ISSN Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica. Nr 66

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1232-4922. Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica. Nr 66"

Transkrypt

1 Nasza Gazeta Nowiny ISSN z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr EGZ. BEZPŁATNY

2

3 Z PRACY URZĘDU Raport kadencyjny Wójta Gminy Mija kadencja samorządu gminnego Kadencja, którą zapamiętamy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy mieszkańców Gminy Węgierska Górka na rzecz jej rozwoju gospodarczego, społecznego, edukacyjnego, kulturalnego etc. Jako wieloletni samorządowiec i Wójt Gminy doceniam to niezwykłe zaangażowanie i przekonany jestem o słuszności obranej koncepcji działania, polegającej na ciągłym wsłuchiwaniu się w postulaty i głosy mieszkańców, na wspieraniu i wspomaganiu aktywności obywatelskiej. W swym działaniu zawsze stawiam na szeroką partycypację społeczną, na prawdziwy bezpośredni udział mieszkańców w zmienianiu gminy. Perspektywistyczne i długofalowe działanie oparte jest na autentycznym budowaniu wspólnoty samorządowej, polegającej na partnerskim włączaniu się do działań gminnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Taki model samorządu pozwala na uwzględnienie cennych opinii i realizację najciekawszych pomysłów i inicjatyw. Ta od wielu lat budowana odpowiedzialność obywatelska stanowi prawdziwą siłę gminy Węgierska Górka. W opinii wielu samorządowców i specjalistów, przyjezdnych gości, jak również i samych mieszkańców rewitalizacja i przebudowa naszej gminy ma unikatowy, pionierski i partycypacyjny charakter. Osobiście jestem dumny z naszych wspólnych dokonań. Na przestrzeni tych ostatnich lat udało nam się z powodzeniem utrzymać na przyzwoitym poziomie wydatki bieżące i realizować proinwestycyjną strategię rozwoju. Łączny koszt wydatków majątkowych inwestycyjnych w latach to kwota ,12 zł, co obrazuje poniższa tabela: Należy też wspomnieć o tym, że dobrze spożytkowaliśmy czas, w którym można było ubiegać się o europejskie środki finansowe. Zrealizowaliśmy wiele cennych i potrzebnych inwestycji, do których niewątpliwie zaliczyć należy zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Cięcinie, która była realizowana w ramach Programu p.n. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków to kwota ,70 zł Robotami budowlano-montażowymi objęto prawie wszystkie obiekty technologiczne oczyszczalni oraz AKP, sterowanie i wizualizacje. W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, której w minionej kadencji zostało wykonane 15,8 km i do której podłączono 466 posesji. Kontynuowano prace związane z rozbudową sieci wodociągowej, do której podłączono 221 budynków. Najcenniejsze, a zarazem niezmiernie interesujące mieszkańców gminy są zrealizowane w okresie minionej kadencji inwestycje drogowe. Obecnie kontynuowane są prace związane z modernizacją chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Cięcinie (projekt) i Węgierskiej Górce. Czynimy usilne starania związane z włączeniem do nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata , względnie do instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility-CEF) drogi ekspresowej S69 Żywiec Zwardoń. W latach zmodernizowano w poszczególnych sołectwach następujące drogi gminne: * dane za I półrocze 2014r. w sołectwie Cisiec: ul. Akacjowa, ul. Doliny (pobocza), ul. Gajówka, ul. Grzegorzków, ul. Górska, ul. Jutrzenki, ul. Kolejowa, ul. Lipowa, ul. Łęgowa, ul. Mjr K. Czarkowskiego, ul. Morelowa, ul. Nad Potokiem, ul. Owocowa, ul. Polna, ul. Rolnicza, ul. Stawowa, ul. Szkolna, Droga do Talika, ul. Topolowa, ul. Turystyczna, ul. Tynionka, ul. Wierzbowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Za Groniem; w sołectwie Cięcina: droga do Biegunów, ul. Brańków, ul. Bratków, ul. Butorzonka, ul. Fabisiów, ul. Ficońka, ul. Graniczna, ul. Juraszków, ul. Kasztanowa, ul. Kolejowa, ul. Kowali, ul. Kwiatowa, ul. Lipowskich, droga do Nowaków, ul. Ogrodowa (boczna), ul. Pod Groń, ul. Różana, ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Świerkowa, ul. Targowa, ul. Tęczowa, ul. Turystyczna, ul. Wzgórze, ul. Zacisze, nakładka i plac przy obiekcie sportowym LKS ŚWIT, wykonano parking przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, zlikwidowano osuwisko przy ul. Brańków; w Węgierskiej Górce: Chodnik oraz parking na Os. Wyzwolenia, droga do fortu Wędrowiec wraz z parkingiem, droga dojazdowa do Jazu, droga do Koniorów, ul. Do Rypniów, ul. 3 Maja wraz z dwoma łącznikami, ul. Fabryczna, ul. Graniczna, ul. Kamienna, ul. Kopernika, ul. Legionów (odwodnienie), ul. Kpr. Tomaszka, ul. Nad Stawem, ul. Partyzantów, ul. Plażowa II, Plac Dziedziców (odwodnienie), ul. Nad Stawem (boczna), modernizacja chodnika wzdłuż ul. Zacisze, ul. Zielona boczna, ul. Zielona Gór- NOWINY Z GMINY 3

4 Z PRACY URZĘDU gierskiej Górce oraz budowa, a ściślej rzecz ujmując rozliczenie budowy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z widownią w Węgierskiej Górce. Siedzibę na terenie Hali Widowiskowo Sportowej ma Ośrodek Promocji Gminy i Powiatowy Urząd Pracy z Żywca. Kolejnymi inwestycjami były budowy sal gimnastycznych w Ciścu i Żabnicy. Rozbudowano i zmodernizowano pawilon sportowy i trybuny oraz wybudowano parking na boisku LKS Świt w Cięcinie. Wybudowano boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu, Szkole Podstawowej w Żabnicy oraz Gimnazjum w Cięcinie. Trwa modernizacja stadionu sportowego w Węgierskiej Górce na potrzeby dyscyplin lekkoatletycznych. Wdrożono system elektronicznych usług publicznych poprzez Zintegrowany System Zarządzania Gminą Węgierska Górka e-urząd. Trwa rozbudowa i modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Żabnicy i Cięcinie. Zakończono budowę strażnicy OSP w Węgierskiej Górce. Zakupiono średnie samochody pożarnicze dla OSP w Żabnicy, Węgierskiej Górce i Ciścu oraz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Na bieżąco remontowano i modernizowano obiekty szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Węgierskiej Górce, Cięcinie, Żabnicy i Ciścu. Gruntownej termomodernizacji poddano budynek Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu. Wykonano projekt rozbudowy i uzyskano pozwolenie na budowę przedszkola publicznego w Cięcinie. Oddano do użytku po modernizacji remizy OSP nowe pomieszczenia biblioteczne i sale wielofunkcyjne w Cięcinie. Wyremontowano świetlice w Żabnicy i Ciścu. Rozbudowano infrastrukturę okołoturystyczną w Węgierskiej Górce bulwary rzeki Soły poprzez budowę boiska do piłki plażowej i siłowni zewnętrznej. Wybudowano okazały obiekt amfiteatru. W obrębie boiska sportowego w Ciścu powstała infrastruktura sportowa boisko wraz z siłownią zewnętrzną, a w okolicy ulicy Trakt Cesarski i kładki na rzece Sole utworzono ścieżkę pieszo-rowerową i platformę widokową. Sukcesywnie rozbudowywano i wyposażano w nowe urządzenia place zabaw dla dzieci. W ramach programu Radosna Szkoła wybudowano place zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Cięcinie, w Węgierskiej Górce, Ciścu i Żabnicy. Zrewitalizowano kanał Młynówka w Węgierskiej Górce. Dbamy o cmentarze w Cięcinie i Ciścu. Przystąpiono do opracowania projektów technicznych zagospodarowania centrum miejscowości Cięciny, Ciśca, Węgierskiej Górki i Żabnicy. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jak również, przyjezdnych gości rozbudowano całodobowy monitoring wizyjny. Wprowadzono wirtualny spacer po Gminie Węgierska Górka. Dzięki ścisłej współpracy gminy z ks. Proboszczem Stanisławem Bogaczem realizowana jest inwestycja związana z rewitalizacją XVI-wiecznego drewnianego kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z renowacją zespołu zabudowań zagrody plebańskiej w Cięcinie. Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia fortów obronnych z 1939r. Wędrowiec i Waligóra, jaki i utworzenie na ich bazie izby tradycji to kolejne działanie świadczące, że nie zapominamy o pomnikach przeszłości. Okazale prezentuje się wybudowanie w Żabnicy przedszkola wraz ze świetlicą i biblioteką, a okoliczny plac zabaw i siłownia zewnętrzna czynią, że inwestycje te są komplementarne i dobrze służą mieszkańcom. na, chodnik wzdłuż ul. Granicznej, wykonano plac przed budynkiem Urzędu Gminy oraz plac apelowy przy Szkole Podstawowej, parking na Os. XXlecia II RP, parking na Os. XX-lecia przy bl. 5-7; w sołectwie Żabnica: ul. Bednarska, ul. Boracza, ul. Bukowina, ul. Cisowa, ul. Gminna, ul. Górska, ul. Jodłowa, ul. Kępki, ul. Kępki-chodnik, ul. Krzusówka, ul. Leszczynowa, ul. Łagodna, ul. Milówki, ul. Miła, ul. Miodowa, ul. Płone, ul. Polna, ul. Wiązowa, ul. Wodospadowa, ul. Wojtatówka, ul. Słoneczna, droga do Strzałki, parking i chodnik przy Kościele. Przebudowano również gminne drogi rolnicze Pod Groń w Cięcinie oraz ul. Bukowina w Żabnicy. Wyremontowano mosty gminne: w ciągu ul. Miłej, Miodowej, Baśniowej, Jaśminowej, ul. Za Wodą, Żabnica-Skałka w Żabnicy, ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej, ul. Fabisiów, ul. Bystry Potok, ul. Zarębek w Cięcinie i Granicznej w Węgierskiej Górce. Z funduszu Solidarności został wyremontowany most w ciągu ul. Łącznej oraz most Junacki w Ciścu. Przebudowano most powiatowy w ciągu drogi powiatowej DP-S1436 tzw. u Drożdżów w Ciścu. Odtworzono rowy przydrożne w ciągu ul. Fabrycznej i ul. Wyzwolenia w Węgierskiej Górce. Zmodernizowano i dobudowano 81 punktów świetlnych na terenie Gminy Węgierska Górka. Inwestycją, która zmieniła obraz postrzegania Gminy, była budowa dwóch parkingów i drogi łączącej Urząd Gminy z Halą Sportową w Wę- Cyklicznie realizowanym projektem jest modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych wykonywana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Węgierska Górka ogólny koszt inwestycji ,30 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW ,59 zł, w ramach którego w 160 budynkach wymieniono stolarkę okienną, 100 budynkach zainstalowano układy solarne oraz w 100 budynkach wymieniono źródło ciepła. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się program utylizacji materiałów zawierających azbest, w wyniku którego wywieziono 462 tony eternitu z 246 budynków koszt zadania ,00 zł, dofinansowanie WFOŚiGW ,98 zł, dofinansowanie NFOŚiGW ,56 zł. 4 NOWINY Z GMINY

5 Z PRACY URZĘDU Z dniem 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowa ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach. W związku z jej wytycznymi od tego dnia to samorządy lokalne mają obowiązek odbierania od swoich mieszkańców odpadów komunalnych. Gminy zostały zobowiązane do objęcia systemem odbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców, jak również do zwiększenia ilości odpadów przygotowanych do ponownego wykorzystania i recyklingu. Gmina Węgierska Górka wywiązała się z narzuconego przez przyjętą ustawę obowiązku. Wybrała w drodze przetargu konsorcjum firm: Spółka Beskid-Ekosystem w Cięcinie i Spółka Beskid Żywiec z Żywca. Gmina podjęła decyzję o odbiorze odpadów również od nieruchomości niezamieszkałych. Do dnia roku do Urzędu Gminy zostało złożonych 4340 deklaracji, w tym 3740 deklaracji z nieruchomości zamieszkałych oraz 600 deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych. Deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych łącznie obejmują osoby. Spośród wszystkich złożonych deklaracji przez właścicieli tych nieruchomości zaledwie 93 gospodarstwa nie wykazały chęci selektywnej zbiórki odpadów, co stanowi zaledwie 2,49 % z całości. W stosunku do tych mieszkańców, którzy nie złożyli deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzone są postępowania administracyjne. W trakcie minionej kadencji nawiedzały naszą gminę różne kataklizmy: pożary, intensywne opady deszczu czy śniegu. Największe straty poczyniły powodzie, które nawiedziły naszą gminę w dniach maja i 31 sierpnia 1 września 2010 roku, 9-24 czerwca 2013r. oraz maj i br. Spowodowały one liczne straty w infrastrukturze komunalnej, społecznej, jak również u osób prywatnych. Największe straty wystąpiły na rowach, rzekach i potokach należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który mimo naszych licznych pism i monitów uczynił niewiele dla poprawy czy zabezpieczenia, umocnień koryt rzek, czy potoków. Praktycznie każdy ciek wodny na terenie Gminy Węgierska Górka wymaga gruntownej modernizacji czy remontu. Gmina Węgierska Górka udzieliła znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom bezrobotnym, samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trzecich. Na przestrzeni na pomoc społeczną i ochronę zdrowia przeznaczyliśmy kwotę ,00 zł, z której sfinansowano różnorodną pomoc rodzinom znajdującym się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji materialnej, m.in. w formie zasiłków celowych na leki i leczenie, na niezbędne prace remontowe, na zakup opału, odzieży, żywności oraz na inne potrzeby bytowe, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności, zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, a także pomoc osobom samotnym i starszym w postaci usług opiekuńczych. Pomocą finansową, rzeczową czy pracą socjalną staramy się objąć wszystkie potrzebujące rodziny i osoby z terenu gminy. Średniorocznie ok. 800 rodzin korzysta z różnych form pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szkołach i przedszkolach co roku ok. 400 dzieci jest dożywianych nieodpłatnymi posiłkami. W ramach środków przeznaczonych na pomoc społeczną i ochronę zdrowia finansowane były również m.in. modernizacja obiektu ośrodka zdrowia, wsparcie badań profilaktycznych. Pomoc była udzielana również organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizującym zadania własne gminy. Wsparcie na swoją działalność otrzymywał również dom spokojnej starości w Żabnicy. Wymiernym efektem dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi jest m.in. fakt, że co roku ok. 400 dzieci i młodzieży wyjeżdża w okresie wakacji na różne formy wypoczynku, a 50 dzieciom z rodzin biednych i zagrożonych patologiami społecznymi, pokrywamy koszty pobytu w całości. Jednym z najistotniejszych zadań jakie realizowaliśmy w Gminie jest inwestowanie w mieszkańców. Tym najmłodszym, którym organizujemy edukację przedszkolną i szkolną w 5 przedszkolach publicznych i 1 niepublicznym, w których opieką i wychowaniem co roku objętych jest około 500 wychowanków. W 5 szkołach podstawowych procesem dydaktycznym rokrocznie objętych zostaje od 950 do 1000 uczniów. W 4 gimnazjach naukę kontynuuje średnio od 450 do 500 uczniów. Konsekwentnie wspieraliśmy oświatę, dawaliśmy uczniom możliwość coraz atrakcyjniejszego zdobywania wiedzy, a nauczycielom i pedagogom zapewnialiśmy godziwe warunki pracy i realizację jakże społecznie ważnej misji. Każde dziecko w szkole podstawowej otrzymuje bezpłatnie kartonik mleka w ramach programu Doskonałe mleko oraz owoce w ramach programu Owoce w szkole. Dofinansowanie do zakupu podręczników średnio rocznie uzyskuje ok. 130 dzieci. Dowozem do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych objętych jest 28 uczniów niepełnosprawnych. W okresie Gmina Węgierska Górka realizowała wiele projektów edukacyjnych, mających na celu podnoszenie umiejętności, wiedzy i kompetencji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Środki na tego tupu działania pozyskiwane były z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze projekty szkoleniowe realizowane w latach : Aktywna integracja szansą rozwoju Gminy Węgierska Górka szkolenia podnoszące kwalifikacje osób dorosłych podopiecznych GOPS. Kwota projektu ,52 zł; Lepsze Gimnazja działania ukierunkowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów klas gimnazjalnych. Kwota projektu ,63 zł; Zainwestujmy w nasze dzieci dodatkowe zajęcia dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Cięcinie. Kwota projektu ,38 zł; Równy start ucznia dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy. Kwota projektu ,69 zł; Równy start przedszkolaka. Priorytetowym działaniem było utworzenie w Cięcinie dodatkowego oddziału dla 25 dzieci w wieku od 3-5 lat. Dodatkowo wszystkie dzieci w wieku od 3-5 lat z przedszkoli z terenu gminy brały udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach dydaktycznych. Kwota projektu ,27 zł; Angielski bez barier kurs języka angielskiego dla osób dorosłych. Kwota projektu ,50 zł; ECDL podnosząc kwalifikacje dajesz sobie szansę na lepszą przyszłość kurs obsługi komputera i programów z pakietu Microsoft Office, kończący się egzaminem ECDL. Szkolenia prowadzone dla osób dorosłych. Kwota projektu ,75 zł; Nauczyć, jak się dobrze uczyć. Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się zajęcia dla dzieci z terenu gminy, mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie technik szybkiego czytania i zapamiętywana tekstu. Kwota ,20 zł; Każdy gorol i gorolka po angielsku godać może kurs języka angielskiego dla osób dorosłych. Kwota projektu ,94 zł; Od Zera do ECDL-a kurs obsługi komputera i programów z pakietu Microsoft Office, kończący się egzaminem ECDL. Szkolenia prowadzone dla osób dorosłych. Kwota projektu ,29 zł. W trakcie tej 4-letniej kadencji wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy zorganizowaliśmy wiele imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych czy oświatowych spotykających się z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów z całej Polski, jak i z zagranicy. Wśród tych cieszących się największym zainteresowaniem należy wymienić: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bieg Gazdy zawody w narciarstwie klasycznym, Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym oraz Memoriał im. Mieczysława Madeja, Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną,, Rajd Św. Jerzego, Spotkanie Ludzi Gór, Święto Konia Turystycznego, Cross Rowerowy, Bieg na Jedną Milę,, Rekonstrukcja historyczna Wrzesień 1939, Puchar Wójta w Piłkę Nożną Festyn na Powitanie Lata, Międzynarodowy Konkurs Heligonistów, Dni Węgierskiej Górki, Bieg na szczyt Rysianki, Puchar Beskidów w kolarstwie górskim, Wierchowe Granie, Łossod Redyk jesienny, Cross Beskidzki oraz Rajd Nordic Walking, Hołdymas Gazdowski czy Pasterka Góralska. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży cieszą się różnego typu warsztaty artystyczne organizowane w czasie ferii zimowych i letnich, wakacyj- NOWINY Z GMINY 5

6 Z PRACY URZĘDU ne wycieczki rodzinne Szlakiem Papieskim i Szlakiem Fortyfikacji czy różnego rodzaju zajęcia prowadzone przez biblioteki i świetlice. Bardzo dobrze układała się współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami oraz stowarzyszeniami. W zakresie folkloru bardzo aktywnie działają Zespoły Regionalne: Mały Haśnik z Żabnicy, Górecka z Węgierskiej Górki, Koła Gospodyń Wiejskich: KGW Cięcina, KG Węgierska Górka, KGW Duży Cisiec, KGW Mały Cisiec oraz KGW Żabnica. Prężnie działają: kluby sportowe trzy drużyny piłkarskie z terenu naszej Gminy grają w lidze okręgowej, a zawodnicy Klubu Sportowego LUKS WĘ- GIERSKA GÓRKA grają w II lidze tenisa stołowego, koło PTTK, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych WĘGIER- KA, Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności, specjalizujące się w organizacji corocznego Łossodu na Hali Boraczej, czy też Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich. Niezwykle pozytywnie kształtuje się współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Węgierska Górka. Gmina Węgierska Górka za całokształt swojej prężnej działalności została odznaczona przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za Opiekę Nad Miejscami Walki i Męczeństwa oraz wyróżniona przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi Dla Województwa Śląskiego. Węgierska Górka to gmina przyjazna, to miejsce łączące ludzi z pasją, zaangażowanych, kreatywnych, przedsiębiorczych, zafascynowanych pięknem i bogactwem historii swojej małej ojczyzny. Największym kapitałem tej Gminy są ludzie. Dziękuję radnym, sołtysom, radom sołeckim, przedstawicielom licznych instytucji i stowarzyszeń, przedsiębiorcom i pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swoją aktywnością i pracowitością na rzecz dobra wspólnego byli dla mnie wzorem i przykładem. To dzięki Wam mogłem poznawać problemy mieszkańców i w miarę danych mi możliwości skutecznie je rozwiązywać. Efekty tej pracy wszyscy dostrzegamy. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi współpracowałem pełniąc funkcję Wójta Gminy Węgierska Górka w kadencji Szczególnie serdeczne podziękowania kieruję do mieszkańców gminy za kompetentne i rzeczowe wyrażanie swoich potrzeb i pomoc w ich realizacji. Z poważaniem Piotr Tyrlik Wójt Gminy EFS szansą dla Ciebie ZŁOTY I DIAMENTOWY JUBILEUSZ W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA Z przyjemnością informuję, że w naszej gminie mamy w tym roku 30 par małżeńskich obchodzących 50. rocznicę zawarcia małżeństwa, 5 par obchodzących 60. rocznicę zawarcia małżeństwa oraz 2 pary z najdłuższym stażem małżeńskim obchodzące 66. rocznicę zawarcia małżeństwa. Szanowni Jubilaci są dla nas wzorem pięknej miłości i długoletniego trwania w związku małżeńskim. Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, sukcesów i porażek, jakie spotykają nas w życiu rodzina jest najważniejszą przystanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy powracać. Lata to okres w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt Aktywna integracja szansą rozwoju gminy Węgierska Górka w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cel projektu to zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, pozwalającej osobom i rodzinom na poprawę sytuacji materialnobytowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Ma on także zwiększyć motywację do działania i zbudowania zaufania we własne siły, w tym nabyć umiejętności umożliwiające powrót na rynek pracy oraz podjęcie zatrudnienia i wyjścia z systemu pomocy GOPS. W latach w projekcie uczestniczyły 94 osoby, które zostały objęte indywidualnymi kontraktami socjalnymi, umożliwiającymi skorzystanie ze wsparcia w postaci: pomocy psychologicznej i doradztwa zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach, m.in. w zawodzie: kucharza, sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, operatora wózka jezdniowego, spawacza, opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, operatora koparko-ładowarki czy fryzjera. Uczestnicy tych szkoleń mieli również możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B oraz zdobyć umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto uczestnicy projektu w okresie jego realizacji korzystają ze wsparcia finansowego, mającego na celu umożliwienie aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach i aktywizacji zawodowej. Z monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że spośród 94 osób ponad połowa po ukończeniu udziału w projekcie podjęła różne formy aktywizacji w tym 21 zostało zatrudnionych umowa o pracę, 20 podjęło prace dorywcze, 6 podjęło prace społecznie użyteczne, 6 podjęło staż (z Powiatowego Urzędu Pracy), oraz 3 osoby podjęły edukację celem uzupełnienia wykształcenia. Nie wszyscy biorący udział w projekcie uczestniczą w kursach zawodowych odnajdują się na rynku pracy. Są osoby, dla których znaczącym wsparciem jest uczestnictwo w zajęciach dających możliwość m.in. poznania metod wychowawczych, rozwiązywania problemów i konfliktów, nabycie umiejętności prowadzenia domu oraz wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Co jest bardzo istotne dla działania pomocy społecznej, 17 rodzin po ukończeniu udziału w projekcie zaprzestało korzystania z systemu wsparcia oferowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Patrząc z perspektywy pracy socjalnej, zmiany jakie zachodzą w rodzinach osób uczestniczących w projekcie dla Ośrodka Pomocy są informacją, że warto podejmować różne nowe, aktywne formy pomocy, by wspierać osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Za odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary małżeńskie z naszej gminy obchodzące pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Serdecznie Wam Szanowni Jubilaci dziękuję w imieniu całej społeczności gminy Węgierska Górka za miłość i trwałość małżeństwa, za dobro, które było Waszym udziałem, za długoletnią działalność, która przyczyniła się do rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Węgierska Górka. Jak Państwo sięgniecie pamięcią wstecz to inaczej wyglądały Wasze domy, obejścia i zapewne też nasze wioski i cała gmina. Z przyjemnością pragniemy zaprosić Szanownych Jubilatów na uroczystość Jubileuszową, która odbędzie się w dniu 29 października 2014r. (środa). Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. Następnie Jubilaci przejadą do restauracji Melaxa, gdzie zostaną wręczone medale. Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik 6 NOWINY Z GMINY

7 Z PRACY URZĘDU Dochody Gminy Węgierska Górka wykonane w latach i za I półrocze 2014 NOWINY Z GMINY 7

8 Z PRACY URZĘDU Jak z powyższego wynika największy dochód gminy stanowi subwencja oświatowa tj. 27,9% jednakże nie pokrywa ona wszystkich zapotrzebowań w zakresie oświaty. Znaczną pozycją dochodową są udziały w podatkach stanowiących dochód państwa. Z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gmina otrzymuje ok. 39% zebranego podatku od mieszkańców gminy, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) gmina otrzymuje 6,71%. Gmina otrzymuje dotacje: -na zadania zlecone Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, meldunki, sprawy wojskowe, które są pokrywane zaledwie w 48% ponoszonych wydatków. Zadaniami zleconymi pokrywanymi z budżetu państwa w 100% są zasiłki rodzinne, alimenty, zasiłki stałe. na zadania własne utrzymanie Ośrodka pomocy Społecznej, zasiłki celowe, okresowe, dożywianie uczniów, usuwanie szkód powodziowych, prowadzenie przedszkoli. Dotacje te pokrywają dane zadania w 20%- 80% kosztów. Środki pozyskane z UE Gmina przeprowadza inwestycje, na które może pozyskiwać środki z Unii Europejskiej w wysokości 50%-85% kosztów. Jest jeszcze część wyrównawcza subwencji ogólnej przydzielana gminie z budżetu państwa. W zależności od stosunku dochodów własnych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca do dochodów własnych w państwie w przeliczeniu na mieszkańca. Jeżeli gmina ma mniejsze dochody otrzymuje subwencję, jeżeli ma większe płaci tzw. Janosikowe. Dochody własne gminy stanowią podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku np. czynsze, dzierżawy. Do dochodów własnych zaliczamy też odsetki od nieterminowych wpłat, darowizny pieniężne, odszkodowania, środki pozyskiwane z funduszy celowych. Skarbnik Gminy Urszula Walaszek 8 NOWINY Z GMINY

9 Z PRACY URZĘDU Wydatki Gminy Węgierska Górka wykonane w latach i za I półrocze 2014 NOWINY Z GMINY 9

10 Z PRACY URZĘDU Analizując wydatki Gminy Węgierska Górka w latach , można zauważyć, że najwięcej środków wydajemy na zadania z zakresu Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej (44% wszystkich wydatków). Wydatki te obejmują utrzymanie wszystkich placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) remonty w tych placówkach, inwestycje, wynagrodzenia z pochodnymi, energia elektryczna, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci itp. Następnym co do wielkości to Pomoc Społeczna i ochrona zdrowia (16,7%), wydatki tutaj poniesione dotyczą wszystkich zasiłków celowych, rodzinnych, alimentów pozostałych działań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz koszty administracyjne. Ochrona zdrowia to realizacja programu przeciwdziałania patologiom społecznym. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka oraz kultura fizyczna (10%), dotacje na Ośrodek Promocji Gminy, w tym utrzymanie hali sportowej oraz Bibliotek Gminnych, remonty i modernizacje związane z turystyką, dotacje i wydatki na sport. Transport i Łączność (9,6%), tutaj wydatki stanowią nakłady na remonty i modernizację dróg, generalnie gminnych. Budowa i obsługa przystanków komunikacji lokalnej (autobus, bus) a także odśnieżanie dróg gminnych. Administracja Publiczna i Urzędy Naczelnych Organów (8,8%),wydatki dotyczą utrzymania budynku Urzędu Gminy i sołtysó- 10 NOWINY Z GMINY

11 Z PRACY URZĘDU wek. Tutaj też ujęte są wydatki dotyczące Rady Gminy a także wydatki związane z przeprowadzanymi wyborami. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%), wydatki dotyczą wywozu śmieci, energii elektrycznej zużytej do oświetlania ulic i placówek na terenie gminy. Udział w pracach Związku Międzygminnego w Żywcu. Program ograniczenia niskiej emisji, wywóz azbestu. Partycypacja w utrzymania schroniska dla zwierząt. Zakup i pielęgnacja zieleni. Obsługa długu publicznego (1,5%), odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaciąganych przez gminę. Odbudowa infrastruktury gminnej zniszczonej w trakcie powodzi W mijającym już roku Gminę Węgierska Górka nawiedziły dwie powodzie spowodowanymi ulewnymi deszczami w dniach maja oraz 31 lipca - 01 sierpnia 2014 r. W wyniku tych zdarzeń powstały na terenie Gminy znaczne straty, w szczególności w infrastrukturze drogowej. Łącznie straty te szacujemy na kwotę ok. 12 milionów złotych. Odbudowa zniszczonej infrastruktury, z uwagi na skąpe środki finansowe, będzie realizowana zapewne jeszcze przez kilka najbliższych lat. Rolnictwo i łowiectwo-zwrot podatku akcyzowego rolnikom, realizacja programów z PROW-(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa utrzymanie majątku gminy pozostałe budynki tj. Ośrodek Zdrowia, budynek socjalny, budynek Policji. Utrzymanie i zakup gruntów. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę dopłata do wywozu ścieków z gospodarstw domowych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na gotowość bojową w strażnicach gminnych. Skarbnik Gminy Urszula Walaszek Co roku władze Gminy Węgierska Górka, poprzez Urząd Wojewody, składają do Ministra Administracji i Cyfryzacji zapotrzebowanie na środki finansowe, które mają pozwolić na odbudowę czy odtworzenie ww. zniszczeń. Otrzymywane środki finansowe są jednakże dalece niewystarczające w stosunku do poniesionych szkód. W bieżącym roku otrzymaliśmy wsparcie, które pozwoliło na odbudowę ul. Za Torem w Cięcinie, a w dniu 6 października 2014 r. wyłoniliśmy wykonawcę na remont mostu w miejscowości Żabnica w ciągu ulic Gminnej i Bednarskiej. Mamy nadzieję, że w roku następnym ominą nas tego typu kataklizmy, a tym samym kwoty otrzymane z Ministerstwa będą wyższe, co wpłynie na szybkość odbudowy dróg. Marian Kurowski Zastępca Wójta POMOC SPOŁECZNA W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA Gmina Węgierska Górka za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niesie pomoc mieszkańcom gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Udziela znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom bezrobotnym, samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trzecich. Formy tej pomocy dobierane są indywidualnie, stosownie do potrzeb świadczeniobiorców i możliwości finansowych ośrodka. W ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej na przestrzeni lat , przyznano średniorocznie ok. 590 zasiłków celowych m.in. na leki i leczenie, na zakup opału, odzieży, żywności, podstawowe prace remontowe i na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb bytowych oraz częściowe pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności otrzymało 33 osoby, zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia 79 rodziny, z usług opiekuńczych skorzystało 11 samotnych i niepełnosprawnych osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 2 rodziny. Ponadto od roku 2013 z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych skorzystało 18 osób. Na przestrzeni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Średniorocznie w ramach tego programu z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało ok 400 dzieci. Zadania zlecone gminie, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W okresie ustawy regulujące te zagadnienia ulegały wielokrotnym zmianom, corocznie zmieniał się zarówno budżet na ich realizację jak liczba uprawnionych. Średniorocznie z tych świadczeń korzysta ilość rodzin, ok.750. Poza w/w formami pomocy GOPS przyznaje również dodatki mieszkaniowe, a od roku 2014 również dodatki energetyczne. I tak np. w roku 2013, 35 rodzin skorzystało z dodatków mieszkaniowych, a od początku 2014 roku do chwili obecnej 15 rodzin pobiera dodatek energetyczny. Osoby doświadczające przemocy domowej, które podejmują działania w kierunku wychodzenia z problemu, wymagają szczególnego zainteresowania i wsparcia psychologicznego, prawnego, medycznego i niejednokrotnie finansowego. Tego rodzaju kompleksową pomoc świadczy zespół interdyscyplinarny w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, gminne komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury, sądu i pomocy społecznej. W roku 2013 zespół wykonywał obowiązki wynikające z procedury Niebieskiej Karty w 37 przypadkach. Dzięki dobrej współpracy służb zaangażowanych w to zagadnienie 23 procedur Niebieskich Kart udało się zakończyć. W ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z usług punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy oraz grupy wsparcia dla kobiet. Nowym obowiązkiem Gminy jest współfinansowanie kosztów będących efektem umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie GOPS dopłaca do kosztów utrzymania 7-ga dzieci. Corocznie w m-cu styczniu, miały miejsce noworoczne spotkania władz gminnych z seniorami, podczas których uczestnicy przy uroczystym posiłku i muzyce, mieli okazję spotkać się z niejednokrotnie dawno niewidzianymi znajomymi. Była to też okazja do rozmów, wspomnień i wspólnych śpiewów kolęd. W spotkaniach tych bierze zwykle udział ok. 350 osób. Wiele spraw w zakresie zagadnień, którym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, nie udałoby się realizować gdyby nie zaangażowanie mieszkańców naszej gminy, którzy, nie pozostają obojętni na niedostatek i krzywdę ludzką. Liczymy na waszą wrażliwość i dalszą współpracę. NOWINY Z GMINY 11

12 Warsztaty zielarsko-florystyczne Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka jeszcze przed rozpoczęciem wakacji zorganizował warsztaty na powitanie lata. Spotkanie zielarsko-florystyczne odbyło się w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej. Uczestnicy wykonywali wianki, w skład których wchodziły przede wszystkim zioła o znaczeniu leczniczym. Wśród nich nie mogło zabraknąć macierzanki, mięty, rozmarynu, stokrotki, rumianku, uzupełnieniem były piękne, kolorowe kwiaty. Uczestnicy pochłonięci pracą i zapachem ziół wykonali przepiękne kompozycje aż do wyczerpania kwiecia. Zajęcia były piękne, kolorowe i pachnące ziołami. Konferencja podsumowująca projekt 30 czerwca w budynku Hali Widowiskowo- Sportowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górce. W ramach realizacji projektu powstał plac zabaw obok przedszkola w Węgierskiej Górce, zorganizowano także imprezy o charakterze sportoworekreacyjnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. KULTURA Mały Haśnik na Festiwalu w Czechach! Dzieci z zespołu miały przyjemność uczestniczyć w Międzynarodowym XV Folklorystycznym Festiwalu CIOFF-FRYDEK MISTEK. Wielką przyjemnością było dla nas poznawać kultury wielu krajów, dzieci z Gruzji, Indii, Macedonii, Słowenii oraz Czech nie miały bariery językowej, doskonale radziły sobie na scenie oraz podczas koncertów. Po raz kolejny mieliśmy możliwość cieszyć się muzyką oraz różnorodnością tańców danych krajów. Mali członkowie zespołu Mały Haśnik, którzy byli po raz pierwszy, już wiedzą jak to jest na festiwalu ciężka praca. Ale najważniejsze jest to, że zobaczyły i przeżyły. Frydek Mistek od do w swoim wyglądzie i atmosferze był miastem festiwalowym i teraz już wiemy, że na takim festiwalu trzeba być. Nasz zespół jako jedyny z Polski zdobył ogromne uznanie, a największa przyjemnością było, kiedy ludzie zatrzymywali nas na drodze, gratulując wszystkim dzieciom takiego temperamentu i radości. Taki festiwal powoduje, że to, co się widzi i czuje podczas każdego dnia pobytu, pozostaje w pamięci na całe życie. Kierownik zespołu Grażyna Feil 12 NOWINY Z GMINY

13 Parafialne Święto Rodziny I w tym roku już po raz kolejny w ogrodzie plebańskim spotkały się rodziny z całej parafii, aby wspólnie świętować. Wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich z Cięciny oraz kapela Grojcowianie. Oprawą muzyczną imprezy zajął się zespół Master Swing, który przygrywał uczestnikom Parafiady. Imprezę prowadził radny Władysław Skrzyp. Zapraszamy za rok! KULTURA Węgry 2014 Głogowianie w Węgierskiej Górce Zespół Głogowianie istnieje od pięciu lat. Zespół tworzy 10 par tanecznych, w większości są to pary małżeńskie, które pochodzą ze wsi Głogowa. Wykonuje tańce narodowe, wielkopolskie, lubelskie i kaszubskie. Prezentuje folklor radosny i kolorowy. Zespół zaprezentował się na scenie w Węgierskiej Górce, dając pokaz swoich umiejętności. Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Głogowianie za mile spędzony wspólny czas oraz piękną prezentację rodzinnego folkloru. W dniach od 5 do 7 lipca nasza delegacja przebywała w partnerskim mieście Lengyeltóti na Węgrzech. Delegacja pod przewodnictwem Wójta Gminy Piotra Tyrlika uczestniczyła w uroczystych obchodach dni Lengyeltóti. W delegacji brała udział radna Maria Kocoń, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z każdego sołectwa, Przewodniczący Rady Sołeckiej Żabnicy, przedstawiciel Straży Pożarnej, ale przede wszystkim Zespół Regionalny Mały Haśnik z Żabnicy, który dał przepiękny występ, nagrodzony gromkimi oklaskami. Koło Gospodyń Wiejskich z Żabnicy częstowało mieszkańców Lengyeltóti smacznym bigosem i wypiekami. Uczestnicy delegacji spędzili miło czas, korzystając z pięknej pogody nad Balatonem. Pobyt upłynął w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Maria Kocoń Międzynarodowe Spotkanie z Heligonkami i Dudami 27 lipca na scenie przy Bulwarach rzeki Soły odbyło się Międzynarodowe Spotkanie z Heligonkami i Dudami. Impreza miała na celu zachowanie i popularyzację gry na heligonce oraz dudach, przybliżenie tradycyjnych form wykonania utworów muzycznych górali beskidzkich. W spotkaniu wzięli udział heligoniści z Polski oraz Słowacji, najlepszym z najlepszych okazał się Andrzej Zeman, którego gra wprawiła wszystkich w zachwyt. W kategorii dzieci zwyciężył Karol Wiercigroch, w kategorii młodzież najlepsza okazała się Katarina Kubaczkova, w kategorii dorosłych Miroslava Kmoszkova, a w kategorii kapela Heligoniści ze Szkoły Muzycznej w Cadcy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata NOWINY Z GMINY 13

14 KULTURA Legendy Zbójnictwa Karpackiego 2 sierpnia 2014r. została otwarta wystawa pt. Legendy Zbójnictwa Karpackiego. Na wystawie zaprezentowaliśmy przepiękne obrazy, pędzla pięciu malarzy przedstawiające postacie zbójników z całego łuku Karpat. Zbiory pochodziły z kolekcji Pana Jana Kukuczki Galeria Istebna. Wystawa, którą można było obejrzeć do końca połowy września na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, prezentowała w naturalnych wymiarach postacie filmowe z Janosika, wyobrażenia zbójników beskidzkich, począwszy od Burego poprzez Proćpoka, poprzez bandę Klimczaka aż po Hetmanów Czarnohory i Słowacji. Kunszt malarski oraz niezwykła fantazja artystów pozwoliły na stworzenie przepięknej kolekcji barwnych postaci, osadzonych w mrocznej scenerii zbójowania, jednakże pełnych energii. Warto podkreślić, że obrazy w dużej mierze wzorowane były na działających obecnie, coraz bardziej popularnych Kompaniach Zbójnickich, a współcześni naśladowcy Proćpoka użyczyli twarzy legendarnym postaciom. Odpust w Baraniej Cisieckiej Kapliczka w Baraniej Cisieckiej ukryta pośród drzew i pagórków jest doskonałym miejscem na skupienie i modlitwę. Zapewne i turyści wędrujący po górach, jak i rolnicy wyruszający do swojej ciężkiej pracy, znajdą wytchnienie na niewielkiej polanie obok miejsca modlitwy i zatrzymują się tutaj choć na chwilkę refleksji. Kolejne już święto Matki Boskiej Anielskiej połączone z uroczystościami św. Andrzeja Boboli ściągnęło w to urocze miejsce mieszkańców całej gminy. Przedstawiciele Koła PTTK, Związku Podhalan, panie w strojach regionalnych oraz władze samorządowe wzięli udział w Eucharystii sprawowanej u wejścia do kaplicy przez ks. Wł. Zązla oraz proboszcza cisieckiej parafii ks. Wł. Nowobilskiego. Modlono się głównie w intencji Ojczyzny i Narodowych Sił Zbrojnych, których tablica pamiątkowa od zeszłego roku znajduje się na kaplicy. Wspaniała atmosfera, jaka wytworzyła się w czasie Mszy Świętej, podczas której grała kapela Wróble oraz muzycy z Beskidu śląskiego na pasterskich rogach, przeniosła się na pobliską polanę. Tutaj panie Kół Gospodyń Wiejskich z Małego i Dużego Ciśca zapraszały na regionalny poczęstunek a do tańca przygrywały kapele. Odpust na Baraniej Cisieckiej, odbywający się na łonie natury, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, tak było i w tym roku i mamy nadzieję, że już zawsze tak będzie. XXI Dni Węgierskiej Górki XXI Dni Węgierskiej Górki już za nami... Piątkowe popołudnie minęło pod hasłem Sport pasją dwóch narodów. Dzieci zamieszkujące gminę Węgierska Górka oraz Mosty u Jablonkova zmagały się podczas Międzynarodowego Pikniku, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz z budżetu państwa w 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. O godz po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego odbył się koncert chórów Quatro Voci oraz hangelika. W sobotę 2 sierpnia pszczelarze z Węgierskiej Górki obchodzili jubileusz 80-lecia, prezentowali swoje wyroby oraz kilkudziesięcioletni dorobek. Wójt Gminy o godz dokonał oficjalnego otwarcia, następnie zaprezentowały się grupy oraz zespoły folklorystyczne działające na terenie gminy Węgierska Górka, o godz wystąpił zespół Lee Monday a zaraz po nim gwiazda wieczoru Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing. W niedzielę 3 sierpnia na scenie prezentowały się zespoły działające przy Ośrodku Promocji Gminy oraz z Publicznego Gimnazjum w Węgierskiej Górce, o godz wystąpił zespół Black Bee a następnie HEY. W imprezie uczestniczyło około 7000 osób. Mamy nadzieję, że za rok będziemy się cieszyć równie dużą popularnością. 14 NOWINY Z GMINY

15 VI Rekonstrukcja Historyczna 23 sierpnia, rekonstrukcją walk, rozpoczęliśmy obchody 75. Rocznicy Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki. Już po raz szósty pod Fortem Wędrowiec miała miejsce niezwykła lekcja historii, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Grupy Rekonstrukcji Historycznych z całej Polski wzięły udział w potężnej inscenizacji, związanej z odtworzeniem wydarzeń z września 1939 roku, jakie rozegrały się na terenie Węgierskiej Górki, a następnie idąc tropem wycofujących się wojsk polskich, Zadziela. Daty ważne dla każdego Polaka i historia godna szacunku. Bohaterska postawa Obrońców Węgierskiej Górki przy okazji znaczącej rocznicy wciąż godna tego, aby ją wskrzeszać. Dziękujemy wszystkim pasjonatom, którzy wiernie odtworzyli wojenne epizody a przedstawicielom Muzeum Czynu Zbrojnego na Żywiecczyźnie za przygotowanie tego niezwykłego, historycznego widowiska. KULTURA Wierchowe Granie na Hali Boraczej Muzyka powracająca do swoich źródeł po raz siódmy rozweseliła gronie i turystów.po raz kolejny muzycy oraz miłośnicy autentycznego, ludowego brzmienia spotkali się 15 sierpnia na Hali Boraczej, żeby dać się ponieść góralskim nutkom. Spotkanie rozpoczęli najmłodsi, czyli pokolenie wychowanków Marcina Bieguna a zaraz po nich szła walka na smyki, dudy i heligonki prowadzona przez kapele: Warzonka, Grajency, Capki ze Skalitego, Wierchy, Urwisko oraz Zbójnicy. Zapraszamy za rok! Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie realizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 100-lecie Kościoła w Żabnicy 24 sierpnia Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabnicy obchodziła stulecie poświęcenia kościoła. W uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romana Pindla wzięło udział wielu księży pochodzących z Żabnicy, jak i byłych jej wikariuszy, a także ks. Prałat Stanisław Bogacz. Uroczystości uświetniło wiele pocztów sztandarowych: strażaków, górników, czy Związku Górali Podhalańskich. Ksiądz biskup wygłosił poruszające kazanie, a w trakcie ofiarowania darów panie z Koła Gospodyń Wiejskich odśpiewały piękną pieśń, przez którą niejednemu zakręciła się łezka w oku. Dzięki niezwykłej oprawie muzycznej przygotowanej przez Dziecięcy Zespół Regionalny Mały Haśnik oraz Parafialną Orkiestrę Dętą Barka msza święta była wspaniałym i bardzo emocjonującym przeżyciem. Niestety ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie mogła się odbyć procesja wokół kościoła. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i odmówieniu Litanii do Matki Bożej Częstochowskiej zaproszeni goście udali się na obiad, by popołudniu znów spotkać się na parafialnym parkingu i posłuchać koncertu jubileuszowego w wykonaniu miejscowych kapel. NOWINY Z GMINY 15

16 KULTURA Mały Haśnik na wakacjach Po 25-godzinnej trasie dotarliśmy do miejscowości Kitten, w której odbywa się festiwal BALKAN FOLK FEST Od razu zostaliśmy zakwaterowani i pierwsze nasze kroki to plaża /morze super ciepłe/ wysokie fale i złote piaski, już byliśmy szczęśliwi. W następnych dniach podczas korowodów i występów mieliśmy okazje prezentować nasz rodzimy folklor Beskidu Żywieckiego. Wśród innych zagranicznych zespołów/ SERBIA, MACEDONIA, BUŁGARIA, CHORWACJA/ zdobyliśmy ogromne uznanie i brawa. Nawet nasi polscy przyjaciele z Nowego Sącza, którzy również byli uczestnikami tego festiwalu, byli zachwyceni naszą góralszczyzną i żywiołowością naszych tańców i przepięknych melodii wygrywanych na heligonce dla nich nie znanego instrumentu. Podczas naszych wspólnych biesiad, które na pewno zapadną nam w pamięci staraliśmy się nauczyć różnych tańców i ich bałkańskich melodii. W czasie pobytu na festiwalu mieliśmy okazje zwiedzać piękne bułgarskie miasteczka oraz pokosztować ich miejscowych specjałów. Ale wszystko co dobre szybko się kończy i niestety przyszedł czas na pakowanie i powrót do Polski. Dzieci na pewno bardzo długo będą pamiętały ten festiwal i te wspomnienia oraz zawiązane przyjaźnie zawsze im pozostaną na całe życie. Bułgaria jest pięknym krajem, czuliśmy się tam bardzo dobrze i mieliśmy dobrą i serdeczną opiekę podczas pobytu. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc naszych dobroczyńców. Kierownictwo, rodzice i członkowie zespołu Mały Haśnik bardzo dziękują wszystkim, którzy umożliwili nam pobyt na festiwalu. Kierownik Zespołu Grażyna Feil Szanty w górach Za nami impreza na zakończenie wakacji Szanty w górach, która odbyła się w sobotę 30 sierpnia. Rozpoczęliśmy o godzinie 17:00 Wioską Piracką, którą przygotowali harcerze z Hufca ZHP Węgierska Górka. Następnie w morskim klimacie zaprezentowała się grupa Przyjaciół, poprzez wspaniały śpiew przybliżając wszystkim zebranym tematykę szantową. O godz wystąpiła gwiazda wieczoru zespół RYCZĄCE DWUDZIESTKI. Pięć, tylko i wyłącznie męskich głosów a cappella bądź z towarzyszeniem gitar, jest wizytówką zespołu. Na przestrzeni lat wypracowali swój indywidualny styl i charakterystyczne brzmienie. Nie boją się eksperymentów i nowinek muzycznych, a spektrum ich repertuaru sięga od romantycznych irlandzkich ballad i piosenek autorskich, poprzez opracowane w nowej formie wersje szant, piosenki o tematyce ekologicznej dla dzieci, humorystyczne miniatury muzyki klasycznej, do repertuaru gospel. Wieczór w morskim klimacie był fantastyczną przygodą nie tylko dla miłośników szant! Dożynki w Pasymiu 2014 W dniach do delegacja naszej gminy, kolejny już raz została zaproszona na Dożynki w miejscowości Pasym na Mazurach, która jest dla gminy Węgierska Górka miejscowością partnerską. Dożynki pasymskie są największą z dużymi tradycjami imprezą organizowaną w tej miejscowości. Delegacja nasza uczestniczyła w korowodzie, mszy św. dożynkowej, w imprezach towarzyszących. W składzie delegacji znalazła się czteroosobowa kapela rodziny Zemanów, która podczas głównych uroczystości dożynkowych dała wspaniały pokaz umiejętności gry na heligonkach i wakacie. Gościnne przyjęcie wszystkich zaproszonych gości przez Pasymian zostanie na długo w naszej pamięci. Polska Walcząca W dniu r. o godz odbyło się otwarcie wystawy pt. Polska Walcząca. Dzięki życzliwości Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej udostępniliśmy Państwu wystawę plenerową składającą się z dwudziestu plansz przedstawiających fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. Wystawa opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom, zarówno Niemcom, jak i Sowietom. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie realizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 16 NOWINY Z GMINY

17 KULTURA Wojewódzkie uroczystości upamiętniające 75. rocznicę bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki Uroczystości rozpoczęły się 1 września o godz przemarszem spod Urzędu Gminy pod Fort Wędrowiec. Na miejscu bohaterskich walk została odprawiona Uroczysta Msza Święta w intencji poległych w obronie ojczyzny. Uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych Obrońców Węgierskiej Górki oraz ofiary okresu Stalinizmu. Obchody uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Staży Granicznej z Nowego Sącza. W czasie uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe. Koło Gospodyń Węgierska Górka w Wilkowicach Już po raz drugi na zaproszenie Wójta Gminy Wilkowice oraz Przewodniczącej Rady Kobiet Pani Antoniny Górnej Koło Gospodyń z Węgierskiej Górki prezentowało swój artystyczny dorobek. Panie gościnnie wystąpiły w niedzielę 7 września podczas IX Gminnego Święta Plonów w Wilkowicach. Dały pokaz zarówno swoich umiejętności wokalnych, jak i kabaretowych. Występ kabaretowy został przyjęty przez publiczność z wielkim aplauzem. Publiczność bawiła się wyśmienicie podczas naszego występu. Jesteśmy zaproszone na przyszły rok, z czego Panie bardzo się cieszą. Sprawia nam radość to, że możemy się prezentować i że ktoś docenia naszą pracę. Maria Kocoń Powinniśmy wracać po swoich wernisaż wystawy Wernisaż wystawy Powinniśmy wracać po swoich odbył się 5 września 2014r. o godzinie 11:00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce. Licznie zebrani mogli zapoznać się z ekspozycją dotyczącą Narodowych Sił Zbrojnych oraz wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu Pana Bogdana Ścibuta. Projekt Powinniśmy wracać po swoich. Edycja 2013 jest pierwszą z trzech części zaplanowanych na lata programu badawczego i dokumentacyjnego poświęconego osobom związanym z działalnością Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame Bartka. Składa się na niego zbieranie i utrwalanie relacji, fotografii, poszukiwanie z pomocą młodzieży miejsc pochówku poległych w walce i pomordowanych partyzantów i osób wspierających, identyfikacja rzeczywistych składów poszczególnych grup partyzanckich, opracowanie wykazu osób, które wspomagały działalność zgrupowania oraz osób wspomagających rodziny aresztowanych czy też zabitych partyzantów, udostępniania bieżących wyników prac na dedykowanej stronie internetowej. Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, a w szczególności obecne województwo śląskie. NOWINY Z GMINY 17

18 Pielgrzymka Diecezjalna Koło Gospodyń z Węgierskiej Górki w poniedziałek 8 września brało udział w VI Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w Rychwałdzie, gdzie uczestniczyły w wspólnej modlitwie. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Piotr Greger. KULTURA Piknik Charytatywny WĘGIERKI W trosce o zabytki Na przełomie roku na terenie Małego Ciśca zostały odrestaurowane dwa obiekty zabytkowe kultu religijnego oraz zagospodarowano i uporządkowano teren wokół nich dodatkowo wybudowano od ul. Pod Górę 110 schodów na długość 55 metrów, aby ułatwić wiernym i turystom dojście do XIX w. Kapliczki. Inicjatorem tego projektu był Komitet Społeczny Mieszkańców, do którego aktywnie włącza się Rada Sołecka Ciśca oraz Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe na czele z ks. Władysławem Nowobilskim. Na terenie gminy Węgierska Górka istnieje ogromna ilość tego typu obiektów, które trzeba odrestaurować. Przeszkadzają temu jednak bariery biurokratyczne dotyczące obiektów zabytkowych o nieuregulowanym stanie prawnym, które skutecznie uniemożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego na prace konserwatorskie i renowacyjne. W związku z bardzo skomplikowaną procedurą dostarczoną na czterech stronach formatu A4, określająca warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli. W związku z powyższym Społeczny Komitet Mieszkańców podjął decyzję, aby prace konserwatorskie rozpocząć pod patronatem Parafii p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbe i Rady Sołeckiej Ciśca przy ogromnym wsparciu osób prywatnych, które wykonały transport i darmową pracę fizyczną PIKNIK CHARYTATYWNY WĘGIER- KI, który odbył się 21 września 2014r. na scenie obok Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce, stanowił niezwykle atrakcyjny sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia. Impreza wystartowała o godzinie 14:00. Na scenie wystąpili: DJ, zespół regionalny Mały Haśnik, Grapa kapela góralska, Saida Dances taniec orientalny. Na uczestników czekało wiele atrakcji: Prawdziwy Klaun Hary i Przyjaciele dmuchane zjeżdżalnie, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, wata cukrowa, zwierzątka z podłużnych balonów, malowanie twarzy, zabawy, konkursy dla dzieci, mnóstwo zabawy i śmiechu; Moto Łaje pokaz motocykli, przejażdżki, możliwość zaopatrzenia się w ciekawe gadżety (atrakcja uzależniona od warunków pogodowych); Festiwal ciast pyszne domowe wypieki, napoje; Grill pyszne kiełbaski i nie tylko. Celem pikniku było zebranie funduszy na wypoczynek letni w 2015r. (organizacja turnusu rehabilitacyjnego) dla nie pełnosprawnych dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Węgierka. Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za wsparcie! oraz dostarczyły z własnej inicjatywy brakującą część materiału. Wszystkie prace konserwatorskie były realizowane przez profesjonalistów, którzy wykonali je za połowę wartości rynkowej lub za darmo. Ogrom wysiłku jaki został włożony przez lokalną społeczność Ciśca i obrazują kosztorysy, które zostały przygotowane: a) Kosztorys renowacji XIX w. Kapliczki p.w. M.B. Częstochowskiej wraz z zabezpieczeniem uszkodzonej skarpy, na której ją wybudowano zł słownie czterdzieści pięć tysięcy złotych. b) Kosztorys odrestaurowania figurki Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem, która stoi na kilkumetrowym kamiennym cokole pokrytym płaskorzeźbami zł słownie siedemnaście tysięcy złotych. c) Kosztorys wybudowania 110 schodów o szerokości 1 metra na bardzo stromej 55 m skarpie zabezpieczonej metalowymi słupkami oraz łańcuchem. Na budowę zużyto 40 ton materiału tj. betonowe krawężniki, cement, piasek, kamień. Koszt schodów około zł słownie dwadzieścia tysięcy złotych. d) Zagospodarowano teren wokół tych zabytków, uporządkowano teren, posadzono żywopłoty oraz utworzono naturalny ogród w formie skalniaka, zamontowano ławeczki do siedzenia. Powyższy przykład świadczy, że przy zaangażowaniu różnych podmiotów można zadbać o zabytki, nie dopuścić do ich zniszczenia i degradacji, co jest bardzo ważne z punktu widzenia społecznego. Marian Pietrasina 18 NOWINY Z GMINY

19 KULTURA Dożynki w gminie Węgierska Górka Tradycyjnie, jak co roku, w Żabnicy odbyły się dożynki. To ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych na stałe wpisało się do kalendarza imprez gminy Węgierska Górka. Uroczystości odbyły się 17 sierpnia. Wielobarwny korowód dożynkowy z wieńcami oraz plonami przemaszerował od Strażnicy OSP na boisko sportowe. Następnie o godzinie 13:00 rozpoczęła się dziękczynna msza święta. Swoimi występami uroczystość uświetniły: Zespół Górecka, Parafialna Orkiestra Dęta Barka, Koło Gospodyń Wiejskich z Żabnicy, a także kapele: Urwisko, Śleboda i Grajency. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki Wierchy z Milówki. Do późnych godzin wieczornych trwała biesiada góralska. W niedzielę 7 września w kościele Przemienienia Pańskiego została odprawiona przez księdza Prałata Stanisława Bogacza uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony parafii Cięcina. Zaś w niedzielę 14 września w Kościele Świętego Maksymiliana Kolbego w Ciścu uroczystą Mszę Świętą dożynkową odprawił ks. Prałat Władysław Nowobilski. Wyjazd na Litwę Na zaproszenie władz gminy Sużyny na Litwie w dniach od r. do r. delegacje gminy Węgierska Górka brała udział w Okręgowych Dożynkach Rejonu Wileńszczyzny. Dożynki odbywały się w dniu roku w miejscowości Pikieliszki w miejscu, gdzie znajduje się dworek Józefa Piłsudzkiego. Podczas uroczystości delegacja brała udział w pięknym korowodzie, utworzonym przez grupy gmin rejonu Wilińskiego, spotkała się z panią Mer Marią Rekś, miała możliwość wystąpienia na scenie. Naszą gminę godnie zaprezentowali pani Przewodnicząca Rady Gminy oraz V-ce Wójt. Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na występ na scenie naszej kapeli góralskiej - Rodziny Zemanów - uczestniczącej w delegacji. Występ został nagrodzony gromkimi brawami i uznaniem dla kunsztu wykonawców. Delegacja była również goszczona i przyjmowana w ciepłej i serdecznej atmosferze przez władze gminy Sużyny oraz jej mieszkańców. Brała udział we mszy świętej, w czasie której kapela przygrywała na ofiarowanie i komunię, a także dała 15 minutowy koncert po zakończeniu Maszy. W ostatnim dniu pobytu zorganizowano wyjazd do Wilna, gdzie wraz z przewodnikiem mieliśmy możliwość zobaczenia Matki Boskiej Ostrobramskiej, Starego Miasta, Cmentarza na Rossie, Teatru Wileńskiego. NOWINY Z GMINY 19

20 BIBLIOTEKA Wakacje z biblioteką Poza możliwością wypożyczenia książek oraz wspólnego czytania z dziećmi w bibliotece przez całe wakacje Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce organizowała szereg różnorodnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży. Młodzi artyści z wielką przyjemnością przychodzili do biblioteki, aby tworzyć, uczyć się i bawić. Warsztaty prowadzone były przez bibliotekarzy, którzy przybliżali młodym artystom podstawy nowych dla nich technik. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, które stworzyły prawdziwe, niepowtarzalne, charakteryzujące się dużą fantazją i umiejętnością dzieła. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach wakacyjnych w bibliotece w Oddziale dla dzieci i młodzieży w Węgierskiej Górce. Życzymy Wam, drogie dzieci, aby każdy kolejny dzień nauki w nowym roku szkolnym, dostarczał tylko pozytywnych emocji, wielu sukcesów i dobrych wyników w nauce. Świetlicowe nowinki Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest Zofia Nałkowska Cytat ten najlepiej oddaje prawdę o tym, że to w jakim miejscu i otoczeniu się znajdujemy, ma ogromny wpływ na nas, na nasze samopoczucie. Miejsce może w niezwykły sposób działać na nasze wnętrze, na nasz nastrój, może budzić w nas radość, spontaniczność, sprawi, że będziemy za nim tęsknić i zapragniemy do niego powracać. Z całą pewnością miejscem - magnesem dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Cięcinie - jest biblioteka i działająca od niedawna przy niej świetlica. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są ostatnie wakacje, w czasie których na bogatą ofertę skierowaną do nich odpowiedziały one bardzo aktywnie. We wszystkich zajęciach, które w letnim sezonie odbywały się pod hasłem Nuda? To się nie uda! dzieci z wielkim entuzjazmem i zapałem brały udział, czując się w nowej świetlicy (mówiąc bez przesady) jak w swoim domu. Owoce ich plastycznych działań zdobią pomieszczenia świetlicy i biblioteki, w których na ścianach, oknach i stołach wyeksponowane są kolorowe motyle, pszczółki, żabki, akwaria z bajkowymi rybkami, wielobarwne wiatraki i wiele innych wytworów dziecięcej fantazji. Wielkość pomieszczeń powalała również na prowadzenie zajęć ruchowych, w czasie których wykorzystywane były kręgle, skakanki, piłki. Dzieci chętnie brały również udział w tradycyjnych zabawach typu berek lub zabawa w chowanego. Żywo zareagowały na ogłoszony przez bibliotekę wakacyjny konkurs plastyczny Przeżyj to jeszcze raz, przynosząc całe mnóstwo rysunków prezentujących ich najciekawszą wakacyjną przygodę. W wakacyjnej ofercie świetlicy znalazły się również spotkania z cyklu Wehikuł czasu. Dzięki uczestniczeniu w nich dzieci, które nie wyjeżdżały w tegoroczne wakacje poza swoją miejscowość, mogły podróżować po Polsce, poznawać jej historię, legendy mówiące o ciekawych miejscach i wydarzeniach. Bezcenne dla nich z całą pewnością było to, że mogły spotkać się z grupą swoich rówieśników i dobrze się bawić. Fotorelacja z tych spotkać jest dostępna dla zainteresowanych na stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, a także na tablicy ogłoszeń biblioteki w Cięcinie. Zostały one również zarejestrowane na krótkich, kilkuminutowych filmikach, które można obejrzeć na stronie YouTube, wpisując hasło: Telewizja Pozytywna (filmiki pt. Ekologia i dzieci oraz Podróże ). Wszystkich zainteresowanych, a także tych którzy chcą sobie przypomnieć wspaniałe, wakacyjne chwile informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia Kroniki Biblioteki i Świetlicy w Cięcinie, gdzie znajduje się drobiazgowa relacja z tych niezapomnianych chwil. Cieszy nas, że miejsce które tak niedawno zostało oddane mieszkańcom Cięciny, zostało przez nich bardzo ciepło przyjęte i z całą pewnością przyczyni się do rozwoju oraz zacieśniania życia lokalnej społeczności wsi. Ze swej strony gorąco pragnę podziękować wszystkim dzieciom biorącym udział w letnich zajęciach za ich kreatywność, radość i pomysłowość. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Ewa Sikora 20 NOWINY Z GMINY

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. 25 lat samorządu w Rajczy. Partnerstwo w Projekcie - Gmina Rajcza w cicmanach. Spotkanie turystów na Wielkiej Raczy

Inwestycje. 25 lat samorządu w Rajczy. Partnerstwo w Projekcie - Gmina Rajcza w cicmanach. Spotkanie turystów na Wielkiej Raczy KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY RAJCZA Nr 21 czerwiec 2015 egzemplarz bezpłatny ISNN 2083-1951 Inwestycje Partnerstwo w Projekcie - Gmina Rajcza w cicmanach 25 lat samorządu w Rajczy Spotkanie turystów na

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO Szanowni Państwo, Mija VI kadencja samorządu Miasta Kutna. Jest to właściwy czas na podsumowanie dotychczasowych działań i dokonanie ich oceny. Do sukcesów mijającej kadencji zaliczyć możemy pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej

Urząd Miejski w Bobolicach nakład 2000 egz. ISSN 1730-6396 egzemplarz bezpłatny nr 8 (129) sierpień 2013. Bobolice Turniej Piłki Siatkowej Bobolickie CHLEBOWO KŁANINO CHMIELNO KRĘPA CHOCIWLE KUROWO iadomości DARGIŃ ŁOZICE DOBROCIECHY NOWE ŁOZICE DRZEWIANY POMORZANY WSamorzadowe GŁODOWA POROST GOZD ŚWIELINO GÓRAWINO UBIEDRZE JATYNIA Stare

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. XIII dożynki powiatowe. Rozpoczął się nowy rok szkolny Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (87) lipiec/sierpień 2012 ISSN 1730-9190 XIII dożynki powiatowe WIADOMOŚCI Z RATUSZA 19 sierpnia w Konopiskach koło Częstochowy odbyły się XIII dożynki powiatowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku.

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI ISSN 1232 4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena 1,50 zł W numerze: o dwóch odcinkach obwodnicy Leżajska o sfinalizowanych inwestycjach

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014 GRUDZIEŃ 2013 NR 82 W NUMERZE: Inwestycje na 2014 rok Kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2013 a związane z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Obydwa

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów

1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów 1 RANKING SAMORZĄDÓW 2006 W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2006 w kategorii Gminy Wiejskie Gmina Radomyśl nad Sanem zajęła 20 miejsce w Polsce!!! Do pierwszej 50-tki zakwalifikowało się jedynie pięć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z KADENCJI 2006-2010

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z KADENCJI 2006-2010 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z KADENCJI 2006-2010 1 POWIAT WARSZAWSKI-ZACHODNI GMINA STARE BABICE Z dniem 12-go listopada br. mija V kadencja samorządu gminnego. Jest to najlepsza okazja do podsumowania działalności

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo