Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena..."

Transkrypt

1 Praca semestralna z języka polskiego Prywatne Liceum Ogólnokształcące - semestr III LG Imię i nazwisko słuchacza -... Liczba punktów-... Ocena... Jan Gondowicz Zbrodniarz; niewolnik labiryntu(fiodor Dostojewski) [1] Fiodor Dostojewski od dawna jest już kimś więcej niż tylko pisarzem. Dostrzega się w nim słusznie filozofa, myśliciela religijnego i wpływowego ideologa - przede wszystkim zaś moralistę w tym wymiarze, na jaki ludzkość zdobywa się tylko raz na kilka wieków. Dodać trzeba, że ten niezwykły umysł rozporządzał geniuszem artystycznym, który doceniono w pełni dopiero po latach i który do dziś kryje w sobie wiele zagadek. [2] Jego kariera nie ma sobie równych. Za życia zajmował w literaturze miejsce osobne, raczej poślednie. W ćwierć wieku po śmierci zyskał w swej ojczyźnie miano proroka i pisarza pierwszej rangi. Pierwsza połowa minionego stulecia przyniosła jego dziełu sławę światową. Druga połowa - pewność, że właśnie Dostojewski zasługuje na opinię najwybitniejszego pisarza XIX wieku. Zważywszy na społeczną, artystyczną i polityczną rolę, jaką odgrywała w tych czasach powieść, oznacza to, iż Dostojewskiego zaliczyć trzeba do najświetniejszych powieściopisarzy wszech czasów. [3] A nawet rzec można wprost: najświetniejszego. Dość jednego rzutu oka na dzieje powieści, by zauważyć, jak zbledli z perspektywy stulecia jego współcześni: Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Dickens, Zola, Turgieniew, a nawet Lew Tołstoj. Są to nadal wspaniali artyści, ale naszym współczesnym jest tylko Dostojewski. [4] Odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie stawia przed ludźmi życie, szukać można u Cervantesa, u Conrada, u Prousta - lecz żaden z nich nie ogarnia takiego horyzontu i nie sięga tak głęboko w ludzką duszę. Stąd, mówiąc o Dostojewskim, mówi się zawsze o wszystkim, co może dać człowiekowi literatura. [5] I tu zaczynają się paradoksy. Człowiek, który ofiarował ludzkości tak cenny dar, był osobiście figurą dość niemiłą, by nie rzec antypatyczną, a jego życie dalekie było nie tylko od świętości, lecz i od zwykłej dobroci. W porównaniu z nim wszyscy wymienieni powyżej wielcy powieściopisarze wydają się wzorami moralnymi. Mówiąc prościej, każdemu z nich powierzyć by można opiekę nad dzieckiem, tajemnicę lub tysiąc złotych. Dostojewskiemu nie. [6] Po drugie i ważniejsze - forma pisarska, w jakiej wypowiada się Dostojewski, graniczy z literaturą brukową jego czasów. Pisarz czerpie z wzorów popularnego melodramatu, rodzącej się właśnie powieści kryminalnej, prasy sensacyjnej i sprawozdań sądowych. Akcję swych utworów lokuje w środowiskach ludzi zdeklasowanych, podejrzanych obyczajowo, o zachwianej równowadze psychicznej, nie waha się przed wprowadzeniem epizodów drastycznych. Jak nikt przed nim i niewielu po nim gra na nerwach czytelników. [7] Wynika z tego paradoks trzeci: lektura Dostojewskiego wymaga samozaparcia. Wejście w jego świat porównać można z doświadczeniem choroby, po której konieczny jest okres rekonwalescencji. Próby, przed jakimi stawia swych bohaterów, trudne do zniesienia sceny kompromitacji i skandali, niemożność utożsamienia się z jego głównymi postaciami, temperatura, w jakiej rozważane są problemy etyczne, mroczny klimat, przywodzący na myśl opowieści grozy, a wreszcie dzikość odmalowanego znakomicie świata XIX-wiecznej Rosji sprawiają, iż lektura Dostojewskiego stanowi doznanie czytelnicze jedyne w swoim rodzaju. Każdy, kto przestudiował i przemyślał jego wielkie powieści, jest świadom, że stał się innym człowiekiem, iż zyskał nowy wymiar dojrzałości. [8] Zbrodnia i kara nie jest pierwszym arcydziełem Dostojewskiego, ale jest pierwszą jego genialną powieścią. Już kilka lat wcześniej opublikował filozoficzną nowelę, która sama zapewniłaby mu miejsce w literaturze światowej: Notatki z podziemia (1864). Wielkiej wagi jest też nieco wcześniejsza, na wpół autobiograficzna opowieść o życiu na katordze, Wspomnienia z domu umarłych (1861). W obu przypadkach mamy do czynienia z dziełem bez precedensu. Nigdy wcześniej nikt nie postawił pod pręgierz całej współczesnej sobie cywilizacji i nikt nie opisał od wewnątrz świata ludzi, których wyrzekło się społeczeństwo. Oba te doświadczenia, jak można sądzić, dały Dostojewskiemu odwagę zmierzenia się z najpoważniejszym problemem etycznym, za jaki uznał odebranie z premedytacją życia bliźniemu. [9] Dostojewski postanowił przy tym w żadnej mierze nie ułatwić sobie zadania. Stąd wielość motywacji, jakie popychają jego bohatera do zbrodni. Prócz osobistej, dotkliwej nędzy mamy tu poczucie odpowiedzialności za los rodziny; z zawiedzionymi ambicjami sąsiaduje młodzieńcza pokusa poddania się krańcowej próbie; nienawiść do ofiary (a ściślej - jednej z ofiar) łączy się ze złowieszczą, wysnutą wśród samotnych rozmyślań doktryną, dopuszczającą pod pewnymi zastrzeżeniami morderstwo. Portret psychologiczny zabójcy stanowi zatem pod wieloma względami wizerunek Nowoczesnego Człowieka, który przyjmuje jako rzecz oczywistą postawę indywidualizmu, nie może pogodzić się z miejscem zajmowanym w strukturze społecznej, widzi się w roli przywódcy, zatraca - wraz z prostotą - elementarną wrażliwość moralną, relatywizuje dobro i zło, a wreszcie nie wierzy ani w sprawiedliwość ludzką, ani w Boga. I przy tym wszystkim studiuje prawo. [10] Pisarstwo Dostojewskiego przypadło na czasy, kiedy wierzono dość powszechnie w dwie sprawy. Po pierwsze, że nic nie stanowi lepszego narzędzia penetracji spraw ludzkich niż powieść: z jej pomocą zanalizować można każdą dziedzinę życia, rozstrzygnąć najtrudniejsze kwestie społeczne i zaprezentować

2 najgłębsze nawet idee. Po drugie - że człowiek jest istotą skłaniającą się z natury ku dobru, że rozwój społeczny sprzyja postępowi moralnemu, a przypadki zdające się świadczyć o czymś wręcz przeciwnym dowodzą tylko zgubnego wpływu pewnych zdemoralizowanych środowisk, niedbalstwa lub błędów wychowania, w najgorszym zaś razie organicznej choroby umysłowej. Zbrodnia i kara wiąże obydwa te przekonania w jedną całość. Stanowi eksperyment, jak daleko sięgnąć może powieść analityczna, oraz kamień probierczy wobec jednego z najszerzej rozpowszechnionych poglądów epoki. [11] Zbrodnia i kara jest też eksperymentem w sferze czysto pisarskiej. I to na różnorakich płaszczyznach. Jako dokonanie artystyczne zdumiewa wciąż swą śmiałością. Każdy składnik tego eksperymentu, potraktowany osobno, sam przez się zapewniłby tej książce poczesne miejsce w dziejach literatury. [12] Po pierwsze zatem - jest to pierwsza w historii powieść pisana językiem mówionym. Nie specjalnie oczyszczonym językiem literatury pięknej, jakim do dziś posługują się często pisarze, lecz mową ulicy, pełną skrótów, wypaczeń poprawnej ruszczyzny, powiedzeń gwarowych, skoków myśli i swoistego, nerwowego zapluwania się w trakcie opowieści, które Rosjanie zwą skorogoworką. Przekład polski pod żadnym niemal względem nie oddaje tej osobliwości językowej Zbrodni i kary, i nic dziwnego: jest to wszak utwór pisany slangiem wielkomiejskim w latach 60. XIX wieku, kiedy to w Polsce nie było prawdziwie wielkich miast. Polszczyzna nie ma zatem żadnego stosownego odpowiednika, a chcąc go znaleźć, trzeba by sięgnąć do groteskowo anachronicznej mowy Wiecha: forsa, facet, zaiwaniać... Język, jakim przemawia ta powieść, musiałby zatem tłumacz stworzyć w swej wyobraźni - kto wie, z jakim skutkiem. O nowatorstwie Dostojewskiego świadczy fakt, że dopiero w XX wieku pisarze podjęli wyzwanie, jakie stawia żywa mowa przedstawionych z pełnym realizmem niższych warstw społecznych: takimi klasycznymi powieściami, pisanymi językiem mówionym, są Przygody dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haska ( ) i Podróż do kresu nocy Ferdinanda Celine ä (1932). [13] Po drugie - jest to ponownie pierwsza w historii powieść, która niemal w pełni konsekwentnie realizuje projekt towarzyszenia swemu bohaterowi nie tylko dzień po dniu, lecz godzina po godzinie, a nawet minuta po minucie. Nic dziwnego, że zapis zaledwie kilkudniowej akcji (nie licząc epilogu) zajmuje kilkaset gęsto zadrukowanych stron. Inne postacie pojawiają się samodzielnie tylko wtedy, gdy główny bohater śpi lub gdzieś zmierza; dopiero części piąta i szósta przynoszą pewną równoległość wątków. Dostojewskiego interesuje bowiem ciągłość procesów psychicznych, wzajemne wynikanie z siebie stanów ducha - słowem, cała dynamika przeżyć kogoś, kto mierzy się z potwornym czynem i równie potwornymi myślami. Dostojewski raz jeszcze wykorzysta ten chwyt w Idiocie. [14] Po trzecie - mamy tu, również po raz pierwszy, do czynienia z narracją, która całkowicie uchyla się od wydawania sądów i uogólniania przeżyć bohaterów. Narrator Dostojewskiego, jak to było wówczas przyjęte, wie oczywiście, co się dzieje w głowie bohatera i świadom jest najskrytszych jego myśli. Zwłaszcza najskrytszych! (Warto zwrócić uwagę na niebywale często zjawiające się w powieści przysłówki jakby, nagle, jakiś i ich odpowiedniki. Oddają one niekonkretność i tempo procesów psychicznych, za którymi narracja nie może wręcz nadążyć; całe partie błyskawicznych rozważań bohatera oddawane są in extenso, w cudzysłowach, co stanowi odkrycie zapowiadające typowo już dwudziestowieczną technikę narracyjną - monolog wewnętrzny). Ale na tym koniec! Tego, co sądzi narrator na temat tych myśli, przeżyć czy zdarzeń, już się nie dowiemy. [15] Lata 60. XIX wieku, w których powstała Zbrodnia i kara, przynoszą we Francji ideał narracji przezroczystej, poprzez którą czytelnik oglądać mógłby świat przedstawiony niczym przez szybę - pierwowzorem jest tu Pani Bovary Flauberta (1857). Wystarczy jednak porównać obie powieści, by dostrzec, jak często pisarz francuski dopuszcza do głosu syntetyczną ocenę psychologiczną bądź moralną, mającą niejako podpowiadać czytelnikowi, nad czym warto pomyśleć. Narracji takiej Dostojewski bezwzględnie się wyrzeka i dopuszcza ją do głosu dopiero w epilogu, który, deklaratywny i skrótowy, przynieść ma widzianą z lotu ptaka przemianę duchową bohatera. [16] I w tym punkcie właśnie spotykamy się - po wszystkich godnych podziwu osiągnięciach - z porażką pisarza. Dostojewski, niezawodny w analizie procesów destrukcji, rozpadu osobowości swych postaci, kapituluje wobec świadectw ich duchowego odrodzenia. W Zbrodni i karze jest ono zaledwie wspomniane na dwóch ostatnich kartkach i jedyne, co pozostaje czytelnikowi, to w nie uwierzyć. Ułomność ta dotknęła Dostojewskiego nie po raz pierwszy. Już we wspomnianych Notatkach z podziemia trzecia część noweli dotyczyć miała przemiany moralnej jej bohatera - postaci wybitnie plugawej, która łudzi obietnicą ratunku biedną prostytutkę, a gdy ta się zjawia, drwi z jej naiwnych nadziei. Owo zakończenie noweli, zdjęte w swoim czasie (ku wielkiej irytacji pisarza) przez cenzurę, nie trafiło nigdy do rąk czytelnika, nawet gdy Dostojewski mógł je już śmiało wydrukować. Widać był z niego niezadowolony. Podobnie działo się później. Zakwestionowany przez wydawcę rozdział Biesów, mający opisywać ekspiację Stawrogina, okazał się tak drastyczny, że do wydań powieści dołączać go zaczęto, w charakterze aneksu, dopiero w pół wieku po śmierci pisarza. Dostojewski nie przerobił go nigdy w duchu afirmatywnym. Wreszcie Bracia Karamazow, ostatnia powieść Dostojewskiego, urywają się na zapowiedzi odkupienia, jakie przeklętej rodzinie Karamazowów przyniesie pobożność najmłodszego z braci, Aloszy. Część ta nigdy nie została napisana...

3 Fragment eseju Jana Gondowicza Zbrodniarz, niewolnik labiryntu. [w:] F. Dostojewski Zbrodnia i kara, oprac. J. Gondowicz. Warszawa POLECENIA DO T E K S T U 1. Odszukaj w tekście nazwiska XIX-wiecznych pisarzy rosyjskich, przyporządkuj je podanym w tabeli notom biograficznym, a następnie - na ich wzór - ułóż krótki biogram Dostojewskiego Wybitny rosyjski pisarz i myśliciel; mistrz prozy realistyczno-psychologicznej; głosiciel doktryny niesprzeciwiania się złu przemocą, lecz dobrocią - uchodził za najwyższy autorytet moralny w Rosji na przełomie wieków XIX i XX; jego twórczość wywarła olbrzymi wpływ na literaturę światową XX w.: trylogia autobiograficzna (debiut) Dzieciństwo, Lata chłopięce oraz Młodość ( ); wielka epopeja zawierająca panoramę życia Rosji w burzliwym okresie napoleońskim: Wojna i pokój ( ); powieści psychologiczne (Anna Karenina), społeczno-filozoficzne (Zmartwychwstanie), opowiadania (Śmierć Iwana Itjicza, Sonata Kreutzerowska), dramaty (Ciemna potęga, Żywy trup), reportaże (Opowiadania sewastopolskie), pisma o tematyce społeczno-politycznej, traktaty o sztuce. Pisarz rosyjski, jeden z głównych przedstawicieli rosyjskiego realizmu krytycznego; mistrz analizy psychologicznej; opowiadania z życia chłopów zawierające ostrą krytykę pańszczyzny i konserwatywnej szlachty (Zapiski myśliwego); powieści ukazujące społeczeństwo rosyjskie lat (Szlacheckie gniazdo, Pierwsza miłość), poruszające temat konfliktu pokoleń (W przededniu oraz Ojcowie i dzieci); dramaty psychologiczne (Miesiąc na wsi); cykl miniatur lirycznych, poematy prozą. FIODOR DOSTOJEWSKI (3) (2) (1) (0) pkt-

4 2. Dostojewskiego zalicza autor do grona najwybitniejszych pisarzy wszech czasów. W akapitach 1. i 2. odnajdziesz kilka innych określeń odnoszących się do autora Zbrodni i kary. Wypisz je (2) (0) pkt. 3. Autor eseju ujawnia trzy paradoksy, przez pryzmat których można postrzegać Dostojewskiego i jego twórczość. Który z argumentów najtrafniej ujmuje intencję autora? a. Pragnie podkreślić wyjątkowość pisarza na tle literatury XIX wieku. b. Odsłania w ten sposób niepospolity talent Dostojewskiego. c. Ukazuje pisarza jako prekursora prozy psychologicznej. d. Wskazuje na odejście Dostojewskiego od paradygmatu prozy XIX wieku. e. Zwraca uwagę na czynniki, które składają się na złożony proces recepcji pisarza i jego dzieł. UWAGA! Zaznacz tylko jedną odpowiedź. ODPOWIEDŹ a b c d e 4. Wpisz do tabeli nazwiska autorów (patrz: akapity 3. i 4.) niżej wymienionych dzieł literackich. NAZWISKO PISARZA TYTUŁ DZIEŁA Don Kichote Nędznicy Klub Pickwicka Czerwone i czarne Germinal Pani Bovary W poszukiwaniu straconego czasu Lord Jim 5. Zbrodnia i kara, Przygody dobrego wojaka Szwejka oraz Podróż do kresu nocy to powieści zróżnicowane tematycznie, mające jednak wspólną cechę. Jaką? Odpowiedz (na podstawie akapitu 12.) jednym zdaniem, które nie będzie cytatem. 6. Które z dzieł Dostojewskiego zapewniły mu trwałe miejsce w świecie literatury i zdecydowały o uznaniu go za wybitnego pisarza? Odpowiedź uzasadnij, wykorzystując opinię autora zawartą w akapicie 8. UWAGA! Pamiętaj o podaniu tytułów utworów.

5 7. Poniżej zdefiniowane zostały trzy różne rodzaje powieści. Podaj ich nazwy, a następnie określ, do którego z nich można zaliczyć Zbrodnię i karę. A odznacza się dynamiczną akcją, która najczęściej zaczyna się od końca, fabułę stanowią bowiem przygody prowadzącego śledztwo detektywa; lub w której pojawiają się relacje o działaniach przestępców. B jest szerokim obrazem środowiska społecznego, przedstawiającym jego charakterystyczne cechy i procesy przemian, które je kształtują. Należy do literatury realistycznej powstałej w XIX w. Czerpie tematy z życia współczesnego, a działania bohaterów wynikają nie tylko z ich predyspozycji psychicznych, ale także z uwarunkowań ekonomicznych i społeczno- historycznych. C...główny akcent położony jest na sferę przeżyć wewnętrznych bohatera, na jego reakcje oraz na badanie motywów jego postępowania. Fabuła jest podporządkowana głównej postaci, wszystko, co wchodzi do fabuły, jest funkcjonalnie ocenione w perspektywie osobowości postaci. Głównymi formami narracji są mowa pozornie zależna i monolog wewnętrzny. Zbrodnia i kara to powieść Zbrodnia i kara to genialny eksperyment, zarówno na płaszczyźnie ideowej, jak i pisarskiej. Odszukaj w tekście argumenty potwierdzające tę tezę i wpisz je do tabeli. UWAGA! Nie cytuj autora. Sfera ideowa I. II.. II Sfera formalna (poetyka utworu) I. II. III.. 9. O jakiej formie wypowiedzi literackiej mówi poniższy fragment (autor eseju uważa Dostojewskiego za twórcę tej formy)? mowa postaci na scenie mająca na celu wprowadzić nas bezpośrednio - bez interwencji autora, bez jego komentarzy i wyjaśnień - w wewnętrzne życie postaci; [...] wyraża w swej treści najbardziej intymne myśli leżące najbliżej nieświadomości; ma formę zdań prostych o maksymalnie zredukowanej składni 1

6 10. Na podstawie akapitu 9. przedstaw krótko - najwyżej w pięciu zdaniach - te cechy osobowości Rodiona Raskolnikowa, które składają się psychologiczny portret zabójcy Podaj - odwołując się do treści akapitu 9. - cechy współtworzące pesymistyczny wizerunek Nowoczesnego Człowieka, a następnie przyporządkuj je określonym sferom życia ludzkiego: ( możesz cytować autora) I - moralność / etyka II - etyka / aksjologia III -wiara IV - relacje społeczne 12. Odszukaj akapit, w którym autor uogólnia swoją wypowiedź na temat pisarstwa Dostojewskiego i odpowiedz (jednym zdaniem) na pytanie: dlaczego jest to twórczość wyjątkowa na tle znakomitych dzieł literatury światowej Która z prezentowanych poniżej filozoficznych koncepcji człowieka w zasadniczym stopniu odpowiada kreacji głównego bohatera Zbrodni i kary? a. Jeśli nie ma nic nade mną, to nie ma też dla mnie norm. Nie ma norm i nakazów, nie ma żadnych powinności ani zadań, które powinienem spełnić. Realny jestem tylko ja, natomiast: Bóg, człowiek, państwo, prawo, moralność, duch, prawda - to tylko moje wyobrażenia. Ja i świat- moja własność. (Max Stirner) b. W naszych postępkach, entuzjazmach, wiarach tyle jest wolności, ile w ruchach marionetek. My sami, podobnie jak i świat, w którym żyjemy, stanowimy swoisty mechanizm. Wszystkie oceny ludzkie są subiektywne, nie ma zatem obiektywnego dobra ani zła, nie ma raju po życiu, a i samo życie też nie jest rajem, skoro jest mechanizmem bez celu, a więc i bez sensu. (Anatol France) c. Dostojność, stanowczość, sprawność, pewność działania, bezwzględność w osiąganiu celów - oto cechy, które w zespoleniu z wolą mocy, pragnieniem władzy i panowania, czynią mnie wielkim i wyróżniają spośród rzeszy niewolników - istot słabych, uległych, niepewnych, o miękkim sercu i skłonnych do okazywania litości. Nie ma moralności obiektywnej - każdy z nas ma taką, jaka jest mu potrzebna do osiągania celów, jaka odpowiada naszym uczuciom i afektom. (Fryderyk Nietzsche) d. Jestem istotą nieustannie doświadczającą cierpienia, gdyż wypełnia ono całą moją egzystencję. Współczucie dla cierpiących wyzwala mnie samego, a bezinteresowna kontemplacja piękna pozwala dosięgnąć tego, co niezmienne, i tym samym uwolnić się od zmiennego i pełnego cierpienia świata. Życie nie ma celu - jest bezcelowym, bezrozumnym parciem naprzód. (Artur Schopenhauer) ODPOWIEDŹ a b c d (2) (0) pkt.

7 14. Tytuł eseju wkracza w sferę symboliki labiryntu (patrz poniższy schemat). Dokonaj krótkiej, najwyżej trzyzdaniowej, interpretacji tytułu. UWAGA! Wykorzystaj pojęcia związane z symboliką labiryntu (2) (1) (0) pk Punktacja : 29 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny

8

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Literaturapięknajakoźródło refleksjifilozoficznych. ZbrodniaiKaraFiodoraDostojewskiego. LekcjazGombrowiczem w szkolepolskiej.

Literaturapięknajakoźródło refleksjifilozoficznych. ZbrodniaiKaraFiodoraDostojewskiego. LekcjazGombrowiczem w szkolepolskiej. Nr1 2(20 21)/2013 ISSN1899-7619 Literaturapięknajakoźródło refleksjifilozoficznych. ZbrodniaiKaraFiodoraDostojewskiego. LekcjazGombrowiczem w szkolepolskiej. Drodzy Czytelnicy! Gorąco zachęcam do lektury

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do wartości definicje, kwalifikacja, formacja. ks. dr Zdzisław Struzik

Wychowanie do wartości definicje, kwalifikacja, formacja. ks. dr Zdzisław Struzik 1 Wychowanie do wartości definicje, kwalifikacja, formacja. ks. dr Zdzisław Struzik W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat kultura prawna Zachodu krytykowana jest za swój nadmierny liberalizm i aksjologiczny

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. PIOTR KUNCEWICZ

Bardziej szczegółowo

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2010 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne Nr 4 Czerwiec 2010 www.socjologia.uksw.edu.pl Redakcja Rada Naukowa Kolegium Redakcyjne Dr hab. Rafał Drozdowski Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Instytut Socjologii

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu

myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Carl Gustav Jung myśliciel i wizjoner Dzień Jungowski z okazji 50. rocznicy śmierci C.G. Junga (1875 1961) 6 czerwca 2011 Warszawa, Laboratorium Dramatu Twórcze życie zawsze przebiega poza konwencją. Carl

Bardziej szczegółowo

Poezja polska po roku 2000. Diagnozy problemy interpretacje POEZJA POLSKA PO ROKU 2000 DIAGNOZY PROBLEMY INTERPRETACJE

Poezja polska po roku 2000. Diagnozy problemy interpretacje POEZJA POLSKA PO ROKU 2000 DIAGNOZY PROBLEMY INTERPRETACJE POEZJA POLSKA PO ROKU 2000 DIAGNOZY PROBLEMY INTERPRETACJE Toruń 2015 2 POEZJA POLSKA PO ROKU 2000 DIAGNOZY PROBLEMY INTERPRETACJE REDAKCJA Tomasz Dalasiński Aleksandra Szwagrzyk Paweł Tański 3 by BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW I FILM KUCHARSKA KAROL JACHYMEK SYLWIA. Redakcja

WROCŁAW I FILM KUCHARSKA KAROL JACHYMEK SYLWIA. Redakcja WROCŁAW I FILM Redakcja SYLWIA KUCHARSKA KAROL JACHYMEK 1 WROCŁAW I FILM 2 3 Recenzja naukowa DR HAB. PIOTR ZWIERZCHOWSKI Korekta AGNIESZKA WNUK Projekt graficzny i skład MAGDA MACHAJSKA WROCŁAW I FILM

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zakaz publikowania bez zgody Wydawcy zarówno całości, jak i fragmentów bez względu na technikę reprodukcji. Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek ISBN 83-7141-698-9 Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2005 Wydawnictwo REA s.j. 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Sören Kierkegaard. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć

Sören Kierkegaard. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć Sören Kierkegaard Bojaźń i drżenie Choroba na śmierć B I B L I O T E K A K L A S Y K Ó W F I L O Z O F I I S0REN KIERKEGAARD BOJAŹŃ I DRŻENIE CHOROBA NA ŚMIERĆ Z oryginału duńikiego przełożył i wstępem

Bardziej szczegółowo

Jacek Breczko Trujące owoce trzeciej filozofii podejrzeń (O szkodliwym wpływie psychoanalizy na kulturę współczesną)

Jacek Breczko Trujące owoce trzeciej filozofii podejrzeń (O szkodliwym wpływie psychoanalizy na kulturę współczesną) Jacek Breczko Trujące owoce trzeciej filozofii podejrzeń (O szkodliwym wpływie psychoanalizy na kulturę współczesną) Pamięci Leszka Kołakowskiego Leszek Kołakowski w artykule Psychoanalityczna filozofia

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XVII. Poznań 2011

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XVII. Poznań 2011 1 Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XVII Poznań 2011 Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 2 Półrocznik Poznańskie Zeszyty Humanistyczne wydawany jest nieprzerwanie od 2003 roku. Redakcja dokłada wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej W KRAKOWIE Wydział Humanistyczny Instytut Filologii polskiej Kierunek Filologia polska, Specjalność edytorstwo i komunikacja medialna JOANNA MICIAK

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości

Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości Realizm. Rzeczywistość to jedno ze słów kluczy pojawiających się w refleksji pozytywistów o literaturze. Marzeniem twórców epoki było opisanie (a także namalowanie)

Bardziej szczegółowo

Panowanie dzikich facetów. O związkach między dzikością, władzą a przemocą w układach między płciami.

Panowanie dzikich facetów. O związkach między dzikością, władzą a przemocą w układach między płciami. Spis treści Angelika Ebrecht Panowanie dzikich facetów. O związkach między dzikością, władzą a przemocą w układach między płciami. Dzikość jako przestrzeń pozaspołeczna i dzikość jako nieujarzmiona popędowość

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT PEDAGOGIKI Andrzej Modzelan OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE UCZNIÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM NAUKI GRY W SZACHY W TRZECH PIERWSZYCH LATACH NAUCZANIA /W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 PRZEGLĄD powszechny miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 J E Z U I C I W A R S Z A W A WYDAWCA Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2009

Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2009 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Київський національний університет культури і мистецтв Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

Nędza małych państw. Europa Środkowa w myśli Istvána Bibó

Nędza małych państw. Europa Środkowa w myśli Istvána Bibó NAUKA 2/2010 129-156 JERZY SNOPEK Nędza małych państw. Europa Środkowa w myśli Istvána Bibó István Bibó to jeden z największych w XX wieku myślicieli społecznych i politycznych. Szczególne uwikłanie w

Bardziej szczegółowo

Umiejętność realizowania marzeń

Umiejętność realizowania marzeń PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE HARRY ADLER Umiejętność realizowania marzeń Spis treści Wstęp 2 1. Osiąganie upragnionych celów 4 Przesłanki sukcesu 6 Cztery kroki do sukcesu 7 Założenia NLP 8 Lepsza

Bardziej szczegółowo

Aurelia Polańska. Sztuka studiowania. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Aurelia Polańska. Sztuka studiowania. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Aurelia Polańska Sztuka studiowania Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1997 Recenzent Jan Przybyłowski Aurelia Polańska Sztuka studiowania Tę książkę dedykuję studentom, którzy chcą prawdziwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Pracownia Języka Polskiego DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW JĘZYK POLSKI

RAPORT Z BADANIA Pracownia Języka Polskiego DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW JĘZYK POLSKI RAPORT Z BADANIA Pracownia Języka Polskiego DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW JĘZYK POLSKI Warszawa, luty 2013 r Raport przygotowany przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych pod

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo