Hogwart w Dwójce. Cena wody bez zmian. Budżet miasta Remont komisariatu policji w Orzeszu. W marcu piszemy Miejskie Dyktando

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hogwart w Dwójce. Cena wody bez zmian. Budżet miasta 2015. Remont komisariatu policji w Orzeszu. W marcu piszemy Miejskie Dyktando"

Transkrypt

1 ISSN Nr 2 (226) luty 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT Hogwart w Dwójce Remont komisariatu policji w Orzeszu Mariusz Oleś Liderem Roku 2014 powiatu mikołowskiego Budżet miasta 2015 Cena wody bez zmian W marcu piszemy Miejskie Dyktando

2 RADNI RADZĄ Budżet miasta na 2015 rok Na sesji w styczniu radni uchwalili budżet miasta na ten rok. Projekt budżetu został przygotowany przez poprzedniego burmistrza, który w połowie listopada ub. roku zapoznał z nim ówczesnych radnych. Po wyborach samorządowych radni oraz nowy burmistrz nie mieli za dużo czasu by nanieść do niego autorskie poprawki. W zasadzie wszyscy tak nowy burmistrz Mirosław Blaski jak i nowi radni nie byli z tego projektu zadowoleni, ale jak tłumaczyli - nagleni czasem, bo budżet trzeba uchwalić do końca stycznia zdecydowali o jego przyjęciu. Przeciw głosował jedynie radny Damian Mrowiec. Razem z budżetem radni głosują także nad Wieloletnią Prognozą Finansową dla gminy. Tu wynik głosowania był taki sam jak za budżetem przeciw był tylko radny Mrowiec. Burmistrz Blaski zapowiedział, że w trakcie roku będzie nanosił poprawki do budżetu, by finansowo wzmacniać te działy po stronie wydatków, które w jego ocenie będą tego wymagały. Wcześniej projekt budżetu i WPF zyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rady miejskiej. Jedynie komisja budżetu w trakcie opiniowania zgłosiła wniosek, by kwotę 60 tys. zł którą w projekcie przeznaczono na zakup auta typu WUKO dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przenieść do działu remonty dróg gminnych. Burmistrz mógł ten wniosek odrzucić, ale przyjął go. Tym samym pula środków przeznaczonych w budżecie na remonty dróg gminnych wzrosła o tę kwotę. Po sesji zapytaliśmy Damiana W związku z odbieranymi przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. sygnałami mieszkańców o oszustach, podających się za pracowników RPWiK Tychy S.A., informujemy wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwa, iż osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z jego strony, są pracownicy posiadający stosowne upoważnienie. Upoważnienie zawiera zdjęcie pracownika, Mrowca dlaczego był przeciw budżetowi, bo na komisjach oraz sesji nie zabierał głosu. Nie poruszałem tego tematu, bo to nie jest budżet pana Blaskiego, a poprzednika i poprzedniej rady. Burmistrz Blaski prosił żeby go uchwalić, bo nie ma czasu. Choć uważam, że jak na osobę, która przez 8 lat była radnym, można było coś w tym temacie zrobić. Nie poparłem budżetu z wielu powodów to m.in. zbyt wysokie środki na administrację publiczną w tym na straż miejską, a zbyt małe na budowę dróg i chodników. Nie chciałem wywoływać tych tematów do dyskusji, bo było mało czasu. Ale osobiście uważam że to zły budżet i dlatego nie mogłem go poprzeć tłumaczył radny. Budżet 2015, szczegóły Dochody budżetu wyniosą 53,4 mln, a wydatki 56,4 mln. Deficyt zamknie się kwotą 3 mln. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku ma wynieść 10,7 mln, co jest bezpiecznym poziomem, jak zapewniała na sesji skarbnik Iwona Burszka. Po stronie wydatków najwięcej pójdzie na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą 27,7 mln. W tym dziale zaplanowane są dwie inwestycje: budowa boiska przy Zespole Szkół w Orzeszu oraz rozbudowa szkoły w Mościskach o część przedszkolną. Subwencja oświatowa przyznawana przez państwo wyniesie 11,3 mln, co stanowi 41 proc. środków potrzebnych na oświatę. Kolejne działy po stronie wydatków to: administracja publiczna 6,2 mln (w tym urząd miejski 5,3 mln, rada odpowiednie dane służbowe, logotyp firmy oraz podpis Prezesa Zarządu. Pracownicy posiadają odzież oznaczoną znakiem przedsiębiorstwa. Informujemy ponadto, iż wiarygodność osoby podającej się za pracownika RPWiK Tychy S.A. można sprawdzić poprzez kontakt telefoniczny z dyspozytorem przedsiębiorstwa (24 godziny/dobę) lub w lokalnych oddziałach eksploatacji sieci przedsiębiorstwa (do godz ). miejska 160 tys.zł.); pomoc społeczna 5,7 mln (w tym 3,2 mln na zadanie rządowe, zlecone) gospodarka ściekowa 4,2 mln (w tym są dwa zadania: dokończenie budowy kanalizacji etap 12, zad.2 rejon Pasiek i rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową kolektora tłocznego do oczyszczalni w Tychach) lokalny transport zbiorowy (dopłata do komunikacji miejskiej) 2,4 mln drogi gminne i powiatowe 1,5 mln gospodarka mieszkaniowa 1,6 mln kultura 1,4 mln oświetlenie placów i ulic 1,2 mln oczyszczanie ulic i zieleń miejska 465 tys.zł. gospodarka gruntami i nieruchomościami gminnymi 456 tys.zł obsługa zadłużenia 444 tys.zł ochrona zdrowia 350 tys.zł. ochotnicze straże pożarne 386 tys.zł. straż miejska 299 tys.zł kultura fizyczna 289 tys.zł planowanie przestrzenne 127 tys.zł. UWAGA NA OSZUSTÓW! Numery telefonów: Dyspozytor RPWiK Tychy S.A. (32) , Odział Eksploatacji Sieci w Bieruniu (32) , Odział Eksploatacji Sieci w Brzeszczach (32) , Odział Eksploatacji Sieci w Łaziskach Górnych (32) Prosimy o zgłaszanie przypadków nieuprawnionego podawania się za pracowników przedsiębiorstwa. Zarząd RPWiK Tychy S.A. Radni wsparli zakup radiowozów Radni jednogłośnie zgodzili się wesprzeć kwotą zł zakup dwóch radiowozów dla orzeskiego komisariatu policji. Z taką prośbą do Rady zwrócił się komendant KP w Orzeszu Krzysztof Midziałek. Dwa radiowozy będące na stanie orzeskiego komisariatu nadają się już praktycznie na złom, a zakup nowych, decyzją komendanta wojewódzkiego policji, będzie możliwy tylko przy współfinansowaniu przez gminy. Połowa środków będzie pochodziła z budżetu policji a druga z budżetów gmin. Dlatego orzescy mundurowi poprosili o pomoc zarówno Orzesze jak i Ornontowice nasz komisariat obsługuje obie te gminy. Radny Bujok chce wesprzeć remont ogrodzenia i parkingu przy ośrodku zdrowia Obecny na sesji radny powiatowy Andrzej Bujok (w poprzedniej kadencji wiceburmistrz) zadeklarował, że będzie czynił starania w powiecie o przeprowadzenie remontu ogrodzenia wraz z remontem parkingu przy ośrodka zdrowia w centrum miasta. Obiekt ten jest własnością właśnie starostwa w Mikołowie, a na potrzeby lecznictwa dzierżawi go prywatna spółka. - To centrum miasta, a obiekt od zewnątrz wygląda fatalnie dziury na parkingu, i sypiący się płot nie są najlepszą wizytówką miasta mówił radny Bujok. Przyznał, że w budżecie powiatu na ten rok nie ma zaplanowanych środków na remont, jednak jego zdaniem sprawy nie można tak zostawić, stąd deklaracja zajęcia się problemem. Zwrócił się także do radnych by rozważyli obniżenie stawek za handel uliczny w mieście. Obecnie stawki na mieście są o wiele wyższe niż na nowo wybudowanym placu targowym. Zwróciło się z tym do mnie już kilka osób prosząc o zajęcie się sprawą, dlatego przedstawiam to do rozważenia mówił A. Bujok. Zadeklarował także swój udział w sesjach rady miejskiej i dzielenie się informacjami z radnymi zawsze wtedy, gdy w powiecie będą zapadały decyzje ważne dla Orzesza. ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. 2

3 W Orzeszu cena za wodę bez zmian, podwyżki nie będzie To dobra wiadomość dla naszych portfeli po raz pierwszy od wielu lat nie będzie podwyżki ceny wody. W nowym okresie rozliczeniowym: od 12 marca 2015 do 11 marca 2016 roku, stawka za wodę na terenie Orzesza będzie dokładnie taka sama jak przez ostatnie 12 miesięcy. Na sesji w styczniu, na której radni uchwalali cenę wody, burmistrz Mirosław Blaski poinformował, że w grudniu spotkał się z przedstawicielami Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, którzy jak co roku przedstawili proponowaną dla Orzesza stawkę za wodę na kolejny rok. I jak w latach poprzednich cena ta miała wzrosnąć. Tak naprawdę cenę ustala dostarczyciel czyli RPWiK. Jeśli radni się na nią nie godzą, bo na przykład jest za wysoka, mogą co najwyżej odstąpić od podjęcia W czwartek 8 stycznia w Placówce Wsparcia Dziennego PRZYSTAŃ wychowankowie przedstawili jasełka zatytułowane Noc jakich wiele. Obecni na nich byli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele oraz rodzice. Przedstawienie utrzymało wszystkich zebranych w świątecznym uchwały, ale stawka narzucona przez monopolistę i tak wchodzi w życie 70 dni po przedłożeniu jej burmistrzowi. Przeprowadziłem półtoragodzinne negocjacje z przedstawicielami RPWiK które zakończyły się sukcesem, a mianowicie nie będzie podwyżki ceny wody jak pierwotnie proponowano. Cena zostaje na dotychczasowym poziomie mówił burmistrz Mirosław Blaski. A radni zatwierdzili niezmienioną taryfę, która będzie obowiązywała do marca przyszłego roku. /I.W./ Jasełka w Przystani nastroju. Następnie były ciepłe słowa i życzenia noworoczne. Po jasełkach wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dla podopiecznych placówki i wychowawców było to szczególne wydarzenie, które wszystkich integruje oraz wzmacnia pozytywne relacje. /Inf.org./ Dotacja gminy do komunikacji publicznej Na terenie Miasta Orzesze komunikacja publiczna realizowana jest przez następujące linie autobusowe: 29, 69, 294, 310, 605, 636, 655 i Ł. Łącznie w ciągu roku na terenie miasta ww. przewozy pasażerskie są w znacznej części finansowane z budżetu Miasta Orzesze. Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu wystartowała z nową, lepszą stroną internetową. Witryna jest ciekawa, przejrzysta, nowoczesna, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalna. Mamy nadzieję, że bardziej czytelny wygląd oraz zawartość strony ułatwią dotarcie do niezbędnych informacji. Wierzymy, że ulepszony adres www będzie służyć czytelnikom zainteresowanym działalnością kulturalną biblioteki. Nowa strona pozwoli w łatwy sposób odnaleźć wszystkie ciekawostki dotyczące naszej biblioteki. Witryna będzie na bieżąco aktualizowana, więc odwiedzanie naszego portalu umożliwi dotarcie do niezbędnych informacji. Co wię- Planowana dotacja do utrzymania przewozów komunikacji publicznej na bieżący rok wynosi ,40 zł i będzie stanowić ok. 69% kosztów organizacji i wykonywania przewozów pasażerskich. /Wydział Komunalny UM Orzesza/ Orzeska biblioteka rusza z nową stroną WWW i wypożyczalnią on line cej, strona internetowa zapewnia nie tylko swobodne przeglądanie, ale również kontakt z nami. Zachęcamy do wysyłania wszelkich wskazówek oraz propozycji książkowych za pomocą specjalnego okienka wiadomości. Wraz z nową witryną przekazujemy naszym czytelnikom katalog on-line, pozwalający przeszukiwanie zasobów książkowych oraz cyfrowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w dowolnym miejscu, za pomocą jednego adresu www. biblioteka.orzesze.pl. Dzięki temu, bez wychodzenia z domu, można sprawdzić dostępność konkretnej pozycji książkowej lub audiowizualnej w orzeskiej bibliotece. /Inf.MBP/ W MARCU PISZEMY DYKTANDO O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII MIASTA ORZESZE! Serdecznie zapraszamy dorosłych Mieszkańców Orzesza oraz Uczniów orzeskich szkół do udziału w dyktandzie, w wyniku którego już po raz piąty zostanie wyłoniony MISTRZ ORTOGRAFII MIASTA ORZESZE! Założenia dyktanda: Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich dorosłych mieszkańców Orzesza. Każda szkoła drogą elektroniczną przesyła kartę zgłoszeniową załączoną do regulaminu lub telefonicznie podaje nazwiska uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Mieszkańcy Orzesza proszeni są o telefoniczne zgłaszanie chęci udziału w Dyktandzie do 27 lutego 2015 roku. Miejsce dyktanda: Szkoła Podstawowa nr 6, ul lecia 3, Orzesze Zawiść, tel , adres Termin (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych): 6 marca 2015 r. (piątek), godz i Termin (dla dorosłych mieszkańców Orzesza): 7 marca 2015 r. (sobota), godz Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: Urzędu Miasta Orzesze (http://www.orzesze.pl) i Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu- Zawiści (http://www. sp6zawisc.4-net.pl/home.html). ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 3

4 2 1 3 Szarotki 30 lat na scenie 6 4 Ferie zimowe już za nami 5 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy Uczniowie z SP-4. Malowanie rysikiem. Nauka tańca. Młodzież Jaśkowiczan. Zajęcia sportowe w sali FC Niepokorni. Jaśkowiczanie. 4

5 Szarotki 30 lat na scenie 10 stycznia na sali widowiskowej MOK w Jaśkowicach odbył się jubileusz 30-lecia działalności Regionalnego Zespołu Śpiewaczego Szarotki z Mościsk, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Antoniego w Zgoniu, którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Jasek. Jubileuszowe spotkanie w Jaśkowicach prowadziła Renata Sacha kierownik artystyczny zespołu. Na jej ręce oraz Edyty Kawlewskiej akompaniatorki i Stefanii Blaski prezesa Szarotek, goście składali serdeczne gratulacje, komplementując osiągnięcia artystyczne grupy. A te są naprawdę imponujące. Z najważniejszych wymieńmy czołowe lokaty osiągane rokrocznie przez Szarotki w najbardziej prestiżowych konkursach pieśni i obrzędów folklorystycznych w naszym regionie. Do nich należą Wici odbywające się w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, Kalendarz Obrzędowy w Katowicach Szopienicach, Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Bieruniu i Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Eurofolklor. Istotnym osiągnięciem zespołu jest także trzykrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Burmistrz Mirosław Blaski gratulując jubileuszu i artystycz- Ferie zimowe już za nami Zajęcia dla nich przygotowali m.in.: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna z wszystkimi filiami, Szkoła Podstawowa nr 2, stowarzyszenie Piwnica z Woszczyc. Z MOK-iem dzieci m.in. uczyły się tańczyć, budowały roboty zdalnie sterowane, malowały, doskonaliły technikę origami, oglądały projekcje filmów, bawiły się na balu karnawałowym. nych osiągnięć, mówił m.in.: Bardzo dziękuję, że tak pięknie reprezentujecie nasze miasto i kultywujecie nasze śląskie tradycje. To nasza wspólna radość. Dziękuję za pielęgnowanie tradycji oraz pomnażanie bogactw kultury naszego regionu, za wkład w rozwój życia muzycznego Orzesza oraz jego artystyczną promocję. Małgorzata Lorens, dyrektor MOK, składając gratulacje mówiła o wyjątkowym zaangażowaniu członków zespołu w to co robią. Widać, że kochają to co robią, i tak było zawsze w całej 30.letniej historii zespołu. Wasza praca to okazja do usłyszenia ludowych pieśni i obrzędów, które ocalacie od zapomnienia. Za co wam bardzo dziękujemy. Życzenia jubileuszowe wraz z gratulacjami składali również m.in. : Jan Mach przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Marszolik radny powiatowy, Anna Czarnacka w imieniu orzeskiej oświaty, Łucja Hajduk w imieniu orzeskich bibliotek, Witold Żurek prezes chóru Dzwon, Maria Gawlik w imieniu RZŚ Jaśkowiczanie, Tadeusz Wita dyr. Ogniska Muzycznego Do Re Mi, Jan Honysz instruktor zespołu Wyjątkowo bogata była tegoroczna oferta dla dzieci na okres właśnie zakończonych ferii zimowych, które wolny czas spędzały w mieście. Była też ofertowa ferii na sportowo w sali Fight Clubu Niepokorni z Chinską piłką, badmintonem, koszykówką, mini turniejami sportowymi, a prowadził je trener Mariusz Oleś. Biblioteki zaprosiły najmłodszych na zajęcia komputerowe, czytelnicze, gry planszowe, zajęcia plastyczne i wiele innych. Ta bogata oferta mogła zadowolić każdego komu przyszło ferie spędzać w mieście. w latach , Grażyna Matuszczyk radna z Mościsk. Roman Warzecha, prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr ( Szarotki należały do PZCHiO od 1987r, a teraz do ŚZChiO) składając gratulacje powiedział, że piękno tego zespołu to także autentyczne śląskie stroje ludowe w których występuje. Jestem dumny, że w Orzeszu tak pięknie rozwija się ruch muzyczny mówił R. Warzecha. Roman Warzecha razem z Benedyktem Oberdą prezesem mikołowskiego oddziału ŚZChiO wręczyli odznaczenia najbardziej zasłużonym członkom zespołu. Otrzymali je: Brązowe Odznaki ŚZChiO: Janosz Bartosz i Antoni Miguła, Złote Odznaki ŚZChiO: Antoni Blaski, Urszula Rzepka, Wilhelm Kurpas, Józef Rzepka. Złote z Laurem: Halina Twardoch (skarbnik zespołu), Stefania Blaski (prezes zespołu), Stefania Bończyk (sekretarz zespołu). Złotą z Wieńcem Laurowym: Renata Sacha Na wniosek mikołowskiego oddz. ŚZChiO zespół Szarotki odznaczony został Odznaką Honorową stopnia 2 Srebrną. Pomysłodawczynią oraz reżyserem spektaklu rozpisanego na ponad 80 aktorów była Maria Gawlik kierownik artystyczny Jaśkowiczan. W programie zaprezentowali się Jaśkowiczanie i grupa młodzieżowa działająca przy zespole oraz Młodzi Jaśkowiczanie ze Szkoły Podstawowej nr 4. Popisy solowe w tańcu, śpiewie i grze na instrumentach były udziałem: Agnieszki Biel (najmłodszej członkini Jaśkowiczan ), Iwony Chrobok, Emilii Janisz, Franka Spyry, Magdy Smolorz, Martyny Staniczek, W drugiej części spotkania zespół zaprezentował się w przedstawieniu jasełkowym jakże nietypowym, opowiedzianym gwarą, z ciekawymi kostiumami (gratulujemy Stefanii Bończyk stroju harleyowca), pełne śląskiego humoru. Po jasełkach przyszedł czas dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania, które poprowadziła Ksymena Walczak. /I.W./ Warto dodać, że z okazji jubileuszu została wydana książka Śląski kalendarz obrzędowy, której autorem jest Renata Sacha, a opracowaniem zajęła się Edyta Kawlewska akompaniator Szarotek. W książce zawarte są scenariusze inscenizacji obrzędów i zwyczajów regionu pszczyńskiego z repertuaru zespołu. To kolejna już publikacja w dorobku Szarotek. Podpisy zdjęć na str Jasełka Szarotek. 2. To już 30 lat na scenie. 3. Sto lat życzyli zaproszeni goście. 4. W zespole nie brakuje młodych. 5. Odznaczenie dla Renaty Sachy. 6. Przebojowa Stefania Bończyk. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy 18 stycznia w sali widowiskowej w Jaśkowicach oglądaliśmy przedstawienie jasełkowe Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, którego organizatorem był RZŚ Jaśkowiczanie oraz MOK. Wiktorii Wolnik, Krzysztofa Borkowskiego, Bartka Pisarka, Karola Kancelisty, Piotra Masnego, Marcina Biela, i Michała Gawlika. Sala widowiskowa była pełna widzów, a gratulacje z udanego występu na ręce Marii Gawlik składali m.in. burmistrz Mirosław Blaski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, Małgorzata Lorens dyrektor MOK. Kwiatami powitano także nowe władze Jaśkowiczan. Od stycznia tego roku prezesem zespołu jest Dorota Pichura, a zastępczynią Maria Strzałka. /I.W./ 5

6 Rekordowy 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Orzeszu Sztab 23. Finału WOŚP w Orzeszu Zawadzie oficjalnie podsumował swoją działalność. Dzięki wszystkim ludziom dobrego serca zaangażowanym w ideę pomocy najbardziej bezbronnym dzieciom i seniorom udało nam się w tym roku zebrać najwyższą jak dotąd w czternastu zorganizowanych przez nas Finałach, kwotę ,29 zł! Nic nie udałoby się bez Was wolontariuszy, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Gorące podziękowania kierujemy w stronę wszystkich mieszkańców Orzesza, którzy do puszek wolontariuszy wrzucali nie tylko przysłowiową złotówkę! Dziękujemy sponsorom i osobom wspierającym działalność naszego Sztabu! Szczególne podziękowania kierujemy do: Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu Anny Czarnackiej, Burmistrza i radnych Orzesza, Policji i Straży Miejskiej w Orzeszu, Straży Pożarnej w Jaśkowicach. Dziękujemy za życzliwość i prowadzenie rachunku pracownikom Orzesko Knurowskiego Mariusz Oleś Liderem Roku 2014 powiatu mikołowskiego Mariusz Oleś założyciel Fight Clubu Niepokorni w Orzeszu i pierwszej w powiecie szkółki rycerskiej dla dzieci, został zwycięzcą plebiscytu Dziennika Zachodniego Lider Roku 2014 w powiecie mikołowskim. Gratulujemy sukcesu. Plebiscyt DZ ma wyłonić i uhonorować osoby, które poświęcają swój prywatny czas innym, pomagają, ale też mają dobre pomysły, aby miejsce, w którym żyjemy, było lepsze. Na Mariusza Olesia zagłosowało 1035 czytelników DZ, na Jolantę Pietryję Smolorz oddano 500 głosów (II m.), a na Aleksandrę Malczyk 305 (III m.) Przypomnijmy, że w ub. roku laureatem tego tytułu został także orzeszanin Aleksander Tabacki, lekarz weterynarii, założyciel Stowarzyszenia Pro Animali. 6 Banku Spółdzielczego oddziały w Orzeszu i w Ornontowicach. Za pomoc dziękujemy sponsorom: Firmie JANPOL z Jaśkowic, P. L.Cebula z Zawady SKRAW- MET, P. T.Szromek ZRB ze Zgonia, P. M.Stycz z Zazdrości, P. T. Marszolik (MOSiR Łaziska Górne), P.Gorzawski z Gardawic (DAX), P.Szostek (Kwiaciarnia Gardawice), P.Brandys z Gardawic (sklep MAX), P.Syrnickiej Pisarek z Gardawic (apteka LIBRA), P.Kaczanowskiemu (SMUKS Orzesze), P.M.Prościńskiej z Zawady, P.Baryś z Zawady, P.Todys z Zazdrości, P.Honisz z Jaśkowic (Piekarnia), P.Ochojskiemu z Orzesza (firma Przełom Bujakow), P.K. Blacha z Zawady, P.T. Leśnik z Woszczyc, P. K.Moroń z Bełku. Ilona Czardybon koordynator sztabu Hojni darczyńcy. Uroczysta Wigilia W Przedszkolu nr 6 Zdrowe Jagódki w Orzeszu Zawiści tradycyjnie jak co roku 19. XII. 2014r. odbyła się uroczysta Wigilia z udziałem dzieci oraz zaproszonych gości państwa Gabrieli i Wojciecha Gąsior rodziców naszej trzyletniej Hani, którzy uświetnili naszą uroczystość przepięknym kolędowaniem. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci. Dzieci śpiewały z gośćmi cudne kolędy, słuchały nowych aranżacji kolęd w wykonaniu p. Gabrieli, która czarowała je swym cudownym głosem. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych lecz również, co najważniejsze, wzmacniają bliskie i serdeczne relacje. W czasie kolędowania goście przygotowali dla dzieci konkursy, w których nagrodą była płyta nagrana przez p. Gabrielę zatytułowana Dzisiaj niebo jest tu. Licytację gadżetów Orkiestry prowadziła dyr. Ewa Golus. Wylicytowana grafika Marceliny Stycz. Jasełkami podziękowano za wsparcie Orkiestry. Podsumowaniem tematyki świątecznej był styczniowy wyjazd przedszkolaków do Bazyliki w Katowicach Panewnikach, gdzie mogły obejrzeć największa w Europie szopkę ołtarzową zbudowaną wewnątrz świątyni. Dzieci zobaczyły również stajenkę ruchomą i żywą znajdującą się na terenie ogrodów Bazyliki. /Inf.P6/ Występ Gabrieli i Wojciecha Gąsior. Wizyta w Panewnikach.

7 Koncert kolęd w kościele ewangelickim W niedzielę 25 stycznia w kościele ewangelicko augsburskim pw. Św. Ducha w Orzeszu odbył się piękny koncert kolęd wykonany na organach i trąbce. Przy zabytkowych organach orzeskiego kościółka zasiadł Waldemar Krawiec absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, obecnie prowadzi klasę organów w PSM II st. w Zabrzu, jest także wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Na trąbce zagrał Bartłomiej Marek radny z Zawady i zarazem Waldemar Krawiec i Bartłomiej Marek. pomysłodawca koncertu. Chciałbym tym koncertem zapoczątkować w Orzeszu cykl imprez muzycznych z muzyką klasyczną jako wiodącą. Nie mamy co prawda sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia, ale mamy nasze kościoły, w których takie imprezy muzyczne mogłyby się z powodzeniem odbywać tak o swoich zamierzeniach artystycznych mówił radny Marek. Koncert poprowadził ks. proboszcz Henryk Reske. W programie znalazły się współczesne aranżacje kolęd, a wśród autorów m.in.: Tomasz Kalisz, Domenico Zipoli, Pietro Yon, Marian Sawa czy Alexandre Guilmant. Na koncercie gościli m.in.: burmistrz Mirosław Blaski z żoną Joanną, przew. Rady Miejskiej Jan Mach i zastępca Eugeniusz Szala oraz radny Janusz Zgoł przew. Komisji kultury. /I.W./ Rodzinne kolędowanie w Zgoniu Schola. 6 stycznia w kościele parafialnym św. Antoniego w Zgoniu odbył się tradycyjny już koncert kolęd, w którym wystąpili: dzieci z parafii, muzykujące rodziny i schola. W przerwach pomiędzy występami kolędy śpiewali wszyscy parafianie przy akompaniamencie kościelnego organisty. Koncert prowadziła Joanna Bortlik opiekunka scholi. Na zakończenie koncertu podziękowania na ręce pani Joanny i organizatorów złożyli sołtys Eugenia Krzyż i ks. proboszcz Krzysztof Jasek. Z kolei J. Bortlik książkowymi upominkami podziękowała kilku osobom za dotychczasową współpracę, dzięki której miejscowa schola może prężnie działać, a byli to: Ewelina Stawowska, Martyna Mitręga i Jacek Kret oraz za pomoc w obsłudze parafialnej strony internetowej: Łukaszowi Radzikowskiemu za robienie zdjęć i Pawłowi Machulcowi za nagrywanie filmów. W koncercie kolęd wystąpili: Rodzina Nycz: Anna Nycz, Barbara i Wiktoria Bonczek, Amelka i Marcel Nycz, Halina, Oliwka, Patrycja Nycz, Natalia Nycz. Rodzina Kłakus i Mzyk: Maciej, Ola i Dominika Kłakus, Hania i Witek Mzyk. Ponadto: Kinga Sielicka, Julka Machulec, Ala Urbanek, Julka Burzyńska i Natalia Stabik. /I.W./ Wśród słuchaczy burmistrz M. Blaski z żoną Joanną i Jan Mach. Kilka słów o miłości nowa płyta duetu Baba z Chopym Na rynku ukazała się nowa płyta duetu Baba z Chopym. Jej tytuł Kilka słów o miłości mówi wszystko o zawartości krążka. To 11 piosenek, takich do przytulania się i do kolacji przy świecach. Żeby sobie popatrzeć w oczy i wyznać swoje uczucia drugiej osobie mówi Chop czyli Stanisław Szindler z Orzesza, autor słów i muzyki do utworów nagranych na płycie. Co ważne, a nietypowe dla tego duetu, to cały repertuar wykonany jest w języku literackim, a nie gwarowym, do czego Baba z Chopym nas przyzwyczaili. W naszej śląskiej gwarze, trochę twardej, brakuje słów którymi można oddać nastrój miłości i czułości, tych wszystkich subtelności którymi opisuje się uczucia. Dlatego śpiewamy po polsku wyjaśnia pan Stanisław. Rodziny Kłakus i Mzyk. A Joanna Grzesiok dodaje, że tą płytą Stanik pokazuje, że ma znacznie szersze horyzonty artystyczne, wykraczające poza śląskie rytmy i gwarę. Kilka słów o miłości to czwarty krążek w dorobku duetu, i zawiera niemal same nowości. Poza dwoma piosenkami wykonywanymi okazjonalnie na różnych imprezach, pozostałe są premierowe. Teledysk z tytułowym utworem można oglądać na YouTube od 9 lutego. Grana będzie także w Radiu Piekary, Telewizji TVS oraz TVT. Kto chciałby nabyć nową płytę zespołu może kontaktować się bezpośrednio ze Stanisławem Szindlerem, tel (odbiór na terenie Orzesza) lub z firmą dystrybucyjną (wysyłka), tel /I.W./ Okładka płyty. 7

8 Spotkanie mieszkańców Zawady Z inicjatywy radnego Bartłomieja Marka w czwartek 29 stycznia odbyło się spotkanie mieszkańców Zawady, na którym radny poinformował o tym co już udało mu się zrobić dla swojej dzielnicy i zamierzeniach na przyszłość. O początkach urzędowania i dalszych planach mówił także zaproszony na spotkanie burmistrz Mirosław Blaski. Spotkanie zakończył występ kabaretowy Mariana Makuli artysty estradowego i animatora śląskiej kultury. Na zebraniu gościli także Jan Mach przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępca Eugeniusz Szala. Wystartowałem na radnego trochę jako zniecierpliwiony mieszkaniec. Chciałem się przekonać czy naprawdę nie można nic zrobić. Okazuje się, że można. Kosztuje to tylko trochę wysiłku. Chciałem też podziękować burmistrzowi że udziela mi zielonego światła i stawia kropkę nad i tam gdzie próbuję coś zrobić mówił radny na zebraniu. Po wysłuchaniu relacji radnego z tego czym już się zajmuje mimo krótkiego okresu urzędowania (radnym jest od 1 grudnia gdy złożył ślubowanie), trzeba przyznać, że wystartował z kopyta. Spotyka się z wszystkimi możliwymi decydentami od których zależy rozwiązanie kluczowych problemów z jakimi zmagają się mieszkańcy Zawady. Jednym z pierwszych był dyrektor Edward Przybysz z Zarządu Dróg Powiatowych, u którego monituje w sprawie fatalnego stanu dróg powiatowych, zwłaszcza Radny Bartłomiej Marek. ul. Szkolnej. To także burmistrz Mirosław Blaski którego systematycznie informuje o tym co trzeba zrobić w dzielnicy. Mirosław Blaski założył nawet specjalną teczkę w której gromadzi wszystkie wnioski radnego. Jest po rozmowach również z komendant Straży Miejskiej u której interweniował w sprawie psów biegających samopas po Zawadzie boją się ich dzieci idące do szkoły. Radny nie zamierza rozpoczynać urzędowania od karania właścicieli czworonogów, bardziej zależy 8 mu na przeprowadzeniu akcji uświadamiającej posiadaczy psów, że zwierzę nie może biegać bez nadzoru poza posesją, a obejście powinno być zabezpieczone przed samowolnym jej opuszczaniem przez psa. Przy okazji radny wytłumaczył też mieszkańcom, że to nie z jego inicjatywy doszło do spisania przez strażników miejskich rodziców, którzy przywożąc dzieci do przedszkola parkują auta w zatoce autobusowej w której zatrzymuje się gimbus. Jak mówił radny, komendant straży Barbara Petniakowska wyjaśniła mu, że strażnicy przejeżdżając ulicą Szkolną i widząc naruszanie przepisów drogowych nie mogli nie podjąć interwencji. Ale ma to też dobry skutek, bo z inicjatywy radnego przyspieszyło to prace nad uregulowaniem kwestii parkowania przy przedszkolu. W najbliższym czasie zostanie zdjęty znak informujący o przystanku w tym miejscu, a zastąpi go znak zakazu postoju, który umożliwi kierowcom zatrzymanie auta w zatoce na krótki czas odprowadzenia dziecka do przedszkola. Z takiej możliwości nie będzie można skorzystać tylko wtedy, gdy w zatoce będzie parkował gimbus, ale to zostanie opisane przy znaku. Zamierzenia radnego: zrobienia z Zawady sołectwa by móc pozyskiwać fundusz sołecki, a przy okazji powołanie 15. osobowej rady sołeckiej z przedstawicieli wszystkich część Zawady także Rybówki i Urbasówki. Radny już się tym zajmuje, poinformował, że wie, że jest możliwość utworzenia sołectwa. Aby to kontynuować będzie prosił mieszkańców o podpisanie listu intencyjnego. monitowanie stanu dróg powiatowych i gminnych i doświetlenie niektórych ulic stały kontakt w tej sprawie z zarządcami dróg rozwiązywanie problemów melioracyjnych to jeden z największych problemów Zawady. Jak ocenił radny ok. 80 procent domostw jest systematycznie podtapianych przez wody grun- Występ Mariana Makuli. towe i opadowe i tym się należy pilnie zająć radny będzie chciał by gmina wykupiła łąkę przy przedszkolu, gdzie będzie można utworzyć centrum rekreacyjne dla mieszkańców m.in. z placem zabaw dla dzieci promowanie wśród mieszkańców zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków w sytuacji, gdy nie ma widoków by w najbliższych latach budowano kanalizację w Zawadzie. Radny służy wiedzą i kontaktami jak to robić za możliwie małe pieniądze powołanie w Zawadzie stowarzyszenia, które m.in. przejmie opiekę nad boiskiem żeby nie stracić tego miejsca i by mogło służyć integracji mieszkańców, np. pod organizację festynów zajmowanie się wszystkimi innymi sprawami zgłaszanymi Niemiecki dla dzieci już w marcu Zapisy na kursy języka niemieckiego przy DFK Orzesze. Podział na grupę początkującą i zaawansowaną, termin rozpoczęcia przez mieszkańców na zebraniu mówiono m.in. o kradzieżach na cmentarzu, stawie przy którym roi się od szczurów, braku połączenia autobusowego Zawady z centrum Orzesza. /I.W./ Radny bardzo liczy na kontakt z mieszkańcami i serdecznie zaprasza wszystkich do współpracy. Prosi, by zgłaszać mu wszelkie problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Zawady także Rybówki i Urbasówki. Obiecuje, że w miarę możliwości będzie tym wszystkim chciał się zająć i pomóc w ich rozwiązywaniu. Radny Bartłomiej Marek jako kontakt do siebie podał swój numer telefonu, pod który można dzwonić we wszelkich sprawach dotyczących Zawady: Samstagskurs -Sobotnia Szkółka dla dzieci przy DFK Orzesze druga, NOWA, wiosenna edycja. Start już w marcu! Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-11 lat. Zajęcia odbywać się będą w siedzibach DFK w sobotnie przedpołudnia. Kreatywne majsterkowanie, zabawy, śpiew i komunikowanie się w języku niemieckim to główne założenia projektu. Spotkania trwają 3 godziny, obejmują 10 sobót. Możliwość utworzenia 2 grup osobowych: w wieku 6-8 lat oraz Zapisy DFK Orzesze tel Kursy języka niemieckiego zajęć juz w lutym. Koszt 1 lekcji ok. 10 zł. Zgłoszenia DFK tel lub

9 Samstagskurs pierwsza edycja zakończona Co roku odbywają się dwie edycje kursu nauki języka niemieckiego dla dzieci wiosenna i jesienna. Podczas dziesięciu wybranych sobót każdej edycji dzieci spotykają się ze swoim nauczycielem w miejscu wskazanym przez DFK na zajęciach obejmujących rysowanie i majsterkowanie, wiersze i piosenki, tańce i przedstawienia teatralne oraz wiele innych atrakcji. Kursy odbywają się w sobotnie Zabawa taneczna i Ślązak Roku 27 stycznia emeryci z koła w Orzeszu bawili się w Amaro na zabawie karnawałowej. Imprezę otworzył przewodniczący koła Jerzy Ucka, a do tańca przygrywał pan Sławek z Mikołowa. Atrakcją spotkania był występ Jana Szczęsnego przedpołudnia i obejmują każdorazowo 3 jednostki lekcyjne po 45 minut i przerwę. W grudniu zakończyła się pierwsza edycja tego kursu w Orzeszu, a kolejna juz w marcu. Chętnych i atrakcji nie brakowało. Z tej formy nauki języka skorzystać mogą dzieci w wieku 6-11 lat, niekoniecznie związane z mniejszością niemiecką. /Inf.org./ z Jaśkowic, zdobywcy prestiżowego tytułu Ślązaka Roku Pan Janek zaprezentował swój monolog wygłoszony podczas konkursu Po naszymu czyli po śląsku, którym zapewnił sobie wygraną i zaszczytny tytuł. /I.W./ Kościół w Jaśkowicach już poświęcony W sobotę 17 stycznia katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło poświęcił odbudowany po pożarze kościół w Jaśkowicach wraz z nowym ołtarzem. Bp Szkudło przyjechał w zastępstwie metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca, który uczestniczył w podpisywaniu porozumienia górników ze stroną rządową dotyczącego przyszłości Kompanii Węglowej. Świątynia jest szczególnym miejscem doświadczania Bożej obecności mówił biskup. Przypomniał, że dom z cegieł wyrósł z wiary pokoleń, które były przed nami, a dzięki niemu możemy budować żywy Kościół. Trudna rzeczywistość potrafi scalić każdą wspólnotę, pożar tej świątyni scalił nie tylko was jako parafian, lecz całą naszą archidiecezję przypomniał, i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy jaśkowickiej świątyni. Dziękujemy tym, którzy żyją nie tylko własnymi sprawami, ale ważne są dla nich sprawy wspólnoty powiedział. W wyniku pożaru który wybuchł 14 stycznia 2013 r. spłonął cały dach i poddasze kościoła, a woda używana w akcji gaśniczej zniszczyła dużą część wyposażenia świątyni. Jaśkowiccy parafianie i proboszcz ks. Ambroży Siemianowski początkowo zdruzgotani skutkami niszczycielskiego żywiołu szybko się otrząsnęli i niemal natychmiast rozpoczęli odbudowę zniszczonego obiektu. Parafia otrzymywała wsparcie duchowe i materialne niemal z całej Polski. W archidiecezji katowickiej przeprowadzono kolektę na rzecz parafii, która przyniosła ponad 800 tys. zł. Koszt trwającego dwa lata remontu kościoła przekroczył milion zł. Wraz z poświęceniem kościoła, biskup M. Szkudło poświęcił także odnowiony ołtarz główny. Ma on żywszą kolorystykę niż poprzedni, w którym dominowały kolory niebieski, kremowy i szary. /I.W./ Zdj. Maria Wacławek 9

10 Rozwinęły skrzydła Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego ProMoc w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych od czerwca do grudnia 2014r. realizowało projekt Rozwiń skrzydła. Projekt współfinansowany był ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Skierowany był on dla osób, które ukończyły grupy psychoedukacyjne dla osób współuzależnionych (ze względu na doznawanie przemocy lub problem uzależnienia członka rodziny) i poradziły sobie z powyższymi problemami. W ramach projektu osoby te miały możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, osiągnięciami, sposobami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Grupa kobiet "absolwentek" grup psychoedukacyjnych przy pomocy psychologów stworzyła sztukę teatralną dotyczącą wychodzenia z przemocy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Drugą grupą odbiorców projektu stanowiły osoby, które rozpoczynały drogę wychodzenia ze Sprawozdanie z II Powiatowego Konkursu Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych Noc Cudu Konkurs odbył się 14 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Jaśkowicach. Został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu oraz miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, który udostępnił salę na eliminacje. W konkursie uczestniczyło 7 zespołów z terenu powiatu mikołowskiego. Jury w składzie: Iwona Wożniak (reżyser), Wioletta Jendrysko (katechetka w gimnazjum w Łaziskach Górnych), Joanna Wieczorek (polonistka w szkole podstawowej w Orzeszu Jaśkowicach) i Grzegorz Kaczmarczyk (nauczyciel muzyki i plastyki w szkole podstawowej w Orzeszu) przyznało następujące nagrody: * Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych BAJKA O BOŻYM NARO- DZENIU opiekun Aleksandra Tyrna Polok Złoty dyplom * SP 4 Orzesze Jaśkowice NIEZWYKŁE WYDARZENIE opiekun Alicja Bogdanowicz Złoty dyplom * SP 5 Orzesze Zazdrość JASEŁKA INACZEJ ZBIÓR 10 współuzależnienia. Dla tych kobiet zorganizowano cykl 16 spotkań warsztatowych W poszukiwaniu swojej wewnętrznej siły". Warsztaty te miały na celu przybliżenie i zrozumienie mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie oraz poznanie i wzmacnianie konstruktywnych sposobów wychodzenia z przemocy, zwiększenie poczucia pewności siebie, budowanie wiary w swój potencjał i rozwijanie postawy asertywnej. Na ostatnim spotkaniu wszystkie uczestniczki projektu stworzyły list adresowany do innych osób współuzależnionych. List ten ma zachęcić inne osoby do tego, aby ujawniły swój problem, skorzystały z dostępnych możliwości pomocy sobie, podjęły walkę o swoją WIERSZY I PIOSENEK opiekun Bożena Smołka Srebrny dyplom * ZSP w gminie Ornontowice JASEŁKA PO ŚLĄSKU opiekunki Maria Gabor, s. Ewa Skorupa, Katarzyna Szendzielorz Brązowy dyplom * Placówka wsparcia dziennego Przystań w Orzeszu NOC JAKICH WIELE opiekun Marzena Morawska Geisler wyróżnienie * Dyplomy za udział otrzymali: SP 10 Orzesze Woszczyce PÓJDŻMY WSZYSCY DO STAJENKI opiekunki Mirosława Bojdoł, Celina Cebula oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich MAŁY KSIĄŻE W PO- SZUKIWNIU MIŁOŚCI opiekun s. Aldona Beata Kasperek. Finał konkursu, podczas którego wystąpił jeden z dwóch zespołów uhonorowanych Złotym Dyplomem: Zielone Półnutki i kl. III z SP 2 w Łaziskach Górnych, odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu w piątek 30 stycznia. Otworzył go Jarosław Świerkot, a prowadził Grzegorz Kaczmarczyk. /Inf.org./ godność i bezpieczeństwo. /Inf. Pro Moc/ Moi Drodzy! My absolwentki Projektu Rozwiń skrzydła chciałybyśmy zwrócić Waszą uwagę na fakt, że w powiecie mikołowskim działają miejsca pomocy osobom w kryzysie. Kiedy byłyśmy u kresu wytrzymałości psychicznej, fizycznej, emocjonalnej ze względu na doznawaną przemoc w rodzinie, nie mając jej świadomości, czułyśmy się źle, byłyśmy zagubione, bez sensu życia, a nawet bezwartościowe, wtedy trafiłyśmy do wspomnianych ośrodków. Tam otrzymałyśmy różne formy pomocy, od psychologicznej, terapeutycznej po prawną. Treningi dla twardzieli To propozycja dla żądnych adrenaliny i przeżycia prawdziwej przygody. Techniki władania mieczem, walki rycerskie 1 vs 1, 5 vs 5 i pełnokontaktowe walki zwane bohurtami oraz treningi kondycyjne to nowa oferta z której można skorzystać na sali ćwiczeń FC Niepokorni z Orzesza, ul. Rynek 22, tel Uczestniczyłyśmy w zajęciach indywidualnych i grupowych. Każde zajęcia dostarczały nam nowych informacji o własnym problemie, uświadamiały nam, jakie są formy przemocy, jak je dostrzec, jak reagować na nie i jak wychodzić z tej przemocy Ponadto uczestniczyłyśmy w zajęciach rozwijających nowe umiejętności asertywne, a także kształtujące nasze osobowości. Uczyłyśmy się zrywać więź ze stereotypami, budować na nowo siebie, odkrywać i wzmacniać swoje poczucie wartości, godności. Nasze zmiany wpłynęły i wpływają na nasze otoczenie, naszych bliskich, naszą postawę w pracy i w życiu codziennym. Jeśli czujesz, że jest Ci źle, towarzyszy Ci strach, bezradność, obawa, osamotnienie miej odwagę, zdobądź się na pomoc sobie. Przyjdź, zadzwoń, umów się na spotkanie z fachowcem. Idź w nasze ślady i pomóż sobie rozwinąć skrzydła. Powodzenia! Trzymamy kciuki! Absolwentki Projektu Rozwiń skrzydła Trenerami są prawdziwi mistrzowie tego sportu członkowie polskiej reprezentacji narodowej w walkach rycerskich. Na plakacie znajome Wam twarze, od lewej Damian Łakomski, Mariusz Oleś i Maciej Ryszkiewicz. Oferta skierowana jest dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia w soboty, w godz

11 Kolęda jakiej jeszcze nie było Co łączy zawody sportowe, ognisko, góralską kapelę, grochówkę i wizytę zagranicznych gości? Łączy je jedno słowo: kolęda. Kolęda nietypowa, która zgromadziła setki osób. Sportowo, muzycznie, kulinarnie. Różnie. Najważniejsze jednak, że RAZEM. 18 stycznia w Orzeszu Woszczycach odbyło się "Kolędowanie pod chmurką", które zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica". Impreza została połączona z zawodami pn. "Bieg z Kolędą", zorganizowanymi przez Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych (zawody zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+). Impreza po raz pierwszy odbyła się w 2012 roku, jako "Kuchnia myśliwska w plenerze", Kolędowanie z góralską kapelą W tym roku dla kolędników zgromadzonych przy ognisku na terenie ogrodu woszczyckiego probostwa, "Piwnica" wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowała swojską grochówkę oraz gorące napoje, można też było upiec kiełbaski na pierwszym w tym Kolędowanie pod chmurką. 11 stycznia w kościele pw. NNMP w Orzeszu odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru Dzwon, któremu towarzyszył akompaniament skrzypcowy w wykonaniu Krzysztofa Misiurka. Partie solowe roku ognisku. Imprezie tradycyjnie już towarzyszyła góralska kapela z Brennej, ubrana w stroje regionalne. Tak jak poprzednio, grali oni na oryginalnych, góralskich instrumentach (m.in. na dudach). Ponadto dla dzieci uczestniczących w spotkaniu przygotowano ciekawe animacje w podziemiach probostwa, poprowadzone przez wolonatriuszki Anię Baron i Grażynę Barańską. Kolędowanie bez granic Na tegoroczne "Kolędownie pod chmurką" i "Bieg z kolędą" przybyło ok. 400 mieszkańców Woszczyc i ościennych miejscowości. Imprezę dwukrotnie odwiedził burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępczynią Sylwią Krawczyk. Na początku wręczył puchary zwycięzcom "Biegu z Kolędą", a następnie przybył na zakończenie kolędowania, aby zobaczyć siedzibę "Piwnicy". Dzwon kolędowo wykonały: Katarzyna Bielas, Dominika Francik i dyrygentka Natalia Łukaszewicz. Akompaniament zapewniła druga dyrygentka zespołu, Martyna Rim, a koncert poprowadził prezes Dzwonu Witold Żurek. Bieg z kolędą. Na imprezę została zaproszona również młodzież z Malty, Turcji i Włoch, która przedstawiła zebranym tradycje świąteczne ze swoich krajów. Bieg z kolędą Uczestnicy zawodów mieli do pokonania 5 km. Najlepszym zawodnikiem (w kategorii mężczyzn) okazał się Paweł Kosek. Drugim na mecie był Mateusz Wolnik. Natomiast trzecie miejsce wywalczył Kamil Bednorz. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Katarzyna Laskowska. Drugie miejsce na podium zdobyła Alicja Lampa, a trzecie miejsce przypadło Ewie Kałus. W kategorii organizacji pozarządowych (NGO), pierwsze miejsce wywalczył Wojciech Korzusznik, drugie Marcin Oleksiuk, a trzecie Jarosław Ptaszek, który jednocześnie wspierał przygotowanie i organizację imprezy jako Po koncercie w Miejskim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in.: burmistrz Mirosław Blaski, jego zastępca Sylwia Krawczyk, wolontariusz "Piwnicy". W biegu licznie uczestniczyli również najmłodsi. Zwycięscy zawodów zdobyli puchary ufundowane przez burmistrza Orzesza, a wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale. Mirosław Blaski wsparł również finansowo organizację "Kolędowania pod Chmurką". Nagrodą specjalną dla najlepszych zawodników "Biegu z kolędą" był ufundowany przez Hotel Modus z Łazisk Gornych, weekendowy pobyt (w powyższym hotelu) wraz z kolacją. Organizacji imprezy przyświecał jeden cel: integracja mieszkańców Orzesza, ten cel można osiągnąć dzięki wspólnemu spędzaniu czasu w miłej atmosferze, której nigdy w "Piwnicy" nie brakuje. Jest to możliwe dzięki zgranemu zespołowi wolontariuszy Stowarzyszenia oraz wielu ludziom dobrej woli, na których zawsze można liczyć i którym jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc podsumowuje Dominika Siwek, prezes "Piwnicy". Sonia i Żaneta Błażyca, Stowarzyszenie "Piwnica" Zdj: Katarzyna Buchta przewodniczący RM Jan Mach, prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Roman Warzecha z żoną Urszulą, dyrektor MOK Małgorzata Lorens, szef Komisji kultury radny Janusz Zgoł, ks. prałat Stanisław Puchała oraz członkowie wspierający, przedstawiciele zaprzyjaźnionych orkiestr, szkół i placówek oświatowych. Członkinie wspierające. Chórzyści na opłatku. Dyrygentki, M. Lorens i prezes Żurek. 11

12 Spotkanie młodych w kościele pw. NNMP w Orzeszu W strugach deszczu i porywającym wichrze w godzinach wieczornych 9 stycznia na rynku odbyło się powitanie symboli Światowych Dni Młodzieży. Następnie do kościoła pw. NNMP wyruszyła uroczysta procesja, w której wzięli udział kapłani z dekanatu orzeskiego, strażacy, harcerze, burmistrz, młodzież oraz dorośli z całej gminy. Przed 20. rozpoczęło się nabożeństwo przygotowujące do Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w przyszłym roku w Krakowie. 22 kwietnia 1984 roku przekazując młodzieży Krzyż Roku Świętego, Jan Paweł II powiedział: Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. Słowa te zostały następnie umieszczone na peregrynującym po całym świecie krzyżu, nazywanym również Krzyżem Młodych. Od 2003 wraz z Krzyżem Młodych wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani Opiekunka Ludu Rzymskiego. /UM/ Fot. Julia Szymańczyk Jasne, że klar! Deutsch Wagen Tour w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie 16 stycznia Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie odwiedził długo wyczekiwany kolorowy samochód, oznakowany logo projektu Deutsch Wagen Tour, realizowanego przez Instytut Goethego oraz szereg organizacji takich jak m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) czy Polsko -Niemiecką Izbę Przemysłowo- Handlową. Program ten cieszy się w Polsce ogromną popularnością, zaś potwierdzeniem sukcesu jest prestiżowy certyfikat European Language Label, przyznany w 2010 roku. Projekt Deutsch Wagen Tour polega na promowaniu języka niemieckiego poprzez niekonwencjonalne metody, gry i animacje językowe. Lektorzy 12 Instytutu Goethego docierają do najdalszych zakątków Polski, by zwiększyć motywację uczniów do nauki języka niemieckiego, zaś nauczycieli zainspirować nowymi metodami nauczania. Nasze Gimnazjum już od 5 lat uczestniczy w różnorodnych programach i konkursach Instytutu, m.in. w animacjach z native speakerami w placówce w Krakowie oraz w międzynarodowym projekcie Das Bild der Anderen, polegającym na wymianie mailowej w języku niemieckim z uczniami zagranicznych szkół partnerskich. W Gimnazjum nr 2 dzień z Deutsch Wagen Tour rozpoczął się od Szkolnego Konkursu o Stolicach Krajów Niemieckojęzycznych o charakterze drużynowym oraz konkursu plastycznego pt. Was ist typisch deutsch?. Kolejnym punktem programu były warsztaty prowadzone przez lektorkę Instytutu Goethego w Krakowie panią Beatę Hadasz, w których OG³O SZE NIA DROB NE udział wzięło w sumie 60 uczniów. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego, ułożyć puzzle i domino kulturoznawcze, utrwalić kierunki, nazwy miesięcy oraz słownictwo związane z tematyką zimową (choć pogoda tego dnia była iście wiosenna). Hitem okazała się jednak potężna, kolorowa chusta animacyjna gimnazjaliści chętnie wzięli udział w ćwiczeniu wprowadzającym słownictwo o tematyce sportowej i choć piłka nożna nie cieszy się u dziewcząt dużą popularnością, to tym razem wszyscy świetnie się bawili. Cały program zakończyło rozdanie nagród dla zwycięskich drużyn klasowych, muffinkowy poczęstunek oraz wzruszający występ uczennicy klasy pierwszej Julii Sikory, która zaśpiewała piosenkę Cassandry Steen Tanz. Tego dnia nikt nie wyszedł z pustymi rękami, pani Beata przekazała uczniom mnóstwo upominków i uśmiechu a nauczycielom wiele pomocy dydaktycznych, cennych inspiracji, ciepłych słów oraz energii do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli to kiedyś powtórzyć. /Monika Musioł-Skrzypiec/ Sprzedam działkę budowlaną w Orzeszu Jaśkowicach o powierzchni 2500 m kw. Piękna lokalizacja pod lasem. Cena 100 zł/m kw (możliwość negocjacji). Kontakt:

13 13

14 Kronika policyjna Policjanci z KP w Orzeszu ujęli sprawcę kradzieży trzech silników do kosiarek oraz piły tarczowej z posesji przy ul. Powstańców. Do kradzieży doszło w grudniu ub. roku. 11 stycznia mieszkaniec Orzesza zdemolował forda zaparkowanego przy ul. Mikołowskiej w Zawiści. Sprawca, który jest dobrze znany stróżom prawa, wybił w aucie przednią szybę, zerwał lusterko zewnętrzne i poobijał karoserię. Straty wyniosły 3 tys. zł na szkodę właściciela auta, mieszkańca Gliwic. 15 stycznia skradziono izolatory ze szlaku kolejowego Łaziska Średnie Jaśkowice. Straty wynoszą 2,8 tys. zł na szkodę PKP PLK w Tarnowskich Górach. Remont komisariatu policji w Orzeszu Widać już pierwsze efekty termomodernizacji budynku komisariatu policji w Orzeszu. Oko przykuwa nowa elewacja, a stare, nieszczelne okna zastąpiły plastikowe. Na elewacji pojawiło się także podświetlane logo Policji. Do budynku wchodzimy już po nowych, betonowych schodach, które zastąpiły metalowe, ażurowe stopnice. Na petentów czekają również wymienione drzwi wejściowe do budynku. To zmiany na zewnątrz, a w środku trwa kładzenie gładzi na ścianach i malowanie pomieszczeń. Wymieniono także instalację centralnego ogrzewania, a piec grzewczy węglowy zastąpiono gazowym. Remont rozpoczął się pod koniec listopada ub. roku, i jak mówi Dariusz Widuch zastępca komendanta KP w Orzeszu, prace prowadzone są w ramach programu Standaryzacji Komend i Komisariatów, by w przyszłości wszystkie te obiekty miały identyczną kolorystykę elewacji i jednakowe oznakowanie logiem Policji. Orzeskiej policji gratulujemy tego długo oczekiwanego remontu i jednocześnie życzymy, by resort był równie hojny jeśli chodzi o wyposażenie biur orzeskich mundurowych, które pozostawia jeszcze wiele do życzenia. /I.W./ stycznia włamano się do budynku mieszkalnego przy ul. Długosza w Woszczycach. Sprawcy dostali się do środka przez odwiert w oknie, i zrabowali z domu gotówkę i biżuterię. 26 stycznia w nocy złodzieje okradli kiosk Ruchu przy ul. Mikołowskiej w Zawiści. Po zerwaniu zewnętrznej rolety dostali się do środka i ukradli papierosy różnych marek oraz gotówkę. Straty wynoszą ok. 6 tys. zł. 2 lutego w nocy złodzieje ukradli renault lagunę, które było zaparkowane na osiedlu przy ul. Kwiatowej. Auto warte było ok. 30 tys.zł. Maria Leks trzecia w Akademickich Mistrzostwach Polski w Szachach Maria Leks z Orzesza grała w dniach 10 i 11 stycznia w szachowych Akademickich Mistrzostwach Polski w Zabrzu. Rozegrała 9 rund w czasie 15 minut na rundę. Ostatecznie zajęła III miejsce dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i 9 miejsce indywidualnie wśród 69 studentek startujących w mistrzostwach. Gratulujemy tego bardzo dobrego wyniku, który cieszy tym bardziej, że w ostatnim czasie świeżo upieczona studentka nie ma zbyt wiele czasu na trening. /I.W./

15 Prawnik radzi Ile kosztuje rozwód? Głowna opłata sądowa w sprawie o rozwód czy separację wynosi 600 zł. Jest to opłata stała. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli strony rozwiodą się bez orzekania o winie lub wniosą zgodnie o orzeczenie separacji bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd zwraca połowę opłaty sądowej, a pozostałe 300 zł dzieli między stronami. Kolejnym kosztem jest opłacenie pełnomocnika. W sprawach rozwodowych nie ma przymusu adwokackiego, więc jest to indywidualna decyzja każdej ze stron. Warto skonsultować się z prawnikiem i sprawdzić co może zaoferować w konkretnej sprawie. Trzeba się również liczyć z tym, że jeżeli w trakcie postępowania sąd skieruje strony na badanie psychologiczne, przyzna kuratora, czy też zleci wywiad środowiskowy, to wiąże się to z dodatkowymi kosztami (sąd orzeka o kosztach w orzeczeniu kończącym sprawę, a czasem jeszcze w trakcie sprawy pobiera zaliczki na koszty). Dodatkową kwestią są koszty roszczeń zgłaszanych w trakcie sprawy wniosek o zabezpieczenie, żądanie podziału majątku, czy też roszczenie alimentacyjne na małżonka. Osobiście uważam, że przed wniesieniem sprawy rozwodowej Potrzebujesz porady prawnej? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy za rozsądną cenę. Zadzwoń! Doradztwo prawne Noc naukowców w Zespole Szkół w Orzeszu Lekcja w pracowni chemicznej. 23 stycznia w nocy, w godz. 20 7, Zespół Szkół w Orzeszu tętnił życiem za sprawą odbywającej się tam Nocy naukowców pod nazwą Życie kołem się toczy. I tytułowe koło było bohaterem tej edycji nocnego spotkania. Rozpoczęło się od krótkiego wykładu Joanny Tkacz poświęconego badaniom naukowym i międzynarodowym sukcesom odnoszonym przez młodych polskich naukowców w dziedzinach medycyny, informatyki i konkursach debat. A uczennice Anna Buchalik, Katarzyna Ceglińska i Małgorzata Bartniczek zaprezentowały etiudę, w której metaforycznie przedstawiły symbol koła zarówno jako towarzysza codziennych czynności jak i dziejów historii toczących się koliście. W szkole utworzono cztery pracownie, w których nauczyciele przeprowadzali warsztaty, a razem z uczniami doświadczenia naukowe. A wszystko tematycznie związane z kołem i liczbą π. Liczbie π poświęcono też specjalny konkurs który polegał na zapamiętaniu jak największej cyfry z rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. Po północy odbyły się pokazy filmów: Pięknego umysłu i Buntownika z wyboru. Pomysłodawczyniami Nocy naukowców były nauczycielki przedmiotów matematyczno przyrodniczych: Joanna Tkacz i Anna Radzik. Pomocą w prowadzeniu warsztatów i opieką merytoryczną nad uczniami służyli im nauczyciele: Regina Bujar, Agnieszka Król, Katarzyna Mach Gorzawska, Celina Moroń, Mariusz Pastuszka, Bożena Tkacz Harazin i Ilona Markiton. Do tej grupy przynależał także absolwent tej szkoły Patryk Bończyk pasjonat astronomii, któremu powierzono poprowadzenie warsztatów z tego przedmiotu. /I.W./ 31 stycznia w nocy Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu przemieniła się w zamek Hogwart, w którym mieści się Szkoła Magii i Czarodziejstwa kształcąca przyszłych czarodziejów. Odbyła się tu Nocka z Harrym Potterem, której pomysłodawczynią jest Monika Świerczek Fic, szkolna psycholożka. Do udziału w Nocce zakwalifikowało się 24 uczniów klas I-VI, którzy pomyślnie zaliczyli test ze do sądu warto skonsultować się z prawnikiem sprawdzić jak wygląda mediacja (w celu polubownego ustalenia wszelkich kwestii rozwodowych np. opieka nad dziećmi, podział majątku itp.), zapytać o przysługujące nam prawa, rozwiać ewentualne wątpliwości. Hanna Płaczek Prawnik Hogwart w Dwójce W kostiumach wystąpili również nauczyciele. Czas na poczęstunek. znajomości I tomu powieści J. K. Rowling: Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Czekała na nich noc obfitująca w wiele wydarzeń. To przede wszystkim lekcje tematyczne: z zielarstwa czyli nauki o leczniczym wpływie ziół, z eliksirów czyli doświadczenia z cieczami pod hasłem: Zdrowie w wodzie, runy czyli nauka szyfro- wania oraz smokologia czyli nauka o smokach i zwierzętach fantasy. Była też nauka latania na miotle i konkursy indywidualne na najsmaczniejszą magiczną potrawę i najlepszy strój. Po północy i przy zgaszonym świetle młodzi czarodzieje wzięli udział w poszukiwaniu Skarbu Hogwartu i obejrzeli projekcję filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Imprezę zakończyli o 7. Razem z Moniką Świerczek Fic Nockę zorganizowali: Katarzyna Tracz nauczycielka zajęć technicznych i komputerowych, Katarzyna Dworaczek anglistka, Karina Skowronek nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i Sebastian Chęć szkolny pedagog. Uczniowie podzieleni na Domy rywalizowali także w punktacji ten, którego członkowie zdobyli ich najwięcej, został zwycięzcą Nocki. Zwycięzców konkursów obdarowano specjalnymi nagrodami, a wszyscy uczniowie dostali pamiątkowymi breloki i dyplomy ukończenia Szkoły Magii. /I.W./ 15

16 16

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum Zespół Szkół nr 2 ul. Karola Barke 3 13-100, Nidzica Numer 2 03/14 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Witajcie! Nie wiemy, czy zauważyliście, ale WIOSNA TUŻ,TUŻ... Redakcja "NOCKA" KARNAWAŁOWA Klasy 6 wraz z

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje I - II 2015 KONKURS RECYTATORSKI Nasze recytacje Uwaga Koncert 04.02.2015r. w bibliotece Zespołu Szkół w Postominie odbył się doroczny konkurs recytatorski dla klas I III i IV VI Szkoły Podstawowej oraz

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

2010 rok. zobacz więcej zdjęć

2010 rok. zobacz więcej zdjęć 2010 rok 16-17 stycznia - VI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o puchar prof. M. Wieczystego w Krakowie; para Mateusz Popielarz i Aleksandra Osiecka w kategorii IV zajęła V miejsce; 27-28 lutego - IX

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku X EDYCJA KONKURSU KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ Niech kolęda się niesie po świecie Śpiewanie kolęd czas zacząć...

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał łączną kwotę 2 500 zł. :

określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał łączną kwotę 2 500 zł. : Orzesze, 26.06.2014 r. RWZK.524.1.2014 RWZK.ZD-00068/14 Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

6 5 J U B I L E U S Z O W Y R O K S Z K O LNY 2011 / 2012. Część 5

6 5 J U B I L E U S Z O W Y R O K S Z K O LNY 2011 / 2012. Część 5 6 5 J U B I L E U S Z O W Y R O K S Z K O LNY 2011 / 2012 Część 5 21 II 2012 r. MŁODZI DLA MIASTA OGRODÓW W sobotę 21 lutego nasi Uczniowie wystąpili podczas Koncertu zatytułowanego MŁODZI DLA MIASTA OGRODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

Piosenka filmowa z filmu pełnometrażowego, animowanego, spektaklu

Piosenka filmowa z filmu pełnometrażowego, animowanego, spektaklu IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej Песня в шляпе XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku organizuje kolejną edycję konkursu piosenki rosyjskiej. Jest

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 20 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10 00

Bardziej szczegółowo

Staropolskie kolędowanie w Resursie

Staropolskie kolędowanie w Resursie W ostatnią sobotę roku radomska Resursa zabrzmiała kolędami i pastorałkami. A to za sprawą Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie, który po raz dwunasty odbył się w Radomiu. Wśród wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu

Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu Podsumowanie działalności Młodzieżowego Szkolnego Klubu Wolontariatu "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Witamy w Zespole Szkół w Miedzichowie Rok szkolny 2014/2015 Dzień przedszkolaka 19.09.2014 Początek roku szkolnego w

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Razem ku kulturze

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Razem ku kulturze Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza do składania wniosków w konkursie

Bardziej szczegółowo

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA

TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA . Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków Jeśli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi gdzieś tu być Gdzie jesteś źródło?...

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii zrodziło się z inicjatywy pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego newsletter numer 23 Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo