WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I"

Transkrypt

1 WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE G. ZADANIA BADAWCZE NIEPUBLIKOWANE H. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I. EKSPERTYZY I OPINIE 1

2 A. MONOGRAFIE 1. Źródła obniżki kosztów w przemyśle mięsnym, współautor T. Pyzik, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa O prawie wartości w rozrachunku gospodarczym, PWN, Warszawa Kierunki przebudowy systemu finansowego przedsiębiorstw przemysłowych, Państwowe Wydawnictwo Gospodarcze (PWG) Zagadnienia równowagi monetarnej w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa Pieniądz w gospodarce socjalistycznej (zarys teorii), PWN, Warszawa Zagadnienie istoty i funkcji pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWE Ogólne problemy funkcjonowania finansów w gospodarce socjalistycznej, PWE The System of Planning in a Socialist Economy, Institute of National Planning (INP), Cairo The Financial Mechanism of a Socialist Economy, INP, Cairo The Short Term Financial Planning and the Market Equilibrium, INP, Cairo The national Budgeting in Polish Practice, INP, Cairo The Organization of the Monetary Turnover end Settlements in a Socialist Economy, INP, Cairo Some Remarks on the Problem of Pricing in a Socialist Economy, INP, Cairo Problemes de la planification finansiere dans une economie sociasliste, PWN, Warszawa Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE 1967 (5 wydań zmienianych w latach 1969, 1972, 1980, 1986). 16. Sporne zagadnienia teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa Ceny i akumulacja w gospodarce uspołecznionej, PWN, Warszawa System ekonomiczno-finansowy uspołecznionych przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa Planowanie finansowe, PWN, Warszawa Podstawy teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWE Money and Finance in Socialist Economies in the Course of Reforms, Fern Universität Hagen, Hagen Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy, PWE, Warszawa Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1991 (10 wydań zmienianych do roku 2000). 24. Teoria pieniądza, Poltext, Warszawa 1992, 1993 i Polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1994, (6 wydań) 26. Międzynarodowe stosunki finansowe, Wydawnictwo Prywatnej Wabia, Warszawa 1996, Ryzyko bankowe, Wydawnictwo Prywatnej Wabia, Warszawa 1996, Rynek pieniądza i rynek kapitału, Poltext, Warszawa 1997, 1998, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań Teoretyczne podstawy reformy podatku w Polsce, autorstwo rozdziałów 1 i 2 oraz udział w redakcji całości, Difin, Warszawa

3 B. PODRĘCZNIKI 1. Kontrola i analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa Finanse przedsiębiorstw przemysłowych (skrypt), 4 wydania w latach Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, PWG, Warszawa Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw handlowych, PWG Finanse przedsiębiorstw przemysłowych (współautor J. Lindner) PWN, Warszawa Łódź Finanse i kredyty, (współautor J. Lindner) (skrypt cz. I i II) PWN, Warszawa Łódź Finanse w gospodarcze socjalistycznej, PWE Warszawa 1960, (11 wznowień, w tym 7 zmienianych). 8. Instytucje finansowe, (skrypt), SGPiS, Warszawa 1960 i 1963 maszynopis powielany. 9. Instytucje finansowe, PWE, Warszawa Finanse i kredyt, Ośrodek Doskonalenia Kadr w Resorcie Finansów (cz. I i II), Warszawa Financial Planning (skrypt), Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się, SGPiS, 3 wydania: Warszawa 1970, 1972 i Planification financiére (skrypt), Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się, SGPiS, Warszawa Finanse organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa, 1977 i zmienione Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi, PWE, Warszawa 1978, 1980 i zmienione Planification des flux financiérs, (skrypt), Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających Się, SGPiS. Warszawa Finanse. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, (współautorki: B Gruszka i J. Rudowska), SGPiS, Warszawa Bilans płatniczy, rozdz. 7 w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. nauk. W. Iskra, Fundacja WSEE, Warszawa Rynki finansowe, cz. I, rozdz. 5 w: Bankowość, red. W.L. Jaworski i Z. Zawadzk, Poltext, Warszawa Wprowadzenie do finansów, rozdz. 1 5 w: Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2003, 2005,

4 C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE 1. Ceny i rentowność przedsiębiorstwa przemysłowego, Seria Biblioteki Rady Robotniczej, PWE, Warszawa 1957, 1958 i 1960, w roku 1963 jako I wydanie w Serii Biblioteki Samorządu Robotniczego. 2. Produkcja dodana, zysk, fundusze. Wielkie Organizacje Gospodarcze, PWE, Warszawa 1976,

5 D. PRZYCZYNKI NAUKOWE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH 1. La planification budgetaire dans le système de planification économique en Pologne, w: Les prévisions budgetaires dans le cadre de prévisions économiques et leurs adaptations, Université de Genf The Distrubution of the National Income and Money Circulation in a Socialist Economy, w: Studies on the Theory of Reproduction and Prices, PWN, Warszawa Rol dienieżnogo obraszczenija w raspriedieleniji obszczestwiennogo produkta w socjalisticzeskoj ekonomikie, w: Oczerki po tieorii socjalisticzekogo wosproizwodstwa i cen, PWN, Warszawa Finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów (współautor J. Boguszewski), w: Finanse Polski Ludowej w latach , PWE, Warszawa The Distribution of the National Product and Money Circulation in a Socialist Economy, w: Problems of Economic Theory and Practice in Poland Studies on the Theory of Reproduktion and Practice in Poland Studies on the Theory of Reproduction and Prices, PWN, Warszawa O istocie i funkcjach finansów socjalistycznych, w: Istota i funkcje finansów socjalistycznych zagadnienia dyskusyjne, PWE. Warszawa Finance within the Process of Balanced Growth of the Socialist Economy, w: Public Finance Policy and Techniques for Economic Stability and Balanced Economic Growth Institut Iternational de Finances Publiques, IIFP, La Haye, Paris, Saarbrűcken Teoria kredytu a rozliczenia pieniężne, w: Rozliczenia pieniężne w gospodarce socjalistycznej. Zagadnienia dyskusyjne, PWE, Warszawa Pieniądz w różnych modelach zarządzania gospodarką socjalistyczną, w: Teoria pieniądza w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa The Role of State Budget in the Inter-Sectoral and the Inter Divisional Distribution of The National Income the People s Republic of Poland (współautor B. Blass), w: The Budget and the Distribution of the National Income, IIFP, York, Paris, Saarbrűcken Finančná Rovnováha v procese Hospodáraskeho Rastu, w: Finančná Rovnováha a Monetárna Politika, Wysoká Škola Ekonomická v Bratislave The Role of Finance in Socjalist Economic Planning, w: Problems of Economic Theory and Practice Finances and Banking, PWN, Warszawa Finances of Socialist and Enterprises, w: Problems of Economic Theory and Practice in Poland, PWN Wynik działalności przedsiębiorstwa w systemie cen obiektywnie uzasadnionych, w: Wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zagadnienia dyskusyjne, PWE, Warszawa Współzależność parametrów i strumieni finansowych, w: Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa Recent Changes and Proposals for Change in the Administration of the Turnover Tax in Some Socialist Countries (współautor M. Orłowski), w: Innovations in Tax Policy, IIFP, Lyon, Paris, Saarbrűcken Methods of the Calculation of Cost-Benefit in the Construction of Seaports, w: New Methods of Making Budgetary Choices, IIFF, Budapest, Paris, Saarbrűcken Problemy równowagi pieniężno-rynkowej w aktualnej polityce gospodarczej, materiały na Konferencję Ekonomistów Śląskich, PTE, Katowice Problemy wspólnej waluty krajów socjalistycznych, materiały na konferencje naukową Problemy monetarno-walutowe, Spis, Warszawa Zagadnienia reformy systemu budżetowego, w: Przebudowa systemu budżetowego PRL, PWE, Warszawa Comment on the Paper of Professor Theo Stevens: The Impact of Growth and Inflation on Taxation, w: Inflation, Economic Growthand Taxation, IIPF, Alba, Barcelona Finanse i kredyt w Polsce Ludowej w okresie , w: Polska. Zarys Encyklopedyczny, PWE, Warszawa

6 23. Rola finansów w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski Ludowej, w: Finanse Polski Ludowej w trzydziestoleciu , PWE, Warszawa Planowanie finansowe w nowym systemie ekonomiczno-finansowym, materiały na konferencję Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Opole Rola systemu bankowo-kredytowego w oddziaływaniu na wyzwolenie rezerw w przedsiębiorstwie przemysłowym, materiały na konferencję Społeczne, ekonomiczne, finansowe i organizacyjne metody wyzwalania i wykorzystywania rezerw w gospodarce przedsiębiorstw, PTE Oddział w Opolu, Opole Les problémes actuels du rouble transferable, w : Unités et monnaies de compte, Editions Economica, Paris Financial Problems of State-Owned Enterprises in Eastern Europe, w: Secular trends of the Public Sector, IIFP, Editions Cujas, Paris Rola pieniądza w kształtowaniu procesów rzeczowych w gospodarce narodowej, materiały na konferencję naukową Wewnętrznie zgodny mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Spis, Warszawa Monetary Credit and Financial Issues in Economic Cooperation between East and West, w: Economic Relations between East and West, International Economic Association, Dresden 1978, (Mac Millan Press, London 1978). 30. La convertibilité du rouble tranferable, w: Reuevie d etudes comparatives est-ouest, Paris 1979, vol. 10, nr Cena jako stymulator innowacji, w: Cena jako stymulator innowacji, PWE, Warszawa Oddziaływanie systemu ekonomiczno-finansowego na wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, materiały na konferencję naukową Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rynkowych procesów innowacyjnych, SGPiS, Warszawa O reformie gospodarczej, w: Ekonomiści o reformie gospodarczej, t. I, PWE, Warszawa Increase of Real Income under Coditions of Increase of Prices, w: Tax Reliefs and Prices, IIFP, Cujas, Paris People s Republic of Poland, w: Handbuch der Finanzwiessenschaft, wyd. 4, t. 4, Mohr und Siebeneck, Tűbingen Rola pieniądza w kształtowaniu procesów rzeczowych w gospodarce narodowej, w: Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, PWE, Warszawa International Dept Crisis, w: Economic and Political Determinant Affecting East-West Economic Cooperation, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 454, Wrocław Komentarz do referatu: Rola polityki pieniężnej w stabilizowaniu gospodarki polskiej, w: Polityka finansowa, nierównowaga, stabilizacja, Instytut Finansów, Warszawa Finansowe włączenie przedsiębiorstwa państwowego w system gospodarczy, w: Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 186, Poznań Stopa procentowa w gospodarce rynkowej, w: Funkcjonowanie i zadania bankowości w procesie przebudowy systemu gospodarczego, Monografie i Opracowania nr 359, Warszawa To samo opracowanie opublikowano w Narodowym Banku Polskim w Materiałach i Studiach, Zeszyt 21, Warszawa Planowanie kredytowe i równowaga pieniężna, w: Reforma systemu finansowego Państwa, PWE, Warszawa System cen, w: Reforma systemy finansowego państwa, PWE, Warszawa Egzekwowanie ekonomicznej aktywności przedsiębiorstw przez system gospodarczy, w: Dylematy transformacji gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową, Materiały i Prace IFGN, t. LXI, SGH, Warszawa Dodatnia stopa procentowa, czy waloryzacja depozytów i kredytów bankowych? w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, KeyTex. Warszawa

7 45. Dodatnia stopa procentowa w makroekonomicznym modelu gospodarki rynkowej. (IS-LM, czy waloryzacja depozytów i kredytów bankowych? w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, KeyTex. Warszawa Fiscal, Monetary and Price Developments, w: Poland International Economic Report 1991/1992, SGH, Warszawa Polityka pieniężna w procesie urynkowienia gospodarki, w: Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 666, Wrocław Ta sama pozycja przedrukowana w pracy zbiorowej: Rola polityki pieniężnej i finansowej w procesie przekształceń, Poltext, Warszawa Niezależność banków centralnych doświadczenia zagraniczne, w: Status banku centralnego doświadczenia i perspektywy, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich, w: Integracja europejska szanse i wyzwania dla polskiej bankowości, Forum Bankowe, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa Rynek pieniężny w Polsce, w: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków History and Present Features of Polish Banking, w: Banking Cultures of the World, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt a/main. 52. Zmiany systemowe a warunki kształtowanie się stóp procentowych na rynku pieniądza w Polsce w 1996 roku, w: Finanse i Bankowość przekształcenia systemowe, cz. 2, Wydawnictwo Absolwent, Łódź Stopa procentowa w polityce banku centralnego, w: Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Dostosowania systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich, w: Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa Historia podatków do końca XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Encyklopedia podatkowa. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa Podatki, kredyt publiczny, deficyt budżetowy dylematy wyboru, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. I, Finanse publiczne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań Zarządzenie długiem publicznym, w: Dylematy średniookresowej strategii finansowej, Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa Polityka gospodarcza, polityka fiskalna, polityka pieniężna, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, red. K. Jajuga i M. Łyszczak, t. I, Wrocław Polityka pieniężna dla Polski, referat na VII Kongresie Ekonomistów Polskich PTE Warszawa 2001, Sesja II, zeszyt 6. Także w tomie II wydania referatów na kongres: Jaka polityka gospodarcza dla Polski? Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa Uwagi o przedmiotowym zakresie teorii finansów przedsiębiorstw, w: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i w praktyce, red. J. Mickiewicz, SGH, Warszawa W pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. Urszuli Wojciechowskiej Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, Część II, Elementy diagnozy stanu płynności polskiej gospodarki w okresie transformacji, rozdz. 4. Płynność finansowa w okresie poprzedzającym transformację polskiej gospodarki, rozdz. 6. Wpływ polityki pieniężnej banku centralnego na płynność finansową polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki oraz Część III Makroekonomiczny model warunków płynności finansowej w gospodarce rynkowej, rozdz. 11. Przedmiotowa i podmiotowa struktura modelu, rozdz. 12. Obroty pieniężne w makroekonomicznym modelu gospodarki rynkowej, rozdz. 13. Zasoby pieniądza w gospodarce, rozdz. 14. Określenia makroekonomicznego modelu warunków płynności finansowej w gospodarce rynkowej, rozdz. 15. Ocena makroekonomicznych warunków zachowania płynności finansowej w gospodarce polskiej w latach

8 E. ARTYKUŁY NAUKOWE PUBLIKACJE W PERIODYKACH 1. Mobilizacja zasobów wewnętrznych jako źródło finansowania inwestycji, Finanse 1952, nr Jeszcze raz o mobilizacji zasobów wewnętrznych, Finanse 1953, nr O metodzie nauczania analizy działalności gospodarczej, Szkoła Ekonomiczna 1953, nr Nowe zasady rozliczeń z budżetem (współautor Z. Rostkowski), Finanse 1953, nr W sprawie metody opracowania limitów planu finansowego dla przedsiębiorstw przemysłowych, Finanse 1954, nr O niektórych problemach normowania środków obrotowych, Finanse 1954, nr Mobilizujące oddziaływanie jednolitych cen zbytu na obniżenie kosztów własnych, (współautor A. Świtalski), Finanse 1954, nr Przyczynek do zagadnienia istoty kosztów własnych w gospodarce socjalistycznej, Finanse 1955, nr O pogłębienie funkcji kontrolnej kredytu krótkoterminowego, Finanse 1956, nr W sprawie uwag Profesora Wierzbickiego na temat istoty socjalistycznego kredytu, Finanse 1956, nr Uwagi o istocie rozrachunku gospodarczego, Finanse 1956, nr Rozrachunek gospodarczy a system rozliczeń między przedsiębiorstwami, Wiadomości Narodowego Banku Polskiego 1956, nr Fundusze własne przedsiębiorstw i kredyt normatywny, Finanse 1957, nr O istocie finansów i kredytu, Finanse 1957, nr System kredytowy a budżet państwa, Wiadomości NBP 1957, nr W sprawie kredytu i praktyki krótkoterminowego kredytowania, Finanse 1957, nr Z problematyki planowania obiegu pieniężnego, Finanse 1957, nr Podział akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw państwowych, Finanse 1957, cz. I, nr 10; cz. II, nr Rozmieszczenie zasobów pieniądza gotówkowego wśród grup społecznych ludności, Finanse 1957, nr Bank a przedsiębiorstwo, (współautor W. Jaworski), Wiadomości NBP 1957, nr W sprawie zabezpieczenia siły nabywczej pieniądza, Wiadomości NBP 1957, nr O stałym i czasowym zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na środki obrotowe, Wiadomości NBP 1957, nr Koszty własne w systemie finansowym przedsiębiorstw, Wiadomości NBP 1957, cz. I, nr 11; cz. II, nr Środki obrotowe przedsiębiorstw i ich finansowanie, Wiadomości NBP 1958, nr O zapasach, kredycie i pieniądzu inaczej, Wiadomości NBP 1958, nr 8, cz I, nr 10; cz. I, nr Dyskusja o inflacji, Finanse 1958, nr Zagadnienia zysku przedsiębiorstw w tezach systemu finansowego, Finanse 1958, nr Funkcja rozdzielcza finansów socjalistycznych, Finanse 1959, nr Granice akcji kredytowej, Finanse 1959, nr Finansowanie inwestycji we Francji, Finanse 1959, nr Finansowanie przedsiębiorstw państwowych we Francji, Finanse 1959, nr Reforma finansowa we Francji, Finanse 1959, nr O pieniądzu transakcyjnym i oszczędnościach, Wiadomości NBP 1960, nr Problematyka teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, Finanse 1960, nr Jeszcze raz o akcji kredytowej, Wiadomości NBP 1960, nr Mierniki nakładów pracy w bankowej kontroli funduszu płac, Finanse 1960, nr W sprawie teorii finansów, Finanse 1960, nr System fiančovani podniku v Polsku, Finance a Uvěr 1960, nr Finaciranje drżawnih poduzeca u kapilistickih zemljama, Ekonomski Pregled 1960, nr Niektóre zagadnienia metodologiczne planowania pieniężnych dochodów i wydatków ludności, Finanse 1961, nr Socjalistyczny pieniądz a złoto, Finanse 1961, nr Pieniądz jako miara wartości w gospodarce socjalistycznej, Finanse 1961, nr Funkcje kredytu bankowego w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1961, nr Zagadnienie równowagi monetarnej w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1961, cz. I nr 9; cz. II nr Spór o rzeczową formę pieniądza w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1961, nr Zagadnienie dyrektywności planu kredytowego i kasowego, Wiadomości NBP 1962, nr 2. 8

9 47. Marksowskie prawo obiegu pieniężnego i jego wykładnia, Wiadomości NBP 1962, nr Kilka uwag w sprawie przedmiotu i metody nauk finansowych, Finanse 1962, nr Oprocentowanie, rachunek ekonomiczny i bodźce, Finanse 1962, nr Z historii sporu o związek socjalistycznego pieniądza ze złotem, Finanse 1962, nr Sporne problemy teorii pieniądza w traktacie ekonomicznym B. Minca, Wiadomości NBP 1962, nr Wskaźniki dynamiczne w analizie zjawisk pieniężnych, Wiadomości NBP 1963, nr Funkcje i formy bilansu finansowego państwa, Finanse 1963, nr Finansowanie przedsiębiorstw przemysłowych w krajach socjalistycznych, Wiadomości NBP 1963, nr Rola zysku w mechanizmie gospodarki socjalistycznej, Ekonomista, 1964, nr IV. 56. Kryteria oceny racjonalności gospodarki finansowej przedsiębiorstwa socjalistycznego, Finanse 1964, nr Przed reformą systemu finansowego przedsiębiorstw, Wiadomości NBP 1964, cz. I, nr 9; cz. II, nr Finanse w procesie zrównoważonego wzrostu w gospodarce socjalistycznej, Wiadomości NBP 1964, nr Normatywy, zapasy, inwestycje przedsiębiorstw, Finanse 1965, nr Studia finansowe po reformie studiów ekonomicznych, Finanse 1965, nr Gospodarka i system finansowy Zjednoczonej Republiki Arabskiej, Finanse 1965, nr Problems of Pricing in Poland, Egypte Contemporaine 1966, nr Wieloletnie planowanie finansowe w przedsiębiorstwie przemysłowym, Finanse 1966, nr Formuły równowagi a wzrost gospodarczy, Finanse 1966, nr Struktura cen, realność akumulacji, podatek obrotowy, Finanse 1966, nr Obieg transakcyjny, obieg dochodowy i prawo obiegu pieniężnego, Finanse 1966, nr Les relations finaciéres entre secteurs agricole et industriel, Économie Rurale 1966, nr Za dynamickie chapani socjalistickie teorie bankovniho uvéru, Finance a Uvér, 1967, nr Podatek od wynagrodzeń, czy podatek rodzinny? Finanse 1968, nr W sprawie zysków w gospodarce socjalistycznej, Ekonomista 1968, nr Początek działalności kredytowej w Polsce przedwrześniowej, Wiadomości NBP 1968, nr Rentowność i rozliczenia z tytułu zysku przedsiębiorstw, Finanse 1969, nr Kredyt bankowy w służbie rozwoju gospodarki narodowej, Finanse 1969, nr System finansowy i wskaźniki dyrektywne, Finanse 1969, nr Decyzje inwestycyjne i finansowanie inwestycji, Życie Gospodarcze 1969, cz. I, nr 9; cz. II, nr Kierunki rozwoju systemu zarządzania i rola pieniądza, Wiadomości NBP 1969, nr Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, Bank i Kredyt 1971, nr Dynamiczny czy statyczny system finansowy? Finanse 1971, nr Obrót wartości majątku a system finansowy przedsiębiorstw państwowych, Finanse 1971, nr Własne fundusze obrotowe przedsiębiorstw, Finanse 1971, nr Finansowy układ zasilania, Finanse 1972, nr Bank a przedsiębiorstwo, Bank i Kredyt 1972, nr System pieniężno-finansowy Algierii, Finanse 1972, nr Ewolucja systemu finansowego przedsiębiorstw, Problemy Organizacji 1973, nr Kierunki doskonalenia systemu finansowego przedsiębiorstw, Nowe Drogi 1973, nr Ewolucja systemu finansowego w Polsce Ludowej, Gospodarka Planowa 1974, nr Zagadnienia stabilności cen w gospodarce socjalistycznej, Prace i Materiały Zakładu Badań Cen Państwowej Komisji Cen 1974, nr Funkcje cen i ich system racjonalny, Prace i Materiały Zakładu Badań Cen Państwowej Komisji Cen 1974, nr Finanse a rozwój społeczno-gospodarczy kraju, Studia Finansowe 1974, nr Kredyt bankowy jako instrument kierowania gospodarką narodową, Bank i Kredyt 1975, cz. I nr 1; cz. II, nr Przyszłość złota, Polityka 1975, nr Rola podatków w systemie zarządzania gospodarką narodową, Materiały i Prace IFGN SGPiS 1975, t Pieniądz światowy a pieniądz międzynarodowy, Bank i Kredyt 1976, nr Aktywna polityka cen i płace realne, Ideologia i Polityka 1976, nr Procent jako instrument kierowania gospodarką socjalistyczną, Bank i Kredyt 1976, nr 8. 9

10 96. Problemy rozwoju socjalistycznej przedsiębiorczości, Nowe Drogi 1977, nr Socialist Money and International Settlements, Oeconomica Polana 1978, nr Umacnianie wartości pieniądza, Bank i Kredyt 1978, nr Efektywność wykorzystania kredytów bankowych, Rada Narodowa, Gospodarka Terenowa i Administracja 1978, nr Typy funduszów nabywczych w procesie podziału produktu społecznego i dochodu narodowego w formie rzeczowej, Materiały i Prace IFGN SGPiS 1979, t. X Umocnienie roli pieniądza w kierowaniu procesami społeczno-ekonomicznymi, Materiały i Prace IFGN SGPiS 1979, tom XII Efektywność gospodarowania, Ideologia i Polityka, 1979, nr Rola pieniądza w kształtowaniu procesów rzeczowych, Gospodarka Planowa 1979, nr Zakres i formy centralnego regulowania cen przez państwo w gospodarce socjalistycznej, Prace i Materiały Zakładu Badań Cen Państwowej Komisji Cen, 1979, nr Obniżka kosztów własnych i poprawa efektywności działania, Ideologia i Polityka, 1979 nr Mechanizm presji inflacyjnej w gospodarce socjalistycznej, Ekonomista 1980, nr VI Rozwój teorii finansów w PRL, Finanse 1980, nr Centralne planowanie, Życie Gospodarcze 1980, nr Instrumenty centralnego sterowania, Życie Gospodarcze 1980, nr Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, Życie Gospodarcze 1980, nr Rozliczenia przedsiębiorstw z systemem finansowym państwa, Finanse 1981, nr Logika systemu, Finanse 1981, nr Rola kredytu bankowego w systemie funkcjonowania gospodarki, Finanse 1981, nr Reforma gospodarcza a banki, Bank i Kredyt 1981, nr Samorząd, przedsiębiorstwo, administracja, Polityka 1981, nr Samofinansowania inwestycji, Finanse 1982, nr Opodatkowanie wynagrodzeń w zreformowanym systemie finansowym Finanse 1982, nr 7, 118. Kongres Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych w Kopenhadze, Finanse 1982, nr Miejsce kredytów w systemie finansowym, Bank i Kredyt 1982, nr Bez złudzeń i uproszczeń, Życie Gospodarcze 1983, nr Formuła M. Kucharskiego, Życie Gospodarcze 1983, nr Polityka i system cen, Finanse 1983, nr Dobry i zły pieniądz, Finanse 1983, nr Kryteria racjonalności systemu finansowego, Finanse 1983, nr Racjonalny zakres zwrotnej i bezzwrotnej redystrybucji dochodów, Finanse 1983, nr Skarb państwa i bank centralny, Bank i Kredyt 1983, nr Miejsce i funkcje w racjonalnym systemie finansowym głównych jego ogniw, Finanse 1984, nr L experience des économies planifiées dans la mobilisation d l épargne, Cahiers de l Instytut des Sciences Économiques de l Université d Oran 1986, nr Credit a l economie et emission monétaire, Cahiers de l ISE de l Université d Oran 1986, nr Prix de marché, prix de revient, cuts sociaux, Cahiers de l ISE de l Université d Oran Obiektywne uwarunkowania czy chciejstwo, Życie Gospodarcze 1988, nr Stopa procentowa i stopa inflacji, Życie Gospodarcze 1988, nr Kwestia własności środków produkcji a efektywność gospodarowania, Ideologia i Polityka 1988, nr Jakie stosunki własności w socjalizmie? Wektory Gospodarki 1989, nr O własności i samorządności, Materiały, Analizy, Studia Stopa procentowa, kredyt i rynek kapitałowy, Ideologia i Polityka 1989, nr Nadzieje i obawy, Zagadnienia i Materiały (tygodnik KC PZPR) 1989, nr Parametricka uloha financnich, Finance a Uvér 1989, nr Co zamiast podatku obrotowego? Firma 1991, nr 6, 140. Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich, Bank i Kredyt 1996, nr Popyt na pieniądz i polityka pieniężna, Bank i Kredyt 1996, nr Polskie rynki finansowe w 1999 roku, Zeszyty Naukowe WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego, seria Ekonomia, Warszawa 2001, nr Bezpośrednio inflacyjny cel polityki pieniężnej, Myśl Ekonomiczna i Prawna WHiP, Warszawa Kryzys finansów publicznych w Polsce, Myśl Ekonomiczna i Prawna WHiP, Warszawa

11 145. Katedra Finansów i bankowości w SGPiS i w odrodzonej SGH, Bank i Kredyt 2006, nr 5 i 6. 11

12 F. REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE MASZYNOPISY POWIELANE 1. Finance within the Proces of Balanced Growth of the Socialist Economy, Institut International de Finance Publics The Budapest Congress Fedorowicz Zdzisław, Orłowski Mirosław, Recent changesand proposals change in the administration of the turnover tax in some socialist countries, Institute International de Finances Publiques, Congress d Istam-bul System finansowy w zarządzaniu gospodarką narodową, konferencja naukowa nt. Planowanie i zarządzanie jako system kierowania gospodarką narodową, SGPiS, Warszawa Problemy równowagi pieniężno-rynkowej w aktualnej polityce gospodarczej, referat na konferencję ekonomistów w Jaszowcu Śląskim, Katowice Ewolucja systemu finansowego przedsiębiorstw, referat na konferencję Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz Finanse a rozwój społeczno-gospodarczy, referat na konferencję z okazji X lat Instytutu Finansów nt. Rola finansów w rozwoju gospodarczym Polski Ludowej System podatków i wpłat do budżetu PRL, konferencja Instytutu Finansów CSRS w Pradze Problemy wspólnej waluty krajów socjalistycznych, referat na konferencję naukową nt. Problemy monetarno walutowe, Warszawa New Aspects of Inflation and Antiinflacionare Policies, konferencja CESES, Wenecja Das Bankwesen in Polen, konferencja w Donau Institut, Wiedeń Financial Problems of Cooperation between Poland and Industrialized Countries, Symposium Eastern Business Magazine, Stockholm Polityka i system cen, konferencja IFGN SGPiS w Jadwisinie Wpływ pieniądza na przebieg procesów rzeczowych w gospodarce socjalistycznej, konferencja IFGN SGPiS w Jadwisinie La convertibilite du rouble transferable. konferencja w Aix-en Provence O reformie gospodarczej, konferencja Instytutu Ekonomii Politycznej i Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGPiS nt. Kierunki reformy gospodarczej, Warszawa Miejsce pieniądza wśród instrumentów centralnego sterowania, seminarium IFGN SGPiS Pieniężne instrumenty sterowania przedsiębiorstwami, konferencja PTE Oddz. Bydgoszcz Miejsce kredytu w systemie finansowym, konferencja naukowa w NBP Money within the Mechanism of a Socialist Economy, seminarium polsko-niemieckie, Hagen Quelques problemes de la comptabilite des couts. konferencja międzynarodowa Uniwersytetu w Oranie Drugi etap reformy i przymus ekonomiczny, seminarium IGN SGPiS Systemowe warunki efektywności gospodarowania i czynniki je determinujące, referat na konferencję naukową nt. Społeczno-gospodarcze warunki wzrostu efektywności SGPiS Warszawa Formation Empolyment of Capital, seminarium polsko-niemieckie w Hagen Parametryczna rola instrumentów finansowych, konferencja Instytutu Finansów, Warszawa Samorządne przedsiębiorstwo, konferencja IFGN Spis, Warszawa Tezy w sprawie reformy systemu finansowego państwa, konferencja Instytutu Finansów, Warszawa The Rate of Intereset and the Financial System of the Polish Economy, Seminarium polsko-niemieckie. Warszawa System cen, konferencja Katedr Finansowych, Wisła Les finances des enterprises publiques en Pologne, seminarium polsko-francuskie, Warszawa

13 30. Wybrane problemy konstrukcji systemu podatkowego w Polsce, konferencja Instytutu Finansów, Warszawa Efektywność gospodarowania a system gospodarczy, referat na konferencję naukową w Zbożennie k/radomia nt. Metodologiczne problemy efektywności, IFGN SGPiS, Warszawa The Program of Economic Stabilization in Poland, konferencja Fundacji im. F. Eberta, Lizbona Polityka pieniężna w okresie transformacji gospodarki etatystycznej w gospodarkę rynkową, konferencja w Jadwisinie nt. Polityka gospodarcza państwa w okresie transformacji w gospodarkę rynkową w Polsce. 34. Podaż pieniądza w teorii i w praktyce gospodarki rynkowej, konferencja naukowa nt. Polityka monetarna i sektor bankowy wobec aktualnych problemów polityki gospodarczej zorganizowana przez NBP, Uniwersytet Warszawski i SGH, Starawieś Banki komercyjne a popyt przedsiębiorstw na kredyty bankowe, konferencja katedr finansów i prawa finansowego nt. Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami zorganizowana przez Katedrę Finansów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Ustroń-Zawodzie Popyt na pieniądz a polityka pieniężna, konferencja naukowa zorganizowana przez NBP nt. System bankowy oraz polityka pieniężna wobec wyzwań rynkowych w Polsce, Starawieś The Monetary Policy of the Nationalbank of Poland in 1996, seminarium polsko-niemieckie, Hagen Bankowość polska w okresie transformacji, konferencja naukowa Wyższej Szkoły Społeczno- Ekonomicznej, Warszawa Droga do euro, referat na konferencję naukową, Mikołajki, wrzesień

14 G. ZADANIA BADAWCZE NIEPUBLIKOWANE a) ZADANIA RESORTOWE 1. Typy funduszów nabywczych w ostatecznym podziale produktu społecznego i dochodu narodowego w formie rzeczowej. Zadanie 013 w temacie MR III Typy instrumentów bezzwrotnej i zwrotnej redystrybucji dochodów i zasobów pieniężnych oraz przesłanki ich stosowania w procesie podziału wartości rzeczowych. Zadanie 015 w temacie MR III Typy jednostek gospodarczych i ich powiązania z organami administracji państwowej. Zadania badawcze w ramach problemu MR III Pieniężne i niepieniężne instrumenty pobudzania. Zadanie badawcze 02,3. W ramach problemu MR III Pieniądz jako dobro ekonomiczne. Zadanie badawcze 02.5 w ramach problemu MR III Pieniężne i niepieniężne instrumenty alokacji czynników produkcji. Zadanie badawcze W ramach problemu MR III Pieniężne i niepieniężne miary efektów nakładów i relacji między nimi. Zadanie badawcze 0,2.2 w ramach problemu MR III 16. b) ZADANIA W GRANTACH KBN 1. Źródła narastania i ocena względnego długu publicznego w Polsce w latach 90-tych. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. 2. Koszty obsługi długu publicznego w Polsce w latach 90-tych. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. 3. Transformacja a dług publiczny. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. 4. Makroekonomiczny model warunków płynności finansowej w gospodarcze rynkowej. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Katedrę Finansów SGH. 5. Ocena zachowania płynności finansowej w Polsce w latach Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Instytut Finansów. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Katedrę Finansów SGH. 6. Problemy teorii podatków. Zadanie badawcze w ramach grantu KBN koordynowanego przez Katedrę Finansów SGH. 14

15 H. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH PUBLIKOWANE W PERIODYKACH 1. Tadeusz Peche: Zarys ogólnej rachunkowości, Finanse 1960, nr Kirył Łazarow: Rozwój gospodarczy Bułgarskiej Republiki Ludowej, Finanse 1962, nr Adam Zwass: Wielkość i struktura obiegu pieniężnego, Finanse 1962, nr Mieczysław Klimas: Ochrona mienia społecznego w rachunkowości przedsiębiorstw państwowych, Finanse 1963, nr Józef Kaleta: Gospodarka budżetowa, Bank i Kredyt 1972, nr System instytucji prawno-finansowych PRL, t. I, Państwo i Prawo 1983, nr System instytucji prawno-finansowych PRL t. I, Państwo i Prawo 1984, nr Polityka finansowa, transformacja, wzrost, red. G. Kołodko, Ekonomista 1994, nr Współczesny bank, red. W. Jaworski, Bank i Kredyt 1998, nr System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzaka i Z. Polański, Ekonomista 1998, nr Leon Orlikowski: Pieniądz, procent i równowaga, Bank i Kredyt 1999, nr Stanisław Lejterski: Postawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki, Bank i Kredyt 2008, nr Zenobia Knakiewicz (red.): Współczesny pieniądz w teorii i praktyce, Bank i Kredyt 2008, nr 1. NIEPUBLIKOWANE 1. Recenzja dla AE w Katowicach pracy habilitacyjnej dr Krystyny Znanieckiej: Motywacyjna rola systemu powiązań przedsiębiorstw z budżetem państwa. 2. Recenzja dla CKK pracy i dorobku naukowego dr Z. Knakiewicz. 3. Recenzja dla CKK pracy i dorobku naukowego prof. dra hab. J. Szyrockiego. 4. Recenzja pracy habilitacyjnej dr B. Łukasik dla AE w Katowicach. 5. Recenzja dla Wydawnictwa AE w Poznaniu skryptu: Finanse w gospodarce kapitalistycznej. 6. Recenzja dla Zeszytów Naukowych AE w Krakowie pracy Z. Dresslera: Finanse a mikroefektywność gospodarowania, Kraków Recenzja dla Wydawnictwa SGH w Warszawie pracy habilitacyjnej R. Walkiewicza: Bankowość inwestycyjna, Warszawa Recenzja dla SGH w Warszawie monografii Z. Landau a i J. Tomaszewskiego: Bank Polska Kasa Opieki S.A , Warszawa Recenzja pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr H. Kuzińskiej dla Wydziału Zarządzania UW. 15

16 I. EKSPERTYZY I OPINIE 1. Analiza wydatków budżetowych w projekcie ustawy na 1997 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, nr p-61g, Warszawa Opinia o wydatkach budżetu państwa w projekcie ustawy budżetowej na 1998 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa Ocena kształtowania się wynagrodzeń w sferze budżetowej w projekcie budżetu na 1999 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa Opinia o dochodach i wydatkach budżetu państwa w projekcie ustawy na 2000 rok. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, cz. I, Warszawa Ocena projektu budżetu Państwa na rok 2000 w części 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, cz. III, nr IP-89G, Warszawa Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, cz. I, nr IP-92G, Warszawa Opinia o założeniach projektu ustawy na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, cz. I, nr IP-97G, Warszawa Opinia o projekcie budżetu na 2002 rok, cz. 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, cz. II, nr IP-97G, Warszawa Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertów Sejmu nr IP-100G, Warszawa Opinia o projekcie budżetu na 2003 rok, cz. 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertów Sejmu, cz. nr IP-100C, Warszawa Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok Informacje i Opinie Biura Studiów i Ekspertów Sejmu Kancelarii, cz. II, nr IP-103G, nr IP G, Warszawa

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo finansowe K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014, ss. 299 324. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. nadzw. ROZDZIAŁ 14 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA Katarzyna Maria Łogwiniuk SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Dr hab. Niny Siemieniuk,

Bardziej szczegółowo