[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt"

Transkrypt

1 PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt [Rok] ORGANIZATORZY: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt W latach Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Fundacją Realu Madryt realizowała projekt, którego celem była poprawa, do końca marca 2015r., sytuacji na rynku. Beneficjentami projektu były 100 osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby będące mieszkańcami aglomeracji Łódzkiej. Projekt obejmował: Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo z zakresu: instruktora piłki nożnej lub koszykówki. trenera w piłce nożnej lub koszykówce. Szkolenia realizowane dwuetapowo: 1. Kurs i egzamin na uzyskanie kwalifikacji trenera zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki, kończący się wydaniem legitymacji wystawionej przez instytucję szkoleniową, potwierdzających nabyte uprawnienia. 2. Program treningowy Fundacji Realu Madryt zaadaptowany do polskich warunków: a) Szkolenie prowadzone w Polsce przez trenerów FRM b) Wizyty studyjne w Madrycie W trakcie zajęć dla trenerów piłki nożnej uczestnicy poznali podstawowe definicje dotyczące funkcjonowania klubów piłki nożnej oraz system szkolenia piłkarskiego w Polsce i na świecie. Poznali różnorodne gry taktyczno-techniczne, znaczenie i podstawy rozgrzewki. Na zajęciach psychologiczno pedagogicznych przeszli szkolenie w zakresie roli trenera. Poprzez warsztaty pedagogiczne zostali zapoznani z formami pracy w grupie z dziećmi i młodzieżą. Odpowiadali sobie na pytania, jakie cechy powinien posiadać dobry trener, czy potrafią komunikować się z dziećmi i młodzieżą.

3 Trenerzy wykładowcy przekazali kursantom wiadomości w zakresie metodycznych elementów techniki oraz taktyki w różnych systemach gry, poprzez prowadzenie zajęć treningowych z różnymi kategoriami wiekowymi piłkarzy. Przekazali informacje na czym polega okres przygotowawczy; struktura treningu piłki nożnej; znaczenie oraz obserwacja meczów piłkarskich. Uczestnicy kursu obserwowali mecze piłkarskie, analizowali je, oraz sporządzali notatki z hospitacji. Poznali podstawy medycyny sportu, wspomaganie w sporcie, podstawy anatomii, biochemii, biomechaniki fizjologii wysiłku fizycznego, pierwszą pomoc medyczną. Uczestnicy kursu w ramach pracy własnej przygotowywali przykładowe jednostki treningowe, następnie przeprowadzali zajęcia praktyczne. Zajęcia tego typu wykonywali bardzo chętnie, ponieważ mogli jednocześnie przygotować, przeprowadzić oraz wspólnie później przeanalizować efekty swojej pracy. Dzięki takiej formie opracowali sobie min. 20 konspektów zajęć treningowych, które mogą przydać się w dalszej pracy trenerskiej. Na bazie czynnego uczestnictwa w zajęciach treningowych różnych grup wiekowych kursanci przygotowywali konspekty, które były jednym z elementów zaliczenia zajęć. W trakcie szkolenia wykorzystano sprzęt sportowy niezbędny w piłce nożnej. Oprócz tego kursanci oglądali również płyty CD z materiałami szkoleniowymi (treningi, mecze piłkarskie, przepisy gry). W czasie szkolenia przyszłych instruktorów i trenerów koszykówki organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Sportu w ramach projektu Oni grają,

4 my uczymy, beneficjenci projektu brali udział w zajęciach prowadzonych wg poniższego planu: W pierwszym tygodniu szkolenia, uczestnicy zajęć poznali zasady naboru oraz selekcji przy tworzeniu drużyny koszykarskiej. Na wykładach prowadzonych przez trenerkę Elżbietę Nowak, kursanci mieli okazję poznać różne zestawy ćwiczeń dla zawodników poszczególnych pozycji, a także podstawy metodyki, nauczania prowadzenia piłki, kozłowania, obrony oraz poruszania się po boisku. Uczestnicy kursu mieli również okazję do wzięcia udziału w konferencji trenerów koszykówki. Kolejny tydzień obfitował w zajęcia udoskonalające, oraz utrwalające wcześniejsze wykłady. Kursanci nauczyli się jak doskonalić technikę kozłowania, podań, chwytów oraz rzutów do kosza. Poznali również wiele nowych ćwiczeń, m.in. jak trenować zawodników grających na pozycji rozgrywającego czy atakującego, czym jest szybki atak w dwójkach, na czym polega obrona 1 1 zawodnika z piłką oraz jak nauczyć młodego koszykarza rzutu do kosza na jedno i dwa tempa. Podczas wykładów nasi studenci mieli również okazję nauczyć się obsługi programu Playbook, który w przyszłości może być przydatny przy ustalaniu taktyki meczu. Ponadto kursanci uczestniczyli w zajęciach praktycznych, na których uczyli się jak doskonalić technikę indywidualną, szybki atak w trójkach oraz jak rozwiązywać sytuację 2 1 w szybkim ataku. Dowiedzieli się również jak wyglądają testy sprawności specjalnej w koszykówce, jaki jest rejestr środków treningowych i dobór ćwiczeń w zależności od wieku trenujących. Uczestnicy kursu mieli również szereg wykładów z pedagogiki, podczas których zgłębiali tajniki metodyki i metodologii nauczania gry w koszykówkę, poznawali

5 podstawy psychologii rozwojowej, oraz uczyli się indywidualnego podejścia do podopiecznych. W kolejnym tygodniu kursu uczestnicy szkolenia poszerzali swoją wiedzę na temat ataku, dowiedzieli się jakie są sytuacje specjalne oraz jak sobie z nimi radzić, czym jest atak pozycyjny przeciwko obronie każdy swego oraz przeciwko obronie strefowej 2-3 i 3-2. Poznali również system ataku z wykorzystaniem zawodników na pos. 4/5. Ten tydzień zakończył się egzaminem złożonym z dwóch części pisemnej oraz konwersatorium. W kolejnych dniach szkolenia kursanci uczyli się jak wypracować technikę indywidualną, poznali również obszerny zasób ćwiczeń w tej dziedzinie. Podczas zajęć metodycznych, studenci dowiedzieli się jak wyćwiczyć u zawodników współpracę na pozycji centra oraz współpracę zespołową w sytuacjach 2 2, ponadto poznali wiele ćwiczeń na udoskonalenie obrony zespołowej w sytuacjach 3 3 i 4 4. Dowiedzieli się też w jaki sposób kontrolować pracę treningową oraz skuteczność gry. Uczestnicy szkolenia poznali również różne rodzaje ćwiczeń na gibkość oraz koordynację ruchową. Mieli też okazję zagłębić się w tajniki sędziowania koszykówki. W kolejnym tygodniu kursanci kontynuowali doskonalenie swojej wiedzy na temat techniki indywidualnej oraz współpracy zespołowej, dowiedzieli się jak ważna jest decyzyjność na boisku. Zobaczyli jak wygląda trening na skuteczność rzutową oraz mieli okazję wzięcia udziału w konkursie rzutów do kosza.

6 W ostatnim tygodniu szkolenia odbyły się zajęcia, na których uczestnicy kursu poszerzali swoje dotychczasowe umiejętności oraz zasób ćwiczeń treningowych doskonalenia kozłowania, obrony 1 1 zawodnika z piłką oraz dla zawodników na pozycji rozgrywającego i obrońcy. Dowiedzieli się więcej na temat teorii wytrzymałości, szybkiego ataku w dwójkach oraz poszerzyli swoją wiedzę na temat obsługi programu Playbook. Kursanci poznali również tajniki trenowania minikoszykówki, dowiedzieli się jak szkolić początkujących, młodych koszykarzy oraz jak indywidualnie pracować z dziećmi w wieku szkolnym. W ramach realizowanego projektu, po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez polskich trenerów piłki nożnej i koszykówki, beneficjenci odbyli zajęcia z trenerami Fundacji Realu Madryt, mające na celu przekazanie zasad pracy z dziećmi oraz ideologię pracy w Fundacji Realu Madryt. Fundacja Realu Madryt została utworzona w 1997 roku. Jej misją społeczną i kulturową jest propagowanie sportu, edukowanie poprzez sport oraz rozpowszechnianie gry w piłkę nożną oraz koszykówkę na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych. Cele Fundacji to stworzenie możliwości uprawiania sportu społeczeństwu oraz promowanie sportu wśród młodzieży, zachęcanie do uprawiania go oraz łączenie sportu z ogólną edukacją. Filozofia Fundacji Real Madryt oparta jest na wspieraniu umiejętności dzieci zgodnie z ich naturalnym rozwojem i procesem dojrzewania. Umiejętności czysto sportowe pozostają na drugim planie i nie stanowią przeszkody przy uprawianiu sportu. Sport jest propozycją aktywności fizycznej, która jest przeznaczona dla każdego, bez względu na jego pochodzenie, rasę czy płeć oraz bez względu na jego predyspozycje fizyczne i zdolności motoryczne. Podstawowe cele Szkół Sportowych Fundacji Realu Madryt są następujące: wspieranie rozwoju i umiejętności komunikacji społecznej

7 wspieranie społecznego rozwoju dzieci już od najmłodszych lat poprawa jakości życia dzieci Traktowanie sportu jako aktywności pomagającej radzić sobie z codziennymi problemami i napięciami, które występują na każdym etapie procesu dojrzewania i rozwoju. Pomaganie dzieciom w poszukiwaniu osobistej i społecznej równowagi Szkoły starają się wychowywać dzieci tak, aby szanowały członków własnej i przeciwnej drużyny, potrafiły być krytycznymi obserwatorami otaczającej rzeczywistości, potrafiły sprzeciwić się przemocy i wybierać altruistyczne zachowania oraz współpracę. Założeniem jest, aby dzieci przeniosły w dorosłość wpajane im wzorce zdrowego i higienicznego trybu życia oraz aby potrafiły się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w sporcie pomaga dzieciom i młodzieży osiągnąć osobistą równowagę, zmusza je do samodzielnego myślenia i przygotowuje je do niezależnego działania w codziennym życiu. Łączy się to z pracą nad: pozytywnym postrzegania własnej osoby. Jest to podstawa poczucia własnej godności, wartości i satysfakcji. Samoświadomość pozwala rozpoznać własne ograniczenia i możliwości, a w konsekwencji ułatwia wprowadzenie właściwych, praktycznych ćwiczeń do treningu. rozpoznaniem roli poszczególnych zawodników w grze zrozumieniem podstawowych zasad, umiejętności motorycznych poszanowaniem zasad szacunku, współpracy i solidarności które są kluczem do rozwoju świadomych i przystosowanych społecznie osób. Szkoły sportowe Fundacji Realu Madryt zachęcają uczniów do: zrozumienia, że mogą się uczyć od innych poprzez rozpoznanie ich mocnych i słabych stron. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby trener uczył zasad współpracy i szacunku pomiędzy członkami drużyny.

8 rozwijania wartości, takich jak: szacunek współpraca i integracja. To podejście będzie przenikać do pozostałych obszarów życia wychowanków.. Szkoły sportowe Fundacji Realu Madryt stawiają nacisk na umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem wywołanym przez decyzje sędziów oraz porażki i zachowania kolegów z przeciwnej drużyny. Fundacja Realu Madryt przykłada ogromną uwagę do pracy trenera i do jego podejścia do przekazania treści treningu dzieciom. Sztuka prawidłowego treningu to nie to, co potrafisz, ale jak to przekażesz wychowankom W ramach projektu PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt, uczestnicy zapoznali się z ideami Fundacji Realu Madryt w czasie zajęć teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych w Polsce przez trenerów Fundacji Realu Madryt oraz mieli szansę zobaczyć praktyczne zastosowanie idei Fundacji w czasie wyjazdu studyjnego do Madrytu.

9 KURS NA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ W każdej z trzech edycji kursu na trenerów piłki nożnej, beneficjenci projektu odbyli szkolenie z trenerami Fundacji Realu Madryt w Polsce. Szkolenie to obejmowało poranne zajęcia teoretyczne, w czasie których trenerzy z Madrytu przekazywali uczestnikom idee i cele Fundacji oraz popołudniowe sesje treningowe, w czasie których uczestnicy musieli praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, na boisku. Zgodnie z założeniami Fundacji trening musi zawierać w sobie treści każdego z poniższych działów: 1) Dział społeczny, który zakłada przekazywanie i wpajanie dzieciom takich zasad jak m.in.: koleżeństwo, tolerancja, równość, wiara w siebie, poczucie własnej wartości, zdrowie 2) Dział edukacyjny, który kładzie nacisk na utrwalanie materiału przekazywanego w szkole poprzez wplatanie go w treść treningu 3) Dział techniczno-taktyczny, który skupia się na elementach stricte związanych z piłką nożną 4) Dział fizyczno-motoryczny, który oparty jest na ćwiczeniu podstawowych umiejętności takich jak równowaga, szybkość, postrzeganie przestrzeni 5) Dział zasad, czyli wpajanie zasad gry w piłkę nożną Początkowo, uczestnikom projektu, sprawiało dużą trudność uwzględnienie w ćwiczeniach treningowych, kwestii związanych z działem społecznym i edukacyjnym. Jako że celem Fundacji Realu Madryt jest edukowanie poprzez sport, beneficjenci projektu musieli częściowo odejść od tradycyjnego pojmowania założeń sesji treningowej. Musieli zrezygnować z prowadzenia ćwiczeń w rzędach, które są sprzeczne z ideami Fundacji. Założeniem jest to, aby w czasie każdego treningu każdy jego uczestnik miał taką samą ilość szans na wykonanie takiej samej liczby powtórzeń każdego ćwiczenia, a jednocześnie wszyscy zawodnicy mają być maksymalną ilość czasu w ruchu, nie może być przestojów w wykonywanych ćwiczeniach.

10 Nowością była również konieczność wprowadzenia w treść treningu działu edukacyjnego. Początkowo uwzględnianie nauki matematyki, geografii, angielskiego, w czasie ćwiczeń treningowych, nie było łatwe dla naszych polskich kursantów. Ciężko było przestawić się na planowanie ćwiczeń, tak aby móc wpleść w nie zadania z geografii bądź z matematyki. Po pewnym czasie, oraz dzięki przykładowym treningom, które z uczestnikami kursu, przeprowadzili hiszpańscy trenerzy, okazało się, że wszystko da się zrobić, a co więcej obserwowaliśmy, że dzieci naprawdę dobrze się bawiły w czasie zajęć prowadzonych już później, według metodologii Fundacji Realu Madryt, przez uczestników kursu. Trenerzy Fundacji wielokrotnie podkreślali, że prawdziwym sukcesem trenera jest to, że dzieci wychodzą z treningu uśmiechnięte i chętnie na niego wracają. Miarą sukcesu nie są wyniki, gdyż w ramach Fundacji nie ma przegranych, a na turniejach przez nią organizowanych nie ma punktacji. Sukcesem jest nauczenie dzieci szacunku, tolerancji, zasad równości, wiary w siebie, samodzielności, wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych. W czasie wyjazdu studyjnego do Madrytu, beneficjenci projektu, odbywali codzienne poranne treningi w miasteczku treningowym Realu Madryt Valdebebas. Poza tym, mieli okazję zobaczyć pracę trenerów Fundacji w kilku szkółkach społecznych w Madrycie, między innymi w szkółkach: Luis Aragones i La Chopera. Przekonali się, że podejście do treningów, o którym była mowa w czasie kursu w Polsce, ma rzeczywiście zastosowanie w szkółkach Fundacji w Madrycie. Fundacja Realu Madryt prowadzi również treningi dla osób niepełnosprawnych. Celem przybliżenia trudności i niebezpieczeństw takich treningów, podczas ostatniego wyjazdu w grudniu 2014 roku, nasi kursanci w czasie treningu na Valdebebas, wczuli się w rolę osób niewidzących i przez cały trening mieli oczy zasłonięte opaskami, a do gry używali dźwiękowych piłek.

11 KURS NA TRENERÓW KOSZYKÓWKI Program realizowany w ramach treningów dla trenerów i instruktorów koszykówki i piłki nożnej był bardzo podobny ponieważ wartości przyświecające Fundacji mają odzwierciedlenie zarówno w czasie treningów piłki nożnej jak i koszykówki. Nowością, w przypadku koszykówki, jest wprowadzenie tzw. białej karty jest to element nagradzania właściwego zachowania dzieci podczas treningów. Premiowane jest stosowanie zasad fair play, koleżeństwa, szacunku, tolerancji, etc. Białe karty mogą być przyznawane przez trenera, zawodników, a nawet mogą być proponowane przez rodziców oglądających treningi lub turnieje koszykówki. Właściwe zachowania dzieci są wpisywane na tablicy, która wisi przed wejściem do szatni. Na ich podstawie trener ocenia, komu należy się nagroda. W czasie wizyty studyjnej w Madrycie, uczestnicy projektu odbyli treningi z trenerem Fundacji Realu Madryt, zakończyli szkolenie teoretyczne oraz wizytowali szkółki koszykówki Fundacji Realu Madryt. Mieli okazję zobaczyć trening dzieci zdrowych, dzieci grających w koszykówkę na wózkach inwalidzkich oraz dzieci upośledzonych umysłowo. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w czasie uczestnictwa w projekcie wzbogacą jego beneficjentów i że będą one przez nich stosowane w czasie pracy z dziećmi. Niewątpliwie idea krzewienia sportu wśród młodzieży, niezależnie od umiejętności i predyspozycji fizycznych, a także pozostałe założenia przyświecające Fundacji Realu Madryt są godne i warte naśladowania.

12

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki Piotr Unierzyski Wojciech Andrzejewski Program szkolenia dzieci do lat 10-ciu Ministerstwo Sportu i Turystyki , 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być kopiowana czy przekazywana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Uczenie się uczniów poprzez metodę projektów

Uczenie się uczniów poprzez metodę projektów Maria Krogulec-Sobowiec Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kilecach Uczenie się uczniów poprzez metodę projektów Wprowadzenie (...)Uczyć się to działać. Uczyć się to robić rzeczy nowe i

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo