INFORMATOR OŚWIATOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR OŚWIATOWY"

Transkrypt

1 Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013

2

3 Powiat Biłgorajski to region ludzi przedsiębiorczych, co znajduje odzwierciedlenie w najniższej w województwie lubelskim stopie bezrobocia. Ten znakomity efekt zbudowany jest na solidnej podstawie, którą jest wysoka jakość biłgorajskiej oświaty. Źródłem naszych sukcesów edukacyjnych jest dbałość o stan oświaty samorządów gminnych, samorządu powiatowego, a także innych podmiotów prowadzących szkoły. Szkolnictwo ponadgimnazjalne naszego powiatu reprezentowane jest głównie przez całe bogactwo szkół i placówek prowadzonych przez samorząd powiatowy przedstawionych w niniejszym informatorze. Mamy bardzo dobre licea ogólnokształcące, ale także wyróżniające się na tle województwa i kraju technika i szkoły zawodowe, które utrzymaliśmy mimo, że w skali kraju były likwidowane lub ograniczane. Szczycimy się szeroką gamą kierunków kształcenia naszych szkół i wysoką jakością pracy mierzoną wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach. Oferujemy szkoły mocne wychowaniem, przyjazne uczniom, zapewniające bezpieczeństwo, dysponujące bardzo dobrą bazą szkoleniową, internatami i możliwością korzystania z niedrogiego wyżywienia w stołówkach szkolnych. Nasze szkoły z sukcesem sięgają po środki unijne tworząc dodatkową ofertę dla uczniów, a także wzbogacając bazę dydaktyczną. Dzięki czynionym corocznie przez nasz samorząd inwestycjom szkoły dysponują bardzo dobrą bazą lokalową, są coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne. Nakłady ponoszone na oświatę przez nasz Powiat procentują w postaci bardzo dobrego przygotowania absolwentów naszych szkół do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych, a także do znalezienia się na rynku pracy. W ofercie naszego Powiatu znajduje się także szkolnictwo specjalne, które stworzyliśmy od podstaw i które odpowiada na społeczne zapotrzebowanie. Ogółem w szkołach prowadzonych przez nasz samorząd uczy się w bieżącym roku szkolnym 4253 uczniów. Dla ich potrzeb prowadzimy 5 szkół zorganizowanych w zespoły: - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, - Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju.

4 Ofertę wspierającą oświatę na terenie naszego Powiatu tworzą prowadzone przez nas placówki - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju i Młodzieżowy Domu Kultury w Biłgoraju. Dopełnieniem oferty edukacyjnej naszego Powiatu są: a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biłgoraju prowadzone przez Parafię Św. Marii Magdaleny, b) szkoły prowadzone przez Ministerstwa: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, prowadzony przez Ministerstwo Środowiska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu, prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, c) szkoły prowadzone przez Gminy: Liceum Ogólnokształcące w Józefowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie, d) szkoły niepubliczne: Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Biłgoraju, Rzemieślniczą Szkołę Zawodową w Turobinie. Dzięki posiadaniu przez Powiat Biłgorajski tak bogatej oferty szkół o wysokiej jakości kształcenia młodzież gimnazjalna z naszego Powiatu, a także znacząca grupa z powiatów ościennych realizuje swoje marzenia kontynuując swoją edukację na naszym terenie. Zachęcam wszystkich uczniów przed którymi stoi w tym roku wybór szkoły, aby zdecydowali się podjąć kształcenie w szkołach na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Z poważaniem Marian Tokarski Starosta Biłgorajski

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kościuszki 41/43, Biłgoraj telefon/fax: (84) , (84) sekretariat szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju tworzą Liceum Ogólnokształcące im. ONZ i Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41/43. Powiatowe Gimnazjum funkcjonuje od 2001 roku, uczy się w nim 200 uczniów w 6 oddziałach. W roku 2013/14 planowany jest nabór do dwóch klas pierwszych. Uczniowie gimnazjum osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych, przewyższające średnie krajowe i wojewódzkie, odnoszą liczne sukcesy w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i innych oraz w zawodach sportowych. Według wskaźnika EWD jest szkołą sukcesu. W gimnazjum kontynuowany jest projekt COMENIUS Przez sztukę do Europy. Zespół Szkół Ogólnokształcących

6 Liceum Ogólnokształcące im. ONZ jest najstarszą szkołą średnią w Biłgoraju z bogatą historią i tradycjami. Istnieje od 1 września 1937 roku, a w 1986 roku otrzymała imię Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1994 roku liceum zostało włączone w poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W latach w Rankingu Kuriera Lubelskiego na najlepsze Liceum Ogólnokształcące w województwie lubelskim nasza szkoła otrzymała Srebrną i Pozłacaną Tarczę, a w 2011 r. zdobyła Złotą Tarczę. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ otrzymało tytuł Brązowej Szkoły Wysokie notowania naszej szkoły wynikają z bardzo dobrych wyników zdawalności matur, na poziomie 100%. Zespół Szkół Ogólnokształcących

7 Wszyscy uczniowie liceum zdają egzamin maturalny i osiągają wysokie wyniki. Odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2011/2012 w etapie okręgowym 16 olimpiad brało udział 65 uczniów, w etapie centralnym olimpiad 7 uczniów zostało lauretami, a 4 uczniów uzyskało tytuł finalisty. W konkursach międzynarodowych z matematyki, fizyki i języka rosyjskiego wyróżnienia otrzymało 16 uczniów, w 22 konkursach ogólnopolskich 64 uczniów odniosło sukcesy, w 14 konkursach wojewódzkich wyróżniono 34 uczniów, w 26 konkursach regionalnych i powiatowych nagrodzono 45 uczniów. We wszystkich wyżej wymienionych konkursach uczniowie otrzymywali tytuły laureatów lub finalistów. Nagrodami za sukcesy w konkursach języka angielskiego, języka rosyjskiego i o Parlamencie Europejskim były wyjazdy (wycieczki) do Londynu, Moskwy i Brukseli. Uczeń, który otrzymał Nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Wiliama Szekspira uczestniczył w wyjeździe do Londynu na spektakl w teatrze The Globe. Laureatka I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Mój Rosyjski brała udział w czterodniowej wycieczce do Moskwy, a uczeń, który uzyskał tytuł laureata w Konkursie Symulacje Obrad Parlamentu Europejskiego uczestniczył w trzydniowej wizycie studyjnej do Brukseli. Uczniowie LO im. ONZ odnoszą sukcesy w zawodach sportowych w siatkówce, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce. W roku szkolnym 2010/2011 szkoła zajęła III miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w kategorii Licealiada, oraz I miejsce w sportowych podsumowaniach szkół powiatu biłgorajskiego w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 I miejsce, potwierdzając że jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie pod względem wyników we współzawodnictwie sportowym. Wyniki dydaktyczne oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych umożliwiają młodzieży ubieganie się o różnego rodzaju stypendia. W bieżącym roku szkolnym stypendia pobiera 40 uczniów. Jedna uczennica otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, dwie uczennice zostały stypendystkami Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, siedem osób otrzymuje stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, osiemnastu uczniów otrzymuje stypendium Starosty Biłgorajskiego, dziesięciu jest stypendystami Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej, stypendium Dzieło Nowego Tysiąclecia otrzymało czterech uczniów. Jedna uczennica objęta jest Programem pomocy zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Młodzi Plastycy. Zespół Szkół Ogólnokształcących

8 Oferta edukacyjna szkoły wynika z podstawy programowej i odpowiada potrzebom i zainteresowaniom uczniów. W każdej klasie pierwszym językiem obcym jest język angielski, natomiast drugi można wybrać spośród języków: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, a w klasie prawniczej można dodatkowo uczyć się języka łacińskiego. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do olimpiad, konkursów i egzaminu maturalnego, a także w kołach i klubach rozwijających zainteresowania (np. Koło strzeleckie, Szkolny Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody, Koło Fotograficzne, Szkolny Klub Filmowy, Koło PCK, Wolontariat). Szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe: polsko niemiecką i polsko francuską, organizowane są Białe Szkoły i Klasy pod Żaglami, rajdy rowerowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży na terenie szkoły, została wprowadzona ochrona i monitoring. Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym, chętni mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz internatu. Szkoła zapewnia opiekę medyczną i pomoc pedagoga szkolnego. W celu umożliwienia optymalnego rozwoju intelektualnego i fizycznego wszystkich uczniów, szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową: 3 pracownie komputerowe, nowoczesne boiska wielofunkcyjne, hala sportowa i 2 sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica, biblioteka i czytelnia oraz sale lekcyjne. W bibliotece młodzież ma dostęp do dzieł wielkich klasyków angielskich, niemieckich i rosyjskich dzięki powstałej Bibliotece Angielskiej, Bibliotece Niemieckiej i Bibliotece Rosyjskiej. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ współpracuje z wyższymi uczelniami w ramach projektu Szkoły patronackiej : z Instytutem Filologii Polskiej, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Instytutem Filologii Germańskiej, Instytutem Historii UMCS w Lublinie oraz Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie w ramach organizacji kursu Rok zerowy AGH dla klas II i III. Zespół Szkół Ogólnokształcących

9 Miarą sukcesu szkoły jest ilość maturzystów, którzy dostali się na uczelnie publiczne na studia dzienne (bezpłatne). Absolwenci szkoły studiują na renomowanych uczelniach w kraju. W roku szkolnym 2011/2012 naukę na uczelniach państwowych rozpoczęło 95% absolwentów, na uczelniach prywatnych 2%, na studiach zaocznych 0,5%. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na wybranych kierunkach studiów. W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROPONUJE NASTEPUJĄCE KLASY: NAZWA KLASY ROZSZERZENIE PRZEDMIOTOWE JEZYK OBCY W CYKLU NAUCZANIA I-III PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI IA, B klasy politechniczne Matematyka fizyka, informatyka - przedmiot uzupełniający I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, fizyka, informatyka I C klasa ekonomiczna Matematyka, geografia, informatyka - przedmiot uzupełniający I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, geografia, informatyka I D Klasa humanistyczno - lingwistyczna Język polski, język angielski, historia drugi język obcy - przedmiot uzupełniający I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, język angielski, historia, WOS I E, G klasy ekonomiczne z rozszerzonym językiem angielskim Matematyka, geografia, język angielski I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, geografia, język angielski I F Klasa ekonomiczno - prawnicza Matematyka, geografia, WOS I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, geografia, WOS I H klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem angielskim Język polski, historia, język angielski I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański III j.łacinski Język polski, historia, język angielski, WOS I i klasa medyczna Biologia, chemia, fizyka I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, biologia, chemia, fizyka I J klasa medyczna z rozszerzoną matematyką Biologia, chemia, matematyka I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, biologia, chemia, matematyka Zespół Szkół Ogólnokształcących

10 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ul. Przemysłowa 23, Biłgoraj tel / fax Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcące: profil humanistyczny rozszerzenie programowe: j. polski, j. angielski, historia Technikum 4 letnie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych rozszerzenie programowe: biologia, wiedza o społeczeństwie technik hotelarstwa rozszerzenie programowe: biologia, matematyka technik obsługi turystycznej rozszerzenie programowe: geografia, historia technik technologii odzieży rozszerzenie programowe: historia, geografia Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

11 technik mechanik rozszerzenie programowe: fizyka, matematyka technik kelner rozszerzenie programowe: wiedza o społeczeństwie, chemia technik organizacji reklamy rozszerzenie programowe: historia, geografia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 -letnia kucharz ślusarz wielozawodowa: (piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i inne) Liceum ogólnokształcące dla dorosłych klasa I na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum klasa II na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Szkoła policealna technik administracji Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jako jedyna w regionie placówka o tak różnorodnych kierunkach kształcenia gwarantuje swoim uczniom: naukę w nowoczesnej szkole o bogatych tradycjach, kształcącą zgodnie z organizacyjnymi i edukacyjnymi standardami europejskimi, wysoką zdawalność egzaminów zawodowych, przygotowanie do konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i ogólnopolskim, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, tablice multimedialne, zestawy multimedialne, stały dostęp do Internetu w pracowniach, centrach multimedialnych i bibliotece, bogato wyposażoną bazę sportową, siłownię, sale gimnastyczne, możliwość korzystania z zajęć na basenie, nowoczesne pracownie gastronomiczne, hotelarskie, odzieżowe, mechaniczne, informatyczne, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych stwarzającą uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju (przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia sportowe, taneczne, teatralne, fotograficzne, dziennikarskie, wokalne, informatyczne, czytelnicze), Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

12 konsultacje dla uczniów ze wszystkich przedmiotów, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych, udział w projektach unijnych Czas na wiedzę oraz Wiedza i umiejętności klucze do sukcesu. Technikum gastronomiczne zajęło 182 miejsce w ogólnopolskim rankingu techników 2013 Szkoła zapewnia: pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, miejsca w odnowionym internacie oraz możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, bezpieczną i przyjazną atmosferę w szkole, monitoring, gabinet higieny szkolnej, przyjazne położenie, udział w projekcie edukacyjnym PEACE - lekcja tolerancji (uczniowie poprzez kontakt ze studentami z całego świata doskonalą umiejętności językowe, poznają kulturę i obyczaje innych narodów), zajęcia w systemie jednozmianowym. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

13 Nasi uczniowie: osiągają sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności - w roku szkolnym 2010/11 i 2011/12 jedna uczennica uzyskała tytuł laureata i jedna tytuł finalisty, w bieżącym roku jeden uczeń uzyskał tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej - w roku szkolnym 2011/12 jedna uczennica uzyskała tytuł finalisty, zajmują wysokie lokaty w konkursach historycznych, w zawodach sportowych, podejmują różne inicjatywy - szkoła otrzymała nagrodę główną w postaci tablic multimedialnej w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Biłgorajskiego, z Funduszu Stypendialnego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,, są nagradzani za wyniki w nauce i 100% frekwencję oraz udział w konkursach i olimpiadach, biorą udział w imprezach kulturalnych i sportowych, (Biała Szkoła, spływy kajako we, wycieczki, dyskoteki, rajdy piesze i rowerowe), aktywnie działają w organizacjach: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniow ska, PCK, ZHP, PTTK, LOP, Caritas, organizują akcje charytatywne na rzecz Domu Dziecka w Zwierzyńcu i najbardziej potrzebujących, organizują akcje społeczne: Góra grosza, Zbieramy zużyte baterie, Zbiórka plastikowych nakrętek, Pomóż dzieciom przetrwać zimę i inne, w czasie wolnym (wakacje,ferie, weekendy) znajdują zatrudnienie w różnych zakładach usługowych. Nasi absolwenci: podejmują naukę na wyższych uczelniach, prowadzą własną działalność gospodarczą, są konkurencyjni na rynku pracy, odnoszą międzynarodowe sukcesy sportowe, są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

14 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kościuszki 98, Biłgoraj tel / fax Obecnie kształci się u nas ok uczniów. W skład RCEZ wchodzą Technikum Mechaniczno - Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz położony blisko szkoły internat. TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE Jest to szkoła czteroletnia kształcąca w zawodach: Zawód technik elektronik technik elektryk technik mechatronik technik pojazdów samochodowych technik informatyk technik handlowiec Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym matematyka i fizyka matematyka i fizyka matematyka i fizyka matematyka i fizyka matematyka i informatyka matematyka i geografia Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

15 Nasze atuty: kształcimy w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na lokalnym i światowym rynku pracy, uczymy przedsiębiorczości, dzięki czemu każdy absolwent potrafi założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą, organizujemy wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, na targi i wystawy branżowe, praca indywidualna lub w małych grupach ułatwiają nabywanie umiejętności zawodowych potrzebnych w pracy, troszczymy się o rozwijanie różnorakich zainteresowań i pasji uczniów (koła: fotograficzno-filmowe, informatyczne, sportowe, zespół wokalny), posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, Nauka w technikum nie tylko zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej koniecznej do uzyskania świadectwa dojrzałości, co umożliwi dalszą naukę na studiach, ale też wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie i uzyskania tytułu technika. Technik elektronik jest przygotowany do wykonywania instalacji alarmowych, monitoringu, telewizji kablowej i satelitarnej, do instalowania, użytkowania oraz naprawy urządzeń elektronicznych. Technik elektryk może pracować w zakładach wykorzystujących maszyny i urządzenia elektryczne przy ich eksploatacji, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, a także w firmach wykonujących instalacje elektryczne. Po ukończeniu nauki w zawodzie technik informatyk absolwent jest przygotowany do montowania oraz użytkowania komputerów i urządzeń współpracujących, wykonywania lokalnych sieci komputerowych i administrowania nimi, projektowania baz danych, tworzenia stron www. Technik mechatronik potrafi projektować, montować, programować i eksploatować urządzenia mechatroniczne (sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie produkcyjne). Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

16 Po ukończeniu nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych absolwent jest przygotowany do diagnozowania, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych oraz może podjąć pracę w zakładach naprawy samochodów, stacjach diagnostycznych oraz stacjach obsługi i kontroli pojazdów. Technik handlowiec potrafi organizować i prowadzić działalność handlową, a także może znaleźć pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, w sklepach, hurtowniach i magazynach. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 Jest to szkoła trzyletnia kształcąca w zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (2-letnim dla absolwentów zsz) i zdać maturę oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskać nowe kwalifikacje a także tytuł technika. Elektromechanik może pracować w zakładach, które stosują maszyny i urządzenia elektryczne, zakładach serwisowych i naprawiających elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, przy konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy diagnozowaniu, obsłudze i naprawie podzespołów pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych może pracować w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy ocenianiu stanu technicznego i naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

17 Od wielu lat RCEZ uczestniczy w realizacji różnych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu systematycznie wzbogaca i unowocześnia swoją bazę dydaktyczną. Pozyskaliśmy w ten sposób wiele specjalistycznych urządzeń, sprzętu pomiarowego i diagnostycznego, który jest wykorzystywany zarówno do kształcenia jak też egzaminowania. Obecnie realizujemy projekt pod nazwą Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa o wartości ok. 2 mln zł. W ramach tego projektu uczniowie nabędą umiejętności wykraczające poza program nauczania, oczekiwane przez pracodawców, zaś szkoła wzbogaciła swoją bazę o kolejne cenne i unikalne urządzenia. Nasze mocne strony: bardzo dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego i przyszłej pracy w 2012r. we wszystkich kształconych u nas zawodach wyniki egzaminu zawodowego były lepsze niż w kraju bardzo dobre wyniki naszych absolwentów na maturze oraz wysoka edukacyjna wartość dodana EWD (przyrost wiedzy) z matematyki, która lokuje nas jako szkołę sukcesu świetne wyniki w olimpiadach, turniejach i konkursach: w 2011 r.: tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra, 2 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego Castrol, 7 laureatów Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego Rok przed dyplomem w 2012 r.: tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalisty Olimpiady Techniki Samochodowej, 12 laureatów Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego Rok przed dyplomem nasze Technikum Mechaniczno-Elektryczne w 2012 r. w ogólnopolskim rankingu techników zajęło 117 miejsce w kraju i 7 miejsce w województwie. Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

18 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących ul. Cegielniana 24, Biłgoraj tel./fax: Technikum Budowlane to najwyżej notowana szkoła w naszym Powiecie. W rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej zajęliśmy 7 miejsce w województwie i 64 w kraju. Możemy się pochwalić wysoką zdawalnością egzaminów zewnętrznych z nauki zawodu. Szkoła oferuje możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach programów unijnych. Uczniowie, w ramach nauki zawodu, wyjeżdżają na bezpłatne praktyki do Niemiec. Różnorodność oferowanych profili kształcenia w liceum gwarantuje możliwość przygotowania do każdego wybranego kierunku studiów. Biblioteka naszej szkoły jest nowoczesną placówką dydaktyczną, wspomagającą proces kształcenia, umożliwiającą korzystanie z nowoczesnych technologii oraz zapewniającą udział w różnych konkursach i imprezach kulturalnych.kształcenie w zawodach murarz oraz monter zabudowy wnętrz i robót wykończeniowych w budownictwie w ZSZ czyni z ucznia fachowca poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą. Dla uczniów zamiejscowych proponujemy zamieszkanie w internacie, a dla wszystkich smaczne i tanie posiłki w stołówce. W szkole zapewniamy ciepłe napoje i zdrową żywność w barkach. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

19 NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY: - bardzo dobre warunki do uprawiania ulubionych dyscyplin sportowych (np. hala sportowa, kryta pływalnia, boisko do piłki nożnej) - naukę w systemie jednozmianowym, - atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, - bogatą i nowoczesną bazę lokalową, - udział w interesujących projektach, gdzie można rozwijać zainteresowania językowe i kulturowe, - fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, - wysoki poziom kształcenia, - dobre wychowanie, - atmosferę życzliwości i przyjaźni, OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa profil przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce Ia humanistyczno -językowy j.polski j.angielski historia j.polski, j.obcy matematyka historia j.angielski j.hiszpański j.rosyjski Ib prawniczy j.polski historia wiedza o społeczeństwie j.polski, j.obcy matematyka historia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Ic medyczny biologia chemia j.angielski j.polski, j.obcy matematyka biologia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Id politechniczny matematyka fizyka informatyka j.polski, j.obcy matematyka informatyka j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Ie ekonomiczny j.angielski / j.niemiecki geografia matematyka j.polski, j.obcy matematyka geografia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

20 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM BUDOWLANE klasa zawód przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce Ia technik budownictwa matematyka geografia j.polski, j.obcy matematyka geografia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Ib technik budownictwa matematyka fizyka j.polski, j.obcy matematyka informatyka j.angielski j.niemiecki j.rosyjski ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA klasa zawód przedmioty punktowane języki obce Ia murarz - tynkarz j.polski, j.obcy matematyka informatyka jeden język do wyboru (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski) Ib monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie j.polski, j.obcy matematyka informatyka jeden język do wyboru (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

21 ZOSTAŃ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY U nas będziesz dobrze przygotowany do egzaminów w ciągu ostatnich trzech lat ponad 97% absolwentów liceum i 94% technikum zdało egzamin maturalny w pierwszym terminie, uczniowie technikum nie tylko bardzo dobrze zdają maturę, ale również osiągają jedne z najlepszych wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie i w kraju (95% otrzymuje dyplom technika), funkcjonująca w naszym zespole szkół zasadnicza szkoła zawodowa cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów ze względu na atrakcyjność kształconych zawodów i wysoki poziom nauczania (ponad 86% uczniów zdaje egazminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) W tym roku w okresie wakacji w bazę Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących zostanie zainwestowanych ponad 3mln zł. Dzięki staraniom Starosty, Zarządu Powiatu i dyrekcji szkoły budynki szkolne zyskają na estetyce i funkcjonalności. ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

22 Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju ul. I Armii Wojska Polskiego 4, Biłgoraj tel./fax (084) , Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 letnia) - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem Oferta edukacyjna Efekty edukacji Zajęcia edukacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia sportowe Zajęcia kształtujące kreatywność Zajęcia specjalistyczne Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy Gimnazjum (3 letnie) - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem Oferta edukacyjna Efekty edukacji Zajęcia edukacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia specjalistyczne Świadectwo ukończenia gimnazjum Szkoła Podstawowa (6 letnia) - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem Oferta edukacyjna Efekty edukacji Zajęcia edukacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia specjalistyczne Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju

23 Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż. Wymagania Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Oferta edukacyjna Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze Zajęcia specjalistyczne INFORMACJE DODATKOWE Zespół Szkolno Rewalidacyjny jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacją obejmuje: dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, Atrakcyjna lokalizacja szkoły: przy głównej ulicy w centrum miasta, blisko miejsc użyteczności publicznej, co pozwala na naukę prawidłowego funkcjonowania społecznego w warunkach naturalnych. Sale szkolne są duże, dobrze oświetlone, bogate w specjalistyczne wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprzyrządowaniem. Szkoła współpracuje ze słuchaczami Medycznego Studium Zawodowego w zakresie terapii zajęciowej. Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju

24 Szkoła oferuje: małą liczbę uczniów w klasach doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój dziecka: - terapie: logopedyczna, psychologiczna, ruchowa, komunikacja alternatywna i wspomagająca, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia artystyczne - koło muzyczne Śpiewać każdy może, teatralne Wyspa Melomanów, taneczne, sportowe klub Błyskawica Biłgoraj, zajęcia komputerowe, wycieczki edukacyjne oraz turystyczno krajoznawcze, przygotowanie i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i przeglądach, wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów Chcąc pokazać, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi ludźmi jak my i zachęcając do przełamywania barier przed kontaktem organizujemy w maju każdego roku imprezę: Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Wymagane dokumenty: Podanie do szkoły, Ostatnie świadectwo szkolne, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nabór do szkół trwa przez cały rok Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju

25 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. T.Kościuszki 41/43, Biłgoraj tel./fax (84) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową, zajmującą się: - diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, - terapią, - profilaktyką i psychoedukacją, - doradztwem edukacyjno - zawodowym, - wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Udziela pomocy: 1. uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego 2. dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie powiatu biłgorajskiego Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów i jest całkowicie bezpłatna. W Poradni zatrudnionych jest 17 pracowników pedagogicznych (7 psychologów, 6 pedagogów i 4 logopedów). Poradnia świadczy usługi w zakresie: 1. Diagnozy dzieci i młodzieży: - badania psychologiczne (poziom intelektualny, trudności emocjonalne, dojrzałość szkolna, trudności szkolne, dysleksja) - badania pedagogiczne (dojrzałość szkolna, trudności w nauce, dysleksja) - badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy, - badania zainteresowań i preferencji zawodowych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

26 2. Terapii indywidualnej i grupowej: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografią, dysgrafią, z deficytami w rozwoju psychoruchowym, - zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD), - terapia metodą EEG Biofeedback, - zajęcia dla dzieci autystycznych, - zajęcia dla dzieci zdolnych, - terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy - zajęcia dla dzieci z niedosłuchem, - terapia rodzin, - terapia zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych dzieci i młodzieży (m.in. fobia szkolna, stany lękowe, moczenie nocne - u dzieci, zaburzenia snu, zaburzenia psychosomatyczne). 3. Doradztwa: - doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, - doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4. Profilaktyki: - upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki a także z zakresu rozwoju i stymulacji mowy, - warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli rozwijające umiejętności wychowawcze, - zajęcia aktywizujące wybór zawodu dla młodzieży, - zajęcia psychoedukacyjne z grupami klasowymi na terenie szkół rozwijające umiejętności interpersonalne, radzenia sobie z agresją i przemocą w relacjach społecznych. Pracownicy poradni udzielają też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą działalność informacyjną. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

27 W poradni działają ponadto: - Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego, - Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - Szkoła dla Rodziców, - Młodzieżowy Telefon Zaufania Poradnia wydaje: - opinie psychologiczno-pedagogiczno - logopedyczne po przeprowadzonych badaniach, - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, - orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, - orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, - opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia posiada 9 gabinetów do pracy merytorycznej oraz świetlicę do zajęć grupowych. Praca prowadzona jest w estetycznych i bardzo dobrze wyposażonych gabinetach. Poradnia posiada sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii (echokorektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG Biofeedback), nowoczesne pomoce do zajęć indywidualnych i grupowych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

28 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Nadstawna 56A, Biłgoraj tel. (84) , fax. (84) Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju został utworzony w 1990 roku. Jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych. Jesteśmy jedyną placówką oświatowo - wychowawczą w Powiecie, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty i doskonalić umiejętności. Podstawą naszej działalności są zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru. Zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Nasi wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Nasi nauczyciele świetnie nawiązują kontakt z młodymi ludźmi, rozumieją ich potrzeby i problemy, współpracują z rodzicami. Wychowankowie uczą się wyrażać własne emocje, poszerzają wiedzę o świecie, przygotowani są do roli aktywnego uczestnika życia kulturalnego oraz mają możliwość realizować marzenia. Na zajęcia organizowane przez naszą placówkę uczęszcza 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj, i innych miejscowości naszego Powiatu. Jesteśmy organizatorem i uczestniczymy w wielu imprezach odbywających się w naszym środowisku. Każde spotkanie z nami, to niezapomniana przygoda. Młodzieżowy Dom Kultury

29 Młodzieżowy Dom Kultury

30 5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej? Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach na terenie Powiatu Biłgorajskiego 1. W gimnazjum, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania. Możesz to zrobić po otrzymaniu login-u i hasła 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 7 czerwca 2013, do godziny Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. 3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoje gimnazjum macierzyste. Masz na to czas do 2 lipca 2013, do godziny Od 3 lipca 2013 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. 5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić w dniach od 3 lipca do 5 lipca 2013, do godziny Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili! to wszystko! Powodzenia! Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 lubelsczyzna.edu.com.pl

31 5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej? Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach poza Powiatem Biłgorajskim 1. Załóż konto na stronie internetowej: lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło. Możesz to zrobić od 20 maja Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 7 czerwca 2013 do godziny Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. 3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas w terminie od 28 czerwca do 2 lipca 2013, do godziny Pamiętaj! Musisz zanieść tyle kopii dokumentów, ile szkół wybrałeś w systemie. 4. Od 3 lipca 2013 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. 5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić w dniach od 3-5 lipca 2013, do godziny Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili! to wszystko! Powodzenia! Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 lubelsczyzna.edu.com.pl

32 WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, Biłgoraj tel , fax OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK: HELVETICA ul. Włosiankarska 13, Biłgoraj tel. (84) , , Biłgoraj 2013

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR

OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR OFERTA SZKÓŁ I PLACÓWEK POWIATU BIŁGORAJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OŚWIATOWY INFORMATOR WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj tel. 084 688 20 00, fax. 084 688

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY 2013/2014 2013 "Informator" w formie elektronicznej dostępny jest na stronie adres: www.pow.dzierzoniow.pl e-mail: oswiata@pow.dzierzoniow.pl oraz do wglądu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015

INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 INFORMATOR NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MALBORSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 MALBORK MARZEC 2015 Adres strony internetowej dla kandydata: https://nabor.pcss.pl/malbork Drogi Gimnazjalisto!

Bardziej szczegółowo

w Powiecie Kluczborskim

w Powiecie Kluczborskim EDUKACJA w Powiecie Kluczborskim i s ę g n i j g w i a z Informator 2011/2012 d... Szkoły i placówki oświatowe w Powiecie Kluczborskim SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W POWIECIE KLUCZBORSKIM Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: www.powiat.szczecinek.pl - na stronach

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH. Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu I N F O R M A T O R dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Suwałkach oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

INFOR MATOR OŚWI ATOWY

INFOR MATOR OŚWI ATOWY INFORMATOR OŚWIATOWY Dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego Rok szkolny 2009/2010 Licea Ogólnokształcące Technika Szkoły Zawodowe Szkoły dla Dorosłych - 1 - cc DANE TELEADRESOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

www.powiatbialostocki.pl

www.powiatbialostocki.pl INFORMATOR 2014/2015 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki - licea ogólnokształcące - technika -zasadnicze szkoły zawodowe - szkoły dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl

INFORMATOR 2013/2014. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki. www.powiatbialostocki.pl k h h INFORMATOR 2013/2014 o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe szkoły dla dorosłych kwalifikacyjne kursy zawodowe

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.

URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia. URZĄD MIASTA GDYNI WYDZIAŁ EDUKACJI ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. 58 66 88 458 fax. 58 66 88 452 www.gdynia.pl e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl Drogi Gimnazjalisto! Wybór szkoły ponadgimnazjanej

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo