CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony: MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE ul. Bursztynowa Warszawa tel , fax EKD: 8610 Z REGON: NIP: KRS: Miejsca ubezpieczenia (adresy oddziałów / filii / placówek): Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa Warszawa Informacje o Zamawiającym: Numer w rejestrze podmiotów leczniczych: Data rejestracji: r. Organ założycielski: Samorząd Województwa Mazowieckiego Status prawny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Data rozpoczęcia działalności: Działalność podstawowa: Szpitalnictwo 8511 Z Nazwa podmiotu leczniczego: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: Lecznictwo stacjonarne Lecznictwo ambulatoryjne Rodzaje wykonywanych usług: porady lekarskie, wizyty domowe, lecznictwo ambulatoryjne, lecznictwo stacjonarne, transport chorych, przychodnia, poradnia, ambulatorium, medyczne laboratorium diagnostyczne, zakład rehabilitacji leczniczej, chirurgia jednego dnia, stacja dializ, bank krwi. Działalność uboczna: prowadzenie parkingu, szatni, hotelu Szpital jest podmiotem wieloprofilowym. Oddziały: 1. Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 2. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 1. Oddział Neonatologiczny 3. Oddział Dermatologii dla Dorosłych 4. Oddział Dermatologii Dziecięcej 5. Oddział I Wewnętrzny i Nefrologii 6. Oddział II Wewnętrzny, Pulmonologii i Gastroenterologii 7. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych 8. Oddział Neurologiczny 9. Oddział Okulistyczny 10. Oddział Urologiczny 11. Oddział Ginekologiczno Położniczy 12. Oddział Otolaryngologii 13. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej 1

2 DANE FINANSOWE: Roczny obrót netto za 2012 r.: ,00 zł - z działalności medycznej ,00 zł - z działalności pozamedycznej 6.200,000,00 zł (w tym sterylizacja, utylizacja, łóżko dla matek w oddziale, dotacje ,00 zł, podnajem pomieszczeń ,00 zł ) Wysokość kontraktów za 2012 rok: - z NFZ ,05 zł Przychody poza NFZ za 2012 r ,00 zł Przewidywany roczny obrót na 2013 r.: ,00 zł Wysokość kontraktów przewidywana na 2013 rok: - z NFZ ,98 zł Przychody poza NFZ na 2013 r ,00 zł 0,6% w świadczeniach zdrowotnych jest wykonywany poza kontraktem z NFZ. Rodzaje świadczeń wykonywanych poza kontraktem z NFZ: Umowy z innymi na diagnostykę Pacjenci nieubezpieczeni hospitalizacja Szpital ma obecnie 2 kontrakty z NFZ - Ilość 2 Rodzaj: - świadczenia w poradni gastroenterologicznej od r. - hospitalizacja w pododdziale gastroenterologicznym od r. INFORMACJE DODATKOWE: Ilość łóżek w Szpitalu łóżek noworodkowych + 10 stanowisk dializacyjnych Ilość łóżek na OIOM 8 Ilość inkubatorów 5 Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku: - w lecznictwie ambulatoryjnym w lecznictwie stacjonarnym Liczba przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych w ostatnim roku: chirurgicznych ginekologiczno-położniczych Liczba przyjętych porodów w ostatnim roku: 884 Ilość zakażeń szpitalnych w ostatnich 3 latach: Szpital nie prowadzi bank krwi pępowinowej, ani bank komórek macierzystych. W Szpitalu nie wykonuje się żadnych zabiegów chirurgii plastycznej. Szpital wykonuje usługi badań diagnostycznych na rzecz innych placówek. Szpital podnajmuje pomieszczenia innym firmom: Mała gastronomia, kioski wielobranżowe, sklepik ortopedyczny, sprzedaż soków, gabinet stomatologiczny. Szpital prowadzi działalność w wynajętych pomieszczeniach. Kuchnia/stołówka szpitalna prowadzona jest przez ajenta. Służą wyłącznie żywieniu pacjentów Szpitala. Szpital posiada aptekę szpitalną. Nie sprzedaje na zewnątrz leków, ani szczepionek. Szpital przechowuje rzeczy pacjentów powierzonych na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Maksymalna możliwa ilość pacjentów deponujących rzeczy w jednym budynku 150. Szpital posiada regulamin przechowywania rzeczy pacjentów powierzonych na przechowanie w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych - Istnieje procedura ISO nr P z dnia r. wyd. II Własność pacjenta. Szpital uzyskał Certyfikat ISO 9001:2008 Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie badań diagnostycznych, mammografii, protetyki stomatologicznej. 2

3 ZATRUDNIENIE Liczba pracowników ogółem: Liczba zatrudnionych lekarzy: a. z I stopniem specjalizacji, b. z II stopniem specjalizacji, c. bez specjalizacji Liczba personelu medycznego Pielęgniarki Położne Rehabilitanci Laboranci Pozostały biały personel wolontariuszy wolontariuszy Liczba pracowników administracyjnych 64 Liczba pozostałych pracowników (obsługa techniczna salowe) 163 Liczba pracowników d. zatrudnionych na umowę o pracę, e. na umowę zlecenie, lub o dzieło, f. na podstawie umów cywilno-prawnych W Szpitalu pracują rezydenci, stażyści wolontariuszy Poniżej w tabeli podano: 1 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę 2 - liczbę praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów 3 - liczbę lekarzy z 1 i 2 wykonujących zabiegi LEKARZE Specjalizacja Specjalizacja Specjalizacja Anestezjologia i intensywna terapia Patomorfologia 3 Okulistyka Chirurgia dziecięca 2 2 Położnictwo i ginekologia Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Dermatologia i wenerologia 6 5 Pediatria 4 1 Otorynolaryngologia Chirurgia naczyniowa 3 3 Kardiologia 9 Diabetologia 1 Chirurgia ogólna Reumatologia 1 Nefrologia 3 2 Chirurgia onkologiczna 1 1 Medycyna nuklearna 1 2 Neonatologia 3 Choroby płuc 1 1 Urologia Neurochirurgia 1 Choroby wewnętrzne 19 7 Medycyna rodzinna 1 Higiena ogólna 1 Gastrologia 3 3 Neurologia 8 3 Radiodiagnostyka 8 3 Organizacja ochrony zdrowia 1 OPIS LOKALIZACJI ul. Bursztynowa 2 Warszawa Liczba, rodzaj posiadanych budynków oraz ich stan techniczny Budynek A,B,C Konstrukcja dachu: stropodach Wartość księgowa brutto: ,60 zł Budynek D,E, F Konstrukcja budynku: ściany konstrukcja stalowa, Konstrukcja dachu: stropodach Wartość księgowa brutto: ,50 zł 3

4 Patomorfologia Wartość księgowa brutto: ,32 zł Stacja Uzdatniania Wody Wartość księgowa brutto: ,28. zł Portiernia ściany Wartość księgowa brutto: ,21 zł Hotel pielęgniarek Wartość księgowa brutto: ,33 zł Stan budynków dobry, remont budynków przeprowadzany jest na bieżąco. Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Szpitalu odpowiedzialne są firmy zewnętrzny. Serwis dokonywany jest w miarę potrzeb, zgodnie z wymogami producenta i w razie awarii. Zabezpieczenia ppoż.: - sieć wodociągowa - ilość hydrantów wewnętrznych: 62, - ilość hydrantów zewnętrznych: 4, - ilość gaśnic proszkowych: 140, - ilość gaśnic CO 2: 8, - ilość gaśnic do gaszenia tłuszczów: 2, - ilość gaśnic do gaszenia elektroniki: 5, - gaśnice AF, - koc gaśniczy: 10, - czujki dymu, - czujki temperatury, - klapy dymowe: 7, - alarmowanie lokalne i straży pożarnej, Najbliższa jednostka straży pożarnej w odległości ok. 3,5 km, czas dojazdu ok. 10 min. Szpital posiada generator prądotwórczy - moc 250 kva, wartość księgowa brutto ,96 zł. Szpital posiada magazyn leków o pow. 200 m² Szpital posiada urządzenia chłodnicze lodówki Szpital nie przechowuje żadnego mienia bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu. Zabezpieczenia kradzieżowe: Teren Szpitala jest ogrodzony i oświetlony. Zainstalowany jest dźwiękowy alarm przeciwwłamaniowy, wywołujący alarm lokalny i w agencji ochrony mienia, czas dojazdu od 8 do 10 min. Dozór wykonywany jest przez firmę ochroniarską. Przy wszystkich wejściach na teren placówki znajdują się portiernie z całodobową obsadą. Na parterze budynków kraty lub szyby antywłamaniowe. Zabezpieczenia gotówki w lokalu: Pokój kasowy z ogniotrwałą kasą, w kasie kasetka. Pokój chroniony jest alarmem. Rodzaj kasy: stalowa, pancerna, nie przymocowana do podłoża. Kraty w oknach, drzwi antywłamaniowe, zamki Gerda 2 szt., krata w drzwiach. Wartość gotówki w lokalu: - w ciągu doby maksymalnie ,00 zł - w ciągu doby średnio ,00 zł Średnia wartość gotówki podejmowanej z banku w ciągu jednego miesiąca ,00 zł Średnia wartość gotówki pochodzącej z innych bieżących wpływów gotówkowych w ciągu jednego miesiąca ,00 zł 4

5 Zabezpieczenia gotówki w transporcie Torba z alarmem, skrzynia w samochodzie Ilość transportów gotówki w miesiącu 2 Zasięg terytorialny transportu: obszar miejscowości określonej we wniosku Wartość gotówki w transporcie: - maksymalnie ,00 zł - średnio ,00 zł Szkodowość w zakresie ubezpieczenia majątku Szpitala w okresie ostatnich 5 lat Data zdarzenia Rok zgłoszenia Ryzyko Przyczyna Wysokość wypłaconego odszkodowania w zł Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Uderzenie pioruna ,00 Szacowana wysokość Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Opady śniegu - zalanie , Ub. od kradzieży i rabunku Kradzież, kradzież z włamaniem, zaginięcie 4 148, Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Przepięcie uszkodzenie sprzętu ,00 Data Szkodowość w zakresie ubezpieczenia OC Szpitala w okresie ostatnich 5 lat Rok zgłoszenia Ryzyko OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia OC świadczeniodawcy Przyczyna błąd zabiegowy Wysokość wypłaconego odszkodowania w zł uszkodzenie dwóch przednich zębów w trakcie wykonywania intubacji 9.000,00 Data wypłaty Rezerwa ,00 Uwagi Odmowa ,00 zł, toczy się proces sądowy OC świadczeniodawcy w czasie zabiegu usunięcia zaćmy lewego oka wszczepiona została niewłaściwa soczewka , OC świadczeniodawcy błąd organizacyjny, błędne leczenie ,00 Szkodowość w zakresie ryzyk komunikacyjnych Szpitala w okresie ostatnich 5 lat Data Ryzyko Kwota wypłaconego odszkodowania w zł 2009 OC , AC ,00 5

6 Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszym Załączniku nr 2 do SIWZ podano według stanu na dzień r. ( o ile nie podano innej daty). Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT nieuprawnionym do jego odliczania wypłacone odszkodowanie musi uwzględniać wartość podatku VAT. 6

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 11 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 14/2014/N/Sosnowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Adres siedziby: 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 NIP: 644

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 208/17/07/2012/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Adres siedziby : ul. Terebelska 57-65 21-500

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ nr 05/07/01/2013/N/Krosno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Ubezpieczający/Ubezpieczony Nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Adres siedziby (dyrekcji): ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej w skrócie SIWZ) na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla

ZAKRES UBEZPIECZENIA. dla Załącznik Nr 1 do siwz ZAKRES UBEZPIECZENIA dla składających ofertę na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 11/2014/N/Ełk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Adres siedziby: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 NIP: 848-15-70-837

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 13 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 129/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości:

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Załącznik nr 2 Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy Ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 25/23/01/2013/N/Więcbork INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: NOVUM - MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 223/28/08/2012/N/Zawiercie INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Zawierciu Adres siedziby (dyrekcji): 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SIWZ na Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej

SIWZ na Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ IM. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (dalej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 301/05/11/2012/NO/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 120/2014/N/Rabka Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3 Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 90/2014/N/Korfantów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Adres siedziby: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Bardziej szczegółowo