Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Numer kontaktowy Okres sprawowania funkcji Szczegółowy zakres Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów 1. Dajka Jan Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów Bankowość 1. Piekacz Adrian Bankowość BHP 1. Bączek Wiesław Bąk Andrzej Czech Jacek Donder Kazimierz Dłucik Mariusz Koczorski Cezary Michalski Krzysztof Miernik Józef Nowak Henryk Pałamarz Łukasz BHP w górnictwie węgla kamiennego i branż pokrewnych BHP - ochrona przeciwpożarowa BHP w górnictwie BHP i ergonomia BHP i energetyki BHP w szczególności: bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka zawodowego i biologicznego na stanowiskach pracy, odzież i obuwie robocze oraz indywidualne środki ochrony osobistej, tworzenie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ, prawo pracy (czas pracy, urlopy, regulaminy zakładu pracy, itp.) tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego BHP BHP w górnictwie i branżach pokrewnych BHP w górnictwie BHP 1

2 11. Pośpiech Adam Senaczek Marek Sławski Andrzej Soluch Grzegorz Sroga Dariusz Synowiec Andrzej Tronina Zdzisław Wencel Janusz Zawisza Wojciech BHP w szczególności: maszyny i urządzenia techniczne (maszyny i urządzenia do obróbki drewna, obrabiarki do metali, maszyny i urządzenia techniczne inne), transport wewnętrzny i magazynowanie (transport wewnątrzzakładowy, transport ręczny, transport jezdniowy mechaniczny) pomieszczenia pracy, wypadki przy pracy, odzież ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież robocza) BHP oraz ergonomia Sprawy związane z wypadkami w górnictwie i przestrzeganiem przepisów górniczych, BHP w górnictwie węgla kamiennego, technika górnicza, obudowy, urabianie, transport w górnictwie węgla kamiennego, zagrożenia naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie węgla kamiennego BHP BHP: wypadki przy pracy, choroby zawodowe, pomieszczenia pracy, czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, maszyny i urządzenia techniczne, transport, magazynowanie, BHP w zakładach produkcyjnych i w budownictwie BHP - wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP w transporcie i komunikacji; technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn BHP w szczególności: wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w zakładach przetwórstwa przemysłowego (z wyjątkiem górnictwa, energetyki, budownictwa i rybołówstwa) BHP Bezpieczeństwo na stokach narciarskich 1. Zając Jacek Bezpieczeństwo na stokach narciarskich 2

3 Badania kryminalistyczne, daktyloskopia 1. Czekaj Tomasz Krakowiak Marian Machoń Krystian Wiśniewski Robert Analiza kryminalna (w szczególności analiza bilingów telefonicznych, rachunków bankowych i faktur) oraz analiza przetworzonych danych chemicznych i biologicznych (w szczególności analiza danych z czujników, związków chemicznych przy sprawach paliwowych) Badanie środków narkotycznych (badanie identyfikacyjne dowodów rzeczowych i analiza dokumentów związanych z ich produkcją czy dystrybucją); badanie alkoholu (w tym badanie ilościowe skażalników); badanie chemiczne dokumentów (podłoże dokumentów i użyte pisarskie środki kryjące); badanie pożarów i wybuchów (oględziny miejsca zdarzeń, analiza akt sprawy oraz ocena zagrożeń tymi zjawiskami) Daktyloskopia Daktyloskopia Broń i amunicja 1. Skonecki Zygmunt Broń i amunicja Budownictwo 1. Dybała Leszek Gojny Zygmunt Hryniewicki Julian Kajdas Bogusław Kałuża Henryk Kasperzec Antoni Porwolik Zygfryd Rychter Barbara Budownictwo drogowe i budownictwo ogólne Budownictwo Wykonywanie ekspertyz i opinii kosztorysowych, wycena robót budowlanych, szacowanie wartości maszyn i urządzeń wszystkich branż Mykologia budowlana, gospodarka nieruchomościami Budownictwo lądowe i wycena majątkowa Budownictwo, wycena nieruchomości Budownictwo Budownictwo oraz wycena nieruchomości 3

4 9. Stasiak Zdzisław Storoniak Anna Stawiarski Przemysław Budownictwo ogólne i przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania budynków na wpływy eksploatacji górniczej Budownictwo ogólne, szkody górnicze Budownictwo i materiały budowlane; badanie odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania opinii i analiz dotyczącyh: wykonawstwa, technologii i robót budowlanych, nadzoru budowlanego, obiektów i konstrukcji budowlanych, stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowlanych, kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, materiałów budowlanych, badania odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów prawa karnego; bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Budowa i eksploatacja maszyn do przetwórstwa materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz ocena własności wyrobów z metali żelaznych i nieżelaznych 1. Michalczyk Jacek Budowa i eksploatacja maszyn do przetwórstwa materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz ocena własności wyrobów z metali żelaznych i nieżelaznych Dendrologia 1. Widenka Adam Ocena stanu zdrowotnego drzew (ekspertyza dendrologiczna), jak również inwentaryzacja dendrologiczna Ekspertyza - transkrypcja aktów pisanych starodrukiem i odręcznymi łamanymi pismami niemieckimi (w języku polskim nazywanymi pismem gotyckim) 1. Müller Rajmund Ekspertyza - transkrypcja aktów pisanych starodrukiem i odręcznymi łamanymi pismami niemieckimi (w języku polskim nazywanym pismem gotyckim) Energetyka 1. Dłucik Mariusz Energetyka i BHP 4

5 2. Gdula Krzysztof Sołtysik Maciej Elektroenergetyka i rynek energii Elektroenergetyka i rynek energii elektrycznej Finanse, rachunkowość, księgowość, podatki, wynagrodzenia 1. Antonik Anna Budyński Stanisław Chęcińska-Dandyk Ewa Ciałoń Józef Czerkawska Jolanta Cyran Jerzy Dobrzycki Waldemar Ebelewicz Małgorzata Gara Jadwiga Głód Barbara Głowinkowski Jarosław Górski Zbigniew Jaromin Jarosław Jurczyga Maciej Kijko Szymon Kolbuch Adam Królikowska Elżbieta Lehmann Marek Rachunkowość (biegły rewident) Rachunkowość w gospodarce mieszkaniowej, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych Księgowość i audyt Renty i emerytury Ekonomia, finanse, organizacja i zarządzanie Rachunkowość - zasady ewidencji i badania sprawozdań finansowych, rozliczenia podatkowe, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni (biegły rewident) Podatki, rachunkowość i finanse (z wyłączeniem opinii pozostajacych w kompetencjach biegłego rewidenta) Rachunkowość, ekonomika i finanse podmiotów gospodarczych Księgowość, rachunkowość, finanse i wynagrodzenia Podatki Podatki, finanse, rachunkowość (z wyłączeniem opinii pozostajacych w kompetencjach biegłego rewidenta) Renty uzupełniające i świadczenia emerytalno-rentowe Wycena zdolności upadłościowej i układowej, ekonomika, finanse Rachunkowość i podatki (biegły rewident) Księgowość Księgowość, rachunkowość i finanse Rachunkowość przedsiębiorstw i banków, analiza ekonomiczna i badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw Wycena zdolności upadłościowej, układowej i likwidacji przedsiębiorstw. Wynagrodzenia, płace, emerytury i renty 5

6 19. Mendakiewicz Mariola zawieszona działalność do 30 czerwca 2012 roku Mucha Mirosława Pawłowski Michał Paprocka Iwona Pietraszek Halina Puszczewicz Izabela Sosabowski Wiesław Sokołowski Stefan Starzyk Joanna Wężowska Bożena Wieczorkiewicz Przemysław Zarzycki Łukasz Żabiełowicz Danuta Żelazko Magdalena Rachunkowość (biegły rewident) Księgowość (biegły rewident) Finanse Podatki Emerytury, renty, kapitał początkowy i renty wyrównawcze Emerytury i renty oraz kapitał początkowy Wynagrodzenia i płace Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych Rachunkowość i finanse Rachunkowość (biegły rewident) Renty i emerytury Podatki i rachunkowość (biegły rewident) Rachunkowość (biegły rewident) Wynagrodzenia i płace oraz rachunkowość (biegły rewident) Genetyka człowieka 1. Łuczak Wojciech Górczyńska - Kosiorz Sylwia Genetyka człowieka Laboratoryjna genetyka medyczna i analityka kliniczna Geodezja i kartografia 1. Fac Andrzej e-mial: Jacko Alfons zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 roku Geodezja i kartografia Geodezja 3. Kubina Agata zawieszona działalność do odwołania Geodezja 4. Mazur Jan Geodezja i kartografia Geologia, hydrogeologia i sejsmologia 1. Burkot Franciszek Geologia i hydrogeologia górnicza w aspekcie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego 6

7 2. Fic Zbigniew MIREK Adam Olechowski Sławomir Rożek Eugeniusz Geologia, górnictwo i miernictwo Geologia i górnictwo - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, sprawy związane z dyscypliną górniczą, bhp, prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzenie i zatrudnianie w górnictwie Sejsmologia, górnictwo i geologia - ocena statyczna i dynamiczna oddziaływań podziemnej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, problematyka i prognozy zagrożeń wstrząsami, sejsmologia i geofizyka górnicza Geologia i górnictwo - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemmnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe, dyscyplina górnicza, bhp, prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemmnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie Górnictwo 1. Burkot Franciszek Czech Jacek Duźniak Jan Fic Zbigniew Gara Lucjan Geologia i hydrogeologia górnicza w aspekcie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego BHP w górnictwie Szkody górnicze Górnictwo, geologia i miernictwo Szkody górnicze, geologia i górnictwo 7

8 6. Król Krzysztof Kutkowski Jan Mączka Henryk Miernik Józef Migdał Jerzy Górnictwo i geologia - ocena statyczna (osiadanie, deformacje terenu) i dynamiczna (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię oraz z zakresu spraw związanych z wypadkami górniczymi i przestrzeganiem przepisów BHP w górnictwie Górnictwo i geologia Sprawy górniczo-geologiczne, ochrona powierzchni górniczej i szkody górnicze BHP w górnictwie i branżach pokrewnych Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (wstrząsy górnicze) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię. Wypadki górnicze i przestrzeganie przepisów bhp w górnictwie 11. MIREK Adam Nowak Henryk Pituła Jerzy Pojda Ryszard Pomykoł Maciej Pustołka Roman Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, sprawy związane z dyscypliną górniczą, bhp, prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzenie i zatrudnianie w górnictwie BHP w górnictwie Górnictwo i geologia - ocena statycznych i dynamicznych oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchni Technika górnicza Górnictwo i geologia (wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór Szkody górnicze i przemysłowe wywołane ruchem zakładu górniczego 8

9 17. Rożek Eugeniusz Sławski Andrzej Skupień Romuald Storoniak Anna Wawszczak Stanisław Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemmnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe, dyscyplina górnicza, bhp, prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemmnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie Sprawy związane z wypadkami w górnictwie i przestrzeganiem przepisów górniczych, BHP w górnictwie węgla kamiennego, technika górnicza, obudowy, urabianie, transport w górnictwie węgla kamiennego, zagrożenia naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie węgla kamiennego 1. Górnictwo i geologia w sprawach o naprawienie szkód spowodowanych działalnością górniczą 2. w postępowaniach o: zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku lub podział majątku, wypłatę zachowku, przeniesienie własności nieruchomości, zwrot (rozliczenie) dokonanych nakładów, zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie, odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych, egzekucję z nieruchomości, określenie treści i wartości służebności oraz roszczenia z ubezpieczenia majątkowego Budownictwo ogólne, szkody górnicze Elektrotechnika górnicza Grafologia 1. Babrzyńska Agnieszka Borowik Krzysztof onet.pl 3. Dobrzańska Agata Badanie pisma ręcznego Ekspertyza dokumentów związana z badaniem autentyczności oraz autorstwo pisma ręcznego w tym podpisów Eksperyza dokumentów 9

10 4. Hap Czesław Gajdzik Agnieszka Glinka Kamila Jabłonka Mateusz Król Adam Kutwin Jacek Murzyn Krzysztof Nowak Marek Stala Maciej Wala Krzysztof Ekspertyzy dokumentów, badanie pisma ręcznego, podpisów i odcisków pieczęci Ekspertyza dokumentów i badanie pisma ręcznego Ekspertyza dokumentów związana z badaniem autentyczności oraz autorstwa pisma ręcznego w tym podpisów Ekspertyza pisma Badanie dokumentów i pisma ręcznego Ekspertyza kryminalistyczna - badanie dokumentu, odcisków pieczęci, pisma ręcznego i podpisu Badanie pisma ręcznego i dokumentów Grafologia sądowa Badanie pismoznawcze dokumentów Kryminalistyczne badanie dokumentów (pisma ręcznego, podpisów, autentczności dokumentów, odcisków stempli i pieczątek, maszynopisów, wydruków drukarek komputerowych) Hodowla koni 1. Urban Bartłomiej Hodowla koni, w szczególności: prawidłowości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych z zakresu jeździectwa, oceny wypaków jeździeckich, oceny zdarzeń z udziałem koni w obrębie stajni i wybiegów dla koni, oceny prawidłowości opieki nad koniem, prawidłowości żywienia koni, wyceny koni pod względem wartości rynkowej z uwzględniem rasy konia, zdrowia konia, stopnia ułożenia i ujeżdżania, wartości użytkowej i sportowej Hutnictwo i kolejnictwo 1. Kobic Józef Hutnictwo i kolejnictwo Informatyka 1. Bieniek Artur informatyka (w szczególności systemów UNIX'owych i operacyjnych firmy Microsoft) 10

11 2. Marażewski Leszek Kruk Wojciech Ślusarek Krystian Światowska Barbara Informatyka. Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy, fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe; telekomunikacja Informatyka Informatyka (z wyłączeniem: badania praw autorskich do programów informatycznych) Informatyka (w szczególności: analiza oraz odzyskiwanie danych zapisanych na nośnikach cyfrowych, analiza oprogramowania, nośników danych pod kątem praw autorskich Medycyna 1. Agdan-Tylikowska Joanna Bagiński Anatol Baranowski Jerzy Bąk Alfred Buczyńska Grażyna Cichocki Sebastian Drozdowska-Kosiak Magdalena Dubrownik Bożena Gajda Tomasz Gałązka-Sztajer Anna Gleńsk Dorota Gołda Janusz zawieszona działalność do odwołania 13. Górczyńska-Kosiorz Sylwia Hawranek Robert Jakus Małgorzata Janiczek Roman Jasek Olga Medycyna pracy, chirurgia Pediatria, choroby płuc, medycyna społeczna Pediatria i neonatologia Ortopedii i traumatologii narządu ruchu Neurologia Laboratoryjna genetyka medyczna i analityka kliniczna Chirurgia urazowa i ortopedia oraz rachunek retrospektywny 11

12 18. Jędrzejczyk Tadeusz Kalus-Witkowicz Halina Kapek-Ksol Jolanta Kasprzak Jerzy Kostka Maciej Kostoń-Mędrala Dominika Krupa Elżbieta Krupa Grażyna Ksol Marek Kucharski Andrzej Kujawski Michał Lange Ewa Lenarcik Jacek Małyszek Jadwiga Maślanka Dominik Mędrala Tomasz Mężyk Zbigniew Mielnikiewicz Aleksandra zawieszona działalność do odwołania Moj Barbara Mrozek Stanisław Muzyczak Adam Myśliwiec Mariola Pająk Beata Panicz Władysław Piekarska-Konstanty Anna Pietrawska-Urbaniec Wioletta 44. Pilecki Bolesław Przybyła Zbigniew Ruciński Marcin Ortopedia i traumatologia Choroby wewnętrzne, reumatologia, nefrologia Chirurgia urazowa i ortopedyczna Choroby wewnętrzne i diabetologia Chirurgia urazowo-ortopedyczna Okulistyka Laryngologia Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne, endokrynologia Choroby wewnętrzne, kardiologia Ortopedia i traumatologia Neurologia i psychiatria Medycyna sądowa Neurologia Audiologia i otolaryngologia Onkologia i radioterapia Chirurgia urazowa i ortopedia Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 12

13 47. Rudnicka Aleksandra Ruman Elżbieta Ruman Jerzy Rusek Anna Sambura Tomasz Smolicha Wiesław Sochacka Magdalena Szafrański Marek Szczechla Alina Szejbak Krzysztof (orzecznik ZUS) Szozda Ryszard Szwed-Warońska Anna Świtalska Urszula Wawrzyńczyk Marzena Wieczorek Artur Wędrychowicz Agata Więckowski Marek Wójtowicz Marek Zajączkiewicz-Ryś Ewa Zejer Tomasz Ziaja Iwona Żłobińska-Kotas Dorota Neonatologia Medycyna pracy i choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne Chirurgia ogólna Medycyna przemysłowa, choroby wewnętrzne, choroby płuc, toksykologia, orzecznictwo lekarskie, ergonomia, organizacja ochrony zdrowia Choroby wewnętrzne, kardiologia Neurologia Chirurgia urazowo-ortopedyczna Choroby wewnętrzne Meblarstwo, technologia drewna 1. Całek Ryszard Branża meblowa - meble współczesne i stylowe (wykonanie i renowacja), roboty wykończeniowe i wystrój wnętrz (boazerie, stolarka budowlana, gipsy, stiuki, podłogi), technologia drewna 13

14 2. Cwityński Tomasz Meblarstwo i stolarstwo (w szczególności: wyroby z drewna, wyroby z materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych, ergonomia wnętrz) Ochrona środowiska 1. Janus Ireneusz Kochel Wojciech Kokoszka Marek Pacek Jolanta Ochrona środowiska Pomiar oraz ocena zagrożeń spowodowanych hałasem Zmiana stosunków wodnych w gruncie, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem jonizującym Ochrona środowiska Organizacja zarządzania i ekonomika przedsiębiorstw 1. Kachel Jerzy Zarządzanie przedsiębiorstwem Prawidłowość ewidencji operacji finansowych przeprowadzanych w kancelariach komorniczych 1. Witkowski Mariusz zawieszona działalność do 30 września 2012 r Prawidłowość ewidencji operacji finansowych przeprowadzanych w kancelariach komorniczych i pedagogika 1. Andrejewa Urszula Białończyk Bogumiła Bodanko Anatol Bogucka Zuzanna Brudkowski Wojciech Gołąb-Wojciechowska Barbara 7. Heise Katarzyna Kempka-Grzechca Joanna zawieszona działalność do odwołania 9. Krochmalny Monika Kula Ewa Kołodziejczyk Anna i pedagogika człowieka dorosłego osób dorosłych 14

15 12. Kwiatkowska Iwona Lachowicz Władysława Łyczkowska Walentyna Maroczkaniec Ewa Młynarczyk Agata Pieczara Anna Przybysz Barbara Satława-Janiec Alicja Sikora Tomasz Trachimowicz-Gołda Grażyna zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 r Wieczorek Aleksandra Wolniczek Barbara Wróbel-Mleczko Agnieszka Zwierzyńska Katarzyna Zyber Andrzej kliniczna człowieka dorosłego transportu oraz zaburzenia seksualne na tle psychologicznym Powłoki lakierowane i zabezpieczenia antykorozyjne 1. Hamela Dorota Powłoki lakierowane i zabezpieczenia antykorozyjne Pożarnictwo 1. Kycia Jacek Pożarnictwo Przepisy prawa pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy 1. Nowak-Świerczewska Katarzyna Przepisy prawa pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy Rolnictwo i ogrodnictwo 1. Starzec Jadwiga Rolnictwo w szczególności: gleboznawstwo, fozjologia roślin i genetyka, technologie upraw rolnych, ochrona środowiska, ochrona roślin, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, zwierzynę łowną, szkody górnicze, fundusze pomocowe UE wspierające obszary wiejskie 15

16 2. Szymański Józef Ogrodnictwo i rolnictwo Ruch drogowy, technika samochodowa, technika motoryzacyjna 1. Bauer Mirosław Burkacki Stanisław Chlubek Ferdynand Dzieciuch Marian Jaworski Robert Jurajda Wacław Kałucki Janusz Kałuża Marek Klausa Krzysztof Klus Adam Kolorz Jan Ekspertyza wypadku drogowego; komputerowa analiza wypadku drogowego; powypadkowa diagnostyka samochodów; technika pojazdów samochodowych; lakiernictwo samochodowe; ogumienie samochodowe; kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków Ruch drogowy, mechanika samochodowa Technika motoryzacyjna, ruch drogowy, towaroznawstwo Technika motoryzacyjna, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych Rekonstrukcja wypadku drogowego, opiniowanie zagadnień ruchu drogowego, kosztorysowanie napraw powypadkowych pojazdów, wycena wartości pojazdów, rzeczoznawstwo samochodowe Technika samochodowa i ruch drogowy Identyfikacja pojazdów, ruch drogowy i technika samochodowa Wycena wartości pojazów samochodowych, powypadkowa diagnostyka samochodowa, technika pojazdów samochodwych, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków Technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych Budowa i eksploatacja oraz identyfikacja pojazdów samochodowych, wycena wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych Technika motoryzacyjna, maszyny i urządzenia, maszyny i urządzenia rolnicze 16

17 12. Konieczny Paweł Technika pojazdów samochodowych i motocykli, wycena wartości rynkowej pojazdów samochodowych, powypadkowa diagnostyka samochodowa, kalkulacja kosztów napraw pojazdów i analiza rachunków, ekspertyza wypadku drogowego, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe 13. Krężel Edward Technika pojazdów samochodowych, wycena pojazdów i maszyn, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych 14. Kurtycz Krzysztof Ekspertyza wypadku drogowego, komputerowa analiza wypadku drogowego, powypadkowa diagnostyka samochodów, lakiernictwo samochodowe, ogumienie somochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków 15. Kusiak Marek Strona internetowa: Ruch drogowy i rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych 16. Kuźnik Stanisław Malina Krzysztof Mandzij Tadeusz Marczyk Bogdan Miros Michał Mruzek Antoni Mrówka Aleksander Pachla Ryszard Ruch drogowy, wycena pojazdów i maszyn Rekonstrukcja wypadków drogowych, ruch drogowy, technika motoryzacyjna, wycena wartości pojazdów i szkód całkowitych, kalkulacja kosztów naprawy pojazdów Rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych i przepisów ruchu drogowego, ruch drogowy i technika samochowowa Rekonstrukcja wypadków drogowych, ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów i szkód całkowitych oraz kalkulacja kosztów naprawy pojazdów Technika motoryzacyjna oraz ruch drogowy Ruch drogowy i mechanika samochodowa Ruch drogowy i rekonstrukcja wypadku drogowego Powypadkowa diagnostyka samochodowa, technika pojazdów samochodowych, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków, ekspertyza wypadku drogowego, komputerowa analiza wypadku drogowego 17

18 24. Pitala Tadeusz Piekarz Krzysztof Rejman Wiesław Romanek Radosław Roszczyna Marcin Sadowski Andrzej Siciarek Robert Szydło Krzysztof Śleziak Bogusław Ruch drogowy, mechanika samochodowa Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych Technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości naprawy pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz środków technicznych dot. transportu, przeładunku i obróbki skrawaniem, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców Ruch drogowy, technika motoryzacyjna, wycena maszyn i urządzeń Ruch drogowy, technika samochodowa, technika motoryzacyjna; Szacowanie ruchomośći - wycena maszyn i urządzeń Pojazdy samochodowe i maszyny, weryfikacja i ustalanie wysokości szkód ubezpieczeniowych, wypadki drogowe i ruch drogowy, BHP i wypadki w przemyśle z udziałem maszyn i urządzeń Ruch drogowy, diagnostyka i mechatronika samochodowa, rzeczoznawstwo samochodowe i ubezpieczenia komunikacyjne. Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych i motocykli. Wycena maszyn ciężkich, urządzeń mechanicznych, środków transportu i innych ruchomości. Technika samochodowa, bezpieczeństwo ruchu drogowego, wycena wartości, kosztów i jakości naprawy pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków technicznych Technika motoryzacyjna i ruch drogowy oraz rekonstrukcja wypadków drogowych 18

19 33. Świątkowski Marek Tronina Zdzisław Wacławek Monika Woźniak Marek Żurek Dariusz Ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, ustalenie wartości pojazdów samochodowych, ocena techniczna pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych; mechanika, w szczególności wycena wartości maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja maszyn, technologia i kosztorysowanie napraw maszyn, analiza wypadków w użytkowaniu maszyn Technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn, BHP w transporcie i komunikacji Rekonstrukcja wypadków drogowych Ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki motoryzacyjnej, kalkulacji naprawy pojazdów, wyceny wartości pojazdów, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi, szacowania ruchomości, oceny technicznej i wyceny wartości maszyn, urządzeń i narzędzi Technika motoryzacyjna i ruch drogowy Sprzęt komputerowy i elektroniczny 1. Marażewski Leszek Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy,fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe; telekomunikacja, informatyka Systemy i urządzenia: monitoringu pożarowego, włamaniowego i napadowego, systemy transmisji alarmów i telemetryczne, elektroniczne systemy zabezpieczeń, systemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów 19

20 1. Sobstel Jerzy Władysław Systemy i urządzenia monitoringu pożarowego, systemy i urządzenia monitoringu włamaniowego i napadowego, systemy transmisji alarmów i telemetryczne, elektroniczne systemy zabezpieczeń, sytemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów Szacowanie ruchomości, wycena maszyn i urządzeń 1. Hryniewicki Julian Klus Adam Kolorz Jan Kuźnik Stanisław Mocko Joanna Pawlik Marek Psiuk Hubert Ratuszny Jan Romanek Radosław Siciarek Robert Sokół Andrzej Wykonywanie ekspertyz i opinii kosztorysowych i wyceny robót budowlanych, szacowanie wartości maszyn i urządzeń wszystkich branż Wycena wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja oraz identyfikacja pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych Technika motoryzacyjna, maszyny i urządzenia, maszyny i urządzenia rolnicze Wycena pojazdów i maszyn; ruch drogowy Szacowanie wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Wycena maszyn i urządzeń Wycena maszyn i urządzeń przemysłowych Szacowanie ruchomości (w tym maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych, sprzętu biurowego i wyposażenia wnętrz) Wycena maszyn i urządzeń; ruch drogowy; technika motoryzacyjna Ruch drogowy, diagnostyka i mechatronika samochodowa, rzeczoznawstwo samochodowe i ubezpieczenia komunikacyjne. Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych i motocykli. Wycena maszyn ciężkich, urządzeń mechanicznych, środków transportu i innych ruchomości. Pojazdy, maszyny, urządzenia linii technologicznych 20

21 12. Świątkowski Marek Tronina Zdzisław Mechanika w szczególności wycena wartości maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja maszyn, technologia i kosztorysowanie napraw maszyn, analiza wypadków w użytkowaniu maszyn; Ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, ustalenie wartości pojazdów samochodowych, ocena techniczna pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn; technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, BHP w transporcie i komunikacji 1. Boczula Anna Christ Marek Dróżdż Magdalena Flak Jerzy Fryczkowska Halina Giołbas Antoni Gola Jacek Golnik Danuta Janas Anna Jonczyk Włodzimierz Kajda Krzysztof Kałuża Henryk Kasperzec Antoni Korniak Tatiana Wycena nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Szacowanie ruchomości i nieruchomości Wycena majątkowa i budownictwo lądowe Wycena nieruchomości, budownictwo Wycena nieruchomości oraz maszyn i urządzeń (również ruchomości); Wycena służebności przesyłu oraz obliczania wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości 21

22 15. Kowalski Jacek zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 roku Rzeczoznawstwo majątkowe i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 16. Matuszek Krzysztof Mocko Joanna Nowak Marian Nowicki Dionizy zawieszona działalność do odwołania 20. Ochman - Milarska Ewa Pabijan Józef Rychter Barbara Serdyński Maciej com.pl Siadek Jerzy Skupień Romuald Stąpor Ludwik Szwaja Zbigniew Szymik Henryk Świentek Beata Tarko Marek Wycena nieruchomości Szacowanie wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i użytkowych oraz przedsiębiorstw Wycena nieruchomości Budownictwo oraz wycena nieruchomości (tylko nieruchomości) 1. Górnictwo i geologia w sprawach o naprawienie szkód spowodowanych działalnością górniczą 2. w postępowaniach o: zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku lub podział majątku, wypłatę zachowku, przeniesienie własności nieruchomości, zwrot (rozliczenie) dokonanych nakładów, zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie, odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych, egzekucję z nieruchomości, określenie treści i wartości służebności oraz roszczenia z ubezpieczenia majątkowego oraz maszyn i urządzeń Wycena nieruchomości Wycena wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych, gruntowych i lokalowych Wycena nieruchomości 22

23 31. Tatarczyk Maria Zych-Bartoszek Beata 33. Zygmont Tadeusz Żukrowski Tadeusz Rzeczoznawstwo majątkowe Telekomunikacja 1. Czekaj Tomasz Marażewski Leszek Analiza kryminalna (w szczególności analiza bilingów telefonicznych, rachunków bankowych i faktur) oraz analiza przetworzonych danych chemicznych i biologicznych (w szczególności analiza danych z czujników, związków chemicznych przy sprawach paliwowych) Telekomunikacja; informatyka; sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy, fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe Tłumacze - język migowy 1. Białuska Irena Czadankiewicz-Klimek Mariola Koperwas Mirosław Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Toksykologia 1. Ostrowski Adam Toksykologia sądowa Towaroznawstwo 1. Chlubek Ferdynand Towaroznawstwo; technika motoryzacyjna, ruch drogowy Transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych 1. Michalski Ryszard zawieszona działalność do 31 marca 2013 r Przewóz towarów niebezpiecznych drogą ADR; Przewóz towarów niebezpiecznych koleją RID 23

24 2. Wilczkowski Łukasz Transport materiałów niebezpiecznych ADR drogą lądową (przewóz drogowy); Analiza zapisów na tarczach tachografów analogicznych, jak i zapisów (wydruków) z tachografów cyfrowych pod względem ustalania rzeczywistego przebiegu czasu pracy kierowców (ustalanie wymiaru czasu pracy, czasu jazdy, godzin nadliczbowych, czasu dyżuru, czasu postoju, czasu odpoczynku) Urządzenia dźwignicowe 1. Spruś Antoni Urządzenia dźwignicowe Weryfikacja wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych 1. Lisowicz Marek Weryfikacja wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych Wibroakustyczna ocena środowiska i wpływu hałasu na człowieka 1. Pawlas Krystyna Wibroakustyczna ocena środowiska i wpływu hałasu na człowieka Wycena przedsiębiorstw 1. Kubiczek Marcin Wycena przedsiębiorstw w tym na potrzeby postępowań upadłościowych oraz naprawczych, na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z art. 299 kodeksu spółek handlowych (badanie terminowości i podstaw złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości art. 21 prawa upadłościowego i naprawczego) oraz członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z art. 116 ordynacji podatkowej (sprawy z ZUS); wycena zdolności upadłościowej; szacowanie opłacalności postępowań układowych, likwidacyjnych Wycena i ustalanie zdolności upadłościoweji układowej 24

25 1. Jaromin Jarosław Wycena zdolności upadłościowej i układowej, ekonomiki i finansów 2. Podgórski Jerzy Wycena oraz ustalenia zdolności upadłościowej i układowej Włókiennictwo 1. Goryczka Robert Produkcja odzieży, surowców włókienniczych stosowanych w produkcji odzieży, maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji odzieży, wyceny maszyn, urządzeń i wyrobów odzieżowych Zarządzanie drogami 1. Lesik Michał Zarządzanie drogami Zarządzanie nieruchomościami 1. Łapiński Jacek Zarządzanie nieruchomościami (numer licencji zarządcy nieruchomości - 359) 1. Piechota-Szczepańska Anna Zamówienia publiczne Zwierzęta tropikalne Zamówienia publiczne 1. Dziamałek Radosław Arachnologia i herpetologia (tylko gady, również w kontekście konwencji waszyngtońskiej) 25

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ 1. Bagiński Jan 45-349 Opole ul. Fabryczna 8 m.12 77 453 93 37 608 775 030 31.12.2019 r. rozliczenia czasu pracy 2. Bębas Elżbieta ul. Bobrza 44/31 54-220 Wrocław elzbietapraca@vp.pl 71 794 89 40 503 092

Bardziej szczegółowo

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII LP. 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I I Piątek 11:00-13:15 A3-A4 401 Dr Marek Ciechanowski 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości 1. Bublewicz Edward 2. Chabałowski Aleksander ul. Plebiscytowa 36/3 45-360 Opole aleksander.chabalowski@gmail.com 77 454 26 96 602 58 49 83 mykologia 3. Dąbrowski Andrzej ul. Grota Roweckiego 8c/15 45-256

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Powiat kutnowski 1/5

Powiat kutnowski 1/5 Powiat kutnowski Załącznik nr 3 Zadanie p.n. Melioracje gruntów rolnych Budy Stare Witoldów, Budy Nowe, Suchodębie Majątek, Łanięta gm. Łanięta" 107 Gminna Spółka Wodna w Łaniętach 1 Maria Lubasińska,000

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo Górnictwo i Geologia Eksploatacji złóż surowców mineralnych Górnictwo Przewodniczący: dr inż. Krzysztof BRODA, prodziekan WGIG z-ca Przew.: Sekretarz: Członkowie: dr inż. Dariusz Chlebowski dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ;

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ; URZĄD GMINY W BESTWINIE 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) 215 77 00 ; fax. (032) 215 77 12 ; e-mail: info@bestwina.pl Wstępna lista osób zakwalifikowanych do Kompleksowego programu zmierzającego

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY 1. Benedyk Jerzy 45-267 Opole ul. Grota Roweckiego 11 E/5 opole.rzeczoznawcy@gmail.com 77 455 30 94 601 553 094 2. Blak Maciej 31.12.2016 r. 3. Ciężki Kazimierz Czesław 4. Dudra Mikołaj 5. Dworak Mirosław

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych ETAP PISEMNY Dane szkoły: Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr 33 311[52] Technik pojazdów samochodowych 1. Foks Krzysztof Tomasz 2. Golor Kamil Marian 3. Gołombek Damian Kamil 4. Hadzik Adrian

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA CHORZÓW

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA CHORZÓW numer 72 załoga nazwisko i imię Wojciechowski Maciej, Alina 11 Kwiecień Artur, Bożena 34 42 22 58 Mioduszewski Jan, Wiwsława, Adrian Reliszko Janusz, Jadwiga Barszcz Paweł, Iwona, Ola, Alicja Matwiński

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU Start > Rzeczoznawcy > Lista rzeczoznawców > Lista rzeczoznawców Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Publiczne Przedszkole, Otmuchów ul. Władysława Łokietka 10 Lp. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Załącznik nr 1 Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków L.p. nr Nazwisko i Imię właściciela Adres Nr działki Sichów Duży 1 1 Legawiec Teresa Antonii

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Technikum - klasy I, II, III,IV - przedmioty ogólnokształcące... 3 Technikum

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Włodawa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 168 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Numer stan na 22.11.2010 r. do rejestru zostało wpisanych 99 inspektorów rolnictwa ekologicznego 0001 Bańkowski Marek X Zbiórzestanu Rejestr

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog Nr Umowy z NFZ: 0901001602200801 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Czackiego 2 Lp. Nazwa Poradni Miejsce wykonywania świadczenia Telefon 1 DIABETOLOGICZNA Imię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:54:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.09.2016 godz. 08:54:12 Numer KRS: 0000374372 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA ND - 28 VIII SZYMBARA JAN, GODZISZ MARCIN PN-29 VIII JANIK ZBIGNIEW W-30 VIII MICHALCZYK EUGENIUSZ, MICHALCZYK MIROSŁAW ŚR -31 VIII KURCAB TERESA CZ- 1 IX PAWŁOWSKI TADEUSZ,

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA Warszawa, dnia 27 lutego 2016r. LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA ZA ZASŁUGI NA RZECZ STOWARZYSZENIA. Oddział Regionalny lub Biuro nominujące kandydata Imię i nazwisko laureata Medal lubelskie

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo