Pogorzany brama do świata skarbów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pogorzany brama do świata skarbów"

Transkrypt

1 Pogorzany brama do świata skarbów

2 Skąd wziął się temat: Brama do utraconego świata Brama do skarbów świata Brama do zaginionego świata Wejściem do tego świata skarbów - podróży w czasie jest mapa świata sprzed przewrotu kopernikańskiego dostępna w szczyrzyckim klasztorze (jedyna w Polsce XIX-wieczna kopia mapy z Ebstorf z 1234r). Jej ponadnaturalna wielkość, kształt, wygląd oraz zawartość predestynują ją do miana symbolicznej bramy, którą przejść można do innego wymiaru: historii, przyrody, legend, zapomnianych zwyczajów, zabaw, tańca i muzyki oraz smaków obecnych w Pogorzanach, Szczyrzycu i najbliższej okolicy.

3 Zasoby Pogorzan i pomysły na ofertę: Istnieje Co turysta może zobaczyć w Pogorzanach i okolicy? Klasztor, cudowny obraz Matki Boskiej, sztuka sakralna, Grodzisko Browar klasztorny Wioska indiańska Diabli kamień i związana z nim legenda, Pustelnia duchowość miejsca, Muzeum klasztorne z Mapą świata Miejsca pamięci, mogiłki Szlaki turystyczne w Beskidzie Wyspowym Izba regionalna Amfiteatr Do zrealizowania ścieżka edukacyjno przyrodnicza na Ciecień w formie pieszej i rowerowej odnowienie szlaku żołnierzy AK

4 Zasoby Pogorzan i pomysły na ofertę: Co turysta może przeżyć w Pogorzanach i okolicy? Istnieje Udział rodzin w imprezach: Pieśni, Tańca i Muzyki Ludowej, Dniu Ziemi Szczyrzyckiej, Owocobraniu i jarmarku cysterskim. Degustacja żywności regionalnej i lokalnej, stoiska z produktami lokalnymi. Koncerty w Gościńcu Św. Benedykta Do zrealizowania: 1. Gra terenowa z mapą W poszukiwaniu dzikowego skarbu typu quest. W oparciu o mapę grupa przemierza wytyczoną trasę, której główne punkty związane są z legendą o powstaniu klasztoru w Szczyrzycu (kamień diabelski), historią średniowieczną i współczesną (zabudowania historyczne w Szczyrzycu klasztor, kapliczki, browar, pustelnia, miejsca pamięci) prowadząc aż do wczesnośredniowiecznego Grodziska (531 m), z którym wiąże się legenda o dzikowym skarbie. Tu też będzie ukryty skarb, którego znalezienie jest kulminacją gry.

5 Zasoby Pogorzan i pomysły na ofertę: Do zrealizowania, c.d.: 2. Gra terenowa dla młodzieży śladami partyzantów gra terenowa prowadząca poprzez miejsca związane z walkami AK oddział partyzancki Topór, poszukiwaniem lejów po bombach, aż na Grodzisko gdzie znajdował się schron partyzancki OP Topór 3. Spotkania tematyczne dla dzieci - W bajkowym świecie : - Janko Muzykant warsztaty gry na instrumentach, śpiewu i tańca regionalnego przeplatane opowieściami o dawnym życiu na wsi, o dawnej szkole (na kanwie opowieści spisanych w Piękna jest Szczyrzycka Ziemia ). - Świat smaków warsztaty kulinarne dla dzieci. Nauka i zabawa w wyrabianie tradycyjnych pokarmów typu masło, ser, ciasta, placki na sodzie, płatki owsiane, itp. - Czarodziejski młynek - warsztaty mielenia mąki, robienia zakwasu, wypieku chleba połączone z degustacją - Ida święta - warsztaty robienia plam wielkanocnych, wieńca dożynkowego, ozdób choinkowych, itp. - Na jagody regionalne opowieści i motywy baśniowe stają się kanwą warsztatów bibułkarskich, wycinanek, filcowania, wyrobu papieru czerpanego Oferta dla wycieczek przedszkolnych, dla rodzin z dziećmi.

6 Zasoby Pogorzan i pomysły na ofertę: Co turysta może kupić w Pogorzanach i okolicy? Istnieje lokalne piwo szczyrzyckie lokalne kulinaria (tylko podczas świąt) Do zrealizowania reprodukcja mapy świata z zasobów muzeum przyklasztornego lokalne produkty kulinarne: soki, miody, chleby na zakwasie, kołacze, ciasteczka, miód z mniszka lekarskiego biżuteria, sakiewki, pamiątki z filcu i innych naturalnych, tradycyjnych materiałów laleczki w strojach regionalnych, pacynki (tworzone w oparciu o legendy) widokówki z pieczątkami, obrazy (w różnych technikach) oraz rzeźby i wyroby z drewna (artyści ludowi) obrazki z Matką Boską Szczyrzycką wybicie monety z gryfem szczyrzyckim

7 Kto jest potencjalnym klientem? Temat wpisuje się w trendy: slow (pragnienie spowolnienia szaleńczego tempa życia); autentyzm, lokalność, swojskość (unikatowe przeżycia, ucieczka od masowości, nadmiernej komercjalizacji); powrót do korzeni (tęsknota za prawdziwymi wartościami, pragnienie rodziców, a szczególnie dziadków, by najmłodsze pokolenie mogło poznać i docenić prawdziwe wartości, piękno świata); zrób to sam (doskonalenie własnych umiejętności związanych z pasją, zainteresowaniami); edutainment (nauka poprzez zabawę) Stąd głównymi klientami będą: Dzieci w wieku 3-12 lat (grupy zorganizowane) Rodziny z dziećmi (weekendowa turystyka) Seniorzy (PTTK, Uniwersytet III Wieku) turystyka sakralna i sentymentalna Dziadkowie z wnuczkami (senior rodu może się podzielić swoją wiedzą o świecie, doświadczeniem z wnuczkiem)

8 Ocena szans na sprzedaż oferty Wiarygodność (wysokie uzasadnienie w zasobach) bardzo wysoka, łatwo ją uzasadnić, Atrakcyjność (zapotrzebowanie odbiorcy) tak rozumiana oferta daje duże szanse na wpisanie się trend edutainmentu Oryginalność(wyróżnialność na tle innych miejscowości) możliwość funkcjonowania jako strażniczka lokalnych, tradycyjnych wartości, dawnego świata, starych dobrych czasów.

9 Idea tworzenia miejscowości tematycznej wpisuje się w Plan odnowy miejscowości Pogorzany na lata Kierunek Rozwój bazy turystycznej Oznaczenie dróg spacerowych i rowerowych Tworzenie korzystnych warunków do powstawania działalności gospodarczej Oznaczenie istniejących zabytków i ciekawych miejsc, z krótkim opisem historycznym Zbudowanie zakątka biesiadnego Kierunek Poprawa warunków czynnego udziału mieszkańców w życiu kulturalno-rozrywkowym Prężniejsze działanie Koła Gospodyń Wiejskich, powstanie nowych Klubów np. emeryta Utworzenie klubu, świetlicy dla dzieci i młodzieży, w której mogłyby spędzać aktywnie czas Utworzenie placu zabaw dla dzieci (zjeżdżalnie, piaskownica, huśtawki, itp.) Kierunek Aktywizacja osób pozostających bez pracy na terenie sołectwa Szkolenia w zakresie wykorzystania zdolności i umiejętności mieszkańców (rzemiosła i rękodzieła artystycznego) Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

10 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Zmiany w statucie NGO umożliwiające prowadzenie działań odpłatnych w obszarze oferty oraz dodanie celów i działań do statutu tak by można było zwiększyć możliwości absorpcji środków pomocowych Powołanie podmiotu mogącego prowadzić działalność gospodarczą przy skorzystaniu z bezzwrotnej dotacji (np. spółdzielni socjalnej) Dostosowanie lokalu, np. siedziby OSP do prowadzenia warsztatów, szkoleń, itp. (inwestycje możliwe do sfinansowania np. w ramach tworzenia spółdzielni socjalnej) Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie pisania i rozliczania projektów Nawiązanie ścisłej współpracy z MT w Kostrzy - Sadku i Wioską indiańską celem opracowania wspólnej, zintegrowanej oferty (współpraca a nie konkurencja) Stworzenie ulotek i innych materiałów reklamujących ofertę Promocja oferty na portalach dot. MT, LGD, gminy Jodłownik Reklama bezpośrednia oferty warsztatów dla dzieci (przedszkola, szkoły)

11 Możliwość realizacji działań MT w formie przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej) Utworzenia kapitału początkowego przez członków założycieli ze środków Funduszu Pracy (środki do 400% przeciętnego wynagrodzenia) lub z EFS w wysokości 20 tyś. na osobę (max. 200 tyś na podmiot) Wsparcie pomostowe na każdego członka/pracownika spółdzielni socjalnej przez okres 6msc. (w uzasadnionych przypadkach 12 msc.) w wysokości 800zł. Część wynagrodzenia odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce jw. za zatrudnionego może podlegać finansowaniu przez 24 msc. z Funduszu Pracy (w pełnej wysokości od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 msc., do wysokości odpowiadającej miesięcznej wysokości składki (zwrotu dokonuje starosta na podstawie udokumentowanego wniosku, w terminie 30 dnia od jego złożenia).

12 Możliwość realizacji działań MT w formie przedsiębiorstwa społecznego (np. spółdzielni socjalnej) Możliwość zastosowania przez gminę klauzuli społecznej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Możliwość korzystania z prac interwencyjnych, robót publicznych. Możliwość uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i wykonywać zadania własne samorządów. Fundusz ES system preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą przedsiębiorstw społecznych, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia. Pożyczki do 100 tyś zł Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,69% i 1,38%) Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania) więcej na:

13 Źródła finansowania działań miejscowości tematycznej I. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele szczegółowe 1) Zwiększenie kreatywności, kompetencji i aktywności obywateli. 2) Rozwój współpracy instytucji publicznych z obywatelami. 3) Wzmocnienie integracji i solidarności społecznej. II Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego na lata ) Oś priorytetowa 6 DZIEDZICTWO I PRZESTRZEŃ REGIONALNA 2) Oś priorytetowa 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 3) Oś priorytetowa 10 WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW III Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ) Priorytet 6 Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich IV Środki samorządowe Mecenat kulturalny

14 Realizator projektu Lider projektu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych ul. Krasickiego 18 I p Kraków tel./fax Animator: Marta Lulewicz tel

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ BIULETYN OWES OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 04/2015 Szkoła Liderów ES, Laboratorium Animacji Społecznej, Animacja Lokalna, Studium Budowania Partnerstw. Inicjatywy lokalne, Akademia ES, Współpraca

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni Sobolewski, Paweł Klimek, Jarema Piekutowski 1 Zachodniopomorska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Europejski Fundusz Rolny Europa inwestująca w obszary wiejskie. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ SZKOLENIA Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok

Katalog Ofert. Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA. Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Nidzica, 2013 rok 1 Opracowanie: www.cdpp.org.pl Nakład: 1500 egzemplarzy Nidzica, 2013 rok Katalog Ofert Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA Projekt OWES współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zadania do realizacji w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader + (lata 2006 2008) na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny. Opracowanie i wydanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Karty Projektów

Załącznik 5. Karty Projektów Załącznik 5. Karty Projektów Karta projektu nr 1 Zagospodarowanie terenów Góry Chełmskiej wraz z podnóżem Etap I Opracowanie koncepcji turystycznorekreacyjnego zagospodarowania terenów Góry Chełmskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków.

Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie 1.1 Blisko Przyrody wsparcie infrastruktury turystycznej w ramach nadbaryckiego systemu szlaków. Przedsięwzięcie to wpisuje się w cel ogólny 1 Tworzenie spójnej oferty turystycznej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę

GMINA DZIERŻONIÓW. PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę WNIOSEK O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU W KATEGORII WSPÓLNOTA OBYWATELSKA GMINA DZIERŻONIÓW PARTNERSTWO LOKALNE czyli wszystkie konie w jedną stronę Dzierżoniów, 22.01.2014r. Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa Świątniki Górne, 19 maja 2015 r.

Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa Świątniki Górne, 19 maja 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD Blisko Krakowa Świątniki Górne, 19 maja 2015 r. 1. Działalność LGD Blisko Krakowa w latach 2008-2015, podsumowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2. Przedstawienie założeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno

Program. Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013. 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Program Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2013 19-20 września Szczecin/Nowe Warpno Terytorium społecznie odpowiedzialne współpraca finansowanie idee doświadczenia Organizator główny: Współorganizatorzy:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Krzemienny Krąg Emilia Kaleta, Paweł Walczyszyn Kwiecień 2015 rok Program spotkania 1. Nowe zasady funkcjonowania LGD oraz możliwości

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo