DEKLARACJA PROGRAMOWA SOLIDARNA POLSKA NOWA NADZIEJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEKLARACJA PROGRAMOWA SOLIDARNA POLSKA NOWA NADZIEJA"

Transkrypt

1 DEKLARACJA PROGRAMOWA SOLIDARNA POLSKA NOWA NADZIEJA Preambuła Polska stoi w obliczu największego kryzysu społecznego i politycznego od upadku komunizmu. Mimo, że od lat nasz kraj jest rządzony źle - polska demokracja okazała się niezdolna do zmiany nieudolnej władzy. Platforma Obywatelska wygrała wybory i uzyskała społeczny mandat do kontynuowania złych rządów. Ta sama Platforma Obywatelska, która zadłużyła nasz kraj o kolejne 300 miliardów zł, zagraża bezpieczeństwu naszych emerytur, zaczęła prywatyzować służbę zdrowia, demontować funkcje państwa, zamykać poczty, komisariaty, prokuratury i sądy, Platforma Obywatelska odpowiedzialna za zapaść kolei oraz programu budowy dróg i autostrad, za sprzedaż części wielkich, dochodowych firm państwowych. Po raz kolejny wygrała partia, która, poza wyjazdem kolejnych setek tysięcy Polaków na emigrację, nie ma żadnego pomysłu na przełamanie bezrobocia wśród młodzieży, braku perspektyw, braku taniego kredytu na mieszkania, pogłębienia się sfery ubóstwa i wykluczenia. Rząd PO będzie przez kolejne lata przegrywać nasze strategiczne interesy w Europie, oddając walkowerem walkę o wyższe dopłaty dla rolników, o gaz łupkowy czy zawieszenie pakietu klimatycznego. Może w dalszym ciągu niszczyć kulturę demokratyczną i używać siły państwa i mediów do rozprawy z opozycją. Stało się tak dlatego, że miliony Polaków, nie znajdując alternatywy w dotychczasowej opozycji zostało w domach albo zagłosowało bezwiednie wbrew własnym interesom. Solidarna Polska powstała, by Donald Tusk miał wreszcie z kim przegrać. Solidarna Polska powstała, żeby prawica odzyskała zdolność koalicyjną a Polacy, którzy chcą realnej zmiany uwierzyli, że jest ona możliwa i mieli na kogo zagłosować. Zarazem Solidarna Polska od samego początku wiąże się z wielką ideą organizacji naszej wspólnoty narodowej i państwowej: z ideą sprawiedliwości społecznej. Po 1989 roku idea ta była wyszydzana, tłumiona, przemilczana lub zdradzana. Podtrzymywały ją przez minione dekady dwie siły: Kościół katolicki przez swoja naukę społeczną i NSZZ Solidarność. Dziś Solidarna Polska chce być partią sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwości społecznej rozumianej nie jako etatyzm i egalitaryzm odrzucający wszelkie zróżnicowanie, ale jako sposób takiej organizacji wspólnoty narodowej, by nie rozrywały jej pogłębiające się nierówności między wąska grupa najbogatszych a całą resztą. Kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej, Solidarna Polska będzie zabiegać i środkami demokratycznymi walczyć o to, by rząd, parlament, państwo służyły całej wspólnocie narodowej, a nie elicie majątku, wpływu i siły. Podejmujemy to zadanie, bo poczucie braku sprawiedliwości staje się coraz bardziej dojmujące. Odczuwamy je w systemie podatkowym, systemie ochrony zdrowia, systemie oświaty, w realizowanej polityce rozwoju regionalnego, w ładzie medialnym. Solidarna Polska to Polska zjednoczona i sprawiedliwa. Wspólnota Polska wspólnota jest zagrożona. Ostatnie lata to czas ataków Platformy Obywatelskiej, rządu Donalda Tuska oraz medialnego oligopolu na podstawy tożsamości narodowej Polaków. Pieniędzmi publicznymi obficie wspierane są środowiska, które za cel postawiły sobie walkę polskim patriotyzmem. W publicznych i prywatnych środkach masowego przekazu karierę robią osoby, które znieważają, często w wulgarny sposób religię, symbole religijne i narodowe. Rząd powierza takim osobom realizację ważnych przedsięwzięć o charakterze polityczno-kulturalnym. Premier, wielu jego ministrów i część zaplecza politycznego sięgnęło do ostrej retoryki antyklerykalnej nigdy dotąd nieużywanej przez żaden obóz rządzący po 1989 roku. Burzy to spokój społeczny i tworzy nową linię głębokiego podziału. Za słowami idą czyny lub ich zapowiedzi: zmiana prawnej formuły nauczania religii w szkołach, wprowadzenie nowego

2 mechanizmu finansowania świadczeń emerytalnych duchownych, ograniczenie nauczania historii w szkołach. Platforma Obywatelska przypuściła atak na tradycyjny kształt polskości, na świadomą swojej historii, misji i związku z religia wspólnotę narodową w imię przekształcenia jej w nowa formę polskości Polaków jako ludności tubylczej zamieszkującej wydzielony administracyjnie obszar w ramach Unii Europejskiej. Na Śląsku Platforma Obywatelska zawarła koalicję z ugrupowaniem autonomistów ślązakowskich, jawnie wrogich wobec Polski i powierzyła mu kontrole na pieniędzmi publicznymi przeznaczonymi na kulturę i politykę historyczną. Solidarna Polska uważa, że najlepszym sposobem na przeciwstawienie się temu atakowi jest okazanie przez Polskę patriotyczną swojej siły, siły polegającej na współdziałaniu tych zróżnicowanych ideowo i partyjnie środowisk, które opowiadają się za wzrostem siły wspólnoty narodowej. Wspólnota narodowa musi być budowana w oparciu o troskę o wszystkich członków społeczeństwa, tych przedsiębiorczych i tych, którym należy pomóc, ludzi starszych i ludzi młodszych. Wspólnota oznacza solidarność między ludźmi i pomiędzy pokoleniami. Wspólnota oznacza także troskę o przyszłość naszego Państwa i troskę o generacje Polaków, które przyjdą po nas. Katastrofa Smoleńska Katastrofa Smoleńska zadała Polsce ciężką ranę. Sposób wyjaśniania przyczyn i okoliczności katastrofy przez Donalda Tuska i jego podwładnych sprawił, że rana ta ciągle ropieje i nie może się zabliźnić. Całkowicie zdezawuowany przez nowe fakty i ekspertyzy raport tzw. Komisji Millera jest podtrzymywany przez obecny układ rządzący. Jak się okazało, polski system polityczny nie ma możliwości dotarcia i ujawnienia prawdy o katastrofie smoleńskiej. Kongres zleca Klubowi Parlamentarnemu Solidarnej Polski przedstawienie w jak najszybszym czasie na forum Sejmu odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej i uchwałodawczej celem powstania mechanizmu, który umożliwi wszechstronne wyjaśnienie okoliczności tej tragedii. Program prorodzinny Program społeczno-gospodarczy Polska stoi w obliczu ogromnego kryzysu demograficznego. Jeżeli teraz nic nie zrobimy, już niedługo, w ciągu jednej generacji, będziemy jednym z najstarszych społeczeństw Europy, o malejącej liczbie ludności, z kurczącym się rynkiem i licznymi problemami gospodarczymi i budżetowymi. W takiej sytuacji polityka prorodzinna nie jest zbędną fanaberią, lecz jest najlepszą inwestycją, jaką możemy uczynić, inwestycją w przyszłość nas wszystkich. Solidarna Polska opowiada się za kompleksowym programem prorodzinnym, obejmującym: Wprowadzeniem powszechnych świadczeń rodzinnych, tak aby rodzice dysponowali kwotą przynajmniej 1000 zł na utrzymanie dziecka. Polskie rodziny musi być stać na utrzymanie i wychowanie dzieci, a żadne dziecko nie może żyć w biedzie. Solidarna Polska proponuje więc wprowadzenie świadczenia rodzinnego na każde dziecko w wysokości 300 zł miesięcznie dla tych rodzin, w których dochód na osobę wynosi poniżej 700 zł miesięcznie, 250 zł dla dochodów poniżej 800 zł na osobę, 200 zł dla dochodów poniżej 900 zł i 150 zł dla dochodów poniżej 1000 zł na osobę. Wydłużenie urlopów macierzyńskich, poprzez ustanowienie urlopów macierzyńskich o długości 6, 9 oraz 12 miesięcy za 1, 2 i 3 dziecko odpowiednio. Zwiększeniem dostępności żłobków i przedszkoli, ustanowienie maksymalnych opłat za przedszkola publiczne oraz wspieranie rozwoju prywatnych przedszkoli i żłobków.

3 Zachęty dla pracodawców, poprzez odpisy podatkowe, na utrzymanie zatrudnienia kobiet po urlopie macierzyńskim/wychowawczym. Wprowadzenie gwarantowanej emerytury dla kobiet, które wychowały minimum trójkę dzieci, a nie mają innego tytułu do emerytury. Solidarność społeczna Solidarność społeczna oznacza, że państwo otacza opieką wspólnotę narodową i sprawiedliwie rozkłada obciążenia podatkowe. Solidarna Polska opowiada się za obniżeniem podatku od osób uzyskujących dochody pozwalające na zaspokojenie zaledwie podstawowych potrzeb. Podatki pobierane przez Państwo nie mogą bowiem nikogo wtrącać w nędzę, natomiast powinny stanowić sprawiedliwe obciążenie stosownie do możliwości. Solidarna Polska opowiada się przeciwko podatkowi liniowemu, który jest w interesie najbogatszych, natomiast opowiada się za zróżnicowaniem stawek podatku dochodowego. Solidarna Polska opowiada się za odejściem od niemal liniowego podatku dochodowego uchwalonego przez PiS a wprowadzonego w życie przez PO, który przewiduje zaledwie dwie stawki podatkowe, z czego wg pierwszej stawki podatki płaci 98% podatników. Solidarna Polska uważa, że należy obniżyć do 12% stawkę podatku dla podatników osiągających dochód poniżej 1000 zł miesięcznie. Dla utrzymania wpływów podatkowych na odpowiednim poziomie, konieczne może być natomiast podwyższenie podatku od dochodów przekraczających zł miesięcznie. Proponowane zmiany oznaczają znacznie sprawiedliwsze rozłożenie ciężarów podatkowych i nakładanie ich na osoby, które mogą je ponieść bez zagrożenia dla poziomu ich życia. Należy również przywrócić niesłusznie zniesiony w okresie rządów PiS podatek od fortun, to jest podatek od spadków i darowizn w części dotyczącej kwot ponad 2 mln zł przypadających na jednego spadkobiercę lub obdarowanego. We wszystkich rozwiniętych krajach stosowany jest podatek od spadków i Polska nie powinna być tu wyjątkiem. Podatek taki ogranicza możliwość budowania oligarchicznych fortun i stanowi element prawidłowo funkcjonującej demokracji. Konieczne jest wprowadzenie specjalnego podatku od tych koncernów, które osiągają duże zyski w Polsce, lecz często transferują je zagranicę do swoich właścicieli. Solidarna Polska opowiada się za podatkiem od instytucji finansowych oraz od supermarketów. Odpowiednia konstrukcja podatku wykluczy możliwość unikania opodatkowania zysków w Polsce i transferu środków przed opodatkowaniem do państw właścicieli wielkich korporacji. Emerytury Solidarna Polska uważa, że przeciętny poziom emerytur i rent w Polsce jest bardzo niski i często niepozwalający na godne życie. Zważywszy na wysokie koszty życia ponoszone przez emerytów i rencistów, związane chociażby z koniecznością ponoszenia dużych wydatków na leczenie, Solidarna Polska opowiada się za zwolnieniem z podatku pierwszego tysiąca złotych każdej emerytury i renty miesięcznie. Oznacza to, że podatku nie będą płacić osoby otrzymujące emeryturę lub rentę w wysokości do 1000 zł, natomiast te osoby, które otrzymują świadczenie w wyższej wysokości, płaciłyby podatek dopiero od nadwyżki. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby państwo pobierało podatek od osób, którym ledwo starcza na życie na minimalnym poziomie. Dla osoby otrzymującej świadczenie w wysokości 1000 zł. proponowane rozwiązanie oznacza ponad 130 zł w portfelu więcej miesięcznie. Ze zwolnienia podatkowego nie będą korzystały osoby otrzymujące renty czy emerytury w wysokości powyżej 3000 zł.

4 Solidarna Polska opowiada się przeciwko wydłużaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Rozwiązanie takie nie bierze pod uwagę stanu zdrowia osób w takim wieku, ani sytuacji na rynku pracy, na którym już obecnie osoby w wieku 50+ są w bardzo niekorzystnej sytuacji. Rozwiązanie proponowane przez PO oznacza w istocie skazanie ludzi w wieku 60+ na długotrwałe bezrobocie i konieczność korzystania z pomocy społecznej. Solidarna Polska uważa, że podstawową przyczyną kryzysu systemu emerytalnego jest kryzys demograficzny i że wyłącznie odwrócenie trendów demograficznych może tę sytuację zmienić. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie kompleksowego programu prorodzinnego, tak aby Polacy nie obawiali się zakładać rodzin i posiadania dzieci. Zdrowie System ochrony zdrowia w ostatnich czterech latach został całkowicie zanarchizowany. Funkcjonuje coraz gorzej, a cierpią na tym pacjenci. Podstawowym problemem jest coraz trudniejszy dostęp do badań diagnostycznych i lekarzy specjalistów oraz wzrost współpłacenia pacjentów za leki, co jest konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy refundacyjnej. Wszelkie zmiany i reformy systemu ochrony zdrowia musza dążyć do dwóch celów: zwiększenia dostępności badań diagnostycznych i opieki specjalistycznej oraz spadku współpłacenia przez pacjentów za leki refundowane. Nowa ustawa refundacyjna ukazała w ostrym świetle istotę polityki Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej: kosztem krzywdy i cierpienia pacjentów cukrzycowych, w tym dzieci, przez decyzje refundacyjną dotyczącą określonego typu insuliny umożliwiono wzrost wartości giełdowej spółki kontrolowanej przez jednego z największych oligarchów III Rzeczpospolitej. By osiągnąć wskazane cele Solidarna Polska proponuje: określenie we współpracy z izbami i stowarzyszeniami lekarskimi, pielęgniarskimi i farmaceutycznymi nowych zasad tworzenia listy leków refundowanych i nadanie im formy ustawowej; przyjęcie, że publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą być przekształcane wyłącznie w niepodlegające prywatyzacji spółki użyteczności publicznej; wyposażenie samorządów, które konstytucyjnie i ustawowo odpowiadają za dostęp do usług zdrowotnych w uprawnienia umożliwiające im realizację tego zadania zniesienie ilościowych limitów w kontraktach zawieranych przez NFZ ze szpitalami i zastąpienie ich kontraktami nie na ilość, ale zakres usług; stworzenie z mocy ustawy sieci szpitali stanowiących strukturę bezpieczeństwa zdrowotnego w systemie ochrony zdrowia; przywrócenie opieki lekarskiej w szkołach. Zestaw takich przedsięwzięć winien w sposób zdecydowany poprawić sytuację pacjentów bez podnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Praca Jak po wielokroć podkreśla społeczna nauka Kościoła, poprzez pracę realizuje się człowieczeństwo, a instytucje społeczne muszą chronić godność pracy. Rynek pracy musi zapewniać ochronę praw pracowników a jednocześnie konieczną elastyczność i przyjazność dla

5 przedsiębiorców. Z niepokojem przyjmujemy więc takie niepokojące zjawiska jak rosnący poziom bezrobocia, fakt zatrudniania znaczącego odsetka pracowników na umowach śmieciowych, a także wysokie bezrobocie zarówno ludzi młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i osób w wieku 50+. Solidarna Polska proponuje: ograniczenie możliwości zawierania tzw. umów śmieciowych, w tym poprzez zwiększenie obciążeń podatkowych po stronie pracodawcy za mniej korzystne z punktu widzenia pracownika formy umów, jak umowy czasowe; uproszczenie procedur ZUSowskich, co zmniejszy obciążenie przedsiębiorstw obowiązkami biurokratycznymi a przez to większą skłonność do zawierania normalnych umów; podniesienie płacy minimalnej do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia; ograniczanie szarej strefy, a przez to poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw legalnie zatrudniających pracowników; przywrócenie programu szkolnictwa zawodowego, co pozwoli ludziom młodym na zdobycie kwalifikacji użytecznych na rynku pracy. deregulacja i otwarcie rynku pracy, tak by zwiększyć dostępność szeregu zawodów. ułatwienia w uznawaniu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwach UE, tak by zachęcić młodych ludzi do powrotu i pracę w Polsce. Wieś i rolnictwo Polityka rolna rządów PO i PSL polega na powrocie do skompromitowanej od czasu początku transformacji filozofii traktowania polskiej wsi jako sfery zaprogramowanego zaniedbania i naturalnego amortyzatora reform. Dobitnym tego wyrazem było oddanie walkowerem przez sprawowaną przez premiera Tuska polską prezydencję w Unii Europejskiej kwestii dochodzenia do ujednoliconych stawek dopłat bezpośrednich. W warunkach wyrównanych kosztów produkcji rolnej w Polsce i Europie oraz przejścia prawie wszystkie kraje UE na uproszczony system dopłat - nie istnieje żaden uzasadniony powód, dla którego polski rolnik miałby otrzymywać w agendzie , czyli kilkanaście lat po naszej akcesji do Unii, średnio o 150 do hektara mniej od rolnika niemieckiego czy francuskiego. Przy 16 mln hektarów użytków rolnych daje to w tym okresie kwotę rzędu 70 miliardów mniej dla polskiej wsi i oznacza jej strukturalne upośledzenie, przekreślenie szans na konkurencyjność produkcji rolnej i zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Rząd z udziałem Solidarnej Polski postawi w centrum debaty europejskiej postulat utrzymania funduszy na wspólną politykę rolną jako największego składnika budżetu UE przy jednoczesnym zarysowaniu jasnej perspektywy dojścia do ujednoliconych stawek dopłat w całej Unii. Pod rządami PO i PSL doszło do pogłębienia niekorzystnego rozwarcia tzw. nożyc dochodowych: przy spadku cen i opłacalności wielu produktów rolnych doszło do drastycznego wzrostu cen żywności w sklepach. Wskutek nieudolności rządu traci zarówno rolnik jak i konsument, a zarabia łańcuch pośredników (również finansowych) i sieci handlowych. Solidarna Polska użyje dostępnych rządowi instrumentów skutecznej interwencji na rynku, poprawiającej średnią opłacalność produkcji rolnej bez negatywnego wpływu na poziom cen detalicznych żywności. Wobec pogarszających się warunków nabycia i dzierżawy ziemi na wsi Solidarna Polska przygotuje pakiet rozwiązań ustawowych i kredytowych ułatwiających polskim, faktycznie

6 gospodarującym rolnikom skuteczne nabywanie polskiej ziemi. Należy także utrzymać system kredytów preferencyjnych dla rolników po roku Jednocześnie, należy dokonać reformy KRUS a także systemu dopłat bezpośrednich, tak aby systemy te obejmowały wyłącznie rolników. Przedsiębiorczość Podstawą rozwoju Polski muszą być polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te małe i średnie. Należy im stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju, poprzez zachęcanie do inwestycji oraz likwidację wielu biurokratycznych wymogów. Przebudowie musi ulec także sposób funkcjonowania aparatu skarbowego, który zbyt często obecnie nastawiony jest na funkcje represyjną, prowadzącą w efekcie do licznych bankructw, a wręcz osobistych tragedii przedsiębiorców. Solidarna Polska proponuje: wsparcie dla inwestycji w przedsiębiorstwach poprzez zwolnienie z opodatkowania inwestycji (korzystniejsze zasady amortyzacji); usuwanie barier administracyjno-prawnych hamujących rozwój przedsiębiorczości (nadmiar koncesji, pozwoleń, uciążliwe procedury); usuwanie barier związanych z korporacjonizmem zawodowym; ułatwienia dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą (trzymiesięczny okres zwolnienia z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, wsparcie kredytowe i pożyczki bezzwrotne na pierwsze wyposażenie i rozruch); zmniejszenie uciążliwości oraz opresyjności aparatu fiskalnego (wydłużenie cyklu płatności podatków i innych danin, kumulowanie sankcji skarbowych za zwłokę i błędy w zapłacie podatków); wstrzymanie prywatyzacji strategicznych gałęzi gospodarki (energetyka sieci przesyłowe i wytwórczość, banki PKO BP, ubezpieczenia PZU SA oraz przedsiębiorstwa z branży surowcowej i transportowej); wprowadzanie przepisów unijnych do prawa krajowego z zachowaniem zasady nie dodawania własnych, dodatkowych wymogów ponad wymagane standardy unijne. Przeprowadzenie w tym zakresie przeglądu dotychczasowej implementacji przepisów unijnych, a w przypadku stwierdzenia nadregulacji wprowadzenie stosownych zmian. Działanie takie jest niezbędne wobec licznych przypadków rygorystycznych przepisów wykraczających poza ramy określone przez UE, co w praktyce jest uciążliwe i kosztowne stając się jedna z barier wzrostu gospodarczego; przyspieszenie i uproszczenie procedur w sądach gospodarczych oraz wprowadzenie zmian organizacyjnych ułatwiających procedowanie sędziom (odciążenie od zbędnych czynności sprawozdawczo-administracyjnych sędziów); dostosowanie sytemu edukacji do potrzeb rynku, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa zawodowego i wyższego; wspieranie przez państwo rodzimej innowacyjności i nowoczesnej technologii przez finansowanie badań i udzielania gwarancji na etapie wdrażania postępu technologicznego.

7 Działanie na rzecz ściślejszej współpracy oraz współfinansowania projektów przez sektor państwowy i prywatny; poprawa warunków konkurencyjności w gospodarce, między innymi poprzez ograniczenie szarej strefy. Energia atomowa Solidarna Polska opowiada się przeciwko budowie w Polsce elektrowni atomowych w obecnej chwili. Ponoszenie tak dużych wydatków (szacowanych aktualnie na mld zł) jest nieuzasadnione w świetle dysponowania przez Polskę złożami węgla oraz złożami gazu łupkowego. Zamiast kupować technologię atomową od Francji czy Wlk. Brytanii, lepiej przeznaczyć te środki na modernizację polskiego górnictwa oraz rozwój eksploatacji gazu łupkowego. Warto zauważyć, że po rozpoczęciu eksploatacji złóż gazu łupkowego w USA, kraj ten zaniechał nowych inwestycji w energię atomową. Rosnące koszty energii (pakiet klimatyczny) Jednym z pierwszych przedsięwzięć zainicjowanych przez Solidarną Polskę jest Europejska Inicjatywa Obywatelska. Jej celem jest zawieszenie do roku 2020 przez Unię Europejską pakietu klimatyczno-energetycznego, który wymusza redukcję emisji dwutlenku węgla oraz kosztowne inwestycje w tzw. odnawialne źródła energii. Szacuje się, że w związku z pakietem klimatycznym ceny energii wzrosną o ok. 100% do 2020 roku. Już w 2013 roku koszty energii wzrosną o co najmniej 30%. Rosnące koszty energii oznaczają dla Polski utratę ok. 250 tys. miejsc pracy w wyniku przenoszenia się poza nasze granice, do krajów spoza Unii Europejskiej, najbardziej energochłonnych zakładów przemysłowych. Dla milionów polskich gospodarstw domowych oznacza to potężny cios w budżety domowe, poprzez skokowy wzrost opłat za energię i ogrzewanie oraz drożyznę spowodowaną wzrostem kosztów produkcji. Nawiązaliśmy współpracę i współdziałanie ze związkami zawodowymi z Solidarnością i OPZZ. Znaleźliśmy partnerów w kilkunastu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Solidarna Polska zwraca się do wszystkich środowisk społecznych i politycznych o poparcie tej inicjatywy. Wolność Program polityczny W Polsce w ciągu ostatnich czterech lat w istotny sposób ograniczono jedno z najistotniejszych praw konstytucyjnych prawo do wolności wypowiedzi i opinii. Ten proces trwa nadal. Platforma Obywatelska, rząd Donalda Tuska i dominujący w przestrzeni publicznej oligopol środków masowego przekazu wielokrotnie za pomocą nacisków przechodzących w nagonkę ograniczały wolność badań i publikacji w naukach historycznych. Rząd Donalda Tuska podjął próbę ograniczenia wolności nauki na uczelniach wyższych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji drastycznie ograniczyła pluralizm światopoglądowy w publicznych środkach masowego przekazu. Rząd Donalda Tuska odwołuje się do policji, służb specjalnych i prawa karnego w walce z krytycznymi wobec władzy wystąpieniami i stronami internetowymi. Polska jest krajem, w którym najczęściej w Unii Europejskiej sięga się po podsłuchy i bilingi. Urzędnicy korzystający z przysługującego im prawa do udziału w życiu politycznym poza miejscem pracy karani są sankcjami dyscyplinarnymi. Instytucjami publicznymi zaczął rządzić strach nie przed więzieniem, ale przed utratą pracy i zablokowaniem zawodowej kariery. Spontaniczną, oddolną odpowiedzią na ograniczanie wolności w przestrzeni publicznej było powstanie i rozwój tzw. drugiego obiegu publicystyki, filmów, dzieł artystycznych. Solidarna Polska wyraża wdzięczność i uznanie tym wszystkim, którzy w ciężkich warunkach walczą z

8 ograniczeniem wolności i pluralizmu w pierwszym obiegu i tym, którzy tworzą drugi obieg. Z nadzieją czekamy na Kongres Mediów Niezależnych, zwołany na 12 maja bieżącego roku. Ostatnim i najboleśniejszym uderzeniem zadanym w krucjacie przeciw wolności i pluralizmowi prowadzonej przez PO i medialny oligopol była odmowa przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. To wokół Telewizji Trwam rozgrywa się teraz najważniejsza bitwa o wolność w Polsce. Wobec narastającej skali zagrożenia ograniczeniem wolności uważamy za konieczna konsolidację wysiłków. Dlatego apelujemy do wszystkich dziennikarzy, artystów, naukowców, intelektualistów, animatorów życia kulturalnego niezależnie od ich przekonań ideowych i światopoglądowych o zorganizowanie Kongresu Obrony Wolności. Trzeba jej bronić dziś, w III Rzeczpospolitej. Korupcja i patologie Platforma Obywatelska i rząd Donalda Tuska doprowadziły w ciągu ponad czterech lat do powrotu korupcji i patologii wyniszczających polskie życie publiczne na skalę znaną z okresu rządów Leszka Millera. Osiągnięcia lat zostały w znacznej mierze zaprzepaszczone. Polityczną innowacja jest to, że rząd i partia rządząca w sposób jawny roztaczają nad powiązanymi z nimi sprawcami afer ochronny parasol polityczny wykorzystując większość parlamentarną i obezwładniając opozycję, a praktyka ta tolerowana jest przez sprzyjające Platformie Obywatelskiej środki masowego przekazu. Wzrostowi korupcji towarzyszy masowy system pasożytnictwa ludzi i środowisk powiązanych z partią rządzącą na instytucjach publicznych i budżecie. W ciągu czterech lat liczba urzędników w Polsce wzrosła o ok. 100 tys. osób. W rządzonej przez PO Warszawie liczba urzędników zwiększyła się o blisko 40%. Ta rakowata narośl na administracji publicznej musi zostać operacyjnie usunięta. Solidarna Polska po dojściu do władzy zredukuje liczbę urzędników właśnie o 100 tysięcy, kierując się wyłącznie przesłankami merytorycznymi Solidarna Polska opowiada się za zniesieniem immunitetów parlamentarnych, prokuratorskich i sędziowskich, by przestały one chronić sprawców przestępstw kryminalnych. Natomiast słowa, poglądy i opinie wypowiadane przez parlamentarzystów podczas prac Sejmu, Senatu i ich organów muszą być objęte całkowitą ochroną przed postępowaniami sądowymi, tak by zapewnić realną możliwość dyskusji i kontroli parlamentarnej. Od trzech lat rośnie w Polsce przestępczość, a takie osiągnięcia jak wprowadzenie sądów 24- godzinnych zostały przez rząd Donalda Tuska zaprzepaszczone. Konieczny jest powrót do twardej walki z przestępczością, chuligaństwem i narkomanią. Solidarna Polska zdecydowanie sprzeciwia się próbom legalizowania posiadania narkotyków. Należy zaostrzyć kary za przestępstwa popełniane z użyciem przemocy, a także ograniczyć do minimum przepustki z zakładów karnych. Zdecydowana walka z przestępczością oznaczać także podcinanie ekonomicznych korzeni działalności przestępczej. Solidarna Polska złożyła już projekt ustawy dotyczący przepadku majątku zorganizowanych grup przestępczych. Samorząd Solidarna Polska opowiada się za wysoką pozycją samorządu terytorialnego w strukturze władzy publicznej oraz przejrzystą formułą jego finansowania. Wymaga to odejścia od praktyki

9 przerzucania przez państwo zadań na samorząd bez zabezpieczenia źródeł ich finansowania, jak np. sławetna ustawa "203", stara ustawa repatriacyjna czy propozycje obecnej koalicji w zakresie finansowania przedszkoli. Solidarna Polska wprowadzi do polskiego ustawodawstwa obowiązującą samorząd zasadę Tyle zadań ile pieniędzy". Samorząd, szczególnie wojewódzki, jest kluczowym ogniwem przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł europejskich. Nie jest wszakże tajemnicą, że podział pieniędzy i dobór projektów nierzadko odbywa się według kryterium politycznego, lobbystycznego a niekiedy wręcz partykularnie towarzyskiego. Dotyczy to w szczególności samorządów zasiedziałych od lat w niezmiennym partyjnie kształcie. Solidarna Polska, która opowiada się za maksymalnym wykorzystaniem europejskiej szansy na cywilizacyjny awans polskich gmin, powiatów i województw, uważa, że wypaczenia w tym względzie osiągnęły skalę, która wymaga od państwa skutecznej interwencji na rzecz przywrócenia społecznej, ale i samorządowej kontroli nad prawidłowym i uczciwym podziale środków. Dlatego udzielamy naszego poparcia dla planów obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz powołania z mocy ustawy Konwentów Wojewódzkich, składających się ze wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów danego województwa, który kwalifikowaną większością zatwierdzałby corocznie przedłożoną przez zarząd województwa listę projektów. Rozwiązanie wariantowe mogłoby polegać na wprowadzeniu do ustawy o samorządzie województwa wymogu wysokiej kwalifikowanej większości np. 2/3 głosów sejmiku wojewódzkiego, a zatem i zgody części opozycji, koniecznej do zatwierdzenia takiej listy. Ten kierunek zmian włączający nowe podmioty do procesu decyzyjnego zapewni bardziej sprawiedliwą alokację środków, tak ważną z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Polska w Europie Za podstawowe zagrożenie dla pozycji i interesów Polski w Unii Europejskich uznajemy faktyczny dyktat najsilniejszych krajów i pozatraktową metodę rządzenia w UE. Uważamy, że: - Unia Europejska jako wspólnota narodów nie może być zakładnikiem krajów strefy euro dlatego opowiadamy się przeciw pakietowi fiskalnemu; - Unia musi być zarządzana poprzez instytucje wspólnotowe, a nie metodą pozatraktatową; - Unia przeżywa kryzys nie tylko gospodarczy, ale ustrojowy i polityczny. Kryzys ten jest skutkiem przyjęcia centralistyczno-federacyjnych rozwiązań zawartych w Traktacie z Lizbony. Odejście od Traktatu Lizbońskiego jest konieczne dla przywrócenia politycznej równowagi w Europie. Obecnie politycznym narzędziem realizacji tych celów w instytucjach europejskich jest uczestnictwo europosłów Solidarnej Polski w frakcji Europy Wolności i Demokracji. Solidarna Polska opowiada się przeciw centralistyczno-federacyjnej koncepcji Unii Europejskiej, a za Unią narodów o charakterze policentrycznym. Dlatego uważamy, że misją Polski w Unii jest budowanie solidarności państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, stworzeniem z tego regionu ośrodka skupienia siły politycznej i gospodarczej, który będzie stanowił przeciwwagę dla najsilniejszych państw UE. Dziś praktycznym wyrazem tej polityki jest solidarność z Węgrami atakowanymi przez instytucje unijne w imię racji politycznych i ideologicznych oraz w imię potężnych interesów finansowych i gospodarczych, które rząd suwerennych Węgier naruszył. Ani członkostwo Polski w UE i NATO, ani też powstanie za naszą wschodnia granicą nowych państw nie zlikwidowało podstawowego problemu związanego z geopolitycznym położeniem Polski między Rosją a Niemcami. Niemcy są obecnie najsilniejszym państwem w Unii i ich siła

10 będzie relatywnie wzrastać. Polsce potrzebna jest dobra współpraca i głębokie porozumienie z Niemcami. Ich fundamentem musi być spełnienie przez stronę niemiecką dwóch podstawowych warunków: uznanie podmiotowości politycznej Rzeczpospolitej Polskie oraz uznanie naszych podstawowych narodowych interesów we wszystkich wymiarach: od wymiaru historycznego po gospodarczy. Warunki te nie są obecnie spełnione. Zasadą polskiej polityki wobec Niemiec winno być prowadzenie stałego dialogu, identyfikowanie obszarów spornych, dążenie do rozwiązywania problemów. Polska polityka wobec Rosji winna zmierzać do osiągnięcia stanu, w którym Polska przestanie mieć uzasadnione powody, by się Rosji obawiać. Drogą do tego celu jest budowanie autonomicznej polskiej siły, stworzenie z Europy Środkowo-Wschodniej jednego z centrów Unii Europejskiej, budowa Partnerstwa Wschodniego, utrzymywanie kontaktów dyplomatycznych z przedstawicielami Rosji oraz nawiązanie kontaktów z nowymi, wstępującymi rosyjskimi elitami, które w minionych miesiącach okazały swoje znaczenie. Partia Tworzymy partię nowego typu na polskiej prawicy. Partię otwartą na dynamizm, energię, uzasadnione ambicje swoich członków. Partię, która będzie wiele wymagać od swoich członków i której członkowie będę jej stawiali wysokie wymagania. Partię demokratyczną, która stworzy ciałom kolegialnym możliwość oceny i weryfikacji przywództwa krajowego i regionalnego. Partię, która ma wpisane w przepisy statutu konieczność tworzenia szerokiego, nieograniczającego się do własnych członków, zaplecza intelektualnego i programowego, któremu zapewni realny wpływ na podejmowane decyzje. Solidarna Polska" będzie partią współpracującą na otwartych, partnerskich zasadach z stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Organizacje te będą dla nas partnerami społecznymi, których autonomię należy szanować, a nie narzędziami, którymi posługuje się w okresie kampanii wyborczych usiłując je sobie podporządkować.

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy 2.Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki,zwiększymy emerytury i renty 3.Wybudujemy

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ROZWÓJ PRACA

INWESTYCJE ROZWÓJ PRACA INWESTYCJE ROZWÓJ PRACA Plan gospodarczy SLD dla Polski 400 miliardów UE Premier Tusk z pieniędzy unijnych uczynił główną szansę dla Polski. SLD tę szansę widzi w sprawnej, konkurencyjnej i wydajnej gospodarce.

Bardziej szczegółowo

Forum Myśli Strategicznej

Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki - wyzwania dla przyszłości, 27.04.2015 prof. dr hab. Julian Auleytner Zrealizowane tematy 1. Czy

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Projekt z dnia Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1 W ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm. 1 ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań

Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań Załącznik nr 3 Graficzny obraz wyników badań 1) Jak ocenia Pan/Pani swoją sytuację po 16 latach transformacji ustrojowej w Polsce? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: Wykres 1 11% 12% 34% 18% 25% niekorzystnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Oto co Prawo i Sprawiedliwość obiecało swoim wyborcom:

Oto co Prawo i Sprawiedliwość obiecało swoim wyborcom: Share 8.5k Tw eetnij 107 Czy naprawił już Polskę? szukaj Oto co Prawo i Sprawiedliwość obiecało swoim wyborcom: dodatek 500 zł miesięcznie do każdego dziecka? minimalną stawkę godzinową dla umowyzlecenia

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Lekarstwo na kryzys o oszczędnościowych zamierzeniach rządu. Krzysztof Pankowski, CBOS

Lekarstwo na kryzys o oszczędnościowych zamierzeniach rządu. Krzysztof Pankowski, CBOS Lekarstwo na kryzys o oszczędnościowych zamierzeniach rządu Krzysztof Pankowski, CBOS 1 Ostatnio w związku z kryzysem pogarsza się sytuacja finansowa i budżetowa wielu krajów Unii Europejskiej. Czy, Pana(i)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT USTAWY WYNIKI GŁOSOWANIA SKUTKI FISKALNE PRZYJĘCIA USTAWY

PRZEDMIOT USTAWY WYNIKI GŁOSOWANIA SKUTKI FISKALNE PRZYJĘCIA USTAWY KTO JAK GŁOSOWAŁ? KALENDARIUM FINANSÓW PUBLICZNYCH 2001-2011 M. Guzikowski (FOR), W. Wojciechowski (FOR) 24.01.2011 Zestawienie prezentuje najważniejsze zmiany w dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, i inne działania UE zwalczające bezrobocie ludzi młodych

Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, i inne działania UE zwalczające bezrobocie ludzi młodych Szkic europejskich tendencji w zakresie kształtowania polityk ułatwiających wejście osób młodych na rynek pracy. Gwarancja dla młodzieży, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, i inne działania

Bardziej szczegółowo

NA CZYM POLEGA PROBLEM?

NA CZYM POLEGA PROBLEM? NA CZYM POLEGA PROBLEM? 8 MLD ZŁROCZNIE tracąpolskie gminy, powiaty i województwa wskutek nieprzemyślanych decyzji legislacyjnych Inicjatywa obywatelska W obronie interesów samorządów, a co za tym idzie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Polski

Sytuacja gospodarcza Polski Sytuacja gospodarcza Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 4 czerwca 2014 r. Plan prezentacji I. Bieżąca sytuacja polskiej gospodarki II. III. Średniookresowa perspektywa wzrostu gospodarczego polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne. Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny Aspekty ekonomiczne i społeczne Dr Stanisław Cios Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nieco historii Instalacje naftowe w Polsce, początek XX w. Nieco historii

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna Unii Europejskiej

Polityka społeczna Unii Europejskiej dr Aleksandra Borowicz Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Polityka społeczna Unii Europejskiej Polityki społeczne Unii Europejskiej Polityka w dziedzinie zatrudnienia Polityka społeczna Polityka w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA

Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Andrzej Sobczyk PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA PLANOWANIE STRATEGICZNE ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA Terytorium i mieszkańcy Jeżeli rozwój lokalny dotyczy zarówno jednostek, jak

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI Konsolidacja środowiska. Aktywność obywatelska. Zdrowie i usługi społeczne. Sytuacja demograficzna Polski

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna Wprowadzenie. Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/

Administracja publiczna Wprowadzenie. Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/ Administracja publiczna Wprowadzenie Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/ Główne idee normatywne współczesnego państwa Suwerenność narodu, która zakłada państwo narodowe i demokrację

Bardziej szczegółowo

Raport o rynku pracy w województwie śląskim

Raport o rynku pracy w województwie śląskim Raport o rynku pracy w województwie śląskim Katowice Marzec 2013 I. Wnioski Realizacja programu inwestycji publicznych, który proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej w programie Nowa strategia dla Polski,

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy. Nasze propozycje to nie puste hasła, ale konkretne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PĘTLE ROZWOJU O POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI

PĘTLE ROZWOJU O POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI PĘTLE ROZWOJU O POLITYCE GOSPODARCZEJ POLSKI Sytuacja gospodarcza na przełomie poprzedniej i obecnej dekady bardzo wysokie i gwałtownie rosnące bezrobocie bardzo niska stopa aktywności zawodowej niska

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r. STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci Warszawa, 1 czerwca 2013 r. Kryzys najbardziej dotknął biednych. W 2012 roku dochody na osobę wyniosły 1270 zł i były niższe o 0,2% niż

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

2. Obecny układ wyborczy zawarliśmy jednorazowo. Następne wybory do Sejmu, Senatu, a także rad narodowych muszą być w 100 proc. demokratyczne.

2. Obecny układ wyborczy zawarliśmy jednorazowo. Następne wybory do Sejmu, Senatu, a także rad narodowych muszą być w 100 proc. demokratyczne. MATERIAŁ ĆWICZENIOWY nr 3. Przeanalizujcie program wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność i uzupełnijcie zapisy w tabeli. PROGRAM WYBORCZY KOMITETU OBYWATELSKIEGO SOLIDARNOŚĆ PRZY LECHU WAŁĘSIE JAK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA EUROPEJSKA Pomoc Osobom Niesamodzielnym Prezentacja Projektu Ustawy Senat RP, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, 14 maja 2013 Zofia Czepulis-Rutkowska Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013 1963-2013 ocena netto mijającego roku Niemal od początków swojej działalności badawczej OBOP teraz TNS Polska zwykle pod koniec roku zwracał się do Polaków z prośbą o podsumowanie starego roku. Pytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu

Samorząd lokalny a Unia Europejska konferencja w Golubiu-Dobrzyniu Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke, kilkudziesięcioosobowa grupa samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego przybyła w sobotę do Golubia-Dobrzynia, by wziąć udział w dwudniowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Z informacji uzyskanych od Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że z kwoty przeznaczonej na pożyczki i zwiększenie pożyczek z budżetu państwa przewidzianych w ustawie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

Pomysłodawca i założyciel

Pomysłodawca i założyciel Pomysłodawca i założyciel Maciej Wroński Przedsiębiorca i pomysłodawca Federacji MSP. Autoryzowany dealer firmy KOMANDOR. Obserwując przez wiele lat swej działalności sposób funkcjonowania systemu podatkowego

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński. Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału

Proces Boloński. Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału Proces Boloński Dostosowywanie edukacji do wymogów kapitału Założenia procesu Proces Boloński polega na szeregu reform narzuconych uniwersytetom w dziedzinie finansowania, zarządzania i programów nauczania.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MWO-R1 MAJ 2016 Uwaga: Akceptowane są wszystkie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji.

Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji. SZKOCJA ZMIENIA SIĘ NOWY POCZĄTEK. Szkocki parlament uzyskuje nowe uprawnienia. Zostały one uzgodnione i zagwarantowane przez pięć głównych partii politycznych Szkocji. Uczynią Holyrood jednym z najpotężniejszych

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo