REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Nr umowy 1 Data zawarcia umowy Czas trwania umowy Nazwa kontrahenta Wartość umowy brutto zł Przedmiot umowy 1/ rok Agencja Ochrony Osób i Mienia Heros 811,80 Monitoring Urzędu Miejskiego 2/ rok VMBS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 2400,00 Świadczenie usługi Alcatel komunikaty, powiadamianie mieszkańców 3/ rok Radca Prawny Beata Rozbicka Cieślińska ,00 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przez Gminę Karczew 4/ rok Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 73048,00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 5/ rok Marter Barbara Bogucka z siedzibą w 31925,88 Dostawa materiałów biurowych Dziechcińcu 6/ rok DPC A. Danylczenko Spółka sp. j ,20 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 7/ rok Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa 84000,00 Dotacja celowa na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych Otwartego w Karczewie 8/ INFOR EKSPERT Sp. z o.o. z siedzibą w ` 10331,99 Dostarczanie publikacji INFORLEX.PL Administracja w postaci aktualizacji on-line w internecie 9/ rok Anna Fuśnik 4800,00 Obsługa kancelaryjno-techniczna Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 10/ rok T. Frąckowiak Spółka Jawna 922,50 Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI serwis internetowy strony 11/ Monika Walkiewicz 825,00 Wykonywanie prac administracyjno-kancelaryjnych w Urzędzie zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku 12/ rok Lindstrom Sp. z o.o. w 5300,00 Wynajem mat podłogowych dla Urzędu Miejskiego w Kaczewie 13/ rok Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze z siedzibą w 1980,00 Szkolenia dla Sekretarza Gminy w ramach Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego

2 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 14/ rok Wanda Popis 4200,00 Ewidencja wkładów i zaciągniętych pożyczek członków zapomogowopożyczkowej kasy przy Urzędzie Miejskim w Karczewie 15/ rok STANEX Centrum Kształcenia Personelu OUTSRCING BHP I PPOŻ Krzysztof Staniszewski z siedzibą w Karczewie 5400,00 Prowadzenie i nadzór BHP, ochrona przeciwpożarowa w Urzędzie Miejskim w Karczewie 16/ czas Zawada Dorota 196,37 Umowa najmu lokalu mieszkalnego nieokreślony miesięcznie 17/ Dziak Krzysztof 589,80 Umowa najmu lokalu mieszkalnego / rok PHU NORD Kaczorowski Krzysztof 6660,00 Dzierżawa terenu pod kontenery do zbiórki odpadów tekstylnych 19/ rok Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Dźwigowa Wacław Czarnecki z siedzibą Otwocku 3198,00 Wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Karczewie i Sobiekursku 20/ rok TEL BUD Tomasz Kęder w Otwocku 4200,00 Wykonywanie konserwacji sieci telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie 21/ rok WASBRUK Sp. z o.o. z siedzibą w 43000,00 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów UM Karczew, 22/ rok PPHU PORTAS Bogdan Portas w Karczewie OSP Karczew, OSP Otwock Wielki, OSP Łukówiec 3013,50 Pełnienie nadzoru nad eksploatacją kotłowni gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku w Urzędzie Miejskim w Karczewie 23/ rok Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 7000,00 Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonej w Karczewie, ul. Warszawska 28 24/ rok Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku 10000,00 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie 25/ rok Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze z siedzibą w 1980,00 Szkolenia dla Skarbnika Gminy w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego 26/ czas nieokreślony PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 6927,52 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu użyteczności publicznej Ośrodek Zdrowia przy ul. Otwockiej 27/ rok AMK Portal Sp. z o.o. w Żukowie 3690,00 Ogłoszenia w dzienniku oraz w dziale nieruchomości na 50 portalach ogłoszeniowych 28/ Schronisko Dla Zwierząt Jerzy Kubrak w Wesołej 12000,00 Świadczenie usług związanych z przyjmowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Karczew. 2

3 3 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 29/ Marzena Golańska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO w Zamieniu 6888,00 Usługa polegająca na każdorazowym odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Karczew 30/ Gabinet Weterynaryjny - Joanna Oknińska w Karczewie 5000,00 Usługa sterylizacji suk i kotek oraz uśpienie ślepego miotu bezdomnej suki lub kotki 31/ Hotel dla psów Sylwia Luckar 651,00 Wynajęcie 1 boksu do umieszczenie bezdomnych psów w styczniu br. 34/ rok Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie ,00 Administrowanie obiektów : Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012 w Karczewie oraz Stadion Miejski LKS Mazur Karczew 35/ czas nieokreślony Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Karczewie 16525,05 Umowa użyczenia 5 sztuk zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem 36/ rok TECHNIKA IT S.A. z siedzibą w Gliwicach 2917,00 Umowa o asystę techniczną dla Urzędu Stanu Cywilnego 37/ Firma handlowa IBIZA Impresariat 3000,00 Koncert okolicznościowy z okazji uroczystości Złote gody Artystyczny 38/ Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z 10735,89 Najem lokalu mieszkalnego siedzibą w Otwocku 39/ rok SYGNITY S.A. z siedzibą w 14760,00 Usługa serwisu oprogramowania komputerowego w ewidencji ludności 40/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 369,00 Wycena działek w celu sprzedaży / dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena działek w celu sprzedaży 42/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 615,00 Wycena obciążenia służebnością przesyłu działki gminnej 43/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena działek w celu sprzedaży 44/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 369,00 Wycena działek w celu sprzedaży 45/ rok Małgorzata Pajek 21600,00 Koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejski w Karczewie 46/ Katarzyna Rutkowska 130,00 Oprawa wizerunkowa jubileuszu Złote Gody 47/ / Jacek Teperek Tevet w Karczewie 8000,00 Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Karczew Landskroon Polska w Głogowie 774,90 Zakup i dostawa akcesoriów do namiotu w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Wygoda

4 49/ / / / / / / / / / / / / / / / / REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Magdalena Augustyniak 1500,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Agnieszka Bandurska 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Agnieszka Dzędzykowska 1350,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Teresa Gajak 2000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Regina Gesek 805,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Paulina Jankowska 1000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Łukasz Klimkiewicz 1050,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Anna Leśniewska 3300,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Sylwester Miąsek 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Ewa Żelewska 1000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Anna Ogonowska 2600,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Iwona Osiak 1350,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Agata Osica 2750,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Marta Ostrowska 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Katarzyna Przybysz 1750,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Andrzej Rodak 1350,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Urszula Smereczyńska 3300,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły 4

5 5 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 66/ Katarzyna Suska 1090,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Leszek Jarzębski 750,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Irmina Szmigielska 1050,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Andrzej Wójcik 1250,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Klaudia Zakrzewska 1000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Beata Jankowska 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Ewa Prusińska 1050,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / JW. ELEKTRIC Witold Jabłoński 2000,00 Remont zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Ostrówku Instalatorstwo Elektryczne Całowanie 74/ JW. ELEKTRIC Witold Jabłoński 10000,00 Remont wewnętrzny świetlicy w Całowaniu Instalatorstwo Elektryczne Całowanie 75/ JW. ELEKTRIC Witold Jabłoński Instalatorstwo Elektryczne Całowanie 5500,00 Zakup i montaż grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 76/ rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w W-wie 55539,00 Dofinansowanie na realizację Projektu Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew 77/ rok P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka z siedzibą 12853,50 Wykonanie serwisu systemu monitoringu miejskiego w Karczewie w Gryficach 78/ Czas nieokreślony Orange Polska - Udostepnienie nieruchomości przy ul. Otwockiej na potrzeby przyłącza teletechnicznego 79/ rok Agencja Reklamowa TuSzukam Urszula 5904,00 Świadczenie usług związanych z zarządzaniem oficjalną stroną Wawrzynowska ROZWIĄZANA Gminy Karczew na portalu społecznościowym 80/ Canis Hotel dla psów Sylwia Luckar w 588,00 Wynajęcie 1 boksu do umieszczenie bezdomnych psów w lutym br. 81/ rok Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie 30381,00 Serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji 82/ rok Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-System Sp. z o.o. z s. w 2460,00 Nadzór autorski i opieki technicznej nad programem egmina z modułem impa

6 6 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 83/ Rok Województwo Mazowieckie 19660,57 Umowa o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 84/ Orange Polska S.A. 1764,00 Usługa dostęp do internetu DSL / Powiat Otwocki 28163,00 Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przepisów o ruchu drogowym 86/ PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 7796,05 Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Oczyszczalnia / Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza Sp. k., w W zależn. od kwoty odzysk. VAT Ścieków Janów Zastępstwo procesowe w postepowaniu o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) 88/ MEBLOMAKS Mateusz Tkaczyk Ostrówek 3400,00 Wyposażenie świetlicy w Glinkach / rok Studio Programistyczne Piotr Zielonka 369,00 Aktualizacja Programu komputerowego Magazyn 91/ Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew ,00 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu miasta Karczew (pożytek publiczny) 92/ Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew 5340,00 Organizacja i przeprowadzenie turnieju Karczewskie Małe Euro (pożytek publiczny) 93/ rok Stowarzyszenie W stronę słońca 2800,00 Dotacja na realizację celu publicznego działalność charytatywna 94/ rok Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew 92000,00 Dotacja na realizację celu publicznego szkolenie sportowe dzieci i młodzieży piłka ręczna 95/ czas PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w wg zużycia Sprzedaż energii elektrycznej do świetlicy w Glinkach nieokreślony 96/ Wit Żelazko 5260,00 Renowacja elementów dekoracyjnych w Sali konferencyjnej Urzędu 97/ Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 1230,00 Wycena działek w celu sprzedaży 98/ Drukarnia S-Druk s.c. z siedzibą w 12238,50 wykonanie składu i druku gazety Głos Karczewa Karczewie 99/ Krzysztof Kasprzak 8724,00 Redagowanie pisma Głos Karczewa / ,99 Umowa o dofinansowanie Projektu Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w

7 101/ 102/ 103/ 104/ 105/ 106/ 107/ 108/ 109/ 110/ 111/ 112/ 113/ 114/ 115/ 116/ 117/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU rok Anna Moczulska 1159,00 Prowadzenie rejestru wyborców rok Magdalena Marczak 1159,00 Prowadzenie rejestru wyborców dni Przedsiębiorstwo Handlowe Adam Szyszko Otwock 1500,60 Wykonanie 2 sztuk banerów reklamowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena działki przeznaczonej do sprzedaży dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 738,00 Wycena działek będących własnością Otwockiej Spółdzielni Handlowej znajdującymi się pod drogami gminnymi dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 369,00 Wycena działki przeznaczonej do sprzedaży miesiące Danuta Trzaskowska Przewodnicząca 1568,24 Abonament na służbowy telefon komórkowy Rady Miejskiej Stowarzyszenie W stronę słońca 41200,00 Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Karczewie Canis Hotel dla psów Sylwia Luckar w 651,00 Wynajęcie 1 boksu do umieszczenie bezdomnych psów w marcu br dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena nieruchomości ALTA HURTOWNIA AGD Sp.j. A.W. 7334,61 Zakup zastawy stołowej dla świetlicy w Glinkach Gołębiowscy A.M. Rosłaniec w Józefowie Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM) z 18450,00 Wykonanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla siedzibą w Gminy Karczew Jolanta Wojda 1694,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Aneta Biedrzycka 1748,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Danuta Suwała 2251,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Marzenna Trzaskowska 578,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Ryszard Wojciechowski 1369,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i

8 118/ 2115/ 119/ 120/ 121/ 122/ 123/ 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 129/ 130/ 131/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Anna Siwak 505,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Karolina Wieczorkowska 935,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Agnieszka Smolak 2098,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Mariusz Lasecki 2637,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Róża Piwowarczyk 2687,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 615,00 Najem Sali konferencyjnej o.o. w warszawie Sebastian Rosa 5250,00 Obsługa systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie LAS S.C. E Szymańska, S Szymański z 3900,00 Wycinka drzew siedzibą w Otwocku Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenie uliczne, Dostawa energii elektrycznej - Budynek Urzędu Miejskiego Dostawa energii elektrycznej - OSP, Rynek 35, Monitoring Dostawa energii elektrycznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Dostawa energii elektrycznej - Zespól Szkół w Karczewie Dostawa energii elektrycznej -Publiczne Gimnazjum w Karczewie 8

9 132/ 133/ 134/ 135/ 136/ 137/ 138/ 139/ 140/ 141/ 142/ 144/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Gmina Karczew a Ludowy Klub Sportowy Rokola Otwock Wielki Dostawa energii elektrycznej - Przedszkole nr 1 Dostawa energii elektrycznej - Przedszkole nr 2 Dostawa energii elektrycznej - Przedszkole nr 3 Dostawa energii elektrycznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dostawa energii elektrycznej - Szkoła Podstawowa nr 2 Dostawa energii elektrycznej -Szkoła Podstawowa w Glinkach Dostawa energii elektrycznej - Grupa Remontowa w Karczewie, kotłownia Widok 2, Dom Naucz. Łukówiec M Dostawa energii elektrycznej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna z filiami Dostawa energii elektrycznej - MGOK, świetlice gminne, Dostawa energii elektrycznej - MOSIR, Stadion, ul. Trzaskowskich, Boisko Orlik, ul. Otwocka Dostawa energii elektrycznej - WiK SUW Glinki, WiK przepompownia Ogrodowa, WiK przepompownia Łukówiec 37000,00 Realizacja zadania publicznego pod tytułem I Piłka nożna Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Karczew

10 145/ 146/ 147/ 148/ 149/ 150/ 151/ 152/ 153/ 154/ 155/ 156/ 157/ 158/ Czas nieoznaczony REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU AQMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Bielsko-Białej 461,25 miesięcznie Najem gruntu o pow. ok. 3,5 m 2 celem umieszczenia Automatu do sprzedaży usług pocztowych AVC Solutins Sp. z o.o. w 3600,00 Opracowanie opinii z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2014 r Nieokreślony Tomasz Pielak 4550,00 Odpłatne przejęcie przez Gminę urządzenie wodociągowego stanowiącego własność Przekazującego do Geo-sat s.c. D Mandziak, A. Jóźwicki 861,00 Wytyczenie pięciu nieruchomości InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w 89060,73 Ubezpieczenie mienia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk itp. (17 gminnych jednostek) NOVA SPORT Sp. z o.o. w ,78 Przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Trzaskowskich w Karczewie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 30504,00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Zamawiającego w Vienna Insurance Group z siedzibą w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych (17 gminnych jednostek) do Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nadbrzeżu 6000,00 Ratownictwo i ochrona ludności w r. w ramach ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa do Polski Związek Wędkarski w 5000,00 Edukacja ekologiczna dot. akwenów wodnych poprzez konkursy, Koło nr 25 w Karczewie imprezy wędkarskie Marek Frelek BOB Biuro Obsługi 8610,00 Inspektor nadzoru na d realizacją boiska piłkarskiego przy ulicy Budowy z siedzibą w Józefowie Trzaskowskich w Karczewie do INVEST SERVICE Mariusz Siudowski z 7995,00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru siedzibą w Garwolinie Nieokreślony Dominik Olszanka 3690,00 Odpłatne przejęcie przez Gminę urządzenie wodociągowego stanowiącego własność Przekazującego SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.S. bezpłatne Użyczenie nieruchomości położonej w Karczewie przy ul z siedzibą w Karczewie Przemysłowej do Firma Cieślak z siedzibą w Karczewie 999,94 Dostarczenie materiałów budowlanych w ramach wyposażenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Całowaniu 159/ miesięcy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie Nie dotyczy Umowa użyczenia dotycząca bezpłatnego użyczenia 16 rowerów dla MOSiR w Karczewie. Wartość przekazanego w użyczenie sprzętu (16 sztuk rowerów): ,08 zł 10

11 160/ 161/ 162/ 163/ 164/ 165/ 166/ 167/ 168/ 169/ 170/ 171/ 172/ 173/ 174/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU lata Piotr Zaręba 123,00 rocznie Dzierżawa pod wypożyczalnię sprzętu wodnego przy jeziorze Moczydło Do Jerzy Domański 7000,00 Sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur przez PGE Dystrybucja oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia punktów poboru energii elektrycznej Janusz Lasecki 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie Brygida Wawrzynowska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Karczewie Magdalena Kozłowska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Karczewie Marek Piwowarczyk 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Karczewie Róża Piwowarczyk 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Karczewie Wioletta Krzemińska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Glinkach Katarzyna Bednarska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Karczewie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Karczewie Dariusz Łukasik 350,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sobiekursku Tadeusz Pruszewski 600,00 Sporządzenie i wydrukowanie spisu wyborców Gminy Karczew dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z 106,91 Najem lokalu mieszkalnego od na czas trwania stos. pracy siedzibą w Otwocku miesięcznie Teresa Rzążewska 204,96 miesięcznie Najem lokalu mieszkalnego Paweł Gajewski 79,60 miesięcznie Najem lokalu socjalnego Gacek Daniel MAGIC GARDEN ul. 2939,70 zł Modernizacja wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk poprzez Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, montaż urządzenia fitness: twister i wahadło Pakość 11

12 175/ 176/ 177/ 178/ 179/ 180/ 181/ 182/ 183/ 184/ 185/ 186/ 187/ 188/ 189/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Gacek Daniel MAGIC GARDEN ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, Pakość Gacek Daniel MAGIC GARDEN ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, Do Geo-sat s. c. D. Mandziak, A. Jóźwicki z siedzibą Otwock Do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno 10036,80 zł Zakup dwóch urządzeń fitness: orbitrek i biegacz oraz prasa nożna i wyciąg górny realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk 14999,85 zł Zakup trzech urządzeń fitness: orbitrek i ridder, wioślarz i drabinka oraz podciąg nóg i biegacz realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż 369,00 wytyczenie przebiegu drogi w Glinkach. 984,00 wycena dwóch nieruchomości, położonych w Całowaniu, oznaczonych jako działka nr 117/1 i działka nr 118/ Robert Żebrowski 200,00 Obsługa windy dla wyborców w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie Mariusz Lasecki 510,00 Wykonywanie zadań koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta RP Róża Piwowarczyk 150,00 Obsługa księgowa wydatków związanych z wyborami na Prezydenta RP Marta Okońska 400,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP w tym dokonanie niezbędnych zakupów Agnieszka Jęda 400,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP Magdalena Marczak 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu głosowania na Prezydenta RP Anna Moczulska 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu głosowania na Prezydenta RP Ryszard Wojciechowski 200,00 Plakatowanie obwieszczeń wyborczych i rozwożenie korespondencji w związku z wyborami Prezydenta RP Piotr Kwiatkowski 650,00 Nadzór nad przebiegiem organizowania wyborów na Prezydenta RP Jolanta Stawikowska 650,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP Hanna Michalak 650,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP 12

13 190/ 191/ 192/ 193/ 194/ 195/ 196/ 197/ 198/ 199/ 200/ 201/ 202/ 203/ 204/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Jarosław Stankiewicz 250,00 Dyżur w zakresie usługi transportowej dla obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz w zakresie otwarcia i zamknięcia budynku Urzędu w dniu głosowania w wyborach na Prezydenta RP Agnieszka Skiba 200,00 Obsługa płacowa operatorów informatycznych, obwodowych komisji informatycznych i osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP. Dzierżawa działki od Gminy Karczew miesięcznie lata Waldemar Majchrzak 73, Nieokreślony PGE Dystrybucja 3382,50 Przyłącze do sieci wspólnoty pastwiskowej do LAS S.C. E Szymańska, S Szymański z siedzibą w Otwocku 1900,00 Wycinka drzew r FHB Piotr Bieńkowski.1450,00 Zakup kosy spalinowej czterosuwowej model EBH341U firmy ul. Domaniewska 9/11 lok. 149, MAKITA realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż Warszawa do Archiwum Państwowe w 10,00 Fumigacja księgi stanu cywilnego Tadeusz Pruszewski 300,00 Sporządzenie i wydrukowanie spisu wyborców Gminy Karczew dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta RP Paulina Jankowska 800,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Janusz Lasecki 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie w II turze wyborów Brygida Wawrzynowska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Karczewie w II turze wyborów Magdalena Kozłowska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Karczewie w II turze wyborów Marek Piwowarczyk 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Karczewie w II turze wyborów Róża Piwowarczyk 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Karczewie w II turze wyborów Wioletta Krzemińska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Glinkach w II turze wyborów 13

14 205/ 206/ 207/ 208/ 209/ 210/ 211/ 212/ 213/ 214/ 215/ 216/ 217/ 218/ 219/ 221/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Katarzyna Bednarska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Karczewie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Karczewie w II turze wyborów Dariusz Łukasik 160,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sobiekursku w II turze wyborów Robert Żebrowski 200,00 Obsługa windy dla wyborców w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie w II turze wyborów Mariusz Lasecki 350,00 Wykonywanie zadań koordynatora gminnego w II turze wyborów na Prezydenta RP Róża Piwowarczyk 150,00 Obsługa księgowa wydatków związanych z II turą wyborów na Prezydenta RP Marta Okońska 300,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP w tym dokonanie niezbędnych zakupów - II tura. Agnieszka Jęda 300,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP - II tura Magdalena Marczak 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu II tury głosowania na Prezydenta RP Anna Moczulska 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu II tury głosowania na Prezydenta RP Ryszard Wojciechowski 150,00 Plakatowanie obwieszczeń wyborczych i rozwożenia korepondencji w II turze wyborów Prezydenta RP Piotr Kwiatkowski 350,00 Nadzór nad przebiegiem organizowania II tury wyborów na Prezydenta RP Jolanta Stawikowska 350,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów na Prezydenta RP Hanna Michalak 350,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów na Prezydenta RP Jarosław Stankiewicz 220,00 Dyżur w zakresie usługi transportowej dla obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz w zakresie otwarcia i zamknięcia budynku Urzędu w dniu głosowania w II turze wyborów na Prezydenta RP Agnieszka Skiba 150,00 Obsługa płacowa operatorów informatycznych, obwodowych Nieokreślony Małgorzata Olszewska Przejęcie przez Gminę urządzenia wodociągowego stanowiącego własność Przekazującego 14

15 222/ 223/ 225/ 226/ 227/ 228/ 230/ 231/ 232/ 233/ 234/ 235/ 236/ 237/ 238/ 239/ 15 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU do SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. Sponsoring imprezy Rajd Wąskotorowy Czerwiec br. Remondis Otwock sp. z o.o. w Otwocku 5598,96 Dzierżawa gruntu do Rezavplast Ryszard Zawół ul. Leśna 46, Zaborów 20000,00 Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie do Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki 8000,00 Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont Cieplnej Sp. z o.o. skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie do SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A ,00 Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie do Baks Kazimierz Sielski z siedzibą przy ul Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont Jagodne 5, Karczew ROZWIĄZANA skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie Monika Pelc, Marek Nojek, Joanna Pelc, 632,64 Najem lokalu Hanna Nojek, Paulina Nojek Anna Kasprzak 669,48 Przyjęcie dwóch oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą lokalu USC w Karczewie Do Kancelaria Radcy Prawnego Beaty 7380,00 Obsługa prawna projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Rozbickiej-Cieślińskiej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów Do Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 23800,00 Dotacja celowa na zakup i montaż nowego kotła c.o. Karczewie Do Sebastian Rosa 1000,00 przygotowanie komputerów celem przekazania ich innym jednostkom gminnym Maciej Borza 610,00 Pokaz sztuki iluzjonistycznej na pikniku rodzinnym w Łukówcu, w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łukówiec Maciej Borza 610,00 Pokaz sztuki iluzjonistycznej na pikniku Wianki w Nadbrzeżu, w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż TASMANIA, Ewa Liwińska-Zygner, ul. 450,00 Usługa polegająca na dystrybucji waty cukrowej oraz malowaniu Motylkowa 45, Warszawa buziek w ramach pikniku rodzinnego w Łukówcu realizacja w r. MARIKA, Andrzej Sochacki, ul. Poezji 12 lok. 55, Warszawa, ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec. 1045,50 Usługa polegająca na udostępnianiu urządzeń dmuchanych dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego w Łukówcu realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec. Katarzyna Ewa Jobda 2000,00 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji opiekunki dla dzieci na świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukówiec w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec.

16 240/ 241/ 242/ 243/ 244/ 245/ 246/ 247/ 248/ 250/ 251/ 252/ 253/ 254/ 255/ 16 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Marcin Gajewski 876,00 Oprawa muzyczna na pikniku rodzinnym w Łukówcu, w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łukówiec do Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki 6000,00 Wycinka 25 topoli. Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Ciepłowniczej 1, Karczew do Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul ,00 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania Łąkoszyńska 127, Kutno odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczew do Geo-sat s. c. D. Mandziak, A. Jóźwicki z 3567,00 Podział nieruchomości siedzibą Otwock do EXPERTISE Wycena nieruchomości i 492,00 Wycena nieruchomości przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno do Geo-sat s. c. D. Mandziak, A. Jóźwicki z 1845,00 Zmiana klasyfikacji gruntów siedzibą Otwock do Remondis Otwock Sp. z o.o. z siedzibą przy 5598,98 Dzierżawa gruntu ul. Johna Lenona do LUEWO Sp. z o. o., ul. Pomianowska 7, 2776,00 Zakup siłowni TRYTON II KELTON HOME oraz zestawu ciężarów Brzesko KELTON HOME w ramach funduszu sołeckiego wsi Całowanie do Marta Okońska 2340,00 Uporządkowanie mat. archiwalnych z lat Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji PRO FORTALICIUM, Piekary Śląskie, ul. Ks. Jana Ficka Gacek Daniel MAGIC GARDEN, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, Pakość, NIP: , 5000,00 Dofinansowanie plenerowej imprezy XI Piknik Forteczny 6999,93 Montaż urządzeń zabawowych: huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, dwa bujaki, ławka w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łukówiec. Aneta Grzanka 2000,00 Pełnienie funkcji opiekunki dla dzieci na świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego. Aneta Grzanka 2000,00 Pełnienie funkcji opiekunki dla dzieci na świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu w ramach funduszu sołeckiego. Marek Nojek 135,30 zł Dzierżawa części nieruchomości o pow. 20 m do B.O.B. Marek Frelek, Józefów, ul. Powstańców Warszawy ,00 Wykonanie dokumentacji części budynku Urzędu po Przychodni Zdrowia

17 256/ 257/ 258/ 259/ 260/ 261/ 262/ 263/ 264/ 265/ 266/ 267/ 268/ 269/ 270/ 271/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU do INVEST SERVICE inż. Mariusz Siudowski 9225,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Trzaskowskich w Karczewie do Usługi geodezyjne Bogusław Papis 861,00 Wykonanie pomiaru realizacyjnego do ustalenia położenia boiska piłkarskiego (treningowego) przy ul. Trzaskowskich w Karczewie do Aleksandra Szczepańska 3550,00 Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Miasta i Gminy Karczew w latach do Przedsiębiorstwo Budownictwa ,37 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Inżynieryjnego Melbud Sp. z o.o. ul. osiedla Częstochowska w Karczewie Karowa Siedlce lat BUNGE Polska Sp. z o.o Karczew, 17097,00 Umowa najmu działki. ul. Jagodne 1 rocznie do Powiat Otwocki 17712,00 Pomoc rzeczowa polegająca na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego przystanków przy drogach powiatowych do WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. z 34194,00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w siedzibą w Ostrołęce, ul. Prosta 7 związku z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Karczew do Borys Nazarczuk 7995,00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Karczew do Remondis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 5598,96 Wydzierżawienie działki o pow m 2 położonej w Karczewie Lennona 4, Otwock do MMK Consulting Maciej Krogulec z siedzibą w Łomiankach z siedzibą przy ul. Żywicznej 37 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12300,00 Sporządzenie opracowania analizy przedsięwzięcia polegającego na połączeniu KPEC spółka z o.o. w Karczewie z WiK spółka z o.o. w Karczewie do Powiat Otwocki 28163,00 Pomoc finansowa na eta w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Użyczenie zabudowanej nieruchomości o pow. 193 m 2 w Społecznej w Karczewie Karczewie przy ul. Warszawskiej do Grażyna Jadacka 2000,00 Opiekunka do dzieci w świetlicy wiejskiej w Glinkach do Mariusz Zawadzki 672,00 Uporządkowanie terenu i skoszeniu trawy przy świetlicy wiejskiej w Całowaniu do BAQ Sebastian Zawada Gliwice, ul. 1699,00 Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Całowaniu Pszczyńska do P.H.U. SZRON, Grzegorz Zieliński 330,87 Zakup warnika do wody w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki 17

18 272/ 273/ 274/ 275/ 276/ 277/ 278/ 279/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą przy ul. Pomorskiej 42 A, Piaseczno do Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Składowisko z azbestu z siedzibą w Dobrów 8, Tuczepy do Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Z Niziński z siedzibą przy ul. Serockiej 11A, Wyszków do NOVA SPORT Sp. z o.o. ul. Ciołka 12, Warszawa do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno do Arebours Jakub Kordel, Otwock, ul. Poniatowskiego 4/3 984,00 Wycena 4 nieruchomości położonych w Karczewie 28197,29 Odbiór, załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karczew ,90 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz we fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, gm. Karczew ,00 Roboty budowlane uzupełniające do umowy nr ZP polegające na wykonaniu oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Trzaskowskich 492,00 Wycena 2 nieruchomości 738,00 Wycena 4 nieruchomości 10125,00 Skład i druk Głosu Karczewa do Krzysztof Kasprzak 4500,00 Redagowanie artykułów do Głosu Karc zewa 18

REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU

REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU Nr umowy 1 Data zawarcia umowy REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Czas trwania umowy Nazwa kontrahenta Wartość umowy brutto zł Przedmiot umowy 1/ 2.01. rok Agencja Ochrony Osób i

Bardziej szczegółowo

REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU

REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Nr umowy 1 Data zawarcia umowy Czas trwania umowy Nazwa kontrahenta Wartość umowy brutto zł Przedmiot umowy 1/ 2.01. rok Agencja Ochrony Osób i

Bardziej szczegółowo

REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU

REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Nr umowy 1 Data zawarcia umowy Czas trwania umowy Nazwa kontrahenta Wartość umowy brutto zł Przedmiot umowy 1/ 2.01. rok Agencja Ochrony Osób i

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r.

INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. Plan środków zewnętrznych Umowa Porozumienie UUG/ Umowa Nr 18/2006 z dnia 12.10. 2006r. Strona 1 INWESTYCJE GMINY CELESTYNÓW NA DZIEŃ 30 MAJA 2009 r. 1 buwa kanalizacji sanitarnej w Celestynowe : ul. Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Wik, Szkolna, Otwocka, Osiecka zadanie X

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA KOŃCOWA II BIEGU OTWOCKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO I PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. (04.11.2012 r.)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA II BIEGU OTWOCKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO I PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. (04.11.2012 r.) KLASYFIKACJA KOŃCOWA II BIEGU OTWOCKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO I PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA (04.11.2012 r.) Kategoria Dzieci (Szkoły Podstawowe) dystans 1916 metrów Dziewczęta : 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

L.p Nazwa kontrahenta Przedmiot umowy Kwota brutto w zł. Data zawarcia TECHNIKA IT S.A. Asysta techniczna do. 3.207,84 zł 01.01.2015 1.

L.p Nazwa kontrahenta Przedmiot umowy Kwota brutto w zł. Data zawarcia TECHNIKA IT S.A. Asysta techniczna do. 3.207,84 zł 01.01.2015 1. Umowy 2015 L.p Nazwa kontrahenta Przedmiot umowy Kwota brutto w zł Data zawarcia TECHNIKA IT S.A. Asysta techniczna do 3.207,84 zł 01.01.2015 1. programu EKSPORT USC /rok M. Siemaszko i J. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Cybinki z działalności międzysesyjnej 09 lipca- 19 sierpnia 2015

Informacja Burmistrza Cybinki z działalności międzysesyjnej 09 lipca- 19 sierpnia 2015 Informacja Burmistrza Cybinki z działalności międzysesyjnej 09 lipca- 19 sierpnia 2015 W dniu 09 lipca 2015 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince odbyła się uroczystość wręczenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZAWARTYCH W 2015 ROKU. Przedmiot umowy

REJESTR UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZAWARTYCH W 2015 ROKU. Przedmiot umowy REJESTR UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ZAWARTYCH W 2015 ROKU Numer umowy Data zawarcia umowy 1.2015 30.12.2014 RGT.2510.2.1.2015 10.01.2015 RRI.1.2015 21.01.2015 RGT.2510.2.2.2015 26.01.2015 RGT.2510.2.3.2015 26.01.2015

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Sportowych Powiatu Otwockiego na 2013 rok

Kalendarz Imprez Sportowych Powiatu Otwockiego na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Lp. Realizatorzy Osoba odpowiedzialna Nazwa imprezy Miejsce i termin Rozstrzygnięcie A a. Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego Organizacja współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. (55) 640 63 02 alicja.podlewska@sztum.pl pokój nr 18. (55) 640 63 20 daria.mietlewska@sztum.pl pokój nr 80

KONTAKTY. (55) 640 63 02 alicja.podlewska@sztum.pl pokój nr 18. (55) 640 63 20 daria.mietlewska@sztum.pl pokój nr 80 Kontakty Urzędu KONTAKTY Alicja Podlewska - Zastępca Burmistrza (55) 640 63 02 alicja.podlewska@sztum.pl pokój nr 18 Daria Mietlewska Dura - Sekretarz Miasta i Gminy Sztum (55) 640 63 20 daria.mietlewska@sztum.pl

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY. rozdz.40002 Dostarczanie wody 500 000

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ KOMUNALNY. rozdz.40002 Dostarczanie wody 500 000 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 24.02.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku OGÓŁEM: 9 866 256 + 1 033 000 WYDZIAŁ KOMUNALNY Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/34/14 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2014 roku W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGI POWYŻEJ 60.000 EURO W ROKU 2004

PRZETARGI POWYŻEJ 60.000 EURO W ROKU 2004 IR 2225/1/2005 Warka, dn. 2005-01-24 PRZETARGI POWYŻEJ 60.000 EURO W ROKU 2004 Lp Numer Rodzaj inwestycji Rodzaj przetargu Wykonawca Termin realizacji Koszt brutto 1. IRB3414/1/04 Budowa budynku socjalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 5671 UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji w ramach I edycji realizacji projektu. Język: angielski Poziom: A2 Lista osób zakwalifikowanych do projektu Językowa Akademia Rozwoju Kompetencji Poziom: A2 1 Białoskórska Dżesika 2 Bonek Paweł 3 Brych Edyta 4 Bułaj Krzysztof 5 Doktór Beata 6 Gacek Marcin 7 Górak Ola

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę. Przedmiot umowy. Media Group Nasz Głos Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 3, 14-100 Ostróda

Nazwa podmiotu z którym zawarto umowę. Przedmiot umowy. Media Group Nasz Głos Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 3, 14-100 Ostróda Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu czerwcu 2014 r. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Numer / realizacji Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/244/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Raszków na 2013 rok ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zwarto umowy w okresie od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r.

Wykaz pracodawców i osób, z którymi zwarto umowy w okresie od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r. CIR/651/9/2012 Wywieszono dnia 04.09.2012r. Wykaz pracodawców i osób, z którymi zwarto umowy w okresie od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r. Lp. Nazwa pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krupski Młyn Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050/33/2013 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27.03.2013 r. W skład mienia komunalnego wchodzą grunty, budynki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM PARTNERSTWA PARTNERS NETWORK 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 8/3A

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM PARTNERSTWA PARTNERS NETWORK 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 8/3A MATERIAŁY WYPRACOWANE na IV Konferencji Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie ich do oceny w dniu 17.10.2008 roku Dom przyjęć Rycerski w ramach

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie I. Dochody Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.633.235,37zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 345,00zł

Uzasadnienie I. Dochody Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.633.235,37zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 345,00zł Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XLI/ /14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014. I. Dochody Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.633.235,37zł Dział 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się:

o kwotę 52 266,00 zł, o kwotę 6 734,00 zł, ul. Krańcowa chodnik ul. Hallera chodnik b) zwiększa się: UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Po stronie dochodów załącznik nr 1 1. Zwiększeniem dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji 2007-2010 2007-2013

Okres realizacji 2007-2010 2007-2013 Limit wydatków związanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Miłkowice na lata 2010-2012 Nazwa i cel u Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi sanitarnej dla miejscowości Pątnówek i Bobrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Gmina Jabłoń - rejestr umów - 2015 rok

Gmina Jabłoń - rejestr umów - 2015 rok Gmina Jabłoń - rejestr umów - 2015 rok Lp data zawarcia kontrahent kwota umowy przedmiot umowy 1. 2.01.2015 Arkadiusz Szwaj 260/miesiąc 2. 2.01.2015 Mirosław Kusiuk 260/miesiąc 3. 2.01.2015 Antoni Matejczuk

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. 60016 4210 Remont chodnika na ul. Słonecznej 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016. Lp. Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota /zł/ Kwo ta wyd atkó w 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo