Hogwart w Dwójce. Cena wody bez zmian. Budżet miasta Remont komisariatu policji w Orzeszu. W marcu piszemy Miejskie Dyktando

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hogwart w Dwójce. Cena wody bez zmian. Budżet miasta 2015. Remont komisariatu policji w Orzeszu. W marcu piszemy Miejskie Dyktando"

Transkrypt

1 ISSN Nr 2 (226) luty 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT Hogwart w Dwójce Remont komisariatu policji w Orzeszu Mariusz Oleś Liderem Roku 2014 powiatu mikołowskiego Budżet miasta 2015 Cena wody bez zmian W marcu piszemy Miejskie Dyktando

2 RADNI RADZĄ Budżet miasta na 2015 rok Na sesji w styczniu radni uchwalili budżet miasta na ten rok. Projekt budżetu został przygotowany przez poprzedniego burmistrza, który w połowie listopada ub. roku zapoznał z nim ówczesnych radnych. Po wyborach samorządowych radni oraz nowy burmistrz nie mieli za dużo czasu by nanieść do niego autorskie poprawki. W zasadzie wszyscy tak nowy burmistrz Mirosław Blaski jak i nowi radni nie byli z tego projektu zadowoleni, ale jak tłumaczyli - nagleni czasem, bo budżet trzeba uchwalić do końca stycznia zdecydowali o jego przyjęciu. Przeciw głosował jedynie radny Damian Mrowiec. Razem z budżetem radni głosują także nad Wieloletnią Prognozą Finansową dla gminy. Tu wynik głosowania był taki sam jak za budżetem przeciw był tylko radny Mrowiec. Burmistrz Blaski zapowiedział, że w trakcie roku będzie nanosił poprawki do budżetu, by finansowo wzmacniać te działy po stronie wydatków, które w jego ocenie będą tego wymagały. Wcześniej projekt budżetu i WPF zyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rady miejskiej. Jedynie komisja budżetu w trakcie opiniowania zgłosiła wniosek, by kwotę 60 tys. zł którą w projekcie przeznaczono na zakup auta typu WUKO dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przenieść do działu remonty dróg gminnych. Burmistrz mógł ten wniosek odrzucić, ale przyjął go. Tym samym pula środków przeznaczonych w budżecie na remonty dróg gminnych wzrosła o tę kwotę. Po sesji zapytaliśmy Damiana W związku z odbieranymi przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. sygnałami mieszkańców o oszustach, podających się za pracowników RPWiK Tychy S.A., informujemy wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwa, iż osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z jego strony, są pracownicy posiadający stosowne upoważnienie. Upoważnienie zawiera zdjęcie pracownika, Mrowca dlaczego był przeciw budżetowi, bo na komisjach oraz sesji nie zabierał głosu. Nie poruszałem tego tematu, bo to nie jest budżet pana Blaskiego, a poprzednika i poprzedniej rady. Burmistrz Blaski prosił żeby go uchwalić, bo nie ma czasu. Choć uważam, że jak na osobę, która przez 8 lat była radnym, można było coś w tym temacie zrobić. Nie poparłem budżetu z wielu powodów to m.in. zbyt wysokie środki na administrację publiczną w tym na straż miejską, a zbyt małe na budowę dróg i chodników. Nie chciałem wywoływać tych tematów do dyskusji, bo było mało czasu. Ale osobiście uważam że to zły budżet i dlatego nie mogłem go poprzeć tłumaczył radny. Budżet 2015, szczegóły Dochody budżetu wyniosą 53,4 mln, a wydatki 56,4 mln. Deficyt zamknie się kwotą 3 mln. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku ma wynieść 10,7 mln, co jest bezpiecznym poziomem, jak zapewniała na sesji skarbnik Iwona Burszka. Po stronie wydatków najwięcej pójdzie na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą 27,7 mln. W tym dziale zaplanowane są dwie inwestycje: budowa boiska przy Zespole Szkół w Orzeszu oraz rozbudowa szkoły w Mościskach o część przedszkolną. Subwencja oświatowa przyznawana przez państwo wyniesie 11,3 mln, co stanowi 41 proc. środków potrzebnych na oświatę. Kolejne działy po stronie wydatków to: administracja publiczna 6,2 mln (w tym urząd miejski 5,3 mln, rada odpowiednie dane służbowe, logotyp firmy oraz podpis Prezesa Zarządu. Pracownicy posiadają odzież oznaczoną znakiem przedsiębiorstwa. Informujemy ponadto, iż wiarygodność osoby podającej się za pracownika RPWiK Tychy S.A. można sprawdzić poprzez kontakt telefoniczny z dyspozytorem przedsiębiorstwa (24 godziny/dobę) lub w lokalnych oddziałach eksploatacji sieci przedsiębiorstwa (do godz ). miejska 160 tys.zł.); pomoc społeczna 5,7 mln (w tym 3,2 mln na zadanie rządowe, zlecone) gospodarka ściekowa 4,2 mln (w tym są dwa zadania: dokończenie budowy kanalizacji etap 12, zad.2 rejon Pasiek i rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową kolektora tłocznego do oczyszczalni w Tychach) lokalny transport zbiorowy (dopłata do komunikacji miejskiej) 2,4 mln drogi gminne i powiatowe 1,5 mln gospodarka mieszkaniowa 1,6 mln kultura 1,4 mln oświetlenie placów i ulic 1,2 mln oczyszczanie ulic i zieleń miejska 465 tys.zł. gospodarka gruntami i nieruchomościami gminnymi 456 tys.zł obsługa zadłużenia 444 tys.zł ochrona zdrowia 350 tys.zł. ochotnicze straże pożarne 386 tys.zł. straż miejska 299 tys.zł kultura fizyczna 289 tys.zł planowanie przestrzenne 127 tys.zł. UWAGA NA OSZUSTÓW! Numery telefonów: Dyspozytor RPWiK Tychy S.A. (32) , Odział Eksploatacji Sieci w Bieruniu (32) , Odział Eksploatacji Sieci w Brzeszczach (32) , Odział Eksploatacji Sieci w Łaziskach Górnych (32) Prosimy o zgłaszanie przypadków nieuprawnionego podawania się za pracowników przedsiębiorstwa. Zarząd RPWiK Tychy S.A. Radni wsparli zakup radiowozów Radni jednogłośnie zgodzili się wesprzeć kwotą zł zakup dwóch radiowozów dla orzeskiego komisariatu policji. Z taką prośbą do Rady zwrócił się komendant KP w Orzeszu Krzysztof Midziałek. Dwa radiowozy będące na stanie orzeskiego komisariatu nadają się już praktycznie na złom, a zakup nowych, decyzją komendanta wojewódzkiego policji, będzie możliwy tylko przy współfinansowaniu przez gminy. Połowa środków będzie pochodziła z budżetu policji a druga z budżetów gmin. Dlatego orzescy mundurowi poprosili o pomoc zarówno Orzesze jak i Ornontowice nasz komisariat obsługuje obie te gminy. Radny Bujok chce wesprzeć remont ogrodzenia i parkingu przy ośrodku zdrowia Obecny na sesji radny powiatowy Andrzej Bujok (w poprzedniej kadencji wiceburmistrz) zadeklarował, że będzie czynił starania w powiecie o przeprowadzenie remontu ogrodzenia wraz z remontem parkingu przy ośrodka zdrowia w centrum miasta. Obiekt ten jest własnością właśnie starostwa w Mikołowie, a na potrzeby lecznictwa dzierżawi go prywatna spółka. - To centrum miasta, a obiekt od zewnątrz wygląda fatalnie dziury na parkingu, i sypiący się płot nie są najlepszą wizytówką miasta mówił radny Bujok. Przyznał, że w budżecie powiatu na ten rok nie ma zaplanowanych środków na remont, jednak jego zdaniem sprawy nie można tak zostawić, stąd deklaracja zajęcia się problemem. Zwrócił się także do radnych by rozważyli obniżenie stawek za handel uliczny w mieście. Obecnie stawki na mieście są o wiele wyższe niż na nowo wybudowanym placu targowym. Zwróciło się z tym do mnie już kilka osób prosząc o zajęcie się sprawą, dlatego przedstawiam to do rozważenia mówił A. Bujok. Zadeklarował także swój udział w sesjach rady miejskiej i dzielenie się informacjami z radnymi zawsze wtedy, gdy w powiecie będą zapadały decyzje ważne dla Orzesza. ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. 2

3 W Orzeszu cena za wodę bez zmian, podwyżki nie będzie To dobra wiadomość dla naszych portfeli po raz pierwszy od wielu lat nie będzie podwyżki ceny wody. W nowym okresie rozliczeniowym: od 12 marca 2015 do 11 marca 2016 roku, stawka za wodę na terenie Orzesza będzie dokładnie taka sama jak przez ostatnie 12 miesięcy. Na sesji w styczniu, na której radni uchwalali cenę wody, burmistrz Mirosław Blaski poinformował, że w grudniu spotkał się z przedstawicielami Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, którzy jak co roku przedstawili proponowaną dla Orzesza stawkę za wodę na kolejny rok. I jak w latach poprzednich cena ta miała wzrosnąć. Tak naprawdę cenę ustala dostarczyciel czyli RPWiK. Jeśli radni się na nią nie godzą, bo na przykład jest za wysoka, mogą co najwyżej odstąpić od podjęcia W czwartek 8 stycznia w Placówce Wsparcia Dziennego PRZYSTAŃ wychowankowie przedstawili jasełka zatytułowane Noc jakich wiele. Obecni na nich byli przedstawiciele władz miasta, nauczyciele oraz rodzice. Przedstawienie utrzymało wszystkich zebranych w świątecznym uchwały, ale stawka narzucona przez monopolistę i tak wchodzi w życie 70 dni po przedłożeniu jej burmistrzowi. Przeprowadziłem półtoragodzinne negocjacje z przedstawicielami RPWiK które zakończyły się sukcesem, a mianowicie nie będzie podwyżki ceny wody jak pierwotnie proponowano. Cena zostaje na dotychczasowym poziomie mówił burmistrz Mirosław Blaski. A radni zatwierdzili niezmienioną taryfę, która będzie obowiązywała do marca przyszłego roku. /I.W./ Jasełka w Przystani nastroju. Następnie były ciepłe słowa i życzenia noworoczne. Po jasełkach wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dla podopiecznych placówki i wychowawców było to szczególne wydarzenie, które wszystkich integruje oraz wzmacnia pozytywne relacje. /Inf.org./ Dotacja gminy do komunikacji publicznej Na terenie Miasta Orzesze komunikacja publiczna realizowana jest przez następujące linie autobusowe: 29, 69, 294, 310, 605, 636, 655 i Ł. Łącznie w ciągu roku na terenie miasta ww. przewozy pasażerskie są w znacznej części finansowane z budżetu Miasta Orzesze. Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu wystartowała z nową, lepszą stroną internetową. Witryna jest ciekawa, przejrzysta, nowoczesna, ale przede wszystkim bardziej funkcjonalna. Mamy nadzieję, że bardziej czytelny wygląd oraz zawartość strony ułatwią dotarcie do niezbędnych informacji. Wierzymy, że ulepszony adres www będzie służyć czytelnikom zainteresowanym działalnością kulturalną biblioteki. Nowa strona pozwoli w łatwy sposób odnaleźć wszystkie ciekawostki dotyczące naszej biblioteki. Witryna będzie na bieżąco aktualizowana, więc odwiedzanie naszego portalu umożliwi dotarcie do niezbędnych informacji. Co wię- Planowana dotacja do utrzymania przewozów komunikacji publicznej na bieżący rok wynosi ,40 zł i będzie stanowić ok. 69% kosztów organizacji i wykonywania przewozów pasażerskich. /Wydział Komunalny UM Orzesza/ Orzeska biblioteka rusza z nową stroną WWW i wypożyczalnią on line cej, strona internetowa zapewnia nie tylko swobodne przeglądanie, ale również kontakt z nami. Zachęcamy do wysyłania wszelkich wskazówek oraz propozycji książkowych za pomocą specjalnego okienka wiadomości. Wraz z nową witryną przekazujemy naszym czytelnikom katalog on-line, pozwalający przeszukiwanie zasobów książkowych oraz cyfrowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w dowolnym miejscu, za pomocą jednego adresu www. biblioteka.orzesze.pl. Dzięki temu, bez wychodzenia z domu, można sprawdzić dostępność konkretnej pozycji książkowej lub audiowizualnej w orzeskiej bibliotece. /Inf.MBP/ W MARCU PISZEMY DYKTANDO O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII MIASTA ORZESZE! Serdecznie zapraszamy dorosłych Mieszkańców Orzesza oraz Uczniów orzeskich szkół do udziału w dyktandzie, w wyniku którego już po raz piąty zostanie wyłoniony MISTRZ ORTOGRAFII MIASTA ORZESZE! Założenia dyktanda: Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich dorosłych mieszkańców Orzesza. Każda szkoła drogą elektroniczną przesyła kartę zgłoszeniową załączoną do regulaminu lub telefonicznie podaje nazwiska uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Mieszkańcy Orzesza proszeni są o telefoniczne zgłaszanie chęci udziału w Dyktandzie do 27 lutego 2015 roku. Miejsce dyktanda: Szkoła Podstawowa nr 6, ul lecia 3, Orzesze Zawiść, tel , adres Termin (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych): 6 marca 2015 r. (piątek), godz i Termin (dla dorosłych mieszkańców Orzesza): 7 marca 2015 r. (sobota), godz Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: Urzędu Miasta Orzesze (http://www.orzesze.pl) i Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu- Zawiści (http://www. sp6zawisc.4-net.pl/home.html). ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 3

4 2 1 3 Szarotki 30 lat na scenie 6 4 Ferie zimowe już za nami 5 Jezusa narodzonego wszyscy witajmy Uczniowie z SP-4. Malowanie rysikiem. Nauka tańca. Młodzież Jaśkowiczan. Zajęcia sportowe w sali FC Niepokorni. Jaśkowiczanie. 4

5 Szarotki 30 lat na scenie 10 stycznia na sali widowiskowej MOK w Jaśkowicach odbył się jubileusz 30-lecia działalności Regionalnego Zespołu Śpiewaczego Szarotki z Mościsk, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele pw. Św. Antoniego w Zgoniu, którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Jasek. Jubileuszowe spotkanie w Jaśkowicach prowadziła Renata Sacha kierownik artystyczny zespołu. Na jej ręce oraz Edyty Kawlewskiej akompaniatorki i Stefanii Blaski prezesa Szarotek, goście składali serdeczne gratulacje, komplementując osiągnięcia artystyczne grupy. A te są naprawdę imponujące. Z najważniejszych wymieńmy czołowe lokaty osiągane rokrocznie przez Szarotki w najbardziej prestiżowych konkursach pieśni i obrzędów folklorystycznych w naszym regionie. Do nich należą Wici odbywające się w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, Kalendarz Obrzędowy w Katowicach Szopienicach, Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Bieruniu i Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Eurofolklor. Istotnym osiągnięciem zespołu jest także trzykrotny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Burmistrz Mirosław Blaski gratulując jubileuszu i artystycz- Ferie zimowe już za nami Zajęcia dla nich przygotowali m.in.: Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna z wszystkimi filiami, Szkoła Podstawowa nr 2, stowarzyszenie Piwnica z Woszczyc. Z MOK-iem dzieci m.in. uczyły się tańczyć, budowały roboty zdalnie sterowane, malowały, doskonaliły technikę origami, oglądały projekcje filmów, bawiły się na balu karnawałowym. nych osiągnięć, mówił m.in.: Bardzo dziękuję, że tak pięknie reprezentujecie nasze miasto i kultywujecie nasze śląskie tradycje. To nasza wspólna radość. Dziękuję za pielęgnowanie tradycji oraz pomnażanie bogactw kultury naszego regionu, za wkład w rozwój życia muzycznego Orzesza oraz jego artystyczną promocję. Małgorzata Lorens, dyrektor MOK, składając gratulacje mówiła o wyjątkowym zaangażowaniu członków zespołu w to co robią. Widać, że kochają to co robią, i tak było zawsze w całej 30.letniej historii zespołu. Wasza praca to okazja do usłyszenia ludowych pieśni i obrzędów, które ocalacie od zapomnienia. Za co wam bardzo dziękujemy. Życzenia jubileuszowe wraz z gratulacjami składali również m.in. : Jan Mach przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Marszolik radny powiatowy, Anna Czarnacka w imieniu orzeskiej oświaty, Łucja Hajduk w imieniu orzeskich bibliotek, Witold Żurek prezes chóru Dzwon, Maria Gawlik w imieniu RZŚ Jaśkowiczanie, Tadeusz Wita dyr. Ogniska Muzycznego Do Re Mi, Jan Honysz instruktor zespołu Wyjątkowo bogata była tegoroczna oferta dla dzieci na okres właśnie zakończonych ferii zimowych, które wolny czas spędzały w mieście. Była też ofertowa ferii na sportowo w sali Fight Clubu Niepokorni z Chinską piłką, badmintonem, koszykówką, mini turniejami sportowymi, a prowadził je trener Mariusz Oleś. Biblioteki zaprosiły najmłodszych na zajęcia komputerowe, czytelnicze, gry planszowe, zajęcia plastyczne i wiele innych. Ta bogata oferta mogła zadowolić każdego komu przyszło ferie spędzać w mieście. w latach , Grażyna Matuszczyk radna z Mościsk. Roman Warzecha, prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr ( Szarotki należały do PZCHiO od 1987r, a teraz do ŚZChiO) składając gratulacje powiedział, że piękno tego zespołu to także autentyczne śląskie stroje ludowe w których występuje. Jestem dumny, że w Orzeszu tak pięknie rozwija się ruch muzyczny mówił R. Warzecha. Roman Warzecha razem z Benedyktem Oberdą prezesem mikołowskiego oddziału ŚZChiO wręczyli odznaczenia najbardziej zasłużonym członkom zespołu. Otrzymali je: Brązowe Odznaki ŚZChiO: Janosz Bartosz i Antoni Miguła, Złote Odznaki ŚZChiO: Antoni Blaski, Urszula Rzepka, Wilhelm Kurpas, Józef Rzepka. Złote z Laurem: Halina Twardoch (skarbnik zespołu), Stefania Blaski (prezes zespołu), Stefania Bończyk (sekretarz zespołu). Złotą z Wieńcem Laurowym: Renata Sacha Na wniosek mikołowskiego oddz. ŚZChiO zespół Szarotki odznaczony został Odznaką Honorową stopnia 2 Srebrną. Pomysłodawczynią oraz reżyserem spektaklu rozpisanego na ponad 80 aktorów była Maria Gawlik kierownik artystyczny Jaśkowiczan. W programie zaprezentowali się Jaśkowiczanie i grupa młodzieżowa działająca przy zespole oraz Młodzi Jaśkowiczanie ze Szkoły Podstawowej nr 4. Popisy solowe w tańcu, śpiewie i grze na instrumentach były udziałem: Agnieszki Biel (najmłodszej członkini Jaśkowiczan ), Iwony Chrobok, Emilii Janisz, Franka Spyry, Magdy Smolorz, Martyny Staniczek, W drugiej części spotkania zespół zaprezentował się w przedstawieniu jasełkowym jakże nietypowym, opowiedzianym gwarą, z ciekawymi kostiumami (gratulujemy Stefanii Bończyk stroju harleyowca), pełne śląskiego humoru. Po jasełkach przyszedł czas dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania, które poprowadziła Ksymena Walczak. /I.W./ Warto dodać, że z okazji jubileuszu została wydana książka Śląski kalendarz obrzędowy, której autorem jest Renata Sacha, a opracowaniem zajęła się Edyta Kawlewska akompaniator Szarotek. W książce zawarte są scenariusze inscenizacji obrzędów i zwyczajów regionu pszczyńskiego z repertuaru zespołu. To kolejna już publikacja w dorobku Szarotek. Podpisy zdjęć na str Jasełka Szarotek. 2. To już 30 lat na scenie. 3. Sto lat życzyli zaproszeni goście. 4. W zespole nie brakuje młodych. 5. Odznaczenie dla Renaty Sachy. 6. Przebojowa Stefania Bończyk. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy 18 stycznia w sali widowiskowej w Jaśkowicach oglądaliśmy przedstawienie jasełkowe Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, którego organizatorem był RZŚ Jaśkowiczanie oraz MOK. Wiktorii Wolnik, Krzysztofa Borkowskiego, Bartka Pisarka, Karola Kancelisty, Piotra Masnego, Marcina Biela, i Michała Gawlika. Sala widowiskowa była pełna widzów, a gratulacje z udanego występu na ręce Marii Gawlik składali m.in. burmistrz Mirosław Blaski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, Małgorzata Lorens dyrektor MOK. Kwiatami powitano także nowe władze Jaśkowiczan. Od stycznia tego roku prezesem zespołu jest Dorota Pichura, a zastępczynią Maria Strzałka. /I.W./ 5

6 Rekordowy 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Orzeszu Sztab 23. Finału WOŚP w Orzeszu Zawadzie oficjalnie podsumował swoją działalność. Dzięki wszystkim ludziom dobrego serca zaangażowanym w ideę pomocy najbardziej bezbronnym dzieciom i seniorom udało nam się w tym roku zebrać najwyższą jak dotąd w czternastu zorganizowanych przez nas Finałach, kwotę ,29 zł! Nic nie udałoby się bez Was wolontariuszy, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Gorące podziękowania kierujemy w stronę wszystkich mieszkańców Orzesza, którzy do puszek wolontariuszy wrzucali nie tylko przysłowiową złotówkę! Dziękujemy sponsorom i osobom wspierającym działalność naszego Sztabu! Szczególne podziękowania kierujemy do: Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu Anny Czarnackiej, Burmistrza i radnych Orzesza, Policji i Straży Miejskiej w Orzeszu, Straży Pożarnej w Jaśkowicach. Dziękujemy za życzliwość i prowadzenie rachunku pracownikom Orzesko Knurowskiego Mariusz Oleś Liderem Roku 2014 powiatu mikołowskiego Mariusz Oleś założyciel Fight Clubu Niepokorni w Orzeszu i pierwszej w powiecie szkółki rycerskiej dla dzieci, został zwycięzcą plebiscytu Dziennika Zachodniego Lider Roku 2014 w powiecie mikołowskim. Gratulujemy sukcesu. Plebiscyt DZ ma wyłonić i uhonorować osoby, które poświęcają swój prywatny czas innym, pomagają, ale też mają dobre pomysły, aby miejsce, w którym żyjemy, było lepsze. Na Mariusza Olesia zagłosowało 1035 czytelników DZ, na Jolantę Pietryję Smolorz oddano 500 głosów (II m.), a na Aleksandrę Malczyk 305 (III m.) Przypomnijmy, że w ub. roku laureatem tego tytułu został także orzeszanin Aleksander Tabacki, lekarz weterynarii, założyciel Stowarzyszenia Pro Animali. 6 Banku Spółdzielczego oddziały w Orzeszu i w Ornontowicach. Za pomoc dziękujemy sponsorom: Firmie JANPOL z Jaśkowic, P. L.Cebula z Zawady SKRAW- MET, P. T.Szromek ZRB ze Zgonia, P. M.Stycz z Zazdrości, P. T. Marszolik (MOSiR Łaziska Górne), P.Gorzawski z Gardawic (DAX), P.Szostek (Kwiaciarnia Gardawice), P.Brandys z Gardawic (sklep MAX), P.Syrnickiej Pisarek z Gardawic (apteka LIBRA), P.Kaczanowskiemu (SMUKS Orzesze), P.M.Prościńskiej z Zawady, P.Baryś z Zawady, P.Todys z Zazdrości, P.Honisz z Jaśkowic (Piekarnia), P.Ochojskiemu z Orzesza (firma Przełom Bujakow), P.K. Blacha z Zawady, P.T. Leśnik z Woszczyc, P. K.Moroń z Bełku. Ilona Czardybon koordynator sztabu Hojni darczyńcy. Uroczysta Wigilia W Przedszkolu nr 6 Zdrowe Jagódki w Orzeszu Zawiści tradycyjnie jak co roku 19. XII. 2014r. odbyła się uroczysta Wigilia z udziałem dzieci oraz zaproszonych gości państwa Gabrieli i Wojciecha Gąsior rodziców naszej trzyletniej Hani, którzy uświetnili naszą uroczystość przepięknym kolędowaniem. Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci. Dzieci śpiewały z gośćmi cudne kolędy, słuchały nowych aranżacji kolęd w wykonaniu p. Gabrieli, która czarowała je swym cudownym głosem. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych lecz również, co najważniejsze, wzmacniają bliskie i serdeczne relacje. W czasie kolędowania goście przygotowali dla dzieci konkursy, w których nagrodą była płyta nagrana przez p. Gabrielę zatytułowana Dzisiaj niebo jest tu. Licytację gadżetów Orkiestry prowadziła dyr. Ewa Golus. Wylicytowana grafika Marceliny Stycz. Jasełkami podziękowano za wsparcie Orkiestry. Podsumowaniem tematyki świątecznej był styczniowy wyjazd przedszkolaków do Bazyliki w Katowicach Panewnikach, gdzie mogły obejrzeć największa w Europie szopkę ołtarzową zbudowaną wewnątrz świątyni. Dzieci zobaczyły również stajenkę ruchomą i żywą znajdującą się na terenie ogrodów Bazyliki. /Inf.P6/ Występ Gabrieli i Wojciecha Gąsior. Wizyta w Panewnikach.

7 Koncert kolęd w kościele ewangelickim W niedzielę 25 stycznia w kościele ewangelicko augsburskim pw. Św. Ducha w Orzeszu odbył się piękny koncert kolęd wykonany na organach i trąbce. Przy zabytkowych organach orzeskiego kościółka zasiadł Waldemar Krawiec absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, obecnie prowadzi klasę organów w PSM II st. w Zabrzu, jest także wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Na trąbce zagrał Bartłomiej Marek radny z Zawady i zarazem Waldemar Krawiec i Bartłomiej Marek. pomysłodawca koncertu. Chciałbym tym koncertem zapoczątkować w Orzeszu cykl imprez muzycznych z muzyką klasyczną jako wiodącą. Nie mamy co prawda sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia, ale mamy nasze kościoły, w których takie imprezy muzyczne mogłyby się z powodzeniem odbywać tak o swoich zamierzeniach artystycznych mówił radny Marek. Koncert poprowadził ks. proboszcz Henryk Reske. W programie znalazły się współczesne aranżacje kolęd, a wśród autorów m.in.: Tomasz Kalisz, Domenico Zipoli, Pietro Yon, Marian Sawa czy Alexandre Guilmant. Na koncercie gościli m.in.: burmistrz Mirosław Blaski z żoną Joanną, przew. Rady Miejskiej Jan Mach i zastępca Eugeniusz Szala oraz radny Janusz Zgoł przew. Komisji kultury. /I.W./ Rodzinne kolędowanie w Zgoniu Schola. 6 stycznia w kościele parafialnym św. Antoniego w Zgoniu odbył się tradycyjny już koncert kolęd, w którym wystąpili: dzieci z parafii, muzykujące rodziny i schola. W przerwach pomiędzy występami kolędy śpiewali wszyscy parafianie przy akompaniamencie kościelnego organisty. Koncert prowadziła Joanna Bortlik opiekunka scholi. Na zakończenie koncertu podziękowania na ręce pani Joanny i organizatorów złożyli sołtys Eugenia Krzyż i ks. proboszcz Krzysztof Jasek. Z kolei J. Bortlik książkowymi upominkami podziękowała kilku osobom za dotychczasową współpracę, dzięki której miejscowa schola może prężnie działać, a byli to: Ewelina Stawowska, Martyna Mitręga i Jacek Kret oraz za pomoc w obsłudze parafialnej strony internetowej: Łukaszowi Radzikowskiemu za robienie zdjęć i Pawłowi Machulcowi za nagrywanie filmów. W koncercie kolęd wystąpili: Rodzina Nycz: Anna Nycz, Barbara i Wiktoria Bonczek, Amelka i Marcel Nycz, Halina, Oliwka, Patrycja Nycz, Natalia Nycz. Rodzina Kłakus i Mzyk: Maciej, Ola i Dominika Kłakus, Hania i Witek Mzyk. Ponadto: Kinga Sielicka, Julka Machulec, Ala Urbanek, Julka Burzyńska i Natalia Stabik. /I.W./ Wśród słuchaczy burmistrz M. Blaski z żoną Joanną i Jan Mach. Kilka słów o miłości nowa płyta duetu Baba z Chopym Na rynku ukazała się nowa płyta duetu Baba z Chopym. Jej tytuł Kilka słów o miłości mówi wszystko o zawartości krążka. To 11 piosenek, takich do przytulania się i do kolacji przy świecach. Żeby sobie popatrzeć w oczy i wyznać swoje uczucia drugiej osobie mówi Chop czyli Stanisław Szindler z Orzesza, autor słów i muzyki do utworów nagranych na płycie. Co ważne, a nietypowe dla tego duetu, to cały repertuar wykonany jest w języku literackim, a nie gwarowym, do czego Baba z Chopym nas przyzwyczaili. W naszej śląskiej gwarze, trochę twardej, brakuje słów którymi można oddać nastrój miłości i czułości, tych wszystkich subtelności którymi opisuje się uczucia. Dlatego śpiewamy po polsku wyjaśnia pan Stanisław. Rodziny Kłakus i Mzyk. A Joanna Grzesiok dodaje, że tą płytą Stanik pokazuje, że ma znacznie szersze horyzonty artystyczne, wykraczające poza śląskie rytmy i gwarę. Kilka słów o miłości to czwarty krążek w dorobku duetu, i zawiera niemal same nowości. Poza dwoma piosenkami wykonywanymi okazjonalnie na różnych imprezach, pozostałe są premierowe. Teledysk z tytułowym utworem można oglądać na YouTube od 9 lutego. Grana będzie także w Radiu Piekary, Telewizji TVS oraz TVT. Kto chciałby nabyć nową płytę zespołu może kontaktować się bezpośrednio ze Stanisławem Szindlerem, tel (odbiór na terenie Orzesza) lub z firmą dystrybucyjną (wysyłka), tel /I.W./ Okładka płyty. 7

8 Spotkanie mieszkańców Zawady Z inicjatywy radnego Bartłomieja Marka w czwartek 29 stycznia odbyło się spotkanie mieszkańców Zawady, na którym radny poinformował o tym co już udało mu się zrobić dla swojej dzielnicy i zamierzeniach na przyszłość. O początkach urzędowania i dalszych planach mówił także zaproszony na spotkanie burmistrz Mirosław Blaski. Spotkanie zakończył występ kabaretowy Mariana Makuli artysty estradowego i animatora śląskiej kultury. Na zebraniu gościli także Jan Mach przewodniczący Rady Miejskiej i jego zastępca Eugeniusz Szala. Wystartowałem na radnego trochę jako zniecierpliwiony mieszkaniec. Chciałem się przekonać czy naprawdę nie można nic zrobić. Okazuje się, że można. Kosztuje to tylko trochę wysiłku. Chciałem też podziękować burmistrzowi że udziela mi zielonego światła i stawia kropkę nad i tam gdzie próbuję coś zrobić mówił radny na zebraniu. Po wysłuchaniu relacji radnego z tego czym już się zajmuje mimo krótkiego okresu urzędowania (radnym jest od 1 grudnia gdy złożył ślubowanie), trzeba przyznać, że wystartował z kopyta. Spotyka się z wszystkimi możliwymi decydentami od których zależy rozwiązanie kluczowych problemów z jakimi zmagają się mieszkańcy Zawady. Jednym z pierwszych był dyrektor Edward Przybysz z Zarządu Dróg Powiatowych, u którego monituje w sprawie fatalnego stanu dróg powiatowych, zwłaszcza Radny Bartłomiej Marek. ul. Szkolnej. To także burmistrz Mirosław Blaski którego systematycznie informuje o tym co trzeba zrobić w dzielnicy. Mirosław Blaski założył nawet specjalną teczkę w której gromadzi wszystkie wnioski radnego. Jest po rozmowach również z komendant Straży Miejskiej u której interweniował w sprawie psów biegających samopas po Zawadzie boją się ich dzieci idące do szkoły. Radny nie zamierza rozpoczynać urzędowania od karania właścicieli czworonogów, bardziej zależy 8 mu na przeprowadzeniu akcji uświadamiającej posiadaczy psów, że zwierzę nie może biegać bez nadzoru poza posesją, a obejście powinno być zabezpieczone przed samowolnym jej opuszczaniem przez psa. Przy okazji radny wytłumaczył też mieszkańcom, że to nie z jego inicjatywy doszło do spisania przez strażników miejskich rodziców, którzy przywożąc dzieci do przedszkola parkują auta w zatoce autobusowej w której zatrzymuje się gimbus. Jak mówił radny, komendant straży Barbara Petniakowska wyjaśniła mu, że strażnicy przejeżdżając ulicą Szkolną i widząc naruszanie przepisów drogowych nie mogli nie podjąć interwencji. Ale ma to też dobry skutek, bo z inicjatywy radnego przyspieszyło to prace nad uregulowaniem kwestii parkowania przy przedszkolu. W najbliższym czasie zostanie zdjęty znak informujący o przystanku w tym miejscu, a zastąpi go znak zakazu postoju, który umożliwi kierowcom zatrzymanie auta w zatoce na krótki czas odprowadzenia dziecka do przedszkola. Z takiej możliwości nie będzie można skorzystać tylko wtedy, gdy w zatoce będzie parkował gimbus, ale to zostanie opisane przy znaku. Zamierzenia radnego: zrobienia z Zawady sołectwa by móc pozyskiwać fundusz sołecki, a przy okazji powołanie 15. osobowej rady sołeckiej z przedstawicieli wszystkich część Zawady także Rybówki i Urbasówki. Radny już się tym zajmuje, poinformował, że wie, że jest możliwość utworzenia sołectwa. Aby to kontynuować będzie prosił mieszkańców o podpisanie listu intencyjnego. monitowanie stanu dróg powiatowych i gminnych i doświetlenie niektórych ulic stały kontakt w tej sprawie z zarządcami dróg rozwiązywanie problemów melioracyjnych to jeden z największych problemów Zawady. Jak ocenił radny ok. 80 procent domostw jest systematycznie podtapianych przez wody grun- Występ Mariana Makuli. towe i opadowe i tym się należy pilnie zająć radny będzie chciał by gmina wykupiła łąkę przy przedszkolu, gdzie będzie można utworzyć centrum rekreacyjne dla mieszkańców m.in. z placem zabaw dla dzieci promowanie wśród mieszkańców zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków w sytuacji, gdy nie ma widoków by w najbliższych latach budowano kanalizację w Zawadzie. Radny służy wiedzą i kontaktami jak to robić za możliwie małe pieniądze powołanie w Zawadzie stowarzyszenia, które m.in. przejmie opiekę nad boiskiem żeby nie stracić tego miejsca i by mogło służyć integracji mieszkańców, np. pod organizację festynów zajmowanie się wszystkimi innymi sprawami zgłaszanymi Niemiecki dla dzieci już w marcu Zapisy na kursy języka niemieckiego przy DFK Orzesze. Podział na grupę początkującą i zaawansowaną, termin rozpoczęcia przez mieszkańców na zebraniu mówiono m.in. o kradzieżach na cmentarzu, stawie przy którym roi się od szczurów, braku połączenia autobusowego Zawady z centrum Orzesza. /I.W./ Radny bardzo liczy na kontakt z mieszkańcami i serdecznie zaprasza wszystkich do współpracy. Prosi, by zgłaszać mu wszelkie problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Zawady także Rybówki i Urbasówki. Obiecuje, że w miarę możliwości będzie tym wszystkim chciał się zająć i pomóc w ich rozwiązywaniu. Radny Bartłomiej Marek jako kontakt do siebie podał swój numer telefonu, pod który można dzwonić we wszelkich sprawach dotyczących Zawady: Samstagskurs -Sobotnia Szkółka dla dzieci przy DFK Orzesze druga, NOWA, wiosenna edycja. Start już w marcu! Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-11 lat. Zajęcia odbywać się będą w siedzibach DFK w sobotnie przedpołudnia. Kreatywne majsterkowanie, zabawy, śpiew i komunikowanie się w języku niemieckim to główne założenia projektu. Spotkania trwają 3 godziny, obejmują 10 sobót. Możliwość utworzenia 2 grup osobowych: w wieku 6-8 lat oraz Zapisy DFK Orzesze tel Kursy języka niemieckiego zajęć juz w lutym. Koszt 1 lekcji ok. 10 zł. Zgłoszenia DFK tel lub

9 Samstagskurs pierwsza edycja zakończona Co roku odbywają się dwie edycje kursu nauki języka niemieckiego dla dzieci wiosenna i jesienna. Podczas dziesięciu wybranych sobót każdej edycji dzieci spotykają się ze swoim nauczycielem w miejscu wskazanym przez DFK na zajęciach obejmujących rysowanie i majsterkowanie, wiersze i piosenki, tańce i przedstawienia teatralne oraz wiele innych atrakcji. Kursy odbywają się w sobotnie Zabawa taneczna i Ślązak Roku 27 stycznia emeryci z koła w Orzeszu bawili się w Amaro na zabawie karnawałowej. Imprezę otworzył przewodniczący koła Jerzy Ucka, a do tańca przygrywał pan Sławek z Mikołowa. Atrakcją spotkania był występ Jana Szczęsnego przedpołudnia i obejmują każdorazowo 3 jednostki lekcyjne po 45 minut i przerwę. W grudniu zakończyła się pierwsza edycja tego kursu w Orzeszu, a kolejna juz w marcu. Chętnych i atrakcji nie brakowało. Z tej formy nauki języka skorzystać mogą dzieci w wieku 6-11 lat, niekoniecznie związane z mniejszością niemiecką. /Inf.org./ z Jaśkowic, zdobywcy prestiżowego tytułu Ślązaka Roku Pan Janek zaprezentował swój monolog wygłoszony podczas konkursu Po naszymu czyli po śląsku, którym zapewnił sobie wygraną i zaszczytny tytuł. /I.W./ Kościół w Jaśkowicach już poświęcony W sobotę 17 stycznia katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło poświęcił odbudowany po pożarze kościół w Jaśkowicach wraz z nowym ołtarzem. Bp Szkudło przyjechał w zastępstwie metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca, który uczestniczył w podpisywaniu porozumienia górników ze stroną rządową dotyczącego przyszłości Kompanii Węglowej. Świątynia jest szczególnym miejscem doświadczania Bożej obecności mówił biskup. Przypomniał, że dom z cegieł wyrósł z wiary pokoleń, które były przed nami, a dzięki niemu możemy budować żywy Kościół. Trudna rzeczywistość potrafi scalić każdą wspólnotę, pożar tej świątyni scalił nie tylko was jako parafian, lecz całą naszą archidiecezję przypomniał, i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy jaśkowickiej świątyni. Dziękujemy tym, którzy żyją nie tylko własnymi sprawami, ale ważne są dla nich sprawy wspólnoty powiedział. W wyniku pożaru który wybuchł 14 stycznia 2013 r. spłonął cały dach i poddasze kościoła, a woda używana w akcji gaśniczej zniszczyła dużą część wyposażenia świątyni. Jaśkowiccy parafianie i proboszcz ks. Ambroży Siemianowski początkowo zdruzgotani skutkami niszczycielskiego żywiołu szybko się otrząsnęli i niemal natychmiast rozpoczęli odbudowę zniszczonego obiektu. Parafia otrzymywała wsparcie duchowe i materialne niemal z całej Polski. W archidiecezji katowickiej przeprowadzono kolektę na rzecz parafii, która przyniosła ponad 800 tys. zł. Koszt trwającego dwa lata remontu kościoła przekroczył milion zł. Wraz z poświęceniem kościoła, biskup M. Szkudło poświęcił także odnowiony ołtarz główny. Ma on żywszą kolorystykę niż poprzedni, w którym dominowały kolory niebieski, kremowy i szary. /I.W./ Zdj. Maria Wacławek 9

10 Rozwinęły skrzydła Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego ProMoc w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych od czerwca do grudnia 2014r. realizowało projekt Rozwiń skrzydła. Projekt współfinansowany był ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Skierowany był on dla osób, które ukończyły grupy psychoedukacyjne dla osób współuzależnionych (ze względu na doznawanie przemocy lub problem uzależnienia członka rodziny) i poradziły sobie z powyższymi problemami. W ramach projektu osoby te miały możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, osiągnięciami, sposobami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Grupa kobiet "absolwentek" grup psychoedukacyjnych przy pomocy psychologów stworzyła sztukę teatralną dotyczącą wychodzenia z przemocy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Drugą grupą odbiorców projektu stanowiły osoby, które rozpoczynały drogę wychodzenia ze Sprawozdanie z II Powiatowego Konkursu Widowisk Jasełkowych i Bożonarodzeniowych Noc Cudu Konkurs odbył się 14 stycznia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Jaśkowicach. Został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu oraz miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, który udostępnił salę na eliminacje. W konkursie uczestniczyło 7 zespołów z terenu powiatu mikołowskiego. Jury w składzie: Iwona Wożniak (reżyser), Wioletta Jendrysko (katechetka w gimnazjum w Łaziskach Górnych), Joanna Wieczorek (polonistka w szkole podstawowej w Orzeszu Jaśkowicach) i Grzegorz Kaczmarczyk (nauczyciel muzyki i plastyki w szkole podstawowej w Orzeszu) przyznało następujące nagrody: * Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych BAJKA O BOŻYM NARO- DZENIU opiekun Aleksandra Tyrna Polok Złoty dyplom * SP 4 Orzesze Jaśkowice NIEZWYKŁE WYDARZENIE opiekun Alicja Bogdanowicz Złoty dyplom * SP 5 Orzesze Zazdrość JASEŁKA INACZEJ ZBIÓR 10 współuzależnienia. Dla tych kobiet zorganizowano cykl 16 spotkań warsztatowych W poszukiwaniu swojej wewnętrznej siły". Warsztaty te miały na celu przybliżenie i zrozumienie mechanizmów zjawiska przemocy w rodzinie oraz poznanie i wzmacnianie konstruktywnych sposobów wychodzenia z przemocy, zwiększenie poczucia pewności siebie, budowanie wiary w swój potencjał i rozwijanie postawy asertywnej. Na ostatnim spotkaniu wszystkie uczestniczki projektu stworzyły list adresowany do innych osób współuzależnionych. List ten ma zachęcić inne osoby do tego, aby ujawniły swój problem, skorzystały z dostępnych możliwości pomocy sobie, podjęły walkę o swoją WIERSZY I PIOSENEK opiekun Bożena Smołka Srebrny dyplom * ZSP w gminie Ornontowice JASEŁKA PO ŚLĄSKU opiekunki Maria Gabor, s. Ewa Skorupa, Katarzyna Szendzielorz Brązowy dyplom * Placówka wsparcia dziennego Przystań w Orzeszu NOC JAKICH WIELE opiekun Marzena Morawska Geisler wyróżnienie * Dyplomy za udział otrzymali: SP 10 Orzesze Woszczyce PÓJDŻMY WSZYSCY DO STAJENKI opiekunki Mirosława Bojdoł, Celina Cebula oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich MAŁY KSIĄŻE W PO- SZUKIWNIU MIŁOŚCI opiekun s. Aldona Beata Kasperek. Finał konkursu, podczas którego wystąpił jeden z dwóch zespołów uhonorowanych Złotym Dyplomem: Zielone Półnutki i kl. III z SP 2 w Łaziskach Górnych, odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu w piątek 30 stycznia. Otworzył go Jarosław Świerkot, a prowadził Grzegorz Kaczmarczyk. /Inf.org./ godność i bezpieczeństwo. /Inf. Pro Moc/ Moi Drodzy! My absolwentki Projektu Rozwiń skrzydła chciałybyśmy zwrócić Waszą uwagę na fakt, że w powiecie mikołowskim działają miejsca pomocy osobom w kryzysie. Kiedy byłyśmy u kresu wytrzymałości psychicznej, fizycznej, emocjonalnej ze względu na doznawaną przemoc w rodzinie, nie mając jej świadomości, czułyśmy się źle, byłyśmy zagubione, bez sensu życia, a nawet bezwartościowe, wtedy trafiłyśmy do wspomnianych ośrodków. Tam otrzymałyśmy różne formy pomocy, od psychologicznej, terapeutycznej po prawną. Treningi dla twardzieli To propozycja dla żądnych adrenaliny i przeżycia prawdziwej przygody. Techniki władania mieczem, walki rycerskie 1 vs 1, 5 vs 5 i pełnokontaktowe walki zwane bohurtami oraz treningi kondycyjne to nowa oferta z której można skorzystać na sali ćwiczeń FC Niepokorni z Orzesza, ul. Rynek 22, tel Uczestniczyłyśmy w zajęciach indywidualnych i grupowych. Każde zajęcia dostarczały nam nowych informacji o własnym problemie, uświadamiały nam, jakie są formy przemocy, jak je dostrzec, jak reagować na nie i jak wychodzić z tej przemocy Ponadto uczestniczyłyśmy w zajęciach rozwijających nowe umiejętności asertywne, a także kształtujące nasze osobowości. Uczyłyśmy się zrywać więź ze stereotypami, budować na nowo siebie, odkrywać i wzmacniać swoje poczucie wartości, godności. Nasze zmiany wpłynęły i wpływają na nasze otoczenie, naszych bliskich, naszą postawę w pracy i w życiu codziennym. Jeśli czujesz, że jest Ci źle, towarzyszy Ci strach, bezradność, obawa, osamotnienie miej odwagę, zdobądź się na pomoc sobie. Przyjdź, zadzwoń, umów się na spotkanie z fachowcem. Idź w nasze ślady i pomóż sobie rozwinąć skrzydła. Powodzenia! Trzymamy kciuki! Absolwentki Projektu Rozwiń skrzydła Trenerami są prawdziwi mistrzowie tego sportu członkowie polskiej reprezentacji narodowej w walkach rycerskich. Na plakacie znajome Wam twarze, od lewej Damian Łakomski, Mariusz Oleś i Maciej Ryszkiewicz. Oferta skierowana jest dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia w soboty, w godz

11 Kolęda jakiej jeszcze nie było Co łączy zawody sportowe, ognisko, góralską kapelę, grochówkę i wizytę zagranicznych gości? Łączy je jedno słowo: kolęda. Kolęda nietypowa, która zgromadziła setki osób. Sportowo, muzycznie, kulinarnie. Różnie. Najważniejsze jednak, że RAZEM. 18 stycznia w Orzeszu Woszczycach odbyło się "Kolędowanie pod chmurką", które zostało przygotowane przez Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica". Impreza została połączona z zawodami pn. "Bieg z Kolędą", zorganizowanymi przez Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych (zawody zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+). Impreza po raz pierwszy odbyła się w 2012 roku, jako "Kuchnia myśliwska w plenerze", Kolędowanie z góralską kapelą W tym roku dla kolędników zgromadzonych przy ognisku na terenie ogrodu woszczyckiego probostwa, "Piwnica" wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowała swojską grochówkę oraz gorące napoje, można też było upiec kiełbaski na pierwszym w tym Kolędowanie pod chmurką. 11 stycznia w kościele pw. NNMP w Orzeszu odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru Dzwon, któremu towarzyszył akompaniament skrzypcowy w wykonaniu Krzysztofa Misiurka. Partie solowe roku ognisku. Imprezie tradycyjnie już towarzyszyła góralska kapela z Brennej, ubrana w stroje regionalne. Tak jak poprzednio, grali oni na oryginalnych, góralskich instrumentach (m.in. na dudach). Ponadto dla dzieci uczestniczących w spotkaniu przygotowano ciekawe animacje w podziemiach probostwa, poprowadzone przez wolonatriuszki Anię Baron i Grażynę Barańską. Kolędowanie bez granic Na tegoroczne "Kolędownie pod chmurką" i "Bieg z kolędą" przybyło ok. 400 mieszkańców Woszczyc i ościennych miejscowości. Imprezę dwukrotnie odwiedził burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępczynią Sylwią Krawczyk. Na początku wręczył puchary zwycięzcom "Biegu z Kolędą", a następnie przybył na zakończenie kolędowania, aby zobaczyć siedzibę "Piwnicy". Dzwon kolędowo wykonały: Katarzyna Bielas, Dominika Francik i dyrygentka Natalia Łukaszewicz. Akompaniament zapewniła druga dyrygentka zespołu, Martyna Rim, a koncert poprowadził prezes Dzwonu Witold Żurek. Bieg z kolędą. Na imprezę została zaproszona również młodzież z Malty, Turcji i Włoch, która przedstawiła zebranym tradycje świąteczne ze swoich krajów. Bieg z kolędą Uczestnicy zawodów mieli do pokonania 5 km. Najlepszym zawodnikiem (w kategorii mężczyzn) okazał się Paweł Kosek. Drugim na mecie był Mateusz Wolnik. Natomiast trzecie miejsce wywalczył Kamil Bednorz. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Katarzyna Laskowska. Drugie miejsce na podium zdobyła Alicja Lampa, a trzecie miejsce przypadło Ewie Kałus. W kategorii organizacji pozarządowych (NGO), pierwsze miejsce wywalczył Wojciech Korzusznik, drugie Marcin Oleksiuk, a trzecie Jarosław Ptaszek, który jednocześnie wspierał przygotowanie i organizację imprezy jako Po koncercie w Miejskim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in.: burmistrz Mirosław Blaski, jego zastępca Sylwia Krawczyk, wolontariusz "Piwnicy". W biegu licznie uczestniczyli również najmłodsi. Zwycięscy zawodów zdobyli puchary ufundowane przez burmistrza Orzesza, a wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale. Mirosław Blaski wsparł również finansowo organizację "Kolędowania pod Chmurką". Nagrodą specjalną dla najlepszych zawodników "Biegu z kolędą" był ufundowany przez Hotel Modus z Łazisk Gornych, weekendowy pobyt (w powyższym hotelu) wraz z kolacją. Organizacji imprezy przyświecał jeden cel: integracja mieszkańców Orzesza, ten cel można osiągnąć dzięki wspólnemu spędzaniu czasu w miłej atmosferze, której nigdy w "Piwnicy" nie brakuje. Jest to możliwe dzięki zgranemu zespołowi wolontariuszy Stowarzyszenia oraz wielu ludziom dobrej woli, na których zawsze można liczyć i którym jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc podsumowuje Dominika Siwek, prezes "Piwnicy". Sonia i Żaneta Błażyca, Stowarzyszenie "Piwnica" Zdj: Katarzyna Buchta przewodniczący RM Jan Mach, prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Roman Warzecha z żoną Urszulą, dyrektor MOK Małgorzata Lorens, szef Komisji kultury radny Janusz Zgoł, ks. prałat Stanisław Puchała oraz członkowie wspierający, przedstawiciele zaprzyjaźnionych orkiestr, szkół i placówek oświatowych. Członkinie wspierające. Chórzyści na opłatku. Dyrygentki, M. Lorens i prezes Żurek. 11

12 Spotkanie młodych w kościele pw. NNMP w Orzeszu W strugach deszczu i porywającym wichrze w godzinach wieczornych 9 stycznia na rynku odbyło się powitanie symboli Światowych Dni Młodzieży. Następnie do kościoła pw. NNMP wyruszyła uroczysta procesja, w której wzięli udział kapłani z dekanatu orzeskiego, strażacy, harcerze, burmistrz, młodzież oraz dorośli z całej gminy. Przed 20. rozpoczęło się nabożeństwo przygotowujące do Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w przyszłym roku w Krakowie. 22 kwietnia 1984 roku przekazując młodzieży Krzyż Roku Świętego, Jan Paweł II powiedział: Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. Słowa te zostały następnie umieszczone na peregrynującym po całym świecie krzyżu, nazywanym również Krzyżem Młodych. Od 2003 wraz z Krzyżem Młodych wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani Opiekunka Ludu Rzymskiego. /UM/ Fot. Julia Szymańczyk Jasne, że klar! Deutsch Wagen Tour w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie 16 stycznia Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie odwiedził długo wyczekiwany kolorowy samochód, oznakowany logo projektu Deutsch Wagen Tour, realizowanego przez Instytut Goethego oraz szereg organizacji takich jak m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) czy Polsko -Niemiecką Izbę Przemysłowo- Handlową. Program ten cieszy się w Polsce ogromną popularnością, zaś potwierdzeniem sukcesu jest prestiżowy certyfikat European Language Label, przyznany w 2010 roku. Projekt Deutsch Wagen Tour polega na promowaniu języka niemieckiego poprzez niekonwencjonalne metody, gry i animacje językowe. Lektorzy 12 Instytutu Goethego docierają do najdalszych zakątków Polski, by zwiększyć motywację uczniów do nauki języka niemieckiego, zaś nauczycieli zainspirować nowymi metodami nauczania. Nasze Gimnazjum już od 5 lat uczestniczy w różnorodnych programach i konkursach Instytutu, m.in. w animacjach z native speakerami w placówce w Krakowie oraz w międzynarodowym projekcie Das Bild der Anderen, polegającym na wymianie mailowej w języku niemieckim z uczniami zagranicznych szkół partnerskich. W Gimnazjum nr 2 dzień z Deutsch Wagen Tour rozpoczął się od Szkolnego Konkursu o Stolicach Krajów Niemieckojęzycznych o charakterze drużynowym oraz konkursu plastycznego pt. Was ist typisch deutsch?. Kolejnym punktem programu były warsztaty prowadzone przez lektorkę Instytutu Goethego w Krakowie panią Beatę Hadasz, w których OG³O SZE NIA DROB NE udział wzięło w sumie 60 uczniów. W czasie zajęć uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego, ułożyć puzzle i domino kulturoznawcze, utrwalić kierunki, nazwy miesięcy oraz słownictwo związane z tematyką zimową (choć pogoda tego dnia była iście wiosenna). Hitem okazała się jednak potężna, kolorowa chusta animacyjna gimnazjaliści chętnie wzięli udział w ćwiczeniu wprowadzającym słownictwo o tematyce sportowej i choć piłka nożna nie cieszy się u dziewcząt dużą popularnością, to tym razem wszyscy świetnie się bawili. Cały program zakończyło rozdanie nagród dla zwycięskich drużyn klasowych, muffinkowy poczęstunek oraz wzruszający występ uczennicy klasy pierwszej Julii Sikory, która zaśpiewała piosenkę Cassandry Steen Tanz. Tego dnia nikt nie wyszedł z pustymi rękami, pani Beata przekazała uczniom mnóstwo upominków i uśmiechu a nauczycielom wiele pomocy dydaktycznych, cennych inspiracji, ciepłych słów oraz energii do dalszej pracy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli to kiedyś powtórzyć. /Monika Musioł-Skrzypiec/ Sprzedam działkę budowlaną w Orzeszu Jaśkowicach o powierzchni 2500 m kw. Piękna lokalizacja pod lasem. Cena 100 zł/m kw (możliwość negocjacji). Kontakt:

13 13

14 Kronika policyjna Policjanci z KP w Orzeszu ujęli sprawcę kradzieży trzech silników do kosiarek oraz piły tarczowej z posesji przy ul. Powstańców. Do kradzieży doszło w grudniu ub. roku. 11 stycznia mieszkaniec Orzesza zdemolował forda zaparkowanego przy ul. Mikołowskiej w Zawiści. Sprawca, który jest dobrze znany stróżom prawa, wybił w aucie przednią szybę, zerwał lusterko zewnętrzne i poobijał karoserię. Straty wyniosły 3 tys. zł na szkodę właściciela auta, mieszkańca Gliwic. 15 stycznia skradziono izolatory ze szlaku kolejowego Łaziska Średnie Jaśkowice. Straty wynoszą 2,8 tys. zł na szkodę PKP PLK w Tarnowskich Górach. Remont komisariatu policji w Orzeszu Widać już pierwsze efekty termomodernizacji budynku komisariatu policji w Orzeszu. Oko przykuwa nowa elewacja, a stare, nieszczelne okna zastąpiły plastikowe. Na elewacji pojawiło się także podświetlane logo Policji. Do budynku wchodzimy już po nowych, betonowych schodach, które zastąpiły metalowe, ażurowe stopnice. Na petentów czekają również wymienione drzwi wejściowe do budynku. To zmiany na zewnątrz, a w środku trwa kładzenie gładzi na ścianach i malowanie pomieszczeń. Wymieniono także instalację centralnego ogrzewania, a piec grzewczy węglowy zastąpiono gazowym. Remont rozpoczął się pod koniec listopada ub. roku, i jak mówi Dariusz Widuch zastępca komendanta KP w Orzeszu, prace prowadzone są w ramach programu Standaryzacji Komend i Komisariatów, by w przyszłości wszystkie te obiekty miały identyczną kolorystykę elewacji i jednakowe oznakowanie logiem Policji. Orzeskiej policji gratulujemy tego długo oczekiwanego remontu i jednocześnie życzymy, by resort był równie hojny jeśli chodzi o wyposażenie biur orzeskich mundurowych, które pozostawia jeszcze wiele do życzenia. /I.W./ stycznia włamano się do budynku mieszkalnego przy ul. Długosza w Woszczycach. Sprawcy dostali się do środka przez odwiert w oknie, i zrabowali z domu gotówkę i biżuterię. 26 stycznia w nocy złodzieje okradli kiosk Ruchu przy ul. Mikołowskiej w Zawiści. Po zerwaniu zewnętrznej rolety dostali się do środka i ukradli papierosy różnych marek oraz gotówkę. Straty wynoszą ok. 6 tys. zł. 2 lutego w nocy złodzieje ukradli renault lagunę, które było zaparkowane na osiedlu przy ul. Kwiatowej. Auto warte było ok. 30 tys.zł. Maria Leks trzecia w Akademickich Mistrzostwach Polski w Szachach Maria Leks z Orzesza grała w dniach 10 i 11 stycznia w szachowych Akademickich Mistrzostwach Polski w Zabrzu. Rozegrała 9 rund w czasie 15 minut na rundę. Ostatecznie zajęła III miejsce dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i 9 miejsce indywidualnie wśród 69 studentek startujących w mistrzostwach. Gratulujemy tego bardzo dobrego wyniku, który cieszy tym bardziej, że w ostatnim czasie świeżo upieczona studentka nie ma zbyt wiele czasu na trening. /I.W./

15 Prawnik radzi Ile kosztuje rozwód? Głowna opłata sądowa w sprawie o rozwód czy separację wynosi 600 zł. Jest to opłata stała. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli strony rozwiodą się bez orzekania o winie lub wniosą zgodnie o orzeczenie separacji bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd zwraca połowę opłaty sądowej, a pozostałe 300 zł dzieli między stronami. Kolejnym kosztem jest opłacenie pełnomocnika. W sprawach rozwodowych nie ma przymusu adwokackiego, więc jest to indywidualna decyzja każdej ze stron. Warto skonsultować się z prawnikiem i sprawdzić co może zaoferować w konkretnej sprawie. Trzeba się również liczyć z tym, że jeżeli w trakcie postępowania sąd skieruje strony na badanie psychologiczne, przyzna kuratora, czy też zleci wywiad środowiskowy, to wiąże się to z dodatkowymi kosztami (sąd orzeka o kosztach w orzeczeniu kończącym sprawę, a czasem jeszcze w trakcie sprawy pobiera zaliczki na koszty). Dodatkową kwestią są koszty roszczeń zgłaszanych w trakcie sprawy wniosek o zabezpieczenie, żądanie podziału majątku, czy też roszczenie alimentacyjne na małżonka. Osobiście uważam, że przed wniesieniem sprawy rozwodowej Potrzebujesz porady prawnej? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy za rozsądną cenę. Zadzwoń! Doradztwo prawne Noc naukowców w Zespole Szkół w Orzeszu Lekcja w pracowni chemicznej. 23 stycznia w nocy, w godz. 20 7, Zespół Szkół w Orzeszu tętnił życiem za sprawą odbywającej się tam Nocy naukowców pod nazwą Życie kołem się toczy. I tytułowe koło było bohaterem tej edycji nocnego spotkania. Rozpoczęło się od krótkiego wykładu Joanny Tkacz poświęconego badaniom naukowym i międzynarodowym sukcesom odnoszonym przez młodych polskich naukowców w dziedzinach medycyny, informatyki i konkursach debat. A uczennice Anna Buchalik, Katarzyna Ceglińska i Małgorzata Bartniczek zaprezentowały etiudę, w której metaforycznie przedstawiły symbol koła zarówno jako towarzysza codziennych czynności jak i dziejów historii toczących się koliście. W szkole utworzono cztery pracownie, w których nauczyciele przeprowadzali warsztaty, a razem z uczniami doświadczenia naukowe. A wszystko tematycznie związane z kołem i liczbą π. Liczbie π poświęcono też specjalny konkurs który polegał na zapamiętaniu jak największej cyfry z rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. Po północy odbyły się pokazy filmów: Pięknego umysłu i Buntownika z wyboru. Pomysłodawczyniami Nocy naukowców były nauczycielki przedmiotów matematyczno przyrodniczych: Joanna Tkacz i Anna Radzik. Pomocą w prowadzeniu warsztatów i opieką merytoryczną nad uczniami służyli im nauczyciele: Regina Bujar, Agnieszka Król, Katarzyna Mach Gorzawska, Celina Moroń, Mariusz Pastuszka, Bożena Tkacz Harazin i Ilona Markiton. Do tej grupy przynależał także absolwent tej szkoły Patryk Bończyk pasjonat astronomii, któremu powierzono poprowadzenie warsztatów z tego przedmiotu. /I.W./ 31 stycznia w nocy Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu przemieniła się w zamek Hogwart, w którym mieści się Szkoła Magii i Czarodziejstwa kształcąca przyszłych czarodziejów. Odbyła się tu Nocka z Harrym Potterem, której pomysłodawczynią jest Monika Świerczek Fic, szkolna psycholożka. Do udziału w Nocce zakwalifikowało się 24 uczniów klas I-VI, którzy pomyślnie zaliczyli test ze do sądu warto skonsultować się z prawnikiem sprawdzić jak wygląda mediacja (w celu polubownego ustalenia wszelkich kwestii rozwodowych np. opieka nad dziećmi, podział majątku itp.), zapytać o przysługujące nam prawa, rozwiać ewentualne wątpliwości. Hanna Płaczek Prawnik Hogwart w Dwójce W kostiumach wystąpili również nauczyciele. Czas na poczęstunek. znajomości I tomu powieści J. K. Rowling: Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Czekała na nich noc obfitująca w wiele wydarzeń. To przede wszystkim lekcje tematyczne: z zielarstwa czyli nauki o leczniczym wpływie ziół, z eliksirów czyli doświadczenia z cieczami pod hasłem: Zdrowie w wodzie, runy czyli nauka szyfro- wania oraz smokologia czyli nauka o smokach i zwierzętach fantasy. Była też nauka latania na miotle i konkursy indywidualne na najsmaczniejszą magiczną potrawę i najlepszy strój. Po północy i przy zgaszonym świetle młodzi czarodzieje wzięli udział w poszukiwaniu Skarbu Hogwartu i obejrzeli projekcję filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Imprezę zakończyli o 7. Razem z Moniką Świerczek Fic Nockę zorganizowali: Katarzyna Tracz nauczycielka zajęć technicznych i komputerowych, Katarzyna Dworaczek anglistka, Karina Skowronek nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i Sebastian Chęć szkolny pedagog. Uczniowie podzieleni na Domy rywalizowali także w punktacji ten, którego członkowie zdobyli ich najwięcej, został zwycięzcą Nocki. Zwycięzców konkursów obdarowano specjalnymi nagrodami, a wszyscy uczniowie dostali pamiątkowymi breloki i dyplomy ukończenia Szkoły Magii. /I.W./ 15

16 16

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 ISSN 1425-7610 Nr 4 (228) kwiecień 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT www.facebook.com/gazetaorzeska Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 50 osób odebrało nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00 W tym numerze przeczytacie: Budżet miasta 2011, dochody i wydatki, komentarz burmistrza Biblioteka w Woszczycach na miarę XXI wieku Dom Śląskiej Kultury atrakcją artystyczną i kulturalną Orzesza Akcja

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com

ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Zespół z SP4 w Jaśkowicach. Młodzież z G1 w Orzeszu. Amelia Kopiec. Exist. Orzeski Lider Biznesu dla NT Industry.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tarczy i Miecza Niepokornych z Orzesza z ekipą japońskiej telewizji TVQ, w plenerach zamku w Chudowie. Str.

Uczestnicy i organizatorzy Turnieju Tarczy i Miecza Niepokornych z Orzesza z ekipą japońskiej telewizji TVQ, w plenerach zamku w Chudowie. Str. ISSN 1425-7610 Nr 4 (216) kwiecień 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Burmistrz Miasta Orzesze Andrzej Szafraniec zaprasza na koncert: ORZESZE DZIĘKUJE ZA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 6 (174) czerwiec 2010 cena 1, 6 z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: W Orzeszu odbył się kolejny już Zjazd Śpiewaczy poświęcony pamięci dyrygenta Mieczysława Dzieńdziela. Czytaj str.

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 10 (212) październik 2013 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com W tym numerze przeczytacie: Gminne inwestycje szczegóły budowy nowego targowiska wraz z parkingiem i szaletem,

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ Luty 2013 (167) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Bronisław Komorowski, spotkał się w

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA. czas czchowa

OKŁADKA. czas czchowa 1 OKŁADKA 2 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna STYCZEŃ 2014/1 (167) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna 1 MIASTO Orszak Trzech Króli w Kolnie Trzej królowie, w których wcielili

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole Nasze W numerze m.in.: sprawy BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NR 1 (20) 2009 STYCZEŃ - LUTY - MARZEC OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ * Nowy plac zabaw * Świetlica w nowym

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu.

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu. PANORAMA BIALSKA zdj. Rafał Hajewski N R 6 ( 2 0 3 ) c z e r w i e c 2 0 1 1 R O K X X I I I S S N 1 2 3 2 7 3 5 2 8 C E N A 1, 8 0 z ł V A T z w Przegląd zespołów 4 i 5 c z e r w c a na placu przy kościele

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2300 egz. Nr 93 / 01 / 2015 styczeń 2015 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2015 w gminie siewierz 12 stycznia br. odbyło się Noworoczne

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w tym roku?

Co nas czeka w tym roku? Miesięcznik 4 Gniew zebrał aż 8 866,98 złotych! informacyjno-publicystyczny 5 Co nas czeka w tym roku 25 Wypadek złączył ich na zawsze Nr 1 (200) styczeń 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Miesięcznik informacyjno-publicystyczny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny STYCZEŃ 2015 NR 01/116 ISSN 1732-985X BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE 18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo