DOBRY START NA RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOBRY START NA RYNKU PRACY"

Transkrypt

1

2

3 DOBRY START NA RYNKU PRACY Studencki przewodnik kariery Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz Wrocław 2010

4 Copyright by Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz, Izabela Lepla, Joanna Minta, Monika Siurdyban. Wrocław 2010 Redakcja merytoryczna: Monika Siurdyban, Joanna Minta Projekt okładki: Sebastian Modrzyński Rysunki: Michał Wiśniewski Skład i łamanie: Witold Gidel Dorota Fojtar autorka rozdziałów: Co warto wiedzieć o rekrutacji i selekcji; Dokumenty aplikacyjne Twoja wstępna autoprezentacja; Twarzą w twarz, czyli rozmowa kwalifikacyjna; współautorka (z Moniką Siurdyban): Jakiego wynagrodzenia Pan/i oczekuje, czyli negocjacje płacowe; Stres rekrutacyjny jak sobie z nim radzić? Joanna Kubrakiewicz autorka rozdziałów: Praca od czego zacząć?; Równe szanse na rynku pracy czyli jak szukać pracy, będąc osobą niepełnosprawną; Podstawa to dobry biznesplan; Zakładam własną działalność gospodarczą krok po kroku; Profil idealnego przedsiębiorcy ; Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności; Na zakończenie ISBN Projekt oraz niniejsza publikacja zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, Wrocław tel e -mail:

5 Spis treści Przedmowa I część Ja na rynku pracy 17 Praca od czego zacząć? Równe szanse na rynku pracy czyli jak szukać pracy, będąc osobą niepełnosprawną II część Ja i pracodawca 37 Co warto wiedzieć o rekrutacji i selekcji? Dokumenty aplikacyjne Twoja wstępna autoprezentacja Twarzą w twarz, czyli rozmowa kwalifikacyjna Jakiego wynagrodzenia Pan/i oczekuje, czyli negocjacje płacowe Stres rekrutacyjny jak sobie z nim radzić? III część Ja i moja firma 73 Podstawa to dobry biznesplan Zakładam własną firmę krok po kroku Profil idealnego przedsiębiorcy Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności Na zakończenie Aneks 111 Bibliografia 117 Notki o autorkach 120

6

7 Izabela Lepla, Monika Siurdyban Kadra zarządzająca projektem Przedmowa Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery to publikacja adresowana do studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, inwestujących w swój rozwój edukacyjno -zawodowy, która powstała w trakcie projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, realizowanego w ramach Poddziałania Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dlaczego Przewodnik? Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, stawiane doradcom zawodu zarówno w bloku zajęć warsztatowych, jak również w trakcie konsultacji indywidualnych. Ma stanowić źródło wiedzy praktycznej dla wszystkich studentów, przygotowujących się do podjęcia ważnych decyzji zawodowych. Realizator projektu Beneficjentem projektu jest Dolnośląska Szkoła Wyższa, natomiast realizatorem w jej strukturach jest Biuro Karier. Biuro Karier DSW utworzone zostało w marcu 2003 r. z inicjatywy władz Uczelni, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskanym w ramach grantu Programu Pierwsza Praca. Głównym celem Biura jest wspieranie aktywności zawodowej oraz promocja studentów i absolwentów

8 8 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zespół Biura tworzą doświadczeni specjaliści doradcy zawodu, którzy m.in. prowadzą poradnictwo indywidualne i grupowe. Informacja o projekcie Celem projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, adresowanego do studentów, kadry akademickiej i uczelni jako instytucji, był kompleksowy rozwój DSW w zakresie podwyższania jakości kształcenia. Udział w nim był bezpłatny. Projekt obejmował w swych działaniach następujące komponenty: 1. Program pozadydaktyczny dla studentów DSW. 2. Praktyki dodatkowe dla studentów DSW. 3. Zwiększenie dostępu do oferty edukacyjnej dla studentów niepełnosprawnych DSW. 4. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej DSW. 5. Wdrożenie modelu zarządzania jakością. Program pozadydaktyczny adresowany był do grupy 120 studentów DSW, a jego celem było lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Obejmował on: warsztaty rozwoju zawodowego (48 godzin), prowadzone przez doradców zawodu i trenerów na następujące tematy: Określenie potencjału edukacyjno -zawodowego; Dokumenty aplikacyjne; Rozmowa kwalifikacyjna; Techniki rekrutacyjne; Samozatrudnienie; Dotacje z UE na własną firmę; Komunikacja i asertywność; Budowanie wizerunku pracownika (w tym: stylizacja i wizaż);

9 Przedmowa 9 konsultacje indywidualne z doradcą zawodu (2 godziny) przy tworzeniu Indywidualnych Planów Kariery w oparciu m.in. o nowoczesne narzędzia elektroniczne; konsultacje indywidualne z psychologiem (2 godziny). Nabycie umiejętności oceny swojego potencjału edukacyjno- -zawodowego, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozwój skutecznej komunikacji i umiejętności interpersonalnych przydatnych w poszukiwaniu pracy, wzrost motywacji do pracy, samozatrudnienia, zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania dotacji unijnych to tylko niektóre korzyści płynące z udziału w projekcie. Ponadto, każdy z uczestników przygotował się do rozmowy kwalifikacyjnej pod okiem doświadczonych trenerów, doradców zawodu, a także stylistów i wizażystów; miał możliwość stworzenia Indywidualnego Planu Kariery w oparciu o nowoczesne narzędzia elektroniczne MultiSelect i WIS. Na zakończenie projektu studenci otrzymali dyplomy, potwierdzające ich uczestnictwo w programie. Warsztaty rozwoju zawodowego zostały zrealizowane od kwietnia do lipca 2009 r., natomiast konsultacje indywidualne (z doradcą zawodu i psychologiem) zakończyły się w grudniu 2009 r. Praktyki dodatkowe zostały zorganizowane dla 60 studentów DSW w ramach współpracy uczelni z pracodawcami, a ich celem było nabycie doświadczenia oraz umiejętności praktycznych. Oferta dotyczyła realizacji 20 godzin praktyki w atrakcyjnych dla studenta miejscach pracy, zgłoszonych do bazy Biura Karier. Dzięki praktykom, studenci mogli zdobyć przygotowanie do pracy zawodowej w miejscu przez siebie wskazanym, uzyskali również możliwość oceny wybranego zawodu czy branży. W trakcie programu każdy uczestnik został ubezpieczony, a po jego zakończeniu otrzymał zaświadczenie, potwierdzające odbycie praktyk. Praktyki realizowane były przez 6 miesięcy, od października 2009 r. do marca 2010 r.

10 10 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Zwiększenie dostępu do oferty edukacyjnej dla studentów niepełnosprawnych to program skierowany do 63 studentów niepełnosprawnych, zachęcający do bezpłatnego korzystania ze sprzętu specjalistycznego, ułatwiającego dostęp do materiałów dydaktycznych oraz usprawniającego studiowanie w DSW. Sprzęt pozwala na samodzielne korzystanie z komputera, m.in. dzięki programom powiększania obrazu, możliwości zmiany kolorów na pulpicie, przygotowywaniu wydruków brajlowskich, skanowaniu drukowanych tekstów, używaniu AUTOLEKTORA do ich odczytu. Dla osób z niepełnosprawnością manualną zostały zakupione narzędzia wskazujące (myszki) i rysiki z tabletami, dostosowane do potrzeb użytkownika. Korzystanie ze sprzętu odbywa się w Bibliotece DSW oraz za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. W czytelni można również skorzystać z dwóch specjalistycznych zestawów komputerowych, drukarki brajlowskiej EVEREST, syntezatora mowy AUTOLEKTOR i urządzenia umożliwiającego skanowanie fragmentów publikacji, celem ich elektronicznego odczytu ze skrzynki pocztowej. Zadbano także o dostępność zbiorów multimedialnych (w tym publikacji czytanych) dla studentów niepełnosprawnych. Nowoczesne wnętrze Biblioteki umożliwiło zainstalowanie przy stanowiskach komputerowych systemu przechowywania tych zbiorów. U Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych można również wypożyczyć sprzęt przenośny, do wykorzystania w trakcie zajęć oraz w domu, m.in. notesy brajlowskie, notes mówiący, dyktafony, elektroniczne lupy powiększające. Z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych przeprowadzono także audyt strony internetowej Uczelni, która dzięki zaangażowaniu specjalistów została przygotowana w sposób, pozwalający na uzyskanie certyfikatu Strona przyjazna niewidomym. Usunięcie barier w dostępie do materiałów dydaktycznych, wzrost świadomości dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych na Uczelni, integracja środowisk to główne korzyści płynące z udziału w programie. Dzięki zakupionemu specjalistycznemu sprzętowi, studenci niepełnosprawni będą mogli lepiej funkcjonować w DSW również po zakończeniu projektu.

11 Przedmowa 11 Nieoczekiwanym rezultatem jest zainteresowanie osób pełnosprawnych korzystaniem ze sprzętu udostępnionego w Bibliotece. Fakt ten świadczy o potrzebie tworzenia usprawnień w zakresie usług oraz stanowi wartość dodaną w projekcie. Program realizowany był od maja 2009 r. do listopada 2010 r. Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej przez realizację szkoleń specjalistycznych trenerskich i tutoringu dla 36 nauczycieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Szkolenia umiejętności trenerskich to interaktywne zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje nauczyciela akademickiego w zakresie pracy grupowej ze studentami. Zostały one skierowane do dwóch dwunastoosobowych grup i obejmowały 114 godzin dydaktycznych (56 godz. wyjazdowych i 58 godz. stacjonarnych). Zajęcia przygotowane zostały i przeprowadzone między innymi przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, które jest jedyną organizacją w Polsce, wspierającą i certyfikującą konsultantów i trenerów zarządzania poprzez Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju opartego na standardach brytyjskich NVQ, wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Szkolenia tutoringu to innowacyjne zajęcia z zakresu metody edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośredniej pracy nauczyciela tutora ze studentem. Kierowane były do nauczycieli akademickich, którzy pragnęli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie pracy indywidualnej ze studentami. Tutoring jest najczęściej długofalowym (trwającym co najmniej semestr) procesem współpracy, nakierowanym na integralny obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy rozwój podopiecznego (ang. tutee). Szkolenia tutoringu skierowane były do 12 nauczycieli akademickich i obejmowały łącznie 114 godzin zajęć (56 godz. wyjazdowych i 58 godz. stacjonarnych). Wszystkie szkolenia tutoringu prowadzone były przez Kolegium Tutorów z Wrocławia, którego misją jest promowanie zindywidualizowanej metody pracy tutoringu oraz refleksji nad metodą mistrz uczeń w kontekście podnoszenia jakości polskiej edukacji.

12 12 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Zarówno szkolenia umiejętności trenerskich, jak i tutoringu zawierały osiemnastogodzinny warsztatowy moduł metod pracy ze studentami niepełnosprawnymi. Główne korzyści dla nauczycieli, płynące z udziału w programie, to nabycie kompetencji trenerskich w zakresie przygotowania, przeprowadzenia i ewaluacji zajęć, umiejętność stosowania nowoczesnych mediów w edukacji również w pracy ze studentami niepełnosprawnymi, uzyskanie wiedzy o nowoczesnych metodach kształcenia (coaching, tutoring), rozwinięcie warsztatu pracy. Nauczyciele akademiccy otrzymali także zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznego szkolenia trenerskiego oraz szkolenia tutoringu. Program rozpoczął się w lipcu 2009 r. i zakończył w grudniu 2009 r. Wdrożenie modelu zarządzania jakością na Uczelni to program skierowany do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jako instytucji oraz wszystkich jej pracowników i zakłada wdrożenie modelu zarządzania jakością według Międzynarodowego Standardu ISO 9001:2008. Głównym założeniem systemu zarządzania jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu skuteczności i efektywności procesów (w tym procesów kształcenia). Celem systemu jakości jest również wzrost zaufania do uczelni obecnych i przeszłych studentów oraz słuchaczy. Proces wdrażania systemu podzielony został na etapy, których rezultatem było przygotowanie organizacji do przystąpienia audytu certyfikującego, wykonanego przez niezależną firmę zewnętrzną (tzw. jednostkę certyfikującą). Wzrost jakości pracy w DSW, zwiększenie efektywności procesów kształcenia, zarządzania i administrowania, potwierdzonych certyfikatem systemu zarządzania ISO, na który składa się zestaw 24 procedur to główne korzyści płynące z tego programu. Program realizowany od maja 2009 r. do października 2010 r. Oprócz przedstawionych programów, podejmowane były również w projekcie działania towarzyszące: promocja projektu, która odbywała się przez cały okres jego realizacji w odniesieniu do poszczególnych zadań. Wizualizacja

13 Przedmowa 13 miejsca prowadzenia projektu została wykonana z wykorzystaniem tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Przygotowano również materiały reklamowe (plakaty, ulotki, teczki, notatniki, długopisy, papier firmowy) oraz stronę internetową: Informacje dotyczące realizacji projektu były na bieżąco zamieszczane na stronie DSW i w mediach. Przeprowadzone zostały akcje informacyjno -promocyjne oraz rekrutacyjne. Projekt promowany był podczas konferencji i seminariów organizowanych zarówno w Uczelni, jak również w ramach zewnętrznych spotkań naukowych. Sale, sprzęt i materiały dydaktyczne oraz dokumentacja projektu zostały oznakowane zgodnie z wymogami unijnymi; ewaluacja ilościowo -jakościowa projektu przewidziana została po zakończeniu warsztatów rozwoju zawodowego, konsultacjach indywidualnych, praktykach dodatkowych, szkoleniach specjalistycznych dla nauczycieli akademickich. Ponadto, nastąpiła ocena stopnia wykorzystania sprzętu i strony internetowej przez studentów niepełnosprawnych. Narzędziem badawczym każdorazowo była ankieta audytoryjna, przeprowadzona wśród uczestników projektu, badająca ich potrzeby poznawcze i praktyczne oraz poziom satysfakcji; konferencja podsumowująca projekt zaplanowana została dla wszystkich uczestników projektu oraz osób zainteresowanych w październiku 2010 r. Skąd pomysł na projekt? Pomysł przygotowania projektu jest rezultatem burzliwych spotkań zespołu autorów projektów realizowanych DSW oraz władz Uczelni. Podstawą dla przygotowania propozycji działań były ewaluacje procesu dydaktycznego, prowadzone na wszystkich kierunkach studiów, oraz diagnoza szkolnictwa wyższego udostępniona m.in. w opisie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata : W wymiarze europejskim zarówno Strategia Lizbońska, jak i opracowany przez Komisję Europejską

14 14 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery w ramach Procesu Bolońskiego dokument Rola uniwersytetów w Europie wiedzy wyraźnie akcentują rolę, jaką szkolnictwo wyższe powinno odegrać w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, dzięki której obecnie w Europie powstaje ok. połowa nowych miejsc pracy. Osiągnięcie tego celu stawia jednak przed europejskim szkolnictwem wyższym szereg wyzwań, takich jak: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia [PO KL. NSRO, 2007: 167]. Przedmiotem konkursu były projekty obejmujące programy rozwojowe uczelni, określone w Poddziałaniu Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), które poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym wzmocnią potencjał rozwoju uczelni. W centrum głównego zainteresowania osób przygotowujących projekt było podjęcie działań mających na celu usprawnienie procesu kształcenia studentów i słuchaczy DSW. Źródła finansowania Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest przygotowywany na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U., nr 227, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE). Programy operacyjne tworzone są w celu realizacji strategii rozwoju, w tym Strategii Rozwoju Kraju, oraz strategii sektorowych. Zakres obowiązywania PO KL został określony na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizuje założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą Europa stanie się atrakcyjnym miejscem do inwestowania i podejmowania pracy. By to osiągnąć konieczny jest rozwój nauki, podnoszenie poziomu innowacyjności oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Założenia Strategii Lizbońskiej oraz cele polityki spójności krajów unijnych

15 Przedmowa 15 sprzyjają rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Celem Programu PO KL jest podniesienie poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Działania realizowane w ramach PO KL koncentrują się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia. Informacje szczegółowe na temat PO KL dostępne są na stronie:

16

17 I część Ja na rynku pracy

18

19 I część Ja na rynku pracy 19 Praca od czego zacząć? Rozpoczynając przygotowania do poszukiwania pracy, warto, abyś odpowiedział sobie na zasadnicze pytania: co chcę robić? co mogę zaoferować pracodawcy? czego na pewno nie chcę wykonywać? Odpowiedzi na te pytania pozwolą Ci określić cele, które są ważną składową planowania rozwoju zawodowego. Zanim zaczniesz poszukiwanie pracy, musisz odpowiedzieć sobie na 3 pytania: Co chcesz robić? Co możesz zaoferować pracodawcy? Czego na pewno nie chcesz wykonywać? (źródło: Istotnym elementem, od którego należy zacząć rozważania na temat przyszłej pracy i możliwości zatrudnienia, jest również znajomość rynku pracy. Rynek pracy to rodzaj rynku, na którym przedmiotem wymiany między kupującym a sprzedającym jest praca. Jest on kształtowany przez podaż, którą stanowią osoby poszukujące zatrudnienia, oraz przez popyt, określany liczbą osób, jaką pracodawcy są gotowi zatrudnić. Niestety, kiedy przeważa popyt mówimy o bezrobociu. Sytuacja taka spowodowana jest kilkoma czynnikami: zbyt wysokimi lub nieadekwatnymi wymaganiami, stawianymi potencjalnym kandydatom przez pracodawców, nieodpowiednim przygotowaniem i wykształceniem osób poszukujących pracy oraz brakiem umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i zaprezentowania swojej osoby. Charakterystyczne dla współczesnego rynku pracy są elastyczność, nowe formy zatrudnienia, ale też praca w krótkoterminowych projektach,

20 20 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery bez stałego zatrudnienia. Powstało wiele nowych zawodów, o których kilka lat temu nikt nie słyszał, a które dziś są jednymi z bardziej pożądanych. Warto wymienić choćby kilka z nich: webmasterzy, specjaliści ds. public relations, doradcy (finansowi, podatkowi), koordynatorzy projektów. Zmiany na rynku pracy wiążą się również z zanikiem zapotrzebowania na zawody, które jeszcze kilka lat temu były określane jako przyszłościowe, np. specjaliści ds. marketingu. Analizując aktualne oferty pracy, można zauważyć też, że potencjalnym pracownikom stawiane są coraz wyższe wymagania. Idealny kandydat powinien być wszechstronnie wykształcony, kompetentny w wielu dziedzinach oraz dysponować kwalifikacjami, popartymi odpowiednimi dokumentami. Ważne jest więc, abyś umiał się poruszać po obecnym rynku pracy, a przede wszystkim nie bał się podejmować decyzji zawodowych. Zanim znajdziesz wymarzoną dla siebie pracę, w której będziesz mógł się realizować i która będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, może pojawić się okres prób i błędów. Tak naprawdę, dopiero podjęcie pracy na konkretnym stanowisku da Ci możliwość sprawdzenia siebie, swoich możliwości i sił oraz pozwoli Ci zorientować się, czy to jest to, co chciałbyś robić. Nasz Przewodnik pomoże Ci krok po kroku przygotować się do podjęcia zatrudnienia, prowadząc Cię przez metody poszukiwania pracy, zasady rekrutacji i selekcji, pisanie dokumentów aplikacyjnych i etapy rozmowy kwalifikacyjnej. Znajdziesz tu również wskazówki, jak założyć własną firmę i gdzie szukać źródeł jej dofinansowania. Metody poszukiwania pracy, czyli jak się do tego zabrać? Istnieje wiele metod poszukiwania pracy na obecnym rynku pracy. Można je podzielić na te, które wiążą się z Twoją aktywnością i które podejmujesz samodzielnie, oraz te, w których zwracasz się o pomoc do innych. Wszystkie działania związane z poszukiwaniem pracy, mogą a nawet powinny być realizowane równolegle, ponieważ dzięki temu zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie.

21 I część Ja na rynku pracy 21 Sieć kontaktów osobistych w jaki sposób można je wykorzystać? Pierwszym krokiem jest poinformowanie rodziny oraz znajomych o tym, że podjąłeś decyzję o poszukiwaniu pracy i nakreślenie, w jakim charakterze, w jakiej branży chciałbyś się zatrudnić. Jest to bardzo istotny czynnik, ponieważ wiele osób właśnie dzięki tzw. poczcie pantoflowej dowiaduje się o wolnych stanowiskach. Z drugiej zaś strony, osoby, które Cię znają, mogą komuś polecić Twoją kandydaturę a wtedy nie będziesz już anonimowym kandydatem. Polowanie w sieci jak nie zgubić się w labiryncie stron internetowych? Następnym działaniem jest rozeznanie w mediach, czyli odnalezienie rodzaju pojawiających się ofert pracy, określenie zapotrzebowania na stanowiska oraz wymagań stawianych kandydatom przez pracodawców. Najbogatszym źródłem informacji jest niewątpliwie Internet. Istnieje wiele portali poświęconych tylko i wyłącznie pośrednictwu pracy. Oferty tam zamieszczone możesz przeglądać, ustawiając odpowiednie filtry, które spełniają interesujące Cię kryteria, np.: miejsce wykonywania pracy, branża, data dodania oferty, wysokość wynagrodzenia, nazwa konkretnego stanowiska. Kiedy rozpoczniesz już wyszukiwanie informacji o wakatach, pamiętaj, aby ustawione przez Ciebie kryteria nie były zbyt zawężone może się bowiem okazać, że w branży, której nie brałeś pod uwagę, znajdziesz interesującą propozycję pracy. Niestety, każdy z portali rządzi się swoimi

22 22 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery prawami i jest inaczej zbudowany swobodne poruszanie się po stronach z ofertami pracy wymaga dokładnego zapoznania się z nimi, a co za tym idzie czasu i cierpliwości. Na znalezione oferty możesz odpowiadać w dwojaki sposób: albo w ich treści jest podany adres e -mail pracodawcy, na który należy przesyłać swoje dokumenty aplikacyjne, albo wypełniasz specjalnie przygotowany formularz on- -line, w którym wpisujesz podstawowe informacje o sobie (podobne do tych, które znajdą się w Twoim CV). Na portalach pośrednictwa pracy znajdziesz też wiele pomocnych informacji o rynku pracy, zachodzących na nim zmianach i tendencjach. Ponadto, w bazie ofert znajdują się nie tylko oferty pracy, ale również oferty praktyk, staży oraz szkoleń. Lista najpopularniejszych portali internetowych, na których znajdziesz ciekawe i aktualne oferty pracy: Jeśli interesuje Cię praca w konkretnej firmie, sprawdź, czy ma ona stworzoną stronę internetową, bowiem często właśnie tam w zakładce: praca u nas albo kariera ogłaszane są aktualne, wolne stanowiska pracy oraz określany jest sposób, w jaki możesz składać dokumenty. Oferty na papierze jak wyselekcjonować te najlepsze? Oprócz ofert z Internetu, możesz skorzystać z tych, publikowanych w prasie ogólnokrajowej, np. w Gazecie Wyborczej (poniedziałkowy dodatek Praca ), Rzeczpospolitej, a także w gazetach regionalnych. Pamiętaj jednak, aby odpowiadać na takie, które zamieszczone są przez wiarygodnego pracodawcę, czyli zawierają w treści nazwę firmy, dane teleadresowe, stanowisko oraz wymagania (nawet w skrótowej wersji). Warto sprawdzić, czy firma ma swoją stronę

23 I część Ja na rynku pracy 23 internetową i czym dokładnie się zajmuje. Zazwyczaj proponowanym sposobem aplikowania na ogłoszone stanowisko jest przesyłanie dokumentów na wskazany adres e -mail. Wybierz wymarzoną firmę i próbuj! Jeśli interesuje Cię praca w konkretnym miejscu lub branży, mile widziane będzie, jeśli wyślesz bądź osobiście dostarczysz swoje dokumenty do firmy, czy innej placówki mimo niezgłoszonego wakatu. Wiele z nich przechowuje dostarczone dokumenty i wykorzystuje w sytuacji, kiedy pojawi się wolne stanowisko (może to się zdarzyć szybciej, niż się spodziewasz!). W ten sposób, wyprzedzasz zgłoszenie oferty pracy, a tym samym zwiększasz swoje szanse na uczestnictwo w dalszej części rekrutacji (można powiedzieć, że byłeś pierwszy, firma już coś o Tobie wie). Nie zrażaj się, jeśli nie dostaniesz odpowiedzi. Warto się przypominać (co nie jest równoznaczne z byciem narzucającym się) i próbować ponownie, jeśli minęło już sporo czasu. Praktyka, staż, wolontariat, czy warto? Niewątpliwie jednym z coraz częściej stawianych przez pracodawców wymagań jest doświadczenie w danej branży. Wiadomym jest również to, że trzeba je gdzieś zdobyć, a niewiele jest na rynku firm, które chciałyby zatrudniać osoby po studiach, nieposiadające wiedzy praktycznej. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyszukanie firmy, instytucji, która proponuje możliwość odbycia praktyki, stażu lub zdobycie doświadczenia poprzez wolontariat. Pamiętaj jednak, że każda z tych form jest realizowana na innych zasadach, bowiem: praktyka to bezpłatna forma wykorzystywania zdobytej wiedzy. W miejscu, gdzie taką praktykę będziesz odbywał, zostanie wyznaczony opiekun, który zapozna Cię z funkcjonowaniem instytucji oraz zakresem Twoich obowiązków. Jest on również osobą, do której możesz się zwrócić w razie wątpliwości. Informacje oraz oferty praktyk znajdziesz w portalach pośrednictwa pracy oraz na stronach: i

24 24 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery staż organizowany jest przez urząd pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych, stwarza możliwość nabycia praktycznych umiejętności wykonywania danego zawodu i jest płatny (kwota wynagrodzenia równa jest połowie minimalnego wynagrodzenia w kraju). Aby móc skorzystać z tej formy wsparcia, nie możesz mieć ukończonego 25. roku życia. Szczegółowe informacje o proponowanych stażach znajdziesz na stronach powiatowych urzędów pracy; wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych. Odbyć go możesz m.in. w takich placówkach, jak: domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej, pogotowia opiekuńcze. Informację oraz oferty wolontariatu znajdziesz w centrach wolontariatu w większych miastach (www.wolontariat.org.pl). Wymienione formy aktywności zawodowej pozwolą Ci nie tylko na zdobycie ciekawego i tak cenionego obecnie doświadczenia, ale będą również możliwością nawiązania kontaktów i zaistnienia na rynku pracy. Targi Pracy czego mogę się dowiedzieć, uczestnicząc w nich? Targi pracy to miejsce, gdzie zapoznasz się z najnowszymi ofertami pracy, ale też będziesz miał okazję nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcą. Organizowane są zazwyczaj z inicjatywy agencji zatrudnienia, biur karier i uczelni wyższych. Przedsięwzięcia takie dają możliwość spotkań z pracodawcami oraz umożliwiają uzyskanie szczegółowych informacji o prowadzonych rekrutacjach. Jednymi z najbardziej popularnych targów pracy, organizowanych cyklicznie w różnych regionach Polski, są Dni Kariery, których organizatorem jest AIESEC międzynarodowa organizacja studencka. Kalendarz planowanych targów pracy możesz znaleźć na stronie: www. kariera.com.pl. Możesz więc poszukiwać pracy samodzielnie, ale masz też możliwość zwrócenia się o pomoc do instytucji i osób, które zajmują się świadczeniem pomocy osobom poszukującym pracy.

25 I część Ja na rynku pracy 25 Urząd pracy kiedy i jak mogę skorzystać z proponowanych przez niego usług? Główną instytucją zajmującą się pośrednictwem pracy jest urząd pracy znajdziesz w nim wiele ofert dla absolwentów oraz liczne formy przeciwdziałania bezrobociu, z których możesz skorzystać: szkolenia podnoszące kwalifikacje, dotacje na własną działalność (więcej na ten temat dowiesz się, czytając rozdział Przewodnika poświęcony dofinansowaniu własnej firmy), prowadzone są również różnego rodzaju projekty oraz konsultacje z doradcami zawodu. Aby móc skorzystać z wymienionych form pomocy, musisz się zarejestrować w odpowiednim powiatowym urzędzie pracy (decyduje adres zameldowania). Proces rejestracji jest niestety dość długi, wymaga cierpliwości i wytrwałości, ale dzięki statusowi osoby bezrobotnej będziesz miał zapewnione ubezpieczenie na czas poszukiwań pracy. Pamiętaj jednak, że aby móc się zarejestrować nie możesz być studentem studiów stacjonarnych!

26 26 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Biura karier jak pomagają? Biura karier to jednostki istniejące przy uczelniach wyższych, których celem jest pomoc studentom i absolwentom w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia oraz w efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Swoją misję realizują poprzez nawiązywanie współpracy z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, organizowanie różnego rodzaju szkoleń, warsztatów oraz konsultacji indywidualnych. Poradnictwo prowadzone jest przez doradców zawodu, którzy bezpłatnie udzielają porad związanych ze wszystkimi aspektami dotyczącymi poszukiwania pracy (pomogą Ci napisać dokumenty aplikacyjne, określić Twoje predyspozycje i kompetencje zawodowe, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, itp.). Atutem korzystania z oferty biur karier jest niewątpliwie swobodny dostęp do proponowanych usług. Adresy biur karier z terenu Dolnego Śląska znajdziesz na stronie: Gdzie jeszcze mogę uzyskać pomoc? Innymi instytucjami przedstawiającymi zbliżoną ofertę są agencje zatrudnienia. Są to niepubliczne jednostki organizacyjne, które świadczą usługi m.in. w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. W ramach tych instytucji można wyróżnić agencje pracy tymczasowej, specjalizujące się w pozyskiwaniu ofert pracy dorywczej. Jest to bardzo dobra propozycja dla studentów, którzy nie są w pełni dyspozycyjni w związku z zajęciami na uczelni. Część z omawianych agencji jest również członkami Związku Agencji Pracy Tymczasowej więcej informacji oraz wykaz takich instytucji znajdziesz na stronie: Warto zwrócić również uwagę na agencje doradztwa personalnego, specjalizujące się w działaniu, które obejmuje rekrutację oraz selekcję personelu dla potrzeb innych firm. Trzeba zaznaczyć, że ich oferta skierowana jest zarówno do firm poszukujących pracowników, jak i osób fizycznych, które poszukują zatrudnienia. Firmy te stanowią więc łącznik między pracodawcą a potencjalnym kandydatem

27 I część Ja na rynku pracy 27 i umożliwiają ich wzajemne poznanie oraz dopasowanie. Wykaz wyżej wymienionych agencji znajdziesz na stronie: -dla- -studentow.pl. W każdej z wymienionych agencji uzyskasz pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, określeniu predyspozycji i kompetencji zawodowych (znajomość siebie) oraz przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i zapoznaniu z zasadami zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. PAMIĘTAJ! Powodzenie w znalezieniu pracy to: znajomość siebie znajomość rynku pracy umiejętność promocji własnej osoby (źródło:

28 28 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Równe szanse na rynku pracy czyli jak szukać pracy, będąc osobą niepełnosprawną Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, rozpoczynającą poszukiwania pracy, warto, żebyś zastanowił się, jaką pracę możesz wykonywać, jaka forma zatrudnienia będzie dla Ciebie odpowiednia i jakie warunki muszą być spełnione (np. te dotyczące wyposażenia stanowiska pracy), abyś proponowaną pracę mógł przyjąć. Będą to również bardzo istotne informacje dla przyszłego pracodawcy. Większość pracodawców rekrutuje pracowników na zasadzie konkurencyjności, dlatego ważne jest, abyś jak najlepiej potrafił zaprezentować swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje. Szansą na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest również chroniony rynek pracy, czyli praca w zakładach pracy chronionej.

29 I część Ja na rynku pracy 29 Co to są zakłady pracy chronionej i na czym polega ich specyfika? Zakłady pracy chronionej stwarzają warunki do zatrudniania osób niepełnosprawnych, a w szczególności tych z orzeczeniem o znacznie ograniczonej zdolności do pracy. Celem tych zakładów jest stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków pracy zarobkowej. Niektóre jako cel stawiają sobie również przygotowanie pracowników do wejścia na otwarty rynek pracy i zatrudnienia we wszystkich typach przedsiębiorstw. Do obowiązków takiego zakładu należy zapewnienie opieki medycznej, zaplecza socjalnego oraz stworzenie możliwości rehabilitacji osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W miejscach tych dużą wagę przykłada się do dostosowywania rodzaju pracy oraz urządzenia stanowiska pracy zgodnie z potrzebami zatrudnianej osoby (Gorczyca, Kaczmarczyk: Kolejną możliwością są zakłady aktywności zawodowej stworzone dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, przygotowują poprzez rehabilitację zarówno zawodową, jak i społeczną, do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia w środowisku społecznym. Zakłady te stanowią łącznik między zakładami pracy chronionej a warsztatami terapii zajęciowej. Jaką funkcję pełnią warsztaty terapii zajęciowej? Warsztaty terapii zajęciowej stwarzają osobom niepełnosprawnym, zakwalifikowanym jako niezdolne do pracy, możliwości rehabilitacji w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia (umiejętności wykonywania czynności codziennych oraz zaradności osobistej, podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe oraz poprawienie sprawności psychofizycznej). Informacje na temat tej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych znajdziesz w powiatowych centrach pomocy rodzinie w każdym większym mieście (Gorczyca, Kaczmarczyk:

30 30 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Szkolenia zawodowe dla niepełnosprawnych jak z nich skorzystać? Gdy rozpoczniesz poszukiwania pracy, może się okazać, że Twoje kwalifikacje nie są wystarczające na wciąż zmieniającym się i konkurencyjnym rynku pracy. Zastanów się więc, jakimi możliwościami dokształcenia się w interesującym Cię kierunku dysponujesz. Jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, masz prawo skorzystać ze szkoleń zawodowych organizowanych i finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem takich szkoleń jest zwiększenie szans na zatrudnienie, poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji. Aby zapisać się na wybrane szkolenie lub dowiedzieć się, jakie szkolenie w Twoim przypadku jest wskazane, zgłoś się do doradcy zawodu w swoim urzędzie pracy lub porozmawiaj z pracownikami PFRON. PFRON czym się zajmuje i jak może pomóc? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są między innymi na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych. Na stronie internetowej PFRON znajdziesz szczegółowy opis działań oraz proponowanych możliwości rozwoju zawodowego i wejścia na rynek pracy przez osoby niepełnosprawne. Jak szukać pracy? Jak szukać pracy już wiesz. Pamiętaj jednak, aby jasno postawić sobie cel i aktywnie dążyć do jego realizacji. Obierając go, uwzględnij kilka elementów: własne możliwości (kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje, możliwości fizyczne i zdrowotne oraz własne pragnienia i marzenia, które często stanowią silną motywację podczas poszukiwania pracy). W przypadku

31 I część Ja na rynku pracy 31 określania własnych możliwości, stwórz listę mocnych i słabych stron; sytuację prawną (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobieranie renty są to bardzo ważne aspekty, które mogą zwiększać lub zmniejszać szansę na zatrudnienie w danej placówce); zasoby zewnętrzne (możliwości uzyskania pomocy); bariery (zastanów się, jakie bariery możesz napotkać, szukając pracy, i w jaki sposób sobie z nimi radzić) (www.niepelnosprawni.pl). Warto również, żebyś wcześniej zapoznał się ze specyfiką zawodu, jaki chcesz wykonywać, aby sprawdzić, czy Twoje możliwości i predyspozycje pozwalają Ci na ubieganie się o zatrudnienie na wybranym stanowisku. Pomocny będzie Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności, wydany przez Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego. Znajdziesz w nim opisy zawodów z wyszczególnieniem przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju pracy. Twoja wiedza na ten temat będzie też dla pracodawcy sygnałem, że wiesz, jakich warunków pracy potrzebujesz i jakie rozwiązania można zastosować. Spójrz na przykład: Sekretarka Przeciwwskazania do wykonywania zawodu: zaburzenia dużego i niewielkiego stopnia sprawności kończyn górnych; zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia sprawności zmysłu słuchu; zaburzenia dużego stopnia sprawności zmysłu wzroku; zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia w koordynacji wzrokowo-ruchowej; zaburzenia dużego stopnia w układzie mięśniowym oraz kostno-stawowym; umiarkowane i lekkie upośledzenie umysłowe; niska sprawność ekspresji werbalnej.

32 32 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych istnieje możliwość odpowiedniego przystosowania miejsca pracy, aby wykonywanie pracy na stanowisku sekretarki było możliwe. Warto również zapoznać pracodawcę z informacją o możliwościach refundacji kosztów związanych z przystosowaniem miejsca pracy (więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części rozdziału). Jeśli potrafisz już określić wymienione elementy, czas aktywnie zacząć szukać pracy! Metody poszukiwania są dla wszystkich jednakowe, a więc pierwszym etapem jest napisanie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego. Pamiętaj, że nie masz obowiązku umieszczać w CV informacji o posiadanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, jednak niesie to ze sobą ryzyko podjęcia nieodpowiedniej dla Ciebie pracy i może stwarzać niekomfortową sytuację podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli pracodawca będzie zaskoczony. Dlatego warto, abyś tą informację zamieścił, zwracając równocześnie więcej uwagi na wskazanie posiadanych kwalifikacji i zdobytego doświadczenia. Jak już wiesz, kolejnym krokiem w aktywnym poszukiwaniu pracy jest wyszukiwanie i przeglądanie ofert zamieszczanych w gazetach oraz na portalach internetowych. Część portali oraz agencji pośrednictwa pracy przedstawia oferty specjalnie wyselekcjonowane dla osób niepełnosprawnych (w treści tych ofert orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest wymogiem w ubieganiu się o dane stanowisko). Jakie korzyści mają pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne? Kiedy zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, warto, abyś wcześniej zapoznał się z przepisami prawnymi, które określają ulgi i wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, czyli: dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne zakres dofinansowania jest różny i zależy od wielkości zakładu pracy oraz formy prowadzenia (czy jest to zakład pracy chronionej lub aktywności zawodowej), a przy jego udzielaniu brana jest pod uwagę

33 I część Ja na rynku pracy 33 również liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w danym miejscu. Dofinansowanie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę i posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Instytucją przyznającą środki jest PFRON (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 25); dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych możliwość uzyskania tego dofinansowania mają pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych min. 6% oraz pracodawcy zatrudniający do 25 pracowników w pełnym wymiarze godzinowym (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 26 a -c); zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy to wsparcie dotyczy pracodawców, którzy przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudniają osoby niepełnosprawne (skierowane przez urząd pracy) lub osoby, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w tym zakładzie (bez winy pracodawcy). Zwrot kosztów utworzenia lub przystosowania już istniejącego stanowiska pracy, uwzględniający potrzeby osoby niepełnosprawnej, może dotyczyć: adaptacji pomieszczenia oraz zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej. Pracodawca, starający się o zwrot tych kosztów, składa wniosek we właściwym urzędzie pracy (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 26 e); szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę pracodawca może zorganizować i przeprowadzić szkolenie, podnoszące kwalifikacje zatrudnionych osób niepełnosprawnych i wnioskować do PFRON o refundację poniesionych kosztów (Rotkiewicz 2006: 55 72).

34 34 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Jakimi uprawnieniami dysponują osoby niepełnosprawne w miejscu pracy? Oprócz udogodnień dla pracodawcy, prawo reguluje również uprawnienia osób niepełnosprawnych. Wiąże się to między innymi z niestandardowym czasem pracy, którego wymiar zależy od stopnia niepełnosprawności. Przy lekkim stopniu niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, przy znacznym i umiarkowanym stopniu 7 godzin dziennie i odpowiednio 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Przepis ten jednak nie dotyczy osób zatrudnionych przy pilnowaniu mienia (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 14). Kolejnym z uprawnień, jakie ma pracownik niepełnosprawny, jest dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym przy orzeczeniu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Prawo do dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu pierwszego roku po dniu orzeczenia niepełnosprawności (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 123, poz. 776, art. 19). Pracownicy o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają również prawo do tzw. płatnego zwolnienia w pracy. Oznacza to, że podczas przebywania na zwolnieniu osoba taka zachowuje wynagrodzenie, które jest odpowiednio naliczane (Rotkiewicz 2006: 31 38). Co zrobić, jeśli pobierasz rentę, a chcesz ubiegać się o pracę? Przepisy ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. 2003, nr 135, poz z dnia 27 czerwca 2003 r.) nie formułują zakazu podjęcia pracy w przypadku osób pobierających rentę. Istnieją jednak obwarowania dotyczące kwoty wynagrodzenia, jaką może otrzymywać pracownik

35 I część Ja na rynku pracy 35 miesięcznie nie może przekraczać 30% przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy. Wszystkie szczegółowe informacje odnoszące się do wymienionych przepisów prawnych, dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, znajdziesz na stronach internetowych PRFON: www. pfron.org.pl. Wiesz już, jak zacząć poszukiwania pracy i o czym powinieneś pamiętać. Czas na działanie! Teraz wszystko w Twoich rękach nie bój się spróbować!

36

37 II część Ja i pracodawca

38

39 II część Ja i pracodawca 39 Co warto wiedzieć o rekrutacji i selekcji? Po pierwsze rekrutacja Kończysz studia i powoli zaczynasz rozglądać się za swoim miejscem w życiu zawodowym. Twój bagaż wiedzy staje się dla Ciebie przepustką do zdobycia doświadczeń i rozpoczęcia kariery zawodowej. Zanim to jednak nastąpi, czeka Cię pewien proces, który z pewnością zakończysz sukcesem. Ale po kolei Przyjrzyjmy się na początku technikom, stosowanym przy doborze personelu, a bez których świat pracy nie mógłby tak sprawnie funkcjonować. Zapewne zauważyłeś, że proces przyjmowania do pracy zwykło się nazywać rekrutacją, będącą zebraniem pewniej grupy kandydatów, których umiejętności, doświadczenia oraz wykształcenie są dopasowane do oferowanego stanowiska. Powinieneś wiedzieć, że źródłem rekrutacji może być: wewnętrzny rynek pracy który tworzą osoby już zatrudnione w firmie, a rekrutacja polega na pozyskiwaniu pracowników poprzez zmianę istniejących warunków pracy i płacy; zewnętrzny rynek pracy tworzony przez wszystkie osoby, które nie są zatrudnione w danej firmie. Taka forma rekrutacji pozwala na pozyskanie nowych pracowników, którzy są źródłem wielu interesujących pomysłów. Proces rekrutacji składa się z kilku kluczowych etapów, do których także pracodawca musi się przygotować. Każdy z nich jest bardzo istotny, aby wybrać najlepszego kandydata, czyli Ciebie. Oto, co kryją poszczególne etapy: 1. Opis stanowiska zawiera jego nazwę; cel, któremu ma służyć; określenie, komu podlega; zakres obowiązków i zadań. Oczywiście, w zależności od potrzeb, taki opis może również zawierać nazwę działu, powiązania z innymi działami lub stanowiskami oraz powiązania zewnętrzne.

40 40 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery 2. Charakterystyka kandydata obejmująca następujące elementy: wykształcenie, kompetencje, cechy osobowościowe; osiągnięcia sukcesy osobiste i zawodowe; edukację osiągnięcia w zakresie wykształcenia i posiadanych kwalifikacji formalnych, np. zdobytych podczas kursów, szkoleń; zdolności zawodowe i pozazawodowe. 3. Określenie kryteriów selekcji czyli listy obiektywnych kryteriów, na podstawie których weryfikowani będą kandydaci. Takie listy powstają z uwzględnieniem opisu stanowiska i wymaganych cech osobowych. 4. Planowanie procesu rekrutacji i selekcji to etap rozpowszechniania informacji, sposobów składania aplikacji, metod selekcji. To również moment, kiedy pracodawca ustala, jakie dokumenty aplikacyjne i w jakiej formie kandydaci powinni składać. Najbardziej powszechnymi są życiorys zawodowy (curriculum vitae) oraz list motywacyjny, natomiast najpopularniejszą drogą ich dostarczania jest poczta elektroniczna. Są jednak firmy, które preferują wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza aplikacyjnego/zgłoszeniowego lub kwestionariusza osobowego, dostępnego na ich stronach internetowych, np. pl; -praca.pl/formularz.html. Planowanie rekrutacji jest również momentem wyboru najwłaściwszych metod selekcji kandydatów, choć najczęściej stosowaną metodą jest rozmowa kwalifikacyjna. 5. Ogłoszenie o wolnym stanowisku którego celem jest powiadomienie kandydatów o wakacie. Zdarza się, że już sama forma ogłoszenia ma zadanie selekcyjne poprzez wyłonienie kandydatów, którzy spełniają zawarte w nim kryteria. Selekcja jaki ma cel? Selekcja rozpoczyna się tuż po zakończeniu procesu rekrutacji. Dzięki niej można zebrać wiele informacji o kandydatach na przyszłych pra-

41 II część Ja i pracodawca 41 cowników, a następnie dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego na wolne stanowisko. Etapy selekcji 1. Analiza życiorysu zawodowego lub formularza aplikacyjnego to pierwsze i podstawowe źródło informacji o kandydacie. 2. Wstępna selekcja obejmuje wybór kandydatów do dalszego etapu selekcji na podstawie wstępnej rozmowy oraz przedstawionych dokumentów. Celem tego etapu jest pogłębienie informacji o kwalifikacjach potencjalnych pracowników. 3. Grupowe metody selekcji, testowanie służą do ustalenia zainteresowań, zdolności, umiejętności oraz dominujących cech osobowości. Testy stanowią zestawy odpowiednio skonstruowanych zadań, które kandydat rozwiązuje w trakcie badania. Grupową metodą selekcji, uważaną za wiarygodną i kompleksową, jest metoda assessment centre, o której przeczytasz w dalszej części. 4. Końcowa rozmowa kwalifikacyjna/wywiad szczegółowy ma na celu uzupełnienie luk w dotychczasowej informacji o kandydacie oraz upewnieniu się, czy jest on najbardziej odpowiednią osobą na oferowane stanowisko. Wywiad ten stanowi najważniejszy etap selekcji. 5. Weryfikacja informacji o kandydacie służy ustaleniu zgodności danych, zawartych w dokumentach przez niego przedstawionych. 6. Decyzja o zatrudnieniu podjęcie decyzji o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydatury. 7. Oferta pracy etapem kończącym selekcję jest przedstawienie wybranemu kandydatowi oferty pracy. Każdy z wymienionych etapów zajmuje się badaniem innego obszaru predyspozycji, dlatego też proces selekcji jest tak czasochłonny. Ale nie powinno Cię to zniechęcać, bo jak wiesz podejmowanie ważnych decyzji zajmuje trochę czasu. Również pracodawca chce być przekonany, że Twoja kandydatura będzie najlepsza.

42 42 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Tabela przestawia związek pomiędzy stosowaną metodą a obszarem, jaki powinien zostać zbadany (Suchar, Suchar, Gdańska, Świerzyński 1996:11): Rodzaj metody Diagnozowany obszar predyspozycji zawodowych Analiza dokumentów wywiady rozmowy kwalifikacyjne Testowe badanie predyspozycji zawodowych kandydata Fakty; Przebieg kariery zawodowej; Potencjał intelektualny; Predyspozycje osobowościowe, Preferowany styl pracy i działania; Kompetencje, sprawność zawodowa; Grupowe metody selekcji Assessment centre Umiejętności interpersonalne zdolność do współpracy i współdziałania; Asertywność zdolności perswazyjne, umiejętność rozwiązywania konfliktów; Umiejętności komunikacyjne jasność argumentacji, zdolność wysławiania się; Ujawnianie w zachowaniu potencjału intelektualnego sposób myślenia, zdolność odwoływania się do posiadanego doświadczenia; Postawy prezentowane poglądy na kwestie ekonomiczne, społeczne, polityczne; Gotowość do podejmowania różnych ról grupowych stopień aktywności, tendencje przywódcze; Kompleksowa diagnoza zorientowana na prognozę rozwoju zawodowego.

Równe szanse na rynku pracy czyli jak szukać pracy, będąc osobą niepełnosprawną

Równe szanse na rynku pracy czyli jak szukać pracy, będąc osobą niepełnosprawną 28 Dobry start na rynku pracy. Studencki przewodnik kariery Równe szanse na rynku pracy czyli jak szukać pracy, będąc osobą niepełnosprawną Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, rozpoczynającą poszukiwania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Program wsparcia dla osób b zwalnianych z pracy Program wsparcia dla osób zwalnianych z pracy WOJEWÓDZKI URZĄD D PRACY Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest wyspecjalizowaną jednostką

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Orzekanie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2014 rok. Bank programów

Chełm, 2014 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych na IV kwartał 2013r. Temat pierwszy.

Wykaz zajęć aktywizacyjnych na IV kwartał 2013r. Temat pierwszy. Wykaz zajęć aktywizacyjnych na IV kwartał 2013r. Temat pierwszy.,,abc WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. pracy zainteresowanych założeniem własnej firmy. Zajęcia trzydniowe w godzinach od 9 oo do 14 oo.

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DZIAŁANIA TEMATYKA METODY/ FORMY OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN REALIZACJI 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną 2. Współpraca z Radą Rodziców Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA

Zadanie 5 Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów z UG ANKIETA REKRUTACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego Zadanie 5 Program

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word.

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Projekt: Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Działalność Fundacji Razem osiągniemy sukces Razem zadbamy o Twój rozwój Razem uwolnimy Twój potencjał Razem znajdziemy pracę dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Podjęcie pracy PIRAMIDA

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.pl BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU Zadania szczegółowe Formy i metody realizacji Termin realizacji Realizacja Sposób dokumentowania Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBREGO PRACODAWCĘ? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ ZAWODOWE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2. JAK ZNALEŹĆ PRACODAWCĘ OFERUJĄCEGO DOBRE PRAKTYKI STUDENCKIE? 2.1 Portal

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość

Gotowi na przyszłość Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Gotowi na przyszłość Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego Częstochowa, listopad 2015 Podstawa prawna programu Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo