JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH SIERPIEŃ 1997

2

3 URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu rolnic LEKARZE SPECJALIŚCI W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM I ZIELONOGÓRSKIM W LATACH SIERPIEŃ 1997

4 Publikację opracowała mgr Renata Arend (Wydział Statystyki Społecznej US we Wrocławiu) Urząd Statystyczny we Wrocławiu składa podziękowania pracownikom: - Wydziałów Zdrowia Urzędów Wojewódzkich w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Zielonej Górze, - Urzędów Statystycznych w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Zielonej Górze, którzy przyczynili się do wzbogacenia danych do niniejszego opracowania Przy publikowaniu danych US - prosimy o podanie źródła Druk: Wydział Poligraficzny US w Legnicy, zam. nr 102/97

5 SPIS TREŚCI Str. Uwagi metodyczne... 4 Lekarze specjaliści w ogólnej liczbie lekarzy medycyny... 5 Lekarze specjaliści według specjalności... 7 Dostępność do usług świadczonych przez specjalistów... 9 Lekarze specjaliści w latach według województw ANEKS Służba zdrowia w województwach: jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim, zielonogórskim na tle Polski... 15

6 UWAGI METODYCZNE W niniejszej publikacji podaje się informacje o lekarzach specjalistach zatrudnionych we wszystkich placówkach "cywilnej" służby zdrowia, tj. bez zatrudnionych w jednostkach podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Sprawiedliwości. Informacje opracowano na podstawie sprawozdawczości statystycznej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz GUS. Źródłem informacji o pracownikach medycznych byty sprawozdania MZ-88 (personel medyczny) i MZ-89 (o zatrudnieniu specjalistów). Informacje o personelu medycznym zbierane są corocznie, natomiast o zatrudnieniu specjalistów raz na trzy lata (ostatnie badanie przeprowadzono w 1996 roku, które obejmowało informacje o zatrudnieniu specjalistów wg stanu w dniu 31 grudnia 1995 r.). Dane obejmują lekarzy zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego oraz sektora prywatnego (np. w spółdzielniach lekarskich, spółdzielniach iwalidów), bez prywatnych praktyk lekarskich. Prezentowane informacje dotyczą osób zatrudnionych w: - placówkach nadzorowanych przez MZiOS (w tym także w wydziałach zdrowia urzędów wojewódzkich, szkołach medycznych wszystkich typów), - kolejowej służbie zdrowia, - sanatoriach branżowych, - przychodniach spółdzielni, - przychodniach rehabilitacyjnych przy spółdzielniach inwalidów, - aptekach prywatnych (dot. farmaceutów). W liczbie zatrudnionych, ujęto również dane odnośnie osób zatrudnionych w pozostałych zakładach prywatnej służby zdrowia (bez prywatnej praktyki lekarskiej). Zatrudnieni lekarze wg specjalizacji obejmują osoby zatrudnione w wymiarze pełnego etatu, w wymiarze godzin przekraczającym pełny etat oraz niepełnym wymiarze godzin w stosunku do czasu pracy określonego obowiązującymi przepisami dla danego rodzaju pracy, w przypadku gdy to zatrudnienie ma dla nich charakter podstawowy ale osoby zatrudnione niezależnie od wymiaru czasu pracy są liczone tylko jeden raz. Za lekarza specjalistę uważa się lekarza posiadającego pierwszy lub drugi stopień specjalizacji w danej dziedzinie medycyny.

7 LEKARZE SPECJALIŚCI W OGÓLNEJ LICZBIE LEKARZY MEDYCYNY W województwach: jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim, wrocławskim i zielonogórskim w końcu 1995 roku w placówkach cywilnej służby zdrowia było zatrudnionych 8069 lekarzy medycyny, spośród których 6544 (tj. 81,1%) posiadało pierwszy lub drugi stopień specjalizacji. W porównaniu do 1977 roku (pierwsze - po podziale administracyjnym z 1975 r. - badanie personelu służby zdrowia wg specjalności) liczba zatrudnionych lekarzy medycyny wzrosła o 2211 (tj. o 37,7%) a lekarzy specjalistów była wyższa o 2390 osób (tj. o 57,5%). UDZIAŁ LEKARZY SPECJALISTÓW W OGÓLNEJ LICZBIE LEKARZY W LATACH X 71 )f_ HI J. Góra - -A- - - Legnica -X- - Wałbrzych X Wrocław Z. Góra Dynamika wzrostu liczby lekarzy specjalistów była wyższa niż dynamika wzrostu liczby lekarzy medycyny. O wzroście liczby lekarzy specjalistów świadczy również wzrost udziału liczby lekarzy specjalistów w ogólnej liczbie lekarzy medycyny, który w 1977 roku wynosił 70,9% a do końca 1995 roku wzrósł do 81,1%, tj. o 10,2 punkta. Najniższy udział lekarzy specjalistów w ogólnej liczbie lekarzy medycyny występował w 1977 roku w województwie legnickim (67,7%) a najwyższy w województwie jeleniogórskim (74,7%). W 1995 roku sytuacja kształtowała się podobnie, tj. najniższy udział występował w województwie zielonogórskim (77,9) i legnickim (79,6%) a najwyższy w jeleniogórskim (82,7%). Dysproporcje między województwami w 1995 roku były mniejsze niż w 1977 roku; różnica między skrajnymi wskaźnikami w 1977 roku wynosiła 7 pkt a w 1995 roku 4,8 pkt). W całym badanym okresie 50% lekarzy zatrudnionych w tych województwach to personel pracujący na terenie województwa wrocławskiego (co związane jest m. in. z istnieniem Akademii Medycznej i licznych klinik) oraz % lekarzy pracujących w województwie wałbrzyskim (liczne ośrodki sanatoryjne). Obserwuje się, że od 1977 r. tylko w odniesieniu do woj. legnickiego można mówić o wzroście udziału lekarzy medycyny tego województwa w grupie lekarzy medycyny wszystkich 5 województw (z 9,3% w 1977 r. do 11,0% w 1995 r.). W pozostałych województwach odnotowano spadek. Największy miał miejsce w województwie zielonogórskim (o 0,8 punkta), następnie wałbrzyskim (o 0,6 punkta), we wrocławskim (o 0,2 punkta) i jeleniogórskim (o 0,1 punkta).

8 6 TABL. 1. STRUKTURA LEKARZY MEDYCYNY I LEKARZY SPECJALISTÓW W LATACH WOJEWÓDZTWA lm - lekarze medycyny ls - lekarze specjaliści RAZEM...lm 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Jeleniogórskie... lm 10,6 10,3 10,2 9,8 9,7 10,5 10,5 ls 11,2 10,4 9,9 10,2 10,2 10,3 10,7 Legnickie...lm 9,3 9,4 9,8 10,5 10,3 11,0 11,0 ls 8,8 9,1 9,7 10,2 9,2 10,9 10,8 Wałbrzyskie...lm 16,2 16,8 17,0 16,2 16,3 15,4 15,6 ls 16,0 17,1 17,6 16,4 17,4 16,7 15,6 Wrocławskie... lm 49,5 50,9 49,9 50,9 50,7 48,2 49,3 ls 49,5 49,5 49,2 49,9 49,6 48,8 49,9 Zielonogórskie...lm 14,4 12,6 13,1 12,6 13,0 14,9 13,6 ls 14,5 13,9 13,6 13,3 13,6 13,3 13,0 Podobne tendencje występują w przypadku lekarzy specjalistów, których jedynie w województwach legnickim i wrocławskim odnotowano wzrost udziału (odpowiednio o 2,0 punkta i 0,4 punkta) a w pozostałych województwach spadek: o 0,5 punkta w jeleniogórskim i zielonogórskim, w wałbrzyskim o 0,4 punkta. Przyrost liczby lekarzy medycyny i lekarzy specjalistów województwo legnickie zawdzięcza rozwojowi i aktywizacji tego terenu jaki powoduje "Polska miedź". Obszar tego województwa jest również miejscem ciągłych migracji - od 1977 roku do końca 1995 roku liczba ludności wzrosła o 20,3% - gdy w tym samym czasie w innych województwach przyrost liczby ludności był znacznie mniejszy (zielonogórskie -14,1%, wrocławskie - 8,5%, jeleniogórskie - 6,9% i wałbrzyskie o 2,6%). Mimo najwyższej (w grupie omawianych województw) dynamiki wzrostu liczby lekarzy specjalistów, ich udział w liczbie specjalistów 5 województw pozostał nadal najniższy.

9 LEKARZE SPECJALIŚCI WEDŁUG SPECJALNOŚCI Udział lekarzy specjalistów w ogólnej liczbie lekarzy medycyny oraz ich struktura według poszczególnych specjalizacji a zwłaszcza jej zmiany w czasie mogą być miernikami określającymi dopasowywanie do potrzeb, jakie występują na usługi świadczone przez specjalistów. TABL.2. STRUKTURA LEKARZY SPECJALISTÓW WEDŁUG SPECJALIZACJI W1977 i 1995 R. RAZEM Wrocławskie Wałbrzyskie Jeleniogórskie Legnickie Zielonogórskie WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze specjaliści ogółem ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 chorób wewnętrznych... 17,4 18,1 16,8 21,5 22^ 15,3 15,3 20,5 18,0 24,1 14,8 18,1 chirurdzy... 13,3 13,7 12,8 12,0 15,0 7,3 14,0 11,7 15,3 11,9 11,4 n,o pediatrzy... 12,9 14,5 14,7 14,1 5,1 9,0 14,0 16,0 15,0 17,4 13,4 15,5 ginekolodzy i położnicy... 10,7 10,4 9,1 7,8 11,7 9,0 11,4 11,8 14,2 11,0 12,6 10,1 laryngolodzy... 4,2 4,0 4,3 4,2 3,5 2,0 3,5 3,6 5,4 5,2 4,2 3,6 okuliści... 4,2 4,1 4,8 4,3 3,9 3,1 2,8 3,6 4,1 5,4 3,6 3,8 specjaliści chorób płuc... 4,0 3,6 3,6 1,9 4,1 3,2 7,1 4,3 1,9 0,7 4,0 3,0 dermatolodzy i wenerolodzy... 2,9 %8 3,1 2,7 2,3 1,2 2,2 1,4 2,4 1,8 4,0 2,9 neurolodzy... 3,1 3,3 3,2 3,5 2,3 2,4 3,2 2,6 2,2 3,5 3,8 4,1 psychiatrzy... 3,9 3,8 4,1 3,1 2,9 1,7 4,7 2,4 2,4 1,6 4,5 3,3 specjaliści medycyny przemysłowej... 2,1 1,9 3,8 1,1 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,3 1,4 pozostali... 21,3 19,8 19,7 23,8 26,0 45,3 21,1 21,4 18,3 17,1 23,7 23,2 Struktura lekarzy specjalistów w badanym okresie nie ulegała diametralnym zmianom. Największy udział wśród lekarzy specjalistów niezmiennie mają lekarze chorób wewnętrznych. Udział ich we wszystkich omawianych województwach jest największy. STRUKTURA LEKARZY SPECJALISTÓW W 1977 R. I 1995 R. 100 %! lekarze chorób wewnętrznych Q chirurdzy pediatrzy Q ginekolodzy E laryngolodzy H pozostali W1977 roku w grupie omawianych województw 17,4% lekarzy specjalistów było lekarzami chorób wewnętrznych a w 1995 roku udział tej grupy lekarzy specjalistów zwiększył się do 18,1%. Kolejną grupą byli lekarze chirurdzy 13,3%, jednak ich udział zwiększył się tylko do 13,7% w 1995 roku. Natomiast lekarze pediatrzy, których udział

10 8 12,9% w 1977 roku plasował ich na trzeciej pozycji w 1995 roku ich udział 14,5% usytuował ich na drugiej pozycji. Kolejną znaczącą grupę stanowili w 1977 roku lekarze ginekolodzy i położnicy - 10,7% ogółu lekarzy specjalistów ale do końca 1995 roku udział ich się zmniejszył do 10,4%. Udziały pozostałych grup specjalistów były w 1977 roku na poziomie od 2,1% (lekarze medycyny przemysłowej) do 4,2% (lekarze laryngolodzy i okuliści), a w 1995 roku od 1,9% (lekarze medycyny przemysłowej) do 4,1% (lekarze okuliści). Na uwagę zasługuje fakt stałego wzrostu udziału lekarzy neurologów z 3,1% w 1977 roku do 3,3% w 1995 roku oraz spadek udziału lekarzy specjalistów chorób płuc z 4,0% w 1977 roku do 3,6% w 1995 roku jak i lekarzy medycyny przemysłowej - spadek o 0,2 punkta. Wzrost zapotrzebowania na lekarzy neurologów, to przede wszystkim wynik dynamicznego rozwoju wiedzy medycznej w tym kierunku jak i rozszerzanie się skali zachorowań na choroby o podłożu neurologicznym. Spadek udziału lekarzy specjalistów chorób płuc nastąpił m. in. ze względu na opanowanie gruźlicy a zmniejszenie udziału lekarzy medycyny przemysłowej było związane ze zmianami gospodarczymi, prywatyzowaniem przedsiębiorstw, polepszaniem warunków pracy w zakładach, postępem technologii produkcji, zwłaszcza w kierunku ekologicznym itp.

11 DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPECJALISTÓW TABL.3. LICZBA LEKARZY PRZYPADAJĄCYCH NA LUDNOŚCI W LATACH 1977 i 1995 Jeleniogórskigórskie Zielono RAZEM Wrocławskie Wałbrzyskie Legnickie WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze medycyny ogółem... 17,8 22,4 27,7 35,0 13,2 17,0 12,7 16,2 12,5 17,0 14,2 16,3 Lekarze specjaliści ogółem... 12,6 18,2 19,6 28,7 9,2 13,8 9,5 13,4 8,4 13,5 10,2 12,7 chorób wewnętrznych... 2,2 3,7 3,3 6,2 2,1 2,1 1,4 2,7 1,5 3,2 1,5 2,3 chirurdzy... 1,7 2,0 2,5 3,4 1,4 1,0 1,3 1,6 1,3 1,6 1,2 1,4 pediatrzy3^... 6,9 12,5 13,3 20,1 2,1 5,9 5,6 9,8 4,8 10,2 5,1 8ß ginekolodzy i położnicy*5/... 2,7 3,2 3,5 4,3 2,1 2,4 2,1 3,1 2,4 2,9 2,5 2,5 laryngolodzy... 0,5 0,7 0,8 1,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,4 0,5 okuliści... 0,5 0,7 0,9 1,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,7 0,4 0,5 specjaliści chorób ptuc... 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 0,2 0,1 0,4 0,4 dermatolodzy i wenerolodzy... 0,4 0,4 0,6 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 neurolodzy... 0,4 0,6 0,6 1,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 psychiatrzy... 0,5 0,5 0,8 0,9 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 specjaliści medycyny przemysłowej 0,3 0,2 0,7 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 pozostali... 2,7 4,7 3,9 6,8 2,4 6,2 2,0 2,9 1,5 2,3 2,4 2,9 a/ Na dzieci w wieku 0-14 lat. b/ Na kobiet. Od 1977 roku wskaźniki określające dostępność do lekarzy specjalistów zmieniały się wskazując na coraz lepszą (w większości przypadków) dostępność do usług świadczonych przez specjalistów. W 1977 roku w regionie na osób przypadało średnio 18 lekarzy medycyny, spośród których blisko 13 było specjalistami. W 1995 roku przypadało odpowiednio 22 lekarzy, a 18 posiadało stopnie specjalizacji. Statystycznie najlepsza sytuacja występowała i występuje w województwie wrocławskim, gdyż na osób przypadało w 1977 roku blisko 28 lekarzy medycyny, wśród których 20 było specjalistami a w 1995 roku relacje te kształtowały się na poziomie 35 i 29 lekarzy specjalistów; jest to m. in. związane z ponadwojewódzkim charakterem wrocławskiego ośrodka klinicznego. Natomiast najmniejsza dostępność występuje w województwie legnickim, gdzie w 1977 roku na osób przypadało 12 lekarzy, spośród których 8 posiadało stopnie specjalizacji, a 1995 roku przypadało 17 lekarzy, wśród których 14 było specjalistami (mimo przyrostu lekarzy medycyny i lekarzy specjalistów). Najmniej dostępnymi specjalistami w 1977 roku byli specjaliści medycyny przemysłowej, dermatolodzy i wenerolodzy, neurolodzy, laryngolodzy, specjaliści chorób płuc i psychiatrzy. W ciągu blisko 20 lat zmniejszyła się dostępność do specjalistów medycyny przemysłowej i specjalistów chorób płuc. Natomiast do pozostałych specjalistów dostępność nieznacznie wzrosła. Najwyższa dostępność występowała i występuje do lekarzy świadczących usługi w zakresie chorób wewnętrznych (w 1995 roku na osób 4 lekarzy o danej specjalności), chirurgii (2 lekarzy), pediatrii (na dzieci w wieku do 14 lat blisko 13 lekarzy), oraz ginekologii i położnictwa (na kobiet 3 lekarzy). O dostępności do lekarzy specjalistów najlepiej świadczą wskaźniki ukazujące średnią liczbę osób przypadającą na 1 lekarza. W 1977 roku na jednego lekarza medycyny w województwach ogółem przypadało 561 osób a na specjalistę 791 osób, od tego czasu do 1995 roku sytuacja uległa pogorszeniu w przypadku lekarzy medycyny gdyż na 1 lekarza przypadało 580 osób a na specjalistę 800 osób. Wśród omawianych województw najwyższy wskaźnik

12 10 wystąpił w województwie wrocławskim, gdzie na lekarza medycyny przypadało 361 osób w 1977 roku a 286 w 1995 roku, a na lekarza specjalistę odpowiednio 510 osób i 349 osób. W pozostałych województwach dostępność była blisko dwukrotnie mniejsza, gdyż na 1 lekarza średnio przypadało w 1977 roku w tych województwach blisko 800 osób a na lekarza specjalistę ponad 1100 osób. TABL.4. LICZBA LUDNOŚCI PRZYPADAJĄCEJ NA 1 LEKARZA W 1977 i 1995 R. WYSZCZEGÓLNIENIE RAZEM Wrocławskie Wałbrzyskie Legnickie Jeleniogórskie Zielonogórskie Lekarze medycyny ogółem Lekarze specjaliści ogółem chorób wewnętrznych chirurdzy pediatrzy3^ ginekolodzy i położnicy3/ laryngolodzy okuliści specjaliści chorób płuc dermatolodzy iwenerolodzy neurolodzy psychiatrzy specjaliści medycyny przemysłowej pozostali a/ Przeliczono liczbę dzieci w wieku 0-14 lat przypadającą na 1 lekarza, b/ Przeliczono liczbę kobiet na 1 lekarza. W omawianych województwach średnio najwięcej osób przypadało na specjalistów medycyny przemysłowej oraz dermatologów i wenerologów. Natomiast najmniej na lekarzy chorób wewnętrznych 4539 osoby w 1977 roku i 4411 osób w 1995 roku. Największa dostępność występuje w przypadku lekarzy pediatrów - na 1 lekarza przypadało przeciętnie w województwach razem 1415 dzieci w wieku do 14 lat w 1977 roku i 1193 dzieci w 1995 roku. Na dużą dostępność do usług specjalistów wskazują też wskaźniki dotyczące lekarzy ginekologów i położników; przeciętnie w 1977 roku na 1 lekarza tej specjalności przypadało 3759 kobiet a w 1995 roku 3965 kobiet. W okresie od 1977 roku do 1995 roku zwiększyło się obciążenie dla 1 lekarza w przypadku wszystkich specjalistów z wyjątkiem specjalistów chirurgów, chorób wewnętrznych neurologów i pediatrów; najbardziej zmniejszyły się obciążenia lekarzy neurologów (o 5,4%), lekarzy chorób wewnętrznych (0 2,8%) i lekarzy pediatrów (o 1,7%). Na przestrzeni blisko 20 lat w omawianych województwach wskaźniki określające stopień zaspokojenia potrzeb ludności przez lekarzy specjalistów wskazują na zmniejszenie się stopnia zaspokojenia tych potrzeb. Jednocześnie coraz większa liczba lekarzy medycyny posiada stopnie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny. Zmiany zachodzące w strukturze lekarzy wg poszczególnych specjalizacji odzwierciedlają zmiany jakie zachodzą w potrzebach społecznych na usługi świadczone przez lekarzy danej specjalizacji.

13 Najliczniejszą grupę lekarzy specjalistów stanowią lekarze dentyści. W regionie w 1977 roku pracowało 1567 tego typu specjalistów. Liczba lekarzy dentystów na przestrzeni blisko 20 lat wzrosła do 1771 tj. o 13,0%. W regionie najwięcej dentystów pracuje na terenie województwa wrocławskiego, gdyż ich udział w 1977 roku wynosił 47,1% i mimo nieznacznego spadku do poziomu 45,7% w 1995 roku nadal województwo to dominuje w tym względzie. Natomiast najniższy udział charakterystyczny jest dla województwa jeleniogórskiego, gdyż wynosił on w 1977 roku 12,1% i spadł w 1995 roku do poziomu 11,6%. W województwach ogółem średnio na jednego lekarza dentystę przypadało w 1977 roku 2097 pacjentów a w 1995 roku Najlepsza sytuacja w tym zakresie występowała w 1995 roku w województwie wrocławskim osób; w wałbrzyskim na 1 lekarza dentystę przypadało 1916 osób, legnickim , zielonogórskim i jeleniogórskim W przeciągu blisko dwudziestu lat ranking województw w tym zakresie uległ nieznacznym zmianom, gdyż na drugą pozycję wysunęło się województwo legnickie, a wałbrzyskie spadło na trzecią pozycję. TABL. 5. LEKARZE DENTYŚCI W LATACH 1977 i 1995 WOJEWÓDZTWA Lekarze dentyści Udział dentystów w liczbie lekarzy ogółem w% Liczba ludności przypadająca na 1 lekarza dentystę Struktura lekarzy dentystów według województw w% RAZEM , ,0 100,0 Jeleniogórskie , ,1 11,6 Legnickie , ,7 14,8 Wałbrzyskie , ,3 14,6 Wrocławskie , ,1 45,7 Zielonogórskie , ,8 13,3 11

14 12 Tabl. 6. LEKARZE SPECJALIŚCI W LATACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW A WOJEWÓDZTWA JELENIOGÓRSKIE, LEGNICKIE, WAŁBRZYSKIE, WROCŁAWSKIE, ZIELONOGÓRSKIE RAZEM WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze dentyści Lekarze medycyny w tym lekarze specjaliści chorób wewnętrznych chirurdzy pediatrzy ginekolodzy i położnicy laryngolodzy okuliści specjaliści chorób płuc dermatolodzy i wenerolodzy neurolodzy psychiatrzy specjaliści medycyny przemysłowej pozostali B. WOJ. JELENIOGÓRSKIE WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze dentyści Lekarze medycyny w tym lekarze specjaliści chorób wewnętrznych chirurdzy pediatrzy ginekolodzy i położnicy laryngolodzy okuliści specjaliści chorób płuc dermatolodzy i wenerolodzy neurolodzy psychiatrzy specjaliści medycyny przemysłowej pozostali

15 13 Tabl. 6. LEKARZE SPECJALIŚCI W LATACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd.) C. WOJ. LEGNICKIE WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze dentyści Lekarze medycyny w tym lekarze specjaliści chorób wewnętrznych chirurdzy pediatrzy ginekolodzy i położnicy laryngolodzy okuliści specjaliści chorób płuc dermatolodzy i wenerolodzy neurolodzy psychiatrzy specjaliści med. przemysłowej pozostali D. WOJ. WAŁBRZYSKIE WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze dentyści Lekarze medycyny w tym lekarze specjaliści chorób wewnętrznych chirurdzy pediatrzy ginekolodzy i położnicy laryngolodzy okuliści specjaliści chorób płuc dermatolodzy i wenerolodzy neurolodzy psychiatrzy specjaliści med. przemysłowej pozostali

16 14 Tabl. 6. LEKARZE SPECJALIŚCI W LATACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW (dok.) E. WOJ. WROCŁAWSKIE WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze dentyści Lekarze medycyny w tym lekarze specjaliści chorób wewnętrznych chirurdzy pediatrzy ginekolodzy i położnicy laryngolodzy okuliści specjaliści chorób płuc dermatolodzy i wenerolodzy neurolodzy psychiatrzy specjaliści medycyny przemysłowej pozostali F. WOJ. ZIELONOGÓRSKIE WYSZCZEGÓLNIENIE Lekarze dentyści Lekarze medycyny w tym lekarze specjaliści chorób wewnętrznych chirurdzy pediatrzy ginekolodzy i położnicy laryngolodzy okuliści specjaliści chorób płuc dermatolodzy i wenerolodzy neurolodzy psychiatrzy specjaliści medycyny przemysłowej pozostali

17 ANEKS SŁUŻBA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWACH: JELENIOGÓRSKIM, LEGNICKIM, WAŁBRZYSKIM, WROCŁAWSKIM, ZIELONOGÓRSKIM NA TLE POLSKI W 1995 roku w placówkach cywilnej służby zdrowia i pomocy społecznej omawianych województw pracowało łącznie 35,9 tys. osób, tj. 9,9% pracowników medycznych tej służby w Polsce (mieszkańcy tych województw stanowią 9,3% ludności Polski). W ogólnej liczbie pracowników medycznych najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki - 61,0% (w kraju 58,1%); lekarze medycyny to 22,4% personelu medycznego (w kraju 24,6%), położne - 6,1% (w kraju 6,7%), lekarze dentyści i farmaceuci po 5,0% (w kraju odpowiednio po 4,9%; 5,3%) i felczerzy - 0,5% (w kraju 0,4%). Najwięcej lekarzy medycyny i lekarzy dentystów pracowało w województwie wrocławskim, gdzie zlokalizowana jest uczelnia medyczna. Wskaźnik liczby lekarzy na 10 tys. ludności (35,0%) był w tym województwie wyższy niż w pozostałych; przekraczał on również wskaźnik dla Polski (o 11,8 pkt). W przypadku lekarzy dentystów najwyższy wskaźnik na 10 tys. ludności wystąpił również w województwie wrocławskim (7,1%) i przekraczał on wskaźnik dla Polski (o 2,5 pkt); wskaźnikiem wyższym niż w kraju charakteryzowało się również woj. legnickie. W tych dwóch województwach także liczba położnych na 10 tys. ludności była większa niż w kraju. Biorąc pod uwagę farmaceutów, tylko województwo wrocławskie przekraczało wskaźnik krajowy, natomiast w przypadku pielęgniarek omawiane województwa (z wyjątkiem woj. zielonogórskiego) charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem niż występował w kraju. Liczba felczerów na 10 tys. ludności tylko w województwie wrocławskim była niższa niż w kraju ogółem. Na obszarze 5 województw lecznictwo stacjonarne to 85 szpitali ogólnych stanowiących 12,1% szpitali w kraju; największa ich część zlokalizowana była w województwie wrocławskim (30 szpitali, tj. 35,3% ogółu szpitali w omawianych województwach razem a 4,3% szpitali ogólnych w kraju); szpitale te dysponowały 21,9 tys. łóżek (tj. 10,3% łóżek w kraju) i również tu występowała dominacja województwa wrocławskiego. Potwierdza to również wskaźnik określający liczbę łóżek przypadających na 10 tys. osób, który w woj. wrocławskim wynosił 77,2; natomiast w woj. jeleniogórskim - 64,8, zielonogórskim - 48,3, wałbrzyskim - 56,3 a najniższy był w woj. legnickim - 44,5. Ponadto warto zaznaczyć, że w kraju wskaźnik ten wynosił 55,4, czyli tylko dwa z omawianych województw, tj. legnickie i zielonogórskie, nie przekroczyły tego wskaźnika. W placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej również występuje dominacja województwa wrocławskiego w przypadku liczby placówek. Ogółem w 5 województwach zlokalizowane są 704 przychodnie, w tym 260 w woj. wrocławskim (tj. 36,9% przychodni w województwach razem i 10,9% przychodni w kraju). Z ogólnej liczby przychodni najliczniej występują przychodnie rejonowe (269), tj. 38,2% przychodni rejonowych w omawianych województwach a 11,7% przychodni rejonowych w kraju. Ponadto ludność wiejska korzystała z usług świadczonych przez personel medyczny w 262 ośrodkach zdrowia (7,9% ośrodków w kraju). Największa liczba ośrodków zdrowia występowała w woj. wrocławskim (68), a najmniejsza w wałbrzyskim (42). Lekarze pracujący w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (w przychodniach i ośrodkach zdrowia) udzielili średnio jednej osobie w Polsce 5,4 porady w ciągu 1995 roku. W omawianych województwach największą przeciętną liczbą porad w 1995 roku charakteryzowało się województwo wrocławskie - 6,4 porady a najniższą - 4,3 porady - województwo zieleniogórskie przy wielkości średniej dla 5 województw wynoszącej 5,0. Szybką pomoc medyczną w razie wypadku lub nagłego zachorowania świadczyło w omawianych województwach 41 działów i oddziałów pomocy doraźnej oraz 5 wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego. Jednostki pomocy doraźnej dysponowały 437 karetkami sanitarnymi tj. 10,4% ogólnej liczby karetek w kraju.

18 16 Aneks Największą liczbą karetek dysponowało woj. wrocławskie (170), następnie zielonogórskie (78), wałbrzyskie (66), legnickie (64) i jeleniogórskie (59). Sieć placówek służby zdrowia uzupełniają apteki i punkty apteczne, zaopatrujące ludność w leki i środki medyczne. Sieć aptek jest już prawie w całości sprywatyzowana. Na ogólną liczbę aptek w kraju (6536) sprywatyzowanych było 91,7%. W omawianych województwach zlokalizowanych było 605 aptek i punktów aptecznych, tj. 9,3% aptek i punktów kraju, spośród których 97,5% było już sprywatyzowanych; we wszystkich województwach wskaźnik sprywatyzowanych aptek i punktów aptecznych był o wiele wyższy niż w kraju i kształtował się na poziomie od 95,8% (w woj. zielonogórskim) do 98,6% (w woj. wrocławskim). - Lekarze specjaliści Z ogólnej liczby lekarzy pracujących w placówkach cywilnej służby zdrowia w 1995 roku - 78,9% posiadało stopień specjalizacji. Omawiane województwa w tym zakresie charakteryzowały się korzystniejszą sytuacją, gdyż udział ten kształtował się na poziomie 81,1% tj. był o 2,2 pkt większy. Ponadto w regionie wzrost tego udziału (w stosunku do 1977 roku) był wyższy niż w kraju i wynosił 10,2 pkt, gdy w Polsce wynosił on tylko 7,4 pkt. Struktura lekarzy specjalistów w Polsce w latach nie ulegała diametralnym zmianom. Zarówno w 1977 roku jak i w 1995 dominującą grupę lekarzy specjalistów stanowili lekarze chorób wewnętrznych, których udział w 1977 roku wynosił 17,3%, a w ,1%. Drugą naliczniejszą grupą byli lekarze pediatrzy -14,3% w 1977 roku i 15,0% w 1995 roku. W 1977 roku blisko co 8 lekarz specjalista posiadał specjalizację w zakresie chirurgii i do 1995 roku sytuacja w tym zakresie nie uległa zmianie. Wzrost udziału lekarzy danej specjalności w ogólnej liczbie lekarzy specjalistów w porównaniu do 1977 roku odnotowano ponadto w przypadku lekarzy specjalizujących się w zakresie anastazjologii i intensywnej terapii (o 1,9 pkt), chirurgii (0,1 pkt), chorób wewnętrznych (3,8pkt), neurologii (0,4 pkt), okulistyki (0,1 pkt), pediatrii (0,7 pkt), radiologii (0,1 pkt). W przypadku pozostałych specjalistów ich udział w strukturze zmalał. Największy spadek udziału odnotowano w przypadku lekarzy chorób płuc (1,4 pkt), następnie specjalistów dermatologii (0,7 pkt) oraz lekarzy ginekologów, położników i psychiatrów (o 0,6 pkt). Tabl. I. LEKARZE SPECJALIŚCI W POLSCE WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem lekarze specjaliści w tym w zakresie: anastezjologii i intensywnej terapii chirurgii chorób płuc chorób wewnętrznych dermatologii i wenerologii kardiologii neurologii okulistyki onkologii otolaryngologii pediatrii położnictwa i ginekologii psychiatrii radiologii Lekarze specjaliści w % ogółu lekarzy... 71,5 71,7 71,2 72,2 76,5 77,8 78,9

19 Tabl. II. WYBRANE CECHY Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA Aneks 17 WYSZCZEGÓLNIENIE Polska Razem Województwa Legnickie Wałbrzyskie Jeleniogórskie Wrocławskie Zielonogórskie PRACOWNICY MEDYCZNI CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA w liczbach bezwzględnych Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Felczerzy Pielęgniarki Położne na 10 tys. ludności Lekarze... 23,2 22,4 16,2 17,0 16,9 35,0 16,3 Lekarze dentyści... 4,6 5,0 3,9 5,0 3,8 7,1 3,5 Farmaceuci... 5,0 5,0 3,2 4,2 3,7 7,6 4,0 Felczerzy... 0,3 0,5 0,7 0,5 0,8 0,2 0,6 Pielęgniarki... 54,8 60,9 68,2 58,7 61,2 66,8 46,5 Położne... 6,3 6,1 4,6 7,0 5,4 7,2 5,3 PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA Szpitale ogólne Łóżka w szpitalach ogólnych Łóżka w szpitalach ogólnych na 10 tys. ludności. 55,4 60,9 64,8 44,5 56,3 77,2 48,3 Przychodnie ogółem w tym: rejonowe przemysłowej służby zdrowia Ośrodki zdrowia Porady udzielone w ambulatoriach na 1 mieszk. 5,4 5,0 4,4 5,3 4,7 6,4 4,3 Działy i oddziały pomocy doraźnej Filie pomocy doraźnej Karetki sanitarne Apteki i punkty apteczne w tym prywatne

20 NOTATKI D

21 NOTATKI

22 NOTATKI

23

24

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia Wynagrodzenia w ochronie zdrowia Anna Ruzik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 97 Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12.06.2008 Wprowadzenie Pytanie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 12.07.2012 r. Ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ... Warszawa 2016 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 1.1. LUDNOŚĆ... 6 1.2. ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE... 7 1.3. ZACHOROWANIA

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej

Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Działalność systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2014 roku, w oparciu o dane pozyskane w ramach statystyki publicznej Jak

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Departament Rynku Pracy INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH URZ DACH PRACY W 2014 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZGODNIE Z UMOWĄ Z NFZ W ZAKRESIE POZ -u Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej 21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej Profil demograficzny lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów jest niekorzystny Jeżeli nie nastąpią

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej. Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej. Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Wojewoda Pomorski BZK.II.AO.0934/03/10 Gdańsk, 08.10.2010 r. Protokół kontroli doraźnej Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku Kontrolę przeprowadzono w dniu 05.10.2010 r. na

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO.

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. Strona 1 z 168 PRZEDMOWA Szanowni Państwo, Jak co roku, przekazujemy Państwu kolejną edycję BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. W wydaniu niniejszym, na rok 2011 umieszczono dane za rok 2010 oraz wybrane dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat 2012-2013 w podregionach woj. dolnośląskiego W badaniu wyleczalności nowotworów złośliwych w podregionach Dolnego Śląska stwierdziliśmy znaczne różnice w wartościach

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie. podejmie od zaraz współpracę ze specjalistami:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie. podejmie od zaraz współpracę ze specjalistami: Anestezjologii Rehabilitacji lub Balneologii Gastroenterologii Neonatologii lub Pediatrii Neurologii Onkologii klinicznej Hematologii Psychologiem klinicznym Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie podejmie

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo