SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK 2009 W 2009 roku Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kontynuowała działania podjęte w latach poprzednich. W sferze realizacji zadań statutowych Konwent Fundatorów wyznaczył Zarządowi następujące kierunki działań: Realizacja zakupów dotyczących głównego tematu XVII Finału dotyczącego onkologii Główny cel statutowy Fundacji, jakim jest ratowanie życia i zdrowia dziecipoprzez zakupy sprzętu medycznego w ramach konkursu ofert Program Ratujemy i Uczymy Ratować Program Leczenia Dzieci z Cukrzycą Pompami Insulinowymi Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu Program Retinopatii Wcześniaków Działalność wychowawczą i promującą idee Fundacji Pozyskiwanie środków na działalność statutową W trakcie roku 2009 Fundacja zaangażowana była w następujące przedsięwzięcia, wśród których najważniejszymi były: - XVII Finał - Programy Medyczne - Koncert Przystanek Woodstock, - przygotowania do XVIII Finału. 1

2 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zrealizowała w 2009 roku wszystkie swoje zamierzenia. Fundacja prowadziła 4 ogólnopolskie programy medyczne i jeden edukacyjny. a) Program Retinopatii Wcześniaków Jeden z programów medycznych poświęcony leczeniu i zapobieganiu retinopatii wcześniaka, został w trakcie Finału w styczniu 2009 roku zamknięty. Nie oznacza to końca funkcjonowania programu, ale oznacza to, iż Fundacja dokonała wszystkich niezbędnych zakupów i czynności powodujących, że program stał się powszechny i dostępny dla każdego wcześniaka. Fundacja w ramach programu kupowała potrzebny powstałym ośrodkom sprzęt. b) Program Leczenia Dzieci z Cukrzycą Pompami Insulinowymi Kolejny program medyczny dotyczący dzieci dotkniętych problemem cukrzycy z powodów urzędowo-administracyjnych został przez Fundację zawieszony do momentu wyjaśnienia sytuacji w Ministerstwie Zdrowia. Niemniej jednak Fundacja w każdej chwili gotowa jest realizować założenia programu, które dużym powodzeniem wykonywała w latach wcześniejszych. 2

3 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy c) Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków Kolejnym programem medycznym realizowanym przez Fundację jest Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków. Raport z przebiegu Programu, a także plany rozwoju programu na rok kolejny zostały przedstawione Zarządowi przez koordynatora Profesora Janusza Świetlińskiego: 1. Dotychczasowe wyniki za okres r. do r. Rok 2008 Rok 2009 ilość leczonych noworodków ogółem ilość noworodków, która uniknęła intubacji 7758 to jest 71,8% to jest 77,94% (74,9% prof. Świetliński) ilość noworodków leczonych Infant Flow od pierwszej minuty po urodzeniu wzrost o 233,5% ilość ośrodków uczestniczących w programie ogółem ilość ośrodków stosujących Infant Flow na sali porodowej wzrost o 45,7% ilość zakupionych przez W.O.Ś.P. aparatów wzrost o 11,16% ilość przeszkolonych lekarzy i pielęgniarek ilość publikacji naukowych Ośrodki IF029 (Szpital Rejonowy w Drawsku Pomorskim, Noworodkowy ), IF037 (Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Patologii Noworodka), IF076 (Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Anestezjologii i Intensywnej Terapii), IF092 (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Noworodkowy) zostały wyłączone z Programu. 3

4 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Rozwój programu Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków Data Wydarzenie Ilość Ilość Ilość Ilość leczonych leczonych ośrodków Aparatów noworodków na 1 aparat r. Start Programu Nieinwazyjne wspomaganie 10 oddychania u noworodków - etap I kontrolny r. Koniec etapu I kontrolnego , r. Start do II etapu Programu r. Koniec pierwszej części II etapu Programu , r. Start do drugiej części II etapu Programu r. Koniec II etapu programu , r. Rozpoczynamy leczenie techniką Infant Flow na sali porodowej. Start do III etapu r. Kontynuacja Programu z promowaniem leczenia techniką Infant Flow na sali porodowej r. Kontynuacja Programu i rozpowszechnienie metody Infant Flow na sali porodowej r. Kontynuacja Programu oraz stosowania metody Infant Flow na sali porodowej r. Kontynuacja Programu oraz stosowanie metody Infant Flow na sali porodowej. Wprowadzenie wentylacji oszczędzającej płuca HFOV w tym 10 szt. z inkubatorem 32, ,27 w tym 20 szt. z inkubatorem ,25 w tym 35 szt. z inkubatorem ,89 w tym 51 szt. Z inkubatorem 6 2. Czy realizowany jest cel programu? Odpowiedź brzmi TAK! - zmniejszona o 77,94% ilość intubacji stawia Polskę w czołówce światowej. Dla porównania można przytoczyc wyniki uzyskane w Columbia University ( prof. Waung ) ogółem uniknęło intubacji 78% Stosowanie nosowego CPAP na Sali porodowej 85% 4

5 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - w Polsce stosowanie Infant Flow na Sali porodowej 4,2%. W tej dziedzinie mamy dużo do zrobienia. Należy zwiększyć ilość ośrodków, które będą dysponować odpowiednim sprzętem. - To, że 77,94% noworodków uniknęło intubacji oznacza, że taka sama ilość leczonych dzieci nie było narażonych na powikłania, które niesie wentylacja mechaniczna. Szczególnie należy podkreślić zmniejszenie przewlekłej choroby płuc (CLD).( ) 3. Stopień oceny realizacji programu odpowiedź ustalona na posiedzeniu Rady w Kiekrzu listopad 2009r.: Procentowy udział dzieci, które skorzystały z aparatów Infant Flow: Odpowiedź: 60-70% w latach w porównaniu całej liczby noworodków, które wymagały leczenia zaburzeń oddychania. duże ośrodki III stopnia mają niespełnione oczekiwanie na doposażenie w min. 30% dotychczasowej ilości zmiana proporcji noworodków intubowanych (wentylacja mechaniczna) do leczonych wentylacją nieinwazyjną 70/30% przed rokiem /78% w latach 2007/200 Potwierdzenie sukcesu wprowadzenia programu w Polsce. 4. Co należy zrobić dla dalszego rozwoju programu: - Zająć się grupą noworodków, które musiały być poddane wentylacji mechanicznej, to jest 22% noworodków z ogólnej liczby leczonych noworodków i w tym celu proponuję: Usprawnić system monitorowania ośrodków w zakresie składanych sprawozdań, wprowadzić wizyty monitorów u konsultantów wojewódzkich. rozwijać metodę HFOV jako najbardziej łagodna formę wentylacji mechanicznej, 5

6 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dążyć do wyposażenia w respirator oscylacyjny wszystkie ośrodki III stopnia opieki. - Doposażyć w inkubator z Infant Flow ośrodki II i III stopnia, te w których nie ma jeszcze tego sprzętu i te w których pacjent musi czekać na aparat. - Działać na rzecz włączenia do programu ośrodków II stopnia nowo utworzonych - Rozwijać stosowanie NCPAP Infant Flow i wentylacji nieinwazyjnej SiPAP na sali porodowej, - Kontynuować badania i publikacje naukowe, - Popularyzować metodę leczenia tlenkiem azotu z wykorzystaniem SiPAP, - Rozszerzać formę szkoleń bezpośrednio w ośrodku, zapoczątkowaną przez prof. Lauterbacha, - Nawiązać ściślejszą współpracę z konsultantami wojewódzkimi. - Wprowadzić konsultacje medyczne w ośrodkach, które otrzymały już respirator HFOV, tak aby mogły w pełni wykorzystać posiadany sprzęt. d) Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Ostatnim ogólnopolskim programem medycznym w całości finansowanych przez Fundację jest Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Program realizowany od 2002 roku jest doskonale znany przez wszystkie mamy, które po roku 2002 urodziły dzieci, a te z kolei dzięki programowi w pierwszych dniach życia miały zbadany słuch. Dzięki programowi wielu dzieciom udało się uratować słuch właśnie dlatego, że rozpoznanie nastąpiło bardzo szybko. W 2009 roku nastąpiła zmiana koordynatora medycznego programu. Szczegółowe informacje z przebiegu realizacji programu zostały zaprezentowane poniżej : 6

7 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy W roku 2009 Program realizowało: ośrodków neonatologicznych ośrodków audiologicznych i neonatologicznych tworzących II poziom referencyjny ośrodków pełniących funkcje ośrodków III poziomu referencyjnego. Od pewnego czasu można było zaobserwować pewne problemy z wprowadzaniem danych do bazy przez realizatorów programu oraz przerwy w wykonywaniu badań na I poziomie. Odnotowano kilka przyczyn takiej sytuacji: a. problemy z wykonywaniem badań były spowodowane dużą awaryjnością i wyeksploatowaniu sprzętu medycznego przeznaczonego na I poziom. b. część realizatorów zgłaszało kłopoty z transmisją danych gdyż system GSM za pomocą, którego były one wysyłane stał się niewydolny. c. w niektórych ośrodkach dane nie są regularnie wprowadzane prawdopodobnie z powodów problemów kadrowych. W związku z zaistniałą sytuacją Fundacja WOŚP zakupiła w 2009 roku urządzenia przeznaczone na I poziom referencyjności (oddziały noworodkowe), są to urządzenia do screeningowego badania słuchu Oto Read w ilości 370 sztuk. Dzięki tej inwestycji został rozwiązany podstawowy problem programu mający wpływ na jego płynne funkcjonowanie. Kolejna inwestycją związaną z tym programem jaką podjęła Fundacja WOŚP było aktualizacja oprogramowania obsługującego przesiewową bazę danych. Wprowadzenie zmian aktualizujących oprogramowania oraz opiekę softwaerową nad sprzętem sprawuje firma Epigon Sp. z o.o. W związku z wprowadzoną aktualizacją oprogramowania konieczna stała się wymiana komputerów służących do wprowadzania danych. Taki zakup został zrealizowany w tym roku. Fundacja WOŚP zakupiła 540 sztuk komputerów od firmy 7

8 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Komputronik S.A. Wszystkie komputery zostały zainstalowane w ośrodkach przesiewowych i działają bez zarzutu. Z dniem 1 września 2009 roku koordynację nad Programem Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków zakończyło Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a przejęła ją Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na stanowisko koordynatora medycznego został powołany Pan prof. dr hab. Witold Szyfter. W dniu 27 października 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowni Badań Przesiewowych Słuchu. Do tej pory od początku istnienia Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków od 2002 roku - do bazy Programu wprowadzono dzieci, w tym przebadano dzieci (98,53%). Liczba dzieci nie objętych skryningiem to (1,47%). Dane ogólne za rok 2009 Podsumowanie danych z I poziomu Od stycznia do listopada 2009r do bazy Programu wprowadzono dzieci, w tym przebadano (97,95% dzieci wprowadzonych do bazy). Badania nie wykonano u dzieci(2,05%). Liczba dzieci z wynikiem norma-norma to (92,2%), z wynikiem norma-norma i czynnikami ryzyka to 9 707(2,77%), z wynikiem nieprawidłowym to 9 269(2,64%) oraz z wynikiem nieprawidłowym i czynnikami ryzyka to 1 192(0,34%). Tabela 3. Liczba i wynik badania przesiewowego z podziałem na miesiące miesiąc styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad razem wynik prawidłowy wynik prawidłowy i czynniki ryzyka wynik nieprawidłowy wynik nieprawidłowy i czynniki ryzyka brak badania liczba dzieci wprowadzonych do bazy programu w

9 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Podsumowanie danych z II poziomu Ilość dzieci objętych opieką na II poziomie referencyjnym w 2009r to Jest to ilość dzieci u których zarejestrowano choć jedną wizytę w ośrodku II-go poziomu. Z teoretycznych wyliczeń wynika, że na diagnostykę audiologiczną powinny trafić wszystkie dzieci z wynikami obejmującymi: wynik nieprawidłowy, wynik nieprawidłowy i czynniki ryzyka, brak wyniku oraz dzieci z wynikiem prawidłowym ale z czynnikami ryzyka. Liczba ta wynosi dzieci, Ponieważ zarejestrowano wizyt na II poziomie, oznacza to, że jednie 44,35% dzieci miało przeprowadzoną diagnostykę audiologiczną. Niestety nie można przeprowadzić weryfikacji, jaka grupa dzieci nie zgłosiła się na badania, nie mniej jednak ponad dzieci pozostało bez weryfikacji badania skryningowego. Są to oczywiście wyliczenia, które nie mogą być w chwili obecnej zweryfikowane ze względu na kształt i formę dotychczasowych raportów, nie mniej, wyniki dają obraz poziomu realizacji założeń skryningu na wyższym poziomie Należy zaznaczyć, że diagnostyka audiologiczna realizowana jest zgodnie z założeniami programu do 3 miesiąca życia noworodka, stąd badania rejestrowane w 2009 roku dotyczą także dzieci urodzonych w Analiza dotycząca wieku prowadzenia diagnostyki audiologicznej u dzieci pokazała, że: Średni wiek dziecka w chwili pojawienia się po raz pierwszy na II poziomie to 61 dni (2 miesiące) Liczba dzieci, u których potwierdzono uszkodzenie słuchu na II poziomie to

10 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niedosłuch jednostronny -niedosłuch przewodzeni owy 32 -niedosłuch czuciowo-nerwowy 39 -niedosłuch mieszany 17 niedosłuch obustronny -niedosłuch przewodzeniowy 37 - czuciowo-nerwowy 134 -niedosłuch mieszany 23 Podsumowanie danych z III poziomu Przeprowadzenie pełnej oceny funkcjonowania ośrodków III poziomu jest bardzo trudne. Jest to wynikiem nakładania się kompetencji z ośrodkami II poziomu, które także prowadzą stałą obserwację swoich pacjentów, nie przekazując ich do poziomu III prowadzącego rehabilitację słuchową. Istotny wpływ na taką sytuację może mieć konieczność wpisywania dużej ilości dodatkowych informacji do bazy danych, skutecznie zniechęcając osoby odpowiedzialne za raportowanie do sumiennego uzupełniania danych. Przedstawione dane zostały uzyskane z dotychczasowych raportów i pokazują: Liczba dzieci skierowanych na III poziom to 224. Liczba dzieci które uzyskały pomoc na III poziomie to 36. Średni wiek dziecka w czasie wizyty na III poziomie to

11 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy e) Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować Kolejnym programem- tym razem edukacyjnym jest prowadzony od kilku lat Program Ratujemy i Uczymy Ratować. Fundacja prowadzi zajęcia dydaktyczne z nauki pierwszej pomocy dojeżdżając do wielu szkół na terenie całej Polski. Instruktorzy szkolą nauczycieli, którzy z kolei przekazują zdobytą wiedze uczniom w czasie zająć szkolnych. Warto nadmienić, że wraz z nauką wszystkie szkoły otrzymują potrzebny sprzęt dydaktyczny, co pochłania duże środki materialne (ok. 5 mln PLN), ale prawdopodobnie i tak są one wielokrotnie niższe, niż gdyby podobny program wprowadzany był przez struktury ministerialne. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu Ratujemy i Uczymy Ratować zostało przygotowane przez zespoły wyznaczone do nauki pierwszej pomocy w szkołach, spisane przez koordynatora programu Jacka Pawuskę. Treść sprawozdania poniżej: I) W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kontynuowała prowadzenie programu Ratujemy i Uczymy Ratować, na co składały się poniższe działania: Realizacja celów oraz założeń programowych: a) Celem programu Ratujemy i Uczymy Ratować jest szkolenie nauczycieli szkół podstawowych, nauczania początkowego (klasy I- III) z całej Polski w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy tak, aby mogli tę wiedzę przekazać swoim uczniom. Sześciogodzinny kurs dla nauczycieli obejmuje takie zagadnienia jak: łańcuch przeżycia i resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO) 11

12 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy b) Dwie siedmioosobowe grupy wykwalifikowanych instruktorów współpracujących z WOŚP dojeżdżają do szkół, które zgłosiły się do udziału w programie. Podczas szkoleń, nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne dla uczniów (książeczki ćwiczeń), profesjonalne fantomy, tekturowe telefony, oraz filmy DVD, które już zostaną w szkołach c) Warunkiem do ustalenia daty szkolenia w danym powiecie jest zgłoszenie się 15 okolicznych szkół, (z każdej z nich zapraszamy po 2 nauczycieli; w grupie musi być około 30 nauczycieli). Szkolenia odbywają się w pomieszczeniach udostępnianych nieodpłatnie (najczęściej w jednej ze zgłoszonych szkół). Przy dokonywaniu wyboru będziemy brać pod uwagę, która szkoła dysponuje odpowiednią salą i do której najłatwiej dojechać wszystkim nauczycielom. Prowadzenie pertraktacji oraz finalizowanie kontraktów na zakup sprzętu medycznego, tj. fantomów Mini Annes oraz Little Annes, z firmą Laerdal Medical. Wspomniane fantomy są rozdawane wszystkim szkołom biorącym udział w szkoleniach Ratujemy i Uczymy Ratować. Zlecenie wykonania druku podręczników drukarni Omikron (uaktualnienie) Prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej programu; korespondencja mailowa, listowna do wszystkich niezgłoszonych szkół podstawowych w Polsce, z informacją, na czym program polega, jakie są jego cele i założenia i jak chętni mogą się do udziału w tym programie zgłosić; stoiska promujące program Przyjmowanie zgłoszeń zainteresowanych szkół, wprowadzanie ich danych do komputerowej bazy Planowanie szkoleń, prowadzonych w ramach programu Wyszkolenie nowych Instruktorów Heartsaver Instructor 12

13 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy II) Ważne wydarzenia związane z program RUR: a) wysyłka seryjnej korespondencji listownej do szkół podstawowych, które nie zgłosiły się do programu, z informacją i zaproszeniem do udziału w programie Ratujemy i Uczymy Ratować b) po przerwie finałowej wznowione zostają szkolenia dla nauczycieli; pierwsze szkolenia odbywają się w Bydgoszczy oraz Nowym Sączu c) XIV Targi Edukacyjne w Kielcach; na targach, na specjalnie przygotowanym stanowisku, nasi instruktorzy promowali działania fundacji i programu Ratujemy i Uczymy Ratować, a także pokazywali, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy. d) półmaraton Warszawski; promocja programu Ratujemy i Uczymy Ratować e) Glen Vanhouten szef AHA (American Heart Association) na Europę przyjechał do Polski, by spotkać się ze wszystkimi organizacjami i stowarzyszeniami, które realizują program AHA w Polsce; wizyta w fundacji w celu sprawdzenia działalności AHA f) szkolenie instruktorów CPR AED AHA w Szadowie Młyn k. Kwidzyna g) VI Ogólnopolskie Dni Integracji Zwyciężać mimo wszystko - Festiwal Zaczarowanej Piosenki Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej zabezpieczenie imprezy oraz promocja wolontariatu i programu Ratujemy i Uczymy Ratować h) czerwiec spotkanie z przedstawicielami AHA Michael em Murrow em oraz Glenn em Vanden Houten em w spawie współpracy Fundacji WOŚP z AHA (Warszawa) i) Sierpień Przystanek Woodstock. Wystawiono namiot Ratujemy i Uczymy Ratować, w którym Instruktorzy przeprowadzali szkolenia dla wszystkich chętnych osób odwiedzających Przystanek Woodstock. Rozpowszechniano tematykę pierwszej pomocy oraz założenia programu Ratujemy Uczymy Ratować. 13

14 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy j) Pytanie na śniadanie prezentacja programu Ratujemy i Uczymy Ratować oraz instruktarz udzielania I pomocy w TVP 2 k) zlot fanów W-11/Detektywi promocja działalności fundacji oraz programu Ratujemy i Uczymy Ratować l) recertyfikacja 5 Instruktorów Wykładowców oraz 20 Instruktorów współpracujących z Fundacją WOŚP. W czasie recertyfikacji obecny był Michael Murrow z AHA(Warszawa) m) podpisanie kontraktu z firmą Laerdal na zakup fantomów LittleAnne (4000 szt.) oraz MiniAnne (12000 szt.) n) spotkanie z firmą Polkomtel konsultacje w sprawie Aplikacji telefonicznej Pierwsza Pomoc o) listopad-grudzień seria szkoleń re-certyfikujących. W ramach recertyfikacji 5 Instruktorów Wykładowców przeprowadziło sześć 2- dniowych szkoleń. Przeszkolono 47 Instruktorów, którzy w ramach stażu przeszkolili bezpłatnie 125 kursantów. Do realizacji projektu recertyfikacji został zatrudniony na dwa miesiące dodatkowy pracownik. Terminy szkleń re-certyfikujących: Warszawa Poznań Wrocław Radom Kraków Gdańsk p) w związku z przerwą świąteczną w szkołach oraz przygotowaniami do finału zorganizowane zostają ostatnie szkolenia w Bydgoszczy oraz Baranowie 14

15 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy III) Statystyki programu: a) b) Zrealizowane szkolenia: 151 c) Przeszkolone szkoły: 1957 d) Przeszkoleni nauczyciele: 3914 e) Dzieci objęte programem w roku 2009: ponad 220 tyś f) Dzieci objęte programem od 2006 roku: ponad milion g) Osoby przeszkolone wg. Standardów AHA: 543 Wydany sprzęt: a) Fantom LittleAnne: 1957 sztuk b) Fantom MinieAnne: 7828 sztuk c) Podręczniki dla dzieci: 1957 x 150 sztuk ( szt.) d) Podręcznik dla nauczyciela: 1957 x 2 szt. (3914) e) Dodatkowo szkoły otrzymują : płyty DVD oraz tekturowe telefony komórkowe. Przez cały rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy budzi duże zainteresowanie mediów i pomijając same przygotowanie oraz realizację Finału (tylko z tego okresu ukazało się ponad 3 tys. publikacji prasowych), na Fundacji koncentruje się uwaga głównie mediów lokalnych, których artykuły są zarazem rozliczeniem wszystkich zakupów. I co warto podkreślić rozliczeniem najlepszym, bo trafiającym bezpośrednio do społeczności lokalnej. Rok 2009 tradycyjnie rozpoczął się intensywną kampanią informacyjną dotyczącą zbliżającego się XVII Finału. Po przeanalizowaniu sygnałów od dziennikarzy akredytowanych na Finale rok wcześniej, tym razem podjęto próbę większego zaangażowania w kampanię informacyjną i wizerunkową Działu PR i Rzecznika Prasowego Telewizji TVN. Dzięki temu nie tylko w gmachu TVP, ale i w siedzibie TVN funkcjonowało specjalne miejsce dla przedstawicieli mediów, a wydarzenia przygotowywane przez redakcję TVN zostały włączone do oficjalnego harmonogramu wydarzeń Finału WOŚP i prezentowane w spójnej komunikacji. Finałowy przekaz informacyjny oparty był także na tradycyjnych partnerach Fundacji, 15

16 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy którymi są Telewizja Publiczna, Polskie Radio (po wielu latach przerwy Finał aktywnie wspomógł nie tylko program I, ale i Program III) oraz portal internetowy Onet.pl Tutaj udało się wypracować wręcz wzorcowy model współpracy redakcja portalu uruchomiła serwis specjalny opisujący przygotowania do zbiórki, w dniu Finału strona główne przybrała orkiestrowe barwy. Finałowi poświęcony był specjalny magazyn na stronie głównej, prowadzona była transmisja na żywo, czat internetowy, wykorzystywano też aktywność internautów do budowania przekazu. Ostatecznie w styczniu 2009 roku ukazało się blisko 4 tys. publikacji prasowych poświęconych Fundacji WOŚP i Finałowi. W Biurze Prasowym Finału akredytowanych było ponad 140 redakcji, które informowały o wszystkich ważnych wydarzeniach związanych ze zbiórką, oraz relacjonowały przebieg akcji na terenie Warszawy. Konferencja prasowa Jurka zorganizowana w gmachu TVP relacjonowana buła na żywo w TVP Info oraz w TVN24 W relacjonowanie Finału zaangażowanych było także większość mediów elektronicznych, jednak w tym przypadku nie ma możliwości podania liczby publikacji, gdyż nie jest prowadzony monitoring tego rodzaju przekazu. Kolejnymi wydarzeniami, na które położony został nacisk informacyjny, były konferencja prasowa podsumowująca Finał, oraz kolejna edycja festiwalu Przystanek Woodstock. XV Przystanek był szeroko opisany w prasie przede wszystkim jako miejsce celebrowania 20-lecia Wolnej Polski oraz spotkania młodzieży z Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim. Nieco mniej uwagi poświęcono 40-leciu amerykańskiego Woodstock oraz wizycie Michaela Langa. Generalnie w prasie drukowanej pojawiło się blisko 2 tysiące publikacji związanych z Przystankiem. Na miejscu relację prowadziły stacje TVP Info, TVN24, niemieckie ARD, Radio Zachód, oraz wiele innych (w sumie blisko 100 akredytowanych) redakcji prasowych i mediów elektronicznych. Po Przystanku Woodstock nastąpił okres przerwy w intensywnej komunikacji, trwający do końca wakacji. 16

17 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Począwszy od września rozpoczęła się kampania informacyjna związana z kolejnym XVIII już Finałem WOŚP. Punktem kulminacyjnym kampanii była konferencja prasowa zorganizowana podczas Koncertu Inauguracyjnego XVIIII Finału WOŚP w warszawskiej hali Torwar. Jesienią odbył się kolejny XXX Konkurs Ofert na zakup sprzętu medycznego, w ramach którego rozdysponowano środki zebrane w czasie XVII Finału. Łącznie w roku 2009 ukazało się niemal 11 tysięcy publikacji prasowych poświęconych Orkiestrze. Strony internetowe Fundacji Od początku roku na stronach Fundacji funkcjonował tzw. Sugester, czyli mechanizm umożliwiający przekazywany opinii na temat serwisu przez użytkowników Internetu. Przekazywane sugestie wpłynęły rozstrzygająco na wiele zagadnień związanych z modernizacją stron internetowych WOŚP. Dzięki temu rok 2009 przyniósł finalizację kilkumiesięcznych prac modernizacyjnych witryny wosp.org.pl. Zainstalowana została nowa aplikacja służąca do zarządzania treścią serwisu, opracowane i wdrożone zostały szaty graficzne poszczególnych działów wg nowego, spójnego dla całego serwisu wzorca. Opracowany na nowo został schemat nawigacji wewnątrz serwisu. Zmodernizowany został system publikacji danych poprzez uruchomienie oddzielnego serwera bazy danych. Usprawniony i jednocześnie uszczelniony został mechanizm edytowania treści poprzez wprowadzenie oddzielnej bramki VPN, ograniczającej dostęp do edytora treści serwisu. Od podstaw utworzona została nowa odsłona stron anglojęzycznych Fundacji. Całość zawartość została poddana ponownemu tłumaczeniu, informacje zostały ujednolicone i uporządkowane. Jednocześnie wdrożono nową szatę graficzną serwisu, opartą na stronach polskojęzycznych. W roku 2009 zwiększony został nacisk na rozwój profili społecznościowych WOŚP. Efektem był udany udział Naszej Klasy w Finale WOŚP, oraz bardzo znaczny przyrost kontaktów w serwisie Facebook. Do końca roku 2009 profil WOŚP zajął pierwsze miejsce wśród polskich profili serwisu Facebook pod względem ilości 17

18 Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odwiedzin i ilości zaprzyjaźnionych profili ponad 80 tys., który stał się drugim pod względem wielkości profilem społecznościowym Orkiestry. Warto też zwrócić uwagę na silną pozycję kanału YouToube Orkiestry, który jest jednym z najczęściej odwiedzanych kanałów partnerskich YouTube w Polsce. W ciągu roku 2009 serwis wosp.org.pl odwiedziło 3,2 mln unikalnych użytkowników Internetu. Wiele sukcesów na polu polskiej medycyny, które są dużą zasługą determinacji, z jaką Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje postawione sobie cele, pozwala sądzić, że w 2010 roku Fundacja na pewno będzie kontynuować działania w zakresie programów medycznych i program edukacyjny. Dodatkowo będzie realizowała nowe cele związane z działalnością statutową. Sporządzono: Warszawa, dnia 15 marca 2010 roku imiona i nazwiska członków Zarządu: Prezes Zarządu- Jerzy Owsiak... Z-ca Prezesa Zarządu- Bohdan Maruszewski... Członek Zarządu- Lidia Niedźwiedzka-Owsiak... 18

19 WYKAZ SPRZĘTU ZAKUPIONEGO DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH W RAMACH XVII FINAŁU WOŚP SZPITAL/JEDNOSTKA ODDZIAŁ ULICA KOD MIEJSCOWOSC Przekazany sprzęt Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy Pododdział Noworodkowy SP ZOZ Szpital Powiatowy Pedriatyczno - ul. Słowackiego Aleksandrów Kujawski Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Szpitalna Augustów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Szpitalna Barlinek Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Powiatowy Noworodkowy ul. Wyszyńskiego Bartoszyce Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Wojewódzki ul. Czapliniecka Bełchatów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SPZOZ w Bełżycach Noworodkowy ul. Lubelska Bełżyce Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Zespół Szpital Powiatowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Noworodkowy ul. Małachowskiego Będzin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Neonatologii ul. Terebelska 57/ Biała Podlaska Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Powiatowy Noworodkowy ul. Szpitalna Białogard Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SPSK Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytecki Szpital Kliniczny Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Prywatna Klinika Położniczo- Ginekologiczna SP ZOZ SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny Noworodkowy ul. Curie-Skłodowskiej 24A Białystok Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Curie-Skłodowskiej 24A Białystok Respirator oscylacyjny Noworodka Noworodka ul. Parkowa Białystok Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Neonatologii z Pataologia i Intensywna Terapią Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej ul. Warszawska Białystok Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Waszyngtona Białystok USG klasy premium, Monitor do pracy w środowisku NMR Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 1

20 Ginekologiczny i Położniczo- Noworodkowy ul. Kleszczelowska Bielsk Podlaski Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Wojewódzki Noworodków ul. Armii Krajowej Bielsko Biała Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Pediatryczny Pracownia USG ul. Sobieskiego Bielsko Biała USG wysokiej klasy Szpital Ogólny im. E. Wojtyły Noworodkowy ul. Wyspiańskiego Bielsko Biała Aparat Infant Flow Noworodkowy ul. Pojaska Biłgoraj Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Powiatowy Noworodkowy ul. Armii Krajowej Biskupiec Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Miejski im. Weigla Noworodkowy ul. Sosnowa Blachownia k / Częstochowy Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ Pracownia Radiologiczna ul. Piłsudskiego Błonie USG wysokiej klasy Szpital Powiatowy ZOZ w Bochni Noworodkowy ul. Krakowska Bochnia Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ, Szpital Gminny Regionalny Noworodkowy ul. Wyczółkowskiego Bogatynia Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Jeleniogórska Bolesławiec Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Moniuszki Braniewo Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ II ul. Wiejska Brodnica Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Specjalistyczny Brzeskie Centrum Medyczne Noworodkowy ul. Mossora Brzeg Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Powiatowy Zespół Zakładów al. Jerozolimskie Brzeg Dolny Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Kościuszki Brzesko Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 2

21 Samodzielny Pubiliczny Zakład Szpital Specjalistyczny SP ZOZ Szpital Rejonowy Noworodkowy i Wcześniaków Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego Szpital Uniwersytecki im. dr A Jurasza Noworodkowy ul. M. Curie-Skłodowskiej Brzeziny Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. ks.bielawskiego Brzozów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Patologii Noworodka i Wcześniaka Pracownia Radiologiczna Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpital Specjalistyczny nr 2 Katedra i Kliniczny Noworodków Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza Chorzowskie Centrum Pediatrii i Rehabilitacji Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego ul. Bohaterów Warszawy Busko Zdrój Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Chodkiewicza Bydgoszcz Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Chodkiewicza Bydgoszcz USG wysokiej klasy ul. Skłodowskiej-Curie Bydgoszcz USG klasy premium, Monitor do pracy w środowisku NMR, Cyfrowy aparat RTG ul. Batorego Bytom Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Lęborska Bytów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Pracownia Radiologiczna Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii ul. Ceramiczna Chełm USG wysokiej klasy ul. Szpitalna Chełm Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Noworodka Noworodkowy ul. Rydygiera Chełmno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Położniczo - Ginekologiczny ul. Żeromskiego Chodzież Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Leśna Chojnice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Truchana Chorzów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Hematologii i Onkologii Dziecięcej ul. Truchana Chorzów USG klasy premium, Cyfrowy aparat RTG Noworodkowy ul. Niedziałkowskiego 4 A Choszczno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 3

22 Pracownia Radiologiczna ul. Niedziałkowskiego 4 A Choszczno USG wysokiej klasy Szpital Rejonowy w Chrzanowie Noworodkowy ul. Topolowa Chrzanów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Samodzielny Pubiliczny Zakład Poradnia Leczenia Zeza Szpital Miejski Noworodków i Wcześniaków Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. dr. W. Orłowskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka ZOZ Przychodnia E&B. Falkowscy s.c. Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza ul. Powstańców Wlkp Ciechanów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Powstańców Wlkp Ciechanów autorefraktometr ręczny pediatryczny ul. Bielska Cieszyn Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Kościuszki Czarnków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Mickiewicza Częstochowa Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. PCK Częstochowa Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodków i Wcześniaków Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Zakład Diagnostyki Obrazowej Poradnia Diabetologiczna ul. Bialska 104/ Częstochowa Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Bialska 104/ Częstochowa Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Bialska 104/ Częstochowa USG wysokiej klasy ul. Sobieskiego 7a Częstochowa Pompa insulinowa Accu-Chek Spirit Noworodkowy ul. Szczecińska Człuchów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Pracownie Radiologiczna ul. 11-go Listopada Dąbrowa Białostocka USG wysokiej klasy Noworodkowy ul. Szpitalna Dąbrowa Górnicza Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Noworodkowy ul. Szpitalna Dąbrowa Tarnowska Samodzielny Pubiliczny Zakład Noworodków i Wcześniaków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Krakowska Dębica Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 4

23 , Szpital Powiatowy, Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty Noworodków i Wcześniaków Pracownia Radiologiczna ul. Kościuszki Dębno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Kościuszki Dębno USG wysokiej klasy Noworodkowy ul. Chrobrego Drawsko Pomorskie Noworodków i Wcześniaków Noworodków i Wcześniaków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Piłsudskiego Drezdenko Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Leśna Działdowo Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP Zespól Noworodkowy ul. Cicha Dzierżoniów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ginekologiczno - Połozniczy z pododdziałem Noworodkowym Wojewódzki Szpital Zespolony Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka 110 Szpital Wojskowy Pododdział Noworodków 110 Szpital Wojskowy Pracownia Diagnostyki Obrazowej ul. Żeromskiego Elbląg Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Królewiecka Elbląg Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ, Aparat Infant Flow ul. Komeńskiego Elbląg Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Komeńskiego Elbląg USG wysokiej klasy Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ Noworodkowy ul. Baranki Ełk Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Mazurskie Centrum Zdrowia ZOZ Neonatologii ul. Baranki Ełk Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Noworodkowy ul. Lubelska Garwolin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii ul. Dębinki Gdańsk USG klasy premium, Monitor do pracy w środowisku NMR, Cyfrowy aparat RTG Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 5

24 Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku "Szpital Kliniczna" Pomorskie Centrum Traumatologii Klinika Neonatologii ul. Kliniczna 1A Gdańsk Respirator oscylacyjny Neonatologii i Patologii Noworodka ul. Nowe Ogrody Gdańsk Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Szpital Morski im. PCK Intensywnej Terapii Zespół w Głogowie ul. Powst. Styczniowego Gdynia Redłowo Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodka Noworodkowy ul. Warszawska Giżycko Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Kościuszki Głogów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Wojska Polskiego 32/ Głowno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP ZOZ Szpital Powiatowy Noworodkowy ul. Skłodowskiej-Curie Głubczyce Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Samodzielny Publiczny Szpital Powiatowy w Goleniowie Noworodkowy ul. Nowogardzka Goleniów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Noworodkowy ul. Dr Koppa 1E Golub-Dobrzyń Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Specjalistyczny Szpital im. H. Klimontowicza Noworodków i Wcześniaków SP Szpital Wojewódzki nr 1 Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka SP Szpital Wojewódzki nr 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Samodzielny Publiczny Zespół Położniczo- Zakładów Ginekologiczno ul. Węgierska Gorlice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Jana Dekerta Gorzów Wlkp. Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Jana Dekerta Gorzów Wlkp. USG wysokiej klasy ul. Kruk Gostynin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP Zespół Noworodkowy pl. Marcinkowskiego 8/ Gostyń Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP Zespół Noworodkowy ul. Hirszfelda Góra Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 6

25 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego Noworodkowy ul. Konstytucji 3 Maja Grajewo Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Mossego Grodzisk Wielkopolski Neonatologii z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Pracownia Radiologiczna Zakład Karny nr 1 Zamiejscowy oddział ginekologiczno - Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny SP ZOZ położniczy Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. P. Skargi Grójec Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Sikorskiego Grudziądz Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Sikorskiego Grudziądz USG wysokiej klasy ul. Wybickiego 10/ Grudziądz Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Niechorska Gryfice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Powiatowy Noworodkowy ul. Parkowa Gryfino Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego Noworodkowy ul. Śląska Gubin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Ginekologiczno Położniczy z Rooming ul. Lipowa Hajnówka Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP Szpital w Iłży Noworodkowy ul. Doktora Anki Iłża Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotne Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej Noworodkowy ul. Poznańska Inowrocław Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Ginekologiczno - Położniczo - ul. Zamoyskiego Janów Lubelski Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy Noworodkowy ul. Szpitalna Jarocin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Centrum Opieki Medycznej Noworodkowy ul 3 Maja Jarosław Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 7

26 Szpital Specjalistyczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny ul. Lwowska Jasło Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy al. Jana Pawła II Jastrzębie Zdrój Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Intensywnej Terapii Dziecięcej SPZOZ Szpital Wojewódzki Pracownia Ultrasonografii al. Jana Pawła II Jastrzębie Zdrój Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Neonatologii ul. Chełmońskiego Jaworzno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Ogińskiego Jelenia Góra USG wysokiej klasy SPZOZ Szpital Wojewódzki Neonatologii ul. Ogińskiego Jelenia Góra Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Zespół ul. Małogoska Jędrzejów Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Zespół Pracownia USG ul. Małogoska Jędrzejów USG wysokiej klasy Wojewódzki Szpital Zespolony Matki i Dziecka Wojewódzki Szpital Zespolony Matki i Dziecka Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy EMC Instytut Medyczny S.A Szpital Św Jerzego Patologii i Intensywnej Terapii Noworodków Pracownia Radiologiczna ul. Toruńska Kalisz Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Toruńska Kalisz USG wysokiej klasy ul. Bohaterów Getta Kamienna Góra Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Szpitalna Kamień Pomorski Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Powiatowy Noworodkowy ul. Ceynowy Kartuzy Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Zakonu Bonifratrów pod Wezwaniem Aniołów Stróżów Noworodkowy ul. Markiefki Katowice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Okręgowy Szpital Kolejowy Noworodkowy ul Panewnicka Katowice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP Centralny Szpital Kliniczny Neonatologii ul. Medyków Katowice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SPSK nr 6 SAM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki Klinika Intensywnej Terapii Patologii Noworodka ul. Medyków Katowice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 8

27 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki Onkologii, Hematologii i Chemioterapii Górnośląskie Centrum Zdrowia Katedra i Klinika Dziecka i Matki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SP ZOZ Szpital Zespolony Pracownia Ultrasonograficzna Noworodków i Wcześniaków ul. Medyków Katowice USG klasy premium ul. Medyków Katowice 4 Pompy insulinowe Accu-Chek Spirit ul. 24 Kwietnia Kędzierzyn-Koźle USG wysokiej klasy ul. Roosevelta Kędzierzyn Koźle Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP Zespół Noworodkowy ul. Szpitalna Kępno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Powiatowy Ginekol-Położ- Noworodkowy Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy Specjalistyczny Szpital Położniczo- Ginekologiczny i Noworodków Hematologiczno- Wojewódzki Szpital Zespolony Noworodków I Wcześniaków Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Zdrowia, Szpital powiatowy w Kluczborku SPZOZ Szpital w Kłodzku SP Zakład Kolbuszowa Szpital Ogólny ul. Skłodowskiej Kętrzyn Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Artwińskiego 3A Kielce USG klasy premium Onkologiczny Noworodkowy ul. Prosta Kielce Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Grunwaldzka Kielce Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Curie -Skłodowskiej Kluczbork Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Szpitalna Kłodzko Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul Grunwaldzka Kolbuszowa Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Wojska Polskiego Kolno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Poniatowskiego Koło Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Wojewódzki Szpital Zespolony Pracownia Radiologiczna ul. Łopuskiego Kołobrzeg Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Szpitalna Konin USG wysokiej klasy Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 9

28 Wojewódzki Szpital Zespolony Noworodkowy ul. Wyszyńskiego Konin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ, Szpital Specjalistyczny, Szpital Specjalistyczny ze stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Pracownia Radiologiczna ul. Gimnazjalna 41B Końskie Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Gimnazjalna 41B Końskie USG wysokiej klasy Szpital Wojewódzki Zespolony im. Mikołaja Kopernika Noworodkowy ul. Narutowicza Kostrzyn n /Odrą Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej ul. Chałubińskiego Koszalin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Wojewódzki Neonatologii ul. Chałubińskiego Koszalin Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ, Ruchome stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Szpital Wojewódzki Dziecięca Pracownia Radiologii SP Zespół Patofizjologii Noworodka ul. Chałubińskiego Koszalin USG wysokiej klasy ul. Szpitalna Kościan Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Specjalistyczny Noworodkowy ul. Piechowskiego Kościerzyna Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Niepubiliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Zdrowia SP. z o.o. Szpital Powiatowy Noworodkowy ul. Sanatoryjna Kowary Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Sikorskiego Kozienice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital MSWiA Dziecięcy Szpital Kliniczny Collegium Medicum UJ Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Ul. Kronikarza Galla Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Wielicka Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 10

29 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej ul. Wielicka Kraków USG klasy premium, Monitor do pracy w środowisku NMR Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Endokrynologii Dzieci i Młodzieży-Wydział Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Rafała Czerwiakowskiego ul. Wielicka Kraków 6 Pomp insulinowych Accu-Chek Spirit Lekarski Noworodkowy ul. Siemiradzkiego Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Prywatna Klinika "SPES" Noworodkowy ul. Królowej Jadwigi Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Klinika Neonatologii ul. Kopernika Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Rydgiera Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Krapkowickie Centrum Zdrowia sp z o.o. Niepubliczny Zakład Pododdział Neonatologii os. Złotej Jesieni Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy os. Na Skarpie Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodków i Wcześniaków ul. Prądnicka 35/ Kraków Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Kozielska Krapkowice Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Głowackiego Krasnystaw Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Noworodkowy ul. Al. Niepodległości Kraśnik Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP Zespół Noworodkowy ul. Bolewskiego Krotoszyn Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ SP ZOZ Szpital im. Dietla Pediatrii i Noworordków SP ZOZ im. A. Troczewskiego ZDROWIE sp. z o.o. NZOZ Noworodków i Wcześniaków Szpital Wojewódzki ul. Kraszewskiego Krynica Zdrój Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Kościuszki Kutno Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Hallera Kwidzyń Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ ul. Iwaszkiewicza Legnica Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ Załącznik do sprawozdania finansowego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za 2009 rok Strona 11

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

5/IV/2008. Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY. Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 5/IV/2008 Kwartał IV 2008 WYDANIE SPECJALNE NUMER POŚWIĘCONY OPIECE NAD KOBIETĄ Z CUKRZYCĄ W CIĄŻY Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSORAMI PFED SĄ: Wszystkie prace plastyczne zamieszczone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r

Sprawozdanie Zarządu za 2013 r 1 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZACJA ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI. 2 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. 3 SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI. 4 ISTOTNE WYDARZENIA W 2013 R. I PO DNIU BILANSOWYM 5 ZATRUDNIENIE. 6 PLANOWANY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO

POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO za okres od 01 stycznia do 31grudnia 2007 (stosownie do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki Witold Wrona REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030

P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 P R O J E K T STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2014-2030 Luty 2014 2 Słowo wstępne Prezydent Miasta Ruda Śląska Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Strategię Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie. Szpital Zdrowia

Biuletyn Informacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie. Szpital Zdrowia Biuletyn Informacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie Szpital Zdrowia Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, tel. 12/ 658 20 11 NR 10 1/2014 www.szpitalzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94

INNE INICJATYWY WSPIERANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ANTYTYTONIOWEJ: 91. Zadanie 2. 94 SPIS TREŚCI Podstawa prawna realizacji Programu 3 Ogólne założenia Programu: 3 CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z PALENIEM TYTONIU W POLSCE 4 SPRZEDAŻ I SPOŻYCIE WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie:

RAPORT KOŃCOWY. Przygotowany na zlecenie: RAPORT KOŃCOWY Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola oczyszcza szpital

Kontrola oczyszcza szpital Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego

Bardziej szczegółowo

Przedwakacyjnie witamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie!!!

Przedwakacyjnie witamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie!!! Numer 13, Maj 2005 Kochani!!! Przedwakacyjnie witamy wszystkich bardzo gorąco i serdecznie!!! Może zacznę od tego, iż po raz kolejny mieliśmy okazję publicznie powiedzieć o naszym programie, który nadal

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-4142 GAZETA BEZPŁATNA NR 18 WTOREK 14 STYCZNIA 2014 SPORT Na ratunek z całego serca

ISSN 2300-4142 GAZETA BEZPŁATNA NR 18 WTOREK 14 STYCZNIA 2014 SPORT Na ratunek z całego serca gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA W W W. Z I E M I A R A W I C K A. P L ISSN 2300-4142 GAZETA BEZPŁATNA NR 18 WTOREK 14 STYCZNIA 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej Sopot, 2015 roku. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZA 2014 ROK 2 SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Fiiiidacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. - sprawozdanie z działalności za rok 2014

Fiiiidacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. - sprawozdanie z działalności za rok 2014 Fiiiidacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych - sprawozdanie z działalności za rok 2014 Warszawa 2015 część Spis treści: Nr str. I. Informacje o Fundacji 1. Dane Fundacji 3 2. Adres Fundacji 3 3. Zarząd

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo