włóż bezpośrednio do położonego w pobliżu ściennego gniazda elektrycznego. 12. Przełącznik zasilania Przełącznik ten służy do włączania i wyłączania zasilania urządzenia. Wnętrze 1 CHZ Moduł drukujący Wymienny materiał eksploatacyjny wymagany do wykonywania wydruków na papierze. W przybliżeniu należy go wymienić po każdym wydrukowaniu 2000 stron. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany modułu, patrz str.27 "Wymiana modułu drukującego". 6

9 Instalacja sterownika i oprogramowania Instalacja sterownika i oprogramowania Sterownik konieczny dla niniejszego urządzenia można zainstalować przy użyciu załączonej płyty CD- ROM. Systemy operacyjne kompatybilne ze sterownikami i oprogramowaniem dla niniejszego urządzenia to: Windows XP/Vista/7 oraz Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2. Procedura opisana w niniejszej sekcji to procedura przykładowa wykorzystująca Windows 7. Właściwa procedura może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć od urządzenia kabel USB oraz wyłączyć urządzenie. Instalacja sterownika drukarki 1. Zamknij wszystkie aplikacje z wyjątkiem tego podręcznika. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. 3. W menu płyty CD-ROM kliknij [Sterownik drukarki DDST]. 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w kreatorze instalacji. Uaktualnianie lub usuwanie sterownika drukarki Uaktualnianie sterownika drukarki 1. W menu [Start], kliknij [Urządzenia i drukarki]. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę modelu drukarki, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij [Właściwości drukarki]. 3. Kliknij kartę [Zaawansowane]. 4. Kliknij [Nowy sterownik...], a następnie kliknij [Dalej]. 5. Kliknij przycisk [Z dysku...]. 6. Kliknij [Przeglądaj...], po czym wybierz lokalizację sterownika drukarki. 7. Kliknij przycisk [OK], a następnie określ model drukarki. 8. Kliknij przycisk [Następny]. 9. Kliknij [Zakończ]. 10. Kliknij [OK], aby zamknąć okno dialogowe właściwości drukarki. 11. Uruchom ponownie komputer. 7

10 1. Przewodnik po urządzeniu Usuwanie sterownika drukarki 1. W menu [Start], kliknij [Urządzenia i drukarki]. 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonę drukarki, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij [Usuń urządzenie]. 3. Kliknij [Tak]. 4. Kliknij dowolną ikonę drukarki, a następnie kliknij [Właściwości serwera wydruku]. 5. Kliknij kartę [Sterowniki]. 6. Kliknij przycisk [Zmień ustawienia sterownika], jeżeli jest wyświetlony. 7. Kliknij [Usuń...]. 8. Wybierz [Usuń sterownik i pakiet sterowników.], po czym kliknij [OK]. 9. Kliknij [Tak]. 10. Kliknij przycisk [Usuń]. 11. Kliknij przycisk [OK]. 12. Kliknij [Zamknij], aby zamknąć okno dialogowe właściwości serwera wydruku. Instalacja programu Smart Organizing Monitor Smart Organizing Monitor to narzędzie umożliwiające modyfikację ustawień urządzenia lub wyświetlenie statusu urządzenia przy użyciu komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str.9 "Co to jest Smart Organizing Monitor?". 1. Zamknij wszystkie aplikacje z wyjątkiem tego podręcznika. 2. Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM. 3. W menu płyty CD-ROM kliknij [Smart Organizing Monitor]. 4. Wybierz język dla programu Smart Organizing Monitor. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w kreatorze instalacji. 8

11 Co to jest Smart Organizing Monitor? Co to jest Smart Organizing Monitor? Przed użyciem narzędzie to należy zainstalować na komputerze z załączonej płyty CD-ROM. Smart Organizing Monitor umożliwia następujące funkcje: Wyświetlanie statusu urządzenia Wyświetlanie komunikatów dotyczących zacięcia papieru oraz innych komunikatów o błędach. Ustawienia rozmiaru i typu papieru Wyświetlanie ustawień rozmiarów i typów papieru dostępnych na urządzeniu. Drukowanie stron testowych i konfiguracyjnych Wydruk listy/raportu w celu sprawdzenia listy ustawień urządzenia oraz innych informacji. Modyfikacja ustawień systemu Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia niestandardowego rozmiaru papieru oraz inne ustawienia na urządzeniu. Modyfikacja ustawień drukarki Funkcji tej należy użyć, aby zmienić ustawienia drukowania niniejszego urządzenia, takie jak [Pomiń błąd:] i [Limit czasu wej/wyj:]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podstawowych instrukcji dotyczących Smart Organizing Monitor, patrz str.23 "Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor". 9

12 10 1. Przewodnik po urządzeniu

13 2. Ładowanie papieru Obsługiwany papier Rozmiar papieru A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Niestandardowy rozmiar papieru Poniższe rozmiary papieru obsługiwane są jako niestandardowe rozmiary papieru: Około mm (3,6-8,5 cala) szerokości Około mm (5,8-11,7 cala) długości Typ papieru Papier zwykły ( g/m 2 (20-24 funtów)) Papier ekologiczny ( g/m 2 (20-24 funtów)) Papier cienki (60-64 g/m 2 (16 funtów)) Papier gruby (105 g/m 2 (28 funtów)) Pojemność papieru 50 arkuszy (80 g/m 2, 20 funtów) 11

14 2. Ładowanie papieru Niezalecane typy papieru Nie używaj poniższych typów papieru: Papier do drukarek atramentowych Papier specjalny GelJet Papier zagięty, złożony lub zmięty Papier zwinięty lub wypaczony Papier pomarszczony Papier wilgotny Brudny lub zniszczony papier Papier zbyt suchy, wytwarzający ładunki elektrostatyczne Papier uprzednio zadrukowany, z wyjątkiem firmowego papieru z nagłówkiem. Wadliwe działanie drukarki jest szczególnie prawdopodobne w przypadku korzystania z papieru używanego w innych drukarkach (np. kopiarkach czarno-białych i kolorowych, drukarkach atramentowych itd.) Papier specjalny, np. papier termoczuły, folia aluminiowa, kalka i papier przewodzący Papier o gramaturze przekraczającej górne i dolne wartości graniczne Papier z okienkami, otworami, perforacjami, wycięciami lub tłoczeniami Samoprzylepny papier etykietowy, z odsłoniętą warstwą kleju lub papieru podkładowego Papier ze spinaczami lub zszywkami Ładując papier nie dotykaj jego powierzchni. Nawet jeśli papier jest odpowiedni dla urządzenia, jego niewłaściwe przechowywanie może spowodować zacięcia papieru, obniżenie jakości oraz awarie. 12

15 Obszar wydruku Obszar wydruku Na wykresie poniżej pokazano obszar arkuszu papieru, gdzie urządzenie może drukować. Ze sterownika drukarki CHZ Obszar drukowania 2. Kierunek podawania papieru 3. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) 4. Ok. 4,2 mm (0,2 cala) Obszar wydruku może się różnić w zależności od rozmiaru papieru i ustawień sterownika drukarki. 13

16 2. Ładowanie papieru Ładowanie papieru Stos papieru do drukowania należy załadować do kasety na papier z tyłu urządzenia. Ładując papier, należy skonfigurować rozmiar i typ papieru. Drukując dokument, należy określić rozmiar i typ papieru w sterowniku drukarki, dzięki czemu ustawień skonfigurowanych przy ładowaniu papieru będzie można użyć do drukowania. 1. Otwórz pokrywę kasety na papier i wysuń kasetę. 1 2 CHZ Po wysunięciu kasety przechyl ją do przodu i do tyłu, po czym przymocuj jej koniec do urządzenia. 1 2 CHZ006 14

17 Ładowanie papieru 3. Przekartkuj papier przed załadowaniem go do kasety. CBK Przesuń prowadnice papieru z obu stron w kierunku zewnętrznym, a następnie załaduł papier stroną drukowaną skierowaną do góry aż do jego zatrzymania CHZ Dopasuj prowadnice papieru z obu stron do szerokości papieru. CHZ008 15

18 2. Ładowanie papieru 6. Otwórz pokrywę przednią i przedłużenie kasety. CHZ027 Określanie typu i rozmiaru papieru przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Procedura opisana w niniejszej sekcji to procedura przykładowa wykorzystująca Windows 7. Właściwa procedura może się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Określanie typu i rozmiaru papieru 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Stan] kliknij opcję [Zmień...]. 5. Wybierz typ i rozmiar papieru, a następnie kliknij [OK]. 6. Kliknij przycisk [Zamknij]. Zmiana niestandardowego rozmiaru papieru 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 5. Na karcie [System] z listy [Jednostka miary:] wybierz [mm] lub [cal]. 6. W polu [Poziomo: (od 90 do 216 mm)] wprowadź szerokość. 7. W polu [Pionowo: (od 148 do 297 mm)] wprowadź długość. 8. Kliknij przycisk [OK]. 16

19 Ładowanie papieru 9. Kliknij przycisk [Zamknij]. 17

20 18 2. Ładowanie papieru

21 3. Drukowanie dokumentów Podstawowe operacje Aby wydrukować dokument z komputera należy użyć sterownika drukarki. 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. W razie potrzeby zmień ustawienia drukowania. Przy użyciu sterownika drukarki można określić następujące ustawienia drukowania: Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu Podział pojedynczej strony i jej wydruk na wielu arkuszach Drukowanie na obu stronach arkusza Brak wydruku pustych stron Sortowanie wydruków Zapis ustawień sterownika drukarki Wywoływanie i usuwanie zapisanych ustawień właściwości drukarki Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym Drukowanie dokumentu znajdującego się na papierze dużego rozmiaru na papier mniejszego rozmiaru Powiększanie i zmniejszanie rozmiaru dokumentu Zmiana rozdzielczości wydruku Oszczędność tonera podczas drukowania Zmiana wzoru symulowania kolorów Stemplowanie tekstu na wydrukach Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji ustawień, kliknij [Pomoc]. 19

22 3. Drukowanie dokumentów 3. Po zakończeniu wprowadzania zmian, kliknij [OK]. 4. Drukuj dokument za pomocą funkcji drukowania aplikacji, w której go utworzono. Jeżeli dojdzie do zacięcia papieru, po wydrukowaniu bieżącej strony drukowanie zostanie wstrzymane. Aby usunąć zacięty papier, należy otworzyć pokrywę konserwacyjną. Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po zamknięciu pokrywy konserwacyjnej. Jeżeli pokrywa konserwacyjna nie jest otwarta w celu usunięcia zaciętego papieru, aby wznowić drukowanie należy nacisnąć przycisk [Wysuw strony]. Drukowanie na obu stronach arkuszy 1. Po utworzeniu dokumentu otwórz okno dialogowe [Preferencje drukowania] w aplikacji, w której otwarto dokument. 2. Na karcie [Konfiguracja], w polu listy [Dupleks:] wybierz sposób otwarcia powiązanego dokumentu wyjściowego. 3. Po wprowadzeniu wszelkich innych ustawień kliknij [OK]. 4. Rozpocznij drukowanie. Urządzenie zadrukowywuje najpierw tylko jedną stronę papieru, po czym wyświetla na ekranie programu Smart Organizing Monitor komunikat o konieczności ponownego załadowania wydruków odwróconych w drugą stronę. 5. Wyjmij wszystkie wydruki z tacy wyjściowej i umieść je w tacy wejściowej. Aby drukować na drugiej stronie wydruków, należy odwróć je na drugą stronę, w taki sposób by pusta strona skierowana była do góry, po czym umieścić je w tacy wejściowej. Pionowo CHZ921 20

23 Podstawowe operacje Poziomo CHZ Naciśnij przycisk [Wysuw strony]. Anulowanie zadania drukowania Zadanie drukowania można anulować przy użyciu komputera lub panela operacyjnego urządzenia, w zależności od statusu zadania. Anulowanie zadania drukowania przed rozpoczęciem drukowania 1. Na pasku zadań komputera dwukrotnie kliknij ikonę drukarki. 2. Wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować, po czym kliknij menu [Dokument], a następnie przycisk [Anuluj]. W przypadku anulowania zadania drukowania, które już zostało przetworzone, kilka stron może zostać wydrukowanych, zanim zadanie zostanie anulowane. Anulowanie zadania drukowania dużych rozmiarów może zająć dłuższą chwilę. Anulowanie zadania drukowania podczas drukowania 1. Naciśnij przycisk [Reset zadania]. 21

24 3. Drukowanie dokumentów Jeśli wystąpi niezgodność papieru Jeżeli rozmiar lub typ papieru nie zgadzają się z ustawieniami zadania drukowania, urządzenie powiadomi o błędzie. Istnieją dwa sposoby likwidacji błędu: Kontynuuj drukowanie przy użyciu niezgodnego papieru Użyj funkcji wysuw strony aby zignorować błąd i drukuj przy użyciu niezgodnego papieru. Zresetuj zadanie drukowania. Anuluj drukowanie. Kontynuacja drukowania przy użyciu niezgodnego papieru Jeżeli papier jest za mały w stosunku do zadania drukowania, wydrukowany obraz zostanie przycięty. 1. Jeżeli komunikat o błędzie wyświetli się na Smart Organizing Monitor, naciśnij przycisk [Wysuw strony]. Resetowanie zadania drukowania 1. Jeżeli wyświetli się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk [Reset zadania]. 22

25 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Sprawdzanie informacji o systemie Informacje o stanie i statusie urządzenia można sprawdzić przy użyciu programu Smart Organizing Monitor. Sprawdzanie informacji o statusie PL CHZ Obszar obrazu Wyświetla status urządzenia w postaci ikony. 2. Obszar statusu Rozmiar papieru Wyświetla rozmiar papieru skonfigurowany na urządzeniu. Typ papieru Wyświetla typ papieru skonfigurowany na urządzeniu. Toner Symbol "**" zawsze jest wyświetlony, ponieważ urządzenie nie monitoruje poziomu tonera. 23

26 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Licznik Wyświetla liczbę stron wydrukowanych przez urządzenie. 3. Obszar komunikatów Wyświetla status urządzenia w postaci komunikatu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komunikatów o błędach, patrz str.40 "Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor". Drukowanie strony konfiguracyjnej 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika], z listy [Lista/test:] wybierz opcję [Strona konfiguracyjna]. 5. Kliknij przycisk [Drukuj]. 24

27 Konfiguracja ustawień urządzenia Konfiguracja ustawień urządzenia Program Smart Organizing Monitor służy do modyfikacji ustawień urządzenia. 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 5. W razie konieczności zmień ustawienia. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. Kliknij przycisk [Zamknij]. Ustawienia kart Sekcja ta zawiera opis kart z ustawieniami urządzenia, które można modyfikować przy użyciu programu Smart Organizing Monitor. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej pozycji ustawienia należy odwołać się do Pomocy programu Smart Organizing Monitor. Karta systemu Rejestracja niestandardowych rozmiarów papieru. Dostosowanie pozycji lub nasycenia wydruków w celu poprawy ich jakości, jeżeli otrzymywane wydruki są niezadawalające. Włączenie lub wyłączenie trybu oszczędzania energii oraz określenie czasu, po jakim urządzenie przejdzie do tego trybu. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia. Karta drukarki Konfiguracja sposobu, w jaki urządzenie zachowa się w przypadku niezgodności ustawień rozmiaru i/lub typu papieru pomiędzy urządzeniem a sterownikiem drukarki. Określenie czasu, przez jaki urządzenie będzie czekać, jeżeli otrzymanie zadania drukowania nie powiedzie się. 25

28 4. Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Aktualizacja oprogramowania sprzętowego W żadnym wypadku firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikłe z używania lub utraty możliwości korzystania z niniejszego oprogramowania. Firma nie będzie również odpowiedzialna za jakiekolwiek spory powstałe między klientem a osobami trzecimi, bedące wynikiem używania lub utraty możliwości korzystania z niniejszego oprogramowania. Aby potwierdzić, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została pomyślnie ukończona, przed aktualizacją i po jej przeprowadzeniu należy wydrukować stronę konfiguracyjną. W trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy odłączać kabla USB. W czasie przeprowadzania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy odłączyć od urządzenia wszelkie niepotrzebne kable. W razie konieczności na komputerze wcześniej należy zmienić ustawienia zarządzania energią, tak by w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego komputer nie przechodził w stan oczekiwania lub do trybu uśpienia. Oprogramowanie sprzętowe należy pobrać ze strony internetowej producenta. Aby dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy użyć programu Smart Organizing Monitor z systemu Windows. 1. W menu [Start] kliknij [Wszystkie programy]. 2. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series]. 3. Kliknij [Smart Organizing Monitor for SP 100 Series Status]. 4. Na karcie [Narzędzia użytkownika] kliknij [Konfiguracja drukarki]. 5. Na karcie [System] kliknij [Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki...]. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. Określ miejsce docelowe pliku DWN, a następnie kliknij [Otwórz]. 8. Po wyświetleniu komunikatu w programie Smart Organizing Monitor, informującego o zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wyłącz, a następnie włącz zasilanie urządzenia. 26

29 5. Konserwacja urządzenia Wymiana modułu drukującego Niniejsze urządzenie nie monitoruje poziomu pozostałego tonera i w związku z tym - jeżeli w urządzeniu skończy się toner - nie wyświetli się żaden komunikat, informujący o konieczności wymiany modułu drukującego. Jeżeli wydrukowany obraz nagle stanie się wyblakły lub rozmazany, należy wymienić moduł drukujący. Przechowuj moduł drukujący w ciemnym i chłodnym miejscu. Rzeczywista liczba stron możliwych do wydrukowania zależy od ilości i gęstości obrazów, liczby stron drukowanych podczas jednego zadania, typu i rozmiaru papieru oraz warunków środowiska pracy drukarki, takich jak temperatura czy wilgotność. Jakość tonera obniża się z czasem. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. 1. Otwórz pokrywę konserwacyjną. 2. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i wyjmij go z urządzenia. CHZ Wyjmij nowy moduł drukujący z pudełka po czym wyjmij go z plastikowej torby. 4. Trzymaj moduł i potrząśnij nim w obie strony pięć lub sześć razy. Równe rozmieszczanie tonera w pojemniku zwiększa jakość wydruku. 27

30 5. Konserwacja urządzenia 5. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i włóż go do urządzenia aż do oporu. 6. Zamknij pokrywę konserwacyjną. CHZ017 28

31 Uwagi dotyczące czyszczenia Uwagi dotyczące czyszczenia Aby zachować najwyższą jakość wydruków należy przeprowadzać okresowe czyszczenie urządzenia. Zewnętrzne powierzchnie wycieraj na sucho miękką szmatką. Jeśli czyszczenie na sucho nie wystarcza, należy użyć miękkiej, wilgotnej, dobrze odciśniętej szmatki. Jeśli nadal nie można usunąć zabrudzenia, należy użyć neutralnego detergentu, przetrzeć miejsce dobrze odciśniętą, wilgotną szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Aby uniknąć zniekształcenia, odbarwienia lub porysowania, nie należy używać substancji lotnych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik, ani spryskiwać urządzenia środkami owadobójczymi. Jeżeli wewnątrz urządzenia znajduje się kurz lub brud, należy go wytrzeć czystą, suchą szmatką. Należy co najmniej raz w roku odłączyć wtyczkę od gniazdka ściennego. Przed ponownym podłączeniem należy usunąć kurz i zabrudzenia z powierzchni wokół wtyczki i gniazdka. Nagromadzony kurz i brud może spowodować zagrożenie pożarem. Nie wolno dopuścić, aby do wnętrza urządzenia dostały się spinacze biurowe, zszywki ani żadne inne małe przedmioty. 29

32 5. Konserwacja urządzenia Czyszczenie wnętrza urządzenia 1. Otwórz pokrywę konserwacyjną. 2. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i wyjmij go z urządzenia. CHZ Miękką szmatką przetrzyj wnętrzne urządzenia. 4. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i włóż go do urządzenia aż do oporu. CHZ Zamknij pokrywę konserwacyjną. CHZ017 30

33 6. Rozwiązywanie problemów Typowe problemy W sekcji tej opisano, w jaki sposób rozwiązywać typowe problemy, które mogą pojawiać się podczas obsługi urządzenia. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się. Strony nie drukują się. Z urządzenia dochodzi dziwny odgłos. Kabel zasilania nie jest podłączony poprawnie. Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony. Pokrywa przednia jest zamknięta. Materiał eksploatacyjny nie jest prawidłowo zainstalowany. Sprawdź, czy wtyczka drukarki jest dobrze włożona do gniazdka w ścianie. Sprawdź, czy gniazdko ścienne nie jest uszkodzone, podłączając inne sprawnie działające urządzenie. Ponownie podłącz kabel USB. Otwórz pokrywę przednią i przedłużenie kasety. Upewnij się, że materiał eksploatacyjny jest prawidłowo zainstalowany. Jeżeli któregoś z opisanych problemów nie udało się rozwiązać, należy wyłączyć urządzenie, odłączyć kabel zasilania, a następnie skontaktować się z przedstawicielem sprzedaży lub serwisu. 31

34 6. Rozwiązywanie problemów Problemy z podawaniem papieru Jeśli urządzenie działa, lecz papier nie jest podawany lub często się zacina, należy sprawdzić stan papieru i urządzenia. Problem Papier nie jest równomiernie podawany Często dochodzi do blokowania się papieru. Rozwiązanie Należy używać typów papieru, które są obsługiwane przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Papier należy poprawnie załadować, sprawdzając, czy prowadnice papieru są właściwie dopasowane. Patrz str.14 "Ładowanie papieru". Jeżeli papier jest zawinięty, należy go wyprostować. Papier należy wyciągnąć z kasety i dobrze go przekartkować. Następnie papier należy odwrócić do góry nogami i ponownie umieścić w kasecie. Jeżeli między papierem i prowadnicami papieru występuje przerwa, przerwę tę należy zlikwidować, dopasowując prowadnice papieru. Należy unikać drukowania na obu stronach papieru przy drukowaniu obrazów zawierających obszerne powierzchnie jednolitego koloru, który pochłania duże ilości toneru. Należy używać typów papieru, które są obsługiwane przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Załadowany papier nie powinien przekraczać górnego znaku ograniczającego na prowadnicy papieru. 32

35 Problemy z podawaniem papieru Problem Jednoczesne podawanie kilku kartek papieru Pomięty papier. Wydrukowany papier jest zwinięty. Rozwiązanie Przed załadowaniem papier należy przekartkować. Należy się także upewnić, że krawędzie papieru są wyrównane, uderzając stosem o płaską powierzchnię, taką jak na przykład biurko. Należy sprawdzić, czy prowadnice papieru znajdują się we właściwej pozycji. Należy używać typów papieru, które są obsługiwane przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Załadowany papier nie powinien przekraczać górnego znaku ograniczającego na prowadnicy papieru. Należy sprawdzić, czy papier nie został dodany, gdy w kasecie ciągle znajdował się papier. Dodaj tylko wtedy papier jeśli kaseta jes pusta. Papier jest wilgotny. Użyj papieru prawidłowo przechowywanego. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Papier jest zbyt cienki. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Jeżeli między papierem i prowadnicami papieru występuje przerwa, przerwę tę należy zlikwidować, dopasowując prowadnice papieru. Papier należy umieścić w kasecie do góry nogami. Papier jest wilgotny. Użyj papieru prawidłowo przechowywanego. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Obrazy są drukowane ukośnie na stronach. Jeżeli między papierem i prowadnicami papieru występuje przerwa, przerwę tę należy zlikwidować, dopasowując prowadnice papieru. CER091 33

36 6. Rozwiązywanie problemów Usuwanie papieru zaciętego podczas drukowania Zablokowany papier może być pokryty tonerem. Należy uważać, aby toner nie dostał się na dłonie lub ubranie. Toner na wydrukach wykonanych bezpośrednio po usunięciu zablokowanego papieru może nie być wystarczająco stopiony i w związku z tym może się rozmazywać. Należy wykonywać wydruki testowe, aż do momentu zniknięcia rozmazań. Zablokowanego papieru nie należy usuwać na siłę ze względu na możliwość rozerwania papieru. Resztki papieru pozostawione w urządzeniu będą powodować dalsze zacinanie się papieru; mogą również spowodować uszkodzenie urządzenia. Wciągnięcie papieru może powodować utratę stron wydruku. Sprawdź zadanie wydruku i wydrukuj ponownie niewydrukowane strony. Zacięcie papieru wewnątrz urządzenia Ponieważ temperatura wokół prowadnicy jest wysoka, przed sprawdzeniem zaciętego papieru należy poczekać, aż urządzenie nieco wystygnie. 1. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier. CHZ024 Jeżeli zlokalizowanie zablokowanego papieru sprawia trudności, zajrzyj do wnętrza urządzenia. 2. Otwórz pokrywę konserwacyjną. 34

37 Problemy z podawaniem papieru 3. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i wyjmij go z urządzenia. CHZ Wyciągnij zacięty papier, trzymając papier z dwóch stron. Należy uważać, aby nie zabrudzić tonerem rąk lub ubrania. CHZ015 CHZ025 35

38 6. Rozwiązywanie problemów 5. Jeżeli wyciągnięcie zaciętego papieru z modułu głównego sprawia trudności, wyciągnij zacięty papier od strony tacy wyjściowej. 6. Chwyć moduł drukujący za uchwyty i włóż go do urządzenia aż do oporu. CHZ Zamknij pokrywę konserwacyjną. CHZ017 36

39 Problemy z jakością wydruku Problemy z jakością wydruku Sprawdzanie stanu urządzenia W przypadku wystąpienia problemu z jakością wydruku najpierw należy sprawdzić stan urządzenia. Możliwa przyczyna Nieprawidłowe położenie urządzenia. Używane są nieobsługiwane typy papieru. Nieprawidłowe ustawienie typu papieru. Używane są nieoryginalne moduły drukujące. Używane są przeterminowane moduły drukujące. Urządzenie jest zabrudzone. Rozwiązanie Należy się upewnić, że urządzenie znajduje się na równej powierzchni. Urządzenie należy umieścić w miejscu, gdzie nie będzie poddawane wibracjom lub wstrząsom. Należy się upewnić, że używany papier jest obsługiwany przez urządzenie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Sprawdź, czy typ papieru ustawiony w sterowniku drukarki odpowiada typowi papieru w kasecie. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Nieoryginalne moduły drukujące obniżają jakość wydruków i mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy używać wyłącznie oryginalnych modułow drukujących. Patrz str.46 "Materiały eksploatacyjne". Moduł drukujący należy otworzyć przed upłynięciem ich daty ważności i zużyć w ciągu sześciu miesięcy po otwarciu. Patrz str.27 "Konserwacja urządzenia"i wyczyść urządzenie zgodnie z wymaganiami. 37

40 6. Rozwiązywanie problemów Problemy z drukarką Pojawia się błąd. Problem Zadanie drukowania jest anulowane. Od wydania polecenia drukowania do jego rzeczywistego rozpoczęcia upływa zbyt długi okres czasu. Cały wydruk jest rozmyty. Rozwiązanie Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, należy zmienić ustawienia komputera lub sterownika drukarki. Sprawdź, czy nazwa ikony drukarki nie zawiera więcej niż 32 znaków alfanumerycznych. Jeśli tak, należy skrócić nazwę. Sprawdź, czy inne aplikacje są uruchomione. Wszystkie inne aplikacje należy zamknąć, mogą one bowiem zakłócać drukowanie. Jeżeli problem ciągle nie jest rozwiązany, należy również zakończyć wszelkie rozpoczęte procesy, które w danej chwili nie są konieczne. Sprawdź, czy używana jest najnowsza wersja sterownika. Ustaw Limit czasu wej/wyj na większą wartość niż bieżące ustawienia. Czas opracowania danych zależy od ich objętości. W przypadku dużych zadań, takich jak dokumenty z wieloma obrazami, niezbędny jest dłuższy czas. Czekaj. Aby przyspieszyć drukowanie, należy zredukować rozdzielczość wydruków przy użyciu sterownika drukarki. Papier jest wilgotny. Użyj papieru prawidłowo przechowywanego. Patrz str.11 "Obsługiwany papier". Po włączeniu funkcji [Oszczędzanie tonera], wydruki są na ogół mniej nasycone. Mogła nastąpić kondensacja. Jeśli wystąpi nagła zmiana temperatury lub wilgotności, urządzenia należy używać dopiero po jego zaaklimatyzowaniu się do warunków otoczenia. 38

41 Problemy z drukarką Problem Nie można prawidłowo drukować z poziomu niektórych aplikacji lub nie można prawidłowo drukować obrazów. Niektóre znaki nie są drukowane lub ich wydruk jest niewyraźny Rozwiązanie Zmień ustawienia jakości wydruku. Pozycje wydruków nie zgadzają się z wyświetlonymi pozycjami Jeżeli pozycja elementów na wydrukowanej stronie różni się od pozycji wyświetlonej na ekranie komputera, przyczyną może być jedna z poniższych sytuacji. Możliwa przyczyna Ustawienia układu strony nie zostały skonfigurowane. Ustawienie rozmiaru papieru nie zgadza się z rozmiarem załadowanego papieru. Rozwiązanie Sprawdź, czy ustawienia układu strony są poprawnie skonfigurowane w aplikacji. Upewnij się, że rozmiar papieru wybrany w oknie dialogowym właściwości drukarki zgadza się z rozmiarem załadowanego papieru. 39

42 6. Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Komunikat Przyczyny Rozwiązania Wyłączenie drukarki (Błąd komunikacji) Brak papieru / Zacięcie Niepasujące rozmiary papieru Kabel zasilający urządzenia nie jest podłączony. Zasilanie urządzenia nie jest WŁĄCZONE. Kabel USB nie jest podłączony. Papier nie jest załadowany do kasety na papier urządzenia lub doszło do zacięcia papieru. Rozmiar papieru określony na urządzeniu oraz rozmiar papieru określony w sterowniku drukarki nie zgadzają się. Sprawdź kabel zasilający drukarki. Sprawdź, czy przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. Jeżeli papier nie jest załadowany, załaduj papier do kasety na papier. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, patrz str.14 "Ładowanie papieru". Jeżeli doszło do zacięcia papieru wewnątrz urządzenia, usuń zacięty papier. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str.32 "Problemy z podawaniem papieru". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania ustawienia rozmiaru papieru na urządzeniu, patrz str.14 "Ładowanie papieru". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia rozmiaru papieru w sterowniku drukarki, należy odwołać się do Pomocy sterownika drukarki. 40

43 Komunikaty o błędach i stanie urządzenia wyświetlane w programie Smart Organizing Monitor Komunikat Przyczyny Rozwiązania Niepasujące typy papieru Przepełnienie pamięci Zamknięta przednia pokrywa Typ papieru określony na urządzeniu oraz typ papieru określony w sterowniku drukarki nie zgadzają się. Dane są zbyt duże lub skomplikowane, aby je wydrukować. Pokrywa przednia jest zamknięta. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia typu papieru na urządzeniu, patrz str.14 "Ładowanie papieru". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawienia typu papieru w sterowniku drukarki należy odwołać się do Pomocy sterownika drukarki. Dla ustawienia [Rozdzielczość:] wybierz opcję [600 x 600 dpi], aby zredukować rozmiar danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy sterownika drukarki. Całkowicie otwórz pokrywę przednią. 41

44 42 6. Rozwiązywanie problemów

45 7. Dodatek Uwagi na temat tonera W przypadku używania tonerów innych firm poprawne działanie nie może być zagwarantowane. W zależności od warunków drukowania może się zdarzyć, że drukarka nie wydrukuje liczby arkuszy wskazanej w specyfikacjach. Jeżeli wydrukowany obraz nagle stanie się wyblakły lub rozmazany, należy wymienić moduł drukujący. 43

46 7. Dodatek Przenoszenie i transport drukarki Ta sekcja opisuje środki ostrożności, jakie trzeba zachować przy przenoszeniu urządzenia na małe oraz duże odległości. Przy przenoszeniu urządzenia na znaczną odległość należy zapakować je w oryginalne opakowanie. Przed przenoszeniem należy się upewnić, że wszystkie kable zostały odłączone od urządzenia. Drukarka jest urządzeniem precyzyjnym. Przenosząc drukarkę, należy zachować dużą ostrożność. Należy się upewnić, że urządzenie jest przenoszone w pozycji poziomej. Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie urządzenia po schodach. W trakcie przenoszenia urządzenia nie należy wyjmować z niego modułów drukujących. W trakcie przenoszenia urządzenie należy utrzymywać w pozycji poziomej. Aby zapobiec rozsypaniu tonera, urządzenie należy przenosić z dużą ostrożnością. 1. Należy upewnić się, że są spełnione następujące warunki: Wyłączono zasilanie. Przewód zasilający jest odłączony od gniazdka ściennego. Wszystkie pozostałe kable są odłączone od urządzenia. 2. Urządzenie należy podnieść, chwytając za wbudowane uchwyty znajdujące się po obu stronach urządzenia, a następnie przenieść je w pozycji poziomej w miejsce użytkowania. Jeżeli urządzenie będzie przenoszone na dużą odległość, należy dobrze je zapakować. Podczas przenoszenia należy uważać, by nie przechylić urządzenia. Jeżeli podczas transportu urządzenie nie jest utrzymywane w pozycji poziomej, może dojść do rozsypania tonera wewnątrz urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przenoszenia urządzenia należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Usuwanie odpadów Informacje na temat prawidłowej utylizacji urządzenia można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub w serwisie. 44

47 Przenoszenie i transport drukarki Uzyskiwanie informacji Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zagadnień poruszonych lub nieporuszonych w niniejszym podręczniku, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. 45

48 7. Dodatek Materiały eksploatacyjne Moduł drukujący Toner czarny Moduł drukujący Średnia liczba stron możliwych do wydrukowania przy użyciu jednego modułu drukującego * stron *1 Liczba stron, jaką da się wydrukować, określona została w oparciu o strony zgodne z normą ISO/IEC oraz ustawione fabrycznie nasycenie obrazu. Norma ISO/IEC to międzynarodowy standard pomiaru liczby stron możliwych do wydrukowania zdefiniowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Drukowanie nie będzie możliwe, jeżeli moduł drukujący nie zostanie wymieniony przed wyczerpaniem się tonera. Aby ułatwić wymianę, zaleca się nabycie i posiadanie dodatkowych modułów drukujących. Rzeczywista liczba wydrukowanych stron zależy od liczby drukowanych obrazów i nasycenia, liczby stron drukowanych jednocześnie, typu i rozmiaru używanego papieru oraz warunków otoczenia, takich jak temperatura i wilgotność. Na skutek pogorszenia z czasem stanu pojemnika z tonerem może zaistnieć potrzeba jego szybszej wymiany. Moduły drukujące nie są objęte gwarancją. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy się jednak skontaktować z punktem sprzedaży, w którym zostały zakupione. Dołączony moduł drukujący może wydrukować około 500 stron. Niniejsze urządzenie okresowo przeprowadza czyszczenie. W trakcie czyszczenia zużywany będzie toner w celu zachowania jakości wydruku. 46

49 Specyfikacje urządzenia Specyfikacje urządzenia W sekcji tej podano specyfikacje urządzenia. Funkcje ogólne Specyfikacje Konfiguracja Urządzenie typu desktop Proces wydruku Laserowy transfer elektrostatyczny Maksymalny rozmiar papieru do drukowania 216 mm 297 mm (8,5 11,7 cala) Czas nagrzewania Mniej niż 25 sekundy (23 C, 71,6 F) Rozmiary papieru A4, 8 1 / 2 " 11 " (Letter), B5, 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter), 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive), A5, A6, B6, 16K ( mm), 16K ( mm), 16K ( mm), niestandardowy rozmiar papieru Typ papieru Poniższe rozmiary papieru obsługiwane są jako niestandardowe rozmiary papieru: Około mm (3,6-8,5 cala) szerokości Około mm (5,8-11,7 cala) długości Papier zwykły ( g/m 2 (20-24 funtów)), papier ekologiczny ( g/m 2 (20-24 funtów)), papier cienki (60-64 g/m 2 (16 funtów)), papier gruby (105 g/m 2 (28 funtów)) Pojemność wyjściowa papieru 10 arkuszy (80 g/m 2, 20 funtów) Pojemność wejściowa papieru Pamięć 50 arkuszy (80 g/m 2, 20 funtów) 16 MB Wymagania dotyczące zasilania (głównie Europa i Azja) V, 4 A, 50/60 Hz 47

50 7. Dodatek (głównie Ameryka Północna) 120 V, 8 A, 60 Hz Zużycie prądu Maksymalna ilość zużywanej energii 70 W Tryb oszczędzania energii 1 60 W lub mniej Tryb oszczędzania energii 2 5 W lub mniej Wymiary urządzenia (szerokość głębokość wysokość) ,5 119 mm (15,8 14,5 4,7 cala) Waga (urządzenie wraz z materiałami eksploatacyjnymi) Około 6,2 kg (13,7 funta) lub mniej Specyfikacje funkcji drukarki Szybkość drukowania 13 stron na minutę (A4/Letter) Rozdzielczość dpi (maksymalnie: dpi) Szybkość wykonania pierwszego wydruku 13 sekund lub mniej (od ukończenia przetwarzania danych do ukończenia dostarczania papieru) Interfejs USB 2.0 Język drukarki DDST 48

51 Znaki towarowe Znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows Server i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. Nazwy własne systemów operacyjnych Windows brzmią następująco: Nazwy produktów Windows XP są następujące: Microsoft Windows XP Professional Edition Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Nazwy produktów Windows Vista są następujące: Microsoft Windows Vista Ultimate Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Enterprise Nazwy produktów Windows 7 są następujące: Microsoft Windows 7 Starter Microsoft Windows 7 Home Premium Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Windows 7 Ultimate Microsoft Windows 7 Enterprise Nazwy produktów Windows Server 2003 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition Nazwy produktów Windows Server 2003 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition Nazwy produktów Windows Server 2008 są następujące: Microsoft Windows Server 2008 Foundation 49

52 7. Dodatek Microsoft Windows Server 2008 Standard Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Microsoft Windows Server 2008 Datacenter Microsoft Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorze Itanium Microsoft Windows Web Server 2008 Microsoft Windows HPC Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 Standard bez Hyper-V TM Microsoft Windows Server 2008 Enterprise bez Hyper-V TM Microsoft Windows Server 2008 Datacenter bez Hyper-V TM Nazwy produktów Windows Server 2008 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Microsoft Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorze Itanium Microsoft Windows Web Server R Microsoft Windows HPC Server R

53 INDEKS A Anulowanie zadania...21 C Czyszczenie... 29, 30 D Dupleks...20 E Elementy zewnętrzne... 5 F Funkcja drukarki I Informacje o statusie Informacje o systemie...23 Instalacja... 7 K Komunikaty o błędach Komunikaty o stanie Ł Ładowanie papieru M Materiały eksploatacyjne Modele...4 Moduł drukujący...27, 46 N Niezalecany papier...12 Niezgodność papieru...22 O Problemy z jakością wydruku...37 Problemy z podawaniem papieru Przenoszenie...44 R Rozwiązywanie problemów...31, 32, 37, 38, 39 S Smart Organizing Monitor... 8, 9 Specyfikacje... 47, 48 Stan urządzenia Sterownik...7 Strona konfiguracyjna...24 T Toner...43 Typowe problemy U Uaktualnianie...7 Ustawienia urządzenia...25 Usuwanie...8 Uwagi...43 W Wnętrze... 6, 30 Wprowadzenie...3 Wyłączenie odpowiedzialności... 3 Wymiana Z Zacięcie papieru Zakaz prawny...3 Zmiana niestandardowego rozmiaru papieru...16 Znaki towarowe Obsługiwany papier Obszar wydruku...13 Określanie typu i rozmiaru papieru...16 Oprogramowanie... 7 Oprogramowanie sprzętowe...26 P Podstawowe operacje Problemy z drukarką

54 MEMO 52 PL PL M A

55

56 PL PL M A

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...3 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przewodnik po urządzeniu Ładowanie papieru Drukowanie dokumentów Konfiguracja urządzenia przy użyciu programu Smart Organizing Monitor Konserwacja urządzenia Rozwiązywanie problemów

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika

Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika Przed uåyciem urzàdzenia naleåy przeczytaæ "Zasady bezpieczeñstwa". Instrukcja obsâugi Podrêcznik uåytkownika SPIS TREŚCI 1. Przewodnik po urządzeniu Jak korzystać z tego podręcznika...5 Wprowadzenie...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania

Taca 5 (opcjonalna) Taca 6 (przekładkowa) (opcjonalna) Panel sterowania. Finisher dużej pojemności (opcjonalny) Panel sterowania Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Informacje o maszynie Informacje o maszynie Funkcje W zależności od konfiguracji urządzenie jest wyposażone w: 8 Kopiowanie E-mail Faks internetowy Faks serwera Podajnik dokumentów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat lampek panelu operatora

Informacje na temat lampek panelu operatora Lampki na panelu operacyjnym informują o różnych stanach drukarki, przy czym istotne jest, czy dana lampka świeci się ciągle, miga (szybko lub powoli) czy się nie świeci. Lampki mogą sygnalizować konieczność

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis

Skrócony opis. Ogólne informacje o drukarce. Skrócony opis Skrócony opis Ogólne informacje o drukarce 7 6 5 4 1 1 Odbiornik na 150 arkuszy 2 Zasobnik na 250 arkuszy 3 Szuflada na 250 arkuszy lub szuflada na 550 arkuszy (opcjonalna) 4 Podajnik ręczny 5 Przednie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzywanie problemów

Rozwiàzywanie problemów Instrukcja obsâugi Rozwiàzywanie problemów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gdy urzàdzenie nie pracuje zgodnie z oczekiwaniami Rozwiàzywanie problemów podczas uåywania funkcji kopiowania Rozwiàzywanie problemów podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Luty 2013. Prasa Xerox Color C75 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Luty 2013 2012 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki.

4 przycisk Zatrzymaj Zatrzymuje działanie drukarki. Skrócony opis Informacje na temat drukarki Korzystanie z panelu sterowania drukarki 3 9 8 7 6 5 4 Użyj Działanie przycisk Menu Umożliwia otwarcie menu. Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Usuwanie zacięć papieru

Usuwanie zacięć papieru W większości przypadków można uniknąć zacięć nośników dzięki starannemu ich doborowi oraz właściwemu sposobowi ładowania. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w poniższych

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2

Instrukcja obsługi. Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Instrukcja obsługi Wizualizer/skaner mobilny WZ2 Spis treści Wskazówki dotyczące użytkowania...3 Wymagania systemowe...4 Zawartość opakowania... 4 Rysunek ogólny urządzenia...5 Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Rozpoczęcie pracy Czerwiec 2002 www.lexmark.com Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji FCC (Federal Communications Commission) Niniejszy produkt spełnia ograniczenia dla

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo