ISSN Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica. Nr 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1232-4922. Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica. Nr 66"

Transkrypt

1 Nasza Gazeta Nowiny ISSN z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr EGZ. BEZPŁATNY

2

3 Z PRACY URZĘDU Raport kadencyjny Wójta Gminy Mija kadencja samorządu gminnego Kadencja, którą zapamiętamy dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy mieszkańców Gminy Węgierska Górka na rzecz jej rozwoju gospodarczego, społecznego, edukacyjnego, kulturalnego etc. Jako wieloletni samorządowiec i Wójt Gminy doceniam to niezwykłe zaangażowanie i przekonany jestem o słuszności obranej koncepcji działania, polegającej na ciągłym wsłuchiwaniu się w postulaty i głosy mieszkańców, na wspieraniu i wspomaganiu aktywności obywatelskiej. W swym działaniu zawsze stawiam na szeroką partycypację społeczną, na prawdziwy bezpośredni udział mieszkańców w zmienianiu gminy. Perspektywistyczne i długofalowe działanie oparte jest na autentycznym budowaniu wspólnoty samorządowej, polegającej na partnerskim włączaniu się do działań gminnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Taki model samorządu pozwala na uwzględnienie cennych opinii i realizację najciekawszych pomysłów i inicjatyw. Ta od wielu lat budowana odpowiedzialność obywatelska stanowi prawdziwą siłę gminy Węgierska Górka. W opinii wielu samorządowców i specjalistów, przyjezdnych gości, jak również i samych mieszkańców rewitalizacja i przebudowa naszej gminy ma unikatowy, pionierski i partycypacyjny charakter. Osobiście jestem dumny z naszych wspólnych dokonań. Na przestrzeni tych ostatnich lat udało nam się z powodzeniem utrzymać na przyzwoitym poziomie wydatki bieżące i realizować proinwestycyjną strategię rozwoju. Łączny koszt wydatków majątkowych inwestycyjnych w latach to kwota ,12 zł, co obrazuje poniższa tabela: Należy też wspomnieć o tym, że dobrze spożytkowaliśmy czas, w którym można było ubiegać się o europejskie środki finansowe. Zrealizowaliśmy wiele cennych i potrzebnych inwestycji, do których niewątpliwie zaliczyć należy zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Cięcinie, która była realizowana w ramach Programu p.n. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Koszt modernizacji oczyszczalni ścieków to kwota ,70 zł Robotami budowlano-montażowymi objęto prawie wszystkie obiekty technologiczne oczyszczalni oraz AKP, sterowanie i wizualizacje. W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, której w minionej kadencji zostało wykonane 15,8 km i do której podłączono 466 posesji. Kontynuowano prace związane z rozbudową sieci wodociągowej, do której podłączono 221 budynków. Najcenniejsze, a zarazem niezmiernie interesujące mieszkańców gminy są zrealizowane w okresie minionej kadencji inwestycje drogowe. Obecnie kontynuowane są prace związane z modernizacją chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w Cięcinie (projekt) i Węgierskiej Górce. Czynimy usilne starania związane z włączeniem do nowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata , względnie do instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility-CEF) drogi ekspresowej S69 Żywiec Zwardoń. W latach zmodernizowano w poszczególnych sołectwach następujące drogi gminne: * dane za I półrocze 2014r. w sołectwie Cisiec: ul. Akacjowa, ul. Doliny (pobocza), ul. Gajówka, ul. Grzegorzków, ul. Górska, ul. Jutrzenki, ul. Kolejowa, ul. Lipowa, ul. Łęgowa, ul. Mjr K. Czarkowskiego, ul. Morelowa, ul. Nad Potokiem, ul. Owocowa, ul. Polna, ul. Rolnicza, ul. Stawowa, ul. Szkolna, Droga do Talika, ul. Topolowa, ul. Turystyczna, ul. Tynionka, ul. Wierzbowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Za Groniem; w sołectwie Cięcina: droga do Biegunów, ul. Brańków, ul. Bratków, ul. Butorzonka, ul. Fabisiów, ul. Ficońka, ul. Graniczna, ul. Juraszków, ul. Kasztanowa, ul. Kolejowa, ul. Kowali, ul. Kwiatowa, ul. Lipowskich, droga do Nowaków, ul. Ogrodowa (boczna), ul. Pod Groń, ul. Różana, ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Świerkowa, ul. Targowa, ul. Tęczowa, ul. Turystyczna, ul. Wzgórze, ul. Zacisze, nakładka i plac przy obiekcie sportowym LKS ŚWIT, wykonano parking przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, zlikwidowano osuwisko przy ul. Brańków; w Węgierskiej Górce: Chodnik oraz parking na Os. Wyzwolenia, droga do fortu Wędrowiec wraz z parkingiem, droga dojazdowa do Jazu, droga do Koniorów, ul. Do Rypniów, ul. 3 Maja wraz z dwoma łącznikami, ul. Fabryczna, ul. Graniczna, ul. Kamienna, ul. Kopernika, ul. Legionów (odwodnienie), ul. Kpr. Tomaszka, ul. Nad Stawem, ul. Partyzantów, ul. Plażowa II, Plac Dziedziców (odwodnienie), ul. Nad Stawem (boczna), modernizacja chodnika wzdłuż ul. Zacisze, ul. Zielona boczna, ul. Zielona Gór- NOWINY Z GMINY 3

4 Z PRACY URZĘDU gierskiej Górce oraz budowa, a ściślej rzecz ujmując rozliczenie budowy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z widownią w Węgierskiej Górce. Siedzibę na terenie Hali Widowiskowo Sportowej ma Ośrodek Promocji Gminy i Powiatowy Urząd Pracy z Żywca. Kolejnymi inwestycjami były budowy sal gimnastycznych w Ciścu i Żabnicy. Rozbudowano i zmodernizowano pawilon sportowy i trybuny oraz wybudowano parking na boisku LKS Świt w Cięcinie. Wybudowano boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Publicznych w Ciścu, Szkole Podstawowej w Żabnicy oraz Gimnazjum w Cięcinie. Trwa modernizacja stadionu sportowego w Węgierskiej Górce na potrzeby dyscyplin lekkoatletycznych. Wdrożono system elektronicznych usług publicznych poprzez Zintegrowany System Zarządzania Gminą Węgierska Górka e-urząd. Trwa rozbudowa i modernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Żabnicy i Cięcinie. Zakończono budowę strażnicy OSP w Węgierskiej Górce. Zakupiono średnie samochody pożarnicze dla OSP w Żabnicy, Węgierskiej Górce i Ciścu oraz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Na bieżąco remontowano i modernizowano obiekty szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Węgierskiej Górce, Cięcinie, Żabnicy i Ciścu. Gruntownej termomodernizacji poddano budynek Zespołu Szkół Publicznych w Ciścu. Wykonano projekt rozbudowy i uzyskano pozwolenie na budowę przedszkola publicznego w Cięcinie. Oddano do użytku po modernizacji remizy OSP nowe pomieszczenia biblioteczne i sale wielofunkcyjne w Cięcinie. Wyremontowano świetlice w Żabnicy i Ciścu. Rozbudowano infrastrukturę okołoturystyczną w Węgierskiej Górce bulwary rzeki Soły poprzez budowę boiska do piłki plażowej i siłowni zewnętrznej. Wybudowano okazały obiekt amfiteatru. W obrębie boiska sportowego w Ciścu powstała infrastruktura sportowa boisko wraz z siłownią zewnętrzną, a w okolicy ulicy Trakt Cesarski i kładki na rzece Sole utworzono ścieżkę pieszo-rowerową i platformę widokową. Sukcesywnie rozbudowywano i wyposażano w nowe urządzenia place zabaw dla dzieci. W ramach programu Radosna Szkoła wybudowano place zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Cięcinie, w Węgierskiej Górce, Ciścu i Żabnicy. Zrewitalizowano kanał Młynówka w Węgierskiej Górce. Dbamy o cmentarze w Cięcinie i Ciścu. Przystąpiono do opracowania projektów technicznych zagospodarowania centrum miejscowości Cięciny, Ciśca, Węgierskiej Górki i Żabnicy. Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jak również, przyjezdnych gości rozbudowano całodobowy monitoring wizyjny. Wprowadzono wirtualny spacer po Gminie Węgierska Górka. Dzięki ścisłej współpracy gminy z ks. Proboszczem Stanisławem Bogaczem realizowana jest inwestycja związana z rewitalizacją XVI-wiecznego drewnianego kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z renowacją zespołu zabudowań zagrody plebańskiej w Cięcinie. Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia fortów obronnych z 1939r. Wędrowiec i Waligóra, jaki i utworzenie na ich bazie izby tradycji to kolejne działanie świadczące, że nie zapominamy o pomnikach przeszłości. Okazale prezentuje się wybudowanie w Żabnicy przedszkola wraz ze świetlicą i biblioteką, a okoliczny plac zabaw i siłownia zewnętrzna czynią, że inwestycje te są komplementarne i dobrze służą mieszkańcom. na, chodnik wzdłuż ul. Granicznej, wykonano plac przed budynkiem Urzędu Gminy oraz plac apelowy przy Szkole Podstawowej, parking na Os. XXlecia II RP, parking na Os. XX-lecia przy bl. 5-7; w sołectwie Żabnica: ul. Bednarska, ul. Boracza, ul. Bukowina, ul. Cisowa, ul. Gminna, ul. Górska, ul. Jodłowa, ul. Kępki, ul. Kępki-chodnik, ul. Krzusówka, ul. Leszczynowa, ul. Łagodna, ul. Milówki, ul. Miła, ul. Miodowa, ul. Płone, ul. Polna, ul. Wiązowa, ul. Wodospadowa, ul. Wojtatówka, ul. Słoneczna, droga do Strzałki, parking i chodnik przy Kościele. Przebudowano również gminne drogi rolnicze Pod Groń w Cięcinie oraz ul. Bukowina w Żabnicy. Wyremontowano mosty gminne: w ciągu ul. Miłej, Miodowej, Baśniowej, Jaśminowej, ul. Za Wodą, Żabnica-Skałka w Żabnicy, ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej, ul. Fabisiów, ul. Bystry Potok, ul. Zarębek w Cięcinie i Granicznej w Węgierskiej Górce. Z funduszu Solidarności został wyremontowany most w ciągu ul. Łącznej oraz most Junacki w Ciścu. Przebudowano most powiatowy w ciągu drogi powiatowej DP-S1436 tzw. u Drożdżów w Ciścu. Odtworzono rowy przydrożne w ciągu ul. Fabrycznej i ul. Wyzwolenia w Węgierskiej Górce. Zmodernizowano i dobudowano 81 punktów świetlnych na terenie Gminy Węgierska Górka. Inwestycją, która zmieniła obraz postrzegania Gminy, była budowa dwóch parkingów i drogi łączącej Urząd Gminy z Halą Sportową w Wę- Cyklicznie realizowanym projektem jest modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych wykonywana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Węgierska Górka ogólny koszt inwestycji ,30 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW ,59 zł, w ramach którego w 160 budynkach wymieniono stolarkę okienną, 100 budynkach zainstalowano układy solarne oraz w 100 budynkach wymieniono źródło ciepła. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się program utylizacji materiałów zawierających azbest, w wyniku którego wywieziono 462 tony eternitu z 246 budynków koszt zadania ,00 zł, dofinansowanie WFOŚiGW ,98 zł, dofinansowanie NFOŚiGW ,56 zł. 4 NOWINY Z GMINY

5 Z PRACY URZĘDU Z dniem 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowa ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach. W związku z jej wytycznymi od tego dnia to samorządy lokalne mają obowiązek odbierania od swoich mieszkańców odpadów komunalnych. Gminy zostały zobowiązane do objęcia systemem odbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców, jak również do zwiększenia ilości odpadów przygotowanych do ponownego wykorzystania i recyklingu. Gmina Węgierska Górka wywiązała się z narzuconego przez przyjętą ustawę obowiązku. Wybrała w drodze przetargu konsorcjum firm: Spółka Beskid-Ekosystem w Cięcinie i Spółka Beskid Żywiec z Żywca. Gmina podjęła decyzję o odbiorze odpadów również od nieruchomości niezamieszkałych. Do dnia roku do Urzędu Gminy zostało złożonych 4340 deklaracji, w tym 3740 deklaracji z nieruchomości zamieszkałych oraz 600 deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych. Deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych łącznie obejmują osoby. Spośród wszystkich złożonych deklaracji przez właścicieli tych nieruchomości zaledwie 93 gospodarstwa nie wykazały chęci selektywnej zbiórki odpadów, co stanowi zaledwie 2,49 % z całości. W stosunku do tych mieszkańców, którzy nie złożyli deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzone są postępowania administracyjne. W trakcie minionej kadencji nawiedzały naszą gminę różne kataklizmy: pożary, intensywne opady deszczu czy śniegu. Największe straty poczyniły powodzie, które nawiedziły naszą gminę w dniach maja i 31 sierpnia 1 września 2010 roku, 9-24 czerwca 2013r. oraz maj i br. Spowodowały one liczne straty w infrastrukturze komunalnej, społecznej, jak również u osób prywatnych. Największe straty wystąpiły na rowach, rzekach i potokach należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który mimo naszych licznych pism i monitów uczynił niewiele dla poprawy czy zabezpieczenia, umocnień koryt rzek, czy potoków. Praktycznie każdy ciek wodny na terenie Gminy Węgierska Górka wymaga gruntownej modernizacji czy remontu. Gmina Węgierska Górka udzieliła znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom bezrobotnym, samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trzecich. Na przestrzeni na pomoc społeczną i ochronę zdrowia przeznaczyliśmy kwotę ,00 zł, z której sfinansowano różnorodną pomoc rodzinom znajdującym się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji materialnej, m.in. w formie zasiłków celowych na leki i leczenie, na niezbędne prace remontowe, na zakup opału, odzieży, żywności oraz na inne potrzeby bytowe, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności, zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, a także pomoc osobom samotnym i starszym w postaci usług opiekuńczych. Pomocą finansową, rzeczową czy pracą socjalną staramy się objąć wszystkie potrzebujące rodziny i osoby z terenu gminy. Średniorocznie ok. 800 rodzin korzysta z różnych form pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szkołach i przedszkolach co roku ok. 400 dzieci jest dożywianych nieodpłatnymi posiłkami. W ramach środków przeznaczonych na pomoc społeczną i ochronę zdrowia finansowane były również m.in. modernizacja obiektu ośrodka zdrowia, wsparcie badań profilaktycznych. Pomoc była udzielana również organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizującym zadania własne gminy. Wsparcie na swoją działalność otrzymywał również dom spokojnej starości w Żabnicy. Wymiernym efektem dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi jest m.in. fakt, że co roku ok. 400 dzieci i młodzieży wyjeżdża w okresie wakacji na różne formy wypoczynku, a 50 dzieciom z rodzin biednych i zagrożonych patologiami społecznymi, pokrywamy koszty pobytu w całości. Jednym z najistotniejszych zadań jakie realizowaliśmy w Gminie jest inwestowanie w mieszkańców. Tym najmłodszym, którym organizujemy edukację przedszkolną i szkolną w 5 przedszkolach publicznych i 1 niepublicznym, w których opieką i wychowaniem co roku objętych jest około 500 wychowanków. W 5 szkołach podstawowych procesem dydaktycznym rokrocznie objętych zostaje od 950 do 1000 uczniów. W 4 gimnazjach naukę kontynuuje średnio od 450 do 500 uczniów. Konsekwentnie wspieraliśmy oświatę, dawaliśmy uczniom możliwość coraz atrakcyjniejszego zdobywania wiedzy, a nauczycielom i pedagogom zapewnialiśmy godziwe warunki pracy i realizację jakże społecznie ważnej misji. Każde dziecko w szkole podstawowej otrzymuje bezpłatnie kartonik mleka w ramach programu Doskonałe mleko oraz owoce w ramach programu Owoce w szkole. Dofinansowanie do zakupu podręczników średnio rocznie uzyskuje ok. 130 dzieci. Dowozem do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych objętych jest 28 uczniów niepełnosprawnych. W okresie Gmina Węgierska Górka realizowała wiele projektów edukacyjnych, mających na celu podnoszenie umiejętności, wiedzy i kompetencji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Środki na tego tupu działania pozyskiwane były z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najważniejsze projekty szkoleniowe realizowane w latach : Aktywna integracja szansą rozwoju Gminy Węgierska Górka szkolenia podnoszące kwalifikacje osób dorosłych podopiecznych GOPS. Kwota projektu ,52 zł; Lepsze Gimnazja działania ukierunkowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów klas gimnazjalnych. Kwota projektu ,63 zł; Zainwestujmy w nasze dzieci dodatkowe zajęcia dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Cięcinie. Kwota projektu ,38 zł; Równy start ucznia dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy. Kwota projektu ,69 zł; Równy start przedszkolaka. Priorytetowym działaniem było utworzenie w Cięcinie dodatkowego oddziału dla 25 dzieci w wieku od 3-5 lat. Dodatkowo wszystkie dzieci w wieku od 3-5 lat z przedszkoli z terenu gminy brały udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach dydaktycznych. Kwota projektu ,27 zł; Angielski bez barier kurs języka angielskiego dla osób dorosłych. Kwota projektu ,50 zł; ECDL podnosząc kwalifikacje dajesz sobie szansę na lepszą przyszłość kurs obsługi komputera i programów z pakietu Microsoft Office, kończący się egzaminem ECDL. Szkolenia prowadzone dla osób dorosłych. Kwota projektu ,75 zł; Nauczyć, jak się dobrze uczyć. Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się zajęcia dla dzieci z terenu gminy, mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie technik szybkiego czytania i zapamiętywana tekstu. Kwota ,20 zł; Każdy gorol i gorolka po angielsku godać może kurs języka angielskiego dla osób dorosłych. Kwota projektu ,94 zł; Od Zera do ECDL-a kurs obsługi komputera i programów z pakietu Microsoft Office, kończący się egzaminem ECDL. Szkolenia prowadzone dla osób dorosłych. Kwota projektu ,29 zł. W trakcie tej 4-letniej kadencji wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy zorganizowaliśmy wiele imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych czy oświatowych spotykających się z dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów z całej Polski, jak i z zagranicy. Wśród tych cieszących się największym zainteresowaniem należy wymienić: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bieg Gazdy zawody w narciarstwie klasycznym, Puchar Wójta Gminy w Tenisie Stołowym oraz Memoriał im. Mieczysława Madeja, Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną,, Rajd Św. Jerzego, Spotkanie Ludzi Gór, Święto Konia Turystycznego, Cross Rowerowy, Bieg na Jedną Milę,, Rekonstrukcja historyczna Wrzesień 1939, Puchar Wójta w Piłkę Nożną Festyn na Powitanie Lata, Międzynarodowy Konkurs Heligonistów, Dni Węgierskiej Górki, Bieg na szczyt Rysianki, Puchar Beskidów w kolarstwie górskim, Wierchowe Granie, Łossod Redyk jesienny, Cross Beskidzki oraz Rajd Nordic Walking, Hołdymas Gazdowski czy Pasterka Góralska. Dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży cieszą się różnego typu warsztaty artystyczne organizowane w czasie ferii zimowych i letnich, wakacyj- NOWINY Z GMINY 5

6 Z PRACY URZĘDU ne wycieczki rodzinne Szlakiem Papieskim i Szlakiem Fortyfikacji czy różnego rodzaju zajęcia prowadzone przez biblioteki i świetlice. Bardzo dobrze układała się współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami oraz stowarzyszeniami. W zakresie folkloru bardzo aktywnie działają Zespoły Regionalne: Mały Haśnik z Żabnicy, Górecka z Węgierskiej Górki, Koła Gospodyń Wiejskich: KGW Cięcina, KG Węgierska Górka, KGW Duży Cisiec, KGW Mały Cisiec oraz KGW Żabnica. Prężnie działają: kluby sportowe trzy drużyny piłkarskie z terenu naszej Gminy grają w lidze okręgowej, a zawodnicy Klubu Sportowego LUKS WĘ- GIERSKA GÓRKA grają w II lidze tenisa stołowego, koło PTTK, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych WĘGIER- KA, Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Zdrowej Żywności, specjalizujące się w organizacji corocznego Łossodu na Hali Boraczej, czy też Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich. Niezwykle pozytywnie kształtuje się współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Węgierska Górka. Gmina Węgierska Górka za całokształt swojej prężnej działalności została odznaczona przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za Opiekę Nad Miejscami Walki i Męczeństwa oraz wyróżniona przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi Dla Województwa Śląskiego. Węgierska Górka to gmina przyjazna, to miejsce łączące ludzi z pasją, zaangażowanych, kreatywnych, przedsiębiorczych, zafascynowanych pięknem i bogactwem historii swojej małej ojczyzny. Największym kapitałem tej Gminy są ludzie. Dziękuję radnym, sołtysom, radom sołeckim, przedstawicielom licznych instytucji i stowarzyszeń, przedsiębiorcom i pracownikom Urzędu Gminy. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swoją aktywnością i pracowitością na rzecz dobra wspólnego byli dla mnie wzorem i przykładem. To dzięki Wam mogłem poznawać problemy mieszkańców i w miarę danych mi możliwości skutecznie je rozwiązywać. Efekty tej pracy wszyscy dostrzegamy. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi współpracowałem pełniąc funkcję Wójta Gminy Węgierska Górka w kadencji Szczególnie serdeczne podziękowania kieruję do mieszkańców gminy za kompetentne i rzeczowe wyrażanie swoich potrzeb i pomoc w ich realizacji. Z poważaniem Piotr Tyrlik Wójt Gminy EFS szansą dla Ciebie ZŁOTY I DIAMENTOWY JUBILEUSZ W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA Z przyjemnością informuję, że w naszej gminie mamy w tym roku 30 par małżeńskich obchodzących 50. rocznicę zawarcia małżeństwa, 5 par obchodzących 60. rocznicę zawarcia małżeństwa oraz 2 pary z najdłuższym stażem małżeńskim obchodzące 66. rocznicę zawarcia małżeństwa. Szanowni Jubilaci są dla nas wzorem pięknej miłości i długoletniego trwania w związku małżeńskim. Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, sukcesów i porażek, jakie spotykają nas w życiu rodzina jest najważniejszą przystanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy powracać. Lata to okres w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgierskiej Górce korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt Aktywna integracja szansą rozwoju gminy Węgierska Górka w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cel projektu to zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, pozwalającej osobom i rodzinom na poprawę sytuacji materialnobytowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Ma on także zwiększyć motywację do działania i zbudowania zaufania we własne siły, w tym nabyć umiejętności umożliwiające powrót na rynek pracy oraz podjęcie zatrudnienia i wyjścia z systemu pomocy GOPS. W latach w projekcie uczestniczyły 94 osoby, które zostały objęte indywidualnymi kontraktami socjalnymi, umożliwiającymi skorzystanie ze wsparcia w postaci: pomocy psychologicznej i doradztwa zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach, m.in. w zawodzie: kucharza, sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, operatora wózka jezdniowego, spawacza, opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, operatora koparko-ładowarki czy fryzjera. Uczestnicy tych szkoleń mieli również możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B oraz zdobyć umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto uczestnicy projektu w okresie jego realizacji korzystają ze wsparcia finansowego, mającego na celu umożliwienie aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach i aktywizacji zawodowej. Z monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że spośród 94 osób ponad połowa po ukończeniu udziału w projekcie podjęła różne formy aktywizacji w tym 21 zostało zatrudnionych umowa o pracę, 20 podjęło prace dorywcze, 6 podjęło prace społecznie użyteczne, 6 podjęło staż (z Powiatowego Urzędu Pracy), oraz 3 osoby podjęły edukację celem uzupełnienia wykształcenia. Nie wszyscy biorący udział w projekcie uczestniczą w kursach zawodowych odnajdują się na rynku pracy. Są osoby, dla których znaczącym wsparciem jest uczestnictwo w zajęciach dających możliwość m.in. poznania metod wychowawczych, rozwiązywania problemów i konfliktów, nabycie umiejętności prowadzenia domu oraz wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Co jest bardzo istotne dla działania pomocy społecznej, 17 rodzin po ukończeniu udziału w projekcie zaprzestało korzystania z systemu wsparcia oferowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Patrząc z perspektywy pracy socjalnej, zmiany jakie zachodzą w rodzinach osób uczestniczących w projekcie dla Ośrodka Pomocy są informacją, że warto podejmować różne nowe, aktywne formy pomocy, by wspierać osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Za odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary małżeńskie z naszej gminy obchodzące pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Serdecznie Wam Szanowni Jubilaci dziękuję w imieniu całej społeczności gminy Węgierska Górka za miłość i trwałość małżeństwa, za dobro, które było Waszym udziałem, za długoletnią działalność, która przyczyniła się do rozwoju naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Węgierska Górka. Jak Państwo sięgniecie pamięcią wstecz to inaczej wyglądały Wasze domy, obejścia i zapewne też nasze wioski i cała gmina. Z przyjemnością pragniemy zaprosić Szanownych Jubilatów na uroczystość Jubileuszową, która odbędzie się w dniu 29 października 2014r. (środa). Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce. Następnie Jubilaci przejadą do restauracji Melaxa, gdzie zostaną wręczone medale. Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik 6 NOWINY Z GMINY

7 Z PRACY URZĘDU Dochody Gminy Węgierska Górka wykonane w latach i za I półrocze 2014 NOWINY Z GMINY 7

8 Z PRACY URZĘDU Jak z powyższego wynika największy dochód gminy stanowi subwencja oświatowa tj. 27,9% jednakże nie pokrywa ona wszystkich zapotrzebowań w zakresie oświaty. Znaczną pozycją dochodową są udziały w podatkach stanowiących dochód państwa. Z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) gmina otrzymuje ok. 39% zebranego podatku od mieszkańców gminy, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) gmina otrzymuje 6,71%. Gmina otrzymuje dotacje: -na zadania zlecone Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, meldunki, sprawy wojskowe, które są pokrywane zaledwie w 48% ponoszonych wydatków. Zadaniami zleconymi pokrywanymi z budżetu państwa w 100% są zasiłki rodzinne, alimenty, zasiłki stałe. na zadania własne utrzymanie Ośrodka pomocy Społecznej, zasiłki celowe, okresowe, dożywianie uczniów, usuwanie szkód powodziowych, prowadzenie przedszkoli. Dotacje te pokrywają dane zadania w 20%- 80% kosztów. Środki pozyskane z UE Gmina przeprowadza inwestycje, na które może pozyskiwać środki z Unii Europejskiej w wysokości 50%-85% kosztów. Jest jeszcze część wyrównawcza subwencji ogólnej przydzielana gminie z budżetu państwa. W zależności od stosunku dochodów własnych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca do dochodów własnych w państwie w przeliczeniu na mieszkańca. Jeżeli gmina ma mniejsze dochody otrzymuje subwencję, jeżeli ma większe płaci tzw. Janosikowe. Dochody własne gminy stanowią podatki i opłaty lokalne oraz dochody z majątku np. czynsze, dzierżawy. Do dochodów własnych zaliczamy też odsetki od nieterminowych wpłat, darowizny pieniężne, odszkodowania, środki pozyskiwane z funduszy celowych. Skarbnik Gminy Urszula Walaszek 8 NOWINY Z GMINY

9 Z PRACY URZĘDU Wydatki Gminy Węgierska Górka wykonane w latach i za I półrocze 2014 NOWINY Z GMINY 9

10 Z PRACY URZĘDU Analizując wydatki Gminy Węgierska Górka w latach , można zauważyć, że najwięcej środków wydajemy na zadania z zakresu Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej (44% wszystkich wydatków). Wydatki te obejmują utrzymanie wszystkich placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola) remonty w tych placówkach, inwestycje, wynagrodzenia z pochodnymi, energia elektryczna, ogrzewanie, woda, wywóz śmieci itp. Następnym co do wielkości to Pomoc Społeczna i ochrona zdrowia (16,7%), wydatki tutaj poniesione dotyczą wszystkich zasiłków celowych, rodzinnych, alimentów pozostałych działań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz koszty administracyjne. Ochrona zdrowia to realizacja programu przeciwdziałania patologiom społecznym. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka oraz kultura fizyczna (10%), dotacje na Ośrodek Promocji Gminy, w tym utrzymanie hali sportowej oraz Bibliotek Gminnych, remonty i modernizacje związane z turystyką, dotacje i wydatki na sport. Transport i Łączność (9,6%), tutaj wydatki stanowią nakłady na remonty i modernizację dróg, generalnie gminnych. Budowa i obsługa przystanków komunikacji lokalnej (autobus, bus) a także odśnieżanie dróg gminnych. Administracja Publiczna i Urzędy Naczelnych Organów (8,8%),wydatki dotyczą utrzymania budynku Urzędu Gminy i sołtysó- 10 NOWINY Z GMINY

11 Z PRACY URZĘDU wek. Tutaj też ujęte są wydatki dotyczące Rady Gminy a także wydatki związane z przeprowadzanymi wyborami. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%), wydatki dotyczą wywozu śmieci, energii elektrycznej zużytej do oświetlania ulic i placówek na terenie gminy. Udział w pracach Związku Międzygminnego w Żywcu. Program ograniczenia niskiej emisji, wywóz azbestu. Partycypacja w utrzymania schroniska dla zwierząt. Zakup i pielęgnacja zieleni. Obsługa długu publicznego (1,5%), odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaciąganych przez gminę. Odbudowa infrastruktury gminnej zniszczonej w trakcie powodzi W mijającym już roku Gminę Węgierska Górka nawiedziły dwie powodzie spowodowanymi ulewnymi deszczami w dniach maja oraz 31 lipca - 01 sierpnia 2014 r. W wyniku tych zdarzeń powstały na terenie Gminy znaczne straty, w szczególności w infrastrukturze drogowej. Łącznie straty te szacujemy na kwotę ok. 12 milionów złotych. Odbudowa zniszczonej infrastruktury, z uwagi na skąpe środki finansowe, będzie realizowana zapewne jeszcze przez kilka najbliższych lat. Rolnictwo i łowiectwo-zwrot podatku akcyzowego rolnikom, realizacja programów z PROW-(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa utrzymanie majątku gminy pozostałe budynki tj. Ośrodek Zdrowia, budynek socjalny, budynek Policji. Utrzymanie i zakup gruntów. Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę dopłata do wywozu ścieków z gospodarstw domowych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na gotowość bojową w strażnicach gminnych. Skarbnik Gminy Urszula Walaszek Co roku władze Gminy Węgierska Górka, poprzez Urząd Wojewody, składają do Ministra Administracji i Cyfryzacji zapotrzebowanie na środki finansowe, które mają pozwolić na odbudowę czy odtworzenie ww. zniszczeń. Otrzymywane środki finansowe są jednakże dalece niewystarczające w stosunku do poniesionych szkód. W bieżącym roku otrzymaliśmy wsparcie, które pozwoliło na odbudowę ul. Za Torem w Cięcinie, a w dniu 6 października 2014 r. wyłoniliśmy wykonawcę na remont mostu w miejscowości Żabnica w ciągu ulic Gminnej i Bednarskiej. Mamy nadzieję, że w roku następnym ominą nas tego typu kataklizmy, a tym samym kwoty otrzymane z Ministerstwa będą wyższe, co wpłynie na szybkość odbudowy dróg. Marian Kurowski Zastępca Wójta POMOC SPOŁECZNA W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA Gmina Węgierska Górka za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niesie pomoc mieszkańcom gminy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Udziela znaczącej pomocy finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom bezrobotnym, samotnym, chorym, wymagającym opieki osób trzecich. Formy tej pomocy dobierane są indywidualnie, stosownie do potrzeb świadczeniobiorców i możliwości finansowych ośrodka. W ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej na przestrzeni lat , przyznano średniorocznie ok. 590 zasiłków celowych m.in. na leki i leczenie, na zakup opału, odzieży, żywności, podstawowe prace remontowe i na zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb bytowych oraz częściowe pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności otrzymało 33 osoby, zasiłki okresowe z tyt. bezrobocia 79 rodziny, z usług opiekuńczych skorzystało 11 samotnych i niepełnosprawnych osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 2 rodziny. Ponadto od roku 2013 z ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych skorzystało 18 osób. Na przestrzeni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Średniorocznie w ramach tego programu z bezpłatnych posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało ok 400 dzieci. Zadania zlecone gminie, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej to świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W okresie ustawy regulujące te zagadnienia ulegały wielokrotnym zmianom, corocznie zmieniał się zarówno budżet na ich realizację jak liczba uprawnionych. Średniorocznie z tych świadczeń korzysta ilość rodzin, ok.750. Poza w/w formami pomocy GOPS przyznaje również dodatki mieszkaniowe, a od roku 2014 również dodatki energetyczne. I tak np. w roku 2013, 35 rodzin skorzystało z dodatków mieszkaniowych, a od początku 2014 roku do chwili obecnej 15 rodzin pobiera dodatek energetyczny. Osoby doświadczające przemocy domowej, które podejmują działania w kierunku wychodzenia z problemu, wymagają szczególnego zainteresowania i wsparcia psychologicznego, prawnego, medycznego i niejednokrotnie finansowego. Tego rodzaju kompleksową pomoc świadczy zespół interdyscyplinarny w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, gminne komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratury, sądu i pomocy społecznej. W roku 2013 zespół wykonywał obowiązki wynikające z procedury Niebieskiej Karty w 37 przypadkach. Dzięki dobrej współpracy służb zaangażowanych w to zagadnienie 23 procedur Niebieskich Kart udało się zakończyć. W ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osoby uzależnione i współuzależnione korzystały z usług punktu konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy oraz grupy wsparcia dla kobiet. Nowym obowiązkiem Gminy jest współfinansowanie kosztów będących efektem umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Obecnie GOPS dopłaca do kosztów utrzymania 7-ga dzieci. Corocznie w m-cu styczniu, miały miejsce noworoczne spotkania władz gminnych z seniorami, podczas których uczestnicy przy uroczystym posiłku i muzyce, mieli okazję spotkać się z niejednokrotnie dawno niewidzianymi znajomymi. Była to też okazja do rozmów, wspomnień i wspólnych śpiewów kolęd. W spotkaniach tych bierze zwykle udział ok. 350 osób. Wiele spraw w zakresie zagadnień, którym zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, nie udałoby się realizować gdyby nie zaangażowanie mieszkańców naszej gminy, którzy, nie pozostają obojętni na niedostatek i krzywdę ludzką. Liczymy na waszą wrażliwość i dalszą współpracę. NOWINY Z GMINY 11

12 Warsztaty zielarsko-florystyczne Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka jeszcze przed rozpoczęciem wakacji zorganizował warsztaty na powitanie lata. Spotkanie zielarsko-florystyczne odbyło się w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej. Uczestnicy wykonywali wianki, w skład których wchodziły przede wszystkim zioła o znaczeniu leczniczym. Wśród nich nie mogło zabraknąć macierzanki, mięty, rozmarynu, stokrotki, rumianku, uzupełnieniem były piękne, kolorowe kwiaty. Uczestnicy pochłonięci pracą i zapachem ziół wykonali przepiękne kompozycje aż do wyczerpania kwiecia. Zajęcia były piękne, kolorowe i pachnące ziołami. Konferencja podsumowująca projekt 30 czerwca w budynku Hali Widowiskowo- Sportowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Węgierskiej Górce. W ramach realizacji projektu powstał plac zabaw obok przedszkola w Węgierskiej Górce, zorganizowano także imprezy o charakterze sportoworekreacyjnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. KULTURA Mały Haśnik na Festiwalu w Czechach! Dzieci z zespołu miały przyjemność uczestniczyć w Międzynarodowym XV Folklorystycznym Festiwalu CIOFF-FRYDEK MISTEK. Wielką przyjemnością było dla nas poznawać kultury wielu krajów, dzieci z Gruzji, Indii, Macedonii, Słowenii oraz Czech nie miały bariery językowej, doskonale radziły sobie na scenie oraz podczas koncertów. Po raz kolejny mieliśmy możliwość cieszyć się muzyką oraz różnorodnością tańców danych krajów. Mali członkowie zespołu Mały Haśnik, którzy byli po raz pierwszy, już wiedzą jak to jest na festiwalu ciężka praca. Ale najważniejsze jest to, że zobaczyły i przeżyły. Frydek Mistek od do w swoim wyglądzie i atmosferze był miastem festiwalowym i teraz już wiemy, że na takim festiwalu trzeba być. Nasz zespół jako jedyny z Polski zdobył ogromne uznanie, a największa przyjemnością było, kiedy ludzie zatrzymywali nas na drodze, gratulując wszystkim dzieciom takiego temperamentu i radości. Taki festiwal powoduje, że to, co się widzi i czuje podczas każdego dnia pobytu, pozostaje w pamięci na całe życie. Kierownik zespołu Grażyna Feil 12 NOWINY Z GMINY

13 Parafialne Święto Rodziny I w tym roku już po raz kolejny w ogrodzie plebańskim spotkały się rodziny z całej parafii, aby wspólnie świętować. Wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich z Cięciny oraz kapela Grojcowianie. Oprawą muzyczną imprezy zajął się zespół Master Swing, który przygrywał uczestnikom Parafiady. Imprezę prowadził radny Władysław Skrzyp. Zapraszamy za rok! KULTURA Węgry 2014 Głogowianie w Węgierskiej Górce Zespół Głogowianie istnieje od pięciu lat. Zespół tworzy 10 par tanecznych, w większości są to pary małżeńskie, które pochodzą ze wsi Głogowa. Wykonuje tańce narodowe, wielkopolskie, lubelskie i kaszubskie. Prezentuje folklor radosny i kolorowy. Zespół zaprezentował się na scenie w Węgierskiej Górce, dając pokaz swoich umiejętności. Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Głogowianie za mile spędzony wspólny czas oraz piękną prezentację rodzinnego folkloru. W dniach od 5 do 7 lipca nasza delegacja przebywała w partnerskim mieście Lengyeltóti na Węgrzech. Delegacja pod przewodnictwem Wójta Gminy Piotra Tyrlika uczestniczyła w uroczystych obchodach dni Lengyeltóti. W delegacji brała udział radna Maria Kocoń, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z każdego sołectwa, Przewodniczący Rady Sołeckiej Żabnicy, przedstawiciel Straży Pożarnej, ale przede wszystkim Zespół Regionalny Mały Haśnik z Żabnicy, który dał przepiękny występ, nagrodzony gromkimi oklaskami. Koło Gospodyń Wiejskich z Żabnicy częstowało mieszkańców Lengyeltóti smacznym bigosem i wypiekami. Uczestnicy delegacji spędzili miło czas, korzystając z pięknej pogody nad Balatonem. Pobyt upłynął w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Maria Kocoń Międzynarodowe Spotkanie z Heligonkami i Dudami 27 lipca na scenie przy Bulwarach rzeki Soły odbyło się Międzynarodowe Spotkanie z Heligonkami i Dudami. Impreza miała na celu zachowanie i popularyzację gry na heligonce oraz dudach, przybliżenie tradycyjnych form wykonania utworów muzycznych górali beskidzkich. W spotkaniu wzięli udział heligoniści z Polski oraz Słowacji, najlepszym z najlepszych okazał się Andrzej Zeman, którego gra wprawiła wszystkich w zachwyt. W kategorii dzieci zwyciężył Karol Wiercigroch, w kategorii młodzież najlepsza okazała się Katarina Kubaczkova, w kategorii dorosłych Miroslava Kmoszkova, a w kategorii kapela Heligoniści ze Szkoły Muzycznej w Cadcy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy za rok. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata NOWINY Z GMINY 13

14 KULTURA Legendy Zbójnictwa Karpackiego 2 sierpnia 2014r. została otwarta wystawa pt. Legendy Zbójnictwa Karpackiego. Na wystawie zaprezentowaliśmy przepiękne obrazy, pędzla pięciu malarzy przedstawiające postacie zbójników z całego łuku Karpat. Zbiory pochodziły z kolekcji Pana Jana Kukuczki Galeria Istebna. Wystawa, którą można było obejrzeć do końca połowy września na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, prezentowała w naturalnych wymiarach postacie filmowe z Janosika, wyobrażenia zbójników beskidzkich, począwszy od Burego poprzez Proćpoka, poprzez bandę Klimczaka aż po Hetmanów Czarnohory i Słowacji. Kunszt malarski oraz niezwykła fantazja artystów pozwoliły na stworzenie przepięknej kolekcji barwnych postaci, osadzonych w mrocznej scenerii zbójowania, jednakże pełnych energii. Warto podkreślić, że obrazy w dużej mierze wzorowane były na działających obecnie, coraz bardziej popularnych Kompaniach Zbójnickich, a współcześni naśladowcy Proćpoka użyczyli twarzy legendarnym postaciom. Odpust w Baraniej Cisieckiej Kapliczka w Baraniej Cisieckiej ukryta pośród drzew i pagórków jest doskonałym miejscem na skupienie i modlitwę. Zapewne i turyści wędrujący po górach, jak i rolnicy wyruszający do swojej ciężkiej pracy, znajdą wytchnienie na niewielkiej polanie obok miejsca modlitwy i zatrzymują się tutaj choć na chwilkę refleksji. Kolejne już święto Matki Boskiej Anielskiej połączone z uroczystościami św. Andrzeja Boboli ściągnęło w to urocze miejsce mieszkańców całej gminy. Przedstawiciele Koła PTTK, Związku Podhalan, panie w strojach regionalnych oraz władze samorządowe wzięli udział w Eucharystii sprawowanej u wejścia do kaplicy przez ks. Wł. Zązla oraz proboszcza cisieckiej parafii ks. Wł. Nowobilskiego. Modlono się głównie w intencji Ojczyzny i Narodowych Sił Zbrojnych, których tablica pamiątkowa od zeszłego roku znajduje się na kaplicy. Wspaniała atmosfera, jaka wytworzyła się w czasie Mszy Świętej, podczas której grała kapela Wróble oraz muzycy z Beskidu śląskiego na pasterskich rogach, przeniosła się na pobliską polanę. Tutaj panie Kół Gospodyń Wiejskich z Małego i Dużego Ciśca zapraszały na regionalny poczęstunek a do tańca przygrywały kapele. Odpust na Baraniej Cisieckiej, odbywający się na łonie natury, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, tak było i w tym roku i mamy nadzieję, że już zawsze tak będzie. XXI Dni Węgierskiej Górki XXI Dni Węgierskiej Górki już za nami... Piątkowe popołudnie minęło pod hasłem Sport pasją dwóch narodów. Dzieci zamieszkujące gminę Węgierska Górka oraz Mosty u Jablonkova zmagały się podczas Międzynarodowego Pikniku, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz z budżetu państwa w 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. O godz po uroczystej mszy świętej w kościele pw. Przemienienia Pańskiego odbył się koncert chórów Quatro Voci oraz hangelika. W sobotę 2 sierpnia pszczelarze z Węgierskiej Górki obchodzili jubileusz 80-lecia, prezentowali swoje wyroby oraz kilkudziesięcioletni dorobek. Wójt Gminy o godz dokonał oficjalnego otwarcia, następnie zaprezentowały się grupy oraz zespoły folklorystyczne działające na terenie gminy Węgierska Górka, o godz wystąpił zespół Lee Monday a zaraz po nim gwiazda wieczoru Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing. W niedzielę 3 sierpnia na scenie prezentowały się zespoły działające przy Ośrodku Promocji Gminy oraz z Publicznego Gimnazjum w Węgierskiej Górce, o godz wystąpił zespół Black Bee a następnie HEY. W imprezie uczestniczyło około 7000 osób. Mamy nadzieję, że za rok będziemy się cieszyć równie dużą popularnością. 14 NOWINY Z GMINY

15 VI Rekonstrukcja Historyczna 23 sierpnia, rekonstrukcją walk, rozpoczęliśmy obchody 75. Rocznicy Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki. Już po raz szósty pod Fortem Wędrowiec miała miejsce niezwykła lekcja historii, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Grupy Rekonstrukcji Historycznych z całej Polski wzięły udział w potężnej inscenizacji, związanej z odtworzeniem wydarzeń z września 1939 roku, jakie rozegrały się na terenie Węgierskiej Górki, a następnie idąc tropem wycofujących się wojsk polskich, Zadziela. Daty ważne dla każdego Polaka i historia godna szacunku. Bohaterska postawa Obrońców Węgierskiej Górki przy okazji znaczącej rocznicy wciąż godna tego, aby ją wskrzeszać. Dziękujemy wszystkim pasjonatom, którzy wiernie odtworzyli wojenne epizody a przedstawicielom Muzeum Czynu Zbrojnego na Żywiecczyźnie za przygotowanie tego niezwykłego, historycznego widowiska. KULTURA Wierchowe Granie na Hali Boraczej Muzyka powracająca do swoich źródeł po raz siódmy rozweseliła gronie i turystów.po raz kolejny muzycy oraz miłośnicy autentycznego, ludowego brzmienia spotkali się 15 sierpnia na Hali Boraczej, żeby dać się ponieść góralskim nutkom. Spotkanie rozpoczęli najmłodsi, czyli pokolenie wychowanków Marcina Bieguna a zaraz po nich szła walka na smyki, dudy i heligonki prowadzona przez kapele: Warzonka, Grajency, Capki ze Skalitego, Wierchy, Urwisko oraz Zbójnicy. Zapraszamy za rok! Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie realizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 100-lecie Kościoła w Żabnicy 24 sierpnia Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabnicy obchodziła stulecie poświęcenia kościoła. W uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej Romana Pindla wzięło udział wielu księży pochodzących z Żabnicy, jak i byłych jej wikariuszy, a także ks. Prałat Stanisław Bogacz. Uroczystości uświetniło wiele pocztów sztandarowych: strażaków, górników, czy Związku Górali Podhalańskich. Ksiądz biskup wygłosił poruszające kazanie, a w trakcie ofiarowania darów panie z Koła Gospodyń Wiejskich odśpiewały piękną pieśń, przez którą niejednemu zakręciła się łezka w oku. Dzięki niezwykłej oprawie muzycznej przygotowanej przez Dziecięcy Zespół Regionalny Mały Haśnik oraz Parafialną Orkiestrę Dętą Barka msza święta była wspaniałym i bardzo emocjonującym przeżyciem. Niestety ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie mogła się odbyć procesja wokół kościoła. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i odmówieniu Litanii do Matki Bożej Częstochowskiej zaproszeni goście udali się na obiad, by popołudniu znów spotkać się na parafialnym parkingu i posłuchać koncertu jubileuszowego w wykonaniu miejscowych kapel. NOWINY Z GMINY 15

16 KULTURA Mały Haśnik na wakacjach Po 25-godzinnej trasie dotarliśmy do miejscowości Kitten, w której odbywa się festiwal BALKAN FOLK FEST Od razu zostaliśmy zakwaterowani i pierwsze nasze kroki to plaża /morze super ciepłe/ wysokie fale i złote piaski, już byliśmy szczęśliwi. W następnych dniach podczas korowodów i występów mieliśmy okazje prezentować nasz rodzimy folklor Beskidu Żywieckiego. Wśród innych zagranicznych zespołów/ SERBIA, MACEDONIA, BUŁGARIA, CHORWACJA/ zdobyliśmy ogromne uznanie i brawa. Nawet nasi polscy przyjaciele z Nowego Sącza, którzy również byli uczestnikami tego festiwalu, byli zachwyceni naszą góralszczyzną i żywiołowością naszych tańców i przepięknych melodii wygrywanych na heligonce dla nich nie znanego instrumentu. Podczas naszych wspólnych biesiad, które na pewno zapadną nam w pamięci staraliśmy się nauczyć różnych tańców i ich bałkańskich melodii. W czasie pobytu na festiwalu mieliśmy okazje zwiedzać piękne bułgarskie miasteczka oraz pokosztować ich miejscowych specjałów. Ale wszystko co dobre szybko się kończy i niestety przyszedł czas na pakowanie i powrót do Polski. Dzieci na pewno bardzo długo będą pamiętały ten festiwal i te wspomnienia oraz zawiązane przyjaźnie zawsze im pozostaną na całe życie. Bułgaria jest pięknym krajem, czuliśmy się tam bardzo dobrze i mieliśmy dobrą i serdeczną opiekę podczas pobytu. Ale to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc naszych dobroczyńców. Kierownictwo, rodzice i członkowie zespołu Mały Haśnik bardzo dziękują wszystkim, którzy umożliwili nam pobyt na festiwalu. Kierownik Zespołu Grażyna Feil Szanty w górach Za nami impreza na zakończenie wakacji Szanty w górach, która odbyła się w sobotę 30 sierpnia. Rozpoczęliśmy o godzinie 17:00 Wioską Piracką, którą przygotowali harcerze z Hufca ZHP Węgierska Górka. Następnie w morskim klimacie zaprezentowała się grupa Przyjaciół, poprzez wspaniały śpiew przybliżając wszystkim zebranym tematykę szantową. O godz wystąpiła gwiazda wieczoru zespół RYCZĄCE DWUDZIESTKI. Pięć, tylko i wyłącznie męskich głosów a cappella bądź z towarzyszeniem gitar, jest wizytówką zespołu. Na przestrzeni lat wypracowali swój indywidualny styl i charakterystyczne brzmienie. Nie boją się eksperymentów i nowinek muzycznych, a spektrum ich repertuaru sięga od romantycznych irlandzkich ballad i piosenek autorskich, poprzez opracowane w nowej formie wersje szant, piosenki o tematyce ekologicznej dla dzieci, humorystyczne miniatury muzyki klasycznej, do repertuaru gospel. Wieczór w morskim klimacie był fantastyczną przygodą nie tylko dla miłośników szant! Dożynki w Pasymiu 2014 W dniach do delegacja naszej gminy, kolejny już raz została zaproszona na Dożynki w miejscowości Pasym na Mazurach, która jest dla gminy Węgierska Górka miejscowością partnerską. Dożynki pasymskie są największą z dużymi tradycjami imprezą organizowaną w tej miejscowości. Delegacja nasza uczestniczyła w korowodzie, mszy św. dożynkowej, w imprezach towarzyszących. W składzie delegacji znalazła się czteroosobowa kapela rodziny Zemanów, która podczas głównych uroczystości dożynkowych dała wspaniały pokaz umiejętności gry na heligonkach i wakacie. Gościnne przyjęcie wszystkich zaproszonych gości przez Pasymian zostanie na długo w naszej pamięci. Polska Walcząca W dniu r. o godz odbyło się otwarcie wystawy pt. Polska Walcząca. Dzięki życzliwości Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej udostępniliśmy Państwu wystawę plenerową składającą się z dwudziestu plansz przedstawiających fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. Wystawa opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom, zarówno Niemcom, jak i Sowietom. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie realizowane przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka. Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca PROW Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 16 NOWINY Z GMINY

17 KULTURA Wojewódzkie uroczystości upamiętniające 75. rocznicę bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki Uroczystości rozpoczęły się 1 września o godz przemarszem spod Urzędu Gminy pod Fort Wędrowiec. Na miejscu bohaterskich walk została odprawiona Uroczysta Msza Święta w intencji poległych w obronie ojczyzny. Uczniowie z Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych Obrońców Węgierskiej Górki oraz ofiary okresu Stalinizmu. Obchody uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Staży Granicznej z Nowego Sącza. W czasie uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe. Koło Gospodyń Węgierska Górka w Wilkowicach Już po raz drugi na zaproszenie Wójta Gminy Wilkowice oraz Przewodniczącej Rady Kobiet Pani Antoniny Górnej Koło Gospodyń z Węgierskiej Górki prezentowało swój artystyczny dorobek. Panie gościnnie wystąpiły w niedzielę 7 września podczas IX Gminnego Święta Plonów w Wilkowicach. Dały pokaz zarówno swoich umiejętności wokalnych, jak i kabaretowych. Występ kabaretowy został przyjęty przez publiczność z wielkim aplauzem. Publiczność bawiła się wyśmienicie podczas naszego występu. Jesteśmy zaproszone na przyszły rok, z czego Panie bardzo się cieszą. Sprawia nam radość to, że możemy się prezentować i że ktoś docenia naszą pracę. Maria Kocoń Powinniśmy wracać po swoich wernisaż wystawy Wernisaż wystawy Powinniśmy wracać po swoich odbył się 5 września 2014r. o godzinie 11:00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce. Licznie zebrani mogli zapoznać się z ekspozycją dotyczącą Narodowych Sił Zbrojnych oraz wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu Pana Bogdana Ścibuta. Projekt Powinniśmy wracać po swoich. Edycja 2013 jest pierwszą z trzech części zaplanowanych na lata programu badawczego i dokumentacyjnego poświęconego osobom związanym z działalnością Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich VII Okręgu Śląskiego Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame Bartka. Składa się na niego zbieranie i utrwalanie relacji, fotografii, poszukiwanie z pomocą młodzieży miejsc pochówku poległych w walce i pomordowanych partyzantów i osób wspierających, identyfikacja rzeczywistych składów poszczególnych grup partyzanckich, opracowanie wykazu osób, które wspomagały działalność zgrupowania oraz osób wspomagających rodziny aresztowanych czy też zabitych partyzantów, udostępniania bieżących wyników prac na dedykowanej stronie internetowej. Projekt swym zasięgiem obejmuje teren całego kraju, a w szczególności obecne województwo śląskie. NOWINY Z GMINY 17

18 Pielgrzymka Diecezjalna Koło Gospodyń z Węgierskiej Górki w poniedziałek 8 września brało udział w VI Diecezjalnej Pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych do Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej w Rychwałdzie, gdzie uczestniczyły w wspólnej modlitwie. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Piotr Greger. KULTURA Piknik Charytatywny WĘGIERKI W trosce o zabytki Na przełomie roku na terenie Małego Ciśca zostały odrestaurowane dwa obiekty zabytkowe kultu religijnego oraz zagospodarowano i uporządkowano teren wokół nich dodatkowo wybudowano od ul. Pod Górę 110 schodów na długość 55 metrów, aby ułatwić wiernym i turystom dojście do XIX w. Kapliczki. Inicjatorem tego projektu był Komitet Społeczny Mieszkańców, do którego aktywnie włącza się Rada Sołecka Ciśca oraz Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe na czele z ks. Władysławem Nowobilskim. Na terenie gminy Węgierska Górka istnieje ogromna ilość tego typu obiektów, które trzeba odrestaurować. Przeszkadzają temu jednak bariery biurokratyczne dotyczące obiektów zabytkowych o nieuregulowanym stanie prawnym, które skutecznie uniemożliwiają otrzymanie wsparcia finansowego na prace konserwatorskie i renowacyjne. W związku z bardzo skomplikowaną procedurą dostarczoną na czterech stronach formatu A4, określająca warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dotacje na prace konserwatorskie, renowacyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli. W związku z powyższym Społeczny Komitet Mieszkańców podjął decyzję, aby prace konserwatorskie rozpocząć pod patronatem Parafii p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbe i Rady Sołeckiej Ciśca przy ogromnym wsparciu osób prywatnych, które wykonały transport i darmową pracę fizyczną PIKNIK CHARYTATYWNY WĘGIER- KI, który odbył się 21 września 2014r. na scenie obok Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce, stanowił niezwykle atrakcyjny sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia. Impreza wystartowała o godzinie 14:00. Na scenie wystąpili: DJ, zespół regionalny Mały Haśnik, Grapa kapela góralska, Saida Dances taniec orientalny. Na uczestników czekało wiele atrakcji: Prawdziwy Klaun Hary i Przyjaciele dmuchane zjeżdżalnie, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, wata cukrowa, zwierzątka z podłużnych balonów, malowanie twarzy, zabawy, konkursy dla dzieci, mnóstwo zabawy i śmiechu; Moto Łaje pokaz motocykli, przejażdżki, możliwość zaopatrzenia się w ciekawe gadżety (atrakcja uzależniona od warunków pogodowych); Festiwal ciast pyszne domowe wypieki, napoje; Grill pyszne kiełbaski i nie tylko. Celem pikniku było zebranie funduszy na wypoczynek letni w 2015r. (organizacja turnusu rehabilitacyjnego) dla nie pełnosprawnych dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Węgierka. Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za wsparcie! oraz dostarczyły z własnej inicjatywy brakującą część materiału. Wszystkie prace konserwatorskie były realizowane przez profesjonalistów, którzy wykonali je za połowę wartości rynkowej lub za darmo. Ogrom wysiłku jaki został włożony przez lokalną społeczność Ciśca i obrazują kosztorysy, które zostały przygotowane: a) Kosztorys renowacji XIX w. Kapliczki p.w. M.B. Częstochowskiej wraz z zabezpieczeniem uszkodzonej skarpy, na której ją wybudowano zł słownie czterdzieści pięć tysięcy złotych. b) Kosztorys odrestaurowania figurki Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem, która stoi na kilkumetrowym kamiennym cokole pokrytym płaskorzeźbami zł słownie siedemnaście tysięcy złotych. c) Kosztorys wybudowania 110 schodów o szerokości 1 metra na bardzo stromej 55 m skarpie zabezpieczonej metalowymi słupkami oraz łańcuchem. Na budowę zużyto 40 ton materiału tj. betonowe krawężniki, cement, piasek, kamień. Koszt schodów około zł słownie dwadzieścia tysięcy złotych. d) Zagospodarowano teren wokół tych zabytków, uporządkowano teren, posadzono żywopłoty oraz utworzono naturalny ogród w formie skalniaka, zamontowano ławeczki do siedzenia. Powyższy przykład świadczy, że przy zaangażowaniu różnych podmiotów można zadbać o zabytki, nie dopuścić do ich zniszczenia i degradacji, co jest bardzo ważne z punktu widzenia społecznego. Marian Pietrasina 18 NOWINY Z GMINY

19 KULTURA Dożynki w gminie Węgierska Górka Tradycyjnie, jak co roku, w Żabnicy odbyły się dożynki. To ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych na stałe wpisało się do kalendarza imprez gminy Węgierska Górka. Uroczystości odbyły się 17 sierpnia. Wielobarwny korowód dożynkowy z wieńcami oraz plonami przemaszerował od Strażnicy OSP na boisko sportowe. Następnie o godzinie 13:00 rozpoczęła się dziękczynna msza święta. Swoimi występami uroczystość uświetniły: Zespół Górecka, Parafialna Orkiestra Dęta Barka, Koło Gospodyń Wiejskich z Żabnicy, a także kapele: Urwisko, Śleboda i Grajency. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki Wierchy z Milówki. Do późnych godzin wieczornych trwała biesiada góralska. W niedzielę 7 września w kościele Przemienienia Pańskiego została odprawiona przez księdza Prałata Stanisława Bogacza uroczysta Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony parafii Cięcina. Zaś w niedzielę 14 września w Kościele Świętego Maksymiliana Kolbego w Ciścu uroczystą Mszę Świętą dożynkową odprawił ks. Prałat Władysław Nowobilski. Wyjazd na Litwę Na zaproszenie władz gminy Sużyny na Litwie w dniach od r. do r. delegacje gminy Węgierska Górka brała udział w Okręgowych Dożynkach Rejonu Wileńszczyzny. Dożynki odbywały się w dniu roku w miejscowości Pikieliszki w miejscu, gdzie znajduje się dworek Józefa Piłsudzkiego. Podczas uroczystości delegacja brała udział w pięknym korowodzie, utworzonym przez grupy gmin rejonu Wilińskiego, spotkała się z panią Mer Marią Rekś, miała możliwość wystąpienia na scenie. Naszą gminę godnie zaprezentowali pani Przewodnicząca Rady Gminy oraz V-ce Wójt. Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na występ na scenie naszej kapeli góralskiej - Rodziny Zemanów - uczestniczącej w delegacji. Występ został nagrodzony gromkimi brawami i uznaniem dla kunsztu wykonawców. Delegacja była również goszczona i przyjmowana w ciepłej i serdecznej atmosferze przez władze gminy Sużyny oraz jej mieszkańców. Brała udział we mszy świętej, w czasie której kapela przygrywała na ofiarowanie i komunię, a także dała 15 minutowy koncert po zakończeniu Maszy. W ostatnim dniu pobytu zorganizowano wyjazd do Wilna, gdzie wraz z przewodnikiem mieliśmy możliwość zobaczenia Matki Boskiej Ostrobramskiej, Starego Miasta, Cmentarza na Rossie, Teatru Wileńskiego. NOWINY Z GMINY 19

20 BIBLIOTEKA Wakacje z biblioteką Poza możliwością wypożyczenia książek oraz wspólnego czytania z dziećmi w bibliotece przez całe wakacje Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce organizowała szereg różnorodnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży. Młodzi artyści z wielką przyjemnością przychodzili do biblioteki, aby tworzyć, uczyć się i bawić. Warsztaty prowadzone były przez bibliotekarzy, którzy przybliżali młodym artystom podstawy nowych dla nich technik. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, które stworzyły prawdziwe, niepowtarzalne, charakteryzujące się dużą fantazją i umiejętnością dzieła. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach wakacyjnych w bibliotece w Oddziale dla dzieci i młodzieży w Węgierskiej Górce. Życzymy Wam, drogie dzieci, aby każdy kolejny dzień nauki w nowym roku szkolnym, dostarczał tylko pozytywnych emocji, wielu sukcesów i dobrych wyników w nauce. Świetlicowe nowinki Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest Zofia Nałkowska Cytat ten najlepiej oddaje prawdę o tym, że to w jakim miejscu i otoczeniu się znajdujemy, ma ogromny wpływ na nas, na nasze samopoczucie. Miejsce może w niezwykły sposób działać na nasze wnętrze, na nasz nastrój, może budzić w nas radość, spontaniczność, sprawi, że będziemy za nim tęsknić i zapragniemy do niego powracać. Z całą pewnością miejscem - magnesem dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Cięcinie - jest biblioteka i działająca od niedawna przy niej świetlica. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są ostatnie wakacje, w czasie których na bogatą ofertę skierowaną do nich odpowiedziały one bardzo aktywnie. We wszystkich zajęciach, które w letnim sezonie odbywały się pod hasłem Nuda? To się nie uda! dzieci z wielkim entuzjazmem i zapałem brały udział, czując się w nowej świetlicy (mówiąc bez przesady) jak w swoim domu. Owoce ich plastycznych działań zdobią pomieszczenia świetlicy i biblioteki, w których na ścianach, oknach i stołach wyeksponowane są kolorowe motyle, pszczółki, żabki, akwaria z bajkowymi rybkami, wielobarwne wiatraki i wiele innych wytworów dziecięcej fantazji. Wielkość pomieszczeń powalała również na prowadzenie zajęć ruchowych, w czasie których wykorzystywane były kręgle, skakanki, piłki. Dzieci chętnie brały również udział w tradycyjnych zabawach typu berek lub zabawa w chowanego. Żywo zareagowały na ogłoszony przez bibliotekę wakacyjny konkurs plastyczny Przeżyj to jeszcze raz, przynosząc całe mnóstwo rysunków prezentujących ich najciekawszą wakacyjną przygodę. W wakacyjnej ofercie świetlicy znalazły się również spotkania z cyklu Wehikuł czasu. Dzięki uczestniczeniu w nich dzieci, które nie wyjeżdżały w tegoroczne wakacje poza swoją miejscowość, mogły podróżować po Polsce, poznawać jej historię, legendy mówiące o ciekawych miejscach i wydarzeniach. Bezcenne dla nich z całą pewnością było to, że mogły spotkać się z grupą swoich rówieśników i dobrze się bawić. Fotorelacja z tych spotkać jest dostępna dla zainteresowanych na stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka, a także na tablicy ogłoszeń biblioteki w Cięcinie. Zostały one również zarejestrowane na krótkich, kilkuminutowych filmikach, które można obejrzeć na stronie YouTube, wpisując hasło: Telewizja Pozytywna (filmiki pt. Ekologia i dzieci oraz Podróże ). Wszystkich zainteresowanych, a także tych którzy chcą sobie przypomnieć wspaniałe, wakacyjne chwile informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia Kroniki Biblioteki i Świetlicy w Cięcinie, gdzie znajduje się drobiazgowa relacja z tych niezapomnianych chwil. Cieszy nas, że miejsce które tak niedawno zostało oddane mieszkańcom Cięciny, zostało przez nich bardzo ciepło przyjęte i z całą pewnością przyczyni się do rozwoju oraz zacieśniania życia lokalnej społeczności wsi. Ze swej strony gorąco pragnę podziękować wszystkim dzieciom biorącym udział w letnich zajęciach za ich kreatywność, radość i pomysłowość. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Ewa Sikora 20 NOWINY Z GMINY

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok

Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Budżet Wąbrzeźna na 2017 rok Wskaźniki, na których oparto budżet Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,3 % Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %.

Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Dział 758 Różne rozliczenia plan - 21.000.289,00 zł wykonanie - 21.106.857,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Na kwotę dochodów bieżących składa się: 1) Kwota 106.568,00 zł uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowano na kwotę z czego dochody bieżące wynoszą i dochody majątkowe 15.052.083 zł. 14.615.083 zł. 437.000 zł. Planowane dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. Budżet Gminy Czernikowo na 2015 r. D O C H O D Y p.w.2014r 30.760.000 plan na 2015r 36.951.957 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 861.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 5.000 dotacja na częściowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r Budżet Gminy Czernikowo na 2014 r D O C H O D Y p.w.2013r plan na 2014r 35.250.000 31.486.469 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.556.777 1.908.000 są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.500 5.000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo