Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny"

Transkrypt

1 Spis treści : Informacja o prawach własności Informacje o oprogramowaniu Solid Egde Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny Pierwsze kroki w Solid Edge Wersji 19 I. Rozdział :1 Witamy - Pełna symulacja ruchu - Animowana i dynamiczna dokumentacja - Współdzielenie plików i usprawniona współpraca przy użyciu plików JT - Ulepszone przeglądanie projektów z użyciem adnotacji 3D - Projektowanie części blaszanych - Łatwe przejście z AutoCAD-a do Solid Edge - Solid Edge technologia Insight II. Rozdział :2 Uruchom Solid Edge - Krok 1. Uruchom Solid Edge - Ekran startowy - Krok 2. Utwórz model części - Krok 3. Zapoznaj się z interfejsem - Przyciski myszy III. Rozdział: 3 Utwórz część - Krok 1. Utwórz element podstawowy - Krok 2. Określ płaszczyznę profilu - Krok 3. Narysuj profil - Krok 4. Rozpocznij rysowanie pierwszej linii - Krok 5. Zakończ rysowanie pierwszej linii - Krok 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zakończyć pierwszą linię - Krok 7. Narysuj drugą linię - Krok 8. Narysuj trzecią linię - Krok 9. Narysuj czwartą linię - Krok 10. Narysuj piątą linię - Krok 11. Narysuj ostatnią linię - Krok 12. Zwymiaruj profil - Krok 13. W oknie profilu, ustaw kursor na lewej pionowej linii, jak na ilustracji - Krok 14. Ustaw wymiar, jak pokazano na ilustracji i kliknij, aby go umieścić... - Krok 15. Użyj polecenia SmartDimension, aby zwymiarować prawą pionową linię... - Krok 16. Umieść kursor nad profilem i zwróć uwagę... - Krok 17. Dodaj wymiary między elementami - Krok 18. Użyjesz polecenia Średnica połówkowa do umieszczenia grupy wymiarów... - Krok 19. Ustaw kursor w pobliżu prawego końca górnej poziomej linii... - Krok 20. Ustaw kursor powyżej profilu, jak pokazano na ilustracji, i kliknij...

2 - Krok 21. Polecenie Średnica połówkowa jest nadal aktywne... - Krok 22. Ustaw kursor powyżej profilu, tak aby nowy wymiar... - Krok 23. Ustaw kursor w pobliżu prawego końca dolnej poziomej linii... - Krok 24. Ustaw kursor powyżej wymiaru 66 mm, i kliknij, aby umieścić ostatni wymiar - Krok 25. Przypisz nazwę zmiennej do ostatniego wymiaru - Krok 26. Zdefiniuj oś obrotu - Krok 27. Powiąż profil z środkiem układu współrzędnych - Krok 28. Przesuń kursor do punktu przecięcia dwóch płaszczyzn odniesienia. - Krok 29. Zakończ profil - Krok 30. Zdefiniuj rozciągniecie dla wyciągnięcia obrotowego - Krok 31. Określ materiał - Krok 32. Zapisz część - Krok 33. Usuń cieniowanie części - Krok 34. Tworzenie otworu - Krok 35. Utwórz nową płaszczyznę odniesienia - Krok 36. Zapoznaj się z oknem dialogowym opcji otworu - Krok 37. Ustaw typ otworu z powrotem na prosty - Krok 38. W oknie dialogowym opcji otworu kliknij OK - Krok 39. Profil jest teraz gotowy - Krok 40. Ustaw kursor, tak aby otwór był zorientowany jak na ilustracji, i kliknij - Krok 41. Zaokrąglenie zostało utworzone - Krok 42. Zapisz dokument - Krok 43. Nadaj części cienkościenność - Krok 44. Zaznacz lica otwarte - Krok 45. Ustaw teraz kursor na dnie umieszczonego wcześniej otworu - Krok 46. Podałeś wszystkie informacje potrzebne do nadania cienkościenności - Krok 47. Przyjrzyj się dokładnie bryle cienkościennej - Krok 48. Powróć do widoku aksonometrycznego dwuwymiarowego - Krok 49. Zaokrąglij krawędź - Krok 50. Na pasku wstęgowym wpisz wartość -90, a następnie naciśnij klawisz ENTER - Krok 51. Krawędź, którą masz zaokraglić jest teraz widoczna - Krok 52. Podałeś wszystkie informacje potrzebne do utworzenia zaokraglenia - Krok 53. Zastosuj cieniowanie do części - Krok 54. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a nastepnie naciśnij klawisz J... - Krok 55. Zapisz i zamknij dokument IV. Rozdział : 4 Zbuduj zespół - Krok 1. Otwórz zespół - Krok 2. Dostosuj sposób wyświetlania - Krok 3. Ustaw folder na karcie Biblioteka części - Krok 4. Umieść część Podpora1 - Krok 5. Zapoznaj się z paskiem wstęgowym SmartStep - Krok 6. Zdefiniuj relacje przylegania - Krok 7. Zaznacz lico przylegające na części blaszanej - Krok 8. Powiększ widok - Krok 9. Wyrównaj osiowo część Podpora1 - Krok 10. Zaznacz lico do wyrównania w części blaszanej - Krok 11. Przyjrzyj sie relacjom ustalającym położenie części. - Krok 12. Zaznacz część Podpora1 na karcie PathFinder zespołu - Krok 13. Zapisz zespół - Krok 14. Wyswietl tylko część blaszana i podporę

3 - Krok 15. Dokonaj edycji podpory - Krok 16. Usuń cieniowanie - Krok 17. Dodaj otwory - Krok 18. Skopiuj otwory z części blaszanej - Krok 19. Zwymiaruj okręgi - Krok 20. Ustaw kursor u góry i z lewej strony profili okręgów, naciśnij... - Krok 21. Zaznaczone okręgi są jedynymi elementami... - Krok 22. Zdefiniuj początkowy element wymiarowania poziomego - Krok 23. Zdefiniuj początkowy element wymiarowania pionowego - Krok 24. Dokonaj edycji rozmiaru otworów - Krok 25. Profile wycięć są teraz gotowe. - Krok 26. Zdefiniuj rozciągnięcie wycięć - Krok 27. Podałeś wszystkie informacje potrzebne do utworzenia zaokrąglenia - Krok 28. Zapisz dokument - Krok 29. Powróć do środowiska zespołu - Krok 30. Dokończ ustalanie położenia podpory - Krok 31. Wyrównaj otwory pod śruby - Krok 32. Zaznacz lico walcowe w części blaszanej - Krok 33. Podpora jest w pełni utwierdzona - Krok 34. Umieść śrubę M6 - Krok 35. Zaznacz krawędź kołową na śrubie - Krok 36. Zaznacz krawędź kołową na podporze - Krok 37. Powiel śrubę - Krok 38. Zaznacz część zawierajacą wzór - Krok 39. Zaznacz wzór - Krok 40. Zaznacz element odniesienia dla wzoru - Krok 41. Zakończ powielanie śruby - Krok 42. Zapisz dokument - Krok 43. Wyświetl wszystkie części w zespole - Krok 44. Wyświetl wszystkie części - Krok 45. Dopasuj widok zespołu do okna - Krok 46. Utwórz widok rozstrzelony - Krok 47. Zwiąż podzespół - Krok 48. W oknie PathFinder zespołu zaznacz podzespół Motor.asm... - Krok 49. Usuń zaznaczenie podzespołu - Krok 50. Rozstrzel zespół automatycznie - Krok 51. Powiększ widok - Krok 52. Części leżą zbyt daleko od siebie - Krok 53. Zwróć uwagę, że domyślnie zaznaczona jest oś X triady orientacyjnej... - Krok 54. Dopasuj widok zespołu do okna - Krok 55. Zapisz konfigurację zespołu - Krok 56. Powróć do środowiska zespołu - Krok 57. Dopasuj widok - Krok 58. Tworzenie zespołu zostało zakończone

4 V. Rozdział : 5 Utwórz rysunek - Krok 1. Podczas, gdy zespół Opener.asm jest nadal otwarty, kliknij w menu Plik... - Krok 2. Wybierz szablon - Krok 3. Umieść widok rozstrzelony zespołu mechanizmu otwierania drzwi... - Krok 4. Zakończ umieszczanie widoku - Krok 5. Przyjrzyj się dokumentowi rysunku - Krok 6. Umieść rzuty podpory - Krok 7. Zaznacz wpis Podpora1.par, a następnie kliknij OK. - Krok 8. Wyświetli się Kreator widoków rysunkowych, abyś mógł ustawić opcje... - Krok 9. Strona Orientacja widoku umo_liwia wybranie orientacji głównego rzutu. - Krok 10. Określ położenie widoków - Krok 11. Zaznacz widok z góry - Krok 12. Zmien położenie widoków - Krok 13. Zapisz plik - Krok 14. Utwórz przekrój podpory - Krok 15. Utwórz linie płaszczyzny przekroju - Krok 16. Powiększ widok z góry - Krok 17. Narysuj linie płaszczyzny przekroju - Krok 18. Przesuń teraz kursor w położenie pokazane na ilustracji i zwróć uwagę... - Krok 19. Zakończ rysowanie linii płaszczyzny przekroju - Krok 20. Zdefiniuj kierunek przekroju - Krok 21. Dopasuj widok arkusza - Krok 22. Utwórz przekrój - Krok 23. Usuń widok z przodu - Krok 24. Przenieś przekrój - Krok 25. Powiększ przekrój i widok z góry - Krok 26. Pobierz wymiary z modelu - Krok 27. Pobierz wymiary dla widoku z góry - Krok 28. Umieść osie symetrii - Krok 29. Zapisz plik - Krok 30. Umieść widok szczegółowy - Krok 31. Przesuń kursor i kliknij ponownie, aby zdefiniować rozmiar obwiedni - Krok 32. Do kursora dołączony jest okrąg obwiedni szczegółu... - Krok 33. Zwymiaruj widok szczegółowy - Krok 34. Zapisz plik - Krok 35. Dopasuj widok arkusza - Krok 36. Zmodyfikuj podporę w środowisku zespołu - Krok 37. Powiększ widok podpory - Krok 38. Zmodyfikuj podporę - Krok 39. Wyświetli się Tabela zmiennych dla podpory, jak pokazano na ilustracji... - Krok 40. Na pasku wstęgowym kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Tabele... - Krok 41. Zapisz i zamknij zespół - Krok 42. Zaktualizuj widoki rysunkowe - Krok 43. W oknie dialogowym narzędzia śledzenia aktualności rzutów... - Krok 44. Znajdź zmienione wymiary - Krok 45. Dopasuj widok arkusza - Krok 46. Utwórz listę częćci - Krok 47. Określ format listy części - Krok 48. Wydrukuj rysunek - Krok 49. Zapisz i zamknij rysunek

5 Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw Copyright 2006 UGS Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonywanie oraz rozpowszechnianie kompletnych i niezmodyfikowanych kopii niniejszego dokumentu jest dozwolone pod warunkiem zachowania informacji o prawach autorskich na każdej z kopii. Oprogramowanie to i związana z nim dokumentacja są prawnie zastrzeżone przez UGS Corp. OGRANICZONE UPRAWNIENIA RZĄDU USA. To oprogramowanie komputerowe i związana z nim dokumentacja zostały opracowane wyłącznie prywatnym kosztem i są dostarczane z zastrzeżeniem następujących praw: Jeżeli to oprogramowanie komputerowe i jego dokumentacja kwalifikują się jako pozycje komercyjne (zgodnie z definicją tego terminu w FAR 2.101), to ich użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd USA podlega ochronie i ograniczeniom podanym w komercyjnej licencji UGS dla oprogramowania i/lub dokumentacji, zgodnie z postanowieniami FAR oraz FAR (b)(2) (i) (dla instytucji cywilnych) oraz w DFARS (a) i DFARS (a) (dla Departamentu Obrony), lub wszelkich przepisów podobnych lub będących ich następcami, tak jak ma to zastosowanie oraz ze zmianami, które mogą pojawiać się co pewien czas. Jeżeli to oprogramowanie komputerowe i jego dokumentacja nie kwalifikują się jako pozycje komercyjne, to stanowią one oprogramowanie komputerowe podlegające ograniczeniom i są dostarczane z ograniczonymi prawami, a ich użytkowanie, powielanie lub ujawnianie przez rząd USA podlega ochronie i ograniczeniom podanym w FAR (b) i FAR (dla instytucji cywilnych), oraz DFARS (c) i DFARS (dla Departamentu Obrony), lub we wszelkich przepisach podobnych lub będących ich następcami, tak jak ma to zastosowanie oraz ze zmianami, które mogą pojawiać się co pewien czas. UGS Corp., 5400 Legacy Drive, Plano, Texas The Apache Software Foundation Wszelkie prawa zastrzeżone Redystrybucja oprogramowania Apache i jego używanie w formie kodu źródłowego lub binarnego, z modyfikacjami lub bez, jest dozwolone, o ile zostaną spełnione następujące warunki: 1. W trakcie redystrybucji kodu źródłowego oprogramowania Apache muszą zostać zachowane podane powyżej informacje o prawach autorskich, niniejsza lista warunków oraz podane poniżej wyłączenie odpowiedzialności. 2. W trakcie redystrybucji kodu binarnego oprogramowania Apache, w dokumentacji i/lub innych materiałach dołączanych do danej dystrybucji muszą zostać zawarte podane powyżej Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw

6 informacje o prawach autorskich, niniejsza lista warunków oraz podane poniżej wyłączenie odpowiedzialności. 3. Dokumentacja dla użytkownika końcowego dołączana do redystrybuowanego produktu, jeżeli taka istnieje, musi zawierać następujące oświadczenie: "Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation ( Alternatywnie, oświadczenie takie można zamieścić w samym oprogramowaniu w miejscu, w którym zazwyczaj umieszczane są oświadczenia stron trzecich. 4. Nazwy Xerces" i Apache Software Foundation" nie mogą być używane do reklamowania lub promowania produktów wywodzących się z tego oprogramowania bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. W celu uzyskania pisemnej zgody, prosimy o kontakt na adres 5. Produkty wywodzące się z tego oprogramowania nie mogą nosić nazwy Apache, ani też słowo Apache nie może pojawiać się w ich nazwie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Apache Software Foundation. KOMPONENT TEGO OPROGRAMOWANIA OPRACOWANY PRZEZ APACHE SOFTWARE FOUNDATION JEST DOSTARCZANY W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FUNDACJA APACHE SOFTWARE FOUNDATION ANI JEJ WSPÓŁPRACOWNICY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE, ANI ZA STRATY MORALNE. (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKTY LUB USŁUGI NABYTE LUB ZASTĘPCZE; SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW; SZKODY WYNIKAJĄCE Z ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ), JAKKOLWIEK BYŁYBY ONE SPOWODOWANE ORAZ BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, CAŁKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM LUB W INNY SPOSÓB), WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI ZOSTAŁA PRZEKAZANA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Na to oprogramowanie składają się dobrowolne udziały wniesione przez wiele różnych osób w imieniu Apache Software Foundation. Oprogramowanie to zostało opracowane na podstawie oprogramowania (copyright 1999) International Business Machines, Inc., Więcej informacji na temat Apache Software Foundation dostępnych jest pod adresem The International Business Machines Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejszym udziela się nieodpłatnego zezwolenia każdej osobie posiadającej kopię oprogramowania Apache i związanych z nim plików dokumentacji ( Oprogramowanie ) na nieograniczone korzystanie z oprogramowania, włączając w to bez ograniczeń prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybuowania i/lub Informacja o prawach własości i ograniczeniach praw

7 sprzedaży kopii Oprogramowania, oraz zezwalania na to osobom którym Oprogramowanie to jest dostarczane, pod warunkiem zamieszczenia powyższych informacji o prawach autorskich oraz niniejszego zezwolenia na wszystkich kopiach Oprogramowania i dołączonej dokumentacji. KOMPONENT TEGO OPROGRAMOWANIA OPRACOWANY PRZEZ APACHE SOFTWARE FOUNDATION JEST DOSTARCZANY W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM RĘKOJMI), WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ LUB POSIADACZE PRAW AUTORSKICH WYMIENIENI W NINIEJSZEJ INFORMACJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, ANI ZA INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, CAŁKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM LUB W INNY SPOSÓB), WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB Z JEGO FUNKCJONOWANIA. Z wyjątkiem podania w niniejszej informacji, nazwa posiadacza praw autorskich nie może być używana do reklamowania, ani do innego sposobu promowania sprzedaży, użytkowania i innych spraw związanych z Oprogramowaniem bez uzyskania uprzedniego upoważnienia posiadacza praw autorskich Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe zawarte w niniejszej broszurze stanowią własność ich prawowitych właścicieli. Copyright 2006 UGS Corp. Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw

8 Informacje o oprogramowaniu Solid Edge Producent programu Solid Edge : Amerykańska firma UGS Generalny Dystrybutor w Polsce UGS Sp. z.o.o Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A tel/fax: (0..22) , Dystrybutor wersji edukacyjnej, podręczników, pomoc techniczna, szkolenia : ZERO Technologia Produkcji Warszawa ul. Sołtana 4/60 tel/fax (0..22) , tel Polska strona internetowa dotycząca programu Solid Edge : Podręcznik Solid Edge 17. Podstawy autor: Grzegorz Kazimierczak Wydawnictwo HELION ; Rok: 2005 ; Format: B5 ; Stron: 352 Cena: zł Na specjalne życzenie do książki może być dołączomy CD-ROM z wersją 30 dniową Solid Edge 17 PL wraz z przykładami (dodatkowa opłata 5 zł) Podręcznik Solid Edge. Komputerowe wspomaganie projektowania. autor: Grzegorz Kazimierczak, Bernard Pacula, Adam Budzyński Wydawnictwo HELION ; Rok: 2004 ; Format: B5 ; Stron: 696 Cena: zł Zawiera CD-ROM Informacje o oprogramowaniu Solid Edge 1

9 Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD Zestaw CAD-Edukacja Zestaw CAD-EDUKACJA to pakiet edukacyjny służący do nauki technik Komputerowego Wspomagania Projektowania w oparciu o powszechnie stosowane w światowym przemyśle rozwiązania CAD zarówno w wersji trójwymiarowej 3D jak i płaskiej 2D. Oparty jest o program Solid Edge 19 jeden z najpopularniejszych na świecie i w Polsce. Przeznaczony jest dla Wyższych i Średnich Szkół Technicznych, które mają w programie nauczania zajęcia z technik CAD, rysunku technicznego, budowy maszyn i pokrewnych. Niezbędny w Technikach o kierunkach mechanicznych oraz kierunku Mechatronika. Stanowiący podstawę na Wydziałach Mechanicznych Wyższych Uczelni. Zestaw CAD-EDUKACJA pozwala wyposażyć za znikomą cenę całą pracownię komputerową w narzędzie takie jak stosowane w przemyśle. System CAD tworzy trójwymiarowy model 3D gotowego zespołu oraz wchodzących w jego skład części. Pozwala na analizę współzależności geometrycznych, analizę i symulowanie wzajemnych ruchów części. Generuje dokumentację rysunkową. Opracowane modele 3D części służą do dalszego przetwarzania w systemie CAM tworzącemu program dla obrabiarki sterowanej numerycznie CAD-EDUKACJA umożliwia : Praca w Solid Edge polega na tworzeniu przestrzennych modeli części oraz zespołów i przygotowywaniu na ich podstawie dokumentacji rysunkowej. Każde z tych zadań realizowane jest w odrębnym, specjalizowanym środowisku. Praca w Solid Edge umożliwia : modelowanie części modelowanie zespołów tworzenie dokumentacji rysunkowej zarówno części jak i zespołów wykorzystanie biblioteki części standardowych (złącznych, etc.) asocjatywną współpracę z systemami CAM np. EdgeCAM (Zestaw CAM-edukacja) import modeli parametrycznych z innych systemów CAD zaawansowaną wizualizację modeli 3D, w tym tworzenie stron www zawierających modele 3D ponadto : modelowanie części blaszanych, rurociągów i instalacji elektrycznych w środowisku modelowania zespołów, projektowanie form wtryskowych Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny 2

10 CAD-EDUKACJA to zestaw następujących elementów : Program Solid Edge 19 PL Academic Site License pełna, polskojęzyczna wersja wielostanowiskowa, zawierająca moduły: SE , SE314, SE316, SE21, SE323, SE325 Zestaw ćwiczeń i przykładów autorstwa Grzegorza Kazimierczaka będących pomocą w prowadzeniu zajęć z uczniami zarówno na poziomie średnim jak i wyższym Podręcznik Solid Edge. Podstawy autor: Grzegorz Kazimierczak stanowi zestaw ćwiczeń przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Solid Edge. Dzięki tym ćwiczeniom czytelnik pozna zasady modelowania przestrzennego i opanuje podstawowe funkcje programu Ponadto Prawo do zainstalowania oprogramowania na osobistych komputerach nauczycieli oraz uczniów w celu ułatwienia prowadzenia procesu dydaktycznego Prawo do bezpłatnych uaktualnień Systemu w przeciągu roku od czasu zakupu bezpłatna wersja 2D Solid Eedge Layout bezpłatna przeglądarka 3D formatu JT Instalacja CAD-EDUKACJA w szkole i poza szkołą (objęta licencją) W szkole : Solid Edge 19 PL Academic można instalować na dowolnej liczbie komputerów w szkole Poza szkołą : Solid Edge 19 PL Academic uprawnia do instalowania na komputerach należących do uczniów (zarejestrowanych uczniów i słuchaczy) oraz na komputerze należącym do nauczyciela Kursy i szkolenia z wykorzystania Solid Edge 19 : Warunkiem zakupu* zestawu CAD-EDUKACJA jest przeszkolenie co najmniej jednego nauczyciela na autoryzowanym Kursie Solid Edge **. Koszt 30 godzinnego kursu dokumentowanego zaświadczeniem *** to 350 zł (brutto) od osoby. * W wypadku gdy nauczyciel odbył już podobny kurs lub posiada umiejętność pracy z Solid Edge istnieje możliwość odstąpienia od niniejszego warunku ** Kurs w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (20 godzin pracy z instruktorem + 10 godzin e-learning - odbywa się w Centrum Rozwoju Zawodowego Nauczycieli w Warszawie, a w wypadku większej ilości zainteresowanych - wyjazdowo w Waszej Szkole. CRZN w Warszawie jest uprawnione do prowadzenia kursów doskonalących i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ( Nr uprawnienia 33/NPDN/2001) *** Przeprowadzony kurs dokumentowany jest Zaświadczeniem honorowanym przez władze oświatowe przy ocenie rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Wymagania sprzętowe i programowe: Program Solid Edge 19 PL może działać zarówno w sieci jak i na pojedynczych komputerach. Minimalne : WINDOWS 2000 lub XP, komputer PC procesor 1000 MHz, 256 MB RAM, CD-ROM, monitor SVGA, dobra karta graficzna (bliższe informacje Zalecane : WINDOWS XP, komputer PC procesor 2000 MHz, 512 MB RAM, CD-ROM, monitor SVGA, dobra karta graficzna (bliższe informacje Cena: Cena za dowolną liczbę stanowisk w szkole wynosi 2950 zł + 22% VAT (cena na 1 maja 2007) (Warunki płatności do uzgodnienia : nieoprocentowane raty, kredyt, opóźniona płatność) * Po bliższe informacje dotyczące Zestawu CAD-Edukacja zapraszamy na naszą stronę internetową Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny 3

11 Pierwsze Kroki w Solid Edge Wersji 19 Pierwsze kroki w Solid Edge 4

12 Rozdział : 1 Witamy Solid Edge V19 koncentruje się na innowacji i współpracy poprzez cały łańcuch wartości oraz wychodzi naprzeciw potrzebom średnich firm. Oferując setki rozszerzeń, Solid Edge V19 buduje swoją pozycję jako najkorzystniejsze cenowo, kompletne i otwarte rozwiązanie służące do projektowania 2D i 3D oraz do współpracy. Firma UGS wprowadziła w wersji 19 Solid Edge wiele rozszerzonych możliwości służących do tworzenia informacji projektowych, zarządzania informacjami projektowymi, a także do ich współdzielenia. Setki rozszerzeń wprowadzonych na życzenie klientów uzupełniają nowe narzędzia symulacji ruchu, animacje montażu i demontażu, adnotacje projektów 3D, a także narzędzia współpracy wykorzystujące format JT. Wersja 19 wzmacnia pozycję Solid Edge jako najkorzystniejszego cenowo, kompletnego i otwartego rozwiązania służącego do projektowania 2D i 3D oraz współpracy. Wydanie to zawiera również istotne rozszerzenia, które umacniają pozycje Solid Edge jako niekwestiowanego lidera w dziedzinie projektowania i wytwarzania części blaszanych. Poprzez zredukowanie opóźnień w komunikacji i wprowadzaniu zmian, klienci Solid Edge mogą poświęcić więcej czasu na kwestie marketingowe i zwiększyć swoje zyski. Dzięki przełomowej technologii Insight, Solid Edge stał się jedynym programem wśród wiodących systemów projektowania mechanicznego, który łączy w sobie możliwości zarządzania projektem z narzędziami CAD używanymi przez projektantów w codziennej pracy. Wersja 19 buduje swoją pozycję na sukcesie Insight, aby wyznaczyć nowy standard w integracji systemów CAD/PDM, umożliwiając klientom wybór z całego asortymentu skalowalnych rozwiązań cpdm. Solid Edge Insight nadal dostarcza sprawdzone funkcje zarządzania dla lokalnych zespołów wydziałowych o podstawowych potrzebach w zakresie obiegów roboczych. Integracja ta zapewnia płynną i przejrzystą komunikację pomiędzy Solid Edge i potężnym narzędziem, jakim jest platforma Teamcenter 2005, włączając w to nowe rozwiązanie Teamcenter Express. Nowy poziom powiązań między CAD i cpdm zapewnia, że uwzględniane są wszystkie istotne polecenia Solid Edge, a także sprawia, że skomplikowane funkcje zarządzania danymi są bardziej przejrzyste dla użytkownika Solid Edge. Dane Solid Edge są w łatwy sposób zapamiętywane do ponownego wykorzystania w przyszłych projektach, nie powodując przy tym dodatkowego obciążenia dla użytkownika CAD, a pełna skalowalność oznacza, że klienci mogą rozwijać swoje rozwiązanie cpdm w celu zaspokojenia rosnących potrzeb biznesowych, bez konieczności tworzenia takiego rozwiązania od początku. Obecnie klienci posiadający zróżnicowane potrzeby mogą korzystać ze wsparcia dla CAD i PDM, które oferowane jest przez jednego dostawcę oprogramowania. Pełna symulacja ruchu Dzięki nowym narzędziom symulacji ruchu oferowanym przez Solid Edge, inżynierowie mogą w szybki sposób tworzyć dokładne i realistyczne analizy koncepcyjne ruchu w fazie projektowania, a także animować w czasie rzeczywistym projekty w celu demonstracji funkcjonalności produktów. Wersja 19 oferuje unikalne możliwości szybkiego i łatwego definiowania relacji ruchu, takich jak: przekładnie, koła pasowe, siłowniki hydrauliczne i silniki, które inicjują ruch i prowadzą mechanizm poprzez cały zakres jego ruchu. Pierwsze kroki w Solid Edge 5

13 Przekładnie są rozszerzonymi relacjami w zespole. Działają one poprzez określenie relacji między częściami, takich jak relacja typu obrotowa obrotowa (jedno obracające się koło zębate oddziaływujące na drugie), relacja typu obrotowa-liniowa (wałek zębaty oddziaływujący na zębatkę) lub liniowa-liniowa (oddziaływujące na siebie siłowniki pneumatyczne). Przekładnie w sposób skuteczny rozwiązują kwestię ruchu pomiędzy powiązanymi komponentami, bez konieczności definiowania relacji kontaktu fizycznego. Silniki uzupełniają relacje przekładni prowadząc projekty poprzez zakres ich ruchu obrotowego lub liniowego. Silniki umożliwiają pełną kontrolę nad kierunkiem, prędkością i przesuwem. Animowana i dynamiczna dokumentacja Nowe możliwości tworzenia rozstrzelonych widoków zespołów i symulacji ruchu w wersji 19 Solid Edge pomagają zespołom projektowym demonstrować swoje koncepcje projektowe, przedstawiać duże skomplikowane zespoły, tworzyć techniczne ilustracje w instrukcjach serwisowych, a także prezentować instrukcje montażowe i filmy instruktażowe w łatwy i przejrzysty sposób, wykorzystując pliki dynamicznej symulacji ruchu 3D. Nowa rozszerzona oś czasu automatycznie wychwytuje zdarzenia podczas tworzenia rozstrzelonych widoków zespołów. Symulacja ruchu generowanego przez silniki i przekładnie, zapewniająca dokładną kontrolę nad produktami znajdującymi się w ruchu, umożliwia użytkownikom tworzenie wyjątkowych animacji i prezentacji. Dodatkowe ścieżki kamery i komponentów tworzą wrażenie większego realizmu i przejrzystości, łącznie z prawdziwym wirtualnym lotem. Można ustawić style, tekstury i zanikanie, aby zwiększyć lub zmniejszyć nacisk stawiany na poszczególne elementy podczas animacji. Pozycje w narzędziu PathFinder pomagają w zarządzaniu silnikami, przekładniami oraz zdarzeniami rozstrzeliwania zespołów, a także w ich szybkim edytowaniu. Połączenie nowych możliwości symulacji ruchu i rozstrzeliwania zespołów z zaawansowanymi możliwościami renderingu umożliwia zapamiętywanie i zapisywanie fotorealistycznych animacji w postaci standardowych plików AVI, aby można je było w łatwy sposób udostępniać innym użytkownikom. Współdzielenie plików i usprawniona współpraca przy użyciu plików JT Firmy konkurujące na rynku światowym wymagają efektywnych narzędzi do wymiany danych projektowych, nawet jeżeli ich partnerzy używają różnych narzędzi projektowania. Przy 4 milionach użytkowników na całym świecie, JT jest technologią sprawdzoną i szeroko akceptowaną jako standard współpracy, który umożliwia każdej osobie w łańcuchu dostaw współdzielenie inteligentnych danych 3D, niezależnie od systemu CAD użytego do utworzenia pliku. Przy użyciu technologii JT, pojedyncze części lub całe pliki zespołów mogą być otwierane bezpośrednio w Solid Edge V19. Pliki JT zawierają wszystkie istotne informacje projektowe wymagane do współpracy we współczesnym świecie projektowania. Różne kombinacje informacji o geometrii, strukturze zespołu i atrybutach umożliwiają producentom i dostawcom współdzielenie poziomu inteligencji z poziomem bezpieczeństwa stosownym do ich wspólnych projektów. Pierwsze kroki w Solid Edge 6

14 Narzędzia montażowe Solid Edge korzystają z plików JT w podobny sposób jak z plików Solid Edge, umożliwiając umieszczanie części przy pomocy standardowych relacji w zespole, a także sprawdzanie kolizji i tworzenie zestawień materiałowych. Dzięki tym nowym możliwościom, Solid Edge staje się neutralnym narzędziem projektowym CAD umożliwiającym tworzenie zespołów zawierających części pochodzące z wielu różnych systemów CAD. Ulepszone przeglądanie projektów z użyciem adnotacji 3D Wraz z rozszerzonymi narzędziami adnotacji 3D w wersji 19, informacje PMI (Product Manufacturing Information) są zachowywane wraz z modelami i zespołami 3D. Te inteligentne modele redukują liczbę rysunków potrzebnych podczas przeglądania projektu i mogą być używane na wielu dalszych etapach, łącznie z wytwarzaniem. Norma Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników dla definicji produktu 3D (ASME Y14.41) sankcjonuje wykorzystanie modeli 3D do przenoszenia informacji PMI. UGS jest członkiem komitetu ds. normy Y14.41 od chwili jego powstania, odgrywając kluczową rolę w definiowaniu tego nowego standardu. Zawarcie definicji produktu 3D w pojedynczym pliku, który dokumentuje wszystkie informacje o produkcie, pozwala na zwiększenie wydajności, zapewnia dokładność i synchronizację informacji 3D, eliminuje konieczność aktualizowania wielu dokumentów, a także umożliwia użytkownikowi jednokrotne jej utworzenie i używanie w dowolnym miejscu. Dane PMI są również obsługiwane w plikach JT oraz w bezpłatnej przeglądarce Solid Edge, XpresReview, oferując każdemu użytkownikowi w rozszerzonym łańcuchu wartości kontrolowany dostęp do informacji zawartych w plikach 3D. Projektowanie części blaszanych Solid Edge V19 umacnia swoją wiodącą pozycję w projektowaniu części blaszanych poprzez dodanie rozszerzeń do najlepszych w branży operacji i procedur. Operacje i procedury właściwe dla poszczególnych procesów umożliwiają użytkownikom zdobycie przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie wydajności zarówno na etapie projektowania części blaszanych, jak i na etapach tworzenia dokumentacji i wytwarzania. W wersji 19 dodano jeszcze więcej operacji deformacji materiału, przykładowo, nowe polecenie Wzmocnienie służące do usztywniania zagięć części blaszanych, polecenie Zawinięcie brzegu służące do tworzenia zawiniętych i okrągłych profili w celu usunięcia ostrych i niebezpiecznych krawędzi z elementów blaszanych oraz rozszerzenia w zagięciach profilowych, które umożliwiają łatwe owijanie profili wokół krawędzi krzywoliniowych. Solid Edge V19 oferuje jeszcze więcej funkcji wspomagających proces wytwarzania części blaszanych, łącznie z tabelami gięcia, które jasno wskazują kolejność gięcia komponentu, oraz z dokładnymi liniami triangulacji służącymi do transformacji, takich jak np. transformacja kwadratów na zaokrąglenia lub stożki. Rozmiary cięcia dla rozwinięć są w łatwy sposób ekstrahowane, a także pojawiają się ostrzeżenia, gdy rozwinięty komponent przekracza standardowy rozmiar. Pierwsze kroki w Solid Edge 7

15 Łatwe przejście z AutoCAD-a do Solid Edge Podczas gdy wiele firm przechodzi z projektowania 2D w programie AutoCAD do projektowania 3D, nauka obsługi oraz utrzymywanie wielu systemów projektowania utrudnia płynne przejście do świata pełnej wydajności 3D. Postępując zgodnie ze sprawdzonym procesem UGS - Evolve to 3D, odbywającym się w czterech krokach, użytkownicy przechodzący z projektowania 2D w programie AutoCAD do Solid Edge otrzymują sprawnie przebiegającą procedurę, oraz znajomy wygląd i zachowanie rysunków, co skraca proces uczenia się oraz zapewnia spójność i integralność danych. Zastosowanie metody wyświetlania WYSIWYG (otrzymujesz to co widzisz) dla importowanych plików AutoCAD-a (DXF/DWG), łącznie z dopasowaniem schematów kolorów, czcionek, stylów i tła, oznacza, że pliki te wyglądają w Solid Edge tak samo jak wyglądały w systemie AutoCAD. Kreator importu AutoCAD-a oferuje rozszerzone możliwości podglądu (przesuwanie, powiększanie/pomniejszanie, powiększanie obszaru okna), aby pomóc użytkownikom w dokładnym dostosowywaniu i przewidywaniu rezultatów translacji. Dzięki tym możliwościom jak i setkom innych nowych rozszerzeń oferowanych przez Solid Edge V19, firmy mogą wdrożyć korzystne cenowo rozwiązanie współpracy projektowej w całym swoim łańcuchu wartości, korzystając jednocześnie ze wsparcia pochodzącego z pojedynczego źródła - od lidera w branży PLM. Te kluczowe możliwości 2D i 3D pozwalają producentom i dostawcom na dokonanie transformacji procesów innowacyjnych, oraz na szybkie osiągnięcie korzyści strategicznych oferowanych przez PLM. Solid Edge technologia Insight Procedury postępowania przedstawione w niniejszej instrukcji nie wymagają korzystania z Solid Edge Insight. Technologia Insight integruje funkcje zarządzania projektem z interfejsem Solid Edge w sposób niewidoczny dla użytkownika. W kilku punktach niniejszej instrukcji opisany zostanie sposób, w jaki Insight zarządza danymi o produkcie bez zakłócania pracy projektanta. Pierwsze kroki w Solid Edge 8

16 Rozdział : 2 Uruchom Solid Edge Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje ułatwiające rozpoczęcie pracy z Solid Edge. Wykonanie wszystkich ćwiczeń zajmie około godziny. Po ich zakończeniu, dowiesz się sam, że Solid Edge: jest najłatwiejszym do nauczenia się, najłatwiejszym w obsłudze i najwydajniejszym z wiodących systemów CAD dostępnych na rynku, oferuje wyjątkowe możliwości modelowania dużych zespołów oraz zarządzania dużymi zespołami, posiada najlepsze w swojej klasie możliwości tworzenia rysunków, zapewnia najłatwiejsze przejście z projektowania 2D na 3D. Podczas przerabiania ćwiczeń zawartych w tym podręczniku, utworzysz prostą podporę wałka dla zespołu mechanizmu otwierającego drzwi garażowe, pokazanego na ilustracji. Umieszczając część i śruby mocujące ją w zespole, uzyskasz wiedzę o relacjach w zespole. Po drodze odkryjesz inne narzędzia i przekonasz się jak prosta i intuicyjna jest praca z Solid Edge. Na koniec utworzysz rysunek zespołu, łącznie z kompletną listą części, oraz rysunek modelowanej części. Pierwsze kroki w Solid Edge 9

17 Krok 1. Uruchom Solid Edge W menu Start, kliknij Wszystkie programy, wybierz Solid Edge V19, a następnie kliknij Solid Edge. Wyświetli się ekran startowy. Pierwsze kroki w Solid Edge 10

18 Ekran startowy Istnieją cztery odrębne typy dokumentów Solid Edge: dokumenty części (.par), części blaszanych (.psm), zespołów (.asm), i rysunków (.dft). Solid Edge oferuje wiele samouczków ułatwiających naukę korzystania z tego produktu. Po przerobieniu tego podręcznika, możesz nauczyć się jeszcze więcej przerabiając samouczki. Możesz dodać odnośniki do ulubionych stron internetowych, np. do swojej strony firmowej, stron śledzących status międzywydziałowy, lub do strony Solid Edge oferuje wiele podpowiedzi, które pomagają odkrywać najlepsze sposoby korzystania z tego produktu. Za każdym razem, gdy uruchamia się Solid Edge, wyświetlana jest nowa podpowiedź. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem innych systemów CAD, czy też początkującym, korzystanie przez pewien czas z Trybu dla początkujących może ułatwić zapoznawanie się z Solid Edge. Gdy Tryb dla początkujących jest włączony, Solid Edge wyświetla dodatkowe informacje tekstowe ułatwiające skoncentrowanie się na częściach interfejsu użytkownika, które są najistotniejsze dla aktualnie wykonywanej czynności. Tryb dla początkujących obejmuje: o Ekran startowy, który jest w tej chwili widoczny. o o o o Podpowiedzi, które objaśniają polecenia i procedurę SmartStep. Wyszukiwarkę poleceń, która ułatwia przejście z innych systemów CAD poprzez podawanie nazw poleceń odpowiadających poleceniom Solid Edge w innych popularnych systemach. Rozszerzone porady, które ułatwiają rozpoznawanie obiektów i opcji. Otwieranie dokumentów zespołu z aktywacją wszystkich wystąpień. W przypadku małych zespołów, może to ułatwić przeglądanie oraz pracę z całym zespołem. Zaawansowani użytkownicy, którzy pracują z dużymi zespołami, preferują, by zespoły były zawsze otwierane z uproszczeniami wszystkich wystąpień lub z nieaktywnymi wystąpieniami. Ekran startowy jest zawsze dostępny. W każdej chwili można zminimalizować wszystkie otwarte dokumenty Solid Edge, aby uzyskać dostęp do ulubionych odnośników, poleceń, samouczków, podpowiedzi i opcji Tryb dla początkujących. Ilustracje zawarte w niniejszym podręczniku pokazują Solid Edge z wyłączonym Trybem dla początkujących. Jeżeli włączysz Tryb dla początkujących, to na ekranie widoczne będą nazwy poleceń na przyciskach pasków narzędzi, a także narzędzie wyszukiwania poleceń i porady, które nie będą pokazywane na ilustracjach. Krok 2. Utwórz model części Solid Edge dostarczany jest z pustymi dokumentami, nazywanymi szablonami, które można dostosować do wymogów swojej firmy. Wymiary modelowanej części, jak i całego zespołu drzwi garażowych, podawane są w jednostkach metrycznych. Jeżeli określiłeś jednostki angielskie podczas instalowania Solid Edge, nie stanowi to żadnego problemu. Szablony Solid Edge ułatwiają pracę z dowolnymi jednostkami i normami - w dowolnej chwili. W skali globalnej, daje to Twojej firmie przewagę potrzebną do zachowania konkurencyjności i wydajności. Aby zapewnić, że pracujesz z dokumentem w systemie metrycznym, otworzysz nowy dokument korzystając z szablonu metrycznego. Pierwsze kroki w Solid Edge 11

19 Na głównym pasku narzędzi kliknij przycisk Nowy. W oknie dialogowym Nowym, kliknij kartę Więcej, a następnie wybierz szablon Normmet.par. Kliknij OK, aby utworzyć nowy plik. Krok 3. Zapoznaj się z interfejsem Solid Edge jest łatwy w użytkowaniu, ponieważ został w ten sposób zaprojektowany. Opracowano go przy użyciu zwiększającej efektywność oprogramowania technologii STREAM oraz wyposażono w nowoczesny interfejs, zapewniający maksymalną wydajność pracy. Technologia STREAM sprawia, że program Solid Edge jest bardzo łatwy do opanowania, prosty w obsłudze i bardziej efektywny od innych, dostępnych na rynku wiodących systemów CAD. Innowacyjna technologia STREAM zastosowana w narzędziach, takich jak paski wstęgowe SmartStep, narzędzia IntelliSketch, SmartSketch, EdgeBar, i w wielu innych, sprawia, że Solid Edge jest najłatwiejszym w obsłudze mechanicznym systemem CAD dostępnym na rynku. Pierwsze kroki w Solid Edge 12

20 W górnej części okna, poniżej paska tytułowego, znajduje się pasek menu zawierający standardowe menu Windows, takie jak Plik, Edycja, Widok, itd., a także menu specyficzne dla Solid Edge, na przykład Narzędzia, Operacje, Aplikacje, itp. Poniżej paska menu znajduje się główny pasek narzędzi zawierający typowe polecenia Windows służące do otwierania i zapisywania dokumentów, wycinania, kopiowania i wklejania elementów, a także często używane polecenia służące na przykład do cieniowania okien, powiększania i pomniejszania widoku, itp. Poniżej głównego paska narzędzi dostępny jest pasek wstęgowy, który zmienia się podczas pracy wyświetlając opcje dla aktualnie uruchomionego polecenia. Paski wstęgowe prowadzą użytkownika przez kroki poleceń, umożliwiają wybranie opcji, a także akceptację danych wejściowych, takich jak nazwy i odległości. Pasek stanu wskazuje zawsze następną czynność, jakiej oczekuje system - jeżeli nie jesteś pewien co masz dalej robić, spójrz najpierw na pasek stanu. Narzędzie EdgeBar, znajdujące się w lewej części ekranu, ułatwia zarządzanie zadaniami związanymi z projektem oraz ich wykonywanie. Karta PathFinder operacji w narzędziu EdgeBar ułatwia śledzenie utworzonych operacji podczas projektowania części. Każda utworzona operacja jest dodawana do karty PathFinder operacji. Gdy będziesz chciał później edytować operację, wystarczy, że zaznaczysz ją na karcie PathFinder operacji, a zostanie ona automatycznie wyróżniona w głównym oknie programu. Następnie możesz w szybki sposób wprowadzić potrzebne zmiany. Gdy będziesz umieszczał części w zespole, użyjesz karty Biblioteka części, dostępnej w narzędziu EdgeBar, aby wybrać odpowiednie części, oraz karty PathFinder zespołu, aby śledzić części już umieszczone w zespole. Możesz również użyć Narzędzia EdgeBar do wyświetlania i ukrywania części, aby łatwiej zarządzać dużymi i skomplikowanymi zespołami. Wielu inżynierów rutynowo używa Solid Edge do projektowania maszyn zawierających dziesiątki a nawet setki tysięcy komponentów. Oprócz narzędzia EdgeBar, z lewej strony ekranu znajdują się także pionowe paski narzędzi, na których dostępne są polecenia służące do tworzenia elementów, rysowania profili, pracy z zespołami, tworzenia rysunków, itd. Przyciski myszy Lewy przycisk służy do zaznaczania geometrii, wybierania przycisków poleceń i opcji oraz zaznaczania wpisów w narzędziu EdgeBar. Lewy przycisk myszy jest Pierwsze kroki w Solid Edge 13

21 używany najczęściej. W rzeczywistości, można całkiem dobrze radzić sobie w Solid Edge korzystając tylko z tego przycisku. Prawy przycisk służy do aktywowania kontekstowych menu podręcznych. Zawartość menu podręcznych zmienia się w zależności od rodzaju obiektu wskazywanego przez kursor. Menu podręczne umożliwiają szybki dostęp od często używanych poleceń i opcji, przyspieszając w ten sposób pracę. Prawym przyciskiem myszy można również zakończyć polecenie. Metoda ta jest często szybsza i łatwiejsza niż klikanie przycisków Podgląd i Zakończ lewym przyciskiem myszy. Pierwsze kroki w Solid Edge 14

22 Rozdział 3: Utwórz część Częścią, którą masz utworzyć, jest podpora wałka dla zespołu mechanizmu otwierającego drzwi garażowe. Krok 1. Utwórz element podstawowy Pierwsze kroki w Solid Edge 15

23 W programie Solid Edge, modelowanie części polega na utworzeniu wielu operacji dodawania lub usuwania materiału w celu uzyskania żądanego kształtu. Pierwszym elementem, który utworzysz, będzie element podstawowy. Musisz się najpierw zdecydować, jakiego typu element chcesz utworzyć. Ponieważ projektowana część jest okrągła i posiada oś środkową, to wyciągnięcie obrotowe wydaje się być dobrym wyborem. Przyciski poleceń modelowania znajdują się na pasku Elementy konstrukcyjne. Jest to pionowy pasek narzędzi znajdujący się z lewej strony ekranu Solid Edge. Na pasku poleceń modelowania, z lewej strony ekranu, widoczny może być przycisk Wyciągnięcie obrotowe lub jeden z innych przycisków pokazanych na ilustracji. Zwróć uwagę, że bez względu na to, który przycisk jest aktualnie wyświetlany, z jego prawej strony znajduje się mała strzałka. Oznacza ona, że w tym miejscu znajduje się kilka przycisków, tworzących pasek rozwijany. Ustaw kursor obok zestawu przycisków pokazanego na ilustracji i kliknij małą strzałkę, aby wywołać pasek rozwijany. Pasek rozwijany pokazuje zestaw powiązanych przycisków, które współdzielą to samo miejsce na pasku narzędzi. Umieść kursor na przycisku Wyciągnięcie obrotowe i kliknij, aby go wybrać. Na pasku poleceń modelowania wyświetlone jest teraz polecenie Wyciągnięcie obrotowe, a pozostałe przyciski paska rozwijanego zostały ukryte. Jeżeli żądane polecenie jest już wyświetlone, nie musisz wywoływać paska rozwijanego, aby je wybrać. Pierwsze kroki w Solid Edge 16

24 Zwróć uwagę, że nad głównym oknem programu wyświetlony został nowy poziomy pasek wstęgowy. Jest to pasek wstęgowy SmartStep wyciągnięcia obrotowego. Pasek wstęgowy SmartStep prowadzi Cię krok po kroku przez kolejne etapy tworzenia elementu. Przycisk z lewej strony paska wstęgowego wskazuje, że pierwszym krokiem przy tworzeniu wyciągnięcia obrotowego jest narysowanie profilu lub wybranie istniejącego szkicu profilu. W dalszej części paska wstęgowego dostępne są opcje umożliwiające określenie sposobu definiowania płaszczyzny profilu: miejsca, w którym narysujesz kształt wyciągnięcia obrotowego. Wybierzesz istniejącą płaszczyznę, a płaszczyzna nowego profilu będzie się z nią pokrywała. Krok 2. Określ płaszczyznę profilu Aby utworzyć ten element, narysujesz szkic 2D, nazywany profilem, na płaszczyźnie odniesienia. Dokument części Solid Edge zawiera trzy domyślne płaszczyzny odniesienia, które odpowiadają widokowi Z góry, Z przodu i Z prawej. Po wybraniu płaszczyzny odniesienia, Solid Edge wyświetli okno profilu zawierające widok rzeczywisty. Jest to taki widok, w którym płaszczyzna odniesienia jest równoległa do ekranu monitora. Ułatwia to rysowanie profilu. W tym samym czasie zmieniają się paski narzędzi i menu. Ukryte zostaną przyciski poleceń modelowania, pojawią się natomiast przyciski poleceń rysowania i wymiarowania 2D. W głównym oknie programu, przesuń kursor na krawędź płaszczyzny odniesienia, jak zostało to pokazane na ilustracji. Gdy płaszczyzna zostanie wyróżniona, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ją zaznaczyć. Pierwsze kroki w Solid Edge 17

25 Krok 3. Narysuj profil Gdy widok zmieni się już na wyrównany z płaszczyzną profilu, zwróć uwagę, że pojawiła się pozioma i pionowa linia przecinające się w środku okna. Są to w rzeczywistości pozostałe dwie płaszczyzny odniesienia widziane z boku. Jeżeli chcesz utworzyć symetryczną część, możesz skorzystać z tych płaszczyzn odniesienia w celu zapewnienia symetrii. W kolejnych kilku krokach narysujesz profil przedstawiony na ilustracji. Na pasku poleceń rysowania, z lewej strony ekranu, wybierz przycisk Linia z paska rozwijanego, jak pokazano na ilustracji. Jeżeli żądane polecenie jest już wyświetlone, nie musisz wywoływać paska rozwijanego, aby je wybrać. Pierwsze kroki w Solid Edge 18

26 Krok 4. Rozpocznij rysowanie pierwszej linii W celu narysowania linii należy kliknąć jeden raz lewym przyciskiem myszy, aby rozpocząć linię, a następnie kliknąć ponownie, aby zakończyć linię. Ustaw kursor w położeniu zbliżonym do pokazanego na ilustracji, a następnie kliknij, aby rozpocząć rysowanie linii. Przesuń kursor w lewo i zwróć uwagę, że: Linia rozciąga się, podążając za kursorem myszy. Jeżeli linia jest pionowa, to obok kursora wyświetlany jest symbol relacji pionowości. Jeżeli linia jest pozioma, to obok kursora wyświetlany jest symbol relacji poziomości. Pierwsze kroki w Solid Edge 19

27 Krok 5. Zakończ rysowanie pierwszej linii Zwróć uwagę, że na pasku wstęgowym, w górnej części okna, dynamicznie wyświetlane są: aktualna długość i kąt nachylenia linii. Informacje te ułatwiają szybkie i precyzyjne rysowanie linii o określonej długości i kącie nachylenia. Przesuń kursor w lewo, tak aby: Symbol relacji poziomości był wyświetlony obok kursora. Wartość długości wyświetlana na pasku wstęgowym wynosiła około 25mm. Wartość kąta wyświetlana na pasku wstęgowym wynosiła 180 stopni. Krok 6. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zakończyć pierwszą linię. Polecenie Linia jest wciąż aktywne, więc początek następnej linii pokryje się z końcem tej, którą właśnie narysowałeś. Krok 7. Narysuj drugą linię Możesz również rysować linie o dokładnie określonej długości i kącie nachylenia korzystając z paska wstęgowego linii. Kliknij pole Długość na pasku wstęgowym, jeżeli nie jest jeszcze podświetlone na niebiesko. Wpisz 25 i naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze. Zwróć uwagę, że pole Długość zostało zaktualizowane, a pole Kąt stało się aktywne. Poruszaj kursorem wokół obszaru okna i zauważ, że długość linii została zablokowana na wartości 25 mm. Przesuń kursor w dół, tak aby linia była prawie pionowa. Gdy wyświetli się symbol relacji pionowości, kliknij, aby zakończyć drugą linię. Pierwsze kroki w Solid Edge 20

28 Jeżeli znasz żądaną długość i kąt linii, ta metoda rysowania jest znacznie szybsza i dokładniejsza niż rysowanie za pomocą myszy. Gdy wprowadzasz wartości w polach paska wstęgowego, nie musisz wprowadzać jednostki, jak na przykład mm lub stopnie. Krok 8. Narysuj trzecią linię Dla trzeciej linii: W polu Długość wpisz 53 i naciśnij ENTER. W polu Kąt wpisz 0 i naciśnij ENTER. Zwróć uwagę, że wyświetlone zostały symbole relacji zastosowanych dla linii. Solid Edge wyświetla wszystkie relacje, dzięki czemu można łatwo przewidzieć efekt zmian projektowych: Symbole poziomości i pionowości wskazują, że linie pozostaną poziome lub pionowe podczas edycji profilu. Symbole relacji połączenia na końcach linii wskazują, że linie są połączone końcami. Pierwsze kroki w Solid Edge 21

29 Krok 9. Narysuj czwartą linię Dla czwartej linii: W polu Długość wpisz 5 i naciśnij ENTER. W polu Kąt wpisz 90 i naciśnij ENTER. Krok 10. Narysuj piątą linię Dla piątej linii: W polu Długość wpisz 20 i naciśnij ENTER. W polu Kąt wpisz 180 i naciśnij ENTER. Pierwsze kroki w Solid Edge 22

30 Krok 11. Narysuj ostatnią linię Aby narysować ostatnią linię, przesuń kursor na koniec pierwszej linii, jak pokazano na ilustracji, a gdy wyświetli się symbol relacji końca odcinka, kliknij, aby umieścić linię. Profil ma teraz kształt zamknięty, co jest wymagane w przypadku tego elementu. Krok 12. Zwymiaruj profil W kolejnych kilku krokach dodasz wymiary do profilu. Na pasku poleceń rysowania kliknij przycisk SmartDimension. Polecenie SmartDimension umożliwia wymiarowanie linii, łuków i okręgów za pomocą dwóch kliknięć. Pierwszym kliknięciem wskazujesz element, a drugim umieszczasz wymiar. Możesz również sterować formatem wymiaru, zmieniając położenie kursora. Pierwsze kroki w Solid Edge 23

31 Krok 13. W oknie profilu, ustaw kursor na lewej pionowej linii, jak pokazano na ilustracji, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Przesuń kursor w lewo i zauważ, że pomocnicze linie wymiarowe, strzałki, linie odniesienia i pole tekstu wymiaru przemieszczają się dynamicznie w ślad za ruchem kursora. Krok 14. Ustaw wymiar, jak pokazano na ilustracji i kliknij, aby go umieścić. Krok 15. Użyj polecenia SmartDimension, aby zwymiarować prawą pionową linię. Ustaw kursor na linii, jak pokazano na ilustracji, a następnie kliknij, aby zaznaczyć linię. Pierwsze kroki w Solid Edge 24

32 Krok 16. Umieść kursor nad profilem i zwróć uwagę, że w zależności od położenia kursora zmienia się format wymiaru. Kliknij, aby umieścić wymiar. Krok 17. Dodaj wymiary między elementami Ponieważ modelowanym elementem jest wyciągnięcie obrotowe, to należy dodać wymiary, które opisują profil promieniowo. Na pasku poleceń rysowania, wybierz przycisk polecenia Średnica połówkowa z paska rozwijanego. Za pomocą tego polecenia możesz umieścić wymiar promieniowy pomiędzy elementami lub punktami charakterystycznymi. Pierwsze kroki w Solid Edge 25

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w Solid Edge with Synchronous Technology

Pierwsze kroki w Solid Edge with Synchronous Technology Pierwsze kroki w Solid Edge with Synchronous Technology Pierwsze kroki w Solid Edge with Synchronous Technology Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw Oprogramowanie to i związana z nim dokumentacja

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną 1.4 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1: Zmiana długości ramienia dźwigni w trybie sekwencyjnym Korzystając np. z ekranu startowego Solid Edge otwórz plik 01_Dźwignia_sek.par. Dokonaj edycji dynamicznej pierwszej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

SOLID EDGE ST KROK PO KROKU

SOLID EDGE ST KROK PO KROKU SOLID EDGE ST KROK PO KROKU Rysowanieimodelowanie tradycyjne TOMASZ LUŹNIAK Wrocław 2009 Spis treści Wstęp........................................................... 5 Velocity Series i Solid Edge with

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika import modeli ze środowiska MultiCAD modelowanie hybrydowe modelowanie i edycja części i złożeń rendering elementy i konstrukcje blaszane dokumentacja płaska 2D Drafting Piotr Szymczak

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem Solid Edge

Rozpoczęcie pracy z programem Solid Edge Rozpoczęcie pracy z programem Solid Edge Numer publikacji MU29000 Informacja o prawach własności i ograniczeniach praw Oprogramowanie i powiązana dokumentacja są własnością firmy Siemens Product Lifecycle

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie 1. Otwórz środowisko Część ISO (ISO Part) i zapoznaj się z nim. Przełącz się w sekwencyjny tryb pracy Narzędzia Model Sekwencyjne 1 lub w PathFinder ze (PF) 2 Przejdź

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku.

Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Ćwiczenie nr 9 Rzutnie, arkusze wydruku. Zadanie a 1. Celem ćwiczenia jest przygotowanie arkusza wydruku rysunku wałka. Wałek ma być pokazany zgodnie z poniższym rysunkiem widoku całości elementu i dwóch

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2 Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta Opracowanie: mgr inż. Aleksandra Miętus na podstawie książki Autocad 2000 ćwiczenia praktyczne. wyd. Helion

Bardziej szczegółowo

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska

Szkic adaptacyjny. Rozdział 4. Projekt Koparka 1. Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Rozdział 4. Projekt Koparka 1 Szkic adaptacyjny Ćwiczenie 4.5. Rysunek 4.44. Szkic adaptacyjny tłoczyska Poza użyciem części 3D Inventor umożliwia pracę w modelu trójwymiarowym z płaskimi szkicami, które

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

6. Tworzenie nowego projektu

6. Tworzenie nowego projektu 6 6. Tworzenie nowego projektu Poznając w poprzednich rozdziałach podstawy środowiska programu AutoCAD: korzystaliśmy z otwieranego automatycznie pliku projektu, rysowaliśmy obiekty na oko, nie przejmując

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Ustawienia rysunku w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 2: Ustawienia rysunku w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 2: Ustawienia rysunku w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu UWAGA Aby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

ExpertBooks.pl. Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa. 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012

ExpertBooks.pl. Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa. 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012 42 Rozdział 1. Pierwszy projekt w Autodesk Inventor 2012 Ćwiczenie 6 Modelowanie części w przekroju zespołu. Śruba dociskowa W tym ćwiczeniu utworzymy śrubę dociskową. Zastosujemy tutaj technikę pracy

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Tworzenie elementów podstawowych

Tworzenie elementów podstawowych SIEMENS Tworzenie elementów podstawowych Szkolenie samodzielne spse01515 Spis treści Informacje o prawach własności i ograniczeniach praw.......................... 5 Wprowadzenie do kursu.................................................

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo