Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika 5.0 NN , Listopad 2010

2 2010 Avaya Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwaga Firma Avaya podjęła rozsądne starania w celu zapewnienia kompletności i dokładności informacji zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie ze stanem wiedzy w momencie jego publikacji, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe błędy. Firma Avaya zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i korekt informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez konieczności powiadamiania o nich jakiejkolwiek osoby bądź organizacji. Zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące dokumentacji Firma Avaya nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, uzupełnienia bądź usunięcia oryginalnej opublikowanej treści niniejszej dokumentacji, chyba że zostały one dokonane przez firmę Avaya. Użytkownik końcowy zobowiązuje się pokryć potencjalne koszty poniesione przez firmę Avaya i jej agentów, usługodawców i pracowników, a także chronić firmę Avaya i wymienione osoby przed wszelkimi roszczeniami, procesami sądowymi, żądaniami i decyzjami sądu powstałymi w wyniku lub w związku z wprowadzonymi modyfikacjami, uzupełnieniami bądź usunięciami treści niniejszej dokumentacji w zakresie określonym przez użytkownika końcowego. Zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczące łączy Firma Avaya nie ponosi odpowiedzialności za treść lub jakość witryn internetowych, do których łącza znajdują się w niniejszej witrynie lub dokumentacji udostępnionej przez firmę Avaya. Firma Avaya nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji, oświadczeń lub treści zawartych w tych witrynach i nie musi popierać korzystania z produktów, usług lub informacji w nich opisanych lub oferowanych. Firma Avaya nie gwarantuje nieprzerwanego funkcjonowania tych łączy ani nie sprawuje kontroli nad dostępnością stron wskazywanych przez łącza. Gwarancja Firma Avaya zapewnia dla niniejszego produktu ograniczoną gwarancję. W celu ustalenia warunków ograniczonej gwarancji należy zapoznać się z umową sprzedaży produktu. Ponadto standardowe warunki gwarancji firmy Avaya oraz informacje na temat pomocy technicznej dotyczącej niniejszego produktu w trakcie okresu gwarancyjnego są dostępne dla klientów firmy Avaya oraz innych podmiotów w witrynie internetowej firmy Avaya pod adresem Należy pamiętać, że w przypadku nabycia produktu za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy firmy Avaya poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady gwarancja jest udzielana przez właściwego sprzedawcę, a nie przez firmę Avaya. Licencje POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOSTĘPNE W WITRYNIE INTERNETOWEJ FIRMY AVAYA POD ADRESEM SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO/ ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ OSOBY POBIERAJĄCEJ, UŻYWAJĄCEJ I/LUB INSTALUJĄCEJ OPROGRAMOWANIE FIRMY AVAYA ZAKUPIONE W FIRMIE AVAYA INC., U JEJ PARTNERA LUB AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY (ODPOWIEDNIO) W RAMACH UMOWY KOMERCYJNEJ Z FIRMĄ AVAYA LUB AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ FIRMY AVAYA. O ILE NIE UZGODNIONO INACZEJ Z FIRMĄ AVAYA NA PIŚMIE, FIRMA AVAYA NIE ROZSZERZY ZAKRESU NINIEJSZEJ LICENCJI, JEŚLI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE OD JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU INNEGO NIŻ FIRMA AVAYA, JEJ PARTNER LUB AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA. FIRMA AVAYA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH PRZECIWKO KAŻDEJ OSOBIE UŻYWAJĄCEJ LUB PROWADZĄCEJ SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA BEZ LICENCJI. POPRZEZ INSTALOWANIE, POBIERANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA BĄDŹ AUTORYZOWANIE INNYCH PODMIOTÓW DO WYKONANIA TAKIEGO DZIAŁANIA UŻYTKOWNIK W IMIENIU SWOIM I PODMIOTU, DLA KTÓREGO OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO POBRANE, ZAINSTALOWANE I UŻYTE (OKREŚLANY JAKO UŻYTKOWNIK LUB UŻYTKOWNIK KOŃCOWY ) AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI ORAZ ZOSTAJE OBJĘTY WIĄŻĄCĄ UMOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FIRMĄ AVAYA INC. LUB WŁAŚCIWYM PARTNEREM FIRMY AVAYA ( AVAYA ). Prawa autorskie O ile nie określono inaczej, nie należy używać materiałów zawartych w niniejszej witrynie, dokumentacji ani produktów oferowanych przez firmę Avaya. Cała treść niniejszej witryny, dokumentacja i produkty oferowane przez firmę Avaya, w tym ich wybór, układ i projekt, są własnością firmy Avaya lub jej licencjodawców i są objęte ochroną praw autorskich oraz innych praw dotyczących własności intelektualnej, w tym szczególnych praw związanych z ochroną baz danych. Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, kopiować, reprodukować, publikować, wysyłać, przesyłać ani rozpowszechniać jakichkolwiek treści, w tym także kodu i oprogramowania, w całości ani we fragmentach. Nieuprawniona reprodukcja, przesyłanie, rozpowszechnianie, przechowywanie i/lub wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Avaya może stanowić przestępstwo kryminalne i naruszenie prawa cywilnego. Składniki podmiotów trzecich Określone programy lub ich części zawarte w Produkcie mogą zawierać oprogramowanie rozpowszechniane na zasadach określonych umowami z podmiotami trzecimi ( Składniki Podmiotów Trzecich ), które mogą zawierać warunki rozszerzające lub ograniczające prawa do korzystania z określonych części Produktu ( Warunki Podmiotów Trzecich ). Informacje na temat rozpowszechnianego kodu źródłowego systemu operacyjnego Linux (dla Produktów zawierających rozpowszechniany kod źródłowy systemu operacyjnego Linux) oraz identyfikacji właścicieli praw autorskich Składników Podmiotów Trzecich i Warunków Podmiotów Trzecich, które ich dotyczą, są dostępne w witrynie internetowej pomocy technicznej firmy Avaya pod adresem support/copyright/. Znaki towarowe Znaki towarowe, logo i znaki usługowe ( Znaki ) znajdujące się w niniejszej witrynie, dokumentacji i produktach oferowanych przez firmę Avaya, są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi Znakami firmy Avaya, jej partnerów lub podmiotów trzecich. Użytkownicy nie mogą z nich korzystać bez wcześniejszej, wyrażonej na piśmie zgody firmy Avaya lub właściwej strony trzeciej będącej właścicielem danego Znaku. Żadna treść znajdująca się w niniejszej witrynie, dokumentacji i produktach nie może być interpretowana jako przyznanie, wyrażone wprost, dorozumiane ani narzucone, licencji lub praw do Znaków bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Avaya lub właściwego podmiotu trzeciego. Avaya jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Avaya Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Pobieranie dokumentów Najnowsze wersje dokumentacji są dostępne w internetowej witrynie pomocy technicznej firmy Avaya pod adresem support Kontakt z pomocą techniczną firmy Avaya Firma Avaya udostępnia numer telefonu umożliwiający użytkownikom zgłaszanie problemów oraz zadawanie pytań dotyczących zakupionych produktów. Numer telefonu pomocy technicznej w Stanach Zjednoczonych: Pozostałe numery telefonów związanych z pomocą techniczną są dostępne w witrynie internetowej firmy Avaya pod adresem 2 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

3 Spis treści Rozdział 1: Obsługa klienta...7 Uzyskiwanie dokumentacji technicznej...7 Korzystanie ze szkoleń dotyczących produktów...7 Uzyskiwanie pomocy od dystrybutora lub sprzedawcy...7 Uzyskiwanie pomocy technicznej za pośrednictwem witryny internetowej firmy Avaya...8 Rozdział 2: Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot...9 Praca z systemem CallPilot...9 Sposób korzystania z tego podręcznika...9 Terminy używane w systemie CallPilot...10 Numery dostępowe...10 Skrzynka...10 Hasło...10 Źródła pomocy...10 Instrukcje głosowe...10 Pomoc kontekstowa...11 My CallPilot (Mój CallPilot)...11 Pomoc w wersji drukowanej...11 Polecenia klawiatury systemu CallPilot...12 Korzystanie z poleceń standardowych...12 Odtwarzanie i nagrywanie...13 Polecenia wiadomości i skrzynki...13 Zawsze dostępne polecenia...13 Rejestrowanie się w skrzynce...13 Aby zarejestrować się po raz pierwszy...14 Aby się zarejestrować...14 Aby zarejestrować się z faksu...14 Aby zarejestrować się z wykorzystaniem funkcji automatycznej rejestracji...15 Aby się rozłączyć...15 Zmiana hasła...15 Aby zmienić hasło...15 Wybór bezpiecznego hasła...16 Nagranie imienia i nazwiska...16 Aby nagrać weryfikację osobistą...16 Aby odtworzyć, skasować lub ponownie nagrać weryfikację osobistą...17 Aby powrócić do wiadomości...17 Nagrywanie powitań...17 Aby nagrać powitanie...18 Aby odtworzyć, skasować lub ponownie nagrać powitanie...18 Aby ustawić datę ważności powitania tymczasowego...18 Aby powrócić do wiadomości...19 Przypisywanie wybranego operatora...19 Aby sprawdzić i przypisać numer operatora...19 Blokowanie wiadomości...19 Aby zablokować wiadomości i ustawić opcje...20 Włączanie i wyłączanie automatycznej rejestracji...20 Powrót do poleceń głosowych...20 Odtwarzanie wiadomości...21 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

4 Aby odtworzyć wiadomości...21 Aby odsłuchać i odpowiedzieć na wiadomości...22 Zmiana prędkości odtwarzania wiadomości...23 Aby odtwarzać wiadomość wolniej lub szybciej...23 Zmiana głośności odtwarzania wiadomości...23 Zwiększenie lub zmniejszenie głośności wiadomości...23 Usuwanie i przywracanie wiadomości...24 Aby skasować wiadomość...24 Aby przywrócić wiadomość...24 Pamięć wiadomości...24 Drukowanie wiadomości faksowych...25 Aby wydrukować wiadomości faksowe...25 Aby wydrukować wiadomości faksowe pod numerem, z którego dzwonisz...25 Odsłuchiwanie wiadomości Aby odsłuchać wiadomości Aby zmienić ustawienia konta w systemie CallPilot...27 Połączenie z nadawcą wiadomości...27 Aby połączyć się z nadawcą...28 Odpowiedź do nadawcy...28 Aby nagrać odpowiedź do nadawcy...28 Odpowiedź do nadawcy i wszystkich odbiorców...29 Aby nagrać odpowiedź do nadawcy i wszystkich odbiorców wiadomości...29 Przenoszenie wiadomości...30 Aby przenieść wiadomość...30 Aby przenieść wiadomość faksową...30 Układanie wiadomości...31 Aby zaadresować, nagrać i wysłać wiadomość...31 Aby anulować wprowadzony adres...32 Adresowanie wiadomości...32 Aby zaadresować wiadomość wysyłaną do lokalnej skrzynki...32 Aby zaadresować wiadomość wysyłaną do rozdzielnika...33 Aby zaadresować wiadomość wysyłaną do skrzynki w innej sieci...33 Aby zaadresować wiadomość wysyłaną do skrzynki w otwartej sieci...33 Aby zaadresować wiadomość wysyłaną do użytkownika Internetu...33 Aby zaadresować wiadomość wysyłaną pod numer telefonu lub faksu...33 Adresowanie według nazwisk...34 Aby zaadresować wiadomość według nazwisk...34 Sprawdzanie i edycja wiadomości...35 Dodawanie opcji wiadomości...35 Aby dodać opcję Pilna...36 Aby dodać opcję Ekonomiczna...36 Aby dodać opcję Prywatna...36 Aby dodać do wiadomości opcję Potwierdzenie...36 Aby określić czas dostarczenia wiadomości...37 Dodawanie załączników do wiadomości...37 Aby dodać załącznik do wiadomości...37 Aby dodać załącznik w postaci wiadomości faksowej podczas korzystania z faksu...38 Ekspresowe przesyłanie wiadomości...39 Aby wysłać wiadomość głosową bez rejestracji w skrzynce...39 Aby wysłać wiadomość faksową bez rejestracji w skrzynce...41 Połączenie wybierane bezpośrednio Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

5 Aby nawiązać połączenie po zarejestrowaniu się w skrzynce...42 Aby nawiązać połączenie po zarejestrowaniu się w skrzynce z wykorzystaniem wybierania według nazwisk...42 Aby połączyć się z numerem operatora po zarejestrowaniu się w skrzynce...43 Rozdzielniki osobiste...43 Aby utworzyć rozdzielnik osobisty...43 Aby odtworzyć, wyedytować lub skasować rozdzielnik osobisty...44 Zdalne powiadamianie...44 Aby po raz pierwszy ustawić opcje zdalnego powiadamiania...45 Aby włączyć lub wyłączyć zdalne powiadamianie...45 Aby powrócić do wiadomości...46 Konfiguracja zdalnego powiadamiania...46 Harmonogram zdalnego powiadamiania...46 Aby zmienić typ wiadomości powiadamiania...47 Aby zmienić dni powiadamiania...48 Aby zmienić godziny powiadamiania...48 Włączanie i wyłączanie przenoszenia wiadomości...49 Aby włączyć lub wyłączyć przenoszenie wiadomości...50 Zmiana opcji faksu...50 Aby zmienić opcje faksu...51 Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne drukowanie...51 Aby zmienić drukarkę domyślną...51 Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie strony rozdzielającej faksu...52 Połączenie ze skrzynką...52 Przerywanie powitań...53 Łączenie się z operatorem...53 Połączenie z innym numerem wybierane bezpośrednio...53 Edycja nagranych wiadomości...53 Dodawanie opcji do nagranych wiadomości...54 Dołączanie faksu do nagranej wiadomości...54 Aby zarejestrować się po pozostawieniu wiadomości...54 Numery systemu CallPilot...54 Numery rejestrowania...55 Numery usług...55 Prefiksy adresowania...55 Usługa zmiany hasła...55 Indeks...59 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

6 6 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

7 Rozdział 1: Obsługa klienta Odwiedź witrynę internetową firmy Avaya, aby uzyskać dostęp do pełnego zakresu oferowanych usług i pomocy technicznej. Przejdź do witryny lub do jednej ze stron wymienionych w kolejnych sekcjach dokumentu. Nawigacja Uzyskiwanie dokumentacji technicznej na s. 7 Korzystanie ze szkoleń dotyczących produktów na s. 7 Uzyskiwanie pomocy od dystrybutora lub sprzedawcy na s. 7 Uzyskiwanie pomocy technicznej za pośrednictwem witryny internetowej firmy Avaya na s. 8 Uzyskiwanie dokumentacji technicznej Aby pobrać z Internetu i wydrukować wybrane publikacje techniczne oraz informacje o wersjach, przejdź do strony Korzystanie ze szkoleń dotyczących produktów Dostępne są bieżące szkolenia dotyczące produktów. Aby uzyskać więcej informacji lub zarejestrować się, przejdź do witryny internetowej W lewej części panelu nawigacyjnego witryny znajduje się łącze dotyczące szkoleń. Uzyskiwanie pomocy od dystrybutora lub sprzedawcy Osoby, które wykupiły umowę serwisową na posiadany produkt firmy Avaya u dystrybutora lub autoryzowanego sprzedawcy, powinny w celu uzyskania pomocy skontaktować się z pracownikami ich działu pomocy technicznej. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

8 Obsługa klienta Uzyskiwanie pomocy technicznej za pośrednictwem witryny internetowej firmy Avaya Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem uzyskiwania pomocy technicznej dotyczącej produktów firmy Avaya jest skorzystanie z witryny internetowej pomocy technicznej firmy Avaya pod adresem 8 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

9 Rozdział 2: Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Avaya CallPilot firmy Avaya jest zaawansowanym systemem komunikacji biznesowej zapewniającym wyjątkowo elastyczne funkcje obsługi wiadomości. System można obsługiwać za pomocą telefonu lub komputera. Poniżej przedstawiono kilka z wielu funkcji systemu CallPilot dostępnych przez wprowadzenie poleceń z klawiatury telefonu: odtwarzanie wiadomości; przenoszenie wiadomości i odpowiadanie na nie; układanie, edycja i wysyłanie wiadomości; adresowanie wiadomości przez podanie nazwiska lub numeru; dodawanie opcji wiadomości, takich jak Pilna, Prywatna czy Dostarczenie o określonym czasie; tworzenie rozdzielników osobistych w celu rozsyłania wiadomości; otrzymywanie zdalnego powiadomienia o przychodzących wiadomościach; odbieranie, drukowanie i wysyłanie wiadomości faksowych; odsłuchiwanie wiadomości . Aby włączyć lub wyłączyć przenoszenie wiadomości: Niektóre funkcje, takie jak wiadomości faksowe czy odsłuchiwanie wiadomości , są opcjonalne. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności poszczególnych funkcji, skontaktuj się z administratorem. Praca z systemem CallPilot Sposób korzystania z tego podręcznika Niniejszy podręcznik opisuje szczegółowo obsługę systemu CallPilot z wykorzystaniem klawiatury telefonu. Jeżeli określone funkcje opisane w podręczniku nie są dostępne w systemie, skontaktuj się z administratorem. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

10 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Terminy używane w systemie CallPilot Numery dostępowe Przydzielone przez administratora numery telefonu zapewniające dostęp do systemu CallPilot. Spis tych numerów należy sporządzić na stronie Numery systemu CallPilot na s. 54. Skrzynka Skrzynka systemu CallPilot przechowuje wiadomości, nagrane powitania, rozdzielniki, a także inne ustawienia osobiste. W każdej chwili można zarejestrować się w skrzynce w celu odtworzenia wiadomości i skorzystania z wszystkich funkcji i usług dostępnych w systemie CallPilot. Numer skrzynki, zwykle będący numerem wewnętrznym w firmie, jest przydzielany przez administratora. Hasło Osobiste hasło użytkownika zapewnia bezpieczny dostęp do skrzynki i jej zawartości. Każde użycie systemu CallPilot jest poufne. Nikt inny nie ma dostępu do skrzynki. Źródła pomocy Instrukcje głosowe Podczas korzystania z systemu CallPilot za pomocą telefonu system kieruje każdą czynnością za pomocą instrukcji głosowych. Instrukcje informują o kolejnych czynnościach i o dostępnych opcjach, dzięki czemu użytkownik nie musi zapamiętywać kolejności etapów. Naciśnięcie klawisza kolejnej czynności przerywa odczytywanie instrukcji. 10 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

11 Pomoc kontekstowa Pomoc kontekstowa Aby uzyskać pomoc w dowolnym czasie korzystania ze skrzynki, naciśnij klawisz gwiazdki (*) na klawiaturze telefonu. Usłyszysz informację o kolejnych dostępnych czynnościach. My CallPilot (Mój CallPilot) Dostępna z komputera strona internetowa My CallPilot (Mój CallPilot) zawiera stronę Useful Information (Przydatne informacje) opisującą poszczególne opcje skrzynki, a także dostępne funkcje i usługi. Pomoc w wersji drukowanej Oprócz niniejszego podręcznika dostępna jest drukowana Karta referencyjna oraz drukowana Karta kieszonkowa. Zaleca się przechowywanie ich w pobliżu telefonu lub zabranie ze sobą na czas podróży. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

12 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Polecenia klawiatury systemu CallPilot Korzystanie z poleceń standardowych System CallPilot posiada wiele poleceń standardowych wspólnych dla wszystkich funkcji, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z menu głównego. Na przykład odtwarzanie uruchamia się zawsze klawiszem 2, nagrywanie klawiszem 5, a pomoc klawiszem *. Po 12 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

13 Odtwarzanie i nagrywanie zapamiętaniu poleceń standardowych można korzystać z wszystkich funkcji systemu CallPilot bez konieczności pamiętania każdego etapu. Odtwarzanie i nagrywanie Aby odtworzyć lub nagrać wiadomości, a także aby nagrać powitanie, użyj standardowych poleceń: Polecenia wiadomości i skrzynki Aby uzyskać dostęp do pozostałych funkcji listy wiadomości skorzystaj z poniższych dwóch grup poleceń. Polecenia związane z bieżącą wiadomością rozpoczynają się od cyfry 7. Polecenia używane do zarządzania skrzynką rozpoczynają się od cyfry 8. Zawsze dostępne polecenia Aby uzyskać pomoc kontekstową, w dowolnym momencie naciśnij klawisz gwiazdki (*). Aby zakończyć odtwarzanie lub nagrywanie, anulować wybór menu, zakończyć wprowadzanie danych lub adresowanie, naciśnij klawisz liczby (#). Rejestrowanie się w skrzynce Do zarejestrowania się w skrzynce systemu CallPilot wymagany jest numer dostępowy dla wiadomości multimedialnych, numer skrzynki i hasło. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

14 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Numery te, a także inne numery wymagane do obsługi poszczególnych funkcji i usług systemu CallPilot przydzielane są przez administratora. Spis tych numerów należy sporządzić na stronie Numery systemu CallPilot na s. 54. Aby zarejestrować się po raz pierwszy Administrator przekazuje hasło tymczasowe, które należy zmienić podczas pierwszego rejestrowania. 1. Wybierz nowe hasło. Zobacz Zmiana hasła na s Używając hasła tymczasowego, postępuj według poniżej opisanej procedury. 3. Kiedy system poprosi o wprowadzenie nowego hasła, postępuj zgodnie z instrukcjami. Zobacz Zmiana hasła na s. 15. Aby się zarejestrować W skrzynce można zarejestrować się z dowolnego telefonu wyposażonego w klawiaturę. W przypadku rejestrowania się z własnego telefonu zamiast wybierać numer dostępowy, można nacisnąć klawisz wiadomości. 1. Wybierz numer dostępowy wiadomości multimedialnych systemu CallPilot lub naciśnij klawisz wiadomości na telefonie. 2. Wprowadź numer skrzynki, a następnie naciśnij #. Jeżeli dzwonisz ze swojego telefonu, naciśnij tylko #. 3. Wprowadź hasło, a następnie naciśnij #. Po zarejestrowaniu się w skrzynce można korzystać z wszystkich poleceń listy wiadomości. Aby zarejestrować się z faksu W skrzynce można zarejestrować się z dowolnego faksu z wykorzystaniem numeru dostępowego faksu. Przeprowadź procedurę rejestracji opisaną powyżej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące drukowania wiadomości z użyciem faksu, zobacz Drukowanie wiadomości faksowych na s Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

15 Aby zarejestrować się z wykorzystaniem funkcji automatycznej rejestracji Aby zarejestrować się z wykorzystaniem funkcji automatycznej rejestracji Automatyczna rejestracja jest funkcją ułatwiającą rejestrację, dzięki temu, że nie wymaga wprowadzania numeru skrzynki i hasła. Administrator może włączyć funkcję automatycznej rejestracji dla bezpiecznych numerów, takich jak telefon w biurze lub w domu. Zobacz Włączanie i wyłączanie automatycznej rejestracji na s. 20. Aby uzyskać dostęp do skrzynki przy włączonej automatycznej rejestracji, w telefonie przypisanym do tej funkcji wybierz numer dostępowy systemu CallPilot lub naciśnij klawisz wiadomości. Aby się rozłączyć Aby się rozłączyć po zakończeniu sesji w systemie CallPilot, naciśnij 8 3 lub odłóż słuchawkę. Zmiana hasła Podczas pierwszej rejestracji należy zmienić przypisane wstępnie hasło. Późniejsze zmiany hasła należy przeprowadzać tak często, jak jest to wymagane. Minimalna długość hasła jest określona przez administratora. Aby zmienić hasło 1. Po zarejestrowaniu się w skrzynce naciśnij Wprowadź aktualne hasło, a następnie naciśnij #. Uwaga: Jeżeli telefon jest wyposażony w wyświetlacz, podczas wprowadzania hasła zamiast cyfr mogą być widoczne kreski. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

16 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot 3. Wprowadź nowe hasło, a następnie naciśnij #. 4. Wprowadź ponownie nowe hasło, a następnie naciśnij #. Procedurę zmiany hasła przeprowadź także wtedy, gdy hasło utraci swoją ważność. Jeżeli zapomnisz hasło, administrator może wygenerować hasło tymczasowe. Zarejestruj się z wykorzystaniem hasła tymczasowego i natychmiast je zmień. Wybór bezpiecznego hasła System CallPilot nie pozwala używać haseł zbyt krótkich, zbyt prostych i ostatnio używanych. System CallPilot wymaga także od użytkownika regularnej zmiany hasła według harmonogramu ustalonego przez administratora. Pamiętaj, że bezpieczeństwo skrzynki zależy od wyboru takiego hasła, które jest trudne do odgadnięcia. Hasło powinno być łatwe do zapamiętania dla użytkownika i jednocześnie niemożliwe do odgadnięcia przez inne osoby. Dobrym sposobem jest utworzenie unikalnego i łatwego do zapamiętania hasła przez połączenie cyfr i liter na klawiaturze telefonu. Nagranie imienia i nazwiska Weryfikacja osobista jest używana w powitaniach i adresowanych wiadomościach, a także w ekspresowym przesyłaniu wiadomości, wybieraniu za pomocą nazwisk i w zdalnym powiadamianiu. Aby nagrać weryfikację osobistą 1. Po zarejestrowaniu się w skrzynce naciśnij 8 2, aby przejść do opcji powitań, a następnie 9, aby nagrać imię i nazwisko. 2. Po usłyszeniu instrukcji wprowadź numer skrzynki, a następnie naciśnij #. Jeżeli imię i nazwisko zostało nagrane, zostanie ono w tym momencie odtworzone. 3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij 5. Po sygnale nagraj imię i nazwisko. 4. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij #. 16 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

17 Aby odtworzyć, skasować lub ponownie nagrać weryfikację osobistą Aby odtworzyć, skasować lub ponownie nagrać weryfikację osobistą Odtwarzanie, kasowanie i ponowne nagrywanie weryfikacji osobistej odbywa się w ten sam sposób jak w przypadku powitań. Zobacz Nagrywanie powitań na s. 17. W przypadku skasowania weryfikacji osobistej osoby dzwoniące usłyszą tylko numer skrzynki lub przeliterowane nazwisko. Aby powrócić do wiadomości Po zakończeniu nagrywania weryfikacji osobistej naciśnij 4. Nagrywanie powitań System pozwala na nagranie powitania dla abonentów wewnętrznych, dla abonentów zewnętrznych i powitania tymczasowego. Osoby dzwoniące spoza firmy usłyszą powitanie dla abonentów zewnętrznych, natomiast osoby dzwoniące w obrębie jednej firmy usłyszą powitanie dla abonentów wewnętrznych. Jeżeli powitanie dla abonentów wewnętrznych nie zostało nagrane, wszyscy dzwoniący usłyszą powitanie dla abonentów zewnętrznych. Powitanie tymczasowe może informować osoby dzwoniące o Twojej nieobecności w biurze. Jeżeli zostanie nagrane powitanie tymczasowe, będzie ono odtwarzane wszystkim dzwoniącym. W powitaniu tymczasowym poinformuj osoby dzwoniące o okresie swojej nieobecności i o planowanym terminie odczytania pozostawionych wiadomości. Skrzynkę można także zaprogramować, aby w tym czasie nie pozwalała na nagranie wiadomości. Zobacz Blokowanie wiadomości na s. 19. Pamiętaj, aby powitania były krótkie, wyraźne i zawierały istotne informacje. Sprawdź swoje powitanie, dzwoniąc pod swój numer z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

18 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Aby nagrać powitanie 1. Po zarejestrowaniu się w skrzynce naciśnij Aby nagrać powitanie dla abonentów zewnętrznych, naciśnij 1; powitanie dla abonentów wewnętrznych, naciśnij 2; powitanie tymczasowe, naciśnij Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij 5. Po sygnale nagraj powitanie. 4. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij #. Aby odtworzyć, skasować lub ponownie nagrać powitanie Podczas przygotowywania powitania istnieje możliwość jego odtworzenia, skasowania i jego ponownego nagrania. Aby odtworzyć powitanie, naciśnij 2. Aby skasować powitanie, naciśnij 7 6. Aby ponownie nagrać powitanie lub nagrać ciąg dalszy, w momencie, gdzie ma się zacząć ciąg dalszy, naciśnij 5. Nagraj nowe powitanie, a następnie naciśnij #. Aby ustawić datę ważności powitania tymczasowego Przy powitaniu tymczasowym istnieje możliwość ustawienia miesiąca, dnia i godziny, kiedy powitanie utraci swoją ważność. Kiedy powitanie tymczasowe utraci ważność, osoby dzwoniące będą słyszeć powitanie dla abonentów zewnętrznych lub dla abonentów wewnętrznych. 1. Podczas przygotowywania powitania tymczasowego naciśnij 9, aby ustawić datę jego ważności. 2. Wprowadź miesiąc, dzień i godzinę, naciskając # po wprowadzeniu poszczególnych elementów. W przypadku bieżącego miesiąca lub dnia naciśnij tylko #. Aby wprowadzić godzinę, na przykład 9:00, naciśnij #. Dla godzin przypadających przed południem naciśnij 1; dla godzin przypadających po południu naciśnij 2. Powitanie z powyższego przykładu utraci swoją ważność o godzinie 9:00 czasu lokalnego obowiązującego w lokalizacji skrzynki. 18 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

19 Aby powrócić do wiadomości Aby ustawić standardową godzinę utraty ważności (minuta po północy określonego dnia), po usłyszeniu prośby o wprowadzenie godziny naciśnij #. Aby nie ustawiać czasu utraty ważności powitania, naciśnij ###. Jeżeli czas utraty ważności powitania nie zostanie określony lub po instrukcji wprowadzenia miesiąca, dnia i godziny zostanie naciśnięty klawisz #, powitanie tymczasowe będzie obowiązywać aż do skasowania. Aby powrócić do wiadomości Po zakończeniu nagrywania powitań naciśnij 4. Przypisywanie wybranego operatora Możesz zaproponować dzwoniącym opcję pozostawienia wiadomości lub rozmowy z asystentem lub współpracownikiem. W powitaniu poinformuj dzwoniących, że naciśnięcie klawisza 0 spowoduje przełączenie ich do wyznaczonej osoby. Numer operatora to numer, z którym osoby dzwoniące łączą się po naciśnięciu klawisza 0. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności tej funkcji, skontaktuj się z administratorem. Aby sprawdzić i przypisać numer operatora 1. Po zarejestrowaniu się w skrzynce naciśnij 8 0, aby przejść do opcji skrzynki, a następnie 1 w celu sprawdzenia numeru operatora. Usłyszysz aktualny numer operatora. 2. Wprowadź nowy numer operatora i naciśnij #. Blokowanie wiadomości Istnieje możliwość tymczasowego zablokowania możliwości pozostawiania wiadomości przez osoby dzwoniące. Można wybrać opcję przełączenia osoby dzwoniącej do operatora lub jej rozłączenia. Po włączeniu funkcji blokowania wiadomości nagraj powitanie tymczasowe Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

20 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot zawierające szczegóły nieobecności i propozycje dalszych czynności w celu poinformowania o tym dzwoniących. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności funkcji blokowania wiadomości, skontaktuj się z administratorem. Aby zablokować wiadomości i ustawić opcje 1. Naciśnij 8 0, aby przejść do opcji skrzynki, a następnie 7, aby przejść do funkcji blokowania wiadomości. 2. Aby włączyć lub wyłączyć blokowanie wiadomości: Aby włączyć blokowanie wszystkich wiadomości, naciśnij 1. Aby wyłączyć blokowanie wiadomości, naciśnij 2. Aby włączyć blokowanie wiadomości tylko w okresie ważności powitania tymczasowego, naciśnij Aby umożliwić dzwoniącym rozmowę z wybranym operatorem, naciśnij 1. Aby rozłączać dzwoniących po odtworzeniu powitania, naciśnij 2. Włączanie i wyłączanie automatycznej rejestracji Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności automatycznej rejestracji, skontaktuj się z administratorem. Zobacz Aby zarejestrować się z wykorzystaniem funkcji automatycznej rejestracji na s Po zarejestrowaniu się w skrzynce naciśnij 8 0, aby przejść do opcji skrzynki, a następnie 4, aby przejść do funkcji automatycznej rejestracji. 2. Aby włączyć automatyczną rejestrację, naciśnij 1, a jeśli chcesz ją wyłączyć, naciśnij 2. Powrót do poleceń głosowych Po zarejestrowaniu się w skrzynce z wykorzystaniem poleceń głosowych i tymczasowym przełączeniu na polecenia wprowadzane z klawiatury można w łatwy sposób powrócić do poleceń głosowych. 20 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

21 Odtwarzanie wiadomości. Naciśnij 8 5, aby przejść do narzędzi CallPilot, a następnie 4, aby powrócić do poleceń głosowych. Odtwarzanie wiadomości. System CallPilot posiada funkcję informowania o nowych wiadomościach. Może to się odbywać za pomocą lampki wiadomości na telefonie lub specjalnego sygnału słyszanego po podniesieniu słuchawki. Wiadomości mogą mieć postać nagrania głosowego, faksu, połączenia nagrania głosowego i faksu, a także wiadomości . Wiadomości znajdują się na oddzielnej liście. Zobacz Odsłuchiwanie wiadomości na s. 26. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności opcji wiadomości faksowych i , skontaktuj się z administratorem. Podsumowanie skrzynki zawiera informacje o liczbie nowych wiadomości głosowych i faksowych, a także o tym, czy są wśród nich pilne wiadomości. Podsumowanie informuje także o niewysłanych nagranych wiadomościach i wydrukowanych wiadomościach faksowych. Nagłówek każdej wiadomości zawiera imię i nazwisko osoby dzwoniącej oraz datę i godzinę pozostawienia wiadomości w skrzynce. Wiadomości faksowe zawierają identyfikator i status wydrukowania. Aby odtworzyć wiadomości Po zarejestrowaniu się w systemie CallPilot zostanie odtworzone podsumowanie skrzynki, a następnie nagłówek pierwszej nowej wiadomości. Kolejność wiadomości jest ustalana przez administratora lub przez użytkownika w systemie CallPilot. (Jeżeli aktywna jest funkcja automatycznego odtwarzania, wiadomości zostaną odtworzone automatycznie). 1. Kiedy użytkownik znajduje się w menu listy wiadomości, może przejść do dowolnej z nich, aby ją odtworzyć. Aby odtworzyć bieżącą wiadomość, naciśnij 2. Aby przejść do następnej wiadomości, naciśnij 6. Aby przejść do poprzedniej wiadomości, naciśnij 4. Aby przejść do wybranej wiadomości, naciśnij 8 6, wprowadź numer wiadomości i naciśnij #. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

22 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Aby z końca listy wiadomości wrócić do pierwszej wiadomości, naciśnij Po odtworzeniu wiadomości naciśnij 8 3, aby rozłączyć się z systemem CallPilot, lub odłóż słuchawkę. Możesz też pozostać w systemie, aby skorzystać z innych funkcji obsługi wiadomości. Aby odsłuchać i odpowiedzieć na wiadomości Podczas odtwarzania wiadomości istnieje możliwość skorzystania z następujących poleceń wiadomości: Aby przeskoczyć o pięć sekund wstecz, naciśnij 1; aby przeskoczyć o pięć sekund do przodu, naciśnij 3. Aby wstrzymać odtwarzanie wiadomości, naciśnij #; aby kontynuować, naciśnij 2. Aby odtwarzać wiadomość wolniej, naciśnij 2 1; aby odtwarzać wiadomość szybciej, naciśnij 2 3. Prędkość odtwarzania wiadomości można trzykrotnie zwiększyć i dwukrotne zmniejszyć względem prędkości normalnej. Aby zmniejszyć głośność wiadomości, naciśnij 2 4; aby ją zwiększyć, naciśnij 2 6. Głośność odtwarzania wiadomości można trzykrotnie zwiększyć i dwukrotne zmniejszyć względem głośności normalnej. Przy następnej rejestracji zostanie przywrócona normalna głośność odtwarzania wiadomości. Przed, w trakcie lub po odtworzeniu wiadomości istnieje możliwość skorzystania z następujących poleceń: Aby odtworzyć etykietę wiadomości, naciśnij 7 2. Aby oznaczyć wiadomość do usunięcia podczas wylogowania i przejść do kolejnej wiadomości, naciśnij 7 6. Aby przywrócić skasowaną wiadomość (przed rozłączeniem się), powróć do tej wiadomości i naciśnij 7 6. Aby wydrukować wiadomość faksową, naciśnij 7 7. Zobacz Drukowanie wiadomości faksowych na s. 25. Aby odpowiedzieć na wiadomość, zobacz Połączenie z nadawcą wiadomości na s. 27, Odpowiedź do nadawcy na s. 28, Odpowiedź do nadawcy i wszystkich odbiorców na s. 29 oraz Przenoszenie wiadomości na s. 30. Aby uzyskać pomoc dotyczącą poleceń wiadomości, naciśnij 7 *. 22 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

23 Zmiana prędkości odtwarzania wiadomości Zmiana prędkości odtwarzania wiadomości Podczas odtwarzania wiadomości istnieje możliwość zmiany prędkości odtwarzania. Na przykład spowolnienie odtwarzania wiadomości jest przydatne, kiedy osoba dzwoniąca mówi bardzo szybko. Aby odtwarzać wiadomość wolniej lub szybciej Podczas odtwarzania wiadomości naciśnij 2 1, aby odtwarzać ją wolniej, lub 2 3, aby odtwarzać ją szybciej. Prędkość odtwarzania wiadomości można trzykrotnie zwiększyć i dwukrotne zmniejszyć względem prędkości normalnej. Zmiana głośności odtwarzania wiadomości Podczas odtwarzania wiadomości można zmienić głośność odtwarzania. Na przykład zwiększenie głośności odtwarzania wiadomości jest przydatne podczas przebywania w pomieszczeniu, w którym jest głośno. W czasie dalszego korzystania z systemu CallPilot wszystkie wiadomości będą odtwarzane z ustawioną głośnością aż do następnej zmiany. Przy następnej rejestracji zostanie przywrócona normalna głośność odtwarzania wiadomości. Zwiększenie lub zmniejszenie głośności wiadomości Podczas odtwarzania wiadomości naciśnij 2 4, aby zmniejszyć głośność, lub 2 6, aby ją zwiększyć. Głośność odtwarzania wiadomości można trzykrotnie zwiększyć i dwukrotne zmniejszyć względem głośności normalnej. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

24 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Usuwanie i przywracanie wiadomości Przed, w trakcie lub po odtworzeniu wiadomości istnieje możliwość jej skasowania lub przywrócenia (odzyskania). Skasowane wiadomości są usuwane ze skrzynki po zakończeniu sesji systemu CallPilot. Po rozłączeniu nie ma możliwości odzyskania wiadomości. Uwaga: Administrator może skonfigurować system CallPilot do automatycznego usuwania nieprzeczytanych wiadomości po upłynięciu określonego czasu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem. Aby skasować wiadomość Podczas odtwarzania wiadomości naciśnij 7 6, aby zaznaczyć ją do usunięcia przy wylogowaniu i przejść do następnej wiadomości. Aby przywrócić wiadomość Aby przywrócić wiadomość oznaczoną do usunięcia, przed rozłączeniem się powróć do niej i naciśnij 7 6. Pamięć wiadomości Odsłuchane wiadomości są automatycznie kasowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora. Wiadomości automatycznie skasowane można sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić. Aby przywrócić automatycznie skasowaną wiadomość, po usłyszeniu instrukcji naciśnij 7 6. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności tej funkcji, skontaktuj się z administratorem. 24 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

25 Drukowanie wiadomości faksowych Drukowanie wiadomości faksowych System CallPilot pozwala na odbieranie wiadomości faksowych w skrzynce, a następnie drukowanie ich pod wskazanym numerem faksu. Wiadomość faksowa może mieć postać samodzielnej wiadomości lub być załącznikiem do wiadomości głosowej. Wiadomość głosowa może zawierać więcej niż jeden załącznik w postaci wiadomości faksowej. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności opcji faksu, skontaktuj się z administratorem. Aby określić domyślny numer faksu lub wybrać funkcję automatycznego drukowania, zobacz Zmiana opcji faksu na s. 50. Aby wydrukować wiadomości faksowe System pozwala na wydrukowanie wybranej wiadomości faksowej lub wszystkich wiadomości faksowych jednocześnie. 1. Jeżeli wiadomość jest wiadomością faksową lub zawiera załącznik w postaci wiadomości faksowej, naciśnij 7 7, aby ją wydrukować. Aby wydrukować tylko tę wiadomość faksową, naciśnij 1. Aby wydrukować wszystkie niewydrukowane wiadomości faksowe po odtworzeniu wiadomości głosowych, naciśnij 2. Aby wydrukować wszystkie wiadomości faksowe ze skrzynki, naciśnij Poinformuj system CallPilot, gdzie ma wydrukować wiadomość tekstową. Wprowadź numer faksu do drukowania, a następnie naciśnij #. lub naciśnij #, aby wydrukować wiadomość pod domyślnym numerem faksu. Zobacz Zmiana opcji faksu na s Kiedy system CallPilot potwierdzi wybór, naciśnij #. Aby wydrukować wiadomości faksowe pod numerem, z którego dzwonisz Aby wydrukować wiadomości faksowe pod numerem faksu, z którego dzwonisz, zarejestruj się w swojej skrzynce z wykorzystaniem numeru dostępowego faksu. Wydrukuj wiadomości Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

26 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot faksowe po zakończeniu sesji skrzynki. W momencie rozpoczęcia drukowania wiadomości faksowych system CallPilot rozłącza się. 1. Zaloguj się z faksu z wykorzystaniem numeru dostępowego faksu. 2. Jeżeli wiadomość jest wiadomością faksową lub zawiera załącznik w postaci wiadomości faksowej, naciśnij 7 7, aby ją wydrukować. Aby wydrukować tylko tę wiadomość faksową, naciśnij 1. Aby wydrukować wszystkie niewydrukowane wiadomości faksowe po odtworzeniu wiadomości głosowych, naciśnij 2. Aby wydrukować wszystkie wiadomości faksowe ze skrzynki, naciśnij Po usłyszeniu prośby o wprowadzenie numeru faksu naciśnij 0 #. 4. Na klawiaturze faksu naciśnij przycisk Wyślij lub Start. Odsłuchiwanie wiadomości Po zarejestrowaniu się w systemie CallPilot można sprawdzić nowe wiadomości . System pozwala na szybkie sprawdzenie listy wiadomości zawierającej nazwiska nadawców i tematy wiadomości, a także na odsłuchanie treści wiadomości i ich wydrukowanie z wykorzystaniem faksu. Aby uzyskać informacje dotyczące dostępności tej funkcji, skontaktuj się z administratorem. Aby odsłuchać wiadomości 1. Po zarejestrowaniu się w systemie CallPilot naciśnij 8 9, aby przejść z listy wiadomości głosowych do listy wiadomości . System CallPilot rozpocznie pobieranie wiadomości znajdujących się w skrzynce odbiorczej. 2. Podczas oczekiwania na wiadomości można nacisnąć 8 9, aby powrócić do wiadomości głosowych. Naciśnij ponownie 8 9, aby przejść do wiadomości e- mail. Kiedy wiadomości zostaną przygotowane, system CallPilot poinformuje o liczbie nowych wiadomości. 3. Odsłuchaj informację o nagłówku pierwszej wiadomości . Zostanie odtworzone nazwisko nadawcy, temat oraz data i godzina pobrania wiadomości. Odsłuchaj treść wiadomości lub naciśnij 6, aby przejść do następnej nowej wiadomości Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

27 Aby zmienić ustawienia konta w systemie CallPilot 4. Naciśnij 2, aby odsłuchać treść wiadomości. Skorzystaj ze standardowych poleceń odtwarzania, wstrzymywania, przeskakiwania lub zmiany prędkości i głośności. Zobacz Odtwarzanie wiadomości. na s. 21. Aby oznaczyć wiadomość do skasowania po wylogowaniu, naciśnij 7 6. Aby wydrukować wiadomość z wykorzystaniem faksu, naciśnij 7 7. Wprowadź numer faksu, a następnie naciśnij # lub naciśnij # w celu wydrukowania wiadomości z wykorzystaniem faksu o domyślnym numerze. Jeżeli dzwonisz z faksu, po usłyszeniu prośby o wprowadzenie numeru faksu naciśnij 0 #, a następnie na klawiaturze faksu naciśnij przycisk Wyślij lub Start. 5. Po sprawdzeniu wiadomości naciśnij 8 9, aby powrócić do wiadomości głosowych. Uwaga: Informacja o nagłówku może nie zostać odtworzona, jeżeli otrzymana wiadomość została napisana w języku nieobsługiwanym przez ustawiony system tłumaczenia. Uwaga: Aby przenieść wiadomości , odpowiedzieć na nie lub ułożyć nowe wiadomości e- mail, należy uzyskać dostęp do swojego konta pocztowego na komputerze za pomocą aplikacji pocztowej lub przez kliknięcie karty poczty na stronie My CallPilot (Mój CallPilot). Aby zmienić ustawienia konta w systemie CallPilot Aby skonfigurować obsługę wiadomości przez system CallPilot, należy dokonać odpowiednich ustawień na stronie My CallPilot (Mój CallPilot). W przypadku zmiany hasła e- mail należy zmienić je także na stronie My CallPilot (Mój CallPilot). System pozwala także na wybór męskiego lub kobiecego głosu, który będzie odczytywał wiadomości. Połączenie z nadawcą wiadomości Jeżeli numer nadawcy wiadomości jest dostępny dla systemu CallPilot, można połączyć się z nadawcą. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

28 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Aby połączyć się z nadawcą 1. Po odtworzeniu wiadomości lub w trakcie jej odtwarzania naciśnij 9, aby połączyć się z nadawcą. 2. Porozmawiaj z nadawcą lub pozostaw wiadomość. 3. Po zakończeniu połączenia odłóż słuchawkę. Można także powrócić do wiadomości bez konieczności odkładania słuchawki i ponownej rejestracji. Uwaga: Sesję można zakończyć przez powrót do wiadomości, a następnie rozłączenie się. Jeśli nie powrócisz do wiadomości przed rozłączeniem się, sesja zostanie zakończona po upływie 2,5 minuty. Odpowiedź do nadawcy Jeżeli numer nadawcy wiadomości jest dostępny dla systemu CallPilot, można nagrać odpowiedź. Aby nagrać odpowiedź do nadawcy 1. Po odtworzeniu wiadomości lub w trakcie jej odtwarzania naciśnij 7 1, aby odpowiedzieć nadawcy. Odpowiedź zostanie zaadresowana automatycznie. Nie ma potrzeby wprowadzania nazwiska ani numeru. 2. Aby nagrać odpowiedź, naciśnij 5. Poczekaj na sygnał i rozpocznij nagrywanie. 3. Aby zakończyć nagrywanie odpowiedzi, naciśnij #. Aby odsłuchać wiadomość, zobacz Sprawdzanie i edycja wiadomości na s. 35. Aby dodać opcje, zobacz Dodawanie opcji wiadomości na s Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

29 Odpowiedź do nadawcy i wszystkich odbiorców Aby dodać załączniki, zobacz Dodawanie załączników do wiadomości na s Aby wysłać wiadomość, naciśnij 7 9. Odpowiedź do nadawcy i wszystkich odbiorców System CallPilot pozwala na nagranie odpowiedzi do nadawcy wiadomości i wszystkich odbiorców pod warunkiem dostępności ich numerów w systemie CallPilot. Aby nagrać odpowiedź do nadawcy i wszystkich odbiorców wiadomości 1. Po odtworzeniu wiadomości lub w trakcie jej odtwarzania naciśnij 7 4, aby odpowiedzieć nadawcy i wszystkim odbiorcom wiadomości. Odpowiedź zostanie zaadresowana automatycznie. Nie ma potrzeby wprowadzania nazwisk ani numerów. Aby odtworzyć listę odbiorców wiadomości, naciśnij Aby nagrać odpowiedź, naciśnij 5. Poczekaj na sygnał i rozpocznij nagrywanie. 3. Aby zakończyć nagrywanie odpowiedzi, naciśnij #. Aby odsłuchać wiadomość, zobacz Sprawdzanie i edycja wiadomości na s. 35. Aby dodać opcje, zobacz Dodawanie opcji wiadomości na s. 35. Aby dodać załączniki, zobacz Dodawanie załączników do wiadomości na s Aby wysłać wiadomość, naciśnij 7 9. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

30 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Przenoszenie wiadomości Wiadomość może zostać przeniesiona do innej skrzynki, do rozdzielnika, a także pod określony numer telefonu. Do przenoszonej wiadomości można nagrać własne wprowadzenie. Nie można przenieść wiadomości oznaczonej jako Prywatna. Aby przenieść wiadomość 1. Po odtworzenia wiadomości lub w trakcie jej odtwarzania naciśnij 7 3, aby przenieść wiadomość. 2. Wprowadź numer, pod który wiadomość ma zostać przeniesiona, a następnie naciśnij #. Powtórz ten etap dla pozostałych numerów, pod które wiadomość ma zostać przeniesiona. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące adresowania wiadomości, zobacz Adresowanie wiadomości na s. 32 i Adresowanie według nazwisk na s. 34. Aby anulować wprowadzony adres, zobacz Aby anulować wprowadzony adres na s Po zakończeniu wprowadzania adresów ponownie naciśnij #, aby zakończyć listę. 4. Aby nagrać wprowadzenie, naciśnij 5. Poczekaj na sygnał i rozpocznij nagrywanie. 5. Aby zakończyć nagrywanie wprowadzenia, naciśnij #. Aby odsłuchać wiadomość, zobacz Sprawdzanie i edycja wiadomości na s. 35. Aby dodać opcje, zobacz Dodawanie opcji wiadomości na s. 35. Aby dodać załączniki, zobacz Dodawanie załączników do wiadomości na s Aby wysłać wiadomość, naciśnij 7 9. Aby przenieść wiadomość faksową Wiadomość faksową przenosi się w taki sam sposób jak wiadomość głosową (z uwzględnieniem nagrania wprowadzenia). Aby otrzymać wiadomość faksową, odbiorcy 30 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

31 Układanie wiadomości muszą mieć aktywną funkcję faksu w swoich skrzynkach. System CallPilot poinformuje o ewentualnych wiadomościach faksowych, które nie zostały dostarczone. Przeprowadź taką samą procedurę jak powyżej. Podczas wysyłania wiadomości faksowej system CallPilot wysyła stronę tytułową przenoszenia informującą o nowym odbiorcy i zawierającą Twoje nazwisko jako nadawcy. Układanie wiadomości Aby ułożyć wiadomość, zaadresuj ją, nagraj treść, a następnie wyślij. Wiadomość może być zaadresowana do jednej lub kilku osób, rozdzielników, numerów telefonicznych lub numerów faksów. Przed wysłaniem wiadomości można ją wyedytować, a także dodać do niej odpowiednie opcje. Można także dołączyć do niej inne wiadomości, w tym wiadomości faksowe. Aby zaadresować, nagrać i wysłać wiadomość Przed rozpoczęciem nagrywania zaadresuj wiadomość do jednej lub kilku osób. Adres jest zwykle numerem skrzynki lub numerem rozdzielnika. Wiadomości można także adresować, wybierając inne numery lub literując nazwisko danej osoby. 1. Po zarejestrowaniu się w skrzynce naciśnij Wprowadź pierwszy adres, a następnie naciśnij #. 3. Wprowadź pozostałe adresy, po każdym z nich naciskając #. Zobacz Adresowanie wiadomości na s. 32 i Adresowanie według nazwisk na s. 34. Jeżeli zajdzie konieczność anulowania adresu, zobacz Aby anulować wprowadzony adres poniżej. 4. Po zakończeniu wprowadzania adresów ponownie naciśnij #, aby zakończyć listę. 5. Aby nagrać wiadomość, naciśnij 5. Poczekaj na sygnał i rozpocznij nagrywanie. 6. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij #. Aby odsłuchać wiadomość, zobacz Sprawdzanie i edycja wiadomości na s. 35. Aby dodać opcje, zobacz Dodawanie opcji wiadomości na s. 35. Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad

32 Korzystanie z wiadomości multimedialnych systemu Avaya CallPilot Aby dodać załączniki, zobacz Dodawanie załączników do wiadomości na s Aby wysłać wiadomość, naciśnij 7 9. Aby anulować wprowadzony adres Wprowadzony adres można anulować na etapie 2. Po naciśnięciu klawisza # kończącego listę nie ma już możliwości anulowania wpisów. Po anulowaniu numeru rozdzielnika cały rozdzielnik zostanie usunięty z listy adresowej. 1. Aby anulować ostatni wprowadzony adres, naciśnij 0 #. 2. Powtórz ten etap dla każdego adresu, który ma być anulowany, za każdym razem kasując wpis z końca listy. 3. Wróć do opisanego powyżej etapu 3. Adresowanie wiadomości Wiadomości mogą być adresowane do lokalnych skrzynek jak i do rozdzielników. Można także adresować wiadomości do skrzynek w innych sieciach, do innych systemów poczty głosowej (w sieci otwartej), do użytkowników Internetu, a także pod numery telefonów i faksów nie wyposażonych w systemy poczty głosowej. Jeżeli w adresie wymagany jest prefiks, naciśnij *, aby uzyskać pomoc w adresowaniu lub skontaktuj się z administratorem. Spis tych prefiksów należy sporządzić na stronie Numery systemu CallPilot na s. 54. Po usłyszeniu prośby o numer skrzynki wprowadź odpowiedni prefiks (jeżeli jest wymagany), a następnie numer. Po wprowadzeniu wszystkich adresów powróć do etapu 3 w Aby zaadresować, nagrać i wysłać wiadomość na s. 31. Aby zaadresować wiadomość wysyłaną do lokalnej skrzynki Wprowadź numer skrzynki, a następnie naciśnij #. 32 Wiadomości multimedialne systemu Avaya CallPilot podręcznik użytkownika Listopad 2010

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Dostęp do portalu głosowego Z portalu głosowego możesz skorzystać, używając własnego aparatu telefonicznego lub aparatu należącego do innej osoby.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Avaya Aura Messaging Aria

Skrócona instrukcja obsługi Avaya Aura Messaging Aria Skrócona instrukcja obsługi Avaya Aura Messaging Aria Odtwarzanie Nieodtworzone Odtworzone Zapisane Wiadomości oczekujące na usunięcie Opcje odtwarzania Odsłuchaj szczegóły Rozpocznij odtwarzanie Zakończ

Bardziej szczegółowo

Nortel CallPilot Wiadomości multimedialne - Podręcznik użytkownika NN44200-106-PO

Nortel CallPilot Wiadomości multimedialne - Podręcznik użytkownika NN44200-106-PO Wiadomości multimedialne - Podręcznik użytkownika NN44200-106-PO Status dokumentu: Standard Wersja dokumentu: 01.02 Data dokumentu: 26/04/2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. Przygotowano w Kanadzie Zastrzega

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem IBM Lotus Notes Przewodnik informacyjny - R6.0 Pakiet Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług

Bardziej szczegółowo

System automatycznego operatora

System automatycznego operatora System automatycznego operatora System automatycznego operatora stanowi wielofunkcyjne narzędzie o szerokich możliwościach, pozwalające na łatwe zarządzanie przychodzącymi do przedsiębiorstwa połączeniami

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator. My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent /4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator. My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent /4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator Przewodnik informacyjny - R6.0 My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent 8 4038/4068 Aplikacja My Instant Communicator

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Zaplanuj, zdefiniuj i przetestuj systemy automatycznego operatora 1. Zaprojektuj własny interaktywny system zapowiedzi słownych. 2. Ustal godziny

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja działania systemu 3S Konferencja

Uproszczona instrukcja działania systemu 3S Konferencja Uproszczona instrukcja działania systemu 3S Konferencja Jak rozpocząć korzystanie z konferencji? Aby zalogować się do konferencji należy zadzwonić na numer telefonu, do którego przypisana jest Konferencja.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników

Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Skrócona karta informacyjna nt. rejestracji dla pracowników/użytkowników Aktualizacja marzec 2017 Spis treści Rejestracja... 2 Aktywacja adresu e-mail... 9 Aktywacja telefonu komórkowego... 9 Nie pamiętasz

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r.

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r. 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak marki UPS i brązowy kolor są znakami handlowymi United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. UPS CampusShip Podręczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przez interfejs uŝytkownika telefonu Interfejs uŝytkownika telefonu jest dostępny z kaŝdego aparatu telefonicznego,

Przez interfejs uŝytkownika telefonu Interfejs uŝytkownika telefonu jest dostępny z kaŝdego aparatu telefonicznego, Przewodnik informacyjny Wstęp Dostęp do poczty głosowej jest moŝliwy: Przez interfejs uŝytkownika telefonu Interfejs uŝytkownika telefonu jest dostępny z kaŝdego aparatu telefonicznego, niezaleŝnie od

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Rejestracja i aktywacja Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp.

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Poczta elektroniczna (e-mail) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Jest ona również przydatna podczas zakładania innych kont umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE POBIERANIE APLIKACJI

INFORMACJE OGÓLNE POBIERANIE APLIKACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI Informacje ogólne 3 1. Pobieranie aplikacji 3 2. Rejestracja i logowanie 3 3. Menu aplikacji 6 4. Zgłaszanie alarmu 6 5. Aktywne alarmy 8 6. Odwoływanie alarmów 8 7. Chronione

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika Polityka prywatności 1 Przedmiot niniejszej instrukcji Niniejszy dokument wyjaśnia sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w kontekście udostępnianej przez firmę Roche aplikacji do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

bla bla Messenger podręcznik użytkownika

bla bla Messenger podręcznik użytkownika bla bla Messenger podręcznik użytkownika Messenger Messenger: podręcznik użytkownika data wydania wtorek, 12. kwiecień 2016 Version 1.4.1 Copyright 2006-2016 OX Software GmbH., Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur

Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Przewodnik użytkownika systemu e-faktur Zawartość 1. Rejestracja na portalu... 4 1.1 Email aktywacyjny... 4 1.2 Siła hasła... 4 1.3 Utrata hasła... 5 1.4 Wygaśnięcie ticketu... 5 2. Logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja Web Softphone? Klient internetowy Alcatel-Lucent Web Softphone umożliwia wygodne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Centralka Firmy

Regulamin usługi Centralka Firmy Regulamin usługi Centralka Firmy ( Regulamin ) wersja z dnia 24.04.2017 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa Centralka Firmy ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja

Symfonia Start Handel. Rejestracja i aktywacja Symfonia Start Handel Rejestracja i aktywacja Wersja 2014 Rejestracja i aktywacja programu Po zainstalowaniu, normalna praca z programem jest możliwa tylko przez ograniczony (60 dni) okres czasu. Program

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo