Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014"

Transkrypt

1 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 3/V-VI/2014 maj-czerwiec 3/2014 1

2 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie OFERTA SZKOLENIOWA!!! Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zaprasza do udziału w kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających Kursy rozpoczną się z chwilą skompletowania grup dydaktycznych. Z uwagi na powyższe wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków uczestnictwa w wybranych rodzajach i dziedzinach pielęgniarstwa. Wnioski uczestnictwa w kursie dostępne są na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w linku kształcenie podyplomowe oraz w biurze OIPiP w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3 a. Lp Rozdaj kształcenia NOWOŚĆ Szkolenie specjalizacyjne Kurs kwalifikacyjny Kurs kwalifikacyjny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Kurs specjalistyczny Oferta szkoleniowa: Dziedzina pielęgniarstwa Pielęgniarstwo onkologiczne Pielegniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka, program dla pielęgniarek Resuscytacja krążeniowo oddechowa, program dla pielęgniarek i położnych Leczenie ran, program dla pielęgniarek Leczenie ran, program dla położnych Szczepienia ochronne, program dla pielęgniarek Szczepienia ochronne noworodków, program dla położnych Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, program dla pielęgniarek i położnych Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Nr 06/07, program dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, program dla pielęgniarek i położnych Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Nr 05/10, program dla pielęgniarek Terapia bólu ostrego dla dorosłych Nr 02/10, program dla pielęgniarek i położnych Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielgniarek Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu Ośrodek Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Lublinie oferuje; - akredytowane programy kształcenia, - wysokospecjalistyczną kadrę dydaktyczną, - różnorodny tryb kształcenia, - dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną z zapleczem socjalnym, - atrakcyjne ceny kursów, - brak Pit 8 C z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia, - rozszerzenie oferty szkoleniowej. Tryb kształcenia Mieszany* Mieszany* Mieszany* Mieszany/ Dzienny Mieszany/ Dzienny Mieszany* Mieszany* Mieszany* Mieszany* Mieszany/ Dzienny Mieszany* Mieszany* Mieszany* Mieszany* Mieszany* * realizacja programu kształcenia w trybie mieszanym umożliwia realizację zajęć dydaktycznych w wybrane dni tygodnia w wybranych godzinach. ** dla pielęgniarek i położnych nie zrzeszonych w OIPiP w Lublinie. 2 maj-czerwiec 3/ zł cena 1200 zł** 900 zł 1300 zł** 250 zł 300 zł** 360 zł 500 zł** 210 zł 310 zł** 160 zł 250 zł** 150 zł 200 zł** 200 zł 300 zł** 150 zł 200 zł** 220 zł 300 zł** 250 zł 300 zł** 170 zł 220 zł** 200 zł 300 zł** Termin rozpoczęcia Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Z chwilą napływu zgłoszeń Telefon:

3 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH! Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji danych osobowych tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacje o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacje o zniszczeniu prawa wykonywania zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę. Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 11 ust. 2 pkt. 5. Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, który prowadzony jest w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu OIPiP w Lublinie. AKTUALIZACJI DANYCH MOŻEMY DOKONAĆ OSOBIŚCIE w dziale prawa wykonywania zawodu pok. 200 lub PISEMNIE na adres biura: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Czechowska 3a, Lublin. maj-czerwiec 3/2014 Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Andrzej Tytuła tel przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP Wiceprzewodniczące Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Maria Olszak-Winiarska, Hanna Drozdowicz wtorek, czwartek tel Seretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Krystyna Amborska tel przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Alina Kołodziejczyk tel wtorek, czwartek Sędzia Dyżurny tel I i III czwartek miesiąca godz Dyżur Rzecznika tel II i IV czwartek miesiąca godz Radca Prawny tel przyjmuje we czwartek godz Godziny pracy biura: poniedziałek godz wtorek godz środa godz czwartek godz piątek godz Nasz adres: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH LUBLIN, ul. Czechowska 3a tel fax Nr konta: BGŻ O/Lublin Redaguje zespół w składzie: Krystyna Amborska, Hanna Drozdowicz, Anita Jasztal-Kniażuk, Alina Kołodziejczyk, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła. Stali współpracownicy: Małgorzata Lalak-Dybała, Beata Rozner, Barbara Rybarczyk. wydawany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie jest oficjalnym pismem samorządu pielęgniarek i położnych. Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, skrótów i korekty redakcyjnej. Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności. DRUK: Drukarnia PUNKTGRAF II, Lublin, ul. Łęczyńska 51 nakład: 2000 egz. Okładka: Shutterstock w numerze: Lublin gospodarzem IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 W dniach maja 2014r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbył się Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie i Koło Liderów Pielęgniarstwa przy MOW PTP. Czytaj na str. 5 Majówka Pielęgniarek i Położnych Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Międzynarodowy Dzień Położnej to święta dedykowane środowisku pielęgniarek i położnych, obchodzone w jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku - w maju i celebrowane głównie przez przedstawicieli tych zawodów. Wzorem minionych lat Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podjęła decyzję o zorganizowaniu właśnie z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej majówki dla pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin. Czytaj na str. 9 Daj nadzieję i wsparcie w jesieni życia Daj nadzieję i wsparcie w jesieni życia to hasło towarzyszy kampanii promującej projekt systemowy pn.: Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach Czytaj na str. 18 spis treœci: Głos przewodniczącego str. 4 Lublin gospodarzem IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 str. 5 Majówka Pielęgniarek i Położnych str. 9 Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej str. 14 Analiza zmian wizerunku pielęgniarki polskiej minionego stulecia str. 15 Daj nadzieję i wsparcie w jesieni życia czyli Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego str. 18 Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Operacyjnych Pielęgniarka Operacyjna pod paragrafem str. 20 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki teoria i praktyka str. 22 XV Ogólnopolskie Sympozjum Blok Operacyjny organizacja i funkcjonowanie str. 23 Pielęgniarstwo Onkologiczne w Praktyce Klinicznej str. 25 Wspomnienia z 90-tej Pielgrzymki Służby Zdrowia str. 28 Kondolencje Wspomnienia str. 29 Komunikaty str. 31 3

4 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Głos Przewodniczącego Drogie Koleżanki, Koledzy Miesiąc maj w sposób świąteczny ukazuje nasze zawody. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to święto z niemal pięćdziesięcioletnimi tradycjami. Zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) w 1965 roku na dzień 12 maja, rocznicę urodzin Florence Nightingale. Dzień 8 maja to Dzień Położnych związany z położną Stanisławą Leszczyńską, która w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu z narażeniem własnego życia uratowała przed zagładą setki noworodków. W Polsce łączymy obchody tych dwóch świąt. ICN ogłosiła tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, które brzmi: Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia. Tegorocznemu świętu towarzyszy refleksja Czy mamy co świętować? Odpowiedzią jest nieoceniona rola pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. W świetle pielęgniarstwa europejskiego również jesteśmy wysoko oceniani. Niepokoi natomiast widmo zmniejszającej się liczby pielęgniarek i położnych. Bez tych zawodów nie sposób sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonującej ochrony zdrowia. Pomimo, że niemal wszyscy myślą podobnie, zawsze jesteśmy zmuszeni w sposób wiele nas kosztujący walczyć o należne nam prawa. Nie wchodząc w szczegóły naszych trosk pragnę życzyć wszystkim pielęgniarkom, pielegniarzom i położnym, by potrafiły z podniesioną głową WSPÓLNIE stawiać czoło przeciwnościom, a wykonywany zawód powołanie niech niesie wiele satysfakcji. Jestem przekonany, że dobro wyświadczone drugiemu człowiekowi będzie do nas wracać. W życiu osobistym niech spełnią się najlepsze marzenia. Pielęgniarki i położne zawsze uczestniczą w przemianach jakie zachodzą w ochronie zdrowia, najczęściej jednak wprowadzane zmiany powodują u nas zaskoczenie z powodu niekorzystnych rozwiązań. I tym razem jestem pełen obaw wobec zamysłów Ministra Zdrowia związanych z rozszerzeniem kompetencji pielęgniarki i położnej. Skrócenie kolejek poprzez przekazanie pielęgniarkom kompetencji do wypisywania recept, bez zagwarantowania na ten cel odpowiednich środków finansowych jest niewłaściwe i po raz kolejny stanowi próbę dołożenia obowiązków bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto wydaje się celowym przekazanie kompetencji w tym zakresie dla pielęgniarek i położnych posiadających prawo wykonywania zawodu po odpowiednim przeszkoleniu, przede wszystkim dla pielęgniarek POZ, które najczęściej prowadzą indywidualne praktyki i na nich przede wszystkim spadnie obowiązek przedłużania terapii. Kolejną palącą kwestią jest kwestia różnic w wykształceniu - tu musimy być jednością i pozwolić wykonywać zawód wszystkim niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły. Okres, w którym absolwentki szkół średnich będą pracować w systemie jest ograniczony, posiada ramy czasowe, które łatwo ustalić i powinien być okresem przejściowym, a nasze prawo gwarantuje wykonywanie zawodu niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły. Nie ma obowiązku uzupełniania kształcenia na studiach pomostowych, dlatego nie ograniczajmy uprawnień we własnym kraju, tym bardziej, że Unia Europejska ostatecznie uznała kwalifikacje wszystkim pielęgniarkom niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły. Pielęgniarek jest coraz mniej, więc korzystajmy z tych zasobów kadrowych, które posiadamy, bo niedługo nie będzie możliwości uzupełnienia luki pokoleniowej. Nie można nie zauważyć, że do systemu wchodzi mniej osób niż tych, którzy ten system opuszczają. Te refleksje i troska towarzyszą mi w przedwakacyjnym okresie. Niech zbliżający się czas urlopów będzie dla wszystkich czasem wypoczynku i nabrania sił na trudy wykonywania naszych zadań. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie życzę możliwości realizacji swoich marzeń i celów życiowych bez konieczności dokonywania trudnych wyborów. Aby codzienny i decydujący o ludzkim życiu wysiłek Pielęgniarek i Położnych został należycie doceniony, a praca na rzecz ludzi chorych budziła dumę i satysfakcję. Z pozdrowieniem Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie WAŻ NE! PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU Informujemy, iż na postawie 10 uchwały nr 149/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzenia i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielegniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych:... Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania, a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo w art. 31 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039, ze zm.) mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek. Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa. 4 maj-czerwiec 3/2014

5 mgr Elżbieta Błędowska Nasz V-ce Głos Przewodnicząca - Pismo Okręgowej Izby Zarządu Pielęgniarek Oddziału i Położnych w PTP Lublinie w Lublinie Lublin gospodarzem IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 W dniach maja 2014r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie odbył się Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 organizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie i Koło Liderów Pielęgniarstwa przy MOW PTP. Uczestnicy, komisja i osoby towarzyszące, zakwaterowani zostali w Hotelu Forum przy ul. Obywatelskiej, w bliskim sąsiedztwie siedziby organizatora, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4. W dniu przyjazdu czyli 21 maja finaliści uczestniczyli w zorganizowanym spacerze po lubelskiej starówce. Eliminacje konkursowe rozpoczęły się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie dnia r. o godzinie Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała Komisja konkursowa w następującym składzie: maj-czerwiec 3/2014 Uczestnicy uroczystości. Foto: S. Sadowski Zaproszeni goście oraz Pan M. Przylepa Dyrektor SPSK Nr 4 w Lublinie. Foto: S. Sadowski Przewodnicząca komisji konkursowej dr n. med. Bożena Gorzkowicz Członkowie komisji konkursowej: 1. Elżbieta Madajczyk 2. Danuta Cybulak 3. Małgorzata Marcysiak 4. Matylda Sierakowska Uczestnikami konkursu byli finaliści II Etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2013, w którym wzięło udział 360 pielęgniarek z 14 Oddziałów Wojewódzkich Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego : 1. Chojecka Beata - Oddział PTP Poznań 2. Cieślak Aleksandrowicz Iwona - Oddział PTP Szczecin 3. Ćwiok Renata - Oddział PTP Złotoryja 4. Drozd Jolanta - Oddział PTP Wrocław Ciąg dalszy na str. 6 5

6 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Pielęgniarka Roku 2013 Finaliści II Etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 Foto: S. Sadowski 5. Gajewska Barbara - Oddział PTP Gdańsk 6. Jurkiewicz Beata - Oddział PTP Kraków 7. Krut Magdalena - Oddział PTP Szczecin 8. Kuhiwczak Karolina - Oddział PTP Warszawa 9. Mazurkiewicz Małgorzata - Oddział PTP Kielce 10. Medyńska Agnieszka - Oddział PTP Wrocław 11. Mielech Dorota - Oddział PTP Białystok 12. Pogorzała Joanna - Oddział PTP Wrocław 13. Stanisz Beata - Oddział PTP Katowice 14. Świętanowska Natalia - Oddział PTP Opole 15. Urban Iwona - Oddział PTP Rzeszów 16. Wrona Wojciech - Oddział PTP Lublin 17. Ziemkiewicz Edyta - Oddział PTP Łódź. Tematem III Etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 był: Szpital - magnes - jak powinien funkcjonować, aby stanowić środowisko przyjazne zarówno dla pacjenta, jak również pracowników. Uczestnicy konkursu przedstawiali swoje prace w formie prezentacji multimedialnej w ustalonej przez Komisję konkursową kolejności. Czas oczekiwania dla uczestników organizatorzy konkursu z SPSK Nr 4 zagospodarowali przez zorganizowanie wycieczki do Muzeum Szpitala, Działu Sterylizacji i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPSK Nr 4 W Lublinie. Wręczenie nagrody za zajęcie I miejsca w Konkursie. Foto: S. Sadowski Komisja Konkursowa oceniając prezentacje uczestników brała pod uwagę następujące kryteria: 1. Zgodność wystąpienia z tematem 2. Poprawność struktury wystąpienia 3. Logiczność układu treści 4. Trafność doboru przykładów ilustrujących treści 5. Jasność, komunikatywność języka i akcentowanie ważnych zagadnień 6. Oryginalność prezentacji 7. Efektywność angażowania odbiorców w czynny odbiór przekazywanych informacji 8. Przestrzeganie ustalonego czasu wystąpienia. Poszczególne kryteria były oceniane w skali 0-5 punktów. Każdy z uczestników na przedstawienie prezentacji miał do 20 minut. Konkurs trwał do późnych godzin popołudniowych dnia r. Ten pełen emocji dzień zakończył się o godzinie uroczystą kolacją w Hotelu Forum. W dniu r. w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się gala IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 wpisując się w uroczystości 50-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Na uroczystość przybyli: Z ramienia Rektora UM w Lublinie - Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. Mirosław Jabłoński Przedstawiciele władz UM w Lublinie dr Grażyna Wójcik - Prezes PTP dr Grażyna Rogala - Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Bożena Gorzkowicz Przewodnicząca komisji konkursowej IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin Reprezentanci władz Miasta Lublin mgr Andrzej Tytuła - Przewodniczący ORPiP w Lublinie Przedstawiciele placówek Ochrony Zdrowia Ciąg dalszy na str. 7 6 maj-czerwiec 3/2014

7 Pielęgniarka Roku 2013 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Pielęgniarki i położne z województwa lubelskiego Pracownicy SPSK Nr 4 w Lublinie. Gospodarzami uroczystości byli : dr n. med. Marian Przylepa - Dyrektor SPSK Nr 4 w Lublinie, mgr Dorota Flis - Naczelna Pielęgniarka SPSK Nr 4 w Lublinie, którzy serdecznie powitali uczestników konkursu, przybyłych gości na uroczystość gali IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku Po krótkich wystąpieniach prelegentów w osobach: dr n. med. Marian Przylepa - Dyrektor SPSK Nr 4 w Lublinie, dr Grażyna Wójcik - Prezes PTP dr Grażyna Rogala - Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Dorota Flis - Naczelna Pielęgniarka SPSK Nr 4 w Lublinie, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników III Etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku Zaproszeni uczestnicy Konkursu otrzymali gratulacje, Certyfikaty uczestnictwa w III etapie IX Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 oraz upominki. Następnie dr n. med. Bożena Gorzkowicz Przewodnicząca Komisji Konkursowej przedstawiła zwycięzców Konkursu. Finalistką, a tym samym laureatką I miejsca w IX Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka Roku 2013, została pielęgniarka Beata Jurkiewicz reprezentująca Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie. Pani Beata Jurkiewicz pracuje w Powiatowym Publicznym Trzecie miejsce zajęła Beata Chojecka reprezentująca Oddział PTP w Poznaniu. Pani Beata Chojecka pracuje w Pleszewskim Centrum Medycznym na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pani B. Chojecka przyjmuje nagrodę za zajęcie III miejsca w Konkursie Foto: S. Sadowski Dyrektor SPSK Nr 4 w Lublinie dr n. med. Marian Przylepa wspólnie z Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Lublinie, Naczelną Pielęgniarką SPSK Nr 4 Panią mgr Dorotą Flis złożyli gratulacje i wręczyli ufundowane nagrody główne, pierwszym trzem laureatom IX konkursu Pielęgniarka Roku Gratulacje i nagrody wręczyli również dr Grażyna Wójcik Prezes PTP, dr Grażyna Rogala-Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz mgr Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. Laureaci otrzymali również listy gratulacyjne od Ministra Zdrowia, Wojewody Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pani B. Jurkiewicz laureatka I miejsca w Konkursie. Foto: S. Sadowski Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku. Zdobywcą drugiego miejsca został pielęgniarz Wojciech Wrona reprezentujący Oddział PTP w Lublinie. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pan W. Wrona zdobywca II miejsca w Konkursie. Foto: S. Sadowski maj-czerwiec 3/2014 Od lewej: P. A. Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, P. G. Rogala-Pawelczyk Prezes NRPiP podczas składania gratulacji. Foto: S. Sadowski Szczere i z serca płynące podziękowania i słowa uznania dla organizatorów od uczestników i gości zostały złożone na ręce Przewodniczącej Zarządu Oddziału w Lublinie, Naczelnej Pielęgniarki SPSK Nr 4 Pani mgr Doroty Flis za doskonałe przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu oraz za wspaniałą atmosferę i gościnność podczas uroczystości. Na zakończenie uroczystości zaprezentowano krótki film ukazujący piękno Lubelszczyzny. Gospodarze konkursu serdecznie podziękowali wszystkim przybyłym na uroczystość, a w szczególności uczestnikom IX Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka Roku W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego składamy liderom województwa wyrazy uznania, gratulacje tak znakomitych wyników, zajętych miejsc, życzymy dalszego rozwoju zawodowego i wielu osiągnięć na płaszczyźnie zawodowej. Wszystkim uczestnikom wyrazy uznania za podjęty trud przygotowania do konkursu, czynnego w nim udziału i efektywnego zaangażowania na rzecz środowiska pielęgniarskiego. 7

8 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Informacje KOMUNIKAT!! OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE INFORMUJE, ŻE OGŁASZA NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ: 1. KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA AESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI. 2. KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSÓW - WRZESIEŃ 2014 ROKU OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O SKŁADANE WNIOSKÓW DO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE. DOKŁADNY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSÓW ZOSTANIE PODANY W INDYWIDUALNYCH ZAWIADOMIENIACH. KOMUNIKAT!! Przewodniczący ORPiP w Lublinie Andrzej Tytuła OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LUBLINIE INFORMUJE, ŻE PLANUJE ROZPOCZĘCIE KSZTAŁCENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO PROGRAM DLA PIELĘGNIAREK. Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która: 1. posiada prawo wykonywania zawodu, 2. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, 3. została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Pielęgniarka w tym samym czasie może odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych. Pielęgniarka, która odbyła specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, może ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka składa organizatorowi kształcenia oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków publicznych. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O SKŁADANE WNIOSKÓW W OIPIP W LUBLINIE DOKŁADNY TERMIN ROZPOCZĘCIA ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA SPECJALIZACJĘ ZOSTANIE PODANY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. Przewodniczący ORPiP w Lublinie Andrzej Tytuła 8 maj-czerwiec 3/2014

9 Anita Jasztal-Kniażuk OIPiP Lublin Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Majówka Pielęgniarek i Położnych M iędzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Międzynarodowy Dzień Położnej to święta dedykowane środowisku pielęgniarek i położnych, obchodzone w jednym z najpiękniejszych miesięcy w roku - w maju i celebrowane głównie przez przedstawicieli tych zawodów. Wzorem minionych lat Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie podjęła decyzję o zorganizowaniu właśnie z okazji Pierwsi goście rejestracja uczestników Majówki. maj-czerwiec 3/2014 Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej majówki dla pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin. Spotkanie na gruncie pozazawodowym, w dniu wolnym od pracy, w towarzystwie najbliższych pozostaje alternatywą dla takiego rodzaju spotkań jak konferencja czy zorganizowane wyjście na przykład do teatru, z konieczności adresowane do wybranej grupy osób. Intencją organizatorów imprezy plenerowej było skierowanie jej do jak największej grupy odbiorców w celu integracji zawodowej. Majówka odbyła się w dniu 24 maja 2014 r. w Centrum Konferencyjno Wystawienniczym ETIUDA w Lublinie, rozpoczęcie zabawy miało miejsce o godz. 11:00, imprezę rozpoczął nasz gość specjalny Pani Anna Dąbrowska Redaktor Telewizji Polskiej Oddział Regionalny w Lublinie, która nadała naszemu spotkaniu niecodzienną oprawę. Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie wystąpił w roli gospodarza majówki, powitał gości oraz uczestników spotkania, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, zachęcając wszystkich do wspólnej, dobrej, aktywnej zabawy, ponadto Pan Andrzej Tytuła podziękował Ciąg dalszy na str. 10 9

10 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Majówka Pielęgniarek i Położnych Rejestracja uczestników Majówki Gry i zabawy ruchowe dla dzieci Rejestracja uczestników Majówki Malowanie twarzy atrakcja dla najmłodszych Konkurs rysunkowy Pani Annie Dąbrowskiej za Jej obecności oraz poświęcony nam czas. Program spotkania tak jak w minionych latach obejmował gry i zabawy dla dzieci, które odbywały się pod czujnym okiem profesjonalistów w osobach animatorów tych zabaw. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli skorzystać z szerokiego wachlarza propozycji adresowanych tylko i wyłącznie do nich, takich jak: malowanie twarzy, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu dostosowane do wieku uczestników, konkurs rysunkowy. Dorośli uczestnicy majówki w osobach pań pielęgniarek i położnych uczestniczyli w konkursach z nagrodami, nagrody losowane były spośród ankiet, które zostały wypełnione w trakcie spotkania. Wachlarz nagród był bardzo szeroki i atrakcyjny, szczęśliwie wylosowani otrzymali zestawy kosmetyków, różnego rodzaju akcesoria dla niemowląt w tym zestawy do pielęgnacji, itp. Jak co roku miało miejsce losowanie nagrody głównej w postaci elektrycznej maszynki do mięsa. Fundatorami nagród była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER POLSKA, Firma ECOLAB, a także Firma Kosmetyczna MERY CAY, Slim Line, Canpol babies, Emolium, Linde. Piękna, słoneczna pogoda, atrakcyjne w ocenie organizatorów miejsce, sprzyjały wspólnej zabawie, nawiązywaniu nowych znajomości, stanowiły również okazję do spotkań po latach, tym bardziej, że w Majówce uczestniczyły pielęgniarki i położne z różnym stażem zawodowym. Spotkanie było również okazją do wspólnej tanecznej zabawy, śpiewu przy akompaniamencie akordeonu, spośród zaproponowanych przysmaków z grilla uczestnicy pikniku mogli według własnych preferencji wybrać coś na przysłowiowy ząb. Majówka z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zgromadziła łącznie około 1000 uczestników, porównując to spotkanie ze spotkaniami ubiegłorocznymi śmiało można stwierdzić, że z zaproponowanej przez Okręgową Radę Pielęgniarek Ciąg dalszy na str maj-czerwiec 3/2014

11 Majówka Pielęgniarek i Położnych Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Pani Anna Dąbrowska i Pan Andrzej Tytuła podczas otwarcia Majówki Podziękowania składane Pani Annie Dąbrowskiej przez Pana Andrzeja Tytułę i Panią Hannę Drozdowicz W pierwszym rzędzie najmłodsi uczestnicy Majówki pielęgniarek i położnych uczestniczących w pikniku. Celem badania było uzyskanie opinii na temat zasadności organizowania tego typu imprez w przyszłości oraz poznanie preferencji członków samorządu pielęgniarek i położnych na temat najbardziej pożądanej formy uczczenia Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Odnosząc się do analizy ankiet należy jednogłośnie stwierdzić, że w zdecydowanej większości panie pielęgniarki i położne uznały, iż zaproponowana forma obchodów świąt majowych spełnia ich oczekiwania, bowiem adresowana jest do wszystkich zainteresowanych pielęgniarek i położnych, służy tak bardzo potrzebnej integracji zawodowej, a przede wszystkim pozwala na zaangażowanie rodziny, z którą wspólnie, w miłej atmosferze można spędzić czas. Losowanie nagród: kosmetyki do pielęgnacji i akcesoria dla niemowląt. i Położnych w Lublinie formy świętowania skorzystało ponad 3 razy więcej osób niż w 2012 roku oraz ponad 300 osób więcej niż w 2013 roku. Wzorem minionego roku organizatorzy Majówki zdecydowali się na przeprowadzenie badania ankietowego wśród maj-czerwiec 3/2014 Gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych Ciąg dalszy na str

12 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Majówka Pielęgniarek i Położnych Konkurs rysunkowy uczestnicy Majówki Konkurs piosenki biesiadnej przy akompaniamencie akordeonu Na zakończenie pragnę nadmienić, że Majówka dla pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin jest formą integracji zawodowej zaproponowaną i organizowaną przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie VI kadencji, a więc od trzech lat. Pierwsze spotkanie miało miejsce w maju 2012 r. i połączone było z uroczystościami związanymi z otwarciem nowej siedziby naszej Izby przy ul. Czechowskiej 3a, w minionym 2013 r. po raz pierwszy spotkaliśmy się właśnie w Centrum Konferencyjno Wystawienniczym ETIUDA w Lublinie. Budującym jest fakt, iż nasze spotkania z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego przygotowując się ę do kolejnych Majówek bierzemy pod uwagę oczekiwania naszych koleżanek i kolegów wyrażone w badaniach ankietowych, ponieważ staramy się aby nasze spotkania nabierały na atrakcyjności zachęcamy wszystkich uczestników majówki do wyrażania swoich sugestii, tak abyśmy mogli sprostać oczekiwaniom jak największej grupy odbiorców. Majówka z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej to stosunkowo młoda tradycja pracy samorządowej, jak wspomniałam wyżej zapoczątkowana została w 2012 r. nie oznacza to jednak, że w minionych kadencjach samorząd pielęgniarek i położnych nie podejmował żadnych inicjatyw służących uczczeniu Międzynaro- Ciąg dalszy na str maj-czerwiec 3/2014

13 Majówka Pielęgniarek i Położnych Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Losowanie nagrody głównej otwartą formą świętowania tych dni, może z niej skorzystać praktycznie każda pielęgniarka i położna wraz ze swoją rodziną co oznacza, że wybór tej propozycji aktywności nie zmusza do rezygnacji z czasu spędzonego w gronie najbliższych. Liczymy, że opinia na temat Majówki przekazana dowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. W zasadzie od początku swojej działalności, a więc od początku lat 90-tych XX wieku OIPiP w Lublinie starała się zauważyć prace pielęgniarek i położnych organizując z okazji tych dni różnego rodzaju konferencje, spotkania okolicznościowe, wyjścia do Teatru Muzycznego czy przekazując część środków finansowych do podmiotów leczniczych aby na ich poziomie pełnomocnicy ORPiP mogli zorganizować skromne spotkania okolicznościowe dla swoich pielęgniarek i położnych. Formy świętowania zmieniały się, tak jak zmieniają się oczekiwania pielęgniarek i położnych oraz możliwości samorządu. Obecna propozycja w naszej ocenie oraz w ocenie naszych członków jest najbardziej uczestnicy Majówki przez jej uczestników na tyle zainteresuje tych, którzy z różnych względów nie mogli bawić się razem z nami w dniu 24 maja br, że w przyszłości będzie nas jeszcze więcej. Zdjęcia: I. Żarczyńska, A. Jasztal-Kniażuk NASI SPONSORZY: maj-czerwiec 3/

14 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Dzień w Lublinie Pielęgniarki Związki Zawodowe Uroczyste Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej W dniu 5 maja 2014 r. w Teatrze Ateneum w Warszawie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z wiceministrem Aleksandrem Soplińskim, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wiceminister Elżbietą Seredyn, Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka, Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych w NFZ Marcin Pakulski, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka oraz przedstawiciele środowiska pielęgniarskiego: Prezes NRPiP Grażyna Rogala- Pawelczyk, przewodniczący Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych Lublin reprezentowali Andrzej Tytuła oraz Krystyna Amborska sekretarz ORPiP w Lublinie, a także byłe przewodniczące OZZPiP, członkowie Komitetu Założycielskiego Związku oraz Członkowie OZZPiP z całej Polski. Po uroczystym rozpoczęciu, prezentacji pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu pielęgniarskiego, organizatorzy: Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz i Dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta Knut Dethlefsen powitali zebranych gości. Przewodnicząca mówiła Pani L. Dargiewicz Przewodnicząca OZZPiP podczas otwarcia uroczystości. o trudach zawodu pielęgniarki i położnej, o jego celach, którymi są: dbałość o człowieka, o jego godność, przynoszenie ulgi w ludzkim cierpieniu i trudnych sytuacjach życiowych. Knut Dethlefsen zauważył, że w momencie starzejącego się obecnie społeczeństwa jednocześnie coraz mniej osób podejmuje zawód pielęgniarki, który jest tak trudny a tak mało doceniany, co stawia w niebezpieczeństwie byt społeczeństwa. Następnie odbyła się debata Pielęgniarki i położne w Polsce dziś, a jutro? prowadzona przez dr Julię Kubisę, socjologa Uniwersytetu Warszawskiego, w której głos Uczestnicy spotkania. zabrały: Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Longina Przewodniczący ORPiP życzenia. Kaczmarska, Wiceprzewodnicząca OZZPiP, Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Maria Olszak-Winiarska, Rzecznik OZZPiP oraz Halina Kalandyk, Członek Prezydium OZZPiP. Podczas debaty poruszono problemy: pielęgniarstwa w Polsce i normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych, raport o stanie pielęgniarstwa i położnictwa, płac w zawodach pielęgniarek i położnych, a także promocji zawodu. Debata 14 maj-czerwiec 3/2014

15 Bernadeta Jędrzejkiewicz Nasz Studentka Głos - Pismo pielęgniarstwa Okręgowej Izby Uniwersytet Pielęgniarek Medyczny i Położnych w w Lublinie, I rok, studia II stopnia Analiza zmian wizerunku pielęgniarki polskiej minionego stulecia Bernadeta Jędrzejkiewicz* *Studenckie Koło Historyków i Etyków przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa WPiNoZ Uniwersytet Medyczny w Lublinie Opiekun pracy: dr hab. Danuta Zarzycka Wstęp W minionym stuleciu nastąpił szereg zmian w postrzeganiu zawodu pielęgniarki. Wzór osobowościowy i wizerunek pielęgniarki ulegał wielu modyfikacjom. Wyraźnie widać to na tle rozwoju pielęgniarstwa. Jest to związane m.in.: z powstawaniem szkół pielęgniarskich oraz regulacją prawną zawodu. Czynniki legislacyjne, czyli ustawy z 1935, 1996 i 2011 roku stopniowo zwiększały samodzielność, zakres obowiązków i odpowiedzialność pielęgniarki [1]. Potrzeba było wielu lat pracy, zarówno pielęgniarek praktyków, jak również pracowników naukowych, aby ta dziedzina osiągnęła aktualny status. Fundamenty, na których opiera się współczesne pielęgniarstwo są osadzone w medycynie, filozofii, etyce, psychologii, socjologii oraz pedagogice. Interdyscyplinarność pielęgniarstwa i wartość praktyki posiada swój wyraz w humanistyczno altruistycznym wizerunku pielęgniarki. Wizerunek wg Słownika języka polskiego to sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana [4].Współczesny świat nieustannie ulega przemianom. Szczególnie dynamiczne postępy można zaobserwować w naukach medycznych. Potrzeba rozwoju tej dziedziny jest bezsprzeczna. Jednak czy zawsze rozwój niesie za sobą pozytywne zmiany? Jak w ich obliczu kształtuje się postawa i postrzeganie pielęgniarek w Polsce? Czy pielęgniarki czerpią wzór z pielęgniarek autorytetów? Czy w codziennej pracy kierują się zasadami i wartościami, które są wpajane podczas kształcenia? Warto przytoczyć tu słowa poety rzymskiego, Owidiusza, który mawiał: Tempora mutantur et nos mutamur in illis - Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi [7]. Cel pracy Celem niniejszej pracy jest analiza zmian wizerunku pielęgniarki polskiej w minionym stuleciu. Materiał i metody Artykuł ma charakter poglądowy. W celu zgromadzenia materiałów przejrzano wyszukiwarki: Polska Bibliografia Lekarską GBL, Viamedica oraz Google Scholar. Po zapoznaniu się z tytułami prac oraz streszczeniami zakwalifikowano 12 artykułów do analizy szczegółowej. Zestawienie przejrzanego materiału badawczego przedstawia tabela 1. Tabela 1. Zestawienie przejrzanego materiału badawczego Wpisana fraza Wizerunek pielęgniarki 932 Google Scholar Liczba wyników otrzymanych maj-czerwiec 3/2014 Liczba zakwalifikowanych artykułów 6 Zawód pielęgniarki Viamedica Pielęgniarka 88 1 Wizerunek pielęgniarki 2 0 Odpowiedzialność 2 1 Prestiż 1 1 Polska Bibliografia Lekarska GBL Pielęgniarki Wizerunek pielęgniarki osoby duchownej Pielęgnowanie to jeden ze środków, warunków zachowania oraz ochrony najważniejszych ludzkich wartości: życia i zdrowia. Towarzyszy człowiekowi od zawsze. W trakcie rozwoju profesjonalnego pielęgniarstwa można zaobserwować zmienność ról i obowiązków pielęgniarek [10]. Początki rozwoju pielęgniarstwa w Polsce sięgają XIX wieku. Przez długi okres czasu ze względów ekonomicznych opiekę nad chorymi powierzano zgromadzeniom zakonnym. Skutkowało to postrzeganiem zawodu jako społeczno charytatywnej profesji, a siostry pielęgniarki jako służącej, spełniającej polecenia lekarza osoby. [3]. Wybór życia zakonnego obligował do bezinteresownego poświęcenia i oddania się w służbie ludziom chorym, samotnym i starszym. Cierpliwość, cichość, dokładność, pokora to cechy, które charakteryzowały pielęgniarkę zakonnicę. Nie istniały akty prawne regulujące zakres i kompetencje zawodu. Sytuacja zaczęła zmieniać się w na początku XX wieku co było związane ze zmieniającymi się warunkami społeczno politycznymi oraz działaniami Florencji Nightingale [6]. Wizerunek pielęgniarki świeckiej w okresie przedwojennym i wojennym. W latach 30 tych XIX wieku dzięki pionierce nowoczesnego pielęgniarstwa Florencji Nightingale zapoczątkowany został rozwój podstaw teoretycznych zawodu. W roku 1860 w Londynie uruchomiono pierwszą szkołę pielęgniarstwa przy szpitalu św. Tomasza z Akwinu. W Polsce na przełomie XIX i XX wieku podejmowano wiele prób założenia świeckiej instytucji kształcącej pielęgniarki. Ostatecznie w 1911 roku powstała pierwsza szkoła zawodowa w Krakowie. Stało się tak z powodu zagrożenia działaniami wojennymi oraz perspektywy braku personelu medycznego. Okres międzywojenny to czas powstawania stowarzyszeń i towarzystw, których celem było ciągłe podnoszenie kwalifikacji pielęgniarskich [5]. Szkoły pielęgniarskie jakie powstały w tym okresie nie tylko uczyły zawodu, ale przede wszystkim wychowywały i przekazywały młodym adeptkom zawodu najwyższe wartości etyczne. Dbano, aby pielęgnowaniem zajmowały się osoby ukształtowane moralnie. Nie tylko postawa musiała być nienaganna. Wygląd zewnętrzny musiał symbolizować osobę skromną, schludną, dokładną. Ponadto wymagano, aby zawód był wykonywany przez osoby charakteryzujące się cechami takimi jak: takt, cierpliwość, spostrzegawczość, a kandydatkami mogły być osoby o nieskazitelnej przeszłości [2], [6], [10]. Nie każdy mógł sprostać takim wymaganiom, a szczególne uznanie budzi fakt, iż podjęcie nauki w tym zawodzie w latach 30 - tych i 40 tych XX wieku wiązało się z niesieniem pomocy na frontach wojny. Wiele pielęgniarek w tym okresie oddało życie bohatersko służąc rannym żołnierzom. Jedną z wielu zasłużonych pielęgniarek okresu wojennego, której postawa, wartości i działania zasługują na podziw i szacunek jest Teresa Kulczyńska, która walczyła na frontach I wojny światowej. Po wybuchu wojny zgłosiła się jako ochotniczka do pracy w szpitalu. Wzorzec osobowościowy pielęgniarki wg. Ciąg dalszy na str

16 Nasz Głos - Pismo Analiza Okręgowej zmian Izby Pielęgniarek wizerunku i Położnych pielęgniarki w Lublinie polskiej minionego stulecia Kulczyńskiej to wzorzec osoby idealnej. Pod pojęciem ideał rozumiała kierowanie się moralnością, która pomaga odróżnić dobro od zła. Uważała, iż dobroć powinna być nadrzędną cechą pielęgniarki, a działania przez nią podejmowane winny zawsze służyć dobru chorego. Aby to dobro uzyskać osoba pielęgnująca powinna pacjenta traktować indywidualnie. Optymalna pielęgnacja łączy się wg. Kulczyńskiej z takimi cechami pielęgniarki jak: życzliwość, cierpliwość, umiejętność słuchania i obserwowania [12]. Wizerunek pielęgniarki w okresie powojennym. W okresie powojennym działało wiele pielęgniarek, które budowały właściwy, godny naśladowania wizerunek zawodowy. Wśród najbardziej zasłużonych należy wymienić Hannę Chrzanowską, która z oddaniem i zaangażowaniem działała na rzecz rozwoju pielęgniarstwa jako dziedziny nauki. Podkreślała konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji [13]. Dla Hanny Chrzanowskiej podstawowym celem pielęgnowania było holistyczne i indywidualne podejście do chorego oraz działanie zawsze dla jego dobra. Podkreślała, iż służbę pielęgniarską najpełniej realizuje się w opiece domowej. Była zdania, iż w środowisku pielęgniarka może wykazać się dużą samodzielnością oraz wiedzą i doświadczeniem. Prawidłowe pielęgnowanie wg. Chrzanowskiej wymagało skrupulatnego prowadzenia dokumentacji oraz obserwowania pacjenta. To działanie później wykorzystywała w próbach rozwiązywania problemów pacjenta i jego rodziny. Zwracała uwagę na umiejętność przeprowadzania wywiadu oraz aktywnego słuchania, które pozwalało na zdobycie zaufania chorego. Obowiązkiem i cechą pielęgniarki była dyskrecja oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Są to atuty, które wraz z życzliwością, cierpliwością, sumiennością, obiektywizmem, naturalnością oraz umiejętnością słuchania tworzą obraz wzoru pielęgniarki idealnej. Chrzanowska przez całe życie doskonaliła swoją wiedzę. Była zdania, iż profesjonalizm pielęgniarki powinien wyrażać się w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji, pogłębianiu wiedzy i umiejętności praktycznych. Pielęgniarka zobowiązana jest do rozwoju nie tylko w dziedzinie pielęgniarstwa. Psychologia, zarządzanie, prawo, pedagogika, to dyscypliny, których znajomość wpływa na jakość sprawowanej opieki [12], [13]. Analizując poglądy o zawodzie pielęgniarki oraz wymagania stawiane przez Hannę Chrzanowską, trudno nie odnieść wrażenia, iż pojmowała swoją pielęgniarską pracę w kategoriach misji i powołania [22]. Wg. słownika języka polskiego powołanie to zdolność i zamiłowanie do czegoś; przeświadczenie osoby o tym, że wybrany zawód, droga życiowa są dla niej najwłaściwsze [4]. Hanna Chrzanowska i pozostałe pielęgniarki tamtego okresu cieszące się autorytetem, jako kluczowe w działaniach pielęgniarki wymieniały indywidualne, holistyczne traktowanie pacjenta. Pielęgniarkę z powołania powinien charakteryzować humanistyczno-altruistyczny system wartości, pełne zaangażowanie oraz zdolność do poświęceń. Do tych cech należy zaliczyć także: empatię, wrażliwość, cierpliwość, troskę, dobroć. Autentyczność, naturalne, obiektywne zachowanie oraz pasja w wykonywaniu obowiązków są gwarantem podziwu i szacunku ze strony pacjenta. W ówczesnym procesie kształcenia zwracano także uwagę na tradycję i bogatą historię pielęgniarstwa. Uroczyście obchodzono czepkowanie, paskowanie i ślubowanie. Wśród znaków i symboli, które społeczność pielęgniarska wypracowała przez szereg lat należy wymienić czepek, schludny mundur oraz hymn. To wszystko pozytywnie wpływało na postawę pielęgniarek, uczyło wrażliwości i szacunku, niosło za sobą ogromny ładunek wartości, tradycji i emocji [8]. Wizerunek pielęgniarki współczesnej. Wizerunek pielęgniarki czyli ogół poglądów społecznych, opinii i przekonań na temat danej grupy zawodowej [16] jest przedmiotem wielu dyskusji, tematem badań, konferencji, artykułów naukowych. W badaniu opinii lekarzy, pacjentów i samych pielęgniarek przeprowadzonym przez Włodarczyk i Tobolską oceniano cechy osobiste ( m.in.: siłę psychiczną, wrażliwość, uczciwość, cierpliwość), cechy interpersonalne (m.in.: otwartość, wzbudzanie zaufania, opiekuńczość, uczynność) oraz wybrane przekonania na temat zawodu pielęgniarki. Z badania wynika, że pielęgniarki oceniają siebie wyżej, bardziej pozytywnie niż robią to lekarze i pacjenci [15]. Podobna refleksja nasuwa się po zapoznaniu się z wynikami badań Sobczak i Kamińskiej. Badano poziom prestiżu zawodowego pielęgniarek m. in.: w opinii studentów Elbląskiej Uczelni Humanistyczno Ekonomicznej oraz uczestników Uniwersytetu III Wieku. Poziom prestiżu oceniono jako średni. Wśród przyczyn wymieniono m.in.: czynniki ekonomiczne [14]. W XXI wieku potężnym środkiem w formowaniu wizerunku osób publicznych i środowisk zawodowych są media. Wizerunek pielęgniarki w Internecie, prasie i telewizji z nielicznymi wyjątkami jest wysoce negatywny. Codziennością jest wykorzystywanie postaci pielęgniarki, symboli zawodowych do niestosownych, często wulgarnych reklam. W Internecie można odnaleźć wiele stron, które posługują się sylwetką pielęgniarki w kontekście seksualnym. Niezwykle rzadko w środkach masowego przekazu zostaje rzetelnie przedstawiona ciężka, odpowiedzialna praca przy łóżku chorego podejmowana przez pielęgniarkę jako profesjonalistę, w zawodzie określonym przez ustawę z dnia 15 lipca 2011 roku jako samodzielny zawód medyczny [1], [19]. O pielęgniarkach w mediach przypomina się najczęściej na tle strajków, przedstawiając je jako pełne agresji osoby, lub w momencie popełnienia błędu w sztuce [18]. Rozwijająca się, dobrze funkcjonująca prasa zawodowa, powstawanie profesjonalnych stron internetowych i portali pielęgniarskich wraz z wysoką świadomością pielęgniarek o mocy tych środków daje możliwość realnego, prawdziwego oddania specyfiki zawodu. Na łamach prasy zawodowej autorzy rzetelnie pracują nad poprawą i kształtowaniem współczesnego wizerunku. Pielęgniarka prezentowana w czasopismach takich jak: Problemy pielęgniarstwa, Magazyn Pielęgniarki i Położnej czy Pielęgniarstwo XXI wieku to osoba wszechstronna: praktyk i naukowiec. Znająca historię zawodu, kompetentna, odwołująca się do zasad etyki, odpowiedzialna. Ustawiczne kształcenie, znajomość języków, zaangażowanie w międzynarodowe organizacje, kulturę, sztukę to tylko część działań, które podejmują współczesne polskie pielęgniarki [17]. Istnieją media oraz dziennikarze, którzy uczciwie i wiarygodnie ukazują rolę pielęgniarki nie tylko w ochronie zdrowia, ale w całym społeczeństwie. Budują wizerunek oparty na sumienności, fachowości i profesjonalizmie. Przybliżają współczesne pielęgniarki autorytety. Wiele z nich zasługuje na uznanie. Przykładem może być pani mgr Maryla Podemska z Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka, która założyła i kieruje Fundacją dla dzieci karmionych pozajelitowo. Kolejną godną naśladowania pielęgniarką jest pani mgr Beata Ostrzycka Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego. Pełne zaangażowanie i poświęcenie jakie podjęła w zakresie walki z kobiecymi chorobami nowotworowymi zaowocowało największą Ciąg dalszy na str maj-czerwiec 3/2014

17 Analiza zmian wizerunku Nasz pielęgniarki Głos - Pismo polskiej Okręgowej Izby minionego Pielęgniarek i stulecia Położnych w Lublinie zgłaszalnością na mammografię i cytologię w województwie warmińsko mazurskim [18]. Wiele polskich współczesnych pielęgniarek może poszczycić się przyznaniem najwyższego pielęgniarskiego odznaczenia, czyli Medalu Florencji Nightingale. Medal przyznawany jest przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż osobom, które wyróżniają się poświęceniem, odwagą w niesieniu pomocy potrzebującym w czasie wojny i pokoju oraz angażują się w rozwój pielęgniarstwa. Pierwszą odznaczoną pielęgniarką była Maria Tarnowska w 1923r. Do 2011 roku sto dwie polskie pielęgniarki zostały wyróżnione Medalem. W 2007 roku m.in. była to Pani mgr Anna Ginalska działająca na terenie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie [21], [23]. Podsumowanie Na tle rozwoju pielęgniarstwa wyraźnie widać zmiany jakie zaszły w zawodzie pielęgniarki. Od siostry zakonnej, całkowicie podporządkowanej lekarzowi, przez bohaterską pielęgniarkę służącą na frontach wojny, pielęgniarkę działającą na rzecz rozwoju pielęgniarstwa jako nauki opartej na najwyższych wartościach do samodzielnego profesjonalisty. Współczesny wizerunek pielęgniarki daleki jest od ideału. Zawód pielęgniarki, szczególnie w telewizji przedstawia się najczęściej na tle strajków, ukazując pełne agresji i roszczeń osoby [18]. Pielęgniarstwo jest trudną i wymagającą profesją. Powinno cieszyć się szacunkiem i uznaniem. Wiele wysiłku trzeba włożyć w naukę zawodu i ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie kwalifikacji. Jest to zawód, w którym należy ustawicznie rozwijać się moralnie, być osobą reprezentującą i żyjącą autentycznie wysokimi wartościami, które we współczesnym świecie przeżywają kryzys. Warto podejmować pracę, kontynuować wysiłki i trud na rzecz wzrostu prestiżu i poprawy wizerunku. Przybliżać historię pielęgniarstwa oraz wybitne i zasłużone przedstawicielki zawodu, których jest bardzo wiele również współcześnie. Należy zdecydowanie sprzeciwiać się wykorzystywaniu w mediach podobizny pielęgniarki i symboli zawodowych do nieodpowiednich celów. Skutecznie walczyć i głośno mówić o wartości i pięknie tego zawodu, ułatwiać, nie utrudniać. Niestety takich głosów jest wciąż za mało. KALENDARIUM 2 kwietnia 2014 r. W I Forum Dyskusyjnym Pielęgniarstwa zorganizowanym przez Zarząd Koła PTP przy Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTP w Lublinie uczestniczyła Pani Krystyna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie. 5 kwietnia 2014 r. W Restauracji i Centrum Konferencyjnym FIESTA w Lublinie odbył się Okręgowy Zjazd Aptekarzy Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezentował Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący. 7 kwietnia 2014 r. W uroczystości wręczenia certyfikatów ISO 9001:2008 i 14001:2004 dla Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej i Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lublinie uczestniczył Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 8 kwietnia 2014 r. W posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie uczestniczył Pan Andrzej Tytuła członek Rady Społecznej reprezentujący samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. W siedzibie OIPiP w Lublinie, w tym dniu odbyły się posiedzenia: Komisji ds. Pomocy Socjalnej, której członkowie rozpatrzyli wnioski o przyznanie losowych zapomóg bezzwrotnych pielęgniarkom i położnym znajdującym się w trudnej sytuacji losowej oraz posiedzenie Komisji ds. Epidemiologii, której członkowie dyskutowali bieżące problemy środowiska pielęgniarek epidemiologicznych. 11 kwietnia 2014 r. W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Firmę PELARGOS. Bibliografia: 1. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku. 2. Dalkowska M, Dalkowski A, Gaworska Krzemińska P, Krzemiński A, Historyczno prawne regulacje zawodu pielęgniarki. Problemy Pielęgniarstwa, Tom 15, Nr 2-3 (2007) 3. Trojanowska A, Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008 [recenzja]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 54/3-4, , Słownik współczesnego języka polskiego, pod red prof. dr hab. Bogusława Dunaja, Wydawnictwo Wilga, Warszawa Urbanek B, Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008, s Bielawska J, Kompetencje zawodowe pielęgniarki, Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Legnica Dominiczak M, Księga mądrości, e-book Google. 8. Zarzycka D, Ślusarska B, Dobrowolska B. Symbole i ceremonie zawodowe pielęgniarstwa relikt przeszłości czy wartość zawodowa? Problemy pielęgniarstwa 2009; 17(1): Glińska J, Lewandowska M. Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych funkcji zawodowych. Problemy Pielęgniarstwa 2007, 15 (4), Ustawa z dnia 21 lutego 1935 o pielęgniarstwie, ustęp II, art Gaweł G, Pater B, Potok H, Ogonowska D. Świadomość odpowiedzialności zawodowej wśród pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): Górajek Jóźwik J., Filozofia i teorie pielęgniarstwa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, s Dobrowolska K. Hanna Chrzanowska sumienie pielęgniarek. Tygodnik katolicki Niedziela. Edycja kielecka nr 45, Sobczak M, Kamińska B, Poziom prestiżu zawodowego pielęgniarek w opinii wybranych grup., Problemy Pielęgniarstwa, Włodarczyk D, Tobolska B, Wizerunek zawodu pielęgniarki z perspektywy lekarzy, pacjentów i pielęgniarek, Medycyna Pracy 2011; 62 (3): Nyklewicz W, Wizerunek zawodowy pielęgniarek udawanie czy profesjonalizm. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2005; 4: Żychowska R, Wizerunek polskiej pielęgniarki i położnej w mediach publicznych i prywatnych oraz w prasie zawodowej, Konferencja międzynarodowa Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim, Warszawa, V Nowicki M, Wizerunek polskiej pielęgniarki i położnej w mediach publicznych i prywatnych, Konferencja międzynarodowa Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim, Warszawa, V Górecka Mazur A, Wizerunek pielęgniarki w mass mediach, Sztuka Pielęgnowania, nr 4, Monika Tomaszewska i wsp, Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek potrzeby a rzeczywistość, Problemy pielęgniarstwa, 2008; 16 (1, 2): [ ] 22. Marzena Florkowska - MOJA SIŁA - W WAS! Alma Mater Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, listopad 2007, nr 96, s Nasz głos Sylwetki. Pani Anna Wanda Ginalska, 2/2013 s.7 15 kwietnia 2014 r. W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP w Lublinie. Członkowie Prezydium podjęli uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz dyskutowali bieżące problemy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. W tym dniu w siedzibie OIPiP w Lublinie spotkał się również Komitet Organizacji Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 24 kwietnia 2014 r. W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Lublinie, członkowie Komisji kontrolowali działalność finansowo - księgową OIPiP w Lublinie kwietnia 2014 r. W konferencji naukowej pt.: Współczesne wyzwania pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej terapii opieka nad pacjentem z patologią układu oddechowego zorganizowaną przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, która odbyła się w Urszulinie, uczestniczył Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lublinie objęła patronat nad konferencją, relacja z konferencji zamieszczona została w piśmie OIPiP w Lublinie Nasz Głos. 5 maja 2014 r. W obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które odbyły się w Teatrze Ateneum w Warszawie, a zorganizowane zostały przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Fundację im. Friedricha Eberta uczestniczyli Pani Maria Olszak-Winiarska Wiceprzewodnicząca ORPiP w Lublinie, Pani Krystyna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie oraz Pan Andrzej Tytuła - Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 7 maja 2014 r. W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie członkiń Klubu Seniora działającego przy ORPiP w Lublinie. maj-czerwiec 3/

18 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anita w Lublinie Jasztal-Kniażuk OIPiP w Lublinie KALENDARIUM 13 maja 2014 r. W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się spotkanie z Pełnomocnikami ORPiP w Lublinie. Przedmiotem spotkania było omówienie zagadnień związanych z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, inicjatyw podejmowanych przez samorząd pielęgniarek i położnych, a także przekazanie informacji dotyczących organizacji Majówki z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. W tym dniu w siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się również posiedzenie Prezydium ORPiP w Lublinie, członkowie Prezydium podjęli uchwały w sprawie nadania uprawnień do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, a także zatwierdzenia losowych zapomóg bezzwrotnych przyznanych przez Komisję ds. Pomocy Socjalnej działającą przy ORPiP w Lublinie. 14 maja 2014 r. W uroczystości zakończenia realizacji inwestycji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie pn.: Przebudowa budynku Klinki Okulistyki w SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uczestniczyła Pani Krystyna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie, która reprezentowała ORPiP w Lublinie. W posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie uczestniczył Pan Andrzej Tytuła członek Rady Społecznej, było to pierwsze posiedzenie Nowej Rady Społecznej na lata maja 2014 r. W Sali Konferencyjnej Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie reprezentował jej Przewodniczący Pan Andrzej Tytuła, który wręczył laureatom konkursu upominki ufundowane przez ORPiP w Lublinie. 24 maja 2014 r. W Centrum Konferencyjno Wystawienniczym ETIUDA w Lublinie odbyła się Majówka z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowana przez ORPiP w Lublinie, relacja z Majówki zamieszczona została w bieżącym numerze Naszego Głosu maja 2014 r. Na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się uroczystości związane z 90- tą Pielgrzymką Pracowników Służby Zdrowia. W pielgrzymce uczestniczyli pielęgniarki, pielęgniarze i położne zrzeszone w OIPiP w Lublinie, w poczcie sztandarowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie stali Pani Anna Brzeska pielęgniarka zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, Pani Anna Wójcik położna zatrudniona w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie oraz Pan Tomasz Kurowski pielęgniarz zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie. Relacja z pielgrzymki zamieszczona została w piśmie OIPiP w Lublinie Nasz Głos. 26 maja 2014 r. W VII Posiedzeniu Rady Lubelskiego Odział Wojewódzkiego NFZ w Lublinie uczestniczył Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. 28 maja 2014 r. W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pielęgniarstwa Dializacyjnego działającej przy ORPiP w Lublinie. W tym dniu w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, w posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Andrzej Tytuła. 30 maja 2014 r. W Zamościu odbyła się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, którą zorganizowała ORPiP w Zamościu. W konferencji uczestniczył Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie. Daj nadzieję i wsparcie w jesieni życia czyli Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego Daj nadzieję i wsparcie w jesieni życia to hasło towarzyszy kampanii promującej projekt systemowy pn.: Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach W ramach przedmiotowego projektu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie po pomyślnym przejściu procedury przetargowej w I kwartale 2014 r. oraz po podpisaniu umowy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 6 marca 2014 r. przystąpiła do realizacji dwóch edycji kursu specjalistycznego pod nazwą: Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Program kursu adresowany był do pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających prawo wykonywania zawodu oraz aktualnie zatrudnionych w zawodzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zakwalifikowani zostali do udziału w kursie. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie udziałem w kursie oraz limitowaną liczbę miejsc 70, organizator kształcenia, w tym przypadku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie zobowiązany został do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało ocenę na S. Boczkowska oraz uczestnicy kursu. Od lewej: H. Kachaniuk, A. Tytuła, J. Beksiak, podstawie złożonej dokumentacji, czy pielęgniarka spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w założeniach organizacyjnych projektu oraz przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie testu wiadomości. W efekcie spośród 100 zainteresowanych udziałem w projekcie do uczestnictwa w kursie zakwalifikowano 70 osób, tworząc dwie grupy dydaktyczne, z których każda liczyła po 35 uczestników. Kierownictwo kursu powierzono Pani dr Hannie Kachaniuk nauczycielowi akademickiemu oraz Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, która najogólniej rzecz ujmując odpowiedzialna została za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia w sposób zapewniający właściwą realizację programu kształcenia. Zajęcia dydaktyczne realizowane były w okresie od dnia 4 kwietnia 2014 r. do dnia 27 maja 2014 r. Program kursu specjalistycznego obejmował realizację zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych, których celem było przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego oraz wspierania i edukowa- Ciąg dalszy na str maj-czerwiec 3/2014

19 Daj nadzieje i wsparcie Nasz w jesieni Głos - Pismo życia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Od lewej: H. Kachaniuk, S. Boczkowska, A. Tytuła. nia jej rodziny/ opiekunów. Podczas części teoretycznej każda z uczestniczek kursu zrealizowała 110 godzin dydaktycznych, w tym 24 godziny zajęć warsztatowych oraz 90 godzin zajęć praktycznych. Zgodnie z planem kształcenia uczestnicy kursu realizowali treści dydaktyczne przyporządkowane konkretnym jednostkom modułowym, treści te obejmowały zagadnienia organizacji opieki geriatrycznej w Polsce, fizjologii procesu starzenia, komunikowania się z osobą starszą i jej rodziną, sposobu właściwego odżywiania seniorów ale także charakterystykę wybranych wielkich zespołów geriatrycznych czy podstaw klinicznych oraz opieki pielęgniarskiej w najczęściej występujących w tym wieku schorzeniach metabolicznych, schorzeniach układu krążenia i układu oddechowego, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, nieurazowych schorzeniach narządu ruchu, zaburzeniach psychicznych, podstaw opieki paliatywnej, odrębności opieki nad pacjentem w wieku podeszłym leczonym chirurgicznie. Zajęcia praktyczne realizowane były w dwóch podmiotach leczniczych na terenie działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie w strukturze, których występuje zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział neurologii oraz oddział internistyczny. Nad właściwym przebiegiem zajęć Postępowanie kwalifikacyjne. Od lewej: A. Tytuła, S. Boczkowska, H. Kachaniuk. maj-czerwiec 3/2014 praktycznych czuwali opiekunowie staży powołani przez organizatora kształcenia, którzy byli merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz staż pracy. W dniu rozpoczęcia kursu każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe, aktualną publikację książkową z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego oraz tzw. Pakiet Startowy, na który składały się min. notes, długopis, pamięć USB, teczka filcowa. Rodzaj materiałów dydaktycznych, a także sposób ich wykonania szczegółowo określony został w załącznikach do umowy, która została podpisana pomiędzy OIPiP w Lublinie a CKPPiP. Z uwagi na fakt, iż uczestnictwo w kursie było finansowane ze środków Unii Europejskiej organizator szkolenia zobowiązany został do spełnienia szeregu warunków dotyczących zarówno właściwego prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia jak i dokumentowania rodzajów udzielanego uczestnikom kursu wsparcia. Zgodnie z zapisami umowy uczestnicy Projektu otrzymali w każdym dniu zajęć teoretycznych wyżywienie, na które składała się przerwa kawowa, drugie śniadanie oraz ciepły posiłek określany mianem pełnowartościowego obiadu z deserem. Ponadto uczestnicy kursu, którzy mieszkali poza Uczestnicy kursu. miejscem kształcenia otrzymali zwrot wydatków poniesionych na dojazd na kurs. Zasady uzyskania zwrotu wydatków zostały szczegółowo określone w Regulaminie zwrotu wydatków na dojazd poniesionych przez uczestnika projektu, który każdy z uczestników otrzymał w dniu rozpoczęcia kursu. Egzamin końcowy przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia, w formie testu wiadomości dopełnił całości, przystąpili do niego wszyscy uczestnicy kursu, którzy wczesnej uzyskali zaliczenie treści teoretycznych oraz praktycznych realizowanych w przebiegu procesu kształcenia, forma zaliczenia tych treści określona została w programie kształcenia. Uroczystym momentem zarówno dla organizatorów jak i uczestników projektu było rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu specjalistycznego. Realizacja kształcenia prowadzonego w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską zawsze nakłada zarówno na organizatorów kształcenia jak i jego uczestników szereg dodatkowych zobowiązań, które nie występują w przebiegu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych niefinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pomimo to warto podejmować trud sprostania tym wszystkim wymaganiom, zwłaszcza w sytuacji, w której konkretnymi uprawnieniami zawodowymi mogą cieszyć się nasze koleżanki i koledzy. 19

20 Nasz Głos - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie m gr piel. Mariola Gralewska Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Operacyjnych Pielęgniarka Operacyjna pod paragrafem W dniu 4 kwietnia w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Operacyjnych: Pielęgniarka Operacyjna pod paragrafem, zorganizowana przez Małopolską Okręgową Izabę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, Zespól ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy MOIPIP w Krakowie, oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek z siedzibą w Białym Stoku. Wśród zaproszonych gości, jako pierwsza wystąpiła Pani mgr Barbara Dąbrowska, Prezes OSI, Białystok z propozycją zmian w zawodzie pielęgniarki operacyjnej konieczną do właściwego i bezpiecznego wykonywania zawodu w Polsce. Pani Prezes bardzo rzeczowo przedstawiła niektóre problemy trapiące pielęgniarki operacyjne oraz propozycje ich rozwiązania. Jednym z ważniejszych jest konieczność wprowadzenia do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia , zapisu o minimalnych normach zatrudnienia w bloku operacyjnym: na 1 czynny stół operacyjny (1 pacjent), co najmniej 1pielęgniarkę albo położną operacyjną i 1 pielęgniarkę albo położną operacyjną asystującą pielęgniarce albo położnej operacyjnej. Wiążącym problemem okazuje się zbyt mała liczba pracowników, która nie daje możliwości przydzielania do każdego zabiegu operacyjnego dwóch pielęgniarek operacyjnych, szczególnie na dyżurach nocnych, w sobotę i niedzielę. Kontrowersje budzi przekraczanie uprawnień przez pielęgniarki operacyjne instrumentujące: gdy w przypadku braku lekarza asysty wymusza się na nich wykonywanie jego zadań. Często praktykowane jest delegowanie pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, gdy nie odbywają się zabiegi operacyjne na inne oddziały szpitalne do tak zwanej pomocy. Przesuwanie instrumentariuszek na inny oddział nosi znamiona tzw. dyskryminacji pośredniej w zatrudnieniu. W tym przedmiocie zapadł ciekawy wyrok Sądu Najwyższego w dniu 3 kwietnia 2008 r. w sprawie sygn. akt II PK 286/2007. Pracodawcy, aby uniknąć problemów prawnych zmieniają miejsce pracy pielęgniarki operacyjnej z bloku operacyjnego na szpitalne. Z kolei tendencja do wykonywania jak największej liczby zabiegów operacyjnych w jak najkrótszym czasie, prowadzi do nieprzestrzegania zasad związanych ze sprzątaniem sali operacyjnej między zabiegami(brak czasu na zadziałanie środka dezynfekcyjnego). Skutki takiego działania to zakażenia miejsca operowanego i występowanie zdarzeń niepożądanych. Ponadto pielęgniarki operacyjne ze względu na bardzo niskie zarobki, aby utrzymać rodzinę pracują dodatkowo u innego pracodawcy na umowę zlecenie lub na kontrakcie. Z tego też względu są przemęczone, co stwarza duże ryzyko popełnienia błędu. Aby uniknąć takich sytuacji konieczne jest wspólne działanie naszego środowiska pielęgniarek operacyjnych i obecność tej specjalności w aktach prawnych. Pani mgr Joanna Borzęcka członek zarządu OSI, przewodnicząca komisji do spraw pielęgniarstwa operacyjnego w Lublinie. Przedstawiła cele i zasady wdrożenia w bloku operacyjnym ogólnego standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w zakresie realizacji opieki pielęgniarki/położnej operacyjnej. Standard, o którym mówiła Pani Joanna to ogólny opis działań pielęgniarek/położnych operacyjnych opisujący odrębność i specyfikę naszej pracy. Wypracowanie standardów w pielęgniarstwie operacyjnym ma na celu ukazanie pracy obu pielęgniarek/położnych operacyjnych podczas każdej procedury medycznej przeprowadzanej w warunkach sali operacyjnej. Udowadnia konieczność obecności dwóch pielęgniarek/położnych operacyjnych: instrumentującej i pomagającej. Przygotowanie ogólnego standardu dotyczącego realizacji opieki pielęgniarki/położnej operacyjnej ułatwi i umożliwi opracowanie wewnątrzzakładowych standardów i procedur opieki pielęgniarskiej. Mogą one dotyczyć: przygotowania sali operacyjnej do zabiegu, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi na bloku operacyjnym, czy instrumentowania do poszczególnych zabiegów. Standard/ Procedura stanowi istotne narzędzie obrony w przypadku sytuacji konfliktowych, Np. roszczenia pacjenta czy zarzutu niewłaściwej pracy. Stąd rodzi się konieczność zatwierdzenia standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Kolejna kwestia podniesiona na konferencji, dotyczyła umów kontraktowych. Wypowiadali się w tym temacie m in: SSR IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie - Sławomir Zabłocki, mgr Jolanta Plens Gałąska, członek OSI, sekretarz OIPIP w Poznaniu. Forma kontraktowa powstaje przez zawarcie umowy cywilnoprawnej z pielęgniarką, która posiada praktykę zawodową i jest zarówno formą o cechach stosunku pracy opartego na Kodeksie pracy oraz umowy zlecenia. Ważną sprawą dotyczącą umowy kontraktowej jest, to, że pielęgniarka ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za swoje Ciąg dalszy na str maj-czerwiec 3/2014

Nr 4 (4) Grudzień 2012

Nr 4 (4) Grudzień 2012 Nr 4 (4) Grudzień 2012 10 14 12 18 20 22 25 21 22 28 Wizerunek pielęgniarki XXI wieku Kariera w pielęgniarstwie - zacznij od CV Transkulturowo na święta Nie oceniaj książki po okładce ABC pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Maj 2015r 42-200 CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

sierpień - wrzesień 2013r.

sierpień - wrzesień 2013r. W numerze: Pielęgniarka Roku 2012 Kalendarium Wymagania wobec pielęgniarek opieki paliatywnej Pielęgniarskie przemyślenia... Żywienie pozajelitowe... Zasady opieki paliatywnej Opinie i komunikaty Szanowne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych V Kadencji w Częstochowie Prezydium

Bardziej szczegółowo

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008

ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 ISSN 1640-5307 Kraków, nr 80, marzec kwiecień 2008 2 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy życzy Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Zespół Redakcyjny Ad Vocem w

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

Ostatni nabór w roku akademickim 2013/2014. dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. www.studiapomostowe.mz.gov.pl.

Ostatni nabór w roku akademickim 2013/2014. dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. www.studiapomostowe.mz.gov.pl. Bezpłatne studia dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych Ostatni nabór w roku akademickim 2013/2014 www.studiapomostowe.mz.gov.pl Projekt Systemowy pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych

Bardziej szczegółowo

W CIENIU CZEPKA NUMER 10 (264) PAŻDZIERNIK 2013 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl ISSN 1425 6584

W CIENIU CZEPKA NUMER 10 (264) PAŻDZIERNIK 2013 WROCŁAW LEGNICA. www.doipip.wroc.pl ISSN 1425 6584 W CIENIU CZEPKA N I E Z A L E Ż N Y M I E S I Ę C Z N I K P I E L Ę G N I A R E K I P O Ł O Ż N YC H O K R Ę G U W R O C Ł A W S K I E G O I L E G N I C K I E G O ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP Spis treści Sprawozdanie ze stanu realizacji Pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem

Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307. ad vocem Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ISSN 1640-5307 Kraków nr 75 Kwiecień - Maj 2007 Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Wydaje: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 6 (212) CZERWIEC 2009 09 WROCŁAW LEGNICA

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 12 (206) GRUDZIEŃ 2008 08 WROCŁAW LEGNICA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego za wybitną

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Przewodnicząca: Maria Pałeczka oipipwch@webmedia.com.pl Sekretarz: Małgorzata Hrycak BIULETYN INFORMACYJNY BIURO Sekretariat: Łukasz Płaczkowski oipipsekretariat@webmedia.com.pl Rejestr prawa wyk. zawodu:

Bardziej szczegółowo

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki

informacyjny 5/2014 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wałbrzych [182] issn 1643-4951 powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat ząbkowicki powiat świdnicki powiat wałbrzyski powiat dzierżoniowski powiat ząbkowicki powiat kłodzki Biuletyn informacyjny Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 5/2014 wałbrzych [182] issn 1643-4951 5/2014 Spis

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

NR 5 (106) ISSN 1426-9558 Wrzesień - Październik 2012

NR 5 (106) ISSN 1426-9558 Wrzesień - Październik 2012 NR 5 (106) ISSN 1426-9558 Wrzesień - Październik 2012 deszczowa jesień idzie wielkimi krokami z daleka jest już blisko choć nikt na nią specjalnie nie czeka że wiosnę wolimy, że lato jesiennej Pani przykro

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r.

W numerze: grudzień 2012r. - styczeń 2013r. W numerze: Kalendarium Wybrane zagadnienia z działalności Rady Opolski Hipokrates 2012 Konferencja - Odpowiedzialność Zawodowa Pielęgniarek i Położnych, Realizacja Praw Pacjenta Szpital bez bólu Kierownicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce NR 1 styczeń-luty Rok XXiV (2015) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x nakład 4000 egz. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 3 /269/ MARZEC 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CO Z TYM OPIEKUNEM MEDYCZNYM UMIEJĘTNOŚCI W RELACJACH INTERPERSONALNYCH

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA

MOIM ZDANIEM ZJAZD KRAJOWY PRAWO WOKÓŁ ZAWODU KONFERENCJE OGŁOSZENIA MOIM ZDANIEM Czas na zmiany... 1 ZJAZD KRAJOWY VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych sprawozdanie... 2-3 NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Pierwsze posiedzenie NRPiP VI kadencji... 4-5 Okręgowa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Czasopismo bezpłatne BIULETYN INFORMACYJNY Miesięcznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Rehabilitacja nowe otwarcie Remont niewykorzystanego budynku

Bardziej szczegółowo