INFORMATOR OŚWIATOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR OŚWIATOWY"

Transkrypt

1 Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013

2

3 Powiat Biłgorajski to region ludzi przedsiębiorczych, co znajduje odzwierciedlenie w najniższej w województwie lubelskim stopie bezrobocia. Ten znakomity efekt zbudowany jest na solidnej podstawie, którą jest wysoka jakość biłgorajskiej oświaty. Źródłem naszych sukcesów edukacyjnych jest dbałość o stan oświaty samorządów gminnych, samorządu powiatowego, a także innych podmiotów prowadzących szkoły. Szkolnictwo ponadgimnazjalne naszego powiatu reprezentowane jest głównie przez całe bogactwo szkół i placówek prowadzonych przez samorząd powiatowy przedstawionych w niniejszym informatorze. Mamy bardzo dobre licea ogólnokształcące, ale także wyróżniające się na tle województwa i kraju technika i szkoły zawodowe, które utrzymaliśmy mimo, że w skali kraju były likwidowane lub ograniczane. Szczycimy się szeroką gamą kierunków kształcenia naszych szkół i wysoką jakością pracy mierzoną wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach. Oferujemy szkoły mocne wychowaniem, przyjazne uczniom, zapewniające bezpieczeństwo, dysponujące bardzo dobrą bazą szkoleniową, internatami i możliwością korzystania z niedrogiego wyżywienia w stołówkach szkolnych. Nasze szkoły z sukcesem sięgają po środki unijne tworząc dodatkową ofertę dla uczniów, a także wzbogacając bazę dydaktyczną. Dzięki czynionym corocznie przez nasz samorząd inwestycjom szkoły dysponują bardzo dobrą bazą lokalową, są coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne. Nakłady ponoszone na oświatę przez nasz Powiat procentują w postaci bardzo dobrego przygotowania absolwentów naszych szkół do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych, a także do znalezienia się na rynku pracy. W ofercie naszego Powiatu znajduje się także szkolnictwo specjalne, które stworzyliśmy od podstaw i które odpowiada na społeczne zapotrzebowanie. Ogółem w szkołach prowadzonych przez nasz samorząd uczy się w bieżącym roku szkolnym 4253 uczniów. Dla ich potrzeb prowadzimy 5 szkół zorganizowanych w zespoły: - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, - Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju.

4 Ofertę wspierającą oświatę na terenie naszego Powiatu tworzą prowadzone przez nas placówki - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Biłgoraju i Młodzieżowy Domu Kultury w Biłgoraju. Dopełnieniem oferty edukacyjnej naszego Powiatu są: a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biłgoraju prowadzone przez Parafię Św. Marii Magdaleny, b) szkoły prowadzone przez Ministerstwa: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, prowadzony przez Ministerstwo Środowiska, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu, prowadzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, c) szkoły prowadzone przez Gminy: Liceum Ogólnokształcące w Józefowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie, d) szkoły niepubliczne: Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Biłgoraju, Rzemieślniczą Szkołę Zawodową w Turobinie. Dzięki posiadaniu przez Powiat Biłgorajski tak bogatej oferty szkół o wysokiej jakości kształcenia młodzież gimnazjalna z naszego Powiatu, a także znacząca grupa z powiatów ościennych realizuje swoje marzenia kontynuując swoją edukację na naszym terenie. Zachęcam wszystkich uczniów przed którymi stoi w tym roku wybór szkoły, aby zdecydowali się podjąć kształcenie w szkołach na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Z poważaniem Marian Tokarski Starosta Biłgorajski

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kościuszki 41/43, Biłgoraj telefon/fax: (84) , (84) sekretariat szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju tworzą Liceum Ogólnokształcące im. ONZ i Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41/43. Powiatowe Gimnazjum funkcjonuje od 2001 roku, uczy się w nim 200 uczniów w 6 oddziałach. W roku 2013/14 planowany jest nabór do dwóch klas pierwszych. Uczniowie gimnazjum osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych, przewyższające średnie krajowe i wojewódzkie, odnoszą liczne sukcesy w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i innych oraz w zawodach sportowych. Według wskaźnika EWD jest szkołą sukcesu. W gimnazjum kontynuowany jest projekt COMENIUS Przez sztukę do Europy. Zespół Szkół Ogólnokształcących

6 Liceum Ogólnokształcące im. ONZ jest najstarszą szkołą średnią w Biłgoraju z bogatą historią i tradycjami. Istnieje od 1 września 1937 roku, a w 1986 roku otrzymała imię Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1994 roku liceum zostało włączone w poczet Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W latach w Rankingu Kuriera Lubelskiego na najlepsze Liceum Ogólnokształcące w województwie lubelskim nasza szkoła otrzymała Srebrną i Pozłacaną Tarczę, a w 2011 r. zdobyła Złotą Tarczę. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, Liceum Ogólnokształcące im. ONZ otrzymało tytuł Brązowej Szkoły Wysokie notowania naszej szkoły wynikają z bardzo dobrych wyników zdawalności matur, na poziomie 100%. Zespół Szkół Ogólnokształcących

7 Wszyscy uczniowie liceum zdają egzamin maturalny i osiągają wysokie wyniki. Odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2011/2012 w etapie okręgowym 16 olimpiad brało udział 65 uczniów, w etapie centralnym olimpiad 7 uczniów zostało lauretami, a 4 uczniów uzyskało tytuł finalisty. W konkursach międzynarodowych z matematyki, fizyki i języka rosyjskiego wyróżnienia otrzymało 16 uczniów, w 22 konkursach ogólnopolskich 64 uczniów odniosło sukcesy, w 14 konkursach wojewódzkich wyróżniono 34 uczniów, w 26 konkursach regionalnych i powiatowych nagrodzono 45 uczniów. We wszystkich wyżej wymienionych konkursach uczniowie otrzymywali tytuły laureatów lub finalistów. Nagrodami za sukcesy w konkursach języka angielskiego, języka rosyjskiego i o Parlamencie Europejskim były wyjazdy (wycieczki) do Londynu, Moskwy i Brukseli. Uczeń, który otrzymał Nagrodę Grand Prix w Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Wiliama Szekspira uczestniczył w wyjeździe do Londynu na spektakl w teatrze The Globe. Laureatka I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Mój Rosyjski brała udział w czterodniowej wycieczce do Moskwy, a uczeń, który uzyskał tytuł laureata w Konkursie Symulacje Obrad Parlamentu Europejskiego uczestniczył w trzydniowej wizycie studyjnej do Brukseli. Uczniowie LO im. ONZ odnoszą sukcesy w zawodach sportowych w siatkówce, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce. W roku szkolnym 2010/2011 szkoła zajęła III miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół w kategorii Licealiada, oraz I miejsce w sportowych podsumowaniach szkół powiatu biłgorajskiego w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 I miejsce, potwierdzając że jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie pod względem wyników we współzawodnictwie sportowym. Wyniki dydaktyczne oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych umożliwiają młodzieży ubieganie się o różnego rodzaju stypendia. W bieżącym roku szkolnym stypendia pobiera 40 uczniów. Jedna uczennica otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów, dwie uczennice zostały stypendystkami Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, siedem osób otrzymuje stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego, osiemnastu uczniów otrzymuje stypendium Starosty Biłgorajskiego, dziesięciu jest stypendystami Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej, stypendium Dzieło Nowego Tysiąclecia otrzymało czterech uczniów. Jedna uczennica objęta jest Programem pomocy zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Młodzi Plastycy. Zespół Szkół Ogólnokształcących

8 Oferta edukacyjna szkoły wynika z podstawy programowej i odpowiada potrzebom i zainteresowaniom uczniów. W każdej klasie pierwszym językiem obcym jest język angielski, natomiast drugi można wybrać spośród języków: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, a w klasie prawniczej można dodatkowo uczyć się języka łacińskiego. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowujących do olimpiad, konkursów i egzaminu maturalnego, a także w kołach i klubach rozwijających zainteresowania (np. Koło strzeleckie, Szkolny Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody, Koło Fotograficzne, Szkolny Klub Filmowy, Koło PCK, Wolontariat). Szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe: polsko niemiecką i polsko francuską, organizowane są Białe Szkoły i Klasy pod Żaglami, rajdy rowerowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży na terenie szkoły, została wprowadzona ochrona i monitoring. Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym, chętni mogą korzystać ze stołówki szkolnej oraz internatu. Szkoła zapewnia opiekę medyczną i pomoc pedagoga szkolnego. W celu umożliwienia optymalnego rozwoju intelektualnego i fizycznego wszystkich uczniów, szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową: 3 pracownie komputerowe, nowoczesne boiska wielofunkcyjne, hala sportowa i 2 sale gimnastyczne, siłownia, strzelnica, biblioteka i czytelnia oraz sale lekcyjne. W bibliotece młodzież ma dostęp do dzieł wielkich klasyków angielskich, niemieckich i rosyjskich dzięki powstałej Bibliotece Angielskiej, Bibliotece Niemieckiej i Bibliotece Rosyjskiej. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ współpracuje z wyższymi uczelniami w ramach projektu Szkoły patronackiej : z Instytutem Filologii Polskiej, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Instytutem Filologii Germańskiej, Instytutem Historii UMCS w Lublinie oraz Akademią Górniczo- Hutniczą w Krakowie w ramach organizacji kursu Rok zerowy AGH dla klas II i III. Zespół Szkół Ogólnokształcących

9 Miarą sukcesu szkoły jest ilość maturzystów, którzy dostali się na uczelnie publiczne na studia dzienne (bezpłatne). Absolwenci szkoły studiują na renomowanych uczelniach w kraju. W roku szkolnym 2011/2012 naukę na uczelniach państwowych rozpoczęło 95% absolwentów, na uczelniach prywatnych 2%, na studiach zaocznych 0,5%. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na wybranych kierunkach studiów. W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROPONUJE NASTEPUJĄCE KLASY: NAZWA KLASY ROZSZERZENIE PRZEDMIOTOWE JEZYK OBCY W CYKLU NAUCZANIA I-III PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W REKRUTACJI IA, B klasy politechniczne Matematyka fizyka, informatyka - przedmiot uzupełniający I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, fizyka, informatyka I C klasa ekonomiczna Matematyka, geografia, informatyka - przedmiot uzupełniający I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, geografia, informatyka I D Klasa humanistyczno - lingwistyczna Język polski, język angielski, historia drugi język obcy - przedmiot uzupełniający I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, język angielski, historia, WOS I E, G klasy ekonomiczne z rozszerzonym językiem angielskim Matematyka, geografia, język angielski I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, geografia, język angielski I F Klasa ekonomiczno - prawnicza Matematyka, geografia, WOS I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, matematyka, geografia, WOS I H klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem angielskim Język polski, historia, język angielski I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański III j.łacinski Język polski, historia, język angielski, WOS I i klasa medyczna Biologia, chemia, fizyka I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, biologia, chemia, fizyka I J klasa medyczna z rozszerzoną matematyką Biologia, chemia, matematyka I j.angielski II j.niemiecki/ j.rosyjski/ j.francuski/ j.hiszpański Język polski, biologia, chemia, matematyka Zespół Szkół Ogólnokształcących

10 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju ul. Przemysłowa 23, Biłgoraj tel / fax Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcące: profil humanistyczny rozszerzenie programowe: j. polski, j. angielski, historia Technikum 4 letnie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych rozszerzenie programowe: biologia, wiedza o społeczeństwie technik hotelarstwa rozszerzenie programowe: biologia, matematyka technik obsługi turystycznej rozszerzenie programowe: geografia, historia technik technologii odzieży rozszerzenie programowe: historia, geografia Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

11 technik mechanik rozszerzenie programowe: fizyka, matematyka technik kelner rozszerzenie programowe: wiedza o społeczeństwie, chemia technik organizacji reklamy rozszerzenie programowe: historia, geografia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 -letnia kucharz ślusarz wielozawodowa: (piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych i inne) Liceum ogólnokształcące dla dorosłych klasa I na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum klasa II na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Szkoła policealna technik administracji Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jako jedyna w regionie placówka o tak różnorodnych kierunkach kształcenia gwarantuje swoim uczniom: naukę w nowoczesnej szkole o bogatych tradycjach, kształcącą zgodnie z organizacyjnymi i edukacyjnymi standardami europejskimi, wysoką zdawalność egzaminów zawodowych, przygotowanie do konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i ogólnopolskim, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną, tablice multimedialne, zestawy multimedialne, stały dostęp do Internetu w pracowniach, centrach multimedialnych i bibliotece, bogato wyposażoną bazę sportową, siłownię, sale gimnastyczne, możliwość korzystania z zajęć na basenie, nowoczesne pracownie gastronomiczne, hotelarskie, odzieżowe, mechaniczne, informatyczne, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych stwarzającą uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju (przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia sportowe, taneczne, teatralne, fotograficzne, dziennikarskie, wokalne, informatyczne, czytelnicze), Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

12 konsultacje dla uczniów ze wszystkich przedmiotów, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych, możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych, udział w projektach unijnych Czas na wiedzę oraz Wiedza i umiejętności klucze do sukcesu. Technikum gastronomiczne zajęło 182 miejsce w ogólnopolskim rankingu techników 2013 Szkoła zapewnia: pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, miejsca w odnowionym internacie oraz możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, bezpieczną i przyjazną atmosferę w szkole, monitoring, gabinet higieny szkolnej, przyjazne położenie, udział w projekcie edukacyjnym PEACE - lekcja tolerancji (uczniowie poprzez kontakt ze studentami z całego świata doskonalą umiejętności językowe, poznają kulturę i obyczaje innych narodów), zajęcia w systemie jednozmianowym. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

13 Nasi uczniowie: osiągają sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności - w roku szkolnym 2010/11 i 2011/12 jedna uczennica uzyskała tytuł laureata i jedna tytuł finalisty, w bieżącym roku jeden uczeń uzyskał tytuł laureata w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej - w roku szkolnym 2011/12 jedna uczennica uzyskała tytuł finalisty, zajmują wysokie lokaty w konkursach historycznych, w zawodach sportowych, podejmują różne inicjatywy - szkoła otrzymała nagrodę główną w postaci tablic multimedialnej w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Biłgorajskiego, z Funduszu Stypendialnego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,, są nagradzani za wyniki w nauce i 100% frekwencję oraz udział w konkursach i olimpiadach, biorą udział w imprezach kulturalnych i sportowych, (Biała Szkoła, spływy kajako we, wycieczki, dyskoteki, rajdy piesze i rowerowe), aktywnie działają w organizacjach: Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniow ska, PCK, ZHP, PTTK, LOP, Caritas, organizują akcje charytatywne na rzecz Domu Dziecka w Zwierzyńcu i najbardziej potrzebujących, organizują akcje społeczne: Góra grosza, Zbieramy zużyte baterie, Zbiórka plastikowych nakrętek, Pomóż dzieciom przetrwać zimę i inne, w czasie wolnym (wakacje,ferie, weekendy) znajdują zatrudnienie w różnych zakładach usługowych. Nasi absolwenci: podejmują naukę na wyższych uczelniach, prowadzą własną działalność gospodarczą, są konkurencyjni na rynku pracy, odnoszą międzynarodowe sukcesy sportowe, są dobrze przygotowani do życia w społeczeństwie. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

14 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kościuszki 98, Biłgoraj tel / fax Obecnie kształci się u nas ok uczniów. W skład RCEZ wchodzą Technikum Mechaniczno - Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz położony blisko szkoły internat. TECHNIKUM MECHANICZNO-ELEKTRYCZNE Jest to szkoła czteroletnia kształcąca w zawodach: Zawód technik elektronik technik elektryk technik mechatronik technik pojazdów samochodowych technik informatyk technik handlowiec Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym matematyka i fizyka matematyka i fizyka matematyka i fizyka matematyka i fizyka matematyka i informatyka matematyka i geografia Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

15 Nasze atuty: kształcimy w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na lokalnym i światowym rynku pracy, uczymy przedsiębiorczości, dzięki czemu każdy absolwent potrafi założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą, organizujemy wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy, na targi i wystawy branżowe, praca indywidualna lub w małych grupach ułatwiają nabywanie umiejętności zawodowych potrzebnych w pracy, troszczymy się o rozwijanie różnorakich zainteresowań i pasji uczniów (koła: fotograficzno-filmowe, informatyczne, sportowe, zespół wokalny), posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, Nauka w technikum nie tylko zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej koniecznej do uzyskania świadectwa dojrzałości, co umożliwi dalszą naukę na studiach, ale też wyposaża w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie i uzyskania tytułu technika. Technik elektronik jest przygotowany do wykonywania instalacji alarmowych, monitoringu, telewizji kablowej i satelitarnej, do instalowania, użytkowania oraz naprawy urządzeń elektronicznych. Technik elektryk może pracować w zakładach wykorzystujących maszyny i urządzenia elektryczne przy ich eksploatacji, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, a także w firmach wykonujących instalacje elektryczne. Po ukończeniu nauki w zawodzie technik informatyk absolwent jest przygotowany do montowania oraz użytkowania komputerów i urządzeń współpracujących, wykonywania lokalnych sieci komputerowych i administrowania nimi, projektowania baz danych, tworzenia stron www. Technik mechatronik potrafi projektować, montować, programować i eksploatować urządzenia mechatroniczne (sterowniki i roboty przemysłowe, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, zautomatyzowane linie produkcyjne). Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

16 Po ukończeniu nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych absolwent jest przygotowany do diagnozowania, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych oraz może podjąć pracę w zakładach naprawy samochodów, stacjach diagnostycznych oraz stacjach obsługi i kontroli pojazdów. Technik handlowiec potrafi organizować i prowadzić działalność handlową, a także może znaleźć pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego, w sklepach, hurtowniach i magazynach. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 Jest to szkoła trzyletnia kształcąca w zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do potwierdzenia kwalifikacji w wybranym zawodzie. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (2-letnim dla absolwentów zsz) i zdać maturę oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskać nowe kwalifikacje a także tytuł technika. Elektromechanik może pracować w zakładach, które stosują maszyny i urządzenia elektryczne, zakładach serwisowych i naprawiających elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, przy konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy diagnozowaniu, obsłudze i naprawie podzespołów pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych może pracować w zakładach naprawiających pojazdy samochodowe, stacjach obsługi i kontroli pojazdów przy ocenianiu stanu technicznego i naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

17 Od wielu lat RCEZ uczestniczy w realizacji różnych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu systematycznie wzbogaca i unowocześnia swoją bazę dydaktyczną. Pozyskaliśmy w ten sposób wiele specjalistycznych urządzeń, sprzętu pomiarowego i diagnostycznego, który jest wykorzystywany zarówno do kształcenia jak też egzaminowania. Obecnie realizujemy projekt pod nazwą Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa o wartości ok. 2 mln zł. W ramach tego projektu uczniowie nabędą umiejętności wykraczające poza program nauczania, oczekiwane przez pracodawców, zaś szkoła wzbogaciła swoją bazę o kolejne cenne i unikalne urządzenia. Nasze mocne strony: bardzo dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego i przyszłej pracy w 2012r. we wszystkich kształconych u nas zawodach wyniki egzaminu zawodowego były lepsze niż w kraju bardzo dobre wyniki naszych absolwentów na maturze oraz wysoka edukacyjna wartość dodana EWD (przyrost wiedzy) z matematyki, która lokuje nas jako szkołę sukcesu świetne wyniki w olimpiadach, turniejach i konkursach: w 2011 r.: tytuł laureata Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra, 2 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalista Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego Castrol, 7 laureatów Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego Rok przed dyplomem w 2012 r.: tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalisty Olimpiady Techniki Samochodowej, 12 laureatów Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego Rok przed dyplomem nasze Technikum Mechaniczno-Elektryczne w 2012 r. w ogólnopolskim rankingu techników zajęło 117 miejsce w kraju i 7 miejsce w województwie. Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

18 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących ul. Cegielniana 24, Biłgoraj tel./fax: Technikum Budowlane to najwyżej notowana szkoła w naszym Powiecie. W rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej zajęliśmy 7 miejsce w województwie i 64 w kraju. Możemy się pochwalić wysoką zdawalnością egzaminów zewnętrznych z nauki zawodu. Szkoła oferuje możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach programów unijnych. Uczniowie, w ramach nauki zawodu, wyjeżdżają na bezpłatne praktyki do Niemiec. Różnorodność oferowanych profili kształcenia w liceum gwarantuje możliwość przygotowania do każdego wybranego kierunku studiów. Biblioteka naszej szkoły jest nowoczesną placówką dydaktyczną, wspomagającą proces kształcenia, umożliwiającą korzystanie z nowoczesnych technologii oraz zapewniającą udział w różnych konkursach i imprezach kulturalnych.kształcenie w zawodach murarz oraz monter zabudowy wnętrz i robót wykończeniowych w budownictwie w ZSZ czyni z ucznia fachowca poszukiwanego na rynku pracy w kraju i za granicą. Dla uczniów zamiejscowych proponujemy zamieszkanie w internacie, a dla wszystkich smaczne i tanie posiłki w stołówce. W szkole zapewniamy ciepłe napoje i zdrową żywność w barkach. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

19 NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY: - bardzo dobre warunki do uprawiania ulubionych dyscyplin sportowych (np. hala sportowa, kryta pływalnia, boisko do piłki nożnej) - naukę w systemie jednozmianowym, - atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, - bogatą i nowoczesną bazę lokalową, - udział w interesujących projektach, gdzie można rozwijać zainteresowania językowe i kulturowe, - fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, - wysoki poziom kształcenia, - dobre wychowanie, - atmosferę życzliwości i przyjaźni, OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa profil przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce Ia humanistyczno -językowy j.polski j.angielski historia j.polski, j.obcy matematyka historia j.angielski j.hiszpański j.rosyjski Ib prawniczy j.polski historia wiedza o społeczeństwie j.polski, j.obcy matematyka historia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Ic medyczny biologia chemia j.angielski j.polski, j.obcy matematyka biologia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Id politechniczny matematyka fizyka informatyka j.polski, j.obcy matematyka informatyka j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Ie ekonomiczny j.angielski / j.niemiecki geografia matematyka j.polski, j.obcy matematyka geografia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

20 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM BUDOWLANE klasa zawód przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane języki obce Ia technik budownictwa matematyka geografia j.polski, j.obcy matematyka geografia j.angielski j.niemiecki j.rosyjski Ib technik budownictwa matematyka fizyka j.polski, j.obcy matematyka informatyka j.angielski j.niemiecki j.rosyjski ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA klasa zawód przedmioty punktowane języki obce Ia murarz - tynkarz j.polski, j.obcy matematyka informatyka jeden język do wyboru (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski) Ib monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie j.polski, j.obcy matematyka informatyka jeden język do wyboru (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski) Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

21 ZOSTAŃ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY U nas będziesz dobrze przygotowany do egzaminów w ciągu ostatnich trzech lat ponad 97% absolwentów liceum i 94% technikum zdało egzamin maturalny w pierwszym terminie, uczniowie technikum nie tylko bardzo dobrze zdają maturę, ale również osiągają jedne z najlepszych wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w województwie i w kraju (95% otrzymuje dyplom technika), funkcjonująca w naszym zespole szkół zasadnicza szkoła zawodowa cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów ze względu na atrakcyjność kształconych zawodów i wysoki poziom nauczania (ponad 86% uczniów zdaje egazminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) W tym roku w okresie wakacji w bazę Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących zostanie zainwestowanych ponad 3mln zł. Dzięki staraniom Starosty, Zarządu Powiatu i dyrekcji szkoły budynki szkolne zyskają na estetyce i funkcjonalności. ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących

22 Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju ul. I Armii Wojska Polskiego 4, Biłgoraj tel./fax (084) , Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 letnia) - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem Oferta edukacyjna Efekty edukacji Zajęcia edukacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia sportowe Zajęcia kształtujące kreatywność Zajęcia specjalistyczne Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy Gimnazjum (3 letnie) - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem Oferta edukacyjna Efekty edukacji Zajęcia edukacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia specjalistyczne Świadectwo ukończenia gimnazjum Szkoła Podstawowa (6 letnia) - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem Oferta edukacyjna Efekty edukacji Zajęcia edukacyjne Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia specjalistyczne Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju

23 Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy - dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż. Wymagania Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Oferta edukacyjna Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze Zajęcia specjalistyczne INFORMACJE DODATKOWE Zespół Szkolno Rewalidacyjny jest placówką oświatową dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacją obejmuje: dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, Atrakcyjna lokalizacja szkoły: przy głównej ulicy w centrum miasta, blisko miejsc użyteczności publicznej, co pozwala na naukę prawidłowego funkcjonowania społecznego w warunkach naturalnych. Sale szkolne są duże, dobrze oświetlone, bogate w specjalistyczne wyposażenie i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprzyrządowaniem. Szkoła współpracuje ze słuchaczami Medycznego Studium Zawodowego w zakresie terapii zajęciowej. Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju

24 Szkoła oferuje: małą liczbę uczniów w klasach doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne wspierające rozwój dziecka: - terapie: logopedyczna, psychologiczna, ruchowa, komunikacja alternatywna i wspomagająca, terapia EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna możliwość rozwijania swoich zainteresowań: zajęcia artystyczne - koło muzyczne Śpiewać każdy może, teatralne Wyspa Melomanów, taneczne, sportowe klub Błyskawica Biłgoraj, zajęcia komputerowe, wycieczki edukacyjne oraz turystyczno krajoznawcze, przygotowanie i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach i przeglądach, wsparcie terapeutyczne obejmujące porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów Chcąc pokazać, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi ludźmi jak my i zachęcając do przełamywania barier przed kontaktem organizujemy w maju każdego roku imprezę: Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Wymagane dokumenty: Podanie do szkoły, Ostatnie świadectwo szkolne, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nabór do szkół trwa przez cały rok Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy Zespół Szkolno Rewalidacyjny w Biłgoraju

25 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. T.Kościuszki 41/43, Biłgoraj tel./fax (84) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest publiczną placówką oświatową, zajmującą się: - diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, - terapią, - profilaktyką i psychoedukacją, - doradztwem edukacyjno - zawodowym, - wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Udziela pomocy: 1. uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego 2. dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie powiatu biłgorajskiego Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów i jest całkowicie bezpłatna. W Poradni zatrudnionych jest 17 pracowników pedagogicznych (7 psychologów, 6 pedagogów i 4 logopedów). Poradnia świadczy usługi w zakresie: 1. Diagnozy dzieci i młodzieży: - badania psychologiczne (poziom intelektualny, trudności emocjonalne, dojrzałość szkolna, trudności szkolne, dysleksja) - badania pedagogiczne (dojrzałość szkolna, trudności w nauce, dysleksja) - badania logopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy, - badania zainteresowań i preferencji zawodowych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

26 2. Terapii indywidualnej i grupowej: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dysleksją, dysortografią, dysgrafią, z deficytami w rozwoju psychoruchowym, - zajęcia dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADD), - terapia metodą EEG Biofeedback, - zajęcia dla dzieci autystycznych, - zajęcia dla dzieci zdolnych, - terapia logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy - zajęcia dla dzieci z niedosłuchem, - terapia rodzin, - terapia zaburzeń emocjonalnych i osobowościowych dzieci i młodzieży (m.in. fobia szkolna, stany lękowe, moczenie nocne - u dzieci, zaburzenia snu, zaburzenia psychosomatyczne). 3. Doradztwa: - doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, - doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4. Profilaktyki: - upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki a także z zakresu rozwoju i stymulacji mowy, - warsztaty szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli rozwijające umiejętności wychowawcze, - zajęcia aktywizujące wybór zawodu dla młodzieży, - zajęcia psychoedukacyjne z grupami klasowymi na terenie szkół rozwijające umiejętności interpersonalne, radzenia sobie z agresją i przemocą w relacjach społecznych. Pracownicy poradni udzielają też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą działalność informacyjną. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

27 W poradni działają ponadto: - Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego, - Punkt Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, - Szkoła dla Rodziców, - Młodzieżowy Telefon Zaufania Poradnia wydaje: - opinie psychologiczno-pedagogiczno - logopedyczne po przeprowadzonych badaniach, - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, - orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, - orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, - orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, - opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Budynek poradni jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia posiada 9 gabinetów do pracy merytorycznej oraz świetlicę do zajęć grupowych. Praca prowadzona jest w estetycznych i bardzo dobrze wyposażonych gabinetach. Poradnia posiada sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia diagnozy i terapii (echokorektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG Biofeedback), nowoczesne pomoce do zajęć indywidualnych i grupowych. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

28 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Nadstawna 56A, Biłgoraj tel. (84) , fax. (84) Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju został utworzony w 1990 roku. Jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych. Jesteśmy jedyną placówką oświatowo - wychowawczą w Powiecie, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty i doskonalić umiejętności. Podstawą naszej działalności są zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru. Zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Nasi wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Nasi nauczyciele świetnie nawiązują kontakt z młodymi ludźmi, rozumieją ich potrzeby i problemy, współpracują z rodzicami. Wychowankowie uczą się wyrażać własne emocje, poszerzają wiedzę o świecie, przygotowani są do roli aktywnego uczestnika życia kulturalnego oraz mają możliwość realizować marzenia. Na zajęcia organizowane przez naszą placówkę uczęszcza 700 uczniów z terenu Miasta Biłgoraj, i innych miejscowości naszego Powiatu. Jesteśmy organizatorem i uczestniczymy w wielu imprezach odbywających się w naszym środowisku. Każde spotkanie z nami, to niezapomniana przygoda. Młodzieżowy Dom Kultury

29 Młodzieżowy Dom Kultury

30 5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej? Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach na terenie Powiatu Biłgorajskiego 1. W gimnazjum, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania. Możesz to zrobić po otrzymaniu login-u i hasła 2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 7 czerwca 2013, do godziny Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. 3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoje gimnazjum macierzyste. Masz na to czas do 2 lipca 2013, do godziny Od 3 lipca 2013 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. 5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić w dniach od 3 lipca do 5 lipca 2013, do godziny Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili! to wszystko! Powodzenia! Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 lubelsczyzna.edu.com.pl

31 5 KROKÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej? Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach poza Powiatem Biłgorajskim 1. Załóż konto na stronie internetowej: lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło. Możesz to zrobić od 20 maja Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to do 7 czerwca 2013 do godziny Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. 3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Masz na to czas w terminie od 28 czerwca do 2 lipca 2013, do godziny Pamiętaj! Musisz zanieść tyle kopii dokumentów, ile szkół wybrałeś w systemie. 4. Od 3 lipca 2013 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. 5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić w dniach od 3-5 lipca 2013, do godziny Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili! to wszystko! Powodzenia! Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 lubelsczyzna.edu.com.pl

32 WYDAWCA: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, Biłgoraj tel , fax OPRACOWANIE GRAFICZNE, DRUK: HELVETICA ul. Włosiankarska 13, Biłgoraj tel. (84) , , Biłgoraj 2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2014/2015 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna na rok szkl. 2015/2016 Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Informator. Rok szkolny 2013/2014

Informator. Rok szkolny 2013/2014 Informator Rok szkolny 0/04 oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki Łęczyca, luty 0 roku Drodzy gimnazjaliści Zbliża się termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół w Dobczycach obowiązujące przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie:» Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w Żorach rok szkolny 2014/15

Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w Żorach rok szkolny 2014/15 Warunki i tryb do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Społecznych w Żorach rok szkolny 2014/15 1 I INFORMACJE OGÓLNE 1. W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Społecznych proponuje naukę w następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 Wersja archiwalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" ul. Kościerska 11, 89-604 Chojnice REKRUTACJA: www.chojnice.edu.com.pl

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE PROFILE KLAS: A - matematyczno - fizyczny (politechniczny) - j. angielski; drugi język do wyboru: j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku na rok szkolny 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga. ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA INFORMATYCZNA z rozszerzonym:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ul. Ożarowska 71 Wola

ul. Ożarowska 71 Wola Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 Wola Technikum nr 23 XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 Technikum nr 23 im. F. Skarbka Oferta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 W MSZANIE DOLNEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2014 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. Podstawa prawna Na podstawie 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2014/15. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Kryteria przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Podstawa prawna Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych!

Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Zastanawiasz się... Dobry zawód z przyszłością i średnie wykształcenie? Wiesz już na pewno... Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych! Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Technik Żywienia i Usług

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Nasz patron 14 października 1971 roku nadano naszej szkole imię Simona Bolivara, bohatera narodowego państw Ameryki Południowej. Zapraszamy do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, Wrocław tel ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA BIOLOGICZNA KLASA MATEMATYCZNO-

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr.2 im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego w Niepołomicach na rok szkolny 2014/2015 OFERTA EDUKACYJNA I. TECHNIKUM ( TRYB

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej Curie w Chorzowie na rok szkolny 2017/ 2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Kierunki kształcenia KLASA MATEMATYCZNO - FIZYCZNA KLASA MATEMATYCZNO - CHEMICZNA KLASA POLITECHNICZNA KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA KLASA HUMANISTYCZNA z elementami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Powiatowym Zespole Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu Działając na podstawie 23 ust.2,3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Załącznik Nr. do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Kryteria postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora ZSO Nr 5 w Gdyni z dnia 28.02.2013 r. Regulamin przyjęć do XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w roku szkolnym 2013/2014 Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO I KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. gen. Władysława Andersa W CHOJNICACH I PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE - ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE - ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE - ROK SZKOLNY 2014/2015 1) Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 Regulamin rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie na rok szkolny 2017/2018 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PCE-ZSP W LĘBORKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Regulamin Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

POWIAT OPOLSKI. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 POWIAT OPOLSKI Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych zawód: sprzedawca zawód: mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014 REKRUTACJA 2013/2014 1 godziny z im. Jarosława rozp. Dąbrowskiego (minimalna Przedmioty nauczane w zakresie liczba godzin liczba godzin w podstawowym w cyklu) tygodniu język polski 360 12 dwa języki obce

Bardziej szczegółowo

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016

Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 ZASADY ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI dla klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 Od 11 maja 2015r. do 24 czerwca do godz. 12.00 kandydat loguje się przez Internet do systemu śląskiej rekrutacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA ROK SZKOLNYM 2015/2016 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo