Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Numer kontaktowy Okres sprawowania funkcji Szczegółowy zakres Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów 1. Dajka Jan Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów Bankowość 1. Piekacz Adrian Bankowość BHP 1. Bączek Wiesław Bąk Andrzej Czech Jacek Donder Kazimierz Dłucik Mariusz Koczorski Cezary Michalski Krzysztof Miernik Józef Nowak Henryk Pałamarz Łukasz BHP w górnictwie węgla kamiennego i branż pokrewnych BHP - ochrona przeciwpożarowa BHP w górnictwie BHP i ergonomia BHP i energetyki BHP w szczególności: bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka zawodowego i biologicznego na stanowiskach pracy, odzież i obuwie robocze oraz indywidualne środki ochrony osobistej, tworzenie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ, prawo pracy (czas pracy, urlopy, regulaminy zakładu pracy, itp.) tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego BHP BHP w górnictwie i branżach pokrewnych BHP w górnictwie BHP 1

2 11. Pośpiech Adam Senaczek Marek Sławski Andrzej Soluch Grzegorz Sroga Dariusz Synowiec Andrzej Tronina Zdzisław Wencel Janusz Zawisza Wojciech BHP w szczególności: maszyny i urządzenia techniczne (maszyny i urządzenia do obróbki drewna, obrabiarki do metali, maszyny i urządzenia techniczne inne), transport wewnętrzny i magazynowanie (transport wewnątrzzakładowy, transport ręczny, transport jezdniowy mechaniczny) pomieszczenia pracy, wypadki przy pracy, odzież ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież robocza) BHP oraz ergonomia Sprawy związane z wypadkami w górnictwie i przestrzeganiem przepisów górniczych, BHP w górnictwie węgla kamiennego, technika górnicza, obudowy, urabianie, transport w górnictwie węgla kamiennego, zagrożenia naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie węgla kamiennego BHP BHP: wypadki przy pracy, choroby zawodowe, pomieszczenia pracy, czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, maszyny i urządzenia techniczne, transport, magazynowanie, BHP w zakładach produkcyjnych i w budownictwie BHP - wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP w transporcie i komunikacji; technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn BHP w szczególności: wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w zakładach przetwórstwa przemysłowego (z wyjątkiem górnictwa, energetyki, budownictwa i rybołówstwa) BHP Bezpieczeństwo na stokach narciarskich 1. Zając Jacek Bezpieczeństwo na stokach narciarskich 2

3 Badania kryminalistyczne, daktyloskopia 1. Czekaj Tomasz Krakowiak Marian Machoń Krystian Wiśniewski Robert Analiza kryminalna (w szczególności analiza bilingów telefonicznych, rachunków bankowych i faktur) oraz analiza przetworzonych danych chemicznych i biologicznych (w szczególności analiza danych z czujników, związków chemicznych przy sprawach paliwowych) Badanie środków narkotycznych (badanie identyfikacyjne dowodów rzeczowych i analiza dokumentów związanych z ich produkcją czy dystrybucją); badanie alkoholu (w tym badanie ilościowe skażalników); badanie chemiczne dokumentów (podłoże dokumentów i użyte pisarskie środki kryjące); badanie pożarów i wybuchów (oględziny miejsca zdarzeń, analiza akt sprawy oraz ocena zagrożeń tymi zjawiskami) Daktyloskopia Daktyloskopia Broń i amunicja 1. Skonecki Zygmunt Broń i amunicja Budownictwo 1. Dybała Leszek Gojny Zygmunt Hryniewicki Julian Kajdas Bogusław Kałuża Henryk Kasperzec Antoni Porwolik Zygfryd Rychter Barbara Budownictwo drogowe i budownictwo ogólne Budownictwo Wykonywanie ekspertyz i opinii kosztorysowych, wycena robót budowlanych, szacowanie wartości maszyn i urządzeń wszystkich branż Mykologia budowlana, gospodarka nieruchomościami Budownictwo lądowe i wycena majątkowa Budownictwo, wycena nieruchomości Budownictwo Budownictwo oraz wycena nieruchomości 3

4 9. Stasiak Zdzisław Storoniak Anna Stawiarski Przemysław Budownictwo ogólne i przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania budynków na wpływy eksploatacji górniczej Budownictwo ogólne, szkody górnicze Budownictwo i materiały budowlane; badanie odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania opinii i analiz dotyczącyh: wykonawstwa, technologii i robót budowlanych, nadzoru budowlanego, obiektów i konstrukcji budowlanych, stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowlanych, kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, materiałów budowlanych, badania odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów prawa karnego; bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Budowa i eksploatacja maszyn do przetwórstwa materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz ocena własności wyrobów z metali żelaznych i nieżelaznych 1. Michalczyk Jacek Budowa i eksploatacja maszyn do przetwórstwa materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz ocena własności wyrobów z metali żelaznych i nieżelaznych Dendrologia 1. Widenka Adam Ocena stanu zdrowotnego drzew (ekspertyza dendrologiczna), jak również inwentaryzacja dendrologiczna Ekspertyza - transkrypcja aktów pisanych starodrukiem i odręcznymi łamanymi pismami niemieckimi (w języku polskim nazywanymi pismem gotyckim) 1. Müller Rajmund Ekspertyza - transkrypcja aktów pisanych starodrukiem i odręcznymi łamanymi pismami niemieckimi (w języku polskim nazywanym pismem gotyckim) Energetyka 1. Dłucik Mariusz Energetyka i BHP 4

5 2. Gdula Krzysztof Sołtysik Maciej Elektroenergetyka i rynek energii Elektroenergetyka i rynek energii elektrycznej Finanse, rachunkowość, księgowość, podatki, wynagrodzenia 1. Antonik Anna Budyński Stanisław Chęcińska-Dandyk Ewa Ciałoń Józef Czerkawska Jolanta Cyran Jerzy Dobrzycki Waldemar Ebelewicz Małgorzata Gara Jadwiga Głód Barbara Głowinkowski Jarosław Górski Zbigniew Jaromin Jarosław Jurczyga Maciej Kijko Szymon Kolbuch Adam Królikowska Elżbieta Lehmann Marek Rachunkowość (biegły rewident) Rachunkowość w gospodarce mieszkaniowej, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych Księgowość i audyt Renty i emerytury Ekonomia, finanse, organizacja i zarządzanie Rachunkowość - zasady ewidencji i badania sprawozdań finansowych, rozliczenia podatkowe, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni (biegły rewident) Podatki, rachunkowość i finanse (z wyłączeniem opinii pozostajacych w kompetencjach biegłego rewidenta) Rachunkowość, ekonomika i finanse podmiotów gospodarczych Księgowość, rachunkowość, finanse i wynagrodzenia Podatki Podatki, finanse, rachunkowość (z wyłączeniem opinii pozostajacych w kompetencjach biegłego rewidenta) Renty uzupełniające i świadczenia emerytalno-rentowe Wycena zdolności upadłościowej i układowej, ekonomika, finanse Rachunkowość i podatki (biegły rewident) Księgowość Księgowość, rachunkowość i finanse Rachunkowość przedsiębiorstw i banków, analiza ekonomiczna i badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw Wycena zdolności upadłościowej, układowej i likwidacji przedsiębiorstw. Wynagrodzenia, płace, emerytury i renty 5

6 19. Mendakiewicz Mariola zawieszona działalność do 30 czerwca 2012 roku Mucha Mirosława Pawłowski Michał Paprocka Iwona Pietraszek Halina Puszczewicz Izabela Sosabowski Wiesław Sokołowski Stefan Starzyk Joanna Wężowska Bożena Wieczorkiewicz Przemysław Zarzycki Łukasz Żabiełowicz Danuta Żelazko Magdalena Rachunkowość (biegły rewident) Księgowość (biegły rewident) Finanse Podatki Emerytury, renty, kapitał początkowy i renty wyrównawcze Emerytury i renty oraz kapitał początkowy Wynagrodzenia i płace Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych Rachunkowość i finanse Rachunkowość (biegły rewident) Renty i emerytury Podatki i rachunkowość (biegły rewident) Rachunkowość (biegły rewident) Wynagrodzenia i płace oraz rachunkowość (biegły rewident) Genetyka człowieka 1. Łuczak Wojciech Górczyńska - Kosiorz Sylwia Genetyka człowieka Laboratoryjna genetyka medyczna i analityka kliniczna Geodezja i kartografia 1. Fac Andrzej e-mial: Jacko Alfons zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 roku Geodezja i kartografia Geodezja 3. Kubina Agata zawieszona działalność do odwołania Geodezja 4. Mazur Jan Geodezja i kartografia Geologia, hydrogeologia i sejsmologia 1. Burkot Franciszek Geologia i hydrogeologia górnicza w aspekcie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego 6

7 2. Fic Zbigniew MIREK Adam Olechowski Sławomir Rożek Eugeniusz Geologia, górnictwo i miernictwo Geologia i górnictwo - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, sprawy związane z dyscypliną górniczą, bhp, prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzenie i zatrudnianie w górnictwie Sejsmologia, górnictwo i geologia - ocena statyczna i dynamiczna oddziaływań podziemnej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, problematyka i prognozy zagrożeń wstrząsami, sejsmologia i geofizyka górnicza Geologia i górnictwo - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemmnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe, dyscyplina górnicza, bhp, prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemmnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie Górnictwo 1. Burkot Franciszek Czech Jacek Duźniak Jan Fic Zbigniew Gara Lucjan Geologia i hydrogeologia górnicza w aspekcie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego BHP w górnictwie Szkody górnicze Górnictwo, geologia i miernictwo Szkody górnicze, geologia i górnictwo 7

8 6. Król Krzysztof Kutkowski Jan Mączka Henryk Miernik Józef Migdał Jerzy Górnictwo i geologia - ocena statyczna (osiadanie, deformacje terenu) i dynamiczna (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię oraz z zakresu spraw związanych z wypadkami górniczymi i przestrzeganiem przepisów BHP w górnictwie Górnictwo i geologia Sprawy górniczo-geologiczne, ochrona powierzchni górniczej i szkody górnicze BHP w górnictwie i branżach pokrewnych Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (wstrząsy górnicze) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię. Wypadki górnicze i przestrzeganie przepisów bhp w górnictwie 11. MIREK Adam Nowak Henryk Pituła Jerzy Pojda Ryszard Pomykoł Maciej Pustołka Roman Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, sprawy związane z dyscypliną górniczą, bhp, prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzenie i zatrudnianie w górnictwie BHP w górnictwie Górnictwo i geologia - ocena statycznych i dynamicznych oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchni Technika górnicza Górnictwo i geologia (wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór Szkody górnicze i przemysłowe wywołane ruchem zakładu górniczego 8

9 17. Rożek Eugeniusz Sławski Andrzej Skupień Romuald Storoniak Anna Wawszczak Stanisław Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemmnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe, dyscyplina górnicza, bhp, prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemmnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie Sprawy związane z wypadkami w górnictwie i przestrzeganiem przepisów górniczych, BHP w górnictwie węgla kamiennego, technika górnicza, obudowy, urabianie, transport w górnictwie węgla kamiennego, zagrożenia naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie węgla kamiennego 1. Górnictwo i geologia w sprawach o naprawienie szkód spowodowanych działalnością górniczą 2. w postępowaniach o: zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku lub podział majątku, wypłatę zachowku, przeniesienie własności nieruchomości, zwrot (rozliczenie) dokonanych nakładów, zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie, odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych, egzekucję z nieruchomości, określenie treści i wartości służebności oraz roszczenia z ubezpieczenia majątkowego Budownictwo ogólne, szkody górnicze Elektrotechnika górnicza Grafologia 1. Babrzyńska Agnieszka Borowik Krzysztof onet.pl 3. Dobrzańska Agata Badanie pisma ręcznego Ekspertyza dokumentów związana z badaniem autentyczności oraz autorstwo pisma ręcznego w tym podpisów Eksperyza dokumentów 9

10 4. Hap Czesław Gajdzik Agnieszka Glinka Kamila Jabłonka Mateusz Król Adam Kutwin Jacek Murzyn Krzysztof Nowak Marek Stala Maciej Wala Krzysztof Ekspertyzy dokumentów, badanie pisma ręcznego, podpisów i odcisków pieczęci Ekspertyza dokumentów i badanie pisma ręcznego Ekspertyza dokumentów związana z badaniem autentyczności oraz autorstwa pisma ręcznego w tym podpisów Ekspertyza pisma Badanie dokumentów i pisma ręcznego Ekspertyza kryminalistyczna - badanie dokumentu, odcisków pieczęci, pisma ręcznego i podpisu Badanie pisma ręcznego i dokumentów Grafologia sądowa Badanie pismoznawcze dokumentów Kryminalistyczne badanie dokumentów (pisma ręcznego, podpisów, autentczności dokumentów, odcisków stempli i pieczątek, maszynopisów, wydruków drukarek komputerowych) Hodowla koni 1. Urban Bartłomiej Hodowla koni, w szczególności: prawidłowości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych z zakresu jeździectwa, oceny wypaków jeździeckich, oceny zdarzeń z udziałem koni w obrębie stajni i wybiegów dla koni, oceny prawidłowości opieki nad koniem, prawidłowości żywienia koni, wyceny koni pod względem wartości rynkowej z uwzględniem rasy konia, zdrowia konia, stopnia ułożenia i ujeżdżania, wartości użytkowej i sportowej Hutnictwo i kolejnictwo 1. Kobic Józef Hutnictwo i kolejnictwo Informatyka 1. Bieniek Artur informatyka (w szczególności systemów UNIX'owych i operacyjnych firmy Microsoft) 10

11 2. Marażewski Leszek Kruk Wojciech Ślusarek Krystian Światowska Barbara Informatyka. Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy, fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe; telekomunikacja Informatyka Informatyka (z wyłączeniem: badania praw autorskich do programów informatycznych) Informatyka (w szczególności: analiza oraz odzyskiwanie danych zapisanych na nośnikach cyfrowych, analiza oprogramowania, nośników danych pod kątem praw autorskich Medycyna 1. Agdan-Tylikowska Joanna Bagiński Anatol Baranowski Jerzy Bąk Alfred Buczyńska Grażyna Cichocki Sebastian Drozdowska-Kosiak Magdalena Dubrownik Bożena Gajda Tomasz Gałązka-Sztajer Anna Gleńsk Dorota Gołda Janusz zawieszona działalność do odwołania 13. Górczyńska-Kosiorz Sylwia Hawranek Robert Jakus Małgorzata Janiczek Roman Jasek Olga Medycyna pracy, chirurgia Pediatria, choroby płuc, medycyna społeczna Pediatria i neonatologia Ortopedii i traumatologii narządu ruchu Neurologia Laboratoryjna genetyka medyczna i analityka kliniczna Chirurgia urazowa i ortopedia oraz rachunek retrospektywny 11

12 18. Jędrzejczyk Tadeusz Kalus-Witkowicz Halina Kapek-Ksol Jolanta Kasprzak Jerzy Kostka Maciej Kostoń-Mędrala Dominika Krupa Elżbieta Krupa Grażyna Ksol Marek Kucharski Andrzej Kujawski Michał Lange Ewa Lenarcik Jacek Małyszek Jadwiga Maślanka Dominik Mędrala Tomasz Mężyk Zbigniew Mielnikiewicz Aleksandra zawieszona działalność do odwołania Moj Barbara Mrozek Stanisław Muzyczak Adam Myśliwiec Mariola Pająk Beata Panicz Władysław Piekarska-Konstanty Anna Pietrawska-Urbaniec Wioletta 44. Pilecki Bolesław Przybyła Zbigniew Ruciński Marcin Ortopedia i traumatologia Choroby wewnętrzne, reumatologia, nefrologia Chirurgia urazowa i ortopedyczna Choroby wewnętrzne i diabetologia Chirurgia urazowo-ortopedyczna Okulistyka Laryngologia Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne, endokrynologia Choroby wewnętrzne, kardiologia Ortopedia i traumatologia Neurologia i psychiatria Medycyna sądowa Neurologia Audiologia i otolaryngologia Onkologia i radioterapia Chirurgia urazowa i ortopedia Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 12

13 47. Rudnicka Aleksandra Ruman Elżbieta Ruman Jerzy Rusek Anna Sambura Tomasz Smolicha Wiesław Sochacka Magdalena Szafrański Marek Szczechla Alina Szejbak Krzysztof (orzecznik ZUS) Szozda Ryszard Szwed-Warońska Anna Świtalska Urszula Wawrzyńczyk Marzena Wieczorek Artur Wędrychowicz Agata Więckowski Marek Wójtowicz Marek Zajączkiewicz-Ryś Ewa Zejer Tomasz Ziaja Iwona Żłobińska-Kotas Dorota Neonatologia Medycyna pracy i choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne Chirurgia ogólna Medycyna przemysłowa, choroby wewnętrzne, choroby płuc, toksykologia, orzecznictwo lekarskie, ergonomia, organizacja ochrony zdrowia Choroby wewnętrzne, kardiologia Neurologia Chirurgia urazowo-ortopedyczna Choroby wewnętrzne Meblarstwo, technologia drewna 1. Całek Ryszard Branża meblowa - meble współczesne i stylowe (wykonanie i renowacja), roboty wykończeniowe i wystrój wnętrz (boazerie, stolarka budowlana, gipsy, stiuki, podłogi), technologia drewna 13

14 2. Cwityński Tomasz Meblarstwo i stolarstwo (w szczególności: wyroby z drewna, wyroby z materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych, ergonomia wnętrz) Ochrona środowiska 1. Janus Ireneusz Kochel Wojciech Kokoszka Marek Pacek Jolanta Ochrona środowiska Pomiar oraz ocena zagrożeń spowodowanych hałasem Zmiana stosunków wodnych w gruncie, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem jonizującym Ochrona środowiska Organizacja zarządzania i ekonomika przedsiębiorstw 1. Kachel Jerzy Zarządzanie przedsiębiorstwem Prawidłowość ewidencji operacji finansowych przeprowadzanych w kancelariach komorniczych 1. Witkowski Mariusz zawieszona działalność do 30 września 2012 r Prawidłowość ewidencji operacji finansowych przeprowadzanych w kancelariach komorniczych i pedagogika 1. Andrejewa Urszula Białończyk Bogumiła Bodanko Anatol Bogucka Zuzanna Brudkowski Wojciech Gołąb-Wojciechowska Barbara 7. Heise Katarzyna Kempka-Grzechca Joanna zawieszona działalność do odwołania 9. Krochmalny Monika Kula Ewa Kołodziejczyk Anna i pedagogika człowieka dorosłego osób dorosłych 14

15 12. Kwiatkowska Iwona Lachowicz Władysława Łyczkowska Walentyna Maroczkaniec Ewa Młynarczyk Agata Pieczara Anna Przybysz Barbara Satława-Janiec Alicja Sikora Tomasz Trachimowicz-Gołda Grażyna zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 r Wieczorek Aleksandra Wolniczek Barbara Wróbel-Mleczko Agnieszka Zwierzyńska Katarzyna Zyber Andrzej kliniczna człowieka dorosłego transportu oraz zaburzenia seksualne na tle psychologicznym Powłoki lakierowane i zabezpieczenia antykorozyjne 1. Hamela Dorota Powłoki lakierowane i zabezpieczenia antykorozyjne Pożarnictwo 1. Kycia Jacek Pożarnictwo Przepisy prawa pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy 1. Nowak-Świerczewska Katarzyna Przepisy prawa pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy Rolnictwo i ogrodnictwo 1. Starzec Jadwiga Rolnictwo w szczególności: gleboznawstwo, fozjologia roślin i genetyka, technologie upraw rolnych, ochrona środowiska, ochrona roślin, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, zwierzynę łowną, szkody górnicze, fundusze pomocowe UE wspierające obszary wiejskie 15

16 2. Szymański Józef Ogrodnictwo i rolnictwo Ruch drogowy, technika samochodowa, technika motoryzacyjna 1. Bauer Mirosław Burkacki Stanisław Chlubek Ferdynand Dzieciuch Marian Jaworski Robert Jurajda Wacław Kałucki Janusz Kałuża Marek Klausa Krzysztof Klus Adam Kolorz Jan Ekspertyza wypadku drogowego; komputerowa analiza wypadku drogowego; powypadkowa diagnostyka samochodów; technika pojazdów samochodowych; lakiernictwo samochodowe; ogumienie samochodowe; kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków Ruch drogowy, mechanika samochodowa Technika motoryzacyjna, ruch drogowy, towaroznawstwo Technika motoryzacyjna, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych Rekonstrukcja wypadku drogowego, opiniowanie zagadnień ruchu drogowego, kosztorysowanie napraw powypadkowych pojazdów, wycena wartości pojazdów, rzeczoznawstwo samochodowe Technika samochodowa i ruch drogowy Identyfikacja pojazdów, ruch drogowy i technika samochodowa Wycena wartości pojazów samochodowych, powypadkowa diagnostyka samochodowa, technika pojazdów samochodwych, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków Technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych Budowa i eksploatacja oraz identyfikacja pojazdów samochodowych, wycena wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych Technika motoryzacyjna, maszyny i urządzenia, maszyny i urządzenia rolnicze 16

17 12. Konieczny Paweł Technika pojazdów samochodowych i motocykli, wycena wartości rynkowej pojazdów samochodowych, powypadkowa diagnostyka samochodowa, kalkulacja kosztów napraw pojazdów i analiza rachunków, ekspertyza wypadku drogowego, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe 13. Krężel Edward Technika pojazdów samochodowych, wycena pojazdów i maszyn, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych 14. Kurtycz Krzysztof Ekspertyza wypadku drogowego, komputerowa analiza wypadku drogowego, powypadkowa diagnostyka samochodów, lakiernictwo samochodowe, ogumienie somochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków 15. Kusiak Marek Strona internetowa: Ruch drogowy i rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych 16. Kuźnik Stanisław Malina Krzysztof Mandzij Tadeusz Marczyk Bogdan Miros Michał Mruzek Antoni Mrówka Aleksander Pachla Ryszard Ruch drogowy, wycena pojazdów i maszyn Rekonstrukcja wypadków drogowych, ruch drogowy, technika motoryzacyjna, wycena wartości pojazdów i szkód całkowitych, kalkulacja kosztów naprawy pojazdów Rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych i przepisów ruchu drogowego, ruch drogowy i technika samochowowa Rekonstrukcja wypadków drogowych, ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów i szkód całkowitych oraz kalkulacja kosztów naprawy pojazdów Technika motoryzacyjna oraz ruch drogowy Ruch drogowy i mechanika samochodowa Ruch drogowy i rekonstrukcja wypadku drogowego Powypadkowa diagnostyka samochodowa, technika pojazdów samochodowych, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków, ekspertyza wypadku drogowego, komputerowa analiza wypadku drogowego 17

18 24. Pitala Tadeusz Piekarz Krzysztof Rejman Wiesław Romanek Radosław Roszczyna Marcin Sadowski Andrzej Siciarek Robert Szydło Krzysztof Śleziak Bogusław Ruch drogowy, mechanika samochodowa Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych Technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości naprawy pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz środków technicznych dot. transportu, przeładunku i obróbki skrawaniem, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców Ruch drogowy, technika motoryzacyjna, wycena maszyn i urządzeń Ruch drogowy, technika samochodowa, technika motoryzacyjna; Szacowanie ruchomośći - wycena maszyn i urządzeń Pojazdy samochodowe i maszyny, weryfikacja i ustalanie wysokości szkód ubezpieczeniowych, wypadki drogowe i ruch drogowy, BHP i wypadki w przemyśle z udziałem maszyn i urządzeń Ruch drogowy, diagnostyka i mechatronika samochodowa, rzeczoznawstwo samochodowe i ubezpieczenia komunikacyjne. Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych i motocykli. Wycena maszyn ciężkich, urządzeń mechanicznych, środków transportu i innych ruchomości. Technika samochodowa, bezpieczeństwo ruchu drogowego, wycena wartości, kosztów i jakości naprawy pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków technicznych Technika motoryzacyjna i ruch drogowy oraz rekonstrukcja wypadków drogowych 18

19 33. Świątkowski Marek Tronina Zdzisław Wacławek Monika Woźniak Marek Żurek Dariusz Ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, ustalenie wartości pojazdów samochodowych, ocena techniczna pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych; mechanika, w szczególności wycena wartości maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja maszyn, technologia i kosztorysowanie napraw maszyn, analiza wypadków w użytkowaniu maszyn Technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn, BHP w transporcie i komunikacji Rekonstrukcja wypadków drogowych Ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki motoryzacyjnej, kalkulacji naprawy pojazdów, wyceny wartości pojazdów, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi, szacowania ruchomości, oceny technicznej i wyceny wartości maszyn, urządzeń i narzędzi Technika motoryzacyjna i ruch drogowy Sprzęt komputerowy i elektroniczny 1. Marażewski Leszek Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy,fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe; telekomunikacja, informatyka Systemy i urządzenia: monitoringu pożarowego, włamaniowego i napadowego, systemy transmisji alarmów i telemetryczne, elektroniczne systemy zabezpieczeń, systemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów 19

20 1. Sobstel Jerzy Władysław Systemy i urządzenia monitoringu pożarowego, systemy i urządzenia monitoringu włamaniowego i napadowego, systemy transmisji alarmów i telemetryczne, elektroniczne systemy zabezpieczeń, sytemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów Szacowanie ruchomości, wycena maszyn i urządzeń 1. Hryniewicki Julian Klus Adam Kolorz Jan Kuźnik Stanisław Mocko Joanna Pawlik Marek Psiuk Hubert Ratuszny Jan Romanek Radosław Siciarek Robert Sokół Andrzej Wykonywanie ekspertyz i opinii kosztorysowych i wyceny robót budowlanych, szacowanie wartości maszyn i urządzeń wszystkich branż Wycena wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja oraz identyfikacja pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych Technika motoryzacyjna, maszyny i urządzenia, maszyny i urządzenia rolnicze Wycena pojazdów i maszyn; ruch drogowy Szacowanie wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Wycena maszyn i urządzeń Wycena maszyn i urządzeń przemysłowych Szacowanie ruchomości (w tym maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych, sprzętu biurowego i wyposażenia wnętrz) Wycena maszyn i urządzeń; ruch drogowy; technika motoryzacyjna Ruch drogowy, diagnostyka i mechatronika samochodowa, rzeczoznawstwo samochodowe i ubezpieczenia komunikacyjne. Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych i motocykli. Wycena maszyn ciężkich, urządzeń mechanicznych, środków transportu i innych ruchomości. Pojazdy, maszyny, urządzenia linii technologicznych 20

21 12. Świątkowski Marek Tronina Zdzisław Mechanika w szczególności wycena wartości maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja maszyn, technologia i kosztorysowanie napraw maszyn, analiza wypadków w użytkowaniu maszyn; Ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, ustalenie wartości pojazdów samochodowych, ocena techniczna pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn; technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, BHP w transporcie i komunikacji 1. Boczula Anna Christ Marek Dróżdż Magdalena Flak Jerzy Fryczkowska Halina Giołbas Antoni Gola Jacek Golnik Danuta Janas Anna Jonczyk Włodzimierz Kajda Krzysztof Kałuża Henryk Kasperzec Antoni Korniak Tatiana Wycena nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Szacowanie ruchomości i nieruchomości Wycena majątkowa i budownictwo lądowe Wycena nieruchomości, budownictwo Wycena nieruchomości oraz maszyn i urządzeń (również ruchomości); Wycena służebności przesyłu oraz obliczania wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości 21

22 15. Kowalski Jacek zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 roku Rzeczoznawstwo majątkowe i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 16. Matuszek Krzysztof Mocko Joanna Nowak Marian Nowicki Dionizy zawieszona działalność do odwołania 20. Ochman - Milarska Ewa Pabijan Józef Rychter Barbara Serdyński Maciej com.pl Siadek Jerzy Skupień Romuald Stąpor Ludwik Szwaja Zbigniew Szymik Henryk Świentek Beata Tarko Marek Wycena nieruchomości Szacowanie wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i użytkowych oraz przedsiębiorstw Wycena nieruchomości Budownictwo oraz wycena nieruchomości (tylko nieruchomości) 1. Górnictwo i geologia w sprawach o naprawienie szkód spowodowanych działalnością górniczą 2. w postępowaniach o: zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku lub podział majątku, wypłatę zachowku, przeniesienie własności nieruchomości, zwrot (rozliczenie) dokonanych nakładów, zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie, odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych, egzekucję z nieruchomości, określenie treści i wartości służebności oraz roszczenia z ubezpieczenia majątkowego oraz maszyn i urządzeń Wycena nieruchomości Wycena wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych, gruntowych i lokalowych Wycena nieruchomości 22

23 31. Tatarczyk Maria Zych-Bartoszek Beata 33. Zygmont Tadeusz Żukrowski Tadeusz Rzeczoznawstwo majątkowe Telekomunikacja 1. Czekaj Tomasz Marażewski Leszek Analiza kryminalna (w szczególności analiza bilingów telefonicznych, rachunków bankowych i faktur) oraz analiza przetworzonych danych chemicznych i biologicznych (w szczególności analiza danych z czujników, związków chemicznych przy sprawach paliwowych) Telekomunikacja; informatyka; sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy, fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe Tłumacze - język migowy 1. Białuska Irena Czadankiewicz-Klimek Mariola Koperwas Mirosław Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Toksykologia 1. Ostrowski Adam Toksykologia sądowa Towaroznawstwo 1. Chlubek Ferdynand Towaroznawstwo; technika motoryzacyjna, ruch drogowy Transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych 1. Michalski Ryszard zawieszona działalność do 31 marca 2013 r Przewóz towarów niebezpiecznych drogą ADR; Przewóz towarów niebezpiecznych koleją RID 23

24 2. Wilczkowski Łukasz Transport materiałów niebezpiecznych ADR drogą lądową (przewóz drogowy); Analiza zapisów na tarczach tachografów analogicznych, jak i zapisów (wydruków) z tachografów cyfrowych pod względem ustalania rzeczywistego przebiegu czasu pracy kierowców (ustalanie wymiaru czasu pracy, czasu jazdy, godzin nadliczbowych, czasu dyżuru, czasu postoju, czasu odpoczynku) Urządzenia dźwignicowe 1. Spruś Antoni Urządzenia dźwignicowe Weryfikacja wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych 1. Lisowicz Marek Weryfikacja wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych Wibroakustyczna ocena środowiska i wpływu hałasu na człowieka 1. Pawlas Krystyna Wibroakustyczna ocena środowiska i wpływu hałasu na człowieka Wycena przedsiębiorstw 1. Kubiczek Marcin Wycena przedsiębiorstw w tym na potrzeby postępowań upadłościowych oraz naprawczych, na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z art. 299 kodeksu spółek handlowych (badanie terminowości i podstaw złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości art. 21 prawa upadłościowego i naprawczego) oraz członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z art. 116 ordynacji podatkowej (sprawy z ZUS); wycena zdolności upadłościowej; szacowanie opłacalności postępowań układowych, likwidacyjnych Wycena i ustalanie zdolności upadłościoweji układowej 24

25 1. Jaromin Jarosław Wycena zdolności upadłościowej i układowej, ekonomiki i finansów 2. Podgórski Jerzy Wycena oraz ustalenia zdolności upadłościowej i układowej Włókiennictwo 1. Goryczka Robert Produkcja odzieży, surowców włókienniczych stosowanych w produkcji odzieży, maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji odzieży, wyceny maszyn, urządzeń i wyrobów odzieżowych Zarządzanie drogami 1. Lesik Michał Zarządzanie drogami Zarządzanie nieruchomościami 1. Łapiński Jacek Zarządzanie nieruchomościami (numer licencji zarządcy nieruchomości - 359) 1. Piechota-Szczepańska Anna Zamówienia publiczne Zwierzęta tropikalne Zamówienia publiczne 1. Dziamałek Radosław Arachnologia i herpetologia (tylko gady, również w kontekście konwencji waszyngtońskiej) 25

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2014 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy str. 6 2. Bibliotekarstwo str. 7 3. Broń palna str. 7 4. Chłodnictwo, klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH 2013 r. POZNAŃ Spis dziedzin 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2. Bibliotekarstwo 3. Broń palna 4. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku)

LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 24.01.2005 r. LISTA BIEGŁYCH 2015 r. (stan na dzień 05.02. 2015 roku) I. Budownictwo, kosztorysowanie, architektura II. Bezpieczeństwo i higiena pracy, urządzenia sanitarne III.

Bardziej szczegółowo

L.p. Specjalność Specjalizacja Nazwisko Imię

L.p. Specjalność Specjalizacja Nazwisko Imię 1 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO architektura i budownictwo BASISTA Tomasz 2 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO budownictwo ogólne BEDNARZ Józef 3 ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO budownictwo lądowe: podział budynków, wyodrębnianie

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu Imię i nazwisko Specjalność Dane kontaktowe Jarosław Chmielewski BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY bezpieczeństwo i higiena pracy tel.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH Ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu NAZWISKO IMIĘ DZIEDZINA SPECJALNOŚĆ DZIEDZINA II SPECJALNOŚĆ Abramowicz Magdalena Psychologia Psychologia Adamek Danuta Medycyna

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 15.06.2015 r.

W Y K A Z. ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 15.06.2015 r. W Y K A Z B I E G Ł Y C H S Ą D O W Y C H ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy wg stanu na dzień 15.06. r. (podane dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

NAUKI TECHNICZNE I INNE

NAUKI TECHNICZNE I INNE LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W SIERADZU NAUKI TECHNICZNE I INNE BANKOWOŚĆ 1. mgr Jerzy Bubel 607-370-705 jerzy.bubel@wp.pl! działalność zawieszona do 31.12.2016r. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 3 lipca 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 3 lipca 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 3 lipca 2014 roku LP Nazwisko i imię Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar 3 mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na rok 2015

Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na rok 2015 Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. na rok 2015 Analiza kryminalna 1 Piotr Daniszewski 508 446 110 daniszewski.biegly@gmail.com fizykochemiczne badania kryminalistyczne 2 Piotr

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach wg stanu na dzień 19 marca 2014 roku Lp. Nazwisko i imię Adres do korespondencji Badanie pisma i dokumentów 1. Bączkowski Adam ekspertyza

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 8 marca 2010 r. Kadencja 2010-2014 LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów AKUSTYKA Pusłowski Zbigniew Dom: 845-48-57 K:

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach wg stanu na dzień 19 października 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Adres do korespondencji Badanie pisma i dokumentów 1. Bączkowski

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach wg stanu na dzień 4 kwietnia 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Adres do korespondencji Badanie pisma i dokumentów 1. Bączkowski Adam

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania.

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. OR.032.1. 2014 rok LP. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Podmiot zawierający umowę Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Wartość umowy Uwagi 1. 2.01.2014

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura A adaptacja administracja administracja państwowa administracja publiczna administracja rządowa ADR adsorbenty węglowe aerozole przemysłowe agencja pracy tymczasowej agent diagnostyczny agresja agresja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWA I ADMINISTRACJI INFORMATOR studiów podyplomowych tryby studiów programy studiów terminy WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI dokumenty kontakty ilości miejsc płatności KONTAKT Z WYDZIAŁEM Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo