Poland. for the Young visitors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poland. for the Young visitors"

Transkrypt

1 Polnd for th Young visitors Polish Tourist Orgnistion

2 Polish Intrnt Systm Tourist Informtion

3 Do you know Polnd? If you do, thn you don t nd prsusiv invittion you ll b bck hr crtinly nd mor thn onc. But if you don t know Polnd, you dfinitly hv to com! You will b joining lot of popl for whom our country is just s good s mny othrs r to visit, whr you cn rlx, mk frinds, nd hv lot of fun. This is spcilly tru for young, nrgtic popl sking dvntur nd positiv mbinc. Polnd is country of young popl gr young popl with nthusism nd crtivity, opn to nw ids nd frsh solutions. During th thousnd yrs of th history of Polnd th country cquird mny llis nd frinds bcus of ths chrctristics which crtd n intrst in our country mong othr ntions. Our rich history, th bundnc of works of rt, trditions, culturs, nd th divrsity of lndscps nd plcs to visit, th hospitlity nd kindnss of th popl, s wll s modrn communictions infrstructur crt conditions tht liv up to th xpcttions of visitors to Polnd. Thos intrstd in history will b bl to visit th mny historiclly importnt citis in Polnd. Krków, Wrszw, Gdńsk, nd Wrocłw hv mny musums, monumnts, gllris, nd of cours, plcs of ntrtinmnt. Th Ambr Cost on th Bltic S, th Mzury rgion th Lnd of Thousnd Lks nd Zkopn th wintr cpitl of Polnd r xcptionl prts of th country for thos who prfr ctiv holidys such s wtr sports, trkking, biking, hors riding nd skiing. Th climt, th convivil tmosphr in ths loctions, is th prfct formul for fun nd rlxtion ll yr round. Th contnts of this brochur only rfr to som of th plcs nd opportunitis which s th sying in Polnd gos s Polnd is wid nd long r numrous in this country. Introduction Polish Tourist Orgnistion

4 Y b W dys wowo rnowic KALININGRAD Ustk S OWI SKI PN Hl GDYNIA Dr owo S UPSK Sopot Gronowo Frombork Bzldy Go dp Budzisko S wno Krtuzy GDA SK Sztutowo Ko obrzg Kdyny Brciny W gorzwo Ogrodniki Nichorz Pobirowo KOSZALIN Bytów Lidzbrk Suw ki KoÊcirzyn Wrmiƒski Wigry ELBLÑG Gir o ÂwinoujÊci Âw. Lipk Gi ycko Kmiƒ Pom. Mlbork WIGIERSKI PN ÂwinoujÊci WOLI SKI PN Bi y Bór Plplin Moràg Mràgowo Augustów Po czyn Zdrój PN BORY Gniw TUCHOLSKIE OLSZTYN Miko jki E k GRODNO Kwidzyn Szczcink Ostród BIEBRZA SKI PN Lubiszyn Golniów obz Cz uchów Rucin-Nid Czplink I w Kuênic Ko bskowo Grudziàdz Olsztynk SZCZECIN Rosówk Strgrd Szcz. Grunwld Koronowo Ch mno Nidzic Myszynic Gryfino Kruszyniny DRAWIE SKI PN Bobrowniki Brodnic Nowogród Tykocin BIA YSTOK Krjnik Dln. Pi BYDGOSZCZ om TORU TORUŃ Golub-Dobrzyƒ NARWIA SKI PN Osinów Dln. Opinogór BIA OWIESKI Bilin Nowy kno Wncj Cichocink Sirpc PN GORZÓW WLKP. Inowroc w Cichnowic Biskupin Sirków Pu tusk Kruszwic Trblink Kostrzyn W oc wk PN UJÂCIE WARTY Ldnogór Gnizno P OCK Po owc S ubic àck Czrwiƒsk W grów gów KAMPINOSKI PN Drohiczyn Grbrk Mi dzyrzcz POZNAŃ Âwicko POZNA Lichƒ KroÊniwic Oporów WARSAW Jnów Podl. Kukuryki Wolsztyn WIELKOPOLSKI PN Làd Ko o lzow Wol Sidlc Konin Rcot Tum owicz Ko bil Trspol Gubin ZIELONA GÓRA Niborów Rdzijowic Przm t Bi Podlsk Drzonków Unijów Ochl Gostyƒ Go uchów Lipc Rdzyƒ Podl. Lszno Rydzyn Rymontowski Klisz ry ÓDè ŁÓDŹ S wtycz Olszyn gƒ Kozinic knic W odw Milicz Antonin Koz ówk Przwóz Pu wy RADOM Suljów POLESKI PN Lubià Piotrków Tryb. J dzychowic Prdy Szyd owic Kzimirz Dolny Dorohusk Lwówk Âl. Ârod Âl. Wiluƒ Mjdnk Zgorzlc LEGNICA LUBLIN Ch m Krzwin Zwidów WROC AW Siniwk Mi oszów Jlni Gór ÂWI TOKRZYSKI PN KARKONOSKI PN Szczwno Zdr. Brzg CZ STOCHOWA Porjów Ksià Optów Zosin Jkuszyc Krpcz Strzlin KIELCE ZmoÊç WA BRZYCH Sndomirz Hnryków OPOLE Lubwk J drzjów Szyd ów Bi gorj ROZTOCZA SKI PN Goliƒsk T umczów PN GÓR Kudow Zdrój Gór Âw. Anny Pyrzowic Mich ów STO OWYCH Busko Zdrój Brnów Snd. B c Pczków Kudow KOTLINA Duszniki Zdrój Polnic Zdr. G ucho zy G ogówk GLIWICE Kolbuszow L jsk Hrbnn Siniw K ODZKA Làdk Zdrój Zlipi Rdru PRAGUE KATOWICE D ugopol Zdrój Konrdów OJCOWSKI PN Nidêwidzi Rcibórz OÊwi cim TARNÓW ƒcut Jros w Boboszów Pitrowic Gubczycki Pszczyn CRACOW RZESZÓW Korczow Pitrszyn Wiliczk Wdowic Nowy WiÊnicz PrzmyÊl LVOV Ch upki Mrklowic Mdyk Grn. OSTRAWA BIELSKO-BIA A Bicz Krosno Krsiczyn Ciszyn Wis Szczyrk Bóbrk Nw. Sàcz Snok Lszn Grn. Istbn GORCZA SKI PN Jsnowic MAGURSKI BABIOGÓRSKI PN Iwonicz Zdr. PN Lsko KroÊcinko Korbilów PIENI SKI PN Piwniczn Krynic Zwrdoƒ Chy n Koniczn Solin Ustrzyki Dln. Chocho ów Zkopn Brwink Nidzic Muszyn Piwniczn BRNO TAT R Z A S K I P N ys Poln BIESZCZADZKI PN Ustrzyki Grn. Ystd, Mlmö Kobnhvn G E R M A N Rønn Odr B A L T P O J P O J C Z E C P O B E Z I E Z I E N I Z I N I C S E A Wrt R Z E R Z R Z E E S U D E E P O M O R S E W I S O W I E L W Z G Ó R Z A A Â L Ñ S K T K O P O N I Z I N A W I E L K O P O Odr KARKONOSZE Notç H R E P Airports Min rods Bordr crossings Frry lins Intrntionl ports S bchs Wtr sports cntrs Wintr sports cntrs Obr A S K I E L K I S T R Z E B N I C K Y U B L I C K I L S K A Odr I E E E W Y Â L Ñ S Y N A K A Krlskron Wis Oxlösund, Nynäshmn W Y Ó W Y Y N A K R A K O W S KO - - C Z S T O C H O W S K A Y N A N I Z I D Z K A BESKID YWIECKI K T A S L O W Y T R WYSOCZ YZNA CIECHANOWSKA N A G Ó R Y Â W Y N A Pilic M A O P BESKID SÑDECKI A R P Y V A Equstrin cntrs Hippodroms Hunting grounds Angling grounds Formr Nzi concntrtion cmps Cstls Plcs Sknsns R U S M O L S Wis A Z O W I E C K A I T O K R Z Y S K I E S I A M A Z K O S A N D A Wis T K I A U R Y Nrw W Y S O C Z Y Z N A S I E D L E C K A L T L O M Bug Wiprz Y W U B E Sn I N I E Y A R S N I Z I N A P O D L A S K K A Y N K A L KOVNO L I T H U A N A S K A R O Z T O C Z E A U K Musums Folklor cntrs Hlth rsorts Old churchs, Orthodox churchs Old mosqus, syngogus Rligious sncturis Wtrwys Ntionl Prks I A B E L R A A R U S E I N Wrsw 4-11 A city rsounding with lif, young in hrt, mix of old nd nw, whr historic houss fc modrn buildings nd commrcil cntrs Crcow Th spiritul nd intllctul cntr of Polnd nd th mblm of ntionl idntity, th Royl City of Polnd from 1038 to 1596 Zkopn Wintr cpitl of Polnd situtd t th foot of th TtrS, th highst mountin rng in Polnd. Excllnt stging r for trkking in th Ttr Mountins nd wintr trips Tri-City Gdńsk Mritim cpitl of Polnd, lrg businss, rsrch nd culturl cntr nd populr tourist dstintion, Sopot ssid rsort nd sp Mzuri Th Lnd of Thousnd Lks prdis for lovrs of qutic sports loctd in north-st Polnd Poznń Wrocłw Th city with yr-old history nd importnt scintific nd ductionl cntr. It hosts intrntionl trd firs On of th oldst nd most scnic Polish citis, loctd on th Odr Rivr t th foot of th Sudty Mountins, N importnt univrsity cntr Łodź Ntionl cntr of cinmtogrphy with film school nd film studios. Polish cpitl of fshion. Toruń Th city with Polnd s richst mdivl hritg. Homtown of Nicolus Coprnicus. Bydgoszcz Full of grnry, th city of music, fstivls nd sports Contnt 1 Worth visiting Hotl Musum Youth hostl Cmping sit Ky to th mps insid Church Post offic Hospitl Agutic sports cntr 2 Bus sttion Filling sttion Prking lot Ntionl rod numbr Prcticl informtion Usful informtion bout Polnd: bordr crossing, discounts/rductions vilbl to young popl studying in Polnd, vnts, montry systm nd holidys 58-64

5 Wrsw Wrsw Bustling with lif, Wrsw is young city, Nowgo Mist), pictursqu squr Rcitls of th music of F Chopin r cloths. High risk of pickpockts. mixtur of things young nd old. Numrous of irrgulr shp nd unvn lvls, prformd on Sundys in th sum- Powsin Plc of Cultur Pictursquly modrn buildings, businss nd shop- with th St. Csimir Church filling mr in th ros grdn by th pool t loctd in th southrn prt of Wr- ping cntrs springing up mong historicl on sid of th squr. th foot of Polnd s bst-known monsw with n bundnc of flor nd buildings. Th city is grn on, St. Ann s Church () (Kościół Św. umnt to F Chopin. fun. Th sports complx includs bosting mny prks nd grdns. It is Anny). Viwing towr, Th church is Wilnów Th nd of th Royl Rod. s swimming pool, bdminton, vollybll lso n importnt univrsity city. Th Old known for th formtion of Ctholic Wilnów is 6 kilomtrs wy from nd bsktbll courts, foot- Town Squr is on th UNSECO World Hritg studnts ul. Krkowski Przdmiści 68, th city cntr. Th plc nd prk bll pitch, childrn s rcrtion r List. r ccssibl to th public. Originlly, nd tnnis courts. Th plc is mg- Syrn Wrsw cot of rms nd city Krkowski Przdmiści (8) Th strt th plc ws th rsidnc of King nt for Wrsw citizns looking for symbol Rynk Strgo Mist, ul. Wybrzż whr th Royl Rod bgins. Two Jn III Sobiski, who dftd th wknd rtrt. Th plc hosts Kościuszkowski prstigious institutions of highr Turks t th Bttl of Vinn in mny sporting nd culturl vnts. Sightsing lrning r loctd hr: th Wrsw ul. Kostki Potockigo 10/16, tl. +(48-22) 842 ul. Mślków 1, Th Royl Cstl (1) (Zmk Królwski), Univrsity nd th Wrsw School 81 01, Worth sing formr st of Mzovi princs nd of Art. Th Wilnów Postr Musum houss Powsin Botnicl Grdn ul. Prwdziwk Polish kings. Compltly dstroyd Holy Cross Church (9) In th lft isl collction of Polish postrs from , tl. +(48-22) , during WWII, it ws rstord with pillr with n urn with th hrts of onwrds. ul. Kostki Potockigo 10/16, tl. powsin.pl grt cr ftr th wr. Tody th cstl Frdrik Chopin nd Włdysłw Ry- +(48-22) , Tours round Wrsw is musum nd vnu for highmont, Nobl litrtur priz winnr now.pl Żlzow Wol Musum th birthplc profil clbrtions nd mtings. ul. Krkowski Przdmiści 3 Th Ntionl Musum (13) houss collction of Frdrik Chopin. Chopin music pl. Zmkowy 4, tl. +(48-22) www. Piłsudski Squr (10) (Plc Piłsudskigo) of ncint nd mdivl rt; rcitls tk plc hr from My to zmk-krolwski.rt.pl Vnu for ntionl clbrtions. Th pintings by Polish nd forign rtists; th nd of Sptmbr ch Sundy King Zygmunt III Vs Column (2) Tomb of Th Unknown Soldir ws contmporry Polish rt nd Europn Żlzow Wol k. Sochczw, tl. +(48-46) (Kolumn Zygmunt). Th mting crtd in 1925 with urns contining hndicrft (i.. Arrs tpstris) plc for Wrsw citizns, young popl, soil from WWII bttlfilds in which Al. Jrozolimski 3, tl. +(48-22) , Plcs of intrst city lndmrk. pl. Zmkowy Pols took prt. Soldirs of th Polish Kordgrd (1) Glri ul. Krkow- Old Town (3) (Str Misto) surroundd Army mount prmnnt gurd of Wrsw Uprising Musum (14) ul. Grzybowsk ski Przdmiści 15/1, tl. +(48-22) by Rnissnc nd Broqu mrchnt honour. Adjoining th monumnt is 9, tl. +(48-22) houss on on sid th History of Wrsw Th Sxon Grdn (Ogród Sski) nd Th Plc of Cultur nd Scinc (15) Zchęt (18) Glri pl. Młchow- Musum Rynk Strgo Mist 28/42, th nw Mtropolitn building Plc Th most controvrsil building in skigo 3, tl. +(48-22) , tl. +(48-22) , Piłsudskigo th cpitl, built in th 1950 s s rt.pl St. John s Cthdrl (Ktdr św. Jn) Łzinki Prk (11) Encompssing 6 gift from th Sovit Union. Hom Cntr for Contmporry Art Zmk (4) Crypts opn to th public, tombs hctrs, th prk is loctd nr to mny scintific institutions, businsss, Ujzdowski (19) Al. Ujzdowski 6, tl. nd srcophguss of notbl Pols th city cntr. Originlly th prk musums, thtrs nd cin- +(48-22) , cn b visitd. ul. Świętojńsk ws th summr rsidnc of th lst ms. Vntg point on th 30th floor Bzr n Kol (20). A fl mrkt on Th Brbicn (5) (Brbkn). A 16th Polish king, Stnisłw August Ponitowski. with grt pnorm of Wrsw nd Sturdys nd Sundys. Old furni- cntury structur with frgmnts of Th prk is on of th most th suburbs. pl. Dfild tur, pintings nd icons, porclin th fortifid wlls of th city. It mrkd butiful prks in Europ. Th Plc Stdion Dzisięciolci (16). Probbly th wr nd mny othr itms on sl. th bordr btwn th Old nd Nw on th Wtr is ccssibl to th biggst bzr in Europ. Domintd by ul. Obozow 99 Towns. Tody it is summr vnu for public. ul. Agrykoli 1, tl. +(48-22) vndors from th formr Sovit Union, BUW (21) Th Wrsw Univrsity rtists nd strt musicins. 12, Asin nd Africn countris slling illgl Librry with roof grdn nd pn- 4 CDs, computr gms, countrfit orm of th Vistul rivr. A popu- Nw Town Mrkt Squr (6) (Rynk Łzinki Prk - Chopin Monumnt (12). 5

6 Wrsw Wrsw lr bistro clld Bibliotk (Librry) toricl intriors of th Łzinki buildings. tów ul. Wołosk 12 Klif, ul. Okopow 58/2 ski 2, tl. +(48-22) DSki ul. Zru- is situtd in th building. ul. Dobr Mozrt msss r prformd in Pnorm ul. Witos 31 Promnd ul. Ostroskigo 8, tl. +(48-22) Prk Skrtów 56/66, Wrsw churchs. Wrsw Autumn brmsk Sdyb Bst Mll ul. Powsińsk 31 yszwski ul. Zilnick 2, tl. +(48-22) Wrsw on th Intrnt Intrntionl Fstivl of Contmporry Wol Prk ul. Górczwsk Solc Śródmijski Ośrodk Rkrcji Music Sptmbr, in th Ntionl Bookshops ul. Solc 1, tl. +(48-22) Ti Brk Philhrmonic Hll Amricn Bookstor, ul. Koszykow 55, ul. ul. Stokłosy 2, tl. +(48-22) pl Summr Jzz Dys th most importnt Wołosk 12, ul Powsińsk 31 Ic skting Public Trnsport jzz fstivl in Polnd for vntbookstor.pl Co-Libr, pl. Bnkowy 4, tl. +(48- Torwr ul. Łzinkowsk 6A, tl. +(48-22) 625 Wrsw Tourist Pss (Wrszwsk Krt grd nd nw trnds in jzz. Orgnizd 22) Empik: 53 06, Turysty) ntitls th holdr to th during th lst wk of Jun, until ul. Mrszłkowsk 116/122, ul. Wołosk 12, ul. Arns us of public trnsport, ntry to 21 th nd of July. +(48-22) www. Nowy Świt 15/1 Trffic Club ul. Brck 25, OSiR ul. Sinnick 40 musums, discounts in rsturnts, dmikjzz.pl Intrntionl Fstivl of Scrl tl. +(48-22) OSiR Ssk, ul. Angorsk 2 ntrtinmnt cntrs nd shops prticipting Music - Concrts of Polish scrl music nd Sport nd lisur ww.pl OSiR ul. Poln A in th progrm. mstrpics of world music tk plc in historicl Swimming pools OSiR ul. Rdutow 3 SGGW Dytim buss, trms nd subwy Wrsw churchs, including St. John s Cthdrl. Aquprk Wsolndi Wrszw-Wsoł, ul. Ciszwskigo 10, tl. +(48-22) , www. lin 1 oprt from 5 m to 11 pm. Th fstivl strts th lst Sundy of My. ul. Wspóln 1, tl. +(48-22) www. obiktysportow.sggw.pl Night tim buss run vry hlf hour. Highr lrning prkwodny.com Dlfin ul. Ksprzk 1/3, tl. Indoor climbing Tickts cn b purchsd in kiosks or Akdmi Mdyczn +( OSiR Hl Sportow ul. Sinnick 40, from th drivr ( tickt pric + f). Akdmi Muzyczn Poln, ul. Poln, tl. +(48-22) www. ul. Nowowijsk 3B ul. Obozow Tickts should b vlidtd immditly Akdmi Pdgogiki Spcjlnj osir-poln.pl OSiR Żoliborz ul. Potock 1, tl. 60 Fitnss Club Gymnsion ul. Pułwsk ftr gtting on bus or trm. du.pl Akdmi Sztuk Pięknych +(48-22) , 42 Szkoł Główn Służby Pożrniczj ul. A Wrsw summr ttrction r ww.pl Akdmi Ttrln Prwy Brzg ul. Jgillońsk, tl. +(48-22) 610 Słowckigo 52/54 Wrszwski Cntrum hors-drwn omnibuss, rplics of pl Akdmi Wychowni Fizyczngo SGGW ul. Ciszwskigo Wspinczkow DIAMIR ul. Biłowijsk 1/3 19th cntury omnibuss in th Old Politchnik Wrszwsk 10, tl. +(48-22) , Wtr Sports nd Nw Towns. Szkoł Główn Gospsportow.sggw.pl Wrszwink Wodny Prk Zgrz Rsrvoir 25 kilomtrs from Txis odrstw Wijskigo ul. Mrlinigo 4, tl. +(48-22) , www. Wrsw, is n opportunity for ychting MPT - tl Euro Txi - tl Hlo Szkoł Główn Hndlow wodnyprk.com.pl Wodnik ul. Abrhm 10, tl. nd windsurfing. Txi - tl Supr Txi - tl Volfr Szkoł Główn Służby Pożrniczj www. +(48-22) , Bicycl pths Txi - tl sgsp.du.pl Uniwrsytt Wrszwski www. Fitnss clubs Wrsw hs lmost 100 kilomtrs Culturl Evnts uw.du.pl Uniwrsytt Krdynł Stfn Fitnss Club Gymnsion ul. Pułwsk 42, tl. of cycling pths which run through Frdrik Chopin Intrntionl Comptition Wyszyńskigo Wojskow +(48-22) Fitnss Prk ul. Mrlinigo prks, grdns nd viwing points. In Orgnizd vry fiv yrs in Akdmi Tchniczn 4 Nstul Judo Fitnss th city s cntr, ths pths run long th Ntionl Philhrmonics building. Shopping Club ul. Ogóln 9, tl. +(48-22) , www. th xisting strts nd pvmnts. Nxt on in Comptition winnrs Hyprmrkts nstul.pl Olimpus Klub Sportowo-Rkrcyjny Th most intrsting rout for tourists immditly njoy worldwid fm nd Auchn ul. Pułwsk 46, ul. Modlińsk 8, ul. ul. Mrymonck 34, tl. +(48-22) is 28 kilomtrs long nd strts in th rcognition. tl. +(48-22) , www. Górczwsk 124) Crrfour ul. Trgow 2, ul. 64, Body Lin ul. Nłęczowsk Botnicl Grdn in Powsin nd runs chopin.pl/ Th Mozrt Fstivl String in Powstńców Śląskich 12, ul. Głębock 14 Gnt 62, tl. +(48-22) through Wilnów, Al.Wilnowsk, mid-jun, runs until th nd of July. ul. Jubilrsk 1/3, ul. Połczyńsk 4, ul. Pułwsk com.pl Clypso Fitnss Club Europlx, ul. Al. Sobiskigo, ul. Blwdrsk, Orgnizd by th Wrsw Chmbr 42 Tsco ul. Górczwsk 212/226, ul. Stlow Pułwsk 1, Wol Prk, ul. Górczwsk 124 www. Al. Ujzdowski, Agrykol, Powiśl, Orchstr this is chnc to hr ll 60/64, ul. KEN clypso.com.pl Wisłostrd, nr th Old nd Nw Mozrt s oprs. Chmbr nd symphonic Shopping mlls Tnnis courts Town, Citdl, Kęp Potock, Lsk 6 music is prformd in th his- Arkdi ul. Jn Pwł II 82 Glri Moko- City Tnnis Club ul. Wybrzż Kościuszkow- Bilński to Młocin. Th Wrsw

7 Wrsw Wrsw Bttl Tril lds through th sits pl. Ttrlny 1, tl. +(48-22) , www. Rock music: Auror ul. Dobr 33/35, tl. +(48- Bir ul. Chmiln 24 Mnin ul. Foksl 18 of 19th cntury bttls with Tsrist ttrwilki.pl Wrszwsk Opr Kmrln 22) CDQ ul. Burkowsk 12, tl. +(48- Pino Br ul. Chmiln /9 Szlfrok ul. Wirz- rmis. It is 33, kilomtrs long nd Al. Solidrności 6B, tl. +(48-22) ) Progrsj ul. Kliskigo 25, tl. bow 9/11 strts t N Rozdrożu Squr, thn 40, +(48-22) Punkt ul. Koszykow 55 Accommodtion to Łzinkowski Bridg to Gocłw, Cinms Studnt clubs: Hybrydy ul. Złot /9, tl. Affordbl ccommodtion Wwr, Mrysin Wwrski. Th Atlntic ul. Chmiln 33 +(48-22) , Vistul Tril is 3 kilomtrs long. Cinm City Bmowo ul. Powstńców Śląskich Proxim ul. Żwirki i Wigury, tl. +(48-22) 822 Logos ul. Wybrzż Kościuszkowski 31/33, tl. It strts in th Kmpinos Forst nd 126 Cinm City Mokotów 8 02, Rmont +(48-22) Mz- runs through Młociny, down th ul. Wołosk 12 Cin- ul. Wryńskigo 12, tl. +(48-22) owicki ul. Mzowick 10, tl. +(48-22) 82 Royl Rod to Wilnów nd Powsin. m City Promnd ul. Ostrobrmsk 5 www. Stodoł ul. Btorgo 10, tl. +(48-22) Cmpnil Th Smll Ring links th Vistul cinm-city.pl Cinm City Sdyb ul. Powsińsk 31, Prk Al. Nipodlgłości ul. Towrow 2, tl. +(48-22) www. Tril with wst Wrsw nighbourhoods. 31 Fmin Al. Soli cmpnil.com.pl Prmir ul. Towrow 2, Ursynów hs 13 kilomtrs drności 115, Imx ul. Powsińsk Food tl. +(48-22) of bik pths. 31 Kinotk pl. Dfild 1 Milk brs pl Flix ul. Omulwsk 24, tl. +(48-22) 80 Entrtinmnt cntrs tk.pl Multikino l. KEN 60, Pod Brbknm ul. Mostow 29 Prsowy Atos ul. Mngli 3 Bowling, snookr pl Silvr Scrn Pułwsk, ul. Pułwsk 1 ul. Mrszłkowsk 10/16 Uniwrsytcki ul. tl. +(48-22) Armis Atomic Bowling Cntr ul. Wołosk, tl. +(48- Silvr Scrn Trgówk ul. Głębock 15 Silvr Krkowski Przdmiści 20/22 10/16 Złot ul. Mngli 3b, tl. +(48-22) www. 22) ARCO ul. Bitwy Wrszwskij 1920 Scrn Wol ul. Górczwsk 124 Kurk ul. Mrszłkowsk 55/3 puhit.pl Portos ul. Mngli 3, tl. +(48-22) r. nr 19 Fntsy Prk ul. Powsińsk 31 Hokus Music Vgtrin brs Ddk Prk hotl Pokus ul. Powsińsk 31, ul. Powstńców 126, Jzz clubs: Jzz Bistro ul. Piękn 20, tl. +(48- Grn Wy ul. Szpitln 6, ul. Krucz 23/31, Al. Zilnick 6/8, tl. +(48-22) tl Hul-Kul ul. Dobr 55, tl. 22) Jzz Club CH Trgówk, CH Promnd +(48-22) , Ls Rynk Rynk Strgo Mist 2 Gwizdczk pl Mt Hri ul. Nowy Świt 52 Hostls Vgs ul. Ostrobrmsk 5C, tl. +(48-22) 611 ul. Piwn 40, tl. +(48-22) , www. Cfs Hlvti ul. Koprnik 36/ , Prk Powsin ul. jzzbistro.pl Nu Jzz Bistro ul. Piękn 20 Antykwrit ul. Żurwi 45, tl. +(48-22) 629 Knoni ul. Jzuick 2 Mślków 1 Wrszwink ul. Abrhm 10, Szprk pl. Trzch Krzyży 16, tl. +(48-22) Blikl ul. Nowy Świt 33, tl. +(48-22) pl Nthn s Vill Hostl ul. Piękn 24/26, Tygmont ul. Mzowick 6/8, tl. +( Grn Coff: ul. Mrszłkowsk tl. +( Thtrs 22) , 84/92, tl. +(48-22) ; ul. Piękn 18, Okidoki pl. Dąbrowskigo 3 Drmtyczny PKiN, tl. +(48-22) Disco nd hous music: Ground Zro ul. tl. +(48-22) L Mison Cf ul. Tmk ul. Tmk 30 Nrodowy pl. Ttrlny Wspóln 62, pl Wktor ul. Smoln 16 Między Słowmi Youth hostls 3, tl. +(48-22) Poln 13 Kluby w Fortch przy ul. Rcłwi- ul. Chmiln 30, tl. +(48-22) Cof- ul. Krolkow 53A, tl. +(48-22) , www. Nowy Prg ul. Otwock 14, tl. +(48-22) 818 ckij 99: Blsm tl. +(48-22) ; ClubRock fhvn ul. Nowy Świt 40, ul. Wołosk 12, ptsm.com.pl/smmnr6 ul. Smoln 30, tl. +( Studio Buffo tl. +(48-22) ul. Dobr 55/66, 22) ul. Wł Midzszyński 39, tl. ul. Konopnickij 6, tl. +(48-22) www. Klinik; Prudri Undrground Czuły Brbrzyńc ul. Dobr 31, tl. +(48- +(48-22) (szonow) Rynk Nowgo studiobuffo.com.pl Rom Ttr Muzyczny ul. Music Cf ul. Mrszłkowsk 126/134, 22) , T Mist 4, tl. +(48-22) (szonow) Nowogrodzk 8, tl. +(48-22) , www. tl. +(48-22) , Art. Ul. Bdnrsk 28/30, tl. +(48-22) Cmping sits rom.wrszw.pl TR Wrszw ul. Mrszłkowsk Club music: Pikrni ul. Młocińsk 11, tl. Trbuk, ul. Browrn 6, tl. +(48-22) ul. Fort Wol 22, tl. +(48-22) 8, tl. +(48-22) (48-22) , ul. Odrębn szw.pl Żydowski pl. Grzybowski 12/16, tl. On-Off ul. Żurwi 22, tl. +(48-22) Pubs 16, tl. +(48-22) wondr.com.pl/wok +(48-22) Rgg music: Jdłodjni Filozoficzn Elgncki Bolk Pol Mokotowski www. ul. Bitwy Wrszwskij 1920 r. 15/1, tl. +(48- Clssicl music ul. Dobr 33/35, tl bolk.mlsk.pl Emrld Irish Pub l. Jrozolimski 22) ul. Inspktow 1, tl. +(48-22) Filhrmoni Nrodow ul. Jsn 5, tl. +(48- Folk music: Gnizdo Pirtów ul. Ogóln 5, 4 Pod Hrndą Pub ul. Krkow ) , Ttr Wilki tl. +(48-22) ski Przdmiści 4/6 Kisr 9

8 skigo Łszczyń- Elkcyjn Bm gn. J. Pułwsk Estrdy - o igo Kocjn Bolimowsk brzńskigo sk M. Spisk Arkuszow Przjzd Rdiow Kościuszki Boh. Wrszwy 2 POŁCZYŃSKA ŁÓDŹ, POZNAŃ Trktorzystów Słwk E30 W-WA URSUS PÓŁNOCNY Zkłdy Mchniczn Ursus W-WA URSUS Urz. Gm. Ursus RADIOWO Lzurow Lzurow Szligowsk ks. J. Chróścickigo Dzici Wrszwy Rdiow Człuchowsk Arkuszow Świrszcz Wólczyńsk Wrsw WORTH VISITING: 1. Th Royl Cstl 2. King Zygmunt III Vs Column STACJA TOWAROWA W-WA ODOLANY Lzurow S. Kliskigo Górczwsk Aroklub Wrszwski Urz. Gm. Bmowo OSIEDLE JELONKI JELONKI NW. WŁOCHY Ryżow Powstńców Śląskich Dźwigow Globusow CHOMICZÓWKA 3. Old Town 4. St. John s Cthdrl 5. Th Brbicn 6. Nw Town Mrkt Squr. St. Ann s Church BOERNEROWO 8. Krkowski Przdmiści 9. Holy Cross Church 10. Piłsudski Squr 11. Łzinki Prk ROTY 12. Łzinki Prk-Chopin Monumnt 13. Th Ntionl Musum 14. Wrsw Uprising Musum 15. Plc of Scinc nd Cultur 16. Stdion Dzisięciolci STR. GÓRCE 1. Kordgrd NOWE 18. Zchęt GÓRCE 19. Cntr 580 for Contmporry Art 20. Bzr n Kol 21. BUW CHRZANÓW URSUS Wrocłwsk B. Chrobrgo Powstńców Śląskich Rdiow Włowick Strąkow POŁCZYŃSKA Klszczow Cipłowni Wol Populrn Symptyczn WARSZAWA WŁOCHY GRODZISK MAZ. Wrocłwsk W. Pol Tchników Krńcow Josph Conrd Powstńców Śląskich Cgilnin T. Nocznikowski Sokrts Ogródki Dziłkow BEMOWO BEMOWO SOCHACZEW dziłkow Zkłdy Mchniczn PZL Wol Łopuszńsk ODOLANY WŁOCHY z NW. WAWRZYSZEW STARY WAWRZYSZEW Alj Jrozolimski Jn Kochnowskigo Al. Włdysłw Rymo nt Ogródki Dziłkow STARE WŁOCHY WARSZAWA RAKÓW PIASKI Jn Olbrcht Rdutow Oczpowskigo Wł. Broniwskigo 20 KOŁO Górczwsk WOLSKA 580 WIKTORYN BIELANY Erzm Ciołk Łopuszńsk L. Rudnickigo Obozow Dotymy Powązkowsk Alj Jrozolimski Jn Ksprowicz Stfn Żromskigo Amfittr Bumr Urz, Gm. Bilny WARSZAWA REDUTA ORDONA J. K. Ordon Włodrzwsk Wł. Przyńskigo skigo SŁODOWIEC 19 Instltorów CKA 18 WOLSKA Podczszyń- komunlny WARSZAWAWA KOŁO Vis WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE RAKÓW BYDGOSZCZ, GDAŃSK, OLSZTYN POWĄZKI Alj Pryms Tysiąc lci 580 Górczwsk Zsłńców Sybryjskich KATOWICE, KRAKÓW Podlśn Wł. Broniwskigo Obozow Płock Płock Alj M. KASPRZAKA AL. KRAKOWSKA E MARYMONCKA DW PKS MARYMONT BURAKÓW MŁYNÓW WARSZAWA KASPRZAKA Polm WARSZAWA WOLA SZCZĘŚLIWICE Szczęśliwick K. Dickns 1 Sirpni H łski Przsnysk Powązkowsk Skirniwick Młynrsk Kludyny Rudzk Zygmunt Krsińskigo Gdńsk Sidmiogrodzk Alj Jrozolimski Bitwy Wr szwskij 1920r. E Biłobrzsk Armii Krjowj SŁOWACKIEGO SADY ŻOLIBORSKIE 2 DW. CENTR. PKS Cmntrz Powązkowski GRÓJECKA Cmntrz Żydowski WOLSKA E30 Grzymły Wł. Korotyńskgo Pl. Grunwldzki Rcłwick Gwiździst J. Słowckigo Lszno A. Pwińskigo Pruszkowsk Potock Adm Mickiwicz Al. Bbk Wojsk Polskigo Smocz Smocz Nowolipki Krsińskigo Adm Mickiwicz Rcłwick Filtrow Zmnho ff M. Anilwicz M. Anilwicz Nimc- wicz Grzybowsk pl. Nrutowicz Pl. T. W. Wilson Stwki Żwirki i Wigury Żwirki i Wigury Alj Jn Pwł II MIRÓW WOLA 14 WARSZAWA ZACHODNIA WARSZAWA RAKOWIEC RUDA Kopińsk KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI E OKOPOWA PROSTA ALEJA SOLIDARNOŚCI TOWAROWA TOWAROWA Żlzn Żlzn Wryński Polm I. Dszyńskigo CZYSTE OCHOTA RAKOWIEC GRÓJECKA S. Bnch Urz.Dziln. Wol Wwlsk 634 MARYMONT MURANÓW WARSZAWA GŁÓWNA Artur Zwiszy PORT LOTNICZY OKĘCIE Prost RASZYŃSKA 24 ŻOLIBORZ WARSZAWA GDAŃSKA Wybrzż Gdyński pl. Inwlidów Zygmunt Słomińskigo BKS Skr dziłkow KS Gwrdi Stwki Nowolipki Most gn. S. BYDGOSZCZ, GDAŃSK, OLSZTYN Grot- Rowckigo STARY ŻOLIBORZ WARSZAWA WKD Alj Jn WARSZAWA OCHOTA Koszykow Koszykow Filtry K. Chodkiwicz gn. Włdysłw Andrs Grzybowsk ONZ L. Krzywickigo T R A S A Wołosk W Bonifrtrsk Stfn Btorgo Rkowick Wołosk I S Pwł II T. Chłu- Ł O S T Konwiktorsk pl. Bnkowy E. Pltr Alj Jrozolimski bińskigo Alj Nipodlgłości LOŃSKA JAGIEL- R A D A Królwsk Nowowijsk A. Odyńc A. Odyńc J. P. Woronicz Miodow Wybrzż Gdński pl. Zmkowy pl. Piłsudskigo Mrszłkowsk Most Gdński Mrszłkowsk Wiśniow Rkowick Kzimi rzowsk Antonigo Mdlińskigo Alj Nipodlgłości Krkowski Przdmiści Świętokrzysk Świętokrzysk 15 WAWELSKA ARMII 2 Urz. Wojw. KS Poloni E30 Wi s ł Al. Nipodlgłości Krucz Poln L.Wryńskigo Nowy Świt I. Kr sickigo Piękn Dobr pl. Konstytucji pl. Zbwicil Wryńskigo 9 Jzdy Polskij 8 Topil Tmk Książęc Alj Ujzdowski Al. Ujzdowski Blwdrsk Al. J. Szuch pl. Unii Lublskij Strzyńskigo Jgillońsk Rtuszow R tuszow Wybrzż Kościuszkowski Gowork Pułwsk ockigo 6 NOWE 5 STARE MIASTO 3 MIASTO 4 1 Zmk 2 18 C E N T R U M AL. AUGUSTÓW, LEGIONOWO PELCOWIZNA Fbryk Smochodów Osobowych Dwoo 61 JAGIELLOŃSKA WARSZAWA ZOO WYBRZEŻE HELSKIE Urz. Dziln. Mokotów WARSZAWA PRAGA GOLĘDZINÓW Ogród Zoologiczny LU DOWEJ DW PKS MOKOTÓW MOST Spcrow Piękn L. Kruczko- Doln J. Odrowąż St. Strzyńskigo 13 Solc Brtnicz Wyszogrodzk WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE wskigo Myśliwick Blwdrsk Rozbrt Jgillońsk Most Świętokrzyski Sokol Solc Ludn Górnośląsk Myśliwick 11 Listopd Trgow Most Śrdnicowy Stlow Zmojskigo Łzinkowsk Chodc Szwolżrów Jurij Ggrin Jn Sobiskigo Chłmsk Św. Wincntgo Kołow Szwdzk Ząbkowsk ŚLĄSKO- ALEJA SOLIDARNOŚCI DĄBROWSKI WARSZAWA POWIŚLE WARSZAWA R. WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE Dmowskigo Ch. d Gull' CENTRALNA pl. Trzch Krzyży GÓRA KALWARIA POWIŚLE BRÓDNO Solc Czrnikowsk L. Idzikowskigo Św. Wincntgo Borzymowsk M. Oss owskigo Kijowsk Alj Zilnick Most Al. ks. J. Gilrsk Hndlow Rdzymińsk Lublsk Frncusk Prysk Wrslsk Brtyck Prtulińsk M yszkowsk Kwęczyńsk J. Wszyngton Zwycięzców Trock Ssk Jórskigo Gorzykowsk Ssk Brukslsk Wolick Międzynrodow Ssk Atńsk Brtyck Egipsk Gołkowsk Codzinn Księci Zimowit Nczlnikowsk Zb rnick J. Zmoyskigo Grochowsk skigo Al. Jrozolimski ks. J. Ponitowskigo Ponitow- Jrzgo Wszyngton 19 Ł A Z I E N K O W S K A 12 Sjm RP Blwdr Wrszwink Urz. Dziln. Prg Pn. AL. ARMII LUDOWEJ pl. Zmk N Rozdrożu Ujzdowski Prk Łzinkowski MOKOTÓW PRAGA II 11 Cmntrz Bródnowski Port Prski CWKS Lgi Płc n Wyspi WARSZAWA STADION Polln WARSZAWA WILEŃSKA SIELCE DW PKS STADION W I S Ł O S T R A D A W. Witos Stdion Dzisięciolci 16 WAŁ MIEDZESZYŃSKI MOST GEN. Z. BERLINGA 24 Czrnikowsk Trgówk TARGÓWEK TARGÓWEK 18 Milko Simns ZWUT WARSZAWA WSCHODNIA Jz. Kmionkowski GÓRA KALWARIA KONSTANCIN SZMULKI Afrykńsk ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH Ogródki dziłkow Knł Bródnowski SASKA KĘPA ZACISZE Stnisł- wowsk zińcz RADZYMIŃSKA RADZY 2 CZERNIAKÓW Urz. Dziln. Prg Pd. Tlkom Knł Wystwowy Mińsk 63 E30 Kinow Wł Midzszyński Al. gn.t. Bor - Komorowskigo Gościnic Polsk 18 BIAŁYSTOK, OSTRÓW MAZ. KAMIONEK SIEKIERKI WISŁA Antoniwsk Jz. Czrnikowski W. Chrznowskigo PodskrbińskMińsk Grndirów J. Dwrnickigo Augustówk Grndirów J. Missnr Swojsk Zbrnick Witrczn Witrczn Al. Stnów Zjdnoczonych 801 Ogródki dziłkow OSTROBRAMSKA Abrhm 634 LEWINÓW ELSNERÓW TARGÓWEK FABRYCZNY GROCHÓW GOCŁAW KĘPA GOCŁAWSKA AUGUSTÓWKA Łodygow Jnowick Brdowskigo Utrt Szsrów Szsrów Grochowsk Wł. Umińskigo Jugosłowińsk Emil Fildorf Emil Fildorf UTRATA Wrszwsk dziłkow Gwrków OLSZYNKA GROCHOWSKA pl. Szmbk LUBLIN, SIEDLCE Zminick Kn. Now Ulg LAS Wł Midzszyński OTWOCK J. WA Łukowsk OSTROB

9 Crcow Crcow From 1038 to 1596 Crcow ws royl city. spirs, bugl cll is plyd t middy. cn lso b visitd. ul. św. Jn 19, drd hr, most of thm Polish nd Tody it is th spiritul nd intllctul cntr Rynk Główny 4 tl. +(48-12) Estrn Europn Jws, Pols nd of Polnd, dfining plc of Polish ntionl Th Cloth Hll (5) (Sukinnic) At ryskich.krkow.pl mny othr ntionls. Th cmp is idntity. Th city is hom to mny institutions th bginning, in th Min Mrkt Th Ntionl Musum (10). Th musum on th UNESCO World Hritg List. of highr lrning mong thm th oldst Squr, in th middl of th 13th cntury, houss vst collction of Polish con- ul. Więźniów Oświcimi 20, tl. +(48-33) univrsity in Polnd, th Jgillonin Univrsity. only for cloth-mkrs nd th tmporry rt from th lt 19th cn , sl of cloth. Nowdys filld with tury to th prsnt dy, rms nd Klwri Zbrzydowsk A Broqu Cistrcin Ljkonik. A city symbol. A prncing souvnir stlls. Th first floor houss rmour from th Mdivl r nd church, contining th pint- ridr in orintl drss riding gllry of 19th cntury Polish Art. ltr, hndicrft gllry, orining of Our Ldy of Clvry, mons- woodn hobbyhors. At th nd of Rynk Główny 13, tl. +(48-12) tl itms, collction of cloths nd try nd pilgrimg fcilitis. Th pilgrim Corpus Christi trditionl procssion Th Brbicn nd th Florinsk Gt clothing ccssoris from s rly s wy in Klwri, situtd on dnc vnts tk plc with (6) (Brbkn i Brm Florińsk) A th 16th cntury l. 3 Mj 1, tl. +(48- hillsids in th vlly, r frquntd Ljkonik. fin xmpl of Mdivl fortifid 12) , by lmost on million pilgrims yr. Th Wwl Drgon A city symbol. rchitctur. Mnghh Cntr of Jpns Art (11) Th r is on th UNESCO World According to lgnd th drgon livd Collgium Mius () Th oldst univrsity And Tchnology. Populrizs knowl- Hritg List. in cv undr th Wwl hill. building in Polnd. Tody dg bout Jpn ul. Konopnickij 26, Piskow Skł Th cstl ovrlooking Sightsing th st of th Jgillonin Univrsity tl. +(48-12) th Prądnik Vlly is on th most bu- Wwl Cstl (1) (Wwl) St of Musum with collction of ovr kow.pl tiful Rnissnc structurs in Polnd. duks, princs nd Polish kings, tody 2000 historicl scintific instrumnts Fl mrkt (12) Orgnizd ch Sturdy Tody th cstl houss Dprt- Polnd s most butiful musum. usd in stronomy (som from th r in ul. Grzgórzck nd ch mnt of th Wwl Cstl Musum Wwl Cstl, tl. +(48-12) , www. of Coprnicus), physics, chmistry Sundy t Pod Hlą. nd xhibits collction of pintings, wwl.krkow.pl nd crtogrphy. Svrl works of rt Tours round Crcow sculpturs, tpstris nd furnitur. Th Wwl Cthdrl (2) (Ktdr r lso on disply. ul. Jgillońsk 1, Wiliczk Slt Min Th min hs bn Sułoszow, tl. +(48-12) , www. Wwlsk) A Gothic dific contining tl. +(48-12) www3.uj.du.pl hs bn in us without brk sinc wwl.krkow.pl numrous works of rt. Th Zyg- Th Tynic Bndictin Abby prchd th 13th cntury. Undrground tour- Crcow on th Intrnt munt chpl is pinncl of Rnissnc high on limston rock, on th ist trils ld down corridors hwn rt. Th Zygmunt Bll wigh- bnks of th Vistul rivr. Rmins from slt to mssiv chmbrs with ing ight tons hngs in th bll towr of rly monstic structurs from th uniqu sculpturs. Th most intrsting bov th chpl. Cthdrl Musum, 11th cntury ul. Bndyktyńsk 3, www. chmbr is th St. King chpl, Public trnsport Wwl, tl. +(48-12) tynic.bndyktyni.pl crvd out of solid slt with chndlir Crcow Tourist Pss Two or thr dy Min Mrkt Squr (3) (Rynk Główny) Th Old Syngogu (8). A Gothic styl of slt (krysztlki) nd sculpturs psss which ntitl holdr to bus On of Europ s lrgst mrkts msuring tmpl rctd in th 15th cn- of gry slt. Th musum contins n public trnsport, ntry to 32 diffr- 200x200 mtrs. Lid out in th tury. Th oldst Jwish syngogu xhibition of mining quipmnt. Th nt musum in Crcow nd discounts Middl Ags nd sinc thos tims th in Polnd. ul. Szrok 24, tl. +(48-12) min is on th UNESCO World Hritg in slctd rsturnts focl point of city lif List. ul. Dniłowicz 10, tl. +(48- crd.com Th Church of th Blssd Mry (Kościół Th Czrtoryski Musum (9) contins 12) , Dily buss nd trms from 5 m to Mricki) (4) A Gothic thr nv pintings dting bck to th 13th cntury. Auschwitz-Birknu Cmp Th formr 11 pm. Night buss nd trms run structur with prcious intrior dcortions. Among thm r Ldy with n Grmn Nzi concntrtion cmp onc n hour. Altr by Wit Stwosz, on of Ermin by Lonrdo d Vinci nd in Polnd. Th lrgst of its kind Txis th grtst Gothic ltrs in Europ, Lndscp with th Good Smritn in Polnd, th Auschwitz-Birknu Brbkn tl Exprss tl Rdio crvd ntirly out of wood. Ech dy, by Rmbrndt. An rmoury cmp ws n xtrmintion cmp. Txi tl Wwl tl City from th top of on of th church s with disply of rms nd rmour Almost 1.5 million popl wr mur- Ljkonik

10 Crcow Crcow 14 Evnts Intrntionl Silors Song Fstivl Shntis. A rviw of silors songs. On of th biggst vnts of this typ worldwid. Fbrury. Crcovin Film Fstivl. On of th oldst Europn fstivls prsnting th ltst documntry, crtoon nd ftur films. My/Jun Th Studnt Song Fstivl Th oldst nd biggst fstivl orgnizd by th studnt community hs bn tking plc in Crcow vry yr sinc Th fstivl hs bn dbut for mny of tody s Polish rtists. Juwnli Th trditionl studnt dys clbrtion, orgnizd by Crcow studnts in My. Lots of fstivitis, gms nd prds in Crcow strts. Frquntd by thousnds of studnts. Crmonil prd of th Ljkonik pgnt. Th Ljkonik pgnt prd origints from th trdition going bck to th 13th cntury, whn city rsidnts rplld Trtr ssult. Its uniqu chrctr mks it n vnt with worldwid impct. April Winki th crmony of floting wrths down th rivr on Jun 24th Th vnt, hld on summr solstic night, cn b trcd bck to pr-christin tims whn unmrrid young girls usd to wv grlnds of flowrs nd st thm drift on th wtr. Throngs of Crcovins gthr on th Vistul bnks fcing th Wwl in ordr to njoy musicl concrts, outdoor prformncs, firwork shows, nd gnrlly hv good tim. Jun 23 www. biurofstiwlow.pl Th Jwish Cultur Fstivl Hld in th Kzimirz qurtr. Th fstivl is rcognizd worldwid nd fturs concrts in syngogus nd brs, strt thtr prformncs, xhibitions, trditionl dnc workshops, Hsidic music workshops nd Jwish cuisin prsnttions Crcow Jzz Fstivl (Krkowski Zduszki Jzzow) Th oldst jzz fstivl in Polnd. Contst for th Most Butiful Crcovin Crèchs Th contst, with trdition of mor thn 60 yrs, to wrd priz for th most butiful Crcovin crèch displying typicl rchitcturl fturs of th old Krków. Dcmbr Highr lrning Akdmi Ekonomiczn Akdmi Górniczo Hutnicz www. gh.du.pl Akdmi Muzyczn www. muz.krkow.pl Akdmi Pdgogiczn Akdmi Rolnicz Akdmi Sztuk Pięknych Akdmi Wychowni Fizyczngo Collgium Mdicum UJ Pństwow Wyższ Szkoł Ttrln Politchnik Krkowsk Uniwrsytt Jgilloński Shopping Hyprmrkts Crrfour: ul. Zkopińsk 62, ul. Mdwckigo 2, l. Witos Gnt l. Bor Komorowskigo 3 Rl, l. Pokoju 6 TESCO ul. Dobrgo Pstrz 6, ul. Kplnk 54, ul. Wilick 259, ul. Włosk 2, ul. Wybickigo 10 Shopping mlls Glri Cntrum ul. św. Anny 2 Krkow Plz Al. Pokoju 44 M1 Al. Pokoju 6 Zkopink Cntr ul. Zkopińsk 62 Glri Kzimirz ul. Podgórsk 34 Bookshops Empik Mgstor Rynk Główny 5, tl. +(48-12) Mssolit, ul. Flicjnk 4, tl. +(48-12) Sport nd lisur Swimming pools AWF ul. Rogozińskigo 12, tl. +(48-12) Escd ul. Szuwrow 1, tl. +(48-12) Prk wodny, ul. Dobrgo Pstrz 126, tl. +(48-12) Koron ul. Klwryjsk 9, tl. +(48-12) Fitnss clubs Klub Pi. ul. Koło Strzlnicy 3, tl. +(48 12) Alstr ul. Zwił 61, tl. +(48-12) Euro Fitnss Club ul. Biskupi 18, tl. +(48-12) Podwwlski ul. Komndosow 21, tl. +(48-12) ZUM ul. Mckiwicz 14, tl. +(48-12) Ic skting Krkowink ul. Sidlckigo, tl. +(48-12) Skiing Szlk nrcirstw bigowgo Ls Wolski Skting prk Zbirzów 10 km n zch. od Krkow Tnnis courts Escd ul. Szuwrow 1 MW Sport N Błonich 1 Olsz, ul. Sidlckigo Cycling pths Vistul boulvrds Dębniki Tynic Fortrss Crcow tril (for bicycls nd wlking) Th Intrntionl cycling tril Crcow - Morwy - Vinn Grnwy is 00 kilomtrs long. This is Europn co-tourism tril running through vnus of trs, pssing mny hritg sits, pictursqu plcs of culturl nd historicl importnc in Cntrl Europ. Entrtinmnt cntrs Bowling Fntsy Prk l. Pokoju 44, tl. +(48-12) , Bchus ul. św. Filip 6 Klimt ul. Zkopińsk 62, tl. +(48-12) Sqush Alstr ul. Zwił 61, tl. +(48-12) Escd ul. Szuwrow 1, tl. +(48-12) Sqush Botoj ul. Józf 14, tl. +(48-12) Indoor climbing Rnisport ul. Czpc 11 Fortc ul. Rcłwck 60 AWF ul. Jn Pwł II 8 KS Koron ul. Klwryjsk 9 Thtrs Oprtk ul. Lubicz 48, tl. +(48-12) Stry Ttr ul. Jgillońsk 1, tl. +(48-12) , Scn STU Al. Krsińskigo 16, tl. +(48-12) Bgtl ul. Krmlick 6, tl. +(48-12) Ttr im Słowckigo pl. Św. Duch 1, tl. +(48-12) Clssicl music Filhrmoni Krkowsk ul. Zwirzynick 1, tl. +(48-12) 421 8, Opr Krkowsk stg t Słowckigo, pl. Św. Duch 1, tl. +(48-12) , Scn El-Jot Krkowsk Opr Kmrln ul. Miodow 15, tl. +(48-12) Sinfonitt Crcovi ul. Ppirnicz 2, tl. +(48-12) Cinms 15

11 Crcow Crcow Cinm City ul. Podgórsk 34 Glri Kzimirz, org.pl Crp Dim ul. Florińsk 23, tl. +(48- bi 2, tl. +(48-12) U Piwrsów ul. Hostls Al. Pokoju 44, Al. Pokoju Plz, ul. Zko- 12) Żczk ul. 3 Mj 5, 53l ) Florińsk 32 Towr Club ul. Grodzk 4, tl. Any Tim Hostl&Pnsion Estry pińsk 62 Zkopink Bkłrz, ul. Ingrdn 4, tl. +(48- +(48-12) tim.com.pl Aston Kijów Al. Krsińskigo 34, tl. +(48-12) ) Zścink ul. Rostfińskigo 4, CRACOVIAN Atlntis Bling Bling www. 33 Multikino ul. Dobrgo Pstrz 128 www. tl. +(48-12) Ark ul. 29 Listopd 52, CULINARY SPECIALITIES blingbling.pl Blu Cornr multikino.pl Orng IMAX Al. Pokoju 44 www. tl. +(48-12) Świnirni ul. Budryk Crcovin styl mcznk is vry typicl Dco kinoimx.pl 6, tl. +(48-12) Kwdrt ul. Skrżyńskigo of th city`s cuisin: slics of pork dco.pl Dizzy Disy DJ www. Music clubs 1, tl. +(48-12) stwd with onion nd cumin, srvd djhostl.pl Frn Flowr Fl- Tchno music: Kmlon ul. Zbłoci 12, tl. drt.pk.du.pl with suc in spcil roll. Rost mingo Grdnhous +(48-12) Food duck with mushrooms srvd with Grg&Tom pl Prozk pl. Dominikński 6, tl. +(48-12) 423 Milk brs buckwht is nothr populr spcility. Cntrum www nd plcs to t Oscypk nd bundz, th only cntrumkrkow.pl Guliwr Hiphop music: Kmlon ul. Zbłoci 12, Grodzki ul. Grodzk 4 Jdłodjni ul. Olndry two originl Polish shp chss r noclgi.pl Kzimirz Bt tl. +(48-12) Kzimirz ul. Krkowsk 24 Nlśniqi md in th Podhl rgion nr Cr- com Konsul Rynk krkow.pl Ciń ul. św. Jn 15, tl. +(48-12) ul. Szwsk 2; pl. Mricki 2 Pod Tmidą ul. cow. Th Crcovin vnill-flvourd Trzy Kfki Grodzk 43 Sąsidzi ul. Szpitln 40 Smczny chs ck is dlicious dssrt. Two Węgirsk Rock music : Jzz Rock Cf ul. Słwkowsk ul. św. Tomsz 24 Żczk ul. Czrno- othr tsty dssrts srvd in Crcov- strf.pl Junior Krkus 12, tl. +(48-12) wijsk 5 in cfés r pishingir, wfr ck com.pl Mm s pl Crp Dim, ul. Florinsk 33, tl. +(48-12) Vgtrin brs with liquor chocolt lyrs, nd th Momotown Grn Wy ul. Mikołjsk 14 Vg ul. św. Grtrudy fmous crm ck, fvourit of th Old Town Orng Club music: Rontgn pl. Szczpński 3, tl., ul. Krupnicz 22 lt Pop. You cn find obwrznki Sky +(48-12) Stlow Cfs or crcknls, oftn dustd with cors com.pl Th Strngr Mgnoli ul. św. Jn 15, tl. +(48-12) Albo Tk Mły Rynk 4, tl. +(48-12) slt or poppy or ssm sds, sold Trvl rpublic Dmmrs Thous vrywhr by strt vndors. lic.pl Trvllrs Inn Jzz music: Indigo ul. Florińsk 26, tl. +(48- ul. Knonicz 21 Coffhvn ul. Accommodtion Trzy Kfki Bis Trzy Kfki 12) U Lois Krmlick 8, Al. Pokoju 6, ul. Podgórsk 34 Hotls Plus U Żwckigo www. Rynk Główny 13 tl. +(48-12) www. Europjsk Rynk Astori ul. Józf 24, tl. +(48-12) zwcki.com ulois.com U Munik ul. Florińsk 3, tl. Główny 35, tl. +(48-12) Cmpnil ul. Św. Tom- Youth hostls +(48-12) Jm Michlik, ul. Florińsk 45, sz 34, tl. +(48-12) ul. Grochow 2, tl. +(48-12) , www. Jwish music in th Kzimirz qurtr of tl. +(48-12) com.pl Flix os. Złot Jsiń15B, tl. + (48-12) ssm.com.pl ul. Olndry 5, tl. +(48-12) 633 Crcow: Alchmi ul. Estry 5 Klubokwirni Mlczrni ul. Misls Krkus ul. Nowo ul. Szblowskigo 1C, tl. +(48-12) 63 Klzmr-Hois, ul. Szrok 6, tl. Loż Klub Aktor ul. św. Jn 2/Rynk Główny huck 35, tl. +(48-12) (48-12) , tl. +(48-12) krkus.com.pl Pnorm ul. Lipińskigo 3/1, Cmping sits Cbrts: Piwnic pod Brnmi Rynk nt Pprzzi ul. Mikołjsk 9, tl. +(48-12) tl. +(48-12) Clprdi ul. Pchońskigo 28A, tl. +(48-12) Główny 2, tl. +(48-12) Szufld ul. Prł ul. Zkopińsk 180b, tl. +(48-12) Krkowink ul. Loch Cmlot ul. Wiśln 5, tl. +(48-12) ROKK ul. Rz- Żywick Boczn 2, tl. +(48-12) www. Św. Tomsz 1, tl. +(48-12) www. Pubs miślnicz 5, tl. +(48-12) krkowink.com.pl Smok ul. Kmdulsk 18, lochcmlot.rt.pl Fischr Pub ul. Grodzk 42, tl. +(48-12) pl Strt ul. Kplnk 60, tl. +(48-12) tl. +(48-12) Studnt clubs: Pod Jszczurmi Rynk 56 Łźni ul. Pulińsk 28, tl. +(48-12) Sport ul Zrzcz Koron Gj k. Krkow, tl. +(48-12) Główny 8, tl. +(48-12) Music Br 9 ul. Szwsk 9, tl. +(48-12) 124, tl. +(48-12) Cmping Cntrum Kultury Rotund ul Propgnd ul. Miodow 20, tl. krkow.pl Royl ul. św. Grtrudy 26-29, tl. i pol nmiotow Wiliczk, ul. Wirzynk 16 Olndry 1, tl. +(48-12) (48-12) Shksbr Pub ul. Gołę- +(48 12) , tl. (12)

12 Pwi KRZESZOWICE Rdzikowskigo 914 DĄBROWA GÓRN. OŚWIĘCIM Blick AL. ARMII KRAJOWEJ Królowj Jdwigi Ogródki dziłkow OLKUSZ 80 JASNOGÓRSKA Tynick J. Conrd AZORY Bronowick J. Mlczw NAWOJKI Pistowsk skigo Pistowsk Księci Józf M. Jrmy 4 E40 Łokitk Podchorążych Królwsk Al. 3 Mj Opolsk T. Mkowskigo Kijowsk Stchiwicz KRAKÓW ŁOBZÓW V ŁOBZÓW VI BRONOWICE Ogródki dziłkow TS Wisł CZARNA WIEŚ Rudw CZAR NOWIEJSKA PÓŁWSIE Błoni ZWIERZYNIECKIE VII ZWIERZYNIEC PYCHOWICE VIII DĘBNIKI Crcow IV PRĄDNIK BIAŁY 8 Krmlick Al. F. Foch Piłsudskigo Prsk St. Grot-Rowck Kobirzyńsk ZAKRZÓWEK NOWA WIEŚ T. Kościuszki DĘBNIKI igo K. Wyki Btlionu Skł Wrocłwsk Kplnk H. Pchońskigo Dl. Urz. Mist AL. Z. KRASIŃSKIEGO Błuckigo J. Wybickigo Krowodrskich Zuchów AL. A. MICKIEWICZA Mont Cssino Podwl Zwirzynick KONOPNICKIEJ J. Brożk IX ŁAGIEWNIKI BOREK FAŁĘCKI Prądnik E B KROWODRZA Strszwskigo Fildorf Brtysłwsk Doktor Twrdgo Prądnick Dunjw- skigo Dług Podzmcz Grunwldzki rądnick I STARE MIASTO AL. J. SŁOWACKIEGO PIASEK Ktdr ZAKOPIAŃSKA Such Prądnick Bsztow Frnciszkńsk Urz. Mist Wwl KLEPARZ LUDWINKÓW Wilg CEGIELNIANA ZAKOPANE, KĘTY 2 11 OŚWIĘCIM 1 Ditl Św. Grtrudy Strdomsk WADOWICKA Kośc. Mricki Klwryjsk Krkowsk Kośc. N Skłc A. Frdry Wrszwsk J. Mckiwicz Wstrpltt Ditl Mtczny KRAKÓW BOREK FAŁĘCKI Opolsk AL. 29 LISTOPADA Lubicz Siwn Limnowskigo Rkowick Alj Powstńców Bocini E Wilńsk Prądnik Prndoty Grzgórzck Strowiśln N Zjździ STRADOM KAZIMIERZ ŁAGIEWNIKI Cmntrz Rkowicki RAKOWICE 8 KRAKÓW GŁÓWNY Dl. Urz. Mist H. KAMIEŃSKIEGO KRAKÓW BONARKA Czrwongo WESOŁA 12 Grochowsk Prżmowskigo Mogilski Wilick WARSZAWA, KIELCE Al. Powstńców Wrszwy PODGÓRZE AL. 29 LISTOPADA W. Słwk Dobrgo Pstrz Lublńsk Chrobrgo Łużyck Brogi J. Ł p kowskigo Mjor Michowit y Brodowicz Olszyny Pilotów Grzgórzcki KRAKÓW JABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI Podgórski Mlborsk Powstńców Mogilsk Al. Pokoju Śląskich Młyńsk Wilick Strzlców Lublńsk IV PRĄDNIK CZERWONY OLSZA Dl. Urz. Mist 6 Ofir Dąbi Płszowsk Koźlrs k Pilotów Młyński II GRZEGÓRZKI WISŁA X WOLA DUCHACKA J. Missnr RAKOWICE Ogródki dziłkow Nowohuck Nowosądck Btowicki ROGATKA WARSZAWSKA Dobrgo Pstrz Krzywd Wolsk Ułnów N Kozłówc Al. Bor-Komorowskigo Ugork KRAKÓW PŁASZÓW Fbryk Kbli UGOREK Ssk 4 Al. Jn Pwł II DĄBIE E40 Ogródki dziłkow Przwóz WIELICKA B g L. Okulic Al. Pokoju Motyl MISTRZEJOWICE Lipsk kigo Ogródki dziłkow Prk Lotników Polskich Łnow PŁASZÓW r y Biżnowsk PROKOCIM PRZEMYŚL, RZESZÓW Stlli-Sowickigo J. Jncrz Nowohuck Wiślick L. Tligi N Łęgu Obrońców Modlin Dąbk Srbrnych Orłów Al. Wł. Andrs M. Mdwckigo Wysockij Nowohuck L. Okulickigo XIII PODGÓRZE J. Surzyckigo KRAKÓW PROKOCIM Pist Cntrln Kołod Mikołjczyk Dunikowskigo N Złęczu Kruszwick gn. Mczk M. Dąbrowskij Czyżyński Sołtysowsk XIV CZYŻYNY ŁĘG XII PROKOCIM -BIEŻANÓW M. Ćwiklińskij L. Okulickigo Broniwskigo Rybitwy GRĘBAŁÓW Kocmyrzowski Obrońców Krzy L. Podbipięty ż Obrońców Nowolipki XVI BIEŃCZYCE NOWA HUTA Krzyż Al. Wł. Andrs K. Mkuszyńskigo Półłnki Mościckigo Żromskigo Al. Róż Bińczyck Kocmyrzowsk Drwin KRAKÓW BIEŻANÓW Al. Przyjźni pl. Cntrlny K. Łowińskigo D łubni Dl. Urz. Mist Rybitwy Półłnki H. Suchrskigo Jgiłły PRZEMYŚL, RZESZÓW Al. Solidrności Al. Jn Pwł II BUSKO ZDRÓJ XVIII NOWA HUTA Szprgow Strug O rk n SANDOMIERZ Siros zowskigo WORTH VISITING: 1. Wwl 2. Th Wwl Cthdrl 3. Min Mrkt Squr 4. Th Church of th Blssd Mry 5. Th Cloth Hll 6. Th Brbicn nd th Florinsk Gt. Collgium Mius RYBITWY 8. Th Old Syngogu 9. Th Czrtoryskis Musum 10. Th Ntionl Musum 11. Mnghh Cntr of Jpns Art 12. Fl mrkt PRZEMYŚL, RZESZÓW

13 Th Ttr Mountins nd Zkopn Th Ttr Mountins nd Zkopn Zkopn is on of th most importnt tourist nd lisur cntrs in Polnd. Known s th wintr cpitl of Polnd, Zkopn is loctd in th foothills of th Ttr Mountins, th highst mountin rng in Polnd. Th town is 838 mtrs bov s lvl. Zkopn is n xcllnt plc from which to pln xcursions into th Ttr Mountins. Sightsing Sbł (1). A lgndry musicin, storytllr. In his youngr dys robbr nd pochr thn with his xprinc on of th first mountin guids in th Ttrs. Thr is monumnt to this chrctr on ul. Zmoyskigo/ ul. Chłubińskigo. Kościlisk (2) Strt is th outdoor musum of Highlnd rchitctur. Th so-clld Old Church from th mid-19th cntury stnds on this strt. It is woodn structur with shingld roof, thr crvd woodn ltrs, folk rt sculpturs nd pintings on glss. Th Old Cmtry, lso clld, Pękowy Brzysk, is of historic importnc for th rgion. Burid hr, from th mid-19th cntury, r notbl Pols who contributd to Polish cultur nd th dvlopmnt of Zkopn. Krupówki (3) Strt is th town s principl strt. Th Ttr Musum is loctd hr in Zkopn rchitcturl styl building with xhibitions of history, thnogrphy nd th flor of th Ttrs. ul. Krupówki 10, tl. +(48-18) Th Krokwi ski jumps. (4) Th Intrntionl ski jumping comptition tks plc hr in Jnury. Popl com in thir thousnds to wtch this comptition. tl. +(48-18) Th Podhl vills built in th Zkopn rchitcturl styl. Th Stnisłw Witkiwicz Musum (5) in th Zkopn rchitcturl styl is loctd in th Kolib vill. ul. Kościlisk 18, tl. +(48-18) Th woodn chpl t Jszczurówk, rly- 20th cntury, is n xmpl of Zkopn rchitcturl styl. Atm (6). A woodn vill in th Zkopn rchitcturl styl. Krol Szymnowski, th Polish composr, livd nd workd in th vill, drwing inspirtion for his music from Podhl folklor. ul. Ksprusi 19, tl. +(48-18) Antłówk () 940-mtr high hill with gysrs. A wtr prk t Antłówk will b opnd in Novmbr Highlnd folklor costums, th dilct nd music of Zkopn nd th surrounding villgs of Kościlisko, Witów, Chochołów, Cich, Ząb, Poronin nd Bukowin Ttrzńsk. Th Włdysłw Hsior Gllry (8). A gllry hs bn opnd in th formr studio of Włdysłw Hsior scnrist, sculptor, pintr nd pot. His numrous works r on disply. ul. Jgillońsk 18, tl. +(48-18) Th Ttr Mountins Th Ttr Ntionl Prk ncompssing th Polish Ttrs nd th djcnt Slovk prk is on th UNESCO World Biosphr Rsrv List. Th numrous hiking trils ccss th Prk s mountin lks, vllys, wtrflls nd cvs. Th Prk offrs good conditions for climbing, cving, splology nd hiking ll yr round with skiing in th wintr. Thr Ston pin, dlwiss nd crocus, whos violt ptls hrld spring, r plnts chrctristic of th Ttrs. Mountin gots, lynx nd gls liv in th high prts of th Ttrs. In th lowr rs, mong th mor common spcis, r dr nd wildcts. Vry occsionlly, in th distnc, br will b sn. Morski Oko. This mountin lk t 1395 mtrs bov s lvl is on of th most frquntd plcs in th Ttrs. It is lso th lrgst lk in th Ttrs. Th shdd grn wtr with trnsprnt dpth of 15 mtrs bounds with trout. Th lk is surroundd by vrity of intrsting flor including th sttly ston-pin. A rfug is loctd nr th lk. Fiv Polish Lks Vlly. Th most scnic Ttr vlly, frquntd by numrous visitors. Its min ftur is its fiv smll lks. Th vlly offrs suprb Alpin lndscp with ruggd countrysid nd ustr crgs towring ovr th wtrs nd lrg vrity of flor including moss nd lichn proof of its frsh, unpollutd climt. Siklw. Th biggst wtrfll in th Ttrs with hight of 0 mtrs. Vry imprssiv ftr hvy rin. On of th most populr hiking trils in th Ttrs psss nrby. Giwont. A 1909 mtr high mountin with 15 mtr iron cross on its summit. Th mountin s silhoutt rsmbls slping knight. Giwont is th Ttrs most populr summit which is bst ccssd from its south sid. Kościlisk Vlly. On of th most scnic nd sily ccssibl Ttr vllys. ncd hikrs. A droshky rid (or sligh in wintr) long th tril is lso vilbl. Gubłówk Hill is 1123 mtrs high nd is sily ccssibl for hikrs or by th Gondol lift. From th summit thr is butiful pnorm of th Ttrs, Gorc nd th Grtr Bskids, th Pininy Mountins nd Zkopn. Th summit lso hs childrn s plyground, musmnt rid chut nd th highst `bch` for ficiondos of sun-bthing. At Gubłówk Hill you will discovr n rry of cycling nd hiking trils to th pictursqu Highlnd villgs of Ząb, Now Bystr, Pronin, Dzinisz, Kościlisko nd Chochołów. On of th trils lds from Gubłówk ridg to Butorowy Wirch. In wintr, Gubłówk hs xcllnt conditions for skiing nd snowbording. A modrn musmnt slid t th Gubłówk Hill is opn from spring to lt utumn. Th rid in th spcilly dsignd vhicl, (quippd with brks), on th qully spcilly dsignd, winding trck is thrilling xprinc. Butorowy Wirch is good strting point for hiking nd cycling trips. Th pnorm of th Polish nd Slovk Ttrs, Zkopn nd Kościlisko opns up s you follow th til. A pictursqu sction of th Ppl Tril lds from Butorowy Wirch to Gubłówk. Butorowy Wirch summit cn b ccssd by two-st ski lift. Ksprowy Wirch stnds 198 mtrs high in th Wstrn Ttrs. Its populrity is lrgly du to cbl cr built is chrg for ntring th Prk. This tril cn b wlkd by inxpri- in th 1930 s. In just 20 minuts you cn 21

14 Th Ttr Mountins nd Zkopn Th Ttr Mountins nd Zkopn rch th top. Th pnorm hs viw of imprssiv Krywń Hill, Świnic nd Kościlc Mountin. At th foothills of Ksprowy Wirch lis Kocioł Gąsinicowy, prticulrly populr with skirs. Th most populr trils lding from Ksprowy Wirch r thos through Świnic (2301 mtrs bov s lvl), Orl Prć, to Czrwon Wirchy nd th Hl Gąsinicow mountins. Cvs in th Ttr Mountins Thr r 500 cvs loctd in th Ttrs Ntionl Prk. Entry to most of th cvs in th Ttr Mountins is forbiddn. Only 42 cn b visitd with uthoriztion from th Polish Alpin Assocition. A vry fw cvs r ccssibl to th public without uthoriztion. Som of thm cn b found long hiking trils. Mroźn Cv in Kościlisk Vlly Rptowick Cv in Kościlisk Vlly Myln Cv in Kościlisk Vlly Smocz Jm (Drgon s Cv) in Dolink ku Dziurz Vlly Only th Mroźn Cv hs lctric lighting. Whn ntring othrs you must provid your own sourc of light. Cving informtion Tours round Zkopn Dębno Podhlński is fmous for its 15th cntury woodn church of St. Michl th Archngl which ws bn built without th us of mtl nils. Th building is on th UNESCO World Hritg List. Th Pininy Mountins nd Dunjc Cnyon. From spring to utumn you cn go rfting down th Dunjc in woodn, Highlnd rfts. Th strting zwnic, to Krościnko nd through th Dunjc Cnyon. Rftrs pss through th limston cnyons of th Pininy Mountins, nd th towring bnks of th rivr. Th Pininy Rftrs Assocition, Sromowc Wyżn, ul. Kąty 14, tl. (+48-18) Public trnsport Long-distnc cochs r substitut for town buss in Zkopn. Privtly oprtd minibuss, txis nd horsdrown droshky nd slighs in wintr r lso on hnd. Txis Rdio Txi tl Giwont tl Ttry 9625 Droshky nd sligh An xpnsiv wy to trvl, though on cn ngotit prics. In wintr Kltówki cn b rchd by sligh. Evnts Th Intrntionl Highlnd Folklor Fstivl orgnizd yrly in August is Zkopn s most prominnt culturl vnt. Highlnd prformrs from Europ, Asi, Afric nd South Amric tk prt in th fstivl. Th Unitd Europ Jzz Fstivl orgnizd with prtnrs from Slgotrjn (Hungry), Hrdc Krlov (Czch Rpublic) nd Bnsk Bystric (Slovki). Locl jzz fstivls hv bn tking plc in ths thr plcs for som yrs. From 2004 thy constitut on vnt Th Unitd Europ Jzz Fstivl. Ech spring, sinc 2004, ss Zkopn filld with trditionl nd modrn jzz, gospl, Dixilnd, blus nd fusion music Th ccompnying vnt is crs driv through th town s min strts. Jzz Cmping Kltówki, orgnizd vry yr in utumn, is culturl vnt for young nd middl gnrtion musicins. Mny cclimd forign nd Polish jzz musicins com to Kltówki. Thy liv togthr, hik th mountins togthr, rhrs togthr, nd jm togthr in th vnings. Th Intrntionl Orgn Music Fstivl tks plc during summr wknds in th Church of th Holy Fmily nd in th Shrin in Krzptówki. Entrtinmnt Swimming pools AquPrk Antłówk (opn Novmbr 2006) COS, ul. Br. Czch 1, tl. +(48-18) Hotl Litwor ul. Krupówki 40, tl. +(48-18) www. litwor.pl Hotl Ksprowy Poln Szymoszkow 1, tl. +(48-18) Hotl Sklny Prdłówk 3b, tl. +(48-18) Hotl Blvdr Drog do Bilgo, tl. +(48-18) Czrny Potok, ul. Ttmjr 20, tl. +(48-18) Tnnis courts Prk Mijski im. Piłsudskigo, ul. Stszic COS, ul. Br. Czch 2, tl. +(48-18) ; ul. Drog do Olczy 26; Drog do Biłgo, tl. +(48) Antłówk, ul. Jgillońsk Ic skting COS, ul. Br. Czch, ul. Grunwldzk, tl. +(48-18) Skiing Pists Butorowy Wirch, ul. Powstńców Śląskich. Chirlift. Esy, for bginnrs nd lisur tim skirs. Gubłówk pist. Gondol nd chirlifts. A vrity of pists with sctions for snowbordrs. From Ksprowy Wirch th pist runs through Hl Gąsinicow or Hl Gorczykow. Chirlift. Pist lngths: Gąsinicow mtrs; Gorczykow mtrs. Nosl, ul. Blzr 24c. Chirlift to th summit nd individul lift to midwy point. Th pist is stp, rcommndd for dvncd skirs nd thos who lik tking risks. Szymoszkow pist. Th slop is loctd nr th Ksprowy Hotl. For bginnrs nd intrmdit skirs. Svrl individul lifts for bginnrs: Kozinic, Pod Krokwią, Kltówki, N Lipkch, Prdłówk, Antłówk. Populr pists in th nighbouring villgs of Bukowin Ttrzńsk nd Biłk Ttrzńsk Bung jumping Pod Gubłówką, tl. +(48) Hng gliding Air Txi, tl. +(48-18) Bystrowski, tl Hors-riding Sbłow Zgrod, ul. Krzptówki 1, tl. +(48-18) Migil Wojcich, ul. Prdłówk 14A, tl. +(48-18) Cycling Cycling round th r is n opportunity to gt to know Zkopn nd its nvirons. Thr r mny trils of vrid distnc nd difficulty, rnging from sy to hrd. A mdium difficult trip Th Ttrs for th robust: Kuźnic - Toporow Cyrhl - Psi Trwk - Hl Gąsinicow (24 kilomtrs). An sy to difficult rout Th Ppl rout: Zkopn- Kościlisko - Gubłówk - Ząb - Bńsk Wyżni - Bńsk Niżni - Ludźmirz - Nowy 22 point is Sromowc Wyżn thn to Szc- Th Vintg Cr Jzz Prd, whr oldr Gondol lift Kuźnic Ksprowy Wirch. Trg (35 kilomtrs) 23

15 138 Th Ttr Mountins nd Zkopn Th Ttr Mountins nd Zkopn Thtrs Th Witkiwicz Thtr, ul. Chrmcówki 15, +(48-18) Cinms Giwont, ul. Kościuszki 4, tl. +(48-18) Sokół, ul. Orkn 2, tl. +(48-18) Music clubs Ampstrong ul. Jgillońsk 18, tl. +(48-18) Pssport, ul. Nowotrsk 8 Pino Cf, ul. Krupówki 63 Rockus ul. Zruskigo 5 Food Budgt ting out: Milk Brs: ul. Wtrnów Wojny 2, ul. Nowotrsk 2 Smkosz ul. Krupówki 22, tl. +(48-18) Hrmr ul. Kościuszki 13, tl. +(48-18) Krczm Śpiwjących Kuchrzy i Klnrów, ul. Blzr 1, tl. +(48-18) Tmid, ul. Gimnzjln 13, tl. +(48-18) Crp Dim, ul. Nowotrsk 33 Cfs Gbi ul. Zmoyskigo 10, tl. +(48-18) Cf Pino ul. Krupówki 3, tl. +(48-18) Kwirni, ul. Sinkiwicz 6A, tl. +(48) Kofink ul. Kościlisk 22, tl. +(48-18) Mlńk ul. Krupówki 69, tl. +(48-18) Smnt ul. Witkiwicz 2, tl. +(48-18) Sncj ul. Krupówki 6, tl. +(48-18) Pubs Ppprzzi ul. Glicy 8, tl. +(48-18) Kmikz ul. Krupówki Prohibicj ul. Nowotrsk 46, tl. +(48-18) Anmon ul. Krupówki 38, tl. +(48-18) Ridrs Club, ul. Krupówki 81B, tl. +(48-18) Winotk pod Brłmi ul. Grunwldzk 9, tl. +(48-18) Inns nd locl cuisin rsturnts Bcówk ul. Krupówki 61, tl. +(48-18) Bąkow Zohylin Niźnio ul. Piłsudskigo 6, tl.+(48-18) Bąkow Zohylin Wyźnio ul. Piłsudskigo 28A, tl. +(48-18) Czrci Jr ul. Mł Żywczński 11A, tl. +(48-18) Krczm Młynisk ul. Drog do Dnil 3A, tl. +(48-18) Morski Oko ul. Krupówki 28, tl. +(48-18) Rdykołk ul. Kościlisk 1, tl. +(48-18) Sbł ul. Krupówki 11, tl. +(48-18) Sop ul. Kościlisk 52, tl. +(48-18) Szłs Pod Rglmi, ul. Piłsudskigo 32A, tl. +(48-18) U Wnuk, ul. Kościlisk 8, tl Zbójck, ul. Krupówki 28, tl Affordbl ccommodtion Budgt hotls Ptri ul. Żromskigo 12, tl. (+48-18) Gromd ul. Zruskigo 2, tl. +(48-18) Giwont ul. Kościuszki 1, tl. +(48-18) Bording-houss Bcówk ul. Brzgi 2, tl. +(48-18) Czrny Potok ul. Ttmjr 20, tl. +(48-18) Dwidk ul. Prdłówk 8B, tl. +(48-18) Iskr ul. Grunwldzk 22, tl. +(48-18) Jdzi ul. Strążysk 22, tl. +(48-18) Olg ul. Strążysk 20, tl. +(48-18) pl Pod Giwontm ul. Skibówki 35, tl. +(48-18) KRZEPTÓWKI POTOK Rnsns ul. Chłubińskigo 26, tl. +(48-18) Rusłk ul. Mł Żywczński 5A, tl. +(48-18) zkopn.pl Zbyszko ul. Zmoyskigo 26C, tl. +(48-18) Kul Słodyczki TOPR Mountin-rscu ccommodtion - U Rtowników, ul. Piłsudskigo 63A, tl Dom Turysty ul. Zruskigo 5, tl. +(48-18) Dom Wyciczkowy Trs, ul. Br. Czch 6A, tl. +(48-18) Budgt ccommodtion Youth hostls ul. Krzptówki 2 tl. +(48-18) ul. Nowotrsk 45, tl. +(48-18) Cmping sits os. Hrnd 51B tl. +(48-18) www. hrnd.spni.pl ul. Żromskigo 26, tl.+(48-18) Pwłkówk Ustup, tl. (48-18) Rfugs nd Morskim Okim, tl. +(48-18) KOŚCIELISKO KIRY 958 Kościlisk Powstńców Śląskich FURMANOWA w Dolini Roztoki, tl. +(48-18) w Dolini Pięciu Stwów Polskich, tl. +(48-18) 20 6 Zkopn KUŹNICE KRZEPTÓWKI GUBAŁÓWKA G u b ł ó w k CHOĆKOWSKIE POLANA SZYMOSZKOWA MRAŹNICA Kolj n Gubłówkę GŁADKIE UBOCZ BUŃDÓWKI Cich Wod WALOWA GÓRA Kościlisk Strążysk KOTELNICA BILINÓWKA Ksprusi Atm 6 SPADOWIEC TATARY Nowotrsk ŁUKASZÓWKI Al. 3 Mj Krupówki ELIASZÓWKA Kzlnic T A T R 1034 Y 2 OS. KASPRUSIE n Hli Gąsinicowj, tl. +(48-18) pl Hotl Górski n Hli Kltówki, tl. +(48-18) n Hli Kondrtowj, tl. +(48-18) www. kondrtow.com n Hli Ornk, tl. +(48-18) n Polni Chochołowskij, tl. +(48-18) www. chocholowsk.zkopn.pl WORTH VISITING: 1. Sbł 2. Kościlisk 3. Krupówki 4. Th Krokwi ski jumps. 5. Th Stnisłw CIĄGŁÓWKA 4 DWORZEC PKS Glri Hsior Rfczówk USTUP Witkiwicz Musum 6. Atm. Antłówk 8. Th Włdysłw KRÓLE Hsior Gllry 8 STARY KAMIENIEC ZAKOPANE Jgillońsk Instytut Mtorologiczny Hr. Wł. Zmoyskigo 4 POD SKOCZNIĄ SPYRKÓWKA ANTAŁÓWKA NAD KOLEJĄ Krokiw Bsn Ciplicowy T. Chłubińskigo Jstrzębi Turni 1090 BACHLEDY HARENDA ANTAŁÓWKA 1 GUTY KRAKÓW BACHLEDZKI WIERCH A n t ł ó w k KOZINIEC BYSTRE WOJDYŁY JANOSÓWKA OBERCONIÓWKA PARDAŁÓWKA Nosl 1206 Frąckówk STACHONIE WALKOSZE HUTY JASZCZURÓWKA

16 Tri-City Gdńsk, Sopot, Gdyni Tri-City Gdńsk, Sopot, Gdyni 26 Gdńsk - Th mritim cpitl of Polnd. An importnt commrcil, scintific nd commrcil hub nd populr tourist dstintion. Lch Włęs strtd th dismntling of communism in this city. Sopot is th smllst of th Tricity citis. It is ssid rsort nd sp. Bfor WWII it ws on of th bst plcs to njoy swimming in th Bltic S. Gdyni is th youngst of th thr nd is n importnt pssngr nd crgo port. It ws until rcntly vry importnt militry instlltion. Bfor WWII Gdyni ws th most dvncd nd lrgst Polish Bltic port. Lions - Th Gdńsk cot of rms Sightsing Th Old Crn (1) th city symbol, situtd on th Motłw Rivr bnk is Mdivl, Gothic ship crn which could onc lift 4 tons of crgo nd lvt it to 2-mtrs. Tody, it houss dprtmnt of th Cntrl Mritim Musum ul. Szrok 6/68, tl. +(48-58) , Mrick Strt (2) A scnic strt with rconstructd, distinct fcds; studnts nd grduts of th Gdńsk School of Music oftn prform hr St.Mry s Church (3) Gothic church from th 14th cntury n intrior for 25,000 worshipprs. It bosts n stronomicl clock which ws onc th world s biggst. From th towr, 8 mtrs bov th ground, on cn njoy grt city pnorm. Gdńsk Brbicn (4) Th rmnnts of th Gothic fortifid wlls from th 15th cntury. Th building consists of Tortur Cmbr connctd to th Prison Towr ul. Trg Węglowy, tl. +(48-58) Th Goldn Gt (5) Broqu structur built in th 1th cntury rplcing th prvious, Gothic gt. ul. Dług Th Grn Gt (6) from th 16th cntury ws th rsidnc of Polish kings whn thy styd in Gdńsk. Th min prt of th Royl Wy stoppd hr. ul. Długi Pobrzż Town Hll () Th Town Hll srvd s th Min Town in th 14th cntury. It ws originlly built s brick Gothic structur. Tody, th building is Gothic-Rnissnc in styl. Its intriors r mgnificnt spcilly th Rd Council Hll. Th Town Hll is now th Gdńsk History Musum. ul. Dług 4, tl. +(48-58) , Artus Hous (8) A ston, Gothic mrchnt guild hous. Insid thr is glzd firplc which is 10-mtr high nd dcortd with 520 tils. Th hous is nr th Town Hll. Tody it houss dprtmnt of th History Musum ul. Długi Trg 45, tl. +(48-58) Nptun Fountin (9) A bronz sttu in th front of th Artus Hous. It symbolizs th links th city hs with th s. ul. Długi Trg Uphgn Hous (10) Formr mrchnt hous with fixturs nd fittings from th 18th cntury. Opn to visitors, th hous is now th Gdńsk History Musum ul. Dług 12, tl. +(48-58) Grnry Islnd (11) Of th originl 300 grnris only fw still stnd. Między Nową Strą Motłwą Ambr Musum (12) Th most up-to-dt musum in th Tricity with multimdi prsnttions nd lrg collction of rtwork which utilizs mbr. Th musum is housd in th Prison Towr. Th Przdbrmi Group, Dług Strt, Gdńsk, Trg Węglowy, tl. +(48-58) , Th Ntionl Musum (13) houss collction of Gdńsk pintings from th 14th to 19th cnturis nd collction of Dutch pintings including th wll-known Th Lst Judgmnt by Hns Mmling ul. Toruńsk 1, tl. +(48-58) , nrodow.gd.pl Th Cistrcin monstic complx in Oliw (14) with th Cthdrl from th mid-12th cntury. Th dmirbl sound of th Cthdrl s hvily dcortd orgn cn b njoyd during concrts. Th Cthdrl contins mrvllous woodn dcortions. ul. Cystrsów 10, Cntr for Contmporry Art Łźni (15) Formr public bths building now housing xhibitions of modrn rt, psudo-rtistic projcts nd intrdisciplinry ctivitis, nd th scrning of documntris. Works of rt by both Polish nd forign rtists, cclimd strs nd nwcomrs. ul. Jskółcz 1, tl. +(48-58) , Wstrpltt Pninsul (16) On th 1st Sptmbr 1939 t 4:45.m., WWII bgn hr. Brrcks no.1 is now prt of th Gdńsk History Musum Sopot ssid rsort Th Pir (1) Th woodn pir from th mid-19th cntury is 512 mtrs long nd th longst pir in Polnd nd on of th longst in Europ. It is on of th most populr sits in Polnd nd Sopot lndmrk Przdłużni ul. Bohtrów Mont Cssino, tl. +(48-58) Gdyni Kościuszki Squr is populr plc with locls nd tourists who com to rlx nd tk wlks hr. Two vssls Dr Pomorz, siling ship nd Błyskwic, WWII dstroyr, r moord nr th squr. Th Ocnogrphy Musum nd Aqurium r loctd nrby. Musum ships: Dr Pomorz, siling ship from 1909 nd th ORP Błyskwic, fmous Polish Nvy WWII dstroyr. ul. Nbrzż Pomorski, tl. +(48-58) www. cmm.pl Kminn Gór, is good vntg point in Gdyni. 52 mtrs bov s lvl, it offrs pnorm of Hl, Gdyni nd th Bltic S Gdyni Aqurium Al. Jn Pwł II 1, tl. +(48-58) Evnts Dominicn Fir Orgnizd vry yr in rly August, th Fir ttrcts lmost 150,000 visitors dily. Ulic Główngo Mist Nptunli Studnt fstivitis tht tk plc vry yr in My. Studnts from th Tricity prticipt in sporting ctivitis such s footbll, vollybll, strtbll, bung jumping. Rock nd s shnty concrts in th vnings. Opn r Fstivl in Gdyni th most importnt musicl vnu in Polnd tks plc in rly July nd fturs hip-hop strs. Ship cruiss from Tricity to Hl, Jstrni, nd Wstrpltt. Cruiss on th Motłw rivr nd Vistul rivr. Stops t: Gdńsk, ul. Długi Pobrzż (lowr lvl); Sopot, pir; Gdyni, l. Zjdnoczni 2 (nr th Dr Pomorz ship musum) Th Sopot Intrntionl Song Fstivl orgnizd vry yr, hs 40-yr trdition nd ttrcts both ntionl nd forign rtists. www. sopotfstivl.ont.pl Public trnsport Buss, trms (trollybuss in Gdyni). Gdńsk, Gdyni nd Sopot r connctd by SKM Fst City Trin n lctriclly powrd suburbn trin which runs from 6.m. to.30 p.m. vry tn minuts during rush hours nd lss oftn during norml hours. Txis City Plus tl Hllo Txi tl Komfort Txi tl MPT tl Nptun Supr Txi tl Highr lrning 2

17 Tri-City Gdńsk, Sopot, Gdyni Tri-City Gdńsk, Sopot, Gdyni Mdcin Akdmi Mdyczn Mritim Akdmi Morsk w Gdyni gdyni.pl Music Akdmi Muzyczn gd.pl Fin Arts Akdmi Sztuk Pięknych www. sp.gd.pl Sport Akdmi Wychowni Fizyczngo Politchnik Gdńsk Uniwrsytt Gdński gd.pl shopping Shopping mlls Glri Cntrum Gdńsk, ul. Kołobrzsk 41c ul. Grunwldzk 10/109 Glri Hndlow Mdison Gdńsk, ul. Rjsk 10 Klif Gdyni, l. Zwycięstw 256 Mnhttn Gdńsk, ul. Grunwldzk 82 Hyprmrkts Auchn Gdńsk, ul. Szczęśliw 3 Crrfour Gdnsk, ul. Schubrt 102A Gnt, Gdńsk, ul. Spcrow 48 Gnt Gdyni, ul. Śląsk 142 Rl Gdńsk, ul. Kołobrzsk 32 TESCO Gdyni, ul. Kcyńsk 2, ul. Nowowilczńsk 35 Bookshops Empik Mgstor Gdńsk, ul. Podwl Grodzki 8 Empik Gdńsk, ul. Kołobrzsk 41C Empik Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssino 5/59 Empik Gdyni, ul. Świętojńsk 68 Entrtinmnt cntrs Bchs Gdńsk Stogi Brzźno Jlitkowo Sopot Gdyni Rdłowo Orlowo Hl Swimming pools Aqu Prk Sopot, ul. Zmkow Gór 3/5, tl. +(48-58) , Akdmi Sportu Aqu Gdyni, Al. Zjdnoczni 3, tl. +(48-58) Cntrum Sopot, ul. Zcisz /9, tl. +(48-58) , Fitnss clubs Bltic Osis Fitnss & Sp Gdyni, ul. Koprnik 1, tl. +(48-58) , Gymnsion Gdńsk, ul. Rjsk 10, Kolsum Sopot, ul. Rzmiślnicz, tl. +(48-58) , Tigr Gym Tnnis courts Ark Gdyni, ul. Ejsmond 3, tl. +(48-58) Sopocki Klub Tnisowy ul. Cynowy 5, tl. +(48-58) ul. Uphgn 25, tl. +(48-58) ; ul. Zilonogórsk 4, tl. +(48-58) Cntrum Sopot ul. Zcisz/9, tl. +(48-58) Ic skting Hl Oliwi Gdńsk, ul. Bżyńskigo 1, tl. +(48-58) Skiing Łys Gór in Sopot (110 m) skiing from 286 m. Bowling Aqu Prk Sopot, ul. Zmkow Gór 3/5, tl. +(48-58) , Cntrum U Gdńsk, pl. Dominikński, tl. +(48-58) Gdyni ul. Świętojńsk 135, tl. +(48-58) Sqush Cntrum Sopot ul. Zcisz/9, tl. +(48-58) , Bltic Osis Fitnss & Sp, Gdyni, ul. Koprnik 1, tl. +(48-58) , Snookr Ygrk - Gdńsk, ul. Polnki 65, tl. +(48-58) Grn Club - Gdńsk, ul. Hynk 69, tl. +(48-58) Cotton Club - Gdńsk, ul. Złotników 25/29, tl. +(48-58) Pintbll Ludm Sopot, ul. Hffnr 44 Thtrs Ttr Wybrzż Gdńsk, ul. Św. Duch 2, tl.+(48-58) Ttr Muzyczny Gdyni, pl. Grunwldzki 1, tl. +(48-58) Myb Thtr Compny Gdńsk, ul. Wit Stwosz 55, tl. +(48-58) (spktkl wyłączni w języku ngilskim) Clssicl music Filhrmoni Błtyck Ołowink 1, tl. +(48-58) Gdńsk, l. Zwycięstw 15, tl. +(48-58) , Cinms Cinm City Krwtk, Gdńsk, ul. Krmlick 1, tl. +(48-58) , Kinoplx Gdńsk, ul. Kołobrzsk 41C, tl. +(48-58) , Multikino l. Zwycięstw 14, tl. +(48-58) , Nptun Gdńsk, ul. Dług 5, tl. +(48-58) Silvr Scrn Gdyni, ul. Wszyngton 21, tl. +(48-58) , Music clubs Blus: Dily Blus, Sopot, ul. Włdysłw IV 1, tl. +(48 58) Hip hop, soul, mtl R&B: Klub Rdiostcj Eklktyczn, Gdńsk, ul. Do Studzinki 34A, tl Jzz Club Gdńsk, ul. Długi Trg 39/40, tl. +(48-58) ; Bohm Jzz Club Gdyni, ul. Wszyngton 21, tl. +(48-58) Jzz Cf Scn Gdyni Ucho Gdyni, ul. św. Piotr 2 Tchno/club music: Bbloo Gdyni, ul. Świętojńsk 46 Sfinks Sopot, ul. Powstńców Wrszwy 1 Studnt clubs: Bukszpryt Gdyni, ul. Sędzickigo 19 IKS, Gdńsk, ul Polnki 66, tl. +(48-58) Mchnik, Gdńsk, ul. Do Studzinki 61, tl. +(48-58) Prlmnt Gdńsk ul. Św. Duch 2 Pomorni Dom Kszubski, ul. Strgnirsk Żk Gdńsk, l. Grunwldzk 195/19, tl. +(48-58) Food Milk brs nd chpr rsturnts Nptun, Gdńsk ul. Dług 33/34; Syrn, Gdńsk l. Grunwldzk 1/3; Turystyczny, Gdńsk ul. Szrok 8/10 Słonczny, Gdyni ul. Abrhm 10 Vgtrin brs Grn Wy Gdńsk, ul. Grncrsk 4/6 Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssino 6 Cfs Art Dco Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssino 9A, tl. 10; Gdyni, ul. Wszyngton 21 Dily Cf Gdńsk ul. Dług 6/, tl. +(48-58) Dlicj Gdyni, ul. 10 Lutgo 2, tl. +(48-58) Mrick Gdńsk, ul. Mrick 21/22, tl. +(48-58) Nscf Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssino 61; Gdyni, ul. Świętojńsk 6, tl. +(48-48) Puss nd Ros Gdńsk, ul. Św. Duch 8/89, tl. +(48-58) Pubs Blck Bull Sopot, l. Nipodlgłosci 96 Big Johny Gdńsk ul. Trg Rybny 6 Csblnc Gdńsk, ul. Dług 5 Goldn Pub Gdńsk, l. Grunwldzk 130 Hrly nd Vlkyri Sopot, ul. Grunwldzk 10 Dongl Gdyni, ul. Zgody 10 Pub Piwnic Gdńsk, ul. Grbry 1 Kinski Sopot, ul. Kociuszki 10 Music Pub Mtrix Gdńsk, ul. Trg Rybny 9 Kolib Sopot, ul. Powstńców Wrszwy 10 Octobrfst Gdyni, ul. Świętojńsk 41 Accomodtion Hotls Gdńsk: Alm ul. Flow 4, tl. +(48-58 ) Brtn ul. Turystyczn 9A, tl.+(48-58) Dl ul. Czrny Dwór 4, tl. +(48-58) Dom Aktor ul. Strgnirsk 55/56, tl. +(48-58) Dom Muzyk ul. Łąkow, tl. +(48-58) Amzonk ul. Krzywoustgo 13, tl.+(48-58) Rnusz ul. Ndwiślńsk 56, tl. +(48-58) Gdyni: Antrs ul. Komndorsk 59 tl. +(48-58) Antrcyt ul. Korzniowskigo 19D, tl. +(48-58) Chin Dworcow 11 tl Sopot: Mirmr ul. Zmkow Gór 21/25, tl. +(48-58) Cmping sits Gdńsk: Sobiszwo Orl, ul. Lzurow 5, tl. +(48-58) Stogi ul. Wydmy 9, tl. +(48-58) Gdńsk, l. Grunwldzk 82, tl. +(48-58) 6 6 0, , Opr Błtyck +(48-58) Coffhvn Gdńsk, ul. Rjsk Sopot: Kminny Potok ul. Zmkow Gór 25, tl. 29

18 Lwndow Al. gn. Józf Hllr Tri-City Gdńsk, Sopot, Gdyni Tri-City Gdńsk, Sopot, Gdyni 30 +(48-58) Przy Plży ul. Bitwy pod Płowcmi 3, tl. +(48-58) sopot.pl Włdysłwowo: Ctniwo ul. Żromskigo 52, tl. +(48-58) Chłpowo ul. Żromskigo 81, tl. +(48-58) pl Chłpowo ul. Żromskigo, tl. +(48-58) Jstrzębi Gór, ul. Rozwsk 9, tl. +(48-58) Włdysłwowo, tl. +(48-58) Płw. Hlski: Chłupy ul. Drog Hlsk, tl. +(48-58) Jurt ul Wojsk Polskigo, tl. +(48-58) Jstrni ul. Mickiwicz, tl. +(48-58) Jstrni, ul. Mickiwicz 164, tl.+(48-58) www. cyprysy.prv.pl 3 M A J A Mnnonitów Slwtor Podwl Grodzki H U CI S K O AL. ARMII Bstion P O D WA L E G R O D Z K I E Św. Elżbity Trg Rkowy KRAJOWEJ Kościół Pomnnonicki KOLEJ MIEJSKA GDAŃSK GŁÓWNY Knł Rduni Trg Sinny Kino Żk OKOPOWA OKOP OWA Krmlick Elżbitńsk Kościół Św. Elżbity WA ŁY J AGIELLO Ń S K I E STARE Podbilńsk Kościół Św. Józf Bilńsk Rnsns Św. Trójcy Hwliusz Korznn Kowlsk N Piskch Grncrsk Kino Drukrz LOT Brm Wyżynn B ogusłwskigo Komnd Wojwódzk Policji Kłdki Kościół Św. Trójcy Trg Rjsk Dom Optów Plplińskich Wilk Zbrojowni Gniln Zwrotn Węglowy Podgrbry Bdnrsk Trg Drzwny Ttr Wybrzż Grbry STARE Dom Prsy Węglrsk Rzźnick Ttrln Młyńsk Szrok Zbytki Wilki Młyny Wilki Młyn Ltrnin Św. Brtłomij Hwliusz MIASTO Pl. Kobzdj Tkck Kołodzijsk Dług Pocztow Kocurki NOT Mły Młyn Podmurz Św. Duch Lktykrsk Ogrn PRZEDMIEŚCIE Podmłyńsk Podwl Węglrsk Z Murmi Kościół Św. Ktrzyny Żbi Kruk Kozi Pńsk Łgiwniki Stolrsk Kozi GŁÓWNE 10 Wodopój Profsorsk Ktrzynki Szwsk Rybki Górn Rfktrsk Mniszki Stromijski Świętojńsk Szrok Piwn MIASTO Kościół Św. Brygidy Pl. Dominikński Hl Trgow Kościół Św. Mikołj Kotwiczników Kltnicz Złotników Szklry Piwn Łwnicz P O D WA L E P R Z E D M I E J S K I E Lstdi Księż Rybki Stjnn Słomin Krmrsk Ogrn Igilnick Kplic Królwsk Ktdr Njśw. Mrii Pnny Rtusz Dwn Gimnzjum Gdńsk s Old Town Youth hostls Gdńsk: ul. Włow 21, tl. +(48-58) ul. Krtusk 245, tl. +(48-58) ul. Grunwldzk 244, tl.+(48-58) Gdyni: ul. Enrgtyków 13, tl. +(48-58) WORTH VISITING: 1. Th Old Crn 2. Mrick Strt 3. St. Mry s Church 4. Gdńsk Brbicn 5. Th Goldn Gt 6. Th Grn Gt. Town Hll 8. Artus Hous 9. Nptun Fountin 10. Uphgn Hous 11. Grnry Islnd 12. Ambr Musum Doln Grobl I Plbni Płc Młodziży Browrn OSIEK Pchołów 3 Grobl II Podkrmrsk Miszczńsk Trg Mślny Grobl III Klsz Oljrn U Furty Grobl IV Krowi Dwór Artus Pnińsk Osik Str Domki Zmkow Strgnirsk Szrok Kuuśnirsk mcz Pod z Tndt Minogi Mrick Siroc Trtczn Różn Św. Duch Chlbnick Długi Trg Brokowy Szpitl Kotwiczników Powroźnicz Grząsk Mokr Przędzlnicz Brm Krowi Bszt Brmy Kotwicznikow Dzin Pończoszników Krosn Kościół Św. Jn Świętojńsk Zilon Brm Krosink Muzum Poczty Polskij i Komunikcji Szpitln Chmiln Tokrsk Wrzywnicz Mydlrsk Bosmńsk Trg Rybny Psznn Sukinnicz Chmiln Żytni Więcirz Pl. Obrońców Poczty Polskij ZAMCZYSKO 2 6 Tobisz Przystń Żglugi Gdńskij Brm Strgnirsk Cntrln Muzum Morski Żurw Dylinki Brm Świętojńsk Brm Św. Duch Str Motłw 1 Pożrnicz Czopow Grodzk Bsztow SPICHLERZE Wysp Krpi Wrtk Stągiwn Spichrzów Spichrzow Motłwsk Pl. Trgowy Knł Rduni Rycrsk Motłw Filhrmoni Błtyck Ołowink Zspół trzch spichrzów Dom Pod Murzynkim Port Jchtowy Mrin Now Motłw Szfrni Ołowink Szopy PODGÓRZE Ogródki GDYNIA RZEŹNIA th Grnd Mstr of th Ordr of Tutonic dziłkow OBŁUŻE OKSYWIE GDYNIA PODGÓRZE GDYNIA Knights. Th cstl is on th UNESCO World CHYLONIA dziłkow Ogródki GDYNIA OBŁUŻE CHYLONIA Hritg GDYNIA DWORZEC List. Muzum Zmkow, ul. Strościńsk 1, Bitwy LESZCZYNKI ŻEGLUGI PROMOWEJ GDYNIA p. Oliwą PORT OKSYWIE PUSTKI GDYNIA Stoczni CISOWSKIE tl. +(48-55) , GRABÓWEK im. Komuny Pryskij LESZCZYNKI WEJHEROWO WEJHEROWO MORSKA Chbrow Jłow cow Str Stoczni Włow Wpinnicz Gdński Towrzystwo Nukow J. Osowski Kwl OŁOWIANKA N Stępc Knł N Stępc Hutnicz 220 Krtusk E28 6 Angilsk Grobl Chylońsk Chylońsk Chwrznińsk Wiczlińsk Miętow Chwszczyńsk Kilnińsk D Ł U G I E O G R O D Y 218 Brniwick 218 Puck 6 E28 Nowowiczlińsk Rdstow Stępkrsk 20 Puck Puck Nowy Świt Nowtorów Hutnicz Budowlnych Spdochronirzy Chwrznińsk Rdiow dm. Józf Unrug Rdrow Estkd E E. Kwitkowski go MORSKA MORSKA Budowlnych Nowtorów Jnk Wiśniwskigo Wilkokck Rolnicz WEJHEROWO Ołomińsk Płk. St. Dąbk Witomińsk M łokck Kilck Kościrsk E28 Goplńsk Zilon Bosmńsk J. Smidowicz DEMPTOWO GRABÓWEK ŚRÓDMIEŚCIE World Ntwork of Biosphr Rsrvs. Its GDYNIA STOCZNIA GDYNIA GŁÓWNA min ttrctions r th moving snd duns. DZIAŁKI T R Ó J M I E J S K I Vntg points: from th lighthous loctd LEŚNE KAMIENNA Urz. Mist GÓRA on th Człopino dun nd th wtchtowr GDYNIA WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA MZKS Ark CHWARZNO on WITOMINO th Rowokół mound. WZGÓRZE Kluki villg hs ŚW. MAKSYMILIANA OBWODNICA TRÓJMIASTA DĄBROWA PORT LOTNICZY RĘBIECHOWO Kr tusk Kilnińsk P A R K Chwszczyńsk K R A J O B R A Z O W Y WEJHEROWO Lźno Rduni WEJHEROWO OSOWA J. Wysocki OSOWA JULIUSZA SŁOWACKIEGO WLK. KACK WYSOKA FIROGA BYSEWO SMĘGORZYNO Tours round Gdńsk Mlbork - Known for its imprssiv Tutonic cstl - th lrgst fortifid brick cstl in Europ - Mlbork is th formr st of Słowiński Ntionl Prk On th UNESCO KARWINY GDYNIA WLK. KACK OBWODNICA TRÓJMIASTA GOŁĘBIOWO Spcrow OWCZARNIA KLUKOWO KOKOSZKI WEJHEROWO Orłowsk Opolsk Spcrow Krtusk MORSKA Wilkopolsk Bytowsk 6 ŚLĄSKA Lubowidzk Polsk Jn z Koln 10 Lutgo 20 J. Mlczwskigo 218 Świętojńsk J. Piłsudskigo Stryjsk Lotników Lgionów Otomin MAŁY KACK ŻUKOWO Lsy KIEŁPINO GÓRNE SKS Błtyk GDYNIA REDŁOWO AL. ZWYCIĘSTWA Lgionów Obodrzyców Mikołj Rj OBWODNICA TRÓJMIASTA TRÓJMIASTA Stężyck Arciszwàskigo Rdłowsk Powst. GDYNIA ORŁOWO Styczn 23 Mrc Opr Lśn Spcrow Kościrsk 6 iowgo SOPOT KAMIENNY POTOK ZOO Oliwski Ogródki dziłkow T R Ó J M I E J S K I P A R K Koprnik REDŁOWO Kęp Rdłowsk AL. ZWYCIĘSTW Abrhm Str. Rynk Oliwski Krtusk Hffnr AL. NIEPODL E GŁOŚCI Armii Krjowj Ktdr Oliwsk Jbłoniow Czyżwskigo Powstńców Wrszwy Goyki SOPOT SOPOT WYŚCIGI 14 Obr. Wstrpltt Górlsk Przystń Rybck Potokow Jbłoniow Grunwldzk Boh.Mt. Cssino Kościuszki 3-go Mj GDAŃSK ŻABIANKA K R A J O B R A Z O W Y MISZEWO MATARNIA ZŁOTA KARCZMA KARCZEMKI KIEŁPINEK KARTUZY BERNADOWO ŚWIEMIROWO J. Jsiń ORŁOWO Ch opin AL. GRUNWALDZKA Rybińskigo Subisłw J. Bżyńskigo OLIWA Rybck Bor-K Wit NIEDŹWIEDNIK NOWIEC S trzyż JASIEŃ GDYNIA 1 Molo KARLIKOWO Urz. Mist Bitwy p. Płowcmi Tor Wyścigów Konnych Hl Olivi Pistowsk omorowskigo Stwosz F. Rkoczgo Gospody GDAŃSK OLIWA Bulońsk E Chłopsk Wojsk Polskigo Jlitkowsk Pomorsk Pistowsk Jgillońsk Picwsk Obr. Wybrzż Kołobrzsk Kołobrzsk GDAŃSK PRZYMORZE MŁYNIEC GDAŃSK ZASPA JULIUSZA SŁOWACKIEGO JELITKOWO Potok Oliwski ŻABIANKA Cmntrz BRĘTOWO PIECKI Jśkow Dolin Wrszwsk Lipy Kpliczn PRZYMORZE Nowolipi Łódzk Dąbrowszczków Al. Rzczypospolitj AL. GRU NWALDZKA ZABORNIA WRZESZCZ MIGOWO UJEŚCISKO ZAKONICZYN SOPOT Fr. Szubrt Łostowick Al. Jn Pwł II Czrny Dwór ROZSTAJE ZASPA Lszczyńskich KUŹNICZKI GDAŃSK WRZESZCZ STUDZIENKI Al. W. Witos 221 Lgionów J. Sobiskigo Al. T. Kościuszki DIABEŁKOWO n opn-ir musum Słowiński Agriculturl Musum Kluki, tl. +(48-59) www. slowinskipn.pl Hl Pninsul is most puzzling ftur whn looking t mp of Polnd. It is th only plc in Polnd tht hs northrn bchs nd southrn bchs s wll. Bchs in th Puck Hrbor lur tourists with thir wrm nd clm wtrs. Chłupy is th cntr of windsurfing nd kit surfing. Jurt nd Jstrni r typicl ssid rsorts, Hl nd Kuźnic r fishing villgs. Evry yr on th 29th of Jun colourful fishing flotills sil from Kuźnic to Puck for th Indulgnc of St Ptr nd Pul vnt. GÓRZYNA skigo Do Studzinki L. Bthovn Strug Szr Bolsłw Chrobrgo Wyspiń- M. Drgn Mickiwicz BKS Lchi Krtusk Młomijsk GDAŃSK POLITECHNIKA Al. Sikorskigo Plty now E Powstńców Wrszwskich SUCHANINO SIEDLCE ORUŃSKIE PRZEDMIEŚCIE PTASZNIKI BRZEŹNO Mlczwskigo Armii Bigńskigo GDAŃSK KOLONIA Chłubińskigo Worcll Z mi Podmijsk E5 Gdńsk Uczniowsk NOWE SZKOTY JANA Z KOLNA AL. ZWYCIĘSTWA CHEŁM GDAŃSK ORUNIA Z t o k G d ń s k WORTH VISITING: 13. Ntionl Musum 14. Th Cistrcin monstic complx in Oliw 15. Cntr for Contmporry Art Łźni 16. Wstrpltt Pninsul 1. Th Pir Stoczniowców jsk Krjowj Lubusk JEDN. ROBOTNICZEJ k Now Zroślk E5 Sndo m Smętn PRZYSTAŃ PROMOWA PŻB I. Krsickigo GDAŃSK NOWE SZKOTY Żułwsk MARYNARKI POLSKIEJ MŁYNISKA Stoczni Rmontow Stoczni Północn GDAŃSK GŁ. DW PKS 3 Mj Równ BŁĘDNIK OKOPOWA GDAŃSK ZASPA TOWAROWA Stoczni Gdńsk Hucisko 1 irsk GDAŃSK BRZEŹNO LETNICA GDAŃSK STOCZNIA Łgiwniki Długi Trg 13 Mostow Żbi Wschodni Włow Toruńsk 1 Mlmor Podwl Strom. Ktdr Rtusz 15 Olsztyńsk Przybrzżn Woły WESTERPLATTE 16 PRZYSTAŃ ŻEGLUGI GDAŃSKIEJ OLIWSKA NOWY PORT BYDGOSZCZ Wisł Mrtw E5 PODWALE PRZEDMIEJSKIE ORUNIA Kn. Kszubski Wróbl Midz WOLNOŚCI Gdński Zkłdy Nwozów Fosforowych Angilsk Grobl Stągiwn Bluszczow GDAŃSK NW PORT Łnow Ku Ujściu P rztoczn Sinnick ńcch N Sz Modr Gęsi Ku Ujściu ŚRÓDMIEŚCIE DOLNE MIASTO Knł Portowy GDAŃSK Mrtw Wisł mjr. H Pokłdow. Suchrskigo WISŁOUJŚCIE mjr. H. Su chrskigo PRZERÓBKA Lnrtowicz ELBLĄSKA E Niwki Bjki Mrtw Wisł ELBLĄG, WARSZAWA BŁONIA Zwodzi OLSZYNKA Motł Modr Port Północny Budzysz Sinn Stryjwskigo Stoczni Jchtow STOGI 31

19 Mzury Mzury Th Mzurin, Wrmi nd Suwłki rgion - ing nd siling on th ic. Th lk district is is th dstintion of mny pilgrimgs. Th wy lin) rising from 31 to 150 mtrs, with loctd in north-strn Polnd is known s hom to mny protctd wild birds who liv church hs opulnt intriors. Th orgn built in rcds, pillrs rsmbling Romn quduct. th lnd of thousnd lks nd is considrd in th rgion ll yr round. 121 with moving figurs, is th shrin s othr Tody it is populr for bung jumping. Th siling prdis by mny silors. Łuknjno Lk, is lso clld th Swn Lk ttrction. town s nvirons r conduciv for qutic tour- Sightsing bcus of its mut swn colony of round Gołdp Th town is hiking, wtr sports nd ism, hiking, cycling nd cross-country skiing. Elbląg Cnl A 19th cntury cnl, monumnt 1000 birds, th lrgst in Polnd. Th Łukjno skiing cntr. Its nvirons r vry scnic. Zjzd Bily Dwór Stńczyki, tl. +(48-8) to hydrulic nginring, nd uniqu wtrwy. Lk ntur rsrv ws ddd to th UNESCO Gołdp hs th biggst nd bst skting prk Rcrtion in th rgion It fturs th world s only fully opr- World Biosphr Rsrvs List. Along with in Polnd for sktbordrs nd rollr sktrs. Piękn Gór tionl cnl instlltions: slipwys, cnl locks, swns mny spcis of wtrfowl liv hr. Th Th town ttrcts mny BMX fns, who us th 22 mtrs bov s lvl this is th most dms nd sfty gts. To nvigt th diffrnt ntur rsrv is off-limits to tourists, though outdoor rc trck whr thy prform wtr importnt cntr for wintr sports in northrn wtr lvls fiv locks wr constructd nd birds cn b obsrvd from th Mikołjki- jumps nd othr tricks. Polnd. It hs thr ski lifts nd lug trck. vssls ngotit thm using submrgd trollys Giżycko rod. Augustów A lisur nd rcrtionl sit nd Visit th Sport nd Lisur Cntr, Piękn on rils. Th totl lngth of th cnl from Mikołjki is town loctd in th middl of sp, Augustów is considrd to b th Polish Gór, in Gołdp. Konikowo 11, tl. +(48-8) 615 Ostród to Elbląg is 80 kilomtrs nd cn b th Grt Mzurin Lk district. Th rgion cpitl of wtr sports nd ctiv tourism. It covrd by most vssls in round 11 hours is n importnt tourist nd siling cntr. In is vry populr for fns of ychting, kyking, Th Krutyni Tril Żglug Ostródzko-Elbląsk, ul. Mickiwicz 9A, Ostród, th town you will find th Musum of th cnoing, wtr skiing nd wtr motor sports Th strting point of this 91 kilomtr voyg tl./fx +(48 89) Polish Rformtion. A ltst s wll s lrgr crft nd gondols. An lctri- is th villg of Sorkwity. Th trip trvrss 1 Hitlr s Hdqurtrs Wolf s Lir in Girłoż is ttrction is n ultr-modrn swimming clly powrd ski lift 40-mtr long in Lk lks nd th springs of Pisk Forst nd nds on of th gloomist plcs in th rgion but pool complx, Tropicn, with 150 mtrs Ncko nbls spds of 58km pr hour. Th t Krutyni on Lk Błdny. Pssngrs cn ttrcts tourists bcus of its drk nd mlvolnt long rtificil rivr nd th Golf Acdmy t lisur nd rcrtionl complx hs swimming lmost touch th pristin flor of th rgion tmosphr. Th ruins of th bunkr, th Gołębiowski Hotl, ul. Mrągowsk 34, tl. pools, mssg srvics nd wtr chuts. Of s thy flot by. Th Assocition of Krutyni though in dngrous condition in prts, r +(48-8) hg_mikoljki. Th spcil intrst r th kyk routs long th Bot Cruiss Oprtors Prkun, Krutyń 4, ccssibl to visitors. tl.+(48 89) www. villg of Popilno nr Mikołjki is fmous Augustów Cnl, Czrn Hńcz, Rospud nd tl./fx +(48-89) , wolfsschnz.hom.pl for th Polish brd pony clld `konik`, which Bibrz. Th Augustów Cnl is vry importnt Th Czrn Hńcz Tril Grunwld. Sit of th Bttl of Grunwld which is dscndnt of th trpn, th Europn xmpl of 19th cntury nginring. A Th rivr flowing through lks Hńcz nd took plc on 15th July 1410 btwn Polish- wild hors. totl of 18 ston locks control th pssg of Wigry, prt of th Augustów Cnl systm, Lithunin forcs nd th Ordr of th Tutonic Giżycko is firly lrg tourist rsort with pr- bots long th cnl. Th Cnl links ll th constituts on of th most populr kyking Knights. Evry yr, from 12th to 15th fct conditions for prcticing wtr nd wintr mjor Augstów lks, nd mks up vry rivrs in Polnd. It is 40 kilomtrs long. At th July, th mdows round Grunwld cho to sports through its dvlopd tourist fcilitis. ttrctiv wtrwy. Th djoining Augustów bginning nd on th Wigry lk ccommodtion music nd to th militry nd boys-scout rnctmnt Th str-shpd 19th cntury Boyn fortific- forst is Polnd s lrgst forst nd is domin- is vilbl t PTTK hostls. www. of th bttl. Info: Bttl of Grunwld tions r th town s biggst ttrction. Th town td by pin, fir nd spruc trs. Forst trils splywy.pl Musum, Grunwld, Stębrk 1, tl. +(48 89) is ntrd vi swing bridg, which is sid to cn b crossd on foot, by bicycl or on hors Th Bibrz Tril b th lst of its kind in Europ. bck. Th Bibrz Rivr, clld th Polish Amzon, Th Grt Mzurin Lks, mrging with th um.gov.pl. Th town is lso known for its summr Th Wigry Ntionl Prk is loctd t th dg of runs through th Bibrz Ntionl Prk, n butiful lndscp nd divrs costlin, r fstivls of mritim music nd s shntis, Augustów Forst. Th Prk s lks dtrmin r hrdly touchd by civiliztion, sprsly vry populr stting for nglrs nd silors orgn concrts in th 19th cntury Protstnt th Prk s lndscp nd its buty s wll s popultd, somtims compltly uninhbitd. to liv out thir drms. Intrconncting rivrs, church nd th Intrntionl Fstivl of Orgn its nturl importnc. Thr r 42 prmnnt On of th kyk routs lds from Augustów cnls nd cnl locks mk up wtr- nd Chmbr Music. lks in th Prk with totl r of ovr 28 long th Bystry Cnl, Lk Sjno, Rivr wys for th trnsporttion of visitors round Święt Lipk This Jsuit monstic complx is squr kilomtrs. Ntt, Augustowski Cnl nd Rivr Bibrz th rgion. Th most imprssiv r th siling considrd to b th most butiful xmpl Stńczyki is loctd t th bordr of th High through th Bibrz Ntionl Prk. A simi- nd kyk routs. And whn wintr coms of Broqu rchitctur in northrn Polnd. Mzurin nd Suwłki Rgion. Hr you will lr rout cn b covrd by bicycl. www. 32 th lks offr fvourbl conditions for skt- Th shrin of th Holy Mry of Święt Lipk find viduct (th rmnnts of dfunct ril- bibrz.org.pl 33

20 Mzury Mzury Slctd cycling trils in th Krtowiny, Żbi Róg, tl. +(48-89) Mikołjki, Jździcki ul. Prwochńskigo 2 tl. +(48-89) Pwł II 2/3, tl. +(48-89) Pożgnni z Afryką Mzurin Lk District ul. Lśn 2, tl. +(48-8) Kojrys ul. Wędkrsk 33, tl. +(48-89) ul. Podwl 2 SARP ul. Kołątj 14, tl. +(48-89) Bkłrzwo: through th Rospudy vlly (44 km) ljki.pl Mrągowo, ul. Jszczurcz Gór 1-6, tl. +(48-89) Aril sightsing nd Music clubs Th Bni Mzurski: Mzurin Pyrmid tril (4 km) Psym, ul. Wypoprchuting Alchmi Music Pub Str Misto 29/32 Bltzr Pub Giżycko: round Nigocin lk (32 km) to Kożuchy lk czynkow 3, tl. +(48-89) Picki, ul. Zwycięstw Aroklub Wrmińsko-Mzurski ul. Silsk 34. tl. +(48- ul. Kołłątj 15, tl. +(48-89) Boom Town Klub Jziorko (36 km) Pozzdrz (40 km) Sztynort (6 km) 60, tl. +(48-89) Rucin 89) ul. 1 Mj Boston Pub ul. Llwl cstls nd mnsion tril (8 km) Giżycko- Tros- Ryn- Sl- Nid, Al. Wczsów 1, tl. +(48-8) siling 2 Bohm Jzz Club ul. Trg Rybny 15, tl. +(48-89) pik- Nkomidy- Kętrzyn- Girłoż- Dłużc- Rdzij- Pilw- drzj.pl Rydzwo, tl. +(48-8) Siling on th ic is fsibl in wintr on Ukil nd Kortow- 08 Down Town Pub ul. SkłodowDob- Kmionki- Giżycko Sztynort (55 km) Stork nst tril pl Rydzwo, tl. +(48-8) ski lks. skij-curi, tl. +(48-89) Highlndr Whisky Br (60 km) cho Str Juchy, ul. Sportow 2, tl. +(48-8) Bowling Str Misto 29/32, tl. +(48-89) Kruklnki: round Gołdopiwo lk (18 km) in th Bor- Strzlc, Wilksy k. GiżyOlsztyński Cntrum Bowlingu ul. Kromr 3, tl. +(48- Intro Pub, ul. Okopow 18, tl. +(48-89) Luzk ck Forst (50 km) ck, tl. +(48-8) Węgorzwo, ul. Lśn 2 tl. 89) ul. Nipodlgłości 5/63 tl. +(48-89) Mikołjki: round Śnirdwy (85 km) Glindins wlking +(48-8) Wilksy, ul. NigocińThtrs Accommodtion tril (60 km) sk 1, tl. +(48-8) Ttr im Jrcz ul. 1 Mj, tl. +(48-89) www. Gromd pl. Konstytucji 3 Mj 4, tl. +(48-89) Olcko: in Sdrncki woods (13 km) to th church in WiOlsztyn ttr.olsztyn.pl Pntomim Olsztyńsk ul. Okopow 15, Koprnik ul. Wrszwsk 3, tl. liczki (18 km), to th plc Bił Olck (23 km), to th powr A historic, cdmic nd vrdnt town, prtl. +(48-89) (48-89) N Skrpi ul. sttion in Strosty (25 km), to Rospud Rivr (40 km) chd pictursquly on th hills by th Rivr Clssicl music Gitkowsk 6, tl. +(48-89) Ryn: Old Prussin sttlmnts tril (30 km) Łyn. Th Gothic cstl of th cpitl of WrFilhrmoni Olsztyńsk, ul. Kościuszki 39, tl. +(48-89) Prk ul. Wrszwsk 119, tl. +(48-89) Węgorzwo: to th Svn Islnds Ntur Rsrv (2 km) mi, in which Nicolus Coprnicus livd, is pl Pod Zmkim ul. Nowowijskigo 10, tl. +(48-89) 535 KAUNAS KOWNO round Lk Mmry (41 km) Mzurin cnl tril (40 km) tody th Mzurin nd Wrmi Musum. Food Podgrodzi ul. Osińskigo Spin tril (31 km) 4 Coprnicus s studio now houss n xhibition Etingout chp 12/13, tl.8+(48-89) Kuno 1 Grliv Mrios Jstrzębi Gór Affordbl ccommodtion bout th mn nd his work. Br Stromijski Str Misto 4/6 Dziupl Str Misto Polsko-Nimicki Cntrum Młodziży ul. Okopow Biłogór Włdysłwowo Chłpowo Łb in th rgionkrokow olsztyn.pl Summr orgn concrts tk plc in 9/10 Krys-Stn ul. Zintry-Mlwskij 2 Pod Żglmi 25, tl. +(48-89) Prini SŁOWIŃSKI P.N. KALININGRAD Chłupy J. Łbsko Vilkviškis Jstrni Mchowo Svtlyj ul. Zinty-Mlwskij 20 Rodzynk ul. Wojsk Polskigo Youth hostls Youth hostls Rowy Puck th Gothic cthdrl of St. John. Othr Olsztyn Črnjhovsk Kluki Gvrdjsk Bltijsk Jurt Smołdzino tok Frombork, ul. Elbląsk 11, tl.+ (48-55) Giżycko, ZPttrctions includ plntrium nd strono- s k i j Z l i v 83 Różn Trg Rybny 14 ul. Kościuszki 2/4, tl. +(48-89) Mrijmpolé uck Gusv E Ustk Hl L I Jrosłwic Wjhrowo Gdyni d Žuvints r Lębork ul.koljow 10 Iłw, ul. Mirosłw- micl obsrvtory. Cfs olsztyn K Z t owww.olsztyn.com.pl k RUS ž. oz. J. Wicko Alytus S Vištyncko J. Kopń G d ńlrning sk Ń skigo 6, tl. +(48-89) Kłębowo, 50 k.lidzbrk Highr Hrbcirni Zn, ul. Okopow 23 Mrilyn Monro Sopot I Drłowo Słupsk J. Łynkovskij Łupw Mirchowo z Dąbki Nd Wiżjny W Puszcz Brniwo Wrmińskigo tl. +(48-89) Olsztyn, ul. Koś- Uniwrsytt Wrmińsko-MzurskiKrynic Str Misto 23, tl. +(48-89) Litrck pl. Jn y Morsk r Dusios n ck Romin O ž. l J. Słwno iś Gołdp E9 i Stńczyki Bukowo Budowo Frombork P W Ł J. J. Oświn GDAŃSK Entrtinmnt ciuszki 2/, tl. +(48-89) Sztutowo E9 z Chmilno o Żukowo Stgn Gowidliński lw Brcino J. GórowoMzurin Iłwcki S no Z Kdyny J. Hńcz j J. Szlmnt Nimic Th Lks Tolkmicko j Jmno z i Wlk. ŻRcrtion Brtoszyc u ł w y in Olsztyn o +(48-89) Szczytno, ul. Psymsk, tl. Węgorzwo Piniężno rz P E Brciny Nw. Dwór Wrcino 1 Trzbilino Przywidz Krąg Koszlin sł E1 Młynry J. Ż u ns Mirzszyn Wi Gdński S cz Cruiss Won Lk tl. +(48-89) Elbląg Bsn Mmry u Suwłki i ś lukil, Pusz k BytówCmping sits Sjny n w Lidzbrk Wrmiński Wigry c Kościrzyn E11 Bor Druskinin Nw. Stw l Kętrzyn J. Drgin Będomin J. Wigry s Girłoż Dywity, ul. Brczwskigo 4, tl. +(48-89) i OSiR, ul. Żołnirsk 13A, tl. +(48-89)J Hl i Ornt k Bisztynk z i WIGIERSKI Giżycko Olcko r Psłęk Druzno P.N. Biłogrd s Skrszwy Tczw Żydowo Borzyszkowy Rszl Św. Lipk dywity.com.pl Elbląg, ul. Pnińsk 14, tl. +(48 55) Bsn OSiR, ul. Głowckigo2, tl. +(48-89) J. J. i Wdzydz Kiszwski Mistko 1 b R Dowspud z Bobięcino Lutrski Nigocin Dobr Misto Mlbork u Str. Kiszw Puszcz j Str. Juchy Ryn Jziorny i E Ełk, ul.zprkow 4, tl. 0 Hl Sportow UWM, ul. Oczpowskigo o I E J. Ncko k J. Wdzydz s P Tychowo Strogrd Sztum s S K Morąg I K Wil Biły Bór A z u R Dzirzgoń gustowsk w Krtowiny Augustów E Gdński r Biskupic U J. oz +(48-8) ul. Plplin Tnnis courts o Frombork, Mrągowo Dywity ł t J. Łuknjno Wirzchowo Biło K i A Z J. Slmęt c y z k M Ełk Orzysz Wlk. B i J. j Olsztyn P.N. BORY Łukt Lipsk Gniw Towrzystwo Tnisow ul. Rdiow Zlwo 31, tl. Brniwsk 14,S tl. J.+(48-55) Giżycko, ul. Moniuszki Olsztyński E o Cisów Mikołjki Dzirzgoń P TUCHOLSKIE J. Śnirdwy i R Z Hrodn Rjgród Czrsk Chrzykowski J. k Prbuty Połczyn Zdrój E Picki z s 1, tl.r+(48-8) Giżycko, ul. Wrony 2b, tl.b+(48-8) +(48-89) Sknd Korty Tnisow Wilimi r ul. Wyszyńń Z I o r y z y Różnystok J. Ostród Kmiń E t Szczcink r Rynkówk Grjwo i J Kwidzyn O 428Człuchów J. Ssk Jziork i s z E11 Chojnic Gołdp, z Cntrum Psym Wlk. BIEBRZAŃSKI ul. Stdionow 12, skigo 12, tl. +(48-89) Korty Tnisoi Rciąż O l Rucin-Nid P O k z T u c h o l s k i j Suchowol Now Bił Pisk s Pisz M J. o J. Drwsko w Szczuczyn wgo ul. Knofojskigo 1 Pwilon AZS Olsztyn-Kortowo Puszcz Iłw Łński P Czplink Cirznitl. (0 8) Iłw, ul. Sinkiwicz Tuchol 9, tl. +(48-89) Olsztynk J. i PA R K O ł Krś Szczytno k I Jodłow ul. Jodłow 9 P i s k nic Osowic Jbłońzk.Sępólno Pisz, tl. +(48-8) Grudziądz +(48-89) Olsztyński KT Dbrzno s P Pus Sokółk Lubw Łsin zcz w r Grunwld R1 i Krjński Bohoniki Ukt, tl. +(48-8) Koswo Hors-riding k Jstrowi lon.com.pl Kmiń Mońki Nw. Misto i r Kolno N c Stwiski Rudnik Rdzyń idz z Myszynic Świci Lubwski E i ck i ł Łys Chłmiński z J. j Mirosłwic k NARODOWY Złotów 90, tl. Ośrodk Jździcki UWM ul. Słonczn 51A Ośrodk o +(48-89) s42 Koronowski r W Nidzic Knyszyn P Puszcz A191 A190 A5 A216 Ł 128 A198 A19 Pr golj 105 A A229 A229 b R d A196 in g A5 lin A195 A19 K E E N m 63 K Skotn Gór A Dylwsk Gór E5 16 A E1 1 G wd 53 ki 61 r in d z E W A231 r i E E6 229 N P o j i ń s k m Kowlwo i 53 ęc Brodnic z r Lidzbrk k i 191 Dziłdowo k i W i Wąbrzźno E261 5 z n Chłmno 56 r Łobżnic Koronowo W 55 Więcbork sł ń rw Wysok P u s z c z Kurpiowsk Kdzidło 63 Nowogród 19 Jdwbn Nrw Łomż Wizn 35 Suprśl Tykocin 64 N 20 r j I K Brd Krjnk Z Tuczno Włcz I 34 z r z i J. Btyń j ski A4 z sęt r ski Elbl ą K n. j 22 8 o P -1,8 289 P 55 K n. Augusto w s n Ły 22 5 No gt E5 i lk ich Jzio r Szsk G. W 329 Wiżyc E Choroszcz K nysz y ńs k 65 Kruszyniny

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

DARMOWY SERWIS NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA, POKOJE, STANCJE DO WYNAJĘCIA

DARMOWY SERWIS NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA, POKOJE, STANCJE DO WYNAJĘCIA WARSZAWA średnie ceny wynajmu mieszkań. Tabela 2. Średnie ceny wynajmu mieszkań w IV, V i VI 2006 roku w Warszawie. Źródło danych WARSZAWA IV V VI 1 - POKOJOWE 1,038 1,081 1,132 2 - POKOJOWE 1,297 1,332

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK BIAŁY MISTRZEJOWICE GRĘBAŁÓW BRONOWICE PRĄDNIK CZERWONY BIEŃCZYCE ZWIERZYNIEC ŁOBZÓW STARE MIASTO GRZEGÓRZKI CZYŻYNY NOWA HUTA PODGÓRZE DĘBNIKI ŁAGIEWNIKI WOLA DUCHACKA PROKOCIM-BIEŻANÓW SWOSZOWICE

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017 W A R S Z A W A 03.2017 ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY E-VALUER INDEX 2017 EMMERSON EVALUAT ION spis treści E-VALUER INDEX

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Kalendarz spotkań dyskusyjnych w Dzielnicy Bemowo

Kalendarz spotkań dyskusyjnych w Dzielnicy Bemowo w Dzielnicy Bemowo Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 (sala nr 7) Lotnisko, Bemowo-Lotnisko, Fort Bema Szkoła Podstawowa nr 321 ul. Szadkowskiego 3 Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki Południowe

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

WYKAZ pociagów Spółki "PKP Intercity" S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich

WYKAZ pociagów Spółki PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich L.p. Nr pociągu Nazwa pociągu Godz. odj. Relacja obsługi PKP IC Godz. przyj. Terminy kursowania Przewóz przesyłek konduktorskich na odcinku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51 Przemyśl Gł. Medyka Mostiska II 2 52 Mostiska

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

ZMIANY GODZIN OTWARCIA RESTAURACJI KFC W ŚWIĘTA

ZMIANY GODZIN OTWARCIA RESTAURACJI KFC W ŚWIĘTA DOSTAWA KFC Lublin KFC Krokus Kraków KFC Gdańsk Zaspa KFC Carrefour Kraków KFC Nowa Huta KFC Olsztyn KFC Morena Gdańsk KFC Warszawa GODZINY: Piątek 18.04 09:00 21:00 Sobota 19.04 09:00 21:00 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o.

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o. Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała ul. Ks.J.Londzina 112 43-382 Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok ul. Warszawska 42 16-070

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016 Biała Podlaska Błonie Bydgoszcz Główna Chełm Częstochowa Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Grodzisk Mazowiecki Hel Iława Główna Kalisz Katowice Kielce Kiev-Passajirskii Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana Nr Dzielnica Ulica Rodzaj P L O I Opłata Os. Tel. OFERTY DLA KOBIET 1071 Śródmieście Bandurskiego- obok Ronda Mogilskiego + + el + 1500zł + prąd, woda i śmieci 4 501

Bardziej szczegółowo

Wykaz pociągów EuroNight "PKP Intercity" S.A. ważny od 1 czerwca 2010 r.

Wykaz pociągów EuroNight PKP Intercity S.A. ważny od 1 czerwca 2010 r. międzynarod owy Wykaz pociągów EuroNight "PKP Intercity" S.A. ważny od 1 czerwca 2010 r. Nazwa 1. 17008/9 446 Jan Kiepura Amsterdam do 12.VI 1a. 17008/9 446 Jan Kiepura Amsterdam 13.VI - 23.VII, 22.VIII

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 Placówka 31.12.2013 BIAŁYSTOK 1000-LECIA 1 Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 C.H. Alfa ul. Świętojańska 15 15-111 Białystok BIELSKO- BIAŁA 3 ul. Mostowa 2 43-300

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SANKT PETERSBURG 7 DNI MIASTO MIEJSCE ZBIORKI DOPŁATA W ZŁ GODZINA WYJAZDU Kraków Ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed 170 00:40 wejściem do hali TS Wisła Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK / ZAWADY BIELSK PODLASKI BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA BUKOWINA TATRZAŃSKA BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA EŁK GDAŃSK GDYNIA GLIWICE GŁOGÓW GORZÓW WIELKOPOLSKI WELM CENTRUM AUTO KOZA BIERANOWSKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1.

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1. Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy Wersja 0.1. Warszawa, maj 2015 W dniu 27 maja 2015 roku (środa) odbędzie się na Stadionie narodowym

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem!

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! We wtorek, 16 października na Stadionie Narodowym rozegrany zostanie mecz piłki nożnej Polska Anglia. Na mecz będzie można dojechać m.in. dodatkową

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009

Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009 Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009 1. A&J Partners Sc. ul. Wrocławska 94 lok.122 41-902 Bytom tel./fax +48.32.395 88 83 www.ajpartners.pl 2. Alter Ego Sc. Radonice 27 05-870

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Expander Advisors sp. z o.o. 15-440 Białystok

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań. Spotkania w Dzielnicach Do 16 czerwca br. w Dzielnicach Miasta Krakowa organizowane będą spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego. Ich celem jest praca warsztatowa mieszkańców z udziałem

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 5 05:45-17:15 2 4 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 3 7 pon. 7:00-18:30 wt - ndz 6:30-18:00 grupy 7:30-15:00 w dni robocze pn-sob 05:15-13:00 ; 13:15-21:00; nd 09:15-20:45 4 8 09:00-20:30 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Dodatkowe stacje zatrzymań: TLK Bałtyk rel. Gdynia Główna - Poznań Główny - Gdynia Główna na st. Poznań Garbary; TLK Cegielski

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca 20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca Dzielnica I Stare Miasto 17:00-20:00 17:00-20:00 10:00-13:00 15:00-18:00 Rynek Kleparski 4 (II piętro)

Bardziej szczegółowo

ISAF KAD MIE STE MAS BOM ROZ KLUB

ISAF KAD MIE STE MAS BOM ROZ KLUB WYKAZ OPP 02.04.2015 Lp. Kraj Nr żaglanr guzikanr kadłuba Nr ISAF KAD MIE STE MAS BOM ROZ KLUB Miasto Uwagi zmienne 1 POL 1553 74486 1553 138118 738 732 731 736 735 734 ARKA Gdynia 2 POL 1228 57069 1228

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sklep: Adres: Kontakt: Białystok VOBIS ul. Produkcyjna 84 tel.: Białystok fax:

Miasto: Sklep: Adres: Kontakt: Białystok VOBIS ul. Produkcyjna 84 tel.: Białystok fax: Miasto: Sklep: Adres: Kontakt: Białystok VOBIS ul. Produkcyjna 84 tel.: 085 662 24 05 15-680 Białystok fax: 085 662 24 04 Bielsko-Biała Sony Centre ul. Mostowa 5 (Galeria Sfera) tel.: 033 498 71 33 43-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu L/P Miasto Nazwa Galerii/CENTRUM HANDLOWEGO 1 BIAŁA PODLASKA RYWAL 2 BIAŁYSTOK GALERIA BIAŁA 3 BIAŁYSTOK ALFA 4 BIAŁYSTOK Auchan

Bardziej szczegółowo

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland)

ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) ポーランド 共 和 国 (Republic of Poland) 検 査 機 関 名 (Name) 検 査 機 関 住 所 (Address) コード A 公 的 検 査 機 関 (Official laboratories) 1 Veterinary Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Development. 30 Wspolna Str.,

Bardziej szczegółowo

SPORT MOTOCYKLOWY Kalendarz sezonu 2016 WYŚCIGI MOTOCYKLOWE. Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań 4-5.

SPORT MOTOCYKLOWY Kalendarz sezonu 2016 WYŚCIGI MOTOCYKLOWE. Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań 4-5. SPORT MOTOCYKLOWY Kalendarz sezonu 2016 WYŚCIGI MOTOCYKLOWE 21-22.05 I i II Poznań 4-5.06 III i IV PannoniaRing/ Węgry MAMS 16-17.07 V i VI Most/Czechy ACCR 6-7.08 VII i VIII Poznań 20-21.08 IX i X Poznań

Bardziej szczegółowo

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015 Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Częstochowa Stradom Dębica Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kołobrzeg Kostrzyn 03:19 II 07:45 II 10:45 BUS 13:35 I 06:08 I 08:10 BUS 16:10 BUS

Bardziej szczegółowo

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631 Dane teleadresowe jednostek Abra S.A. MAGAZYNY LP KOD ADRES TELEFON/FAX PON-PIĄT SOBOTA NIEDZIELA 1 M2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 12 dabrowa_802@globalwarehouse.pl Tel 32 260 07 43 Fax

Bardziej szczegółowo

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 1. Oddział Szczecin ul. Wincentego Pola 2b 71-342 Szczecin tel. kier.: +48 (prefix) 91 centrala: 480-64-00, 487-44-01, 487-42-94 sekretariat: 487-50-97 fax: 487-51-49

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

IZESb /12 Warszawa, r. Zmiana nr 16 do WOS Wg rozdzielnika

IZESb /12 Warszawa, r. Zmiana nr 16 do WOS Wg rozdzielnika ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W WARSZAWIE Dział Eksploatacji 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78, tel.: +4822 4733614, fax: +4822 4732593 e-mail: d.drutkowska@plk-sa.pl IZESb 711 35/12 Warszawa,7.09. 2012r.

Bardziej szczegółowo

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85)

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85) Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Telepizza Lista Lokali LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu 1 Białystok 15-678 KEN 9 lok.2 podlaskie (85) 676 39 80 2 Białystok 15-349 Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE

ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE Znajd dogodne poł czenia/ Find your timetable: Miasta / Cities Numer linii/ Service no. Strona nr/ Page no. Berlin, ZOB P3/P16/P19 3/18/21 Berlin, Schönefeld Airport P3/P16 3/18

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. stawek przy UTK

Zespół ds. stawek przy UTK Porównanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozkładzie 0/0 do 0/0 na podstawie otrzymanego projektu Cennika obowiązującego od dnia 09 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji

Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji logo ztm.jpg [1] Fot. 5 marca 2014 od 05.03.2014 (środa) od godz. 06:00 do 06.03.2014 (czwartek) do godz. 01:00 W związku z organizacją meczu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie

MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM. Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie MIEJSCA PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM Restauracje, kawiarnie, kluby, kluboksięgarnie 1. A Modo Mio ul. Grójecka 110, WARSZAWA 2. Absynt ul. Wspólna 35, WARSZAWA 3. Al Pomodoro ul. Dzieci Warszawy 27A,

Bardziej szczegółowo

ETAPY I - IV WARSZAWA, UL. ŚW. WINCENTEGO. Budujemy powyżej oczekiwań / Zespół budynków wielorodzinnych

ETAPY I - IV WARSZAWA, UL. ŚW. WINCENTEGO. Budujemy powyżej oczekiwań /  Zespół budynków wielorodzinnych ETAPY I - IV Zespół budynków wielorodzinnych WARSZAWA, UL. ŚW. WINCENTEGO Budujemy powyżej oczekiwań / www.atal.pl Osoby szukające osiedla dobrze skomunikowanego Przy ulicy Świętego Wincentego NOWO POWSTAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES

REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES REGULAMIN KART RABATOWYCH SPHINX BIZNES wydanych przez Sfinks Polska S.A., z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A 1. Karta Rabatowa Sphinx Biznes zwana dalej Kartą, wydana przez Sfinks Polska S.A.,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 20 X 2013 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до 14 X 2013 CZĘSTOCHOWA Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

Relacja, termin kursowania. Numer pociągu

Relacja, termin kursowania. Numer pociągu 738 Numer pociągu INFORMACJA O ZESTAWIENIU POCIĄGÓW WIELORELACYJNYCH ZAMIESZCZONYCH W SIECIOWYM ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW 2008/2009 (% %. / 2 itp.) Rodzaj wagonu, usług itp. 51. Relacja: PRZEMYŚL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL Spis pociągów pospiesznych objętych taryfą specjalą interregio Numer TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL 43120 Gliwice 06:04 Przemyśl Główny 12:14 Katowice 6:42, Kraków Gł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

^ Gliwice 14 XII III 2015

^ Gliwice 14 XII III 2015 Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Główna Gniezno Iława Główna Inowrocław Jelenia Góra Katowice 04:15 17:15 12:165) 19:0110) 19:517) 18:16 02:1611) 04:15 06:4512) 15:15 17:15 19:52

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk. Warszawa - Ostróda 45

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk. Warszawa - Ostróda 45 Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Warszawa - Ostróda 45 Ostróda - Gdańsk 42 od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie internetowej lub Warszawa - Bydgoszcz Warszawa - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Tab.1: LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM DEALERSKICH W POLSCE 2013* (lista nie uwzględnia salonów dealerskich należących do producentów samochodów)

Tab.1: LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM DEALERSKICH W POLSCE 2013* (lista nie uwzględnia salonów dealerskich należących do producentów samochodów) Tab.1: LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM DEALERSKICH W POLSCE 2013* (lista nie uwzględnia salonów dealerskich należących do producentów samochodów) Firma/grupa dealerska 1 Polska Grupa Dealerów 2 Grupa Krotoski

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

KOSTRZYN ODJAZDY. pociagów musicregio

KOSTRZYN ODJAZDY. pociagów musicregio KOSTRZYN niedziela, 17 VII 00:35 84106 Wehikuł Czasu Katowice przez Zielona Góra, Wrocław Gł., Opole Gł., Strzelce Opolskie, Gliwice 01:05 87100 Poznań Express Poznań Główny przez Rzepin, Zbąszynek, Nowy

Bardziej szczegółowo

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów List finlistów LXVI Olimpidy Mtmtycznj 1 Piotr Amroszczyk II II LO im. Mrii Skłodowskij-Curi Koński 2 Rdomił Brn 3 LO im. Jn Pwł II Sióstr Przntk Rzszów 3 Michł Bączyk II 4 Jku Bogut I Prywtn Gimnzjum

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE

ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE Znajd dogodne poł czenia/ Find your timetable: Miasta / Cities Numer linii/ Service no. Strona nr/ Page no. Berlin, ZOB P3/P16 3/18 Berlin, Schönefeld Airport P3/P16 3/18 Białystok

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Przewoźnik może, od ceny podstawowej, udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie

Bardziej szczegółowo

1 Oddział Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie ul. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok (85)

1 Oddział Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie ul. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok (85) Mam akcje Quercus TFI. Jak można wziąć udział w buy-backu? Idź do swojego biura maklerskiego. Przekaż, że chcesz wziąć udział w buy-backu. Otrzymasz zaświadczenie o stanie posiadania akcji Quercus TFI

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo