REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Nr umowy 1 Data zawarcia umowy Czas trwania umowy Nazwa kontrahenta Wartość umowy brutto zł Przedmiot umowy 1/ rok Agencja Ochrony Osób i Mienia Heros 811,80 Monitoring Urzędu Miejskiego 2/ rok VMBS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 2400,00 Świadczenie usługi Alcatel komunikaty, powiadamianie mieszkańców 3/ rok Radca Prawny Beata Rozbicka Cieślińska ,00 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz zastępstwo procesowe w sprawach prowadzonych przez Gminę Karczew 4/ rok Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w 73048,00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 5/ rok Marter Barbara Bogucka z siedzibą w 31925,88 Dostawa materiałów biurowych Dziechcińcu 6/ rok DPC A. Danylczenko Spółka sp. j ,20 Przeprowadzenie audytu wewnętrznego 7/ rok Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa 84000,00 Dotacja celowa na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych Otwartego w Karczewie 8/ INFOR EKSPERT Sp. z o.o. z siedzibą w ` 10331,99 Dostarczanie publikacji INFORLEX.PL Administracja w postaci aktualizacji on-line w internecie 9/ rok Anna Fuśnik 4800,00 Obsługa kancelaryjno-techniczna Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 10/ rok T. Frąckowiak Spółka Jawna 922,50 Kompleksowa obsługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI serwis internetowy strony 11/ Monika Walkiewicz 825,00 Wykonywanie prac administracyjno-kancelaryjnych w Urzędzie zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku 12/ rok Lindstrom Sp. z o.o. w 5300,00 Wynajem mat podłogowych dla Urzędu Miejskiego w Kaczewie 13/ rok Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze z siedzibą w 1980,00 Szkolenia dla Sekretarza Gminy w ramach Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego

2 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 14/ rok Wanda Popis 4200,00 Ewidencja wkładów i zaciągniętych pożyczek członków zapomogowopożyczkowej kasy przy Urzędzie Miejskim w Karczewie 15/ rok STANEX Centrum Kształcenia Personelu OUTSRCING BHP I PPOŻ Krzysztof Staniszewski z siedzibą w Karczewie 5400,00 Prowadzenie i nadzór BHP, ochrona przeciwpożarowa w Urzędzie Miejskim w Karczewie 16/ czas Zawada Dorota 196,37 Umowa najmu lokalu mieszkalnego nieokreślony miesięcznie 17/ Dziak Krzysztof 589,80 Umowa najmu lokalu mieszkalnego / rok PHU NORD Kaczorowski Krzysztof 6660,00 Dzierżawa terenu pod kontenery do zbiórki odpadów tekstylnych 19/ rok Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Dźwigowa Wacław Czarnecki z siedzibą Otwocku 3198,00 Wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Karczewie i Sobiekursku 20/ rok TEL BUD Tomasz Kęder w Otwocku 4200,00 Wykonywanie konserwacji sieci telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie 21/ rok WASBRUK Sp. z o.o. z siedzibą w 43000,00 Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów UM Karczew, 22/ rok PPHU PORTAS Bogdan Portas w Karczewie OSP Karczew, OSP Otwock Wielki, OSP Łukówiec 3013,50 Pełnienie nadzoru nad eksploatacją kotłowni gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku w Urzędzie Miejskim w Karczewie 23/ rok Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 7000,00 Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonej w Karczewie, ul. Warszawska 28 24/ rok Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku 10000,00 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie 25/ rok Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze z siedzibą w 1980,00 Szkolenia dla Skarbnika Gminy w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego 26/ czas nieokreślony PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 6927,52 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu użyteczności publicznej Ośrodek Zdrowia przy ul. Otwockiej 27/ rok AMK Portal Sp. z o.o. w Żukowie 3690,00 Ogłoszenia w dzienniku oraz w dziale nieruchomości na 50 portalach ogłoszeniowych 28/ Schronisko Dla Zwierząt Jerzy Kubrak w Wesołej 12000,00 Świadczenie usług związanych z przyjmowaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Karczew. 2

3 3 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 29/ Marzena Golańska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO w Zamieniu 6888,00 Usługa polegająca na każdorazowym odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Karczew 30/ Gabinet Weterynaryjny - Joanna Oknińska w Karczewie 5000,00 Usługa sterylizacji suk i kotek oraz uśpienie ślepego miotu bezdomnej suki lub kotki 31/ Hotel dla psów Sylwia Luckar 651,00 Wynajęcie 1 boksu do umieszczenie bezdomnych psów w styczniu br. 34/ rok Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie ,00 Administrowanie obiektów : Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012 w Karczewie oraz Stadion Miejski LKS Mazur Karczew 35/ czas nieokreślony Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Karczewie 16525,05 Umowa użyczenia 5 sztuk zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem 36/ rok TECHNIKA IT S.A. z siedzibą w Gliwicach 2917,00 Umowa o asystę techniczną dla Urzędu Stanu Cywilnego 37/ Firma handlowa IBIZA Impresariat 3000,00 Koncert okolicznościowy z okazji uroczystości Złote gody Artystyczny 38/ Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z 10735,89 Najem lokalu mieszkalnego siedzibą w Otwocku 39/ rok SYGNITY S.A. z siedzibą w 14760,00 Usługa serwisu oprogramowania komputerowego w ewidencji ludności 40/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 369,00 Wycena działek w celu sprzedaży / dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena działek w celu sprzedaży 42/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 615,00 Wycena obciążenia służebnością przesyłu działki gminnej 43/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena działek w celu sprzedaży 44/ dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 369,00 Wycena działek w celu sprzedaży 45/ rok Małgorzata Pajek 21600,00 Koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejski w Karczewie 46/ Katarzyna Rutkowska 130,00 Oprawa wizerunkowa jubileuszu Złote Gody 47/ / Jacek Teperek Tevet w Karczewie 8000,00 Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Karczew Landskroon Polska w Głogowie 774,90 Zakup i dostawa akcesoriów do namiotu w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Wygoda

4 49/ / / / / / / / / / / / / / / / / REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Magdalena Augustyniak 1500,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Agnieszka Bandurska 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Agnieszka Dzędzykowska 1350,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Teresa Gajak 2000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Regina Gesek 805,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Paulina Jankowska 1000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Łukasz Klimkiewicz 1050,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Anna Leśniewska 3300,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Sylwester Miąsek 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Ewa Żelewska 1000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Anna Ogonowska 2600,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Iwona Osiak 1350,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Agata Osica 2750,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Marta Ostrowska 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Katarzyna Przybysz 1750,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Andrzej Rodak 1350,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Urszula Smereczyńska 3300,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły 4

5 5 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 66/ Katarzyna Suska 1090,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Leszek Jarzębski 750,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Irmina Szmigielska 1050,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Andrzej Wójcik 1250,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Klaudia Zakrzewska 1000,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Beata Jankowska 1100,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / Ewa Prusińska 1050,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły / JW. ELEKTRIC Witold Jabłoński 2000,00 Remont zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Ostrówku Instalatorstwo Elektryczne Całowanie 74/ JW. ELEKTRIC Witold Jabłoński 10000,00 Remont wewnętrzny świetlicy w Całowaniu Instalatorstwo Elektryczne Całowanie 75/ JW. ELEKTRIC Witold Jabłoński Instalatorstwo Elektryczne Całowanie 5500,00 Zakup i montaż grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej w Całowaniu 76/ rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w W-wie 55539,00 Dofinansowanie na realizację Projektu Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew 77/ rok P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka z siedzibą 12853,50 Wykonanie serwisu systemu monitoringu miejskiego w Karczewie w Gryficach 78/ Czas nieokreślony Orange Polska - Udostepnienie nieruchomości przy ul. Otwockiej na potrzeby przyłącza teletechnicznego 79/ rok Agencja Reklamowa TuSzukam Urszula 5904,00 Świadczenie usług związanych z zarządzaniem oficjalną stroną Wawrzynowska ROZWIĄZANA Gminy Karczew na portalu społecznościowym 80/ Canis Hotel dla psów Sylwia Luckar w 588,00 Wynajęcie 1 boksu do umieszczenie bezdomnych psów w lutym br. 81/ rok Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie 30381,00 Serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji 82/ rok Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GEO-System Sp. z o.o. z s. w 2460,00 Nadzór autorski i opieki technicznej nad programem egmina z modułem impa

6 6 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU 83/ Rok Województwo Mazowieckie 19660,57 Umowa o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 84/ Orange Polska S.A. 1764,00 Usługa dostęp do internetu DSL / Powiat Otwocki 28163,00 Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przepisów o ruchu drogowym 86/ PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 7796,05 Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Oczyszczalnia / Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza Sp. k., w W zależn. od kwoty odzysk. VAT Ścieków Janów Zastępstwo procesowe w postepowaniu o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) 88/ MEBLOMAKS Mateusz Tkaczyk Ostrówek 3400,00 Wyposażenie świetlicy w Glinkach / rok Studio Programistyczne Piotr Zielonka 369,00 Aktualizacja Programu komputerowego Magazyn 91/ Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew ,00 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu miasta Karczew (pożytek publiczny) 92/ Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew 5340,00 Organizacja i przeprowadzenie turnieju Karczewskie Małe Euro (pożytek publiczny) 93/ rok Stowarzyszenie W stronę słońca 2800,00 Dotacja na realizację celu publicznego działalność charytatywna 94/ rok Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew 92000,00 Dotacja na realizację celu publicznego szkolenie sportowe dzieci i młodzieży piłka ręczna 95/ czas PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w wg zużycia Sprzedaż energii elektrycznej do świetlicy w Glinkach nieokreślony 96/ Wit Żelazko 5260,00 Renowacja elementów dekoracyjnych w Sali konferencyjnej Urzędu 97/ Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 1230,00 Wycena działek w celu sprzedaży 98/ Drukarnia S-Druk s.c. z siedzibą w 12238,50 wykonanie składu i druku gazety Głos Karczewa Karczewie 99/ Krzysztof Kasprzak 8724,00 Redagowanie pisma Głos Karczewa / ,99 Umowa o dofinansowanie Projektu Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w

7 101/ 102/ 103/ 104/ 105/ 106/ 107/ 108/ 109/ 110/ 111/ 112/ 113/ 114/ 115/ 116/ 117/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU rok Anna Moczulska 1159,00 Prowadzenie rejestru wyborców rok Magdalena Marczak 1159,00 Prowadzenie rejestru wyborców dni Przedsiębiorstwo Handlowe Adam Szyszko Otwock 1500,60 Wykonanie 2 sztuk banerów reklamowych dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena działki przeznaczonej do sprzedaży dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 738,00 Wycena działek będących własnością Otwockiej Spółdzielni Handlowej znajdującymi się pod drogami gminnymi dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 369,00 Wycena działki przeznaczonej do sprzedaży miesiące Danuta Trzaskowska Przewodnicząca 1568,24 Abonament na służbowy telefon komórkowy Rady Miejskiej Stowarzyszenie W stronę słońca 41200,00 Prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Karczewie Canis Hotel dla psów Sylwia Luckar w 651,00 Wynajęcie 1 boksu do umieszczenie bezdomnych psów w marcu br dni Nieruchomości inż. Ewa Sawicka- Gołoś w 492,00 Wycena nieruchomości ALTA HURTOWNIA AGD Sp.j. A.W. 7334,61 Zakup zastawy stołowej dla świetlicy w Glinkach Gołębiowscy A.M. Rosłaniec w Józefowie Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM) z 18450,00 Wykonanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla siedzibą w Gminy Karczew Jolanta Wojda 1694,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Aneta Biedrzycka 1748,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Danuta Suwała 2251,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Marzenna Trzaskowska 578,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Ryszard Wojciechowski 1369,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i

8 118/ 2115/ 119/ 120/ 121/ 122/ 123/ 124/ 125/ 126/ 127/ 128/ 129/ 130/ 131/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Anna Siwak 505,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Karolina Wieczorkowska 935,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Agnieszka Smolak 2098,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Mariusz Lasecki 2637,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Róża Piwowarczyk 2687,00 Doręczenie decyzji podatkowych mieszkańcom Karczewa i Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z 615,00 Najem Sali konferencyjnej o.o. w warszawie Sebastian Rosa 5250,00 Obsługa systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie LAS S.C. E Szymańska, S Szymański z 3900,00 Wycinka drzew siedzibą w Otwocku Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru oświetlenie uliczne, Dostawa energii elektrycznej - Budynek Urzędu Miejskiego Dostawa energii elektrycznej - OSP, Rynek 35, Monitoring Dostawa energii elektrycznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Dostawa energii elektrycznej - Zespól Szkół w Karczewie Dostawa energii elektrycznej -Publiczne Gimnazjum w Karczewie 8

9 132/ 133/ 134/ 135/ 136/ 137/ 138/ 139/ 140/ 141/ 142/ 144/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Gmina Karczew a Ludowy Klub Sportowy Rokola Otwock Wielki Dostawa energii elektrycznej - Przedszkole nr 1 Dostawa energii elektrycznej - Przedszkole nr 2 Dostawa energii elektrycznej - Przedszkole nr 3 Dostawa energii elektrycznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dostawa energii elektrycznej - Szkoła Podstawowa nr 2 Dostawa energii elektrycznej -Szkoła Podstawowa w Glinkach Dostawa energii elektrycznej - Grupa Remontowa w Karczewie, kotłownia Widok 2, Dom Naucz. Łukówiec M Dostawa energii elektrycznej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna z filiami Dostawa energii elektrycznej - MGOK, świetlice gminne, Dostawa energii elektrycznej - MOSIR, Stadion, ul. Trzaskowskich, Boisko Orlik, ul. Otwocka Dostawa energii elektrycznej - WiK SUW Glinki, WiK przepompownia Ogrodowa, WiK przepompownia Łukówiec 37000,00 Realizacja zadania publicznego pod tytułem I Piłka nożna Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Karczew

10 145/ 146/ 147/ 148/ 149/ 150/ 151/ 152/ 153/ 154/ 155/ 156/ 157/ 158/ Czas nieoznaczony REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU AQMET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Bielsko-Białej 461,25 miesięcznie Najem gruntu o pow. ok. 3,5 m 2 celem umieszczenia Automatu do sprzedaży usług pocztowych AVC Solutins Sp. z o.o. w 3600,00 Opracowanie opinii z weryfikacji rocznego raportu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2014 r Nieokreślony Tomasz Pielak 4550,00 Odpłatne przejęcie przez Gminę urządzenie wodociągowego stanowiącego własność Przekazującego do Geo-sat s.c. D Mandziak, A. Jóźwicki 861,00 Wytyczenie pięciu nieruchomości InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w 89060,73 Ubezpieczenie mienia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk itp. (17 gminnych jednostek) NOVA SPORT Sp. z o.o. w ,78 Przebudowa i modernizacja boiska piłkarskiego przy ulicy Trzaskowskich w Karczewie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 30504,00 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Zamawiającego w Vienna Insurance Group z siedzibą w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych (17 gminnych jednostek) do Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Nadbrzeżu 6000,00 Ratownictwo i ochrona ludności w r. w ramach ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa do Polski Związek Wędkarski w 5000,00 Edukacja ekologiczna dot. akwenów wodnych poprzez konkursy, Koło nr 25 w Karczewie imprezy wędkarskie Marek Frelek BOB Biuro Obsługi 8610,00 Inspektor nadzoru na d realizacją boiska piłkarskiego przy ulicy Budowy z siedzibą w Józefowie Trzaskowskich w Karczewie do INVEST SERVICE Mariusz Siudowski z 7995,00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru siedzibą w Garwolinie Nieokreślony Dominik Olszanka 3690,00 Odpłatne przejęcie przez Gminę urządzenie wodociągowego stanowiącego własność Przekazującego SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.S. bezpłatne Użyczenie nieruchomości położonej w Karczewie przy ul z siedzibą w Karczewie Przemysłowej do Firma Cieślak z siedzibą w Karczewie 999,94 Dostarczenie materiałów budowlanych w ramach wyposażenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Całowaniu 159/ miesięcy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie Nie dotyczy Umowa użyczenia dotycząca bezpłatnego użyczenia 16 rowerów dla MOSiR w Karczewie. Wartość przekazanego w użyczenie sprzętu (16 sztuk rowerów): ,08 zł 10

11 160/ 161/ 162/ 163/ 164/ 165/ 166/ 167/ 168/ 169/ 170/ 171/ 172/ 173/ 174/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU lata Piotr Zaręba 123,00 rocznie Dzierżawa pod wypożyczalnię sprzętu wodnego przy jeziorze Moczydło Do Jerzy Domański 7000,00 Sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur przez PGE Dystrybucja oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia punktów poboru energii elektrycznej Janusz Lasecki 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie Brygida Wawrzynowska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Karczewie Magdalena Kozłowska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Karczewie Marek Piwowarczyk 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Karczewie Róża Piwowarczyk 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Karczewie Wioletta Krzemińska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Glinkach Katarzyna Bednarska 190,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Karczewie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Karczewie Dariusz Łukasik 350,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sobiekursku Tadeusz Pruszewski 600,00 Sporządzenie i wydrukowanie spisu wyborców Gminy Karczew dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z 106,91 Najem lokalu mieszkalnego od na czas trwania stos. pracy siedzibą w Otwocku miesięcznie Teresa Rzążewska 204,96 miesięcznie Najem lokalu mieszkalnego Paweł Gajewski 79,60 miesięcznie Najem lokalu socjalnego Gacek Daniel MAGIC GARDEN ul. 2939,70 zł Modernizacja wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk poprzez Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, montaż urządzenia fitness: twister i wahadło Pakość 11

12 175/ 176/ 177/ 178/ 179/ 180/ 181/ 182/ 183/ 184/ 185/ 186/ 187/ 188/ 189/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Gacek Daniel MAGIC GARDEN ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, Pakość Gacek Daniel MAGIC GARDEN ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, Do Geo-sat s. c. D. Mandziak, A. Jóźwicki z siedzibą Otwock Do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno 10036,80 zł Zakup dwóch urządzeń fitness: orbitrek i biegacz oraz prasa nożna i wyciąg górny realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk 14999,85 zł Zakup trzech urządzeń fitness: orbitrek i ridder, wioślarz i drabinka oraz podciąg nóg i biegacz realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż 369,00 wytyczenie przebiegu drogi w Glinkach. 984,00 wycena dwóch nieruchomości, położonych w Całowaniu, oznaczonych jako działka nr 117/1 i działka nr 118/ Robert Żebrowski 200,00 Obsługa windy dla wyborców w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie Mariusz Lasecki 510,00 Wykonywanie zadań koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta RP Róża Piwowarczyk 150,00 Obsługa księgowa wydatków związanych z wyborami na Prezydenta RP Marta Okońska 400,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP w tym dokonanie niezbędnych zakupów Agnieszka Jęda 400,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP Magdalena Marczak 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu głosowania na Prezydenta RP Anna Moczulska 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu głosowania na Prezydenta RP Ryszard Wojciechowski 200,00 Plakatowanie obwieszczeń wyborczych i rozwożenie korespondencji w związku z wyborami Prezydenta RP Piotr Kwiatkowski 650,00 Nadzór nad przebiegiem organizowania wyborów na Prezydenta RP Jolanta Stawikowska 650,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP Hanna Michalak 650,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP 12

13 190/ 191/ 192/ 193/ 194/ 195/ 196/ 197/ 198/ 199/ 200/ 201/ 202/ 203/ 204/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Jarosław Stankiewicz 250,00 Dyżur w zakresie usługi transportowej dla obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz w zakresie otwarcia i zamknięcia budynku Urzędu w dniu głosowania w wyborach na Prezydenta RP Agnieszka Skiba 200,00 Obsługa płacowa operatorów informatycznych, obwodowych komisji informatycznych i osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP. Dzierżawa działki od Gminy Karczew miesięcznie lata Waldemar Majchrzak 73, Nieokreślony PGE Dystrybucja 3382,50 Przyłącze do sieci wspólnoty pastwiskowej do LAS S.C. E Szymańska, S Szymański z siedzibą w Otwocku 1900,00 Wycinka drzew r FHB Piotr Bieńkowski.1450,00 Zakup kosy spalinowej czterosuwowej model EBH341U firmy ul. Domaniewska 9/11 lok. 149, MAKITA realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż Warszawa do Archiwum Państwowe w 10,00 Fumigacja księgi stanu cywilnego Tadeusz Pruszewski 300,00 Sporządzenie i wydrukowanie spisu wyborców Gminy Karczew dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta RP Paulina Jankowska 800,00 Zwrot kosztów za dowóz dziecka do szkoły Janusz Lasecki 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie w II turze wyborów Brygida Wawrzynowska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Karczewie w II turze wyborów Magdalena Kozłowska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Karczewie w II turze wyborów Marek Piwowarczyk 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Karczewie w II turze wyborów Róża Piwowarczyk 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Karczewie w II turze wyborów Wioletta Krzemińska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Glinkach w II turze wyborów 13

14 205/ 206/ 207/ 208/ 209/ 210/ 211/ 212/ 213/ 214/ 215/ 216/ 217/ 218/ 219/ 221/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Katarzyna Bednarska 95,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Karczewie i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Karczewie w II turze wyborów Dariusz Łukasik 160,00 Operator obsługi informatycznej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Sobiekursku w II turze wyborów Robert Żebrowski 200,00 Obsługa windy dla wyborców w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Karczewie w II turze wyborów Mariusz Lasecki 350,00 Wykonywanie zadań koordynatora gminnego w II turze wyborów na Prezydenta RP Róża Piwowarczyk 150,00 Obsługa księgowa wydatków związanych z II turą wyborów na Prezydenta RP Marta Okońska 300,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP w tym dokonanie niezbędnych zakupów - II tura. Agnieszka Jęda 300,00 Przygotowanie lokali OKW w związku z wyborami na Prezydenta RP - II tura Magdalena Marczak 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu II tury głosowania na Prezydenta RP Anna Moczulska 300,00 Dyżur przy spisach wyborców w dniu II tury głosowania na Prezydenta RP Ryszard Wojciechowski 150,00 Plakatowanie obwieszczeń wyborczych i rozwożenia korepondencji w II turze wyborów Prezydenta RP Piotr Kwiatkowski 350,00 Nadzór nad przebiegiem organizowania II tury wyborów na Prezydenta RP Jolanta Stawikowska 350,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów na Prezydenta RP Hanna Michalak 350,00 Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów na Prezydenta RP Jarosław Stankiewicz 220,00 Dyżur w zakresie usługi transportowej dla obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz w zakresie otwarcia i zamknięcia budynku Urzędu w dniu głosowania w II turze wyborów na Prezydenta RP Agnieszka Skiba 150,00 Obsługa płacowa operatorów informatycznych, obwodowych Nieokreślony Małgorzata Olszewska Przejęcie przez Gminę urządzenia wodociągowego stanowiącego własność Przekazującego 14

15 222/ 223/ 225/ 226/ 227/ 228/ 230/ 231/ 232/ 233/ 234/ 235/ 236/ 237/ 238/ 239/ 15 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU do SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. Sponsoring imprezy Rajd Wąskotorowy Czerwiec br. Remondis Otwock sp. z o.o. w Otwocku 5598,96 Dzierżawa gruntu do Rezavplast Ryszard Zawół ul. Leśna 46, Zaborów 20000,00 Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie do Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki 8000,00 Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont Cieplnej Sp. z o.o. skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie do SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A ,00 Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie do Baks Kazimierz Sielski z siedzibą przy ul Udzielenie wsparcia finansowego dla gminy na remont Jagodne 5, Karczew ROZWIĄZANA skrzyżowania ul. Ciepłowniczej z ul. Czerwona Droga w Karczewie Monika Pelc, Marek Nojek, Joanna Pelc, 632,64 Najem lokalu Hanna Nojek, Paulina Nojek Anna Kasprzak 669,48 Przyjęcie dwóch oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą lokalu USC w Karczewie Do Kancelaria Radcy Prawnego Beaty 7380,00 Obsługa prawna projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Rozbickiej-Cieślińskiej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów Do Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 23800,00 Dotacja celowa na zakup i montaż nowego kotła c.o. Karczewie Do Sebastian Rosa 1000,00 przygotowanie komputerów celem przekazania ich innym jednostkom gminnym Maciej Borza 610,00 Pokaz sztuki iluzjonistycznej na pikniku rodzinnym w Łukówcu, w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łukówiec Maciej Borza 610,00 Pokaz sztuki iluzjonistycznej na pikniku Wianki w Nadbrzeżu, w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż TASMANIA, Ewa Liwińska-Zygner, ul. 450,00 Usługa polegająca na dystrybucji waty cukrowej oraz malowaniu Motylkowa 45, Warszawa buziek w ramach pikniku rodzinnego w Łukówcu realizacja w r. MARIKA, Andrzej Sochacki, ul. Poezji 12 lok. 55, Warszawa, ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec. 1045,50 Usługa polegająca na udostępnianiu urządzeń dmuchanych dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego w Łukówcu realizacja w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec. Katarzyna Ewa Jobda 2000,00 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji opiekunki dla dzieci na świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukówiec w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec.

16 240/ 241/ 242/ 243/ 244/ 245/ 246/ 247/ 248/ 250/ 251/ 252/ 253/ 254/ 255/ 16 REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU Marcin Gajewski 876,00 Oprawa muzyczna na pikniku rodzinnym w Łukówcu, w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łukówiec do Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki 6000,00 Wycinka 25 topoli. Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Ciepłowniczej 1, Karczew do Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul ,00 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania Łąkoszyńska 127, Kutno odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczew do Geo-sat s. c. D. Mandziak, A. Jóźwicki z 3567,00 Podział nieruchomości siedzibą Otwock do EXPERTISE Wycena nieruchomości i 492,00 Wycena nieruchomości przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno do Geo-sat s. c. D. Mandziak, A. Jóźwicki z 1845,00 Zmiana klasyfikacji gruntów siedzibą Otwock do Remondis Otwock Sp. z o.o. z siedzibą przy 5598,98 Dzierżawa gruntu ul. Johna Lenona do LUEWO Sp. z o. o., ul. Pomianowska 7, 2776,00 Zakup siłowni TRYTON II KELTON HOME oraz zestawu ciężarów Brzesko KELTON HOME w ramach funduszu sołeckiego wsi Całowanie do Marta Okońska 2340,00 Uporządkowanie mat. archiwalnych z lat Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji PRO FORTALICIUM, Piekary Śląskie, ul. Ks. Jana Ficka Gacek Daniel MAGIC GARDEN, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 60A, Pakość, NIP: , 5000,00 Dofinansowanie plenerowej imprezy XI Piknik Forteczny 6999,93 Montaż urządzeń zabawowych: huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, dwa bujaki, ławka w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Łukówiec. Aneta Grzanka 2000,00 Pełnienie funkcji opiekunki dla dzieci na świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego. Aneta Grzanka 2000,00 Pełnienie funkcji opiekunki dla dzieci na świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu w ramach funduszu sołeckiego. Marek Nojek 135,30 zł Dzierżawa części nieruchomości o pow. 20 m do B.O.B. Marek Frelek, Józefów, ul. Powstańców Warszawy ,00 Wykonanie dokumentacji części budynku Urzędu po Przychodni Zdrowia

17 256/ 257/ 258/ 259/ 260/ 261/ 262/ 263/ 264/ 265/ 266/ 267/ 268/ 269/ 270/ 271/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU do INVEST SERVICE inż. Mariusz Siudowski 9225,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Trzaskowskich w Karczewie do Usługi geodezyjne Bogusław Papis 861,00 Wykonanie pomiaru realizacyjnego do ustalenia położenia boiska piłkarskiego (treningowego) przy ul. Trzaskowskich w Karczewie do Aleksandra Szczepańska 3550,00 Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Miasta i Gminy Karczew w latach do Przedsiębiorstwo Budownictwa ,37 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Inżynieryjnego Melbud Sp. z o.o. ul. osiedla Częstochowska w Karczewie Karowa Siedlce lat BUNGE Polska Sp. z o.o Karczew, 17097,00 Umowa najmu działki. ul. Jagodne 1 rocznie do Powiat Otwocki 17712,00 Pomoc rzeczowa polegająca na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego przystanków przy drogach powiatowych do WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. z 34194,00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w siedzibą w Ostrołęce, ul. Prosta 7 związku z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Karczew do Borys Nazarczuk 7995,00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży drogowej związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Karczew do Remondis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 5598,96 Wydzierżawienie działki o pow m 2 położonej w Karczewie Lennona 4, Otwock do MMK Consulting Maciej Krogulec z siedzibą w Łomiankach z siedzibą przy ul. Żywicznej 37 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12300,00 Sporządzenie opracowania analizy przedsięwzięcia polegającego na połączeniu KPEC spółka z o.o. w Karczewie z WiK spółka z o.o. w Karczewie do Powiat Otwocki 28163,00 Pomoc finansowa na eta w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Użyczenie zabudowanej nieruchomości o pow. 193 m 2 w Społecznej w Karczewie Karczewie przy ul. Warszawskiej do Grażyna Jadacka 2000,00 Opiekunka do dzieci w świetlicy wiejskiej w Glinkach do Mariusz Zawadzki 672,00 Uporządkowanie terenu i skoszeniu trawy przy świetlicy wiejskiej w Całowaniu do BAQ Sebastian Zawada Gliwice, ul. 1699,00 Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Całowaniu Pszczyńska do P.H.U. SZRON, Grzegorz Zieliński 330,87 Zakup warnika do wody w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki 17

18 272/ 273/ 274/ 275/ 276/ 277/ 278/ 279/ REJESTR UMÓW PODPISANYCH PRZEZ BURMISTRZA KARCZEWA W ROKU do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą przy ul. Pomorskiej 42 A, Piaseczno do Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Składowisko z azbestu z siedzibą w Dobrów 8, Tuczepy do Przedsiębiorstwo Budowlano-handlowe Z Niziński z siedzibą przy ul. Serockiej 11A, Wyszków do NOVA SPORT Sp. z o.o. ul. Ciołka 12, Warszawa do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno do EXPERTISE Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw Hanna Tokaj z siedzibą Piaseczno do Arebours Jakub Kordel, Otwock, ul. Poniatowskiego 4/3 984,00 Wycena 4 nieruchomości położonych w Karczewie 28197,29 Odbiór, załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karczew ,90 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości we fragmencie ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej w Karczewie oraz we fragmencie ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, gm. Karczew ,00 Roboty budowlane uzupełniające do umowy nr ZP polegające na wykonaniu oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Trzaskowskich 492,00 Wycena 2 nieruchomości 738,00 Wycena 4 nieruchomości 10125,00 Skład i druk Głosu Karczewa do Krzysztof Kasprzak 4500,00 Redagowanie artykułów do Głosu Karc zewa 18

Rejestr umów. Środowiska

Rejestr umów. Środowiska Rejestr umów Raport wygenerował(a): Bożena Topolewska dnia: 2015-07-20 Lp. 1 032.325.2014.OP 2014-10-01 2014-11-10 Andrzej Grzywaczewski 250,74 zł Umowa o uzywanie samochodu prywatnego do celów słuzbowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania.

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. OR.032.1. 2014 rok LP. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Podmiot zawierający umowę Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Wartość umowy Uwagi 1. 2.01.2014

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2014r.

Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2014r. Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2014r. L.p. Numer umowy/porozumienia Data zawarcia umowy/porozumienia Nazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie Przedmiot umowy/porozumienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok

Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014 Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości 89 441 609,72 zł wykonano w kwocie 85 573 650,66 zł, co stanowi 95,68 %. w tym: 1. Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NIECHLÓW NA 2014 ROK GRUDZIEŃ 2013 1 Budżet Gminy Niechlów na 2014 rok został opracowany w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków budżetu miasta w roku 2011

Struktura wydatków budżetu miasta w roku 2011 WYDATKI Wydatki ogółem w 2011 roku zaplanowano w wysokości 90 183 940,70 zł wykonano w kwocie 86 978 838,07 zł co stanowi 96,45 %. w tym: - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 74 197 277,41 zł wykonane

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r.

Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 września 2014 r. Poz. 3072 ZARZĄDZENIE NR 308/14 BURMISTRZA CIECHANOWCA z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-26/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 29 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-26/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 29 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-26/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA. ZA ROK 2012r SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁUKTA ZA ROK 2012r Budżet Gminy Łukta na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XV/76/2011 w kwotach: - dochody

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo