AgroTrendy nr 11-12/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AgroTrendy nr 11-12/2010"

Transkrypt

1 Temat numeru AgroTrendy nr 11-12/2010 Ukazał się listopadowo-grudniowy numer AgroTrendy: Eksport uratował spółki rybne Sektor rybny w 2010 roku liderzy branży na tle aktualnej sytuacji rynkowej - Krzysztof Hryszko /Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Sytuacja na krajowym rynku ryb w 2010 r. determinowana jest ponownie przez rosnący eksport przy względnie stabilnym popycie wewnętrznym, co wraz z mniejszymi połowami powoduje dalszy wzrost importu. Aprecjacja złotego względem głównych walut wpływa jednak na spadek opłacalności wywozu, ale znacznie tańsze są w związku z tym ryby importowane. Wyjątek stanowią łososie, których ceny w roku bieżącym dynamicznie rosną. PO RYBY Oś 4 aktywizacja i poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa Rozmowa z Kazimierzem Plocke Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej przed Polską pojawiły się szerokie możliwości rozwoju społecznego, technologicznego oraz gospodarczego. Ten ostatni realizuje się głównie poprzez środki finansowe wypłacane z funduszy unijnych, które przeznaczone są na różnego rodzaju wsparcie państw członkowskich UE. Fundusze Unii Europejskiej na lata dostępne są dla Polski w postaci Programów Operacyjnych. Stopień realizacji Środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu objętego Programem Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY ) Szczegółowe warunki dotyczące zasad otrzymywania dofinansowania, kosztów kwalifikowalnych oraz wymagań jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie w ramach Środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu PO RYBY określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (Dz. U. Nr 147, poz z późn. zm). Trendy w konsolidacji dystrybucji / Michał Bielewicz W ciągu minionych dwóch dekad w wyniku konsolidacji dystrybutorów w branży spożywczej powstały bardzo duże firmy obejmujące zasięgiem cały kraj. Powstały również podobne struktury funkcjonujące w mniejszej skali na terenie kilku województw. W zasadzie można stwierdzić, że znacząca część tego rynku została już skonsolidowana. Jednak jest sektor, który do tej pory oparł się temu procesowi. Jest nim dystrybucja przetworów rybnych w rynku tradycyjnym. Ale i na niego przychodzi czas.

2 Nie ma solidarności, bez odpowiedzialności Kryzys w Grecji udało się w dużym stopniu zażegnać. Ale jak powiedziałem kiedyś: uratowaliśmy pacjenta, teraz celem jest, aby wyszedł o własnych siłach ze szpitala. Potrzebna jest strategia wyjścia z kryzysu, a także prawdziwe zarządzanie gospodarcze. Niezbędne są zmiany strukturalne, edukacyjne, społeczne. Musimy dzisiaj wykazywać się wrażliwością, ale i realizmem z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Prof. Jerzym Buzkiem, rozmawia Magdalena Sojka. Z klastrem łatwiej do Europy W sektorze żywnościowym kiełkuje kilka inicjatyw, ale ich inicjatorom potrzeba więcej odwagi. Jak wiem, minister rolnictwa przyrzekł wsparcie jednej z takich inicjatyw. Rozporządzenie w sprawie wsparcia branżowych inicjatyw konsolidacyjnych ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Na te cele ma być zarezerwowane 100 mln EUR rozmowa z Waldemarem Pawlakiem wicepremierem, ministrem gospodarki. MANAGER MIESIĄCA Zawsze w stronę konsumenta - Elżbieta Słomkowska akcjonariusz Grupy Makarony Polskie i dyrektor Zakładu Produkcyjnego Grupy w Płocku Współpraca kluczem do sukcesu - Magdalena Sojka Wywiad z dr nauk medycznych Przemysławem Bilińskim p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Współpraca z sieciami praktyczne aspekty umów dystrybucyjnych - Magdalena Sojka Wywiad z mec. Iwoną Szczepańską z Firmy doradczej IMS Consulting. Etapy rozwoju rynku detalicznego - Dr Andrzej Faliński W Polsce powoli kończy się drugi etap rozwoju rynku detalicznego, cechujący się rozwojem średnich formatów handlowych i wielofunkcyjnych olbrzymów typu centrum, galeria, park handlowy itp. Ukształtowały się już reguły gry w nasycenie rynku w średnich miastach (w pierwszym etapie w wielkich), a inwestorzy sektora handlu powoli, ale konsekwentnie zaczynają penetrować małe miejscowości i obszary wiejskie, wchodząc z rynkiem detalicznym w trzeci etap modernizacji. Rynek dojrzewa i zyskuje swą specyficzną, narodową formułę sektora handlu w Polsce łaskawą zarówno dla olbrzymów handlowych, jak i dla mniejszych, choć zwykle połączonych ze sobą sieciowo, sklepów. Sklepów sieciowych (co nie znaczy wielkich) na wsi będzie przybywać i jest to proces obiektywny i pozytywny, jeśli podchodzić doń ze zrozumieniem i świadomością potrzeby szybkich zmian modernizacyjnych na wsi. PROGNOZA ZWIĘKSZENIA ŚWIATOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ Cenowy marsz w górę - Ewa Ploplis-Olczak W ciągu następnych 10 lat średnie ceny podstawowych produktów rolnych mają osiągnąć poziom wyższy od cen odnotowanych w dekadzie poprzedzającej wzrosty cenowe z lat 2007/2008. Ma się tak stać zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym, skorygowanym o inflację wynika z prognoz OECD-FAO. Po zawirowaniach w ostatnich dwóch latach, większość cen produktów (z wyjątkiem cukru) stabilizuje się a nawet spada. Spowodowane jest to zwiększeniem dostaw oraz słabnącym popytem wynikającym z kryzysu gospodarczego. Outsourcing zdobywa polski rynek spożywczy Marcin Grass Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych i od końca lat 70. XX w. robi coraz większą karierę. Teraz także w Polsce. Obszarami, w których strategia outsourcingu stosowana jest najczęściej, są informatyka, logistyka oraz operacje pomocnicze takie jak druk, obsługa poczty, zakupy, szkolenia, naliczanie i obsługa wynagrodzeń, księgowanie, rekrutacja,

3 usługi gastronomiczne, obsługa nieruchomości, ochrona, marketing bezpośredni czy reklama. Jednym z największych dostawców usług w ramach outsourcingu jest grupa Impel. Impel zapewnia szerokie kompetencje optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem mówi Maciej Kronenberg, dyrektor handlowy Impel Rental. Grupa oferuje największą na rynku polskim wachlarz usług dla biznesu w następujących obszarach: obsługa nieruchomości usługi porządkowo-czystościowe, techniczna obsługa nieruchomości; zapewnianie bezpieczeństwa fizyczna ochrona mienia, techniczna ochrona mienia, monitoring, cash handling; obsługa pracowników usługi kadrowo-płacowe, praca tymczasowa, obsługa księgowa oraz zapewnianie dostaw wynajem i serwis odzieży, pralnictwo, logistyka dostaw art. bhp, higienicznych oraz materiałów biurowych, catering. Niemiecka gospodarka znowu budzi podziw Niemcy uporały się z kryzysem i weszły w fazę stabilnego wzrostu. Jednak ryzyko nawrotu zjawisk kryzysowych istnieje, co wynika choćby z wysokiego zadłużenia niektórych państw. Dlatego potrzebne są mechanizmy chroniące dobrze funkcjonujące gospodarki przed takimi kryzysami, w tym regulacje dotyczące oddłużenia państw mówi dr Klaus Abberger z Instytutu Badań Gospodarczych (ifo) w Monachium. Ekspansja albańskiej przestępczości zorganizowanej w Polsce - Bartosz Pastuszka / Analityk ds. Informacji i Bezpieczeństwa Biznesu, Instytut Badania Konkurencji Sytuacja społeczno-polityczna Kosowa jak i całego rejonu Bałkanów w ostatnim dwudziestoleciu stała się główną przyczyną ekspansji przestępczości zorganizowanej z tych krajów na teren Europy, w szczególności Europy Środowo-Wschodniej. Albańska mafia jest przez media wielu krajów uznawana za jedną z najsilniej zorganizowanych grup przestępczych w Europie, a Kosowo zostało wręcz nazwane Europejską Kolumbią państwem wyłącznie mafijnym. Według UNODC głównym dochodem mafii albańskiej jest handel heroiną, ich wpływy ze sprzedaży sięgają 20 proc. całego obrotu tym narkotykiem w Europie. Jednak, jeśli chodzi o Polskę, to nie handel narkotykami, a handel żywym towarem, który jest drugim po narkotykach obszarem działalności mafii albańskiej stanowi główny rodzaj działalności tej grupy na terenie Polski. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj przestępczości w ostatnich latach przybiera różne formy. Między innymi najpopularniejszy wśród nich jest tzw. trafficking handel ludźmi z Europy Środkowej i Wschodniej do pozostałych krajów w celach seksualnych. Umiesz liczyć, licz na siebie! - Mieczysław Wodzicki Wywiad z Władysławem Serafinem prezesem Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. KRUS nadal dzieli Rozmowa z prof. Jerzym Wilkinem kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W szangajskiej jaskini lwa Adam Bronikowski Rozmowa z Justyną Murawską i Kingą Wiśniewską-Danek z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. W zakończonym niedawno gigantycznym EXPO 2010 w Szanghaju ogromny sukces odniosła m.in. polska żywność, a zwłaszcza Restauracja Polska funkcjonująca przez cały czas trwania Wystawy Światowej. Zainteresowanie niemal wszystkich wystawców, a zwłaszcza Chińczyków, naszą kuchnią, przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich obserwatorów, przede wszystkim organizatora, czyli Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

4 Branża mięsna potrzebuje integracji Rozmowa z Januszem Rodziewiczem prezesem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. Regionalna, międzynarodowa marka Marcin Grass Wytwarzanie, ochrona i promocja żywności wysokiej jakości odgrywają w państwach Unii Europejskiej coraz bardziej znaczącą rolę. Jednym z podstawowych sposobów realizacji polityki jakości we Wspólnocie jest wyróżnianie znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych pochodzących z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. Realizowana w Unii Europejskiej polityka jakości w swoim założeniu ma także dawać pewność konsumentom, że kupują oni żywność najwyższej próby, która jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną metodą produkcji. Zdaniem unijnych urzędników, ze względu na dużą różnorodność produktów wprowadzanych na rynek, konsumenci oczekują jasnych i wyczerpujących informacji na temat metod wytwarzania i pochodzenia produktu rolnego lub artykułu spożywczego. Identyfikację i wybór poszczególnych wyrobów ułatwiają oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia oraz gwarantowane tradycyjne specjalności. Konkurencyjność polskiego mleczarstwa Marcin Grass Szef IERiGŻ w swoim wystąpieniu wskazał silne strony polskiego mleczarstwa, ale także pewne zagrożenia, na które branża powinna się uwrażliwić i wyjść im na przeciw. Zdaniem prof. dr hab. Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, rozwój polskiego agrobiznesu i gospodarki żywnościowej ma trwałe i zdrowe podstawy. Stanowią duży krajowy rynek zbytu, który wciąż wykazuje tendencje rozwojowe i ożywienie gospodarcze będące efektem integracji. Rozwój gospodarczy kraju poprawił bowiem strukturę konsumpcji i jakość żywienia. Pozycja polskiej gospodarki żywnościowej w Unii Europejskiej jest silniejsza niż całej naszej gospodarki i stale rośnie. W UE-27 jesteśmy szóstym-siódmym producentem żywności i napojów po Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, z 7 proc. udziałem mówił szef IERiGŻ podczas konferencji Konkurencyjność polskiego mleczarstwa w UE organizowanej przez AgroTrendy. Herbata towar pożądany Adam Bronikowski W najlepsze trwa wyprzedaż brytyjskich klejnotów koronnych. Po wrogim, w gruncie rzeczy, przejęciu firmy Cadbury, angielskiej ikony w branży cukierniczej przez amerykański koncern Kraft Food, szykuje się kolejna sensacja. Oto najbardziej angielska z angielskich, herbata firmy Twinings, której 90 proc. produkcji trafia do klientów w Zjednoczonym Królestwie, schodzi z rynku brytyjskiego centrum jej produkcji w North Shields niedaleko Newcastle w północno-wschodniej Anglii zostanie zlikwidowane i przeniesione do Swarzędza w zachodniej Polsce. Kilka uwag do branży przetwórstwa owocowego - Prof. dr hab. Eberhard Makosz / Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin Jak długo można produkować owoce poniżej kosztów produkcji? Kiedyś produkcja owoców przemysłowych była bardzo atrakcyjna z ekonomicznego punktu widzenia, teraz dla wielu jest wielką udręką. Dlatego już teraz wielu producentów zastanawia się nad ograniczeniem lub rezygnacją z produkcji owoców przemysłowych. Nasz kraj od wielu lat jest największym w Europie producentem owoców przemysłowych oraz soków zagęszczonych i mrożonek owocowych. Jest to skutek dynamicznej rozbudowy zakładów przetwórczych i dobrej bazy surowcowej, głównie w latach O jej rozwój bardzo dbały zakłady przetwórstwa owocowego. Były to przede wszystkim zakłady zrzeszone w Spółdzielczości Ogrodniczej i Zjednoczeniu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. Zawierano umowy kontraktacyjne, udzielano fachowej pomocy, głównie w formie regularnych szkoleń dla producentów owoców oraz pomocy finansowej na zakładanie i prowadzenie sadów bądź plantacji. Istniała bardzo ścisła więź między producentami owoców a wieloma zakładami przetwórstwa owocowego. Dla około 300 tys.

5 producentów ważne były dochody z produkcji owoców przemysłowych. Przetwórstwo owocowe miało wielki wpływ na rozwój krajowego sadownictwa. Włoskie emocje - Bartosz Biegasa / Magazyn Fleet Iveco Stralis jako ciągnik siodłowy to oferta skierowana do transportu długodystansowego. W jego uniwersalnej i w sumie już sprawdzonej konstrukcji każdy może znaleźć coś dla siebie. Trendy Plus Włodzimierz Wysocki spotkanie z legendą - fotorelacja 6 grudnia w klubie SOHO FACTORY w Warszawie odbył się uroczysty koncert WŁODZIMIERZ WYSOCKI SPOTKANIE Z LEGENDĄ, organizowanym dla uczczenia pamięci Włodzimierza Wysockiego w 30 rocznicę jego śmierci. Honorowymi gośćmi byli prezydenci Dymitrij Miedwiediew oraz Bronisław Komorowski wraz z małżonkami. II edycja Rankingu Zakładów Rybnych AgroTrendy fotorelacja Znakowanie i reklama żywności, perspektywa zmian w dystrybucji przetworów rybnych w rynku tradycyjnym oraz wyniki kontroli jakości handlowej wyrobów rybnych były jednymi z głównych tematów, jakie poruszono podczas konferencji pt Konkurencyjność polskiego przetwórstwa ryb, połączonej z ogłoszeniem wyników II edycji Rankingu Zakładów Rybnych AgroTrendy, które odbyło się 24 listopada w Warszawie. Szczególne znaczenie dla zebranych miało także wystąpienie przedstawicielki Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY ). W ramach tej informacji przedstawiono także prezentację nt. stopnia realizacji Środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu objętego PO RYBY Zainteresowani przedsiębiorcy oraz goście konferencji mogli także podczas konferencji zapoznać się szczegółowo z Programem Operacyjnym w Punkcie Informacyjnym Departamentu Rybołówstwa MRiRW. Gala Zdrowia Publicznego i nagrody dla laureatów Trzymaj Formę - fotorelacja Laureaci konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach programu Trzymaj Formę zostali uhonorowani przez organizatorów programu, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Polską Federację Producentów Żywności, podczas uroczystej Gali Zdrowia Publicznego. Impreza była kulminacyjnym wydarzeniem obchodzonych w ostatnim czasie Dni Zdrowia Publicznego oraz jubileuszu 90-lecia powstania Głównej Inspekcji Sanitarnej. Jak promować polskie produkty rolno-spożywcze? fotorelacja Promocja polskich produktów, a fundusze promocji to temat konferencji zorganizowanej przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, która odbyła się 23 listopada w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele funduszy promocji oraz stowarzyszeń działających na rzecz poszczególnych branż. Patronem medialnym konferencji był miesięcznik AgroTrendy.

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej

Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Analiza kompetencji i potencjału współpracy wielkopolskiej branży spożywczej Raport końcowy Poznań, 22 grudnia 2010 r. Lider Projekt Sp. z o.o. ul. Winogrady 60, 61-659 Poznań Sąd Rejonowy Poznań - Nowe

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA... 2010 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI STRATEGIA KRAJOWA DLA ZRÓWNOWAŻONYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce

Przemysł spożywczy w Polsce Przemysł spożywczy w Polsce Czerwiec 2008 Autorzy Zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

NEWS CO GDZIE KIEDY. strona 6. Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów. strona 28. Rynkowe nowości, targowe premiery.

NEWS CO GDZIE KIEDY. strona 6. Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów. strona 28. Rynkowe nowości, targowe premiery. CO GDZIE KIEDY NEWS polagra polagra gastro food tech trendy poznański magazyn targowy WYDANIE SPECJALNE ISNN 1230-8994 strona 6 Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów strona 28 Rynkowe nowości,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22,

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl

Wstęp. Warszawa, 26 listopada 2010 r. dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl dr Andrzej Hałasiewicz andrzej@halasiewicz.pl Warszawa, 26 listopada 2010 r. Ekspertyza Ocena skuteczności i efektywności wspierania rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego oraz wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu.

EWA S.A. Słodka recepta na sukces. Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku. Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu. Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 8 / jesień 2012 Nowa droga Zmiany w strategii BRE Banku Blanka Chmurzyńska-Brown Na straży kosmetycznego biznesu Jan Pytlewski EWA S.A. Słodka recepta na

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

Mamy już 20 lat!!! PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO NR 9-10 (177) WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 ISSN 1428-0043

Mamy już 20 lat!!! PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO NR 9-10 (177) WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 ISSN 1428-0043 PISMO MORSKIEGO INSTYTUTU GO W GDYNI WIADOMOŚCI NR 9-10 (177) WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 ISSN 1428-0043 Małe jednostki rybackie we Włoszech Fot. W. Pelczarski Mamy już 20 lat!!! październiku 1990 roku ukazał

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Opakowaniowy

Biuletyn Opakowaniowy Biuletyn Opakowaniowy Polskiej Izby Opakowań Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny ROK 17 NUMER 5(101) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2012 R. ISSN 1734-4603 Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań za nami

Bardziej szczegółowo

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 155 Warszawa 2009 Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Wpływ instrumentów polityki handlowej Unii Europejskiej na handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo