PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2009 roku (po zmianie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2009 roku (po zmianie)"

Transkrypt

1 Lp. Nazwa szkolenia Zakres przedmiotowy szkolenia 1 Umiejętność aktywnego poszukiwania pracy Klub Pracy 2 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera PLAN SZKOLEŃ dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy do realizacji w 2009 roku (po zmianie) Witaj w Klubie Pracy, Metody pracy w Klubie Pracy, Reakcje na utratę pracy, Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia, Odkrywanie własnych umiejętności i moŝliwości, Bilans moŝliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych, Rynek pracy, Własna firma. Czy ja się do tego nadaję?, Twój plan działania, Dokumenty aplikacyjne, Umiejętności interpersonalne, Asertywność w poszukiwaniu pracy, Znajdowanie ofert pracy, Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, Rozmowa telefoniczna z pracodawcą, Rozmowa kwalifikacyjna, Realizacja planów, Nowa praca, Zakończenie szkolenia Program szkolenia jest zatwierdzony przez MPIPS -organizowanie i prowadzenie sprzedaŝy, -obsługa kasy fiskalnej, -urządzenia wspomagające system sprzedaŝy (czytnik kodów kreskowych, współpraca kasy z waga, terminale płatnicze itp.), -podstawy obsługi komputera Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania szkoleń w godzinach I kw II kw III kw IV kw ( 55 h) Liczba miejsc dla uczestników szkoleń 10 edycji po 14 osób tj. 140 Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Osoby, które chcą aktywnie poszukiwać pracy, lecz nie znają metod ułatwiających jej otrzymanie oraz osoby o zaniŝonej motywacji do poszukiwania pracy. Szkolenie to jest przeznaczone w szczególności dla osób, które: nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, brakuje im motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniu w jej poszukiwaniu, powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. 15 ukończona szkoła podstawowa lub zasadnicza zawodowa - osoby wskazane przez doradcę zawodowego, które przeszły proces doradczy lub opracowały IPD. 3 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) Kurs powinien być prowadzony według zaleceń ujętych w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa (145 jednostek szkol.) 12 ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową, ukończyli 18 rok Ŝycia, posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.

2 4 Operator koparkoładowarki kl. III 5 Kurs przedsiębiorczości własna firma Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118, poz. 1263) 1. Tworzenie przedsiębiorstwa: początek czyli pomysł, wybór rodzaju działalności, rozpoznanie rynku 2. Zarządzanie firmą 3. Marketing w małej firmie 4.Dokumentacja księgowa i uproszczona ewidencja księgowa, rodzaje form opodatkowania, sposób wyliczenia podatku 5. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 6. Procedura zakładania firmy krok po kroku / w tym praktyczne wypełnianie druków/ 8. Plan Przedsięwzięcia Biznes Plan (202 h) (50 h) ukończone 18 lat, ukończona co najmniej szkoła podstawowa, preferowane prawo jazdy kat. B zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie operatora koparkoładowarki, brak doświadczenia zawodowego staŝu przy obsłudze technicznoeksploatacyjnej maszyny. Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, które będą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym (z egzaminem UDT) 7 Kurs podstawowy dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy Ramowy program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Program szkolenia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1269) w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (68 h) ( 34,5 h ) 12 ukończona co najmniej szkoła podstawowa, ukończone 18 lat, preferowane prawo jazdy kat. B brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia, orzeczenie psychologiczne. 15 posiadanie prawa jazdy kat. C

3 8 Fryzjer stylista kurs doskonalący 9 Bukieciarstwo i aranŝacje roślinne z artystycznym pakowaniem towaru - Analiza technik strzyŝenia z uwzględnieniem doboru cięcia - cieniowanie - przerzedzanie (zdejmowanie objętości z końcówek włosów) - punktowanie, stopniowanie - strzyŝenie damskie (podstawy), strzyŝenie męskie (podstawy) - strzyŝenie maszynką elektryczną - prostowanie włosów - farbowanie całej głowy, farbowanie odrostów - balayage, pasemka, kontrasty - upięcia i stylizacje wieczorowe włosów -wykonywanie dekoracji i kompozycji kwiatowych -bukiety okolicznościowe -pakowanie towaru Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem zawodowym fryzjer jednocześnie posiadających minimum 2 letnią przerwę w wykonywaniu zawodu, lub dla osób posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu fryzjer, cechujące się zdolnościami manualnymi, wyobraźnią i myśleniem twórczym, posiadającymi pewne nabyte umiejętności. minimum podstawowe wykształcenie, zdolności manualne 10 Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych - nabycie umiejętność identyfikacji projektów moŝliwych do finansowania z Funduszy Europejskich, - nabycie praktycznych umiejętności konstruowania projektu unijnego i pisania wniosku aplikacyjnego, jak równieŝ dostosowania pomysłów na projekty do specyfiki wniosku aplikacyjnego, - poznanie narzędzi i technik umoŝliwiających opracowanie skutecznego i przekonywującego projektu/wniosku, - poznanie zasad oceny wniosków i metod, stosowanych przez oceniających projekty, - poznanie narzędzi i technik umoŝliwiających opracowanie skutecznego i przekonywującego Biznes planu oraz Studium wykonalności inwestycji, - poznanie/ugruntowanie zróŝnicowanych form oraz narzędzi finansowania inwestycji, - poznanie swoich obowiązków wynikających z realizacji projektu (150h) 8 wykształcenie wyŝsze, pakietu MS Office, preferowana znajomość j. angielskiego 11 Szycie ozdobne zasłon i firan -rodzaje materiałów, -szycie ręczne (rodzaje ściegów ręcznych, ozdoby i dodatki krawieckie itp.) -szycie maszynowe (rodzaje maszyn, ściegów, nici, igieł, maszynowe zdobienie zasłon. markiz, firan, odszywanie krawędzi, lamowanie itp.) (120 h) 6 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach jako poszukujące pracy posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie pozostające w zatrudnieniu. minimum podstawowe wykształcenie PFRON

4 12 Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) Kurs powinien być prowadzony według zaleceń ujętych w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa (103 jednostek szkol.) ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa, ukończone 18 lat, zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzona świadectwem lekarskim. 13 Kurs komputerowy 14 Operator walca drogowego kl. III 15 Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m kl. III - podstawowe wiadomości o systemie operacyjnym Windows XP, - zapoznanie się z paskiem zadań menu Start, - uruchamianie programów, tworzenie, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie folderów, plików, skrótów, zapisywanie plików, - zapoznanie się z elementami programu MS Word, - ćwiczenia polegające na tworzeniu, edycji, formatowaniu, przechowywaniu i drukowaniu dokumentów, - zapoznanie się z programem MS Excel przez naukę praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego, organizację skoroszytów, wprowadzanie, kopiowanie i przenoszenie zawartości komórek, - tworzenie prezentacji multimedialnych w programie MS PowerPoint, - formatowanie slajdów, - podstawy uŝytkowania sieci Internet - wyszukiwanie i przeglądanie stron www, - zakładanie i korzystanie z konta poczty elektronicznej. Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118, poz. 1263) Program szkolenia opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. Nr 118, poz. 1263) (60 h) (162 h) (202 h) Szkolenie przeznaczone dla osób, które nie znają podstawowej obsługi komputera z poniŝszych grup: wiek - powyŝej 50 lat niepełnosprawni bezrobotni 8 ukończone 18 lat, ukończona szkoła podstawowa, preferowane prawo jazdy kat. B zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie operatora walca drogowego, brak doświadczenia zawodowego staŝu przy obsłudze technicznoeksploatacyjnej maszyny ukończona szkoła podstawowa, ukończone 18 lat, preferowane prawo jazdy kat. B zaświadczenie lekarskie zezwalające na pracę w zawodzie operatora koparki, brak doświadczenia zawodowego staŝu przy obsłudze technicznoeksploatacyjnej maszyny.

5 16 Profesjonalne przedłuŝanie, stylizacja i zdobienie paznokci -techniki wykonywania tipsów: przedłuŝanie paznokci metodą Ŝelową, akrylową -manicure, pedicure, -malowanie i podstawy zdobnictwa paznokci (150) minimum zawodowe wykształcenie, zdolności manualne, uzdolnienia artystyczne. 17 Sekretarka - asystentka z podstawami języka angielskiego -organizacja pracy w biurze -prowadzenie dokumentacji biurowej -obsługa klienta -obsługa komputera, urządzeń biurowych -podstawy prawa - podstawy j. angielskiego w branŝy (200 h) w tym 100 h języka angielskiego wykształcenie średnie ( LO, licea profilowane) bez wyuczonego zawodu, 18 Betoniarz / zbrojarz -konstrukcje betonowe -wykonywanie podbudowy dróg -wykończenie budowli drogowych -dobór i montowanie stalowego zbrojenia minimum zasadnicze zawodowe wykształcenie, zdolność do wykonywania zawodu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. 19 Kurs kosmetyczny z wizaŝem 20 Specjalista ds. kadr i płac 21 Kelner barman z językiem angielskim - pielęgnacja skóry twarzy, zabiegi kosmetyczne, masaŝ kosmetyczny -techniki wykonywania profesjonalnego wizaŝu, -makijaŝ dzienny i wieczorowy, -elementy makijaŝu ślubnego -zagadnienia prawne, zasady ogólne podstaw rachunkowości, - zasady polityki kadrowej w firmie, - obsługa programu płatnik, - listy płac, deklaracje ZUS, -obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w działach kadrowopłacowych -podstawy gastronomii -zasady, sposoby serwowania i obsługi -techniki, metody i zasady kulinarne -j. angielski w branŝy (150) (150h) (200 h) w tym 100 h języka angielskiego wykształcenie średnie lub policealne dodatkowo: wyobraźnia i myślenie twórcze, zdolności manualne wykształcenie wyŝsze pakietu MS Office minimum zasadnicze zawodowe wykształcenie, zdolność do wykonywania zawodu, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, badania epidemiologiczne

6 22 Podatkowa księga przychodów i rozchodówksięgowość komputerowa - przygotowanie do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera - rozpoznanie zasad rachunkowości podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów - rozliczanie przedsiębiorstw z otoczeniem - ewidencja zdarzeń gospodarczych przychodów w księdze przychodów i rozchodów oraz ich dokumentowanie - zagadnienia z zakresu Prawa Pracy i stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych wykształcenie średnie lub policealne, pakietu MS Office 23 Grafika komputerowa wraz z projektowaniem stron internetowych -program Photoshop -Flash -Corel Draw -tworzenie stron internetowych (200 h) minimum średnie wykształcenie, pakietu MS Office Razem: I XII. 2009r szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PFRON szkolenie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Cieszyn, dnia 24.02013r. Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2013 roku Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy 2. 3. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy

Plan szkoleń na 2010 rok w województwie śląskim na podstawie planów szkoleń przesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Monitorowanie szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanych i organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie śląskim Plan szkoleń na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji szkolenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Plan szkole grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn

Plan szkole grupowych na 2010r.  Lp. Nazwa i zakres szkolenia liczb term len cza len Charakterystyka osób, dla których czestn AZ-032-1/10 Plan szkoleń grupowych na 2010r. Lp. Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w ach Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013*

ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* ZACHODNIOPOMORSKIE ZESTAWIENIE SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY NA ROK 2013* * plany szkoleń poszczególnych powiatów zawierają głównie opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 32 kursów w ramach 15 modułów w terminie do dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/75 PL-Kielce: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 35-050855 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miejski Urząd Pracy, ul. K. Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na 2013 rok

Oferta szkoleniowa na 2013 rok ul. Gabriela Narutowicza 62, 20-013 Lublin tel. 81 442 08 09, tel./faks: 81 534 89 32 www.kursor.edu.pl.lublin@kursor.edu.pl oddziały: Zamość Chełm Biała Podlaska www.kursor.edu.pl Oferta szkoleniowa na

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone

ZAKRES TEMATYCZNY + Charakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach Zmiana zatwierdzona dnia 30 czerwca 2014r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2014 w ramach śrków FUNDUSZU PRACY oraz Projektu EFS Punkt wyjścia 6.1.3 l.p Nazwa szkolenia Termin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku

Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Szkolenia zrealizowane w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku Rzeszów 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH W 2014 R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014. Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WSCHOWIE NA ROK 2014 Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. L.P Nazwa i zakres szkoleń 1. Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński marzec 2008r.

Stargard Szczeciński marzec 2008r. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za 2007r. oraz informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Stargardzkim na koniec 2007r. Stargard Szczeciński marzec 2008r. Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r.

PLAN SZKOLEŃ 2014r. Stan na 06.01.2014r. PLAN SZKOLEŃ r. Stan na 06.01.r. Lp Nazwa i zakres szkoleń Liczba miejsc: W g r u p i e O g ó ł e m Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia Liczba godzin Liczba dni roboczych Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008. Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób

EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008. Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY POWIATOWE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2008 Lp. Nazwa szkolenia Liczba przeszkolonych osób Efektywność (liczba osób) Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

Bardziej szczegółowo

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła. When publishing please indicate the source.

Przy publikacji danych prosimy o podanie źródła. When publishing please indicate the source. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz ANALIZA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY ORAZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, sierpień 2009 Przy

Bardziej szczegółowo