Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny"

Transkrypt

1 Spis treści : Informacja o prawach własności Informacje o oprogramowaniu Solid Egde Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny Pierwsze kroki w Solid Edge Wersji 19 I. Rozdział :1 Witamy - Pełna symulacja ruchu - Animowana i dynamiczna dokumentacja - Współdzielenie plików i usprawniona współpraca przy użyciu plików JT - Ulepszone przeglądanie projektów z użyciem adnotacji 3D - Projektowanie części blaszanych - Łatwe przejście z AutoCAD-a do Solid Edge - Solid Edge technologia Insight II. Rozdział :2 Uruchom Solid Edge - Krok 1. Uruchom Solid Edge - Ekran startowy - Krok 2. Utwórz model części - Krok 3. Zapoznaj się z interfejsem - Przyciski myszy III. Rozdział: 3 Utwórz część - Krok 1. Utwórz element podstawowy - Krok 2. Określ płaszczyznę profilu - Krok 3. Narysuj profil - Krok 4. Rozpocznij rysowanie pierwszej linii - Krok 5. Zakończ rysowanie pierwszej linii - Krok 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zakończyć pierwszą linię - Krok 7. Narysuj drugą linię - Krok 8. Narysuj trzecią linię - Krok 9. Narysuj czwartą linię - Krok 10. Narysuj piątą linię - Krok 11. Narysuj ostatnią linię - Krok 12. Zwymiaruj profil - Krok 13. W oknie profilu, ustaw kursor na lewej pionowej linii, jak na ilustracji - Krok 14. Ustaw wymiar, jak pokazano na ilustracji i kliknij, aby go umieścić... - Krok 15. Użyj polecenia SmartDimension, aby zwymiarować prawą pionową linię... - Krok 16. Umieść kursor nad profilem i zwróć uwagę... - Krok 17. Dodaj wymiary między elementami - Krok 18. Użyjesz polecenia Średnica połówkowa do umieszczenia grupy wymiarów... - Krok 19. Ustaw kursor w pobliżu prawego końca górnej poziomej linii... - Krok 20. Ustaw kursor powyżej profilu, jak pokazano na ilustracji, i kliknij...

2 - Krok 21. Polecenie Średnica połówkowa jest nadal aktywne... - Krok 22. Ustaw kursor powyżej profilu, tak aby nowy wymiar... - Krok 23. Ustaw kursor w pobliżu prawego końca dolnej poziomej linii... - Krok 24. Ustaw kursor powyżej wymiaru 66 mm, i kliknij, aby umieścić ostatni wymiar - Krok 25. Przypisz nazwę zmiennej do ostatniego wymiaru - Krok 26. Zdefiniuj oś obrotu - Krok 27. Powiąż profil z środkiem układu współrzędnych - Krok 28. Przesuń kursor do punktu przecięcia dwóch płaszczyzn odniesienia. - Krok 29. Zakończ profil - Krok 30. Zdefiniuj rozciągniecie dla wyciągnięcia obrotowego - Krok 31. Określ materiał - Krok 32. Zapisz część - Krok 33. Usuń cieniowanie części - Krok 34. Tworzenie otworu - Krok 35. Utwórz nową płaszczyznę odniesienia - Krok 36. Zapoznaj się z oknem dialogowym opcji otworu - Krok 37. Ustaw typ otworu z powrotem na prosty - Krok 38. W oknie dialogowym opcji otworu kliknij OK - Krok 39. Profil jest teraz gotowy - Krok 40. Ustaw kursor, tak aby otwór był zorientowany jak na ilustracji, i kliknij - Krok 41. Zaokrąglenie zostało utworzone - Krok 42. Zapisz dokument - Krok 43. Nadaj części cienkościenność - Krok 44. Zaznacz lica otwarte - Krok 45. Ustaw teraz kursor na dnie umieszczonego wcześniej otworu - Krok 46. Podałeś wszystkie informacje potrzebne do nadania cienkościenności - Krok 47. Przyjrzyj się dokładnie bryle cienkościennej - Krok 48. Powróć do widoku aksonometrycznego dwuwymiarowego - Krok 49. Zaokrąglij krawędź - Krok 50. Na pasku wstęgowym wpisz wartość -90, a następnie naciśnij klawisz ENTER - Krok 51. Krawędź, którą masz zaokraglić jest teraz widoczna - Krok 52. Podałeś wszystkie informacje potrzebne do utworzenia zaokraglenia - Krok 53. Zastosuj cieniowanie do części - Krok 54. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a nastepnie naciśnij klawisz J... - Krok 55. Zapisz i zamknij dokument IV. Rozdział : 4 Zbuduj zespół - Krok 1. Otwórz zespół - Krok 2. Dostosuj sposób wyświetlania - Krok 3. Ustaw folder na karcie Biblioteka części - Krok 4. Umieść część Podpora1 - Krok 5. Zapoznaj się z paskiem wstęgowym SmartStep - Krok 6. Zdefiniuj relacje przylegania - Krok 7. Zaznacz lico przylegające na części blaszanej - Krok 8. Powiększ widok - Krok 9. Wyrównaj osiowo część Podpora1 - Krok 10. Zaznacz lico do wyrównania w części blaszanej - Krok 11. Przyjrzyj sie relacjom ustalającym położenie części. - Krok 12. Zaznacz część Podpora1 na karcie PathFinder zespołu - Krok 13. Zapisz zespół - Krok 14. Wyswietl tylko część blaszana i podporę

3 - Krok 15. Dokonaj edycji podpory - Krok 16. Usuń cieniowanie - Krok 17. Dodaj otwory - Krok 18. Skopiuj otwory z części blaszanej - Krok 19. Zwymiaruj okręgi - Krok 20. Ustaw kursor u góry i z lewej strony profili okręgów, naciśnij... - Krok 21. Zaznaczone okręgi są jedynymi elementami... - Krok 22. Zdefiniuj początkowy element wymiarowania poziomego - Krok 23. Zdefiniuj początkowy element wymiarowania pionowego - Krok 24. Dokonaj edycji rozmiaru otworów - Krok 25. Profile wycięć są teraz gotowe. - Krok 26. Zdefiniuj rozciągnięcie wycięć - Krok 27. Podałeś wszystkie informacje potrzebne do utworzenia zaokrąglenia - Krok 28. Zapisz dokument - Krok 29. Powróć do środowiska zespołu - Krok 30. Dokończ ustalanie położenia podpory - Krok 31. Wyrównaj otwory pod śruby - Krok 32. Zaznacz lico walcowe w części blaszanej - Krok 33. Podpora jest w pełni utwierdzona - Krok 34. Umieść śrubę M6 - Krok 35. Zaznacz krawędź kołową na śrubie - Krok 36. Zaznacz krawędź kołową na podporze - Krok 37. Powiel śrubę - Krok 38. Zaznacz część zawierajacą wzór - Krok 39. Zaznacz wzór - Krok 40. Zaznacz element odniesienia dla wzoru - Krok 41. Zakończ powielanie śruby - Krok 42. Zapisz dokument - Krok 43. Wyświetl wszystkie części w zespole - Krok 44. Wyświetl wszystkie części - Krok 45. Dopasuj widok zespołu do okna - Krok 46. Utwórz widok rozstrzelony - Krok 47. Zwiąż podzespół - Krok 48. W oknie PathFinder zespołu zaznacz podzespół Motor.asm... - Krok 49. Usuń zaznaczenie podzespołu - Krok 50. Rozstrzel zespół automatycznie - Krok 51. Powiększ widok - Krok 52. Części leżą zbyt daleko od siebie - Krok 53. Zwróć uwagę, że domyślnie zaznaczona jest oś X triady orientacyjnej... - Krok 54. Dopasuj widok zespołu do okna - Krok 55. Zapisz konfigurację zespołu - Krok 56. Powróć do środowiska zespołu - Krok 57. Dopasuj widok - Krok 58. Tworzenie zespołu zostało zakończone

4 V. Rozdział : 5 Utwórz rysunek - Krok 1. Podczas, gdy zespół Opener.asm jest nadal otwarty, kliknij w menu Plik... - Krok 2. Wybierz szablon - Krok 3. Umieść widok rozstrzelony zespołu mechanizmu otwierania drzwi... - Krok 4. Zakończ umieszczanie widoku - Krok 5. Przyjrzyj się dokumentowi rysunku - Krok 6. Umieść rzuty podpory - Krok 7. Zaznacz wpis Podpora1.par, a następnie kliknij OK. - Krok 8. Wyświetli się Kreator widoków rysunkowych, abyś mógł ustawić opcje... - Krok 9. Strona Orientacja widoku umo_liwia wybranie orientacji głównego rzutu. - Krok 10. Określ położenie widoków - Krok 11. Zaznacz widok z góry - Krok 12. Zmien położenie widoków - Krok 13. Zapisz plik - Krok 14. Utwórz przekrój podpory - Krok 15. Utwórz linie płaszczyzny przekroju - Krok 16. Powiększ widok z góry - Krok 17. Narysuj linie płaszczyzny przekroju - Krok 18. Przesuń teraz kursor w położenie pokazane na ilustracji i zwróć uwagę... - Krok 19. Zakończ rysowanie linii płaszczyzny przekroju - Krok 20. Zdefiniuj kierunek przekroju - Krok 21. Dopasuj widok arkusza - Krok 22. Utwórz przekrój - Krok 23. Usuń widok z przodu - Krok 24. Przenieś przekrój - Krok 25. Powiększ przekrój i widok z góry - Krok 26. Pobierz wymiary z modelu - Krok 27. Pobierz wymiary dla widoku z góry - Krok 28. Umieść osie symetrii - Krok 29. Zapisz plik - Krok 30. Umieść widok szczegółowy - Krok 31. Przesuń kursor i kliknij ponownie, aby zdefiniować rozmiar obwiedni - Krok 32. Do kursora dołączony jest okrąg obwiedni szczegółu... - Krok 33. Zwymiaruj widok szczegółowy - Krok 34. Zapisz plik - Krok 35. Dopasuj widok arkusza - Krok 36. Zmodyfikuj podporę w środowisku zespołu - Krok 37. Powiększ widok podpory - Krok 38. Zmodyfikuj podporę - Krok 39. Wyświetli się Tabela zmiennych dla podpory, jak pokazano na ilustracji... - Krok 40. Na pasku wstęgowym kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Tabele... - Krok 41. Zapisz i zamknij zespół - Krok 42. Zaktualizuj widoki rysunkowe - Krok 43. W oknie dialogowym narzędzia śledzenia aktualności rzutów... - Krok 44. Znajdź zmienione wymiary - Krok 45. Dopasuj widok arkusza - Krok 46. Utwórz listę częćci - Krok 47. Określ format listy części - Krok 48. Wydrukuj rysunek - Krok 49. Zapisz i zamknij rysunek

5 Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw Copyright 2006 UGS Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonywanie oraz rozpowszechnianie kompletnych i niezmodyfikowanych kopii niniejszego dokumentu jest dozwolone pod warunkiem zachowania informacji o prawach autorskich na każdej z kopii. Oprogramowanie to i związana z nim dokumentacja są prawnie zastrzeżone przez UGS Corp. OGRANICZONE UPRAWNIENIA RZĄDU USA. To oprogramowanie komputerowe i związana z nim dokumentacja zostały opracowane wyłącznie prywatnym kosztem i są dostarczane z zastrzeżeniem następujących praw: Jeżeli to oprogramowanie komputerowe i jego dokumentacja kwalifikują się jako pozycje komercyjne (zgodnie z definicją tego terminu w FAR 2.101), to ich użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd USA podlega ochronie i ograniczeniom podanym w komercyjnej licencji UGS dla oprogramowania i/lub dokumentacji, zgodnie z postanowieniami FAR oraz FAR (b)(2) (i) (dla instytucji cywilnych) oraz w DFARS (a) i DFARS (a) (dla Departamentu Obrony), lub wszelkich przepisów podobnych lub będących ich następcami, tak jak ma to zastosowanie oraz ze zmianami, które mogą pojawiać się co pewien czas. Jeżeli to oprogramowanie komputerowe i jego dokumentacja nie kwalifikują się jako pozycje komercyjne, to stanowią one oprogramowanie komputerowe podlegające ograniczeniom i są dostarczane z ograniczonymi prawami, a ich użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd USA podlega ochronie i ograniczeniom podanym w FAR (b) i FAR (dla instytucji cywilnych), oraz DFARS (c) i DFARS (dla Departamentu Obrony), lub we wszelkich przepisach podobnych lub będących ich następcami, tak jak ma to zastosowanie oraz ze zmianami, które mogą pojawiać się co pewien czas. UGS Corp., 5400 Legacy Drive, Plano, Texas The Apache Software Foundation Wszelkie prawa zastrzeżone Redystrybucja oprogramowania Apache i jego używanie w formie kodu źródłowego lub binarnego, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, o ile zostaną spełnione następujące warunki: 1. W trakcie redystrybucji kodu źródłowego oprogramowania Apache muszą zostać zachowane podane powyżej informacje o prawach autorskich, niniejsza lista warunków oraz podane poniżej wyłączenie odpowiedzialności. 2. W trakcie redystrybucji kodu binarnego oprogramowania Apache, w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączanych do danej dystrybucji muszą zostać zawarte podane powyżej Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw

6 informacje o prawach autorskich, niniejsza lista warunków oraz podane poniżej wyłączenie odpowiedzialności. 3. Dokumentacja dla użytkownika końcowego dołączana do redystrybuowanego produktu, jeżeli taka istnieje, musi zawierać następujące oświadczenie: "Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)." Alternatywnie, oświadczenie takie można zamieścić w samym oprogramowaniu w miejscu, w którym zazwyczaj umieszczane są oświadczenia stron trzecich. 4. Nazwy Xerces" i Apache Software Foundation" nie mogą być używane do reklamowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. W celu uzyskania pisemnej zgody, prosimy o kontakt na adres 5. Produkty wywodzące się z tego oprogramowania nie mogą nosić nazwy Apache, ani też słowo Apache nie może pojawiać się w ich nazwie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Apache Software Foundation. KOMPONENT TEGO OPROGRAMOWANIA OPRACOWANY PRZEZ APACHE SOFTWARE FOUNDATION JEST DOSTARCZANY W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FUNDACJA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ANI JEJ WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE, ANI ZA STRATY MORALNE. (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKTY LUB USŁUGI NABYTE LUB ZASTĘPCZE; SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW; SZKODY WYNIKAJĄCE Z ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ), JAKKOLWIEK BYŁYBY ONE SPOWODOWANE ORAZ BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, CAŁKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM LUB W INNY SPOSÓB), WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI ZOSTAŁA PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Na to oprogramowanie składają się dobrowolne udziały wniesione przez wiele różnych osób w imieniu Apache Software Foundation. Oprogramowanie to zostało opracowane na podstawie oprogramowania (copyright 1999) International Business Machines, Inc., Więcej informacji na temat Apache Software Foundation dostępnych jest pod adresem The International Business Machines Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie posiadającej kopię oprogramowania Apache i związanych z nim plików dokumentacji ( Oprogramowanie ) na nieograniczone korzystanie z oprogramowania, włączając w to bez ograniczeń prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania i/lub Informacja o prawach własości i ograniczeniach praw

7 sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz zezwalania na to osobom którym Oprogramowanie to jest dostarczane, pod warunkiem zamieszczenia powyższych informacji o prawach autorskich oraz niniejszego zezwolenia na wszystkich kopiach Oprogramowania i dołączonej dokumentacji. KOMPONENT TEGO OPROGRAMOWANIA OPRACOWANY PRZEZ APACHE SOFTWARE FOUNDATION JEST DOSTARCZANY W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH WYMIENIENI W NINIEJSZEJ INFORMACJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, ANI ZA INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, CAŁKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM LUB W INNY SPOSÓB), WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB Z JEGO FUNKCJONOWANIA. Z wyjątkiem podania w niniejszej informacji, nazwa posiadacza praw autorskich nie może być używana do reklamowania, ani do innego sposobu promowania sprzedaży, użytkowania i innych spraw związanych z Oprogramowaniem bez uzyskania uprzedniego upoważnienia posiadacza praw autorskich Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe zawarte w niniejszej broszurze stanowią własność ich prawowitych właścicieli. Copyright 2006 UGS Corp. Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw

8 Informacje o oprogramowaniu Solid Edge Producent programu Solid Edge : Amerykańska firma UGS Generalny Dystrybutor w Polsce UGS Sp. z.o.o Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A tel/fax: (0..22) , Dystrybutor wersji edukacyjnej, podręczników, pomoc techniczna, szkolenia : ZERO Technologia Produkcji Warszawa ul. Sołtana 4/60 tel/fax (0..22) , tel Polska strona internetowa dotycząca programu Solid Edge : Podręcznik Solid Edge 17. Podstawy autor: Grzegorz Kazimierczak Wydawnictwo HELION ; Rok: 2005 ; Format: B5 ; Stron: 352 Cena: zł Na specjalne życzenie do książki może być dołączomy CD-ROM z wersją 30 dniową Solid Edge 17 PL wraz z przykładami (dodatkowa opłata 5 zł) Podręcznik Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania. autor: Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński Wydawnictwo HELION ; Rok: 2004 ; Format: B5 ; Stron: 696 Cena: zł Zawiera CD-ROM Informacje o oprogramowaniu Solid Edge 1

9 Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD Zestaw CAD-Edukacja Zestaw CAD-EDUKACJA to pakiet edukacyjny służący do nauki technik Komputerowego Wspomagania Projektowania w oparciu o powszechnie stosowane w światowym przemyśle rozwiązania CAD zarówno w wersji trójwymiarowej 3D jak i płaskiej 2D. Oparty jest o program Solid Edge 19 jeden z najpopularniejszych na świecie i w Polsce. Przeznaczony jest dla Wyższych i Średnich Szkół Technicznych, które mają w programie nauczania zajęcia z technik CAD, rysunku technicznego, budowy maszyn i pokrewnych. Niezbędny w Technikach o kierunkach mechanicznych oraz kierunku Mechatronika. Stanowiący podstawę na Wydziałach Mechanicznych Wyższych Uczelni. Zestaw CAD-EDUKACJA pozwala wyposażyć za znikomą cenę całą pracownię komputerową w narzędzie takie jak stosowane w przemyśle. System CAD tworzy trójwymiarowy model 3D gotowego zespołu oraz wchodzących w jego skład części. Pozwala na analizę współzależności geometrycznych, analizę i symulowanie wzajemnych ruchów części. Generuje dokumentację rysunkową. Opracowane modele 3D części służą do dalszego przetwarzania w systemie CAM tworzącemu program dla obrabiarki sterowanej numerycznie CAD-EDUKACJA umożliwia : Praca w Solid Edge polega na tworzeniu przestrzennych modeli części oraz zespołów i przygotowywaniu na ich podstawie dokumentacji rysunkowej. Każde z tych zadań realizowane jest w odrębnym, specjalizowanym środowisku. Praca w Solid Edge umożliwia : modelowanie części modelowanie zespołów tworzenie dokumentacji rysunkowej zarówno części jak i zespołów wykorzystanie biblioteki części standardowych (złącznych, etc.) asocjatywną współpracę z systemami CAM np. EdgeCAM (Zestaw CAM-edukacja) import modeli parametrycznych z innych systemów CAD zaawansowaną wizualizację modeli 3D, w tym tworzenie stron www zawierających modele 3D ponadto : modelowanie części blaszanych, rurociągów i instalacji elektrycznych w środowisku modelowania zespołów, projektowanie form wtryskowych Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny 2

10 CAD-EDUKACJA to zestaw następujących elementów : Program Solid Edge 19 PL Academic Site License pełna, polskojęzyczna wersja wielostanowiskowa, zawierająca moduły: SE , SE314, SE316, SE21, SE323, SE325 Zestaw ćwiczeń i przykładów autorstwa Grzegorza Kazimierczaka będących pomocą w prowadzeniu zajęć z uczniami zarówno na poziomie średnim jak i wyższym Podręcznik Solid Edge. Podstawy autor: Grzegorz Kazimierczak stanowi zestaw ćwiczeń przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Solid Edge. Dzięki tym ćwiczeniom czytelnik pozna zasady modelowania przestrzennego i opanuje podstawowe funkcje programu Ponadto Prawo do zainstalowania oprogramowania na osobistych komputerach nauczycieli oraz uczniów w celu ułatwienia prowadzenia procesu dydaktycznego Prawo do bezpłatnych uaktualnień Systemu w przeciągu roku od czasu zakupu bezpłatna wersja 2D Solid Eedge Layout bezpłatna przeglądarka 3D formatu JT Instalacja CAD-EDUKACJA w szkole i poza szkołą (objęta licencją) W szkole : Solid Edge 19 PL Academic można instalować na dowolnej liczbie komputerów w szkole Poza szkołą : Solid Edge 19 PL Academic uprawnia do instalowania na komputerach należących do uczniów (zarejestrowanych uczniów i słuchaczy) oraz na komputerze należącym do nauczyciela Kursy i szkolenia z wykorzystania Solid Edge 19 : Warunkiem zakupu* zestawu CAD-EDUKACJA jest przeszkolenie co najmniej jednego nauczyciela na autoryzowanym Kursie Solid Edge **. Koszt 30 godzinnego kursu dokumentowanego zaświadczeniem *** to 350 zł (brutto) od osoby. * W wypadku gdy nauczyciel odbył już podobny kurs lub posiada umiejętność pracy z Solid Edge istnieje możliwość odstąpienia od niniejszego warunku ** Kurs w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (20 godzin pracy z instruktorem + 10 godzin e-learning - odbywa się w Centrum Rozwoju Zawodowego Nauczycieli w Warszawie, a w wypadku większej ilości zainteresowanych - wyjazdowo w Waszej Szkole. CRZN w Warszawie jest uprawnione do prowadzenia kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ( Nr uprawnienia 33/NPDN/2001) *** Przeprowadzony kurs dokumentowany jest Zaświadczeniem honorowanym przez władze oświatowe przy ocenie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Wymagania sprzętowe i programowe: Program Solid Edge 19 PL może działać zarówno w sieci jak i na pojedynczych komputerach. Minimalne : WINDOWS 2000 lub XP, komputer PC procesor 1000 MHz, 256 MB RAM, CD-ROM, monitor SVGA, dobra karta graficzna (bliższe informacje Zalecane : WINDOWS XP, komputer PC procesor 2000 MHz, 512 MB RAM, CD-ROM, monitor SVGA, dobra karta graficzna (bliższe informacje Cena: Cena za dowolną liczbę stanowisk w szkole wynosi 2950 zł + 22% VAT (cena na 1 maja 2007) (Warunki płatności do uzgodnienia : nieoprocentowane raty, kredyt, opóźniona płatność) * Po bliższe informacje dotyczące Zestawu CAD-Edukacja zapraszamy na naszą stronę internetową Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny 3

11 Pierwsze Kroki w Solid Edge Wersji 19 Pierwsze kroki w Solid Edge 4

12 Rozdział : 1 Witamy Solid Edge V19 koncentruje się na innowacji i współpracy poprzez cały łańcuch wartości oraz wychodzi naprzeciw potrzebom średnich firm. Oferując setki rozszerzeń, Solid Edge V19 buduje swoją pozycję jako najkorzystniejsze cenowo, kompletne i otwarte rozwiązanie służące do projektowania 2D i 3D oraz do współpracy. Firma UGS wprowadziła w wersji 19 Solid Edge wiele rozszerzonych możliwości służących do tworzenia informacji projektowych, zarządzania informacjami projektowymi, a także do ich współdzielenia. Setki rozszerzeń wprowadzonych na życzenie klientów uzupełniają nowe narzędzia symulacji ruchu, animacje montażu i demontażu, adnotacje projektów 3D, a także narzędzia współpracy wykorzystujące format JT. Wersja 19 wzmacnia pozycję Solid Edge jako najkorzystniejszego cenowo, kompletnego i otwartego rozwiązania służącego do projektowania 2D i 3D oraz współpracy. Wydanie to zawiera również istotne rozszerzenia, które umacniają pozycje Solid Edge jako niekwestiowanego lidera w dziedzinie projektowania i wytwarzania części blaszanych. Poprzez zredukowanie opóźnień w komunikacji i wprowadzaniu zmian, klienci Solid Edge mogą poświęcić więcej czasu na kwestie marketingowe i zwiększyć swoje zyski. Dzięki przełomowej technologii Insight, Solid Edge stał się jedynym programem wśród wiodących systemów projektowania mechanicznego, który łączy w sobie możliwości zarządzania projektem z narzędziami CAD używanymi przez projektantów w codziennej pracy. Wersja 19 buduje swoją pozycję na sukcesie Insight, aby wyznaczyć nowy standard w integracji systemów CAD/PDM, umożliwiając klientom wybór z całego asortymentu skalowalnych rozwiązań cpdm. Solid Edge Insight nadal dostarcza sprawdzone funkcje zarządzania dla lokalnych zespołów wydziałowych o podstawowych potrzebach w zakresie obiegów roboczych. Integracja ta zapewnia płynną i przejrzystą komunikację pomiędzy Solid Edge i potężnym narzędziem, jakim jest platforma Teamcenter 2005, włączając w to nowe rozwiązanie Teamcenter Express. Nowy poziom powiązań między CAD i cpdm zapewnia, że uwzględniane są wszystkie istotne polecenia Solid Edge, a także sprawia, że skomplikowane funkcje zarządzania danymi są bardziej przejrzyste dla użytkownika Solid Edge. Dane Solid Edge są w łatwy sposób zapamiętywane do ponownego wykorzystania w przyszłych projektach, nie powodując przy tym dodatkowego obciążenia dla użytkownika CAD, a pełna skalowalność oznacza, że klienci mogą rozwijać swoje rozwiązanie cpdm w celu zaspokojenia rosnących potrzeb biznesowych, bez konieczności tworzenia takiego rozwiązania od początku. Obecnie klienci posiadający zróżnicowane potrzeby mogą korzystać ze wsparcia dla CAD i PDM, które oferowane jest przez jednego dostawcę oprogramowania. Pełna symulacja ruchu Dzięki nowym narzędziom symulacji ruchu oferowanym przez Solid Edge, inżynierowie mogą w szybki sposób tworzyć dokładne i realistyczne analizy koncepcyjne ruchu w fazie projektowania, a także animować w czasie rzeczywistym projekty w celu demonstracji funkcjonalności produktów. Wersja 19 oferuje unikalne możliwości szybkiego i łatwego definiowania relacji ruchu, takich jak: przekładnie, koła pasowe, siłowniki hydrauliczne i silniki, które inicjują ruch i prowadzą mechanizm poprzez cały zakres jego ruchu. Pierwsze kroki w Solid Edge 5

13 Przekładnie są rozszerzonymi relacjami w zespole. Działają one poprzez określenie relacji między częściami, takich jak relacja typu obrotowa obrotowa (jedno obracające się koło zębate oddziaływujące na drugie), relacja typu obrotowa-liniowa (wałek zębaty oddziaływujący na zębatkę) lub liniowa-liniowa (oddziaływujące na siebie siłowniki pneumatyczne). Przekładnie w sposób skuteczny rozwiązują kwestię ruchu pomiędzy powiązanymi komponentami, bez konieczności definiowania relacji kontaktu fizycznego. Silniki uzupełniają relacje przekładni prowadząc projekty poprzez zakres ich ruchu obrotowego lub liniowego. Silniki umożliwiają pełną kontrolę nad kierunkiem, prędkością i przesuwem. Animowana i dynamiczna dokumentacja Nowe możliwości tworzenia rozstrzelonych widoków zespołów i symulacji ruchu w wersji 19 Solid Edge pomagają zespołom projektowym demonstrować swoje koncepcje projektowe, przedstawiać duże skomplikowane zespoły, tworzyć techniczne ilustracje w instrukcjach serwisowych, a także prezentować instrukcje montażowe i filmy instruktażowe w łatwy i przejrzysty sposób, wykorzystując pliki dynamicznej symulacji ruchu 3D. Nowa rozszerzona oś czasu automatycznie wychwytuje zdarzenia podczas tworzenia rozstrzelonych widoków zespołów. Symulacja ruchu generowanego przez silniki i przekładnie, zapewniająca dokładną kontrolę nad produktami znajdującymi się w ruchu, umożliwia użytkownikom tworzenie wyjątkowych animacji i prezentacji. Dodatkowe ścieżki kamery i komponentów tworzą wrażenie większego realizmu i przejrzystości, łącznie z prawdziwym wirtualnym lotem. Można ustawić style, tekstury i zanikanie, aby zwiększyć lub zmniejszyć nacisk stawiany na poszczególne elementy podczas animacji. Pozycje w narzędziu PathFinder pomagają w zarządzaniu silnikami, przekładniami oraz zdarzeniami rozstrzeliwania zespołów, a także w ich szybkim edytowaniu. Połączenie nowych możliwości symulacji ruchu i rozstrzeliwania zespołów z zaawansowanymi możliwościami renderingu umożliwia zapamiętywanie i zapisywanie fotorealistycznych animacji w postaci standardowych plików AVI, aby można je było w łatwy sposób udostępniać innym użytkownikom. Współdzielenie plików i usprawniona współpraca przy użyciu plików JT Firmy konkurujące na rynku światowym wymagają efektywnych narzędzi do wymiany danych projektowych, nawet jeżeli ich partnerzy używają różnych narzędzi projektowania. Przy 4 milionach użytkowników na całym świecie, JT jest technologią sprawdzoną i szeroko akceptowaną jako standard współpracy, który umożliwia każdej osobie w łańcuchu dostaw współdzielenie inteligentnych danych 3D, niezależnie od systemu CAD użytego do utworzenia pliku. Przy użyciu technologii JT, pojedyncze części lub całe pliki zespołów mogą być otwierane bezpośrednio w Solid Edge V19. Pliki JT zawierają wszystkie istotne informacje projektowe wymagane do współpracy we współczesnym świecie projektowania. Różne kombinacje informacji o geometrii, strukturze zespołu i atrybutach umożliwiają producentom i dostawcom współdzielenie poziomu inteligencji z poziomem bezpieczeństwa stosownym do ich wspólnych projektów. Pierwsze kroki w Solid Edge 6

14 Narzędzia montażowe Solid Edge korzystają z plików JT w podobny sposób jak z plików Solid Edge, umożliwiając umieszczanie części przy pomocy standardowych relacji w zespole, a także sprawdzanie kolizji i tworzenie zestawień materiałowych. Dzięki tym nowym możliwościom, Solid Edge staje się neutralnym narzędziem projektowym CAD umożliwiającym tworzenie zespołów zawierających części pochodzące z wielu różnych systemów CAD. Ulepszone przeglądanie projektów z użyciem adnotacji 3D Wraz z rozszerzonymi narzędziami adnotacji 3D w wersji 19, informacje PMI (Product Manufacturing Information) są zachowywane wraz z modelami i zespołami 3D. Te inteligentne modele redukują liczbę rysunków potrzebnych podczas przeglądania projektu i mogą być używane na wielu dalszych etapach, łącznie z wytwarzaniem. Norma Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników dla definicji produktu 3D (ASME Y14.41) sankcjonuje wykorzystanie modeli 3D do przenoszenia informacji PMI. UGS jest członkiem komitetu ds. normy Y14.41 od chwili jego powstania, odgrywając kluczową rolę w definiowaniu tego nowego standardu. Zawarcie definicji produktu 3D w pojedynczym pliku, który dokumentuje wszystkie informacje o produkcie, pozwala na zwiększenie wydajności, zapewnia dokładność i synchronizację informacji 3D, eliminuje konieczność aktualizowania wielu dokumentów, a także umożliwia użytkownikowi jednokrotne jej utworzenie i używanie w dowolnym miejscu. Dane PMI są również obsługiwane w plikach JT oraz w bezpłatnej przeglądarce Solid Edge, XpresReview, oferując każdemu użytkownikowi w rozszerzonym łańcuchu wartości kontrolowany dostęp do informacji zawartych w plikach 3D. Projektowanie części blaszanych Solid Edge V19 umacnia swoją wiodącą pozycję w projektowaniu części blaszanych poprzez dodanie rozszerzeń do najlepszych w branży operacji i procedur. Operacje i procedury właściwe dla poszczególnych procesów umożliwiają użytkownikom zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie wydajności zarówno na etapie projektowania części blaszanych, jak i na etapach tworzenia dokumentacji i wytwarzania. W wersji 19 dodano jeszcze więcej operacji deformacji materiału, przykładowo, nowe polecenie Wzmocnienie służące do usztywniania zagięć części blaszanych, polecenie Zawinięcie brzegu służące do tworzenia zawiniętych i okrągłych profili w celu usunięcia ostrych i niebezpiecznych krawędzi z elementów blaszanych oraz rozszerzenia w zagięciach profilowych, które umożliwiają łatwe owijanie profili wokół krawędzi krzywoliniowych. Solid Edge V19 oferuje jeszcze więcej funkcji wspomagających proces wytwarzania części blaszanych, łącznie z tabelami gięcia, które jasno wskazują kolejność gięcia komponentu, oraz z dokładnymi liniami triangulacji służącymi do transformacji, takich jak np. transformacja kwadratów na zaokrąglenia lub stożki. Rozmiary cięcia dla rozwinięć są w łatwy sposób ekstrahowane, a także pojawiają się ostrzeżenia, gdy rozwinięty komponent przekracza standardowy rozmiar. Pierwsze kroki w Solid Edge 7

15 Łatwe przejście z AutoCAD-a do Solid Edge Podczas gdy wiele firm przechodzi z projektowania 2D w programie AutoCAD do projektowania 3D, nauka obsługi oraz utrzymywanie wielu systemów projektowania utrudnia płynne przejście do świata pełnej wydajności 3D. Postępując zgodnie ze sprawdzonym procesem UGS - Evolve to 3D, odbywającym się w czterech krokach, użytkownicy przechodzący z projektowania 2D w programie AutoCAD do Solid Edge otrzymują sprawnie przebiegającą procedurę, oraz znajomy wygląd i zachowanie rysunków, co skraca proces uczenia się oraz zapewnia spójność i integralność danych. Zastosowanie metody wyświetlania WYSIWYG (otrzymujesz to co widzisz) dla importowanych plików AutoCAD-a (DXF/DWG), łącznie z dopasowaniem schematów kolorów, czcionek, stylów i tła, oznacza, że pliki te wyglądają w Solid Edge tak samo jak wyglądały w systemie AutoCAD. Kreator importu AutoCAD-a oferuje rozszerzone możliwości podglądu (przesuwanie, powiększanie/pomniejszanie, powiększanie obszaru okna), aby pomóc użytkownikom w dokładnym dostosowywaniu i przewidywaniu rezultatów translacji. Dzięki tym możliwościom jak i setkom innych nowych rozszerzeń oferowanych przez Solid Edge V19, firmy mogą wdrożyć korzystne cenowo rozwiązanie współpracy projektowej w całym swoim łańcuchu wartości, korzystając jednocześnie ze wsparcia pochodzącego z pojedynczego źródła - od lidera w branży PLM. Te kluczowe możliwości 2D i 3D pozwalają producentom i dostawcom na dokonanie transformacji procesów innowacyjnych, oraz na szybkie osiągnięcie korzyści strategicznych oferowanych przez PLM. Solid Edge technologia Insight Procedury postępowania przedstawione w niniejszej instrukcji nie wymagają korzystania z Solid Edge Insight. Technologia Insight integruje funkcje zarządzania projektem z interfejsem Solid Edge w sposób niewidoczny dla użytkownika. W kilku punktach niniejszej instrukcji opisany zostanie sposób, w jaki Insight zarządza danymi o produkcie bez zakłócania pracy projektanta. Pierwsze kroki w Solid Edge 8

16 Rozdział : 2 Uruchom Solid Edge Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje ułatwiające rozpoczęcie pracy z Solid Edge. Wykonanie wszystkich ćwiczeń zajmie około godziny. Po ich zakończeniu, dowiesz się sam, że Solid Edge: jest najłatwiejszym do nauczenia się, najłatwiejszym w obsłudze i najwydajniejszym z wiodących systemów CAD dostępnych na rynku, oferuje wyjątkowe możliwości modelowania dużych zespołów oraz zarządzania dużymi zespołami, posiada najlepsze w swojej klasie możliwości tworzenia rysunków, zapewnia najłatwiejsze przejście z projektowania 2D na 3D. Podczas przerabiania ćwiczeń zawartych w tym podręczniku, utworzysz prostą podporę wałka dla zespołu mechanizmu otwierającego drzwi garażowe, pokazanego na ilustracji. Umieszczając część i śruby mocujące ją w zespole, uzyskasz wiedzę o relacjach w zespole. Po drodze odkryjesz inne narzędzia i przekonasz się jak prosta i intuicyjna jest praca z Solid Edge. Na koniec utworzysz rysunek zespołu, łącznie z kompletną listą części, oraz rysunek modelowanej części. Pierwsze kroki w Solid Edge 9

17 Krok 1. Uruchom Solid Edge W menu Start, kliknij Wszystkie programy, wybierz Solid Edge V19, a następnie kliknij Solid Edge. Wyświetli się ekran startowy. Pierwsze kroki w Solid Edge 10

18 Ekran startowy Istnieją cztery odrębne typy dokumentów Solid Edge: dokumenty części (.par), części blaszanych (.psm), zespołów (.asm), i rysunków (.dft). Solid Edge oferuje wiele samouczków ułatwiających naukę korzystania z tego produktu. Po przerobieniu tego podręcznika, możesz nauczyć się jeszcze więcej przerabiając samouczki. Możesz dodać odnośniki do ulubionych stron internetowych, np. do swojej strony firmowej, stron śledzących status międzywydziałowy, lub do strony Solid Edge oferuje wiele podpowiedzi, które pomagają odkrywać najlepsze sposoby korzystania z tego produktu. Za każdym razem, gdy uruchamia się Solid Edge, wyświetlana jest nowa podpowiedź. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem innych systemów CAD, czy też początkującym, korzystanie przez pewien czas z Trybu dla początkujących może ułatwić zapoznawanie się z Solid Edge. Gdy Tryb dla początkujących jest włączony, Solid Edge wyświetla dodatkowe informacje tekstowe ułatwiające skoncentrowanie się na częściach interfejsu użytkownika, które są najistotniejsze dla aktualnie wykonywanej czynności. Tryb dla początkujących obejmuje: o Ekran startowy, który jest w tej chwili widoczny. o o o o Podpowiedzi, które objaśniają polecenia i procedurę SmartStep. Wyszukiwarkę poleceń, która ułatwia przejście z innych systemów CAD poprzez podawanie nazw poleceń odpowiadających poleceniom Solid Edge w innych popularnych systemach. Rozszerzone porady, które ułatwiają rozpoznawanie obiektów i opcji. Otwieranie dokumentów zespołu z aktywacją wszystkich wystąpień. W przypadku małych zespołów, może to ułatwić przeglądanie oraz pracę z całym zespołem. Zaawansowani użytkownicy, którzy pracują z dużymi zespołami, preferują, by zespoły były zawsze otwierane z uproszczeniami wszystkich wystąpień lub z nieaktywnymi wystąpieniami. Ekran startowy jest zawsze dostępny. W każdej chwili można zminimalizować wszystkie otwarte dokumenty Solid Edge, aby uzyskać dostęp do ulubionych odnośników, poleceń, samouczków, podpowiedzi i opcji Tryb dla początkujących. Ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku pokazują Solid Edge z wyłączonym Trybem dla początkujących. Jeżeli włączysz Tryb dla początkujących, to na ekranie widoczne będą nazwy poleceń na przyciskach pasków narzędzi, a także narzędzie wyszukiwania poleceń i porady, które nie będą pokazywane na ilustracjach. Krok 2. Utwórz model części Solid Edge dostarczany jest z pustymi dokumentami, nazywanymi szablonami, które można dostosować do wymogów swojej firmy. Wymiary modelowanej części, jak i całego zespołu drzwi garażowych, podawane są w jednostkach metrycznych. Jeżeli określiłeś jednostki angielskie podczas instalowania Solid Edge, nie stanowi to żadnego problemu. Szablony Solid Edge ułatwiają pracę z dowolnymi jednostkami i normami - w dowolnej chwili. W skali globalnej, daje to Twojej firmie przewagę potrzebną do zachowania konkurencyjności i wydajności. Aby zapewnić, że pracujesz z dokumentem w systemie metrycznym, otworzysz nowy dokument korzystając z szablonu metrycznego. Pierwsze kroki w Solid Edge 11

19 Na głównym pasku narzędzi kliknij przycisk Nowy. W oknie dialogowym Nowym, kliknij kartę Więcej, a następnie wybierz szablon Normmet.par. Kliknij OK, aby utworzyć nowy plik. Krok 3. Zapoznaj się z interfejsem Solid Edge jest łatwy w użytkowaniu, ponieważ został w ten sposób zaprojektowany. Opracowano go przy użyciu zwiększającej efektywność oprogramowania technologii STREAM oraz wyposażono w nowoczesny interfejs, zapewniający maksymalną wydajność pracy. Technologia STREAM sprawia, że program Solid Edge jest bardzo łatwy do opanowania, prosty w obsłudze i bardziej efektywny od innych, dostępnych na rynku wiodących systemów CAD. Innowacyjna technologia STREAM zastosowana w narzędziach, takich jak paski wstęgowe SmartStep, narzędzia IntelliSketch, SmartSketch, EdgeBar, i w wielu innych, sprawia, że Solid Edge jest najłatwiejszym w obsłudze mechanicznym systemem CAD dostępnym na rynku. Pierwsze kroki w Solid Edge 12

20 W górnej części okna, poniżej paska tytułowego, znajduje się pasek menu zawierający standardowe menu Windows, takie jak Plik, Edycja, Widok, itd., a także menu specyficzne dla Solid Edge, na przykład Narzędzia, Operacje, Aplikacje, itp. Poniżej paska menu znajduje się główny pasek narzędzi zawierający typowe polecenia Windows służące do otwierania i zapisywania dokumentów, wycinania, kopiowania i wklejania elementów, a także często używane polecenia służące na przykład do cieniowania okien, powiększania i pomniejszania widoku, itp. Poniżej głównego paska narzędzi dostępny jest pasek wstęgowy, który zmienia się podczas pracy wyświetlając opcje dla aktualnie uruchomionego polecenia. Paski wstęgowe prowadzą użytkownika przez kroki poleceń, umożliwiają wybranie opcji, a także akceptację danych wejściowych, takich jak nazwy i odległości. Pasek stanu wskazuje zawsze następną czynność, jakiej oczekuje system - jeżeli nie jesteś pewien co masz dalej robić, spójrz najpierw na pasek stanu. Narzędzie EdgeBar, znajdujące się w lewej części ekranu, ułatwia zarządzanie zadaniami związanymi z projektem oraz ich wykonywanie. Karta PathFinder operacji w narzędziu EdgeBar ułatwia śledzenie utworzonych operacji podczas projektowania części. Każda utworzona operacja jest dodawana do karty PathFinder operacji. Gdy będziesz chciał później edytować operację, wystarczy, że zaznaczysz ją na karcie PathFinder operacji, a zostanie ona automatycznie wyróżniona w głównym oknie programu. Następnie możesz w szybki sposób wprowadzić potrzebne zmiany. Gdy będziesz umieszczał części w zespole, użyjesz karty Biblioteka części, dostępnej w narzędziu EdgeBar, aby wybrać odpowiednie części, oraz karty PathFinder zespołu, aby śledzić części już umieszczone w zespole. Możesz również użyć Narzędzia EdgeBar do wyświetlania i ukrywania części, aby łatwiej zarządzać dużymi i skomplikowanymi zespołami. Wielu inżynierów rutynowo używa Solid Edge do projektowania maszyn zawierających dziesiątki a nawet setki tysięcy komponentów. Oprócz narzędzia EdgeBar, z lewej strony ekranu znajdują się także pionowe paski narzędzi, na których dostępne są polecenia służące do tworzenia elementów, rysowania profili, pracy z zespołami, tworzenia rysunków, itd. Przyciski myszy Lewy przycisk służy do zaznaczania geometrii, wybierania przycisków poleceń i opcji oraz zaznaczania wpisów w narzędziu EdgeBar. Lewy przycisk myszy jest Pierwsze kroki w Solid Edge 13

21 używany najczęściej. W rzeczywistości, można całkiem dobrze radzić sobie w Solid Edge korzystając tylko z tego przycisku. Prawy przycisk służy do aktywowania kontekstowych menu podręcznych. Zawartość menu podręcznych zmienia się w zależności od rodzaju obiektu wskazywanego przez kursor. Menu podręczne umożliwiają szybki dostęp od często używanych poleceń i opcji, przyspieszając w ten sposób pracę. Prawym przyciskiem myszy można również zakończyć polecenie. Metoda ta jest często szybsza i łatwiejsza niż klikanie przycisków Podgląd i Zakończ lewym przyciskiem myszy. Pierwsze kroki w Solid Edge 14

22 Rozdział 3: Utwórz część Częścią, którą masz utworzyć, jest podpora wałka dla zespołu mechanizmu otwierającego drzwi garażowe. Krok 1. Utwórz element podstawowy Pierwsze kroki w Solid Edge 15

23 W programie Solid Edge, modelowanie części polega na utworzeniu wielu operacji dodawania lub usuwania materiału w celu uzyskania żądanego kształtu. Pierwszym elementem, który utworzysz, będzie element podstawowy. Musisz się najpierw zdecydować, jakiego typu element chcesz utworzyć. Ponieważ projektowana część jest okrągła i posiada oś środkową, to wyciągnięcie obrotowe wydaje się być dobrym wyborem. Przyciski poleceń modelowania znajdują się na pasku Elementy konstrukcyjne. Jest to pionowy pasek narzędzi znajdujący się z lewej strony ekranu Solid Edge. Na pasku poleceń modelowania, z lewej strony ekranu, widoczny może być przycisk Wyciągnięcie obrotowe lub jeden z innych przycisków pokazanych na ilustracji. Zwróć uwagę, że bez względu na to, który przycisk jest aktualnie wyświetlany, z jego prawej strony znajduje się mała strzałka. Oznacza ona, że w tym miejscu znajduje się kilka przycisków, tworzących pasek rozwijany. Ustaw kursor obok zestawu przycisków pokazanego na ilustracji i kliknij małą strzałkę, aby wywołać pasek rozwijany. Pasek rozwijany pokazuje zestaw powiązanych przycisków, które współdzielą to samo miejsce na pasku narzędzi. Umieść kursor na przycisku Wyciągnięcie obrotowe i kliknij, aby go wybrać. Na pasku poleceń modelowania wyświetlone jest teraz polecenie Wyciągnięcie obrotowe, a pozostałe przyciski paska rozwijanego zostały ukryte. Jeżeli żądane polecenie jest już wyświetlone, nie musisz wywoływać paska rozwijanego, aby je wybrać. Pierwsze kroki w Solid Edge 16

24 Zwróć uwagę, że nad głównym oknem programu wyświetlony został nowy poziomy pasek wstęgowy. Jest to pasek wstęgowy SmartStep wyciągnięcia obrotowego. Pasek wstęgowy SmartStep prowadzi Cię krok po kroku przez kolejne etapy tworzenia elementu. Przycisk z lewej strony paska wstęgowego wskazuje, że pierwszym krokiem przy tworzeniu wyciągnięcia obrotowego jest narysowanie profilu lub wybranie istniejącego szkicu profilu. W dalszej części paska wstęgowego dostępne są opcje umożliwiające określenie sposobu definiowania płaszczyzny profilu: miejsca, w którym narysujesz kształt wyciągnięcia obrotowego. Wybierzesz istniejącą płaszczyznę, a płaszczyzna nowego profilu będzie się z nią pokrywała. Krok 2. Określ płaszczyznę profilu Aby utworzyć ten element, narysujesz szkic 2D, nazywany profilem, na płaszczyźnie odniesienia. Dokument części Solid Edge zawiera trzy domyślne płaszczyzny odniesienia, które odpowiadają widokowi Z góry, Z przodu i Z prawej. Po wybraniu płaszczyzny odniesienia, Solid Edge wyświetli okno profilu zawierające widok rzeczywisty. Jest to taki widok, w którym płaszczyzna odniesienia jest równoległa do ekranu monitora. Ułatwia to rysowanie profilu. W tym samym czasie zmieniają się paski narzędzi i menu. Ukryte zostaną przyciski poleceń modelowania, pojawią się natomiast przyciski poleceń rysowania i wymiarowania 2D. W głównym oknie programu, przesuń kursor na krawędź płaszczyzny odniesienia, jak zostało to pokazane na ilustracji. Gdy płaszczyzna zostanie wyróżniona, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ją zaznaczyć. Pierwsze kroki w Solid Edge 17

25 Krok 3. Narysuj profil Gdy widok zmieni się już na wyrównany z płaszczyzną profilu, zwróć uwagę, że pojawiła się pozioma i pionowa linia przecinające się w środku okna. Są to w rzeczywistości pozostałe dwie płaszczyzny odniesienia widziane z boku. Jeżeli chcesz utworzyć symetryczną część, możesz skorzystać z tych płaszczyzn odniesienia w celu zapewnienia symetrii. W kolejnych kilku krokach narysujesz profil przedstawiony na ilustracji. Na pasku poleceń rysowania, z lewej strony ekranu, wybierz przycisk Linia z paska rozwijanego, jak pokazano na ilustracji. Jeżeli żądane polecenie jest już wyświetlone, nie musisz wywoływać paska rozwijanego, aby je wybrać. Pierwsze kroki w Solid Edge 18

26 Krok 4. Rozpocznij rysowanie pierwszej linii W celu narysowania linii należy kliknąć jeden raz lewym przyciskiem myszy, aby rozpocząć linię, a następnie kliknąć ponownie, aby zakończyć linię. Ustaw kursor w położeniu zbliżonym do pokazanego na ilustracji, a następnie kliknij, aby rozpocząć rysowanie linii. Przesuń kursor w lewo i zwróć uwagę, że: Linia rozciąga się, podążając za kursorem myszy. Jeżeli linia jest pionowa, to obok kursora wyświetlany jest symbol relacji pionowości. Jeżeli linia jest pozioma, to obok kursora wyświetlany jest symbol relacji poziomości. Pierwsze kroki w Solid Edge 19

27 Krok 5. Zakończ rysowanie pierwszej linii Zwróć uwagę, że na pasku wstęgowym, w górnej części okna, dynamicznie wyświetlane są: aktualna długość i kąt nachylenia linii. Informacje te ułatwiają szybkie i precyzyjne rysowanie linii o określonej długości i kącie nachylenia. Przesuń kursor w lewo, tak aby: Symbol relacji poziomości był wyświetlony obok kursora. Wartość długości wyświetlana na pasku wstęgowym wynosiła około 25mm. Wartość kąta wyświetlana na pasku wstęgowym wynosiła 180 stopni. Krok 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zakończyć pierwszą linię. Polecenie Linia jest wciąż aktywne, więc początek następnej linii pokryje się z końcem tej, którą właśnie narysowałeś. Krok 7. Narysuj drugą linię Możesz również rysować linie o dokładnie określonej długości i kącie nachylenia korzystając z paska wstęgowego linii. Kliknij pole Długość na pasku wstęgowym, jeżeli nie jest jeszcze podświetlone na niebiesko. Wpisz 25 i naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze. Zwróć uwagę, że pole Długość zostało zaktualizowane, a pole Kąt stało się aktywne. Poruszaj kursorem wokół obszaru okna i zauważ, że długość linii została zablokowana na wartości 25 mm. Przesuń kursor w dół, tak aby linia była prawie pionowa. Gdy wyświetli się symbol relacji pionowości, kliknij, aby zakończyć drugą linię. Pierwsze kroki w Solid Edge 20

28 Jeżeli znasz żądaną długość i kąt linii, ta metoda rysowania jest znacznie szybsza i dokładniejsza niż rysowanie za pomocą myszy. Gdy wprowadzasz wartości w polach paska wstęgowego, nie musisz wprowadzać jednostki, jak na przykład mm lub stopnie. Krok 8. Narysuj trzecią linię Dla trzeciej linii: W polu Długość wpisz 53 i naciśnij ENTER. W polu Kąt wpisz 0 i naciśnij ENTER. Zwróć uwagę, że wyświetlone zostały symbole relacji zastosowanych dla linii. Solid Edge wyświetla wszystkie relacje, dzięki czemu można łatwo przewidzieć efekt zmian projektowych: Symbole poziomości i pionowości wskazują, że linie pozostaną poziome lub pionowe podczas edycji profilu. Symbole relacji połączenia na końcach linii wskazują, że linie są połączone końcami. Pierwsze kroki w Solid Edge 21

29 Krok 9. Narysuj czwartą linię Dla czwartej linii: W polu Długość wpisz 5 i naciśnij ENTER. W polu Kąt wpisz 90 i naciśnij ENTER. Krok 10. Narysuj piątą linię Dla piątej linii: W polu Długość wpisz 20 i naciśnij ENTER. W polu Kąt wpisz 180 i naciśnij ENTER. Pierwsze kroki w Solid Edge 22

30 Krok 11. Narysuj ostatnią linię Aby narysować ostatnią linię, przesuń kursor na koniec pierwszej linii, jak pokazano na ilustracji, a gdy wyświetli się symbol relacji końca odcinka, kliknij, aby umieścić linię. Profil ma teraz kształt zamknięty, co jest wymagane w przypadku tego elementu. Krok 12. Zwymiaruj profil W kolejnych kilku krokach dodasz wymiary do profilu. Na pasku poleceń rysowania kliknij przycisk SmartDimension. Polecenie SmartDimension umożliwia wymiarowanie linii, łuków i okręgów za pomocą dwóch kliknięć. Pierwszym kliknięciem wskazujesz element, a drugim umieszczasz wymiar. Możesz również sterować formatem wymiaru, zmieniając położenie kursora. Pierwsze kroki w Solid Edge 23

31 Krok 13. W oknie profilu, ustaw kursor na lewej pionowej linii, jak pokazano na ilustracji, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Przesuń kursor w lewo i zauważ, że pomocnicze linie wymiarowe, strzałki, linie odniesienia i pole tekstu wymiaru przemieszczają się dynamicznie w ślad za ruchem kursora. Krok 14. Ustaw wymiar, jak pokazano na ilustracji i kliknij, aby go umieścić. Krok 15. Użyj polecenia SmartDimension, aby zwymiarować prawą pionową linię. Ustaw kursor na linii, jak pokazano na ilustracji, a następnie kliknij, aby zaznaczyć linię. Pierwsze kroki w Solid Edge 24

32 Krok 16. Umieść kursor nad profilem i zwróć uwagę, że w zależności od położenia kursora zmienia się format wymiaru. Kliknij, aby umieścić wymiar. Krok 17. Dodaj wymiary między elementami Ponieważ modelowanym elementem jest wyciągnięcie obrotowe, to należy dodać wymiary, które opisują profil promieniowo. Na pasku poleceń rysowania, wybierz przycisk polecenia Średnica połówkowa z paska rozwijanego. Za pomocą tego polecenia możesz umieścić wymiar promieniowy pomiędzy elementami lub punktami charakterystycznymi. Pierwsze kroki w Solid Edge 25

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology Fragmenty Uwaga! Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takŝe

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor 2009. Autodesk Inventor 2009. W środku... kolejna część. Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Sierpień 2008

Autodesk Inventor 2009. Autodesk Inventor 2009. W środku... kolejna część. Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Sierpień 2008 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Sierpień 2008 W środku... Autodesk Inventor 2009 Środowisko modelowania zespołów AutoCAD Electrical 2009 jako jeden z elementów tworzenia prototypu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku...

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku... Lipiec 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do Autodesk Inventor Trójwymiarowe projektowanie

Bardziej szczegółowo

Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3.

Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3. Płyta DVD dołączona do numeru. Płyta DVD wewnątrz numeru. Płyta DVD wewnątrz numeru.!reklama Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3. Solid Edge ST4 bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor. Tooling

Autodesk Inventor. Tooling Autodesk Inventor Tooling 1 Sprawdź w praktyce swój projekt, zanim zostanie zbudowany. Linia produktów Autodesk Inventor zapewnia rozbudowany i elastyczny zestaw oprogramowania do trójwymiarowego projektowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology 10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology Oprogramowanie Solid Edge zapewnia największą funkcjonalnośd i najniższy koszt utrzymania na rynku systemów CAD. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

Faktura Premium Podręcznik użytkownika

Faktura Premium Podręcznik użytkownika Faktura Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o. o. jest zabronione. Copyright 2006

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo