Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach aktualna na dzień 26 kwietnia 2012 roku Lp. Nazwisko i imię Numer kontaktowy Okres sprawowania funkcji Szczegółowy zakres Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów 1. Dajka Jan Agrotechnika, melioracja i rekultywacja gruntów Bankowość 1. Piekacz Adrian Bankowość BHP 1. Bączek Wiesław Bąk Andrzej Czech Jacek Donder Kazimierz Dłucik Mariusz Koczorski Cezary Michalski Krzysztof Miernik Józef Nowak Henryk Pałamarz Łukasz BHP w górnictwie węgla kamiennego i branż pokrewnych BHP - ochrona przeciwpożarowa BHP w górnictwie BHP i ergonomia BHP i energetyki BHP w szczególności: bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka zawodowego i biologicznego na stanowiskach pracy, odzież i obuwie robocze oraz indywidualne środki ochrony osobistej, tworzenie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ, prawo pracy (czas pracy, urlopy, regulaminy zakładu pracy, itp.) tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego BHP BHP w górnictwie i branżach pokrewnych BHP w górnictwie BHP 1

2 11. Pośpiech Adam Senaczek Marek Sławski Andrzej Soluch Grzegorz Sroga Dariusz Synowiec Andrzej Tronina Zdzisław Wencel Janusz Zawisza Wojciech BHP w szczególności: maszyny i urządzenia techniczne (maszyny i urządzenia do obróbki drewna, obrabiarki do metali, maszyny i urządzenia techniczne inne), transport wewnętrzny i magazynowanie (transport wewnątrzzakładowy, transport ręczny, transport jezdniowy mechaniczny) pomieszczenia pracy, wypadki przy pracy, odzież ochrony indywidualnej, odzież ochronna, odzież robocza) BHP oraz ergonomia Sprawy związane z wypadkami w górnictwie i przestrzeganiem przepisów górniczych, BHP w górnictwie węgla kamiennego, technika górnicza, obudowy, urabianie, transport w górnictwie węgla kamiennego, zagrożenia naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie węgla kamiennego BHP BHP: wypadki przy pracy, choroby zawodowe, pomieszczenia pracy, czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe, maszyny i urządzenia techniczne, transport, magazynowanie, BHP w zakładach produkcyjnych i w budownictwie BHP - wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP w transporcie i komunikacji; technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn BHP w szczególności: wypadki przy pracy i ocena ryzyka zawodowego w zakładach przetwórstwa przemysłowego (z wyjątkiem górnictwa, energetyki, budownictwa i rybołówstwa) BHP Bezpieczeństwo na stokach narciarskich 1. Zając Jacek Bezpieczeństwo na stokach narciarskich 2

3 Badania kryminalistyczne, daktyloskopia 1. Czekaj Tomasz Krakowiak Marian Machoń Krystian Wiśniewski Robert Analiza kryminalna (w szczególności analiza bilingów telefonicznych, rachunków bankowych i faktur) oraz analiza przetworzonych danych chemicznych i biologicznych (w szczególności analiza danych z czujników, związków chemicznych przy sprawach paliwowych) Badanie środków narkotycznych (badanie identyfikacyjne dowodów rzeczowych i analiza dokumentów związanych z ich produkcją czy dystrybucją); badanie alkoholu (w tym badanie ilościowe skażalników); badanie chemiczne dokumentów (podłoże dokumentów i użyte pisarskie środki kryjące); badanie pożarów i wybuchów (oględziny miejsca zdarzeń, analiza akt sprawy oraz ocena zagrożeń tymi zjawiskami) Daktyloskopia Daktyloskopia Broń i amunicja 1. Skonecki Zygmunt Broń i amunicja Budownictwo 1. Dybała Leszek Gojny Zygmunt Hryniewicki Julian Kajdas Bogusław Kałuża Henryk Kasperzec Antoni Porwolik Zygfryd Rychter Barbara Budownictwo drogowe i budownictwo ogólne Budownictwo Wykonywanie ekspertyz i opinii kosztorysowych, wycena robót budowlanych, szacowanie wartości maszyn i urządzeń wszystkich branż Mykologia budowlana, gospodarka nieruchomościami Budownictwo lądowe i wycena majątkowa Budownictwo, wycena nieruchomości Budownictwo Budownictwo oraz wycena nieruchomości 3

4 9. Stasiak Zdzisław Storoniak Anna Stawiarski Przemysław Budownictwo ogólne i przemysłowe ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania budynków na wpływy eksploatacji górniczej Budownictwo ogólne, szkody górnicze Budownictwo i materiały budowlane; badanie odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania opinii i analiz dotyczącyh: wykonawstwa, technologii i robót budowlanych, nadzoru budowlanego, obiektów i konstrukcji budowlanych, stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowlanych, kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, materiałów budowlanych, badania odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów prawa karnego; bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Budowa i eksploatacja maszyn do przetwórstwa materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz ocena własności wyrobów z metali żelaznych i nieżelaznych 1. Michalczyk Jacek Budowa i eksploatacja maszyn do przetwórstwa materiałów metalicznych i niemetalicznych oraz ocena własności wyrobów z metali żelaznych i nieżelaznych Dendrologia 1. Widenka Adam Ocena stanu zdrowotnego drzew (ekspertyza dendrologiczna), jak również inwentaryzacja dendrologiczna Ekspertyza - transkrypcja aktów pisanych starodrukiem i odręcznymi łamanymi pismami niemieckimi (w języku polskim nazywanymi pismem gotyckim) 1. Müller Rajmund Ekspertyza - transkrypcja aktów pisanych starodrukiem i odręcznymi łamanymi pismami niemieckimi (w języku polskim nazywanym pismem gotyckim) Energetyka 1. Dłucik Mariusz Energetyka i BHP 4

5 2. Gdula Krzysztof Sołtysik Maciej Elektroenergetyka i rynek energii Elektroenergetyka i rynek energii elektrycznej Finanse, rachunkowość, księgowość, podatki, wynagrodzenia 1. Antonik Anna Budyński Stanisław Chęcińska-Dandyk Ewa Ciałoń Józef Czerkawska Jolanta Cyran Jerzy Dobrzycki Waldemar Ebelewicz Małgorzata Gara Jadwiga Głód Barbara Głowinkowski Jarosław Górski Zbigniew Jaromin Jarosław Jurczyga Maciej Kijko Szymon Kolbuch Adam Królikowska Elżbieta Lehmann Marek Rachunkowość (biegły rewident) Rachunkowość w gospodarce mieszkaniowej, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych Księgowość i audyt Renty i emerytury Ekonomia, finanse, organizacja i zarządzanie Rachunkowość - zasady ewidencji i badania sprawozdań finansowych, rozliczenia podatkowe, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni (biegły rewident) Podatki, rachunkowość i finanse (z wyłączeniem opinii pozostajacych w kompetencjach biegłego rewidenta) Rachunkowość, ekonomika i finanse podmiotów gospodarczych Księgowość, rachunkowość, finanse i wynagrodzenia Podatki Podatki, finanse, rachunkowość (z wyłączeniem opinii pozostajacych w kompetencjach biegłego rewidenta) Renty uzupełniające i świadczenia emerytalno-rentowe Wycena zdolności upadłościowej i układowej, ekonomika, finanse Rachunkowość i podatki (biegły rewident) Księgowość Księgowość, rachunkowość i finanse Rachunkowość przedsiębiorstw i banków, analiza ekonomiczna i badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw Wycena zdolności upadłościowej, układowej i likwidacji przedsiębiorstw. Wynagrodzenia, płace, emerytury i renty 5

6 19. Mendakiewicz Mariola zawieszona działalność do 30 czerwca 2012 roku Mucha Mirosława Pawłowski Michał Paprocka Iwona Pietraszek Halina Puszczewicz Izabela Sosabowski Wiesław Sokołowski Stefan Starzyk Joanna Wężowska Bożena Wieczorkiewicz Przemysław Zarzycki Łukasz Żabiełowicz Danuta Żelazko Magdalena Rachunkowość (biegły rewident) Księgowość (biegły rewident) Finanse Podatki Emerytury, renty, kapitał początkowy i renty wyrównawcze Emerytury i renty oraz kapitał początkowy Wynagrodzenia i płace Sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych Rachunkowość i finanse Rachunkowość (biegły rewident) Renty i emerytury Podatki i rachunkowość (biegły rewident) Rachunkowość (biegły rewident) Wynagrodzenia i płace oraz rachunkowość (biegły rewident) Genetyka człowieka 1. Łuczak Wojciech Górczyńska - Kosiorz Sylwia Genetyka człowieka Laboratoryjna genetyka medyczna i analityka kliniczna Geodezja i kartografia 1. Fac Andrzej e-mial: Jacko Alfons zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 roku Geodezja i kartografia Geodezja 3. Kubina Agata zawieszona działalność do odwołania Geodezja 4. Mazur Jan Geodezja i kartografia Geologia, hydrogeologia i sejsmologia 1. Burkot Franciszek Geologia i hydrogeologia górnicza w aspekcie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego 6

7 2. Fic Zbigniew MIREK Adam Olechowski Sławomir Rożek Eugeniusz Geologia, górnictwo i miernictwo Geologia i górnictwo - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, sprawy związane z dyscypliną górniczą, bhp, prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzenie i zatrudnianie w górnictwie Sejsmologia, górnictwo i geologia - ocena statyczna i dynamiczna oddziaływań podziemnej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, problematyka i prognozy zagrożeń wstrząsami, sejsmologia i geofizyka górnicza Geologia i górnictwo - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemmnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe, dyscyplina górnicza, bhp, prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemmnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie Górnictwo 1. Burkot Franciszek Czech Jacek Duźniak Jan Fic Zbigniew Gara Lucjan Geologia i hydrogeologia górnicza w aspekcie szkód górniczych wywołanych ruchem zakładu górniczego BHP w górnictwie Szkody górnicze Górnictwo, geologia i miernictwo Szkody górnicze, geologia i górnictwo 7

8 6. Król Krzysztof Kutkowski Jan Mączka Henryk Miernik Józef Migdał Jerzy Górnictwo i geologia - ocena statyczna (osiadanie, deformacje terenu) i dynamiczna (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię oraz z zakresu spraw związanych z wypadkami górniczymi i przestrzeganiem przepisów BHP w górnictwie Górnictwo i geologia Sprawy górniczo-geologiczne, ochrona powierzchni górniczej i szkody górnicze BHP w górnictwie i branżach pokrewnych Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadania, deformacje terenu) i dynamicznych (wstrząsy górnicze) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchnię. Wypadki górnicze i przestrzeganie przepisów bhp w górnictwie 11. MIREK Adam Nowak Henryk Pituła Jerzy Pojda Ryszard Pomykoł Maciej Pustołka Roman Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań podziemnej, odkrywkowej i otworowej eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe, sprawy związane z dyscypliną górniczą, bhp, prowadzeniem ruchu i zwalczaniem zagrożeń w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzenie i zatrudnianie w górnictwie BHP w górnictwie Górnictwo i geologia - ocena statycznych i dynamicznych oddziaływań eksploatacji górniczej podziemnej i odkrywkowej na powierzchni Technika górnicza Górnictwo i geologia (wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór Szkody górnicze i przemysłowe wywołane ruchem zakładu górniczego 8

9 17. Rożek Eugeniusz Sławski Andrzej Skupień Romuald Storoniak Anna Wawszczak Stanisław Górnictwo i geologia - ocena statycznych (osiadanie, deformacje terenu) i dynamicznych (sejsmologia) oddziaływań eksploatacji górniczej podziemmnej i odkrywkowej na obiekty powierzchniowe, dyscyplina górnicza, bhp, prowadzenie ruchu i zwalczanie zagrożeń w podziemmnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz organizacja pracy, zarządzanie i zatrudnianie w górnictwie Sprawy związane z wypadkami w górnictwie i przestrzeganiem przepisów górniczych, BHP w górnictwie węgla kamiennego, technika górnicza, obudowy, urabianie, transport w górnictwie węgla kamiennego, zagrożenia naturalne, techniczne, organizacyjno-ludzkie w górnictwie węgla kamiennego 1. Górnictwo i geologia w sprawach o naprawienie szkód spowodowanych działalnością górniczą 2. w postępowaniach o: zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku lub podział majątku, wypłatę zachowku, przeniesienie własności nieruchomości, zwrot (rozliczenie) dokonanych nakładów, zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie, odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych, egzekucję z nieruchomości, określenie treści i wartości służebności oraz roszczenia z ubezpieczenia majątkowego Budownictwo ogólne, szkody górnicze Elektrotechnika górnicza Grafologia 1. Babrzyńska Agnieszka Borowik Krzysztof onet.pl 3. Dobrzańska Agata Badanie pisma ręcznego Ekspertyza dokumentów związana z badaniem autentyczności oraz autorstwo pisma ręcznego w tym podpisów Eksperyza dokumentów 9

10 4. Hap Czesław Gajdzik Agnieszka Glinka Kamila Jabłonka Mateusz Król Adam Kutwin Jacek Murzyn Krzysztof Nowak Marek Stala Maciej Wala Krzysztof Ekspertyzy dokumentów, badanie pisma ręcznego, podpisów i odcisków pieczęci Ekspertyza dokumentów i badanie pisma ręcznego Ekspertyza dokumentów związana z badaniem autentyczności oraz autorstwa pisma ręcznego w tym podpisów Ekspertyza pisma Badanie dokumentów i pisma ręcznego Ekspertyza kryminalistyczna - badanie dokumentu, odcisków pieczęci, pisma ręcznego i podpisu Badanie pisma ręcznego i dokumentów Grafologia sądowa Badanie pismoznawcze dokumentów Kryminalistyczne badanie dokumentów (pisma ręcznego, podpisów, autentczności dokumentów, odcisków stempli i pieczątek, maszynopisów, wydruków drukarek komputerowych) Hodowla koni 1. Urban Bartłomiej Hodowla koni, w szczególności: prawidłowości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych z zakresu jeździectwa, oceny wypaków jeździeckich, oceny zdarzeń z udziałem koni w obrębie stajni i wybiegów dla koni, oceny prawidłowości opieki nad koniem, prawidłowości żywienia koni, wyceny koni pod względem wartości rynkowej z uwzględniem rasy konia, zdrowia konia, stopnia ułożenia i ujeżdżania, wartości użytkowej i sportowej Hutnictwo i kolejnictwo 1. Kobic Józef Hutnictwo i kolejnictwo Informatyka 1. Bieniek Artur informatyka (w szczególności systemów UNIX'owych i operacyjnych firmy Microsoft) 10

11 2. Marażewski Leszek Kruk Wojciech Ślusarek Krystian Światowska Barbara Informatyka. Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy, fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe; telekomunikacja Informatyka Informatyka (z wyłączeniem: badania praw autorskich do programów informatycznych) Informatyka (w szczególności: analiza oraz odzyskiwanie danych zapisanych na nośnikach cyfrowych, analiza oprogramowania, nośników danych pod kątem praw autorskich Medycyna 1. Agdan-Tylikowska Joanna Bagiński Anatol Baranowski Jerzy Bąk Alfred Buczyńska Grażyna Cichocki Sebastian Drozdowska-Kosiak Magdalena Dubrownik Bożena Gajda Tomasz Gałązka-Sztajer Anna Gleńsk Dorota Gołda Janusz zawieszona działalność do odwołania 13. Górczyńska-Kosiorz Sylwia Hawranek Robert Jakus Małgorzata Janiczek Roman Jasek Olga Medycyna pracy, chirurgia Pediatria, choroby płuc, medycyna społeczna Pediatria i neonatologia Ortopedii i traumatologii narządu ruchu Neurologia Laboratoryjna genetyka medyczna i analityka kliniczna Chirurgia urazowa i ortopedia oraz rachunek retrospektywny 11

12 18. Jędrzejczyk Tadeusz Kalus-Witkowicz Halina Kapek-Ksol Jolanta Kasprzak Jerzy Kostka Maciej Kostoń-Mędrala Dominika Krupa Elżbieta Krupa Grażyna Ksol Marek Kucharski Andrzej Kujawski Michał Lange Ewa Lenarcik Jacek Małyszek Jadwiga Maślanka Dominik Mędrala Tomasz Mężyk Zbigniew Mielnikiewicz Aleksandra zawieszona działalność do odwołania Moj Barbara Mrozek Stanisław Muzyczak Adam Myśliwiec Mariola Pająk Beata Panicz Władysław Piekarska-Konstanty Anna Pietrawska-Urbaniec Wioletta 44. Pilecki Bolesław Przybyła Zbigniew Ruciński Marcin Ortopedia i traumatologia Choroby wewnętrzne, reumatologia, nefrologia Chirurgia urazowa i ortopedyczna Choroby wewnętrzne i diabetologia Chirurgia urazowo-ortopedyczna Okulistyka Laryngologia Choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne, endokrynologia Choroby wewnętrzne, kardiologia Ortopedia i traumatologia Neurologia i psychiatria Medycyna sądowa Neurologia Audiologia i otolaryngologia Onkologia i radioterapia Chirurgia urazowa i ortopedia Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 12

13 47. Rudnicka Aleksandra Ruman Elżbieta Ruman Jerzy Rusek Anna Sambura Tomasz Smolicha Wiesław Sochacka Magdalena Szafrański Marek Szczechla Alina Szejbak Krzysztof (orzecznik ZUS) Szozda Ryszard Szwed-Warońska Anna Świtalska Urszula Wawrzyńczyk Marzena Wieczorek Artur Wędrychowicz Agata Więckowski Marek Wójtowicz Marek Zajączkiewicz-Ryś Ewa Zejer Tomasz Ziaja Iwona Żłobińska-Kotas Dorota Neonatologia Medycyna pracy i choroby wewnętrzne Choroby wewnętrzne Chirurgia ogólna Medycyna przemysłowa, choroby wewnętrzne, choroby płuc, toksykologia, orzecznictwo lekarskie, ergonomia, organizacja ochrony zdrowia Choroby wewnętrzne, kardiologia Neurologia Chirurgia urazowo-ortopedyczna Choroby wewnętrzne Meblarstwo, technologia drewna 1. Całek Ryszard Branża meblowa - meble współczesne i stylowe (wykonanie i renowacja), roboty wykończeniowe i wystrój wnętrz (boazerie, stolarka budowlana, gipsy, stiuki, podłogi), technologia drewna 13

14 2. Cwityński Tomasz Meblarstwo i stolarstwo (w szczególności: wyroby z drewna, wyroby z materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych, ergonomia wnętrz) Ochrona środowiska 1. Janus Ireneusz Kochel Wojciech Kokoszka Marek Pacek Jolanta Ochrona środowiska Pomiar oraz ocena zagrożeń spowodowanych hałasem Zmiana stosunków wodnych w gruncie, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem jonizującym Ochrona środowiska Organizacja zarządzania i ekonomika przedsiębiorstw 1. Kachel Jerzy Zarządzanie przedsiębiorstwem Prawidłowość ewidencji operacji finansowych przeprowadzanych w kancelariach komorniczych 1. Witkowski Mariusz zawieszona działalność do 30 września 2012 r Prawidłowość ewidencji operacji finansowych przeprowadzanych w kancelariach komorniczych i pedagogika 1. Andrejewa Urszula Białończyk Bogumiła Bodanko Anatol Bogucka Zuzanna Brudkowski Wojciech Gołąb-Wojciechowska Barbara 7. Heise Katarzyna Kempka-Grzechca Joanna zawieszona działalność do odwołania 9. Krochmalny Monika Kula Ewa Kołodziejczyk Anna i pedagogika człowieka dorosłego osób dorosłych 14

15 12. Kwiatkowska Iwona Lachowicz Władysława Łyczkowska Walentyna Maroczkaniec Ewa Młynarczyk Agata Pieczara Anna Przybysz Barbara Satława-Janiec Alicja Sikora Tomasz Trachimowicz-Gołda Grażyna zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 r Wieczorek Aleksandra Wolniczek Barbara Wróbel-Mleczko Agnieszka Zwierzyńska Katarzyna Zyber Andrzej kliniczna człowieka dorosłego transportu oraz zaburzenia seksualne na tle psychologicznym Powłoki lakierowane i zabezpieczenia antykorozyjne 1. Hamela Dorota Powłoki lakierowane i zabezpieczenia antykorozyjne Pożarnictwo 1. Kycia Jacek Pożarnictwo Przepisy prawa pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy 1. Nowak-Świerczewska Katarzyna Przepisy prawa pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy Rolnictwo i ogrodnictwo 1. Starzec Jadwiga Rolnictwo w szczególności: gleboznawstwo, fozjologia roślin i genetyka, technologie upraw rolnych, ochrona środowiska, ochrona roślin, ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, zwierzynę łowną, szkody górnicze, fundusze pomocowe UE wspierające obszary wiejskie 15

16 2. Szymański Józef Ogrodnictwo i rolnictwo Ruch drogowy, technika samochodowa, technika motoryzacyjna 1. Bauer Mirosław Burkacki Stanisław Chlubek Ferdynand Dzieciuch Marian Jaworski Robert Jurajda Wacław Kałucki Janusz Kałuża Marek Klausa Krzysztof Klus Adam Kolorz Jan Ekspertyza wypadku drogowego; komputerowa analiza wypadku drogowego; powypadkowa diagnostyka samochodów; technika pojazdów samochodowych; lakiernictwo samochodowe; ogumienie samochodowe; kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków Ruch drogowy, mechanika samochodowa Technika motoryzacyjna, ruch drogowy, towaroznawstwo Technika motoryzacyjna, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych Rekonstrukcja wypadku drogowego, opiniowanie zagadnień ruchu drogowego, kosztorysowanie napraw powypadkowych pojazdów, wycena wartości pojazdów, rzeczoznawstwo samochodowe Technika samochodowa i ruch drogowy Identyfikacja pojazdów, ruch drogowy i technika samochodowa Wycena wartości pojazów samochodowych, powypadkowa diagnostyka samochodowa, technika pojazdów samochodwych, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków Technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych Budowa i eksploatacja oraz identyfikacja pojazdów samochodowych, wycena wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych Technika motoryzacyjna, maszyny i urządzenia, maszyny i urządzenia rolnicze 16

17 12. Konieczny Paweł Technika pojazdów samochodowych i motocykli, wycena wartości rynkowej pojazdów samochodowych, powypadkowa diagnostyka samochodowa, kalkulacja kosztów napraw pojazdów i analiza rachunków, ekspertyza wypadku drogowego, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe 13. Krężel Edward Technika pojazdów samochodowych, wycena pojazdów i maszyn, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych 14. Kurtycz Krzysztof Ekspertyza wypadku drogowego, komputerowa analiza wypadku drogowego, powypadkowa diagnostyka samochodów, lakiernictwo samochodowe, ogumienie somochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków 15. Kusiak Marek Strona internetowa: Ruch drogowy i rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych 16. Kuźnik Stanisław Malina Krzysztof Mandzij Tadeusz Marczyk Bogdan Miros Michał Mruzek Antoni Mrówka Aleksander Pachla Ryszard Ruch drogowy, wycena pojazdów i maszyn Rekonstrukcja wypadków drogowych, ruch drogowy, technika motoryzacyjna, wycena wartości pojazdów i szkód całkowitych, kalkulacja kosztów naprawy pojazdów Rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych i przepisów ruchu drogowego, ruch drogowy i technika samochowowa Rekonstrukcja wypadków drogowych, ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów i szkód całkowitych oraz kalkulacja kosztów naprawy pojazdów Technika motoryzacyjna oraz ruch drogowy Ruch drogowy i mechanika samochodowa Ruch drogowy i rekonstrukcja wypadku drogowego Powypadkowa diagnostyka samochodowa, technika pojazdów samochodowych, lakiernictwo samochodowe, ogumienie samochodowe, kalkulacja warsztatowa i analiza rachunków, ekspertyza wypadku drogowego, komputerowa analiza wypadku drogowego 17

18 24. Pitala Tadeusz Piekarz Krzysztof Rejman Wiesław Romanek Radosław Roszczyna Marcin Sadowski Andrzej Siciarek Robert Szydło Krzysztof Śleziak Bogusław Ruch drogowy, mechanika samochodowa Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych Technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości naprawy pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz środków technicznych dot. transportu, przeładunku i obróbki skrawaniem, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców Ruch drogowy, technika motoryzacyjna, wycena maszyn i urządzeń Ruch drogowy, technika samochodowa, technika motoryzacyjna; Szacowanie ruchomośći - wycena maszyn i urządzeń Pojazdy samochodowe i maszyny, weryfikacja i ustalanie wysokości szkód ubezpieczeniowych, wypadki drogowe i ruch drogowy, BHP i wypadki w przemyśle z udziałem maszyn i urządzeń Ruch drogowy, diagnostyka i mechatronika samochodowa, rzeczoznawstwo samochodowe i ubezpieczenia komunikacyjne. Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych i motocykli. Wycena maszyn ciężkich, urządzeń mechanicznych, środków transportu i innych ruchomości. Technika samochodowa, bezpieczeństwo ruchu drogowego, wycena wartości, kosztów i jakości naprawy pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń oraz pozostałych środków technicznych Technika motoryzacyjna i ruch drogowy oraz rekonstrukcja wypadków drogowych 18

19 33. Świątkowski Marek Tronina Zdzisław Wacławek Monika Woźniak Marek Żurek Dariusz Ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, ustalenie wartości pojazdów samochodowych, ocena techniczna pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych; mechanika, w szczególności wycena wartości maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja maszyn, technologia i kosztorysowanie napraw maszyn, analiza wypadków w użytkowaniu maszyn Technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn, BHP w transporcie i komunikacji Rekonstrukcja wypadków drogowych Ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych, techniki motoryzacyjnej, kalkulacji naprawy pojazdów, wyceny wartości pojazdów, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi, szacowania ruchomości, oceny technicznej i wyceny wartości maszyn, urządzeń i narzędzi Technika motoryzacyjna i ruch drogowy Sprzęt komputerowy i elektroniczny 1. Marażewski Leszek Sprzęt komputerowy i sieci komputerowe, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy,fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe; telekomunikacja, informatyka Systemy i urządzenia: monitoringu pożarowego, włamaniowego i napadowego, systemy transmisji alarmów i telemetryczne, elektroniczne systemy zabezpieczeń, systemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów 19

20 1. Sobstel Jerzy Władysław Systemy i urządzenia monitoringu pożarowego, systemy i urządzenia monitoringu włamaniowego i napadowego, systemy transmisji alarmów i telemetryczne, elektroniczne systemy zabezpieczeń, sytemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów Szacowanie ruchomości, wycena maszyn i urządzeń 1. Hryniewicki Julian Klus Adam Kolorz Jan Kuźnik Stanisław Mocko Joanna Pawlik Marek Psiuk Hubert Ratuszny Jan Romanek Radosław Siciarek Robert Sokół Andrzej Wykonywanie ekspertyz i opinii kosztorysowych i wyceny robót budowlanych, szacowanie wartości maszyn i urządzeń wszystkich branż Wycena wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja oraz identyfikacja pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych Technika motoryzacyjna, maszyny i urządzenia, maszyny i urządzenia rolnicze Wycena pojazdów i maszyn; ruch drogowy Szacowanie wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Wycena maszyn i urządzeń Wycena maszyn i urządzeń przemysłowych Szacowanie ruchomości (w tym maszyn i urządzeń technicznych, środków transportowych, sprzętu biurowego i wyposażenia wnętrz) Wycena maszyn i urządzeń; ruch drogowy; technika motoryzacyjna Ruch drogowy, diagnostyka i mechatronika samochodowa, rzeczoznawstwo samochodowe i ubezpieczenia komunikacyjne. Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów samochodowych i motocykli. Wycena maszyn ciężkich, urządzeń mechanicznych, środków transportu i innych ruchomości. Pojazdy, maszyny, urządzenia linii technologicznych 20

21 12. Świątkowski Marek Tronina Zdzisław Mechanika w szczególności wycena wartości maszyn i urządzeń, budowa i eksploatacja maszyn, technologia i kosztorysowanie napraw maszyn, analiza wypadków w użytkowaniu maszyn; Ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, ustalenie wartości pojazdów samochodowych, ocena techniczna pojazdów samochodowych, kalkulacja kosztów napraw pojazdów, budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Wycena wartości pojazdów samochodowych i maszyn; technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych, technologia napraw pojazdów, kosztorysowanie napraw pojazdów, BHP w transporcie i komunikacji 1. Boczula Anna Christ Marek Dróżdż Magdalena Flak Jerzy Fryczkowska Halina Giołbas Antoni Gola Jacek Golnik Danuta Janas Anna Jonczyk Włodzimierz Kajda Krzysztof Kałuża Henryk Kasperzec Antoni Korniak Tatiana Wycena nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe, wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości Szacowanie ruchomości i nieruchomości Wycena majątkowa i budownictwo lądowe Wycena nieruchomości, budownictwo Wycena nieruchomości oraz maszyn i urządzeń (również ruchomości); Wycena służebności przesyłu oraz obliczania wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości 21

22 15. Kowalski Jacek zawieszona działalność do 31 grudnia 2012 roku Rzeczoznawstwo majątkowe i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 16. Matuszek Krzysztof Mocko Joanna Nowak Marian Nowicki Dionizy zawieszona działalność do odwołania 20. Ochman - Milarska Ewa Pabijan Józef Rychter Barbara Serdyński Maciej com.pl Siadek Jerzy Skupień Romuald Stąpor Ludwik Szwaja Zbigniew Szymik Henryk Świentek Beata Tarko Marek Wycena nieruchomości Szacowanie wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych i użytkowych oraz przedsiębiorstw Wycena nieruchomości Budownictwo oraz wycena nieruchomości (tylko nieruchomości) 1. Górnictwo i geologia w sprawach o naprawienie szkód spowodowanych działalnością górniczą 2. w postępowaniach o: zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku lub podział majątku, wypłatę zachowku, przeniesienie własności nieruchomości, zwrot (rozliczenie) dokonanych nakładów, zapłatę czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub za bezumowne korzystanie, odszkodowania za szkody górnicze w obiektach budowlanych, egzekucję z nieruchomości, określenie treści i wartości służebności oraz roszczenia z ubezpieczenia majątkowego oraz maszyn i urządzeń Wycena nieruchomości Wycena wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych, gruntowych i lokalowych Wycena nieruchomości 22

23 31. Tatarczyk Maria Zych-Bartoszek Beata 33. Zygmont Tadeusz Żukrowski Tadeusz Rzeczoznawstwo majątkowe Telekomunikacja 1. Czekaj Tomasz Marażewski Leszek Analiza kryminalna (w szczególności analiza bilingów telefonicznych, rachunków bankowych i faktur) oraz analiza przetworzonych danych chemicznych i biologicznych (w szczególności analiza danych z czujników, związków chemicznych przy sprawach paliwowych) Telekomunikacja; informatyka; sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerów, elektronika biurowa (maszyny do pisania, faxy, telefony, ksero), elektroniczne kasy, fiskalne (VAT), elektroniczne urządzenia kontrolno-pomiarowe Tłumacze - język migowy 1. Białuska Irena Czadankiewicz-Klimek Mariola Koperwas Mirosław Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Tłumacz języka migowego (certyfikat T2 ważny do dnia roku) Toksykologia 1. Ostrowski Adam Toksykologia sądowa Towaroznawstwo 1. Chlubek Ferdynand Towaroznawstwo; technika motoryzacyjna, ruch drogowy Transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych 1. Michalski Ryszard zawieszona działalność do 31 marca 2013 r Przewóz towarów niebezpiecznych drogą ADR; Przewóz towarów niebezpiecznych koleją RID 23

24 2. Wilczkowski Łukasz Transport materiałów niebezpiecznych ADR drogą lądową (przewóz drogowy); Analiza zapisów na tarczach tachografów analogicznych, jak i zapisów (wydruków) z tachografów cyfrowych pod względem ustalania rzeczywistego przebiegu czasu pracy kierowców (ustalanie wymiaru czasu pracy, czasu jazdy, godzin nadliczbowych, czasu dyżuru, czasu postoju, czasu odpoczynku) Urządzenia dźwignicowe 1. Spruś Antoni Urządzenia dźwignicowe Weryfikacja wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych 1. Lisowicz Marek Weryfikacja wyznaczonego obszaru terenu działania w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych metod poszukiwawczych oraz środków technicznych Wibroakustyczna ocena środowiska i wpływu hałasu na człowieka 1. Pawlas Krystyna Wibroakustyczna ocena środowiska i wpływu hałasu na człowieka Wycena przedsiębiorstw 1. Kubiczek Marcin Wycena przedsiębiorstw w tym na potrzeby postępowań upadłościowych oraz naprawczych, na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z art. 299 kodeksu spółek handlowych (badanie terminowości i podstaw złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości art. 21 prawa upadłościowego i naprawczego) oraz członków zarządu spółek prawa handlowego w związku z art. 116 ordynacji podatkowej (sprawy z ZUS); wycena zdolności upadłościowej; szacowanie opłacalności postępowań układowych, likwidacyjnych Wycena i ustalanie zdolności upadłościoweji układowej 24

25 1. Jaromin Jarosław Wycena zdolności upadłościowej i układowej, ekonomiki i finansów 2. Podgórski Jerzy Wycena oraz ustalenia zdolności upadłościowej i układowej Włókiennictwo 1. Goryczka Robert Produkcja odzieży, surowców włókienniczych stosowanych w produkcji odzieży, maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji odzieży, wyceny maszyn, urządzeń i wyrobów odzieżowych Zarządzanie drogami 1. Lesik Michał Zarządzanie drogami Zarządzanie nieruchomościami 1. Łapiński Jacek Zarządzanie nieruchomościami (numer licencji zarządcy nieruchomości - 359) 1. Piechota-Szczepańska Anna Zamówienia publiczne Zwierzęta tropikalne Zamówienia publiczne 1. Dziamałek Radosław Arachnologia i herpetologia (tylko gady, również w kontekście konwencji waszyngtońskiej) 25

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu Dziedziny w jakich ustanowieni są biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu I. BADANIA DOKUMENTÓW - klasyczne badania dokumentów - ekspertyza dokumentów - grafologia -psychografologia - badanie

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r.

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10.2015 r. LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce stan na dzień 07.10. r. DZIEDZINY I. BUDOWNICTWO, SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI II. BROŃ I AMUNICJA III. EKSPERTYZA PISMA IV. FIZYKOCHEMIA

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ

FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ 1. Bagiński Jan 45-349 Opole ul. Fabryczna 8 m.12 77 453 93 37 608 775 030 31.12.2019 r. rozliczenia czasu pracy 2. Bębas Elżbieta ul. Bobrza 44/31 54-220 Wrocław elzbietapraca@vp.pl 71 794 89 40 503 092

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości

BUDOWNICTWO. Termin upływu Kadencji. Zakres ustanowienia. Lp. Nazwisko i imię Adres Telefon. budownictwo ogólne szacowanie nieruchomości 1. Bublewicz Edward 2. Chabałowski Aleksander ul. Plebiscytowa 36/3 45-360 Opole aleksander.chabalowski@gmail.com 77 454 26 96 602 58 49 83 mykologia 3. Dąbrowski Andrzej ul. Grota Roweckiego 8c/15 45-256

Bardziej szczegółowo

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ LISTA RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZY KUJAWSKO-POMORSKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ wyroby odzieżowe Iwona Derezińska 13.08.2002r. Bydgoszcz (52) 343-68-84 608-718-091 wyroby

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce

L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce L.p Pan/Pani Tytuł Tyt. Imię Nazwisko Zawód Specjalizacja języki obce 1 Pani radca prawny dr Krystyna Babiak radca prawny prawo pracy i gospodarcze 2 Pan radca prawny mgr Marek Bartkowiak radca prawny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201101 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Czackiego 2 Specjalizacja i 1 DIABETOLOGICZNA Serewko Zbigniew Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY 1. Benedyk Jerzy 45-267 Opole ul. Grota Roweckiego 11 E/5 opole.rzeczoznawcy@gmail.com 77 455 30 94 601 553 094 2. Blak Maciej 31.12.2016 r. 3. Ciężki Kazimierz Czesław 4. Dudra Mikołaj 5. Dworak Mirosław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Publiczne Przedszkole, Otmuchów ul. Władysława Łokietka 10 Lp. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Technikum - klasy I, II, III,IV - przedmioty ogólnokształcące... 3 Technikum

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII Studia pierwszego stopnia I ROK STUDIÓW w systemie dziennym 008/009 i seminaria i seminaria 1 8 9 Anatomia prawidłowa, funkcjonalna 1 i rentgenowska 1 1 10 prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz ECTS 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. stopień. Mazur Iwona. II stopień specj.-diabetolog Nr Umowy z NFZ: 0901001602200801 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Czackiego 2 Lp. Nazwa Poradni Miejsce wykonywania świadczenia Telefon 1 DIABETOLOGICZNA Imię

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata

Imię i nazwisko lekarza specjalisty. Prokopowicz Antoni. II stopień, kardiologia II stopień Wiśniowska Małgorzata. Skoczyńska Małgorzata Nr Umowy z NFZ: 0901001602201001 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 Rzeszów, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni 1 DIABETOLOGICZNA Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA Warszawa, dnia 27 lutego 2016r. LISTA LAUREATÓW MEDALU OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA ZA ZASŁUGI NA RZECZ STOWARZYSZENIA. Oddział Regionalny lub Biuro nominujące kandydata Imię i nazwisko laureata Medal lubelskie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Numer stan na 22.11.2010 r. do rejestru zostało wpisanych 99 inspektorów rolnictwa ekologicznego 0001 Bańkowski Marek X Zbiórzestanu Rejestr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ Załącznik do protokołu z wyborów Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 1 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013

Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Lp. Szkolny wykaz programów nauczania zatwierdzony na rok szkolny 2012/2013 Nazwa przedmiotu 1 Biologia 2 Chemia 3 Historia 4 Historia i wiedza o społeczeństwie Imię i nazwisko nauczyciela Proponowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 06:13:11 Numer KRS: 0000041976

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 06:13:11 Numer KRS: 0000041976 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2013 godz. 06:13:11 Numer KRS: 0000041976 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA

KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA KLUB STRZELECKI AGAT ZŁOTORYJA KOMUNIKAT Z ZAWODÓW STRZELECKICH III Runda Pucharu Prezesa Klubu Złotoryja, dnia 06.06.2015r. OBSADA SĘDZIOWSKA: Funkcja Imię i nazwisko Klasa sędziowska: 1. Kierownik zawodów

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Imię i nazwisko lekarza Specjalizacja i stopień specjalizacji 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING MARSZ NR 4, 29 WRZEŚNIA 2012, SCHRONISKO SOWA, SOKOLEC DYSTANS: 7,6 KM, GODZINA STARTU: 11:20 WYNIKI MARSZU

SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING MARSZ NR 4, 29 WRZEŚNIA 2012, SCHRONISKO SOWA, SOKOLEC DYSTANS: 7,6 KM, GODZINA STARTU: 11:20 WYNIKI MARSZU SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING MARSZ NR 4, 29 WRZEŚNIA 2012, SCHRONISKO SOWA, SOKOLEC DYSTANS: 7,6 KM, GODZINA STARTU: 11:20 WYNIKI MARSZU 1 112 Nowak Mariusz 31 M 00:47:36 M-30-39 Kłodzko 0 23 25 25 73 2

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. 1 Banko Katarzyna sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. 1 Banko Katarzyna sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Banko Katarzyna sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Gawlińska-Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 KATEDRA BANKOWOŚCI prof. dr hab. Jerzy Węcławski dr Jacek Czarecki dr Tamara Galbarczyk pok. 703

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3.

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3. Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwoweg upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014 Klasyfikacja: Strokeplay Brutto 1 Sokołowski Lech A 74 75 149 2 Bagiński Andrzej A 75 80 155 3 Wojtkiewicz Oksana A 76 79 155 4 Sęk Ireneusz A 80 78 158 5 Konopka Henryk A 82 84 166 6 Szpilman Bogdan A

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników 2012/2013 przedmioty zawodowe Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Wykaz podręczników 2012/2013 przedmioty zawodowe Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Wykaz podręczników 2012/2013 przedmioty zawodowe Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych przedmiot Tytuł klasa Autor Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia. Zajęcia edukacyjne. Obowiązuje w klasach technikum, liceum. Nr w SZP

Nr dopuszczenia. Zajęcia edukacyjne. Obowiązuje w klasach technikum, liceum. Nr w SZP Na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz.542) Dopuszczam do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 MEN z dn. 27.08.2012 r. Dz.U. poz. 977, a w przypadku kształcenia zawodowego rozp. MEN z dn. 07.02.2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 1/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG KIELCE - GRUPA PÓŁNOC

OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 1/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG KIELCE - GRUPA PÓŁNOC OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA 1/2012 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH OKRĘG KIELCE - GRUPA PÓŁNOC Z LOTU GOŁĘBI MŁODYCH, ODBYTEGO Z MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN DATA ODBYTEGO LOTU - 16.09.2012 ROK ODLEGŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Rodzaj ulgi przyczyna

Miejscowość Rodzaj ulgi przyczyna INFORMACJA ROCZNA ZA 2012 ROK O OSOBACH PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

Nazwa placówki Telefon Adres

Nazwa placówki Telefon Adres ZAKONTRAKTOWANI PRZEZ NFZ Podstawowa opieka zdrowotna Nazwa placówki Telefon Adres NZOZ Jedynka s.c. 18 414 95 12 ul. Kazimierza Wielkiego 9a NZOZ Centrum Medyczne "Batorego" 18 442 00 06 ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Na podstawie art.37 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.)wójt Gminy Lipusz podaje do

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2 Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji Poziom: A2 1 Białoskórska Dżesika 2 Bonek Paweł 3 Brych Edyta 4 Bułaj Krzysztof 5 Doktór Beata 6 Gacek Marcin 7 Górak Ola

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. sędzia sądu rejonowego delegowany na stałe do Sądu Okręgowego w Gliwicach Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Bloma-Wojciechowska Żaneta I Cywilny 2 Gawlińska-Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2

Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nr Umowy z NFZ: 0901001602201201 Nazwa Świadczeniodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 2 Nazwa Poradni wykonywania Telefon Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Bardziej szczegółowo

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych

10. Piotr Kania średni dozór ruchu specjalności górniczej w podziemnych Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie w 2013 roku. Lp. Imię i Nazwisko Stwierdzone kwalifikacje 1. Jacek Szemik niższy dozór

Bardziej szczegółowo

TERMINY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

TERMINY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W CHORZOWIE TERMINY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 S t r o n a NAZWISKO IMIĘ RODZAJ ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo