Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena..."

Transkrypt

1 Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena... Jan Gondowicz Zbrodniarz; niewolnik labiryntu(fiodor Dostojewski) [1] Fiodor Dostojewski od dawna jest już kimś więcej niż tylko pisarzem. Dostrzega się w nim słusznie filozofa, myśliciela religijnego i wpływowego ideologa - przede wszystkim zaś moralistę w tym wymiarze, na jaki ludzkość zdobywa się tylko raz na kilka wieków. Dodać trzeba, że ten niezwykły umysł rozporządzał geniuszem artystycznym, który doceniono w pełni dopiero po latach i który do dziś kryje w sobie wiele zagadek. [2] Jego kariera nie ma sobie równych. Za życia zajmował w literaturze miejsce osobne, raczej poślednie. W ćwierć wieku po śmierci zyskał w swej ojczyźnie miano proroka i pisarza pierwszej rangi. Pierwsza połowa minionego stulecia przyniosła jego dziełu sławę światową. Druga połowa - pewność, że właśnie Dostojewski zasługuje na opinię najwybitniejszego pisarza XIX wieku. Zważywszy na społeczną, artystyczną i polityczną rolę, jaką odgrywała w tych czasach powieść, oznacza to, iż Dostojewskiego zaliczyć trzeba do najświetniejszych powieściopisarzy wszech czasów. [3] A nawet rzec można wprost: najświetniejszego. Dość jednego rzutu oka na dzieje powieści, by zauważyć, jak zbledli z perspektywy stulecia jego współcześni: Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Dickens, Zola, Turgieniew, a nawet Lew Tołstoj. Są to nadal wspaniali artyści, ale naszym współczesnym jest tylko Dostojewski. [4] Odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie stawia przed ludźmi życie, szukać można u Cervantesa, u Conrada, u Prousta - lecz żaden z nich nie ogarnia takiego horyzontu i nie sięga tak głęboko w ludzką duszę. Stąd, mówiąc o Dostojewskim, mówi się zawsze o wszystkim, co może dać człowiekowi literatura. [5] I tu zaczynają się paradoksy. Człowiek, który ofiarował ludzkości tak cenny dar, był osobiście figurą dość niemiłą, by nie rzec antypatyczną, a jego życie dalekie było nie tylko od świętości, lecz i od zwykłej dobroci. W porównaniu z nim wszyscy wymienieni powyżej wielcy powieściopisarze wydają się wzorami moralnymi. Mówiąc prościej, każdemu z nich powierzyć by można opiekę nad dzieckiem, tajemnicę lub tysiąc złotych. Dostojewskiemu nie. [6] Po drugie i ważniejsze - forma pisarska, w jakiej wypowiada się Dostojewski, graniczy z literaturą brukową jego czasów. Pisarz czerpie z wzorów popularnego melodramatu, rodzącej się właśnie powieści kryminalnej, prasy sensacyjnej i sprawozdań sądowych. Akcję swych utworów lokuje w środowiskach ludzi zdeklasowanych, podejrzanych obyczajowo, o zachwianej równowadze psychicznej, nie waha się przed wprowadzeniem epizodów drastycznych. Jak nikt przed nim i niewielu po nim gra na nerwach czytelników. [7] Wynika z tego paradoks trzeci: lektura Dostojewskiego wymaga samozaparcia. Wejście w jego świat porównać można z doświadczeniem choroby, po której konieczny jest okres rekonwalescencji. Próby, przed jakimi stawia swych bohaterów, trudne do zniesienia sceny kompromitacji i skandali, niemożność utożsamienia się z jego głównymi postaciami, temperatura, w jakiej rozważane są problemy etyczne, mroczny klimat, przywodzący na myśl opowieści grozy, a wreszcie dzikość odmalowanego znakomicie świata XIX-wiecznej Rosji sprawiają, iż lektura Dostojewskiego stanowi doznanie czytelnicze jedyne w swoim rodzaju. Każdy, kto przestudiował i przemyślał jego wielkie powieści, jest świadom, że stał się innym człowiekiem, iż zyskał nowy wymiar dojrzałości. [8] Zbrodnia i kara nie jest pierwszym arcydziełem Dostojewskiego, ale jest pierwszą jego genialną powieścią. Już kilka lat wcześniej opublikował filozoficzną nowelę, która sama zapewniłaby mu miejsce w literaturze światowej: Notatki z podziemia (1864). Wielkiej wagi jest też nieco wcześniejsza, na wpół autobiograficzna opowieść o życiu na katordze, Wspomnienia z domu umarłych (1861). W obu przypadkach mamy do czynienia z dziełem bez precedensu. Nigdy wcześniej nikt nie postawił pod pręgierz całej współczesnej sobie cywilizacji i nikt nie opisał od wewnątrz świata ludzi, których wyrzekło się społeczeństwo. Oba te doświadczenia, jak można sądzić, dały Dostojewskiemu odwagę zmierzenia się z najpoważniejszym problemem etycznym, za jaki uznał odebranie z premedytacją życia bliźniemu. [9] Dostojewski postanowił przy tym w żadnej mierze nie ułatwić sobie zadania. Stąd wielość motywacji, jakie popychają jego bohatera do zbrodni. Prócz osobistej, dotkliwej nędzy mamy tu poczucie odpowiedzialności za los rodziny; z zawiedzionymi ambicjami sąsiaduje młodzieńcza pokusa poddania się krańcowej próbie; nienawiść do ofiary (a ściślej - jednej z ofiar) łączy się ze złowieszczą, wysnutą wśród samotnych rozmyślań doktryną, dopuszczającą pod pewnymi zastrzeżeniami morderstwo. Portret psychologiczny zabójcy stanowi zatem pod wieloma względami wizerunek Nowoczesnego Człowieka, który przyjmuje jako rzecz oczywistą postawę indywidualizmu, nie może pogodzić się z miejscem zajmowanym w strukturze społecznej, widzi się w roli przywódcy, zatraca - wraz z prostotą - elementarną wrażliwość moralną, relatywizuje dobro i zło, a wreszcie nie wierzy ani w sprawiedliwość ludzką, ani w Boga. I przy tym wszystkim studiuje prawo. [10] Pisarstwo Dostojewskiego przypadło na czasy, kiedy wierzono dość powszechnie w dwie sprawy. Po pierwsze, że nic nie stanowi lepszego narzędzia penetracji spraw ludzkich niż powieść: z jej pomocą zanalizować można każdą dziedzinę życia, rozstrzygnąć najtrudniejsze kwestie społeczne i zaprezentować

2 najgłębsze nawet idee. Po drugie - że człowiek jest istotą skłaniającą się z natury ku dobru, że rozwój społeczny sprzyja postępowi moralnemu, a przypadki zdające się świadczyć o czymś wręcz przeciwnym dowodzą tylko zgubnego wpływu pewnych zdemoralizowanych środowisk, niedbalstwa lub błędów wychowania, w najgorszym zaś razie organicznej choroby umysłowej. Zbrodnia i kara wiąże obydwa te przekonania w jedną całość. Stanowi eksperyment, jak daleko sięgnąć może powieść analityczna, oraz kamień probierczy wobec jednego z najszerzej rozpowszechnionych poglądów epoki. [11] Zbrodnia i kara jest też eksperymentem w sferze czysto pisarskiej. I to na różnorakich płaszczyznach. Jako dokonanie artystyczne zdumiewa wciąż swą śmiałością. Każdy składnik tego eksperymentu, potraktowany osobno, sam przez się zapewniłby tej książce poczesne miejsce w dziejach literatury. [12] Po pierwsze zatem - jest to pierwsza w historii powieść pisana językiem mówionym. Nie specjalnie oczyszczonym językiem literatury pięknej, jakim do dziś posługują się często pisarze, lecz mową ulicy, pełną skrótów, wypaczeń poprawnej ruszczyzny, powiedzeń gwarowych, skoków myśli i swoistego, nerwowego zapluwania się w trakcie opowieści, które Rosjanie zwą skorogoworką. Przekład polski pod żadnym niemal względem nie oddaje tej osobliwości językowej Zbrodni i kary, i nic dziwnego: jest to wszak utwór pisany slangiem wielkomiejskim w latach 60. XIX wieku, kiedy to w Polsce nie było prawdziwie wielkich miast. Polszczyzna nie ma zatem żadnego stosownego odpowiednika, a chcąc go znaleźć, trzeba by sięgnąć do groteskowo anachronicznej mowy Wiecha: forsa, facet, zaiwaniać... Język, jakim przemawia ta powieść, musiałby zatem tłumacz stworzyć w swej wyobraźni - kto wie, z jakim skutkiem. O nowatorstwie Dostojewskiego świadczy fakt, że dopiero w XX wieku pisarze podjęli wyzwanie, jakie stawia żywa mowa przedstawionych z pełnym realizmem niższych warstw społecznych: takimi klasycznymi powieściami, pisanymi językiem mówionym, są Przygody dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haska ( ) i Podróż do kresu nocy Ferdinanda Celine ä (1932). [13] Po drugie - jest to ponownie pierwsza w historii powieść, która niemal w pełni konsekwentnie realizuje projekt towarzyszenia swemu bohaterowi nie tylko dzień po dniu, lecz godzina po godzinie, a nawet minuta po minucie. Nic dziwnego, że zapis zaledwie kilkudniowej akcji (nie licząc epilogu) zajmuje kilkaset gęsto zadrukowanych stron. Inne postacie pojawiają się samodzielnie tylko wtedy, gdy główny bohater śpi lub gdzieś zmierza; dopiero części piąta i szósta przynoszą pewną równoległość wątków. Dostojewskiego interesuje bowiem ciągłość procesów psychicznych, wzajemne wynikanie z siebie stanów ducha - słowem, cała dynamika przeżyć kogoś, kto mierzy się z potwornym czynem i równie potwornymi myślami. Dostojewski raz jeszcze wykorzysta ten chwyt w Idiocie. [14] Po trzecie - mamy tu, również po raz pierwszy, do czynienia z narracją, która całkowicie uchyla się od wydawania sądów i uogólniania przeżyć bohaterów. Narrator Dostojewskiego, jak to było wówczas przyjęte, wie oczywiście, co się dzieje w głowie bohatera i świadom jest najskrytszych jego myśli. Zwłaszcza najskrytszych! (Warto zwrócić uwagę na niebywale często zjawiające się w powieści przysłówki jakby, nagle, jakiś i ich odpowiedniki. Oddają one niekonkretność i tempo procesów psychicznych, za którymi narracja nie może wręcz nadążyć; całe partie błyskawicznych rozważań bohatera oddawane są in extenso, w cudzysłowach, co stanowi odkrycie zapowiadające typowo już dwudziestowieczną technikę narracyjną - monolog wewnętrzny). Ale na tym koniec! Tego, co sądzi narrator na temat tych myśli, przeżyć czy zdarzeń, już się nie dowiemy. [15] Lata 60. XIX wieku, w których powstała Zbrodnia i kara, przynoszą we Francji ideał narracji przezroczystej, poprzez którą czytelnik oglądać mógłby świat przedstawiony niczym przez szybę - pierwowzorem jest tu Pani Bovary Flauberta (1857). Wystarczy jednak porównać obie powieści, by dostrzec, jak często pisarz francuski dopuszcza do głosu syntetyczną ocenę psychologiczną bądź moralną, mającą niejako podpowiadać czytelnikowi, nad czym warto pomyśleć. Narracji takiej Dostojewski bezwzględnie się wyrzeka i dopuszcza ją do głosu dopiero w epilogu, który, deklaratywny i skrótowy, przynieść ma widzianą z lotu ptaka przemianę duchową bohatera. [16] I w tym punkcie właśnie spotykamy się - po wszystkich godnych podziwu osiągnięciach - z porażką pisarza. Dostojewski, niezawodny w analizie procesów destrukcji, rozpadu osobowości swych postaci, kapituluje wobec świadectw ich duchowego odrodzenia. W Zbrodni i karze jest ono zaledwie wspomniane na dwóch ostatnich kartkach i jedyne, co pozostaje czytelnikowi, to w nie uwierzyć. Ułomność ta dotknęła Dostojewskiego nie po raz pierwszy. Już we wspomnianych Notatkach z podziemia trzecia część noweli dotyczyć miała przemiany moralnej jej bohatera - postaci wybitnie plugawej, która łudzi obietnicą ratunku biedną prostytutkę, a gdy ta się zjawia, drwi z jej naiwnych nadziei. Owo zakończenie noweli, zdjęte w swoim czasie (ku wielkiej irytacji pisarza) przez cenzurę, nie trafiło nigdy do rąk czytelnika, nawet gdy Dostojewski mógł je już śmiało wydrukować. Widać był z niego niezadowolony. Podobnie działo się później. Zakwestionowany przez wydawcę rozdział Biesów, mający opisywać ekspiację Stawrogina, okazał się tak drastyczny, że do wydań powieści dołączać go zaczęto, w charakterze aneksu, dopiero w pół wieku po śmierci pisarza. Dostojewski nie przerobił go nigdy w duchu afirmatywnym. Wreszcie Bracia Karamazow, ostatnia powieść Dostojewskiego, urywają się na zapowiedzi odkupienia, jakie przeklętej rodzinie Karamazowów przyniesie pobożność najmłodszego z braci, Aloszy. Część ta nigdy nie została napisana...

3 Fragment eseju Jana Gondowicza Zbrodniarz, niewolnik labiryntu. [w:] F. Dostojewski Zbrodnia i kara, oprac. J. Gondowicz. Warszawa POLECENIA DO T E K S T U 1. Odszukaj w tekście nazwiska XIX-wiecznych pisarzy rosyjskich, przyporządkuj je podanym w tabeli notom biograficznym, a następnie - na ich wzór - ułóż krótki biogram Dostojewskiego Wybitny rosyjski pisarz i myśliciel; mistrz prozy realistyczno-psychologicznej; głosiciel doktryny niesprzeciwiania się złu przemocą, lecz dobrocią - uchodził za najwyższy autorytet moralny w Rosji na przełomie wieków XIX i XX; jego twórczość wywarła olbrzymi wpływ na literaturę światową XX w.: trylogia autobiograficzna (debiut) Dzieciństwo, Lata chłopięce oraz Młodość ( ); wielka epopeja zawierająca panoramę życia Rosji w burzliwym okresie napoleońskim: Wojna i pokój ( ); powieści psychologiczne (Anna Karenina), społeczno-filozoficzne (Zmartwychwstanie), opowiadania (Śmierć Iwana Itjicza, Sonata Kreutzerowska), dramaty (Ciemna potęga, Żywy trup), reportaże (Opowiadania sewastopolskie), pisma o tematyce społeczno-politycznej, traktaty o sztuce. Pisarz rosyjski, jeden z głównych przedstawicieli rosyjskiego realizmu krytycznego; mistrz analizy psychologicznej; opowiadania z życia chłopów zawierające ostrą krytykę pańszczyzny i konserwatywnej szlachty (Zapiski myśliwego); powieści ukazujące społeczeństwo rosyjskie lat (Szlacheckie gniazdo, Pierwsza miłość), poruszające temat konfliktu pokoleń (W przededniu oraz Ojcowie i dzieci); dramaty psychologiczne (Miesiąc na wsi); cykl miniatur lirycznych, poematy prozą. FIODOR DOSTOJEWSKI (3) (2) (1) (0) pkt-

4 2. Dostojewskiego zalicza autor do grona najwybitniejszych pisarzy wszech czasów. W akapitach 1. i 2. odnajdziesz kilka innych określeń odnoszących się do autora Zbrodni i kary. Wypisz je (2) (0) pkt. 3. Autor eseju ujawnia trzy paradoksy, przez pryzmat których można postrzegać Dostojewskiego i jego twórczość. Który z argumentów najtrafniej ujmuje intencję autora? a. Pragnie podkreślić wyjątkowość pisarza na tle literatury XIX wieku. b. Odsłania w ten sposób niepospolity talent Dostojewskiego. c. Ukazuje pisarza jako prekursora prozy psychologicznej. d. Wskazuje na odejście Dostojewskiego od paradygmatu prozy XIX wieku. e. Zwraca uwagę na czynniki, które składają się na złożony proces recepcji pisarza i jego dzieł. UWAGA! Zaznacz tylko jedną odpowiedź. ODPOWIEDŹ a b c d e 4. Wpisz do tabeli nazwiska autorów (patrz: akapity 3. i 4.) niżej wymienionych dzieł literackich. NAZWISKO PISARZA TYTUŁ DZIEŁA Don Kichote Nędznicy Klub Pickwicka Czerwone i czarne Germinal Pani Bovary W poszukiwaniu straconego czasu Lord Jim 5. Zbrodnia i kara, Przygody dobrego wojaka Szwejka oraz Podróż do kresu nocy to powieści zróżnicowane tematycznie, mające jednak wspólną cechę. Jaką? Odpowiedz (na podstawie akapitu 12.) jednym zdaniem, które nie będzie cytatem. 6. Które z dzieł Dostojewskiego zapewniły mu trwałe miejsce w świecie literatury i zdecydowały o uznaniu go za wybitnego pisarza? Odpowiedź uzasadnij, wykorzystując opinię autora zawartą w akapicie 8. UWAGA! Pamiętaj o podaniu tytułów utworów.

5 7. Poniżej zdefiniowane zostały trzy różne rodzaje powieści. Podaj ich nazwy, a następnie określ, do którego z nich można zaliczyć Zbrodnię i karę. A odznacza się dynamiczną akcją, która najczęściej zaczyna się od końca, fabułę stanowią bowiem przygody prowadzącego śledztwo detektywa; lub w której pojawiają się relacje o działaniach przestępców. B jest szerokim obrazem środowiska społecznego, przedstawiającym jego charakterystyczne cechy i procesy przemian, które je kształtują. Należy do literatury realistycznej powstałej w XIX w. Czerpie tematy z życia współczesnego, a działania bohaterów wynikają nie tylko z ich predyspozycji psychicznych, ale także z uwarunkowań ekonomicznych i społeczno- historycznych. C...główny akcent położony jest na sferę przeżyć wewnętrznych bohatera, na jego reakcje oraz na badanie motywów jego postępowania. Fabuła jest podporządkowana głównej postaci, wszystko, co wchodzi do fabuły, jest funkcjonalnie ocenione w perspektywie osobowości postaci. Głównymi formami narracji są mowa pozornie zależna i monolog wewnętrzny. Zbrodnia i kara to powieść Zbrodnia i kara to genialny eksperyment, zarówno na płaszczyźnie ideowej, jak i pisarskiej. Odszukaj w tekście argumenty potwierdzające tę tezę i wpisz je do tabeli. UWAGA! Nie cytuj autora. Sfera ideowa I. II.. II Sfera formalna (poetyka utworu) I. II. III.. 9. O jakiej formie wypowiedzi literackiej mówi poniższy fragment (autor eseju uważa Dostojewskiego za twórcę tej formy)? mowa postaci na scenie mająca na celu wprowadzić nas bezpośrednio - bez interwencji autora, bez jego komentarzy i wyjaśnień - w wewnętrzne życie postaci; [...] wyraża w swej treści najbardziej intymne myśli leżące najbliżej nieświadomości; ma formę zdań prostych o maksymalnie zredukowanej składni 1

6 10. Na podstawie akapitu 9. przedstaw krótko - najwyżej w pięciu zdaniach - te cechy osobowości Rodiona Raskolnikowa, które składają się psychologiczny portret zabójcy Podaj - odwołując się do treści akapitu 9. - cechy współtworzące pesymistyczny wizerunek Nowoczesnego Człowieka, a następnie przyporządkuj je określonym sferom życia ludzkiego: ( możesz cytować autora) I - moralność / etyka II - etyka / aksjologia III -wiara IV - relacje społeczne 12. Odszukaj akapit, w którym autor uogólnia swoją wypowiedź na temat pisarstwa Dostojewskiego i odpowiedz (jednym zdaniem) na pytanie: dlaczego jest to twórczość wyjątkowa na tle znakomitych dzieł literatury światowej Która z prezentowanych poniżej filozoficznych koncepcji człowieka w zasadniczym stopniu odpowiada kreacji głównego bohatera Zbrodni i kary? a. Jeśli nie ma nic nade mną, to nie ma też dla mnie norm. Nie ma norm i nakazów, nie ma żadnych powinności ani zadań, które powinienem spełnić. Realny jestem tylko ja, natomiast: Bóg, człowiek, państwo, prawo, moralność, duch, prawda - to tylko moje wyobrażenia. Ja i świat- moja własność. (Max Stirner) b. W naszych postępkach, entuzjazmach, wiarach tyle jest wolności, ile w ruchach marionetek. My sami, podobnie jak i świat, w którym żyjemy, stanowimy swoisty mechanizm. Wszystkie oceny ludzkie są subiektywne, nie ma zatem obiektywnego dobra ani zła, nie ma raju po życiu, a i samo życie też nie jest rajem, skoro jest mechanizmem bez celu, a więc i bez sensu. (Anatol France) c. Dostojność, stanowczość, sprawność, pewność działania, bezwzględność w osiąganiu celów - oto cechy, które w zespoleniu z wolą mocy, pragnieniem władzy i panowania, czynią mnie wielkim i wyróżniają spośród rzeszy niewolników - istot słabych, uległych, niepewnych, o miękkim sercu i skłonnych do okazywania litości. Nie ma moralności obiektywnej - każdy z nas ma taką, jaka jest mu potrzebna do osiągania celów, jaka odpowiada naszym uczuciom i afektom. (Fryderyk Nietzsche) d. Jestem istotą nieustannie doświadczającą cierpienia, gdyż wypełnia ono całą moją egzystencję. Współczucie dla cierpiących wyzwala mnie samego, a bezinteresowna kontemplacja piękna pozwala dosięgnąć tego, co niezmienne, i tym samym uwolnić się od zmiennego i pełnego cierpienia świata. Życie nie ma celu - jest bezcelowym, bezrozumnym parciem naprzód. (Artur Schopenhauer) ODPOWIEDŹ a b c d (2) (0) pkt.

7 14. Tytuł eseju wkracza w sferę symboliki labiryntu (patrz poniższy schemat). Dokonaj krótkiej, najwyżej trzyzdaniowej, interpretacji tytułu. UWAGA! Wykorzystaj pojęcia związane z symboliką labiryntu (2) (1) (0) pk Punktacja : 29 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny

8

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów

LITERATURA. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych tematów LITERATURA pieczęć szkoły Miejscowość... data... Lista ów na egzamin wewnętrzny z... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających w roku... Liczba przygotowanych ów... podpis przewodniczącego szkolnego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić?

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić? Egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak sformułować stanowisko i właściwie je uzasadnić? PODSTAWOWE INFORMACJE Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Rozdział II Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII?

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej szkoły podstawowej Temat: DLACZEGO POWIEŚĆ HISTORYCZNA NIE JEST PODRĘCZNIKIEM HISTORII? Cele ogólne: kształcenie umiejętności wskazywania cech, podobieństw

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich.

1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. LITERATURA 1. Motyw gry w literaturze. Przedstaw jego funkcje w wybranych utworach literackich. 2.. Przedstaw zjawisko prekursorstwa w literaturze różnych epok, analizując wybrane przykłady literackie.

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją Charakterystyka trzech rodzajów literackich Cechy charakterystyczne epiki wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją chłodny dystans;

Bardziej szczegółowo

Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich Londyn, 9 lipca 2016

Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich Londyn, 9 lipca 2016 Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich Londyn, 9 lipca 2016 Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013. wybranych przykładach utworów polskich i obcych.

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013. wybranych przykładach utworów polskich i obcych. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2012/2013 I LITERATURA 1. Krytyka wad

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 I. LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat w oparciu o analizę przykładów zachowań wybranych postaci literackich.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 1 I. Literatura

Bardziej szczegółowo

Zestaw tematów do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego 2012/2013 I. LITERATURA

Zestaw tematów do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego 2012/2013 I. LITERATURA Zestaw tematów do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego 2012/2013 I. LITERATURA 1. Przedstaw różnorodność literackiego ujęcia przeżyć wewnętrznych po śmierci bliskiej osoby. 2. Rozważ twórczą

Bardziej szczegółowo

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka

Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Filozofia Augusta Cieszkowskiego Dr Magdalena Płotka Także i August Cieszkowski przejął metodę dialektyczną Hegla Zmierzał do utworzenia filozofii słowiańskiej, niezależnej od filozofii germańskiej Swój

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. LITERATURA 1. Jaką postawę moralną musi prezentować twój autorytet? Odwołaj się do bohaterów 2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: Historia literatury rosyjskiej 02-FL-JRT-S1-HLR02 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

LEGENDA. Kolory pomarańczowy lub czarny oznaczają tematy i wiedzę obowiązkowe.

LEGENDA. Kolory pomarańczowy lub czarny oznaczają tematy i wiedzę obowiązkowe. LEGENDA Kolory pomarańczowy lub czarny oznaczają tematy i wiedzę obowiązkowe. Kolor niebieski oznacza tematy dodatkowe (będzie można otrzymać za nie dodatkowe punkty, które będą mogły pozytywnie wpłynąć

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Fiodor Dostojewski jest autorem wielu powieści, które przeszły do kanonu klasyki literatury światowej; debiutował w roku

Fiodor Dostojewski jest autorem wielu powieści, które przeszły do kanonu klasyki literatury światowej; debiutował w roku "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego Fiodor Dostojewski jest autorem wielu powieści, które przeszły do kanonu klasyki literatury światowej; debiutował w roku 1846 powieścią Biedni ludzie; najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Fiodor Dostojewski. Zbrodnia i kara

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Fiodor Dostojewski. Zbrodnia i kara Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA 1. Związki człowieka z naturą jako temat utworu literackiego. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane dzieła pisarzy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja etyki E. Levinasa

Koncepcja etyki E. Levinasa Koncepcja etyki E. Levinasa Fragment wypowiedzi Jana Pawła II z: Przekroczyć próg nadziei : Skąd się tego nauczyli filozofowie dialogu? Nauczyli się przede wszystkim z doświadczenia Biblii. Całe życie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Szkoła pisania - rozprawka 1. W poniższej rozprawce wskaż wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Na bogactwo świata składają się między innymi dziedzictwo kulturowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: VI Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

2. Czy opowiadanie można potraktować jako metaforę rzeczywistości? Uzasadnij swoją odpowiedź. (2)

2. Czy opowiadanie można potraktować jako metaforę rzeczywistości? Uzasadnij swoją odpowiedź. (2) Witaj, zapraszam Cię na spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Zanim rozpoczniemy naszą podróż, przypomnij sobie opowiadanie S. Lema Jak ocalał świat ze zbioru Cyberiada. http://polonica.ru/node/280 Odpowiedz

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łomży.

Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łomży. Zagadnienia na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łomży Literatura 1. Przedstaw, jak zmienia się konstrukcja bohatera tragicznego

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do testu z języka polskiego dla uczniów gimnazjów /etap szkolny/ Liczba punktów możliwych do uzyskania: 63.

Klucz odpowiedzi do testu z języka polskiego dla uczniów gimnazjów /etap szkolny/ Liczba punktów możliwych do uzyskania: 63. Klucz odpowiedzi do testu z języka polskiego dla uczniów gimnazjów /etap szkolny/ Liczba punktów możliwych do uzyskania: 63 Zadania zamknięte Zad.1 Zad.4 Zad.6 Zad.8 Zad.9 Zad.11 Zad.13 Zad.14 Zad.16 Zad.18

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI Formy aktywności i częstotliwość ich sprawdzania: Lp. Forma aktywności Skrót Częstotliwość (min. w semestrze) 1. odpowiedź ustna o 1 2. czytanie ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

koordynator modułu Prof. zw dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013

koordynator modułu Prof. zw dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: Historia literatury rosyjskiej 02-FL-RJ-S1-HLR02 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym 2012 2013 Literatura 1. Wzorce osobowe promowane w dziełach literackich różnych Rozwio temat na wybranych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analizy i interpretacje wybranych wierszy

Analizy i interpretacje wybranych wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania - Kazimierz Przerwa Tetmajer Analizy i interpretacje wybranych wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak

OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak OCENIANIE - JĘZYK POLSKI GIMNAZJUM Opracowała Dorota Matusiak Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: - ustne w czasie lekcji, - prezentacje przygotowane w domu, - notatki tworzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature)

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) na poziome podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL) skupia się na rozwijaniu i rozumieniu technik wykorzystywanych w krytyce literackiej i rozwijaniu zdolności

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku;

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; "Dżuma" Camusa jako powieść paraboliczna Albert Camus (1913 1960) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; był wybitnym pisarzem (otrzymał Nagrodę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Poniższe wymagania dostosowane zostały do programu nauczania

Bardziej szczegółowo

3. Zasady moralne są obiektywnie prawdziwe. Musi istnieć ich stwórca. Jest nim bóg.

3. Zasady moralne są obiektywnie prawdziwe. Musi istnieć ich stwórca. Jest nim bóg. Czołowy amerykański apologeta, teolog i filozof, profesor William Lane Craig często uczestniczy w publicznych debatach powtarzając swoje argumenty dowodzące, że założenie istnienia boga jest bardziej rozsądne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru:

tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru: II część egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy) obejmuje pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Uczniowie otrzymają dwa polecenia do wyboru:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej

Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Duchowe owoce Medytacji Chrześcijańskiej Mieć czy Być? Materializm naszego społeczeństwa kładzie w centrum życia co ja chcę. Jest skłonny traktować innego, w tym Boga, jedynie jako obiekt widziany pod

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyczna dla klasy VI

Propozycja metodyczna dla klasy VI Język Polski w Szkole IV VI R. X, nr 4 Joanna Piasta-Siechowicz Propozycja metodyczna dla klasy VI TEMAT: Poznajemy lekturę Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Czas zajęć: 2 x 45 min. Cele

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

21. Porównaj różne realizacje toposu wędrówki, analizując wybrane utwory literackie. 22. Kondycja moralna współczesnego człowieka. Przedstaw problem,

21. Porównaj różne realizacje toposu wędrówki, analizując wybrane utwory literackie. 22. Kondycja moralna współczesnego człowieka. Przedstaw problem, Szkolna lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo