PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE SYLABUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE SYLABUS"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ZRÓWNOWAŻONE PROCESY PRODUKCJI I USŁUG SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SUSTAINABLE PRODUCTION AND SERVICE Autorzy sylabusa: dr Artur Zimny koordynator przedmiotu dr Anna Lewandowska-Ciszek mgr Anna Waligórska-Kotfas dr Szymon Zimniewicz Data opracowania:

2 1. Podstawowe informacje Moduł kształcenia Forma zajęć Wymiar godzinowy Język wykładowy Forma zaliczenia fakultatywny zajęcia praktyczne (warsztaty i projekty) 20 godz., w tym: warsztaty i projekty 10 godz. w języku polskim warsztaty i projekty 10 godz. w języku angielskim polski (PL), angielski (ENG) prezentacja projektu Rok akademicki 2015/ Cele kształcenia C01 C02 C03 zapoznanie studentów ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju UE, odnawialnymi źródłami energii oraz koncepcją Lean Management ukształtowanie u studentów praktycznych umiejętności wykorzystania baz danych poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju, konstruowania modelu przedsiębiorstwa zrównoważonego, identyfikowania źródeł marnotrawstwa oraz doskonalenia procesu przepływu materiałów ukształtowanie u studentów wrażliwości na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz otwartości na stosowanie koncepcji Lean Management 3. Wymagania wstępne Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu: wiedza zna podstawowe zasady komunikacji umiejętności potrafi w podstawowym stopniu posługiwać się językiem angielskim kompetencje społeczne docenia znaczenie współdziałania i pracy w grupie 4. Efekty kształcenia Symbol ZR_W01 ZR_W02 ZR_W03 ZR_U01 ZR_U02 ZR_U03 ZR_U04 ZR_K01 ZR_K02 ZR_K03 ZR_K04 Efekty kształcenia dla przedmiotu Zrównoważony rozwój, zrównoważone procesy produkcji i usług Student, który zaliczył przedmiot: zna podstawowe zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE, w tym specyfikę zmian klimatu i energii jako kluczowego aspektu zrównoważonego rozwoju posiada wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania w zrównoważonym budownictwie zna podstawowe narzędzia, techniki i metody Lean Management jako sposobu wspierania zrównoważonego rozwoju organizacji potrafi korzystać z baz danych poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju potrafi skonstruować model przedsiębiorstwa zrównoważonego potrafi identyfikować źródła marnotrawstwa w organizacji jako ukrytych kosztów przedsiębiorstwa posiada umiejętności doskonalenia procesów przepływu materiałów przy użyciu narzędzi, technik i metod Lean Management dba o tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej w realizowanych projektach w kontekście zrównoważonego rozwoju docenia znaczenie pomiarów termowizyjnych w identyfikacji miejsc strat energii cieplnej wykazuje otwartość na stosowanie narzędzi, technik i metod Lean Management współdziała i pracuje w zespole w celu zaprojektowania systemu Push i systemu Pull 2

3 5. Treści kształcenia ZP01 ZP02 ZP03 ZP04 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WARSZTATY I PROJEKTY) Definicja zrównoważonego rozwoju Cele, wyzwania, obszary tematyczne i wskaźniki Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE Bazy danych poświęcone problematyce zrównoważonego rozwoju (World Bank, Eurostat, OECD) Ocena pozycji Polski na drodze do zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój a społeczna odpowiedzialność biznesu Wyznaczniki przedsiębiorstw działających zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju Zmiana klimatu i energia kluczowym aspektem zrównoważonego rozwoju Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii w zrównoważonym budownictwie Identyfikacja strat energii w budynkach przy użyciu termowizji Nowoczesne technologie zmniejszające energochłonność budynków Koncepcja Lean Management drogą do zrównoważonego rozwoju Istota identyfikacji źródeł marnotrawstwa w doskonaleniu działalności środowiskowej przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych Podstawowe narzędzia Lean Management doskonalące procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne jako narzędzia równoważenia rozwoju organizacji (kaizen, 5S, poka-yoke, przepływ ciągły, system ssący) liczba godzin PL/ENG 1/1 3/3 ZP05 Zasady funkcjonowania systemu Push i Pull symulacja Ogółem 10/10 ZP01 ZP02 ZP03 ZP04 PRACTICAL CLASSES (WORKSHOPS AND PROJECTS) Sustainable development definition The objectives, challenges, areas and indicators of the EU Sustainable Development Strategy Sustainable development databases (World Bank, Eurostat, OECD) The assessment of Polish position on the roadmap for sustainable development Sustainable development and Corporate Social Responsibility The determinants of the enterprises operating in accordance with the concept of sustainable development Climate change and energy as the key aspects of sustainable development The possibilities of using renewable energy sources Renewable energy sources in sustainable construction The identification of energy loss in buildings with the use of thermal imaging Modern technologies reducing the energy consumption of buildings The concept of Lean Management as the route to sustainable development The recognition of wastefulness sources leading to an improvement in the environmental performance of manufacturing and service companies Primary Lean Management tools perfecting manufacturing processes as an instrument to balance the organization s development (Kaizen, 5S, Poka- Yoke, Kanban, continuous flow, pull system) number of hours PL/ENG 1/1 3/3 ZP05 The rules of the Push and Pull system a simulation Total 10/10 3

4 6. Metody kształcenia MK01 wykład z elementami dyskusji MK02 analiza przypadków MK03 praca w zespołach MK04 rozwiązywanie zadań MK05 prezentacja i dyskusja MK06 gra symulacyjna 7. Metody oceny przygotowanie projektu w kilkuosobowym zespole 8. Literatura A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, 2001, COM(2001)264 final, Commission of the European Communities, Brussels Bank Światowy, CATALYST Consortium, What is Corporate Social Responsibility? 8 Questions and Answers, July 2002 CORPORATE KNIGHTS STAFF, Corporate Knights 2015 Global 100 results, Corporate Knights, , CORPORATE KNIGHTS STAFF, Key Performance Indicators, Corporate Knights, , Crowther D., Aras G., Corporate Social Responsibility, Ventus Publishing ApS 2008 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: a Renewed EU Strategy for Corporate Social Responsibility, Brussels, , COM(2011) 681 final, FIN:EN:PDF Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Groth U., Kammel A., Lean Management Konzept Kritische Analyse Praktische Loesungsansaetze, Gabler, Wiesbaden, 1994 Lean Enterprise Institute Polska, Lisiński M., Ostrowski B., Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork 2006 OECD, Renewed EU Sustainable Development Strategy, 2006, Council of the European Union, Brussels Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Sachs J., The Age of Sustainable Development, Columbia University, https://www.coursera.org/learn/sustainabledevelopment1 Sustainable development in the European Union monitoring report of the EU sustainable development strategy, 2013, Eurostat, Luxembourg The Lean and Environment Toolkit, WBI, Soubbotina T.P., Beyond Economic Growth, An Introduction to Sustainable Development, Washington 2004 Womack J.P., Jones D.T., Odchudzanie firm eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, CIM, Warszawa 2001 Womack J.P., Jones D.T., Roos D., Maszyna, która zmieniła świat, Prodpress, Wrocław 2008 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, GUS i US w Katowicach, Katowice Zimny A., Statystyczny portret Polski i Norwegii w świetle wskaźników zrównoważonego rozwoju [w:] Nauki Ekonomiczne. Tom XXII, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Płock 2015 Zimny A., Zawieja-Żurowska K., Distance difficult to overcome? Analysis of Norwegian and Polish position on the path to sustainable development [w:] Problems of Sustainable Development 2015, nr 2 4

5 9. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Efekty kształcenia Cele Treści kształcenia Metody Metody oceny dla przedmiotu kształcenia (C) (ZP) kształcenia (MK) (MO) ZR_W01 C01 ZP01, ZP03 MK01 ZR_W02 C01 ZP03 MK01 ZR_W03 C01 ZP04 MK01 ZR_U01 C02 ZP01 MK02, MK03 ZR_U02 C02 ZP02 ZR_U03 C02 ZP04, ZP05 ZR_U04 C02 ZP04, ZP05 ZR_K01 C03 ZP02, ZP03, ZP04, ZP05 ZR_K02 C03 ZP03 ZR_K03 C03 ZP04, ZP05 ZR_K04 C03 ZP05 MK04, MK05 MK04, MK Prowadzący przedmiot tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko dr Anna Lewandowska-Ciszek mgr Anna Waligórska-Kotfas dr Szymon Zimniewicz adres 11. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies

Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Advanced Internet Technologies KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Advanced Internet Technologies Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej

Rada Programowa Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej Rada Programowa Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński (Przewodniczący), Grażyna Klamecka Roszkowska,

Bardziej szczegółowo

Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU. Zarządzanie strategiczne. Rok akademicki 2010/2011. Semestr: zimowy

Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU. Zarządzanie strategiczne. Rok akademicki 2010/2011. Semestr: zimowy Akademia Leona Koźmińskiego PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU Zarządzanie strategiczne Rok akademicki 2010/2011 Semestr: zimowy Prowadzący zajęcia: prof. Krzysztof Obłój Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Białystok, 6 marca 2015 r. Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka RECENZJA

dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Białystok, 6 marca 2015 r. Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka RECENZJA dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Białystok, 6 marca 2015 r. Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr Piotra Wójcika pt. Company s dynamic capability to create

Bardziej szczegółowo

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015

Profile zawodowe na kierunku GAP. zgłoszone do uruchomienia. w roku akademickim 2014/2015 Profile zawodowe na kierunku GAP zgłoszone do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015 1 Spis treści A. Idea kształcenia profilowanego... 3 B. Profile zawodowe oferowane na kierunku GAP w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH

SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH Program specjalności Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie projektami Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Załącznik nr 3 do uchwały nr 95/2013 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych bezpieczeństwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo