WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I"

Transkrypt

1 WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE G. ZADANIA BADAWCZE NIEPUBLIKOWANE H. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I. EKSPERTYZY I OPINIE 1

2 A. MONOGRAFIE 1. Źródła obniżki kosztów w przemyśle mięsnym, współautor T. Pyzik, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa O prawie wartości w rozrachunku gospodarczym, PWN, Warszawa Kierunki przebudowy systemu finansowego przedsiębiorstw przemysłowych, Państwowe Wydawnictwo Gospodarcze (PWG) Zagadnienia równowagi monetarnej w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa Pieniądz w gospodarce socjalistycznej (zarys teorii), PWN, Warszawa Zagadnienie istoty i funkcji pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWE Ogólne problemy funkcjonowania finansów w gospodarce socjalistycznej, PWE The System of Planning in a Socialist Economy, Institute of National Planning (INP), Cairo The Financial Mechanism of a Socialist Economy, INP, Cairo The Short Term Financial Planning and the Market Equilibrium, INP, Cairo The national Budgeting in Polish Practice, INP, Cairo The Organization of the Monetary Turnover end Settlements in a Socialist Economy, INP, Cairo Some Remarks on the Problem of Pricing in a Socialist Economy, INP, Cairo Problemes de la planification finansiere dans une economie sociasliste, PWN, Warszawa Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE 1967 (5 wydań zmienianych w latach 1969, 1972, 1980, 1986). 16. Sporne zagadnienia teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa Ceny i akumulacja w gospodarce uspołecznionej, PWN, Warszawa System ekonomiczno-finansowy uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa Planowanie finansowe, PWN, Warszawa Podstawy teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWE Money and Finance in Socialist Economies in the Course of Reforms, Fern Universität Hagen, Hagen Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy, PWE, Warszawa Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1991 (10 wydań zmienianych do roku 2000). 24. Teoria pieniądza, Poltext, Warszawa 1992, 1993 i Polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1994, (6 wydań) 26. Międzynarodowe stosunki finansowe, Wydawnictwo Prywatnej Wabia, Warszawa 1996, Ryzyko bankowe, Wydawnictwo Prywatnej Wabia, Warszawa 1996, Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa 1997, 1998, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań Teoretyczne podstawy reformy podatku w Polsce, autorstwo rozdziałów 1 i 2 oraz udział w redakcji całości, Difin, Warszawa

3 B. PODRĘCZNIKI 1. Kontrola i analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa Finanse przedsiębiorstw przemysłowych (skrypt), 4 wydania w latach Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, PWG, Warszawa Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw handlowych, PWG Finanse przedsiębiorstw przemysłowych (współautor J. Lindner) PWN, Warszawa Łódź Finanse i kredyty, (współautor J. Lindner) (skrypt cz. I i II) PWN, Warszawa Łódź Finanse w gospodarcze socjalistycznej, PWE Warszawa 1960, (11 wznowień, w tym 7 zmienianych). 8. Instytucje finansowe, (skrypt), SGPiS, Warszawa 1960 i 1963 maszynopis powielany. 9. Instytucje finansowe, PWE, Warszawa Finanse i kredyt, Ośrodek Doskonalenia Kadr w Resorcie Finansów (cz. I i II), Warszawa Financial Planning (skrypt), Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się, SGPiS, 3 wydania: Warszawa 1970, 1972 i Planification financiére (skrypt), Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się, SGPiS, Warszawa Finanse organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa, 1977 i zmienione Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi, PWE, Warszawa 1978, 1980 i zmienione Planification des flux financiérs, (skrypt), Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się, SGPiS. Warszawa Finanse. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, (współautorki: B Gruszka i J. Rudowska), SGPiS, Warszawa Bilans płatniczy, rozdz. 7 w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. W. Iskra, Fundacja WSEE, Warszawa Rynki finansowe, cz. I, rozdz. 5 w: Bankowość, red. W.L. Jaworski i Z. Zawadzk, Poltext, Warszawa Wprowadzenie do finansów, rozdz. 1 5 w: Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2003, 2005,

4 C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE 1. Ceny i rentowność przedsiębiorstwa przemysłowego, Seria Biblioteki Rady Robotniczej, PWE, Warszawa 1957, 1958 i 1960, w roku 1963 jako I wydanie w Serii Biblioteki Samorządu Robotniczego. 2. Produkcja dodana, zysk, fundusze. Wielkie Organizacje Gospodarcze, PWE, Warszawa 1976,

5 D. PRZYCZYNKI NAUKOWE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH 1. La planification budgetaire dans le système de planification économique en Pologne, w: Les prévisions budgetaires dans le cadre de prévisions économiques et leurs adaptations, Université de Genf The Distrubution of the National Income and Money Circulation in a Socialist Economy, w: Studies on the Theory of Reproduction and Prices, PWN, Warszawa Rol dienieżnogo obraszczenija w raspriedieleniji obszczestwiennogo produkta w socjalisticzeskoj ekonomikie, w: Oczerki po tieorii socjalisticzekogo wosproizwodstwa i cen, PWN, Warszawa Finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów (współautor J. Boguszewski), w: Finanse Polski Ludowej w latach , PWE, Warszawa The Distribution of the National Product and Money Circulation in a Socialist Economy, w: Problems of Economic Theory and Practice in Poland Studies on the Theory of Reproduktion and Practice in Poland Studies on the Theory of Reproduction and Prices, PWN, Warszawa O istocie i funkcjach finansów socjalistycznych, w: Istota i funkcje finansów socjalistycznych zagadnienia dyskusyjne, PWE. Warszawa Finance within the Process of Balanced Growth of the Socialist Economy, w: Public Finance Policy and Techniques for Economic Stability and Balanced Economic Growth Institut Iternational de Finances Publiques, IIFP, La Haye, Paris, Saarbrűcken Teoria kredytu a rozliczenia pieniężne, w: Rozliczenia pieniężne w gospodarce socjalistycznej. Zagadnienia dyskusyjne, PWE, Warszawa Pieniądz w różnych modelach zarządzania gospodarką socjalistyczną, w: Teoria pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa The Role of State Budget in the Inter-Sectoral and the Inter Divisional Distribution of The National Income the People s Republic of Poland (współautor B. Blass), w: The Budget and the Distribution of the National Income, IIFP, York, Paris, Saarbrűcken Finančná Rovnováha v procese Hospodáraskeho Rastu, w: Finančná Rovnováha a Monetárna Politika, Wysoká Škola Ekonomická v Bratislave The Role of Finance in Socjalist Economic Planning, w: Problems of Economic Theory and Practice Finances and Banking, PWN, Warszawa Finances of Socialist and Enterprises, w: Problems of Economic Theory and Practice in Poland, PWN Wynik działalności przedsiębiorstwa w systemie cen obiektywnie uzasadnionych, w: Wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zagadnienia dyskusyjne, PWE, Warszawa Współzależność parametrów i strumieni finansowych, w: Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa Recent Changes and Proposals for Change in the Administration of the Turnover Tax in Some Socialist Countries (współautor M. Orłowski), w: Innovations in Tax Policy, IIFP, Lyon, Paris, Saarbrűcken Methods of the Calculation of Cost-Benefit in the Construction of Seaports, w: New Methods of Making Budgetary Choices, IIFF, Budapest, Paris, Saarbrűcken Problemy równowagi pieniężno-rynkowej w aktualnej polityce gospodarczej, materiały na Konferencję Ekonomistów Śląskich, PTE, Katowice Problemy wspólnej waluty krajów socjalistycznych, materiały na konferencje naukową Problemy monetarno-walutowe, Spis, Warszawa Zagadnienia reformy systemu budżetowego, w: Przebudowa systemu budżetowego PRL, PWE, Warszawa Comment on the Paper of Professor Theo Stevens: The Impact of Growth and Inflation on Taxation, w: Inflation, Economic Growthand Taxation, IIPF, Alba, Barcelona Finanse i kredyt w Polsce Ludowej w okresie , w: Polska. Zarys Encyklopedyczny, PWE, Warszawa

6 23. Rola finansów w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski Ludowej, w: Finanse Polski Ludowej w trzydziestoleciu , PWE, Warszawa Planowanie finansowe w nowym systemie ekonomiczno-finansowym, materiały na konferencję Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Opole Rola systemu bankowo-kredytowego w oddziaływaniu na wyzwolenie rezerw w przedsiębiorstwie przemysłowym, materiały na konferencję Społeczne, ekonomiczne, finansowe i organizacyjne metody wyzwalania i wykorzystywania rezerw w gospodarce przedsiębiorstw, PTE Oddział w Opolu, Opole Les problémes actuels du rouble transferable, w : Unités et monnaies de compte, Editions Economica, Paris Financial Problems of State-Owned Enterprises in Eastern Europe, w: Secular trends of the Public Sector, IIFP, Editions Cujas, Paris Rola pieniądza w kształtowaniu procesów rzeczowych w gospodarce narodowej, materiały na konferencję naukową Wewnętrznie zgodny mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Spis, Warszawa Monetary Credit and Financial Issues in Economic Cooperation between East and West, w: Economic Relations between East and West, International Economic Association, Dresden 1978, (Mac Millan Press, London 1978). 30. La convertibilité du rouble tranferable, w: Reuevie d etudes comparatives est-ouest, Paris 1979, vol. 10, nr Cena jako stymulator innowacji, w: Cena jako stymulator innowacji, PWE, Warszawa Oddziaływanie systemu ekonomiczno-finansowego na wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, materiały na konferencję naukową Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rynkowych procesów innowacyjnych, SGPiS, Warszawa O reformie gospodarczej, w: Ekonomiści o reformie gospodarczej, t. I, PWE, Warszawa Increase of Real Income under Coditions of Increase of Prices, w: Tax Reliefs and Prices, IIFP, Cujas, Paris People s Republic of Poland, w: Handbuch der Finanzwiessenschaft, wyd. 4, t. 4, Mohr und Siebeneck, Tűbingen Rola pieniądza w kształtowaniu procesów rzeczowych w gospodarce narodowej, w: Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, PWE, Warszawa International Dept Crisis, w: Economic and Political Determinant Affecting East-West Economic Cooperation, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 454, Wrocław Komentarz do referatu: Rola polityki pieniężnej w stabilizowaniu gospodarki polskiej, w: Polityka finansowa, nierównowaga, stabilizacja, Instytut Finansów, Warszawa Finansowe włączenie przedsiębiorstwa państwowego w system gospodarczy, w: Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 186, Poznań Stopa procentowa w gospodarce rynkowej, w: Funkcjonowanie i zadania bankowości w procesie przebudowy systemu gospodarczego, Monografie i Opracowania nr 359, Warszawa To samo opracowanie opublikowano w Narodowym Banku Polskim w Materiałach i Studiach, Zeszyt 21, Warszawa Planowanie kredytowe i równowaga pieniężna, w: Reforma systemu finansowego Państwa, PWE, Warszawa System cen, w: Reforma systemy finansowego państwa, PWE, Warszawa Egzekwowanie ekonomicznej aktywności przedsiębiorstw przez system gospodarczy, w: Dylematy transformacji gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, Materiały i Prace IFGN, t. LXI, SGH, Warszawa Dodatnia stopa procentowa, czy waloryzacja depozytów i kredytów bankowych? w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, KeyTex. Warszawa

7 45. Dodatnia stopa procentowa w makroekonomicznym modelu gospodarki rynkowej. (IS-LM, czy waloryzacja depozytów i kredytów bankowych? w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, KeyTex. Warszawa Fiscal, Monetary and Price Developments, w: Poland International Economic Report 1991/1992, SGH, Warszawa Polityka pieniężna w procesie urynkowienia gospodarki, w: Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 666, Wrocław Ta sama pozycja przedrukowana w pracy zbiorowej: Rola polityki pieniężnej i finansowej w procesie przekształceń, Poltext, Warszawa Niezależność banków centralnych doświadczenia zagraniczne, w: Status banku centralnego doświadczenia i perspektywy, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich, w: Integracja europejska szanse i wyzwania dla polskiej bankowości, Forum Bankowe, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa Rynek pieniężny w Polsce, w: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków History and Present Features of Polish Banking, w: Banking Cultures of the World, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt a/main. 52. Zmiany systemowe a warunki kształtowanie się stóp procentowych na rynku pieniądza w Polsce w 1996 roku, w: Finanse i Bankowość przekształcenia systemowe, cz. 2, Wydawnictwo Absolwent, Łódź Stopa procentowa w polityce banku centralnego, w: Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Dostosowania systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich, w: Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa Historia podatków do końca XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Encyklopedia podatkowa. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa Podatki, kredyt publiczny, deficyt budżetowy dylematy wyboru, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. I, Finanse publiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań Zarządzenie długiem publicznym, w: Dylematy średniookresowej strategii finansowej, Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa Polityka gospodarcza, polityka fiskalna, polityka pieniężna, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, red. K. Jajuga i M. Łyszczak, t. I, Wrocław Polityka pieniężna dla Polski, referat na VII Kongresie Ekonomistów Polskich PTE Warszawa 2001, Sesja II, zeszyt 6. Także w tomie II wydania referatów na kongres: Jaka polityka gospodarcza dla Polski? Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa Uwagi o przedmiotowym zakresie teorii finansów przedsiębiorstw, w: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i w praktyce, red. J. Mickiewicz, SGH, Warszawa W pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Urszuli Wojciechowskiej Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, Część II, Elementy diagnozy stanu płynności polskiej gospodarki w okresie transformacji, rozdz. 4. Płynność finansowa w okresie poprzedzającym transformację polskiej gospodarki, rozdz. 6. Wpływ polityki pieniężnej banku centralnego na płynność finansową polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki oraz Część III Makroekonomiczny model warunków płynności finansowej w gospodarce rynkowej, rozdz. 11. Przedmiotowa i podmiotowa struktura modelu, rozdz. 12. Obroty pieniężne w makroekonomicznym modelu gospodarki rynkowej, rozdz. 13. Zasoby pieniądza w gospodarce, rozdz. 14. Określenia makroekonomicznego modelu warunków płynności finansowej w gospodarce rynkowej, rozdz. 15. Ocena makroekonomicznych warunków zachowania płynności finansowej w gospodarce polskiej w latach

8 E. ARTYKUŁY NAUKOWE PUBLIKACJE W PERIODYKACH 1. Mobilizacja zasobów wewnętrznych jako źródło finansowania inwestycji, Finanse 1952, nr Jeszcze raz o mobilizacji zasobów wewnętrznych, Finanse 1953, nr O metodzie nauczania analizy działalności gospodarczej, Szkoła Ekonomiczna 1953, nr Nowe zasady rozliczeń z budżetem (współautor Z. Rostkowski), Finanse 1953, nr W sprawie metody opracowania limitów planu finansowego dla przedsiębiorstw przemysłowych, Finanse 1954, nr O niektórych problemach normowania środków obrotowych, Finanse 1954, nr Mobilizujące oddziaływanie jednolitych cen zbytu na obniżenie kosztów własnych, (współautor A. Świtalski), Finanse 1954, nr Przyczynek do zagadnienia istoty kosztów własnych w gospodarce socjalistycznej, Finanse 1955, nr O pogłębienie funkcji kontrolnej kredytu krótkoterminowego, Finanse 1956, nr W sprawie uwag Profesora Wierzbickiego na temat istoty socjalistycznego kredytu, Finanse 1956, nr Uwagi o istocie rozrachunku gospodarczego, Finanse 1956, nr Rozrachunek gospodarczy a system rozliczeń między przedsiębiorstwami, Wiadomości Narodowego Banku Polskiego 1956, nr Fundusze własne przedsiębiorstw i kredyt normatywny, Finanse 1957, nr O istocie finansów i kredytu, Finanse 1957, nr System kredytowy a budżet państwa, Wiadomości NBP 1957, nr W sprawie kredytu i praktyki krótkoterminowego kredytowania, Finanse 1957, nr Z problematyki planowania obiegu pieniężnego, Finanse 1957, nr Podział akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw państwowych, Finanse 1957, cz. I, nr 10; cz. II, nr Rozmieszczenie zasobów pieniądza gotówkowego wśród grup społecznych ludności, Finanse 1957, nr Bank a przedsiębiorstwo, (współautor W. Jaworski), Wiadomości NBP 1957, nr W sprawie zabezpieczenia siły nabywczej pieniądza, Wiadomości NBP 1957, nr O stałym i czasowym zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na środki obrotowe, Wiadomości NBP 1957, nr Koszty własne w systemie finansowym przedsiębiorstw, Wiadomości NBP 1957, cz. I, nr 11; cz. II, nr Środki obrotowe przedsiębiorstw i ich finansowanie, Wiadomości NBP 1958, nr O zapasach, kredycie i pieniądzu inaczej, Wiadomości NBP 1958, nr 8, cz I, nr 10; cz. I, nr Dyskusja o inflacji, Finanse 1958, nr Zagadnienia zysku przedsiębiorstw w tezach systemu finansowego, Finanse 1958, nr Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych, Finanse 1959, nr Granice akcji kredytowej, Finanse 1959, nr Finansowanie inwestycji we Francji, Finanse 1959, nr Finansowanie przedsiębiorstw państwowych we Francji, Finanse 1959, nr Reforma finansowa we Francji, Finanse 1959, nr O pieniądzu transakcyjnym i oszczędnościach, Wiadomości NBP 1960, nr Problematyka teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, Finanse 1960, nr Jeszcze raz o akcji kredytowej, Wiadomości NBP 1960, nr Mierniki nakładów pracy w bankowej kontroli funduszu płac, Finanse 1960, nr W sprawie teorii finansów, Finanse 1960, nr System fiančovani podniku v Polsku, Finance a Uvěr 1960, nr Finaciranje drżawnih poduzeca u kapilistickih zemljama, Ekonomski Pregled 1960, nr Niektóre zagadnienia metodologiczne planowania pieniężnych dochodów i wydatków ludności, Finanse 1961, nr Socjalistyczny pieniądz a złoto, Finanse 1961, nr Pieniądz jako miara wartości w gospodarce socjalistycznej, Finanse 1961, nr Funkcje kredytu bankowego w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1961, nr Zagadnienie równowagi monetarnej w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1961, cz. I nr 9; cz. II nr Spór o rzeczową formę pieniądza w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1961, nr Zagadnienie dyrektywności planu kredytowego i kasowego, Wiadomości NBP 1962, nr 2. 8

9 47. Marksowskie prawo obiegu pieniężnego i jego wykładnia, Wiadomości NBP 1962, nr Kilka uwag w sprawie przedmiotu i metody nauk finansowych, Finanse 1962, nr Oprocentowanie, rachunek ekonomiczny i bodźce, Finanse 1962, nr Z historii sporu o związek socjalistycznego pieniądza ze złotem, Finanse 1962, nr Sporne problemy teorii pieniądza w traktacie ekonomicznym B. Minca, Wiadomości NBP 1962, nr Wskaźniki dynamiczne w analizie zjawisk pieniężnych, Wiadomości NBP 1963, nr Funkcje i formy bilansu finansowego państwa, Finanse 1963, nr Finansowanie przedsiębiorstw przemysłowych w krajach socjalistycznych, Wiadomości NBP 1963, nr Rola zysku w mechanizmie gospodarki socjalistycznej, Ekonomista, 1964, nr IV. 56. Kryteria oceny racjonalności gospodarki finansowej przedsiębiorstwa socjalistycznego, Finanse 1964, nr Przed reformą systemu finansowego przedsiębiorstw, Wiadomości NBP 1964, cz. I, nr 9; cz. II, nr Finanse w procesie zrównoważonego wzrostu w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1964, nr Normatywy, zapasy, inwestycje przedsiębiorstw, Finanse 1965, nr Studia finansowe po reformie studiów ekonomicznych, Finanse 1965, nr Gospodarka i system finansowy Zjednoczonej Republiki Arabskiej, Finanse 1965, nr Problems of Pricing in Poland, Egypte Contemporaine 1966, nr Wieloletnie planowanie finansowe w przedsiębiorstwie przemysłowym, Finanse 1966, nr Formuły równowagi a wzrost gospodarczy, Finanse 1966, nr Struktura cen, realność akumulacji, podatek obrotowy, Finanse 1966, nr Obieg transakcyjny, obieg dochodowy i prawo obiegu pieniężnego, Finanse 1966, nr Les relations finaciéres entre secteurs agricole et industriel, Économie Rurale 1966, nr Za dynamickie chapani socjalistickie teorie bankovniho uvéru, Finance a Uvér, 1967, nr Podatek od wynagrodzeń, czy podatek rodzinny? Finanse 1968, nr W sprawie zysków w gospodarce socjalistycznej, Ekonomista 1968, nr Początek działalności kredytowej w Polsce przedwrześniowej, Wiadomości NBP 1968, nr Rentowność i rozliczenia z tytułu zysku przedsiębiorstw, Finanse 1969, nr Kredyt bankowy w służbie rozwoju gospodarki narodowej, Finanse 1969, nr System finansowy i wskaźniki dyrektywne, Finanse 1969, nr Decyzje inwestycyjne i finansowanie inwestycji, Życie Gospodarcze 1969, cz. I, nr 9; cz. II, nr Kierunki rozwoju systemu zarządzania i rola pieniądza, Wiadomości NBP 1969, nr Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, Bank i Kredyt 1971, nr Dynamiczny czy statyczny system finansowy? Finanse 1971, nr Obrót wartości majątku a system finansowy przedsiębiorstw państwowych, Finanse 1971, nr Własne fundusze obrotowe przedsiębiorstw, Finanse 1971, nr Finansowy układ zasilania, Finanse 1972, nr Bank a przedsiębiorstwo, Bank i Kredyt 1972, nr System pieniężno-finansowy Algierii, Finanse 1972, nr Ewolucja systemu finansowego przedsiębiorstw, Problemy Organizacji 1973, nr Kierunki doskonalenia systemu finansowego przedsiębiorstw, Nowe Drogi 1973, nr Ewolucja systemu finansowego w Polsce Ludowej, Gospodarka Planowa 1974, nr Zagadnienia stabilności cen w gospodarce socjalistycznej, Prace i Materiały Zakładu Badań Cen Państwowej Komisji Cen 1974, nr Funkcje cen i ich system racjonalny, Prace i Materiały Zakładu Badań Cen Państwowej Komisji Cen 1974, nr Finanse a rozwój społeczno-gospodarczy kraju, Studia Finansowe 1974, nr Kredyt bankowy jako instrument kierowania gospodarką narodową, Bank i Kredyt 1975, cz. I nr 1; cz. II, nr Przyszłość złota, Polityka 1975, nr Rola podatków w systemie zarządzania gospodarką narodową, Materiały i Prace IFGN SGPiS 1975, t Pieniądz światowy a pieniądz międzynarodowy, Bank i Kredyt 1976, nr Aktywna polityka cen i płace realne, Ideologia i Polityka 1976, nr Procent jako instrument kierowania gospodarką socjalistyczną, Bank i Kredyt 1976, nr 8. 9

10 96. Problemy rozwoju socjalistycznej przedsiębiorczości, Nowe Drogi 1977, nr Socialist Money and International Settlements, Oeconomica Polana 1978, nr Umacnianie wartości pieniądza, Bank i Kredyt 1978, nr Efektywność wykorzystania kredytów bankowych, Rada Narodowa, Gospodarka Terenowa i Administracja 1978, nr Typy funduszów nabywczych w procesie podziału produktu społecznego i dochodu narodowego w formie rzeczowej, Materiały i Prace IFGN SGPiS 1979, t. X Umocnienie roli pieniądza w kierowaniu procesami społeczno-ekonomicznymi, Materiały i Prace IFGN SGPiS 1979, tom XII Efektywność gospodarowania, Ideologia i Polityka, 1979, nr Rola pieniądza w kształtowaniu procesów rzeczowych, Gospodarka Planowa 1979, nr Zakres i formy centralnego regulowania cen przez państwo w gospodarce socjalistycznej, Prace i Materiały Zakładu Badań Cen Państwowej Komisji Cen, 1979, nr Obniżka kosztów własnych i poprawa efektywności działania, Ideologia i Polityka, 1979 nr Mechanizm presji inflacyjnej w gospodarce socjalistycznej, Ekonomista 1980, nr VI Rozwój teorii finansów w PRL, Finanse 1980, nr Centralne planowanie, Życie Gospodarcze 1980, nr Instrumenty centralnego sterowania, Życie Gospodarcze 1980, nr Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, Życie Gospodarcze 1980, nr Rozliczenia przedsiębiorstw z systemem finansowym państwa, Finanse 1981, nr Logika systemu, Finanse 1981, nr Rola kredytu bankowego w systemie funkcjonowania gospodarki, Finanse 1981, nr Reforma gospodarcza a banki, Bank i Kredyt 1981, nr Samorząd, przedsiębiorstwo, administracja, Polityka 1981, nr Samofinansowania inwestycji, Finanse 1982, nr Opodatkowanie wynagrodzeń w zreformowanym systemie finansowym Finanse 1982, nr 7, 118. Kongres Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych w Kopenhadze, Finanse 1982, nr Miejsce kredytów w systemie finansowym, Bank i Kredyt 1982, nr Bez złudzeń i uproszczeń, Życie Gospodarcze 1983, nr Formuła M. Kucharskiego, Życie Gospodarcze 1983, nr Polityka i system cen, Finanse 1983, nr Dobry i zły pieniądz, Finanse 1983, nr Kryteria racjonalności systemu finansowego, Finanse 1983, nr Racjonalny zakres zwrotnej i bezzwrotnej redystrybucji dochodów, Finanse 1983, nr Skarb państwa i bank centralny, Bank i Kredyt 1983, nr Miejsce i funkcje w racjonalnym systemie finansowym głównych jego ogniw, Finanse 1984, nr L experience des économies planifiées dans la mobilisation d l épargne, Cahiers de l Instytut des Sciences Économiques de l Université d Oran 1986, nr Credit a l economie et emission monétaire, Cahiers de l ISE de l Université d Oran 1986, nr Prix de marché, prix de revient, cuts sociaux, Cahiers de l ISE de l Université d Oran Obiektywne uwarunkowania czy chciejstwo, Życie Gospodarcze 1988, nr Stopa procentowa i stopa inflacji, Życie Gospodarcze 1988, nr Kwestia własności środków produkcji a efektywność gospodarowania, Ideologia i Polityka 1988, nr Jakie stosunki własności w socjalizmie? Wektory Gospodarki 1989, nr O własności i samorządności, Materiały, Analizy, Studia Stopa procentowa, kredyt i rynek kapitałowy, Ideologia i Polityka 1989, nr Nadzieje i obawy, Zagadnienia i Materiały (tygodnik KC PZPR) 1989, nr Parametricka uloha financnich, Finance a Uvér 1989, nr Co zamiast podatku obrotowego? Firma 1991, nr 6, 140. Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich, Bank i Kredyt 1996, nr Popyt na pieniądz i polityka pieniężna, Bank i Kredyt 1996, nr Polskie rynki finansowe w 1999 roku, Zeszyty Naukowe WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego, seria Ekonomia, Warszawa 2001, nr Bezpośrednio inflacyjny cel polityki pieniężnej, Myśl Ekonomiczna i Prawna WHiP, Warszawa Kryzys finansów publicznych w Polsce, Myśl Ekonomiczna i Prawna WHiP, Warszawa

11 145. Katedra Finansów i bankowości w SGPiS i w odrodzonej SGH, Bank i Kredyt 2006, nr 5 i 6. 11

12 F. REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE MASZYNOPISY POWIELANE 1. Finance within the Proces of Balanced Growth of the Socialist Economy, Institut International de Finance Publics The Budapest Congress Fedorowicz Zdzisław, Orłowski Mirosław, Recent changesand proposals change in the administration of the turnover tax in some socialist countries, Institute International de Finances Publiques, Congress d Istam-bul System finansowy w zarządzaniu gospodarką narodową, konferencja naukowa nt. Planowanie i zarządzanie jako system kierowania gospodarką narodową, SGPiS, Warszawa Problemy równowagi pieniężno-rynkowej w aktualnej polityce gospodarczej, referat na konferencję ekonomistów w Jaszowcu Śląskim, Katowice Ewolucja systemu finansowego przedsiębiorstw, referat na konferencję Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz Finanse a rozwój społeczno-gospodarczy, referat na konferencję z okazji X lat Instytutu Finansów nt. Rola finansów w rozwoju gospodarczym Polski Ludowej System podatków i wpłat do budżetu PRL, konferencja Instytutu Finansów CSRS w Pradze Problemy wspólnej waluty krajów socjalistycznych, referat na konferencję naukową nt. Problemy monetarno walutowe, Warszawa New Aspects of Inflation and Antiinflacionare Policies, konferencja CESES, Wenecja Das Bankwesen in Polen, konferencja w Donau Institut, Wiedeń Financial Problems of Cooperation between Poland and Industrialized Countries, Symposium Eastern Business Magazine, Stockholm Polityka i system cen, konferencja IFGN SGPiS w Jadwisinie Wpływ pieniądza na przebieg procesów rzeczowych w gospodarce socjalistycznej, konferencja IFGN SGPiS w Jadwisinie La convertibilite du rouble transferable. konferencja w Aix-en Provence O reformie gospodarczej, konferencja Instytutu Ekonomii Politycznej i Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGPiS nt. Kierunki reformy gospodarczej, Warszawa Miejsce pieniądza wśród instrumentów centralnego sterowania, seminarium IFGN SGPiS Pieniężne instrumenty sterowania przedsiębiorstwami, konferencja PTE Oddz. Bydgoszcz Miejsce kredytu w systemie finansowym, konferencja naukowa w NBP Money within the Mechanism of a Socialist Economy, seminarium polsko-niemieckie, Hagen Quelques problemes de la comptabilite des couts. konferencja międzynarodowa Uniwersytetu w Oranie Drugi etap reformy i przymus ekonomiczny, seminarium IGN SGPiS Systemowe warunki efektywności gospodarowania i czynniki je determinujące, referat na konferencję naukową nt. Społeczno-gospodarcze warunki wzrostu efektywności SGPiS Warszawa Formation Empolyment of Capital, seminarium polsko-niemieckie w Hagen Parametryczna rola instrumentów finansowych, konferencja Instytutu Finansów, Warszawa Samorządne przedsiębiorstwo, konferencja IFGN Spis, Warszawa Tezy w sprawie reformy systemu finansowego państwa, konferencja Instytutu Finansów, Warszawa The Rate of Intereset and the Financial System of the Polish Economy, Seminarium polsko-niemieckie. Warszawa System cen, konferencja Katedr Finansowych, Wisła Les finances des enterprises publiques en Pologne, seminarium polsko-francuskie, Warszawa

13 30. Wybrane problemy konstrukcji systemu podatkowego w Polsce, konferencja Instytutu Finansów, Warszawa Efektywność gospodarowania a system gospodarczy, referat na konferencję naukową w Zbożennie k/radomia nt. Metodologiczne problemy efektywności, IFGN SGPiS, Warszawa The Program of Economic Stabilization in Poland, konferencja Fundacji im. F. Eberta, Lizbona Polityka pieniężna w okresie transformacji gospodarki etatystycznej w gospodarkę rynkową, konferencja w Jadwisinie nt. Polityka gospodarcza państwa w okresie transformacji w gospodarkę rynkową w Polsce. 34. Podaż pieniądza w teorii i w praktyce gospodarki rynkowej, konferencja naukowa nt. Polityka monetarna i sektor bankowy wobec aktualnych problemów polityki gospodarczej zorganizowana przez NBP, Uniwersytet Warszawski i SGH, Starawieś Banki komercyjne a popyt przedsiębiorstw na kredyty bankowe, konferencja katedr finansów i prawa finansowego nt. Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami zorganizowana przez Katedrę Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Ustroń-Zawodzie Popyt na pieniądz a polityka pieniężna, konferencja naukowa zorganizowana przez NBP nt. System bankowy oraz polityka pieniężna wobec wyzwań rynkowych w Polsce, Starawieś The Monetary Policy of the Nationalbank of Poland in 1996, seminarium polsko-niemieckie, Hagen Bankowość polska w okresie transformacji, konferencja naukowa Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej, Warszawa Droga do euro, referat na konferencję naukową, Mikołajki, wrzesień

14 G. ZADANIA BADAWCZE NIEPUBLIKOWANE a) ZADANIA RESORTOWE 1. Typy funduszów nabywczych w ostatecznym podziale produktu społecznego i dochodu narodowego w formie rzeczowej. Zadanie 013 w temacie MR III Typy instrumentów bezzwrotnej i zwrotnej redystrybucji dochodów i zasobów pieniężnych oraz przesłanki ich stosowania w procesie podziału wartości rzeczowych. Zadanie 015 w temacie MR III Typy jednostek gospodarczych i ich powiązania z organami administracji państwowej. Zadania badawcze w ramach problemu MR III Pieniężne i niepieniężne instrumenty pobudzania. Zadanie badawcze 02,3. W ramach problemu MR III Pieniądz jako dobro ekonomiczne. Zadanie badawcze 02.5 w ramach problemu MR III Pieniężne i niepieniężne instrumenty alokacji czynników produkcji. Zadanie badawcze W ramach problemu MR III Pieniężne i niepieniężne miary efektów nakładów i relacji między nimi. Zadanie badawcze 0,2.2 w ramach problemu MR III 16. b) ZADANIA W GRANTACH KBN 1. Źródła narastania i ocena względnego długu publicznego w Polsce w latach 90-tych. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. 2. Koszty obsługi długu publicznego w Polsce w latach 90-tych. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. 3. Transformacja a dług publiczny. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. 4. Makroekonomiczny model warunków płynności finansowej w gospodarcze rynkowej. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Katedrę Finansów SGH. 5. Ocena zachowania płynności finansowej w Polsce w latach Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Katedrę Finansów SGH. 6. Problemy teorii podatków. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Katedrę Finansów SGH. 14

15 H. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH PUBLIKOWANE W PERIODYKACH 1. Tadeusz Peche: Zarys ogólnej rachunkowości, Finanse 1960, nr Kirył Łazarow: Rozwój gospodarczy Bułgarskiej Republiki Ludowej, Finanse 1962, nr Adam Zwass: Wielkość i struktura obiegu pieniężnego, Finanse 1962, nr Mieczysław Klimas: Ochrona mienia społecznego w rachunkowości przedsiębiorstw państwowych, Finanse 1963, nr Józef Kaleta: Gospodarka budżetowa, Bank i Kredyt 1972, nr System instytucji prawno-finansowych PRL, t. I, Państwo i Prawo 1983, nr System instytucji prawno-finansowych PRL t. I, Państwo i Prawo 1984, nr Polityka finansowa, transformacja, wzrost, red. G. Kołodko, Ekonomista 1994, nr Współczesny bank, red. W. Jaworski, Bank i Kredyt 1998, nr System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzaka i Z. Polański, Ekonomista 1998, nr Leon Orlikowski: Pieniądz, procent i równowaga, Bank i Kredyt 1999, nr Stanisław Lejterski: Postawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki, Bank i Kredyt 2008, nr Zenobia Knakiewicz (red.): Współczesny pieniądz w teorii i praktyce, Bank i Kredyt 2008, nr 1. NIEPUBLIKOWANE 1. Recenzja dla AE w Katowicach pracy habilitacyjnej dr Krystyny Znanieckiej: Motywacyjna rola systemu powiązań przedsiębiorstw z budżetem państwa. 2. Recenzja dla CKK pracy i dorobku naukowego dr Z. Knakiewicz. 3. Recenzja dla CKK pracy i dorobku naukowego prof. dra hab. J. Szyrockiego. 4. Recenzja pracy habilitacyjnej dr B. Łukasik dla AE w Katowicach. 5. Recenzja dla Wydawnictwa AE w Poznaniu skryptu: Finanse w gospodarce kapitalistycznej. 6. Recenzja dla Zeszytów Naukowych AE w Krakowie pracy Z. Dresslera: Finanse a mikroefektywność gospodarowania, Kraków Recenzja dla Wydawnictwa SGH w Warszawie pracy habilitacyjnej R. Walkiewicza: Bankowość inwestycyjna, Warszawa Recenzja dla SGH w Warszawie monografii Z. Landau a i J. Tomaszewskiego: Bank Polska Kasa Opieki S.A , Warszawa Recenzja pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr H. Kuzińskiej dla Wydziału Zarządzania UW. 15

16 I. EKSPERTYZY I OPINIE 1. Analiza wydatków budżetowych w projekcie ustawy na 1997 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, nr p-61g, Warszawa Opinia o wydatkach budżetu państwa w projekcie ustawy budżetowej na 1998 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa Ocena kształtowania się wynagrodzeń w sferze budżetowej w projekcie budżetu na 1999 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa Opinia o dochodach i wydatkach budżetu państwa w projekcie ustawy na 2000 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, cz. I, Warszawa Ocena projektu budżetu Państwa na rok 2000 w części 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, cz. III, nr IP-89G, Warszawa Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, cz. I, nr IP-92G, Warszawa Opinia o założeniach projektu ustawy na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, cz. I, nr IP-97G, Warszawa Opinia o projekcie budżetu na 2002 rok, cz. 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, cz. II, nr IP-97G, Warszawa Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertów Sejmu nr IP-100G, Warszawa Opinia o projekcie budżetu na 2003 rok, cz. 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertów Sejmu, cz. nr IP-100C, Warszawa Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertów Sejmu Kancelarii, cz. II, nr IP-103G, nr IP G, Warszawa

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Finansów przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/B.6 4. Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek Finanse Opracowała: dr Bożena Ciupek Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, umiejscowienie zjawisk finansowych w całokształcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści

Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii. Spis treści Księgarnia PWN: Pod red. Romana Milewskiego - Elementarne zagadnienia ekonomii Spis treści Od autorów....................................... 13 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii..............

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii

Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Księgarnia PWN: Praca zbiorowa pod red. Romana Milewskiego Elementarne zagadnienia ekonomii Od autorów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 1. Czym się zajmuje ekonomia? 2. Potrzeby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Finanse Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU

WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU Spis treści WSTĘP... 9 Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU... 13 1. Wyzwania stojące przed

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Spis treści Wprowadzenie...... 11 CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Istota i zakres przedmiotowy polityki gospodarczej - Aneta Kosztowniak, Marzena Sobol 17 1.1. Pojęcie, zakres

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok drugi/semestr trzeci i czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy

Rozdział XIII KAPITAŁ FINANSOWY 1. Podaż kapitału finansowego 2. Popyt na kapitał finansowy Spis treści WSTĘP Rozdział I WYZWANIA DLA KRAJÓW I WSPÓŁCZESNEJ EKONOMII ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH REALIZACJI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH OPARTYCH NA DOKTRYNIE NEOLIBERALIZMU 1. Wyzwania stojące przed krajami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 1 CO TO SĄ FINANSE? Definicja Finanse 1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie lokują dostępne zasoby w danym okresie. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin Pieniądz i jego funkcje Pieniądz powszechny ekwiwalent towarów i usług. Kategoria ekonomiczna, w której możemy wyrazić wartość wszelkich towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy Od autorów 13 1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej (Zbigniew Polański) 17 1.1. System finansowy a system ekonomiczny i system społeczny 17 1.2. Funkcje systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 1.1. Zjawiska i procesy oraz stosunki finansowe jako przedmiot nauki finansów Etymologia pojęcia "finanse" Finanse w ujęciu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły Szopy Kraków 2004 AUTORZY: Zofia Dach - rozdziały 3, 7, 9,12 Stanisław Miklaszewski - rozdziały l, 2, 4, 10, 11 Artur Pollok - rozdział

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II SEMESTR I l.p Zagadnienia. 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Wymagania dla ucznia wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Wykaz skrótów. Słowo wstępne Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział pierwszy Pojęcia 1.Początki ekonomii (Marcin Smaga) 2.Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) 3.Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin

Bardziej szczegółowo

Zarys historii myśli ekonomicznej

Zarys historii myśli ekonomicznej Zarys historii myśli ekonomicznej Ekonomia Rok akademicki 2009/2010 Literatura H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, cz. I: rozdz. 3; cz. II:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo