Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej 1 Postanowienia ogólne 1.Projekt Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska- Białej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała, natomiast realizatorem Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej. 2. Projekt realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759). 3. Projekt Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska- Białej obejmuje działaniem 11 bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których Miasto Bielsko-Biała jest organem prowadzącym: 3.1Bielska Szkoła Przemysłowa 3.2 Bielska Szkoła Rzemiosł 3.3 Zespół Szkół im. Juliana Tuwima 3.4 Zespól Szkół Budowlanych 3.5 Zespół Szkół Ekonomicznych 3.6 Zespół Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych 3.7 Zespół Szkół Elektronicznych 3.8 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 3.9 Zespół Szkół Ogrodniczych 3.10 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 3.11 Zespół Szkół Technicznych i Handlowych 4. Główna siedziba Biura Projektu mieści się w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej, ul. Akademii Umiejętności 1a, Bielsko - Biała. Ponadto w każdej z 11 szkół wymienionych w 1 pkt 3 zostanie utworzone Szkolne Biuro Projektu prowadzone przez Szkolnego Koordynatora Projektu (Dyrektor Szkoły) oraz Asystenta Szkolnego Koordynatora Projektu. 5. Projekt zakłada udział 1235 uczniów (w tym 787 chłopców oraz 448 dziewcząt) uczęszczających do szkół wymienionych w 1 pkt 3. Projekt jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn. Liczba uczniów przewidziana w projekcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedstawione przez dyrektorów szkół wymienionych w 1 pkt Projekt realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2010r. do 31 sierpnia 2011r. (przy czym zajęcia i kursy trwają od października 2010r. do maja 2011r.) i obejmuje następujące rodzaje wsparcia: 6.1 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze językowo-matematyczne: w układzie język angielskimatematyka lub język niemiecki - matematyka 6.2 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: język angielski, język niemiecki, matematyka 6.3 dodatkowe zajęcia artystyczne i techniczne (koło plastyczno-architektoniczne, koło bukieciarskie, koło muzyczne, koło geodezyjne) 1

2 6.4 kursy specjalistyczne (kurs SEP, kurs barmańskie, kelnerski, młodego gastronoma, kurs CAD, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej, kurs spawania i wymiany butli gazowej, kurs podstawowego pilotażu szybowcowego, kurs architektury krajobrazu, kurs kroju i szycia, kurs kwalifikacyjny w celu uzyskania uprawnień do pracy na promie pasażerskim) 6.5 cykl spotkań na temat równości szans 7. Zajęcia wymienione w 1 pkt 6 ust oraz ust. 6.5 prowadzone będą na terenie szkół objętych projektem. Kursy specjalistyczne wymienione w 1 pkt 6 ust. 6.4 odbywać się będą w placówkach wyznaczonych przez organizatorów kursów. Ponadto kurs kwalifikacyjny w celu uzyskania uprawnień do pracy na promie pasażerskim ze względu na swoją specyfikę odbywać się będzie poza woj. śląskim (kurs wyjazdowy). 8. Udział w zajęciach i kursach wymienionych w 1 pkt 6 jest bezpłatny. 2 Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie I. Zasady rekrutacji - postanowienia ogólne 1.Kandydat, to osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ogólnych określonych w niniejszym regulaminie. 2.Uczestnik, to kandydat, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie, został zakwalifikowany do udziału w zajęciach i/lub kursach oraz podpisał kontrakt na udział w projekcie tzw. deklarację uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 3.Do udziału w rekrutacji uprawnieni są uczniowie bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w oparciu o następujący podział: 3.1 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (język angielski-matematyka lub język niemiecki matematyka): uczestnikami zajęć będą uczniowie klas I ze szkół: a)bielskiej Szkoły Przemysłowej: język angielski-matematyka 10 osób; b)bielskiej Szkoły Rzemiosł: język angielski-matematyka 30 osób; c)zespołu Szkół im. Juliana Tuwima: język angielski-matematyka 10 osób; d)zespołu Szkół Budowlanych: język angielski-matematyka 30 osób lub język niemiecki-matematyka 10 osób; e)zespołu Szkół Ekonomicznych: język angielski-matematyka 40 osób; f)zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych: język angielski-matematyka 50 osób lub język niemiecki-matematyka 20 osób; g)zespołu Szkół Elektronicznych: język angielski-matematyka 20 osób; h)zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych: język angielski-matematyka 30 osób; i)zespołu Szkół Ogrodniczych: język angielski-matematyka 10 osób lub język niemiecki-matematyka 10 osób; 2

3 j)zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: język angielski-matematyka 10 osób; k)zespołu Szkół Technicznych i Handlowych: język angielski-matematyka 10 osób; 3.2 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne językowe (język angielski, język niemiecki) i matematyczne: uczestnikami zajęć będą uczniowie klas II-IV technikum ze szkół: a)bielskiej Szkoły Przemysłowej : język angielski 10 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 10 osób; b)zespołu Szkół im. Juliana Tuwima: język angielski 10 osób, matematyka 10 osób; c)zespołu Szkół Budowlanych: język niemiecki 20 osób; d)zespołu Szkół Ekonomicznych: język angielski 20 osób, język niemiecki 40 osób, matematyka 20 osób; e)zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych: język angielski 20 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 20 osób; f)zespołu Szkół Elektronicznych: język angielski 10 osób, matematyka 10 osób; g)zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych: język angielski 30 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 30 osób; h)zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: język angielski 10 osób, język niemiecki 10 osób, matematyka 10 osób; i) Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych: język angielski 10 osób, matematyka 10 osób 3.3 dodatkowe zajęcia artystyczne i techniczne: uczestnikami zajęć będą uczniowie klas II- IV technikum oraz I-III szkół zawodowych: a)bielskiej Szkoły Rzemiosł: koło muzyczne 25 osób; b)zespołu Szkół Budowlanych: koło plastyczno-architektoniczne 30 osób, koło geodezyjne 20 osób; c)zespołu Szkół Ogrodniczych: koło bukieciarskie 10 osób 3.4 kursy specjalistyczne: uczestnikami zajęć będą uczniowie bielskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe: a)bielskiej Szkoły Przemysłowej: kurs kroju i szycia 10 osób; b)bielskiej Szkoły Rzemiosł: kurs SEP 20 osób, kurs barmański 10 osób, kurs kelnerski 10 osób, kurs CAD 10 osób, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 20 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 10 osób; c)zespołu Szkół im. Juliana Tuwima: kurs barmański 60 osób, kurs kwalifikacyjny w celu uzyskania uprawnień do pracy na promie pasażerskim 60 osób; d)zespołu Szkół Budowlanych: kurs CAD 30 osób, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 40 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 20 osób; e)zespołu Szkół Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych: kurs SEP 20 osób, kurs CAD 20 osób, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 10 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 10 osób; f)zespołu Szkół Elektronicznych: kurs SEP 40 osób; g)zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych: kurs barmański 20 osób, kurs kelnerski 20 osób, kurs młodego gastronoma 30 osób; h)zespołu Szkół Ogrodniczych: kurs architektury krajobrazu 10 osób; 3

4 i)zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: kurs CAD 30 osób, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 60 osób; j)zespołu Szkół Technicznych i Handlowych: kurs CAD 30 osób, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej 10 osób, kurs spawania i wymiany butli gazowej 5 osób, kurs podstawowego pilotażu szybowcowego 10 osób 3.5 cykl spotkań na temat równości szans : Uczestnikami cyklu spotkań dotyczących Równości szans są obowiązkowo wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach i/lub kursach wymienionych w 1 pkt 6 ust Ich przystąpienie do udziału w projekcie (podpisanie kontraktu) jest równoznaczne z udziałem w ww. zajęciach. Liczba uczniów podlegających wsparciu 1235 osób. II. Zasady rekrutacji postanowienia szczegółowe 1. Warunki uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 1.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: pisemną opinię psychologa/pedagoga szkolnego (załącznik nr 2), kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego pobieranego w trakcie trwania ostatniego roku nauki w gimnazjum tj. w roku 2009/2010 (dotyczy tylko osób, które świadczenie pobierały), b) wziąć udział w teście rekrutacyjnym (językowym i matematycznym) przeprowadzonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w danej szkole. 1.2 W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów, niż liczba przypadająca na szkołę o uczestnictwie decydować będzie kryterium dochodowe (informacja o pobieraniu stypendium socjalnego) a następnie kolejność zgłoszeń. 1.3 Uczestnik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych obowiązkowo bierze udział w dwóch typach zajęć w układzie: język angielski matematyka lub język niemiecki-matematyka. 2. Warunki uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych językowych i matematycznych 2.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu stypendium naukowego pobieranego w trakcie trwania ostatniego roku nauki tj. w roku szkolnym 2009/2010 (dotyczy tylko osób, które świadczenie pobierały), b) wziąć udział w teście rekrutacyjnym (językowym i/lub matematycznym) przeprowadzonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjne w danej szkole. 4

5 2.2 W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów, niż liczba przypadająca na szkołę o uczestnictwie decydować będzie kryterium dochodowe (informacja o pobieraniu stypendium socjalnego) a następnie kolejność zgłoszeń. 3. Warunki uczestnictwa w dodatkowych zajęciach artystycznych i technicznych 3.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2009/ W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów o uczestnictwie w projekcie decydować będzie pozytywna ocena z przedmiotów kierunkowych (za wyjątkiem uczniów klas I zasadniczych szkół zawodowych) a następnie kolejność zgłoszeń. Wykaz przedmiotów kierunkowych dotyczący danego koła dostępny będzie w Szkolnym Biurze Projektu. 4. Warunki uczestnictwa w kursach specjalistycznych 4.1 Kandydat musi spełnić następujące wymogi formalne: kopię decyzji lub zaświadczenie o przyznaniu stypendium socjalnego i/lub naukowego pobieranego w trakcie trwania ostatniego roku nauki tj. w roku szkolnym 2009/2010 (dotyczy tylko osób, które świadczenie pobierały), kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2009/ W przypadku kursów specjalistycznych pierwszeństwo mają uczniowie pełnoletni na dzień rozpoczęcia poszczególnych edycji kursów. 4.3 W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczniów o uczestnictwie w projekcie decydować będzie kryterium dochodowe (informacja o pobieraniu stypendium socjalnego), średnia ocen ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów zawodowych (za wyjątkiem uczniów klas I) a następnie kolejność zgłoszeń. Wykaz przedmiotów zawodowych dotyczący danego kursu dostępny będzie w Szkolnym Biurze Projektu. III. Przebieg procesu rekrutacji 1.Informacja o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, na stronach internetowych szkół objętych projektem oraz w Szkolnych Biurach Projektów. Termin przyjmowania zgłoszeń będzie określony i podany do wiadomości przez realizatora Projektu. 2.Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie na terenie szkół wymienionych w 1 pkt 3 w Szkolnym Biurze Projektu. Osobą odpowiedzialną za rekrutację w danej szkole będzie Asystent Szkolnego Koordynatora Projektu. 5

6 3.Każdy wpływający formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, opisanymi odpowiednio w 2 pkt II ust. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 będzie wpisywany na listę zgłoszeń w Szkolnym Biurze Projektu i opatrzony kolejno nadawanym numerem wpływu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy oprócz kandydata podpisują również rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni kandydata. Ponadto rodzice/rodzic lub opiekun prawny/opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej, na formularzu zgłoszeniowym wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dziecka w przypadku zakwalifikowania go do projektu i podpisania przez niego kontraktu dotyczącego uczestnictwa w zajęciach i/lub kursach tzw. deklarację uczestnictwa wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. 4.Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane, potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia złożonych dokumentów na etapie oceny formalnej. 5.Kandydat ma prawo do złożenia woli przystąpienia do więcej niż jednej formy wsparcia pod warunkiem spełnienia wszystkich szczegółowych kryteriów opisanych w 2 pkt II. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów niż przypadająca na określoną szkołę, kandydat będzie poproszony o dokonanie wyboru jednej formy wsparcia, przy czym w pierwszej kolejności wybierane mogą być zajęcia i kursy z najmniejszą zgłoszoną liczbą kandydatów. 6.Rekrutacja prowadzona będzie w następujących etapach: 6.1 przyjmowanie zgłoszeń (rejestracja); 6.2 weryfikacja formalna złożonych dokumentów (zgodność dokumentów, podpisy); 6.3 weryfikacja merytoryczna: a) w przypadku zajęć wymienionych w 1 pkt 6 ust ocena na podstawie testu rekrutującego; b) w przypadku zajęć i kursów wymienionych w 1 pkt 6 ust obliczenie średniej ocen; 6.4 sporządzenie przez Asystentów Szkolnych Koordynatorów Projektu list kandydatów do udziału w projekcie z uwzględnieniem podziału na poszczególne typy zajęć i szkoły, w oparciu o kryteria szczegółowe opisane stosowno w 2 pkt II ust. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 oraz kryteria specjalne opisanych stosowno w 2 pkt II ust. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. Listy kandydatów zawierać będą tzw. listę podstawową i listę rezerwową; 6.5 zatwierdzenie list przez Komisję Rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej, Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora Projektu, Szkolny Koordynator Projektu w odniesieniu do danej szkoły oraz wyznaczeni pracownicy merytoryczni Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej; 6.6 lista rankingowa zostanie wywieszona w Szkolnym Biurze Projektu, na stronach internetowych szkół objętych projektem oraz stronie internetowej Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 7.Po ogłoszeniu list rankingowych nastąpi podpisanie kontraktów dotyczących uczestnictwa w zajęciach i/lub kursach tzw. deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4). 6

7 3 Uczestnictwo w zajęciach i kursach 1.Uczestnik projektu zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach i kursach. Minimalna frekwencja uczestnika na zajęciach i kursach wynosi 80% pod rygorem skreślenia z listy uczestników Projektu. 2.Uczestnictwo w zajęciach i kursach jest potwierdzane przez uczestnika podpisem na liście obecności sporządzonej w ramach poszczególnych zajęć. 3.Realizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz zestaw materiałów promocyjnych. Stają się one własnością uczestnika z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach i kursach lub skreślenia z listy uczestników, uczeń zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów. 4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej (wg kolejności na liście rezerwowej), o ile stopień zaawansowania realizacji projektu na to pozwoli. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje Szkolny Koordynator Projektu na wniosek Asystenta Szkolnego Koordynatora Projektu. 5.Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu. 6.Zajęcia i kursy zakończą się wypełnieniem przez ucznia ankiety ewaluacyjnej, pozwalającej ocenić stopień zadowolenia z uczestnictwa w projekcie oraz poziomu podniesionej wiedzy. Udział w projekcie kończy się z chwilą otrzymania certyfikatu uczestnictwa w projekcie. 4 Postanowienia końcowe 1.Niniejszy Regulamin zatwierdza oraz zmienia dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej. 2.Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, Szkolnych Biurach Projektu, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej oraz stronach internetowych szkół objętych projektem. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu bądź wprowadzania dodatkowych postanowień. W przypadku zmian dokonanych w niniejszym regulaminie lub w dokumentacji zgłoszeniowej realizator poinformuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej. W razie potrzeby kandydat zobowiązuje się w takim przypadku do uzupełnienia dokumentów zgłoszeniowych pod rygorem odmowy dopuszczenia udziału w projekcie. 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. 4.Regulamin obowiązuje w roku szkolnym 2010/2011 od dnia jego zatwierdzenia. 7

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Edukacja dla przyszłości atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach zawodowych Bielska-Białej 1 Postanowienia ogólne 1.Projekt Edukacja dla przyszłości atrakcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych Załącznik 1a Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych 1 Postanowienia ogólne 1.Projekt Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Wyrównujemy szanse program wsparcia rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów Zespołu Szkół w Widzewie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Wyrównujemy szanse program wsparcia rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów Zespołu Szkół w Widzewie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Wyrównujemy szanse program wsparcia rozwoju edukacyjno zawodowego uczniów Zespołu Szkół w Widzewie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! Regulamin uczestnictwa w projekcie Zainwestuj w siebie! 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PO TECHNIKUM W PRACĘ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW Zespołu Szkół nr 6 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju w projekcie PO TECHNIKUM W PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Postanowienia ogólne 1. Projekt PO TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze 1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze 1. Projekt Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach Gminy Jaworze realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. Dobry fachowiec zawsze w cenie współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. I. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Razem raźniej zajęcia edukacyjne dla uczniów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Technikum w Suchowoli nowa jakość w kształceniu zawodowym współfinansowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie Lepszy start w przyszłość Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Laboratorium Twórczej Matematyki realizowanego przez w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGLAMIN PROJEKTU. Wiedzieć więcej

REGLAMIN PROJEKTU. Wiedzieć więcej REGLAMIN PROJEKTU Wiedzieć więcej 1. Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin dotyczy projektu pt. Wiedzieć więcej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu XI,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Regulamin rekrutacji do udziału w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego 1 Definicje: Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 r. 30.06.2018 r. I. Informacje ogólne II. 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizator 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pakiet maturalny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt WND-POKL.09.01.02-30-007/10 "Pakiet maturalny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne kształcenie zawodowe realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. Poprawa wykształcenia i kompetencji uczniów. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Rynek 1, 33-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w dodatkowych kursach w ramach projektu:

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w dodatkowych kursach w ramach projektu: Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w dodatkowych kursach w ramach projektu: Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Projekt Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące projektu. Najlepszy w zawodzie realizowanego. w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie. w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

Informacje dotyczące projektu. Najlepszy w zawodzie realizowanego. w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie. w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Informacje dotyczące projektu Najlepszy w zawodzie realizowanego w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Znajdę pracę po szkole zawodowej, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w ramach projektu Podróże ze smakiem / Tasty travels

Regulamin rekrutacji dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w ramach projektu Podróże ze smakiem / Tasty travels Regulamin rekrutacji dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w ramach projektu Podróże ze smakiem / Tasty travels 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu Podróże

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Przyjazna i atrakcyjna szkoła gwarancją dobrego wykształcenia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner:, ul. Józefa Marka 9, 340-600 Limanowa Za realizację projektu odpowiedzialne jest:, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWIŃ SKRZYDŁA Projekt Rozwiń skrzydła współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin określa warunki naboru w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DZIŚ UCZEŃ JUTRO PRACOWNIK Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Dziś uczeń jutro pracownik, finansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego Zespół ds. Rozwoju Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ASY Z NASZEJ KLASY

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ASY Z NASZEJ KLASY REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ASY Z NASZEJ KLASY I. Informacja o projekcie 1. Projekt ASY Z NASZEJ KLASY realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Szansa na sukces zawodowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Happy Days lepszy start w życie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego REGULAMIN kursów językowych organizowanych przez LEVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach projektu Kariera zawodowa przed NAMI.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach projektu Kariera zawodowa przed NAMI. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 23 sierpnia 2010r. Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach projektu. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Projekt Nr WND-POKL.09.05.00-530-/10 Odkryj tradycje Wiżajn realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania: 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wszechstronna edukacja gwarancją sukcesu zawodowego realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,, JUŻ PŁYWAM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,, Już Pływam realizowanym przez Gminę Charsznica

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zakres udzielanego wsparcia

Zakres udzielanego wsparcia Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Potrafię więcej wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I III Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunki uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-000547 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

3 Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji I. Warunki ogólne 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca. 2.

3 Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji I. Warunki ogólne 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca. 2. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 1 Przepisy ogólne 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Definicje Podkarpacie stawia na zawodowców Zakres wsparcia 1.

Definicje Podkarpacie stawia na zawodowców Zakres wsparcia 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne. 2 Uczestnicy Projektu. 3 Zakres wsparcia

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne. 2 Uczestnicy Projektu. 3 Zakres wsparcia REGULAMIN PROJEKTU Jestem fachowcem wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL /13. 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL /13. 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Gimnazjum w Gródku Akademią rozwoju kompetencji kluczowych o nr WND-POKL.09.01.02-20-793/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim

Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim Regulamin rekrutacji uczniów do Projektu Dać szansę - program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim 1 INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Dać szansę - program warsztatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne informacja o projekcie

1 Ogólne informacja o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Współpraca się opłaca współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Ogólne informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 1) biurze

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2013 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. Uczelnia Nowej

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Realizatorzy:

Bardziej szczegółowo