PROGRAM ZMIAN NA LEPSZE GMINY JEŻÓW PRZEDSTAWIANY PRZEZ ELŻBIETĘ LECHOWSKĄ - LISIK KANDYDATKĘ NA STANOWISKO WÓJTA GMINY JEŻÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ZMIAN NA LEPSZE GMINY JEŻÓW PRZEDSTAWIANY PRZEZ ELŻBIETĘ LECHOWSKĄ - LISIK KANDYDATKĘ NA STANOWISKO WÓJTA GMINY JEŻÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM ZMIAN NA LEPSZE GMINY JEŻÓW PRZEDSTAWIANY PRZEZ ELŻBIETĘ LECHOWSKĄ - LISIK KANDYDATKĘ NA STANOWISKO WÓJTA GMINY JEŻÓW Wstęp Drodzy Mieszkańcy Gminy Jeżów! Przedstawiam konkretny program zmian w Gminie, które zrealizowane w mojej ocenie odmienią radykalnie życie każdego z nas. Postulaty opisane poniżej są całkowicie możliwe do realizacji i przedstawione w sposób przystępny tak, by każdy mógł się do nich odnieść. Chodzi o to, by każdy z mieszkańców Gminy Jeżów widział pozytywne zmiany na Ziemi Jeżowskiej, rozumiał je i widział konkretne korzyści płynące dla niego z ich realizacji. Poniższy program jest programem pozytywnym, nie chcemy nikogo osądzać, oskarżać ani piętnować. Ważnym zadaniem dla nas wszystkich powinno być przywrócenie normalności, normalnej debaty publicznej, uspokojenie nastrojów społecznych, rezygnacja ze wszelkich form nacisku a przede wszystkim odbudowa zaufania pomiędzy mieszkańcami Gminy Jeżów. Tylko skupienie się na wspólnych celach, a także dążenie do wzrostu świadomości obywatelskiej mieszkańców Gminy, poszerzanie wiedzy zainteresowanych na temat stanu samorządu - gwarantuje realizację dobrych pomysłów i projektów. To nie są puste słowa, deklaracje rzucane w próżnię. Poniższy program, który mam przyjemność Państwu prezentować to kondensacja najlepszych pomysłów i idei. Jednocześnie wystosowuję apel do wszystkich środowisk i ugrupowań w Gminie Jeżów o przedstawienie własnych projektów i programów zmieniających Gminę. Liczę, że macie Państwo do zaproponowania coś więcej niż tylko osobiste przepychanki i próby oczerniania konkurencji. Chcę rozmawiać merytorycznie, o programach, ideach, pomysłach - nie chcę zaś prowadzić brudnej polityki, która jest po prostu - obrzydliwa. Liczę, że pozytywny przekaz, konkretny i merytoryczny zyska aprobatę społeczną i jako taki wywrze presję na inne środowiska, by również podjęły konkretną i merytoryczną oraz programową debatę. Wyrażam przekonanie, że tylko świadomość mieszkańców i ich realna ocena możliwości realizacji konkretnych założeń pozwoli podjąć możliwie najlepszą decyzję wyborczą w wyborach samorządowych. Zapraszam do zapoznania się z moim programem. Z wyrazami szacunku Elżbieta Lechowska - Lisik Kandydat PiS na Wójta Gminy Jeżów

2 Program został podzielony na bloki tematyczne : 1. Jawność i dostępność do informacji. Otwarcie Gminy na obywateli 2. Rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów 3. Polityka prorodzinna Gminy 4. Bezpieczeństwo i obronność Gminy 5. Poprawienie estetyki Gminy 6. Odnowienie Gminy 7. Projekty dodatkowe 8. Podsumowanie Rozdział 1. Jawność i dostępność do informacji. Otwarcie Gminy na obywateli. 1) Szerokie konsultacje społeczne Zasada otwarcia Gminy na obywateli musi co do zasady obejmować także poszerzenie form i metod konsultacji społecznych. Każda gminna decyzja dotycząca pośrednio lub bezpośrednio wszystkich jej obywateli, a także mieszkańców konkretnej wsi, sołectwa czy też konkretnej grupy zawodowej powinna być z nimi konsultowana. Głos tej konsultacji powinien być nie tylko brany pod uwagę, ale również wiążący. Stąd projekt regularnych konsultacji społecznych dotyczących ogółu spraw gminnych co 3 miesiące, które powinny odbywać się na terenie jednostki OSP w Jeżowie. Dodatkowe konsultacje powinny się także odbywać na wniosek co najmniej 40 mieszkańców Gminy zainteresowanych konkretną sprawą. Złożenie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych do Urzędu Gminy powinno być równoznaczne z jego akceptacją. Opisane konsultacje powinny być zwoływane w terminie do 7 dni od daty przyjęcia wniosku w Sekretariacie Urzędu Gminy. Grupa zainteresowanych obywateli nie musi uzasadniać potrzeby zwołania konsultacji, lecz jedynie wyrazić chęć ich przeprowadzenia. Tryb zawiadamiania o konsultacji powinien polegać na jednoczesnym publikowaniu informacji o nich na stronie internetowej Urzędu Gminy a także na tablicach ogłoszeniowych na terenie Jeżowa, bądź w razie konsultacji dotyczących konkretnej wsi czy sołectwa - na tablicach przed domami Sołtysów. Informacje o wynikach konsultacji powinny być publikowane w identycznej formie. Ważniejsze konsultacje powinny być nagrywane i publikowane w internecie (najlepiej za pośrednictwem darmowej platformy youtube.com). Wniosek o nagrywanie przebiegu konsultacji powinien być złożony łącznie z wnioskiem o ich przeprowadzenie. Materiały obrazowe i dźwiękowe rejestrowane w ramach konsultacji będą własnością Gminy - lecz co do zasady powinna być możliwość pełnej rejestracji każdego spotkania przez mieszkańców, bez wniosku

3 o zgodę na nagrywanie czy jakiejkolwiek innej formy zgody przedstawicieli Urzędu Gminy. Ich wykorzystywanie powinno być zgodne z prawem, ich montaż nie powinien zniekształcać charakteru wypowiedzi członków spotkania. 2) Nagrywanie Sesji Rady Gminy Jeżów i ich publikacja w internecie Każda Sesja Rady Gminy Jeżów powinna być nagrywana i publikowana w internecie. Takie rozwiązanie sprawi, że każdy z mieszkańców Gminy Jeżów będzie miał realną możliwość dostępu do zagadnień z życia Gminy, a także przegląd postaw i poglądów Wójta i Radnych Rady Gminy. Społeczna kontrola poczynań Wójta i Radnych Rady Gminy musi wymóc podniesienie standardów pracy Rady i Wójta. Otwartość to jedyna droga do poprawy komunikacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami. Nagrywanie Sesji spowoduje także to, że każdy będzie miał możliwość oceny pracy osób związanych z Samorządem. 3) Spotkania Wójta z mieszkańcami Sołectw Analogicznie do możliwości konsultacji społecznych, postulujemy wprowadzenie spotkań sołeckich. Spotkania te powinny mieć bardziej uproszczoną formę niż konsultacje społeczne. Wniosek o spotkanie sołeckie powinien móc złożyć każdy Radny Rady Gminy Jeżów, wybrany z konkretnego okręgu wyborczego - o ile temat spotkania dotyczy danego okręgu. Spotkanie sołeckie Wójta z mieszkańcami sołectwa powinno co do zasady odbyć się w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Możliwość spotkań sołeckich daje Radnym Rady Gminy konkretne narzędzie konsultacyjne wobec mieszkańców okręgów z których zostali wybrani. Od wprowadzenia możliwości spotkań sołeckich nie będą oni mogli twierdzić, że nie mają wpływu na Wójta, czy całość Rady Gminy. Ich jednoosobowy wniosek spowoduje, że Wójt Gminy będzie zobowiązany do stawiennictwa na terenie danego sołectwa w określonym terminie i rozmowy z mieszkańcami o problemach. 4) Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Urząd Gminy w Jeżowie decyzją Rady Gminy powinien przeznaczyć określoną część całości Budżetu Gminy Jeżów na tzw. "budżet obywatelski". Kwota ta powinna być dostępna dla mieszkańców. Ci zaś w drodze głosowania internetowego i stacjonarnego (urna powinna znajdować się na terenie Gminy Jeżów) powinni zadecydować na jakie inwestycje i projekty ją wykorzystać. Pomysł powinni zgłaszać sami mieszkańcy. Chodnik, alejka, remont drogi i wiele innych inicjatyw - wraz z wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane decyzją samych mieszkańców. Ten wariant poszerzenia decyzyjności samych mieszkańców sprawdził się już w wielu samorządach m.in. w Łodzi czy Brzezinach. Zwiększenie obywatelskich możliwości podejmowania decyzji wpływających na życie Gminy ma także walor zwiększenia otwartości Gminy na inicjatywy oddolne.

4 5) Projekt "Otwarta Gmina" Projekt "Otwarta Gmina" polegać powinien na realizacji konkretnych punktów : - stworzenia internetowej i stacjonarnej (instalacja skrzynki w Urzędzie Gminy) możliwości zadawania pytań Wójtowi Gminy i Radnym z obligatoryjnym terminem uzyskania odpowiedzi ( 7 lub 14 dni w zależności od stopnia skomplikowania sprawy). - wprowadzenie zakazu publikowania treści autorstwa Wójta Gminy na łamach prasy. Tego typu publikacje, które niestety miały miejsce w ostatnich latach, sprawiają, że w sposób drastyczny pogarszają się możliwości realnej oceny rzetelności twierdzeń tak autora i jak i samej gazety. Mówiąc wprost - jeśli Wójt Gminy publikuje treści na łamach np. gazety BIS, stawia w niezwykle niekorzystnym świetle siebie i Redakcję Gazety. Zarzuty o nieobiektywności stają się realne. Rodzi to także podejrzenia o możliwości przekroczenia uprawnień przez Wójta - nie jest bowiem standardem, że włodarz Gminy na stronie gazety poświęconej samorządowi (a za którą to stronę gmina płaci) publikuje własne przemyślenia czy ataki na konkurencję. Nie może być także tak, że strona Urzędu Gminy służy za mównicę Wójta. Takie praktyki muszą być zakazane uchwałą Rady Gminy. Postuluję jednak wprowadzenie możliwości wypowiedzi Wójta na najważniejsze tematy Gminy za pośrednictwem internetu. Wystąpienia publiczne Wójta mogą być na jego życzenie bądź na żądanie mieszkańców nagrywane i umieszczane na bezpłatnym kanale gminy na portalu youtube. To bezpłatne rozwiązanie, a jednocześnie zapewniające możliwość prezentacji poglądów w oderwaniu od struktur i finansowania Urzędu Gminy. Taka formuła jest uczciwą alternatywą. 6) Powołanie Rad : Przedsiębiorców, Młodzieży i Rolników. Rady te powinny mieć możliwość opiniowania uchwał Rady Gminy merytorycznie i funkcjonalnie powiązanych z problemami dotyczącymi funkcjonowania określonej grupy. Do Rad będą mogli należeć : a) Przedsiębiorców - osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Jeżów od co najmniej 2 lat b) Młodzieży - osoby do 25 roku życia, mieszkające na stałe na terenie Gminy Jeżów c) Rolników - osoby zajmujące się działalnością rolniczą lub ogrodniczą na terenie Gminy Jeżów od co najmniej 2 lat Rady powinny składać się z 8 osób wybieranych metodą głosowania na inauguracyjnym posiedzeniu Rady. Członkostwo w Radzie powinno być bezpłatną funkcją społeczną. Przewodniczących Rad winno się wybierać drogą głosowania - również na inauguracyjnym

5 posiedzeniu Rady. Każda z Rad powinna mieć swój statut. Możliwości decyzyjne Rad powinny dotyczyć : a) opiniowania projektów trafiających do Rady Gminy Jeżów, z zaznaczeniem, że opinia Rady Przedsiębiorców/Młodzieży/Rolników jest stanowiskiem Wójta Gminy b) przygotowywania projektów uchwał trafiających na obrady Rady Gminy Jeżów c) wniosków o konsultacje społeczne i spotkania wiejskie w uproszczonej formie d) składania zapytań do Wójta Gminy i Rady Gminy Spotkania wymienionych Rad powinny odbywać się raz na 2 miesiące w budynku Urzędu Gminy. Doraźne spotkania mogą być zwoływane na wniosek Wójta Gminy lub każdego z członków Rad. Powołanie Rad będzie realną możliwością współdecydowania obywateli o losach Gminy. Rady powinny zostać powołane do 3 miesięcy od momentu powołania Rady Gminy Jeżów. W Radach Przedsiębiorców / Młodzieży / Rolników nie będą mogli zasiadać Radni Rady Gminy Jeżów. Rozdział 2. Rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów 1) Konsultacje społeczne i finansowe co do możliwości ulg podatkowych i obniżenia kosztów stałych na ternie Gminy. Obniżenie wydatków Gminy Jeżów. Sytuacja finansowa Gminy Jeżów sprawia, że wszelkie możliwości wprowadzenia ulg podatkowych i preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy wydają się problematyczne. Co jednak realnie można zrobić by przyczynić się do rozwoju gospodarczego Gminy Jeżów i do wzrostu poziomu i komfortu życia jej mieszkańców? a) Przeprowadzenie raportu otwarcia wraz z audytem wewnętrznym w Gminie Jeżów. Przeprowadzenie raportu otwarcia jest standardową czynnością osoby obejmującej ster w Urzędach, Ministerstwach, firmach. Potrzebne są one w rozpoznaniu sytuacji organizacji, szczególnie kiedy zachodzą uzasadnione obawy niepełnego obrazu tej sytuacji w kontekście np. spraw sądowych kierownictwa podległych jednostek lub skazania prawomocnymi wyrokami pracowników bądź kierowników podległych jednostek. Dodatkowym narzędziem kontroli sytuacji

6 w organizacji jest audyt wewnętrzny prowadzony przez zewnętrznych kontrolerów na rzecz organizacji z polecenia i wskazania nowego Prezesa/Szefa/Kierownika/Ministra/Wójta etc. W przypadku Urzędu Gminy Jeżów w mojej ocenie zachodzi paląca potrzeba przeprowadzenia skomasowanych i jednoczesnych tak raportu otwarcia jak i audytu wewnętrznego - zachodzą bowiem klasyczne czynniki sprzyjające destabilizacji organizacji. Zadaniem raportu otwarcia jak i audytu wewnętrznego nie jest ocena zjawisk czy tendencji rządów poprzedników, lecz jasne i czytelne przedstawienie stanu organizacji ( w tym przypadku Gminy ) po ich odsunięciu. Nie ma bowiem lepszej i bardziej obiektywnej metody niż zlecenie zewnętrznym kontrolerom przeglądu stanu Gminy, który to przegląd na każdym etapie powinien być transparentny a jego wyniki w każdej możliwej formie (papierowej, internetowej) dostępne dla mieszkańców Gminy jak i każdego zainteresowanego. Raport otwarcia jak i audyt wewnętrzny powinny być ściśle ze sobą merytorycznie i funkcjonalnie powiązane tak, by były one podstawą dalszych działań na każdym z możliwych pól - prawnym, finansowym, organizacyjnym i legislacyjnym. Dokumenty powinny powstać możliwie jak najwcześniej od daty przejęcia sterów rządów w Gminie, czyli do 2 miesięcy od daty przyjęcia funkcji. Tylko sprawne, rzetelne i uczciwe przeprowadzenie opisanych czynności gwarantuje jasny przekaz i czytelny komunikat dla mieszkańców Gminy Jeżów. Przeprowadzenie opisanych czynności leży w interesie każdego mieszkańca Gminy, także obecnej ekipy rządzącej. Pozwoli to wyeliminować wszelkie wątpliwości, które narosły w ostatnim czasie. Rzetelności i uczciwość prowadzonego raportu i audytu powinny gwarantować niezależne i powszechnie uznane instytucje ( np. NIK, RIO, Urząd Wojewódzki) subsydiarnie także nowo wybrana Komisja Rewizyjna Gminy Jeżów ze specjalnym uprawnieniem do prowadzenia Raportu Otwarcia i wyrażenia opinii do dokumentu Audytu Wewnętrznego. Możliwie szeroka legitymizacja dokumentów pozwoli uniknąć zarzutów o ich stronniczości czy braku profesjonalizmu wykonujących audyt. Skutkiem pozytywnym rzeczonych dokumentów będzie poprawa wiarygodności Gminy Jeżów tak w oczach jej mieszkańców jak i inwestorów. To sprawi, że Gmina Jeżów niejako sama z siebie wyśle pozytywny przekaz na zewnątrz, o tym, że jest miejscem transparentnym, dobrym do inwestowania, a także taki, że nie boimy się trudnych rozmów i jasno podchodzimy do kluczowych dla Gminy zagadnień. Przełoży się to na pośredni aspekt proinwestycyjny. b) Obniżenie stawki wywozu śmieci na terenie Gminy. Choć stawki za wywóz śmieci na terenie Gminy Jeżów w stosunku do innych Gmin są średnie, to jednak istnieją możliwości ich redukcji. Przykładem jest chociażby pobliska Gmina Głowno, której stawki za wywóz są o ok.10 % niższe niż w naszej. To determinacja lokalnych włodarzy w dużej mierze przyczyniła się do dywersyfikacji in minus stawek m.in na terenie Gminy Głowno. Dodatkowym impulsem zmierzającym do obniżki stawek za wywóz śmieci będzie powołanie węzła modalnego samorządów z terenu powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego (projekt opisany powyżej). c) Zamrożenie podatków gminnych na dwa lata. Rozsądna inżynieria finansowa, redukcje niepotrzebnych wydatków, wreszcie przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy sprawią, że bez wzrostu podatków gminnych utrzymamy tak płynność finansową Gminy (choć

7 w perspektywie jej zadłużenia i odsetek od zaciąganych kredytów będzie to poważne zadanie). Zamrożenie podatków gminnych na okres dwóch lat jest możliwe także wobec sytuacji ogólnopolskiej i tendencji deflacyjnych w gospodarce krajowej. Zamrożenie podatków na okres dwóch lat powoduje automatyczny wzrost przewidywalności i atrakcyjności warunków inwestowania na terenie Gminy, co przełoży się na decyzje biznesowe podmiotów, które chcą inwestować na terenie Jeżowa i ziemi jeżowskiej. Otoczenie prawne biznesu i proinwestycyjne nastawienie władz Gminy w średniej i długiej perspektywie w połączeniu z efektywnym wykorzystywaniem walorów Gminy oraz ich promocją przyniesie wzrost liczy miejsc pracy, docelowo także poprawę opłacalności produkcji i wzrost płac realnych dla pracowników zatrudnianych na obszarze Gminy. d) Podpisanie kontraktu społecznego i biznesowego Gminy Jeżów. Urząd Gminy Jeżów jednostronnie powinna zadeklarować, że nie będzie stawiać barier w rozwoju społecznym i gospodarczym Gminy. To bardzo szeroki problem - w kontrakcie powinno się zapisać m.in powyższy punkt traktujący o zamrożeniu podatków, a także o pozytywnej dla przedsiębiorców interpretacji przepisów prawa. Kontrakt powinien także zawierać zapisy o powołaniu Rady Przedsiębiorców przy Wójcie Gminy Jeżów (punkt ten opisany jest poniżej w dziale Jawność i dostępność do informacji. Otwarcie Gminy na obywateli ) e) Jasne zasady umorzeń i bonifikat podatków. Istnieją różne możliwości wydawania decyzji o obniżce bądź umorzeniu części i całości opłat komunalnych i podatków. Zazwyczaj decyzje te wydawane są jednoosobowo przez Wójta bądź podległe mu organy. Chcę jasno skodyfikować przypadki możliwych decyzji o umorzeniach, tak by nie można było powoływać się np. na szeroko rozumianą interpretację "dobra społecznego" czy "interesu Gminy". Szczegółowy wykaz przypadków i casusów pomoże w transparentnym zarządzeniu wydatkami i przychodami Gminy. f) Zamrożenie pensji Wójta na okres całej kadencji. Deklaruję, że pensja Wójta nie będzie wyższa od tej pobieranej przez obecnego Wójta Tomasza Piechotę (rozumiana tak w kwocie brutto jak i netto). Faktyczne zamrożenie pensji przez okres 4 lat jest faktyczną gwarancją składaną mieszkańcom, że zarówno warunki finansowe działalności Wójta jak i ich konsekwencje będą przewidywalne i transparentne dla wszystkich. Należy też zaznaczyć, że faktyczne zamrożenie poborów Wójta Gminy jest ich obniżką w dłuższej perspektywie rozumianej jako okres 4 lat. Jednocześnie zaznaczam, że deklaracja zamrożenia pensji Wójta nie jest równoznaczna z zamrożeniem pensji pozostałych pracowników Gminy i jednostek podległych. Te pensje będą rewaloryzowane zgodnie z wymogami prawa. Jednostronna deklaracja ma charakter konkretnego zobowiązania i zobowiązania do określonego zachowania się mojej osoby. g) Likwidacja płatnych ogłoszeń Gminy Jeżów w "Głosie Skierniewic" i "Brzezińskim Informatorze Samorządowym". To realne oszczędności dla Gminy. Gmina Jeżów co tydzień płaci określoną kwotę wymienionym periodykom tylko za to, że umieszcza tam ogłoszenia.

8 W "Głosie Skierniewic" są to krótkie informacje przygotowywane przez Gminie (powiązane są z tym także artykuły autorstwa Redaktorów Gazety). W "Brzezińskim Informatorze Samorządowym" cała treść artykułu jest objęta formułą "ogłoszenia płatnego". Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie są miesięczne koszty tych ogłoszeń, jednak znając specyfikę rynku ich skumulowany koszt jest porównywalny z kosztami jednego etatu ( w naszej ocenie lepiej by wydać je np. na zatrudnienie dodatkowego Strażnika Gminnego, który zajmować się będzie tylko i wyłącznie poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, ten aspekt opisany został w dziale Bezpieczeństwo i obronność). h) Obniżenie kosztów stałych, rezygnacja z ulotek, kalendarzy, materiałów promocyjnych, organizacja skromniejszych imprez i rezygnacja z imprez niepotrzebnych. Obniżenie kosztów stałych Gminy możliwe jest po audycie wewnętrznym przeprowadzonym w Urzędzie Gminy. Wtedy to będziemy orientować się w możliwościach ich redukcji a są one bardzo szerokie - co do zasady każdy budżet samorządowy (badania Instytutu Sobieskiego) wskazują, że nie ucierpi kiedy zredukujemy ok.10% niepotrzebnych wydatków. Jakich? W mojej ocenie chociażby rezygnacja z ulotek, kalendarzy czy materiałów promocyjnych przyniesie konkretne oszczędności. Także likwidacja ogłoszeń w "GS" i "BIS" to kolejne oszczędności (punkt szczegółowo opisany powyżej). i) Powrót do niższych stawek dla Radnych za jedno posiedzenie Sesji Rady Gminy. 2) Udostępnienie przedsiębiorcom i mieszkańcom Gminy szybkiego i darmowego łącza internetowego poprzez sieć WIFI. Sieć szybkiego internetu powinna zostać zainstalowana w obrębie centrum Jeżowa i być siecią otwartą. Skorzystać będzie mógł z niej każdy, bezpłatnie i bez konieczności jakichkolwiek logowań. Dostęp do bezpłatnego internetu powinien obejmować kwartał centralny Jeżowa przed Kościołem jak i w "Alejkach". Użytkownicy siedzący na ławkach w opisanym obszarze, posiadający własne urządzenia z modemem WIFI mogliby wtedy bezpłatnie korzystać z sieci. 3) Powołanie brzezińsko-koluszkowskiego gospodarczego węzła modalnego Powiązania gospodarcze i społeczne powiatu brzezińskiego i północnej części powiatu łódzkowschodniego (Gmin Koluszki, Andrespol i Nowosolna) są faktem. Wydzielenie w 2002 roku powiatu brzezińskiego z powiatu łódzko-wschodniego nie zerwało tych więzów. Mieszkańcy Koluszek nadal korzystają z basenu w Brzezinach, Szpitala, sklepów. Mieszkańcy Brzezin,

9 Rogowa, Jeżowa jeżdżą do hali sportowej w Koluszkach. Mieszkańcy Koluszek korzystają z nocnej i świątecznej pomocy medycznej w Andrespolu. Opisywanie powiązań gospodarczych i społecznych było by tematem długiego wykładu. Jednak forma i charakter tego opracowania nie pozwala na kompleksową analizę tematu. Jakie korzyści mogą płynąc ze współpracy wymienionych samorządów? a) Wspólne projekty infrastrukturalne. Jako, że zainteresowane samorządy są ze sobą mocno związane ich wspólna infrastruktura powinna przełożyć się na wzrost poziomu życia mieszkańców oraz ich komfort, w średniej i długiej perspektywie powinna także przyczynić się do poprawy atrakcyjności gospodarczej samorządów. Duży może więcej - to przełoży się m.in na wspólne negocjowanie stawek wywozu śmieci, wspólne negocjowanie warunków obsługi ludności przez urzędy etc. b) Strony mogą podejmować wspólne działania społeczne mające na celu m.in uaktywnienie potencjału ludzkiego, stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, specjalizację konkretnych samorządów w aspektach wykorzystywania możliwości potencjału ludzkiego wreszcie docelowo stworzyć korzystne warunki działalności "human business" czyli biznesu społecznego, który w Krajach Skandynawskich robi ogromną furrorę. Warto zaznaczyć, że samorząd Brzezin od kilku lat skutecznie realizuje tę politykę. Warto więc korzystać z doświadczeń Brzezin i przeszczepiać je na sąsiednie samorządy. c) Powołanie Karty Dużej Rodziny 3+ na obszarze porozumienia modalnego (projekt opisany w dziale "Polityka prorodzinna") d) wspólna polityka promocyjna, informacyjna i lobbingowa porozumienia modalnego. Należy wypracować wspólne stanowisko i spójną politykę informacyjną i lobbingową porozumienia, tak by działać na zewnątrz w oparciu o wspólne interesy. Porozumienie daje realną możliwość szerokiej reprezentacji środkowo-wschodniej części łódzkiego np. wobec Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, czy wobec polityków szczebla centralnego. e) Porozumienie cementuje zastaną rzeczywistość i wtłacza niejako istniejące układy społeczno - gospodarcze w ramy prawne. Ma więc charakter porządkujący. f) W średniej i długiej perspektywie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejsc szczególnie ciekawych na terenie Gmin

10 4) Wykorzystanie potencjału promocyjnego Gminy Jeżów. Dziś potencjał ten nie jest w mojej ocenie wykorzystywany w pełni. Promocja Gminy zasadza się de facto na standardowych rozwiązaniach takich jak drukowanie folderów, kalendarzy czy udział w spotkaniach na terenie Województwa Łódzkiego. Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast nie rozumieją nowoczesnych trendów promocji - i nie jest to tylko i wyłącznie przypadłość włodarza Gminy Jeżów. Nie odpowiadają oni bowiem na zasadnicze pytanie - co promować? "Wydamy pieniądze na promocję" - to często motyw powtarzany przez decydentów. Kończy się zazwyczaj na bloczkach reklamowych lub w najlepszym przypadku na banerach reklamowych. Nie tędy droga! Pierwszym etapem określenia strategii promocyjnej każdego samorządu jest określenie marki i celu promocyjnego. Mówiąc prościej - należy znaleźć wyróżnik, jakąś jedną rzecz, jakiś pomysł, jakiś produkt który WYRÓŻNIA dany samorząd, daną ziemię. To podstawa dalszych zabiegów. Bez wyróżnienia celu promocyjnego i przekierowania aspektów promocyjnych na dany cel wszelkie działania zmierzające do szeroko pojętej promocji samorządu są z góry skazane na niepowodzenie. Dziś polityka promocyjna samorządów traktowana jest bardzo szeroko - od polityki przyciągania inwestorów, poprzez kampanie skierowane do konkretnych grup społecznych a skończywszy na kreowaniu pozytywnego wizerunku, także w ujęciu turystycznym. Gmina Jeżów powinna zdecydować w jakim kierunku pójść. Musimy odpowiedzieć na pytanie - co nas wyróżnia, co chcemy promować, do kogo trafić, wreszcie co możemy zaoferować innym i jakie korzyści z tej oferty mogą wypływać dla Gminy i jej mieszkańców. Czuję szczególną potrzebę konkretnego i dokładnego nakreślenia strategii promocyjnej Gminy Jeżów, uwzględniającej wszelkie jej aspekty. Dlatego podzielę ten blok tematyczny na kilka tematów. a) określenie celu promocyjnego Gminy Jeżów i grup docelowych odbiorców b) określenie możliwości promocyjnych Gminy w oparciu o przewagi c) określenie korzyści płynących z dobrze prowadzonej polityki promocyjnej d) określenie kosztowej strony rozwinięcia polityki promocyjnej ad pkt a ) Turystyka i historia - historia i turystyka. Te dwie dziedziny w sposób nierozerwalny stanowią przewagę promocyjną Gminy Jeżów. Jeżów nieznany, miejsca ciekawe, historia obok nas - to tematy możliwe do rozwinięcia poprzez prowadzoną mądrze politykę promocyjną. Jeżów nieznany - warto wykreować szlak pieszy pomiędzy zabytkami Jeżowa, które są cenną pamiątką czasów minionych. Niewielu wie, że obiekt wpisanego w obecny kościół parafialny - kościółka jest wyjątkowo ciekawym obiektem architektonicznym. Nieznane, niezbadany, nieodkryty Jeżów

11 - ciekawostki z życia mieszkańców, Jeżów utracony - z jego tradycją rzemieślników, Żydów, miasteczka, historii... Nie wiem czy wiecie, że tylko w Jeżowie w trakcie "wyzwalania" Ziemi Polskich przez Armię Czerwoną w roku 1944 i 45, mieszkańcy stawili opór Rosjanom? Albo to, że w wielu domach działały "tajne" sklepy w czasach "realnego socjalizmu"? To niebywały potencjał turystyczny, dziś tak bardzo niewykorzystany. Kreacja "marki Jeżów" przełoży się bezpośrednio na wzrost zamożności mieszkańców Gminy. Jak? Otóż np. wykreowanie ciekawych miejsc "walki z realnym socjalizmem" i "mini przedsiębiorczości w czasach minionych" przełoży się na zainteresowanie jeżowskimi wyrobami masarniczymi. Idąc dalej w obiektach, gdzie prowadzono "nielegalny" handel można odtworzyć punkty takiego handlu i "spod lady" prowadzić handel np. jeżowską wędliną. Dla turystów byłaby to niebywała gratka! Turystyka z haczykiem, inna turystyka, coś ciekawego, nowego - to dziś przyciąga. Myślenie szablonowe, drukowanie folderów, ulotek - to przeżytek. Dlatego nasz "produkt turystyczny" trzeba "skontentować" czyli ukierunkować na konkretne grupy odbiorców : - młodzi ludzie szukający korzeni, zaciekawieni historią przedwojenną i historią socjalizmu - historycy i miłośnicy historii szukający odniesień do tradycji miasteczek przedwojennych, wielokulturowych - turyści, którzy mogą zwiedzać Jeżów w czasie krótkich wycieczek połączonych z jazdą koleją wąskotorową - turyści, którzy mogą przyjechać do Jeżowa z Rogowa lub odwrotnie, połączenie walorów i potencjałów turystycznych Gmin (synergia zainteresowania obiektami SGGW i kolejki wąskotorowej oraz wykreowanych atrakcji turystycznych Gminy Jeżów) - otwarcie na możliwe kontakty z realizatorami filmów fabularnych związanych ze środowiskiem twórców "Łodzi filmowej". ad pkt b) Określenie możliwości promocyjnych Gminy w oparciu o przewagi : - Młodzi ludzie szukający korzeni, zaciekawieni historią przedwojenną i historią socjalizmu. Kreacja ciekawych miejsc związanych z opisanymi epokami, m.in Izby Pamięci, czy też obiektów prywatnych możliwych do wykreowania we współpracy z Urzędem Gminy, Urzędem Marszałkowskim (przy realizacji konkretnego programu rozwoju turystyki w Gminie Jeżów - opisany poniżej ), przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjno-turystycznej Gminy. Postawienie na konkretny i wyróżniający się na mapie regionu i kraju produkt turystyczny, merytorycznie i funkcjonalnie powiązany z historią opisanych epok przyniesie dodatni aspekt promocyjny.

12 - Historycy i miłośnicy historii szukający odniesień do tradycji miasteczek przedwojennych, wielokulturowych. W merytorycznym i funkcjonalnym powiązaniu z powyższym punktem, odniesienie do historii i tradycji Jeżowa przyczyni się do wzrostu zainteresowania docelowej grupy odwiedzeniem Gminy. - Turyści, którzy mogą zwiedzać Jeżów w czasie krótkich wycieczek połączonych z jazdą koleją wąskotorową. To turyści, którzy mogą odwiedzić Jeżów w czasie krótkiej, godzinnej przechadzki. Do nich skierowany być powinien syntetyczny i konkretny program szybkiego poznania Jeżowa, wraz z zachętą do dłuższej wizyty na Ziemi Jeżowskiej. Celowe jest podpisanie umowy partnerskiej Gminy Jeżów ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowej. - Turyści, którzy mogą przyjechać do Jeżowa z Rogowa lub odwrotnie, połączenie walorów i potencjałów turystycznych Gmin (synergia zainteresowania obiektami SGGW i kolejki wąskotorowej oraz wykreowanych atrakcji turystycznych Gminy Jeżów). Turyści ci co do zasady mogą przyjeżdżać na teren Gminy Jeżów na dłuższy czas (ok. 4-6 godzin). Program przygotowany dla nich powinien zawierać bogatą ofertę - od turystycznej, gastronomicznej po ofertę czysto konsumpcyjną (np. pamiątki, produkty regionalne). To oni w zasadniczej mierze mogą się przyczynić do wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy, co przełoży się na wzrost dochodów mieszkańców Gminy - szczególnie właścicieli sklepów, kiosków, punktów gastronomicznych, właścicieli nowo wykreowanych miejsc turystycznych. Program pozyskiwania tej grupy docelowej turystów powinien stanowić element projektu modalnego samorządów z powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego (opisanego powyżej). - Otwarcie na możliwe kontakty z realizatorami filmów fabularnych związanych ze środowiskiem twórców "Łodzi filmowej". Południowa część Gminy ze względu na jej malowniczy charakter, w sposób wyjątkowy stanowić może tło do realizacji produkcji filmowych. To konkretne zyski dla posiadaczy ziemi i nieruchomości na tym terenie, a także niebywała promocja Gminy. Efekt skumulowany i rozciągnięty w długiej perspektywie (związany z odtwarzaniem produkcji zrealizowanych na terenie Gminy Jeżów) stanowi bezpłatną reklamę dla Gminy, kumuluje się z walorami turystycznymi i jako taki stanowi wartość dodaną. ad pkt c) Określenie korzyści płynących z dobrze prowadzonej polityki promocyjnej Główną korzyścią z umiejętnie prowadzonej polityki promocyjnej to wzrost zainteresowania gminą jako miejsca dobrego do wypoczynku, aktywnej turystyki, zamieszkania. Wszystkie wymienione powyżej czynniki w długiej perspektywie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego Gminy, przez co bezpośrednio do wzrostu zamożności jej mieszkańców. Efekt skumulowany różnych działań podjętych na rzecz promocji Gminy Jeżów w perspektywie 5-letniej przyczynia się do spadku bezrobocia na terenie Gminy o ok. 2 do 3 %, oraz do wzrostu wynagrodzeń realnych o ok. 4 do 7 % - w odniesieniu do braku działań w tym zakresie. Najlepszym przykładem działań pro-turystycznych i promocyjnych jest w naszym regionie

13 Uniejów. Z pewnością nie uda nam się wykreować tak wielu miejsc pracy jak w tej Gminie (ze względu na brak czynników tam występujących), ale opisane powyżej tendencje są możliwe do realizacji. Inną korzyścią - niewymierną ale niezwykle istotną - jest wzrost rozpoznawalności Gminy Jeżów na mapie regionu. Ten aspekt w średniej i długiej perspektywie przyczynia się do wzrostu potencjału proinwestycyjnego na terenie Gminy, wzrostu świadomości obywatelskiej mieszkańców, a także wzrostu świadomości partycypacyjnej mieszkańców. ad pkt d) Określenie kosztowej strony rozwinięcia polityki promocyjnej Kreacja potencjału turystycznego i jego promocja wiąże się ściśle z obecnością w środkach masowego przekazu, internecie. Efektywne wykorzystywanie doświadczeń i możliwości doprowadzi do automatycznych przełożeń potencjału promocyjnego Gminy. Lecz by móc efektywnie promować Gminę Jeżów, najpierw należy wykreować "produkt" promocji. Powyżej omówiliśmy wszelkie zagadnienia z tym związane. By móc wykreować ów produkt potrzebne są pieniądze i programy. W tym może pomóc Urząd Marszałkowski w Łodzi, subsydiarnie także inne organizacje zajmujące się konkretnymi zagadnieniami (np. Stowarzyszenie "Mroga"). Należy stworzyć konkretny projekt kreacji "Marki Jeżów" w oparciu o przewagi konkurencyjne Gminy i przekonać do niego decydentów na szczeblu Wojewódzkim i Krajowym. Rozdział 3. Polityka prorodzinna W roku 2012 i 2013 saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych oraz ruch naturalny ludności w naszej Gminie pokazuje bardzo niepokojącą tendencję. Gmina Jeżów się wyludnia. W 2012 roku urodziło się - uwaga - TYLKO 35 DZIECI! Zmarły 54 osoby. Spadek liczby ludności jest niestety tendencją ogólnopolską. Jednak skala wyludniania Gminy Jeżów - na tle Województwa Łódzkiego i kraju - może budzić ogromne obawy. W dłuższej letniej perspektywie problem ten jest kluczowy dla Gminy. Dziwi więc fakt, że nikt jeszcze nie podjął wysiłków by poprawić ten stan rzeczy. Co robić? Państwo Polskie jak i lokalne samorządy prowadzą szereg działań na rzecz poprawy tego stanu rzeczy. Do dziś w Gminie Jeżów nikt o tym problemie nie myślał. Proponuję wprowadzenie konkretnych i sprawdzonych narządzi, które w średniej i długiej perspektywie powinny odmienić fatalny dla Gminy Jeżów trend demograficzny.

14 1) Wprowadzenie Powiatowej Karty Rodziny 3+ (Karta Dużej Rodziny). Prekursorem wprowadzania kart dużej rodziny w Polsce jest Łowicz. Miałam możliwość przyglądania się procesowi decyzyjnemu i drodze prawnej jaką przeszło to rozwiązanie. Od 2012 roku, kiedy to wprowadzono w tym mieście Kartę Dużej Rodziny, która upoważnia m.in do 50% zniżki przy korzystaniu z basenów, komunikacji i usług komunalnych dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, sytuacja materialna tych rodzin uległa znacznej poprawie. Poprawił się również dostęp do szeregu usług, które do tej pory były niedostępnymi dla rodzin. Podobne rozwiązanie należy wprowadzić także i w Powiecie Brzezińskim. Gmina Jeżów jest za małym podmiotem samorządowym by taką kartę wprowadzić. Moglibyśmy jedynie ulżyć rodzicom w postaci ulg przy korzystaniu z Przedszkola. To zdecydowanie za mało. Co proponuję? Podpisanie umowy z Gminami Powiatu Brzezińskiego, Miastem Brzeziny, Starostwem Brzezińskim i Gminą - Miasto Koluszki, Gminą Nowosolna i Gminą Andrespol ( samorząd z powiatu łódzkiego - wschodniego, jednak powiązane siecią modalną i użytkową z powiatem brzezińskim. Rozwinięcie teorii powiązania samorządów w ramach projektu modalnego przedstawimy w dziale "Rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów"). Umowa ta powinna zawierać szczegółowe zapisy o wzajemnym honorowaniu ulg i rabatów na terenie objętym umową. Każdy z samorządów powinien partycypować w projekcie adekwatnie do możliwości. Np. Miasto Brzeziny powinno wprowadzić ulgę w ramach karty na pływalnię miejską i do Muzeum Regionalnego (ulga 50%), Miasto Koluszki podobną ulgę powinno wprowadzić na wstęp do hali sportowej i do kina Odeon. Te dwa największe podmioty samorządowe, ze względu na możliwości tak finansowe jak i infrastrukturalne winny wziąć na siebie główny ciężar rozwoju Karty. Jednak ów ciężar w średniej i długiej perspektywie przynosi określone zyski. Przykład Łowicza pokazuje, że wzrost dostępności do obiektów publicznych jak i np. do Kina sprawia, że dochody placówek rosną. Można więc stwierdzić, że projekt jest nie tylko uzasadniony społecznie - ale i ekonomicznie. Co mogą wnieść do niego Gminy? Zacznijmy od naszego Jeżowa - rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej (punkt opisany w niniejszym programie poniżej ) pozwoli na realną propozycję dla mieszkańców obszaru modalnego. Na dziś możliwości Gminy w tym zakresie są mocno ograniczone. W pewnym stopniu możemy zaproponować zniżki dla rodzin wielodzietnych w hali sportowej, jednak ze względu na fakt, że podobne obiekty istnieją w całym obszarze modalnym, zainteresowanie mieszkańców obszaru spoza Gminy Jeżów z zasady będzie znikome. Gmina Rogów jako taka nie dysponuje szerokimi możliwościami wniesienia wartości dodanej do projektu. Jednak podmioty funkcjonujące na jej terenie - wręcz przeciwnie. Gwarantuję, że w razie powstania Karty Dużej Rodziny, miłośnicy wąskotorówki zgodzą się na udzielenie 50% rabatu przy korzystaniu z wycieczek kolejką. Także ośrodek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie i przyległe do niego obiekty arboretum i alpinarium są ciekawym miejsce turystycznym na mapie regionu. Jestem przekonana, że uda się porozumieć także z tym podmiotem w sprawie wprowadzenia ulg na zwiedzanie obiektów alpinarium i arboretum oraz ulg przy korzystaniu z obiektów sportowych ( boisko siatkarskie i tenisowe ) będących w gestii SGGW.

15 Gmina Dmosin. Na terenie Gminy funkcjonują dwa ciekawe obiekty turystyczno - rekreacyjne. To Park Jurajski w Kołacinie i Żywy Skansen w Nagawkach. Włączenie tych obiektów w system Karty będzie obustronnie korzystne. Standardowym rozwiązaniem w ramach Karty Dużej Rodziny są także ulgi dotyczące możliwości korzystania z opieki przedszkolnej. W naszej ocenie każda Gmina objęta projektem winna zobowiązać się do wprowadzenia określonej ulgi na swoim terenie dla posiadaczy karty z ich Gminy. Pewną praktyką stało się także to, że lokalni przedsiębiorcy w samorządach objętych programem Karty Dużej Rodziny wychodzą z inicjatywą wprowadzenia ulg przy zakupach w ich sklepach. Są do różne ulgi od 5 do nawet 50 % w zależności od woli przedsiębiorcy przystępującego do projektu. To kolejna korzyść z wprowadzenia Karty. Konkludując wymienimy korzyści płynące z wprowadzenia Karty Dużej Rodziny Powiatu Brzezińskiego i Gminy Koluszki : - ulgi przy korzystaniu z obiektów sportowych na terenie Brzezin i Koluszek, docelowo Jeżowa i obiektach sportowych przyległych do budynków SGGW w Rogowie. - ulgi przy wizytach z koluszkowskim Kinie Odeon, brzezińskim Muzeum regionalnym, obiektach alpinarium i arboretum w Rogowie, obiektach Dinoparku i Żywego Skansenu na terenie Gminy Dmosin. - ulgi przy wizytach w sklepach partnerskich programu O przystąpienie do programu Karty Dużej Rodziny mogłyby ubiegać się rodziny zamieszkujące na terenie Powiatu Brzezińskiego i północnej części Powiatu Łódzko-wschodniego, wychowujące co najmniej trójke dzieci do 21 roku życia. Powinna istnieć także możliwość ubiegania się o kartę w trybie wnioskowym - ekstraordynaryjnym dla rodzin w których nie wychowują trójki dzieci, jednak ze względu na szczególną sytuację rodzinną i materialną programem powinni zostać objęci. W takich przypadkach każdorazowo o przyznaniu karty powinna decydować komisja w skład której wchodzić - co do zasady - powinni przedstawiciele GOPS lub MOPS, Dyrektor Szkoły do której uczęszczają dzieci oraz Kierownik Wydziały Oświaty przy odpowiednim Urzędzie Gminy lub Miasta. Decyzja o wydaniu karty w trybie ekstraordynaryjnym powinna być wydawana na postawie jasnych kryteriów m.in finansowego, rodzinnego (wychowywanie dzieci niepełnosprawnych, wychowywanie dzieci (dziecka) przez jednego z rodziców ).

16 2) Gminne becikowe Kolejnym narzędziem poprawy fatalnych wskaźników demograficznych powinno być wprowadzenie Gminnego Becikowego w wysokości 1000 złotych. To identyczne becikowe jakie rodzicom wypłaca Budżet Państwa. Łącznie te dwie sumy pozwolą na realne wsparcie rodziny. Czy nas na to stać? Z danych Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że na terenie Gminy Jeżów w 2012 roku urodziło się - uwaga - tylko 35 dzieci, zaś zmarły 54 osoby. To przerażające dane. Nie można jej inaczej interpretować niż jako głośny dzwonek alarmowy. Łatwo policzyć, że gminne becikowe dla 35 rodziców urodzonych dzieci kosztowało by Gminę 35 tysięcy złotych. Dla porównania koszt remontu świetlicy w Górze to kwota wygospodarowana przez gminę ok. 10 KROTNIE oscylująca wokół podanej wartości. Kwota ta pokrywałaby więc ponad 10 lat programu. To chyba najlepszy komentarz. Wprowadzenie gminnego becikowego ma w założeniu poprawić sytuację demograficzną Gminy. Stąd na program należy zabezpieczyć ok. 55 tysięcy złotych (tak by zaspokoić potrzeby 55 rodzin, czyli 20 więcej niż obecnie). To stosunkowo niewielka kwota dla budżetu Gminy. Jej wygospodarowanie jest możliwe m.in za sprawą oszczędności gminnych opisanych w punktach tego programu. Uprawnionymi do korzystania z becikowego powinny być osoby, które spełniły kryteria "państwowego " becikowego tj. nieprzerwana opieka medyczna nad matką w trakcie ciąży. Programem gminnego becikowego powinien zająć się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Należy także rozpatrzyć, czy proponowana kwota gminnego becikowego nie jest kwotą zbyt niską. Taka debata powinna odbyć się w ramach szerokich konsultacji społecznych, po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie (to postulat niniejszego programu opisany w innych podpunktach w dziale rozwój gospodarczy i turystyczny Gminy Jeżów). Tylko wtedy będziemy mieli przegląd możliwości finansowych Gminy i sytuacji w GOPS. Rodzice objęci programem gminnego becikowego powinni mieć możliwość wyboru wzięcia jednorazowego wsparcia w dostępnej kwocie, bądź rozłożenia jej na 10 kolejnych transz (przy założeniu, że Gmina ustanawia kwotę becikowego na 1000 zł, 10 kolejnych rat powinno być wypłacane przez 10 miesięcy w kwocie 100 złotych). To może być ciekawe rozwiązanie długoterminowe, a w specjalnych sytuacjach, kiedy pomoc powiązana jest z Kartą Dużej Rodziny 3+, becikowe czy też pomoc rozłożona na transze, może być przedłużana/zwiększona na wniosek zainteresowanej rodziny. Decyzję w sprawie uznania prośby powinna podjąć komisja niezależna od Urzędu Gminy, przypisana do programu Karty Dużej Rodziny 3+. Argumenty o tym, że becikowe jako instrument prowadzenia polityki prorodzinnej jest przestarzały i generalnie nieskuteczny należy zbić przykładami z innych krajów. To, że w Polsce on co do zasady nie przyniósł radykalnej poprawy dzietności, spowodowany jest głównie faktem stosunkowo niskiej kwoty becikowego, nie będącej realnym i długoterminowym wsparciem dla rodzin. Stąd uzupełniający projekt gminnego becikowego w powiązaniu z becikowym państwowym implikuje zdwojenie działania społecznego becikowego, czyniąc go jednocześnie bardziej konkretnym i realnym wsparciem dla rodzin. Dodatkowe możliwości zwiększenia pomocy w powiązaniu z Kartą Dużej Rodziny 3+ i drogą wnioskową dodatkowych wsparć daje realne narzędzie prospołeczne i prorodzinne dla Gminy - stosunkowo niewielkim kosztem.

17 3) Powstanie klubu dziecięcego Jeszcze dwa lata temu w Polsce żłobków i klubów dziecięcych (obiektów mniejszych i dostosowanych do potrzeb małych gmin, a spełniających funkcję żłobka) było niewiele ponad 500. Dziś jest ponad dwa tysiące. Niestety Gmina Jeżów wciąż takiej placówki nie powołała. Budowa, kupno i remont istniejących obiektów na terenie Gminy to koszt skomasowany oscylujący w kwocie co najmniej 1-1,3 miliona złotych. Na taki wydatek Gminy obecnie nie stać. Wobec fatalnej sytuacji finansowej Gminy taka inwestycja mogłaby spowodować daleko posunięte negatywne konsekwencje. Modernizacja i dostosowanie do potrzeb klubu dziecięcego obiektów istniejących wobec powyższych argumentów i faktu, że w Gminie Jeżów w 2012 roku urodziło się jedynie 35 dzieci, sprawia, że inwestycja ta byłaby niegospodarną. Rozwiązaniem przyjętym dla stosunkowo niewielkich samorządów są kluby dziecięce. Są to mniejsze placówki, często obiekty przy przedszkolach. Taki też obiekt moim zdaniem powinien powstać w Jeżowie. Żłobek modułowy, zgodny z ministerialnymi zaleceniami i zrealizowany w partnerstwie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Maluch" pozwoliłby na stworzenie nowoczesnej placówki dla co najmniej 12 maluchów, za 1/3 sumy potrzebnej do realizacji pełnowymiarowego żłobka. Liczę, że powyższe propozycje programowe wcielone w życie pozwolą na wzrost liczy urodzeń w Gminie. Dlatego też placówka klubu dziecięcego powinna być stworzona tak, by móc ją dostosować do wzrostu liczby miejsc. Miesięczny koszt pobytu dziecka w klubie dziecięcym powinien być dostosowany do możliwości finansowych rodziców. Posiadacze Karty Dużej Rodziny powinni być objęci ulgą w razie korzystania ich dzieci z klubu dziecięcego ( 20% w przypadku trzeciego dziecka. 30 % w przypadku kolejnych dzieci ). 4) Remonty placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy i budowa nowych obiektów tego typu. Stworzenie miejsc spotkań we wsiach Jasienin, Popień, Przybyszyce, Rewica. Stan tego typu obiektów na terenie Gminy Jeżów zostawia wiele do życzenia. Niemal każda gmina sąsiednia w ostatnich latach dostosowała place zabaw do wymogów bezpieczeństwa. Nie straszą - a przeciwnie - zachęcają do zabawy najmłodszych. Niestety brak chęci zrozumienia aspektów prorodzinnych przekłada się także na tę sferę. Należy więc zmodernizować obecne i stworzyć nowe place zabaw na terenie Gminy. Są to inwestycje stosunkowo tanie - dziwi więc fakt, że do dziś nie powstały. W mojej ocenie należy stworzyć miejsca zabaw dla dzieci w Jasieninie, Przybyszycach, Popniu, Rewicy i rzecz jasna w Jeżowie. Do programu budowy i modernizacji istniejących placów zabaw należy podejść kompleksowo - zrealizować je w tym samym czasie. To pozwoli na pozyskanie funduszy zewnętrznych a także na obniżenie kosztów jednostkowych poszczególnych inwestycji nawet o 20%. Place zabaw powinny powstać na terenach należących do Gminy, najlepiej nieopodal świetlic wiejskich lub strażnic OSP. Takie usytuowanie placów zabaw sprawi, że obiekty te będą "pod okiem" mieszkańców wsi. Powinny być ogrodzone, a przy nich należy posadzić drzewka iglaste tak, by poprawić estetykę miejsca. Docelowo można także rozważyć projekt budowy wzmocnionych, obszernych altan przy placach zabaw. Racjonalne wkomponowanie tych obiektów w przestrzeń urbanistyczną wsi pozwoli na kreację nowych centrów opisanych powyżej miejscowości. Innymi słowy - po realizacji projektu -

18 Jasienin, Popień, Przybyszyce i Rewica mogą zyskać centralne miejsce, punkt odniesienia dla mieszkańców, docelowo miejsce spotkań. 5) Określenie jasnych kategorii dostępu do pomocy społecznej, rodzinnej, psychologicznej, dostępu do ulg gminnych. Nie może być tak, że to Wójt Gminy bądź Kierownik GOPS są osobami decydującymi o przyznaniu np. ulg przy korzystaniu dzieci z przedszkola. Należy wprowadzić jasne zasady przyznawania tego rodzaju ulg, odebrać to uprawnienie z Wójta czy Kierownika GOPS a nadać je kolegialnemu ciału w którego skład wchodzić powinny osoby funkcyjnie związane z placówką opieki - m.in jej Dyrektor, opiekunowie, Rada Rodziców przy szkole ( w przypadku ulg na korzystanie ze stołówki szkolnej). Przyznawanie ulg, stypendiów, bonifikat NIE MOŻE być w jakikolwiek sposób związane z osobą włodarza gminy, gdyż to rodzi podejrzenia dowolności wydawanych decyzji. Należy określenie ulg i jasnych kategorii ich przyznawania skodyfikować w odrębnej uchwale Rady Gminy, merytorycznie powiązanej z decyzjami wiążącymi dla Karty Dużej Rodziny 3+. 6) Rozwój budownictwa socjalnego i modernizacja tkanki urbanizacji Jeżowa we współpracy z Gminą i innymi podmiotami. Podstawą egzystencji rodzin są dostosowane do ich potrzeb mieszkania i domy. Niestety nasza Gmina, podobnie jak ościenne (wyłączając Brzeziny), ma problem z ustawowym zapewnieniem potrzebującym mieszkańcom dostępu do mieszkań socjalnych ( i możliwych do wykorzystania przez młode osoby tanich mieszkań). Stąd pomysł (i paląca potrzeba) rozwoju budownictwa socjalnego. W konsultacji z mieszkańcami, po wykonaniu audytu wewnętrznego opisującego możliwości i sytuację finansową Gminy należy przeprowadzić ocenę możliwości rozwoju budownictwa socjalnego na terenie Gminy. Innymi słowy musimy zastanowić się czy mamy - i jeśli tak to jakie - możliwości refinansowania bądź dofinansowania budowy mieszkań socjalnych. Alternatywnie powinniśmy rozpatrzyć możliwość remontu pozostających we własności komunalnej. Rozdział 4. Bezpieczeństwo i obronność 1) Rozwinięcie możliwości szkoleń dla mieszkańców Gminy z zakresu pierwszej pomocy medycznej i tematyki przysposobienia obronnego

19 Poziom edukacji przedmedycznej Polaków jest zatrważająco niski. Większość z nas nie potrafi udzielić skutecznej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych czy innych wypadków. To może skutkować nie tylko tym, że ofiara takiego wypadku umrze, lecz także samo zaniechanie rodzi konsekwencje prawne. Stąd pomysł by rozwinąć możliwości szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gminy Jeżów. W porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, które takie szkolenia prowadzą (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), chcę zorganizować takie szkolenia na terenie Szkoły w Jeżowie, oraz na terenie świetlic wiejskich w Gminie. Jesteśmy przekonani, że profesjonalne, regularne kursy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy, a także docelowo dla wzrostu świadomości społecznej zagrożeń związanych m.in ze zbyt szybką jazdą samochodem czy pracą na roli. Należy więc opracować kompleksowy program w porozumieniu m.in z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Łodzi, fundacją prowadzącą szkolenia z zakresu wiedzy przedmedycznej ( np. WOŚP), który metodycznie i funkcjonalnie połączy wiele aspektów wzrostu świadomości zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa. Taki program powinien zasadzać się na trzech zasadniczych aspektach : a) regularne szkolenia przedmedyczne prowadzone na terenie Gminy b) regularne kursy dla kierowców i rolników z terenu Gminy nt. zagrożeń komunikacyjnych i związanych z pracą na roli c) wizyty autobusu służącego możliwości pobierania krwi od mieszkańców Gminy, będącego w dyspozycji Centrum Krwiodawstwa w Łodzi. Najlepiej by odbywały się one w okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy krew jest najbardziej potrzebna. Uzupełnieniem powyższego programu powinny być zajęcia przysposobienia obronnego. Co do zasady powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu w Szkole w Jeżowie, oraz w każdej świetlicy wiejskiej na terenie Gminy. 4) Zwiększenie znaczenia Straży Gminnej Dziś Straż Gminna Gminy Jeżów właściwie tylko obsługuje fotoradar. To zaprzeczenie sensu jej powołania. Straż Gminna nie powinna być "maszynką do robienia pieniędzy" a powinna realnie przyczyniać się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jeżów. Czy się tak dzieje - oczywiście nie. Przeciwnie. W ostatnich latach poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy uległ pogorszeniu za sprawą likwidacji Posterunku Policji w Jeżowie. Stąd potrzeba pilnego zwiększenia roli Straży Gminnej. Należy przekazać jej konkretne dyspozycje i narzędzia do ich wykonywania (m.in wprowadzić dodatkowe patrole, rozszerzyć funkcję kontrolną), tak by realnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jeżów. Obecna sytuacja wykreowała swego rodzaju pustkę w tej materii, która to pustka i rozmijanie się w kompetencjach pomiędzy Strażą Gminną i Policją prowadzi do niebezpiecznej sytuacji. Oczywiście nie twierdzimy, że Straż Gmina źle wypełnia swoje obowiązki. Przeciwnie, jest skuteczna w obszarze swoich realnych kompetencji, czyli związanej z fotoradarem. Nie jest zaś skuteczna jeśli chodzi o realne zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Wniosek

20 jest więc prosty - należy efektywniej wykorzystywać możliwości Straży Gminnej, nie skupiać się na obsłudze fotoradaru. Jak to zrobić? Są różne możliwości - od zwiększenia zatrudnienia w straży, poprzez przeniesienie obowiązków służbowych z obsługi fotoradaru na obowiązki powiązane ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa w Gminie poprzez zwiększenie liczby płatnych nadgodzin dla pracowników Straży. Każdy z przedstawionych wariantów wymaga analizy i konsultacji społecznych oraz konsultacji z przedstawicielami Policji. Program kompleksowej reformy powinien zasadzać się na : 1) rozliczaniu czasu pracy firmy obsługującej fotoradaru pod klauzulą zerwania umowy - trzeba także rozważyć możliwość rezygnacji z usług firmy obecnie obsługującej fotoradar 2) Straż Gminna nie może dublować działań prywatnej firmy, winna zajmować się obowiązkami statutowymi 3) zwiększenie kontroli Urzędu Gminy nad działalnością Straży Gminy w szczególności zaś nad zakresem jej pracy 5) Próba odtworzenia Posterunku Policji w Jeżowie Nie chcę nikogo oszukiwać - to trudne zadanie. Likwidacja Posterunku Policji w Jeżowie spowodowana była tak czynnikami ekonomicznymi jak i opisanymi powyżej. Istnieją jednak realne możliwości próby odtworzenia Posterunku Policji przy wykazaniu konieczności jego istnienia. Należy przeprowadzić analizę poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy (docelowo także sąsiedniej Gminy Rogów, którą obsługiwał posterunek), a także lobbować za odtworzeniem posterunku tak u władz Policji na szczeblu wojewódzkim jak i u władz centralnych (m.in z wykorzystaniem przychylnych Gminie Jeżów posłów i senatorów). Wymaga to wielu wysiłków, jednak możliwy - choć trudny do realizacji - projekt odtworzenia posterunku warty jest starań. Nie mogę jednak obiecać jego realizacji przyjmując ją za pewnik - mogę obiecać natomiast, że dołożę wszelkich starań, by przywrócić Posterunek w Jeżowie. O wszystkich działaniach będę na bieżąco informować mieszkańców. 6) Rozszerzenie i kreacja kompetencji Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego To postulat zacieśnienia więzów funkcjonalnych pomiędzy organami Państwa Polskiego (Policją, Wojskiem Polskim, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Organizacją "Strzelec") a gminnymi strukturami. Polegać ono ma na bezpośrednim i możliwie jak najszybszym przepływie informacji pomiędzy jednostkami, a także na konkretyzacji zadań Gminy w razie zagrożeń. Chodzi o to by przygotować i skonkretyzować plany ewentualnościowe na wypadek szeregu zagrożeń i zmieniających się wyzwań. Istniejące plany nie odpowiadają zmieniającym

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia...

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... Projekt Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MILEJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4305 UCHWAŁA NR 88.XXI.2015 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Człuchowie i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu PROJEKT Program współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia...

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... P R O J E K T UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. DRUK NR 70-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010 WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010 WSTĘP Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2010 WSTĘP W Polsce

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach.

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach. STATUT Rozdział I. postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja chorych na stwardnienie rozsiane - Neuro-wita zwana dalej Fundacją, działa na podstawie odpowiednich przepisów Prawa polskiego oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 467/VI/37/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR 467/VI/37/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR 467/VI/37/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/429/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/429/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/429/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Uchwały.. Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu UCHWAŁA NR XXVI/182/2016 RADY GMINY BABICE z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa Kuczki Wieś

Statut Sołectwa Kuczki Wieś ZAŁĄCZNIK Nr 13 Statut Sołectwa Kuczki Wieś I. Postanowienia ogólne Ogół mieszkańców sołectwa Kuczki Wieś stanowi Samorząd mieszkańców wsi. 1 2 Sołectwo Kuczki Wieś jest jednostką pomocniczą Gminy Gózd

Bardziej szczegółowo

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już UZASADNIENIE Polityka rodzinna jest jednym z fundamentów polityki społecznej prowadzonej przez państwo. Musi ona odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z przemian społecznych i demograficznych,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA

S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY USTRONIE MORSKIE NASZA GMINA USTRONIE MORSKIE 2001 ROK Tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 4/2001 z dnia 17 listopada 2001 r. 2 3 Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne

STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/10/2003 Rady Gminy Wicko z dnia 11 lutego 2003 r. STATUT GMINY WICKO R O Z D Z I A Ł I. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut stanowi o ustroju Gminy Wicko. 2. Ilekroć w Statucie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego REGULAMIN PRAC Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zwana dalej "Komisją" wykonuje zadania określone w 2 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie realizacji zadania z projektu Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób.

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób. S T A T U T SOŁECTWA BRWILNO załącznik do Uchwały Nr 24/IV/03 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 marca 2003 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 2 Sołectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Gminy Szydłowo z dnia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Proces budowania i reprezentacji w woj. pomorskim na dobre rozpoczął się już w początkach roku 2002. Wybraliśmy model tworzenia reprezentacji terytorialnych przede

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia r. Projekt z dnia 2 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY GMINY POTOK GÓRNY z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Potok Górny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania.

STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I. Nazwa i teren działania. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.78.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 24 listopada 201l roku Gmina Grębów Powiat- tarnobrzeski Województwo- podkarpackie STATUT SOŁECTWA GRĘBÓW ZAPOLEDNIK ROZDZIAŁ I Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r.

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r. Optymalny model odnowy wsi Katowice 14.12.2012 r. Trzon programu stanowi oś URZĄD MARSZAŁKOWSKI GMINA SOŁECTWO Urząd Marszałkowski - Ustala zasady funkcjonowania, - Dokonuje naboru gmin, - Wprowadza elementy

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie: Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr.. Rady Gminy w Mikołajkach Pomorskich Program współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta Uwagi mieszkańców/organizacji pozarządowych nadesłane przez Internet w dniach 19.04-9.05.2013 i zgłoszone na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w dniu 9 maja br. Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/392/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/392/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/392/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Świebodzińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 1, 2 i 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. UCHWAŁA Nr XVIII/ /2017 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Limanowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 projekt Załącznik do Uchwały Nr./2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SADOWNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt zatwierdził:.. Druk nr

Projekt zatwierdził:.. Druk nr Projekt wykonał: Kornel Klefas Projekt zatwierdził:.. Druk nr UCHWAŁA NR... RADY... z dnia... w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY ZOSTAŃ PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY KARTA DUŻEJ RODZINY W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od dnia 16 czerwca 2014r. została wprowadzona Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 18 maja 2016 r.

Kielce, dnia 30 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY W STRAWCZYNIE. z dnia 18 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 maja 2016 r. Poz. 1699 UCHWAŁA NR XXI/122/2016 RADY GMINY W STRAWCZYNIE z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo