TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 13 września 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 13 września 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia we wtorek 13 września 2011 P7_TA-PROV(2011)09-13 WYDANIE TYMCZASOWE PE Zjednoczona w róŝnorodności

2

3 SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI P7_TA-PROV(2011)0343 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina (A7-0267/ Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2011/2104(IMM))... 1 P7_TA-PROV(2011)0344 Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) ***I (A7-0278/ Sprawozdawca: Simon Busuttil) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (COM(2010)0061 C7-0045/ /0039(COD))... 3 P7_TA-PROV(2011)0345 Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (A7-0256/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (COM(2010)0509 C7-0289/ /0262(COD)) P7_TA-PROV(2011)0346 Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej ***I (A7-0252/ Sprawozdawca: Paolo De Castro) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2010)0764 C7-0006/ /0368(COD)) P7_TA-PROV(2011)0347 Uchylenie niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady ***I (A7-0257/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady (COM(2010)0765 C7-0009/ /0369(COD)) PE \ I

4 P7_TA-PROV(2011)0348 Uchylenie rozporządzeń (EWG) nr 429/73 i (WE) nr 215/2000 ***I (A7-0250/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 429/73 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych towarów podlegających rozporządzeniu (EWG) nr 1059/69 i pochodzących z Turcji oraz rozporządzenie (WE) nr 215/2000 wznawiające na 2000 r. środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1416/95 ustanawiającym niektóre koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w 1995 r. na niektóre przetworzone produkty rolne (COM(2010)0756 C7-0004/ /0367(COD)) P7_TA-PROV(2011)0349 Skutki wywierane przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko ***I (A7-0272/ Sprawozdawca: Sajjad Karim) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (wersja ujednolicona) (COM(2011)0189 C7-0095/ /0080(COD)) P7_TA-PROV(2011)0350 Dostęp do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo ***I (A7-0260/ Sprawozdawca: Norbert Glante) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo (COM(2010)0550 C7-0318/ /0282(COD)) P7_TA-PROV(2011)0351 Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. *** (A7-0280/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (05812/2011 C7-0061/ /0263(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0352 Umowa UE/Szwajcaria w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spoŝywczych *** (A7-0247/ Sprawozdawca: Béla Glattfelder) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spoŝywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (16198/2010 C7 0126/ /0317(NLE)) II /PE

5 P7_TA-PROV(2011)0353 Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (A7-0276/ Sprawozdawca: Helmut Scholz) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (14206/2010 C7-0101/ /0243(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0354 Rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania umowy WE/Szwajcaria w sprawie handlu produktami rolnymi *** (A7-0248/ Sprawozdawca: Béla Glattfelder) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (16209/2010 C7 0125/ /0313(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0355 Konwencja w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi *** (A7-0274/ Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi (08135/2011 C7-0098/ /0047(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0356 Umowa między UE a Brazylią dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (A7-0259/ Sprawozdawca: Silvia-Adriana Țicău) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (13989/1/2010 C7-0336/ /0143(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0357 Umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią *** (A7-0268/ Sprawozdawca: Rui Tavares) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią (05307/2010 C7-0032/ /0192(NLE)) PE \ III

6 P7_TA-PROV(2011)0358 Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych * (A7-0261/ Sprawozdawca: Herbert Reul) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 521/2008 ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (COM(2011)0224 C7-0120/ /0091(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0359 Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (A7-0200/ Sprawozdawca: Antonio Masip Hidalgo) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie polityki badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (2011/2037 (INI)) P7_TA-PROV(2011)0360 Sytuacja kobiet zbliŝających się do wieku emerytalnego (A7-0291/ Sprawozdawca: Edit Bauer) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym (2011/2091 (INI)) P7_TA-PROV(2011)0361 Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich, jej wpływ na mediację i przyjęcie przez sądy (A7-0275/ Sprawozdawca: Arlene McCarthy) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wdroŝenia dyrektywy o mediacji w państwach członkowskich, jej wpływie na mediację i stosowaniu przez sądy (2011/2026(INI)) P7_TA-PROV(2011)0362 Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej ***I (A7-0203/ Sprawozdawca: Britta Reimers) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 w odniesieniu do zasad stosowania dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(2010)0772 C7-0013/ /0372(COD)) P7_TA-PROV(2011)0363 Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I (A7-0364/ Sprawozdawca: Yannick Jadot) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (COM(2006)0456 C7-0050/ /0167(COD)) P7_TA-PROV(2011)0364 Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców (A7-0288/ Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców (2011/2056(INI)) IV /PE

7 P7_TA-PROV(2011)0365 Rybołówstwo na Morzu Czarnym (A7-0236/ Sprawozdawca: Iliana Malinova Iotova) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie bieŝącego i przyszłego zarządzania rybołówstwem na Morzu Czarnym (2010/2113(INI) P7_TA-PROV(2011)0366 Bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóŝ ropy naftowej i gazu ziemnego (A7-0290/ Sprawozdawca: Vicky Ford) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie problemów bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóŝ ropy naftowej i gazu ziemnego (2011/2072(INI)) P7_TA-PROV(2011)0367 Przedsiębiorczość kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (A7-0207/ Sprawozdawca: Marina Yannakoudakis) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (2010/2275(INI)) P7_TA-PROV(2011)0368 Procedury dotyczące wspólnych posiedzeń komisji, posiedzenia koordynatorów oraz informowanie posłów niezrzeszonych (wykładnia art. 51 i 192 Regulaminu) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedur dotyczących wspólnych posiedzeń komisji oraz w sprawie posiedzeń koordynatorów i informowania posłów niezrzeszonych (wykładnia art. 51 i 192 Regulaminu) PE \ V

8

9 P7_TA-PROV(2011)0343 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2011/2104(IMM)) Parlament Europejski, uwzględniając wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Hansa-Petera Martina, przekazany przez prokuraturę w Wiedniu w dniu 29 kwietnia 2011 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 maja 2011 r., wysłuchawszy Hansa-Petera Martina w dniu 21 maja 2011 r. zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu, uwzględniając art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r. oraz 19 marca 2010 r. 1, uwzględniając przepisy art. 57 konstytucji austriackiej, uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0267/2011), A. mając na uwadze, Ŝe prokuratura w Wiedniu zwróciła się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Hansa-Petera Martina, Ŝeby umoŝliwić władzom austriackim przeprowadzenie niezbędnego dochodzenia i wszczęcie postępowania sądowego przeciwko niemu, wystąpienie o nakaz przeszukania miejsca zamieszkania lub biur zainteresowanego, zajęcie dokumentów oraz przeprowadzenie kontroli informatycznych lub wszelkiego rodzaju ewentualnie niezbędnych wyszukiwań elektronicznych oraz celem wszczęcia postępowania karnego przeciwko Hansowi-Peterowi Martinowi pod zarzutem sprzeniewierzenia funduszy partyjnych lub o innej kwalifikacji prawnej, którą moŝna przypisać zarzucanemu przestępstwu lub przestępstwom przed właściwym sądem karnym, B. mając na uwadze, Ŝe sprawa o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina dotyczy zarzucanego przestępstwa polegającego na sprzeniewierzeniu funduszy partyjnych, przewidzianego w 2b ustawy o partiach politycznych, C. mając na uwadze, Ŝe w tej sytuacji wskazane jest zalecenie uchylenia immunitetu poselskiego, 1 Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Rec. 1964, s. 195; sprawa 149/85 Wybot przeciwko Faure i in., Rec. 1986, s. 2391; sprawa T-345/05 Mote przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. 2008, s. II-2849; sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente, Zb.Orz r., s. I-7929; sprawa T-42/06 Gollnisch przeciwko Parlamentowi. PE \ 1

10 1. postanawia uchylić immunitet Hansa-Petera Martina; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sporządzonego przez właściwą komisję sprawozdania właściwym władzom Austrii i Hansowi-Peterowi Martinowi. 2 /PE

11 P7_TA-PROV(2011)0344 Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (COM(2010)0061 C7-0045/ /0039(COD)) (Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie) Parlament Europejski, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0061), uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 74 i 77 ust. 1 lit. b) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0045/2010), uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez polski Senat w ramach Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierającą stwierdzenie, Ŝe projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lipca 2010 r. 1, uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 lipca 2011 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając art. 55 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7 0278/2011), 1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniŝej; 2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji; 3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 4. zwraca się do Komisji o ponowne przedłoŝenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 1 Dz.U. C 44 z , s PE \ 3

12 wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym. 4 /PE

13 P7_TC1-COD(2010)0039 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr.../2011 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 74 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2, 1 2 Dz.U. C 44 z , s Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. PE \ 5

14 a takŝe mając na uwadze, co następuje: (1) Opracowanie przyszłościowej i kompleksowej europejskiej polityki migracyjnej, opartej na prawach człowieka, solidarności i odpowiedzialności, zwłaszcza w przypadku tych państw członkowskich, które znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją, pozostaje jednym z kluczowych celów politycznych Unii. (2) Celem polityki Unii w dziedzinie granic zewnętrznych jest zintegrowane zarządzanie granicami zapewniające jednolity i wysoki poziom kontroli oraz ochrony, będący niezbędnym elementem swobody przepływu osób w obrębie Unii oraz podstawowym składnikiem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym celu, rozwaŝane jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących standardów i procedur kontroli i ochrony granic zewnętrznych. (3) Skuteczne wprowadzenie w Ŝycie wspólnych zasad dotyczących standardów i procedur kontroli i ochrony granic zewnętrznych państw członkowskich wymaga wzmoŝonej koordynacji współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi. (4) Skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi poprzez dokonywanie odpraw i ochronę przyczynia się do zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi oraz ograniczania zagroŝeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, zdrowia publicznego i stosunków międzynarodowych państw członkowskich. (5) Kontrola granic na granicach zewnętrznych nie leŝy jedynie w interesie tego państwa członkowskiego, na którego granicach zewnętrznych jest prowadzona, lecz takŝe w interesie wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. (6) W 2004 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 1 ( Agencja ), która rozpoczęła działalność w maju 2005 r. Rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 zostało zmienione w 2007 r. rozporządzeniem (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy 2. (7) Dalsze zwiększenie roli Agencji jest zgodne z unijnym celem opracowania polityki mającej na celu stopniowe wprowadzanie pojęcia zintegrowanego zarządzania granicami. Agencja powinna w ramach swoich uprawnień udzielać wsparcia państwom członkowskim we wdraŝaniu tego pojęcia określonego w konkluzjach Rady z dnia 4-5 grudnia 2006 r. w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami. (8) Wieloletni program dotyczący przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w słuŝbie obywateli (program sztokholmski) przyjęty przez Radę Europejską w dniach grudnia 2009 r. zawiera wezwanie do sprecyzowania i zwiększenia roli Agencji w odniesieniu do zarządzania granicami zewnętrznymi. 1 2 Dz.U. L 349 z , s. 1. Dz.U. L 199 z , s /PE

15 (9) NaleŜy zatem zmienić zakres uprawnień Agencji w celu wzmocnienia, w szczególności, zdolności operacyjnych Agencji, zapewniając jednocześnie, aby wszystkie podjęte środki były proporcjonalne do wyznaczonych celów i skuteczne, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz praw uchodźców i osób ubiegających się o azyl, w tym w szczególności zakazu wydalania lub zawracania. (10) W odniesieniu do dostępnych zasobów technicznych naleŝy zwiększyć obecne moŝliwości zapewniania państwom członkowskim skutecznej pomocy w związku z operacyjnymi aspektami zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja powinna być w stanie dostatecznie dokładnie planować koordynację wspólnych działań lub projektów pilotaŝowych. (11) Określenie minimalnych poziomów niezbędnego wyposaŝenia technicznego dostarczanego przez Agencję lub obowiązkowo dostarczanego przez państwa członkowskie na podstawie corocznych negocjacji dwustronnych i porozumień między Agencją i państwami członkowskimi znacznie przyczyni się do lepszego planowania i wdraŝania przewidywanych działań koordynowanych przez Agencję. (12) Agencja powinna prowadzić wykazy wyposaŝenia technicznego będącego własnością państw członkowskich albo Agencji oraz wyposaŝenia, którego współwłaścicielami są państwa członkowskie i Agencja poprzez tworzenie i prowadzenie scentralizowanych rejestrów rezerwy wyposaŝenia technicznego. Rezerwa ta powinna określać minimalną ilość sprzętu w poszczególnych kategoriach wyposaŝenia technicznego, która jest niezbędna, do tego aby Agencja mogła prowadzić swoje działania. (13) W celu zapewnienia skutecznych działań Agencja powinna ustanowić zespoły straŝy granicznej. Państwa członkowskie powinny wspierać te zespoły odpowiednią liczbą wykwalifikowanych funkcjonariuszy straŝy granicznej oraz udostępniać je na potrzeby oddelegowania, chyba Ŝe znajdują się one w wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na moŝliwość realizowania zadań krajowych. (14) Agencja powinna móc wspierać te zespoły straŝy granicznej funkcjonariuszami straŝy granicznej oddelegowanymi przez państwa członkowskie do Agencji w charakterze półstałym, którzy przy wykonywaniu swoich zadań i korzystaniu ze swoich uprawnień podlegają takim samym ramom prawnym, jak zaproszeni funkcjonariusze oddelegowani bezpośrednio do tych zespołów przez państwa członkowskie. Agencja powinna dostosować swoje przepisy wewnętrzne dotyczące oddelegowanych ekspertów krajowych, aby umoŝliwić przyjmującemu państwu członkowskiemu wydawanie funkcjonariuszom straŝy granicznej bezpośrednich poleceń w trakcie wspólnych działań i projektów pilotaŝowych. (15) Odpowiednio sprecyzowany plan operacyjny, obejmujący ocenę i obowiązek zgłaszania incydentów, uzgodniony przed rozpoczęciem wspólnych działań i projektów pilotaŝowych przez Agencję i przyjmujące państwo członkowskie, w porozumieniu z uczestniczącymi państwami członkowskimi, w znacznej mierze przyczyni się do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, zapewniając bardziej zharmonizowany sposób działania w odniesieniu do koordynacji wspólnych działań i projektów pilotaŝowych. (16) Agencja powinna stosować system zgłaszania incydentów, aby przekazywać odpowiednim organom publicznym i swojemu Zarządowi ( Zarząd ) wszelkie informacje PE \ 7

16 na temat wiarygodnych zarzutów naruszenia, w szczególności, rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 lub kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006 1, w tym równieŝ praw podstawowych, w trakcie wspólnych działań, projektów pilotaŝowych lub szybkich interwencji. (17) Analiza ryzyka okazała się kluczowym elementem dla prowadzenia działań na granicach zewnętrznych. NaleŜy poprawić jej jakość poprzez wprowadzenie metody oceny zdolności państw członkowskich do sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym równieŝ obecnym i przyszłym zagroŝeniom i presji na ich granicach zewnętrznych. JednakŜe oceny te powinny pozostać bez uszczerbku dla mechanizmu oceny Schengen. (18) Agencja powinna zapewnić szkolenie na poziomie europejskim dla instruktorów krajowych funkcjonariuszy straŝy granicznych państw członkowskich, w tym równieŝ szkolenie dotyczące praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej i procedur azylowych, a takŝe dodatkowe szkolenia i seminaria związane z kontrolą i ochroną granic zewnętrznych oraz wydaleniami obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich, przeznaczone dla funkcjonariuszy właściwych słuŝb krajowych. Agencja moŝe, we współpracy z państwami członkowskimi, organizować działania szkoleniowe, w tym równieŝ program wymiany, na ich terytoriach. Państwa członkowskie powinny uwzględnić wyniki pracy Agencji w tym zakresie w swoich krajowych programach szkoleń dla funkcjonariuszy straŝy granicznej. (19) Agencja powinna monitorować badania naukowe w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności i uczestniczyć w ich rozwoju oraz przekazywać te informacje Komisji i państwom członkowskim. (20) W większości państw członkowskich aspekty operacyjne powrotów obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich naleŝą do kompetencji organów odpowiedzialnych za kontrolowanie granic zewnętrznych. Z uwagi na oczywiste korzyści wynikające z wykonywania tych zadań na poziomie Unii, Agencja powinna, w pełnej zgodności z polityką Unii w zakresie powrotów, zapewniać koordynację lub organizację wspólnych działań państw członkowskich dotyczących powrotów i ustalać najlepsze praktyki dotyczące uzyskiwania dokumentów podróŝy oraz określić kodeks postępowania, który będzie stosowany w trakcie wydalania obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie na terytoriach państw członkowskich. śadne unijne środki finansowe nie powinny być udostępniane na działania, które nie są przeprowadzane zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej ("Karta praw podstawowych"). (21) Do celów wypełnienia swojej misji oraz w zakresie wymaganym do wypełnienia swoich zadań, Agencja moŝe współpracować z Europolem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz innymi agencjami i organami Unii, właściwymi organami państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi właściwymi w kwestiach objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 2007/2004, w ramach ustaleń roboczych dokonanych zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( TFUE ). Agencja powinna ułatwiać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii. 1 Dz.U. L 105 z , s /PE

17 (22) Współpraca z państwami trzecimi w kwestiach objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 ma coraz większe znaczenie. Aby stworzyć model stałej współpracy z odpowiednimi państwami trzecimi, Agencja powinna mieć moŝliwość wprowadzania w Ŝycie i finansowania projektów pomocy technicznej oraz delegowania urzędników łącznikowych do państw trzecich we współpracy z właściwymi organami tych państw. Agencja powinna mieć moŝliwość zapraszania obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach po uprzednim zapewnieniu im koniecznych szkoleń. Ustanowienie współpracy z państwami trzecimi ma znaczenie równieŝ w odniesieniu do promowania standardów unijnych w zakresie zarządzania granicami, w tym równieŝ przestrzegania praw podstawowych i godności człowieka. (23) Aby zapewnić otwarte i przejrzyste warunki zatrudnienia oraz równe traktowanie pracowników, do pracowników i Dyrektora Wykonawczego Agencji powinien mieć zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej określony w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 1, w tym równieŝ przepisy dotyczące tajemnicy słuŝbowej lub inne równowaŝne wymogi dotyczące poufności. (24) Ponadto Zarząd powinien przyjąć szczegółowe przepisy w celu umoŝliwienia oddelegowywania ekspertów krajowych z państw członkowskich do Agencji. Takie przepisy powinny, między innymi, stanowić, Ŝe krajowych funkcjonariuszy straŝy granicznej, oddelegowanych w ramach wspólnych operacji, projektów pilotaŝowych lub szybkich interwencji naleŝy uznać za zaproszonych funkcjonariuszy z odpowiednimi zadaniami i uprawnieniami. (25) Do przetwarzania danych osobowych przez Agencję stosuje się rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 2. Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien zatem monitorować przetwarzanie danych osobowych przez Agencję oraz mieć uprawnienia do uzyskania od Agencji dostępu do wszystkich informacji koniecznych dla prowadzonych przez niego dochodzeń. (26) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 3 stosuje się w pełni w zakresie, w jakim państwa członkowskie przetwarzają dane osobowe. (27) Zapewniając zarządzanie operacyjne systemami informatycznymi, Agencja powinna przestrzegać norm europejskich i międzynarodowych, w tym równieŝ norm dotyczących ochrony danych, przy uwzględnieniu najwyŝszych wymogów specjalistycznych. (28) NaleŜy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2007/2004. (29) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami zawartymi, w szczególności, w Karcie praw podstawowych, przede wszystkim: z prawem do godności ludzkiej, zakazem tortur i nieludzkiego lub poniŝającego traktowania i Dz.U. L 56 z , s. 1. Dz.U. L 8 z , s. 1. Dz.U. L 281 z , s. 31. PE \ 9

18 karania, prawem do wolności i bezpieczeństwa, prawem do ochrony danych osobowych, prawem do azylu, zasadą non-refoulement, zasadą niedyskryminacji, prawami dziecka oraz prawem do skutecznego środka prawnego. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane przez państwa członkowskie zgodnie z tymi prawami i zasadami. KaŜde uŝycie siły powinno odbywać się zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego, w tym równieŝ zgodnie z zasadami konieczności i proporcjonalności. (30) Wykonanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na prawa lub zobowiązania państw członkowskich wynikające z Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie Ŝycia na morzu, Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim oraz Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców. (31) PoniewaŜ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wsparcie tworzenia systemu zintegrowanego zarządzania współpracą operacyjną na granicach zewnętrznych państw członkowskich, nie moŝe zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast moŝliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia moŝe przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej ( TUE ). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzanie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. (32) W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej oraz Republikę Islandii i Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w Ŝycie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 1, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt. A decyzji Rady 1999/437/WE 2 w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy. W związku z tym delegacje Republiki Islandii i Królestwa Norwegii powinny wchodzić w skład Zarządu jako członkowie, choć z ograniczonym prawem głosu. (33) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w Ŝycie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 3, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A, B i G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE 4. W związku z tym delegacja Konfederacji Szwajcarskiej powinna wchodzić w skład Zarządu jako członek, choć z ograniczonym prawem głosu. (34) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we Dz.U. L 176 z , s. 36. Dz.U. L 176 z , s. 31. Dz.U. L 53 z , s. 52. Dz.U. L 53 z , s /PE

19 wprowadzanie w Ŝycie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 1, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A, B i G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE 2. W związku z tym delegacja Księstwa Liechtensteinu powinna wchodzić w skład Zarządu jako członek, choć z ograniczonym prawem głosu. (35) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje. PoniewaŜ niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania podejmuje w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu przez Radę niniejszego rozporządzenia decyzję, czy wdroŝy jego przepisy w swoim prawie krajowym. (36) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen 3 ;Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu i nie jest nim związane, ani go nie stosuje. (37) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen 4 ; Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu i nie jest nim związana, ani go nie stosuje.. (38) Agencja powinna ułatwić organizację działań operacyjnych, umoŝliwiających państwom członkowskim skorzystanie z wiedzy fachowej oraz infrastruktury, które Irlandia i Zjednoczone Królestwo byłyby skłonne zaoferować, zgodnie z warunkami, o których zarząd zadecyduje w odniesieniu do kaŝdego przypadku. W tym celu przedstawiciele Irlandii i Zjednoczonego Królestwa powinni zostać zaproszeni do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach zarządu w celu umoŝliwienia im pełnego udziału w obradach dotyczących przygotowania takich działań operacyjnych. (39) Między Królestwem Hiszpanii a Zjednoczonym Królestwem istnieje spór o wytyczenie granic Gibraltaru. (40) Zawieszenie stosowania niniejszego rozporządzenia do granic Gibraltaru nie oznacza jakiejkolwiek zmiany stanowisk zainteresowanych państw w tej sprawie, PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Zmiany W rozporządzeniu (WE) nr 2007/2004 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) W art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie Dz.U. L 160 z , s. 21. Dz.U. L 160 z , s. 19. Dz.U. L 131 z , s. 43. Dz.U. L 64 z , s. 20. PE \ 11

20 "2. ZwaŜywszy, Ŝe odpowiedzialność za kontrolę i ochronę granic zewnętrznych spoczywa na państwach członkowskich, Agencja jako organ Unii określony w art. 15 oraz zgodnie z art. 19 powinna ułatwiać stosowanie istniejących i przyszłych unijnych środków dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi, w szczególności kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006 * i czynić je bardziej skutecznymi. Agencja powinna realizować ten cel poprzez zapewnienie koordynacji działań państw członkowskich we wprowadzaniu w Ŝycie tych środków, przyczyniając się tym samym do zapewnienia skuteczności, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli osób oraz ochrony granic zewnętrznych państw członkowskich. Agencja powinna wykonywać swoje zadania w pełnej zgodności ze stosownymi przepisami prawa Unii, w tym z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej ( Karta Praw Podstawowych ); stosownymi postanowieniami prawa międzynarodowego, w tym z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców sporządzoną w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r. ("konwencja genewska"); zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, w szczególności zasadą non-refoulement; oraz prawami podstawowymi, a takŝe uwzględniając sprawozdania Forum Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 26a niniejszego rozporządzenia. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z , s. 1). b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Agencja powinna równieŝ zapewniać Komisji i państwom członkowskim niezbędną pomoc techniczną oraz wiedzę fachową w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wspierać solidarność między państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw członkowskich, które znajdują się pod szczególną lub nieproporcjonalną presją. ; 2) W art. 1a wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się punkt w brzmieniu: 1a) europejskie zespoły straŝy granicznej oznaczają: do celów art. 3, art. 3b, art. 3c, art. 8 i art. 17 zespoły oddelegowywane podczas wspólnych działań i projektów pilotaŝowych; do celów art. 8a-8g zespoły oddelegowywane do udziału w szybkich interwencjach na granicy ( szybkie interwencje ) w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 863/2007*, a do celów art. 2 ust. 1 lit. ea) i g) oraz art. 5 zespoły oddelegowywane podczas wspólnych działań, projektów pilotaŝowych oraz szybkich interwencji; * Rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy (Dz.U. L 199 z , s. 30). ; b) punkt 2) otrzymuje brzmienie: 12 /PE

21 "2) przyjmujące państwo członkowskie oznacza państwo członkowskie, w którym ma miejsce lub z którego uruchamiana jest szybka interwencja, wspólne działanie lub program pilotaŝowy; c) punkt 4 otrzymuje brzmienie "4) członkowie zespołów oznaczają funkcjonariuszy straŝy granicznej państw członkowskich, pełniących słuŝbę w europejskich zespołach straŝy granicznej, innych niŝ funkcjonariusze przyjmującego państwa członkowskiego; ; d) pkt 5 otrzymuje brzmienie 5) wnioskujące państwo członkowskie oznacza państwo członkowskie, którego właściwe organy zwracają się do Agencji z wnioskiem o oddelegowanie na jego terytorium zespołów szybkiej interwencji; 3) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: (i) lit. c) i d) otrzymują brzmienie: (ii) "c) przeprowadza analizy ryzyka, w tym ocenę zdolności państw członkowskich do sprostania zagroŝeniom i presji na ich granicach zewnętrznych; d) uczestniczy w rozwoju badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych; dodaje się punkt w brzmieniu: "da) wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na ich granicach zewnętrznych, uwzględniając fakt, Ŝe niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu"; (iii) lit. e) otrzymuje brzmienie: "e) wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na ich granicach zewnętrznych, w szczególności te państwa członkowskie, które znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją"; (iv) dodaje się punkt w brzmieniu: "ea) powołuje europejskie zespoły straŝy granicznej, które mają być oddelegowywane podczas wspólnych działań, projektów pilotaŝowych i szybkich interwencji;" (v) lit. f) otrzymuje brzmienie: "f) udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia, w tym, na wniosek, zapewnia koordynację lub organizację wspólnych działań dotyczących powrotów"; PE \ 13

22 (vi) litera g) otrzymuje brzmienie: "g) oddelegowuje do państw członkowskich funkcjonariuszy straŝy granicznej, naleŝących do europejskich zespołów straŝy granicznej, do wspólnych działań, projektów pilotaŝowych lub szybkich interwencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 863/2007"; (vii) dodaje się lit. w brzmieniu: "h) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 opracowuje i wdraŝa systemy informacyjne, które umoŝliwiają płynną i rzetelną wymianę informacji na temat pojawiających się zagroŝeń na granicach zewnętrznych państw członkowskich, w tym sieć informowania i koordynacji ustanowioną na mocy decyzji Rady 2005/267/WE*; i) zapewnia niezbędną pomoc w opracowywaniu i wdraŝaniu europejskiego systemu nadzoru granic, a w stosownych przypadkach, w opracowywaniu wspólnego środowiska wymiany informacji, w tym współdziałania systemów. * Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiająca bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla słuŝb imigracyjnych państw członkowskich (Dz.U. L 83, z , s. 48). ; b) dodaje się ustęp w brzmieniu: "1a. Zgodnie z prawem Unii i z prawem międzynarodowym nikt nie moŝe być wysadzony na ląd ani w Ŝaden inny sposób przekazany władzom krajowym z naruszeniem zasady non-refoulement; nikt nie moŝe być wysadzony na ląd ani przekazany władzom kraju, z którego osoba taka moŝe zostać wydalona lub zawrócona do innego kraju z naruszeniem zasady non-refoulement. Problemy szczególnych potrzeby dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji rozwiązywane są zgodnie z prawem Unii i z prawem międzynarodowym. [moŝe uda Ci się jeszcze podpytać ekspertów w sprawie tego disembarkment - z tym lądem nie za bardzo mi pasuje, bo np. wysadzenie pasaŝera z autobusu trudno nazwać sprowadzeniem lub wysadzeniem na ląd.] c) w ust. 2 akapit ostatni otrzymuje brzmienie: "Państwa członkowskie informują Agencję o tych kwestiach operacyjnych na swoich granicach zewnętrznych, które wykraczają poza kompetencje Agencji. Dyrektor Wykonawczy Agencji ( Dyrektor Wykonawczy ) regularnie i co najmniej raz w roku informuje Zarząd Agencji ( Zarząd ) o takich kwestiach." 14 /PE

23 4) dodaje się artykuł w brzmieniu: Artykuł 2a Kodeks postępowania Agencja opracowuje i na bieŝąco dostosowuje kodeks postępowania mający zastosowanie do wszystkich działań koordynowanych przez Agencję. Kodeks postępowania określa procedury zmierzające do zagwarantowania zasad państwa prawa oraz poszanowania praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich pozostających bez opieki i osób w szczególnie trudnej sytuacji, a takŝe osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mające zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w działaniach Agencji. Agencja opracowuje Kodeks postępowania we współpracy z Forum Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 26a.. 5) art. 3 otrzymuje brzmienie: Artykuł 3 Wspólne działania i projekty pilotaŝowe na granicach zewnętrznych 1. Agencja dokonuje oceny, zatwierdza i koordynuje propozycje wspólnych działań i projektów pilotaŝowych przygotowanych przez państwa członkowskie, w tym wnioski państw członkowskich dotyczące okoliczności wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej, w szczególności w przypadkach szczególnej lub nieproporcjonalnej presji. Agencja moŝe sama inicjować i prowadzić wspólne działania i projekty pilotaŝowe we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi i w porozumieniu z przyjmującymi państwami członkowskimi. Agencja moŝe równieŝ zdecydować o przekazaniu swojego wyposaŝenia technicznego do dyspozycji państw członkowskich uczestniczących we wspólnych działaniach lub projektach pilotaŝowych. Wspólne działania i projekty pilotaŝowe powinna poprzedzać dogłębna analiza ryzyka. 1a. Po poinformowaniu zainteresowanego państwa członkowskiego Agencja moŝe zakończyć wspólne działania i projekty pilotaŝowe, jeŝeli warunki realizacji tych wspólnych działań lub projektów pilotaŝowych nie są juŝ spełniane. Państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu lub projekcie pilotaŝowym mogą zwrócić się do Agencji o zakończenie tego wspólnego działania lub programu pilotaŝowego. W przypadku naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej w trakcie wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego, przyjmujące państwo członkowskie zapewnia odpowiednie środki dyscyplinarne lub inne środki zgodnie ze swoim prawem krajowym. Dyrektor Wykonawczy zawiesza lub kończy całkowicie lub częściowo wspólne działania i projekty pilotaŝowe, jeśli uzna, Ŝe takie naruszenia mają powaŝny charakter lub mogą się powtarzać. PE \ 15

24 2. Agencja powołuje rezerwę funkcjonariuszy straŝy granicznej, zwaną europejskimi zespołami straŝy granicznej, zgodnie z art. 3b; mogą być one potencjalnie oddelegowywane do uczestnictwa we wspólnych działaniach i projektach pilotaŝowych, o których mowa w ust. 1. Agencja podejmuje decyzje w sprawie oddelegowania zasobów ludzkich i udostępnienia wyposaŝenia technicznego zgodnie z art. 3a i Agencja moŝe działać poprzez swoje wyspecjalizowane oddziały przewidziane w art. 16 w celu praktycznej organizacji wspólnych działań i projektów pilotaŝowych. 4. Agencja dokonuje oceny wyników wspólnych działań i projektów pilotaŝowych i przekazuje Zarządowi szczegółowe sprawozdania z oceny w terminie 60 dni od zakończenia tych wspólnych działań i projektów pilotaŝowych, wraz z uwagami pracownika ds. praw podstawowych, o którym mowa w art. 26a. Agencja sporządza całościowe analizy porównawcze tych wyników, mając na względzie podwyŝszenie jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych wspólnych działań i projektów pilotaŝowych; analizy te zostaną włączone do jej sprawozdania ogólnego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 lit. b). 5. Agencja finansuje lub współfinansuje wspólne działania i projekty pilotaŝowe,o których mowa w ust. 1 poprzez dotacje ze swojego budŝetu zgodnie z zasadami finansowymi mającymi zastosowanie wobec Agencji. 5a. Ust. 1a i 5 stosuje się takŝe do szybkich interwencji. 6) dodaje się artykuły w brzmieniu: Artykuł 3a Aspekty organizacyjne wspólnych działań i projektów pilotaŝowych 1. Dyrektor Wykonawczy sporządza plan operacyjny wspólnych działań i projektów pilotaŝowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. W odpowiednim czasie przed rozpoczęciem planowanego wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie w porozumieniu z państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu lub projekcie pilotaŝowym uzgadniają plan operacyjny, szczegółowo określający aspekty organizacyjne. Plan operacyjny obejmuje wszystkie elementy uznawane za niezbędne do realizacji wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego i zawiera następujące informacje: a) opis sytuacji oraz sposób działania i cele operacji wsparcia, w tym cel operacyjny; b) przewidywalny czas trwania wspólnego działania lub projektów pilotaŝowych; c) obszar geograficzny, na którym będzie miało miejsce wspólne działanie lub projekt pilotaŝowy; d) opis zadań i specjalnych poleceń dla zaproszonych funkcjonariuszy, w tym moŝliwości korzystania z baz danych i dopuszczalnego stosowania broni słuŝbowej, amunicji słuŝbowej i sprzętu słuŝbowego w przyjmującym państwie członkowskim; e) skład zespołów zaproszonych funkcjonariuszy, a takŝe oddelegowanie innego stosownego personelu; 16 /PE

25 f) przepisy dotyczące dowodzenia i kontroli, w tym nazwiska i stopnie funkcjonariuszy straŝy granicznej przyjmującego państwa członkowskiego odpowiedzialnych za prowadzenie współpracy z zaproszonymi funkcjonariuszami i Agencją, w szczególności tych funkcjonariuszy straŝy granicznej, którzy dowodzą zespołami w okresie trwania oddelegowania, oraz pozycję zaproszonych funkcjonariuszy w strukturze dowodzenia; g) wyposaŝenie techniczne, które naleŝy udostępnić w trakcie wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego, w tym szczególne wymogi, takie jak warunki uŝytkowania, wymagany personel do obsługi, transport i inna logistyka oraz postanowienia finansowe; ga) szczegółowe przepisy dotyczące natychmiastowego zgłaszania incydentów przez Agencję Zarządowi i stosownym krajowym organom władzy publicznej; h) system sprawozdawczości i oceny zawierający poziomy odniesienia dla sprawozdania z oceny oraz ostateczny termin składania sprawozdania z oceny końcowej zgodnie z art. 3 ust. 4; i) w odniesieniu do działań na morzu szczegółowe informacje dotyczące stosowania właściwej jurysdykcji i ustawodawstwa na obszarze geograficznym, na którym odbywa się wspólne działanie lub projekt pilotaŝowy, w tym odniesienia do prawa międzynarodowego i prawa Unii dotyczącego zatrzymywania, ratownictwa na morzu i sprowadzania na ląd; j) formy współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami i organami Unii lub organizacjami międzynarodowymi. 2. Wszelkie zmiany lub dostosowania planu operacyjnego wymagają zgody dyrektora wykonawczego i przyjmującego państwa członkowskiego. Agencja wysyła niezwłocznie egzemplarz zmienionego lub dostosowanego planu operacyjnego uczestniczącym państwom członkowskim. 3. W ramach swoich zadań koordynacyjnych Agencja zapewnia operacyjne wdraŝanie wszystkich aspektów organizacyjnych, w tym obecność członków personelu Agencji podczas wspólnych działań i projektów pilotaŝowych, o których mowa w niniejszym artykule. Artykuł 3b Skład i oddelegowanie europejskich zespołów straŝy granicznej 1. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd bezwzględną większością głosów swoich członków posiadających prawo głosu podejmuje decyzję w sprawie profilów i łącznej liczby funkcjonariuszy straŝy granicznej, którzy mają być udostępniani do europejskich zespołów straŝy granicznej. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian w profilach i łącznej liczbie funkcjonariuszy straŝy granicznej. Państwa członkowskie uczestniczą w europejskich zespołach straŝy granicznej, za pośrednictwem rezerwy krajowej w oparciu o róŝne określone profile, poprzez mianowanie funkcjonariuszy straŝy granicznej odpowiadających wymaganym profilom. PE \ 17

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 25.11.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2011 KOM(2011) 516 wersja ostateczna 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek DECYZJA RADY Bruksela, dnia 30.10.2009 KOM(2009)605 wersja ostateczna 2009/0168 (CNS) w sprawie zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 L 302/26 PL 22.10.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiające format i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do:

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do: Zapis ustaleń dotyczący projektów aktów prawnych (COM(2001) 018końcowy, (COM(2001) 201końcowy, (COM(2002) 457końcowy, (COM(2002) 773końcowy, (COM(2003) 78końcowy, (COM(2003) 289końcowy, (COM(2003) 370końcowy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. uzupełniające. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW. uzupełniające. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 24.2.2010 SEC(2010) 150 C7-0045/10 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI STRESZCZENIE OCENY SKUTKÓW uzupełniające Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona euro przed fałszowaniem *

Ochrona euro przed fałszowaniem * C 286 E/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.11.2009 PRZEZ RADĘ Poprawka 19 Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady Artykuł 11 ustęp 1 litera a) punkt (iva) (nowy) Poprawka 20 Wniosek dotyczący decyzji

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0151B(NLE) 9.9.2014 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2014 r. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 28.8.2015 2015/0062(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ

AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ Prawo UE moŝna podzielić na dwie grupy: Prawo pierwotne; Prawo wtórne (pochodne). NajwaŜniejsze akty prawa pierwotnego: traktaty załoŝycielskie Wspólnot Europejskich i UE;

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia w. czwartek 19 stycznia 2012 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia w. czwartek 19 stycznia 2012 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012 TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia w czwartek 19 stycznia 2012 P7_TA-PROV(2012)01-19 WYDANIE TYMCZASOWE PE 479.892 Zjednoczona w róŝnorodności SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.:

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: Opinia nr 1/2016 (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2 oraz art. 79 ust. 2 i 4, L 150/168 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 315/46 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A RZĄDEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Prawna 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/0097(COD) 22.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dlakomisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie projektu dyrektywy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 15.3.2013 2012/0192(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9 Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 53/14 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/296 z dnia 24 lutego 2015 r. ustanawiająca proceduralne warunki współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji elektronicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 31.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 348/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1235/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA ZASADA POMOCNICZOŚCI W ramach kompetencji niewyłącznych Unii zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej zasada pomocniczości określa warunki, w jakich Unia posiada pierwszeństwo działania w stosunku do państw

Bardziej szczegółowo

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r.

1. Komisja przedłoŝyła wyŝej wspomniany komunikat Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie w dniu 20 listopada 2007 r. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 13 marca 2008 r. (14.03) (OR. en) 7150/08 AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 SPRAWOZDANIE Od: Specjalny Komitet ds. Rolnictwa Data: 10 marca 2008 r. Do: Rada Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy SKRÓT POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A INSPEKCJĄ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.8.2015 L 206/21 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych przewoźników lotniczych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.10.2015 r. COM(2015) 510 final ANNEX 3 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

COTER-033. Komitet Regionów OPINIA. Bruksela, 25 kwietnia 2005 r.

COTER-033. Komitet Regionów OPINIA. Bruksela, 25 kwietnia 2005 r. UNIA EUROPEJSKA COTER-033 Komitet Regionów Bruksela, 25 kwietnia 2005 r. OPINIA Komitetu Regionów z dn. 13 kwietnia 2005r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Funduszu Spójności (COM

Bardziej szczegółowo

Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony

Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony C 212 E/94 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.8.2010 Stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi w kontekście postanowień traktatu z Lizbony P6_TA(2009)0388 Rezolucja Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 26.9.2011 KOM(2011) 601 wersja ostateczna 2011/0259 (NLE) Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979) Warszawa, 17 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 979) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży

Bardziej szczegółowo

w Instytucie Przedsiębiorczości

w Instytucie Przedsiębiorczości REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ w Instytucie Przedsiębiorczości Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki dla Studentów Instytutu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 26.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 280/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, uzgodnienia międzyresortowe 06-12.01.2014 r. y załoŝeń projektów ustaw Lp. 1 MPiPS MPiPS załoŝeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy wraz z testem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2014 r. COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY określające jednolite warunki stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia w. środę 19 stycznia 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia w. środę 19 stycznia 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia w środę 19 stycznia 2011 P7_TA-PROV(2011)01-19 WYDANIE TYMCZASOWE PE 457.148 Zjednoczona w róŝnorodności SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji

Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji Strasburg, 13 maja 2004 roku Preambuła Państwa-Członkowie Rady Europy, sygnatariusze

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Bruksela, 3 grudnia 2007 r. (OR. fr) CIG 15/07

KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Bruksela, 3 grudnia 2007 r. (OR. fr) CIG 15/07 417 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 42 polnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 36 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 3 grudnia 2007 r. (OR. fr) CIG 15/07 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Europy KOMITET MINISTRÓW

Rada Europy KOMITET MINISTRÓW Rada Europy KOMITET MINISTRÓW REZOLUCJA NR (99) 5 powołująca Grupę Państw przeciw Korupcji (GRECO) (przyjęta przez Komitet Ministrów 1 maja 1998 roku, na 103. sesji) Przedstawiciele w Komitecie Ministrów...

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.11.2013 r. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona)

ROZPORZĄDZENIA. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 106/2008. z dnia 15 stycznia 2008 r. (Wersja przekształcona) 13.2.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 39/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r.

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. BM-I-0200-15-EZ/14 ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania

Bardziej szczegółowo