TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 13 września 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 13 września 2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2011-2012"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia we wtorek 13 września 2011 P7_TA-PROV(2011)09-13 WYDANIE TYMCZASOWE PE Zjednoczona w róŝnorodności

2

3 SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI P7_TA-PROV(2011)0343 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina (A7-0267/ Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2011/2104(IMM))... 1 P7_TA-PROV(2011)0344 Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) ***I (A7-0278/ Sprawozdawca: Simon Busuttil) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (COM(2010)0061 C7-0045/ /0039(COD))... 3 P7_TA-PROV(2011)0345 Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (A7-0256/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (COM(2010)0509 C7-0289/ /0262(COD)) P7_TA-PROV(2011)0346 Nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej ***I (A7-0252/ Sprawozdawca: Paolo De Castro) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (COM(2010)0764 C7-0006/ /0368(COD)) P7_TA-PROV(2011)0347 Uchylenie niektórych nieaktualnych aktów prawnych Rady ***I (A7-0257/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego niektóre nieaktualne akty prawne Rady (COM(2010)0765 C7-0009/ /0369(COD)) PE \ I

4 P7_TA-PROV(2011)0348 Uchylenie rozporządzeń (EWG) nr 429/73 i (WE) nr 215/2000 ***I (A7-0250/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 429/73 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące przywozu do Wspólnoty niektórych towarów podlegających rozporządzeniu (EWG) nr 1059/69 i pochodzących z Turcji oraz rozporządzenie (WE) nr 215/2000 wznawiające na 2000 r. środki określone w rozporządzeniu (WE) nr 1416/95 ustanawiającym niektóre koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w 1995 r. na niektóre przetworzone produkty rolne (COM(2010)0756 C7-0004/ /0367(COD)) P7_TA-PROV(2011)0349 Skutki wywierane przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko ***I (A7-0272/ Sprawozdawca: Sajjad Karim) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (wersja ujednolicona) (COM(2011)0189 C7-0095/ /0080(COD)) P7_TA-PROV(2011)0350 Dostęp do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo ***I (A7-0260/ Sprawozdawca: Norbert Glante) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo (COM(2010)0550 C7-0318/ /0282(COD)) P7_TA-PROV(2011)0351 Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. *** (A7-0280/ Sprawozdawca: Vital Moreira) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r. (05812/2011 C7-0061/ /0263(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0352 Umowa UE/Szwajcaria w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spoŝywczych *** (A7-0247/ Sprawozdawca: Béla Glattfelder) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spoŝywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi (16198/2010 C7 0126/ /0317(NLE)) II /PE

5 P7_TA-PROV(2011)0353 Porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczące dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi *** (A7-0276/ Sprawozdawca: Helmut Scholz) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (14206/2010 C7-0101/ /0243(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0354 Rozszerzenie na Księstwo Liechtensteinu stosowania umowy WE/Szwajcaria w sprawie handlu produktami rolnymi *** (A7-0248/ Sprawozdawca: Béla Glattfelder) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (16209/2010 C7 0125/ /0313(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0355 Konwencja w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi *** (A7-0274/ Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi (08135/2011 C7-0098/ /0047(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0356 Umowa między UE a Brazylią dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (A7-0259/ Sprawozdawca: Silvia-Adriana Țicău) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a rządem Federacyjnej Republiki Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (13989/1/2010 C7-0336/ /0143(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0357 Umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią *** (A7-0268/ Sprawozdawca: Rui Tavares) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią (05307/2010 C7-0032/ /0192(NLE)) PE \ III

6 P7_TA-PROV(2011)0358 Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych * (A7-0261/ Sprawozdawca: Herbert Reul) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 521/2008 ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych (COM(2011)0224 C7-0120/ /0091(NLE)) P7_TA-PROV(2011)0359 Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (A7-0200/ Sprawozdawca: Antonio Masip Hidalgo) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie polityki badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (2011/2037 (INI)) P7_TA-PROV(2011)0360 Sytuacja kobiet zbliŝających się do wieku emerytalnego (A7-0291/ Sprawozdawca: Edit Bauer) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym (2011/2091 (INI)) P7_TA-PROV(2011)0361 Dyrektywa dotycząca mediacji w państwach członkowskich, jej wpływ na mediację i przyjęcie przez sądy (A7-0275/ Sprawozdawca: Arlene McCarthy) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wdroŝenia dyrektywy o mediacji w państwach członkowskich, jej wpływie na mediację i stosowaniu przez sądy (2011/2026(INI)) P7_TA-PROV(2011)0362 Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej ***I (A7-0203/ Sprawozdawca: Britta Reimers) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 378/2007 w odniesieniu do zasad stosowania dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (COM(2010)0772 C7-0013/ /0372(COD)) P7_TA-PROV(2011)0363 Oficjalnie wspierane kredyty eksportowe ***I (A7-0364/ Sprawozdawca: Yannick Jadot) Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (COM(2006)0456 C7-0050/ /0167(COD)) P7_TA-PROV(2011)0364 Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców (A7-0288/ Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców (2011/2056(INI)) IV /PE

7 P7_TA-PROV(2011)0365 Rybołówstwo na Morzu Czarnym (A7-0236/ Sprawozdawca: Iliana Malinova Iotova) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie bieŝącego i przyszłego zarządzania rybołówstwem na Morzu Czarnym (2010/2113(INI) P7_TA-PROV(2011)0366 Bezpieczeństwo eksploatacji podmorskich złóŝ ropy naftowej i gazu ziemnego (A7-0290/ Sprawozdawca: Vicky Ford) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie problemów bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóŝ ropy naftowej i gazu ziemnego (2011/2072(INI)) P7_TA-PROV(2011)0367 Przedsiębiorczość kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (A7-0207/ Sprawozdawca: Marina Yannakoudakis) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (2010/2275(INI)) P7_TA-PROV(2011)0368 Procedury dotyczące wspólnych posiedzeń komisji, posiedzenia koordynatorów oraz informowanie posłów niezrzeszonych (wykładnia art. 51 i 192 Regulaminu) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedur dotyczących wspólnych posiedzeń komisji oraz w sprawie posiedzeń koordynatorów i informowania posłów niezrzeszonych (wykładnia art. 51 i 192 Regulaminu) PE \ V

8

9 P7_TA-PROV(2011)0343 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina (2011/2104(IMM)) Parlament Europejski, uwzględniając wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Hansa-Petera Martina, przekazany przez prokuraturę w Wiedniu w dniu 29 kwietnia 2011 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 maja 2011 r., wysłuchawszy Hansa-Petera Martina w dniu 21 maja 2011 r. zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu, uwzględniając art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r., uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r. oraz 19 marca 2010 r. 1, uwzględniając przepisy art. 57 konstytucji austriackiej, uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0267/2011), A. mając na uwadze, Ŝe prokuratura w Wiedniu zwróciła się o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Hansa-Petera Martina, Ŝeby umoŝliwić władzom austriackim przeprowadzenie niezbędnego dochodzenia i wszczęcie postępowania sądowego przeciwko niemu, wystąpienie o nakaz przeszukania miejsca zamieszkania lub biur zainteresowanego, zajęcie dokumentów oraz przeprowadzenie kontroli informatycznych lub wszelkiego rodzaju ewentualnie niezbędnych wyszukiwań elektronicznych oraz celem wszczęcia postępowania karnego przeciwko Hansowi-Peterowi Martinowi pod zarzutem sprzeniewierzenia funduszy partyjnych lub o innej kwalifikacji prawnej, którą moŝna przypisać zarzucanemu przestępstwu lub przestępstwom przed właściwym sądem karnym, B. mając na uwadze, Ŝe sprawa o uchylenie immunitetu Hansa-Petera Martina dotyczy zarzucanego przestępstwa polegającego na sprzeniewierzeniu funduszy partyjnych, przewidzianego w 2b ustawy o partiach politycznych, C. mając na uwadze, Ŝe w tej sytuacji wskazane jest zalecenie uchylenia immunitetu poselskiego, 1 Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Rec. 1964, s. 195; sprawa 149/85 Wybot przeciwko Faure i in., Rec. 1986, s. 2391; sprawa T-345/05 Mote przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. 2008, s. II-2849; sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente, Zb.Orz r., s. I-7929; sprawa T-42/06 Gollnisch przeciwko Parlamentowi. PE \ 1

10 1. postanawia uchylić immunitet Hansa-Petera Martina; 2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sporządzonego przez właściwą komisję sprawozdania właściwym władzom Austrii i Hansowi-Peterowi Martinowi. 2 /PE

11 P7_TA-PROV(2011)0344 Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (COM(2010)0061 C7-0045/ /0039(COD)) (Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie) Parlament Europejski, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0061), uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 74 i 77 ust. 1 lit. b) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0045/2010), uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez polski Senat w ramach Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierającą stwierdzenie, Ŝe projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 lipca 2010 r. 1, uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 lipca 2011 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając art. 55 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7 0278/2011), 1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniŝej; 2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji; 3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 4. zwraca się do Komisji o ponowne przedłoŝenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 1 Dz.U. C 44 z , s PE \ 3

12 wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym. 4 /PE

13 P7_TC1-COD(2010)0039 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr.../2011 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 74 i art. 77 ust. 2 lit. b) i d), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2, 1 2 Dz.U. C 44 z , s Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. PE \ 5

14 a takŝe mając na uwadze, co następuje: (1) Opracowanie przyszłościowej i kompleksowej europejskiej polityki migracyjnej, opartej na prawach człowieka, solidarności i odpowiedzialności, zwłaszcza w przypadku tych państw członkowskich, które znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją, pozostaje jednym z kluczowych celów politycznych Unii. (2) Celem polityki Unii w dziedzinie granic zewnętrznych jest zintegrowane zarządzanie granicami zapewniające jednolity i wysoki poziom kontroli oraz ochrony, będący niezbędnym elementem swobody przepływu osób w obrębie Unii oraz podstawowym składnikiem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym celu, rozwaŝane jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących standardów i procedur kontroli i ochrony granic zewnętrznych. (3) Skuteczne wprowadzenie w Ŝycie wspólnych zasad dotyczących standardów i procedur kontroli i ochrony granic zewnętrznych państw członkowskich wymaga wzmoŝonej koordynacji współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi. (4) Skuteczne zarządzanie granicami zewnętrznymi poprzez dokonywanie odpraw i ochronę przyczynia się do zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi oraz ograniczania zagroŝeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publicznego, zdrowia publicznego i stosunków międzynarodowych państw członkowskich. (5) Kontrola granic na granicach zewnętrznych nie leŝy jedynie w interesie tego państwa członkowskiego, na którego granicach zewnętrznych jest prowadzona, lecz takŝe w interesie wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. (6) W 2004 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 1 ( Agencja ), która rozpoczęła działalność w maju 2005 r. Rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 zostało zmienione w 2007 r. rozporządzeniem (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy 2. (7) Dalsze zwiększenie roli Agencji jest zgodne z unijnym celem opracowania polityki mającej na celu stopniowe wprowadzanie pojęcia zintegrowanego zarządzania granicami. Agencja powinna w ramach swoich uprawnień udzielać wsparcia państwom członkowskim we wdraŝaniu tego pojęcia określonego w konkluzjach Rady z dnia 4-5 grudnia 2006 r. w sprawie zintegrowanego zarządzania granicami. (8) Wieloletni program dotyczący przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w słuŝbie obywateli (program sztokholmski) przyjęty przez Radę Europejską w dniach grudnia 2009 r. zawiera wezwanie do sprecyzowania i zwiększenia roli Agencji w odniesieniu do zarządzania granicami zewnętrznymi. 1 2 Dz.U. L 349 z , s. 1. Dz.U. L 199 z , s /PE

15 (9) NaleŜy zatem zmienić zakres uprawnień Agencji w celu wzmocnienia, w szczególności, zdolności operacyjnych Agencji, zapewniając jednocześnie, aby wszystkie podjęte środki były proporcjonalne do wyznaczonych celów i skuteczne, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych oraz praw uchodźców i osób ubiegających się o azyl, w tym w szczególności zakazu wydalania lub zawracania. (10) W odniesieniu do dostępnych zasobów technicznych naleŝy zwiększyć obecne moŝliwości zapewniania państwom członkowskim skutecznej pomocy w związku z operacyjnymi aspektami zarządzania granicami zewnętrznymi. Agencja powinna być w stanie dostatecznie dokładnie planować koordynację wspólnych działań lub projektów pilotaŝowych. (11) Określenie minimalnych poziomów niezbędnego wyposaŝenia technicznego dostarczanego przez Agencję lub obowiązkowo dostarczanego przez państwa członkowskie na podstawie corocznych negocjacji dwustronnych i porozumień między Agencją i państwami członkowskimi znacznie przyczyni się do lepszego planowania i wdraŝania przewidywanych działań koordynowanych przez Agencję. (12) Agencja powinna prowadzić wykazy wyposaŝenia technicznego będącego własnością państw członkowskich albo Agencji oraz wyposaŝenia, którego współwłaścicielami są państwa członkowskie i Agencja poprzez tworzenie i prowadzenie scentralizowanych rejestrów rezerwy wyposaŝenia technicznego. Rezerwa ta powinna określać minimalną ilość sprzętu w poszczególnych kategoriach wyposaŝenia technicznego, która jest niezbędna, do tego aby Agencja mogła prowadzić swoje działania. (13) W celu zapewnienia skutecznych działań Agencja powinna ustanowić zespoły straŝy granicznej. Państwa członkowskie powinny wspierać te zespoły odpowiednią liczbą wykwalifikowanych funkcjonariuszy straŝy granicznej oraz udostępniać je na potrzeby oddelegowania, chyba Ŝe znajdują się one w wyjątkowej sytuacji w znaczny sposób wpływającej na moŝliwość realizowania zadań krajowych. (14) Agencja powinna móc wspierać te zespoły straŝy granicznej funkcjonariuszami straŝy granicznej oddelegowanymi przez państwa członkowskie do Agencji w charakterze półstałym, którzy przy wykonywaniu swoich zadań i korzystaniu ze swoich uprawnień podlegają takim samym ramom prawnym, jak zaproszeni funkcjonariusze oddelegowani bezpośrednio do tych zespołów przez państwa członkowskie. Agencja powinna dostosować swoje przepisy wewnętrzne dotyczące oddelegowanych ekspertów krajowych, aby umoŝliwić przyjmującemu państwu członkowskiemu wydawanie funkcjonariuszom straŝy granicznej bezpośrednich poleceń w trakcie wspólnych działań i projektów pilotaŝowych. (15) Odpowiednio sprecyzowany plan operacyjny, obejmujący ocenę i obowiązek zgłaszania incydentów, uzgodniony przed rozpoczęciem wspólnych działań i projektów pilotaŝowych przez Agencję i przyjmujące państwo członkowskie, w porozumieniu z uczestniczącymi państwami członkowskimi, w znacznej mierze przyczyni się do osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia, zapewniając bardziej zharmonizowany sposób działania w odniesieniu do koordynacji wspólnych działań i projektów pilotaŝowych. (16) Agencja powinna stosować system zgłaszania incydentów, aby przekazywać odpowiednim organom publicznym i swojemu Zarządowi ( Zarząd ) wszelkie informacje PE \ 7

16 na temat wiarygodnych zarzutów naruszenia, w szczególności, rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 lub kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006 1, w tym równieŝ praw podstawowych, w trakcie wspólnych działań, projektów pilotaŝowych lub szybkich interwencji. (17) Analiza ryzyka okazała się kluczowym elementem dla prowadzenia działań na granicach zewnętrznych. NaleŜy poprawić jej jakość poprzez wprowadzenie metody oceny zdolności państw członkowskich do sprostania nadchodzącym wyzwaniom, w tym równieŝ obecnym i przyszłym zagroŝeniom i presji na ich granicach zewnętrznych. JednakŜe oceny te powinny pozostać bez uszczerbku dla mechanizmu oceny Schengen. (18) Agencja powinna zapewnić szkolenie na poziomie europejskim dla instruktorów krajowych funkcjonariuszy straŝy granicznych państw członkowskich, w tym równieŝ szkolenie dotyczące praw podstawowych, dostępu do ochrony międzynarodowej i procedur azylowych, a takŝe dodatkowe szkolenia i seminaria związane z kontrolą i ochroną granic zewnętrznych oraz wydaleniami obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich, przeznaczone dla funkcjonariuszy właściwych słuŝb krajowych. Agencja moŝe, we współpracy z państwami członkowskimi, organizować działania szkoleniowe, w tym równieŝ program wymiany, na ich terytoriach. Państwa członkowskie powinny uwzględnić wyniki pracy Agencji w tym zakresie w swoich krajowych programach szkoleń dla funkcjonariuszy straŝy granicznej. (19) Agencja powinna monitorować badania naukowe w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności i uczestniczyć w ich rozwoju oraz przekazywać te informacje Komisji i państwom członkowskim. (20) W większości państw członkowskich aspekty operacyjne powrotów obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie w państwach członkowskich naleŝą do kompetencji organów odpowiedzialnych za kontrolowanie granic zewnętrznych. Z uwagi na oczywiste korzyści wynikające z wykonywania tych zadań na poziomie Unii, Agencja powinna, w pełnej zgodności z polityką Unii w zakresie powrotów, zapewniać koordynację lub organizację wspólnych działań państw członkowskich dotyczących powrotów i ustalać najlepsze praktyki dotyczące uzyskiwania dokumentów podróŝy oraz określić kodeks postępowania, który będzie stosowany w trakcie wydalania obywateli państw trzecich przebywających nielegalnie na terytoriach państw członkowskich. śadne unijne środki finansowe nie powinny być udostępniane na działania, które nie są przeprowadzane zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej ("Karta praw podstawowych"). (21) Do celów wypełnienia swojej misji oraz w zakresie wymaganym do wypełnienia swoich zadań, Agencja moŝe współpracować z Europolem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz innymi agencjami i organami Unii, właściwymi organami państw trzecich oraz organizacjami międzynarodowymi właściwymi w kwestiach objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 2007/2004, w ramach ustaleń roboczych dokonanych zgodnie ze stosownymi postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( TFUE ). Agencja powinna ułatwiać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi i państwami trzecimi w ramach polityki stosunków zewnętrznych Unii. 1 Dz.U. L 105 z , s /PE

17 (22) Współpraca z państwami trzecimi w kwestiach objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 2007/2004 ma coraz większe znaczenie. Aby stworzyć model stałej współpracy z odpowiednimi państwami trzecimi, Agencja powinna mieć moŝliwość wprowadzania w Ŝycie i finansowania projektów pomocy technicznej oraz delegowania urzędników łącznikowych do państw trzecich we współpracy z właściwymi organami tych państw. Agencja powinna mieć moŝliwość zapraszania obserwatorów z państw trzecich do uczestnictwa w jej działaniach po uprzednim zapewnieniu im koniecznych szkoleń. Ustanowienie współpracy z państwami trzecimi ma znaczenie równieŝ w odniesieniu do promowania standardów unijnych w zakresie zarządzania granicami, w tym równieŝ przestrzegania praw podstawowych i godności człowieka. (23) Aby zapewnić otwarte i przejrzyste warunki zatrudnienia oraz równe traktowanie pracowników, do pracowników i Dyrektora Wykonawczego Agencji powinien mieć zastosowanie regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej określony w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 1, w tym równieŝ przepisy dotyczące tajemnicy słuŝbowej lub inne równowaŝne wymogi dotyczące poufności. (24) Ponadto Zarząd powinien przyjąć szczegółowe przepisy w celu umoŝliwienia oddelegowywania ekspertów krajowych z państw członkowskich do Agencji. Takie przepisy powinny, między innymi, stanowić, Ŝe krajowych funkcjonariuszy straŝy granicznej, oddelegowanych w ramach wspólnych operacji, projektów pilotaŝowych lub szybkich interwencji naleŝy uznać za zaproszonych funkcjonariuszy z odpowiednimi zadaniami i uprawnieniami. (25) Do przetwarzania danych osobowych przez Agencję stosuje się rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 2. Europejski Inspektor Ochrony Danych powinien zatem monitorować przetwarzanie danych osobowych przez Agencję oraz mieć uprawnienia do uzyskania od Agencji dostępu do wszystkich informacji koniecznych dla prowadzonych przez niego dochodzeń. (26) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 3 stosuje się w pełni w zakresie, w jakim państwa członkowskie przetwarzają dane osobowe. (27) Zapewniając zarządzanie operacyjne systemami informatycznymi, Agencja powinna przestrzegać norm europejskich i międzynarodowych, w tym równieŝ norm dotyczących ochrony danych, przy uwzględnieniu najwyŝszych wymogów specjalistycznych. (28) NaleŜy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2007/2004. (29) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami zawartymi, w szczególności, w Karcie praw podstawowych, przede wszystkim: z prawem do godności ludzkiej, zakazem tortur i nieludzkiego lub poniŝającego traktowania i Dz.U. L 56 z , s. 1. Dz.U. L 8 z , s. 1. Dz.U. L 281 z , s. 31. PE \ 9

18 karania, prawem do wolności i bezpieczeństwa, prawem do ochrony danych osobowych, prawem do azylu, zasadą non-refoulement, zasadą niedyskryminacji, prawami dziecka oraz prawem do skutecznego środka prawnego. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane przez państwa członkowskie zgodnie z tymi prawami i zasadami. KaŜde uŝycie siły powinno odbywać się zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego, w tym równieŝ zgodnie z zasadami konieczności i proporcjonalności. (30) Wykonanie niniejszego rozporządzenia nie powinno mieć wpływu na prawa lub zobowiązania państw członkowskich wynikające z Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie Ŝycia na morzu, Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim oraz Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców. (31) PoniewaŜ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie wsparcie tworzenia systemu zintegrowanego zarządzania współpracą operacyjną na granicach zewnętrznych państw członkowskich, nie moŝe zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast moŝliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia moŝe przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej ( TUE ). Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzanie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. (32) W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej oraz Republikę Islandii i Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w Ŝycie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 1, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt. A decyzji Rady 1999/437/WE 2 w sprawie niektórych warunków stosowania tej umowy. W związku z tym delegacje Republiki Islandii i Królestwa Norwegii powinny wchodzić w skład Zarządu jako członkowie, choć z ograniczonym prawem głosu. (33) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w Ŝycie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 3, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A, B i G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE 4. W związku z tym delegacja Konfederacji Szwajcarskiej powinna wchodzić w skład Zarządu jako członek, choć z ograniczonym prawem głosu. (34) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we Dz.U. L 176 z , s. 36. Dz.U. L 176 z , s. 31. Dz.U. L 53 z , s. 52. Dz.U. L 53 z , s /PE

19 wprowadzanie w Ŝycie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 1, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt A, B i G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE 2. W związku z tym delegacja Księstwa Liechtensteinu powinna wchodzić w skład Zarządu jako członek, choć z ograniczonym prawem głosu. (35) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje. PoniewaŜ niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania podejmuje w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu przez Radę niniejszego rozporządzenia decyzję, czy wdroŝy jego przepisy w swoim prawie krajowym. (36) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen 3 ;Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu i nie jest nim związane, ani go nie stosuje. (37) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen 4 ; Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jego przyjęciu i nie jest nim związana, ani go nie stosuje.. (38) Agencja powinna ułatwić organizację działań operacyjnych, umoŝliwiających państwom członkowskim skorzystanie z wiedzy fachowej oraz infrastruktury, które Irlandia i Zjednoczone Królestwo byłyby skłonne zaoferować, zgodnie z warunkami, o których zarząd zadecyduje w odniesieniu do kaŝdego przypadku. W tym celu przedstawiciele Irlandii i Zjednoczonego Królestwa powinni zostać zaproszeni do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach zarządu w celu umoŝliwienia im pełnego udziału w obradach dotyczących przygotowania takich działań operacyjnych. (39) Między Królestwem Hiszpanii a Zjednoczonym Królestwem istnieje spór o wytyczenie granic Gibraltaru. (40) Zawieszenie stosowania niniejszego rozporządzenia do granic Gibraltaru nie oznacza jakiejkolwiek zmiany stanowisk zainteresowanych państw w tej sprawie, PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Zmiany W rozporządzeniu (WE) nr 2007/2004 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) W art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie Dz.U. L 160 z , s. 21. Dz.U. L 160 z , s. 19. Dz.U. L 131 z , s. 43. Dz.U. L 64 z , s. 20. PE \ 11

20 "2. ZwaŜywszy, Ŝe odpowiedzialność za kontrolę i ochronę granic zewnętrznych spoczywa na państwach członkowskich, Agencja jako organ Unii określony w art. 15 oraz zgodnie z art. 19 powinna ułatwiać stosowanie istniejących i przyszłych unijnych środków dotyczących zarządzania granicami zewnętrznymi, w szczególności kodeksu granicznego Schengen ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 562/2006 * i czynić je bardziej skutecznymi. Agencja powinna realizować ten cel poprzez zapewnienie koordynacji działań państw członkowskich we wprowadzaniu w Ŝycie tych środków, przyczyniając się tym samym do zapewnienia skuteczności, wysokiego i jednolitego poziomu kontroli osób oraz ochrony granic zewnętrznych państw członkowskich. Agencja powinna wykonywać swoje zadania w pełnej zgodności ze stosownymi przepisami prawa Unii, w tym z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej ( Karta Praw Podstawowych ); stosownymi postanowieniami prawa międzynarodowego, w tym z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców sporządzoną w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r. ("konwencja genewska"); zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do ochrony międzynarodowej, w szczególności zasadą non-refoulement; oraz prawami podstawowymi, a takŝe uwzględniając sprawozdania Forum Konsultacyjnego, o którym mowa w art. 26a niniejszego rozporządzenia. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z , s. 1). b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Agencja powinna równieŝ zapewniać Komisji i państwom członkowskim niezbędną pomoc techniczną oraz wiedzę fachową w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wspierać solidarność między państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw członkowskich, które znajdują się pod szczególną lub nieproporcjonalną presją. ; 2) W art. 1a wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się punkt w brzmieniu: 1a) europejskie zespoły straŝy granicznej oznaczają: do celów art. 3, art. 3b, art. 3c, art. 8 i art. 17 zespoły oddelegowywane podczas wspólnych działań i projektów pilotaŝowych; do celów art. 8a-8g zespoły oddelegowywane do udziału w szybkich interwencjach na granicy ( szybkie interwencje ) w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 863/2007*, a do celów art. 2 ust. 1 lit. ea) i g) oraz art. 5 zespoły oddelegowywane podczas wspólnych działań, projektów pilotaŝowych oraz szybkich interwencji; * Rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy (Dz.U. L 199 z , s. 30). ; b) punkt 2) otrzymuje brzmienie: 12 /PE

21 "2) przyjmujące państwo członkowskie oznacza państwo członkowskie, w którym ma miejsce lub z którego uruchamiana jest szybka interwencja, wspólne działanie lub program pilotaŝowy; c) punkt 4 otrzymuje brzmienie "4) członkowie zespołów oznaczają funkcjonariuszy straŝy granicznej państw członkowskich, pełniących słuŝbę w europejskich zespołach straŝy granicznej, innych niŝ funkcjonariusze przyjmującego państwa członkowskiego; ; d) pkt 5 otrzymuje brzmienie 5) wnioskujące państwo członkowskie oznacza państwo członkowskie, którego właściwe organy zwracają się do Agencji z wnioskiem o oddelegowanie na jego terytorium zespołów szybkiej interwencji; 3) W art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: (i) lit. c) i d) otrzymują brzmienie: (ii) "c) przeprowadza analizy ryzyka, w tym ocenę zdolności państw członkowskich do sprostania zagroŝeniom i presji na ich granicach zewnętrznych; d) uczestniczy w rozwoju badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych; dodaje się punkt w brzmieniu: "da) wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na ich granicach zewnętrznych, uwzględniając fakt, Ŝe niektóre sytuacje mogą wiązać się z pomocą humanitarną i ratownictwem na morzu"; (iii) lit. e) otrzymuje brzmienie: "e) wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na ich granicach zewnętrznych, w szczególności te państwa członkowskie, które znajdują się pod szczególną i nieproporcjonalną presją"; (iv) dodaje się punkt w brzmieniu: "ea) powołuje europejskie zespoły straŝy granicznej, które mają być oddelegowywane podczas wspólnych działań, projektów pilotaŝowych i szybkich interwencji;" (v) lit. f) otrzymuje brzmienie: "f) udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia, w tym, na wniosek, zapewnia koordynację lub organizację wspólnych działań dotyczących powrotów"; PE \ 13

22 (vi) litera g) otrzymuje brzmienie: "g) oddelegowuje do państw członkowskich funkcjonariuszy straŝy granicznej, naleŝących do europejskich zespołów straŝy granicznej, do wspólnych działań, projektów pilotaŝowych lub szybkich interwencji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 863/2007"; (vii) dodaje się lit. w brzmieniu: "h) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 opracowuje i wdraŝa systemy informacyjne, które umoŝliwiają płynną i rzetelną wymianę informacji na temat pojawiających się zagroŝeń na granicach zewnętrznych państw członkowskich, w tym sieć informowania i koordynacji ustanowioną na mocy decyzji Rady 2005/267/WE*; i) zapewnia niezbędną pomoc w opracowywaniu i wdraŝaniu europejskiego systemu nadzoru granic, a w stosownych przypadkach, w opracowywaniu wspólnego środowiska wymiany informacji, w tym współdziałania systemów. * Decyzja Rady z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiająca bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla słuŝb imigracyjnych państw członkowskich (Dz.U. L 83, z , s. 48). ; b) dodaje się ustęp w brzmieniu: "1a. Zgodnie z prawem Unii i z prawem międzynarodowym nikt nie moŝe być wysadzony na ląd ani w Ŝaden inny sposób przekazany władzom krajowym z naruszeniem zasady non-refoulement; nikt nie moŝe być wysadzony na ląd ani przekazany władzom kraju, z którego osoba taka moŝe zostać wydalona lub zawrócona do innego kraju z naruszeniem zasady non-refoulement. Problemy szczególnych potrzeby dzieci, ofiar handlu ludźmi, osób wymagających pomocy medycznej, osób wymagających ochrony międzynarodowej oraz innych osób w szczególnie trudnej sytuacji rozwiązywane są zgodnie z prawem Unii i z prawem międzynarodowym. [moŝe uda Ci się jeszcze podpytać ekspertów w sprawie tego disembarkment - z tym lądem nie za bardzo mi pasuje, bo np. wysadzenie pasaŝera z autobusu trudno nazwać sprowadzeniem lub wysadzeniem na ląd.] c) w ust. 2 akapit ostatni otrzymuje brzmienie: "Państwa członkowskie informują Agencję o tych kwestiach operacyjnych na swoich granicach zewnętrznych, które wykraczają poza kompetencje Agencji. Dyrektor Wykonawczy Agencji ( Dyrektor Wykonawczy ) regularnie i co najmniej raz w roku informuje Zarząd Agencji ( Zarząd ) o takich kwestiach." 14 /PE

23 4) dodaje się artykuł w brzmieniu: Artykuł 2a Kodeks postępowania Agencja opracowuje i na bieŝąco dostosowuje kodeks postępowania mający zastosowanie do wszystkich działań koordynowanych przez Agencję. Kodeks postępowania określa procedury zmierzające do zagwarantowania zasad państwa prawa oraz poszanowania praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich pozostających bez opieki i osób w szczególnie trudnej sytuacji, a takŝe osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, mające zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w działaniach Agencji. Agencja opracowuje Kodeks postępowania we współpracy z Forum Konsultacyjnym, o którym mowa w art. 26a.. 5) art. 3 otrzymuje brzmienie: Artykuł 3 Wspólne działania i projekty pilotaŝowe na granicach zewnętrznych 1. Agencja dokonuje oceny, zatwierdza i koordynuje propozycje wspólnych działań i projektów pilotaŝowych przygotowanych przez państwa członkowskie, w tym wnioski państw członkowskich dotyczące okoliczności wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej, w szczególności w przypadkach szczególnej lub nieproporcjonalnej presji. Agencja moŝe sama inicjować i prowadzić wspólne działania i projekty pilotaŝowe we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi i w porozumieniu z przyjmującymi państwami członkowskimi. Agencja moŝe równieŝ zdecydować o przekazaniu swojego wyposaŝenia technicznego do dyspozycji państw członkowskich uczestniczących we wspólnych działaniach lub projektach pilotaŝowych. Wspólne działania i projekty pilotaŝowe powinna poprzedzać dogłębna analiza ryzyka. 1a. Po poinformowaniu zainteresowanego państwa członkowskiego Agencja moŝe zakończyć wspólne działania i projekty pilotaŝowe, jeŝeli warunki realizacji tych wspólnych działań lub projektów pilotaŝowych nie są juŝ spełniane. Państwa członkowskie uczestniczące we wspólnym działaniu lub projekcie pilotaŝowym mogą zwrócić się do Agencji o zakończenie tego wspólnego działania lub programu pilotaŝowego. W przypadku naruszenia praw podstawowych lub zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej w trakcie wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego, przyjmujące państwo członkowskie zapewnia odpowiednie środki dyscyplinarne lub inne środki zgodnie ze swoim prawem krajowym. Dyrektor Wykonawczy zawiesza lub kończy całkowicie lub częściowo wspólne działania i projekty pilotaŝowe, jeśli uzna, Ŝe takie naruszenia mają powaŝny charakter lub mogą się powtarzać. PE \ 15

24 2. Agencja powołuje rezerwę funkcjonariuszy straŝy granicznej, zwaną europejskimi zespołami straŝy granicznej, zgodnie z art. 3b; mogą być one potencjalnie oddelegowywane do uczestnictwa we wspólnych działaniach i projektach pilotaŝowych, o których mowa w ust. 1. Agencja podejmuje decyzje w sprawie oddelegowania zasobów ludzkich i udostępnienia wyposaŝenia technicznego zgodnie z art. 3a i Agencja moŝe działać poprzez swoje wyspecjalizowane oddziały przewidziane w art. 16 w celu praktycznej organizacji wspólnych działań i projektów pilotaŝowych. 4. Agencja dokonuje oceny wyników wspólnych działań i projektów pilotaŝowych i przekazuje Zarządowi szczegółowe sprawozdania z oceny w terminie 60 dni od zakończenia tych wspólnych działań i projektów pilotaŝowych, wraz z uwagami pracownika ds. praw podstawowych, o którym mowa w art. 26a. Agencja sporządza całościowe analizy porównawcze tych wyników, mając na względzie podwyŝszenie jakości, zwiększenie spójności i skuteczności przyszłych wspólnych działań i projektów pilotaŝowych; analizy te zostaną włączone do jej sprawozdania ogólnego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 lit. b). 5. Agencja finansuje lub współfinansuje wspólne działania i projekty pilotaŝowe,o których mowa w ust. 1 poprzez dotacje ze swojego budŝetu zgodnie z zasadami finansowymi mającymi zastosowanie wobec Agencji. 5a. Ust. 1a i 5 stosuje się takŝe do szybkich interwencji. 6) dodaje się artykuły w brzmieniu: Artykuł 3a Aspekty organizacyjne wspólnych działań i projektów pilotaŝowych 1. Dyrektor Wykonawczy sporządza plan operacyjny wspólnych działań i projektów pilotaŝowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. W odpowiednim czasie przed rozpoczęciem planowanego wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego Dyrektor Wykonawczy i przyjmujące państwo członkowskie w porozumieniu z państwami członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu lub projekcie pilotaŝowym uzgadniają plan operacyjny, szczegółowo określający aspekty organizacyjne. Plan operacyjny obejmuje wszystkie elementy uznawane za niezbędne do realizacji wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego i zawiera następujące informacje: a) opis sytuacji oraz sposób działania i cele operacji wsparcia, w tym cel operacyjny; b) przewidywalny czas trwania wspólnego działania lub projektów pilotaŝowych; c) obszar geograficzny, na którym będzie miało miejsce wspólne działanie lub projekt pilotaŝowy; d) opis zadań i specjalnych poleceń dla zaproszonych funkcjonariuszy, w tym moŝliwości korzystania z baz danych i dopuszczalnego stosowania broni słuŝbowej, amunicji słuŝbowej i sprzętu słuŝbowego w przyjmującym państwie członkowskim; e) skład zespołów zaproszonych funkcjonariuszy, a takŝe oddelegowanie innego stosownego personelu; 16 /PE

25 f) przepisy dotyczące dowodzenia i kontroli, w tym nazwiska i stopnie funkcjonariuszy straŝy granicznej przyjmującego państwa członkowskiego odpowiedzialnych za prowadzenie współpracy z zaproszonymi funkcjonariuszami i Agencją, w szczególności tych funkcjonariuszy straŝy granicznej, którzy dowodzą zespołami w okresie trwania oddelegowania, oraz pozycję zaproszonych funkcjonariuszy w strukturze dowodzenia; g) wyposaŝenie techniczne, które naleŝy udostępnić w trakcie wspólnego działania lub projektu pilotaŝowego, w tym szczególne wymogi, takie jak warunki uŝytkowania, wymagany personel do obsługi, transport i inna logistyka oraz postanowienia finansowe; ga) szczegółowe przepisy dotyczące natychmiastowego zgłaszania incydentów przez Agencję Zarządowi i stosownym krajowym organom władzy publicznej; h) system sprawozdawczości i oceny zawierający poziomy odniesienia dla sprawozdania z oceny oraz ostateczny termin składania sprawozdania z oceny końcowej zgodnie z art. 3 ust. 4; i) w odniesieniu do działań na morzu szczegółowe informacje dotyczące stosowania właściwej jurysdykcji i ustawodawstwa na obszarze geograficznym, na którym odbywa się wspólne działanie lub projekt pilotaŝowy, w tym odniesienia do prawa międzynarodowego i prawa Unii dotyczącego zatrzymywania, ratownictwa na morzu i sprowadzania na ląd; j) formy współpracy z państwami trzecimi, innymi agencjami i organami Unii lub organizacjami międzynarodowymi. 2. Wszelkie zmiany lub dostosowania planu operacyjnego wymagają zgody dyrektora wykonawczego i przyjmującego państwa członkowskiego. Agencja wysyła niezwłocznie egzemplarz zmienionego lub dostosowanego planu operacyjnego uczestniczącym państwom członkowskim. 3. W ramach swoich zadań koordynacyjnych Agencja zapewnia operacyjne wdraŝanie wszystkich aspektów organizacyjnych, w tym obecność członków personelu Agencji podczas wspólnych działań i projektów pilotaŝowych, o których mowa w niniejszym artykule. Artykuł 3b Skład i oddelegowanie europejskich zespołów straŝy granicznej 1. Na wniosek Dyrektora Wykonawczego Zarząd bezwzględną większością głosów swoich członków posiadających prawo głosu podejmuje decyzję w sprawie profilów i łącznej liczby funkcjonariuszy straŝy granicznej, którzy mają być udostępniani do europejskich zespołów straŝy granicznej. Ta sama procedura ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich późniejszych zmian w profilach i łącznej liczbie funkcjonariuszy straŝy granicznej. Państwa członkowskie uczestniczą w europejskich zespołach straŝy granicznej, za pośrednictwem rezerwy krajowej w oparciu o róŝne określone profile, poprzez mianowanie funkcjonariuszy straŝy granicznej odpowiadających wymaganym profilom. PE \ 17

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011

TEKSTY PRZYJĘTE. Zjednoczona w róŝnorodności. w trakcie posiedzenia we. wtorek 6 lipca 2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 PARLAMENT EUROPEJSKI 2010-2011 TEKSTY PRZYJĘTE w trakcie posiedzenia we wtorek 6 lipca 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 WYDANIE TYMCZASOWE PE 443.887 Zjednoczona w róŝnorodności SPIS TREŚCI TEKSTY PRZYJĘTE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania

Bardziej szczegółowo

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008

L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 L 348/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH

UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNIA EUROPEJSKA TRAKTATY WERSJA SKONSOLIDOWANA KARTA PRAW PODSTAWOWYCH MARZEC 2010 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/1 T U E WERSJE SKONSOLIDOWANE T F U E TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/1 II (Komunikaty) POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI III/PL 1 1 Preambuła JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski Opracowanie pod redakcją: Przemysława Bryksy, Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz Departament

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 18.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/23 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi

Bardziej szczegółowo