Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Opiekun medyczny. Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Opiekun medyczny. Polska"

Transkrypt

1 Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych Wykaz szkoleń Opiekun medyczny Polska Łódź 2008

2 Authors: Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Kazimierz Kubiak Niniejsze opracowanie przygotowane zostało w ramach projektu: Gearing Adult Education Towards Occupational Mobility (GATOM). Koordynacja projektu: Projekt finansowany przez: Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Opracowanie odzwierciedla poglądy wyłącznie autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystywanie informacji w nim zawartych. Niniejsza opracowanie przygotowane zostało z należytą starannością. Koordynator projektu oraz zespół badawczy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za błędy w druku lub inne niedoskonałości oraz potencjalne szkody będące ich konsekwencją.

3 Działania edukacyjne/szkoleniowe dla dorosłych Kucharz Polska I Spis treści WSTĘP... 1 OPIEKUN MEDYCZNY... 2

4

5 Działania edukacyjne/szkoleniowe dla dorosłych Kucharz Polska 1 Wstęp Charakterystyczną cechą współczesnego świata pracy oraz związanych z nim ścieżek kariery są coraz częstsze zmiany zawodu. Dynamiczny rynek pracy zmusza pracowników by przystosowywali się do jego potrzeb oraz poszukiwali i podejmowali zatrudnienie w zawodach, które nie są związane z ich wcześniejszym wykształceniem. Aby zapełnić wolne miejsca pracy oraz zmniejszyć niedobór kwalifikacji, pracodawcy muszą z kolei polegać na pracownikach, których kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie do końca wpisują się w oczekiwany profil stanowiska. Skuteczna zmiana pracy wymaga jednak inwestycji w przekwalifikowanie i odpowiednich działań, które je umożliwią. W konsekwencji, potrzebne są programy kształcenia dorosłych adresowane do osób zamierzających wykonywać pracę niekoniecznie zgodną z zawodem, do którego byli wcześniej przygotowani. Kursy te muszą spełniać wymagania inne od tych mających zastosowanie w przypadku wcześniejszej edukacji i uwzględniać specyfikę danej grupy docelowej (np. w kontekście czasu szkolenia, harmonogramu, kosztów itp.). W szczególności odnosi się to osób pracujących, które jednocześnie przygotowują się do zmiany zawodu. Pośród różnorodnych dostępnych ofert kształcenia zawodowego dorosłych istnieją instrumenty szkoleniowe, które w kontekście zmiany zawodu lepiej od innych odpowiadają potrzebom kwalifikacyjnym. Niniejszy wykaz ma za zadanie wskazać kursy szkoleniowe uznane za odpowiednie zwłaszcza dla osób pragnących rozwijać swój potencjał kompetencji z myślą o możliwości rozpoczęcia nowej kariery jako Opiekun medyczny. Prezentowane inicjatywy nie stanowią pełnej listy dostępnych działań szkoleniowych umożliwiających zdobycie danych kwalifikacji. Zostały one wybrane w oparciu o następujące kryteria: Szkolenie umożliwia zdobycie szerokich i przydatnych w praktyce w danym zawodzie kwalifikacji, może być ukończone w rozsądnym wymiarze czasu oraz pozwala godzić je z normalnymi obowiązkami zawodowymi (np. zajęcia wieczorowe, weekendowe). Szkolenie charakteryzuje się dużą dostępnością, w kontekście lokalizacji, warunków uczestnictwa (np. wymagań dot. wcześniejszej wiedzy) oraz kosztów. Na kolejnych stronach zaprezentowane zostały przydatne informacje na temat wybranych działań szkoleniowych np. krótki opis programu i metod nauczania, czas trwania, koszt, jak również informacje kontaktowe do instytucji oferującej szkolenie. W ten sposób, zamierza się pomóc osobom indywidualnym jak i pracodawcom w znalezieniu programu odpowiedniego dla zdobycia kwalifikacji istotnych z punktu widzenia zmiany zawodu.

6 2 Adult Education/Training Measures <Health sector> <Poland> Opiekun medyczny Opis działania Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny podlega ściśle określonym rygorom co do treści i czasu trwania nauki zawodu. Kształcenie na podbudowie liceum prowadzone jest dla młodzieży w formie stacjonarnej oraz dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej. Nie prowadzi się kursów uprawniających do używania tytułu oraz pracy w szpitalach w zawodzie Opiekuna Medycznego. Czas nauki trwa 1 rok ( 2 semestry). Dla młodzieży (do 24 roku życia) Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania wynosi : 1. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii - 3 godz. tygodniowo 2. Anatomia, fizjologia i patologia - 3 godz. tygodniowo 3. Zdrowie publiczne - 4 godz. tygodniowo 4. Pracownia zabiegów higienicznych - 5 godz. tygodniowo 5. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną - 3 godz. tygodniowo 6. Podstawy prawa i ekonomiki - 1 godz. tygodniowo 7. Zajęcia praktyczne - 6 godz. tygodniowo Razem - 28 godzin tygodniowo plus praktyka zawodowa 6 tygodni x 35 godzin Dla dorosłych Nauka stacjonarna: 1. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii - 2 godz. tygodniowo 2. Anatomia, fizjologia, patologia - 2 godz. tygodniowo 3. Zdrowie publiczne - 3 godz. tygodniowo 4. Pracownia zabiegów higienicznych - 4 godz. tygodniowo 5. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną - 2 godz. tygodniowo 6. Podstawy prawa i ekonomiki - 1 godz. tygodniowo 7. Zajęcia praktyczne - 4,5 godz. tygodniowo Nauka zaoczna: 1. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii - 41 godzin rocznie 2. Anatomia, fizjologia, patologia - 41 godzin rocznie 3. Zdrowie publiczne - 54 godziny rocznie 4. Pracownia zabiegów higienicznych - 68 godzin rocznie 5. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną - 41 godzin rocznie 6. Podstawy prawa i ekonomiki - 14 godzin rocznie 7. Zajęcia praktyczne - 82 godziny rocznie We wszystkich formach nauczania przewidziane są zajęcia teoretyczne, ćwiczenia, ćwiczenia sytuacyjne, korzystanie z pomocy komputerów oraz zajęcia praktyczne i placówkach służby zdrowia.

7 Działania edukacyjne/szkoleniowe dla dorosłych Kucharz Polska 3 Grupa docelowa Młodzież chcąca zdobyć nowy zawód, dorośli z zamiarem przekwalifikowania, zagrożeni likwidacją ich miejsc pracy, bezrobotni. Nauka w systemie rocznym dostępna jest dla osób, które ukończyły liceum (osoby, które ukończyły gimnazjum mogą korzystać z nauki w systemie dwuletnim). Szkoły i ośrodki będące jednostkami publicznymi oraz szkoły i ośrodki szkoleniowe niepubliczne z zasady udostępniają naukę niezależnie od miejsca zamieszkania słuchacza. Czas trwania działania Nauka trwa jeden 1 rok i rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego lub wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego. Certyfikaty Absolwenci otrzymują Dyplom Opiekuna Medycznego uprawniający do podejmowania pracy zawodowej w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej i domach prywatnych. Legitymujący się takim dyplomem, może zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o umożliwienie złożenia egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje upoważniające do podejmowania pracy na terenie całej (tzw. Suplement EUROPASS ). Koszt uczestnictwa Nauka w szkołach i instytucjach publicznych jest bezpłatna. Prywatne instytucje kształcące w zawodzie opiekun społeczny pobierają opłaty : wpisowe od 50 zł do 120 zł oraz czesne od 840 zł do 1700 złotych za cały okres nauki. Dane kontaktowe 1. Zaoczna Policealna Szkoła Służb Społecznych Medyczne Studium Zawodowe, ul. Grunwaldzka 2; Wrocław, tel , 2. Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Boenigka 9, Olsztyn, tel Szkoła policealna kształcąca osoby dorosłe pracujące lub chcące zdobyć nowy zawód w systemie stacjonarnym i zaocznym. Nauka jest bezpłatna i trwa 1 rok. Szkoła wydaje dyplomy oraz świadectwa Europass potwierdzające kwalifikacje uznawane w UE. Kształcenie udostępnione dla zainteresowanych z całego kraju. 3. Zaoczne Policealne Studium Opiekunów Medycznych KADRA, Plac Orląt Lwowskich 20E, Wrocław, tel , Nauka trwa 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i w niedzielę, co 2 tygodnie. Nauka kończy się egzaminem dyplomowym z przygotowania zawodowego. Szkoła jest także Ośrodkiem Egzaminacyjnym. Wpisowe 50 zł oraz czesne 130 złotych miesięcznie tak w systemie rocznym jak i dwuletnim. Słuchacze z całego kraju.

8 4 Adult Education/Training Measures <Health sector> <Poland> 4. Prywatne Technikum Zawodowe, ul. Królowej Jadwigi 12, Dąbrowa Górnicza, tel ; roczny system kształcenia na podbudowie liceum, opłata 420 złotych za semestr, kształcenie odbywa się w systemie zaocznym w formie zjazdów sobota-niedziela lub tylko w sobotę. Absolwent otrzymuje dyplom-certyfikat opiekuna medycznego. 5. Zespól Policealnych Szkół Medycznych, ul. Świętojerska 9, Warszawa, tel Nauka jest bezpłatna i trwa 1 rok. Absolwenci otrzymują certyfikat dyplom opiekuna medycznego, brak ograniczeń co do miejsca zamieszkania słuchacza. 6. Wojewódzki Zespól Szkół Policealnych, ul. Kalwaryjska 3; Wejherowo, tel , Zawód można uzyskać ucząc się w systemie zaocznym lub dziennym w okresie 1 roku kształcenia lub w systemie dwuletnim. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego oraz mają możliwość uzyskania EUROPASS. Nauka jest bezpłatna. Brak ograniczeń geograficznych. 7. Policealna Szkoła Pracowników Służb Medycznych i Społecznych, Osiedle Teatralne 4a, Kraków Nowa Huta, tel , Nauka jest bezpłatna, w systemie zaocznym, spotkania dwudniowe dwa razy w miesiącu. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. Nie ma ograniczeń geograficznych dla słuchaczy. 8. Szkoła Policealna nr.7, Kaszubska 13, Kalisz, tel ; szkoła oferuje bezpłatny roczny cykl kształcenia w systemie dziennym dla osób młodych i dorosłych. Absolwent otrzymuje dyplom, tytuł i uprawnienia opiekuna medycznego Brak ograniczeń geograficznych dla słuchaczy. 9. Medyczna Szkoła Policealna, ul. Kosynierów Gdyńskich 17, Grudziądz; tel , roczny okres nauczania w systemie dziennym dla osób z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nauka jest bezpłatna. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego 10. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Rapackiego 1, Jawor tel , policealna szkoła zawodowa kształcąca bezpłatnie w systemie dziennym. Czas trwania nauki 1 rok. Odsługuje region dolnośląski. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. 11. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Dowgielewiczowej 5, Gorzów Wielkopolski, tel Szkoła jest uczelnia bezpłatną, kształci w systemie jedno i dwuletnim. Dysponuje Domem Słuchacz umożliwiającym zakwaterowanie osób zamiejscowych. Prowadzi wymianę praktyk zawodowych z Norwegią. Absolwenci otrzymują tytuł opiekuna medycznego. 12. Zespól Medycznych Szkół Policealnych, ul. Szpitalna 10, Przasnysz; tel , Nauka bezpłatna w rocznym systemie kształcenia, dziennym i zaocznym. Szkoła dysponuje internatem dla słuchaczy zamiejscowych. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego.

9 Działania edukacyjne/szkoleniowe dla dorosłych Kucharz Polska Szkoła Policealna, ul. Saperów 14 e, Elbląg, telefax , Szkoła kształci dorosłych w systemie zaocznym i dziennym. Wpisowe 50 złotych. Nauka bezpłatna. Szkoła prowadzi zajęcia z języka angielskiego. 14. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Grójcu, Nowa Wieś 70 b, Warka, tel , Nauka zawodu jest bezpłatna, trwa 1 rok, prowadzona jest w systemie zaocznym dla osób pochodzących z powiatu grójeckiego i Województwa Mazowieckiego. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. 15. Szkoła Policealna nr.1, ul. Czackiego 8, Białystok; tel Szkoła kształci osoby dorosłe, bezpłatnie, w systemie zaocznym. Czas trwania nauki 1 rok. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. Z kształcenia mogą korzystać mieszkańcy Województwa Podlaskiego. 16. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Krynskiego 10, Łuków, tel , Szkoła publiczna ponadgimnazjalna i policealna kształcąca młodzież w systemie dziennym. Organem prowadzącym Medyczne Studium Zawodowe jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Zajęcia prowadzone są w cyklu jedno- i dwuletnim. Studium prowadzi internat dla młodzieży z terenu województwa mieszkającej poza terenem szkoły. Absolwenci uzyskują tytuł opiekuna medycznego. 17. Policealne Studium Towarzystwa Edukacji Bankowej, Al. Niepodległosci 2, Poznań; tel , Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. Nauka jest dostępna także w Katowicach, Lesznie, Opolu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Gdańsku, Kędzierzynie Koźlu, Słupsku, Zamościu, Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Pile, Raciborzu, Wałbrzychu,, Chełmie, Gliwicach Jeleniej Górze, Nowym Sączu, Zielonej Górze, Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Legnicy, Rybniku, Szczecinie i Żorach. 18. Szkoła Policealna nr.1, ul. Piekarska 18, Bytom, tel Nauka w systemie zaocznym i wieczorowym trwa 1 rok. Absolwenci otrzymują tytuł opiekuna medycznego. Nie obowiązują ograniczenia geograficzne pochodzenia słuchaczy. 19. Centrum Kształcenia Pracowników Służb Medycznych, ul. Legionów 124, Skarzysko-Kamienna; tel Nauka jest bezpłatna i trwa 1 rok lub 2 lata. Nie ma ograniczeń w kształceniu osób spoza Województwa Świętokrzyskiego. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. 20. Medyczne Studium Zawodowe. Ul. Mickiewicza 29, Puławy, tel Wojewódzki Zespół Szkól Policealnych, ul. Bałtycka 29, Słupsk, tel Nauka jest bezpłatna i trwa 1 rok w systemie dziennym i zaocznym. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. Propozycja nauki kierowana jest do osób z terenu Województwa Pomorskiego

10 6 Adult Education/Training Measures <Health sector> <Poland> 22. Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, Al. Gen.Józefa Hallera 17, Gdańsk, tel Nauka jest bezpłatna, trwa 1 rok w systemie dziennym lub zaocznym. Oferta jest skierowana do mieszkańców województwa. Absolwenci otrzymuja dyplom opiekuna medycznego. 23. Policealna Szkoła dla Dorosłych, ul. Piastowska 26, Prudnik, Roczny system kształcenia w systemie dziennym i zaocznym. Szkoła jest bezpłatna. Jej oferta skierowana jest dla mieszkańców Województwa Opolskiego. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. 24. Policealna Szkoła Samorządu Województwa Łódzkiego, ul. Ułańska 2, Łowicz, tel Szkoła proponuje kształcenie w systemie stacjonarnym dla młodzieży. Nie dokonano naboru - brak chętnych. 25. Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej - Medyczne Studium Zawodowe, ul. Smarzewskiego 99, Poznań, tel , Roczny cykl nauki w systemie dziennym i zaocznym dla osób z Województwa Wielkopolskiego. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. 26. Medyczno Społeczna Szkoła Policealna, ul. Grunwaldzka 48, Lubliniec, tel , Czas trwania nauki 1 rok w systemie dziennym dla młodzieży z terenu Lublińca i Województwa Śląskiego. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. 27. Medyczne Studium Zawodowe, ul. Mieszka I nr.27, Gniezno, telefax , Szkoła oferuje naukę w systemie dziennym dla osób do 24 roku życia. Czas trwania nauki 1 rok. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego. 28. Policealna Szkoła Służb Medycznych, ul. św. Katarzyny 1, Nowy Targ, tel , Nauka jest płatana: wpisowe wynosi 120 złotych, czesne 200 złotych na miesiąc. Nauka trwa 1 rok w systemie dziennym i zaocznym (zajęcia dwa dni w tygodniu). Szkoła przyjmuje chętnych do zdobycia zawodu nie stosując ograniczeń regionalnych. Absolwenci otrzymują dyplom opiekuna medycznego.

Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Kucharz. Polska

Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych. Wykaz szkoleń Kucharz. Polska Przegląd działań edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych Wykaz szkoleń Kucharz Polska Łódź 2008 Authors: Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI Społeczna Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie

Publikacja dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie Warszawa 2003 Informator zawiera niezbędne informacje dla kandydatów na studia wyższe w RP. Są tu zamieszczone informacje nt. systemu kształcenia w Polsce, warunkach stypendialnych dla studentów polonijnych,

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej 2 Spis treści Pośrednictwo pracy... Eures, Eures-T Beskydy... Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa... Klub pracy... Szkolenia... Pożyczka szkoleniowa... Staże zawodowe... Praktyka absolwencka...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim Fundusze unijne dla szkół zawodowych W T Y

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Analiza ofert

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI

ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DO EUROPEJSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI RAPORT REFERENCYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Raport referencyjny ODNIESIENIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2003 r. kształceniem obowiązkowym było objętych 175 211 uczniów. Urzędowym językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

IMPROVING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE LABOUR MARKET FOR

IMPROVING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE LABOUR MARKET FOR PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LDV PROJEKTY PARTNERSKIE IMPROVING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN THE LABOUR MARKET FOR MARGINALISED COMMUNITIES PORADNICTWO ZAWODOWE I PRACTICE FIRMS RAPORT DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo