Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej 1 Postanowienia ogólne 1.Projekt Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska- Białej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała, natomiast realizatorem Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. 2. Projekt realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759). 3. Projekt Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska- Białej obejmuje działaniem 11 bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których Miasto Bielsko-Biała jest organem prowadzącym: 3.1Bielska Szkoła Przemysłowa 3.2 Bielska Szkoła Rzemiosł 3.3 Zespół Szkół im. Juliana Tuwima 3.4 Zespól Szkół Budowlanych 3.5 Zespół Szkół Ekonomicznych 3.6 Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych 3.7 Zespół Szkół Elektronicznych 3.8 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 3.9 Zespół Szkół Ogrodniczych 3.10 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 3.11 Zespół Szkół Technicznych i Handlowych 4. Główna siedziba Biura Projektu mieści się w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1a, Bielsko - Biała. Ponadto w każdej z 11 szkół wymienionych w 1 pkt 3 zostanie utworzone Szkolne Biuro Projektu prowadzone przez Szkolnego Koordynatora Projektu (Dyrektor Szkoły) oraz Asystenta Szkolnego Koordynatora Projektu. 5. Projekt zakłada udział 1235 uczniów (w tym 787 chłopców oraz 448 dziewcząt) uczęszczających do szkół wymienionych w 1 pkt 3. Projekt jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn. Liczba uczniów przewidziana w projekcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedstawione przez dyrektorów szkół wymienionych w 1 pkt Projekt realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2010r. do 31 sierpnia 2011r. (przy czym zajęcia i kursy trwają od października 2010r. do maja 2011r.) i obejmuje następujące rodzaje wsparcia: 6.1 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze językowo-matematyczne: w układzie język angielskimatematyka lub język niemiecki - matematyka 6.2 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: język angielski, język niemiecki, matematyka 6.3 dodatkowe zajęcia artystyczne i techniczne (koło plastyczno-architektoniczne, koło bukieciarskie, koło muzyczne, koło geodezyjne) 1

2 6.4 kursy specjalistyczne (kurs SEP, kurs barmańskie, kelnerski, młodego gastronoma, kurs CAD, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej, kurs spawania i wymiany butli gazowej, kurs podstawowego pilotażu szybowcowego, kurs architektury krajobrazu, kurs kroju i szycia, kurs kwalifikacyjny w celu uzyskania uprawnień do pracy na promie pasażerskim) 6.5 cykl spotkań na temat równości szans 7. Zajęcia wymienione w 1 pkt 6 ust oraz ust. 6.5 prowadzone będą na terenie szkół objętych projektem. Kursy specjalistyczne wymienione w 1 pkt 6 ust. 6.4 odbywać się będą w placówkach wyznaczonych przez organizatorów kursów. Ponadto kurs kwalifikacyjny w celu uzyskania uprawnień do pracy na promie pasażerskim ze względu na swoją specyfikę odbywać się będzie poza woj. śląskim (kurs wyjazdowy). 8. Udział w zajęciach i kursach wymienionych w 1 pkt 6 jest bezpłatny. 2 Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie I. Zasady rekrutacji - postanowienia ogólne 1.Kandydat, to osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ogólnych określonych w niniejszym regulaminie. 2.Uczestnik, to kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie, został zakwalifikowany do udziału w zajęciach i/lub kursach oraz podpisał kontrakt na udział w projekcie tzw. deklarację uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 3.Do udziału w rekrutacji uprawnieni są uczniowie bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w oparciu o następujący podział: 3.1 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język angielski-matematyka lub język niemiecki matematyka): uczestnikami zajęć będą uczniowie klas I ze szkół: a)bielskiej Szkoły Przemysłowej: język angielski-matematyka 10 osób; b)bielskiej Szkoły Rzemiosł: język angielski-matematyka 30 osób; c)zespołu Szkół im. Juliana Tuwima: język angielski-matematyka 10 osób; d)zespołu Szkół Budowlanych: język angielski-matematyka 30 osób lub język niemiecki-matematyka 10 osób; e)zespołu Szkół Ekonomicznych: język angielski-matematyka 40 osób; f)zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych: język angielski-matematyka 50 osób lub język niemiecki-matematyka 20 osób; g)zespołu Szkół Elektronicznych: język angielski-matematyka 20 osób; h)zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych: język angielski-matematyka 30 osób; i)zespołu Szkół Ogrodniczych: język angielski-matematyka 10 osób lub język niemiecki-matematyka 10 osób; 2

3 j)zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: język angielski-matematyka 10 osób; k)zespołu Szkół Technicznych i Handlowych: język angielski-matematyka 10 osób; 3.2 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne językowe (język angielski, język niemiecki) i matematyczne: uczestnikami zajęć będą uczniowie klas II-IV technikum ze szkół: a)bielskiej Szkoły Przemysłowej : język angielski 10 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 10 osób; b)zespołu Szkół im. Juliana Tuwima: język angielski 10 osób, matematyka 10 osób; c)zespołu Szkół Budowlanych: język niemiecki 20 osób; d)zespołu Szkół Ekonomicznych: język angielski 20 osób, język niemiecki 40 osób, matematyka 20 osób; e)zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych: język angielski 20 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 20 osób; f)zespołu Szkół Elektronicznych: język angielski 10 osób, matematyka 10 osób; g)zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych: język angielski 30 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 30 osób; h)zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: język angielski 10 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 10 osób; i) Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych: język angielski 10 osób, matematyka 10 osób 3.3 dodatkowe zajęcia artystyczne i techniczne: uczestnikami zajęć będą uczniowie klas II- IV technikum oraz I-III szkół zawodowych: a)bielskiej Szkoły Rzemiosł: koło muzyczne 25 osób; b)zespołu Szkół Budowlanych: koło plastyczno-architektoniczne 30 osób, koło geodezyjne 20 osób; c)zespołu Szkół Ogrodniczych: koło bukieciarskie 10 osób 3.4 kursy specjalistyczne: uczestnikami zajęć będą uczniowie bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe: a)bielskiej Szkoły Przemysłowej: kurs kroju i szycia 10 osób; b)bielskiej Szkoły Rzemiosł: kurs SEP 20 osób, kurs barmański 10 osób, kurs kelnerski 10 osób, kurs CAD 10 osób, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 20 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 10 osób; c)zespołu Szkół im. Juliana Tuwima: kurs barmański 60 osób, kurs kwalifikacyjny w celu uzyskania uprawnień do pracy na promie pasażerskim 60 osób; d)zespołu Szkół Budowlanych: kurs CAD 30 osób, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 40 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 20 osób; e)zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych: kurs SEP 20 osób, kurs CAD 20 osób, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 10 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 10 osób; f)zespołu Szkół Elektronicznych: kurs SEP 40 osób; g)zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych: kurs barmański 20 osób, kurs kelnerski 20 osób, kurs młodego gastronoma 30 osób; h)zespołu Szkół Ogrodniczych: kurs architektury krajobrazu 10 osób; 3

4 i)zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: kurs CAD 30 osób, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 60 osób; j)zespołu Szkół Technicznych i Handlowych: kurs CAD 30 osób, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 10 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 5 osób, kurs podstawowego pilotażu szybowcowego 10 osób 3.5 cykl spotkań na temat równości szans : Uczestnikami cyklu spotkań dotyczących Równości szans są obowiązkowo wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach i/lub kursach wymienionych w 1 pkt 6 ust Ich przystąpienie do udziału w projekcie (podpisanie kontraktu) jest równoznaczne z udziałem w ww. zajęciach. Liczba uczniów podlegających wsparciu 1235 osób. II. Zasady rekrutacji postanowienia szczegółowe 1. Warunki uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 1.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: pisemną opinię psychologa/pedagoga szkolnego (załącznik nr 2), kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego pobieranego w trakcie trwania ostatniego roku nauki w gimnazjum tj. w roku 2009/2010 (dotyczy tylko osób, które świadczenie pobierały), b) wziąć udział w teście rekrutacyjnym (językowym i matematycznym) przeprowadzonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w danej szkole. 1.2 W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów, niż liczba przypadająca na szkołę o uczestnictwie decydować będzie kryterium dochodowe (informacja o pobieraniu stypendium socjalnego) a następnie kolejność zgłoszeń. 1.3 Uczestnik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych obowiązkowo bierze udział w dwóch typach zajęć w układzie: język angielski matematyka lub język niemiecki-matematyka. 2. Warunki uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych językowych i matematycznych 2.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu stypendium naukowego pobieranego w trakcie trwania ostatniego roku nauki tj. w roku szkolnym 2009/2010 (dotyczy tylko osób, które świadczenie pobierały), b) wziąć udział w teście rekrutacyjnym (językowym i/lub matematycznym) przeprowadzonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w danej szkole. 4

5 2.2 W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów, niż liczba przypadająca na szkołę o uczestnictwie decydować będzie kryterium dochodowe (informacja o pobieraniu stypendium socjalnego) a następnie kolejność zgłoszeń. 3. Warunki uczestnictwa w dodatkowych zajęciach artystycznych i technicznych 3.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2009/ W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów o uczestnictwie w projekcie decydować będzie pozytywna ocena z przedmiotów kierunkowych (za wyjątkiem uczniów klas I zasadniczych szkół zawodowych) a następnie kolejność zgłoszeń. Wykaz przedmiotów kierunkowych dotyczący danego koła dostępny będzie w Szkolnym Biurze Projektu. 4. Warunki uczestnictwa w kursach specjalistycznych 4.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego i/lub naukowego pobieranego w trakcie trwania ostatniego roku nauki tj. w roku szkolnym 2009/2010 (dotyczy tylko osób, które świadczenie pobierały), kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2009/ W przypadku kursów specjalistycznych pierwszeństwo mają uczniowie pełnoletni na dzień rozpoczęcia poszczególnych edycji kursów. 4.3 W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów o uczestnictwie w projekcie decydować będzie kryterium dochodowe (informacja o pobieraniu stypendium socjalnego), średnia ocen ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów zawodowych (za wyjątkiem uczniów klas I) a następnie kolejność zgłoszeń. Wykaz przedmiotów zawodowych dotyczący danego kursu dostępny będzie w Szkolnym Biurze Projektu. III. Przebieg procesu rekrutacji 1.Informacja o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, na stronach internetowych szkół objętych projektem oraz w Szkolnych Biurach Projektów. Termin przyjmowania zgłoszeń będzie określony i podany do wiadomości przez realizatora Projektu. 2.Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie na terenie szkół wymienionych w 1 pkt 3 w Szkolnym Biurze Projektu. Osobą odpowiedzialną za rekrutację w danej szkole będzie Asystent Szkolnego Koordynatora Projektu. 5

6 3.Każdy wpływający formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, opisanymi odpowiednio w 2 pkt II ust. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 będzie wpisywany na listę zgłoszeń w Szkolnym Biurze Projektu i opatrzony kolejno nadawanym numerem wpływu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy oprócz kandydata podpisują również rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni kandydata. Ponadto rodzice/rodzic lub opiekun prawny/opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej, na formularzu zgłoszeniowym wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dziecka w przypadku zakwalifikowania go do projektu i podpisania przez niego kontraktu dotyczącego uczestnictwa w zajęciach i/lub kursach tzw. deklarację uczestnictwa wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. 4.Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane, potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia złożonych dokumentów na etapie oceny formalnej. 5.Kandydat ma prawo do złożenia woli przystąpienia do więcej niż jednej formy wsparcia pod warunkiem spełnienia wszystkich szczegółowych kryteriów opisanych w 2 pkt II. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów niż przypadająca na określoną szkołę, kandydat będzie poproszony o dokonanie wyboru jednej formy wsparcia, przy czym w pierwszej kolejności wybierane mogą być zajęcia i kursy z najmniejszą zgłoszoną liczbą kandydatów. 6.Rekrutacja prowadzona będzie w następujących etapach: 6.1 przyjmowanie zgłoszeń (rejestracja); 6.2 weryfikacja formalna złożonych dokumentów (zgodność dokumentów, podpisy); 6.3 weryfikacja merytoryczna: a) w przypadku zajęć wymienionych w 1 pkt 6 ust ocena na podstawie testu rekrutującego; b) w przypadku zajęć i kursów wymienionych w 1 pkt 6 ust obliczenie średniej ocen; 6.4 sporządzenie przez Asystentów Szkolnych Koordynatorów Projektu list kandydatów do udziału w projekcie z uwzględnieniem podziału na poszczególne typy zajęć i szkoły, w oparciu o kryteria szczegółowe opisane stosowno w 2 pkt II ust. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 oraz kryteria specjalne opisanych stosowno w 2 pkt II ust. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. Listy kandydatów zawierać będą tzw. listę podstawową i listę rezerwową; 6.5 zatwierdzenie list przez Komisję Rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora Projektu, Szkolny Koordynator Projektu w odniesieniu do danej szkoły oraz wyznaczeni pracownicy merytoryczni Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej; 6.6 lista rankingowa zostanie wywieszona w Szkolnym Biurze Projektu, na stronach internetowych szkół objętych projektem oraz stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 7.Po ogłoszeniu list rankingowych nastąpi podpisanie kontraktów dotyczących uczestnictwa w zajęciach i/lub kursach tzw. deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4). 6

7 3 Uczestnictwo w zajęciach i kursach 1.Uczestnik projektu zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i kursach. Minimalna frekwencja uczestnika na zajęciach i kursach wynosi 80% pod rygorem skreślenia z listy uczestników Projektu. 2.Uczestnictwo w zajęciach i kursach jest potwierdzane przez uczestnika podpisem na liście obecności sporządzonej w ramach poszczególnych zajęć. 3.Realizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz zestaw materiałów promocyjnych. Stają się one własnością uczestnika z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach i kursach lub skreślenia z listy uczestników, uczeń zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów. 4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania realizacji projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje Szkolny Koordynator Projektu na wniosek Asystenta Szkolnego Koordynatora Projektu. 5.Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu. 6.Zajęcia i kursy zakończą się wypełnieniem przez ucznia ankiety ewaluacyjnej, pozwalającej ocenić stopień zadowolenia z uczestnictwa w projekcie oraz poziomu podniesionej wiedzy. Udział w projekcie kończy się z chwilą otrzymania certyfikatu uczestnictwa w projekcie. 4 Postanowienia końcowe 1.Niniejszy Regulamin zatwierdza oraz zmienia dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 2.Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, Szkolnych Biurach Projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej oraz stronach internetowych szkół objętych projektem. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bądź wprowadzania dodatkowych postanowień. W przypadku zmian dokonanych w niniejszym regulaminie lub w dokumentacji zgłoszeniowej realizator poinformuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej. W razie potrzeby kandydat zobowiązuje się w takim przypadku do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych pod rygorem odmowy dopuszczenia udziału w projekcie. 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. 4.Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2010/2011 od dnia jego zatwierdzenia. 7

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3.

Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2. Technikum Nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3. Regulamin rekrutacji na dodatkowe kursy specjalistyczne realizowane w 2015 roku, w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców

Podkarpacie stawia na zawodowców Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1. biurze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH

REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH REGULAMIN PROJEKTU pn. UCZELNIA NA MIARĘ POTRZEB PROGRAM ROZWOJOWY GWSH W KATOWICACH ZAGADNIENIA WSTĘPNE Projekt pn. Uczelnia na miarę potrzeb program rozwojowy GWSH w Katowicach jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych:

1) Zajęcia pozalekcyjne i/lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych: Regulamin rekrutacji w ramach projektu (ZMIANA NR. 3) Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do:

4 Prawa uczestnika. Każdy uczestnik/czka kształcenia ma prawo do: Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Wróć na dobry kurs atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo