Klasa. Pierwsza i jedyna klasa MYP w województwie śląskim i nie tylko!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasa. Pierwsza i jedyna klasa MYP w województwie śląskim i nie tylko!"

Transkrypt

1 Klasa Dwujęzyczna MYP Pierwsza i jedyna klasa MYP w województwie śląskim i nie tylko!

2 MIDDLE YEARS PROGRAMME MYP Wymagający program 4-letni (3 lata gimnazjum + 1-wsza klasa liceum) zapewniający ciągłość przygotowania do Programu Diploma Matury Międzynarodowej oraz wszystkich klas polskiego liceum Klasa I 2 rok MYP Klasa II 3 rok MYP Klasa III 4 rok MYP Klasa IV: 1 IB-MYP - 5 rok MYP (klasa ta zastąpi klasę pre-ib) https://www.ibo.org/myp/

3 SZKOŁY MYP W POLSCE (w 2015r.) (źródło: accessed: 16 March 2014)) ATUT Bilingual Primary and Secondary School, Wroclaw Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 2, Wroclaw III Liceum Ogolnoksztalcace im. Marynarki Wojennej, Gdynia Monnet International School: Prywatne LO No 32, Warszawa Niepubliczana Szkola Podstawowa IS of Bydgoszcz, Bydgoszcz Paderewski Private Grammar School, Lublin Wroclaw International School Wrocław

4 FILOZOFIA MYP Nauczanie holistyczne Świadomość międzykulturowa Komunikacja

5 GRUPY PRZEDMIOTOWE Język A Język polski Język B Język angielski (jęz. niemiecki, francuski, być może hiszpański) Nauki ścisłe Fizyka, Biologia i Chemia Nauki humanistyczne Geografia i Historia Matematyka Sztuka - Sztuki plastyczne i Sztuki widowiskowe Technologia Technologia informacyjna i Technika Wychowanie fizyczne

6 MYP - charakterystyka Jest to poszerzenie polskiej podstawy programowej gimnazjum dwujęzycznego oraz klasy pre-ib liceum o treści zalecane w sylabusie Middle Years Programme (załączone siatki godzin) Middle Years Programme jest realizowany w najlepszych szkołach na świecie (w szczególności międzynarodowych) dla uczniów w wieku lat (w Polsce 13-16) Uczniowie zdają także polski egzamin gimnazjalny w pełni realizujemy i znacznie poszerzamy polską podstawę programową i przygotowujemy do tego egzaminu nie występuje więc kolizja z rekrutacją do liceum, gdyby uczeń zechciał po 3 klasie kontynuować tam naukę. Zmiana klasy (szkoły) na typowo polską możliwa w każdym momencie.

7 MYP charakterystyka cd. Zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego, matematyki, przedmiotów eksperymentalnych oraz wprowadzenie przedmiotu (Drama teatr) Większość przedmiotów nauczana z wykorzystaniem języka angielskiego (w tym native speaker ów) Przygotowanie projektu indywidualnego oraz jego prezentacji w języku angielskim Wprowadzenie elementów wolontariatu jako niezbędnego składnika kształtowania świadomości ucznia ZSO Nr 10 w Gliwicach Duży nacisk na nauczanie praktyczne poprzez wykonywanie badań, eksperymentów, prac terenowych i badawczych oraz korelacji wiedzy nauczanej w różnych przedmiotach. Zobiektywizowane ocenianie zewnętrzne wg tych samych standardów na całym świecie.

8 MYP charakterystyka cd. Szeroka oferta edukacyjna dla uczniów ambitnych np. uczniowie zainteresowani przedmiotami ścisłymi pomimo zwiększonej liczby godzin matematyki i fizyki będą mieli możliwość realizować w wymiarze 2 godzin tygodniowo dodatkowy program Innowacji Pedagogicznej Gimnazjalista przyszłym olimpijczykiem Rozszerzony program matematyki dla grupy międzyoddziałowej w gimnazjum Nr 14 w Gliwicach (autor J.Olesińska) Pełne przygotowanie uczniów do uczestnictwa w Programie Diploma Matury Międzynarodowej w ZSO Nr 10 w Gliwicach (spełnienie kryteriów MYP pozwoli kontynuować naukę w Programie Diploma bez dodatkowych egzaminów i postępów rekrutacyjnego) Zdobycie w czwartym roku programu certyfikatu uznawanego w szkołach na całym świecie a tym samym zwiększenie szans studiowania na najlepszych uniwersytetach na świecie.

9 WAŻNE TEMINY rekrutacji uczniów do klasy pierwszej MYP Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach odbywa się na tych samych zasadach jak do klasy dwujęzycznej: 14 kwietnia 2015 r maja 2015 r. składanie podań w systemie elektronicznym i w szkole pierwszego wyboru, 27 maja 2015 r. (środa) godzina test uzdolnień kierunkowych, godzina pisemny sprawdzian znajomości języka angielskiego, 1 czerwca 2015 r., godzina ogłoszenie wyników testów uzdolnień i sprawdzianu znajomości języka angielskiego, do 30 czerwca 2015 r. do godz termin dostarczenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku uzyskanym na sprawdzianie,

10 WAŻNE TERMINY cd. 2 lipca 2015 r. godz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych gimnazjum (w tym MYP) 6 lipca 2015 r. godz potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia, 7 lipca 2015 r., godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych gimnazjum, 7 lipca 2015 r. godz spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do gimnazjum do oddziału dwujęzycznego.

11 Teczka kandydata powinna zawierać: Kwestionariusz informacyjny. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Kartę zdrowia kandydata. 2 fotografie legitymacyjne. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli uczestnictwa kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki. Deklarację rodziców / prawnych opiekunów dotyczącą udziału dziecka w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie. Uprzejmie prosimy o kompletowanie i składanie dokumentów w teczkach zamykanych na gumkę.

12

13 JAK WYGLĄDA TEST UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH? Test uzdolnień kierunkowych składa się z kilkunastu ćwiczeń. Nie sprawdza on wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Test przeprowadzony jest w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacji składniowych (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań rozsypanego tekstu), rozumienie leksyki (stawianie hipotez, co do znaczenia słów nieznanych, znajdujących się w znanym kontekście językowym, wyobraźnię i domysł językowy, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), rozumowanie poprzez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i tekstach w różnych językach). Punktacja uwzględnia stopień trudności poszczególnych zadań oraz ilość zadań badających daną sprawność językową.

14 Szczegółowe zasady dotyczące ce przeprowadzenia testu uzdolnień kierunkowych Test zostaje opracowany przez pracowników Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Test predyspozycji jest przeprowadzany w całym kraju w tym samym terminie i o tej samej godzinie termin podany został powyżej Powielanie testu odbywa się komisyjnie pod nadzorem dyrekcji szkoły Na rozwiązanie testu kandydaci mają 90 minut, a komisja czuwa nad samodzielnością pracy Prace są kodowane, a test jest oceniany na podstawie dostarczonego klucza Warunkiem przystąpienia do pisania testu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej. Kandydaci bez legitymacji nie zostaną dopuszczeni do pisania sprawdzianu Kandydaci, którzy się spóźnią, nie będą wpuszczeni na salę, gdzie pisany jest test. Nie ma możliwości pisania testu w terminie dodatkowym Kandydaci nie mogą wnosić telefonów komórkowych na salę gdzie pisany jest test. W wypadku niezastosowania się do niniejszego punktu regulaminu, test pisany przez kandydata zostaje unieważniony

15 Zakres materiału - sprawdzian pisemny z języka angielskiego Sprawdzian opracowują nauczyciele ZSO Nr 10 w Gliwicach na podstawie programu szkoły podstawowej. Lista zagadnień z gramatyki języka angielskiego oraz funkcji i sytuacji opracowana została na podstawie Programu nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny, autorstwa Melanie Ellis, Marianny Nierobskiej i Anny Rak, wydawnictwa Oxford University Press, dopuszczonego do użytku szkolnego MEN, numer w wykazie: DKW /99. i znajduje się na stronie

16 Przykładowe zadania sprawdzianu 3. Write questions to complete the interview 2. Complete these expressions with at, in, or on Uzupełnij wyrażenia przyimkami at, in, or on Example: at ten o clock 1...half past six 2...Wednesday 3...the afternoon 4...the weekend June Napisz pytania, aby uzupełnić wywiad. Example: How old are you? I m 23 years old 1... I was born in I grew up in Poland. 3. I left school when I was eighteen. 4. I work for a holiday company. 5. Yes, I do. I love it. Mark: / 10

17 KONTAKT I INFORMACJE Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Zimnej Wody Gliwice tel./fax:

18 Dziękuję za uwagę! Zapraszam do naszego gimnazjum do klasy MYP! Opracował Damian Kołtun (na podstawie materiałów IBO oraz Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 26 we Wrocławiu, Międzynarodowego Gimnazjum Paderewski w Lublinie oraz Monnet International School w Warszawie)

Klasa PR P E R -I - B

Klasa PR P E R -I - B Klasa PRE-IB KLASA PRE-IB DIPLOMA W klasie PRE-IB Diploma, przypadającej na pierwszą klasę naszego liceum, realizowany jest program zgodny z podstawami programowymi polskiego liceum. Po roku przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXIII/452/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

1. Od roku szkolnego 2010/2011 na terenie miasta Leszna obowiązuje elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Regulamin przyjęć do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Każdy przedmiot na poziomie standardowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech

Każdy przedmiot na poziomie standardowym (SL) jest realizowany w wymiarze czterech Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca klasy IB z maturą międzynarodową w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. Tworzenie oddziałów międzynarodowych zostało regulowane

Bardziej szczegółowo

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie

XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie 1 XXI Krajowej Konferencji SNM w Krakowie NAUCZANIE MATEMATYKI W INNYCH KRAJACH Joanna Jureczko(Warszawa) j.jureczko@uksw.edu.pl Miejsce matematyki w programach: matury międzynarodowej i nowej matury polskiej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2013/2014 www.zspg4.wejher.pl e-mail: zspg4.wejherowo@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo