ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 OGÓŁEM GMINA. 851 Ochrona zdrowia 80 000"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do uchwały nr LI/1427/10 Rady Miasta Gdańska z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść Kwota dotacji OGÓŁEM GMINA PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Ochrona zdrowia SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia (WOTUiW) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Miejski Teatr "Miniatura" Gdański Teatr Szekspirowski Zespół Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" Gdański Archipelag Kultury Klub "śak" Galeria Miejska Europejskie Centrum Solidarności Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historyczne Miasta Gdańska PRZEDMIOTOWA Nazwa podmiotu Gospodarka Mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych CELOWA Cel dotacji Transport i łączność Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gospodarka mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Inwestycje i zakupy inwestycyjne -Teatr Szekspirowski Modernizacja Teatru "Miniatura" Dofinansowanie Teatru "WybrzeŜe" Dofinansowanie Państwowej 0pery Bałtyckiej Dofinansowanie Państwowej Filharmonii Bałtyckiej Zakupy inwestycyjne - Klub "śak" Zakupy inwestycyjne - Gdańska Galeria Miejska Zakupy inwestycyjne -Europejskie Centrum 6220 Solidarności Zakupy inwestycyjne -Wojewódzka i Miejska 6220 Biblioteka Publiczna Dofinansowanie Muzeum Narodowego Strona 1

2 OGÓŁEM GMINA MHMG - Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (projekt partnerski) Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - unikatowa fortyfikacja w skali europejskiej Inwestycje - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Budowa 6300 skansenu archeologicznego Piwnica Romańska" Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią Inwestycje - Centrum Św. Jana Modernizacja Domu Podmiejskiego z Kuźnią Kultura Fizyczna i sport Wielofunkcyjna Hala Sportowowidowiskowana Widowiskowa na granicy miast Sopotu i Gdańska Budowa placów zabaw dla dzieci OGÓŁEM POWIAT PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" CELOWA Cel dotacji Kolej Metropolitalna w Trójmieście - Etap I Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gdański Program Rewitalizacji-zabezpieczenie i częściowe zagospodarowanie zabytkowej Łaźni Miejskiej w Nowym Porcie Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji OGÓŁEM GMINA PODMIOTOWA Nazwa podmiotu świata i wychowanie Szkoły podstawowe Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO Strona 2

3 II Społeczna OGÓŁEM Szkoła GMINA Podstawowa STO I Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle, Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" British International School ul. Zielony Trójkąt Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gdańska Szkoła Podstawowa SP GLO II Społeczna Szkoła Podstawowa STO I Społeczna Szkoła Podstawowa STO III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Podstawowa szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańska Szkoła LINGWISTA Społeczna Szkoła Podstawowa "SOCRATES" Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Przedszkola Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS (Brygidki) Przedszkole Zgromadzenia SłuŜebnic Matki Dobrego Pasterza Przedszkole Niepubliczne "Leśne Skrzaty" Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA z Przedszkolem Niepubliczne Przedszkole ''Na Wzgórzu'' Przedszkole,,Delfinek,, Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Kraina,, Niepubliczne Przedszkole im.k.świcowej Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Delfinek " Niepubliczne Przedszkole "Morenowy Raj" Niepubliczne Przedszkole "Trzynastka" Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej Św. Antoniego Przedszkole Niepubliczne,,PUCHATEK,, Przedszkole Niepubliczne,,ARKA NOEGO,, Przedszkole Niepubliczne,,KRASNOLUDEK,, Przedszkole Niepubliczne,,KOLOROWE GNIAZDKO,, Twórcze Niepubliczne Przedszkole,,ROŚNIJ RADOŚNIE,, Niepubliczne Przedszkole,,WIELKA PRZYGODA,, Niepubliczne Przedszkole "BAJKOWY DOMEK" Niepubliczne Przedszkole Językowe,,KRAINA TĘCZY,, Niepubliczne Przedszkole,,KRASNAL,, Przedszkole Niepubliczne im.,,panienki Z OKIENKA,, Przedszkole Niepubliczne,,PARKOWE WZGÓRZE,, Niepubliczne Przedszkole Językowe,,POD WESOŁĄ CHMURKĄ,, Strona 3

4 Przedszkole OGÓŁEM Niepubliczne GMINA Artystyczno-Językowe Przedszkole Niepubliczne,,STOKROTKA,, Przedszkole Niepubliczne,,RADOSNY ZAKĄTEK,, Gdańskie Przedszkole "LINGWISTA" Przedszkole Niepubliczne,,PIOTRUŚ PAN,, Niepubliczne,,WESOŁE PRZEDSZKOLE,, Przedszkole Niepubliczne,,BAJECZNE PRZDSZKOLE,, Przedszkole Niepubliczne,,SOKRATES,, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne,,FANTAZJA,, Niepubliczne Przedszkole,,FREGATA,, Niepubliczne Przedszkole,,DOBRY PORT,, Niepubliczne Przedszkole,,GEDANENSIS,, Niepubliczne Przedszkole,,BIAŁY KOTEK,, "TĘCZOWY OGRÓDEK" Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori - Niepubliczny Punkt Przedszkolny II DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Niepubliczny Punkt Przedszkolny "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" ALFALFA Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MAGICZNA KRAINA" Popołudniowy Punkt Przedszkolny "RADOSNY ZAKATEK" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "KOTA EDWARDA" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "GNIAZDKO" Punkt Przedszkolny POPOŁUDNIOWE CENTRUM ZABAWY przy Przedszkolu Niepublicznym,,PARKOWE WZGÓRZE,, Przedszkole Sióstr ElŜbietanek Przedszkole Publiczne im. św. Jana de La Salle, Przedszkola specjalne Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne Gimnazja Gdańskie Gimnazjum SP GLO II Społeczne Gimnazjum STO I Społeczne Gimnazjum STO III Społeczne Gimnazjum STO Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS GIMNAZJUM im. św. Jana de La Salle Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gimnazjum Programów Indywid. OLPI Gimnazjum "OŚWIATA LINGWISTA" Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza 2590 GIMNAZJUM PUBLICZNE CELOWA Cel dotacji Przetwórstwo przemysłowe Zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości świata i wychowanie Zadania w zakresie oświaty i wychowania chrona zdrowia Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS Strona 4

5 2820 Zadania OGÓŁEM w zakresie GMINA zapobiegania i zwalczania AIDS Zwalczanie narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej środki wsparcia Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy a takŝe szkolenia młodzieŝy Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Pozostała działalność Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zadania w zakresie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu OGÓŁEM POWIAT Strona 5

6 PODMIOTOWE OGÓŁEM GMINA Nazwa podmiotu świata i wychowanie Licea ogólnokształcące Gdańskie Liceum Autonomiczne Gdańskiej Fundacji Oświatowej Liceum Ogólnokształcące COLLEGIUM GEDANENSE Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych OLPI Gdańskie Liceum Ogólnokształcące Gdańskie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista" Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św.Wojciecha Liceum Ogólnokształcące im. św.jana de La Salle Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla MłodzieŜy Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "śak" Dorosłych im. Prof. K. Sośnickiego Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS" Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Dorosłych "OMEGA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Prof. Ludwika Bandury Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych "Omega" Dorosłych "Prymus" Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Oliwskie Liceum Ogólnokształcące Oliwskie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "PROFESJA" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WSSE Dorosłych WSSE "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjne - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Strona 6

7 Liceum OGÓŁEM Ogólnokształcące GMINA dla Dorosłych "Alternatywa" Centrum Nauki s.c "Cobra" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cobra" Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Progres" Dorosłych "Progres" Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ATENA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Andrzej Cheda ATENA Dorosłych - Andrzej Cheda XVII Liceum Ogólnokształcące Szkoły zawodowe Oświata Lingwista Policealne Studium Kosmetyki Naturalnej Oświata Lingwista Policealne Zaoczne Studium Informatyki Oświata Lingwista Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne Towarzystwo Edukacji Bankowej Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwo Eduakcji Bankowej Studium Projektowania i Reklamy Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwo Edukacji Bankowej Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwo Edukacji Bankowej Studium Zdrowia i Urody Policealne Studium Farmaceutyczne Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego "Technik" Policealna Szkoła Reklamy "Alternatywa" Centrum Nauki s.c Policealna Szkoła Turystyki "śak" Policealna Szkoła Informatyki "śak" Policealna Szkoła Kosmetyczna "śak" PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O`Chikara" Szkoła Pracowników Ochrony TUR Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna Policealne Studium MenedŜerskie "NOVUM" Elitarna Szkoła SłuŜb Ochrony i Biznesu "COBRA" "Oświata Lingwista" Policealna Zaoczne Studium Kosmetyki Naturalnej Policealna Szkoła Prawno - Administracyjna "śak" Centrum Kształcenia Policealnego "Technik" Szkoła Policealna Kosmetyczna "OMEGA" Szkoła Policealna Rachunkowa "OMEGA" Strona 7

8 Policealna OGÓŁEM Szkoła GMINA Detektywów i Ochrony Rutkowski & Czerwiński Gdańska Szkoła Policealna Policealna Szkoła Zawodowa "Tur" Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr "Awans" Policealne Studium Zaoczne Policealna Szkoła Fryzjerska "śak" Szkoła Kosmetyczna "Akademie Prenier" Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Fryzjerskie Gdańska Szkoła Kosmetyczno-Fryzjerska Policealne Studium Kosmetyczne AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa "Akademia" Pomorskie Centrum Edukacyjna Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Policealnego WyŜszej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej "Oświata Lingwista" Gdańskie Policealne Studium Rachunkowości i Biznesu Policealna Szkoła Logistyki "śak" Policealna Szkoła Budownictwa "śak" Szkola Policealna "Progres" Policealna Szkola Architektury Krajobrazu "śak" "Externus" Policealne Studium Informatyki "Externus" Studium Zdrowia i Terapii Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych OCHIKARA - Szkoła BHP Oświata Lingwista Gdańskie Studium Administracji Oświata Lingwista Gdańskie Studium MasaŜu, Szkoła Policealna dla Dorosłych Akademia Viesmann - Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych ATENA Policealna Szkoła Zawodowa COBRA Szkoła Policealna Szkoła Policealna Gdańskie Studium Marketingu i Reklamy LINGWISTA Zawodowa Szkoła Medyczna PLEJADA Technikum Nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej Edukacyjna 0pieka wychowawcza Strona 8

9 Ośrodek OGÓŁEM Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy GMINA Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym CELOWE Cel dotacji Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie opieki społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej środki adopcyjno-opiekuńcze Zadania w zakresie pomocy społecznej Zadania w zakresie pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie ochrony środowiska Ogółem Strona 9

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIII/1499/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.10.2010r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2010 A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych)

Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) Dotacje dla szkół niepublicznych ( z wyłączeniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) SIERPIEŃ 2015 r. WRZESIEŃ 2015 r. PAŹDZIERNIK 2015 r. LISTOPAD 2015 r. GRUDZIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.02.2011

Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.02.2011 Załącznik Nr 3 do uchwały nr VII/55/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.2.211 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 211 w tym GMINA: DOTACJE : Dotacje dla 71 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1394/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok

UCHWAŁA NR L/1394/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok UCHWAŁA NR L/1394/1 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 czerwca 21 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 21 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/1291/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 marca 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok

UCHWAŁA NR XLVII/1291/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 marca 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok UCHWAŁA NR XLVII/1291/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 marca 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 795 454 795 454

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 795 454 795 454 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/282/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 847 954 847 954

II Społeczna Szkoła Podstawowa STO 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245 0 847 954 847 954 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/401/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik Nr 11 część obowiązująca DOTACJE PODMIOTOWE W I PÓŁROCZU 2008 ROKU L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota planu dotacji na 2008 rok 1 2 3 4 5 6 Gmina w złotych Kwota wykonania dotacji za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji. II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego Profesor 597 800,00

Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji. II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego Profesor 597 800,00 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 801 80101 Szkoły podstawowe Gmina 7 003

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/139/2011 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU TABELA NR 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze. 750 Administracja publiczna Pozostała działalność

010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze. 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDśETU MIASTA JAWORZNA W 2013 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/446/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.02.2012r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDśETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK Dział ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA :

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/540/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska

2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska Załącznik Nr 3 do Uchw ały Nr XIV/181/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerw ca 2011r. Załącznik Nr 3 do Uchw ały Nr V/21/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/401/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Treść. 63 912 670 122 438 232 186 350 902 w tym GMINA :

Treść. 63 912 670 122 438 232 186 350 902 w tym GMINA : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/740/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.02.2013r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/699/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2012 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2012 ROKU 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 144 647,00 57 079 632,00 103,51 80101 Szkoły podstawowe 2 193 573,00 2 514 846,00 114,65 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 142

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. Dział Rozdział Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/776/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/280/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25.06.2015r. Dział Rozdział DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów Treść publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. 81 404 572 113 016 345 194 420 917 w tym GMINA :

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012. 81 404 572 113 016 345 194 420 917 w tym GMINA : Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU 2012 RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Jarocin na rok 2015 Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jarocin w 2015 roku 1. dla jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/5/ Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 4 września r. w sprawie zmian w budżecie na rok Załącznik Nr Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska

Przeznaczenie dotacji na 2013r. 1 2 4 5 6 7. Zamojski Dom Kultury. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV /280/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2012r. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2013 rok w zł. Nazwa Ogółem gmina 15 179 527 4 957 451

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNY NIś SAMORZĄD ORGAN

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNY NIś SAMORZĄD ORGAN WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH ORAZ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNY NIś SAMORZĄD ORGAN Rozdział 801 01 Szkoły podstawowe 1 801 01 2540 Społeczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 630 TURYSTYKA 18 720 18 720 100,0

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zadania własne powiatu 13 888 500

Zadania własne powiatu 13 888 500 Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa z budŝetu na 2009r. dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdział Podmiot otrzymujący Wyszczególnienie Kwota dotacji dotację Zadania własne powiatu 13 888

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2667 UCHWAŁA NR 205/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie artykułu 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 13 czerwca 2012 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 czerwca 212 r. Poz. 245 UCHWAŁA NR XXVII/523/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 maja 212 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/504/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17.12.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2014r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2015 rok Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III / 13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014r. Ogółem gmina 16 797 230 w zł. Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załcznik nr 4 DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział i Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje ogółem : Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych

Dotacje ogółem : Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2009 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych Załącznik nr do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia w złotych Dział Rozdział Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok

UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok UCHWAŁA NR XLVI/1004/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. ( po zmianach) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010r. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/355/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010r. 4 01009 Spółki wodne 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2011 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2011 ROKU Załącznik Nr 8d 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 55.400.871 2.325.055 1.452.435 913020W Społeczna Szkoła Podstawowa "101" 558.063 913021W Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP) 346.086 913022W

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany

Budżet Województwa Lubelskiego na 2016 r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu - zmiany Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/295/ Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 września r 06-09- Województwa - BW Symbol Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Projekt z dnia 11 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 30.04.2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku 801 Oświata i wychowanie 1 168 1 168

Bardziej szczegółowo

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2015 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2015 ROKU 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 69 496 527,00 78 059 227,00 112,32 80101 Szkoły podstawowe 2 652 298,00 3 872 122,00 145,99 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 383

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 77 436 227,00 40 524 432,52 52,33 80101 Szkoły podstawowe 3 343 122,00 1 472 103,72 44,03 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 875 335,00

Bardziej szczegółowo

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE

Click here to get your free novapdf Lite registration key. Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE Publiczne/niepubliczne Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły PUBLICZNE szkoły specjalne przysposabiające do pracy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ - SZKOŁA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 24 lutego 2016 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2016 ROKU

z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 24 lutego 2016 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2016 ROKU Załącznik nr 5c Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XVIII/218/15 do Uchwały Nr XX/256/16 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 24 lutego 2016 r. DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 Załącznik do Uchwały Nr II/27/2010 Rady Powiatu w z dnia 28 grudnia 2010 r. PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU W ROKU 2010 CELOWA RODZAJ DOTACJI PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXIII/701/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR XXXIII/701/12 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 213 r. Poz. 22 UCHWAŁA NR XXXIII/71/12 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 212 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok UCHWAŁA NR XV/394/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d),

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 75 202 106,00 42 531 580,46 56,56 80101 Szkoły podstawowe 4 103 508,00 1 936 556,32 47,19 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 882 546,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/502/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVII/502/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok UCHWAŁA NR XVII/502/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz art. 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

80101 Szkoły podstawowe Przedszkola na dofinansowanie działalności opiekuńczowychowawczej. w wieku przedszkolnym

80101 Szkoły podstawowe Przedszkola na dofinansowanie działalności opiekuńczowychowawczej. w wieku przedszkolnym Załącznik nr 5 do uchwały Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 r. Wykaz dotacji podmiotowych z budŝetu miasta na 2008 rok dla niepublicznych jednostek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok Załącznik nr 5 do uchwały nr z dnia zmieniający załącznik nr 7 Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok w złotych A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU w tym GMINA :

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W ROKU w tym GMINA : Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/660/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.11.2012r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.12.2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III N/19/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 stycznia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2015 w złotych Dział

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok

Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok Załącznik nr 6 do uchwały nr z dnia zmieniający załącznik nr 7 Zmiany w dotacjach związanych z realizacją zadań miasta na 2015 rok w złotych A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2015 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok

UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

w złotych kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

w złotych kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Projekt Załcznik nr 6 DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDETU PODMIOTOM Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH L.p. Dział i Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo