Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści"

Transkrypt

1 Metdyka dtycząca psychiatrii Spis treści Prcedura wybru... 2 Raprtwanie danych... 8 Wytyczne techniczne dtyczące plików CSV... 8 Typy danych... 9 Nazewnictw plików... 9 Zawartść merytryczna plików... 9 Struktura plików dtyczących świadczenia pieki zdrwtnej... 9 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_og_miesiac_rk.csv Plik 2, Prdukty Lecznicze, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pl_miesiac_rk.csv Plik 3, Wyrby Medyczne, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_wm_miesiac_rk.csv Plik 4, Prcedury Diagnstyczne, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pd_miesiac_rk.csv Plik 5, Prcedury Zabiegwe (i Anestezjlgiczne), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pz_miesiac_rk.csv Plik 6, Prcedury Pzstałe, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pp_miesiac_rk.csv Plik 7, Oddział Szpitalny (pbyt), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_os_miesiac_rk.csv Struktura pliku dtycząceg ksztów w przekrju knt księgwych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_fk_rk.xls Struktura pliku dtycząceg zrealizwanych świadczeń ze statystyki medycznej, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_sm_rk_miesiac.csv Struktura pliku dtycząceg pracwników i umów kntraktwych (dt. pracwników medycznych), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_hr_rk.xls Struktura pliku dtycząceg prcedur diagnstycznych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_cd_rk.xls Struktura pliku dtycząceg prcedur pzstałych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_cp_rk.xls Wynagrdzenie dla świadczenidawców

2 Prcedura wybru Ankieta, która stanwić będzie pdstawę wybru świadczenidawców realizujących świadczenia z zakresu pieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w 2015 rku: 2 Pytania: Odpwiedzi: Uwagi: Nazwa świadczenidawcy: Adres świadczenidawcy: Liczba łóżek na psychiatrycznych ddziałach szpitalnych w 2014 rku (jeśli dtyczy, w pzstałych przypadkach wpisać "nie dtyczy"): Łączna wartść kntraktów z zakresu "Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień" z NFZ w pszczególnych latach: Realizwane zakresy: (prszę wybrać spśród wskazanych zakresów pprzez wpisanie liczby zrealizwanych świadczeń w ciągu całeg rku w tych zakresach, które są realizwane) świadczenia psychiatryczne dla drsłych świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młdzieży świadczenia psychiatryczne dla chrych smatycznie świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chrych świadczenia psychgeriatryczne świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej leczenie zaburzeń nerwicwych dla drsłych leczenie zaburzeń nerwicwych dla dzieci i młdzieży leczenie elektrwstrząsami chrych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiwych świadczenia psychiatrii sądwej w warunkach pdstawweg zabezpieczenia świadczenia psychiatrii sądwej w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia świadczenia psychiatrii sądwej w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia dla nieletnich świadczenia piekuńcz lecznicze psychiatryczne dla drsłych świadczenia piekuńcz lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młdzieży świadczenia pielęgnacyjn piekuńcze psychiatryczne dla drsłych świadczenia pielęgnacyjn piekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młdzieży świadczenia dla sób z zaburzeniami psychicznymi w hstelu świadczenia w piece dmwej/ rdzinnej leczenie alkhlwych zespłów abstynencyjnych (detksykacja) leczenie zespłów abstynencyjnych p substancjach psychaktywnych (detksykacja) leczenie uzależnień stacjnarne

3 świadczenia terapii uzależnienia d alkhlu stacjnarne krótkterminwe świadczenia terapii uzależnień d substancji psychaktywnych świadczenia terapii dla uzależninych d substancji psychaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychtycznymi (pdwójna diagnza) świadczenia rehabilitacyjne dla uzależninych d substancji psychaktywnych świadczenia rehabilitacji dla uzależninych d substancji psychaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychtycznymi (pdwójna diagnza) świadczenia dwykwe w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia świadczenia dwykwe w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia dla nieletnich świadczenia dla uzależninych d alkhlu udzielane w hstelu świadczenia dla uzależninych d substancji psychaktywnych udzielane w hstelu świadczenia w izbie przyjęć świadczenia dzienne psychiatryczne dla drsłych świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla drsłych świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młdzieży świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla sób z całściwymi zaburzeniami rzwjwymi świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicwych świadczenia dzienne terapii uzależnienia d alkhlu świadczenia dzienne terapii uzależnienia d substancji psychaktywnych świadczenia dzienne leczenia uzależnień świadczenia psychiatryczne ambulatryjne dla drsłych świadczenia psychiatryczne ambulatryjne dla dzieci i młdzieży leczenie nerwic świadczenia seksulgiczne i patlgii współżycia prgram terapii zaburzeń preferencji seksualnych świadczenia psychlgiczne świadczenia dla sób z autyzmem dziecięcym lub innymi całściwymi zaburzeniami rzwju leczenie śrdwiskwe (dmwe) leczenie uzależnień świadczenia antyniktynwe świadczenia terapii uzależnienia d alkhlu i współuzależnienia świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młdzieży 3

4 świadczenia terapii uzależnienia d substancji psychaktywnych innych niż alkhl prgram leczenia substytucyjneg A DANE DOTYCZĄCE PACJENTÓW A.1 Ile prcent leków wartściw byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentóww pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych leków, a 100 że rzpisywaliście wszystkie leki) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_pl_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta A.2 Ile prcent wyrbów medycznych wartściw byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentóww pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych wyrbów medycznych, a 100 że rzpisywaliście wszystkie wyrby medyczne) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_wm_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta A.3 Ile (prcentw) rdzajów prcedur medycznych diagnstycznych [w tym również realizwanych przez pdmit zewnętrzny] byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentów w pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych prcedur diagnstycznych, a 100 że rzpisywaliście wszystkie prcedury; jeśli rzpisywane był 90 typów prcedur, a nie rzpisywaliście Państw 10 typów prcedur prszę wprwadzić 90 ) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_pd_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta A.4 Ile (prcentw) rdzajów prcedur medycznych terapeutycznych (i ew. pzstałych, np. testy psychlgiczne) byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentów w pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych prcedur terapeutycznych (i ew. pzstałych), a 100 że rzpisywaliście wszystkie prcedury; jeśli rzpisywane był 90 typów prcedur, a nie rzpisywaliście Państw 10 typów prcedur prszę wprwadzić 90 ) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_pp_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta 4

5 A.5 Dla ilu (prcentw) ddziałów szpitalnych jesteście Państw w stanie kreślić liczbę dni pbytu pacjenta w ddziale w pszczególnych latach? pytanie dtyczy wyłącznie pdmitów realizujących świadczenia szpitalne, w pzstałych przypadkach prszę pzstawić ple puste. (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie psiadacie Państw takich danych dla żadneg ddziału, a 100 że psiadacie je dla wszystkich ddziałów) UWAGA: termin kreślenie liczby dni pbytu pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku (uprszczneg) Kd świadczenidawcy_os_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta B. DANE DOTYCZĄCE KOSZTU ŚWIADCZEŃ B.1 Dla ilu (prcentw) spśród realizwanychrdzajów prcedur diagnstycznych jesteście Państw w stanie pdać średni kszt jednstkwy? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie psiadacie Państw infrmacji średnim kszcie żadnej z prcedur, a 100 że psiadacie je dla wszystkich prcedur diagnstycznych) UWAGA: termin pdanie średnieg ksztu jednstkweg znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_cd_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi B.2 Dla ilu (prcentw) spśród realizwanych rdzajów prcedur terapeutycznych (i ew. pzstałych) jesteście Państw w stanie pdać średni kszt jednstkwy? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie psiadacie Państw infrmacji średnim kszcie żadnej z prcedur, a 100 że psiadacie je dla wszystkich prcedur zabiegwych i anestezjlgicznych) UWAGA: termin pdanie średnieg ksztu jednstkweg znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_cp_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi C. POZOSTAŁE DANE 5

6 C.1 Czy jesteście Państw w stanie przekazać dane z dkładnścią d śrdka pwstawania ksztów (ddział/pradnia/pracwnia) zawierające infrmacje analityczne przynamniej następujących ksztach: kszty według rdzaju, w tym kszty leków, w tym kszty jednrazwych wyrbów medycznych, w tym wynagrdzenia w pdziale na lekarzy (łącznie z rezydentami), pielęgniarki raz pzstały persnel, w tym kntrakty w pdziale na lekarzy, pielęgniarki raz pzstały persnel, w tym usługi bce wynikające z zakupu prcedur medycznych, kszty pśrednie w pdziale na śrdki ksztów działalnści pdstawwej i pmcniczej (prszę udzielić dpwiedzi TAK lub NIE, w zależnści d teg, czy jesteście Państw w stanie dstarczyć takich danych dla pszczególnych lat w przekrju miesięcznym) UWAGA: udzielenie dpwiedzi TAK znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_fk_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi C.2 Czy jesteście Państw w stanie przekazać dane ze statystyki medycznej dtyczące: liczby pszczególnych prduktów jednstkwych rzliczanych z płatnikiem, liczby zrealizwanych prduktów jednstkwych (np. sbdzień, prada), liczby pacjentów w ramach każdeg z prduktów (pcjnalnie z pdziałem na jednstki chrbwe) (prszę udzielić dpwiedzi TAK lub NIE, w zależnści d teg, czy jesteście Państw w stanie dstarczyć takich danych dla pszczególnych lat w przekrju miesięcznym) UWAGA: udzielenie dpwiedzi TAK znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_sm_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi C.3 Czy jesteście Państw w stanie przekazać wybrane dane niefinanswe takie jak: liczba persnelu zatrudnineg na ddziale w przeliczeniu na pełne etaty według grup zawdwych (lekarze, pielęgniarki, pzstały persnel) (prszę udzielić dpwiedzi TAK lub NIE, w zależnści d teg, czy jesteście Państw w stanie dstarczyć takich danych dla pszczególnych lat w przekrju miesięcznym) UWAGA: udzielenie dpwiedzi TAK znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_hr_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi 6

7 Ankieta wraz z załącznikiem nr 1 raz instrukcją uzupełnienia dstępna jest w wersji elektrnicznej. Punktacja przyznawana świadczenidawcm na pdstawie ankiety jest następująca: 7 1. Pytania z części Dane dtyczące pacjentów (A) 10 punktów x udzielna dpwiedź dla każdeg rku drębnie. Maksymalna liczba punktów z tej części 100 punktów 2. Pytania z części Dane dtyczące ksztu świadczeń (B) 5 punktów x udzielna dpwiedźdla każdeg rku drębnie. Maksymalna liczba punktów z tej części 20 punktów 3. Pytania z części Pzstałe dane (C) 5 punktów w przypadku dpwiedzi pzytywnejna pytania C.1 i C.2 raz 1 punktw przypadku dpwiedzi pzytywnejna pytanie C.3 dla każdeg rku drębnie. Maksymalna liczba punktów z tej części 22 punkty Punkty uzyskane z części A stanwią jedną pulę punktów, natmiast suma punktów z części B i C drugą pulę. Klejne krki przy wybrze świadczenidawców: 1. Prcedura wybru dbywa się dla każdeg zakresu drębnie. W pierwszej klejnści dknywany jest wybór dla najmniej licznych zakresów. 2. Wybór świadczenidawcy jest dknywany na pdstawie łącznej liczby punktów zgrmadznych w części A. W dniesieniu d zakresów w których występuje kilka świadczeń jednstkwych, pd uwagę brany jest wlumen realizacji. 3. D próby brani są świadczenidawcy największej liczbie punktów z części A d mmentu, aż ich liczba wyniesie 10% (w przypadku, jeśli gólna liczba świadczenidawców w danym zakresie jest niższa niż 30 wielkść próby jest zgdna z zasadami gólnymi zawartymi w metdyce wyceny świadczeń). 4. Następuje weryfikacja, czy próba zapewnia w równym stpniu dstęp d danych na temat: leków na pacjenta, prcedur diagnstycznych, prcedur terapeutycznych raz pbytów na ddziałach. W sytuacji, jeśli dla któreś grupy występuje znacząc niższa reprezentacja danych d próby dbierani są klejni świadczenidawcy w taki spsób, że są t świadczenidawcy psiadający takie dane i psiadający największą liczbę punktów zgrmadznych w części A. 5. W klejnym krku wybrana próba jest weryfikwana pd kątem dstępnści d danych na temat ksztów świadczeń raz pzstałych danych. Jeśli w ramach zdefiniwanej próby świadczenidawców dla któregklwiek z pytań brakuje infrmacji d 10% pdmitów następuje dbór klejnych świadczenidawców w taki spsób, że są t pdmity psiadające brakujące dane (z części B i C) i jedncześnie psiadający największą liczbę punktów zgrmadznych w częściach B i C. 6. W przypadku każdeg klejneg zakresu pierwszeństw mają świadczenidawcy, którzy już zstali wybrani d współpracy. Jeśli ich liczba nie pzwala na pzyskanie danych 10% świadczenidawców pwtarzane są krki Przed pdpisaniem umwy ze świadczenidawcami weryfikwana jest liczba świadczeń, którą zrealizwali w ramach każdeg z taryfikwanych prduktów. 8. Jeśli dla któregklwiek zakresu zgłsi się niewystarczająca ilść świadczenidawców pwtarzane jest zaprszenie d współpracy skierwane d wszystkich świadczenidawców z daneg zakresu, którzy nie zgłsili się d współpracy. P pnwnym niedstatecznym wskaźniku dpwiedzi nawiązywana jest współpraca z chętnymi świadczenidawcami, a ewentualne braki uzupełniane są wiedzą pchdzącą z innych źródeł.

8 Raprtwanie danych W przypadku psychiatrii, ze względu na bardz krótki czas na realizację wyceny, prpnuje się zebranie następujących danych: 1. infrmacji na temat każdeg świadczenia pieki zdrwtnej zawierających zestawienie danych na temat przychdów i ksztów; przy czym dla przychdów pwinn być kreślne ich źródł, a kszty pwinny być raprtwane w przekrju: pszczególnych świadczeń (elementów świadczenia pieki zdrwtnej), ksztów pszczególnych elementów świadczenia lub wybranych szczegółwych pzycji ksztwych, 2. infrmacji na temat ksztów pniesinych w kresie, któreg dtyczy wycena, zgrmadznych na pszczególnych kntach zespłu 5 (w przekrju śrdków pwstawania ksztów) zawierających przynajmniej wskazane szczegółwe pzycje analityczne, 3. infrmacji na temat zrealizwanych świadczeń zakntraktwanych z Nardwym Funduszem Zdrwia, 4. infrmacji na temat pracwników i umów kntraktwych z pdziałem na śrdki ksztów, 5. infrmacji na temat cennika prcedur medycznych i terapeutycznych zrealizwanych w śrdkach ksztów realizujących prcedury diagnstyczne. Prpnwanymi frmatami dla danych dtyczących punktu 1 i 3 jest frmat CSV. W pierwszym kresie dpuszcza się warunkw dstarczanie danych w innym frmacie, pd warunkiem wcześniejszeg uzgdnienia teg przez świadczenidawcę w AOTMiT. Dane pwinny zstać przekazane d kńca luteg 2015 rku i bejmwać kres Późniejsze dane pwinny być przekazywane miesięcznie, d kńca miesiąca następująceg (tj. dane dtyczące marca 2015 pwinny zstać przekazane d kńca kwietnia 2015 rku). Zakres danych w plikach ma bejmwać kres całeg statnieg miesiąca. W przypadku krekty i zmiany danych dla miesiąca już przekazaneg należy przekazać pnwnie cały miesiąc danych, któreg zmiana dtyczy stsując się d wytycznych nazewnictwa plików (uwzględnienie zmiany wersji danych za dany miesiąc). Pdczas prwadznych prac Agencja mże zwracać się przedstawienie ddatkwych infrmacji. Wytyczne techniczne dtyczące plików CSV Zbiry muszązstać zapisane w pstaci plików CSV, w którym jak separatr pól zstanie użyty znak ";" (średnik), w systemie kdwania UTF-8, w których wiersze dpwiadają wierszm tabeli, a pla w wierszu, plm tabeli wyznacznym przez jej klumny. Wartści puste w plach tekstwych będą interpretwane jak puste ciągi znaków (ciągi znaków długści 0). Pliki muszązawierać nagłówki zawierające nazwy klumn zgdnie z wytycznymi dtyczącymi struktury pliku. Plik musi zawierać wszystkie klumny kreślne w frmacie pliku, klejnść klumn nie ma znaczenia. Każdy wiersz ma psiadać znak kńca linii zgdny z systemem Windws (technicznie: CR-LF). 8

9 Dla klumn znacznych jak należy przekazać wartść nie mżna przekazać pustej zawartści pla. Typy danych W plikach przekazywane będą następujące typy danych: - Pla daty ( DATA ): frmat daty "DD.MM.YYYY". - Pla gdziny ( GODZINA ): frmat gdziny GG-MM. - Pla numeryczne ( ): separatr dziesiętny: "," (przecinek). Klumny numeryczne pwinny byćzakrąglane d dwóch miejsc p przecinku. Dla liczb całkwitych mżna pminąć przekazywanie separatra dziesiętneg i następujących p nim cyfr zer. - Pla tekstwe ( ): wartść tekstwa ma nie być taczana ddatkwymi znakami (np. znakami cudzysłwu). Ddatkw należy stswać się d pniższych wytycznych: - Nazwy leków: dpuszczalne jest kreślanie leku za pmcą nazwy handlwej, ddatkw zalecane jest uzupełnianie kdu EAN lub nazwy międzynardwej leku. - Prcedury medyczne: preferwane jest kreślanie prcedur medycznych za pmcą kdów ICD-9, inne nazewnictw stswane przez świadczenidawcę dpuszczalne jest wyłącznie p uzgdnieniu z AOTMiT. - Długść hspitalizacji: długść hspitalizacji ustalna zgdnie z metdyką NFZ. Nazewnictw plików Nazwa pliku ma zstać zbudwana w następujący spsób: <kd jednstki sprawzdającej>_<kd pliku>_<rk>_<miesiąc>.csv gdzie: - kd jednstki sprawzdającej jest kdem nadawanym przez Nardwy Fundusz Zdrwia - kd pliku jest kdem wskazanym w specyfikacji pliku - rk jest cztercyfrwym numerem rku, któreg dtyczy zawartść danych w pliku - miesiąc jest dwucyfrwym numerem miesiąca, któreg dtyczy zawartść danych w pliku (dla miesięcy d stycznia d września należy użyć widąceg zer dla numeru miesiąca) kreślenie miesiąca pjawia się tylk dla wybranych plików Zawartść merytryczna plików Jeżeli w zakresie danych wskazanych d zawarcia w plikach występuje wiele zdarzeń danej klasy, np. kilka hspitalizacji, t dla każdeg zdarzenia należy przesłać pełny wiersz infrmacji pwtarzając gólne dane w celu właściwej identyfikacji zdarzenia. Pliki w tym zakresie mają być redundantne. Ad 1) Struktura plików dtyczących świadczenia pieki zdrwtnej Zakres bwiązkwych danych, jakie muszą być dstępne na temat każdeg świadczenia: Infrmacje gólne: 9

10 numer księgi głównej, numer PESEL pacjenta, kd świadczenidawcy, nazwa świadczenidawcy, kd zakresu świadczeń, wiek pacjenta, płeć pacjenta, data rzpczęcia świadczenia, ew. data i gdzina przyjęcia na ddział, data zakńczenia świadczenia, ew. data i gdzina wypisu z ddziału, tryb przyjęcia, tryb wypisu, kdy ddziałów szpitalnych uczestniczących w hspitalizacji, rzpznanie główne, rzpznania współistniejące, taryfa pdstawwa, taryfa ddatkwa, inne źródła przychdów. Pzstałe dane grmadzne na temat świadczenia ( ile świadczenidawca dyspnuje takimi danymi): Prdukty lecznicze: nazwa handlwa EAN LUB nazwa międzynardwa nazwa śrdka ksztów data pdania kszt jednstkwy ilść zużyta kszt łączny Wyrby medyczne: nazwa nazwa śrdka ksztów data pdania kszt jednstkwy ilść zużyta kszt łączny Prcedury medyczne diagnstyczne: kd ICD-9 prcedury nazwa prcedury nazwa śrdka ksztów data realizacji kszt jednstkwy liczba zrealizwanych prcedur kszt łączny 10

11 Prcedury medyczne zabiegwe i anestezjlgiczne (w psychiatrii w większści przypadków nie dtyczy): kd ICD-9 prcedury nazwa prcedury nazwa śrdka ksztów data realizacji ew. data i gdzina rzpczęcia [dla prcedur zabiegwych i anestezjlgicznych realizwanych na blku] ew. data i gdzina zakńczenia [dla prcedur zabiegwych i anestezjlgicznych realizwanych na blku] czas trwania prcedury liczba zrealizwanych prcedur rdzaj persnelu medyczneg realizująceg prcedurę liczba sób daneg rdzaju persnelu medyczneg kszt łączny persnelu medyczneg kszt łączny prcedury Pzstałe prcedury medyczne: kd ICD-9 prcedury nazwa prcedury nazwa śrdka ksztów data realizacji kszt jednstkwy liczba zrealizwanych prcedur kszt łączny Pbyt w ddziale: nazwa śrdka ksztów data i gdzina przyjęcia i wypisu kszt jednstkwy sbdnia liczba dni pbytu kszt łączny Dane pwinny być raprtwane dla każdeg zrealizwaneg świadczenia pieki zdrwtnej (w tym również świadczeń zrealizwanych, ale nierzlicznych, tzw. nadwyknań przychdy pwinny być wykazane w takiej wartści, jaka wynika ze typu świadczenia pieki zdrwtnej). Dane mgą być grmadzne w różnych frmatach preferwany jest frmat CSV. Pdstawwym kluczem d identyfikacji świadczenia pieki zdrwtnej jest numer księgi głównej + nazwa świadczenidawcy. Plik 1, Ogólne Dane,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_og_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje gólne pzwalające dkładnie scharakteryzwać świadczenie pieki zdrwtnej. Dla każdeg świadczenia pieki zdrwtnej (rzumianeg jak zespół świadczeń zrealizwanych na rzecz pjedynczeg pacjenta w ramach pjedynczeg kntaktu ze świadczenidawcą) ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. 11

12 Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść Nr_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta PESEL numer PESEL KOD_SW kd świadczenidawcy nadawany przez Nardwy Fundusz Zdrwia NAZWA_SW Pełna nazwa świadczenidawcy KOD_ZAKRESU kd zakresu, z któreg rzliczne jest świadczenie w frmacie XX.XXXX.XXX.XX WIEK wiek pacjenta PLEC płeć znaczna M lub K (gdzie M mężczyzna, K kbieta) DATA_ROZP data przyjęcia d świadczenidawcy DATA_ROZP_OD data przyjęcia na ddział rzliczający świadczenie dtyczy wyłącznie świadczeń szpitalnych DATA DATA DATA_ZAK data zakńczenia świadczenia DATA DATA_ZAK_OD data i gdzina wypisu z ddziału rzliczająceg świadczenie dtyczy wyłącznie świadczeń szpitalnych DATA TR_PRZYJ tryb przyjęcia kreślny według aktualnie bwiązujących przepisów prawa TR_WYP tryb wypisu kreślny według aktualnie bwiązujących przepisów prawa INNE_OD p przecinku nazwy wszystkich ddziałów szpitalnych uczestniczących w hspitalizacji 12

13 (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmituleczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) ROZP_GL rzpznanie główne według katalgu ICD-10 ROZP_WSP p przecinku rzpznania współistniejące według katalgu ICD-10 KOD_PROD kd pdstawweg prduktu pdlegająceg rzliczeniu. Jest t kd w frmacie X.XX.XX.XXXXXXX (zgdnie ze słwnikiem NFZ) TARYFA łączna taryfa trzymana za rzliczany prdukt (dla grup JGP łącznie z taryfa za ddatkwe sbdni) KOD_PROD_IN kdy ddatkwych prduktów pdlegających rzliczeniu w ramach teg sameg świadczenia, kd w frmacie X.XX.XX.XXXXXXX (zgdnie ze słwnikiem NFZ) w przypadku większej ilści kdy wpisane p przecinku TARYFA_IN łączna taryfa trzymana za wszystkie ddatkwe prdukty 13

14 Plik 2, Prdukty Lecznicze,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pl_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić prdukty lecznicze, jakie trzymał pacjent, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdeg prduktu leczniczeg trzymaneg przez pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta NAZWA nazwa handlwa prduktu leczniczeg przypisaneg bezpśredni d pacjenta EAN numer EAN prduktu leczniczeg NAZWA_MIEDZ międzynardwa nazwa prduktu leczniczeg OPK nazwa śrdka ksztów, w którym nastąpił zlecenie prduktu leczniczeg (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data pdania prduktu leczniczeg DATA UNIT_COST jednstkwy kszt przypadający na jedną dawkę prduktu leczniczeg 14

15 ILOSC ilść dawek trzymanych łącznie przez pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny kszt daneg prduktu leczniczeg (kszt jednstkwy x ilść) Plik 3, Wyrby Medyczne,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_wm_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić jednrazwe wyrby medyczne, jakie trzymał pacjent, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdeg wyrbu medyczneg trzymaneg przez pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta NAZWA nazwa handlwa jednrazweg wyrbu medyczneg przypisaneg bezpśredni d pacjenta OPK nazwa śrdka ksztów, w którym nastąpił zlecenie wyrbu medyczneg (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data pdania wyrbu medyczneg DATA UNIT_COST jednstkwy kszt przypadający na wyrób medyczny 15

16 ILOSC ilść wyrbów trzymanych łącznie przez pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny kszt daneg wyrbu medyczneg (kszt jednstkwy x ilść) Plik 4, Prcedury Diagnstyczne,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pd_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić prcedury diagnstyczne, jakie wyknan na rzecz pacjenta, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdej prcedury zrealizwanej dla pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta ICD-9 kd ICD-9 NAZWA nazwa prcedury według słwnika ICD-9 OPK nazwa śrdka ksztów, który zrealizwał lub zakupił prcedurę diagnstyczną (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data realizacji prcedury diagnstycznej DATA 16

17 UNIT_COST jednstkwy kszt prcedury ustalny przez świadczenidawcę ILOSC liczbaprcedur zrealizwanych na rzecz pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny kszt danej prcedury medycznej diagnstycznej daneg dnia (kszt jednstkwy x liczba) Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu prcedury medycznej diagnstycznej: 1. W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W pzstałych przypadkach preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. Dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. Plik 5, Prcedury Zabiegwe (i Anestezjlgiczne),Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pz_rk_miesiac.csv jeśli wystąpią takie prcedury Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić prcedury zabiegwe i anestezjlgiczne, jakie wyknan na rzecz pacjenta, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. W przypadku psychiatrii takie dane stanwią raczej wyjątek niż regułę i większść pacjentów nie będzie miała takieg świadczenia. Dla każdej prcedury zrealizwanej dla pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta ICD-9 kd ICD-9 NAZWA nazwa prcedury według słwnika ICD-9 OPK nazwa śrdka ksztów, który zrealizwał lub zakupił prcedurę 17

18 zabiegwą/anestezjlgiczną (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA_ROZP data rzpczęcia prcedury zabiegwej/anestezjlgicznej DATA GODZ_ROZP gdzina rzpczęcia prcedury dtyczy wyłącznie prcedur zabiegwych/anestezjlgicznych realizwanych na blkach peracyjnych GODZINA DATA_ZAK data zakńczenia prcedury zabiegwej/anestezjlgicznej DATA GODZ_ZAK gdzina zakńczenia prcedury dtyczy wyłącznie prcedur zabiegwych/anestezjlgicznych realizwanych na blkach peracyjnych GODZINA CZAS rzeczywisty lub standardwy czas trwania prcedury; w sytuacji jeśli uzupełnin infrmacje gdzinie rzpczęcia i zakńczenia czas ten jest ustalany jak (gdzina zakńczenia gdzina rzpczęcia), w pzstałych przypadkach dpuszcza się ustalenie metdą ekspercką ILOSC liczbaprcedur zrealizwanych na rzecz pacjenta zgdnych z daną datą NAZWA_HR nazwa pszczególnych grup persnelu medyczneg uczestniczących w zabiegu (np. lekarz neurchirurg, pielęgniarka instrumentariuszka dpuszczalna nmenklatura świadczenidawcy) 18

19 ILOSC_HR ilść sób z pszczególnych grup persnelu medyczneg uczestniczących w zabiegu TOTAL_COST_HR łączny kszt wszystkich sób z danej grupy persnelu medyczneg przypadający na dany zabieg TOTAL_COST łączny kszt danejprcedury medycznej Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu prcedury medycznej zabiegwej i anestezjlgicznej: 1. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 2. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 3. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest pdanie ksztu prcedury ustalny na pdstawie cennika wewnętrzneg. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 4. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi zaliczanymi d standardu pieki nad pacjentem na ddziale dpuszcza się pminięcie infrmacji realizacji takiej prcedury raz jej ksztach. Plik 6, Prcedury Pzstałe,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pp_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić pzstałe prcedury (isttne ksztw), jakie wyknan na rzecz pacjenta, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdej prcedury zrealizwanej dla pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji 19

20 medycznej pacjenta ICD-9 kd ICD-9 NAZWA nazwa prcedury według słwnika ICD-9 OPK nazwa śrdka ksztów, który zrealizwał lub zakupił prcedurę (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data realizacji prcedury w frmacie DD.MM.RRRR (dzień.miesiąc.rk) DATA UNIT_COST jednstkwy kszt prcedury ustalny przez świadczenidawcę ILOSC Liczba prcedur zrealizwanych na rzecz pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny ksztdanej prcedury medycznej daneg dnia (kszt jednstkwy x liczba) Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu pzstałych prcedur medycznych: W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać

21 wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 4. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest pdanie ksztu prcedury ustalny na pdstawie cennika wewnętrzneg. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 5. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi zaliczanymi d standardu pieki nad pacjentem na ddziale dpuszcza się pminięcie infrmacji realizacji takiej prcedury raz jej ksztach. Plik 7, Oddział Szpitalny (pbyt),nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_os_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje na temat pbytu pacjenta na ddziałach szpitalnych, ile świadczenie zawierał taki pbyt. Dla każdeg ddziału szpitalneg, na którym miał miejsce pbyt pacjenta ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Jeśli pacjent wrócił na dany ddział szpitalny p pbycie na innym ddziale twrzny jest klejny wiersz. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta OPK nazwa śrdka ksztów, w którym dbył się pbyt (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA_PRZYJ data przyjęcia na ddział DATA GODZ_PRZYJ gdzina przyjęcia na ddział GODZINA DATA_WYP data wypisania z ddziału DATA 21

22 GODZ_WYP gdzina wypisania z ddziału GODZINA UNIT_COST jednstkwy kszt dnia pbytu na ddziale ustalny przez świadczenidawcę ILOSC ilść dni pbytu, jakie pacjent spędził na ddziale (ustalnych zgdnie z metdyką Nardweg Funduszu Zdrwia) TOTAL_COST łączny kszt pbytu na ddziale (kszt jednstkwy x ilść) Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu sbdnia hspitalizacji: 1. Jednstkwy kszt sbdnia ustala się pprzez pdzielenie łącznych ksztów pniesinych na ddziale (zawierających zarówn kszty bezpśrednie, jak i rzliczne kszty pśrednie raz kszty gólneg zarządu z wyłączeniem wskazanych pniżej pzycji ksztwych - patrz klejne punkty) przez większą z dwóch wartści: rzeczywistą liczbę sbdni lub liczbę sbdni, jaka zstałaby pniesina przy 80%-wym błżeniu ddziału. 2. Z ksztów łącznych ddziału wyłączane są następujące kszty: a. kszty prduktów leczniczych i jednrazwych wyrbów medycznych przypisywanych na rzecz pacjenta b. kszty śrdków ksztów realizujących prcedury przypisywane bezpśredni d pacjenta (c d zasady min. wszystkie śrdki ksztów działalnści pdstawwej rzliczne jak kszty pśrednie na rzecz daneg ddziału szpitalneg blk peracyjny, labratrium, inne ddziały szpitalne itd.) c. kszty wynagrdzeń, które dpwiadają pracy wyknanej z innych śrdkach ksztów (w tym na blku peracyjnym, w pradni, w pracwniach, ew. na rzecz innych ddziałów [jeśli takie prcedury są wydrębniane w pdmicie]) Ad 2) Struktura pliku dtycząceg ksztów w przekrju knt księgwych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_fk_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat ksztów zarejestrwanych na knkretnych kntach zespłu 5. Numer knta: np Nazwa knta: np. Oddział Chirurgii Ogólnej Rk: np

23 Numer knta analityczneg Nazwa knta analityczneg Styczeń Luty Zużycie materiałów , Zużycie leków , Ośrdki ksztów działalnści pmcniczej medycznej , Blk peracyjny ,00 Numery i nazwy knt pwinny wynikać ze stswaneg u świadczenidawcy planu knt i ddatkw być uszczegółwine w parciu infrmacje pchdzące z innych źródeł (np. systemu kadrwpłacweg) w taki spsób, by zawierać c najmniej następujące dane: kszty leków, kszty jednrazwych wyrbów medycznych, wynagrdzenia w pdziale na lekarzy (łącznie z rezydentami), pielęgniarki i płżne raz pzstały persnel, kntrakty w pdziale na lekarzy, pielęgniarki i płżne raz pzstały persnel, usługi bce wynikające z zakupu prcedur medycznych, kszty pśrednie w pdziale na śrdki ksztów działalnści pdstawwej i pmcniczej. Dane pwinny być uzupełniane p zamknięciu każdeg miesiąca w pliku Excel w taki spsób, że klejne miesiące pwinny być uzupełniane w klejnych klumnach, a klejne knta w klejnych arkuszach. Ad 3) Struktura pliku dtycząceg zrealizwanych świadczeń ze statystyki medycznej, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_sm_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje na temat liczby pszczególnych prduktów zrealizwanych przez świadczenidawcę. Będzie stanwić uprszczne źródł danych na temat świadczeń w sytuacji braku infrmacji szczegółwych na temat świadczeń. Jeśli świadczenidawca dyspnuje danymi każdym prdukcie w pdziale na rzpznania pacjentów każdy wiersz pwinien zawierać infrmacje liczbie prduktów zrealizwanych dla pacjentów z kreślnym rzpznaniem w danym miesiącu. Jeśli 23

24 takie infrmacje nie są dstępne - każdy wiersz pwinien zawierać infrmacje liczbie prduktów zrealizwanych w danym miesiącu. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść KOD_SW kd nadawany przez Nardwy Fundusz Zdrwia ROK rk realizacji świadczeń MIESIĄC miesiąc zakńczenia realizacji świadczeń KOD_SW kd pdstawweg prduktu pdlegająceg rzliczeniu. Jest t kd w frmacie X.XX.XX.XXXXXXX (zgdnie ze słwnikiem NFZ) ROZP_GL rzpznanie główne według klasyfikacji ICD-10 ILOSC_SW liczba pacjentów rzlicznych jak dane świadczenie, które zstały zrealizwane lub zakńczne w danym miesiącu ILOSC_PROD liczba prduktów pdlegających rzliczeniu (np. liczba sbdni lub prad w przypadku liczby prad wielkść będzie tżsama z liczbą świadczeń pieki zdrwtnej) Plik uzupełniany jest p zakńczeniu każdeg miesiąca. Ad 4) Struktura pliku dtycząceg pracwników i umów kntraktwych (dt. pracwników medycznych), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_hr_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat ilści zatrudninych sób. 24

25 Jednstka naliczania wynagrdzenia Ilść jednstek w miesiącu Nazwa OPK Stanwisk Okres (miesiąc) (w frmacie MM.RRRR) Umwa (np. umwa pracę, kntrakt) np. etat, część stała kntraktu, gdzina dyżuru, gdzina gtwści dyżurwej, km za djazd w ramach dyżuru, prcedura Dla etatu 0-1, gdzie 1 t jeden etat, dla dyżuru gdziny, dla prcedury ilść prcedur według typu Oddział Chirurgii Ogólnej Lekarz kntrakt część stała kntraktu 4,6 Oddział Chirurgii Ogólnej Lekarz kntrakt gdzina dyżuru 240 Oddział Chirurgii Ogólnej Lekarz kntrakt prcedura zabiegu X 4 Dane pwinny być uzupełnine w taki spsób, by zawierać infrmacje ilści dstępneg persnelu w klejnych miesiącach w pdziale na grupy zawdwe raz frmę zatrudnienia. W klejnych wierszach uzupełniane są infrmacje dla knkretneg miesiąca i knkretnej grupy zawdwej, w pdziale na frmy naliczania wynagrdzenia Dane pwinny być grmadzne w pliku Excel w taki spsób, by klejne wiersze zawierały infrmacje na temat wszystkich pracwników medycznych świadczenidawcy. Dla klejnych lat sprządza się nwe pliki. Ad 5) Struktura pliku dtycząceg prcedur diagnstycznych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_cd_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat przyjętych cen pszczególnych prcedur diagnstycznych. Numer knta: np Nazwa knta: np. Labratrium diagnstyczne Rk: np

26 Cena ICD-9 Nazwa prcedury Styczeń Luty np. C53 Mrflgia krwi 8-parametrwa 4,5 Numery ICD-9 i nazwy prcedur medycznych pwinny wynikać ze słwnika ICD-9, chć w pczątkwym kresie dpuszcza się indywidualne nazewnictw świadczenidawców (wyłącznie p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT). Instrukcja kreślania jednstkweg ksztu prcedury medycznej diagnstycznej: 1. W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W pzstałych przypadkach preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. Dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. Dane pwinny być uzupełniane p zamknięciu każdeg miesiąca w pliku Excel w taki spsób, że klejne miesiące pwinny być uzupełniane w klejnych klumnach, a klejne knta (śrdki realizacji prcedur) w klejnych arkuszach.dla klejnych lat sprządza się nwe pliki. Struktura pliku dtycząceg prcedur pzstałych, Nazwa pliku:kd świadczenidawcy_cp_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat przyjętych cen pszczególnych prcedur pzstałych (w tym terapeutycznych). Numer knta: np Nazwa knta: np. Oddział Psychiatryczny Rk: np Cena ICD-9 Nazwa prcedury Styczeń Luty np Badanie testem inteligencji 55,00 26

27 Numery ICD-9 i nazwy prcedur medycznych pwinny wynikać ze słwnika ICD-9, chć w pczątkwym kresie dpuszcza się indywidualne nazewnictw świadczenidawców (wyłącznie p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT). Instrukcja kreślania jednstkweg ksztu prcedury medycznej: 1. W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W pzstałych przypadkach preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. Dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. Dane pwinny być uzupełniane p zamknięciu każdeg miesiąca w pliku Excel w taki spsób, że klejne miesiące pwinny być uzupełniane w klejnych klumnach, a klejne knta (śrdki realizacji prcedur) w klejnych arkuszach. Dla klejnych lat sprządza się nwe pliki. Wynagrdzenie dla świadczenidawców Dkładne kwty wynagrdzenia są w trakcie ustalania i będą uzależnine d liczby zgłsznych świadczenidawców i jakści danych. Zstaną ne przedstawine Państwu w terminie późniejszym. 27

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Metodyka dotycząca psychiatrii część nieszpitalna Spis treści Zawartość merytoryczna plików... 2 Struktura plików dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej... 2 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kod świadczeniodawcy_og_amb_rok_miesiac.csv...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Załącznik nr 2 do umowy Zasady przekazywania Danych Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Zbiory muszą zostać zapisane w postaci plików CSV, w którym jako separator pól zostanie użyty znak ";" (średnik),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz,gniezn.pl Gniezn: WYMIANA WYKŁADZIN W ODDZIALE ORTOPEDYCZNYM, OPIEKUŃCZO LECZNICZYM I OPIEKI PALIATYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzziemców Cudzziemiec Obywatel Republiki Armenii, Republiki Białruś, Republiki Gruzji, Republiki Młdwy, Federacji Rsyjskiej lub Ukrainy Pzstali spza Unii Eurpejskiej (UE) lub Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O.

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. W INOWROCŁAWIU 1. Osba przybywająca w celu pdjęcia leczenia d NZOZ CU 'ENERGETYK' pwinna: legitymwać się ważnym dkumentem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usługi żywieniwej w zakresie całdzienneg wyżywienia uczniów Niepubliczneg Liceum Ogólnkształcąceg Szkły Mistrzstwa Sprtweg Plskieg Związku Hkeja na Ldzie Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt części budynku zlkalizwaneg przy ul. Kasprwicza 1 w Olsztynie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup energii elektrycznej na ptrzeby Gminy Węgliniec i jej jednstek rganizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.kwp.plicja.gv.pl/prtal/kws/906/3523/tabela_glszen.html. Szczecin: Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cmj.rg.pl/ Kraków: zawarcie umów na wyknanie usług dtyczących przeglądów akredytacyjnych w szpitalach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla:

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla: Załącznik Nr 1 d SIWZ 1. Oprgramwanie dla systemu Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umżliwiające wsparcie dla: Micrsft Crypt-API, Micrsft CNG and PKCS #11 Middleware Secure

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip@mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip@mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip@mzlradm.pl Radm: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEPROWADZEK I OPRÓŻNIANIA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy: ktwic - implanty d reknstrukcji brąbka barkweg, stentów samrzprężalnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaska.hp.pl Wrcław: Drugi przetarg - dstawa leju pałweg d Ośrdka Szklenia i Wychwania OHP w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Zasady przekazywania Danych Zbiory muszą zostać zapisane w postaci plików CSV, w którym jako separator pól zostanie użyty znak ";" (średnik), w systemie kodowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztyn: świadczenie usługi zootechnicznej Numer ogłoszenia: 172731-2014; data zamieszczenia: 11.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip Olsztyn: świadczenie usługi ztechnicznej Numer głszenia: 172731-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo