Plan pracy szkoły. I. Wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów wykorzystanych do sporządzenia planu pracy szkoły:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan pracy szkoły. I. Wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów wykorzystanych do sporządzenia planu pracy szkoły:"

Transkrypt

1 Zostawiwszy sprawy programowe na łasce losu, prowadzimy do skutków, za które będziemy odpowiedzialni tak samo, jak za konsekwencje choćby najbardziej energicznych działań. D.F.Walker, J.F.Soltis Plan pracy szkoły I. Wykaz podstawowych aktów prawnych i dokumentów wykorzystanych do sporządzenia planu pracy szkoły: 1. Statut szkoły. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa 2013/ Kalendarz roku szkolnego ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej. 5. Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty do realizacji w roku szkolnym 2013/ Informacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 2012/2013 przekazane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2013 roku protokół nr 1/2013/ Uogólnione wnioski z pracy szkoły 2012/2013 przekazane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 czerwca 2013 roku protokół nr 14/2012/ Zalecenia organów i instytucji kontrolujących. II. Cele sporządzania planu pracy szkoły. 1. Udział całej społeczności szkolnej w planowaniu pracy szkoły; 2. Oddolne inicjowanie zmian i działań; 3. Doskonalenie się i rozwój poprzez poszukiwanie i wdrażanie coraz skuteczniejszych sposobów działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych, prowadzących do rozwoju uczniów i słuchaczy;

2 4. Planowanie zmian wypracowanych w efekcie uruchamiania i wykorzystywania procesów uczenia się organizacji, przyrostu skumulowanej wiedzy i umiejętności od razu wdrażanych do praktyki i przez nią weryfikowanych, korygowanych, modyfikowanych i ulepszanych - uczenie się przez działanie i działanie z jednoczesnym uczniem się ; 5. Dbałość o dobro uczniów, słuchaczy i innych odbiorców usług edukacyjnych; 6. Wysoki poziom spełniania oczekiwań klientów szkoły; 7. Nieustanne prowadzenie monitoringu i ewaluacji zaplanowanych działań m.in. poprzez autodiagnozę, autoanalizę, autorefleksję i samoocenę; 8. Rozszerzona możliwość kreowania własnej przedsiębiorczości przez uczniów i słuchaczy; 9. Zwiększenie siły konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych. III. Wykaz kadry kierowniczej szkoły i ogólny zakres odpowiedzialności: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Ogólny zakres odpowiedzialności 1. Grażyna Wiktoria Citko Za bieżące kierowanie i funkcjonowanie szkoły 2. Bożena Arcimienko Wicedyrektor Wicedyrektor szkoły pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce i odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za realizację zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły, a w szczególności za sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Ponadto organizuje i nadzoruje praktyczną naukę zawodu technik elektroradiolog 3. Ewa Czyżewska Kierownik Szkolenia Praktycznego kierownik szkolenia praktycznego organizuje i nadzoruje praktyczną naukę zawodu dla co najmniej dwóch zawodów kształconych w szkole (technik farmaceutyczny, opiekun medyczny). Przewodniczy zespołowi przedmiotowemu. 4. Joanna Kondratowicz Kierownik kierownik szkolenia praktycznego

3 Szkolenia Praktycznego 5. Jolanta Kamińska Kierownik Szkolenia Praktycznego organizuje i nadzoruje praktyczną naukę zawodu dla co najmniej trzech zawodów kształconych w szkole (technik masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy). Przewodniczy zespołowi przedmiotowemu. kierownik szkolenia praktycznego organizuje i nadzoruje praktyczną naukę zawodu dla co najmniej trzech zawodów kształconych w szkole (technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna). Przewodniczy zespołowi przedmiotowemu. Szczegółowy zakres przydzielonych zadań i obowiązków jest zawarty w statucie szkoły i wynika z obowiązujących aktów prawnych. IV. Plan nadzoru pedagogicznego załącznik nr 1. V. Kalendarz roku szkolnego: Lp. Data 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2013r 2. Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2013r 3. Ferie zimowe 27 stycznia 9 lutego 2014r 4. Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia 2014r 5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 27 czerwca 2014r 8. Ferie letnie 28 czerwca 2014r 31 sierpnia 2014r

4 9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 7 stycznia 2014 r 2 maja 2014r 20 czerwca 2014 r Dzień egzaminu etap pisemny, w przypadku egzaminu na wszystkich kierunkach w jednym dniu, 1. Terminy praktyk zawodowych. Lp. Kierunek kształcenia Forma kształcenia Semestr Termin praktyki 1. Technik farmaceutyczny 2. Asystentka stomatologiczna stacjonarna IV ostatnie 4 tygodnie zajęć wieczorowa II ostatnie 4 tygodnie zajęć 3. Technik masażysta stacjonarna IV ostatnie 4 tygodnie zajęć 4. Technik masażysta stacjonarna II ostatnie 2 tygodnie zajęć 5. Technik masażysta wieczorowa IV ostatnie 4 tygodnie zajęć 6. Technik masażysta wieczorowa II ostatnie 2 tygodnie zajęć 7. Dietetyk stacjonarna IV ostatnie 4 tygodnie zajęć 8. Opiekun medyczny zaoczna II ostatnie 4 tygodnie zajęć 9. Higienistka stomatologiczna stacjonarna IV ostatnie 4 tygodnie zajęć 10. Terapeuta zajęciowy stacjonarna IV ostatnie 4 tygodnie zajęć

5 11. Terapeuta zajęciowy stacjonarna II ostatnie 2 tygodnie zajęć VII. Przydział wychowawstw: Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Kierunek kształcenia 1. Edyta Szczęsna Technik masażysta - I b 2. Krzysztof Cis Technik masażysta I a 2. Ewa Rakowicz Technik masażysta I forma wieczorowa 4. Marek Bohdziel Technik masażysta II 5. Piotr Bitdorf Technik masażysta II forma wieczorowa 6. Iwona Adamiuk Technik elektroradiolog I 7. Artur Sacharczuk Technik elektroradiolog II 8. Joanna Kondratowicz Dietetyk I zimowy 9. Julia Birycka Dietetyk II 10. Halina Stankiewicz Higienistka stomatologiczna I 11. Ewa Kozłowska Higienistka stomatologiczna II 12. Maria Filimoniuk Opiekun medyczny forma zaoczna 13. Elżbieta Tomaszuk Technik farmaceutyczny I b 14. Marta Bazylewicz Technik farmaceutyczny I a 15. Mariola Jankiewicz Technik farmaceutyczny II a 16. Tomasz Domaniewski Technik farmaceutyczny II b 17. Agnieszka Maleszkiewicz Technik dentystyczny I 18. Agnieszka Dworakowska Technik dentystyczny - II 19. Małgorzata Mikołajewska Asystentka stomatologiczna forma wieczorowa 20. Aneta Oświecińska Terapeuta zajęciowy I

6 21. Aneta Oświecińska Terapeuta zajęciowy II VIII. Wykaz opiekunów pracowni szkolnych: Budynek szkoły na ul. Czackiego 8 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa sali pracowni - numer 1. Józef Czaczkowski Sala gimnastyczna, siłownia i zaplecze 2. Małgorzata Mikołajewska Sala komputerowa 3. Joanna Bazan-Krepska Pracownia elektroradiologii ( 10) 4. Renata Paruk Pracownia elektroradiologii EKG (14) 5. Anna Bratos Pracownia (5) 6. Aneta Oświecińska Sala nr 26 Budynek szkoły na ul. Mickiewicza 2B Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa sali pracowni numer 1. Elżbieta Tomaszuk Sala wykładowa, pracownia TPL i boks 2. Marta Bazylewicz Pracownia TPL nr 2 3. Elżbieta Matysiuk Sala ćwiczeń dietetyka 4. Tomasz Domaniewski Pracownia chemiczna, pokój wagowy 5. Ewa Kozłowska Gabinet dentystyczny 6. Jerzy Szczurko, Katarzyna Jankowska Pracownie techniki dentystycznej Budynek szkoły na ul. Warszawska 27 A Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa sali pracowni numer 1. Edyta Szczęsna Pracownia masażu (9)

7 2. Marek Bohdziel Pracownia masażu (11) 2. Julia Birycka Sala nr 3 3. Mariola Jankiewicz Sala wykładowa nr 5 4. Piotr Bitdorf Sala anatomii Edyta Szczęsna Pracownia (8) 6. Iwona Adamiuk Sala wykładowa Renata Kobać, Małgorzata Dąbrowska Biblioteka szkolna IX. Przydział dodatkowych zadań nauczycielom: Dostępne w szkole wersja papierowa X. Zadania zaplanowane do realizacji: Lp. Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 1. Rozpoczęcie roku szkolnego Spotkania wychowawców z uczniami i słuchaczami 2 wrzesień Wychowawcy dyrektor 2. Dzień Edukacji Narodowej Spotkanie pracowników szkoły Październik Samorząd Uczniów i Słuchaczy 3. Rozdanie indeksów Uroczyste rozdanie indeksów, Październik listopad Samorząd Uczniów i Słuchaczy 4. Dyskoteka integracyjna Impreza otrzęsinowa Październik listopad Samorząd Uczniów i Słuchaczy 5. Spotkania wigilijne Uroczyste spotkania opłatkowe Grudzień Wicedyrektor Samorząd Uczniów i Słuchaczy 6. Egzaminy próbne Organizacja i przeprowadzenie egzaminów próbnych Luty - marzec Kierownicy szkolenia praktycznego

8 7. Promocja szkoły w środowisku Targi edukacyjne, Wyjścia do szkół, Listopad maj Wicedyrektor i Kierownicy szkolenia praktycznego Udział w festynach miejskich Prezentacje kierunków kształcenia 8. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Organizacja i przeprowadzenie egzaminów Maj - Czerwiec Dyrektor 9. Zakończenie roku szkolnego Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły Czerwiec Wicedyrektor Dyrektor 10. Rekrutacja uczniów Sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie rekrutacji 11. Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów absolwentom Ostatni tydzień sierpnia Ostatni dzień sierpnia Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły Wicedyrektor Dyrektor 12. Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły Analiza przyczyn absencji na lekcjach wychowania fizycznego (ankieta skierowana do uczniów lat II) listopad grudzień Wicedyrektor zespół 13. Badanie osiągnięć Raport edukacyjnych uczniów Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkoły - wszystkie egzaminowane grupy zawodami Do 15 listopada 2013 Wicedyrektor, Kierownicy szkolenia praktycznego 14. Sprawozdanie Styczeń 2014, Wicedyrektor, Analiza wyników nauczania i frekwencji Czerwiec 2014 Kierownicy szkolenia

9 15. Analiza wyników egzaminów próbnych Kwiecień 2014 praktycznego XI. Zadania zaplanowane do realizacji z programu wychowawczego szkoły- załącznik nr 2. XII. Zadania zaplanowane do realizacji z programu profilaktyki szkoły- załącznik nr 3. XIII. Plan pracy Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2013/2014. Cele: 1.Realizacja kompetencji Rady Pedagogicznej wynikających z zapisów norm prawnych 2.Funkcjonowanie zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. Terminarz i tematyka spotkań: Lp. Temat Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1. Szkolenia Rady Pedagogicznej Zgodnie z planem pracy Lidera WDN Lider WDN 2. Informacja o zmianach w prawie dotyczącym oświaty Na zebraniach Rady 3. Organizacja roku szkolnego 2013/2014 Przedstawienie planu pracy szkoły, planu nadzoru pedagogicznego, itp. i przyjęcie do realizacji 5. Opiniowanie projektu planu budżetowego szkoły na rok Zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy po I semestrze Ostatni tydzień sierpnia 2013 r. Do 15 września 2013r Zgodnie z terminami Organu Prowadzącego Styczeń 2014 r. 7. Podsumowanie pracy za I Do 15 lutego 2014r.

10 semestr. Przyjęcie do realizacji zmian w planie pracy w II semestrze. 8. Informacja o powołanych zespołach do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i organizacja ich pracy. Zgodnie terminami OKE. z 10. Zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania po II semestrze uczniów i słuchaczy kończących szkołę. Czerwiec 2014 r. 11. Zatwierdzanie wyników klasyfikowania i promowania po II semestrze pozostałych uczniów i słuchaczy. Czerwiec 2014 r. 12. Podsumowanie pracy za II semestr. Koniec czerwca 2014 r. XIV. Inne zadania do realizacji. Lp. Temat Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji 1. Organizacja egzaminów: - klasyfikacyjnych; - poprawkowych; - sprawdzających. Zgodnie z ustaleniami z Rad Pedagogicznych 2. Zadania związane z systemem egzaminów zewnętrznych: - terminy egzaminów; Zgodnie z terminami CKE i OKE Kierownicy szkolenia praktycznego

11 - daty składania deklaracji przez uczniów słuchaczy; - daty powoływania komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie egzaminów; - inne terminy wyznaczone przez komisje egzaminacyjne; -terminy związane z przygotowaniem uczniów do egzaminów próbnych. 3. Inne zadania związane z polityką kadrową: - zawierania umów z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; - zawieranie umów o praktyczną naukę zawodu i praktyki; - ruch służbowy (rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami zawodowymi). Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i potrzebami szkoły. Kierownicy szkolenia praktycznego Kierownicy szkolenia praktycznego Kierownicy szkolenia praktycznego i 4. Kontrola zarządcza Zgodnie z planem kontroli Osoby wskazane w planie kontroli 5. Działania związane z awansem nauczycieli 6. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy Wg. potrzeb zgodnie z zapisami norm prawnych Wg. potrzeb zgodnie z zapisami norm prawnych Opiekunowie nauczycieli Zgodnie z zakresami obowiązków pracowników

12 7. Przegląd szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki Ostatni tydzień sierpnia. Wicedyrektor szkoły 8. Przeglądy budowlane kwiecień Kierownik gospodarczy szkoły 9. Przygotowywania sprawozdań, raportów i informacji. Wg. potrzeb zgodnie z zapisami norm prawnych Zgodnie z zakresami obowiązków pracowników 10. Promocja szkoły: - wydanie folderu, informatora Wicedyrektor, Dyrektor - terminy rekrutacji w kolejnym roku szkolnym; 11. Przekazanie uczniom i słuchaczom szkoły wymagań edukacyjnych i zasad oceniania oraz zapoznanie z koncepcją pracy szkoły, programem wychowawczym, profilaktyki i innymi dokumentami szkolnymi Zgodnie z Zarządzeniem Podlaskiego Kuratora Oświaty Do 20 września i 15 lutego Wicedyrektor i nauczyciele poszczególnych przedmiotów 12. Skompletowanie wszystkich załączników do planu pracy 30 września 2013r. Wicedyrektor szkoły XV. Przydział godzin z poszczególnych przedmiotów nauczycielom zawiera arkusz organizacji szkoły. XVI. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji dodatkowych godzin w zawiązku z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

13 XVII. Zasady organizacyjne planowania pracy: PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 A. Nauczyciele przedmiotu opracowują plany pracy i przedmiotowe systemy oceniania - w terminie do dnia r. na semestr I w danym roku szkolnym i w terminie do dnia na semestr II w danym roku szkolnym - wg wzoru: P L A N PRACY DYDAKTYCZNEJ Typ szkoły: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Zawód: np. Technik elektroradiolog [321103] Przedmiot:... Klasa: I Semestr: I Liczba godzin w tygodniu: Nr programu nauczania: np. SP1OZ... Rok szkolny: 2013/2014 Nauczyciel:

14 Rozkład materiału Dział programowy: Temat zajęć Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. Poziomy wymagań programowych Kategoria taksonomiczna celu Materiał kształcenia Uwagi Oraz załącznik plan realizacji zajęć

15 B. Samorząd Uczniów i Słuchaczy opracowuje plan pracy - w terminie do dnia r. na cały rok szkolny wg wzoru: Plan pracy Samorządu Uczniów i Słuchaczy na rok szkolny 2013/2014 Cele: Lp. Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Podpis Przewodniczącego i Opiekuna Samorządu C. Zespoły zadaniowe Rady Pedagogicznej Szkoły opracowują plany pracy - w terminie do dnia r. na cały rok szkolny wg wzoru: Plan pracy. na rok szkolny 2013/2014 Cele: Lp. Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Podpis Przewodniczącego Zespołu

16 D. Biblioteka szkolna opracowuje plan pracy - w terminie do dnia r. na cały rok szkolny wg wzoru: Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2013/2014 Cele: Lp. Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Podpis osób sporządzających plan E. Lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli opracowuje plan pracy - w terminie do dnia r. na cały rok szkolny wg wzoru: Plan pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2013/2014 Imię i nazwisko Lidera WDN Cele: Lp. Zadanie Forma realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Podpis Lidera WDN

17 XVIII. Wszystkie plany pracy w terminie wskazanym powyżej są przekazywane Wicedyrektorowi Szkoły i stanowią załącznik do Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014. XIX. Plan pracy został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2013/2014 z 12 września 2013 roku. Przewodniczący Rady Pedagogicznej

18 Załączniki: 1. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2013/ Zadania zaplanowane do realizacji z programu wychowawczego szkoły. 3. Zadania zaplanowane do realizacji z programu profilaktyki szkoły. 4. Plan pracy Samorządu Uczniów i Słuchaczy na rok szkolny 2013/ Plany pracy Komisji Przedmiotowych na rok szkolny 2013/ Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szkolny 2013/ Plan pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2013/2014.

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU. ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU ul. Zamkowa 6 Tel/fax (034) 317-22-31, 317-36-90 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KŁOBUCKU Obowiązujące akty prawne na podstawie których statut został opracowany:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania

Bardziej szczegółowo

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity)

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.jana Pawła II w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2013/2014 To,co mogę uczynić, jest tylko kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KONINIE Podstawa prawna statutu: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo