Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści"

Transkrypt

1 Metdyka dtycząca psychiatrii Spis treści Prcedura wybru... 2 Raprtwanie danych... 8 Wytyczne techniczne dtyczące plików CSV... 8 Typy danych... 9 Nazewnictw plików... 9 Zawartść merytryczna plików... 9 Struktura plików dtyczących świadczenia pieki zdrwtnej... 9 Plik 1, Ogólne Dane, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_og_miesiac_rk.csv Plik 2, Prdukty Lecznicze, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pl_miesiac_rk.csv Plik 3, Wyrby Medyczne, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_wm_miesiac_rk.csv Plik 4, Prcedury Diagnstyczne, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pd_miesiac_rk.csv Plik 5, Prcedury Zabiegwe (i Anestezjlgiczne), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pz_miesiac_rk.csv Plik 6, Prcedury Pzstałe, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pp_miesiac_rk.csv Plik 7, Oddział Szpitalny (pbyt), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_os_miesiac_rk.csv Struktura pliku dtycząceg ksztów w przekrju knt księgwych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_fk_rk.xls Struktura pliku dtycząceg zrealizwanych świadczeń ze statystyki medycznej, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_sm_rk_miesiac.csv Struktura pliku dtycząceg pracwników i umów kntraktwych (dt. pracwników medycznych), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_hr_rk.xls Struktura pliku dtycząceg prcedur diagnstycznych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_cd_rk.xls Struktura pliku dtycząceg prcedur pzstałych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_cp_rk.xls Wynagrdzenie dla świadczenidawców

2 Prcedura wybru Ankieta, która stanwić będzie pdstawę wybru świadczenidawców realizujących świadczenia z zakresu pieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w 2015 rku: 2 Pytania: Odpwiedzi: Uwagi: Nazwa świadczenidawcy: Adres świadczenidawcy: Liczba łóżek na psychiatrycznych ddziałach szpitalnych w 2014 rku (jeśli dtyczy, w pzstałych przypadkach wpisać "nie dtyczy"): Łączna wartść kntraktów z zakresu "Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień" z NFZ w pszczególnych latach: Realizwane zakresy: (prszę wybrać spśród wskazanych zakresów pprzez wpisanie liczby zrealizwanych świadczeń w ciągu całeg rku w tych zakresach, które są realizwane) świadczenia psychiatryczne dla drsłych świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młdzieży świadczenia psychiatryczne dla chrych smatycznie świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chrych świadczenia psychgeriatryczne świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej leczenie zaburzeń nerwicwych dla drsłych leczenie zaburzeń nerwicwych dla dzieci i młdzieży leczenie elektrwstrząsami chrych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiwych świadczenia psychiatrii sądwej w warunkach pdstawweg zabezpieczenia świadczenia psychiatrii sądwej w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia świadczenia psychiatrii sądwej w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia dla nieletnich świadczenia piekuńcz lecznicze psychiatryczne dla drsłych świadczenia piekuńcz lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młdzieży świadczenia pielęgnacyjn piekuńcze psychiatryczne dla drsłych świadczenia pielęgnacyjn piekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młdzieży świadczenia dla sób z zaburzeniami psychicznymi w hstelu świadczenia w piece dmwej/ rdzinnej leczenie alkhlwych zespłów abstynencyjnych (detksykacja) leczenie zespłów abstynencyjnych p substancjach psychaktywnych (detksykacja) leczenie uzależnień stacjnarne

3 świadczenia terapii uzależnienia d alkhlu stacjnarne krótkterminwe świadczenia terapii uzależnień d substancji psychaktywnych świadczenia terapii dla uzależninych d substancji psychaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychtycznymi (pdwójna diagnza) świadczenia rehabilitacyjne dla uzależninych d substancji psychaktywnych świadczenia rehabilitacji dla uzależninych d substancji psychaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychtycznymi (pdwójna diagnza) świadczenia dwykwe w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia świadczenia dwykwe w warunkach wzmcnineg zabezpieczenia dla nieletnich świadczenia dla uzależninych d alkhlu udzielane w hstelu świadczenia dla uzależninych d substancji psychaktywnych udzielane w hstelu świadczenia w izbie przyjęć świadczenia dzienne psychiatryczne dla drsłych świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla drsłych świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młdzieży świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla sób z całściwymi zaburzeniami rzwjwymi świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicwych świadczenia dzienne terapii uzależnienia d alkhlu świadczenia dzienne terapii uzależnienia d substancji psychaktywnych świadczenia dzienne leczenia uzależnień świadczenia psychiatryczne ambulatryjne dla drsłych świadczenia psychiatryczne ambulatryjne dla dzieci i młdzieży leczenie nerwic świadczenia seksulgiczne i patlgii współżycia prgram terapii zaburzeń preferencji seksualnych świadczenia psychlgiczne świadczenia dla sób z autyzmem dziecięcym lub innymi całściwymi zaburzeniami rzwju leczenie śrdwiskwe (dmwe) leczenie uzależnień świadczenia antyniktynwe świadczenia terapii uzależnienia d alkhlu i współuzależnienia świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młdzieży 3

4 świadczenia terapii uzależnienia d substancji psychaktywnych innych niż alkhl prgram leczenia substytucyjneg A DANE DOTYCZĄCE PACJENTÓW A.1 Ile prcent leków wartściw byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentóww pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych leków, a 100 że rzpisywaliście wszystkie leki) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_pl_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta A.2 Ile prcent wyrbów medycznych wartściw byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentóww pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych wyrbów medycznych, a 100 że rzpisywaliście wszystkie wyrby medyczne) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_wm_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta A.3 Ile (prcentw) rdzajów prcedur medycznych diagnstycznych [w tym również realizwanych przez pdmit zewnętrzny] byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentów w pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych prcedur diagnstycznych, a 100 że rzpisywaliście wszystkie prcedury; jeśli rzpisywane był 90 typów prcedur, a nie rzpisywaliście Państw 10 typów prcedur prszę wprwadzić 90 ) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_pd_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta A.4 Ile (prcentw) rdzajów prcedur medycznych terapeutycznych (i ew. pzstałych, np. testy psychlgiczne) byliście Państw w stanie przypisać d pjedynczych pacjentów w pszczególnych latach? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie rzpisywaliście Państw żadnych prcedur terapeutycznych (i ew. pzstałych), a 100 że rzpisywaliście wszystkie prcedury; jeśli rzpisywane był 90 typów prcedur, a nie rzpisywaliście Państw 10 typów prcedur prszę wprwadzić 90 ) UWAGA: termin przypisanie d pjedynczeg pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_pp_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta 4

5 A.5 Dla ilu (prcentw) ddziałów szpitalnych jesteście Państw w stanie kreślić liczbę dni pbytu pacjenta w ddziale w pszczególnych latach? pytanie dtyczy wyłącznie pdmitów realizujących świadczenia szpitalne, w pzstałych przypadkach prszę pzstawić ple puste. (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie psiadacie Państw takich danych dla żadneg ddziału, a 100 że psiadacie je dla wszystkich ddziałów) UWAGA: termin kreślenie liczby dni pbytu pacjenta znacza mżliwść wygenerwania pliku (uprszczneg) Kd świadczenidawcy_os_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą dla każdeg pacjenta B. DANE DOTYCZĄCE KOSZTU ŚWIADCZEŃ B.1 Dla ilu (prcentw) spśród realizwanychrdzajów prcedur diagnstycznych jesteście Państw w stanie pdać średni kszt jednstkwy? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie psiadacie Państw infrmacji średnim kszcie żadnej z prcedur, a 100 że psiadacie je dla wszystkich prcedur diagnstycznych) UWAGA: termin pdanie średnieg ksztu jednstkweg znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_cd_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi B.2 Dla ilu (prcentw) spśród realizwanych rdzajów prcedur terapeutycznych (i ew. pzstałych) jesteście Państw w stanie pdać średni kszt jednstkwy? (prszę wpisać liczbę d 0 d 100, gdzie 0 znacza, że nie psiadacie Państw infrmacji średnim kszcie żadnej z prcedur, a 100 że psiadacie je dla wszystkich prcedur zabiegwych i anestezjlgicznych) UWAGA: termin pdanie średnieg ksztu jednstkweg znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_cp_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi C. POZOSTAŁE DANE 5

6 C.1 Czy jesteście Państw w stanie przekazać dane z dkładnścią d śrdka pwstawania ksztów (ddział/pradnia/pracwnia) zawierające infrmacje analityczne przynamniej następujących ksztach: kszty według rdzaju, w tym kszty leków, w tym kszty jednrazwych wyrbów medycznych, w tym wynagrdzenia w pdziale na lekarzy (łącznie z rezydentami), pielęgniarki raz pzstały persnel, w tym kntrakty w pdziale na lekarzy, pielęgniarki raz pzstały persnel, w tym usługi bce wynikające z zakupu prcedur medycznych, kszty pśrednie w pdziale na śrdki ksztów działalnści pdstawwej i pmcniczej (prszę udzielić dpwiedzi TAK lub NIE, w zależnści d teg, czy jesteście Państw w stanie dstarczyć takich danych dla pszczególnych lat w przekrju miesięcznym) UWAGA: udzielenie dpwiedzi TAK znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_fk_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi C.2 Czy jesteście Państw w stanie przekazać dane ze statystyki medycznej dtyczące: liczby pszczególnych prduktów jednstkwych rzliczanych z płatnikiem, liczby zrealizwanych prduktów jednstkwych (np. sbdzień, prada), liczby pacjentów w ramach każdeg z prduktów (pcjnalnie z pdziałem na jednstki chrbwe) (prszę udzielić dpwiedzi TAK lub NIE, w zależnści d teg, czy jesteście Państw w stanie dstarczyć takich danych dla pszczególnych lat w przekrju miesięcznym) UWAGA: udzielenie dpwiedzi TAK znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_sm_rk_miesiac.csv zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi C.3 Czy jesteście Państw w stanie przekazać wybrane dane niefinanswe takie jak: liczba persnelu zatrudnineg na ddziale w przeliczeniu na pełne etaty według grup zawdwych (lekarze, pielęgniarki, pzstały persnel) (prszę udzielić dpwiedzi TAK lub NIE, w zależnści d teg, czy jesteście Państw w stanie dstarczyć takich danych dla pszczególnych lat w przekrju miesięcznym) UWAGA: udzielenie dpwiedzi TAK znacza mżliwść wygenerwania pliku Kd świadczenidawcy_hr_rk.xls zgdnie z załączną strukturą i wytycznymi 6

7 Ankieta wraz z załącznikiem nr 1 raz instrukcją uzupełnienia dstępna jest w wersji elektrnicznej. Punktacja przyznawana świadczenidawcm na pdstawie ankiety jest następująca: 7 1. Pytania z części Dane dtyczące pacjentów (A) 10 punktów x udzielna dpwiedź dla każdeg rku drębnie. Maksymalna liczba punktów z tej części 100 punktów 2. Pytania z części Dane dtyczące ksztu świadczeń (B) 5 punktów x udzielna dpwiedźdla każdeg rku drębnie. Maksymalna liczba punktów z tej części 20 punktów 3. Pytania z części Pzstałe dane (C) 5 punktów w przypadku dpwiedzi pzytywnejna pytania C.1 i C.2 raz 1 punktw przypadku dpwiedzi pzytywnejna pytanie C.3 dla każdeg rku drębnie. Maksymalna liczba punktów z tej części 22 punkty Punkty uzyskane z części A stanwią jedną pulę punktów, natmiast suma punktów z części B i C drugą pulę. Klejne krki przy wybrze świadczenidawców: 1. Prcedura wybru dbywa się dla każdeg zakresu drębnie. W pierwszej klejnści dknywany jest wybór dla najmniej licznych zakresów. 2. Wybór świadczenidawcy jest dknywany na pdstawie łącznej liczby punktów zgrmadznych w części A. W dniesieniu d zakresów w których występuje kilka świadczeń jednstkwych, pd uwagę brany jest wlumen realizacji. 3. D próby brani są świadczenidawcy największej liczbie punktów z części A d mmentu, aż ich liczba wyniesie 10% (w przypadku, jeśli gólna liczba świadczenidawców w danym zakresie jest niższa niż 30 wielkść próby jest zgdna z zasadami gólnymi zawartymi w metdyce wyceny świadczeń). 4. Następuje weryfikacja, czy próba zapewnia w równym stpniu dstęp d danych na temat: leków na pacjenta, prcedur diagnstycznych, prcedur terapeutycznych raz pbytów na ddziałach. W sytuacji, jeśli dla któreś grupy występuje znacząc niższa reprezentacja danych d próby dbierani są klejni świadczenidawcy w taki spsób, że są t świadczenidawcy psiadający takie dane i psiadający największą liczbę punktów zgrmadznych w części A. 5. W klejnym krku wybrana próba jest weryfikwana pd kątem dstępnści d danych na temat ksztów świadczeń raz pzstałych danych. Jeśli w ramach zdefiniwanej próby świadczenidawców dla któregklwiek z pytań brakuje infrmacji d 10% pdmitów następuje dbór klejnych świadczenidawców w taki spsób, że są t pdmity psiadające brakujące dane (z części B i C) i jedncześnie psiadający największą liczbę punktów zgrmadznych w częściach B i C. 6. W przypadku każdeg klejneg zakresu pierwszeństw mają świadczenidawcy, którzy już zstali wybrani d współpracy. Jeśli ich liczba nie pzwala na pzyskanie danych 10% świadczenidawców pwtarzane są krki Przed pdpisaniem umwy ze świadczenidawcami weryfikwana jest liczba świadczeń, którą zrealizwali w ramach każdeg z taryfikwanych prduktów. 8. Jeśli dla któregklwiek zakresu zgłsi się niewystarczająca ilść świadczenidawców pwtarzane jest zaprszenie d współpracy skierwane d wszystkich świadczenidawców z daneg zakresu, którzy nie zgłsili się d współpracy. P pnwnym niedstatecznym wskaźniku dpwiedzi nawiązywana jest współpraca z chętnymi świadczenidawcami, a ewentualne braki uzupełniane są wiedzą pchdzącą z innych źródeł.

8 Raprtwanie danych W przypadku psychiatrii, ze względu na bardz krótki czas na realizację wyceny, prpnuje się zebranie następujących danych: 1. infrmacji na temat każdeg świadczenia pieki zdrwtnej zawierających zestawienie danych na temat przychdów i ksztów; przy czym dla przychdów pwinn być kreślne ich źródł, a kszty pwinny być raprtwane w przekrju: pszczególnych świadczeń (elementów świadczenia pieki zdrwtnej), ksztów pszczególnych elementów świadczenia lub wybranych szczegółwych pzycji ksztwych, 2. infrmacji na temat ksztów pniesinych w kresie, któreg dtyczy wycena, zgrmadznych na pszczególnych kntach zespłu 5 (w przekrju śrdków pwstawania ksztów) zawierających przynajmniej wskazane szczegółwe pzycje analityczne, 3. infrmacji na temat zrealizwanych świadczeń zakntraktwanych z Nardwym Funduszem Zdrwia, 4. infrmacji na temat pracwników i umów kntraktwych z pdziałem na śrdki ksztów, 5. infrmacji na temat cennika prcedur medycznych i terapeutycznych zrealizwanych w śrdkach ksztów realizujących prcedury diagnstyczne. Prpnwanymi frmatami dla danych dtyczących punktu 1 i 3 jest frmat CSV. W pierwszym kresie dpuszcza się warunkw dstarczanie danych w innym frmacie, pd warunkiem wcześniejszeg uzgdnienia teg przez świadczenidawcę w AOTMiT. Dane pwinny zstać przekazane d kńca luteg 2015 rku i bejmwać kres Późniejsze dane pwinny być przekazywane miesięcznie, d kńca miesiąca następująceg (tj. dane dtyczące marca 2015 pwinny zstać przekazane d kńca kwietnia 2015 rku). Zakres danych w plikach ma bejmwać kres całeg statnieg miesiąca. W przypadku krekty i zmiany danych dla miesiąca już przekazaneg należy przekazać pnwnie cały miesiąc danych, któreg zmiana dtyczy stsując się d wytycznych nazewnictwa plików (uwzględnienie zmiany wersji danych za dany miesiąc). Pdczas prwadznych prac Agencja mże zwracać się przedstawienie ddatkwych infrmacji. Wytyczne techniczne dtyczące plików CSV Zbiry muszązstać zapisane w pstaci plików CSV, w którym jak separatr pól zstanie użyty znak ";" (średnik), w systemie kdwania UTF-8, w których wiersze dpwiadają wierszm tabeli, a pla w wierszu, plm tabeli wyznacznym przez jej klumny. Wartści puste w plach tekstwych będą interpretwane jak puste ciągi znaków (ciągi znaków długści 0). Pliki muszązawierać nagłówki zawierające nazwy klumn zgdnie z wytycznymi dtyczącymi struktury pliku. Plik musi zawierać wszystkie klumny kreślne w frmacie pliku, klejnść klumn nie ma znaczenia. Każdy wiersz ma psiadać znak kńca linii zgdny z systemem Windws (technicznie: CR-LF). 8

9 Dla klumn znacznych jak należy przekazać wartść nie mżna przekazać pustej zawartści pla. Typy danych W plikach przekazywane będą następujące typy danych: - Pla daty ( DATA ): frmat daty "DD.MM.YYYY". - Pla gdziny ( GODZINA ): frmat gdziny GG-MM. - Pla numeryczne ( ): separatr dziesiętny: "," (przecinek). Klumny numeryczne pwinny byćzakrąglane d dwóch miejsc p przecinku. Dla liczb całkwitych mżna pminąć przekazywanie separatra dziesiętneg i następujących p nim cyfr zer. - Pla tekstwe ( ): wartść tekstwa ma nie być taczana ddatkwymi znakami (np. znakami cudzysłwu). Ddatkw należy stswać się d pniższych wytycznych: - Nazwy leków: dpuszczalne jest kreślanie leku za pmcą nazwy handlwej, ddatkw zalecane jest uzupełnianie kdu EAN lub nazwy międzynardwej leku. - Prcedury medyczne: preferwane jest kreślanie prcedur medycznych za pmcą kdów ICD-9, inne nazewnictw stswane przez świadczenidawcę dpuszczalne jest wyłącznie p uzgdnieniu z AOTMiT. - Długść hspitalizacji: długść hspitalizacji ustalna zgdnie z metdyką NFZ. Nazewnictw plików Nazwa pliku ma zstać zbudwana w następujący spsób: <kd jednstki sprawzdającej>_<kd pliku>_<rk>_<miesiąc>.csv gdzie: - kd jednstki sprawzdającej jest kdem nadawanym przez Nardwy Fundusz Zdrwia - kd pliku jest kdem wskazanym w specyfikacji pliku - rk jest cztercyfrwym numerem rku, któreg dtyczy zawartść danych w pliku - miesiąc jest dwucyfrwym numerem miesiąca, któreg dtyczy zawartść danych w pliku (dla miesięcy d stycznia d września należy użyć widąceg zer dla numeru miesiąca) kreślenie miesiąca pjawia się tylk dla wybranych plików Zawartść merytryczna plików Jeżeli w zakresie danych wskazanych d zawarcia w plikach występuje wiele zdarzeń danej klasy, np. kilka hspitalizacji, t dla każdeg zdarzenia należy przesłać pełny wiersz infrmacji pwtarzając gólne dane w celu właściwej identyfikacji zdarzenia. Pliki w tym zakresie mają być redundantne. Ad 1) Struktura plików dtyczących świadczenia pieki zdrwtnej Zakres bwiązkwych danych, jakie muszą być dstępne na temat każdeg świadczenia: Infrmacje gólne: 9

10 numer księgi głównej, numer PESEL pacjenta, kd świadczenidawcy, nazwa świadczenidawcy, kd zakresu świadczeń, wiek pacjenta, płeć pacjenta, data rzpczęcia świadczenia, ew. data i gdzina przyjęcia na ddział, data zakńczenia świadczenia, ew. data i gdzina wypisu z ddziału, tryb przyjęcia, tryb wypisu, kdy ddziałów szpitalnych uczestniczących w hspitalizacji, rzpznanie główne, rzpznania współistniejące, taryfa pdstawwa, taryfa ddatkwa, inne źródła przychdów. Pzstałe dane grmadzne na temat świadczenia ( ile świadczenidawca dyspnuje takimi danymi): Prdukty lecznicze: nazwa handlwa EAN LUB nazwa międzynardwa nazwa śrdka ksztów data pdania kszt jednstkwy ilść zużyta kszt łączny Wyrby medyczne: nazwa nazwa śrdka ksztów data pdania kszt jednstkwy ilść zużyta kszt łączny Prcedury medyczne diagnstyczne: kd ICD-9 prcedury nazwa prcedury nazwa śrdka ksztów data realizacji kszt jednstkwy liczba zrealizwanych prcedur kszt łączny 10

11 Prcedury medyczne zabiegwe i anestezjlgiczne (w psychiatrii w większści przypadków nie dtyczy): kd ICD-9 prcedury nazwa prcedury nazwa śrdka ksztów data realizacji ew. data i gdzina rzpczęcia [dla prcedur zabiegwych i anestezjlgicznych realizwanych na blku] ew. data i gdzina zakńczenia [dla prcedur zabiegwych i anestezjlgicznych realizwanych na blku] czas trwania prcedury liczba zrealizwanych prcedur rdzaj persnelu medyczneg realizująceg prcedurę liczba sób daneg rdzaju persnelu medyczneg kszt łączny persnelu medyczneg kszt łączny prcedury Pzstałe prcedury medyczne: kd ICD-9 prcedury nazwa prcedury nazwa śrdka ksztów data realizacji kszt jednstkwy liczba zrealizwanych prcedur kszt łączny Pbyt w ddziale: nazwa śrdka ksztów data i gdzina przyjęcia i wypisu kszt jednstkwy sbdnia liczba dni pbytu kszt łączny Dane pwinny być raprtwane dla każdeg zrealizwaneg świadczenia pieki zdrwtnej (w tym również świadczeń zrealizwanych, ale nierzlicznych, tzw. nadwyknań przychdy pwinny być wykazane w takiej wartści, jaka wynika ze typu świadczenia pieki zdrwtnej). Dane mgą być grmadzne w różnych frmatach preferwany jest frmat CSV. Pdstawwym kluczem d identyfikacji świadczenia pieki zdrwtnej jest numer księgi głównej + nazwa świadczenidawcy. Plik 1, Ogólne Dane,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_og_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje gólne pzwalające dkładnie scharakteryzwać świadczenie pieki zdrwtnej. Dla każdeg świadczenia pieki zdrwtnej (rzumianeg jak zespół świadczeń zrealizwanych na rzecz pjedynczeg pacjenta w ramach pjedynczeg kntaktu ze świadczenidawcą) ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. 11

12 Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść Nr_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta PESEL numer PESEL KOD_SW kd świadczenidawcy nadawany przez Nardwy Fundusz Zdrwia NAZWA_SW Pełna nazwa świadczenidawcy KOD_ZAKRESU kd zakresu, z któreg rzliczne jest świadczenie w frmacie XX.XXXX.XXX.XX WIEK wiek pacjenta PLEC płeć znaczna M lub K (gdzie M mężczyzna, K kbieta) DATA_ROZP data przyjęcia d świadczenidawcy DATA_ROZP_OD data przyjęcia na ddział rzliczający świadczenie dtyczy wyłącznie świadczeń szpitalnych DATA DATA DATA_ZAK data zakńczenia świadczenia DATA DATA_ZAK_OD data i gdzina wypisu z ddziału rzliczająceg świadczenie dtyczy wyłącznie świadczeń szpitalnych DATA TR_PRZYJ tryb przyjęcia kreślny według aktualnie bwiązujących przepisów prawa TR_WYP tryb wypisu kreślny według aktualnie bwiązujących przepisów prawa INNE_OD p przecinku nazwy wszystkich ddziałów szpitalnych uczestniczących w hspitalizacji 12

13 (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmituleczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) ROZP_GL rzpznanie główne według katalgu ICD-10 ROZP_WSP p przecinku rzpznania współistniejące według katalgu ICD-10 KOD_PROD kd pdstawweg prduktu pdlegająceg rzliczeniu. Jest t kd w frmacie X.XX.XX.XXXXXXX (zgdnie ze słwnikiem NFZ) TARYFA łączna taryfa trzymana za rzliczany prdukt (dla grup JGP łącznie z taryfa za ddatkwe sbdni) KOD_PROD_IN kdy ddatkwych prduktów pdlegających rzliczeniu w ramach teg sameg świadczenia, kd w frmacie X.XX.XX.XXXXXXX (zgdnie ze słwnikiem NFZ) w przypadku większej ilści kdy wpisane p przecinku TARYFA_IN łączna taryfa trzymana za wszystkie ddatkwe prdukty 13

14 Plik 2, Prdukty Lecznicze,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pl_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić prdukty lecznicze, jakie trzymał pacjent, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdeg prduktu leczniczeg trzymaneg przez pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta NAZWA nazwa handlwa prduktu leczniczeg przypisaneg bezpśredni d pacjenta EAN numer EAN prduktu leczniczeg NAZWA_MIEDZ międzynardwa nazwa prduktu leczniczeg OPK nazwa śrdka ksztów, w którym nastąpił zlecenie prduktu leczniczeg (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data pdania prduktu leczniczeg DATA UNIT_COST jednstkwy kszt przypadający na jedną dawkę prduktu leczniczeg 14

15 ILOSC ilść dawek trzymanych łącznie przez pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny kszt daneg prduktu leczniczeg (kszt jednstkwy x ilść) Plik 3, Wyrby Medyczne,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_wm_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić jednrazwe wyrby medyczne, jakie trzymał pacjent, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdeg wyrbu medyczneg trzymaneg przez pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta NAZWA nazwa handlwa jednrazweg wyrbu medyczneg przypisaneg bezpśredni d pacjenta OPK nazwa śrdka ksztów, w którym nastąpił zlecenie wyrbu medyczneg (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data pdania wyrbu medyczneg DATA UNIT_COST jednstkwy kszt przypadający na wyrób medyczny 15

16 ILOSC ilść wyrbów trzymanych łącznie przez pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny kszt daneg wyrbu medyczneg (kszt jednstkwy x ilść) Plik 4, Prcedury Diagnstyczne,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pd_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić prcedury diagnstyczne, jakie wyknan na rzecz pacjenta, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdej prcedury zrealizwanej dla pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta ICD-9 kd ICD-9 NAZWA nazwa prcedury według słwnika ICD-9 OPK nazwa śrdka ksztów, który zrealizwał lub zakupił prcedurę diagnstyczną (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data realizacji prcedury diagnstycznej DATA 16

17 UNIT_COST jednstkwy kszt prcedury ustalny przez świadczenidawcę ILOSC liczbaprcedur zrealizwanych na rzecz pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny kszt danej prcedury medycznej diagnstycznej daneg dnia (kszt jednstkwy x liczba) Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu prcedury medycznej diagnstycznej: 1. W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W pzstałych przypadkach preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. Dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. Plik 5, Prcedury Zabiegwe (i Anestezjlgiczne),Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pz_rk_miesiac.csv jeśli wystąpią takie prcedury Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić prcedury zabiegwe i anestezjlgiczne, jakie wyknan na rzecz pacjenta, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. W przypadku psychiatrii takie dane stanwią raczej wyjątek niż regułę i większść pacjentów nie będzie miała takieg świadczenia. Dla każdej prcedury zrealizwanej dla pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta ICD-9 kd ICD-9 NAZWA nazwa prcedury według słwnika ICD-9 OPK nazwa śrdka ksztów, który zrealizwał lub zakupił prcedurę 17

18 zabiegwą/anestezjlgiczną (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA_ROZP data rzpczęcia prcedury zabiegwej/anestezjlgicznej DATA GODZ_ROZP gdzina rzpczęcia prcedury dtyczy wyłącznie prcedur zabiegwych/anestezjlgicznych realizwanych na blkach peracyjnych GODZINA DATA_ZAK data zakńczenia prcedury zabiegwej/anestezjlgicznej DATA GODZ_ZAK gdzina zakńczenia prcedury dtyczy wyłącznie prcedur zabiegwych/anestezjlgicznych realizwanych na blkach peracyjnych GODZINA CZAS rzeczywisty lub standardwy czas trwania prcedury; w sytuacji jeśli uzupełnin infrmacje gdzinie rzpczęcia i zakńczenia czas ten jest ustalany jak (gdzina zakńczenia gdzina rzpczęcia), w pzstałych przypadkach dpuszcza się ustalenie metdą ekspercką ILOSC liczbaprcedur zrealizwanych na rzecz pacjenta zgdnych z daną datą NAZWA_HR nazwa pszczególnych grup persnelu medyczneg uczestniczących w zabiegu (np. lekarz neurchirurg, pielęgniarka instrumentariuszka dpuszczalna nmenklatura świadczenidawcy) 18

19 ILOSC_HR ilść sób z pszczególnych grup persnelu medyczneg uczestniczących w zabiegu TOTAL_COST_HR łączny kszt wszystkich sób z danej grupy persnelu medyczneg przypadający na dany zabieg TOTAL_COST łączny kszt danejprcedury medycznej Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu prcedury medycznej zabiegwej i anestezjlgicznej: 1. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 2. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 3. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest pdanie ksztu prcedury ustalny na pdstawie cennika wewnętrzneg. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 4. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi zaliczanymi d standardu pieki nad pacjentem na ddziale dpuszcza się pminięcie infrmacji realizacji takiej prcedury raz jej ksztach. Plik 6, Prcedury Pzstałe,Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_pp_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje pzwalające dkładnie kreślić pzstałe prcedury (isttne ksztw), jakie wyknan na rzecz pacjenta, ile świadczenidawca rejestrwał takie dane. Dla każdej prcedury zrealizwanej dla pacjenta w danym dniu ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji 19

20 medycznej pacjenta ICD-9 kd ICD-9 NAZWA nazwa prcedury według słwnika ICD-9 OPK nazwa śrdka ksztów, który zrealizwał lub zakupił prcedurę (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA data realizacji prcedury w frmacie DD.MM.RRRR (dzień.miesiąc.rk) DATA UNIT_COST jednstkwy kszt prcedury ustalny przez świadczenidawcę ILOSC Liczba prcedur zrealizwanych na rzecz pacjenta daneg dnia TOTAL_COST łączny ksztdanej prcedury medycznej daneg dnia (kszt jednstkwy x liczba) Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu pzstałych prcedur medycznych: W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej niebędące ddziałami szpitalnymi dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać

21 wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 4. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi preferwaną metdą jest pdanie ksztu prcedury ustalny na pdstawie cennika wewnętrzneg. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. 5. W dniesieniu d prcedur realizwanych przez śrdki ksztów działalnści pdstawwej będące ddziałami szpitalnymi zaliczanymi d standardu pieki nad pacjentem na ddziale dpuszcza się pminięcie infrmacji realizacji takiej prcedury raz jej ksztach. Plik 7, Oddział Szpitalny (pbyt),nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_os_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje na temat pbytu pacjenta na ddziałach szpitalnych, ile świadczenie zawierał taki pbyt. Dla każdeg ddziału szpitalneg, na którym miał miejsce pbyt pacjenta ma zstać zawarty w pliku jeden wiersz pisujący t świadczenie. Jeśli pacjent wrócił na dany ddział szpitalny p pbycie na innym ddziale twrzny jest klejny wiersz. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść NR_KS_GL numer księgi głównej z dkumentacji medycznej pacjenta OPK nazwa śrdka ksztów, w którym dbył się pbyt (preferwane zgdnie z bwiązującym rzprządzeniem Ministra Zdrwia w sprawie systemu resrtwych kdów identyfikacyjnych raz szczegółweg spsbu ich nadawania; załącznik nr 2 Kdy charakteryzujące specjalnść kmórki rganizacyjnej przedsiębirstwa pdmitu leczniczeg, p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT dpuszcza się zgdne z wewnętrzną nmenklaturą świadczenidawcy) DATA_PRZYJ data przyjęcia na ddział DATA GODZ_PRZYJ gdzina przyjęcia na ddział GODZINA DATA_WYP data wypisania z ddziału DATA 21

22 GODZ_WYP gdzina wypisania z ddziału GODZINA UNIT_COST jednstkwy kszt dnia pbytu na ddziale ustalny przez świadczenidawcę ILOSC ilść dni pbytu, jakie pacjent spędził na ddziale (ustalnych zgdnie z metdyką Nardweg Funduszu Zdrwia) TOTAL_COST łączny kszt pbytu na ddziale (kszt jednstkwy x ilść) Instrukcja kalkulacji jednstkweg ksztu sbdnia hspitalizacji: 1. Jednstkwy kszt sbdnia ustala się pprzez pdzielenie łącznych ksztów pniesinych na ddziale (zawierających zarówn kszty bezpśrednie, jak i rzliczne kszty pśrednie raz kszty gólneg zarządu z wyłączeniem wskazanych pniżej pzycji ksztwych - patrz klejne punkty) przez większą z dwóch wartści: rzeczywistą liczbę sbdni lub liczbę sbdni, jaka zstałaby pniesina przy 80%-wym błżeniu ddziału. 2. Z ksztów łącznych ddziału wyłączane są następujące kszty: a. kszty prduktów leczniczych i jednrazwych wyrbów medycznych przypisywanych na rzecz pacjenta b. kszty śrdków ksztów realizujących prcedury przypisywane bezpśredni d pacjenta (c d zasady min. wszystkie śrdki ksztów działalnści pdstawwej rzliczne jak kszty pśrednie na rzecz daneg ddziału szpitalneg blk peracyjny, labratrium, inne ddziały szpitalne itd.) c. kszty wynagrdzeń, które dpwiadają pracy wyknanej z innych śrdkach ksztów (w tym na blku peracyjnym, w pradni, w pracwniach, ew. na rzecz innych ddziałów [jeśli takie prcedury są wydrębniane w pdmicie]) Ad 2) Struktura pliku dtycząceg ksztów w przekrju knt księgwych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_fk_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat ksztów zarejestrwanych na knkretnych kntach zespłu 5. Numer knta: np Nazwa knta: np. Oddział Chirurgii Ogólnej Rk: np

23 Numer knta analityczneg Nazwa knta analityczneg Styczeń Luty Zużycie materiałów , Zużycie leków , Ośrdki ksztów działalnści pmcniczej medycznej , Blk peracyjny ,00 Numery i nazwy knt pwinny wynikać ze stswaneg u świadczenidawcy planu knt i ddatkw być uszczegółwine w parciu infrmacje pchdzące z innych źródeł (np. systemu kadrwpłacweg) w taki spsób, by zawierać c najmniej następujące dane: kszty leków, kszty jednrazwych wyrbów medycznych, wynagrdzenia w pdziale na lekarzy (łącznie z rezydentami), pielęgniarki i płżne raz pzstały persnel, kntrakty w pdziale na lekarzy, pielęgniarki i płżne raz pzstały persnel, usługi bce wynikające z zakupu prcedur medycznych, kszty pśrednie w pdziale na śrdki ksztów działalnści pdstawwej i pmcniczej. Dane pwinny być uzupełniane p zamknięciu każdeg miesiąca w pliku Excel w taki spsób, że klejne miesiące pwinny być uzupełniane w klejnych klumnach, a klejne knta w klejnych arkuszach. Ad 3) Struktura pliku dtycząceg zrealizwanych świadczeń ze statystyki medycznej, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_sm_rk_miesiac.csv Plik ma zawierać infrmacje na temat liczby pszczególnych prduktów zrealizwanych przez świadczenidawcę. Będzie stanwić uprszczne źródł danych na temat świadczeń w sytuacji braku infrmacji szczegółwych na temat świadczeń. Jeśli świadczenidawca dyspnuje danymi każdym prdukcie w pdziale na rzpznania pacjentów każdy wiersz pwinien zawierać infrmacje liczbie prduktów zrealizwanych dla pacjentów z kreślnym rzpznaniem w danym miesiącu. Jeśli 23

24 takie infrmacje nie są dstępne - każdy wiersz pwinien zawierać infrmacje liczbie prduktów zrealizwanych w danym miesiącu. Nazwa klumny Opis klumny Frmat Wymagalnść KOD_SW kd nadawany przez Nardwy Fundusz Zdrwia ROK rk realizacji świadczeń MIESIĄC miesiąc zakńczenia realizacji świadczeń KOD_SW kd pdstawweg prduktu pdlegająceg rzliczeniu. Jest t kd w frmacie X.XX.XX.XXXXXXX (zgdnie ze słwnikiem NFZ) ROZP_GL rzpznanie główne według klasyfikacji ICD-10 ILOSC_SW liczba pacjentów rzlicznych jak dane świadczenie, które zstały zrealizwane lub zakńczne w danym miesiącu ILOSC_PROD liczba prduktów pdlegających rzliczeniu (np. liczba sbdni lub prad w przypadku liczby prad wielkść będzie tżsama z liczbą świadczeń pieki zdrwtnej) Plik uzupełniany jest p zakńczeniu każdeg miesiąca. Ad 4) Struktura pliku dtycząceg pracwników i umów kntraktwych (dt. pracwników medycznych), Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_hr_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat ilści zatrudninych sób. 24

25 Jednstka naliczania wynagrdzenia Ilść jednstek w miesiącu Nazwa OPK Stanwisk Okres (miesiąc) (w frmacie MM.RRRR) Umwa (np. umwa pracę, kntrakt) np. etat, część stała kntraktu, gdzina dyżuru, gdzina gtwści dyżurwej, km za djazd w ramach dyżuru, prcedura Dla etatu 0-1, gdzie 1 t jeden etat, dla dyżuru gdziny, dla prcedury ilść prcedur według typu Oddział Chirurgii Ogólnej Lekarz kntrakt część stała kntraktu 4,6 Oddział Chirurgii Ogólnej Lekarz kntrakt gdzina dyżuru 240 Oddział Chirurgii Ogólnej Lekarz kntrakt prcedura zabiegu X 4 Dane pwinny być uzupełnine w taki spsób, by zawierać infrmacje ilści dstępneg persnelu w klejnych miesiącach w pdziale na grupy zawdwe raz frmę zatrudnienia. W klejnych wierszach uzupełniane są infrmacje dla knkretneg miesiąca i knkretnej grupy zawdwej, w pdziale na frmy naliczania wynagrdzenia Dane pwinny być grmadzne w pliku Excel w taki spsób, by klejne wiersze zawierały infrmacje na temat wszystkich pracwników medycznych świadczenidawcy. Dla klejnych lat sprządza się nwe pliki. Ad 5) Struktura pliku dtycząceg prcedur diagnstycznych, Nazwa pliku: Kd świadczenidawcy_cd_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat przyjętych cen pszczególnych prcedur diagnstycznych. Numer knta: np Nazwa knta: np. Labratrium diagnstyczne Rk: np

26 Cena ICD-9 Nazwa prcedury Styczeń Luty np. C53 Mrflgia krwi 8-parametrwa 4,5 Numery ICD-9 i nazwy prcedur medycznych pwinny wynikać ze słwnika ICD-9, chć w pczątkwym kresie dpuszcza się indywidualne nazewnictw świadczenidawców (wyłącznie p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT). Instrukcja kreślania jednstkweg ksztu prcedury medycznej diagnstycznej: 1. W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W pzstałych przypadkach preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. Dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. Dane pwinny być uzupełniane p zamknięciu każdeg miesiąca w pliku Excel w taki spsób, że klejne miesiące pwinny być uzupełniane w klejnych klumnach, a klejne knta (śrdki realizacji prcedur) w klejnych arkuszach.dla klejnych lat sprządza się nwe pliki. Struktura pliku dtycząceg prcedur pzstałych, Nazwa pliku:kd świadczenidawcy_cp_rk.xls Plik ma zawierać infrmacje na temat przyjętych cen pszczególnych prcedur pzstałych (w tym terapeutycznych). Numer knta: np Nazwa knta: np. Oddział Psychiatryczny Rk: np Cena ICD-9 Nazwa prcedury Styczeń Luty np Badanie testem inteligencji 55,00 26

27 Numery ICD-9 i nazwy prcedur medycznych pwinny wynikać ze słwnika ICD-9, chć w pczątkwym kresie dpuszcza się indywidualne nazewnictw świadczenidawców (wyłącznie p wcześniejszym uzgdnieniu z AOTMiT). Instrukcja kreślania jednstkweg ksztu prcedury medycznej: 1. W przypadku prcedur nabywanych z zewnątrz kszt wynika z umwy zawartej z pdmitem realizującym prcedury. 2. W pzstałych przypadkach preferwaną metdą jest metda kreślna w rzprządzeniu z 1998 rku (Dz.U. z 1998 nr 164 pz. 1194) plegająca na kreśleniu ksztu nrmatywneg (na pdstawie karty technlgicznej) i w każdym miesiącu ustalenie ksztów pprzez kalkulację wartści jednstki kalkulacyjnej. Wartść tę ustala się na pdstawie następująceg wzru: Łączne kszty śrdka ksztów / Suma ksztów nrmatywnych. Kszt prcedury ustalany jest jak: Kszt nrmatywny prcedury x Wartść jednstki kalkulacyjnej 3. Dpuszczalne jest również pdanie ksztu prcedury na pdstawie cennika wewnętrzneg ustalneg w pdmicie. Cena pwinna uwzględniać wyłącznie kszty realizacji prcedury (bezpśrednie i pśrednie) z pminięciem ksztów gólneg zarządu raz ewentualnej marży. Dane pwinny być uzupełniane p zamknięciu każdeg miesiąca w pliku Excel w taki spsób, że klejne miesiące pwinny być uzupełniane w klejnych klumnach, a klejne knta (śrdki realizacji prcedur) w klejnych arkuszach. Dla klejnych lat sprządza się nwe pliki. Wynagrdzenie dla świadczenidawców Dkładne kwty wynagrdzenia są w trakcie ustalania i będą uzależnine d liczby zgłsznych świadczenidawców i jakści danych. Zstaną ne przedstawine Państwu w terminie późniejszym. 27

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Załącznik nr 2 do umowy Zasady przekazywania Danych Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Zbiory muszą zostać zapisane w postaci plików CSV, w którym jako separator pól zostanie użyty znak ";" (średnik),

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo