ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia 80 000"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do uchwały nr LI/1427/10 Rady Miasta Gdańska z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść Kwota dotacji OGÓŁEM GMINA PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Ochrona zdrowia SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia (WOTUiW) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejski Teatr "Miniatura" Gdański Teatr Szekspirowski Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" Gdański Archipelag Kultury Klub "śak" Galeria Miejska Europejskie Centrum Solidarności Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historyczne Miasta Gdańska PRZEDMIOTOWA Nazwa podmiotu Gospodarka Mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych CELOWA Cel dotacji Transport i łączność Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gospodarka mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Teatr Szekspirowski Modernizacja Teatru "Miniatura" Dofinansowanie Teatru "WybrzeŜe" Dofinansowanie Państwowej 0pery Bałtyckiej Dofinansowanie Państwowej Filharmonii Bałtyckiej Zakupy inwestycyjne - Klub "śak" Zakupy inwestycyjne - Gdańska Galeria Miejska Zakupy inwestycyjne -Europejskie Centrum 6220 Solidarności Zakupy inwestycyjne -Wojewódzka i Miejska 6220 Biblioteka Publiczna Dofinansowanie Muzeum Narodowego Strona 1

2 OGÓŁEM GMINA MHMG - Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski) Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej Inwestycje - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa 6300 skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią Inwestycje - Centrum Św. Jana Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią Kultura Fizyczna i sport Wielofunkcyjna Hala Sportowowidowiskowana Widowiskowa na granicy miast Sopotu i Gdańska Budowa placów zabaw dla dzieci OGÓŁEM POWIAT PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" CELOWA Cel dotacji Kolej Metropolitalna w Trójmieście - Etap I Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gdański Program Rewitalizacji-zabezpieczenie i częściowe zagospodarowanie zabytkowej Łaźni Miejskiej w Nowym Porcie Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji OGÓŁEM GMINA PODMIOTOWA Nazwa podmiotu świata i wychowanie Szkoły podstawowe Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO Strona 2

3 II Społeczna OGÓŁEM Szkoła GMINA Podstawowa STO I Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle, Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" British International School ul. Zielony Trójkąt Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO II Społeczna Szkoła Podstawowa STO I Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańska Szkoła LINGWISTA Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Przedszkola Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS (Brygidki) Przedszkole Zgromadzenia SłuŜebnic Matki Dobrego Pasterza Przedszkole Niepubliczne "Leśne Skrzaty" Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA z Przedszkolem Niepubliczne Przedszkole ''Na Wzgórzu'' Przedszkole,,Delfinek,, Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina,, Niepubliczne Przedszkole im.k.świcowej Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Delfinek " Niepubliczne Przedszkole "Morenowy Raj" Niepubliczne Przedszkole "Trzynastka" Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej Św. Antoniego Przedszkole Niepubliczne,,PUCHATEK,, Przedszkole Niepubliczne,,ARKA NOEGO,, Przedszkole Niepubliczne,,KRASNOLUDEK,, Przedszkole Niepubliczne,,KOLOROWE GNIAZDKO,, Twórcze Niepubliczne Przedszkole,,ROŚNIJ RADOŚNIE,, Niepubliczne Przedszkole,,WIELKA PRZYGODA,, Niepubliczne Przedszkole "BAJKOWY DOMEK" Niepubliczne Przedszkole Językowe,,KRAINA TĘCZY,, Niepubliczne Przedszkole,,KRASNAL,, Przedszkole Niepubliczne im.,,panienki Z OKIENKA,, Przedszkole Niepubliczne,,PARKOWE WZGÓRZE,, Niepubliczne Przedszkole Językowe,,POD WESOŁĄ CHMURKĄ,, Strona 3

4 Przedszkole OGÓŁEM Niepubliczne GMINA Artystyczno-Językowe Przedszkole Niepubliczne,,STOKROTKA,, Przedszkole Niepubliczne,,RADOSNY ZAKĄTEK,, Gdańskie Przedszkole "LINGWISTA" Przedszkole Niepubliczne,,PIOTRUŚ PAN,, Niepubliczne,,WESOŁE PRZEDSZKOLE,, Przedszkole Niepubliczne,,BAJECZNE PRZDSZKOLE,, Przedszkole Niepubliczne,,SOKRATES,, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne,,FANTAZJA,, Niepubliczne Przedszkole,,FREGATA,, Niepubliczne Przedszkole,,DOBRY PORT,, Niepubliczne Przedszkole,,GEDANENSIS,, Niepubliczne Przedszkole,,BIAŁY KOTEK,, "TĘCZOWY OGRÓDEK" Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny II DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Niepubliczny Punkt Przedszkolny "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" ALFALFA Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MAGICZNA KRAINA" Popołudniowy Punkt Przedszkolny "RADOSNY ZAKATEK" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KOTA EDWARDA" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "GNIAZDKO" Punkt Przedszkolny POPOŁUDNIOWE CENTRUM ZABAWY przy Przedszkolu Niepublicznym,,PARKOWE WZGÓRZE,, Przedszkole Sióstr ElŜbietanek Przedszkole Publiczne im. św. Jana de La Salle, Przedszkola specjalne Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne Gimnazja Gdańskie Gimnazjum SP GLO II Społeczne Gimnazjum STO I Społeczne Gimnazjum STO III Społeczne Gimnazjum STO Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS GIMNAZJUM im. św. Jana de La Salle Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gimnazjum Programów Indywid. OLPI Gimnazjum "OŚWIATA LINGWISTA" Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza 2590 GIMNAZJUM PUBLICZNE CELOWA Cel dotacji Przetwórstwo przemysłowe Zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości świata i wychowanie Zadania w zakresie oświaty i wychowania chrona zdrowia Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS Strona 4

5 2820 Zadania OGÓŁEM w zakresie GMINA zapobiegania i zwalczania AIDS Zwalczanie narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej środki wsparcia Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy a takŝe szkolenia młodzieŝy Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Pozostała działalność Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania w zakresie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM POWIAT Strona 5

6 PODMIOTOWE OGÓŁEM GMINA Nazwa podmiotu świata i wychowanie Licea ogólnokształcące Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI Gdańskie Liceum Ogólnokształcące Gdańskie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha Liceum Ogólnokształcące im. św.jana de La Salle Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla MłodzieŜy Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "śak" Dorosłych im. Prof. K. Sośnickiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Dorosłych "OMEGA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega" Dorosłych "Prymus" Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oliwskie Liceum Ogólnokształcące Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WSSE Dorosłych WSSE "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Strona 6

7 Liceum OGÓŁEM Ogólnokształcące GMINA dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c "Cobra" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cobra" Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" Dorosłych "Progres" Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Andrzej Cheda ATENA Dorosłych - Andrzej Cheda XVII Liceum Ogólnokształcące Szkoły zawodowe Oświata Lingwista Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Oświata Lingwista Policealne Zaoczne Studium Informatyki Oświata Lingwista Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Towarzystwo Edukacji Bankowej Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwo Eduakcji Bankowej Studium Projektowania i Reklamy Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwo Edukacji Bankowej Studium Zdrowia i Urody Policealne Studium Farmaceutyczne Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego "Technik" Policealna Szkoła Reklamy "Alternatywa" Centrum Nauki s.c Policealna Szkoła Turystyki "śak" Policealna Szkoła Informatyki "śak" Policealna Szkoła Kosmetyczna "śak" PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara" Szkoła Pracowników Ochrony TUR Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Policealne Studium MenedŜerskie "NOVUM" Elitarna Szkoła SłuŜb Ochrony i Biznesu "COBRA" "Oświata Lingwista" Policealna Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna "śak" Centrum Kształcenia Policealnego "Technik" Szkoła Policealna Kosmetyczna "OMEGA" Szkoła Policealna Rachunkowa "OMEGA" Strona 7

8 Policealna OGÓŁEM Szkoła GMINA Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński Gdańska Szkoła Policealna Policealna Szkoła Zawodowa "Tur" Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr "Awans" Policealne Studium Zaoczne Policealna Szkoła Fryzjerska "śak" Szkoła Kosmetyczna "Akademie Prenier" Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Fryzjerskie Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Kosmetyczne AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjna Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Policealnego WyŜszej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej "Oświata Lingwista" Gdańskie Policealne Studium Rachunkowości i Biznesu Policealna Szkoła Logistyki "śak" Policealna Szkoła Budownictwa "śak" Szkola Policealna "Progres" Policealna Szkola Architektury Krajobrazu "śak" "Externus" Policealne Studium Informatyki "Externus" Studium Zdrowia i Terapii Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych OCHIKARA - Szkoła BHP Oświata Lingwista Gdańskie Studium Administracji Oświata Lingwista Gdańskie Studium MasaŜu, Szkoła Policealna dla Dorosłych Akademia Viesmann - Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych ATENA Policealna Szkoła Zawodowa COBRA Szkoła Policealna Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy LINGWISTA Zawodowa Szkoła Medyczna PLEJADA Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej Edukacyjna 0pieka wychowawcza Strona 8

9 Ośrodek OGÓŁEM Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy GMINA Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym CELOWE Cel dotacji Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie opieki społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej środki adopcyjno-opiekuńcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Ogółem Strona 9

UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok

UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku.

Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. Uchwała Nr XXVI/585/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 lutego 2001 roku. w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2001r. Działając na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 58/XIII/2015 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 20 sierpnia 2015 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo