Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena..."

Transkrypt

1 Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena... Jan Gondowicz Zbrodniarz; niewolnik labiryntu(fiodor Dostojewski) [1] Fiodor Dostojewski od dawna jest już kimś więcej niż tylko pisarzem. Dostrzega się w nim słusznie filozofa, myśliciela religijnego i wpływowego ideologa - przede wszystkim zaś moralistę w tym wymiarze, na jaki ludzkość zdobywa się tylko raz na kilka wieków. Dodać trzeba, że ten niezwykły umysł rozporządzał geniuszem artystycznym, który doceniono w pełni dopiero po latach i który do dziś kryje w sobie wiele zagadek. [2] Jego kariera nie ma sobie równych. Za życia zajmował w literaturze miejsce osobne, raczej poślednie. W ćwierć wieku po śmierci zyskał w swej ojczyźnie miano proroka i pisarza pierwszej rangi. Pierwsza połowa minionego stulecia przyniosła jego dziełu sławę światową. Druga połowa - pewność, że właśnie Dostojewski zasługuje na opinię najwybitniejszego pisarza XIX wieku. Zważywszy na społeczną, artystyczną i polityczną rolę, jaką odgrywała w tych czasach powieść, oznacza to, iż Dostojewskiego zaliczyć trzeba do najświetniejszych powieściopisarzy wszech czasów. [3] A nawet rzec można wprost: najświetniejszego. Dość jednego rzutu oka na dzieje powieści, by zauważyć, jak zbledli z perspektywy stulecia jego współcześni: Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Dickens, Zola, Turgieniew, a nawet Lew Tołstoj. Są to nadal wspaniali artyści, ale naszym współczesnym jest tylko Dostojewski. [4] Odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie stawia przed ludźmi życie, szukać można u Cervantesa, u Conrada, u Prousta - lecz żaden z nich nie ogarnia takiego horyzontu i nie sięga tak głęboko w ludzką duszę. Stąd, mówiąc o Dostojewskim, mówi się zawsze o wszystkim, co może dać człowiekowi literatura. [5] I tu zaczynają się paradoksy. Człowiek, który ofiarował ludzkości tak cenny dar, był osobiście figurą dość niemiłą, by nie rzec antypatyczną, a jego życie dalekie było nie tylko od świętości, lecz i od zwykłej dobroci. W porównaniu z nim wszyscy wymienieni powyżej wielcy powieściopisarze wydają się wzorami moralnymi. Mówiąc prościej, każdemu z nich powierzyć by można opiekę nad dzieckiem, tajemnicę lub tysiąc złotych. Dostojewskiemu nie. [6] Po drugie i ważniejsze - forma pisarska, w jakiej wypowiada się Dostojewski, graniczy z literaturą brukową jego czasów. Pisarz czerpie z wzorów popularnego melodramatu, rodzącej się właśnie powieści kryminalnej, prasy sensacyjnej i sprawozdań sądowych. Akcję swych utworów lokuje w środowiskach ludzi zdeklasowanych, podejrzanych obyczajowo, o zachwianej równowadze psychicznej, nie waha się przed wprowadzeniem epizodów drastycznych. Jak nikt przed nim i niewielu po nim gra na nerwach czytelników. [7] Wynika z tego paradoks trzeci: lektura Dostojewskiego wymaga samozaparcia. Wejście w jego świat porównać można z doświadczeniem choroby, po której konieczny jest okres rekonwalescencji. Próby, przed jakimi stawia swych bohaterów, trudne do zniesienia sceny kompromitacji i skandali, niemożność utożsamienia się z jego głównymi postaciami, temperatura, w jakiej rozważane są problemy etyczne, mroczny klimat, przywodzący na myśl opowieści grozy, a wreszcie dzikość odmalowanego znakomicie świata XIX-wiecznej Rosji sprawiają, iż lektura Dostojewskiego stanowi doznanie czytelnicze jedyne w swoim rodzaju. Każdy, kto przestudiował i przemyślał jego wielkie powieści, jest świadom, że stał się innym człowiekiem, iż zyskał nowy wymiar dojrzałości. [8] Zbrodnia i kara nie jest pierwszym arcydziełem Dostojewskiego, ale jest pierwszą jego genialną powieścią. Już kilka lat wcześniej opublikował filozoficzną nowelę, która sama zapewniłaby mu miejsce w literaturze światowej: Notatki z podziemia (1864). Wielkiej wagi jest też nieco wcześniejsza, na wpół autobiograficzna opowieść o życiu na katordze, Wspomnienia z domu umarłych (1861). W obu przypadkach mamy do czynienia z dziełem bez precedensu. Nigdy wcześniej nikt nie postawił pod pręgierz całej współczesnej sobie cywilizacji i nikt nie opisał od wewnątrz świata ludzi, których wyrzekło się społeczeństwo. Oba te doświadczenia, jak można sądzić, dały Dostojewskiemu odwagę zmierzenia się z najpoważniejszym problemem etycznym, za jaki uznał odebranie z premedytacją życia bliźniemu. [9] Dostojewski postanowił przy tym w żadnej mierze nie ułatwić sobie zadania. Stąd wielość motywacji, jakie popychają jego bohatera do zbrodni. Prócz osobistej, dotkliwej nędzy mamy tu poczucie odpowiedzialności za los rodziny; z zawiedzionymi ambicjami sąsiaduje młodzieńcza pokusa poddania się krańcowej próbie; nienawiść do ofiary (a ściślej - jednej z ofiar) łączy się ze złowieszczą, wysnutą wśród samotnych rozmyślań doktryną, dopuszczającą pod pewnymi zastrzeżeniami morderstwo. Portret psychologiczny zabójcy stanowi zatem pod wieloma względami wizerunek Nowoczesnego Człowieka, który przyjmuje jako rzecz oczywistą postawę indywidualizmu, nie może pogodzić się z miejscem zajmowanym w strukturze społecznej, widzi się w roli przywódcy, zatraca - wraz z prostotą - elementarną wrażliwość moralną, relatywizuje dobro i zło, a wreszcie nie wierzy ani w sprawiedliwość ludzką, ani w Boga. I przy tym wszystkim studiuje prawo. [10] Pisarstwo Dostojewskiego przypadło na czasy, kiedy wierzono dość powszechnie w dwie sprawy. Po pierwsze, że nic nie stanowi lepszego narzędzia penetracji spraw ludzkich niż powieść: z jej pomocą zanalizować można każdą dziedzinę życia, rozstrzygnąć najtrudniejsze kwestie społeczne i zaprezentować

2 najgłębsze nawet idee. Po drugie - że człowiek jest istotą skłaniającą się z natury ku dobru, że rozwój społeczny sprzyja postępowi moralnemu, a przypadki zdające się świadczyć o czymś wręcz przeciwnym dowodzą tylko zgubnego wpływu pewnych zdemoralizowanych środowisk, niedbalstwa lub błędów wychowania, w najgorszym zaś razie organicznej choroby umysłowej. Zbrodnia i kara wiąże obydwa te przekonania w jedną całość. Stanowi eksperyment, jak daleko sięgnąć może powieść analityczna, oraz kamień probierczy wobec jednego z najszerzej rozpowszechnionych poglądów epoki. [11] Zbrodnia i kara jest też eksperymentem w sferze czysto pisarskiej. I to na różnorakich płaszczyznach. Jako dokonanie artystyczne zdumiewa wciąż swą śmiałością. Każdy składnik tego eksperymentu, potraktowany osobno, sam przez się zapewniłby tej książce poczesne miejsce w dziejach literatury. [12] Po pierwsze zatem - jest to pierwsza w historii powieść pisana językiem mówionym. Nie specjalnie oczyszczonym językiem literatury pięknej, jakim do dziś posługują się często pisarze, lecz mową ulicy, pełną skrótów, wypaczeń poprawnej ruszczyzny, powiedzeń gwarowych, skoków myśli i swoistego, nerwowego zapluwania się w trakcie opowieści, które Rosjanie zwą skorogoworką. Przekład polski pod żadnym niemal względem nie oddaje tej osobliwości językowej Zbrodni i kary, i nic dziwnego: jest to wszak utwór pisany slangiem wielkomiejskim w latach 60. XIX wieku, kiedy to w Polsce nie było prawdziwie wielkich miast. Polszczyzna nie ma zatem żadnego stosownego odpowiednika, a chcąc go znaleźć, trzeba by sięgnąć do groteskowo anachronicznej mowy Wiecha: forsa, facet, zaiwaniać... Język, jakim przemawia ta powieść, musiałby zatem tłumacz stworzyć w swej wyobraźni - kto wie, z jakim skutkiem. O nowatorstwie Dostojewskiego świadczy fakt, że dopiero w XX wieku pisarze podjęli wyzwanie, jakie stawia żywa mowa przedstawionych z pełnym realizmem niższych warstw społecznych: takimi klasycznymi powieściami, pisanymi językiem mówionym, są Przygody dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haska ( ) i Podróż do kresu nocy Ferdinanda Celine ä (1932). [13] Po drugie - jest to ponownie pierwsza w historii powieść, która niemal w pełni konsekwentnie realizuje projekt towarzyszenia swemu bohaterowi nie tylko dzień po dniu, lecz godzina po godzinie, a nawet minuta po minucie. Nic dziwnego, że zapis zaledwie kilkudniowej akcji (nie licząc epilogu) zajmuje kilkaset gęsto zadrukowanych stron. Inne postacie pojawiają się samodzielnie tylko wtedy, gdy główny bohater śpi lub gdzieś zmierza; dopiero części piąta i szósta przynoszą pewną równoległość wątków. Dostojewskiego interesuje bowiem ciągłość procesów psychicznych, wzajemne wynikanie z siebie stanów ducha - słowem, cała dynamika przeżyć kogoś, kto mierzy się z potwornym czynem i równie potwornymi myślami. Dostojewski raz jeszcze wykorzysta ten chwyt w Idiocie. [14] Po trzecie - mamy tu, również po raz pierwszy, do czynienia z narracją, która całkowicie uchyla się od wydawania sądów i uogólniania przeżyć bohaterów. Narrator Dostojewskiego, jak to było wówczas przyjęte, wie oczywiście, co się dzieje w głowie bohatera i świadom jest najskrytszych jego myśli. Zwłaszcza najskrytszych! (Warto zwrócić uwagę na niebywale często zjawiające się w powieści przysłówki jakby, nagle, jakiś i ich odpowiedniki. Oddają one niekonkretność i tempo procesów psychicznych, za którymi narracja nie może wręcz nadążyć; całe partie błyskawicznych rozważań bohatera oddawane są in extenso, w cudzysłowach, co stanowi odkrycie zapowiadające typowo już dwudziestowieczną technikę narracyjną - monolog wewnętrzny). Ale na tym koniec! Tego, co sądzi narrator na temat tych myśli, przeżyć czy zdarzeń, już się nie dowiemy. [15] Lata 60. XIX wieku, w których powstała Zbrodnia i kara, przynoszą we Francji ideał narracji przezroczystej, poprzez którą czytelnik oglądać mógłby świat przedstawiony niczym przez szybę - pierwowzorem jest tu Pani Bovary Flauberta (1857). Wystarczy jednak porównać obie powieści, by dostrzec, jak często pisarz francuski dopuszcza do głosu syntetyczną ocenę psychologiczną bądź moralną, mającą niejako podpowiadać czytelnikowi, nad czym warto pomyśleć. Narracji takiej Dostojewski bezwzględnie się wyrzeka i dopuszcza ją do głosu dopiero w epilogu, który, deklaratywny i skrótowy, przynieść ma widzianą z lotu ptaka przemianę duchową bohatera. [16] I w tym punkcie właśnie spotykamy się - po wszystkich godnych podziwu osiągnięciach - z porażką pisarza. Dostojewski, niezawodny w analizie procesów destrukcji, rozpadu osobowości swych postaci, kapituluje wobec świadectw ich duchowego odrodzenia. W Zbrodni i karze jest ono zaledwie wspomniane na dwóch ostatnich kartkach i jedyne, co pozostaje czytelnikowi, to w nie uwierzyć. Ułomność ta dotknęła Dostojewskiego nie po raz pierwszy. Już we wspomnianych Notatkach z podziemia trzecia część noweli dotyczyć miała przemiany moralnej jej bohatera - postaci wybitnie plugawej, która łudzi obietnicą ratunku biedną prostytutkę, a gdy ta się zjawia, drwi z jej naiwnych nadziei. Owo zakończenie noweli, zdjęte w swoim czasie (ku wielkiej irytacji pisarza) przez cenzurę, nie trafiło nigdy do rąk czytelnika, nawet gdy Dostojewski mógł je już śmiało wydrukować. Widać był z niego niezadowolony. Podobnie działo się później. Zakwestionowany przez wydawcę rozdział Biesów, mający opisywać ekspiację Stawrogina, okazał się tak drastyczny, że do wydań powieści dołączać go zaczęto, w charakterze aneksu, dopiero w pół wieku po śmierci pisarza. Dostojewski nie przerobił go nigdy w duchu afirmatywnym. Wreszcie Bracia Karamazow, ostatnia powieść Dostojewskiego, urywają się na zapowiedzi odkupienia, jakie przeklętej rodzinie Karamazowów przyniesie pobożność najmłodszego z braci, Aloszy. Część ta nigdy nie została napisana...

3 Fragment eseju Jana Gondowicza Zbrodniarz, niewolnik labiryntu. [w:] F. Dostojewski Zbrodnia i kara, oprac. J. Gondowicz. Warszawa POLECENIA DO T E K S T U 1. Odszukaj w tekście nazwiska XIX-wiecznych pisarzy rosyjskich, przyporządkuj je podanym w tabeli notom biograficznym, a następnie - na ich wzór - ułóż krótki biogram Dostojewskiego Wybitny rosyjski pisarz i myśliciel; mistrz prozy realistyczno-psychologicznej; głosiciel doktryny niesprzeciwiania się złu przemocą, lecz dobrocią - uchodził za najwyższy autorytet moralny w Rosji na przełomie wieków XIX i XX; jego twórczość wywarła olbrzymi wpływ na literaturę światową XX w.: trylogia autobiograficzna (debiut) Dzieciństwo, Lata chłopięce oraz Młodość ( ); wielka epopeja zawierająca panoramę życia Rosji w burzliwym okresie napoleońskim: Wojna i pokój ( ); powieści psychologiczne (Anna Karenina), społeczno-filozoficzne (Zmartwychwstanie), opowiadania (Śmierć Iwana Itjicza, Sonata Kreutzerowska), dramaty (Ciemna potęga, Żywy trup), reportaże (Opowiadania sewastopolskie), pisma o tematyce społeczno-politycznej, traktaty o sztuce. Pisarz rosyjski, jeden z głównych przedstawicieli rosyjskiego realizmu krytycznego; mistrz analizy psychologicznej; opowiadania z życia chłopów zawierające ostrą krytykę pańszczyzny i konserwatywnej szlachty (Zapiski myśliwego); powieści ukazujące społeczeństwo rosyjskie lat (Szlacheckie gniazdo, Pierwsza miłość), poruszające temat konfliktu pokoleń (W przededniu oraz Ojcowie i dzieci); dramaty psychologiczne (Miesiąc na wsi); cykl miniatur lirycznych, poematy prozą. FIODOR DOSTOJEWSKI (3) (2) (1) (0) pkt-

4 2. Dostojewskiego zalicza autor do grona najwybitniejszych pisarzy wszech czasów. W akapitach 1. i 2. odnajdziesz kilka innych określeń odnoszących się do autora Zbrodni i kary. Wypisz je (2) (0) pkt. 3. Autor eseju ujawnia trzy paradoksy, przez pryzmat których można postrzegać Dostojewskiego i jego twórczość. Który z argumentów najtrafniej ujmuje intencję autora? a. Pragnie podkreślić wyjątkowość pisarza na tle literatury XIX wieku. b. Odsłania w ten sposób niepospolity talent Dostojewskiego. c. Ukazuje pisarza jako prekursora prozy psychologicznej. d. Wskazuje na odejście Dostojewskiego od paradygmatu prozy XIX wieku. e. Zwraca uwagę na czynniki, które składają się na złożony proces recepcji pisarza i jego dzieł. UWAGA! Zaznacz tylko jedną odpowiedź. ODPOWIEDŹ a b c d e 4. Wpisz do tabeli nazwiska autorów (patrz: akapity 3. i 4.) niżej wymienionych dzieł literackich. NAZWISKO PISARZA TYTUŁ DZIEŁA Don Kichote Nędznicy Klub Pickwicka Czerwone i czarne Germinal Pani Bovary W poszukiwaniu straconego czasu Lord Jim 5. Zbrodnia i kara, Przygody dobrego wojaka Szwejka oraz Podróż do kresu nocy to powieści zróżnicowane tematycznie, mające jednak wspólną cechę. Jaką? Odpowiedz (na podstawie akapitu 12.) jednym zdaniem, które nie będzie cytatem. 6. Które z dzieł Dostojewskiego zapewniły mu trwałe miejsce w świecie literatury i zdecydowały o uznaniu go za wybitnego pisarza? Odpowiedź uzasadnij, wykorzystując opinię autora zawartą w akapicie 8. UWAGA! Pamiętaj o podaniu tytułów utworów.

5 7. Poniżej zdefiniowane zostały trzy różne rodzaje powieści. Podaj ich nazwy, a następnie określ, do którego z nich można zaliczyć Zbrodnię i karę. A odznacza się dynamiczną akcją, która najczęściej zaczyna się od końca, fabułę stanowią bowiem przygody prowadzącego śledztwo detektywa; lub w której pojawiają się relacje o działaniach przestępców. B jest szerokim obrazem środowiska społecznego, przedstawiającym jego charakterystyczne cechy i procesy przemian, które je kształtują. Należy do literatury realistycznej powstałej w XIX w. Czerpie tematy z życia współczesnego, a działania bohaterów wynikają nie tylko z ich predyspozycji psychicznych, ale także z uwarunkowań ekonomicznych i społeczno- historycznych. C...główny akcent położony jest na sferę przeżyć wewnętrznych bohatera, na jego reakcje oraz na badanie motywów jego postępowania. Fabuła jest podporządkowana głównej postaci, wszystko, co wchodzi do fabuły, jest funkcjonalnie ocenione w perspektywie osobowości postaci. Głównymi formami narracji są mowa pozornie zależna i monolog wewnętrzny. Zbrodnia i kara to powieść Zbrodnia i kara to genialny eksperyment, zarówno na płaszczyźnie ideowej, jak i pisarskiej. Odszukaj w tekście argumenty potwierdzające tę tezę i wpisz je do tabeli. UWAGA! Nie cytuj autora. Sfera ideowa I. II.. II Sfera formalna (poetyka utworu) I. II. III.. 9. O jakiej formie wypowiedzi literackiej mówi poniższy fragment (autor eseju uważa Dostojewskiego za twórcę tej formy)? mowa postaci na scenie mająca na celu wprowadzić nas bezpośrednio - bez interwencji autora, bez jego komentarzy i wyjaśnień - w wewnętrzne życie postaci; [...] wyraża w swej treści najbardziej intymne myśli leżące najbliżej nieświadomości; ma formę zdań prostych o maksymalnie zredukowanej składni 1

6 10. Na podstawie akapitu 9. przedstaw krótko - najwyżej w pięciu zdaniach - te cechy osobowości Rodiona Raskolnikowa, które składają się psychologiczny portret zabójcy Podaj - odwołując się do treści akapitu 9. - cechy współtworzące pesymistyczny wizerunek Nowoczesnego Człowieka, a następnie przyporządkuj je określonym sferom życia ludzkiego: ( możesz cytować autora) I - moralność / etyka II - etyka / aksjologia III -wiara IV - relacje społeczne 12. Odszukaj akapit, w którym autor uogólnia swoją wypowiedź na temat pisarstwa Dostojewskiego i odpowiedz (jednym zdaniem) na pytanie: dlaczego jest to twórczość wyjątkowa na tle znakomitych dzieł literatury światowej Która z prezentowanych poniżej filozoficznych koncepcji człowieka w zasadniczym stopniu odpowiada kreacji głównego bohatera Zbrodni i kary? a. Jeśli nie ma nic nade mną, to nie ma też dla mnie norm. Nie ma norm i nakazów, nie ma żadnych powinności ani zadań, które powinienem spełnić. Realny jestem tylko ja, natomiast: Bóg, człowiek, państwo, prawo, moralność, duch, prawda - to tylko moje wyobrażenia. Ja i świat- moja własność. (Max Stirner) b. W naszych postępkach, entuzjazmach, wiarach tyle jest wolności, ile w ruchach marionetek. My sami, podobnie jak i świat, w którym żyjemy, stanowimy swoisty mechanizm. Wszystkie oceny ludzkie są subiektywne, nie ma zatem obiektywnego dobra ani zła, nie ma raju po życiu, a i samo życie też nie jest rajem, skoro jest mechanizmem bez celu, a więc i bez sensu. (Anatol France) c. Dostojność, stanowczość, sprawność, pewność działania, bezwzględność w osiąganiu celów - oto cechy, które w zespoleniu z wolą mocy, pragnieniem władzy i panowania, czynią mnie wielkim i wyróżniają spośród rzeszy niewolników - istot słabych, uległych, niepewnych, o miękkim sercu i skłonnych do okazywania litości. Nie ma moralności obiektywnej - każdy z nas ma taką, jaka jest mu potrzebna do osiągania celów, jaka odpowiada naszym uczuciom i afektom. (Fryderyk Nietzsche) d. Jestem istotą nieustannie doświadczającą cierpienia, gdyż wypełnia ono całą moją egzystencję. Współczucie dla cierpiących wyzwala mnie samego, a bezinteresowna kontemplacja piękna pozwala dosięgnąć tego, co niezmienne, i tym samym uwolnić się od zmiennego i pełnego cierpienia świata. Życie nie ma celu - jest bezcelowym, bezrozumnym parciem naprzód. (Artur Schopenhauer) ODPOWIEDŹ a b c d (2) (0) pkt.

7 14. Tytuł eseju wkracza w sferę symboliki labiryntu (patrz poniższy schemat). Dokonaj krótkiej, najwyżej trzyzdaniowej, interpretacji tytułu. UWAGA! Wykorzystaj pojęcia związane z symboliką labiryntu (2) (1) (0) pk Punktacja : 29 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny

8

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział. koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: Historia literatury rosyjskiej 02-FL-JRT-S1-HLR02 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Fiodor Dostojewski. Zbrodnia i kara

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Fiodor Dostojewski. Zbrodnia i kara Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature)

Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) Kurs: język A: literatura (Language A: Literature) na poziome podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL) skupia się na rozwijaniu i rozumieniu technik wykorzystywanych w krytyce literackiej i rozwijaniu zdolności

Bardziej szczegółowo

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy

Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Szkoła pisania - rozprawka 1. W poniższej rozprawce wskaż wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy Na bogactwo świata składają się między innymi dziedzictwo kulturowe

Bardziej szczegółowo

koordynator modułu Prof. zw dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013

koordynator modułu Prof. zw dr hab. Halina Mazurek aristokles@op.pl rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: Historia literatury rosyjskiej 02-FL-RJ-S1-HLR02 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyczna dla klasy VI

Propozycja metodyczna dla klasy VI Język Polski w Szkole IV VI R. X, nr 4 Joanna Piasta-Siechowicz Propozycja metodyczna dla klasy VI TEMAT: Poznajemy lekturę Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Czas zajęć: 2 x 45 min. Cele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura

wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura Tematy ustnych prezentacji maturalnych z języka polskiego w sesji wiosennej roku szkolnego 2011/2012 Literatura 1. Antyczne inspiracje w literaturze współczesnej. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA 1. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów problem, odwołując się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Poniższe wymagania dostosowane zostały do programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESTAW TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Władza zaszczyt czy obowiązek? Omów temat, odwołując się do stosownych przykładów 2. Matki, żony, femme

Bardziej szczegółowo

Człowiek, który nie wierzy własnym zmysłom, jest równie szalony jak człowiek, który nie wierzy niczemu innemu oprócz własnych zmysłów.

Człowiek, który nie wierzy własnym zmysłom, jest równie szalony jak człowiek, który nie wierzy niczemu innemu oprócz własnych zmysłów. Wybitny myśliciel angielski, felietonista, redaktor i pisarz. Znany jako mistrz paradoksu. Jego książki wywarły wielki wpływ na wiarę jemu współczesnych w tym na autora Opowieści z Narnii C. S. Lewisa.

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 Literatura 1. Paraboliczne sposoby ujmowania ludzkiej egzystencji. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie. 2. Symbolika

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

Matura z języka polskiego 2015 Jak przygotować ucznia do nowej formuły egzaminu ustnego? karty pracy

Matura z języka polskiego 2015 Jak przygotować ucznia do nowej formuły egzaminu ustnego? karty pracy do nowej formuły egzaminu ustnego? karty pracy karta zadania Nr 1a polecenie tekst W jaki sposób w utworach literackich można mówić o przemijaniu? omów zagadnienie, odwołując się do załączonego liryku

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz: Wymagania rozszerzające (ocena dobra) dostateczną oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz: Wymagania rozszerzające (ocena dobra) dostateczną oraz: Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej do podręcznika Katarzyny Budnej i Jolanty Manthey (seria Odkrywamy

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Jan Kochanowski. Utwory wybrane Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Jan Kochanowski Utwory wybrane Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do matury ustnej z języka polskiego w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie na rok szkolny 2013/2014 LITERATURA

Szkolna lista tematów do matury ustnej z języka polskiego w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie na rok szkolny 2013/2014 LITERATURA Szkolna lista tematów do matury ustnej z języka polskiego w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie na rok szkolny 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane teksty literackie, przedstaw człowieka uwikłanego

Bardziej szczegółowo

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji

to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełnienia się w życiu.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Dokończ poniższe zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Dokończ poniższe zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Autor nie zdecydował się zamieszkać w Ikoyi, ponieważ: A. nie mógłby tam poznać prawdziwej kultury afrykańskiej. B. nie chciał, aby jego mieszkanie było ciągle okradane.

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Tematy do matury wewnętrznej z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Mityzacja rzeczywistości w polskiej prozie XX Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów (np. B. Schulza,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Etyka: liceum ogólnokształcące

Etyka: liceum ogólnokształcące Przygotował: mgr Marcin Szymański PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Etyka: liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE

XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE XXXI LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE w KRAKOWIE Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 Nr tematu 1 LITERATURA Temat Topos teatru mundi w literaturze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Korespondencja sztuk

Korespondencja sztuk 1 Korespondencja sztuk 1. Motyw rodziny w literaturze, sztuce, filmie. Przedstaw na wybranych 2. Balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny uważa się za typowe gatunki romantyzmu. Wyjaśnij, dlaczego.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Cele referatu Przedstawienie opinii młodzieży nt. obecności kultury w nauczaniu języka kaszubskiego

Bardziej szczegółowo

"Nowe Życie" 2012-04-13. Okresy rozwojowe. Wykład 5 Akademia Umiejętności Wychowania. Plan

Nowe Życie 2012-04-13. Okresy rozwojowe. Wykład 5 Akademia Umiejętności Wychowania. Plan Okresy rozwojowe Wykład 5 Akademia Umiejętności Wychowania Plan Sens pojęcia rozwoju, w relacji do wychowania Proces rozwojowy Znaczenie okresów rozwojowych w wychowaniu Charakterystyka okresów Cel i droga

Bardziej szczegółowo

Wstęp Człowiek żyje w określonym środowisku, które dostarcza mu wciąż nowych wrażeń, a nierzadko również problemów. Niekiedy środowisko jest dla niego nowym wyzwaniem, z jednej strony niesie wsparcie,

Bardziej szczegółowo

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. HARD CASE tzw. trudny przypadek stosowania prawa > brak jednoznacznej normy, która została wytworzona przez określony autorytet >przypadki trudności

Bardziej szczegółowo

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ZESTAW TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Literatura: 1. Przedstaw różne obrazy domu rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

emind Coaching Co to jest emind Coaching?

emind Coaching Co to jest emind Coaching? Co to jest emind Coaching? emind Coaching to metoda, która zawiera w sobie zarówno elementy Coachingu, jak i Mentoringu. Metoda ta bazuje na prawidłowym i skutecznym wykorzystaniu zasobów podświadomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE SŁOWA. Zadanie 1 (0-3 punkty) Przeczytaj zamieszczony poniżej utwór Ignacego Krasickiego, a następnie wykonaj związane z nim polecenia.

TAJEMNICE SŁOWA. Zadanie 1 (0-3 punkty) Przeczytaj zamieszczony poniżej utwór Ignacego Krasickiego, a następnie wykonaj związane z nim polecenia. TAJEMNICE SŁOWA Zadanie 1 (0-3 punkty) Przeczytaj zamieszczony poniżej utwór Ignacego Krasickiego, a następnie wykonaj związane z nim polecenia. SŁOWIK I SZCZYGIEŁ Rzekł szczygieł do słowika, który cicho

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Matura ustna z języka polskiego w 2015 r. Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie I. Literatura 1. Rytuał śmierci świętego w literaturze

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Ks. dr Jacek Czaplicki KS-4 Wychowanie ku wartościom - szanse i zagrożenia" 1 G. C. Berkouwer konstatuje: "Dziś bardziej niż kiedykolwiek, pytanie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY CZYTANIE W znaczeniu psychofizycznym: techniczne rozpoznawanie znaków. W znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo