ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO"

Transkrypt

1 1 Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Gajkach "Dom w lesie" - kontynuacja całodobowego wsparcia, terapii, opieki i aktywizacji osób bezdomnych, najuboższych, opuszczających zakłady karne, uzależnionych, niezaradnych życiowo, zakażonych wirusem HIV/HCV, chorych na AIDS (koszty socjalno-bytowe, transport - paliwo) Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki "Bank Żywności PKPS" - dystrybucja żywności wśród najuboższych i bezdomnych w województwie pomorskim (koszt wynagrodzenia magazyniera, transport, eksploatacja, obsługa administracyjna, promocja, naprawy). 3 Abstynenckie "Kaszuby" Kartuzy "Azyl - Nasz Spokojny Dom" - dom dla bezdomnych mężczyzn. Kontynuacja działań poprzez zapewnienie wszechstronnej pomocy w formie schronienia, utrzymania, wyżywienia, pomocy socjalnej, wsparcie w usamodzielnieniu (potrzeby socjalno-bytowe, wynagrodzenia). 4 Abstynenckie "Kaszuby" Kartuzy "Spokojna Przystań - koniec przemocy w rodzinie" - całodobowa pomoc i wsparcie - 15 kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Wsparcie asystenta rodziny, socjalne, wyżywienie, schronienie, (koszty socjalno-bytowe, odnowa pomieszczeń, media, wymiana okien, materiały biurowe, wynagrodzenia). 5 Bank Żywności w Chojnicach Chojnice Udzielanie pomocy żywnościowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocja działań pomocowych, edukacja w zakresie zdrowego żywienia, udział w dożynkach powiatowych (koszty: paliwo, media, materiały biurowe, promocja, doposażenie sprzętowe, wynagrodzenia) Klubu Seniora "Promyk Prawdziwy" Kultura, sztuka, turystyka i rehabilitacja - jako podstawa rozwoju seniorów. Aktywizacja i integracja osób starszych. Organizacja czasu wolnego, spotkania integracyjne, dostęp do zdarzeń kulturalnych (artykuły spożywcze, bilety, autokar, koszty obsługi, media) "Rodzina Kolpinga" Zespół CARITAS Parafii p.w. N.M.P. Królowej Polski ALTER EGO Lębork Warszawa/ realizacja Gdynia W trosce o godne przeżywanie Trzeciego Wieku poprzez różne formy wsparcia w środowisku lokalnym i pozalokalnym - kontynuacja działań w oparciu o Klub Seniora. Aktywizacja osób starszych poprzez organizowanie spotkań edukacyjno-integracyjnych, udział w zdarzeniach kulturalnych, zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne, imprezy turystyczne (artykuły spożywcze, koszt wycieczki, zajęcia rehabilitacyjne, materiały biurowe). Kontynuacja działań w oparciu o ognisko wychowawcze "Betlejem" w formie wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Oddziaływania wychowawcze, edukacyjne, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, posiłek, opieka (koszty obsługi, artykuły spożywcze, wynajem autokaru, organizacja wycieczki do Zakopanego). "Krok do przodu" - oferta ma na celu zapobieg skrajnym formom wykluczenia społecznego ofiar przemocy w rodzinie. Pomoc terapeutyczna, doradcza, edukacyjno-zawodowa. Dostęp do zdarzeń kulturalnych, utworzenie grupy wsparcia (koszty osobowe, szkoleń, bilety wstępu).

2 10 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Mlynie Borowy Młyn "AGAPE - naszą szansą" kontynuacja całodobowego wsparcia dla osób bezdomnych na bazie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Nowym Stawie. Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych, opieka, pielęgnacja, rehabilitacja, terapia zajęciowa, konsultacje psychologiczne, prawne, realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (koszty działalności socjalno-bytowej - zakup łóżek, materacy, artykułów spożywczych i opału). 11 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Mlynie Borowy Młyn "Problematyka ludzkości - tej wykluczonej ze społeczności" - edycja III. Ośrodek całodobowy dla bezdomnych w Sztumie. Zapewnienie schronienia, wyżywienia, wsparcia psychologicznego, medycznego, socjalnego, opieki, terapii (koszty wynagrodzenia. obsługi, terapeuty, mediów, artykuły biurowe i plastyczne). 12 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Młynie Borowy Młyn "Idź do przodu nie patrz za siebie" całodobowe wsparcie i opieka na bazie schroniska dla bezdomnych w Szewałdzie. Wsparcie socjalnobytowe, op. dla niepełnospr. i starszych, zajęcia psychoedukacyjne, opieka psychologiczna, medyczna (opał, wyżywienie, materiały biurowe, leki, opatrunki, płaca terapeuty) na Rzecz Bezdonych Dom modlitwy "AGAPE" z/s w Borowym Młynie Klub Przyjaciól Dzieci "Neptun" Borowy Młyn "Nasz Dom". Prowadzenie Domu Socjalalnego AGAPE dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji (104 osoby). Pomoc pracowników socjalnych, asystentów osób niepełnosprawnych, opieka i pielęgnacja, integracja ze społecznością lokalną. Koszt: wynagrodzenia. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży z środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych uzależnieniami, realizowana na bazie całorocznego Klubu. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolego, rozwój zainteresowań, turystyki, oddziaływania edukacyjne, profilaktyka, wychowawcze (bilety wstępu do obiektów sportowych i kulturalnych, artykuły spożywcze, koszt wycieczek, zakwaterowanie, zakup laptopa.) 15 Związek Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności Wzmocnienie organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ubóstwu, zapobieganiu bezdomności, w województwie pomorskim. Bank danych dotyczących potrzeb żywnościowych, dystrybucja żywności, zbiórki żywności. 16 "Nadzieja dla Rodziny" Inkubator samodzielności - Hostel - "Pracownia witrażu". Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez kreatywność, rozwój umiejętności i zainteresowań, zajęcia edukacyjne, zawodowe, społeczne, integracyjne, treningi umiejętności, utworzenie nowej pracowoni. 17 Opiekuńczo- Resocjalizacyjne "Prometeusz" Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla kobiet na bazie schroniska - aktywizacja społeczna, konsultacje psychologiczne,spotkania integracyjne, opieka asystenta indywidualnych, terapia zajęciowa, klub dyskusyjny, punkt informacyjny. 18 na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających "OSIEM" Żukówko Stacjonarny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu - przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w tym osób bezdomych i ofiar przemocy w rodzinie (koszty osobowe specjalistów, kupno opału).

3 19 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/ "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Gąbinie gmina Ustka. Zajęcia socjoterapeutyczno-profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, integracyjne (koszty obsługi i merytoryczne, materiały plastyczne, artykuły higieniczne, spożywcze). 20 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/ "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Pęplinie gmina Ustka. Zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, integracyjne (koszty obsługi i merytoryczne, materiały plastyczne. artykuły higieniczne, spożywcze). 21 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii I O/ "Kolorowe spotkania" - wsparcie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlicy wiejskiej w Starkowie gmina Ustka. Zajecia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne, integracyjne (koszty obsługi i merytoryczne, materiały plastyczne, artykuły higieniczne, spożywcze). 22 ie Pedagogów Praktyków Klub "Kobiety Kobietom - żyj w rodzinie bez przemocy i uzależnień". Kontynuacja programu profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznego w formie grupy wsparcia kierowanej do mieszkanek województwa pomorskiego (koszty osobowe, materiały biurowe, edukacyjne, spożywcze). 23 Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Miłosiedzia Bożego Starogard i "Razem przez życie"- Wsparcie i pomoc osobom bezdomnym i potrzebujacym na bazie stołówki Caritas w Starogardzie im. Pomoc osobom bezdomnym w zmianie sytuacji życiowej. Wydawanie żywności, posiłku, artykuły do higieny, wsparcie psychologiczne - poradnictwo. 24 Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Chorym Wejherowo Prowadzenie łaźni i noclegowni dla bezdomnych i ubogich. Pomoc medyczna, poradnictwo, dożywianie. (Koszty: mediów, środków czystości, higienicznych, artykuły spożywcze, benzyna, odzież). 25 Bank Żywności w Tczewie Tczew Przeciwdziałanie wykluczeniu społ. poprzez udziel. pomocy żywnościowej osobom skrajnie ubogim i zagrożonych bezdomnością z terenu województwa pomorskiego (koszty osobowe i opłaty za media). 26 ie Celem projektu jest prowadzenie pomocy w formie wydawania odzieży używanej dla najuboższych osób z terenu województwa pomorskiego na bazie Punktu Pomocy Interwencyjnej w Gdyni ul. Lotników 86 - czynny 3 x w tygodniu (artykuły chemiczne, koordynacja, eksploatacja samochodu). 27 ie Prowadzenie miejsc interwencyjnych w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Starowiślnej w u. Schronienie, posiłek, punkt informacyjny, opieka socjalna. 28 ie Celem projektu jest prowadzenie pomocy w formie wydawania odzieży używanej dla nauboższych osób z terenu województwa pomorskiego na bazie Punktu Charytatywnego w Sopocie ul. Królowej Jadwigi 6 - czynny 2 x w tygodniu (artykuły chemiczne, koordynacja, eksploatacja samochodu).

4 29 ie Zapewnienie miejsc interwencyjnych dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością nieobjętych pomocą instytucjonalną. Na bazie schroniska przy ul. Przegalińskiej w u. Opieka socjalnobytowa, (koszty: artykuły spożywcze, zakup opału, opłaty za energię elektryczną) ie Prowadzenie Noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Żaglowej 1 w u (koszty eksploatacji, prace remontowe, środki spożywcze, higieniczne, sprzęt komputerowy, monitoring). 31 na Rzecz Kultury Aktywizacji Rehabilitacji Terapii i Autonomi "KARTA" Kartuzy "Razem łatwiej" - wsparcie dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w formie spotkań integracyjnych, wyjazdów turystycznych, budowania grupy wsparcia, zajęcia z psychologi i pedagogiki, organizacja czasu wolnego ie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei" "Młodzież w akcji II" - kontynuacja działań z zakresu integracji i socjalizacji dzieci i młodzieży na bazie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, aranżowanie sal klubu, konkursy. 33 na Rzecz Osób Potrzebujących "Światlo i Cienie" Projekt skierowany do 15 osób z zaburzeniami psychicznymi nieaktywnych, wycofanych społecznie z terenu województwa pomorskiego, integracja, dostęp do instytucji kulturalnych - 15 spotkań (teatr, kino, muzyka - bilety wstępu, wynagrodzenia, koszty obsługi, materiały biurowe). 34 i Komitet Obywatelski "Pomocna Dłoń" - prowadzenie jadłodajni. Wsparcie osób ubogich w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydawanie posiłków, pomoc rzeczowa (koszty artykuły żywnościowych, wynagrodzenia pracowników, media). 35 "Szukam Drogi" Chojnice "Miasto moje a w nim okiem dziennikarzy z ŚDS Chojnice". Pracownia dziennikarsko-fotograficzna na bazie ŚDS. Poszerzenie oferty domu (koszty merytoryczne, zakup aparatów, dyktafonu, sprzętu, wydrukowanie gazetki informacyjnej). 36 Selezjańska Fundacja "Zwiastowanie" Rumia "Grupy wsparcia dziennego jako sposób na integralny rozwój dzieci i młodzieży" - wsparcie na bazie 2 placówek całorocznych z terenu gminy Szemud i Rumia. Doposażenie placówek w artykuły dydaktyczne oraz do pracowni i warsztów zainteresowań, wyjazd edukacyjny "Podaj Rękę" Cedry Wielkie Miłocin 23 "PRZYSTAŃ - żeby nie utracić celu". Wsparcie dla dzieci i młodzieży z powiatu gdańskiego z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich w oparciu o świetlicę wiejską - organizacja czasu wolnego, zajęcia rekreacyjne, sportowe, tematyczne, dostęp do wydarzeń kulturalnych, integracja. 38 Fundacja MARCUS Aktywizacja osób starszych w środowisku lokalnym na bazie - klubu samopomocy "Przystań". Integracja, rozwój zainteresowań, tworzenie oparcia społecznego, dostęp do kultury, wyjazdy turystycznokrajoznawcze. (koszty: artykuły spożywcze, bilety wstępu do ośrodków kultury, usługi transportowe).

5 39 ie Epileptyków Oferta skierowana do osób starszych w formie warsztatów edukacyjnoterapeutycznych. Wsparcie psychologa, warszt muzykoterapii, zajęcia komputerowe, aktywizacja fizyczna, zajęcia plastyczne (koszty osobowe, obsługi, media, materiały plastyczne, dekoracje, biurowe). 40 Fundacja "Żyć Godnie" Pszczółki / Kolnik Przedstawienie "Bajkolandia" - oferta wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowowisk wiejskich. Rozwój aktywności artystycznej, wsparcie psychologiczne, przygotowanie i prezentacja w środowisku przedstawienia teatralnego, spotkania integracyjne, rozwój telentów i zainteresowań (koszty osobowe, obsługi, materiały dydaktyczne). 41 Bałtyckie "Aktywność" "Sztuka Puka " Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (30 osób) z rodzin dysfunkcyjnych. Koszty w Osiedlowym Punktcie Świetlicowym na osiedlu Suchanino i w Klubie Osiedlowym przy ul. Paderewskiego (koszty wynagrodzeń, księgowości i koordynatora, artykuły papiernicze i spożywcze, komputer, sprzęt fotograficzny). 42 Towarzystwo Wspierania Potrzebujących "Przystań" Utrzymanie miejsc umożliwiających udzielenie pomocy interwencyjnej osobom bezdomnym pod wpływem alkoholu - na bazie Pogotowia Socjalnego. Koszt: wynagrodzenia, koordynator, media, eksploatacja samochodu służbowego, zakup materacy. 43 Loklany Ośrodek Integracyjny dla Osób z Upośledzeniam Umysłowym - Chełm Zajęcia dla osób z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi (27 osób) w zakresie: masażu i gimnastyki, rehabilitacji, zajęć świetlicowych i rehabilitacyjno-intergacyjnych, wycieczki i wyjścia, imprezy i zabawy okolicznościowe. 44 a Spółdzielnia Socjalna "Klub muzyczny SITOWIE GARAGE". Zaangażowanie osób z zburzeniami psychicznymi (15 osób) w klub muzyczny, wsparcie psychoedukacyjne 30 rodzin - w oparciu o ą Spółdzielnię Socjalną. Koszty wynagrodzenia, sprzęt muzyczny, transport, materiały dydaktyczne, obsługa rachunkowo-administracyjna, koszty eksploatacyjne, wydruk materiałów. 45 Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w u "Skuteczne wsparcie - lepsze jutro" oddziaływanie terapeutyczne wobec podopiecznych schroniska dla bezdomnych kobiet z dziećmi oraz osób samotnych w u. Diagnoza i terapia wspierającomotywacyjna do zmiany sytuacji życiowej. Koszty: spotkania diagnostyczne/sesje, terapeuta, obsługa księgowa "Dom Rodzinny Nasze Dzieci" "Nasze Dzieci - Nasza Młodzież". Zajęcia integracyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, animowanie nowych zainteresowań, wyjścia rekreacyjno-integracyjne dla młodzieży gimnazjalnej (10 osób) z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy -Południe. Koszty: wynagrodzenia, artykuły biurowe i papiernicze. 47 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" "Wakacje z REDUTĄ"- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzka w okresie wakacji jako element całorocznej pracy (Dolne Miasto). Wsparcie działań aktywizujących, dożywianie. Koszty: wynagrodzenia, artykuły spożywcze i dydaktyczne Na Rzecz Bezdomnych "Panakeja" z/s w Sztumie Schronisko w Wiślince "Chcesz, Umiesz, Potrafisz". Wsparcie w formie porad specjalistycznych i szkoleń dla podopiecznych. Ośrodka dla Osób Bezdomnych (40 osób). Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, prawne. Koszt zakup sprzętu - rzutnik, ekran, flipchart, artykuły biurowe.

6 49 CARITAS Archidiecezji iej Sopot "Wypoczywam i bawię się bezpiecznie". Zorganizowanie zajęć profilaktycznbo-rekreacyjnych. Wraz z kolonią letnią dla dzieci i młodzieży - uczestników Placówki Wsparcia Dziennego: Świetlicy "Pod Kasztanem" w u. Koszty: wyżywienie, zakwaterowanie, transport, materiały dydaktyczne, artykuły papierowe, nagrody, bilety, koordynator. 50 "Klub Przyjaciół Strzyży" Działalność Klubu Seniora "Promyk". Cotygodniowe spotkania integracyjne, imprezy plenerowe, wyjazdy, wyjścia do kina, teatru. Koszty: wyżywienie, transport, materiały i wyposażenie, bilety, księgowść, koordynacja. 51 a Fundacja Innowacji Społecznej "Gościnna Akademia". Wsparcie dzienne w ramach Klubu Edukacyjnego dla 10 dzieci z rodzin o trudnej sytuacji społecznej i materialnej. Bezpłatna opieka i prowadzenie zajęć edukacyjnych. Koszty: wynagrodzenia, materiały dydaktyczne, artykuły sportowe, poczęstunek, obsługa księgowa, wyposażenie, materiały rehabilitacyjne. 52 Inicjatyw Lokalnych "Orunia" "Klub Seniora w Gościnnej Przystani" - dla 30 seniorów ze środowisk najbiedniejszych i wykluczonych społecznie - udział w wydarzeniach edukacyjno-kulturalnych, rekreacyjnych, budowanie bezpieczeństwa i profilaktyki przemocy wobec seniorów. 53 Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomóż Mi" "Dotyk Zdrowia". Projekt obejmuje 15 osób z zaburzeniami psychiczno-emocojonalnymi i ich rodziców/opiekunów. Prowadzenie rehabilitacji fizyczynej i psychologicznej dla dzieci oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla rodziców/opiekunów przez psychologa i pedagoga. 54 Solidarni "Plus" Ośrodek Readaptacji EKO "Szkoła Życia" Wandzin Integracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych, uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS w oparciu o Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Wandzinie. Zajęcia terapeutyczne, warszaty zawodowe, zapewnienie opieki medycznej i socjalno-prawnej oraz zakwaterowania i wyżywienia podopiecznych Koszty: wynagrodzenia, transport Koło Tczewskie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Tczew Prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnospraw. (okoszty 90 osób) intelektualnie za pomocą formy teatralnej - prowadzenie koła teatralnego. 56 Fundacja "Pomóż Sobie i Innym" "Akademia Tańca Break Dance" - dla dzieci i młodzieży (40 osób) z rodzin dotkniętych zjawiskiem marginalizacji społecznej. Zajęcia taneczne, muzyczne, profilaktyka. Koszty: wynagrodzenia, koordynator, obsługa finansowo-księgowa. 57 Caritas Parafii p.w. N.M.P Królowej Różańca Świętego w u "Wspólny cel". Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotyczące komunikacji, aktywnego słuchania, tolerancji, postępowania w sytuacjach trudnych - w ramach świetlicy "Promyk"; wycieczki wakacyjne. Koszty: zakup kart telefonicznych, telewizora, materiały dydaktyczne, wynagrodzenia, bilety, artykuły spożywcze. 58 "Jesteśmy" "Grupa wsparcia - szansa na lepsze jutro". Wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych (5-8 osób) z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Zajęcia i organizacja wycieczek mających na celu integrację grupy (koszty: materiały dydaktyczne, artykuły spożywcze, środki czystości, poczęstunek, transport, obsługa księgowa

7 59 Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna (Oddział w Malborku) "Coffee House" - wsparcie dla osób bezdomnych i uzależnionych - prowadzenie spotkań (70 osób) i pogadanek wraz z posiłkiem. Organizacja Dni Trzeźwości. Koszty: artykuły spożywcze, środki higieniczne, artykuły biurowe, szkolenie dla wolontariuszy, wynagrodzenia, opał, reklama, zakup ekranu. 60 ie "Tu lepiej" - na bazie schroniska dla bezdomnych mężczyzn - całodobowy pobyt oraz aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach procesu wychodzenia z bezdomności. Koszt: wymiana lamp, dofinansowanie utrzymania placówki, wykonanie przeglądu technicznego, wynagrodzenia, środki czystości i higieny. 61 ie "Na dobry początek". Noclegowania dla bezdomnych - prace remontowe, poprawa bezpieczeństwa. Koszty: zakup narzędzi, materiały remontowe, wykonanie projektu i prace elektryczne, zabezpieczenie środków na żywność i media, badanie stanu technicznego. 62 ie "Zima nie jest zła". Ogrzewalnia dla bezdomnych pod wpływem alkoholu. Techniczne przygotowanie lokalu do sezonu oraz zabezpieczenie funkcjonowania mediów i opieki. 63 ie "Ustka to nie tylko plaża". Noclegownia w Ustce dla bezdomnych. Pomoc doraźna i tymczasowa dla osób bezdomnych - nocleg, gorący posiłek, kąpiel i higiena. Koszty: materaiły remontowe, żywność i media, wynagrodzenia, środki czystości. 64 Na Drodze Ekspresji Sopot "Centrum STER" - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi. W ramach Klubu Aktywności Społecznej - wsparcie psychologiczne uczestników i wycieczki. Koszty: wynagrodzenia, wycieczki, poczęstunek, materiały papierowe i biurowe, koordynator, obsługa finansowo-księgowoadministracyjna. 65 Parafialny Zespół Caritas Parafii NMP w Pelplinie Pelplin Prowadz. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii oraz terapii zajęciowej dla 60 dzieci ze środowisk potrzebujących wsparcia oraz wycieczki i wypoczynek letni. Koszty: wycieczki, letni wypoczynek, eksploatacja. 66 Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Źródło" "Teatr to wielki teatr Jedyny". Utworzenie grupy teatralnej spośród pacjentów chorych psychicznie z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo- Psychiatrycznego w Kobylnicy (20 osób). Przygotowanie przedstawień teatralnych. Koszty: maszyna do szycia, materiały krawieckie Człuchowskie Człuchów Prowadzenie łaźni i pralni dla osób bezdomnych, które nie korzystają z pobytu w noclegowni. Koszty: zakup ręczników, środków higieny i czystości, woda, energia elektryczna, koordynator, obsługa księgowa. 68 Człuchowskie Człuchów Objęcie lecz. odwykowym osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu przebywających w noclegowni - terapia psychologiczna, spotkania z terapeutą uzależnień i pracownikiem socjalnym (opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności). Koszty: media, środki higieny, wynagrodzenie koordynatora, obsługa księgowa.

8 69 Polskie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach Skarszewy "Senior aktywny w każdym wieku" - wsparcie dla seniorów i kombatantów na bazie Klubu Seniora. Oferta obejmuje zajęcia rehabilitacji ruchowej, integrację, ułatwienia dostępu do zdarzeń kulturalnych, edukację zdrowotną (doposażenie sali rehabilitacyjnej w sprzęt specjalistyczny, artykuły spożywcze, higieniczne, koszty usług lekarskich). 70 Zespół CARITAS Parafii św. Jakuba Apostoła Ostrowite k/chojnic "Lato z piosenką"- świetlica środowiskowa - wsparcie dla 38 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Organizacja czasu wolnego, zajęcia muzyczne - gra na instrumentach, prezentacja utworów w środowisku, wyjścia integracyjne, zajęcia profilaktyczne. 71 NAZARET im. Św. Filipa z Neri "Ogrzewalnia - nasz ciepły kąt" - prowadzenie ogrzewalni dla 20 osób bezdomnych z problemem alkoholowym, punkt informacyjny, poradnictwo socjalne, wsparcie psychologiczne, profilaktyka, nocleg i posiłek, koszty. 72 "Dajmy Dzieciom Szansę" Chełmek Osada "Ruszmy Głową" - wsparcie dla dzieci i rodzin niewydolnych wychowawczo, zajęcia socjoterapeutyczne, artystyczne, edukacyjne dla rodziców, rozwijanie zainteresowań, organizacja czasu wolnego na bazie świetlic wiejskich, rajd rowerowy, spływ kajakowy. 73 "KULTURALNI" Stegna "Fabryka dobrych pomysłów" - wsparcie dla dzieci i młodzieży z gminy Stegna zagrożonej wykluczeniem społecznym, zajęcia profilaktyczne, warsztaty twórcze rękodzieła i plastyczne, zakończone konkursem, rozwijanie zainteresowań, organizacja czasu wolnego (koszty osobowe, artykuły merytoryczne, obsługi, artykuły spożywcze) Bank Żywności w u "Pomagamy i aktywizujemy" - pozyskiwanie, gromadzenie i rozdysponowywanie darów w formie żywności. Działania edukacyjne i społeczne w środowisku lokalnym, happening z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności (koszty osobowe i obsługi, paliwo, materiały promocyjne). 75 Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Luzino Wsparcie dzienne dla dzieci i młodzierzy z rodzin dysfunkcyjnych na bazie świetlic w Luzinie i Dąbrówce. Organizacja zajęć sportoworekreacyjnych, plastycznych, wyrównawczych, terapeutycznych, opieka pedagoga, wsparcie dla rodzin Społecznej Edukacji NON STOP Gdynia "ART - pasje" - kontynuacja wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, na bazie świetlicy socjoterapeutycznej "Światłowcy" funkcjonującej na Oksywiu - profilaktyka, działania edukacyjne, rozwój zainteresowań, warsztaty plastyczne, organizacja czasu wolnego. 44

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 1683/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014-2016 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1945/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 2018 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (listopad 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 1868/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2010,

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

wykonanie w 2007 roku

wykonanie w 2007 roku Dział: 851 Rozdział: 85154 Zestawienie wniosków na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 u L.p. Wnioskodawca Zadania 2007 u w złotych 2820 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36 www.agape.info.pl e-mail:agape22@wp.pl Pomagamy :

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560

Lp. Organizacja Telefon e-mail Zadanie 2538-737. Prowadzenie Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet - - Katowice, ul. Młyńska 21/23 2537-560 Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie umów zlecających realizację zadań pomocy społecznej podmiotom niepublicznym: W oparciu

Bardziej szczegółowo

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 LP CELE STRATEGICZNE/ KIERUNKI DZIAŁANIA INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄC E WAŻNOSĆ OKRES REALIZ ACJI WSKAŹNIKI FINANSE Cel I Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 8..5 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 5 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 96.4 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. RODZAJ ZADANIA. Warunki realizacji zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 r. RODZAJ ZADANIA. Warunki realizacji zadania Lp. RODZAJ ZADANIA 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie Szczecińskim dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Zapewnienie funkcjonowania Klubu Abstynenta (stwarzającego środowisko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 21 maja :19 - Poprawiony poniedziałek, 28 września :24 JESTEŚMY DLA CIEBIE! Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub inną wskazaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00

Żyć na trzeźwo 14 886,00 11 150,00. Od rodziny wiele zależy 28 285,00 19 820,00. Potrzebujesz pomocy-przyjdź pomożemy 29 750,00 21 480,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/218/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2013 r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2013 na wykonanie zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 roku PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZ ZADAŃ MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i

V. Województwo lubuskie: Cel nr 1: Usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez podjęcie profesjonalnych działań aktywizacyjnych, społeczno-zawodowych i Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2013 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z

P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A Z Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011 r. P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W IĄZYWA N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W Y C H O R A

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.]

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.] Wykaz ofert, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego w dniu 07 kwietnia 0 roku przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 0 roku w obszarze:. OCHRONA I PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1711/10 Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego kalendarza konkursów na zlecanie w 2011 roku realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferty Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota

Lp. Nr oferty Nazwa oferty Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/164/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2009r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 9 pn. Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr XXII/175/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ na 2016 rok Grudzień 2015 2 WPROWADZENIE Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM rzeczowa finansowa posiłek raz - kobiety, mężczyźni i dzieci Hostel/dom dla bezdomnych - usługa całodobowa, czasowe lub stałe zamieszkanie, pełne wyżywienie plus kompleksowa opiekuńczo-wspomagająca ""

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1590/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 1590/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 1590/11 Prezydenta z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Nr 19. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu WĘGORZEWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 19. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu WĘGORZEWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 19. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu WĘGORZEWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwo jakie?

Bardziej szczegółowo

W następnym punkcie Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przedstawiła następujące zadania:

W następnym punkcie Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przedstawiła następujące zadania: Notatka ze spotkania w dniu 24 września 2014r. Konsultacje branżowe w obszarach: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień, Pomoc społeczna, Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania (w zł)

Całkowity koszt zadania (w zł) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1117/54/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2015 r. Lista rankingowa ocenionych merytorycznie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E

Z E S T A W I E N I E Z E S T A W I E N I E dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań gminy o charakterze poŝytku publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność

Tabela nr 1. Czas realizacji Kwota Działania Rezultaty. Nazwa organizacji Nazwa projektu. Lp. Niepełnosprawność Niepełnosprawność 1 Polski Związek Niewidomych - Koło w Cieszynie Rehabilitacja społeczna członków Koła Cieszyn -prowadzenie świetlicy I - XII 7.500,00 Projekt skierowany został do 249 członków Koła PZN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania. Uwagi

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania. Uwagi WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE W 2012 ROKU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 1937/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej w roku 2009,

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania Lp. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu pomocy społecznej i spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Nr wniosku Nazwa organizacji,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo