Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu?"

Transkrypt

1 1 Moje obowiązki jako autora. Na co, jako autor muszę uważać przy rozpowszechnianiu utworu? Po moim poprzednim artykule w gazetce szkolnej dostałam dużo listów z pytaniami o problemy związane z prawem autorskim. Wiele pytań powtarzało się. Wyglądały mniej więcej tak: Znalazłem w internecie pewien materiał, które chciałbym opublikować na własnej stronie WWW. Czy mogę to zrobić?. To znaczy, że wiecie już, że w takim przypadku trzeba się zastanowić. To pierwszy, bardzo ważny krok, przy przestrzeganiu zapisów prawa autorskiego. A sprawa nie jest łatwa. Ważne jest, do czego chcemy użyć odnaleziony materiał. Trzeba też zdobyć o nim niezbędne informacje. Wszystko po to, żeby dowiedzieć się, czy i z jakiego wyjątku prawa autorskiego można skorzystać przy publikacji tego materiału. Na szczęście jest ich kilka możliwości, z których możemy skorzystać: dozwolony użytek publiczny (np. prawo cytatu) domena publiczna licencje Creative Commons lub podobne umożliwiające nieodpłatne korzystanie Co to w ogóle jest dozwolony użytek publiczny? Dozwolony użytek publiczny obejmuje m.in. prawo przedruku, prawo cytatu oraz specjalne uprawnienia bibliotek, archiwów i szkół. W pewnych przypadkach dozwolony użytek publiczny pozbawia twórców (lub właścicieli praw majątkowych) prawa do decydowania o sposobie wykorzystania utworu, a często także prawa do wynagrodzenia z tego tytułu. Dozwolony użytek publiczny jest wyjątkiem chroniącym fundamentalne prawa (w szczególności swobodę wypowiedzi, prawo do informacji) oraz interes publiczny (np. edukację, naukę i kulturę). Wprowadzono go po to, by każdy mógł korzystać z chronionych utworów, by naukowcy mogli swobodnie rozwijać badania, by był możliwy swobodny przepływ informacji, by każdy z nas mógł się uczyć korzystając z dzieł innych ludzi. Korzystając z tego wyjątku, nie wolno zapomnieć o więzi, jaka łączy twórcę z jego dziełem, więzi, którą chronią autorskie prawa osobiste. Według nich, niedopuszczalne jest wykorzystanie utworów jeszcze nierozpowszechnionych, zmiana ich treści, czy formy, zawsze powinniśmy też podawać informacje na temat twórcy (jeśli są udostępnione) i źródła, z jakiego czerpaliśmy.

2 2 Przy publikowaniu skorzystamy z dozwolonego użytku wybierając prawo cytatu. Ale uwaga, tu też są pewne ograniczenia! Możemy cytować fragmenty tylko tych utworów, które zostały rozpowszechnione (np. opublikowane w internecie). Powinno to jednak być uzasadnione wyjaśnieniem lub analizą krytyczną (na przykładzie fragmentu jakiegoś utworu wyrażamy własne zdanie), prawami gatunku (np. wykorzystanie fragmentu utworu przy tworzeniu karykatury czy parodii), nauczaniem (fragmenty utworów umieszczone w (darmowej) gazetce szkolnej. Dodatkowo, cytowane urywki powinny mieć związek z własną twórczością cytującego i być uzasadnione przez konkretny cel, który ma zostać osiągnięty, powinny tworzyć samoistną całość z resztą dzieła. To znaczy, że dzieło, które zawiera cytaty twórczości innych autorów, powinno być samodzielnym, utworem, który nie jest tylko zlepkiem cytatów. Opublikowanie całego cudzego artykułu z własnym bardzo krótkim podsumowaniem nie mieści się więc w ramach dozwolonego cytatu, a co najwyżej może podlegać zasadom rządzącym przedrukiem. Przy korzystaniu z cytatu nie możemy zapomnieć o konieczności wymienienia twórcy i źródła, z którego czerpaliśmy. Podajemy nie tylko tytuł i informacje o autorze, ale również nazwę wydawcy i rok wydania, w przypadku strony internetowej adres i datę odczytania. Ale cytowanie to nie jedyny sposób korzystania z cudzych dzieł w utworach, które chcemy rozpowszechniać. Mamy jeszcze do dyspozycji możliwość skorzystania z materiałów należących do domeny publicznej. Domena publiczna. Domena publiczna jest to zbiór dzieł, które nie są chronione prawnie. Należą do niego te utwory: których ochrona wygasła, które nigdy nie były chronione, które zostały przekazane do domeny publicznej przez twórcę (lub właściciela praw). Autorskie prawa majątkowe wygasają po 70 latach, ale to 70 lat może być liczone: od śmierci autora (lub ostatniego współautora) od daty publikacji dzieła, jeśli autor jest nieznany od daty pierwszego rozpowszechnienia, jeśli prawa do utworu ma np. spadkobierca, od daty jego powstania, jeśli utwór nie został rozpowszechniony, a prawa do utworu przysługują innej osobie niż autor (np. wydawcy). Czasem dzieje się tak, że dzieło nigdy nie było chronione? Wszystkie zdjęcia opublikowane przed rokiem 1994, które nie mają uwidocznionego wyraźnie zastrzeżenia prawa autorskiego, nie są tym prawem chronione

3 (wynika to z tego, że poprzednia ustawa o prawie autorskim - sprzed 1994 roku, nie chroniła takich zdjęć). Z takich zdjęć możemy swobodnie korzystać, ale musimy mieć pewność, że nigdy nie były chronione prawem autorskim brak zastrzeżenia na np. reprodukcjach oryginalnych fotografii nie oznacza automatycznie iż autor takiego zastrzeżenia nie uczynił. Czas dowiedzieć się czegoś o licencjach Creative Commons Licencje Creative Commons zostały opracowane przez międzynarodową organizację o tej samej nazwie. Są to wzorce przeznaczone do stosowania przez wszystkich, którzy chcieliby rozpowszechniać swoje utwory literackie, muzyczne, audiowizualne lub inne (poza oprogramowaniem, tu mamy licencje GNU). Wszystkie oferowane przez Creative Commons licencje i narzędzia są darmowe. Wśród licencji CC mamy do dyspozycji 6 możliwości: Uznanie Autorstwa 3 Uznanie autorstwa 3.0 Polska Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy. Uznanie Autorstwa Na Tych Samych Warunkach Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty. Uznanie Autorstwa Na Warunkach Niekomercyjnych Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją) Uznanie Autorstwa Na Warunkach Niekomercyjnych Na Tych Samych Warunkach Licencja ta pozwala innym remiksować, zmieniać i tworzyć w oparciu o twoją twórczość do celów niekomercyjnych - pod warunkiem, że uznają twoje autorstwo. Uznanie Autorstwa Na Warunkach Niekomercyjnych Bez Utworów Zależnych Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 3.0 Polska Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.

4 4 Aby łatwiej było znaleźć materiały, które są udostępniane na tych licencjach na stronie Creative Commons umieszczono wyszukiwarkę takich treści: Pamiętajmy jednak, że nawet przy rozpowszechnianiu utworów, które są naszym dziełem musimy być ostrożni. Przy publikacji niektórych utworów, np. zdjęć, musimy pamiętać o prawach pokrewnych do praw autorskich np. o prawie do ochrony wizerunku Przy rozpowszechnianiu fotografii naszego autorstwa musimy pamiętać o ochronie wizerunku osób, które się na nich znajdują. Wizerunek określonej osoby jest dobrem osobistym i z tej racji podlega ochronie na podstawie art. 23 i 24. k.c. Chcąc rozpowszechniać wizerunek czyjejś osoby, należy uzyskać jej zezwolenie, chyba, że zapłaci się za pozowanie. Jeśli chodzi o dzieci i nieletnią młodzież (ich wizerunek podlega szczególnej ochronie), zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni. Nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, społecznych i zawodowych. Nie wymaga także zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby, jeżeli wizerunek ten stanowi jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. W praktyce oznacza to, że np. na szkolnej stronie internetowej możemy umieszczać zdjęcia z wycieczek klasowych, czy uroczystości szkolnych i to zarówno te, na których pojawią się nauczyciele, uczniowie, jak i te przedstawiające gości pełniących funkcje publiczne (oczywiście, postępując zgodnie ze wskazaniami tu wymienianymi). Można także, fotografując park, fotografować parę staruszków odpoczywających na ławce czy młodych ludzi całujących się na tle fontanny. Jednak w przypadku osób, które nie są powszechnie znane, niedopuszczalne jest takie wykadrowanie zgromadzenia, czy krajobrazu, że zostanie naruszone ich prawo do prywatności. Przy publikowaniu np. zdjęć z wycieczek może pojawić się kolejny problem zezwolenia na fotografowanie obiektów, rozumianych przez prawo autorskie jako utwory. Prawo autorskie zezwala na rozpowszechnianie utworów wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach placach lub w ogrodach jednakże nie do tego samego użytku (art. 33 pkt 1 pr. aut.). Dzięki temu zezwoleniu, bez obaw możemy na stronie internetowej umieszczać reportaże z wypraw uczniów ukazujące wystawione w miejscach publicznych dzieła, takie jak zabytki, budynki ciekawe pod względem architektonicznym,

5 5 pomniki, kościoły czy chociażby przydrożne kapliczki. Nie mamy jednak upoważnienia do rozpowszechniania utworów znajdujących się we wnętrzach budynków, choćby nawet były one dostępne publicznie (np. nie można rozpowszechniać fotografii rzeźby stojącej w hollu banku). Utwory wystawione w muzeach, galeriach, czy wystawach wolno rozpowszechniać tylko w katalogach i wydawnictwach publikowanych dla promocji tych dzieł, a także w sprawozdaniach w aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jeśli będzie to uzasadnione celem informacji nie dotyczy to rozpowszechniania tych utworów na stronach internetowych. Ujmując wszystkie te problemy krótko: Przestrzeganie prawa jest skomplikowane. Jakie warunki muszą być spełnione? Pierwszym, niezbędnym elementem jest znajomość odpowiednich przepisów. Następnym, umiejętność poprawnego ich interpretowania (z tym mogą mieć problemy nawet prawnicy) lub przynajmniej rozpoznawania sytuacji, gdy najlepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie działań i szukanie. Kolejnym, nieodzownym elementem jest chęć postępowania według określonych w prawie zasad. Ale tej Wam nie brakuje. Bibliografia: Brzozowska M. : Starych fotografii czar [W:] [dostęp ] Formalne uchybienia w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w Polsce [W:] [dostęp ] Sobczak J. : Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002, s.210 Sobczak J. : Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002, s.203 Sobczak J. : Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2002, s.209 Traple E. [W:] J. Barta R. Markiewicz (red.): Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s.212

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie!

Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Kręcisz filmy uważaj na prawo autorskie! Przygotowując własny materiał wideo, na pewno często zastanawiasz się, czy i na jakich zasadach wolno ci skorzystać z dzieł innych autorów - wykorzystać sample

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w bibliotece

Technologie informacyjne w bibliotece Technologie informacyjne w bibliotece Część I - Podręcznik www.biblioteki.org Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych. Treść licencji

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r..

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r.. 1 PRAWO AUTORSKIE sssiedlce, 9 maja 2011 r.. Program szkolenia 2 1. Akty prawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Spis treści 1. Podstawy... 2 1.1. Instrukcja wyszukiwania informacji w Internecie... 2 1.2. Prawo autorskie. Zagadnienia ogólne... 5 1.3. Licencje i ich rodzaje... 10 1.4. Instrukcja zakładania i personalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

otwartość w publicznych instytucjach kultury

otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury otwartość w publicznych instytucjach kultury Opracowanie_Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski Tłumaczenia_Joanna Zawanowska Redakcja i korekta_karolina

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik.

Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik. Jacek Srokosz WPiA UO Zasady zamieszczania treści na platformie e-learnigowej UO z poszanowaniem praw autorskich - poradnik. 1. Prawa autorskie a e-learning Metoda nauczania na odległość jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Partnerzy strategiczni Spis treści Projekt Kultura Na Widoku. 3 25 lat Samorządności... 7 O Legalnej Kulturze.. 8 Co nas nurtuje?. 9 Edukacja Legalnej Kultury.10

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

WebQuest - Prawo, komputery i Internet

WebQuest - Prawo, komputery i Internet WebQuest - Prawo, komputery i Internet (przykład realizacji) Przygotowali uczniowie klasy ii Marta Kaźmierczak Krzysztof Heród Marcin Ostrowski Jakub Petrykowski Rozwiązania poszczególnych zadań 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Prawo autorskie. Licencje i ich rodzaje. PODSTAWA PRAWNA W 1994 roku zostały uchwalone przez Sejm przepisy obejmujące ochronę programów komputerowych. Szczegóły można znaleźć w Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. w społeczeństwie informacyjnym Tomasz Sieniow Wojciech Włodarczyk WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA w społeczeństwie informacyjnym Opracowanie graficzne: Urszula Jurczak Copyright by Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORUSZONYCH PROBLEMÓW (w kolejności ich omówienia):

ZESTAWIENIE PORUSZONYCH PROBLEMÓW (w kolejności ich omówienia): NOTATKA Z WARSZTATU DOTYCZĄCEGO DOMENY PUBLICZNEJ, UTWORÓW OSIEROCONYCH I DOZWOLONEGOUŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONEGO W ZACHĘCIE DNIA 18 kwietnia 2012 r. Warsztat został zorganizowany przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania:

Korzystając z Internetu, warto więc zadać sobie następujące pytania: Informatyka a prawo Podstawowe pojęcia Korzystanie z Internetu, zarówno bierne, np. przeglądanie stron WWW, ściąganie plików, jak i czynne, np. tworzenie własnych stron, rejestracja nowych adresów internetowych

Bardziej szczegółowo

філософія PROCES NAUCZANIA UCZENIA SIĘ, A PRAWNOAUTORSKIE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII CYFROWYCH W POLSCE

філософія PROCES NAUCZANIA UCZENIA SIĘ, A PRAWNOAUTORSKIE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII CYFROWYCH W POLSCE філософія УДК 37 (438) Nowacka Urszula, Luis Ochoa Siguencia PROCES NAUCZANIA UCZENIA SIĘ, A PRAWNOAUTORSKIE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII CYFROWYCH W POLSCE Rewolucja w komunikowaniu może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk KOMUNIKATY Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja językowa: Joanna Hrabec Tłumaczenie: Agnieszka Miksza Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk Projekt graficzny menu www:

Bardziej szczegółowo