Twój PIT. na lepszy byt! Chcesz, by w gminie powstawało więcej inwestycji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twój PIT. na lepszy byt! Chcesz, by w gminie powstawało więcej inwestycji?"

Transkrypt

1 Budżet 2015 s. 4 Szukamy Kopernika s. 9 WOW - jak oni zagrali s. 13 SupraSKI bez śniegu s. 17 ISSN Miesięcznik bezpłatny Nr 1 (34) Luty 2015 Twój PIT na lepszy byt! Chcesz, by w gminie powstawało więcej inwestycji? suprasl.pl Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz Supraśl, Grabówkę, Zaścianki lub inną miejscowość z gminy jako miejsce zamieszkania. Twoja cegiełka w rozwój Gminy Supraśl Płać podatek tam, gdzie dom Twój

2 2 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 Spis treści Redaktor Naczelny Adam Jakuć Płacę i wymagam Polskie gminy ruszyły do wielkiej bitwy o podatników. Także i gmina Supraśl. A jest o co walczyć. O setki tysięcy, a może i o miliony złotych podatków tych, którzy mieszkają w gminie, choć nie są zameldowani. Trudno oszacować, ilu mieszkańców naszej gminy płaci podatki poza gminą. Niezależnie od ich liczby, zawsze to jest strata dla wszystkich, dla każdej wsi, dla całej gminy. Warto, żeby, ci którzy tu mieszkają, tu płacili także podatki. One zasilają gminną kasę. Im więcej dochodów z podatków, tym więcej inwestycji. Tyle jest potrzeb, które czekają w kolejce - utwardzenie i remonty dróg, rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej, rozbudowa i remonty szkół, dodatkowa i tańsza komunikacja miejska, boiska, szerszy dostęp do kultury itd. Płacenie podatków w miejscu zamieszkania to sprawa sprawiedliwości i odpowiedzialności. Czy sprawiedliwe jest korzystanie z dóbr gminy (np. dróg, kanalizacji, instytucji) za darmo, przy jednoczesnym sponsorowaniu innego samorządu? Ile razy narzekamy, że za mało mamy dobrych dróg, latarni, chodników, miejsc w przedszkolach? A ile razy zastanawialiśmy się, czy nasza rodzina i sąsiedzi płacą podatki tutaj czy gdzieś indziej? Kto nie płaci, niech potem nie wymaga... Walka o podatników wśród gmin naprawdę jest zażarta. Na przykład taka Warszawa w zamian za podatki proponuje specjalne zniżki na przejazdy komunikacją miejską i ulgi w instytucjach miejskich. Wrocław losuje wśród swoich podatników atrakcyjne nagrody - samochód czy tablety. Najcenniejszą jednak nagrodą jest to, kiedy nasza gmina pięknieje i rozwija się, stając się coraz lepszym miejscem do życia i pracy. Płacę i wymagam komentarz naczelnego Aktualności Twój PIT na lepszy byt! Budżet na Zgłaszanie awarii oświetlenia Fundusze sołeckie Inwestycje w OSP Nie kupuj - adoptuj! TURYSTYKA Turystyczny Supraśl EDUKACJA Kto zostanie nowym Kopernikiem? Wycieczka do Domu Staromiejskiego Konkurencja dla komputera Ferie z własnym kontem Szkolenia komputerowe SPOŁECZEŃSTWO Bal Seniora w Sobolewie KULTURA Orkiestra zagrała WOW Muzyka nie ma granic Kolędy w Ogrodniczkach Koncert walentynkowy Ferie Zimowe zmagania sport SupraSKI bez śniegu LISTY DO REDAKCJI Drodzy Czytelnicy, czekamy na Państwa opinie, komentarze i sugestie. Zachęcamy do korespondencji: lub Redakcja Supraśl Nasza Gmina, ul. Cieliczańska 1, Supraśl. Wydania elektroniczne naszego pisma dostępne są na stronie internetowej: Zapraszamy także do odwiedzenia i polubienia naszego fanpage a na Facebooku. Wydawca: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Supraśl, ul. Cieliczańska 1 tel./fax , Adres redakcji: Supraśl, ul. Cieliczańska 1 tel./fax , Redaktor naczelny: Adam Jakuć Zespół: Urszula Szypluk, Ewelina Lewkowicz, Adam Kierzkowski, Wioleta Zalewska Biuro reklamy: ISSN Nakład 2000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam oraz zatrzega sobie prawo do dokonywania przeróbek i skrótów w tekstach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Skład: Adam Kierzkowski Druk: Drukarnia BIAŁY KRUK Białystok, ul. Kleeberga 14B, tel

3 Aktualności Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty Twój PIT na lepszy byt! Chcesz, aby w naszej gminie powstawało więcej inwestycji? Możesz w tym pomóc! Chcesz, aby w naszej gminie powstawało więcej inwestycji? Możesz w tym pomóc! Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz Supraśl, Grabówkę, Zaścianki lub inną miejscowość z naszej gminy jako miejsce zamieszkania. Wiele osób nadal myśli, że swoje zeznania podatkowe można składać tylko w miejscu zameldowania. Mieszkańcu tracisz na tym! Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Jednak praktyka pokazuje, że wiele osób nadal składa roczne zeznania tam, gdzie są zameldowani. Twoja cegiełka w rozwój Gminy Supraśl Prawie 40 % podatku dochodowego trafia do gmin! Pieniądze te przeznaczane są na realizację zadań własnych gminy - inwestycje drogowe, wodno- kanalizacyjne, budowę i modernizację obiektów sportowych, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, oświatę, kulturę, ochronę środowiska oraz inne działania służące poprawie jakości życia mieszkańców. Im więcej podatników (także tych, którzy są zameldowani w innym miejscu) wskaże swój adres zamieszkania w gminie Supraśl, tym więcej pieniędzy gmina będzie mogła przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb naszej wspólnoty samorządowej. Płać podatek tam, gdzie dom Twój Drogi Mieszkańcu, pamiętaj! Rozliczając się z fiskusem i podając miejsce zamieszkania w gminie Supraśl, wspierasz siebie i swoich bliskich. W każdym momencie w trakcie roku możesz podać w urzędzie skarbowym adres swojego miejsca zamieszkania, wypełniając prosty formularz ZAP-3, czyli zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zrób to teraz! Nowoczesna sala gimnastyczna w Sobolewie Plac zabaw przy bibliotece w Supraślu Dom Ludowy w Supraślu

4 4 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 Aktualności Budżet uchwalony 29 stycznia odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Supraślu. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni musieli podjąć fundamentalne dla funkcjonowania samorządu decyzje w sprawie budżetu na 2015 rok. Rada zagłosowała za przyjęciem tegorocznego budżetu gminy. Za było 11 radnych, przeciw 1, a 1 wstrzymał się od głosu. Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 38,9 mln zł., a wydatki w kwocie ponad 47, 8 mln zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9, 8 mln zł zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5,9 mln zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3, 9 mln zł. Na inwestycje zarezerwowano ponad 12, 2 mln zł. Zadania inwestycyjne na rok 2015 przedstawia poniższa tabela. el Inwestycje w 2015 Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki w 2015 projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Brzozowej w Ogrodniczkach projekt modernizacji ujęcia wody w Ogrodniczkach modernizacja wodociągu i kanalizacji w Ciasnem ( wykonanie przecisku do drogi Nr 646) rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-grabówka) rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-zaścianki) projekt i wykonanie wodociągu ul. Górka Tomka - ul.usługowa w Zaściankach budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Kolonii Sobolewo Razem ul.grecka, Dolna, Graniczna w Zaściankach-wykonanie ul.górka Tomka w Zaściankach-budowa ul.szosa Baranowicka w Zaściankach (dojazd) - projekt budowa drogi w Henrykowie ul.górna i Klonowa w Grabówce -budowa ul.szosa Supraska-projekt kanalizacja deszczowa w ul. Dębowa - Ciołkowskiego w Grabówce (wykonanie) rozwój dróg rowerowych w gminie Supraśl (Grabówka) - wykonanie ul.zagumienna w Karakulach - wykonanie przepustu rewitalizacja Rynku w Supraślu - wykonanie ul.f.mareckiego - wykonanie ul.kościelna (Ietap) - wykonanie droga Międzyrzecze - Woronicze (projekt) ul.cegielniana - projekt projekt zagospodarowania Rynku w Supraślu - II etap Razem adaptacja strażnicy na potrzeby OSP w Supraślu (I etap - wykonanie, w tym adaptacja pomieszczeń na mieszkania dla pogorzelców) Razem budowa systemu monitorowania w Zaściankach (FS) Razem boisko p/zespole Szkół Sportowych w Supraślu (I etap) - budowa rozbudowa sieci internetowej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach Razem budowa przedszkola w Grabówce (I etap) Razem

5 Aktualności Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej -etap III (wykonanie-supraśl) Razem budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Razem leśny park uzdrowiskowy - projekt Razem modernizacja oświetlenia w Supraślu i we wsiach puszczańskich modernizacja oświetlenia w Ciasnem - ul.polna (FS) modernizacja oświetlenia w Cieliczance - ul.borowinowa (FS) modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS) modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodniczkach i Sowlanach modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo - ul. Sokola, Lisia, Żubrów, Żółwia (FS) modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie modernizacja oświetlenia w Zaściankach modernizacja oświetlenia w Grabówce -ul. Nagietkowa (FS) modernizacja oświetlenia w Grabówce Razem przedsięwzięcie w zakresie pozyskania odnawialnych źródeł energii- projekt EKO-LOGICZNY SUPRAŚL- montaż systemów solarnych w gminie Supraśl adaptacja budynku komunalnego (sołtysówki) na potrzeby MOPS - budowa (I etap) Centrum Rekreacji Rodzinnej w Supraślu (plac zabaw p/ul.majowej) doposażenie placu zabaw w Kolonii Grabówka (modernizacja) modernizacja placu zabaw w Zaściankach (FS) budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kolonii Grabówka - ul. Jodłowa (FS) budowa placu zabaw w Sobolewie (FS) Razem Biblioteka+ (dokumentacja projektowa) Razem budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS) boisko z zapleczem w Karakulach - projekt modernizacja stadionu w raz z zapleczem w Supraślu - projekt Razem RAZEM Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego ważne zmiany Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego ważne zmiany Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że nastąpiła zmiana firmy naprawiającej oświetlenie w naszej gminie. Obecnie zajmuje się tym wyłoniony z przetargu podmiot zewnętrzny, a nie jak wpoprzednich okresach PGE (Zakład Energetyczny). W przypadku awarii oświetlenia ulicznego, prosimy dzwonić pod numer telefonu: lub wysłać maila na adres

6 6 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 Aktualności Fundusze sołeckie Ponad 220 tys. zł wynosi w tym roku pula tzw. funduszy sołeckich w gminie Supraśl. Pieniądze te są wyodrębnione z budżetu gminy. To, ile środków dostanie każde sołectwo, zależy od dochodów gminy oraz od liczby mieszkańców poszczególnych sołectw. O tym na, co są przeznaczane środki w konkretnym sołectwie, decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwały zebrań wiejskich dotyczące wniosków zostały dostarczone burmistrzowi do L.P. Sołectwo Przyznana Przedsięwzięcie kwota 1. Grabówka ,00 Wykonanie oświetlenia ul. Nagietkowej we wsi Grabówka 2. Kolonia Zaścianki ,00 1. Zakup i montaż 4 szt. tablic informacyjnych typu witacz z mapą Zaścianek, 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej, 3. Zakup i montaż 2 szt. ławek z zadaszeniem na boisku przy ul. Jodłowej w Grabówce, 4. Zakup stroi sportowych dla KS GRABÓWKA, 5. Wyposażenie szatni przy ul. Jodłowej w Grabówce 3. Łaźnie 5 703, 00 Wyżwirowanie i naprawa dróg w sołectwie 4. Woronicze- -Międzyrzecze 5 499,00 Remont drogi w Międzyrzeczu 5. Sobolewo ,00 Budowa i wyposażenie placu zabaw w tym przygotowanie terenu pod plac zabaw, zamontowanie urządzeń placu zabaw, ustawienie ławeczki na działce gminnej nr 474/1 6. Cieliczanka 6 087,00 1. Zainstalowanie lampy oświetleniowej na ul. Borowinowej 2. Żwirowanie kolejnego odcinka drogi gminnej we wsi Cieliczanka 7. Ciasne ,00 Wykonanie oświetlenia ulicy Polnej 8. Sokołda 6 789,00 1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaplecza, 30 września ubiegłego roku. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców należeć do zadań własnych gminy być zgodne ze strategią rozwoju gminy 10. Surażkowo 5 024,00 Dokończenie remontu drogi Surażkowo-Łaźnie 11. Sowlany WNIOSEK ODRZUCONO el ,00 Oczyszczenie, pogłębienie i udrożnienie rowów odwadniających wsi Sowlany, zamontowanych na działkach nr: 172, 235, 221, 158 i przepompowni 12. Henrykowo ,00 nawiezienie odpowiedniego materiału na drogi oraz rozplantowanie go na drogach gminnych 13. Karakule 17 85,00 1.budowa siłowni zewnętrznej z doposażeniem placu zabaw, 2. doposażenie klubu 14. Ogrodniczki ,00 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV i AGD, 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, 3. Remont i wyposażenie świetlicy i kuchni w budynku OSP, 4. Zorganizowanie imprezy Dzień Seniora, 5. Poprawa dostępu do kultury poprzez wyjazdy emerytów ze wsi Ogrodniczki do Opery 15. Zaścianki ,00 1. zakup i montaż kamer w miejscach niebezpiecznych mieszkańcom 2. zakup i montaż płyt absorbujących upadek na plac zabaw w Zaściankach, 9. Kolonia Grabówka 2. Zakup regału kuchennego, mikrofalówki i lodówki, 3. Zakup zasobnika na papier i środki czystości ,00 Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej 3. położenie rury i zasypanie rowu na placu 16. Jałówka 5 363,00 wyżwirowanie dróg prowadzących do miejscowości w sołectwie Jałówka 17. Sobolewo Kolonia ,00 Budowa punktów oświetleniowych ulic: Sokolej, Lisiej, Żubrów, Żółwiej

7 Aktualności Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty Inwestycje w OSP W budżecie Gminy Supraśl na rok 2015 przeznaczono kwotę zł na adaptację strażnicy i na potrzeby OSP w Supraślu. W ubiegłym roku na OSP w naszej gminie wydano zł. Jednostka Zakres realizacji Środki samorządowe OSP Sokołda Wykonanie podjazdu do garażu zł Wykonanie instalacji CO i zł wodnej zł Remont instalacji elektrycznej OSP Ogrodniczki Remont świetlicy zł OSP Supraśl Hydroizolacja zł Drzwi przeciwpożarowe Projekt adaptacji budynku na potrzeby OSP zł zł OSP w Sokołdzie Nasi strażacy otrzymali też dotację z budżetu państwa dla OSP powiatu białostockiego w wysokości zł, którą wykorzystali w całości na: Zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, łączności, medycznego, ratownictwa drogowego itp. (węże ssawne 3 szt.): 811,60 zł Zakup sprzętu ochrony osobistej (hełm 4 szt.): 2 635, 20 zł Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej (rękawice specjalne 4 pary, kominiarki 2 szt., ubranie specjalne 1 kpl.): 3 077, 20 zł el Nie kupuj adoptuj! Czy zastanawiałeś się czasem, gdzie trafiają zagubione psiaki, znalezione na terenie naszej gminy? O ile nie znajdzie się od razu ich właściciel albo ktoś chętny do opieki, to odbywają podróż do schroniska Sonieczkowo pod Augustowem. Jest to miły azyl, gdzie znajdują ciepło i opiekę, czekając na swojego pana - starego lub nowego. Gmina Supraśl współpracuje ze schroniskiem Sonieczkowo od stycznia 2015 roku. Wszystkie posiadające pieska rodziny z naszej gminy powinny zapamiętać nazwę schroniska Sonieczkowo. Zwierzęta mają tu dobre warunki bytowe. To właśnie tu można odnaleźć swojego ukochanego uciekiniera! Jest na to 14 dni, bo po tym czasie kwarantanny, wysterylizowane i wykastrowane pupile zostają wystawione do adopcji. Każdy z piesków jest sfotografowany i trafia na stronę internetową schroniska, zachęcając dobrych ludzi do przyjęcia pod swój dach. Może zamiast kupować psa, zastanowisz się nad adopcją pupila z Sonieczkowa? Wszystkie psy mają wszczepione chipy - to na wypadek, gdyby ktoś zapragnął zwierzaka, a potem jednak zmienił zdanie i je po prostu wyrzucił z domu... Schronisko Sonieczkowo Adres: Żarnowo Pierwsze 9A, Augustów Możesz też polubić Sonieczkowo na Facebooku:

8 U Z D R O W I S K O 8 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 TURYSTYKA TURYSTYCZNY SUPRAŚL Po raz kolejny Supraśl pokazał, jak skutecznie można wykorzystywać środki unijne. Wramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina pozyskała ponad zł. na stworzenie folderów turystycznych promujących Supraśl i okolice. Wydawnictwo cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów z całej Polski i nie tylko. W folderze możemy odnaleźć między innymi atrakcje turystyczne, zabytki, bazę noclegową i kulinarną oraz historię i kulturę Supraśla. Przewodnik składa się z 3 wersji językowych (polskiej, niemieckiej, angielskiej). Adresowany jest przede wszystkim do osób chcących spędzić czas w naszym regionie. Folder jest do wglądu w wersji PDF na portalu turystycznym gminy Supraśl w zakładce materiały promocyjne - suprasl.pl/turystyka. Piotr Citko Supraśl perła w Puszczy Knyszyńskiej Supraśl is the jewel in the crown of the Knyszyn Forest Supraśl ist eine Perle inmitten des Knyszyńska-Urwaldes U Z D R O W I S K O Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Gminę Supraśl, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Gminę Supraśl, współfinansowana jest ze środków Unii europejskiej

9 Edukacja Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty Kto zostanie nowym Kopernikiem? Ruszył nabór do licealnego programu stypendialnego dla wybitnych młodych ludzi Marzenie o Nauce. Adresowany jest do młodzieży zamieszkującej miasta do 5 tys. mieszkańców. Nabór potrwa do 31 marca. Konkurs organizowany jest przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego (EFC). Program stypendialny Marzenie o Nauce skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z rodzin o średnich lub niskich dochodach, która bez wątpienia powinna uczyć się w najlepszych polskich liceach. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC, mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie. Jednym z warunków przyznania stypendium jest zakwalifikowanie się do wskazanego przez Fundację liceum i internatu. A są to takie szkoły, z których każdy zdolny młody człowiek może być dumny. Na liście liceów, jakie wskazuje EFC, najbliższe mieszkańcom Gminy Supraśl jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z Internatem Szkoły Policealnej nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych, ul. Ogrodowa 23. Stypendium Marzenie o Nauce to cała masa możliwości, by uczyć się w pasjonujący i wygodny sposób: miejsce w bursie, pokrycie składek na Radę Rodziców, ubezpieczenie, całodzienne wyżywienie, podręczniki, pokrycie dodatkowych kosztów np. przygotowania do olimpiad. EFC zapewnia również opiekę regionalnego Koordynatora Fundacji i w przyszłości szansę na stypendium uniwersyteckie Wymarzone Studia. Nie mówiąc już o tym, co wszyscy wspominają latami o wspaniałych feriach i obozach wakacyjnych dla nastoletnich stypendystów! Pierwszy krok to wejście na stronę Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest też laureatem prestiżowego konkursu Dobre Stypendia. - Częściej zastanawiamy się, czy pomiędzy nami żyją kosmici, niż czy gdzieś na przystanku PKS w małej miejscowości nie siedzi właśnie przyszły Kopernik, Chopin, Skłodowska-Curie. A ja wiem, że siedzi. I że tak łatwo to przegapić! twierdzi Joanna Bochniarz, prezes Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego. Ewelina Lewkowicz Wycieczka do Supraśla reklama W środę r. uczniowie klasy Ib oraz Ic ze Szkoły Podstawowej w Sobolewie wraz ze swoimi wychowawczyniami, Moniką Litwin oraz Martą Kondzior, odwiedzili Dom Staromiejski w Supraślu. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci poznały zwierzęta i ptaki zamieszkujące Puszczę Knyszyńską. Miały również możliwość porozmawiania o tym, w jaki sposób można pomóc mieszkańcom lasów przetrwać zimę. Dowiedziały się, które drzewa najczęściej występują w puszczy. Wszyscy wzięli udział w konkursie rozpoznawania głosów zwierząt. Duże zainteresowanie wzbudziła izba z wystawą staroci. Ostatnią atrakcją była wystawa nietoperzy, które okazały się bardzo interesujące i zupełnie niegroźne. Polecamy odwiedzenie wystawy pozostałym uczniom! Monika Litwin Fot. Monika Litwin

10 10 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 EDUKACJA Konkurencja dla komputera Ferie to czas upragnionego odpoczynku od szkoły. W szkolnych murach panuje wówczas cisza i spokój, a na korytarzach spotkać można jedynie dyrekcję i personel techniczny. W I tygodniu ferii Szkoła w Sobolewie tętniła jednak życiem i rozbrzmiewała radosnym gwarem dzieci. Zabawy na śniegu / fot. Marta Kondzior Starsi uczniowie uczestniczyli w projekcie Na własne konto. Młodszym dzieciom zaproponowano udział w półkoloniach Umiem, wiem, potrafię z Olafem na lód pojadę. Chętnych na półkolonie było więcej niż miejsc, w związku z tym o udziale w decydowała zasada kto pierwszy, ten lepszy. Z pewnością wpływ na to miała niewysoka cena oraz liczne atrakcje. Każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie (kulig, zabawy w Fikolandzie, zajęcia zumby, warsztaty lepienia z masy playmais itd.). Mimo, iż dzieci codziennie brały udział w grach i zabawach sportowych, to z niecierpliwością oczekiwały na fikanie w Fikolandzie. Wielkim przeżyciem było dla nich również spotkanie z aktorami w Teatrze Lalek. Dzieci poznawały pracę aktora oraz kulisy powstawania przedstawienia Karnawał zwierząt. Wielka niewiadomą był zaplanowany na czwartek kulig w Supraślu. Przez kilka dni termometry wskazywały bowiem temperaturę powyżej zera. Na szczęście w dniu kuligu sypnęło śniegiem. Po przejażdżce po Supraślu i Puszczy Knyszyńskiej był czas na zabawy na śniegu i ognisko z kiełbaskami. Wszyscy wrócili do szkoły zmęczeni, ale zadowoleni. Nasi milusińscy codziennie otrzymywali gorący posiłek.najbardziej smakowała im jednak samodzielnie przygotowana pizza. Organizacja tak licznych atrakcji możliwa była dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy w Supraślu. Niewtajemniczeni zapewne zachodzą w głowę, kim jest Olaf - czy to jeden z opiekunów, a może jakiś słynny sportowiec? Otóż nie. Olaf to bohater z kreskówki Kraina Lodu. Nie dość, że jest niezbyt urodziwym bałwanem, to w dodatku ma zauważalną wadę wymowy. Dlaczego wybrano kogoś takiego? Ta zabawna postać mimo swoich ograniczeń wzbudza sympatię. Zauważmy, że nie trzeba być idealnym, by mieć przyjaciół i dokonać rzeczy wielkich. Tak jak nie ma ludzi idealnych, tak samo nie ma osób do niczego. Każdy coś potrafi zrobić dobrze, najważniejsze to odkryć własne możliwości i być otwartym na innych. To właśnie tę prawdę Zajęcia o emocjach / fot. Monika Fiedoruk Olaf i przyjaciele / fot. Ola Fuch mieli odkryć uczestnicy półkolonii. Dzięki licznym zajęciom mieli okazję poznać swoje mocne strony, zdolności oraz dowiedzieć się, jak widzą ich inni. Taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas ferii była trafiona i zaspokoiła oczekiwania jej uczestników oraz ich rodziców. Półkolonie były dobrą alternatywą dla spędzania czasu przed telewizorem czy komputerem. Dzieci mogły czerpać radość z przebywania z rówieśnikami, aktywności ruchowej czy rozwijania swoich zdolności artystycznych. Marta Kondzior

11 Edukacja Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty Ferie z własnym kontem Gimnazjaliści Zespołu Szkół im. E. Orzeszkowej w Sobolewie poświęcili ferie na praktyczną naukę gospodarności. A to dlatego, że uczestniczą w specjalnym projekcie edukacji ekonomicznej Na własne konto. Wszystko odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu, który realizuje Europejski Fundusz Wspierania Wsi Polskiej przy wsparciu Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieś 2000 im. M. Rataja. Uczniowie zwiedzali znajdujący się w sąsiednich Zaściankach zakład poligraficzny Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o. Podpatrywali skomplikowany proces powstawania etykiet i opakowań, a przy tym poznawali historię firmy, która w ciągu 20 lat pokonała drogę od lokalntej drukarni po zatrudniający 300 osób zakład będący od dwóch lat częścią międzynarodowej korporacji, dzięki czemu produkcja z Zaścianek trafia zarówno do polskich jaki i do największych światowych marek. Gimnazjaliści odwiedzili także SBR Bank. Przed nami jeszcze druga część projektu, zajęcia edukacyjne oraz założenie Spółdzielni Uczniowskiej. Program edukacji ekonomicznej jest adresowany do uczniów gimnazjów z terenów wiejskich, a jego głównym celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i zmotywowanie młodego człowieka do rozwoju osobistego i zawodowego. Zajęcia w ramach programu Na własne konto prowadzone są metodami aktywizującymi. Ponadto integralnym elementem przedsięwzięcia są wizyty studyjne w firmach oraz w banku, które mają pokazać możliwości rozwoju, a zarazem rozbudzić wyobraźnię i aspiracje młodych mieszkańców wsi, nierzadko pozbawionych wiary w siebie. Monika Sabasz nauczyciel prowadzący Program edukacji ekonomicznej Na własne konto Szkolenia komputerowe 45+ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na: Bezpłatne szkolenie! Podstawy obsługi komputera i Internetu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców gminy Supraśl w wieku 45+ na bezpłatne szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu. Liczba miejsc ograniczona, dlatego warto zgłosić się już dziś! W szkoleniach mogą wziąć udział osoby z dwóch grup docelowych: Grupa I - osoby w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku lat; mężczyźni wieku lata), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast (do 20 tys. mieszkańców) Grupa II osoby w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na rodzaj miejsca zamieszkania. Kurs obejmuje 24 godziny w trzech trybach do wyboru: - 6 kolejnych dni po 4 godz. lub - 3 x 2 kolejne dni po 4 godz. lub - 2 x 3 kolejne dni po 4 godz. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż osób Uczestnicy szkoleń mają zapewniony obiad + przerwę kawową Szkolenia będą realizowane w Supraślu w najbliższym miejscu z dostępem do Internetu i pracowni komputerowej dla grupy zainteresowanych udziałem w szkoleniu. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma notes, długopis, kalendarz książkowy, torbę materiałową ekologiczną, pendrive 16 GB, skrypt i prezentację. Liczba miejsc ograniczona! O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Do wygrania nowoczesny tablet. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o kontakt pod adresem: Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia Warto jednak zgłosić się wcześniej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Wszelkie informacje: Ewelina Zienkiewicz, Natalia Pukiś tel , Internet bliżej wszystkich! 24 godziny dydaktyczne podzielone na 6 spotkań. Bezpłatne materiały szkoleniowe dla Uczestników. Certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Zajęcia w każdej gminie, w której zlokalizowany jest węzeł dystrybucyjny Internetu szerokopasmowego. Grupa docelowa: 45+ Rekrutacja trwa do r. Szkolenia będą realizowane do r. O szczegóły pytaj w: Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9 A, Lublin, tel , Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Szkolenie finansowane w ramach projektu inwestycyjnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie el

12 12 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 EDUKACJA Młodzi dziennikarze z Ogrodniczek Uczniowie ZS-P w Ogrodniczkach uczestniczący w zajęciach koła dziennikarskiego mieli ostatnio niecodzienne warsztaty. Dzięki współpracy z panią Małgorzatą Matejczuk i byłą panią Dyrektor Bożenną Chmielewską dnia w świetlicy w Ogrodniczkach odbyło się spotkanie młodych dziennikarzy z seniorami Ogrodniczek. Na spotkanie przybyli najstarsi przedstawiciele wsi: pani Nina Matejczuk, pani Lidia Matejczuk, pan Aleksander Matejczuk oraz radny pan Daniel Sadowski. W przyjaznej atmosferze, którą zagwarantowała nam pani Małgorzata Matejczuk odbył się wywiad reprezentantów młodego pokolenia z szacownymi seniorami. Pytania przygotowane przez uczniów były różne. Dotyczyły zarówno wyglądu miejscowości jak i dawnej szkoły, zainteresowań oraz upodobań rozmówców. Historia opowiedziana ustami osób, które jej doświadczyły jest o wiele ciekawsza niż przeczytana z podręcznika. Zainspirowani opowieściami uczniowie prześcigali się w zadawaniu pytań. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych i dostarczyło nam wielu pomysłów zarówno na godziny koła dziennikarskiego, jak i lekcje języka polskiego. Na zakończenie uczniowie wręczyli przybyłym własnoręcznie zrobione upominki. Obiecaliśmy sobie, iż nie były to ostatnie takie zajęcia. Z całego serca dziękujemy przybyłym gościom za ciekawie i twórczo spędzony czas oraz interesującą lekcję historii. Dziękujemy również pani Bożennie Chmielewskiej za pomoc i materiały dostarczone na warsztaty dziennikarskie. Anna Kowalewska Społeczeństwo Bal Seniora w Sobolewie W ostatnią niedzielę karnawału 15 lutego 2015 w Zespole Szkól w Sobolewie odbył się bal seniora. Na imprezę licznie przybyli mieszkańcy Grabówki, Zaścianek, Sobolewa i Henrykowa. Nie zabrakło też sołtysów i radnych z tamtych miejscowości. Nasi seniorzy radośnie bawili się i tańczyli. wz

13 KULTURA Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty Orkiestra zagrała WOW Ten, kto wystraszył się piątku 13-go lutego, został przezornie w domu. Odważniejsi i zakochani w dobrej muzyce spotkali się w auli Centrum Edukacji w Supraślu, by wysłuchać wyjątkowego koncertu jednego z takich, które się pamięta nieraz całe życie. Rzadko mamy okazję do spotkania tylu wyjątkowych talentów w jednym miejscu, dlatego koncert galowy WOW (Winter Orchestra Workshop) był perłą na kulturalnej mapie wydarzeń województwa podlaskiego. Grupa blisko 80 młodych muzyków przez 6 dni szkoliła się w Białymstoku pod okiem wybitnych artystów i dyrygentów: Andrea Loss a z Włoch i Simona Perčič a ze Słowenii. Podczas I Zimowych Warsztatów Orkiestrowych WOW stworzyli repertuar na prawie 2-godzinny koncert. Uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Ełku, uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach oraz studenci wydziałów instrumentalnych Akademii Muzycznych w Krakowie, Łodzi i Warszawy. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku. Organizowany projekt zimowych warsztatów orkiestrowych w 2015 roku miał na celu popularyzację gry na instrumentach dętych i perkusyjnych w środowisku Białegostoku i województwa podlaskiego. Fot. CKiR w Supraślu Fot. CKiR w Supraślu Fot. CKiR w Supraślu Efekty warsztatów młodzi muzycy zaprezentowali w Centrum Edukacji w Supraślu oraz w Filharmonii Białostockiej. Organizatorem WOW było Stowarzyszenie Pro Musica z Białegostoku wraz z Instytutem Sztuk Pięknych UPOL ze Słowenii, a partnerami wydarzenia CKiR w Supraślu, Starostwo Powiatowe oraz Gmina Supraśl. el

14 14 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 KULTURA Muzyka nie ma granic Koncert organizowany w ramach projektu Muzyka nie ma granic W niedzielę 25 stycznia 2015 roku w Centrum Edukacji w Supraślu odbył się ekumeniczny koncert kolęd zorganizowany w ramach projektu Muzyka nie ma granic. Celem spotkania było nie tylko podtrzymanie najpiękniejszych bożonarodzeniowych tradycji i uwrażliwienie słuchaczy na piękno i wymowę kolęd, ale także integracja społeczności lokalnej oraz budowanie dialogu. Impreza miała tym wymowniejszy charakter, gdyż wydarzyła się w tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. W ramach projektu Muzyka nie ma granic odbyły się warsztaty wokalno-instrumentalne, w których brał udział m. in. Chór Pop Gospel Cantus Deo z Supraśla. Warsztaty odbyły się pod okiem doświadczonych instruktorów: Urszuli Iwaszuk, Anny Szfranowskiej i akompaniatora Szymona Markiewicza. Występ dzieci i młodzieży był podsumowaniem ich pracy. Wszyscy, którzy przybyli na koncert otrzymali także płytę z kolędami w różnych językach m.in. czeskim, francuskim, włoskim i angielskim. Płyta jest efektem warsztatów prowadzonych w ramach projektu Muzyka nie ma granic. Znajdują się na niej kolędy w wykonaniu chóru z parafii NMP Królowej Polski w Supraślu oraz młodzieżowych zespołów muzycznych z Supraśla, Sobolewa i Ogrodniczek prowadzonych przez Janusza Fidziukiewicza. Radosne kolędy i pastorałki wykonały dzieci ze scholki małej Barka z Parafii NMP Królowej Polski w Supraślu. Zawsze chętnie przyjeżdżają także do Supraśla schola z Parafii Świętego Krzyża w Grabówce oraz Chór z Parafii Prawosławnej Św. Pantelejmona w Zaściankach. Podczas koncertu nie mogło zabraknąć Chóru Rodzinnego Parafii Przymonasterskiej w Supraślu. Po raz pierwszy podczas koncertu kolęd wystąpiła także grupa śpiewu tradycyjnego z Ciasnego. Koncert zorganizowało Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku w ramach projektu Muzyka nie ma granic realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Patronat honorowy nad tym wydarzeniem artystycznym objął Burmistrz Supraśla. Wioleta Zalewska Fot. CKiR w Supraślu

15 KULTURA Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty Kolędy w Ogrodniczkach r. odbył się w świetlicy w Ogrodniczkach koncert kolęd. Dzieci z naszej szkoły wraz z p. Agatą, zaśpiewały kolędy w języku angielskim oraz kaladki w języku cerkiewno-słowiańskim. Na nasz wieczór przybył radny p. Daniel Sadowski oraz p. Anna Chrzanowska -nauczycielka naszej szkoły. Wieczór umilił również krótki występ zespołu Żurawinki. Przybyło dużo mieszkańców. Małgorzata Matejczuk Koło Gospodyń wiejskich z Ogrodniczek szyje kołderki i poduszki oraz robi na drutach kapcie dla dzieci z domu samotnej matki w Supraślu. Koncert Walentynkowy W sobotnie południe (14 lutego) mieliśmy okazję spotkać się w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu na Koncercie Walentynkowym w wykonaniu zespołu Cantus Deo pod opieką Państwa Urszuli i Andrzeja Iwaszuków, koncercie wyjątkowym, bo dedykowanym wszystkim chorym dzieciom. Dzień Św. Walentego stał się także okazją do podsumowania i wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu plastycznego Serce dla serca, z którego prace przekazane zostaną Hospicjum dla dzieci w Białymstoku. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Barbara Nikołajuk Fot. CKiR w Supraślu Fot. CKiR w Supraślu

16 16 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 EDUKACJA Ferie Zimowe zmagania W drugim tygodniu ferii zimowych odbyły się zajęcia dla dzieci w Centrum Kultury i Rekreacji i Bibliotece Publicznej w Supraślu. Przez ten tydzień mieliśmy mnóstwo różnego rodzaju zajęć, mnóstwo pomysłów i zabaw! Przez dwa dni dzieciaki gościły w Bibliotece Publicznej w Supraślu. Panie z biblioteki przygotowały wiele różnych atrakcji m.in. kości opowieści i rysowanie na tablicy interaktywnej, zabawa w łowcę duchów, karaoke, teatrzyk cieni. Nie mogło zabraknąć czytania opowiadań np. Dziad z worem oraz snucia opowieści. W bibliotece gościł też Teatr Maska z przedstawieniem Kapryśna księżniczka, do tego zabawy: tajemnicze pudełko macadełko, kalambury i gry planszowe. Przygotowania do seansu bajkowego w Centrum Kultury też były bardzo przyjemne a przede wszystkim pyszne:) Wspólnie z dziećmi robiliśmy owocowe szaszłyki z czekoladą, obowiązkowo musiał być popcorn! W związku ze zbliżającymi się Walentynkami, wspólnie z Babciami z Klubu Seniora w Supraślu robiliśmy piękne papierowe serduszka, a potem mieliśmy ognisko z kiełbaskami. Dzień majsterkowicza to jest to, co chłopcy lubią najbardziej! Z ostatniego dnia ferii najbardziej zadowoleni byli chłopcy, ale nie tylko oni. Pod okiem pracowników CKiR dzieci robiły karmniki dla ptaków. Wiosenna pogoda sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu - dominowały gry harcerskie m. in. gra terenowa 50-tka. Wioleta Zalewska fot. Biblioteka w Supraślu Fot. CKiR w Supraślu fot. Biblioteka w Supraślu Fot. CKiR w Supraślu

17 SPORT Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty SupraSKI bez śniegu IV SupraSKI Festiwal organizowany w ramach projektu Supraśl zimową stolicą narciarstwa biegowego Zima w tym roku zaskoczyła wszystkich. Najbardziej niepocieszeni są oczywiście miłośnicy sportów zimowych. Jako organizatorzy SupraSKI-ego festiwalu nie zniechęciliśmy się i postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy imprezy mieli jak najwięcej atrakcji. Podczas tego wydarzenia zabrakło śniegu, ale nie dobrej zabawy! Zima w tym roku zaskoczyła wszystkich. Najbardziej niepocieszeni są oczywiście miłośnicy sportów zimowych. Jako organizatorzy SupraSKI-ego festiwalu nie zniechęciliśmy się i postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy imprezy mieli jak najwięcej atrakcji. Podczas tego wydarzenia pomimo braku śniegu wszyscy dobrze się bawili. Festiwal rozpoczął się w czwartek 19 lutego od nocnego rekreacyjnego biegu. Wzięli w nim udział ci, których mróz i brzydka pogoda nie odstraszyły. Po biegu można było ogrzać się przy ciepłej herbacie w restauracji Łukaszówka, gdzie spotkali się miłośnicy sportów zimowych. Kolejny dzień festiwalu to kolejne ciekawe spotkania i osoby. W piątkowy wieczór, także w Łukaszówce, spotkali się wszyscy zainteresowani sportem, jakim jest narciarstwo biegowe ale nie tylko. I chociaż ze względu na aurę musieliśmy odwołać zawody w biegach narciarskich, warsztaty z konserwacji nart odbyły się obowiązkowo. Po nich miało miejsce spotkanie z Andrzejem Piotrowskim, olimpijczykiem w narciarstwie biegowym, który przyjechał do nas specjalnie, aby wziąć udział w festiwalu i podzielić się swoimi doświadczeniami. Był to wieczór spędzony w naprawdę miłej i przyjaznej atmosferze. Każdy, kto lubi aktywnie spędzać czas, nie mógł zostać w domu w sobotę 21 lutego. Na Bulwarach im. Wiktora Wołkowa w Supraślu miał miejsce rodzinny piknik zimowy, podczas którego można było skorzystać z licznych atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się nordic-walking. Najpierw krótki instruktaż udzielony przez Agnieszkę Dąbrowską - doświadczonego instruktora, a potem marsz ośmiokilometrową trasą. Dzieci chętnie brały udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Szczególnie spodobał się im narciarski pierwszy krok. Miłośnicy snowboardu ze Stowarzyszenia 0-85 przygotowali specjalny zimowy show na śniegu (przywiezionym z biało-

18 18 Miesięcznik Supraśl Nasza Gmina Nr 1 (34) / Luty 2015 SPORT stockiego lodowiska). Z wielkim podziwem patrzyliśmy także na pokazy w wykonaniu grupy supraskich morsów. Jak zima- to oczywiście nie mogło zabraknąć kuligu! Powóz był na kołach, ale nie przeszkodziło to i małym i dużym dobrze się bawić. Po przejażdżce ogrzać się można było przy ognisku z kiełbaskami. W tym dniu wręczono nagrody wyróżnionym w konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży pt. Sport zimą w gminie Supraśl. Laureatkami konkursu zostały: Zuzanna Sieńczuk, Karolina Wicher oraz Kamila Borys Bieg w ramach IV SupraSKI- -ego Festiwalu W sobotę 28 lutego 2015 na Uroczysku Glinki w Supraślu odbyły się biegi w ramach IV SupraSKI-ego festiwalu. Zwycięzcą biegu głównego w kategorii mężczyzn na dystansie 15 km został Artur Ostaszewski, natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła Anna Wojtulewicz. Wielkim zainteresowaniem cieszył się bieg, Biegam z Mamą biegam z Tatą, dla dzieci do klasy trzeciej szkoły podstawowej, którzy wraz z rodzicami pokonali dystans 200 m. Wszyscy mali zawodnicy otrzymali medale oraz upominki sportowe. Dzieci i młodzież z klas IV-VI oraz gimnazjum rywalizowali na dystansach 1 km i 3 km. Festiwal został zrealizowany w ramach operacji Supraśl zimową stolicą narciarstwa biegowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wioleta Zalewska Fot. Adam Kierzkowski

19 SPORT Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację IV SupraSKI-ego Festiwalu: Panu Burmistrzowi Radosławowi Dobrowolskiemu, Panu Radnemu Dawidowi Sienkiewiczowi, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu Krystynie Roczniak, Nauczycielom ZSS - Wojciechowi Kulikowskiemu, Piotrowi Żynelowi, Magdalenie Żynel, Stanisławowi Narewskiemu, Andrzejowi Piotrowskiemu, Grupie Supraskich Morsów, Stowarzyszeniu Przyjaciół Piłki Siatkowej w Supraślu, Stowarzyszeniu 0-85, Supraskiej Narciarni, AgaDab Fit Nordic-Walking, Restauracji Łukaszówka w Supraślu, Centrum Informatyki ZETO, Firmie Corrado s.c., Adampolowi S.A., Hotelowi Borowinowy Zdrój w Supraślu, MARCE Kubuś, MARCE TYMBARK PARTNERZY Dojazd do klienta na terenie Supraśla i okolic GRATIS! ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY reklama URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU

20 Gazeta Wyborcza 104 lata TARTAKU ROK ZAŁOŻENIA 1911 Posiadamy certyfikat CE FSC Promuj swoją firmę Cennik modułowy miesięcznika Supraśl Nasza Gmina zima 2015 Reklama ŚRODEK Cena brutto OKŁADKA Cena brutto Supraśl, ul. Białostocka 13 tel , ; fax Cennik banerów reklamowych najmowanych przez CKiR umieszczanych na ogrodzeniach Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu oraz GPEK w terenie, a także na scenie podczas imprez organizowanych przez CKiR. Powierzchnia Cena brutto za m 2 1 m 2 20 złotych 2 m 2 40 złotych 3 m 2 60 złotych 4 m 2 80 złotych 5 m złotych 6 m 2 i więcej 120 złotych 1 moduł (szer. 93 x wys. 66 mm) 2 moduły 1/4 strony A4 (190x66 lub 93x136 mm) 3 moduły (93x206 mm) 4 moduły 1/2 strony A4 (190x136 lub 93x276 mm) 50 złotych 100 złotych 100 złotych 200 złotych 150 złotych 300 złotych 200 złotych 400 złotych 5 modułów 250 złotych 500 złotych 6 modułów 300 złotych 600 złotych 7 modułów 350 złotych 700 złotych 8 modułów cała strona 400 złotych 800 złotych * Koszt przygotowania projektu graficznego wynosi 50 zł brutto * Oferta ważna do 23 marca 2015 Ogłoszenia drobne Cena do 50 znaków do 80 znaków do 100 znaków do 200 znaków brutto 12 złotych 20 złotych 25 złotych 37 złotych Dodatki do ogłoszeń drobnych Cena brutto druk wytłuszczony kolor tekstu wypełnienie kolorowym tłem zdjęcie 4 złotych 8 złotych 9 złotych 20 złotych Przewiduje się następujące rabaty: 1 edycja 10% 2 edycje 15% 3,4, 5 edycji 25% 6 edycji 35%

Największa inwestycja. w gminie. s. 3. Nr 8 (29) Wrzesień 2014. Wyrównywanie szans s. 5. Szansa na ul. Europejską s. 4. Drogowe plany s.

Największa inwestycja. w gminie. s. 3. Nr 8 (29) Wrzesień 2014. Wyrównywanie szans s. 5. Szansa na ul. Europejską s. 4. Drogowe plany s. Szansa na ul. Europejską s. 4 Wyrównywanie szans s. 5 Drogowe plany s. 6 Duch Puszczy na rowerze s. 19 ISSN 2084-5642 Miesięcznik bezpłatny Nr 8 (29) Wrzesień 2014 Największa inwestycja w gminie s. 3.

Bardziej szczegółowo

Nr 11 12 (32 33) Grudzień 2014/Styczeń 2015

Nr 11 12 (32 33) Grudzień 2014/Styczeń 2015 Amazonia w Pusz- czy Knyszyńskiej s. 8 Młodzi ekonomiści w Sobolewie s. 11 Bezpłatne zajęcia CKiR s. 13 Salto z bulwarów do telewizji s. 18 ISSN 2084-5642 Miesięcznik bezpłatny Nr 11 12 (32 33) Grudzień

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 28 stycznia 2012r. Gminny Turniej Tenisa Stołowego 29 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Młodzież pamięta o Powstaniu Wielkopolskim

Młodzież pamięta o Powstaniu Wielkopolskim Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Dopiewo Kontakt z redakcją pod numerem telefonu 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl Nakład: 5000 egzemplarzy Nr 1/2013 (5) Młodzież pamięta o Powstaniu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!!

Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian. Burmistrz Tarczyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!!! WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Rok 22 Nr 3/4 (232/233) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. ISSN 1233-8869 Nowo wybrani sołtysi, sporo zmian Szanowni Państwo, informujemy, iż w wyniku tegorocznych

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Wrzesień 7 (202) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Nasza młodzież

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Motorem przez Europę

Motorem przez Europę BIULETYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY BOGUCHWAŁA NR 3 (77) 2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Boguchwała, Kielanówka, Lutoryż, Mogielnica, Niechobrz, Nosówka, Racławówka, Wola Zgłobieńska, Zarzecze, Zgłobień Motorem

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo