Rola banków w procesie finansowania projektu unijnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola banków w procesie finansowania projektu unijnego"

Transkrypt

1 27 April w procesie finansowania projektu unijnego Wrocław, 26 kwietnia 2007 r. Monika Najgebauer - Słomka Leszek Sypniewicz 27 April

2 27 April Pieniądz, który się posiada, jest instrumentem wolności; pieniądz, za którym się goni jest instrumentem zniewolenia. Jean Jacques Rousseau 27 April

3 27 April Współodpowiedzialność za efektywną absorpcję100 mld Euro pomocy unijnej Udział w konsultacjach społecznych Aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia systemu absorpcji środków unijnych: wpływ na kształt dokumentów programowych opiniowanie aktów prawnych kreowanie efektywnego systemu wdraŝania Uczestnictwo w grupach roboczych ds. funduszy europejskich powołanych z inicjatywy Związku Banków Polskich Nawiązywanie dialogu z przedstawicielami administracji samorządowej i rządowej bezpośrednio zaangaŝowanymi w budowanie systemu wdraŝania środków unijnych 27 April

4 27 April Informacja i promocja (1) Propagatorzy wiedzy o moŝliwościach wykorzystania środków unijnych w latach Współpraca z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców Współpraca z firmami doradczymi Działania informacyjne, edukacyjne i monitoringowe wspierane przez Związek Banków Polskich Banki jako beneficjenci pomocy unijnej: wzmocnienie kapitału ludzkiego optymalizacja procesów biznesowych 27 April

5 27 April Informacja i promocja (2) Akcje informacyjne dotyczące funduszy unijnych: szkolenia konferencje publikacje materiały informacyjne sponsoring 27 April

6 27 April Zewnętrzne źródła finansowania projektu unijnego alternatywa czy konieczność? (1) Dotacja unijna jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków Konieczność zapewnienia 100% finansowania projektu na etapie składania wniosku o dotację: koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane Udokumentowanie źródeł finansowania projektu: zewnętrznych (promesa, kredyt) własnych Opóźnienia wypłaty dotacji (całości lub transzy): zmiana harmonogramów realizacji inwestycji procedury unijne i krajowe związane z wypłatą środków krzywa uczenia nowopowstałych instytucji odpowiedzialnych za wdraŝanie funduszy unijnych Wyodrębniony rachunek dla projektów unijnych 27 April Rozliczenia z wykonawcami/dostawcami

7 27 April Zewnętrzne źródła finansowania projektu unijnego alternatywa czy konieczność? (2) Raport Gazety Prawnej (luty 2007): Przedsiębiorstwa coraz częściej będą korzystały z kredytów Inwestycje i środki unijne zmuszają i zachęcają firmy do poŝyczania 164,8 mld PLN - kredyty dla firm na 2007 r. (wzrost o 15%) 12,5 % - wzrost inwestycji firm w 2007 r. Raport PARP: banki finansują 66% pozytywnie ocenionych projektów Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (2006 r.): rok 2005 banki udzieliły kredytów na dotowane inwestycje, ich wartości to około 3,6 mld PLN do 2010 r. banki udzielą 37 tys. kredytów unijnych o wartości około 46 mld PLN Rzeczpospolita (marzec 2007): JeŜeli Polska będzie dobrze wykorzystywać fundusze strukturalne, gospodarka moŝe rozwijać się nawet w tempie 7-8 % rocznie 27 April

8 27 April Finansowa obsługa projektów unijnych 27 April

9 27 April Zewnętrzne źródła finansowania projektu unijnego alternatywa czy konieczność? (3) Przykład: SPO WKP Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji Ostatnia runda aplikacyjna (termin składania projektów zakończył się 31 stycznia 2007 r) Nowe podejście PARP - ocena kondycji finansowej oddana w ręce profesjonalistów: fragment wytycznych: w przypadku projektów, w których udział kredytu/leasingu będzie wynosił, co najmniej 25% wartości kosztów kwalifikowanych, dołączenie promesy lub umowy kredytowej albo promesy leasingowej stanowić będzie podstawę do pozytywnej oceny w ramach kryterium: kondycja finansowa wnioskodawcy umoŝliwiająca prawidłową i terminową realizację projektu Czy nowy standard działania stanie się zasadą w nowym okresie programowania, przyczyniając się tym samym do efektywniejszej absorpcji środków unijnych??? 27 April

10 27 April Finansowanie inwestycji (1) promesa kredytowa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie kredyt pomostowy - udzielany do wysokości dotacji (lub) finansujący koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu - jego wysokość przekracza wartość dotacji waluta: PLN, EUR, USD oprocentowanie: zmienne, oparte o stawkę 1M lub 3M WIBOR / LIBOR / EURIBOR w zaleŝności od waluty marŝa oraz wszelkie prowizje i opłaty: ustalane indywidualnie zabezpieczenia: cesja wierzytelności z umowy o udzielenie dotacji oraz inne, typowe dla finansowania inwestycyjnego, ustalane w drodze indywidualnych negocjacji. spłata: następuje w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych z moŝliwością karencji w spłacie rat kapitałowych, moŝliwość wcześniejszej spłaty części kredytu po otrzymaniu dotacji przez przedsiębiorcę 27 April

11 27 April Finansowanie inwestycji (2) leasing moŝliwość finansowania do 100% wartości inwestycji brak konieczności finansowania pomostowego moŝliwość dostosowania okresu leasingu oraz opłat do indywidualnych potrzeb klienta pełna obsługa związana z zakupami importowymi odprawa celna, prefinasowanie zaliczek do dostawców, uczestniczenie w negocjacjach warunków kontraktu 27 April

12 27 April Zabezpieczenie procesu inwestycyjnego gwarancja płatności dla dostawców lub wykonawców w procesie inwestycyjnym obsługa akredytyw w procesie importu dóbr inwestycyjnych pomoc w wystawianiu i zarządzaniu dokumentacją doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji instrumenty ograniczające ryzyko walutowe kontrakty terminowe na sprzedaŝ/zakup walut instrumenty pochodne, struktury opcyjne instrumenty ograniczające ryzyko stopy procentowej kontrakty SWAP i FRA np. dla zamiany oprocentowania zmiennego na stałe instrumenty pochodne CAP/FLOOR dla zabezpieczania poziomów stóp procentowych 27 April

13 27 April Czy warto sięgać po środki unijne? Wyzwanie dla Polski wyzwanie dla biznesu mądre i świadome decyzje (1) tworząc z pasją i rozsądkiem osiągam horyzont Dostawcy Strategie rozwoju Systemy informacyjne 27 April Kooperanci 2007 Odbiorcy Pracownicy Technologia 13

14 27 April Czy warto sięgać po środki unijne? Wyzwanie dla Polski wyzwanie dla biznesu mądre i świadome decyzje (2) słychać głosy, Ŝe powinniśmy się skupić na inwestycjach w tzw. twardą infrastrukturę pomijając aspekty innowacyjności. Byłby to wielki błąd to właśnie brak potencjału innowacyjnego jest głównym mankamentem gospodarek słabszych państw... * w europejskim rankingu innowacyjności z 2005 r. Polska zajmuje 29 miejsce na 35 państw. Co więcej Polska łącznie z Rumunią, Bułgarią i Słowacją znajduje się w grupie krajów, których innowacyjność w stosunku do średniej unijnej wciąŝ się pogarsza * w siedem lat zainwestujemy w Polsce więcej, niŝ Europa dostała z planu Marshalla, unia chce wiedzieć jak to zrobimy ** przedsiębiorstwa powinny zrozumieć, Ŝe inwestycje w innowacyjność przyczyniają się do rozwoju firm, a efekty tych inwestycji nie pojawiają się natychmiast lecz w perspektywie kilku lat. Istnieje potrzeba zmiany świadomości wśród przedsiębiorców *** *Fragment wypowiedzi Danuty HÜBNER, komisarza UE ds. Polityki Regionalnej, dla uczestników konferencji Szanse dla biznesu - fundusze unijne zorganizowanej przez Lewiatan 29 stycznia 2007 w Hotelu Hyatt w Warszawie ** Wywiad z Danutą HÜBNER dla Pulsu Biznesu *** Fragment wypowiedzi Danuty JABŁOŃSKIEJ, prezesa PARP, debata Jak fundusze unijne zmienią oblicze polskiej gospodarki, 5 lutego 2007, Warszawa 27 April

15 27 April Czy warto sięgać po środki unijne? Wyzwanie dla Polski wyzwanie dla biznesu mądre i świadome decyzje (3) POLSKA 2007 POLSKA April

16 27 April Pieniędzy nie naleŝy gonić. NaleŜy im wyjść naprzeciw. Arystoteles Onasis 27 April

17 27 April Dziękujemy za uwagę... i Ŝyczymy sukcesów z wykorzystaniem środków unijnych! 27 April

18 27 April Kontakt: Dyrektor Centrum: Doradcy Klienta: Adrian KOZŁOWSKI tel , kom Magdalena GRZYBOWSKA tel , kom Robert DUDA tel , kom Paweł MATYJA tel , kom Leszek SYPNIEWICZ tel , kom Adrian ŚWIERSZCZEWSKI tel , kom Fortis Lease Polska: Aleksandra Cyunelis tel , kom Centrum Obsługi Średnich i DuŜych Przedsiębiorstw ul. Ruska 20/ Wrocław Tel: Fax: April

Współfinansowanie projektów dotowanych z UE

Współfinansowanie projektów dotowanych z UE I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim Współfinansowanie projektów dotowanych z UE Ostrowiec Świętokrzyski, 19.10.2007r. I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 1. DOŚWIADCZENIA: 1. Jak środowisko

Bardziej szczegółowo

FORMY UDZIAŁU BANKÓW W FINANSOWANIU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

FORMY UDZIAŁU BANKÓW W FINANSOWANIU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ VI SEMINARIUM MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI, DOKTORANTÓW I ADIUNKTÓW ZĄB/ZAKOPANE 18-19 CZERWCA 2007 III. Organizacje komercyjne i niekomercyjne w kreowaniu rozwoju regionalnego Anna Jurkowska * FORMY UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Wykład - część III. Przedsiębiorczość WYKŁAD. Plan wykładu (I) Źródła finansowania przedsięwzięć (IV)

Wykład - część III. Przedsiębiorczość WYKŁAD. Plan wykładu (I) Źródła finansowania przedsięwzięć (IV) Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Przedsiębiorczość kierunek: Zarządzanie WYKŁAD część III dr Rafał Kusa Plan wykładu Źródła finansowania przedsięwzięć Instytucje wspierające rozwój małych

Bardziej szczegółowo

Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały ofertę dla beneficjentów funduszy europejskich.

Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały ofertę dla beneficjentów funduszy europejskich. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały ofertę dla beneficjentów funduszy europejskich. Na myśl o kolejnych funduszach, które Polska dostaje z UE na lata 2007-2013, wszyscy się cieszą: i inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Rola banków w absorpcji funduszy pomocowych w Polsce, Hanna Wiecka

Rola banków w absorpcji funduszy pomocowych w Polsce, Hanna Wiecka Rola banków w absorpcji funduszy pomocowych w Polsce, Hanna Wiecka Korzyści dla procesu absorpcji jakie niesie ze sobą udział banków w systemie wdraŝania funduszy pomocowych jest wiele. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne skrypt

Fundusze Unijne skrypt Fundusze Unijne skrypt Spis treści I. Efekty 10 lat Polski w UE... 2 1. PKB zwiększyło się dwukrotnie... 3 3. Przeciętne wynagrodzenie... 3 4. Wzrost zatrudnienia... 4 5. Poprawa infrastruktury... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: IBnGR: dr Marta Penczar dr Błażej Lepczyński Monika Liszewska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI Załącznik nr 1 do Standardu usługi informacyjnej opieka nad klientem LISTA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DOSTĘPNYCH W KSU W PODZIALE NA POZIOMY DOSTĘPNOŚCI POZIOM I Usługi systemowe KSU oraz usługi testowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej 1 Pieniądze na start Kapitał własny założyciela firmy - jest to właściwie idealna sytuacja, gdy właściciel ma środki na stworzenie własnej firmy, gdyż ryzykuje

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Agnieszka Bretyn Katedra Ekonomii Porównawczej Uniwersytet Szczeciński ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw nie sposób

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza

7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7. Określenie programu naprawczego ochrony powietrza 7.1. Wybór zadań do realizacji na bazie analizowanych scenariuszy Przy wyborze optymalnego wariantu zakresu działań niezbędnych do uzyskania standardów

Bardziej szczegółowo

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych.

Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. ING Bank Śląski jest najbardziej aktywnym bankiem na rynku kredytów unijnych - wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Pieniądze na innowacje. Eligiusz W. Nowakowski. Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Pieniądze na innowacje Eligiusz W. Nowakowski Wrocław 2012 BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA Agenda 1.Pojęcia innowacji Oslo Manual 2.Innowacje technologiczne 3.Innowacje produktowe 4.Oferta unijna ING Banku 1 Oslo

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r. RAPORT o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych e-mail: ksfp@ksfp.org.pl www.ksfp.org.pl Warszawa, 2012 r. 1 Copyright @

Bardziej szczegółowo