ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia 80 000"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do uchwały nr LI/1427/10 Rady Miasta Gdańska z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść Kwota dotacji OGÓŁEM GMINA PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Ochrona zdrowia SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia (WOTUiW) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejski Teatr "Miniatura" Gdański Teatr Szekspirowski Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" Gdański Archipelag Kultury Klub "śak" Galeria Miejska Europejskie Centrum Solidarności Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historyczne Miasta Gdańska PRZEDMIOTOWA Nazwa podmiotu Gospodarka Mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych CELOWA Cel dotacji Transport i łączność Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gospodarka mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Teatr Szekspirowski Modernizacja Teatru "Miniatura" Dofinansowanie Teatru "WybrzeŜe" Dofinansowanie Państwowej 0pery Bałtyckiej Dofinansowanie Państwowej Filharmonii Bałtyckiej Zakupy inwestycyjne - Klub "śak" Zakupy inwestycyjne - Gdańska Galeria Miejska Zakupy inwestycyjne -Europejskie Centrum 6220 Solidarności Zakupy inwestycyjne -Wojewódzka i Miejska 6220 Biblioteka Publiczna Dofinansowanie Muzeum Narodowego Strona 1

2 OGÓŁEM GMINA MHMG - Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski) Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej Inwestycje - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa 6300 skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią Inwestycje - Centrum Św. Jana Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią Kultura Fizyczna i sport Wielofunkcyjna Hala Sportowowidowiskowana Widowiskowa na granicy miast Sopotu i Gdańska Budowa placów zabaw dla dzieci OGÓŁEM POWIAT PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" CELOWA Cel dotacji Kolej Metropolitalna w Trójmieście - Etap I Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gdański Program Rewitalizacji-zabezpieczenie i częściowe zagospodarowanie zabytkowej Łaźni Miejskiej w Nowym Porcie Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji OGÓŁEM GMINA PODMIOTOWA Nazwa podmiotu świata i wychowanie Szkoły podstawowe Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO Strona 2

3 II Społeczna OGÓŁEM Szkoła GMINA Podstawowa STO I Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle, Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" British International School ul. Zielony Trójkąt Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO II Społeczna Szkoła Podstawowa STO I Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańska Szkoła LINGWISTA Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Przedszkola Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS (Brygidki) Przedszkole Zgromadzenia SłuŜebnic Matki Dobrego Pasterza Przedszkole Niepubliczne "Leśne Skrzaty" Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA z Przedszkolem Niepubliczne Przedszkole ''Na Wzgórzu'' Przedszkole,,Delfinek,, Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina,, Niepubliczne Przedszkole im.k.świcowej Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Delfinek " Niepubliczne Przedszkole "Morenowy Raj" Niepubliczne Przedszkole "Trzynastka" Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej Św. Antoniego Przedszkole Niepubliczne,,PUCHATEK,, Przedszkole Niepubliczne,,ARKA NOEGO,, Przedszkole Niepubliczne,,KRASNOLUDEK,, Przedszkole Niepubliczne,,KOLOROWE GNIAZDKO,, Twórcze Niepubliczne Przedszkole,,ROŚNIJ RADOŚNIE,, Niepubliczne Przedszkole,,WIELKA PRZYGODA,, Niepubliczne Przedszkole "BAJKOWY DOMEK" Niepubliczne Przedszkole Językowe,,KRAINA TĘCZY,, Niepubliczne Przedszkole,,KRASNAL,, Przedszkole Niepubliczne im.,,panienki Z OKIENKA,, Przedszkole Niepubliczne,,PARKOWE WZGÓRZE,, Niepubliczne Przedszkole Językowe,,POD WESOŁĄ CHMURKĄ,, Strona 3

4 Przedszkole OGÓŁEM Niepubliczne GMINA Artystyczno-Językowe Przedszkole Niepubliczne,,STOKROTKA,, Przedszkole Niepubliczne,,RADOSNY ZAKĄTEK,, Gdańskie Przedszkole "LINGWISTA" Przedszkole Niepubliczne,,PIOTRUŚ PAN,, Niepubliczne,,WESOŁE PRZEDSZKOLE,, Przedszkole Niepubliczne,,BAJECZNE PRZDSZKOLE,, Przedszkole Niepubliczne,,SOKRATES,, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne,,FANTAZJA,, Niepubliczne Przedszkole,,FREGATA,, Niepubliczne Przedszkole,,DOBRY PORT,, Niepubliczne Przedszkole,,GEDANENSIS,, Niepubliczne Przedszkole,,BIAŁY KOTEK,, "TĘCZOWY OGRÓDEK" Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny II DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Niepubliczny Punkt Przedszkolny "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" ALFALFA Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MAGICZNA KRAINA" Popołudniowy Punkt Przedszkolny "RADOSNY ZAKATEK" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KOTA EDWARDA" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "GNIAZDKO" Punkt Przedszkolny POPOŁUDNIOWE CENTRUM ZABAWY przy Przedszkolu Niepublicznym,,PARKOWE WZGÓRZE,, Przedszkole Sióstr ElŜbietanek Przedszkole Publiczne im. św. Jana de La Salle, Przedszkola specjalne Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne Gimnazja Gdańskie Gimnazjum SP GLO II Społeczne Gimnazjum STO I Społeczne Gimnazjum STO III Społeczne Gimnazjum STO Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS GIMNAZJUM im. św. Jana de La Salle Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gimnazjum Programów Indywid. OLPI Gimnazjum "OŚWIATA LINGWISTA" Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza 2590 GIMNAZJUM PUBLICZNE CELOWA Cel dotacji Przetwórstwo przemysłowe Zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości świata i wychowanie Zadania w zakresie oświaty i wychowania chrona zdrowia Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS Strona 4

5 2820 Zadania OGÓŁEM w zakresie GMINA zapobiegania i zwalczania AIDS Zwalczanie narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej środki wsparcia Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy a takŝe szkolenia młodzieŝy Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Pozostała działalność Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania w zakresie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM POWIAT Strona 5

6 PODMIOTOWE OGÓŁEM GMINA Nazwa podmiotu świata i wychowanie Licea ogólnokształcące Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI Gdańskie Liceum Ogólnokształcące Gdańskie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha Liceum Ogólnokształcące im. św.jana de La Salle Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla MłodzieŜy Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "śak" Dorosłych im. Prof. K. Sośnickiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Dorosłych "OMEGA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega" Dorosłych "Prymus" Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oliwskie Liceum Ogólnokształcące Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WSSE Dorosłych WSSE "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Strona 6

7 Liceum OGÓŁEM Ogólnokształcące GMINA dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c "Cobra" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cobra" Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" Dorosłych "Progres" Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Andrzej Cheda ATENA Dorosłych - Andrzej Cheda XVII Liceum Ogólnokształcące Szkoły zawodowe Oświata Lingwista Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Oświata Lingwista Policealne Zaoczne Studium Informatyki Oświata Lingwista Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Towarzystwo Edukacji Bankowej Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwo Eduakcji Bankowej Studium Projektowania i Reklamy Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwo Edukacji Bankowej Studium Zdrowia i Urody Policealne Studium Farmaceutyczne Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego "Technik" Policealna Szkoła Reklamy "Alternatywa" Centrum Nauki s.c Policealna Szkoła Turystyki "śak" Policealna Szkoła Informatyki "śak" Policealna Szkoła Kosmetyczna "śak" PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara" Szkoła Pracowników Ochrony TUR Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Policealne Studium MenedŜerskie "NOVUM" Elitarna Szkoła SłuŜb Ochrony i Biznesu "COBRA" "Oświata Lingwista" Policealna Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna "śak" Centrum Kształcenia Policealnego "Technik" Szkoła Policealna Kosmetyczna "OMEGA" Szkoła Policealna Rachunkowa "OMEGA" Strona 7

8 Policealna OGÓŁEM Szkoła GMINA Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński Gdańska Szkoła Policealna Policealna Szkoła Zawodowa "Tur" Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr "Awans" Policealne Studium Zaoczne Policealna Szkoła Fryzjerska "śak" Szkoła Kosmetyczna "Akademie Prenier" Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Fryzjerskie Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Kosmetyczne AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjna Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Policealnego WyŜszej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej "Oświata Lingwista" Gdańskie Policealne Studium Rachunkowości i Biznesu Policealna Szkoła Logistyki "śak" Policealna Szkoła Budownictwa "śak" Szkola Policealna "Progres" Policealna Szkola Architektury Krajobrazu "śak" "Externus" Policealne Studium Informatyki "Externus" Studium Zdrowia i Terapii Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych OCHIKARA - Szkoła BHP Oświata Lingwista Gdańskie Studium Administracji Oświata Lingwista Gdańskie Studium MasaŜu, Szkoła Policealna dla Dorosłych Akademia Viesmann - Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych ATENA Policealna Szkoła Zawodowa COBRA Szkoła Policealna Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy LINGWISTA Zawodowa Szkoła Medyczna PLEJADA Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej Edukacyjna 0pieka wychowawcza Strona 8

9 Ośrodek OGÓŁEM Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy GMINA Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym CELOWE Cel dotacji Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie opieki społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej środki adopcyjno-opiekuńcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Ogółem Strona 9

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIII/1499/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.10.2010r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych)

Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) SIERPIEŃ 2015 r. WRZESIEŃ 2015 r. PAŹDZIERNIK 2015 r. LISTOPAD 2015 r. GRUDZIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.02.2011

Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.02.2011 Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.2.211 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 211 w tym GMINA: DOTACJE : Dotacje dla 71 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1394/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok

UCHWAŁA NR L/1394/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok UCHWAŁA NR L/1394/1 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 czerwca 21 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 21 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o

Bardziej szczegółowo

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 795 454 795 454

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 795 454 795 454 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/282/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT

Bardziej szczegółowo

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 847 954 847 954

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 847 954 847 954 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/401/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik Nr 11 część obowiązująca DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota planu dotacji na 2008 rok 1 2 3 4 5 6 Gmina w złotych Kwota wykonania dotacji za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji. II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego Profesor 597 800,00

Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji. II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego Profesor 597 800,00 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 801 80101 Szkoły podstawowe Gmina 7 003

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/446/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.02.2012r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Treść. 63 912 670 122 438 232 186 350 902 w tym GMINA :

Treść. 63 912 670 122 438 232 186 350 902 w tym GMINA : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/740/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.02.2013r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/699/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA :

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/540/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/280/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.06.2015r. Dział Rozdział DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść publicznych

Bardziej szczegółowo

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDśETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK Dział ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV /280/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2012r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2013 rok w zł. Nazwa Ogółem gmina 15 179 527 4 957 451

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. 81 404 572 113 016 345 194 420 917 w tym GMINA :

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. 81 404 572 113 016 345 194 420 917 w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012 RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. Dział Rozdział Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 212 r. Poz. 245 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 maja 212 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2015 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku 1. dla jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/504/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2015 rok Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III / 13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014r. Ogółem gmina 16 797 230 w zł. Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Projekt z dnia 11 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok

UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i)

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załcznik nr 4 DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział i Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Zadania własne powiatu 13 888 500

Zadania własne powiatu 13 888 500 Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa z budŝetu na 2009r. dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdział Podmiot otrzymujący Wyszczególnienie Kwota dotacji dotację Zadania własne powiatu 13 888

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d),

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE szkoły specjalne przysposabiające do pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ - SZKOŁA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Dotacje ogółem : Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych

Dotacje ogółem : Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych Załącznik nr do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia w złotych Dział Rozdział Dotacje

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 Załącznik do Uchwały Nr II/27/2010 Rady Powiatu w z dnia 28 grudnia 2010 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/502/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII/502/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok UCHWAŁA NR XVII/502/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz art. 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 24 lutego 2016 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2016 ROKU

z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 24 lutego 2016 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2016 ROKU Załącznik nr 5c Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XVIII/218/15 do Uchwały Nr XX/256/16 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 24 lutego 2016 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXIII/701/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXIII/701/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 213 r. Poz. 22 UCHWAŁA NR XXXIII/71/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 212 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/186/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: 69 972 321 165 840 298 235 812 619

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: 69 972 321 165 840 298 235 812 619 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/559/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.03.2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/502/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2015r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Projekt Załcznik nr 6 DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział i Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów

Bardziej szczegółowo

w złotych kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

w złotych kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 146/PM/2015 Prezydenta Miasta z dnia 16 marca 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania

Bardziej szczegółowo

Plan wg. budżetowej na 31.12.2012r. dzień 31.12.2012r. 8\7. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Plan wg. budżetowej na 31.12.2012r. dzień 31.12.2012r. 8\7. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska Tabela Nr 5 Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość za 2012 rok Nazwa Realizacja Ogółem gmina 27 066 145 13 130 248 13 066 969,33 99,52 w zł. Dotacje dla jednostek sektora 17 166 436

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok Załącznik nr 5 do uchwały nr z dnia zmieniający załącznik nr 7 Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok w złotych A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2016 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2016 rok Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ /2015 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2015r. Ogółem gmina 14 080 522 w zł. Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

62 347 384 123 825 368 186 172 752 w tym GMINA :

62 347 384 123 825 368 186 172 752 w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16.12.2013r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2014 ROKU RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/9/14. z dnia 18.12.2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13. Rady Miasta Gdańska. z dnia 16.12.2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/9/14. z dnia 18.12.2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13. Rady Miasta Gdańska. z dnia 16.12.2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/9/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16.12.2013r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Bardziej szczegółowo

66 599 703 124 142 368 190 742 071 w tym GMINA :

66 599 703 124 142 368 190 742 071 w tym GMINA : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/1075/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.02.2014r Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16.12.2013r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały nr IX/90/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.03.2011r.

Załącznik Nr 2 do uchwały nr IX/90/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.03.2011r. Załącznik Nr 2 do uchwały nr IX/90/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.03.2011r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2011 w tym GMINA: DOTACJE OGÓŁEM: Dotacje

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna o kwotę 30.805 zł, 1) 0830 wpływy z usług 28.570 zł, 2) 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.235 zł.

Pomoc społeczna o kwotę 30.805 zł, 1) 0830 wpływy z usług 28.570 zł, 2) 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.235 zł. Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział 801 - Owiata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Dział 801 - Owiata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Dział 801 - Owiata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Lp. 1 2 Zespół Szkół Ogólnokształccych i Technicznych al. Jana Pawła II 25 Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych ul. Cieplicka 34 w tym: 194

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr X/86/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/ PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. Na podstawie art. ust. pkt

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. z dnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11. Rady Miasta Gdańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. z dnia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/399/11. Rady Miasta Gdańska %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &'()*+&,-./,-122.3-3,4,1-567/8!9:;!"#$ ?@A

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1114/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/1114/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok UCHWAŁA NR L/1114/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU

MIASTO OPOLE. 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 166101-17 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 166101-1751F ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 7 2 28,6% 166101-19

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 27 października 2011 r. Nr 140

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 27 października 2011 r. Nr 140 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 października 2011 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RAD MIAST 2861 nr XI/142/11 z dnia 26 maja 2011 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1392/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1392/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1392/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c),

Bardziej szczegółowo

powiat: M. Gdańsk 1. Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku Gdańsk, Łagiewniki 3

powiat: M. Gdańsk 1. Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku Gdańsk, Łagiewniki 3 przedmiot: Język polski powiat: M. Gdańsk ośrodek: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych Gdańsk, Czyżewskiego 31 1. Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2013 ROKU. Dz. Rozdz. Paragr. Zad. Nazwa Wydatki

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2013 ROKU. Dz. Rozdz. Paragr. Zad. Nazwa Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 62 530 578,00 80101 Szkoły podstawowe 2 578 099,00 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 466 290,00 13101 Społeczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 63/174/15 z dnia 20.05.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 306 900 + 12 880,49 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/104/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niŝ samorząd organ

Uszczegółowienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niŝ samorząd organ Załącznik nr 16 B Uszczegółowienie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niŝ samorząd organ Rozdział 801 01 Szkoły podstawowe 1. 801 01 2540 Społeczna Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 11 października 2011 r. Nr 128

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 11 października 2011 r. Nr 128 TREŚĆ: Poz: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 11 października 2011 r. Nr 128 UCHWAŁY RAD MIAST 2548 nr IX/90/11 z dnia 31 marca 2011 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany uchwały

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Zachodniopomorskiego za I pórocze 2012 roku - zaaczniki WYKAZ UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 733/LII/10 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010.

UCHWAŁA Nr 733/LII/10 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010. UCHWAŁA Nr 733/LII/10 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo