Promocja oferty turystycznej regionu oraz stymulowanie rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja oferty turystycznej regionu oraz stymulowanie rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce"

Transkrypt

1 Promocja oferty turystycznej regionu oraz stymulowanie rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce Krzysztof Markiel Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 grudnia 2005 r.

2

3 Małopolska - Walory turystyczne regionu Kraków stolica kulturalna regionu, największy rynek średniowieczny, muzea, galerie, knajpki, restauracje Bogate dziedzictwo kulturowe 8 miejsc wpisanych na Listę UNESCO, najwięcej w Polsce Podziemne królestwo soli Wieliczka, Bochnia Natura i przyroda 6 Parków Narodowych, 84 rezerwatów przyrody, 11 parków krajobrazowych Uzdrowiska 10 miejscowości uzdrowiskowych Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rabka Zdrój, Swoszowice, Szczawnica, Wapienne, Wieliczka kopania soli, Wysowa Zdrój, Żegiestów Zdrój. Miejsca pielgrzymek i kultu religijnego; postać Ojca Świętego Jana PawłaII Żywa tradycja regionalna Tradycje kulinarne przysmaki regionalne

4 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata PRIORYTET 7: "Rozwinięte przemysły regionalnej szansy". Działanie 1: wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego" CELE STRATEGICZNE (dotyczące turystyki): Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej Kształtowanie krajobrazu kulturowego Rozwinięte przemysły regionalnej szansy Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu

5 Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego" Przemysł czasu wolnego" - obejmuje system usług w zakresie turystyki, transportu, gastronomii, hotelarstwa, rozrywki, rekreacji, usług kulturalnych Najważniejszym zasobem w tym zakresie są walory krajobrazu i przyrody, dziedzictwa historycznego, tradycje kulinarne oraz wizerunek atrakcyjnego miejsca. Małopolska te zasoby posiada na niemal całym swoim terytorium. "Przemysł czasu wolnego" - rozwijany z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, kojarzenia celów sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz uwarunkowań środowiska naturalnego i ekorozwoju, w oparciu o analizy i badania marketingowe.

6 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego - Wspieranie rozwoju przemysłu czasu wolnego Podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz poprawa jej wizerunku poprzez właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. Utworzenie i wspieranie Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Tworzenie nowych produktów turystycznych i rekreacyjnych. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Utworzenie spójnego systemu informacji o wiodących produktach turystycznych i rekreacyjnych oraz ich promocja. Podnoszenie jakości atrakcji turystycznych i usług przemysłu czasu wolnego. Oczekiwany rezultat: Szersza, bardziej konkurencyjna i lepiej odpowiadająca oczekiwaniom rynku oferta turystyczna regionu.

7 Walory turystyki kulturowej Piękno zaklęte w drewnie... Unikalność Skala (ponad 230 obiektów) Autentyzm architektury, konstrukcji i materiału Piękno otaczającego krajobrazu Utrzymany obrządek sakralny

8 6 tras łączna długość 1500 km 237 zespołów architektonicznych od kaplic i kościołów, cerkwi, młynów po wiejskie chałupy i drewniane dwory szlak samochodowy zasięg: całe Województwo Małopolskie, połączenie z Województwami Podkarpackim i Śląskim, a także Krajem Preszowskim (Słowacja) Tworzenie nowych produktów turystycznych

9

10 ETAPY I i II ( ) koncepcja i wytyczenie szlaku oraz oznakowanie obiektów opracowanie koncepcji Szlaku Architektury Drewnianej wytypowanie najbardziej wartościowych obiektów oraz wytyczenie przebiegu szlaku - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze opis obiektów - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie uzgodnienia z samorządami lokalnymi porozumienie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego o współdziałaniu w tworzeniu Szlaku Architektury Drewnianej konkurs Województwa Małopolskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na znak graficzny szlaku Architektury Drewnianej oznakowanie obiektów na szlaku (237 tablic)

11 ETAP III ( ) Oznakowanie drogowe projekt stałej organizacji ruchu na szlaku wraz z uzgodnieniami E-10 E-22 a

12 - otwarcie Punktu Informacji o Szlaku Architektury Drewnianej w Krakowie DCIPiT szkolenia dla animatorów Szlaku tworzenie sieci partnerów lokalnych wykonanie wydawnictw promocyjnych, oferta na targach turystycznych, promocja w internecie, prezentacja multimedialna,

13 Wydawnictwa promocyjne i Internet (SAD) ww.malopolska.pl

14 System Oznakowania Turystycznego INDENTUR - System Identyfikacji Atrakcji Turystycznych, beneficjanci: samorządy i organizacje pozarządowe Oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej znaków. Oznakowanie dróg wjazdowych do Województwa

15 Dziedzictwo kulturowe Kraków Małopolska Trasa UNESCO Auschwitz 8 miejsc wpisanych na Listę UNESCO (z 16 w Polsce) KRAKÓW Oświęcim Wieliczka Kalwaria Z. Binarowa Lipnica M. Binarowa Kalwaria Z. Wieliczka Dębno Sękowa

16 Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II Opracowanie koncepcji : PTTK, MOT Uzgodnienia przebiegu poszczególnych odcinków szlaku z samorządami terytorialnymi: PTTK 11 października Uroczyste otwarcie szlaku

17 Regionalne szlaki turystyczne Szlak Architektury Gotyckiej Szlak Orlich Gniazd Szlak Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej Małopolskie Szlaki Techniki Szlak Historii Lotnictwa Szlak Bursztynowy Szlak Owocowy Trasy Rowerowe

18 Małopolska efekt synergii Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Wsparcie programów kulturalnych, folkloru oraz zanikających zawodów

19 Małopolskie przysmaki

20 Wydawnictwa promocyjne Całkowity nakład (2005 r.) 97 tys. egz.

21 Targi turystyczne krajowe i zagraniczne BIT Milano Tur Goteborg ITB Berlin MITT Moskwa SITC - Barcelona SMT Paryż UTAZAS Budapeszt Targi Ukraine Tour Salon - Poznań WTM Londyn

22 Study tour i study press study-press dla dziennikarzy zagranicznych z rynków priorytetowych ponad 10 Study press dla dziennkarzy polskich Szlak "Małopolskich Smaków" maja 2005, 16 dziennikarzy krajowych mediów, Trasę podróży wyznaczyły słynne małopolskie smaki.

23 Promocja najlepszych Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski wyłonienie najlepszych ofert turystycznych w regionie, w kategoriach: miejscowość turystyczna, atrakcja turystyczna,, baza noclegowa, baza gastronomiczna, wydarzenie (artystyczne, kulturalne, sportowe itp.). Plebiscyt Najlepsza stacja narciarska w Małopolsce organizator: Województwo Małopolskie, POT, MOT, Telewizja Kraków, Radio Plus, Gazeta Krakowska

24 Wsparcie finansowe Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r. -instrument pozwalający na wspieranie zadań publicznych Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki MAŁOPOLSKA GOŚCINNA

25 Otwarty konkurs MAŁOPOLSKA GOŚCINNA Oznakowania tematycznych szlaków turystycznych w mieście Tarnowie Oznakowania atrakcji turystycznych gminy Trzyciąż

26 Otwarty konkurs MAŁOPOLSKA GOŚCINNA Szlak Przydrożnej Modlitwy Ekomuzeum Stryszów

27 Otwarty konkurs MAŁOPOLSKA GOŚCINNA Przygotowanie rekonstrukcji Osady w Woli Radziszowskiej k/skawiny baza edukacyjno-kulturalna Stowarzyszenie Dziejba

28 PROGRAMY WSPARCIA Małopolska gościnna Aktywizacja Szlaku Architektury Drewnianej Departament Edukacji i Kultury UMWM, Kustosz osoby bezrobotne zatrudniane przy pracach na rzecz ochrony i udostępniania zabytków sakralnych, w tym kościołów, cerkwi i kaplic, znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie ZPORR projekty promocyjne (o minimalnej wartości całkowitej 100 tys. euro). organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

29 Statut prawny stowarzyszenie Rok założenie 2001 r. Liczba członków: 99 (2004 r.) Cele: skoordynowanie działań i skumulowanie środków finansowych przeznaczonych na promocję, wzmocnienie współpracy samorządu terytorialnego i branży turystycznej.

30 Małopolska Organizacja Turystyczna Kreowanie i promocja atrakcyjnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu, zarządzanie regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzenie informacji o ofercie turystycznej regionu, dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystycznych Małopolski, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki

31 Badania Ruchu Turystycznego w Małopolsce 2005 r. (2004 r.) odwiedzający ogółem 9,3 mln (9,1 mln) turyści ogółem 7,35 mln (8,2 mln) turyści zagraniczni 2,25 mln (1,9 mln) Korzystający z miejsc noclegowych w 2004 r.

32 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kultury Zespół ds. turystyki Anna Niedźwieńska Anna Nawrot Paweł Mierniczak

33 Małopolska zaprasza

34 Promocja oferty turystycznej regionu oraz stymulowanie rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce Krzysztof Markiel Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Kraków, dn. 13 grudnia 2005 r. 1

35 2

36 Małopolska - Walory turystyczne regionu Kraków stolica kulturalna regionu, największy rynek średniowieczny, muzea, galerie, knajpki, restauracje Bogate dziedzictwo kulturowe 8 miejsc wpisanych na Listę UNESCO, najwięcej w Polsce Podziemne królestwo soli Wieliczka, Bochnia Natura i przyroda 6 Parków Narodowych, 84 rezerwatów przyrody, 11 parków krajobrazowych Uzdrowiska 10 miejscowości uzdrowiskowych Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rabka Zdrój, Swoszowice, Szczawnica, Wapienne, Wieliczka kopania soli, Wysowa Zdrój, Żegiestów Zdrój. Miejsca pielgrzymek i kultu religijnego; postać Ojca Świętego Jana PawłaII Żywa tradycja regionalna Tradycje kulinarne przysmaki regionalne 3

37 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata PRIORYTET 7: "Rozwinięte przemysły regionalnej szansy". Działanie 1: wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego" CELE STRATEGICZNE (dotyczące turystyki): Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej Kształtowanie krajobrazu kulturowego Rozwinięte przemysły regionalnej szansy Lepsza dostępność komunikacyjna całego regionu

38 Wspieranie rozwoju "przemysłu czasu wolnego" Przemysł czasu wolnego" - obejmuje system usług w zakresie turystyki, transportu, gastronomii, hotelarstwa, rozrywki, rekreacji, usług kulturalnych Najważniejszym zasobem w tym zakresie są walory krajobrazu i przyrody, dziedzictwa historycznego, tradycje kulinarne oraz wizerunek atrakcyjnego miejsca. Małopolska te zasoby posiada na niemal całym swoim terytorium. "Przemysł czasu wolnego" - rozwijany z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, kojarzenia celów sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz uwarunkowań środowiska naturalnego i ekorozwoju, w oparciu o analizy i badania marketingowe. 5

39 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego - Wspieranie rozwoju przemysłu czasu wolnego Podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności turystycznej Małopolski oraz poprawa jej wizerunku poprzez właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. Utworzenie i wspieranie Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Tworzenie nowych produktów turystycznych i rekreacyjnych. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Utworzenie spójnego systemu informacji o wiodących produktach turystycznych i rekreacyjnych oraz ich promocja. Podnoszenie jakości atrakcji turystycznych i usług przemysłu czasu wolnego. Oczekiwany rezultat: Szersza, bardziej konkurencyjna i lepiej odpowiadająca oczekiwaniom rynku oferta turystyczna regionu. 6

40 Walory turystyki kulturowej Piękno zaklęte w drewnie... Unikalność Skala (ponad 230 obiektów) Autentyzm architektury, konstrukcji i materiału Piękno otaczającego krajobrazu Utrzymany obrządek sakralny 7

41 6 tras łączna długość 1500 km 237 zespołów architektonicznych od kaplic i kościołów, cerkwi, młynów po wiejskie chałupy i drewniane dwory szlak samochodowy zasięg: całe Województwo Małopolskie, połączenie z Województwami Podkarpackim i Śląskim, a także Krajem Preszowskim (Słowacja) Tworzenie nowych produktów turystycznych 8

42 9

43 ETAPY I i II ( ) koncepcja i wytyczenie szlaku oraz oznakowanie obiektów opracowanie koncepcji Szlaku Architektury Drewnianej wytypowanie najbardziej wartościowych obiektów oraz wytyczenie przebiegu szlaku - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze opis obiektów - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie uzgodnienia z samorządami lokalnymi porozumienie województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego o współdziałaniu w tworzeniu Szlaku Architektury Drewnianej konkurs Województwa Małopolskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na znak graficzny szlaku Architektury Drewnianej oznakowanie obiektów na szlaku (237 tablic) 10

44 ETAP III ( ) Oznakowanie drogowe projekt stałej organizacji ruchu na szlaku wraz z uzgodnieniami E-10 E-22 a 11

45 - otwarcie Punktu Informacji o Szlaku Architektury Drewnianej w Krakowie DCIPiT szkolenia dla animatorów Szlaku tworzenie sieci partnerów lokalnych wykonanie wydawnictw promocyjnych, oferta na targach turystycznych, promocja w internecie, prezentacja multimedialna, 12

46 Wydawnictwa promocyjne i Internet (SAD) ww.malopolska.pl 13

47 System Oznakowania Turystycznego INDENTUR - System Identyfikacji Atrakcji Turystycznych, beneficjanci: samorządy i organizacje pozarządowe Oznakowanie Szlaku Architektury Drewnianej znaków. Oznakowanie dróg wjazdowych do Województwa 14

48 Dziedzictwo kulturowe Kraków Małopolska Trasa UNESCO Auschwitz 8 miejsc wpisanych na Listę UNESCO (z 16 w Polsce) KRAKÓW Oświęcim Wieliczka Kalwaria Z. Binarowa Lipnica M. Binarowa Kalwaria Z. Wieliczka Dębno Sękowa 15

49 Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II Opracowanie koncepcji : PTTK, MOT Uzgodnienia przebiegu poszczególnych odcinków szlaku z samorządami terytorialnymi: PTTK 11 października Uroczyste otwarcie szlaku 16

50 Regionalne szlaki turystyczne Szlak Architektury Gotyckiej Szlak Orlich Gniazd Szlak Cmentarzy Wojskowych I Wojny Światowej Małopolskie Szlaki Techniki Szlak Historii Lotnictwa Szlak Bursztynowy Szlak Owocowy Trasy Rowerowe 17

51 Małopolska efekt synergii Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Wsparcie programów kulturalnych, folkloru oraz zanikających zawodów 18

52 Małopolskie przysmaki 19

53 Wydawnictwa promocyjne Całkowity nakład (2005 r.) 97 tys. egz. 20

54 Targi turystyczne krajowe i zagraniczne BIT Milano Tur Goteborg ITB Berlin MITT Moskwa SITC - Barcelona SMT Paryż UTAZAS Budapeszt Targi Ukraine Tour Salon - Poznań WTM Londyn

55 Study tour i study press study-press dla dziennikarzy zagranicznych z rynków priorytetowych ponad 10 Study press dla dziennkarzy polskich Szlak "Małopolskich Smaków" maja 2005, 16 dziennikarzy krajowych mediów, Trasę podróży wyznaczyły słynne małopolskie smaki. 22

56 Promocja najlepszych Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski wyłonienie najlepszych ofert turystycznych w regionie, w kategoriach: miejscowość turystyczna, atrakcja turystyczna,, baza noclegowa, baza gastronomiczna, wydarzenie (artystyczne, kulturalne, sportowe itp.). Plebiscyt Najlepsza stacja narciarska w Małopolsce organizator: Województwo Małopolskie, POT, MOT, Telewizja Kraków, Radio Plus, Gazeta Krakowska 23

57 Wsparcie finansowe Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r. -instrument pozwalający na wspieranie zadań publicznych Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki MAŁOPOLSKA GOŚCINNA 24

58 Otwarty konkurs MAŁOPOLSKA GOŚCINNA Oznakowania tematycznych szlaków turystycznych w mieście Tarnowie Oznakowania atrakcji turystycznych gminy Trzyciąż 25

59 Otwarty konkurs MAŁOPOLSKA GOŚCINNA Szlak Przydrożnej Modlitwy Ekomuzeum Stryszów 26

60 Otwarty konkurs MAŁOPOLSKA GOŚCINNA Przygotowanie rekonstrukcji Osady w Woli Radziszowskiej k/skawiny baza edukacyjno-kulturalna Stowarzyszenie Dziejba 27

61 PROGRAMY WSPARCIA Małopolska gościnna Aktywizacja Szlaku Architektury Drewnianej Departament Edukacji i Kultury UMWM, Kustosz osoby bezrobotne zatrudniane przy pracach na rzecz ochrony i udostępniania zabytków sakralnych, w tym kościołów, cerkwi i kaplic, znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie ZPORR projekty promocyjne (o minimalnej wartości całkowitej 100 tys. euro). organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych 28

62 Statut prawny stowarzyszenie Rok założenie 2001 r. Liczba członków: 99 (2004 r.) Cele: skoordynowanie działań i skumulowanie środków finansowych przeznaczonych na promocję, wzmocnienie współpracy samorządu terytorialnego i branży turystycznej. 29

63 Małopolska Organizacja Turystyczna Kreowanie i promocja atrakcyjnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu, zarządzanie regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzenie informacji o ofercie turystycznej regionu, dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystycznych Małopolski, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki 30

64 Badania Ruchu Turystycznego w Małopolsce 2005 r. (2004 r.) odwiedzający ogółem 9,3 mln (9,1 mln) turyści ogółem 7,35 mln (8,2 mln) turyści zagraniczni 2,25 mln (1,9 mln) Korzystający z miejsc noclegowych w 2004 r. 31 Małopolska is a region of tourism Places like Cracow the ancient capital of Poland, the 7 century of Salt Mine in Wieliczka, the former nazi concentration camp in Auschwiz-Birkenau, Wadowice the hometown of pope John Paul II, Zakopane the winter capital of Poland, the sanatoria in Krynica, where International Economic Forum takes place every year- are these places are well-known to the majority of Poles. Malopolska region is a centre of Polish culture as well. Apart from artistic universities such as the Academy of Fine Arts, the Public Theatre University and the music Academy, there are over 80 galleries, 100 museums, an opera and 20 theatres well -known The Old Theatre is a one of them. Cracow, not without reasons, has chosen for a place of living by Polish Nobel prize winners.

65 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kultury Zespół ds. turystyki Anna Niedźwieńska Anna Nawrot Paweł Mierniczak 32

66 Małopolska zaprasza 33

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2005 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych

Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych Artykuły Łukasz Gaweł Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych Słowa kluczowe: szlaki turystyczne, turystyka kulturowa, szlak architektury

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest

Bardziej szczegółowo

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI Lublin, sierpień 2008 DYREKTOR BIURA Henryk

Bardziej szczegółowo

Promocja regionu. i jego potencjału turystycznego

Promocja regionu. i jego potencjału turystycznego Promocja regionu i jego potencjału turystycznego Potencjał turystyczny regionu to jego: Walory naturalne grunty, woda, morze, pojezierza, rzeki, lasy, parki narodowe i krajobrazowe, wody geotermalne, złoża

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018 Fundusze Europejskie dla Małopolski 1 2 STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA

STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GOTANIA Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania pn. Promocja turystyczno-gospodarcza regionu hrubieszowsko-tomaszowsko-zamojskiego GOTANII realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Opracowanie: I. Rogalski, Bielawa, VI 2015 r. SCENARIUSZ 1. Co, gdzie, kiedy, po co i jak, czyli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Turyzm 2009, 19/1 2 Włodzimierz Kurek Robert Pawlusiński Uniwersytet Jagielloński Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej w.kurek@interia.pl r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami:

Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami: Zgodnie z Zarządzeniami Nr 43/11 i 98/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego został powołany Zespół ds. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami: Ludwik Rakowski Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40 1 Spis treści Wstęp 4 I. KONCEPCJA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 6 Wprowadzenie 7 I.A. CZĘŚĆ ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNA 8 I.A.1. Analiza stanu rozwoju produktu turystycznego SOG 8 I.A.2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TURYSTYKA I REKREACJA. Zeszyt 12 (2) 2013

ZESZYTY NAUKOWE TURYSTYKA I REKREACJA. Zeszyt 12 (2) 2013 ZESZYTY NAUKOWE TURYSTYKA I REKREACJA Zeszyt 12 (2) 2013 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych Warszawa 2013 Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2013 Pewne prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40 1 Spis treści Wstęp 4 I. KONCEPCJA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 6 Wprowadzenie 7 I.A. CZĘŚĆ ANALITYCZNO DIAGNOSTYCZNA 8 I.A.1. Analiza stanu rozwoju produktu turystycznego SOG 8 I.A.2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo