Ligowiec pod lupą Nowy Styl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ligowiec pod lupą Nowy Styl"

Transkrypt

1

2 1 Ligowiec pod lupą Nowy Styl 5S jako jedno z narzędzi Lean Manufacturing pozwala w jasny sposób uporządkować produkcję, wyeliminować materiały i przyrządy, które nie są używane w procesie produkcyjnym, zminimalizować zapasy i uczynić produkcję szczupłą (maksymalizacja wartości dodanej). Poprawne wdrożenie i sprawne funkcjonowanie 5S przedstawiono na przykładzie spawalni H3 w Zakładzie Produkcji Metalowej w Nowy Styl Group. Główne działania 5S podjęte w obszarze spawalni H3 objęły poprawę ergonomii pracy, poprawę przepływu materiału w obszarze spawalni, zmniejszenie ilości detali zalegających na stanowisku pracy, wzrost wydajności, podniesienie jakości produkowanych wyrobów, a także ujednolicenie standardów produkcji. pola według standardu (półwyrób, wyrób gotowy, wyrób nie-zgodny, odpad technologiczny). Oznaczono również obszar składowania przyrządów do spawania oraz narzędzi pomocniczych z jednoczesnym przypisaniem im adresu lokalizacji, która umożliwia natychmiastowe odszukanie przyrządu. PRZED I PO Realizację projektu rozpoczęto od serii szkoleń będących podstawą do dalszych działań. Podczas szkoleń przekazano niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną wszystkim osobom, które będą pracowały nad wdrożeniem 5S i jego utrzymaniem. Kolejne działania objęły: selekcję przyrządów i komponentów do spawania odpowiednio opisano niezidentyfikowane przedmioty według obowiązujących zasad, określono materiały, które nie rotują, a następnie usunięto niepotrzebne narzędzia i materiały z obszaru. Pozwoliło to odzyskać powierzchnię produkcyjną, w zdecydowany sposób ułatwiło przepływ materiału oraz pomogło jednoznacznie identyfikować detale produkcyjne. Następnie odnowiono oznaczenia poziome dla dróg transportowych oraz wyznaczono PRZED I PO Kolejnym elementem, któremu poświęcono szczególną uwagę, były szafki narzędziowe. Ustalono standard zestawu rzeczy znajdujących się w szafkach pracowników, uporządkowano narzędzia, wykonano opisy oraz zdjęcia, które odzwierciedlają stan docelowy i pozwalają zachować standard wyposażenia spawacza. Dokonano również standaryzacji regałów i pojemników. W trakcie realizacji projektu podjęto decyzję o zmianie sposobu składowania mniejszych objętościowo detali produkcyjnych. Zastosowano nowe regały wraz ze standardowymi pojemnikami i zawieszkami na karty identyfikacyjne. Pozwoliło to w zdecydowany sposób skrócić czas potrzebny na odszukanie właściwego detalu produkcyjnego oraz ułatwiło zarządzanie produkcją półfabrykatów.

3 2 Standaryzacja i aktualizacja dokumentacji oraz tablic to kolejny etap wdrażania 5S. Usunięto zbędne informacje, ujednolicono i odnowiono opisy, uzupełniono brakujące, tak aby przy stanowisku pracy znajdowały się tylko wyłącznie niezbędne instrukcje oraz informacje. W celu sprawnego funkcjonowania 5S szczególny nacisk położono na utrzymanie czystości zarówno w trakcie pracy, jak i po jej zakończeniu. Stworzono instrukcje sprzątania, które określają zakres, odpowiedzialność i czas wykonywanych czynności porządkowych. Ostatnim i kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania i utrzymania 5S jest samodyscyplina. Wszystkie podjęte działania wykonano wspólnie z osobami pracującymi bezpośrednio na produkcji. Tylko takie podejście pozwala utrzymać wprowadzone standardy oraz generować kolejne pomysły i usprawnienia prowadzące do ciągłego doskonalenia. Wprowadzone zmiany przyniosły wymierne efekty w postaci: - Obniżenia zapasów materiałów w toku produkcji o ponad 50% - Odzyskania 20% powierzchni produkcyjnej, która zostanie wykorzystana pod inne projekty - Wzrostu produktywności o ponad 8% - Niemierzalnej satysfakcji wszystkich pracowników Piotr Wojewódka, Kierownik Działu Organizacji Produkcji Selekcja w elektronice Wielu pracownikom firm 5S kojarzy się przede wszystkim z organizacją fizycznego miejsca pracy tj. szaf, biurek, otoczenia. Zapominamy, że podstawowym miejscem pracy, szczególnie dla pracowników administracji jest komputer. Dlatego właśnie komputer, jak i inne urządzenia elektroniczne powinien podlegać zasadom 5S. Wdrażanie 5S zaczynamy naturalnie od selekcji. Sortujemy przede wszystkim: - pliki i katalogi, w tym dane na pulpicie i w dokumentach, - pocztę elektroniczną na kliencie oraz ewentualnie na serwerze, jeśli poczta jest tam zapisywana. Przystępując do selekcjonowania plików na komputerze, musimy wziąć pod uwagę liczbę użytkowników plików. Jeżeli jesteśmy jedynymi użytkownikami plików, po prostu przeglądamy nasze dokumenty, usuwając pliki: - niepotrzebne, - zdublowane (istniejące już w innym miejscu), - będące poprzednimi wersjami aktualnych plików, - nieużywane przez określony czas (np. przez 2 lata). W poczcie elektronicznej usuwamy: - spam, - elementy usunięte, - stare elementy wysłane (pochodzące np. sprzed dwóch lat), - starą pocztę (pochodzącą np. sprzed dwóch lat), - pocztę z dużymi załącznikami (np. powyżej 10 MB).

4 3 W przypadku dysków sieciowych, na których pracuje wiele osób, selekcję najlepiej jest przeprowadzić wspólnie, tak aby na bieżąco ustalać czy dany plik jest potrzebny, czy nie. Jeśli nie jest to możliwe, można zdecydować się na poniższą ścieżkę postępowania: - w określonym czasie każdy użytkownik przegląda ustalony dysk i usuwa z niego wszystkie niepotrzebne pliki, których jest właścicielem i co do których ma pewność, że inne osoby z nich nie korzystają; - pliki, które mogą być używane przez innych (lecz nie ma takiej pewności), przenosimy do katalogu czerwone etykiety, gdzie czekają na decyzję o ostatecznym przeznaczeniu; - pliki potrzebne pozostawiamy na swoim miejscu lub przenosimy do nowej struktury 5S to nie sprzątanie Często w firmach, gdy zadaje się pytanie Co to jest system 5S? odpowiedź brzmi: Jak to co? 5S to sprzątanie. To system, który kocha porządek. Operatorzy na stanowiskach przy maszynach, czy osoby pracujące w biurach tak właśnie rozumieją 5S. Dopiero pełne zaangażowanie, poparte solidnym szkoleniem daje odpowiedź na pytanie co właściwe rozumiemy przez system 5S. Przekonanie wszystkich do stwierdzenia, że po wdrożeniu zasad 5S będzie pracowało się lepiej nie jest łatwe. Nie wszyscy od razu widzą ile czasu tracą na znalezienie potrzebnych narzędzi (operator), potrzebnych dokumentów (osoby z biura) czy potencjalnej przyczyny awarii (operatorzy i mechanicy Utrzymania Ruchu). Wprowadzenie systemu 5S ma wpływ na nasze zachowania, na to jak firma jest postrzegana przez przyszłych pracowników, jak również przez naszych aktualnych i potencjalnych klientów. Wdrożenie prawidłowych zasad 5S pozwoli nam na poprawę funkcjonowania firmy, w której pracujemy. Dobrze przeprowadzona SELEKCJA to pozbycie się zbędnych zapasów: materiałów do produkcji, narzędzi i materiałów pomocniczych. Zastosowanie 2S, czyli SYSTEMATYKI, pozwoli na szybkie znalezienie przedmiotów, które katalogów, jeśli taka została przygotowana. Przy potencjalnie dużej ilości plików niepotrzebnych oraz niewielkiej ilości pracowników ciekawym rozwiązaniem może być przygotowanie całkiem nowej struktury plików i przeniesienie do niej tylko plików niezbędnych. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do tradycyjnych obszarów w przypadku wykonywania selekcji dokumentów elektronicznych zawsze można zrobić kopie zasobów sieciowych (przed rozpoczęciem selekcji) i w razie potrzeby odzyskiwać skasowane pliki. Trzeba bowiem zawsze mieć na uwadze, że część plików może być połączona z innymi za pomocą linkowania i usunięcie lub zmiana nazwy elementu mogą spowodować niedziałanie innych plików. Witold Sadecki, Auditor Ligi Mistrzów 5S w danej chwili potrzebujemy, niezależnie od pracy jaką wykonujemy. Dzięki systematycebędziemy mogli szybko stwierdzić czego nam brakuje, ile materiału i ile narzędzi rzeczywiście potrzebujemy do wykonania konkretnej pracy. Wykonując kolejne 3S, czyli SPRZĄTA- NIE, będziemy mogli wykrywać potencjalne awarie i stworzyć dla siebie przyjazne środowisko do pracy. Na pewno te osoby, które kiedykolwiek zajmowały się wdrażaniem 5S nie powiedzą, że była to łatwa droga do celu.

5 4 Osiągnięcie wysokiego poziomu działającego w firmie systemu 5S to nie tylko wykonanie pierwszych trzech kroków, ale również STANDARYZACJA i SAMODYSCYPLINA, czyli dążenie do utrzymania tego co firmie wypracowano podczas wdrożenia. Spisanie nowych zasad pozwoli nam na przestrzeganie przez wszystkich standardów, jakie zaczną obowiązywać w firmie. Świetnym standardem jest na przykład szkolenie nowych pracowników z zasad systemu 5S. Stworzenie pracownikom możliwości składania pomysłów, które będą miały wpływ na ciągłe doskonalenie systemu 5S. Ostatnie 5S, czyli samodyscyplina polega między innymi na stworzeniu zespołu audytorów, którzy według opracowanego harmonogramu i listy pytań sprawdzaliby sposób działania obecnie funkcjonującego systemu, a zarazem byliby inspiracją do jego ciągłego doskonalenia. Wiele firm chcąc poprawić swój wizerunek oraz mieć wpływ na warunki pracy swoich pracowników zaczynają od systemu 5S, aby później przejść do wdrażania trudniejszych narzędzi związanych z tak zwanym Szczupłym Wytwarzaniem, czyli Lean Manufacturing. Arkadiusz Kubarek, Auditor Ligi Mistrzów 5S auditor odpowiada 1. Czy podłoga jest czysta i w dobrym stanie? Czysta podłoga jest z pewnością wizytówką obiektu przemysłowego, jak również pomieszczeń biurowych. Czystość jest kluczowa przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. Tworzymy środowisko, w którym pracownicy nie będą obawiali się zagrożeń i wypadków. Zabrudzenia są nie tylko problemem sanitarnym. W przypadku szpitali papierkiem lakmusowym jest niewątpliwie podłoga. To ona jest najbardziej narażona na zabrudzenia i stanowi największe wyzwanie. Zaniedbana podłoga może przyczynić się do powstania niebezpiecznych warunków pracy oraz spowodować awarię sprzętu (pęknięta podłoga spowoduje na przykład awarię wózka). Niebezpieczne warunki są zagrożeniem dla pracowników, sprzętu i prędzej czy później doprowadzą do poważnych wypadków. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Bardzo często nieprawidłowa organizacja pracy, niewystarczająca kontrola, brak edukacji i błędne procedury. 4 Aby się tego ustrzec powinno się określić: -CO musi być wyczyszczone? -JAK musi być wyczyszczone? -KIEDY musi być wyczyszczone? Należy to zapisać w standardowej instrukcji oraz sporządzić listę osób w celu potwierdzenia KTO jest odpowiedzialny za wykonanie. Funkcjonalne wyznaczenie zoningu oraz prawidłowe umieszczenie potrzebnych przedmiotów w taki sposób, aby każdy mógł je znaleźć stworzy uporządkowane i zadbane miejsce pracy. Poprzez wydzielony obszar na podłodze, dedykowany dla konkretnej rzeczy eliminujemy marnotrawstwo ruchu dzięki lepszej organizacji stanowiska pracy oraz redukujemy zapasy materiałów i robót w toku, zmniejszamy potrzebną powierzchnię produkcyjną, szybciej identyfikujemy problemy utrzymania ruchu (TPM). Czysta, przejrzysta hala oraz czyste stanowisko cieszy wszystkich, którzy przy nim pracują.

6 5 2. Czy na strefie znajdują się osobiste rzeczy pracownika? Rzeczy osobiste pracowników należy traktować jako rzeczy zbędne do wykonania zadań w środowisku pracy, ponieważ stwarza to poczucie braku utrzymania porządku. Rzeczy osobiste pracownika nie znajdujące się w przewidzianym dla niego miejscu mogą stać się przyczyną uszkodzenia maszyny lub wytwarzanego produktu. Mogą prowadzić do utraty zdrowia i życia, opóźnienia terminu dostawy do klienta, utraty zaufania i zadowolenia klienta, kosztów dodatkowej pracy, napraw, braku nowych zamówień od klienta. Pióro jest potężniejsze niż miecz Edward Bulwer-Lytton; angielski dramaturg, pisarz i polityk ( ). Zwykłe pióro może zablokować układ kontroli lub spowodować zwarcie układu elektrycznego. Wiesław Kupras, Auditor Ligi Mistrzów 5S Szkolenia w nowym kwartale Nowoczesne firmy dbające o swój wizerunek inwestują w rozwój pracowników. Jednym ze środków podnoszenia kompetencji zatrudnionych są szkolenia. Mają one motywujący wpływ oraz niosą sygnał świadczący o tym, że pracodawcy zależy by dawać pracownikowi nowe możliwości samorealizacji, poszerzania horyzontów i przede wszystkim stawać się coraz lepszym specjalistą/profesjonalistą. Standardowy koszt jednodniowego przeszkolenia jednej osoby sięga kilkuset złotych. W programie Liga Mistrzów 5S mogą Państwo tym sposobem bezpłatnie inwestować w swoich pracowników. W najbliższym kwartale przeszkolimy Ligowców w wymienionych tematach. W Krakowie: -Metoda 5S -Wstęp do TPM -Kompleksowy system monitorowania i pomiaru procesów -Gra symulacyjna Lean Tools Game W Gdańsku: -Kaizen i PokaYoke -Metoda 5S -Od push do pull Przypominamy, że od kwietnia bieżącego roku każda firma ma możliwość zamówienia certyfikatów również po szkoleniach w ramach Ligi Mistrzów 5S. Dodatkowo podczas kursu uczestnik może indywidualnie zgłosić jego zapotrzebowanie. Koszt jednego certyfikatu to 49 zł netto.

7

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013

Management Systems in Production Engineering No 4(12), 2013 PROBLEMY WDROŻENIA PRAKTYK 5 S W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZEMYSŁOWYM PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 5S PRACTICES IN AN INDUSTRIAL COMPANY Beata GALA, Radosław WOLNIAK Politechnika Śląska Streszczenie: 5S jest jednym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing.

Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing. Źródło : www.leanaction.pl Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing. Poka Yoke Poka-yoke (inne określenia: mistake proofing, error proofing) to rozwiązania zapobiegające powstawaniu błędów w trakcie

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH SZANSĄ NA OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 677 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 43 2011 AGNIESZKA PIASECKA-GŁUSZAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu IMPLEMENTACJA KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu

czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu kwartalnik nr 1 [1]/2011 dodatek do czasopism Top Logistyk MAGAZYNOWANIE ISSN 2083-9901 czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Osiągnięcie doskonałości w produkcji wymaga

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WDROŻENIA ZASAD LEAN MANUFACTURING NA EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ PRODUKCJI

WPŁYW WDROŻENIA ZASAD LEAN MANUFACTURING NA EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ PRODUKCJI 2-2010 PROBLEMY EKSPLOATACJI 35 Cezary WIŚNIEWSKI Politechnika Warszawska, WBMiP, Płock WPŁYW WDROŻENIA ZASAD LEAN MANUFACTURING NA EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ PRODUKCJI Słowa kluczowe Lean Manufacturing, produkcja,

Bardziej szczegółowo

JAK KANBAN. kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901

JAK KANBAN. kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT. czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu ISSN 2083-9901 kwartalnik nr 1[6]/2013 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną

Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną Pod redakcją naukową Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo