INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE"

Transkrypt

1 INSTYTUCJE OŚWIATY SZKOLY ŚREDNIE 1. Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju ; zesp. nr j.a. 4,17 mb 3. Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkoły Średniej: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-2; ); katalog Dyrektora (sygn. 3; ); plany i organizacja (sygn. 4-5; ); katalogi główne (sygn. 6-7; ); katalogi okresowe (sygn.21-24; , ). Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące: katalogi główne (sygn. 8-20; ); katalogi okresowe (sygn ; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Podstawowego i Licealnego: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); organizacja roku szkolnego (sygn ; 1949, ); preliminarze, sprawozdania finansowe, bilanse, sprawozdania statystyczne (sygn ; ); katalogi główne i okresowe (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokóły rekrutacji (sygn. 98; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Liceum Ogólnokształcące: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); organizacja roku szkolnego (sygn ; ); preliminarze, sprawozdania statystyczne (sygn ; ); arkusze i księgi ocen (sygn ; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); organizacja roku szkolnego (sygn ; ); sprawozdania finansowe, bilanse (sygn. 162; ); arkusze i księgi ocen (sygn ; ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ); arkusze spostrzeżeń nauczycieli (sygn. 203; ). 1. Szkoły zawodowe w Biłgoraju zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 0,17 mb 3. Zasadnicza Szkoła Metalowo-Drzewna w Biłgoraju: zarządzenia, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdawczość, sprawy administracyjno-gospodarcze, sprawy warsztatów szkolnych (sygn.1-10; ). Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Biłgoraju: organizacja szkoły, organizacja roku szkolnego, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, egzaminy kwalifikacyjne, protokoły zebrań, protokoły zdawczo-odbiorcze (sygn. 1-10, ). 1. Akta szkół powiatu biłgorajskiego zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 0,25 mb 3. Gimnazjum Samorządowe w Józefowie: księga kasowa (sygn. 1; 1945). Szkoła Żeńska w Biłgoraju: protokoły Rady Pedagogicznej (1 j.a.; ). Szkoła Powszechna st. III w Biłgoraju: księga protokołów Rady Pedagogicznej (1 j.a.; ). Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju: księga protokołów Rady Pedagogicznej, księga ocen, arkusze ocen (3 j.a.; , ). Szkoła Powszechna nr 2 w Biłgoraju: księga protokołów Rady Pedagogicznej, katalogi okresowe (3 j.a.; , ). Szkoła Podstawowa nr 2 w Biłgoraju: protokoły Rady Pedagogicznej (2 j.a.; ). Szkoła dla Pracujących w Biłgoraju: protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły egzaminu ukończenia, plan i sprawozdanie (4 j.a.; , ).

2 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Biłgoraju: preliminarz (1 j.a.; 1955); protokoły egzaminu dyplomowego dla nauczycieli szkół podstawowych (1 j.a.; 1951); sprawozdania i omawianie hospitacji (1 j.a., 1951). ; spis roboczy 1. Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 5,00 mb 3. księgi protokołów Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, ogłoszenia i zezwolenia, protokóły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectwu kończenia szkoły, księgi rewidencyjne, katalogi główne i okresowe, arkusze ocen, protokóły kontroli i plany pracy, sprawozdania, budżety, bilanse. 1. Szkoła Zawodowa Krawiecka Towarzystwa Szkół Zawodowych w Hrubieszowie ; zesp. nr j.a. 0,25 mb 3. Okólniki, zarządzenia, sprawy organizacyjne (sygn. 1-7; ); sprawozdania (sygn. 8-9; ); projekty organizacji roku szkolnego (sygn ; [1956]); organizacje szkolne (sygn ; ); kształcenie nauczycieli (sygn. 14; 1945); protokóły wizytacji (sygn. 15, ); uroczystości (sygn ; , 1945); sprawy gospodarcze (sygn. 1820; ); sprawy osobowe (sygn ; ); wykazy uczennic (sygn ; , 1945); sprawy finansowe (sygn ; ); ewidencja zasobu bibliotecznego (sygn. 33; 1932); książka sanitarna, książka inwentarzowa (sygn ; ); świadectwa (sygn ; ); katalogi okresowe (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn , ). 1. Gimnazjum Samorządowe w Józefowie 1945; zesp. nr j.a. 0,01 mb 3. Księga kasowa. 1. Akta szkół powiatu krasnostawskiego zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 1,59 mb 3. Państwowe Liceum Rolnicze dla Dorosłych w Gardzienicach: zarządzenia, okólniki, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, sprawy personalne, katalogi okresowe, protokoły egzaminacyjne, świadectwa (sygn. 1-27; ). Trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Krzywem: zarządzenia i okólniki, projekt organizacji szkoły, akta personalne, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, świadectwa szkolne, księgi ocen, katalogi klasowe, dzienniki lekcyjne, budżet, rejestry księgowe (sygn ; ). Towarzystwo Szkoły Żeńskiej Średniej Koedukacyjna Szkoła Ogrodniczo-Handlowa w Krasnymstawie: księga inwentarzowa, korespondencja (sygn. 1-2; ). Szkoła Rolnicza w Krasnymstawie: korespondencja (sygn. 1; ). Szkoła Początkowa 1-klasowa w Zakrzewie: księga kontroli (sygn. 1; ). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Prywatne Gimnazjum i Liceum Ojców Bernardynów w Radecznicy ; zesp. nr j.a. 0,45 mb 3. Okólniki, zarządzenia, statut szkoły, plany dydaktyczne, organizacja roku szkolnego, sprawozdania, korespondencja, statystyka, sprawy finansowe, sprawy personalne

3 nauczycieli, katalogi klasyfikacyjne, świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne (sygn. 1-33; [1911] ). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie ; zespół nt j.a. 4,02 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, narad produkcyjnych i konferencji rejonowych, Komitetu Rodzicielskiego, internatu (sygn. 1-27; ); ogłoszenia Dyrektora, sprawy organizacyjne szkoły (sygn ; ); wyniki nauczania (sygn ; ); plany pracy i programy działania (sygn ; ); protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne (sygn.41; ); preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe bilanse, opracowania statystyczne (sygn ; ); katalogi główne, okresowe arkusze ocen, protokoły egzaminu i świadectwa dojrzałości (sygn ; ); protokoły z zebrań, kronika ogniska ZNP (sygn ; ); gospodarstwo rolne (sygn ; ). 1. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Karola Świerczewskiego w Tomaszowie Lubelskim ; zesp. nr j.a. 0,16 mb 3. Orzeczenie o otwarciu II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim (sygn. 1; 1972); plany dydaktyczno-wychowawcze (sygn. 2-3; ); arkusze ocen, protokoły egzaminów dojrzałości (sygn. 4-13; ). 1. Akta szkół powiatu tomaszowskiego zbiór zespołów szczątkowych [1911] ; zesp. nr j.a. 1,65 mb 3. Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów Chowu Bydła w Tarnawatce : organizacja szkoły, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, sprawy personalne, księgi gospodarcze. Państwowa Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych w Krynicach: zarządzenia i okólniki, kształcenie nauczycieli, sprawy finansowe, organizacja szkoły, uroczystości szkolne, statystyka, spisy uczniów, budżet, rejestry kasowe, księga protokołów Spółdzielni Uczniów przy Państwowej Szkole Spółdzielczej (sygn. 1-27; ). Siedmioklasowa Szkoła Powszechna im. H. Sienkiewicza w Komarowie: dzienniki lekcyjne (sygn. 1-5; ). Jednoklasowa Szkoła Początkowa w Perespie: dziennik lekcyjny (sygn. 1; 1911). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu ; zesp. nr j.a. 5,56 mb 3. Zarządzenia, okólniki, korespondencja (sygn. 1-22, 117, ; , 1944, ); zarządzenia wewnętrzne (sygn , ; , ); protokoły Rady Pedagogicznej (sygn , ; , ); wizytacje i kontrole (sygn. 41, 128; , 1955); plany organizacji roku szkolnego (sygn , 129, ; , , ); plany dydaktyczno-wychowawcze (sygn , 151; ); wizytacje (sygn ; ); sprawozdania (sygn , 134, ; , , ); statystyka (sygn. 174, , ; , ); Komitet Rodzicielski (sygn. 52, 136; , ); internat, stypendia, opłaty (sygn , , 150; , ); organizacje młodzieżowe (sygn , 143, ; , ); akta

4 personalne nauczycieli, sprawy personalne pracowników (sygn , 63, 141, ; , ); korespondencja stowarzyszeń zawodowych nauczycieli, oceny pracy, szkolenie nauczycieli (sygn. 61, 62, 64-68, 142; , ); świadectwa szkolne, rekrutacja (sygn , , , ; , ); arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminów dojrzałości (sygn ; ); egzaminy dojrzałości (sygn ; ); świadectwa i protokoły egzaminacyjne gimnazjum (sygn ; ); egzaminy promocyjne (sygn ; ); zjazd absolwentów (sygn. 152; ); dzienniki dyrektora (sygn ; ); budynki szkolne (sygn ; ); ponadto wg spisu: katalogi główne, okresowe i protokóły egzaminów i świadectwa dojrzałości (43 j.a.; ); protokóły Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego (17 j.a.; ); katalogi główne i okresowe, arkusze ocen, matury (78 j.a.; 1919, ); protokóły egzaminów wstępnych (2 j.a.; ); dyplomy Państwowych Kursów Nauczycielskich (1 j.a.; 1951); księgi ogłoszeń (10 j.a.; , ); materiały różne (3 j.a.; ); księga pamiątkowa Klubu Belfegor (1 j.a.; ). ; spis zdawczo-odbiorczy 1. Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 7,62 mb 3. Protokóły Rady Pedagogicznej, katalogi główne, katalogi okresowe, protokóły egzaminów dojrzałości, arkusze ocen. 1. Szkoła Przemysłowo-Handlowa Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 0,18 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły egzaminów końcowych Szkoły Przemysłowo- Handlowej, katalogi główne i okresowe Gimnazjum Kupieckiego Polskiej Macierzy Szkolnej. 4. j. polski; spis roboczy 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zamościu ; zesp. nr j.a. 4,60 mb 3. Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe: protokóły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-2; ); protokoły Koła Rodzicielskiego (sygn. 30; ); protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania (sygn. 32; ); plany organizacyjne szkoły (sygn ; ); katalogi główne i okresowe (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn. 211; 1950); odpisy świadectw dojrzałości (sygn ; ); odpisy świadectw ukończenia (sygn ; ); protokoły egzaminów kwalifikacyjnych (sygn ; ). Technikum Kontraktacji Roślin Przemysłowych: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 3; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn. 40; 1952); sprawozdania statystyczne (sygn. 65; ); katalogi klasyfikacyjne (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); duplikaty świadectw dojrzałości (sygn ; ). Technikum Przemysłu Spożywczego: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 4-5; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn. 41; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn. 214; 1955). Technikum Służby Plantacyjnej: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 6-7; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ). Technikum Ekonomiczne: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 8-17; ); protokoły Rady Pedagogicznej Kursu Pisania na Maszynie i Stenografii (sygn. 23; 1963-

5 1970); protokoły Rady Szkolnej Stypendialnej (sygn. 24; ); protokoły Komitetu Rodzicielskiego (sygn. 31; ); protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania (sygn. 33; ); plan dydaktyczno-wychowawczy (sygn. 39; 1951); plany i sprawozdania (sygn ; ); perspektywiczny plan wyposażenia (sygn. 64; ); sprawozdania statystyczne (sygn ; ); wizytacje, kontrole, zarządzenia pokontrolne (sygn. 70; ); katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); duplikaty świadectw dojrzałości (sygn. 261; 1962); protokoły egzaminu kwalifikacyjnego (sygn ; ); książki absolwentów (sygn ; ). Liceum Ekonomiczne: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); protokoły Zespołu kierowniczego (sygn. 25; ); zarządzenia Dyrektora (sygn ; ); plany pracy i sprawozdania (sygn ; ); sprawozdania statystyczne (sygn. 68; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ). Zespół Szkół Zawodowych Nr 1: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 21; ); protokoły Zespołu kierowniczego (sygn. 26; ); zarządzenia Dyrektora (sygn. 29; ); plany pracy (sygn ; ); wizytacje, kontrole (sygn. 71; ); korespondencja w sprawach organizacyjnych (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ). Zespół Szkół Ekonomicznych: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 22; ); plan pracy (sygn. 63; ); sprawozdania statystyczne (sygn. 69; ). 1. Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich w Zamościu ; zesp. nr j.a 1,17 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, plany organizacji, katalogi główne i okresowe, odpisy świadectw ukończenia kursów zawodowych. 4. j. polski; spis roboczy 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Protokóły rady pedagogicznej (sygn. 1-11; ) i komitetu rodzicielskiego (sygn. 12; ); zarządzenia (sygn ; ); statut (sygn. 19; 1952); plany dydaktyczno-wychowawcze i plany pracy (sygn ; ); protokóły zdawczoodbiorcze funkcji dyrektora (sygn. 29; ); sprawozdania ogólne, statystyczne i finansowe (sygn. 30, 40-44; ); wycinki z prasy (sygn. 31; ); kronika szkoły (sygn. 32; ); wizytacje, kontrole (sygn ; ); preliminarze (sygn ; ); rozbudowa szkoły (sygn. 45; ); organizacja roku szkolnego (sygn. 46; ); dokumentacja klasy wiodącej (sygn. 47; ); katalogi klasyfikacyjne (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ); protokóły egzaminów klasyfikacyjnych i końcowych (sygn ; ); ewidencja uczniów (91-92; ). Dokształcająca Szkoła Zawodowa: księgi główne (sygn ; ). Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa: zeszyty kwalifikacyjne i katalogi ocen (sygn ; ). 1. Technikum Mechaniczne w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,22 mb 3. Protokóły rady pedagogicznej (sygn. 1-5; ) i komitetu rodzicielskiego (sygn. 6; ); katalogi ocen Gimnazjum Mechanicznego (sygn. 7-9; ) i Państwowej Szkoły Przemysłowej (sygn ; ); odpisy świadectw ukończenia i świadectw czeladniczych Państwowej Szkoły Przemysłowej (sygn ;

6 ); protokóły egzaminów dojrzałości (sygn. 25; 1951); Katalogi ocen (sygn ; ) i protokóły egzaminów dojrzałości (38-45; ) Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, arkusze ocen (sygn ; ) i protokóły egzaminów dojrzałości Technikum Mechanicznego (sygn ; ). 1. Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu ; zesp. nr j.a. 5,55 mb 3. Protokóły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-19; ); Komitetu Rodzicielskiego (sygn ; ); Rady Gospodarczej (sygn ; ); Przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia własne (sygn ; ); Organizacja szkoły (sygn , ; ); plany pracy (sygn ; ); sprawy organizacyjno-wychowawcze (sygn ; ); zadania planowe, sprawozdawczość, preliminarze (sygn ; ); Wizytacje, kontrole i zalecenia pokontrolne (sygn ; ); czyny społeczne (sygn ; ); Kronika (fragmenty) (sygn. 148; ); protokoły Posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej w sprawie egzaminów wstępnych (sygn ; ). Gimnazjum Rolnicze: katalogi główne i okresowe (sygn ; ). Liceum Rolnicze: katalogi główne, okresowe i klasyfikacyjne (sygn , 158; ). Liceum Rolnicze, Liceum Mechaniki Rolnej: katalogi okresowe (sygn. 157; ); Liceum Rolnicze: akta egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Liceum Mechaniki Rolnej: akta egzaminów dojrzałości sygn ; 1952). Technikum Rolnicze: katalogi okresowe i klasyfikacyjne, ocen, arkusze ocen (sygn ; ); akta egzaminów dojrzałości (sygn , 201; ). Technikum Rolnicze, Hodowlane: akta egzaminów dojrzałości (sygn , ). Technikum Hodowlane: katalogi klasyfikacyjne i ocen, arkusze ocen (sygn ; ); akta egzaminów dojrzałości, (sygn ; ). Technikum Rolniczo-Tytoniarskie: katalogi klasyfikacyjne (sygn ; ); akta egzaminów dojrzałości (sygn , 249; ); szkolenia praktyczne (sygn. 200, 221, 248; ). Korespondencyjne Technikum Rolnicze: akta egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Technikum Rolnicze Zaoczne: arkusze ocen, protokoły z egzaminu zerowego i egzaminu dojrzałości (sygn , ; ). Zasadnicza Szkoła Rolnicza: księga ocen (sygn ; ). Liceum Rolniczo-Tytoniarsko-Chmielarskie w Krasnymstawie, Państwowe Liceum Rolnicze w Lublinie: katalogi klasyfikacyjne (sygn. 303; ). Liceum Rolniczo-Tytoniarskie w Lublinie i Średnia Szkoła Rolnicza w Tarnogrodzie: arkusze ocen (sygn ; ). Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Skierbieszowie i Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Skierbieszowie: arkusze ocen (sygn ; ); książka meldunkowa Internatu (sygn ; ); akta gospodarstwa rolnego (sygn ; ). 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu [1960] ; zesp. nr j.a. 2,80 mb 3. Protokóły rady pedagogicznej i rady internatu (sygn. 1-20; ); protokóły narad kierownictwa i zebrań komisji (sygn ; ); protokóły komitetu rodzicielskiego (sygn ; ); zarządzenia (sygn ; ); organizacja szkoły, plany pracy i nauczania (sygn , ; ); protokóły zdawczo-odbiorcze funkcji dyrektora szkoły (sygn ; ); sprawozdania ogólne, statystyczne, finansowe, preliminarze (sygn , ; ); kontrole, wizytacje, hospitacje (sygn ; ); dokumentacja pracy

7 dydaktycznej (sygn ; ); skargi i wnioski (sygn. 82; ); sprawy kadrowe (sygn ; ); działalność ideowo-wychowawcza, czyny społeczne (sygn ; ). Technikum Mechaniczne: arkusze ocen i protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Technikum Mechaniczne dla Pracujących: arkusze ocen (sygn ; ). Liceum Zawodowe nr 1: arkusze ocen i protokóły egzaminów dojrzałości (sygn ; ). Zasadnicza Szkoła Zawodowa: arkusze ocen (sygn ; ); ewidencja uczniów (sygn ; ); ognisko ZNP (sygn ; ). 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu [1955] ; zesp. nr j.a. 2,65 mb 3. Dokumentacja prawna szkoły, protokóły Rady Pedagogicznej, protokóły Zespołu Kierowniczego, sprawozdania, statystyka, sprawy finansowe, bilanse, protokóły egzaminów dojrzałości, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen, organizacja warsztatów szkolnych, zarządzenia, plany techniczno-ekonomiczne, protokóły zebrań nauczycieli zawodu, protokóły lustracji, Komitet Rodzicielski. 1. Zespół Szkół Elektrycznych im. Sylwestra Kaliskiego w Zamościu ; zespół nr j.a. 2,44 mb 3. Akta Technikum Elektrycznego i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej: protokóły egzaminów dojrzałości (17 j.a.; ); arkusze ocen (69 j.a., ); katalogi klasyfikacyjne (11 j.a.; ). 1. Technikum Elektryczne Zamojskiej Korporacji Energetycznej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 0,59 mb 3. Arkusze ocen. 1. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,40 mb 3. Akta normatywne władz nadrzędnych (sygn. 1; ); protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 2-16; ); zarządzenia Dyrektora (sygn ; ); protokoły Komitetu Rodzicielskiego (sygn ; ); plany pracy (sygn ; ); sprawozdania z działalności szkoły (sygn ; ); wystawy, pokazy (sygn. 41; ); katalogi główne, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen (sygn ; ); organizacja i przebieg egzaminów (sygn ; ); zajęcia pozalekcyjne (sygn ; ); informacje dla Wydziału Oświaty (sygn ; , ); protokoły Ogniska kultury Plastycznej (sygn. 146; ). Protokóły Rady Pedagogicznej (3 j.a.; ); protokóły egzaminów dojrzałości (28 j.a.; ); plany pracy (91 j.a.; ); bilanse, sprawozdania, plany finansowo-budżetowe (4 j.a.; ). ; spis zdawczo-odbiorczy 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Szymanowskiego w Zamościu [1928] ; zesp. nr 1145

8 j.a. 1,25 mb 3. Zarządzenia wewnętrzne, plany dydaktyczno-wychowawcze, sprawozdania, statystyka, preliminarze finansowe, bilanse, wizytacje i inspekcje, arkusze ocen, akta osobowe nauczycieli, Komitet Rodzicielski. 1. Akta szkół powiatu zamojskiego zbiór zespołów szczątkowych ; zesp. nr j.a. 1,15 mb 3. Państwowa 3-letnia Szkoła Pielęgniarska w Zamościu: sprawy organizacyjne, statystyka, egzaminy protokoły kontroli, programy nauczania (sygn. 1-15; ); sprawy personalne pracowników (sygn ; ); protokoły Rady Pedagogicznej, Komisji Stypendialnej, zarządzenia, plany pracy, protokoły egzaminów dyplomowych (sygn ; ); katalogi ocen, protokoły egzaminów dyplomowych (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ); sprawy finansowogospodarcze (sygn ; ); protokoły likwidacji szkoły (sygn. 80; 1959). Zasadnicza Szkoła Mleczarska w Zamościu: protokoły, sprawozdania i okólniki Komitetu Rodzicielskiego, rejestr księgowy (sygn. 1-3; ). Dwuklasowa Średnia Szkoła Rolnicza w Wywłoczce: kronika, protokoły Rady Pedagogicznej, sprawy organizacyjno-programowe, sprawy gospodarcze, sprawy personalne, korespondencja, statystyka, księga inwentarza, katalog ocen, dziennik lekcyjny (sygn. 1-11; ). Szkoła Ogrodnicza Żeńska w Radecznicy: dzienniki lekcyjne (sygn. 1-2; ). Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Zamościu: księgi zarządzeń, protokoły Rady Pedagogicznej, korespondencja, akta poufne (sygn. 1-8; ). Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Ordynacji Zamojskiej im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu: historia szkoły, świadectwa ukończenia (sygn. 1-2; ). 4. j. polski; j. rosyjski; inwentarz książkowy 1. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu ; zesp. nr j.a. 2,35 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej (sygn. 1-11; ); protokoły Rady Stypendialnej (sygn. 12; ); zarządzenia (sygn ; ); plany pracy (sygn ; ); protokoły wizytacji (sygn. 32; ); plany finansowo-gospodarcze, budżety (sygn ; ); sprawozdania finansowe (sygn ; ); statystyka (sygn ; ). Państwowe Gimnazjum Leśne: książka pamiątkowa (sygn. 83; ); katalogi główne, katalogi okresowe (sygn ; ); duplikaty świadectw (sygn. 100; 1948); protokoły egzaminu końcowego (sygn. 101; 1948); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Państwowe Liceum Leśne: katalogi okresowe, katalogi główne (sygn ; ); duplikaty świadectw ukończenia (sygn ; ); protokoły egzaminu końcowego (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Technikum Leśne: dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Technikum Przemysłu Leśnego: katalogi okresowe (sygn ; ); księgi ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). Technikum Przemysłu Drzewnego: księgi ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); świadectwa ukończenia (sygn ; ). Technikum Przemysłu Drzewnego Wydział Zaoczny: protokoły Rady Pedagogicznej (sygn ; ); księgi ocen (sygn ; ); protokoły egzaminu dojrzałości (sygn ; ); duplikaty świadectw ukończenia (sygn ; ).

9 SZKOŁY PODSTAWOWE 1. Szkoła Podstawowa w Chodywańcach ; zesp. nr j.a. 0,40 mb 3. Organizacja, protokóły Rady Pedagogicznej, kroniki szkoły, arkusze ocen, księgi uczniów. 1. Szkołą Podstawowa w Gródku ; zesp. nr j.a. 0,26 mb 3. Organizacja szkoły, zarządzenia, protokóły Rady Pedagogicznej, sprawozdania roczne, sprawozdania powizytacyjne, arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa w Jarczowie ; zesp. nr j.a. 0,70 mb 3. Metryka szkolna, protokóły Rady Pedagogicznej, kronika, korespondencja, księgi uczniów, księgi ocen, arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa w Łubczu ; zesp. nr j.a. 0,60 mb 3. Statut i regulaminy szkoły, protokóły Rady Pedagogicznej, projekty organizacyjne, statystyka, kontrole, księgi ewidencji uczniów, arkusze ocen. 1. Szkoła Filialna w Nedeżowie ; zesp. nr j.a. 0,45 mb 3. Organizacja szkoły, protokóły rady pedagogicznej, sprawozdania, księgi ocen. 1. Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach ; zesp. nr j.a. 0,30 mb 3. Katalogi klasyfikacyjne (sygn. 1-2; ); księgi ocen (sygn. 3-10; ); arkusze ocen (sygn ; ); dzienniki lekcyjne (sygn ; ). 1. Szkoła Podstawowa w Przewalu ; zesp. nr j.a. 0,35 mb 3. Metryka szkolna, projekty organizacji szkoły, kroniki, protokóły Rady Pedagogicznej, arkusze sprawozdawcze, księgi ocen. 1. Zbiorcza Szkoła Gminna w Suścu ; zesp. nr j.a. - 0,10 mb 3. Sprawy organizacyjne, statystyka, odznaczenia i przeniesienia nauczycieli, plany pracy, kontrole, budżet (sygn. 1-13; ). 4. j. polski; inwentarz kartkowy

10 1. Szkoła Filialna w Werszczycy ; zesp. nr j.a. 0,06 mb 3. Arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Katalogi klasyfikacyjne (sygn. 1-17; ); księgi ocen (sygn ; ); arkusze ocen (sygn ; ). 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Protokoły Rady Pedagogicznej, projekty organizacyjne, kroniki, arkusze ocen. 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,70 mb 3. Protokóły rady Pedagogicznej, arkusze ocen Szkoła Podstawowa nr 5 im. Królowej Jadwigi w Zamościu ; zesp. nr j.a. 1,30 mb 3. Księgi ocen (sygn. 1-41; ); arkusze ocen (sygn ; ).

11

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI

INSTYUCJE FINANSOWE BANKI INSTYUCJE FINANSOWE 1. Banki, 2. Instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe BANKI 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Biłgoraju 1955-1981; zesp. nr 1175 2. 17 j.a. 0,20 mb 3. Sprawy organizacyjne,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ OKRES DO 1944 R.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ OKRES DO 1944 R. SPÓŁDZIELCZOŚĆ OKRES DO 1944 R. 1. Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim 1930-1949; zesp. nr 166 2. 142 j.a. 0,63 mb 3. Zarządzenia, okólniki, organizacja (sygn. 1-22; 1941-1948);

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA KULTURALNE OKRES DO 1944 R.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA KULTURALNE OKRES DO 1944 R. ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA KULTURALNE 1. Okres do 1944 r. 2. Okres po 1944 r. (organizacje społeczne, stowarzyszenia ogólnokrajowe i lokalne) OKRES DO 1944 R. 1. Rada Główna Opiekuńcza Polski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE GOSPODARCZE. OKRES DO 1944 R. (w kolejności alfabetycznej miejscowości)

INSTYTUCJE GOSPODARCZE. OKRES DO 1944 R. (w kolejności alfabetycznej miejscowości) INSTYTUCJE GOSPODARCZE 1. Okres do 1944 r. 2. Okres po 1944 r. Przemysł, Rolnictwo, Budownictwo, Handel, Gospodarka komunalna, Inne OKRES DO 1944 R. (w kolejności alfabetycznej miejscowości) 1. Czerski

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT STUDIUM PRZYGOTOWAWCZEGO SYGNATURA: SPrz 1-87

INWENTARZ AKT STUDIUM PRZYGOTOWAWCZEGO SYGNATURA: SPrz 1-87 INWENTARZ AKT STUDIUM PRZYGOTOWAWCZEGO 1949-1954 SYGNATURA: SPrz 1-87 I. DZIENNIKI PODAWCZE I PROTOKOŁY POSIEDZEŃ RADY STUDIUM SPrz 1 "KsiąŜka korespondencyjna" IX 1949-VII 1950 Księga, opr. tekt., 30,5x21

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA PREZYDIA GROMADZKICH RAD NARODOWYCH

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA PREZYDIA GROMADZKICH RAD NARODOWYCH ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA AKTA WŁADZ GMINNYCH I GROMADZKICH PREZYDIA GROMADZKICH RAD NARODOWYCH (w kolejności alfabetycznej miejscowości) 1. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i

Bardziej szczegółowo

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą

Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach. prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą Rejestry i ewidencje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach prowadzone są w formie zbiorów zarządzanych metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. Udostępnianie ich następuje

Bardziej szczegółowo

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych Obowiązujące akty prawne: 1/. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami ). 2/. Ustawa Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY SĄDY SZCZEBLA OKRĘGOWEGO

OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY SĄDY SZCZEBLA OKRĘGOWEGO OCHRONA PRAWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI SĄDY Sądy okręgowe, powiatowe i rejonowe, gminne, grodzkie, pokoju, prokuratury, adwokaci, komornicy, więzienia SĄDY SZCZEBLA OKRĘGOWEGO 1. Zjazd Sędziów Pokoju II

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu Wersja archiwalna Informacje ogólne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu stanowią: - Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH 1945/46-1951/52 SYGNATURA: WSNS 1-138

INWENTARZ AKT WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH 1945/46-1951/52 SYGNATURA: WSNS 1-138 INWENTARZ AKT WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH 1945/46-1951/52 SYGNATURA: WSNS 1-138 I. DZIENNIKI PODAWCZE I PROTOKOŁY POSIEDZEŃ WSNS 1 Dziennik podawczy XII 1945-XII 1947 WSNS 2 Dziennik podawczy XII 1947-1952

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania,wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-16.00.

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania,wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-16.00. Sekretariat Szkoły przyjmuje podania,wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-16.00. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/328/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/328/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/328/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy 1 Ramowy plan szkolenia: Dokumentacja pracy szkoły. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej charakterystyka. Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

Kat akt. Liczba teczek 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - -

Kat akt. Liczba teczek 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 2006 B-5 1 - - 1. Budżet I - III 2. Budżet IV - VI 3. Budżet VI - VII 4. Budżet VIII 5. Budżet IX - X 6. Budżet XI 7. Budżet XII 8. Budżet XII cz. II 9. Dochody własne I - VI 10. Dochody własne VII - 11. Dochody jednostki

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Rodzaje oraz sposób prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO_- ELEKTRONICZNYCH W KALISZU W skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 4 im. Ks. J. Sieradzana i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4. 1 Zasady ogólne 1. Technikum

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU na rok szkolny 2013/2014 Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 2004 rok

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 2004 rok Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie 2004 rok Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały (w sprawie) I/1/04 23.01.2004 zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej. 2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 3. Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum

1. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej. 2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 3. Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum Lp. Symbol Przeznaczenie Format Cena netto Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 stosuje się świadectwo z literą "a" w symbolu. Dla pozostałych uczniów stosuje się świadectwa według

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. Dz.U.2015.23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia r.

Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia r. Uchwała Nr XI/76/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28.08.2003r. w sprawie nadania statutu szkole dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Na podstawie 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze

REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze REGULAMIN REKRUTACJI obowiązujące w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej

KARTA INFORMACYJNA Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej KARTA INFORMACYJNA Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE Załącznik do Zarządzenia Nr PCKUiP/13/2012 REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA DRUKI SZKOLNE PTH Technika Sp. z o.o.

OFERTA NA DRUKI SZKOLNE PTH Technika Sp. z o.o. OFERTA NA DRUKI SZKOLNE PTH Technika Sp. z o.o. WAŻNA OD 01.08.2016 r. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE przygotowane zgodnie z Dz. U. nr 97 z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE (dzienniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2011/2012

UCHWAŁA NR 1/2011/2012 UCHWAŁA NR 1/2011/2012 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2011/2012 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2009/2010

UCHWAŁA NR 1/2009/2010 UCHWAŁA NR 1/2009/2010 z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2009/2010 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/120/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9 ROK SZKOLNY 2012/2013 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2012 R.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9 ROK SZKOLNY 2012/2013 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2012 R. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9 ROK SZKOLNY 2012/2013 KRAKÓW, WRZESIEŃ 2012 R. 2 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT STUDIUM SPÓŁDZIELCZEGO 1945-1952. SYGNATURA: SSp 1-83. opracował: Krzysztofa Michalewska

INWENTARZ AKT STUDIUM SPÓŁDZIELCZEGO 1945-1952. SYGNATURA: SSp 1-83. opracował: Krzysztofa Michalewska INWENTARZ AKT STUDIUM SPÓŁDZIELCZEGO 1945-1952 SYGNATURA: SSp 1-83 opracował: Krzysztofa Michalewska I. DZIENNIK PODAWCZY SSp 1 Dziennik podawczy z lat 1946-1951 II. ORGANIZACJA SSp 2 Organizacja studium;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9 ROK SZKOLNY 2015/2016 2 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Druków szkolnych

KATALOG. Druków szkolnych KATALOG Druków szkolnych 2015 ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE przygotowane zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010r. (świadectwa oraz arkusze ocen z symbolem MEN i PESELEM) oraz MEN

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku

Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkolnictwo ponadgimnazjalne od 1 września 2012 roku Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące Matura Szkoła podstawowa Gimnazjum Technikum czteroletnie Zasadnicza szkoła zawodowa Kwalifikacyjne kursy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie ZSRCKU w Piasecznie z dnia 6 listopada 2012 r.

Zmiany w Statucie ZSRCKU w Piasecznie z dnia 6 listopada 2012 r. Załącznik 1 do Uchwały 6/2012/2013 Zmiany w Statucie ZSRCKU w Piasecznie z dnia 6 listopada 2012 r. 1. 1. 1) ust. 8 otrzymuje brzmienie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta al. Mickiewicza 5 rok szkolny 2012/2013 Kraków, 3 września 2012 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta al. Mickiewicza 5 rok szkolny 2012/2013 Kraków, 3 września 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta al. Mickiewicza 5 rok szkolny 2012/2013 Kraków, 3 września 2012 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 I. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

Wyniki matur. Tarnów r.

Wyniki matur. Tarnów r. Wyniki matur Tarnów 2015 r. Wyniki matur 2015 r. komentarz Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: 1.

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE POWIATOWE 1. OKRES DO 1950 R.

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE POWIATOWE 1. OKRES DO 1950 R. ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE POWIATOWE 1. Okres do 1950 r. 2. Okres po 1950 r. 1. OKRES DO 1950 R. Zarządy powiatowe, wydziały powiatowe, starostwa, powiatowe rady narodowe (w kolejności

Bardziej szczegółowo

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym? Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe? Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RABIE WYŻNEJ opracowany na podstawie 65 ust. 7 Statutu Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2013/14

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 Zmiany w szkole - zmiany kadrowe: nowi pracownicy na stanowiskach kierowniczych, informatyk, służba bhp, - nowe regulacje w zakresie prawa wewnątrzszkolnego (Statut,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA DRUKI SZKOLNE PTH Technika Sp. z o.o.

OFERTA NA DRUKI SZKOLNE PTH Technika Sp. z o.o. OFERTA NA DRUKI SZKOLNE PTH Technika Sp. z o.o. WAŻNA OD 03.03.2014 r. ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE przygotowane zgodnie z Dz. U. nr 97 z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz DRUKI UZUPEŁNIAJĄCE (dzienniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOCHNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. STANISŁAWA KONARSKIEGO W BOCHNI Po zmianie uchwała Nr 535/2005 Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2005 r. i uchwała Nr 705/06 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2006 r. Załącznik do uchwały Nr 110/2003 Zarządu Powiatu w Bochni z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach Dyrektor Gimnazjum i Liceum Wacławy Arciszowej w latach 1929-1939 Antoni Krzyżanowski urodził się w 1884 r. w Kownie. Był absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego, posiadał również dyplom nauczyciela szkół

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na rok szkolny 2015/2016 I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego: 1.09.2015

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE WYNIKI MATURY 2007 W POWIECIE LEGIONOWSKIM

OFICJALNE WYNIKI MATURY 2007 W POWIECIE LEGIONOWSKIM OFICJALNE WYNIKI MATURY 2007 W POWIECIE LEGIONOWSKIM Wyniki egzaminu maturalnego w szkołach publicznych i niepublicznych z terenu Powiatu Legionowskiego W załączonych tabelach przedstawione zostały i pisemnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach

Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik do Zarządzenia nr 3 KZ/ 2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Instrukcja dokumentów przebiegu nauczania w szkole muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: art. 32a ust. 4 i art.22 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRUKÓW SZKOLNYCH fax: ul. Węgierska Przemyśl Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej

CENNIK DRUKÓW SZKOLNYCH fax: ul. Węgierska Przemyśl Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej www.anma.pl CENNIK DRUKÓW SZKOLNYCH biuro@anma.pl OBOWIĄZUJE OD 2015-04-01 tel. 16 670 03 24 fax: 16 677 96 71 ul. Węgierska 102 37-700 Przemyśl Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej Indeks

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA SPECJALNA 1. OKRES DO 1945 R.

ADMINISTRACJA SPECJALNA 1. OKRES DO 1945 R. ADMINISTRACJA SPECJALNA 1. Okres do 1945 r. 2. Okres po 1945 r. (wojewódzkie, powiatowe, inne) 1. OKRES DO 1945 R. Inspektoraty szkolne, urząd rozjemczy, urzędy skarbowe 1. Inspektorat Szkolny w Krasnymstawie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SYGNATURA: SWF opracowała: Halina Zwolska

INWENTARZ AKT STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SYGNATURA: SWF opracowała: Halina Zwolska INWENTARZ AKT STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1927-1949 SYGNATURA: SWF 1-83 opracowała: Halina Zwolska I. DZIENNIKI PODAWCZE I PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI STUDIUM WF UJ SWF 1

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Druków szkolnych

KATALOG. Druków szkolnych KATALOG Druków szkolnych 2016 ŚWIADECTWA, DYPLOMY I INNE DRUKI SZKOLNE przygotowane zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2010r. (świadectwa oraz arkusze ocen z symbolem MEN i PESELEM) oraz MEN

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zasady Przyznawania Pomocy Materialnej Uczniom

Regulamin Zasady Przyznawania Pomocy Materialnej Uczniom 1 Załącznik Nr 8 Regulamin Zasady Przyznawania Pomocy Materialnej Uczniom Obowiązująca podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014

Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Zasady przyjmowania kandydatów do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu 1 Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/080 LOP 41019-4-2007 Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Imię i nazwisko: mgr Ryszard Dużyja Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA - "MATURA 2016" KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY. R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. w zawodzie Pszczelarz (612302)

INFORMACJA - MATURA 2016 KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY. R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej. w zawodzie Pszczelarz (612302) INFORMACJA - "MATURA 2016" KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY R.4 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej w zawodzie Pszczelarz (612302) ZJAZDY OD 07-08.05.2016r. Plan zajęć -zakładka - "PLANY ZAJĘĆ CKU" ZAPRASZAMY!

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 24 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

zawodową w czasie ferii nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.. DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

zawodową w czasie ferii nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.. DYSCYPLINA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Na podstawie 24 pkt. 2 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin praktycznej nauki zawodu następującej treści: A. PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na rok szkolny 2014/2015 1 I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW. do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół im. Ignacego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA Nazwa szkoły/placówki Adres adres e-mail nr kier. 86 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łomży

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Zadanie do wykonania Forma i miejsce realizacji Odpowiedzialni Termin 1. Uroczyste rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektów - dobrych praktyk opartych na współpracy z pracodawcami". Maria Montowska AHK Polska Turek, 28.10.2014

Prezentacja projektów - dobrych praktyk opartych na współpracy z pracodawcami. Maria Montowska AHK Polska Turek, 28.10.2014 Prezentacja projektów - dobrych praktyk opartych na współpracy z pracodawcami". Maria Montowska AHK Polska Turek, 28.10.2014 Zagadnienia przedstawione w prezentacji 1) Krótkie wprowadzenie w system niemiecki

Bardziej szczegółowo