Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy!"

Transkrypt

1 Projekt sposród Paritätischer NRW Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy! Profil kompetencji dla trenerów wspomagajacych nabywanie wiedzy opracowany w ramach projektu zrealizowanego w programie Leonardo da Vinci Usprawnienie opieki nad osobami starszymi poprzez profile kompetencji dla trenerów wspomagajacych nabywanie wiedzy w zakresie opieki nad osobami starszymi Partnerzy Projektu: Bildungszentrum für Pflegeberufe Lenerich // Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) // University of Wales - Centre for Communication and Lifelong Learning // Centrum für Kompetenzbilanzierung (CEKOM) // Paritätische Gesellschaft für Qualität und Management // Gaziantep Huzur Evi // Reichsbund Freie Schwestern e.v. // Helsingin Diaconiaopisto // Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osob Starszych Nummer 6 // Kursana Residenz // Vammalan Seudun Ammalillisten Koulutuksen Kuntayhytymä Slaskie Forum Organizaciji Socjalnych // Fachseminar für Altenpflege // Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osob Numer 3 // Sheff Care LTD // Vincentz Network GmbH & Co. KG // Espoon Kaupunki // Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum // Gaziantep Üniversitesi

2 Spis treści Strona Projekt ComPro 3 Kim lub czym jest osoba wspierająca nauczanie? 4 Czym jest szkolenie w miejscu pracy? 6 W jaki sposób osoby wspierające nauczanie mogą pomagać domom opieki nad osobami starszymi we wdrażaniu szkoleń w miejscu pracy? 6 Jakie kompetencje powinny posiadać osoby wspierające nauczanie w placówkach opieki nad osobami starszymi? 8 Podejście do Europejskiego profilu kompetencyjnego 9 Brytyjski profil kompetencyjny 11 Niemiecki profil kompetencyjny 14 Fiński profil kompetencyjny 19 Polski profil kompetencyjny 25 Turecki profil kompetencyjny 29 Partnerzy projektu 36 Wydawca 37 2

3 Projekt ComPro Jakich kompetencji potrzebują osoby pragnące wdrożyć działania zmierzające do rozwoju pracowników oraz poprawy jakości w domach opieki nad osobami starszymi? Takie pytanie postawił sobie zespół projektowy ComPro, w skład którego weszło 19 partnerów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Polski i Turcji. Członkowie tego zespołu to osoby reprezentujące personel domów opieki nad osobami starszymi, a także środowiska pielęgniarskie i pedagogiczne. Wśród członków znaleźli się również specjaliści działający na obszarach odpowiedzialnych za szkolenia i programy doskonalące kwalifikacje, a także za jakość i efektywność pracy. W zespole znaleźli się też przedstawiciele specjalistycznych wydawnictw książkowych i periodyków. Przez dwa lata zespół prowadził prace, celem których było znalezienie odpowiedzi na to jakże ważne pytanie. Oto jaką odpowiedź na powyższe pytanie sformułował zespół, podczas formułowania wniosków konkludujących jego pracę: Nieustanne nabywanie wiedzy, realizujące się na przestrzeni całego życia człowieka i postrzegane jako istotny sposób zapewnienia i poprawiania jakości, wymaga, aby osoby o odpowiednich kompetencjach zatrudniani byli bezpośrednio w placówkach sprawujących opiekę nad osobami starszymi. Specjaliści ci winni wypełniać swoje funkcje przede wszystkim poprzez inicjowanie przedsięwzięć edukacyjnych, a także poprzez właściwie sprawowany nadzór oraz przeprowadzanie ocen efektywności szkoleń dostosowanych do potrzeb danego ośrodka, organizowanych w miejscu pracy,. Takie osoby nazywać będziemy osobami wspierającymi nauczanie (learning supporters). Większość z nich należy do wewnętrznych władz odpowiedzialnych za jakość (zarządzanie) lub do władz administracyjnych. Niektórzy z nich to managerowie lub dedykowani członkowie personelu oraz trenerzy lub nauczyciele. Innymi słowy, stanowią oni część wewnętrznej organizacji i stymulują rozwój osobisty pracowników placówki. Wielu z nich nie ma świadomości roli, jaką pełnią, przez co trudno im obiektywnie osądzić, czy poziom ich przygotowania do pracy jest wystarczający. 3

4 Osoby wspierające nauczanie, z którymi rozmawiali członkowie zespołu, ukończyły szkolenia w różnym zakresie i zdobyły wiele kwalifikacji. Żadna z nich jednak nie wypracowała w pełni wszystkich niezbędnych i pożądanych kompetencji. Dlatego Projekt ComPro wspiera profesjonalizację (przyszłych) osób wspierających nauczanie. Prezentujemy profil kompetencyjny, który powinien stymulować rozwój i dyskusje wśród profesjonalistów. Kolejne wyniki naszej pracy (narzędzia do samooceny, koncepcje szkoleń dla osób wspierających nauczanie, broszury, zalecenia dla ośrodków szkoleniowych, artykuły itp.) dostępne są w pięciu językach europejskich na stronie oraz a także na stronach internetowych partnerów projektu. Kim lub czym jest osoba wspierająca nauczanie? Niezależnie od tego, czy znajdujemy się w firmie, czy w organizacji edukacyjnej, każdy może być osobą wspierającą nauczanie. To managerowie są odpowiedzialni za rozwój personelu i organizacji w swojej placówce. W przypadku managerów działu personalnego, funkcja ta w sposób oczywisty stanowi część ich zakresu obowiązków. W niektórych krajach Europy to nauczyciel, mentor lub trener jest osobą, którą naturalnie identyfikuje się z osobą wspierającą nauczanie, szczególnie w czasie szkoleń zawodowych i po ich ukończeniu. Osoby te mają możliwość promowania idei nieustannego dalszego rozwoju, czyli trwającej przez całe życie nauki oferowanej w organizacjach. W niektórych krajach pracownicy pomocy społecznej i zdrowotnej, studenci, a także mężczyźni i kobiety o bogatym doświadczeniu zawodowym przechodzą szkolenia (np. w ramach doskonalenia zawodowego, podwyższania kwalifikacji, osiągania kolejnych specjalizacji zawodowych lub po odbyciu urlopu macierzyńskiego). Właśnie dla takich osób doświadczeni profesjonaliści w dziedzinie opieki nad osobami starszymi oraz managerowie stanowią skuteczne wsparcie ich rozwoju zawodowego, pełniąc rolę osób wspierających nauczanie. 4

5 Ponadto w Niemczech role organów zajmujących się zarządzaniem jakością oraz jakością jako taką są bardzo zróżnicowane. We wszystkich branżach, nie tylko w dziedzinie opieki nad osobami starszymi, otrzymują oni wyraźne zadanie polegające na poprawie i kontroli jakości, co czyni z nich najlepiej wykwalifikowanych kandydatów do funkcji osób wspierających nauczanie pełniących swe obowiązki długoterminowo. Jeśli chodzi o szkolenia profesjonalistów w zakresie opieki nad osobami starszym, Turcja jest wciąż na etapie wstępnym, w związku z czym pielęgniarze/opiekunowie, pracownicy społeczni oraz psychologowie mogą być uznani za osoby wspierające nauczanie tych, którzy posiadają minimalne kwalifikacje lub kwalifikacje w obszarach innych niż opieka nad osobami starszymi. Europa jest niejednolita. W projekcie Profile kompetencyjne dla osób wspierających nauczanie w opiece nad osobami starszymi (ComPro), osoby wspierające nauczanie o bardzo różnorodnych kwalifikacjach podstawowych zostali przeszkoleni w każdym z pięciu krajów partnerskich. W ciągu dwóch lat trwania projektu zdobyli oni kwalifikacje umożliwiające im stwierdzenie potrzeb szkoleniowych w ośrodkach opieki nad osobami starszymi zbliżonych do szpitali, a także służenie radą i wsparciem w przypadkach szkoleń w miejscu pracy. 5

6 Czym jest szkolenie w miejscu pracy? Szkolenie w miejscu pracy: jest zaplanowanym i świadomym procesem, służy wypracowaniu umiejętności praktycznych oraz nabyciu wiedzy umożliwiającej poprawę jakości, oparte jest na przekształcaniu wiedzy w praktykę oraz czerpaniu wiedzy z praktyki, jest częścią szkolenia zawodowego oraz podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji i kompetencji, jest zorientowane na cel, jest nadzorowane i wspierane doradztwem, odbywa się w miejscu pracy, poddawane jest wnikliwej ocenie, ma znaczenie dla wszystkich uczestników, a także przynosi korzyści uczestnikom szkoleń, organizacji, a nawet podopiecznym/nabywcom/pacjentom. W jaki sposób osoby wspierające nauczanie mogą pomagać domom opieki nad osobami starszymi we wdrażaniu szkoleń w miejscu pracy? Poprzez stwierdzenie potrzeb w zakresie szkoleń w miejscu pracy oraz ocenę odpowiednich form kwalifikacji. Poprzez służenie radą i wspieranie w szkoleniach w miejscy pracy. Poprzez generowanie odpowiednich materiałów do nauki, które odpowiadają wymaganiom poszczególnych stanowisk pracy. Poprzez uczestnictwo w procesach wdrożeniowych. Poprzez organizowanie i wdrażanie dodatkowych szkoleń i seminariów, które są związane ze szkoleniami w miejscu pracy lub ich wspierania, a także doradztwo w zakresie selekcji i rekrutacji wykwalifikowanych trenerów. 6

7 Poprzez ocenę szkoleń w miejscu pracy, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak osobiste sukcesy w nauce oraz sukces związany z poprawą wydajności pracy jednostki i jakości. Zainteresowane placówki mogą kontaktować się bezpośrednio z osobami wspierającymi nauczanie ComPro: Niemcy Astrid Müller (Reichsbund Freier Schwestern e.v., Lage/Lippe): Finlandia Päivi Koivuniemi (Espoon Kaupunki): Sirpa Kotsalo (Espoon Kaupunki): Elina Kylmänen-Kurkela (Espoon Kaupunki): Anu Kinnunen (Espoon Kaupunki): Tiina Jekkonen (Espoon Kaupunki): Wielka Brytania Michelle Dent (Sheff Care LTD, Sheffield): Denise Robinson (Sheff Care LTD, Sheffield): Beverley Hague (Sheff Care LTD, Sheffield): Polska Michalina Giluk (Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Numer 3, Katowice): Barbara Lawrow (Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych Numer 6, Katowice): Turcja Ilyas Sucu (Gaziantep Huzur Evi, Gaziantep): 7

8 Jakie kompetencje powinny posiadać osoby wspierające nauczanie w placówkach opieki nad osobami starszymi? Umiejętności miękkie zdolność do współpracy komunikatywność zdolność do dialogu udzielanie rad radzenie sobie ze stresem rozwiązywanie problemów zarządzanie relacjami Kompetencje w zakresie zarządzania zarządzanie relacjami dyscyplina umiejętność podejmowania decyzji zarządzanie ukierunkowane na cel zarządzanie własną pracą i czasem rozwiązywanie konfliktów znajomość rynku umiejętność ubiegania się o finansowanie Podejście normatywno-etyczne skupienie się na podopiecznych zaangażowanie w pracy wiarygodność obiektywność niezawodność odpowiedzialność poczucie obowiązku umiejętność i wola rozumienia Kompetencje zawodowe umiejętność przeprowadzania oceny wiedza z zakresu pielęgniarstwa wiedza z zakresu tworzenia zakresów obowiązków wiedza z zakresu pracy i obowiązków socjalnych wiedza z zakresu pedagogiki wiedza podstaw polityki wiedza z dziedziny psychologii Kompetencje dydaktyczne umiejętność nauczania znajomość metod nauczania koordynacja programów edukacyjnych ocena potrzeb edukacyjnych organizacja edukacji i szkoleń zapewnienie skutecznego wsparcia wybór instruktorów do szkoleń wybór treści szkoleniowych 8

9 Podejście do Europejskiego profilu kompetencyjnego W roku 2007 eksperci badający problematykę edukacyjną, pochodzący z pięciu krajów partnerskich (Niemiec, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Polski i Turcji), przeprowadzili analizę narodowych potrzeb szkoleniowych oraz ankietę wśród specjalistów i managerów z klinicznych ośrodków opieki nad osobami starszymi. Głównym celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie według osób ankietowanych kompetencje powinny reprezentować osoby wspierające nauczanie w celu rozwijania szkoleń w miejscu pracy. Dane, jakie zostały zgromadzone podczas badania, uzyskano od trzech grup ankietowanych: managerów, osób wspierających nauczanie oraz członków personelu. Dane te wykazały pewne rozbieżności: Ocena różni się znacząco w zależności od danej grupy w danym kraju. Oceny osób z jednego kraju różnią się, czasem znacząco, co spowodowane jest głównie zróżnicowaniem podstawowych warunków panujących w krajach partnerskich, np. czasu trwania, treści i poziomu edukacji członków personelu, stosunku personel podopieczny, warunków finansowych i materialnych domu, środowiska politycznego i strukturalnego oraz specyfiki kulturowej w aspekcie ogólnego poziomu opieki nad ludźmi starszymi. Podstawowe rozumienie kompetencji indywidualnych różni się znacząco. Najczęściej pojęcie opieka podstawowa nie niesie za sobą tożsamych wartości oraz porównywalnego poziomu świadczeń i jakości w poszczególnych krajach europejskich. Różnice te wynikają głównie z odmienności postrzegania opieki jako zjawiska zawodowego, a także językowego oraz kulturowo-historycznego. Z tego powodu przedstawiamy w języku każdego kraju narodowe profile kompetencyjne dla osób wspierających nauczanie wraz z krótkim opisem najważniejszych kompetencji. Zachęcamy do indywidualnego ich porównania. Ogólna charakterystyka przedstawiona powyżej dotyczy kompetencji szczególnie istotnych w każdym z krajów partnerskich. 9

10 Brytyjski profil kompetencyjny Kompetencje ogólne 1. Odpowiedzialność 2. Umiejętność osiągania celów 3. Zdolność uczenia się przez całe życie oraz dążenie do rozwoju zawodowego 4. Brak ograniczeń politycznych autonomia i wsparcie 5. Umiejętność weryfikacji potrzeb edukacyjnych 6. Wielozadaniowość oraz szeroka i dogłębna wiedza 7. Zaangażowanie i wiara w pracę 8. Radzenie sobie ze stresem 9. Szacunek zawodowy 10. Słuchanie i uczenie się 11. Wytrwałość i niezawodność 12. Praca w zespole i wzajemne wsparcie w zespole 13. Umiejętność zarządzania i nadzorowania 14. Zdolność do refleksji i reagowania 15. Podejście pedagogiczne 16. Obowiązkowość 17. Zdolności komunikacyjne 18. Umiejętności organizacyjne 19. Praca na zasadzie partnerstwa 20. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i zdolność do adaptacji 21. Zorientowanie na podopiecznych 10

11 Opis kompetencji profilu brytyjskiego 1. Odpowiedzialność Ponoszenie odpowiedzialności za działania i decyzje podejmowane w stosunku do podopiecznych, ich krewnych oraz spełnianie standarów określanych przez instytucje zawodowe. 2. Umiejętność osiągania celów Umiejętność radzenia sobie z natłokiem zadań oraz wyznaczanie priorytetów tak, aby praca została ukończona w wyznaczonym czasie i zakresie. 3. Zdolność uczenia się przez całe życie oraz dążenie do rozwoju zawodowego Chęć uczenia się nowych procedur oraz nabywanie dalszych umiejętności dla poprawy standardów opieki i jakości. 4. Brak ograniczeń politycznych autonomia i wsparcie Wolność w codziennym podejmowaniu niezależnych decyzji, bez obawy, że decyzje mogą spotkać się z brakiem akceptacji, niezrozumieniem lub mogą być potraktowane nagannie. Podejście zdroworozsądkowe w ocenie potrzeb podopiecznych/personelu. Dążenie do wypracowania własnego wizerunku jako profesjonalisty. 5. Umiejętność weryfikacji potrzeb edukacyjnych Zapewnienie, że wymagania dotyczące oceny i rozwoju personelu zostały zidentyfikowane i podjęto stosowne działania. 6. Wielozadaniowość oraz szeroka i dogłębna wiedza Posiadanie szerokiego zakresu umiejętności, których celem jest zaspokojenie potrzeb oraz dogłębnej wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie (określonych dziedzinach). 7. Zaangażowanie i wiara w pracę Angażowanie się w sprawy personelu, programu szkoleń oraz rozwoju zawodowego, a także określanie różnych potrzeb szkoleniowych indywidualnych członków personelu. Motywowanie i zapewnianie, że rozwój personelu jest słuszny i celowy. 8. Radzenie sobie ze stresem Umiejętność zaobserwowania oznak stresu i zapewnienie lub poszukiwanie wsparcia w celu jego eliminacji. 11

12 9. Szacunek zawodowy Rozumienie powagi i odpowiedzialności wynikającej z postrzegania własnej osoby przez innych jako cenionego i poważanego profesjonalistę, a także pobudzanie szacunku w związku z opiniami i wkładem w działania placówki oferowanym przez innych profesjonalistów. 10. Słuchanie i uczenie się Uznanie, że kompetencje w pracy wiążą się nierozerwalnie z uważnym słuchaniem i uczeniem się od innych profesjonalistów, a także od podopiecznych. 11. Wytrwałość i niezawodność Przyjęcie takich cech, jak upór i konsekwencja w działaniu jako nieodzownych i niezawodnych metod gwarantujących osiąganie wysokich standardów poprzez pracę. 12. Praca w zespole i wzajemne wsparcie w zespole Istota pracy w zespole oraz zachęcanie do pracy zespołowej, a także równouprawnienie w podejmowaniu decyzji i działań. 13. Umiejętność zarządzania i nadzorowania Zapewnienie, że procedury i protokoły w zakresie zarządzania znajdują się we właściwym miejscu oraz że są przestrzegane przez personel. Odpowiedni nadzór i wspieranie personelu oraz zapewnienie, że zarządzanie realizowane jest w sposób odpowiadający potrzebom personelu w ramach przyjętej polityki. 14. Zdolność do refleksji i reagowania Analizowanie własnych działań oraz akceptowanie własnych mocnych stron i ograniczeń, a także zdolność reagowania na potrzeby innych. 15. Podejście pedagogiczne Identyfikowanie i uświadamianie dobrych praktyk w szkoleniu i nauczaniu. Udzielanie wsparcia oraz uznawanie, że szkolenia często wymagają odpowiednio skomponowanych stylów przekazu, dostosowanych do określonych osób. Zapewnienie, że wszyscy przestrzegają dobrych praktyk. 12

13 Niemiecki profil kompetencyjny 1. Zdolności komunikacyjne 2. Umiejętność rozwiązywania problemów 3. Umiejętność prowadzenia dialogu z podopiecznymi 4. Chęć nabywania wiedzy 5. Umiejętność przeprowadzania oceny sytuacji 6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów 7. Radzenie sobie w relacjach międzyludzkich 8. Wiarygodność 9. Umiejętność służenia radą 10. Odporność na stres 11. Działania zorientowane na wynik 12. Rzetelność 13. Myślenie holistyczne i abstrakcyjne 14. Umiejętność podejmowania decyzji 15. Gotowość do współpracy 16. Umiejętności organizacyjne 13

14 Opis kompetencji profilu niemieckiego 1. Zdolności komunikacyjne umiejętność szybkiego nawiązywania i rozwijania kontaktów posiadanie i okazywanie szacunku w stosunku do rozmówców umiejętność słuchania i odpowiadania rozmówcom stawia czoło przeszkodom w sposób profesjonalny i toleruje klęski innych umiejętność spójnego wyrażania się w mowie i piśmie oraz przyjaznego odnoszenia się do podopiecznych posiadanie umiejętności przemawiania, elokwencja posiadanie dużych umiejętności w zakresie negocjacji oraz daru przekonywania 2. Umiejętność rozwiązywania problemów skuteczne wykorzystywanie technik komunikacyjnych oraz struktury hierarchicznej do rozwiązywania problemów pełnienie roli inicjatora i wykonawcy działań mających na celu rozwiązywanie problemów 3. Umiejętność prowadzenia dialogu/koncentrowanie się na podopiecznych przystępność i rzetelność w działaniu i relacjach interpersonalnych wzbudzanie sympatii i uznania wśród rozmówców dokładanie starań, aby nieustannie spełniać zobowiązania wobec podopiecznych oraz aktywna praca nad relacjami z podopiecznymi otwartość na sugestie i skargi innych 4. Chęć nabywania wiedzy gotowość do nabywania brakującej i nowej wiedzy technicznej lub metodycznej, podwyższania kwalifikacji oraz zdobywania doświadczeń gotowość do uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach umiejętność indywidualnego i niezależnego samokształcenia zdobywanego drogą nieformalną w sytuacjach zawodowych, społecznych oraz prywatnych wymagających pogłębienia wiedzy i umiejętności 5. Umiejętność przeprowadzania oceny sytuacji posiadanie szerokiej wiedzy technicznej i metodycznej pozwalającej na obiektywne przeprowadzenie oceny sytuacji zawodowej oraz problemów związanych z pracą 14

15 posiadanie bogatego doświadczenia oraz kierowanie się wartościami dla budowania przekonywających poglądów, nawet w przypadkach niepewności lub niepełnej wiedzy umiejętność przekazywania innym swoich poglądów w sposób zrozumiały i aktywnego ich wdrażania umiejętność uczenia się na wcześniejszych doświadczeniach zawodowych, nieustannie wzmacniając swoją sprawność w formułowaniu sądów 6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów umiejętność rozpoznawania konfliktów interesów wśród innych oraz świadomość własnych interesów zdolność wyczucia, intuicji oraz kierowanie się tolerancją podczas analizowania interesów innych bez uprzedzeń, a także zdolność krytycznej oceny swoich interesów umiejętność rozwiązywania konfliktów nie kosztem stron konfliktu, lecz w sposób, który wspiera ich własną odpowiedzialność, kreatywność i komunikację społeczną zachowania budzące przekonanie u innych oraz umiejętność łamania oporu i blokad innych przy pomocy odpowiedniej argumentacji wzbudzanie zaufania i emanowanie pewnością 7. Radzenie sobie w relacjach międzyludzkich angażowanie się w działania mediacyjne pomiędzy różnymi interesami/grupami posiadanie umiejętności dyplomatycznych; zdolność do przyjęcia roli tymczasowego partnera dla konkurentów, oponentów lub osób niezdecydowanych itp., z korzyścią dla wszystkich stron umiejętność odnajdywania niezbędnej równowagi pomiędzy społeczną bliskością a dystansem tworzenie pozytywnej i pomyślnej współpracy, osiągając przez to także sukces na poziomie biznesowym 8. Wiarygodność postępowanie zgodne ze składanymi deklaracjami i reprezentowanymi poglądami wyznaczanie wzorców dla innych, ale także sobie umiejętność otwartego przyznania się do błędów i słabości oraz deklarowanie chęci weryfikacji swoich poglądów w świetle nowych faktów lub argumentów 15

16 9. Umiejętność służenia radą inspirowanie i zachęcanie innych do pracy społecznej oraz poprawy jakości własnej organizacji motywowanie ludzi, zespołów lub organizacji do nabywania i wykorzystywania nowej wiedzy oraz zapewnianie metodycznych bodźców umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów umiejętność nawiązywania kontaktu psychologicznego z podopiecznymi oraz tworzenie rzeczywistych podstaw zaufania 10. Odporność na stres zdolność unikania niestosownych reakcji nawet w sytuacji głębokiego emocjonalnego, społecznego i fizycznego napięcia, a także umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach w sposób opanowany, profesjonalny i celowy umiejętność sprostania wysokim wymaganiom zawodowym i osiągania pożądanych wyników postrzeganie potencjalnych konfliktów i wyzwań jako okazji do rozwoju osobistego 11. Działania zorientowane na wynik świadome stawianie sobie celów oraz ich wytrwałe i konsekwentne osiąganie przejawianie satysfakcji z osiąganych przez siebie wyników 12. Rzetelność reprezentowanie silnego poczucia dyscypliny oraz odpowiedzialności i obowiązkowości w pracy wspieranie ochrony interesów organizacji poprzez swoje działania ekonomiczne i lojalność 13. Myślenie holistyczne i abstrakcyjne skupianie myślenia nie tylko na techniczno-metodycznych szczegółach pracy, lecz także dostrzeganie pełnej perspektywy i ogółu problematyki i potrzeb placówki umiejętność percepcji problemów wykraczających poza własny dział i organizację dostrzeganie niezależności swoich własnych działań nie tylko w ściśle technicznym sensie, lecz także w sensie ekonomicznym i politycznym umiejętność globalnego raczej niż specjalistycznego podchodzenia do własnej pracy 16

17 14. Umiejętność podejmowania decyzji umiejętność koncentrowania działań na najważniejszych aspektach, a także wyznaczanie jasno sformułowanych priorytetów oraz obiektywne ocenianie istniejących możliwości może polegać na własnych doświadczeniach w nieprzewidzianych sytuacjach 15. Gotowość do współpracy umiejętność współpracy w grupie umiejętność osiągania konsensu i dążenie do wzajemnej akceptacji skupianie się na budowaniu zespołu oraz skutecznej pracy w zespołowej 16. Talent organizacyjny umiejętność porządkowania skomplikowanych procesów biznesowych i zarządczych, a także umiejętność planowania i podejmowania decyzji w zakresie działań, terminów realizacji, odpowiedzialności, efektywności oraz spraw personalnych 17

18 Fiński profil kompetencyjny Ogólne umiejętności w pracy Umiejętność podejmowania decyzji Poczucie odpowiedzialności Działania ukierunkowane na wynik i cel Zaangażowanie Myślenie holistyczne Spójność Umiejętność prowadzenia dialogu Działania koncentrujące się na podopiecznych Zarządzanie czasem Potrzeba dokończenia zadania Umiejętność promowania idei osiągania wspólnych celów Zdolność oceny Zróżnicowane dyscypliny Główne kompetencje Tolerancja na stres Umiejętność współpracy Niezawodność i wiarygodność Zdolność udzielania rad i przewodzenia Umiejętność słuchania Umiejętności organizacyjne Zdolność do interakcji (pisemnej i ustnej) Kierowanie ludźmi Umiejętność kontrolowania i rozwiązywania konfliktów Wiarygodność Umiejętności społeczne Umiejętność rozwiązywania problemów Umiejętność pracy w zespole Umiejętność formułowania oceny Kompetencje związane z pracą Zarządzanie danymi stanowiącymi podstawę pracy Umiejętność realizacji pracy 18

19 Opis kompetencji fińskich Ogólne umiejętności w pracy Umiejętność podejmowania decyzji umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o posiadane informacje rozważanie różnych argumentów w czasie podejmowania decyzji oraz umiejętność określenia priorytetów Poczucie odpowiedzialności poczucie odpowiedzialności za podopiecznych, swój zespół i jego pracę oraz za swoje bezpośrednie środowisko pracy właściwe rozumienie szerszego społecznego wymiaru własnej pracy i obowiązków Działania ukierunkowane na wynik i cel umiejętność formułowania celów swojej pracy wraz z podopiecznymi i swoim zespołem, a także umiejętność planowania i wykonywania swojej pracy z uwzględnieniem postawionych przez siebie celów Zaangażowanie angażuje się w działania przynoszące najkorzystniejsze efekty dla podopiecznych, pracy zespołowej i społeczności całej organizacji Myślenie holistyczne umiejętność brania pod uwagę różnych kwestii, przypadków i sytuacji mających wpływ na podejmowane działania umiejętność brania pod uwagę różnych wartości, informacji i opinii jako podstaw swojej pracy Spójność konsekwencja w dążeniu do celu, kierując się wspólnie ustalonymi wartościami i zasadami Umiejętność prowadzenia dialogu umiejętność słuchania innych osób oraz łączenia nowych informacji i wizji wykazywanie zainteresowania wizją innych osób i zachęcanie innych do wyrażania własnych opinii 19

20 Działania koncentrujące się na podopiecznych umieszczanie potrzeb i pragnień podopiecznych w centrum swojej pracy umiejętność właściwej interpretacji bazy informacji i wiedzy dotyczącej opieki pielęgniarskiej w sposób przynoszący korzyści podopiecznym Zarządzanie czasem umiejętność planowania własnej pracę oraz pomiaru różnych jej etapów z uwzględnieniem dostępnego czasu umiejętność określania priorytetów wśród różnych obszarów swojej pracy z uwzględnieniem dostępnego czasu Potrzeba dokończenia zadania dążenie do niezależnego wykonywania powierzonych zadań i ich ukończenia oraz, w razie potrzeby lub pojawienia się problemu, poszukiwanie dalszych informacji i/lub rady za pomocą środków i czynności umożliwiających realizację racy w sposób nieprzerwany Umiejętność promowania idei osiągania wspólnych celów wykazywanie chęci promowania idei osiągania celów innych osób i własnych umiejętność odroczenia realizacji własnych celów na korzyść innych, jeżeli działanie takie służy postępowi i ukończeniu prac innego zespołu Zdolność oceny umiejętność koncepcyjnego wyznaczania oraz podziału pracy i kompetencji umiejętność wyróżniania dobrych wyników oraz uzasadniania jakościowych różnic w wynikach; zdolność formułowania klarownych ocen ustnie i na piśmie umiejętność korelowania wyników lub kompetencji z kryteriami i oceny Multidyscyplinarność umiejętność rozważania problemów, opierając się na koncepcjach i teoriach pochodzących z różnych dziedzin i dyscyplin naturalne uznawanie faktu, że zjawiska życia i opieki są w pełni powiązane z okresloną sytuacją i chwilą, unikalną rzeczywistością każdej osoby; konceptualizacja oparta na jednej dyscyplinie stanowić będzie niekompletną podstawę świadczenia opieki oraz relacji z podopiecznymi 20

21 Główne kompetencje Tolerancja na stres umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz koncentracji na rzetelnym wykonywaniu swojej pracy pomimo naglących terminów lub konfliktów Umiejętność współpracy zdolność do współpracy z różnymi osobami i zespołami umiejętność rozważania zmieniających się sytuacji innych osób oraz różnic w poglądach i wartościach Niezawodność i wiarygodność postępowanie zgodne ze składanymi deklaracjami i reprezentowanymi poglądami dotrzymywanie składanych obietnic i zobowiązań oraz postępowanie zgodne z uzgodnionym harmonogramem i przyjętymi metodami zachowywanie w tajemnicy informacji poufnych Zdolność udzielania rad i przewodzenia poświęcanie podopiecznym dostatecznej ilości czasu, uwagi i okazywanie im szacunku tworzenie serdecznych relacji w codziennych kontaktach z podopiecznymi, w pełni wykorzystując posiadane zasoby Umiejętność słuchania umiejętność słuchać informacji przekazywanych przez innych z zachowaniem należnej uwagi i atencji cierpliwość w zrozumieniu oraz umiejętność komunikowania się w sposób inny niż werbalny Umiejętności organizacyjne umiejętność dostrzegania potrzeb podopiecznych, konieczności wykonania niezbędnych prac oraz zarządzenia zdarzeniami w toku, a także umiejętność właściwej ich koordynacji, z uwzględnieniem ich chronologii, ważności, krytyczności i wagi Zdolność do interakcji (pisemnej i ustnej) umiejętność słuchania i przyjmowania wiadomości w formie pisemnej i ustnej umiejętność prezentowania spraw w sposób jasny, klarowny i zrozumiały 21

22 Kierowanie ludźmi umiejętność dostrzegania różnic pomiędzy ludźmi i ich kompetencjami, a także umiejętność planowania wraz zespołem harmonogramu realizacji zadań zachęcanie i motywowanie personelu, odwołując się do jego własnych potrzeb i talentów wspieranie personelu w sytuacjach trudnych Umiejętność kontrolowania i rozwiązywania konfliktów dostrzeganie konfliktów międzyludzkich i konkretnych problemów pojawiających się w czasie pracy umiejętność przeprowadzenia analizy konfliktu i potencjalnych rozwiązań umiejętność samodzielnego dokonania wyboru metod rozwiązania problemów oraz wsparcia personelu w ich wyborze rozwiązań alternatywnych Wiarygodność umiejętność przekonania podopiecznych i personelu o swojej fachowości oraz o odpowiedzialnym nastawieniu do pracy, używając komunikacji werbalnej, niewerbalnej oraz stając się przykładem sprawnego działania Umiejętności społeczne umiejętność współżycia z innymi ludźmi Umiejętność rozwiązywania problemów stawianie czoła różnym wyzwaniom i problemom pojawiającym się w pracy; zdobywanie informacji z różnych źródeł i od innych ludzi; skuteczne prowadzenie negocjacji dotyczących rozwiązań alternatywnych oraz razem z podopiecznymi i personelem dochodzić do konsensusu ostatecznej drogi rozwiązania problemu umiejętność samodzielnego i niezależnego rozwiązywania problemów Umiejętność pracy w zespole umiejętność współpracy z innymi ludźmi dzielenie się informacjami i tworzenie informacji z udziałem innych dzielenie odpowiedzialności i brać przyjmowanie odpowiedzialność własnej i w imieniu innych Umiejętność formułowania oceny umiejętność formułowania konstruktywnej i zachęcającej oceny wyników na różnych poziomach realizacji celów 22

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2005 Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury oceny pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY

WYKAZ KRYTERIÓW OCENY WYKAZ KRYTERIÓW OCENY Załącznik nr 1 do Zasad dokonywania okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi KRYTERIA OBOWIĄZKOWE: Kryterium Opis kryterium 1. Sumienność Wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych

I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych załącznik nr 2 do regulaminu I TABELA Kryteria wspólne dla wszystkich ocenianych Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Sumienność Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie. 2. Sprawność Dbałość

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Centrum Konferencyjne Krzyżowa, dn. 28-30.09.2009 r. Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZSC.125.7.2015 Tekst pierwotny: Zarządzenie organizacyjne nr 14/2015 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zmiany: Zarządzenie organizacyjne nr 45/2016 Dyrektora Biura

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

Opracował zespół nauczycieli przedszkola: mgr Halina Klisz mgr Czesława Tylka mgr Agata Śmietana

Opracował zespół nauczycieli przedszkola: mgr Halina Klisz mgr Czesława Tylka mgr Agata Śmietana Opracował zespół nauczycieli przedszkola: mgr Halina Klisz mgr Czesława Tylka mgr Agata Śmietana PLAN PRACY REWALIDACYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PROMOCJA ZDROWIA WŁASNEGO W ASPEKCIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MENEDŻERA Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/09/5060/5716 Cena netto 7 000,00 zł Cena brutto 8 610,00 zł Cena netto za godzinę 109,37 zł Cena brutto za godzinę 134,53 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych

TRENER - PROFIL KOMPETENCYJNY Kompetencje uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych uprawnienia źródła doświadczeń rozwojowych Materiały Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego POZIOM 1 ASYSTENT TRENERA Opis poziomu Osoba zapoznająca się z rolą trenera i sytuacją szkoleniową, wspierająca

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI

RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX. Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI RAPORT ASSESSMENT CENTRE MENEDŻER ZESPOŁU XXX Uczestnik: MARIUSZ GŁOWACKI LUTY 2012 OCENIANE KOMPETENCJE KOMPETENCJA OPIS WYMAGANEGO POZIOMU Poziom oczekiwany ANALIZA/ SYNTEZA Rozpatruje sytuacje problemowe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OSTOJA W SOŚNICOWICACH PREAMBUŁA Kodeks Etyczny Pracowników Domu Pomocy Społecznej Ostoja zwany dalej Kodeksem, nie jest tylko zbiorem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH KROK ZA KROKIEM W ZAMOŚCIU Koncepcja pracy Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych Krok za krokiem w Zamościu nakreśla podstawowe cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla Organizacji Ocena doświadczeń pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej

Kwestionariusz dla Organizacji Ocena doświadczeń pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Kwestionariusz dla Organizacji Ocena doświadczeń pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Powód konsultacji Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003 2006) Celem naszego projektu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokrzywnica regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej

Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej JEDNOSTKA MODUŁOWA: 322[17].Z3.01 Aktywizowanie pacjenta i jego opiekunów do korzystania z opieki protetycznej Wymagania wstępne : Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Bieg wydarzeń jest tak szybki, że jeśli nie znajdziemy sposobu na to, aby widzieć dzień jutrzejszy, trudno się spodziewać, abyśmy rozumieli dzień dzisiejszy. Dean Rusk PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE

MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE MODEL KOMPETENCYJNY JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI PROCESÓW HR W URZĘDZIE Czym jest model kompetencyjny Model kompetencyjny jest to zestaw najważniejszych z punktu widzenia organizacji kompetencji. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU. wydział: FIZJOTERAPII

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU. wydział: FIZJOTERAPII AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU wydział: FIZJOTERAPII REKRUTACJA 2016/2017 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU wydział: FIZJOTERAPII kierunek: FIZJOTERAPIA 2- letnie studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI AGRESJI Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu Rok szkolny 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 (załącznik do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Gimnazjum) Nie idź przede

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 37/2009

Zarządzenie Nr 37/2009 Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Bogoria z dnia 12.05.2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Bogorii regulaminu okresowej oceny pracowników. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

II. Na czym polega zatrudnienie wspomagane?

II. Na czym polega zatrudnienie wspomagane? II. Na czym polega zatrudnienie wspomagane? Specyfiką omawianego sposobu zatrudniania osób niepełnosprawnych jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia w rehabilitacji zawodowej (w którym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI?

CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI? CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI? mgr Magdalena Jabłońska mgr Dorota Orłowska 1 DLACZEGO RODZICE NIE MAJĄ WIEDZY O ISTOTNYCH PROBLEMACH SWOICH DZIECI? brak czasu mało doświadczeń

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku Dr Joanna Michalak-Dawidziuk ). PROCES STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA W 2047 roku po raz pierwszy w skali światowej liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI

PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI PROGRAM PROFILAKTYKI KLASY IV- VI OBSZAR CELE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIE - DZIALNI UWAGI I. Integracja grupy i współdziałanie. 1.Zwiększenie spójności grupy 2.Budowanie relacji z kolegami. 3.Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej ...Dobra edukacja to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczym urzędniczym

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Zarządzenie Nr R-14/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Na podstawie 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo