Inwestycje przy ul. Gryfa Pomorskiego. Szanowni Państwo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje przy ul. Gryfa Pomorskiego. Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1 u. gen. Fr. Keeberga Bydgoszcz FORDOŃSKA s m efesemka strona 3 Wane Zgromadzenie Członków w 2012 r. strona 4 Mieszkańcy wywaczyi swoje prawa strona 4 Zmiany w gospodarce odpadami Inwestycje przy u. Gryfa Pomorskiego strona 2 strona 5 Panujemy zmiany w roziczaniu wody Szanowni Państwo! Pomimo coraz powszechniejszych mediów eektronicznych, wiee osób nie wyobraża sobie dnia bez kiku chwi na przejrzenie uubionej gazety. strona 5 Fundusz remontowy strona 7 Chrońmy przyrodę oszczedzając energię i wodę Chcąc kontynuować informowanie Państwa o funkcjonowaniu Naszej Spółdzieni, pomyśeiśmy, że właśnie forma gazetki spowoduje, że tym chętniej sięgną Państwo po zawarte w niej treści. A ponieważ informator przybrał nową formę, uznaiśmy, że po atach wydawania Informacji i Komunikatów przyszedł czas także na zmianę tytułu informatora. wraz z tymi zmianami koejna, być może istotniejsza - od istopada br. wprowadzamy prezentowane obok nowe ogo Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej, którego autorem jest pan Jakub Woźniak. Mamy nadzieję, że - tak jak w uubionej gazecie czy czasopiśmie - każdy znajdzie w naszej propozycji informacje na interesujące Państwa tematy. Liczymy, że nowa forma biuetynu, jak również nowy ogotyp, który sukcesywnie będziemy wprowadzać i eksponować, spotkają się z Państwa aprobatą! Jednocześnie oczekujemy na uwagi i pomysły, o czym jeszcze chcieiby Państwo przeczytać w naszej gazetce. nasze nowe ogo Przez pół wieku działaności Spółdzienia wyrobiła sobie soidną markę na rynku spółdzieczości mieszkaniowej Już teraz miło nam Państwa poinformować, że w 2013 r. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa obchodzić będzie jubieusz 50-ecia. Uogóniając stwierdzić można, że historia Fordonu, to historia Naszej Organizacji, która budowała koejne osieda tej największej bydgoskiej dzienicy. Jednocześnie chcemy pokazać, że stoi za nami nie tyko kapitał doświadczenia, ae jesteśmy konkurencyjni i nowocześni na coraz bardziej wymagającym rynku zarządców nieruchomości. Po raz koejny uzyskaiśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, pomimo trudnej sytuacji na rynku budowanym budujemy świetnie sprzedające się mieszkania o wysokim standardzie, angażujemy się w inicjatywy na rzecz mieszkańców Fordonu (i nie tyko!), waczymy o interesy Spółdzieców tym możemy się pochwaić w przeddzień jubieuszu, o czym informacje znajdą Państwo w efesemce. Życzymy miłej ektury! Zarząd Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej Wydanie niniejsze sfinansowane zostało z rekam zamieszczonych w gazecie bądź dołączonych do niej, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach środków przeznaczonych na reaizację przedsięwzięcia pn. Ochrona zasobów Ziemi poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie racjonanej gospodarki energią i mediami.

2 2 nnnnnn efesemka F O R D O Ń S K A sm Oferta sprzedaży mieszkań w nowych budynkach Inwestycje FSM Z satysfakcją informujemy Państwa o reaizacji naszych inwestycji - budynków wieorodzinnych z garażami przy u. Gryfa Pomorskiego Andersa na Os. Niepodegłości. Podobnie jak w naszych wcześniejszych reaizacjach, budujemy według wysokich standardów, oferując mieszkania nowoczesne, bogato wyposażone, położone w atrakcyjnej okaizacji i konkurencyjnej cenie! Budowa dwóch pierwszych budynków zakończy się pod koniec 2012 r. W pierwszym budynku pozostało do sprzedaży jedno mieszkanie trzypokojowe o pow. 69 m2-3990,00 zł/m2 (rzut mieszkania dostępny jest na stronie internetowej Sp-ni). W ipcu br. rozpoczęiśmy reaizację dwóch koejnych budynków (zakończenie budowy pierwszego w III kw r., drugiego w I kw r.) W sprzedaży są mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe o pow. 44 m2-81 m2. Ceny mieszkań zł/m2 i 4080 zł/m2 Cena garażu 2130,00 zł/m2 Na Naszej stronie internetowej można znaeźć rzuty kondygnacji powtarzanych budynków jak również załączniki, w których przedstawione są zestawienia mieszkań i garaży w obu budynkach. O koejności wyboru mieszkań i podpisania umowy decyduje koejność złożenia wniosku. KONTAKT: u. Keeberga 2, pok. 207, te. (52) ub (52) wew. 222, e-mai:

3 FORDOŃSKA sm efesemka 3 O sprawach mieszkańców Prezentujemy sprawozdanie z Wanego Zgromadzenia Członków FSM w maju 2012 W dniach 21-25, maja br. odbyło się Wane Zgromadzenie Członków FSM. Każda z siedmiu części spotkania przeprowadzona została według zaproponowanego przez Zarząd Spółdzieni porządku obrad, do którego w statutowym terminie członkowie Spółdzieni nie wnieśi uwag i zmian. Zarząd FSM przygotował pod obrady projekty 22 uchwał, do których trzech członków zgłosiło poprawki. Propozycje zgłoszone przez jednego z tych członków nie spełniły statutowych wymogów, tym samym nie mogły być poddane pod głosowanie. Członkowie Prezydium Wanego Zgromadzenia spotkai się r. W czasie zebrania ziczono głosy oddane nad poszczegónymi uchwałami i stwierdzono podjęcie wszystkich 22 uchwał przez Wane Zgromadzenie. Na wszystkich częściach Wanego Zgromadzenia przedstawiono Członkom Spółdzieni wyniki ustracji probemowej (tj. kontroi) dotyczącej inwestycji prowadzonych w FSM w 2011 r. Podejmując Uchwałę nr 1/2012 WZ potwierdziło przyjęcie tych informacji do wiadomości. Uchwały 2-7/2012 dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań z działaności w 2011 r. Rady Nadzorczej, Zarządu i sprawozdania finansowego FSM, przeznaczenia zysku netto za rok 2011 oraz udzieenia absoutorium członkom Zarządu FSM. Omawiając sprawozdanie z działaności Zarządu FSM, prezes Zbigniew Sokół wyraził zaniepokojenie wynikające z zapowiadanych prac egisacyjnych nad projektem ustawy, które doprowadzić mogą do ikwidacji spółdzieni mieszkaniowych. W przekonaniu środowiska spółdzieczego podzieanym przez Zarząd FSM zapowiadane przepisy godzą w konstytucyjne prawo dysponowania swoim mieniem i formą jego zarządzania. W konsekwencji uzyskanych informacji do Prezydium wpłynął wniosek o zorganizowanie akcji zbierania podpisów pod protestem przeciw wprowadzeniu poseskiego projektu zmian w ustawie o spółdzieniach mieszkaniowych w zakresie obigatoryjnego powstawania wspónot mieszkaniowych. Podejmując Uchwałę nr 8/2012 Wane Zgromadzenie dokonało wyboru deegata i zastępcy deegata na VI Krajowy Zjazd Deegatów SM zrzeszonych w Zawiązku Rewizyjnym SM RP. Na funkcje te zostai wybrani (uprzednio zgłoszeni na piśmie przez członków spółdzieni) Zbigniew Sokół i Andrzej Wyżgowski. Do Uchwały nr 9/2012 dotyczącej zmian w Statucie FSM wpłynął zgłoszony przez członka projekt poprawki do punktu o zmianie w treści 97 ust. 1 pkt g Statutu FSM. Autor poprawki zaproponował, aby w projekcie uchwały W dniu 4 października br. na Cmentarzu Komunanym przy u. Wiśanej pożegnaiśmy śp. warto wiedzieć Członków Spółdzieni zainteresowanych zapoznaniem się z treścią protokołu z przebiegu Wanego Zgromadzenia Członków FSM w 2012 r. zapraszamy do siedziby Zarządu FSM przy u. Gen. Fr. Keeberga 2, do działu Organizacyjno Samorządowego p Grzegorza Banacha długoetniego Z-cę Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej, zmarłego 29 września 2012 r. zapis co najmniej 10 członków odnoszący się do iczby osób, których poparcie wymagane byłoby do zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej, zastąpić zapisem co najmniej 15 członków. Obie wersje zostały poddane pod głosowanie. W wyniku ziczenia głosów oddanych na wszystkich częściach Wanego Zgromadzenia przyjęte zostało brzmienie zaproponowane przez wnioskodawcę. Pozostałe punkty projektu uchwały nr 9 odnosiły się do technicznych kwestii trybu zawiadamiania członków o Wanym Zgromadzeniu oraz uporządkowania niektórych zasad związanych z wyborami do Rady Osieda. Podjęcie Uchwały nr 10/2012 pozwaa na uporządkowanie sytuacji prawnej dotyczącej pomieszczeń niemieszkanych w nieruchomości przy u. Monte Cassino 3. Podjęte przez Wane Zgromadzenie Uchwały od nr 11/2012 do nr 22/2012 dotyczą zbycia okreśonych nieruchomości gruntowych, które z różnych powodów nie przysparzają Spółdzieni przychodu, generują koszty i w związku z tym są da FSM zbędne. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący każdej z części Wanego Zgromadzenia Członków FSM zamykał obrady. Odszedł od nas Z-ca Prezesa Zarządu FSM śp. Grzegorz Banach Śp. Grzegorz Banach pracował w naszej Spółdzieni od 1993 r., najpierw jako specjaista w Dziae Czynszów i Windykacji, następnie jako jego Kierownik. W roku 1995 powołany został na Członka Zarządu, a od r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. windykacji naeżności i spraw członkowsko-mieszkaniowych. Od dnia r. był również Zastępcą Dyrektora FSM ds. Czynszów i Windykacji. W osobie śp. Zmarłego straciiśmy wspaniałego Koegę i Współpracownika, świetnego Fachowca, Osobę zasłużoną da Fordonu, której będzie nam brakować. Z głębokim żaem przyjęiśmy wiadomość o jego śmierci. Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy FSM Jakość z certyfikatem Uzyskaiśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na koejne 3 ata! Mamy zaszczyt poinformować naszych Kientów, że Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa na podstawie audytu jednostki certyfikującej TUV NORD Poska, otrzymała po raz koejny Certyfikat Jakości zgodny z normą ISO 9001:2008, przyznany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Certyfikat obowiązuje na trzy ata - do 2015 roku. Wierzymy, że nasze starania w zakresie doskonaenia Systemu Zarządzania Jakością, zostaną przez naszych Kientów zauważone, oraz wpłyną jednoznacznie na poepszenie Państwa obsługi i naeżyte utrzymanie nieruchomości, którymi na rzecz Państwa administrujemy. Jednocześnie przypominamy Państwu o możiwości składania uwag i spostrzeżeń w postaci Ankiet zadowoenia kienta, do wypełniania których serdecznie zachęcamy. Formuarze dostępne są w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców przy u Keeberga 2 oraz w Administracjach Osiedi, a także w formie eektronicznej na naszej stronie internetowej w zakładce ISO 9001:2008. Zapewniamy, że wszystkie uwagi składane w tej formie do naszej organizacji, są anaizowane. W miarę możiwości staramy się spełniać życzenia naszych Kientów. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa, u. Gen. Fr. Keeberga Bydgoszcz te , fax Zarząd FSM Prezes Zarządu/Dyrektor Naczeny Zbigniew Sokół Zastępca Prezesa/Zastępca Dyrektora Andrzej Wyżgowski Redaktor wydania: Paweł Tomaszewski Wydawca: EXPRESS MEDIA Sp. z o.o. Bydgoszcz, u. Warszawska 13 Redaguje: Sonia Gruszka, te W ofercie wydawnictwa szeroka gama produktów da kientów indywiduanych Joanna Hynek, te

4 4 efesemka FORDOŃSKA sm Wywaczyi swoje prawa Dzięki protestowi spółdzieców, wycofano z Sejmu krzywdzący projekt noweizacji ustawy W zasobach FSM pozostało już tyko kika budynków z gruntem do wykupienia Prawo wieczystego użytkowania na Zaruskiego i Haera wykupione W maju 2012 r. został zakończony proces wykupu prawa wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości Zaruskiego 1 i Haera 6. Jednocześnie dokonane zostało roziczenie finansowe kosztów nabycia, w odniesieniu do każdej z obu nieruchomości. Osoby w nich zamieszkałe otrzymały pisemne informacje o kosztach przypadających na ich okae. Ustaone kwoty podegają spłacie w 12 miesięcznych ratach, płatnych łącznie z opłatą za używanie okau, począwszy od września 2012 roku.obecnie w zasobach FSM nie został jeszcze wykupiony grunt pod 9 budynkami. W poszczegónych nieruchomościach sytuacja przedstawia się następująco: Beringa 2, Keeberga 5, Tuchołkowej 1 - w sierpniu br. rozpoczęto ostatni etap wykupu gruntu (zbieranie pełnomocnictw od współwłaściciei), Fot. Tymon Markowski Łabendzińskiego 4, Łochowskiego 7 uzupełniane są dokumenty potrzebne do podziału nieruchomości (nie wszyscy współwłaściciee dostarczyi wymagane dokumenty), Sucharskiego 2 - do Urzędu Miasta Bydgoszczy został złożony wniosek o podział nieruchomości, Juhasów 2 - jeden ze współwłaściciei nie chce wyrazić zgody na zakończenie procesu wykupu gruntu, Igrzyskowa 1 - toczy się inne postępowanie, które musi się zakończyć przed rozpoczęciem procedury wykupu gruntu, Gryfa Pomorskiego 5 - współwłaściciee nie zgodzii się na wykup gruntu. Na przestrzeni 6 at wykupiono ub przekształcono w prawo własności grunt pod 211 budynkami w zasobach FSM. Zmiany w gospodarce odpadami Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim wydaniu naszego biuetynu, przekazujemy Państwu aktuane informacje z zakresu gospodarki odpadami. Od 1 ipca 2013 roku gmina Bydgoszcz przejmie organizację odbioru odpadów komunanych z nieruchomości na terenie miasta. W tym ceu obszar Bydgoszczy został podzieony na dziewięć sektorów, z których odpady będą odbierane przez przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu. Decyzją Rady Miasta nasze osieda przyporządkowano dwóm sektorom. Osieda Nad Wisłą, Niepodegłości i Tatrzańskie znaazły się w pierwszym sektorze, natomiast pozostałe: Bajka, Szybowników, Bohaterów i Przyesie w drugim. Właściciee nieruchomości objęci systemem zobowiązani będą do wnoszenia na rachunek miasta opłaty za gospodarowanie odpadami komunanymi. Opłata naiczana od osoby będzie uwzgędniać koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recycingu odpadów. Stawki opłat będą okreśane przez gminę w drodze uchwały Rady Miasta. Trwają prace nad reguaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy okreśającym wymagania, które stawiane są stronom w zakresie utrzymania estetyki i porządku. Dzięki intensywnym działaniom Fordońskiej SM w ramach Regionanego Związku Rewizyjnego Spółdzieni Mieszkaniowych w Bydgoszczy udało się doprowadzić do stworzenia warunków szerokiej konsutacji zapisów wyżej wymienionego reguaminu, przed przyjęciem go przez Radę Miasta. Stało to możiwe również dzięki radnym miejskim okręgu Bydgoszcz-Fordon. Wyrażamy nadzieję, że nasze propozycje zostaną uwzgędnione. Podczas Wanego Zgromadzenia Członków FSM (sprawozdanie z niego pubikujemy na str. 3) złożono wnioski o podjęcie inicjatywy i wyrażenie pisemnego sprzeciwu wobec poseskiego projektu noweizacji Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzieniach mieszkaniowych, który trafił do Sejmu 5 kwietnia bieżącego roku. Projekt ten w art. 37 ust. 3 przewidywał tworzenie z mocy prawa wspónot mieszkaniowych już po ustanowieniu w budynku odrębnej własności jednego okau, a nie jak dotychczas, z woi większości właściciei okai iczonej według wiekości udziałów. W przypadku przyjęcia tej noweizacji przez Sejm RP członkowie spółdzieni mieszkaniowych zostaiby pozbawieni prawa decydowania o sposobie zarządzania ich majątkiem, co stanowiłoby naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony własności prywatnej obywatei. W związku z powyższym grupa członków Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej utworzyła w dn r. Zespół Inicjatywny, którego przedstawiciee w czerwcu 2012r. prowadzii w Państwa budynkach akcję pozyskiwania podpisów w ramach sprzeciwu wobec przedmiotowej noweizacji ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych. W dniu r., w przeddzień obrad Sejmu, przedstawiciee Zespołu Inicjatywnego przekazai Marszałkowi Sejmu RP Ewie Kopacz pismo i prawie 5000 głosów sprzeciwu członków naszej Spółdzieni wobec wniesionego do Sejmu projektu noweizacji ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych. Pisma informujące zostały skierowane do wszystkich kubów poseskich. Przedstawiciee Zespołu Inicjatywnego odbyi 11 spotkań z paramentarzystami w bydgoskich biurach poseskich i w kubach sejmowych. Sprzeciw wobec projektu noweizacji ustawy Zespół Inicjatywny prezentował również w okanych audycjach radiowych i na łamach prasy. Praca członków Zespołu Inicjatywnego przyczyniła się w dużym stopniu do wycofania przedmiotowego projektu z Sejmu. Opinia Jana Chabowskiego, członka Zespołu Inicjatywnego z Osieda Tatrzańskiego: Tak to już jest, że od czasu do czasu społeczeństwami wstrząsają rewoucje. Jednak wieu początkowych zwoenników rewoucji bardzo szybko się przekonuje, że tracą w niej wszystko, a w zamian nie zyskują nic. Projekt zakładał, by praktycznie wszyscy członkowie spółdzieni mieszkaniowych stai się przymusowymi członkami wspónot mieszkaniowych. Odebraiśmy to jako zmianę rewoucyjną! W samej Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej w krótkim czasie zebrano około pięć tysięcy podpisów pod protestem. Ci, którzy zobowiązai się wobec pozostałych członków spółdzieni do aktywnego działania przeciwko krzywdzącym zmianom rozmawiai z paramentarzystami wybranymi przez okaną społeczność. Dziś można napisać, że projekt ustawy zmuszającej do wspónot został wycofany z Sejmu. Jan Chabowski, członek Zespołu Inicjatywnego z Osieda Tatrzańskiego Rozmowy prowadzono z posłami różnych partii. Poitycy byi zdumieni, jak wiee wad ma ten projekt. Jak łatwo może stać się przyczyną udzkich nieszczęść. Posłowie potwierdzai, że w ich ocenie jest to projekt ustawy wprowadzającej utopię. Projektowana ustawa nakazywała mieszkańcom budynku powołać wspónotę mieszkaniową. W tym ceu mieszkańcy mieiby się zebrać, wybrać spośród siebie władze wspónoty, upoważnić te władze do działania w ich imieniu. Oczywiście władze wspónoty byłyby uprawnione do pobierania za swą prace wynagrodzenia, opłacanego przez członków spółdzieni. Jednym słowem, zebrania na katkach schodowych ub wynajętych za opłatą okaach. W każdym budynku odbywałyby się zebrania, funkcjonowałyby rady nadzorcze wspónot, zarządy wspónot i prezesi tych zarządów. A probemów byłoby więcej. Bo chociażby, gdzie przechowywać dokumentacje zebrań z danymi osobowymi? Co z odpowiedzianością członków wspónoty za pobrane przez zarządzających budynkiem kredyty? Sprawozdawczość do GUS i składanie w terminie dekaracji do urzędu skarbowego to też działania, z których trzeba się wywiązać pod groźbą kary finansowej. O konsekwencjach wobec członków wspónoty, którzy opóźniiby się z płaceniem czynszu, przecież nie zawsze z ich winy, epiej nie pisać. Spółdzienia mieszkaniowa jest duża i epiej ub gorzej, ae radzi sobie z tymi probemami. A co by się działo w małej wspónocie to wyobraźcie sobie Państwo sami. Będą tacy, którzy powiedzą: wspónoty są i żyją. Tak, ae do czasu. Iość rozpraw sądowych we wspónotach wywołanych sporami na te różnych spraw jest znaczna. A przecież żadna z tych wspónot nie powstała z przymusu. Były to najczęściej budynki z mieszkańcami przekazywane do wspónot przez zakłady i instytucje. Spółdzienie tych budynków najczęściej ze wzgędu na ich stan nie chciały przejąć. Ci mieszkańcy znai się od dawna. Tym samym między nimi istniała więź. Często razem pracowai w zakładach. Będą tacy, którzy powiedzą: daczego mam przymusowo przechodzić do jakiejś tam wspónoty mieszkaniowej, kiedy jestem zadowoony ze spółdzieni? Spółdzienia jest mi znana od at. Jest pod kontroą. Nigdy nie zostałem okradziony z czynszu. Remonty są robione. Osiede jest ładne i bezpieczne. Nie muszę się martwić, że ktoś nowo zatrudniony jako zarządca mojego budynku wykorzysta moją nieznajomość w sprawach bankowych i zadłuży mieszkanie kredytem nie do spłacenia. Jednym słowem żyję bez ęku. Mogę czas przeznaczyć na inne sprawy. Dziś można napisać, że projekt ustawy zmuszającej do wspónot został wycofany z Sejmu. Członkom spółdzieni nie grozi już projektowana gehenna. Protesty, w tym i członków Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej, przyniosły skutek. Postawione projektowi przez członków spółdzieni zarzuty były tak poważne, że ustawodawca uznał za zasadne wycofanie projektu. Przed spółdzieczość mieszkaniową za pewne jeszcze nie jeden projekt zmian w prawie jej dotyczącym. My z wiekiej płyty, nic nie wartej, nage staiśmy się atrakcyjnym partnerem da tych, którzy pod pretekstem poprawienia demokracji chcą na nas zarobić. Nas jako członków spółdzieni czeka jeszcze nie jedna bataia w obronie tego co posiadamy. Jesteśmy tak atrakcyjnym źródłem zarobku, że wieu rewoucjonistów z różnych stron będzie nam składało oferty ustaw. Pamiętać wtedy naeży, że rewoucja potrafi zabrać wszystko i w zamian nie dać nic. O wszekich zmianach dotyczących ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych będziemy informować Państwa na bieżąco

5 FORDOŃSK A sm efesemka nnnnnn 5 Fundusz remontowy Roziczenie funduszu remontowego osób nie będących członkami Spółdzieni Fot. FSM Turniej szachowy w Kubie Skany Spółdzienia to nie tyko zarządca nieruchomości FSM angażuje się w wydarzenia organizowane z myśą o mieszkańcach Fordonu Zawsze z dumą podkreśamy i eksponujemy nasz związek z Fordonem. To związek nie tyko terytoriany. Współtworzyiśmy historię tej dzienicy. Czujemy się zatem zobowiązani, by nie tyko administrować nieruchomościami, ae także aby być partnerem da mieszkańców w ich potrzebach i probemach. Słowem uczestniczyć w życiu Fordonu. Staramy się pokazać, że Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa to coś więcej, niż tyko zarządca nieruchomości. Wspieramy szereg inicjatyw służących okanej społeczności festyny, konkursy, imprezy kuturane i sportowe organizowane przez parafie i pacówki kuturano-oświatowe działające na terenie Fordonu. Współpracujemy z Fundacją Wiatrak (zwłaszcza w zakresie udostępniania pomieszczeń na działaność Kubu Integracji Społecznej) oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami, jak np. Spółdzienia Socjana Nasz Dom adresująca swoją działaność do seniorów. FSM jest jednym z sygnatariuszy istu intencyjnego o woi współpracy w zakresie działań na rzecz zaktywizowania mieszkańców Fordonu i zachęcenia ich do szerszego korzystania z bazy kuturanej i naukowej. Sami także prowadzimy działaność kuturano-oświatową reaizowaną w trzech osiedowych Kubach Heros, Skany i Za Miedzą. Jesteśmy wrażiwi na potrzeby i probemy społeczne. Dofinansowujemy koszty obiadów w fordońskich szkołach da dzieci z uboższych rodzin. Kikukrotnie udostępniaiśmy miejsce da mammobusu, w którym bezpłatnie wykonywane były profiaktyczne badania mammograficzne da kobiet. Dwukrotnie Nasza Spółdzienia włączyła się w zorganizowaną przez RCO w Bydgoszczy akcję pomocy da szczegónie dotkniętych skutkami powodzi mieszkańców Gminy Ropczyce, przeprowadzając zbiórkę darów. Jednocześnie poniżej zachęcamy Państwa do wsparcia koejnej akcji pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnic, jakie dotknęły nasz kraj, a w szczegóności Woj. Kujawsko-Pomorskie w ipcu br. Chcąc promować sukcesy mieszkańców Fordonu, podjęiśmy w tym roku organizację Biegu Utramara- nnnnnn W marcu br. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa dokonała corocznego roziczenia funduszu remontowego da wszystkich osób korzystających z okai, ae nie posiadających członkostwa w Spółdzieni. Wszystkie te osoby otrzymały uprzednio pisemną informację o przewidywanych w roku 2011 kosztach robót remontowych w swojej nieruchomości, a po zakończeniu roku pisemne roziczenie dokonanych wpłat i przypadających na ich okae kosztów. Roziczenie funduszu remontowego osób nie posiadających członkostwa w spółdzieni dokonywane jest od 2008 roku i poega na porównaniu przy- chodów uzyskanych z naiczanej w pozycji fundusz remontowy opłaty, z rzeczywistymi kosztami przypadającymi na poszczegóne okae w danej nieruchomości. Roziczenie za rok 2011 dotyczyło 78 okai o łącznej powierzchni 4.069,20 metrów kwadratowych. W wyniku roziczenia, da 38 okai ustaone zostały nadpłaty, a da 40 okai niedopłaty. Przypominamy, że nadpłata pozostaje na indywiduanym koncie użytkownika okau i stanowi sado początkowe roku bieżącego. W przypadku wystąpienia niedopłaty, istnieje obowiązek ureguowania zobowiązania z tego tytułu, w terminie do dnia 30 czerwca roku bieżącego. Stawka funduszu remontowego może uec zmianie Z racji tego, że stawki odpisu na fundusz remontowy nie zmieniły się od maja 2008 r. (nie icząc przesunięcia od r. opłaty 0,05 zł/m2 na działaność kuturano-oświatową w pozycję fundusz remontowy), jak również z powodu icznych pytań o pany funduszu remontowego dajemy Państwu pod rozwagę propozycję zwiększenia stawki od 1 marca 2013r. o 0,20 zł/m2. Propozycja wynika z icznych sugestii członków Spółdzieni oczekujących zwiększenia zakresu i tempa wykonywanych prac remontowych. Zwiększenie opłaty w tej pozycji czynszu nie powinno w nadmierny sposób wpłynąć na jego ogóną wysokość i zbytnio obciążyć domowych budżetów, natomiast w skai całej Spółdzieni pozwoi epiej spełnić Państwa oczekiwania w zakresie prowadzonych prac remontowych. tońskiego Kijów-Warszawa z okazji Turnieju Euro 2012, którego bohaterem był biegacz Andrzej Urbaniak. W 2007 r. pomogiśmy w organizacji pionierskiej wyprawy w Himaaje pod nazwą Tiicho Lake & Peak. Wyprawą dowodził himaaista i nurek, przewodniczący Rady Osieda Nowy Fordon Jana Kwiatoń. Dokonano wówczas rekordowego w skai świata nurkowania w jednym z najwyżej położonych jezior na świecie. Zamierzamy w daszym ciągu aktywnie uczestniczyć w życiu Fordonu, a tym samym pokazywać, jak ważną roę da okanej społeczności może spełniać spółdzienia mieszkaniowa. Liczymy tym samym na Państwa zrozumienie i akceptację podejmowanych przez nas działań! Włącz się w zbiórkę Możemy pomóc poszkodowanym przez nawałnicę! Międzybranżowy Związek Zawodowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Nr 1/2004 w Regionanym Centrum Onkoogii w Bydgoszczy organizuje pomoc da poszkodowanych przez nawałnicę w naszym województwie. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa włączyła się w tę akcję organizując zbiórkę darów, którymi w uzgodnieniu z Organizatorem - mogą być: - odzież, - środki czystości, - przybory szkone, - niepsujące się produkty żywnościowe, - mebe w dobrym stanie. Artykuły prosimy składać do r. w siedzibach administracji osiedi w godzinach urzędowania Spółdzieni. W imieniu Organizatora i potrzebujących, którym zebrane rzeczy zostaną przekazane, z góry dziękujemy za złożone dary i okazane serce. Okres roziczeniowy obejmować będzie 12 miesięcy Fot. nadesłane Panujemy zmiany w roziczaniu wody Dążąc do obniżania kosztów funkcjonowania Spółdzieni podejmowanych jest szereg działań reorganizacyjnych. Wśród zamierzeń i panów związanych z tymi działaniami jest zmiana sposobu roziczania wody, a także, spójnie z tym, dostosowanie terminów roziczeń centranego ogrzewania. W każdym miesiącu roku roziczana będzie okreśona część zasobów spółdzieni. Okres roziczeniowy obejmować będzie przedział 12 miesięcy. Naeży zwrócić uwagę, że 12- miesięczne okresy roziczeniowe tyko da części zasobów pokryją się rokiem kaendarzowym. W początkowym okresie wprowadzania nowych zasad odczyty wody będą dokonywane dwa razy a doceowo raz na 12 miesięcy. Obecnie są to cztery odczyty w roku. Mimo tyko jednego odczytu wodomierze nie pozostaną bez nadzoru. Służby techniczne Spółdzieni będą na bieżąco kontroowały funkcjonowanie wodomierzy z wykorzystaniem m.in. systemu radiowego odczytu wodomierzy. Nada także będziemy oczekiwai na informacje od mieszkańców o wszekich nieprawidłowościach funkcjonowania wodomierzy.

6 6 nnnnnn efesemka F O R D O Ń S K A sm Nie ścinaj bez zezwoenia Za samowokę w usuwaniu gałęzi ub całych drzew i krzewów grożą wysokie kary pieniężne W ostatnim czasie nasiiły się probemy związane z usuwaniem pojedynczych gałęzi oraz całych drzew i krzewów rosnących przy naszych budynkach. W związku z tym chcieibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje, o których naeży pamiętać. do urzędu miasta. Apeujemy, aby mieszkańcy, którzy panują sadzenie drzewek i krzewów na terenach nieruchomości naeżących do FSM, zgłosii się do administracji osieda, gdzie pracownicy przeanaizują pany i ustaą miejsca, w których posadzone drzewa nie będą koidowały z urządzeniami podziemnymi i po atach nie zagrożą budynkowi. Rozrośnięte po atach korzenie posadzonych w niewłaściwym miejscu drzew i krzewów mogą spowodować uszkodzenie sieci wody, gazu, kanaizacji ub przewodów eektrycznych. Natomiast drzewo zasadzone zbyt bisko budynku może ograniczać dostęp światła do mieszkań ub przyczynić się do uszkodzenia eewacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią rozdziału IV Ustawy o ochronie przyrody. Od 1 maja 2004 roku obowiązuje nowa Ustawa o ochronie przyrody. Wynika z niej, że na usunięcie drzew i krzewów, jak również gałęzi i odnóg drzew trzeba uzyskać decyzję administracyjną z Urzędu Miasta, nawet wtedy, gdy zostały one posadzone przez mieszkańców. Za ich samowone usuwanie grozi wysoka kara pieniężna. Sposób postępowania szczegółowo opisany jest w rozdziae IV wyżej wymienionej ustawy. Jeżei więc przeszkadza Państwu gałąź, odnoga drzewa ub samo nnn Wszekie nieprawidowości naeży zgłaszać do Spółdzieni drzewo rosnące zbyt bisko budynku, koniecznie naeży zgłosić to do administracji osieda ub złożyć pismo w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Spółdzieni przy u. Keeberga 2. Wówczas pracownicy spółdzieni w terenie okreśą, czy wniosek jest zasadny, a następnie wystąpią do właściwego wydziału urzędu miasta. Po otrzymaniu pozwoenia i jego uprawomocnieniu będzie można Fot. Tymon Markowski zreaizować prace. Zostanie wykonany również nakaz zasadzenia dodatkowych drzew i krzewów, który został narzucony w pozwoeniu. Reaizacja poeceń opisanych w decyzji zgłaszana jest przez Spółdzienię Sadzenie drzewek i krzewów na terenach nieruchomości naeżących do FSM naeży konsutować z administracją osieda. Dbaj o instaację sanitarną w swoim budynku Najczęściej przyczyną awarii jest niewłaściwe użytkowanie sanitariatów przez mieszkańców Awarie instaacji kanaizacyjnej tyko w niewieu przypadkach związane są z jej wadami technicznymi ujawnionymi w trakcie ekspoatacji budynku. Gdzie się bawić? Wspónie zdecydujmy o miejscach do zabawy da najmłodszych Od kiku at, najczęściej na forum zebrań środowiskowych (a wcześniej także Zebrań Grup Członkowskich), pojawiał się temat paców zabaw w naszej Spółdzieni. W związku z tym w IV kwartae br. rozpoczniemy dyskusję wyboru kierunku do- tyczącego funkcjonowania i rozbudowy miejsc do tego przeznaczonych. Zapytamy, czy Członkowie życzą sobie utrzymania paców zabaw w obecnie funkcjonującym kształcie, czy ich ikwidacji i wybudowania w mniejszej iości tzw. ogródków jordanowskich. Aby ułatwić naszym Członkom wybór, wkrótce przedstawimy uwarunkowania finansowe tych koncepcji. Natomiast już dzisiaj zachęcamy do zastanowienia się, którą z opcji Państwo prefe rują. Najczęściej zapchanie związane jest z niewłaściwym użytkowaniem jej przez mieszkańców. W przypadku niektórych pionów zdarzenia takie występują reguarnie, a pracownicy Spółdzieni podczas udrażniania wyciągają między innymi bandaże, artykuły higieniczne czy resztki pożywienia. Przypominamy więc, że wymienione wyżej nieczystości nie powinny być nigdy wrzucane do miski ustępowej, a do pojemników na odpady. Zdarza się także, że podczas remontów mieszkań do miski ustępowej wyewane są resztki kejów, zapraw budowanych, farb, gruzu, styropianu i innych materiałów budowanych. Nie naeży wrzucać tego rodzaju odpadów do miski ustępowej. Zapchanie kanaizacji w taki sposób od razu wskazuje osobę odpowiedzianą - mieszkańca, który jest w trakcie remontu ub niedawno zakończył prace. Dziękujemy mieszkańcom, którzy kupują worki na odpady poremontowe. Są one coraz częściej widoczne przed budynkami. Pamiętajmy, że właściwie korzystając z instaacji kanaiza- cyjnej dbamy o ochronę naszego środowiska i minimaizujemy koszty utrzymania i konserwacji. Po wieoetnim użytkowaniu instaacji kanaizacyjnej ścianki przewodów obrastają osadzającym się na nich tłuszczem. Najczęściej stosowanym przez mieszkańców sposobem na oczyszczenie są środki chemiczne dostępne w skepach. Pamiętajmy jednak, że naeży je stosować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta, gdyż nieprzestrzeganie jej może spowodować skutek odwrotny - zamiast udrożnienia i oczyszczenia, dodatkowe okejanie i utwardzanie resztek na ściankach instaacji. Takie same osady pojawiają się na ścianach pozostałych eementów instaacji kanaizacyjnej. W związku z tym we wrześniu 2012 roku zreaizowaiśmy piotażowy program poegający na czyszczeniu części wspónych instaacji kanaizacyjnej w wybranych budynkach. Prace obejmowały czyszczenie chemiczne i mechaniczne pionów, poziomów, przykanaików oraz głównego odpływu do pierwszej studzienki, a także wykonanie dokumentacji fotograficznej tych odcinków kanaizacji przed i po jej czyszczeniu jak również dokonanie ekspertyzy instaacji w wybranych pionach wszystkich budyn ków Spółdzieni.

7 FORDOŃSKA sm efesemka 7 Chrońmy przyrodę oszczędzając energię i wodę Żyjemy w energetycznym świecie, a następujące czasami awarie sieci eektroenergetycznych uświadamiają nam, że jesteśmy uzaeżnieni od dostępności do energii i wody. Czy jednak zdajemy sobie sprawę ze środowiskowych skutków takiego energochłonnego styu życia? Czy energii i wody starczy da naszych dzieci, wnuków, przyszłych pokoeń? Coraz częściej słyszymy o konieczności oszczędzania energii i wody. Zastanówmy się jaka jest tego przyczyna i czy faktycznie powinniśmy mieć powody do obaw? Skąd bierze się energia? Źródła energii możemy podzieić na nieodnawiane (węgie, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz na odnawiane (energia słońca, wody, wiatru, geotermana, biomasy i biogaz). W Posce większość energii czerpiemy poprzez spaanie nieodnawianych źródeł energii. Niestety, w trakcie tego procesu, wytwarzają się szkodiwe da środowiska gazy, wśród nich najbardziej nam znany dwutenek węga. Związek ten uwaniany do atmosfery powoduje ogromne szkody, zmiany kimatyczne, ociepenie kimatu. Ponadto światowe zasoby źródeł energii nieodnawianych prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Jeszcze przez prawie 220 at, będzie można korzystać ze złóż węga, ponad 60 at trwać będzie ekspoatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś at! Ograniczając zużycie energii jesteśmy w stanie obniżyć produkcję dwutenku węga, a tym samym uczynić nasze otoczenie czystszym oraz wydłużyć okres użytkowania źródeł energii konwencjonanej. Równie ważne jest oszczędzanie wody, gdyż stanowi ona jeden z najważniejszych zasobów niezbędnych do życia wszystkich organizmów. Używamy jej przy produkcji żywności, czy wytwa rzaniu energii. Większość, bo 3/4 powierzchni panety Ziemi pokrywa woda. Naeży jednak pamiętać, że aż 97% wody na Ziemi to słone wody w oceanach, tyko 3% wód na Ziemi to wody słodkie, 2% całkowitych zasobów wody słodkiej uwięzione jest w odowcach i śniegach. Umiejętne używanie energii i wody pozwoi na obniżenie naszych rachunków za prąd i wodę nawet o 30%. W przypadku, gdy płacimy 1500 PLN rocznie za prąd możemy zaoszczędzić do 500 PLN. Ponadto nasze działania zmniejszą emisję dwutenku węga do atmosfery co korzystnie wpłynie na środowisko naturane. Oto kika praktycznych rad jak wydajnie korzystać z energii i wody. Gotowanie Czajnik eektryczny najwięcej energii zużywa na podgrzanie wody w ostatnim stadium gotowania. Jeśi przed chwią nasz czajnik eektryczny zagotował wodę, to jeszcze przez kika minut będzie miała ona odpowiednią temperaturę, nie włączajmy czajnika ponownie, Stosujmy pokrywki do garnków i pateni potrawy ugotują się znacznie szybciej i zużyją nawet 20% mniej energii, Podczas gotowania płomienie z panika nie powinny wychodzić poza obrys garnka. Lodówka Sprawdź izoację termiczną swojej odówki sprawne uszczeki powinny utrzymać włożoną kartkę papieru przy zamkniętych drzwiach. Oszczędzisz nawet 20% energii, Stawiajmy odówkę jak najdaej od okien kuchennych i piekarników, Reguarnie odmrażajmy odówkę i zamrażarkę. Gruba warstwa odu jest dodatkową izoacją, a urządzenie by utrzymać wymaganą temperaturę będzie zużywać więcej energii, Optymaną temperaturą w odówce jest od 2 do 3 0 C a w zamrażarce C. Oświetenie Koszty oświetenia stanowią 10% do 15% rachunków za eektryczność, Stosuj energooszczędne żarówki, a zaoszczędzisz 80% energii, (przy oświeteniu LED aż 90%), Trwałość świetówki jest 8 razy większa niż trwałość tradycyjnej żarówki! Nasze działania mogą zmniejszyć emisję dwutenku węga do atmosfery Wyłączaj światło w pomieszczeniach, w których aktuanie nie przebywasz. Ogrzewanie pomieszczeń i wody Redukcja o 1 stopień termostatu da oszczędność nawet 10% na rachunku, Wymień bojer na nowy - zaoszczędzisz nawet 1/3 na rachunkach, Poprzez zaizoowanie zbiornika na ciepłą wodę i rur, zredukujemy upływ ciepła o 75%, Najwięcej energii zaoszczędzisz poprzez: 1. Odłączanie ładowarki z gniazdka po zakończonym ładowaniu, 2. Wyłączanie sprzętów na noc (zastosuj istwy z wyłącznikami zasiania), 3. Zakręcanie wody podczas mycia zębów, goenia się, 4. Naprawę cieknących kranów i spłuczki, 5. Uszczenienie okien i drzwi, 6. Zapominasz o wyłączaniu światła? Pomyś o zainstaowaniu oświetenia na czujnik ruchu, 7. Przekonaj wszystkich domowników do oszczędnego użytkowania energii i wody. Wietrz pomieszczenia przy skręconych kaoryferach, Uszczenij okna i drzwi. ochładzanie pomieszczeń Zasłoń okna w upane dni i zamknij okna jeśi temp. na zewnątrz jest wyższa niż w domu, Ogranicz używanie sprzętu agd i TV urządzenia eektryczne emitują ciepło, Wietrz w nocy, Ogranicz używanie kimatyzatora. Robiąc pranie stosuj zasady: Do pełna! Pierz dopiero wtedy, kiedy uzbierasz pełny wkład do praki, Zimniej = taniej - staraj się prać w najniższej możiwej temperaturze, Trudne pamy najpierw zapierz nie będziesz musiał używać dłuższego programu, Używaj funkcji ekonomicznego prania, Susz na mokro - unikaj suszenia prania w prako-suszarce. Woda Cieknie Ci spłuczka w toaecie? Prawdopodobnie marnujesz 200 itrów dziennie! Gdy zakręcasz wodę podczas mycia zębów oszczędzasz ponad 10 itrów/1 mycie, Napraw cieknące krany, Wybierz prysznic, nie wannę (prysznic = 10 wody, kąpie w wannie= 180wody), Zainwestuj w zmywarkę. Zużycie wody w zmywarce to ok. 36 itrów na cyk, na mycie naczyń w zewie zużyjemy ponad 100 itrów. Ładowanie Zawsze wyłączaj przycisk czuwania (tzw. stand-by, czyi czerwoną diodę na sprzęcie RTV). W przypadku drukarki ponad 90% energii zużywanej jest w ciągu roku na stand-by!! Pozostałe 10% to samo drukowanie! Odłączaj ładowarkę z gniazdka po zakończonym ładowaniu komórki, Fot. Thinkstock aptopa, aparatu itp. Ładowarka pozostawiona w gniazdku pobiera aż 80% energii! Sprzęt eektryczny Podłącz kika urządzeń pod jedno zasianie (istwa z wyłącznikiem zasiania). Wieczorem, kiedy idziesz spać wyłącz istwę w ten sposób zaoszczędzisz nawet do 50% energii. Kupujemy nowy sprzęt Przy zakupie sprzętu eektrycznego (praka, odówka, piekarnik, mikrofaówka itp.) zwracaj uwagę na kasę energooszczędności. Warto wydać 100 zł więcej za sprzęt o wyższej kasie taki wydatek zwróci się w ciągu ok. 2 at, później zaoszczędzimy nawet kikadziesiąt złotych rocznie. Transport Zostaw samochód w domu choć na 2 dni w tygodniu (np. w weekend). Zredukujesz tym samym emisję dwutenku węga przez samochód średnio o 700 kiogramów rocznie, Chodź pieszo ub jedź rowerem, czy komunikacją pubiczną. Samochód spaa benzynę i szkodzi środowisku. Rower też spaa Twoje kaorie. Spaasz benzynę? Rób to z głową! Dbaj o stan samochodu. Niedopompowane opony powodują pogorszenie ekonomii jazdy o 3 %. Prowadź samochód ekonomicznie. Spokojna jazda sprzyja oszczędzaniu paiwa. Sposoby oszczędzania przedstawione powyżej naprawdę się sprawdzają. Nie wierzysz? Sprawdź to we własnym gospodarstwie domowym wykonując proste doświadczenie. Przez miesiąc stosuj się do wymienionych zasad oszczędzania, po czym porównaj zużycie energii i wody z wcześniejszymi odczytami. Wynik pozytywnie zaskoczy. Powodzenia!!! Powyższy artykuł sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

8 8 efesemka FORDOŃSKA sm Nadchodzi zima... Okres zimowy zbiża się wiekimi krokami. Ostatni sezon był dosyć łagodny da mieszkańców i nie spowodował większych utrudnień w funkcjonowaniu osiedi. Jednak naeży pamiętać, że w przeszłości (szczegónie na przełomie at 2009/2010) występowały duże opady śniegu, które znacząco utrudniały poruszanie się po chodnikach i uicach. Do odśnieżania poza posiadanym oprzyrządowaniem Spółdzienia użyła również ciężkiego sprzętu, a zodowaciały śnieg wywożony był poza obszar osiedi. Również w trakcie nadchodzącej zimy będziemy wykonywać naszą pracę tak, aby mogi Państwo bezpiecznie się poruszać, mimo opadów śniegu czy gołoedzi. Aby zwiększyć skuteczność naszych działań, już dziś zwracamy się z prośbą o współdziałanie w tym zakresie ze służbami Spółdzieni. Apeujemy o: n parkowanie pojazdów tyko w miejscach do tego przeznaczonych, a w szczegóności o nie zastawianie pojazdami chodników i pieszojezdni, gdyż utrudnia to ub wręcz uniemożiwia odśnieżanie terenu za pomocą sprzętu mechanicznego, n stosowanie się do zaeceń okreśonych w ogłoszeniach wywieszanych przez Spółdzienię, n poruszanie się po tych częściach szerokości chodników i pieszojezdni, które zostały zabezpieczone przed gołoedzią, n reguarne odśnieżanie bakonów, parapetów okiennych i zadaszeń nad bakonami ostatniej kondygnacji, co zapobiegnie powstawaniu niebezpiecznych sopi i przecieków w położonych poniżej mieszkaniach, n zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach wspónego użytku. Z góry dziękujemy za zrozumienie życząc sobie nawzajem, aby zima łagodnie się z nam obeszła! Kaoryfery już ciepłe W zasobach Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej rozpoczął się już sezon grzewczy Na podjęcie decyzji o uruchomieniu centranego ogrzewania wpływają okreśone czynniki. Uwzgędniiśmy niskie temperatury w nocy, a także utrzymująca się w tym czasie dużą wigotność powietrza. Dni są jeszcze słoneczne, ae różnica temperatur między dniem a nocą jest duża, co powoduje wychładzanie mieszkań. By zapewnić maksymany komfort naszym mieszkańcom, a w szczegóności osobom starszym i dzieciom, zadecydowaiśmy o uruchomieniu ogrzewania. Informujemy, że węzły ciepne zasiające budynki mieszkane FSM są wyposażone w automatykę sterującą wykorzystaniem energii ciepnej na potrzeby c.o. Jest to popuarnie mówiąc automatyka pogodowa, która w czasie ciepłych dni odcina ub ogranicza pobór ciepła przez węzeł ciepny. Ciepło zużywane jest tyko w chłodne noce i to pod warunkiem otwarcia zaworów termoreguacyjnych grzejników. W rezutacie podczas dnia nie ponosimy kosztów zużytej energii ciepnej. Zimą zadbamy o bezpieczne warunki na osiedach Fot. Thinkstock Ptasie okae zastępcze Jak pogodzić ochronę zwierzęcych siedisk i dociepanie budynków? Osiede Fordon powstało na terenach, które w przeszłości były asami oraz gospodarstwami ronymi. Wykorzystując te tereny pod budowę nowych siedisk da udzi wypariśmy z nich poprzednich mieszkańców, czyi wiee gatunków zwierząt, w tym ptaki. Ponieważ pozbawiono je własnego środowiska, przystosowały się i zaadaptowały na swoje siediska nasze budynki. Wszekie szczeiny dyatacyjne, spękania budynków, puste miejsca pod parapetami, a przede wszystkim otwory wentyacyjne i stropodachy stały się da ptaków miejscem zakładania gniazd. Za każdym razem kiedy zaczynamy modernizować, a szczegónie dociepać nasze budynki, wchodzimy w konfikt z przyrodą. Aby przeprowadzić prace budowane musimy zniszczyć siediska ptaków. W naszych budowach najczęściej gniazdują wróbe, gołębie miejskie, jerzyki i kawki. W naszym kraju od roku 1997 obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt (Dz. U. nr 111 poz. 724), jednak po wejściu Poski do UE w 2004 r., na bazie tzw. Dyrektywy Ptasiej powstały przepisy, które wprowadziły jeszcze bardziej restrykcyjne warunki ochrony m. in. ptasich siedisk. Decyzje w sprawach związanych z ptakami podejmują organy ochrony środowiska, które mogą w drodze decyzji nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko, a także przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego oraz obigują do podjęcia działań kompensacyjnych (inaczej wyrównania szkód wyrządzonych przyrodzie i przywrócenia równowagi w środowisku). W praktyce oznacza to, że każde stwierdzenie gniazdowania ptaków w budynku powoduje natychmiastowe wstrzymanie prac budowanych. Często zwiększa to znacznie koszty tych prac. Niejednokrotnie zdarza się, że po rozstawieniu rusztowań, wskutek doniesienia o gniazdujących ptakach, organ wydaje decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu robót i rozebraniu rusztowań. Prace można dokończyć późną jesienią po 16 października Jesteśmy zdecydowanymi zwoennikami ochrony przyrody, ae jednocześnie uważamy, że koszty wynikające z wydawanych w tych sprawach decyzji nie mogą w tak znaczny sposób obciążać członków Spółdzieni. ub w następnym roku. Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej naeży zwierzętom zapewnić istnienie odpowiedniej iości właściwych schronień. Jeśi ikwiduje się istniejące schronienia naeży utworzyć schronienia aternatywne, równoważące ubytek zniszczonych siedisk. Iość budek ęgowych mających kompensować zniszczone siediska jest również okreśana przez organy ochrony środowiska, przy czym nie jest to okreśone szczegółowymi przepisami, a zaeży wyłącznie od uznania urzędników. Niestety decyzje te wcae nie uwzgędniają kosztów, jakie musi ponieść w wyniku ich wydania inwestor. Nikt nie bierze również pod uwagę możiwości technicznych montażu budek da ptaków. Decyzją z dnia 22 ipca 2011 r. Regionana Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała zgodę na zniszczenie siedisk i ostoi ptaków na budynkach naeżących do Spółdzieni m. in. przy u. Powaisza 7 i 9 oraz Rataja 2 i 6. W decyzji tej nakazano, aby na budynku przy u. Rataja 6 zamontować w ramach kompensacji 127 budek ęgowych da ptaków. Ponieważ nie było możiwości spełnienia tego warunku ze wzgędów technicznych, a koszt przedsięwzięcia został oszacowany na kikadziesiąt tysięcy zł Fordońska SM odwołała się od tej decyzji do Generanej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a nie uzyskawszy oczekiwanego uchyenia decyzji - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W dniu 06 września 2012 roku zapadł wyrok w sprawie, uchyający zaskarżoną decyzję. Na bazie tego wyroku oraz w wyniku dotychczasowej współpracy z organami ochrony środowiska, Fordońska SM zamierza wypracować procedurę postępowania w podobnych przypadkach, która będzie zadowaająca da obu stron. Jesteśmy zdecydowanymi zwoennikami ochrony przyrody, ae jednocześnie uważamy, że koszty wynikające z wydawanych w tych sprawach decyzji nie mogą w tak znaczny sposób obciążać członków Spółdzieni. Nową ścieżką będzie można przejechać do Myśęcinka Fot. Tymon Markowski Na rowerze wzdłuż u. Korfantego Amatorom dwóch kółek, którzy być może jeszcze o tym nie wiedzą, oznajmiamy, że we wrześniu br. oddana została do użytku ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż u. Korfantego na odcinku od u. Akademickiej do u. Twardzickiego. Stanowi to fragment trasy, którą doceowo przejechać będzie można na rowerze aż do Leśnego Parku Kutury i Wypoczynku. Obecnie trasa biegnąca z Myśęcinka kończy się w okoicach Fordonu na u. Jasinieckiej. Pozostały odcinek trasy rowerowej wzdłuż u. Akademickiej (od skrzyżowania z u. Korfantego do u. Jasinieckiej) reaizowany będzie wraz z budową inii tramwajowej do Fordonu. Liczymy, że nastąpi to niebawem! Trwa konkurs fotograficzny o Fordonie! Wciąż można zgłaszać zdjęcia do konkursu poświęconego naszej dzienicy Wszystkim bacznym obserwatorom, którzy ubią uwieczniać swoje spostrzeżenia na fotografii przypominamy, że ogłosiismy konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie Fordonu. Prace ocenimy w dwóch kategoriach: Cztery pory roku w Fordonie oraz Z historii Fordonu. Dzięki konkursowi chcemy wyeksponować atrakcyjność i urok naszej dzienicy oraz jej historię i rozwój. Zdjęcia zgłaszać można do r. Fotografie uczestników widoczne będą na bieżąco w gaerii na stronie głównej FSM na Głosowanie internautów na najepsze zdjęcie odbędzie się w dniach r. Szczegóły konkursu zawarte są w reguaminie dostępnym na stronie internetowej FSM w zakładce Konkurs fotograficzny. Do wzięcia udziału zachęcamy zarówno amatorów jak i parających się fotografią w sposób profesjonany. Można również sięgnąć do domowego archiwum i podzieić się z nami historycznymi zdjęciami Fordonu. Liczymy, że konkurs sprawi wiee satysfakcji zarówno biorącym w nim udział, jak i ogądającym zgłoszone zdjęcia. Spodziewamy się wieu ciekawych prac! Na najepszych czekają atrakcyjne nagrody.

9 FORDOŃSK A sm efesemka nnnnnn 9 Skorzystaj z dopłaty do czynszu O dodatek mieszkaniowy możesz starać się niezaeżnie od tego, gdzie mieszkasz Dodatek mieszkaniowy to nic innego jak dopłata do kosztów utrzymania mieszkania. Można się o niego starać niezaeżnie od tego, czy mieszka się w spółdzieni, prywatnej kamienicy, czy w domu jednorodzinnym. Trzeba jednak spełnić warunki okreśone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Obecnie dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia równocześnie następujące warunki: 1. Posiada tytuł prawny do zajmowanego okau mieszkanego: - spółdziecze okatorskie prawo do okau - spółdziecze własnościowe prawo do okau - umowę najmu okau mieszkanego zawartą ze spółdzienią mieszkaniową Dodatek mieszkaniowy przysługuje również następującym osobom: - podnajemcom okai mieszkanych - osobom zajmującym okae mieszkane w budynkach stanowiących ich własność i właścicieom okai mieszkanych (w tym osobom posiadającym prawo odrębnej własności okau) - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego okau mieszkanego ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem - osobom zajmującym oka mieszkany bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im oka zamienny abo socjany 2. Dochód na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie może przekroczyć: - 175% najniższej emerytury, tj. 1398,57 zł w gospodarstwie jednoosobowym - 125% najniższej emerytury, tj. 998,98 zł w gospodarstwie wieorodzinnym 3. Powierzchnia zajmowanego okau osoby wnioskującej nie może przekroczyć powierzchni normatywnej wraz z dopuszczanym przekroczeniem do 30% tzn. odpowiednio: iczba osób pow. normatywna pow. maks. 1 osoba 35m % 45,5 m 2 osoby 40m % 52,0 m2 3 osoby 45m % 58,5 m2 4 osoby 55m % 71,5 m2 5 osób 65m % 84,5 m2 6 osób 70m % 91,0 m2 7 osób 75m % 97,5 m miesiącu trwającego jeszcze dodatku. Zaegłości w opłatach czynszowych nie stanowią przeszkód w przyznaniu dodatku. Jednakże w chwii kiedy osoba pobierająca dodatek zaprzestanie opłacać naeżności za mieszkanie, dodatek zostaje wstrzymany do momentu ureguowania zaegłości. Jednostką odpowiedzianą za rozpatrzenie wniosków na dodatek mieszkaniowy jest Referat Dodatków Mieszkaniowych w Wydziae Zdrowia, Świadczeń i Poityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Odpowiednie formuarze są wydawane w punktach Urzędu przy u. Gierczak 6 te i przy u. Grudziądzkiej 9-15 te , Fot. Tymon Markowski W przypadku zamieszkiwania w okau mieszkanym większej iczby osób, da każdej koejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię do okau o 5 metrów kwadratowych. Dodatek mieszkaniowy przyznaje prezydent miasta na podstawie złożonego, potwierdzonego przez spółdzienię mieszkaniową wnio- sku na okres 6 miesięcy icząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Oznacza to, że osoby, którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa np. w styczniu, w ceu uzyskania dodatku na następny 6 miesięczny okres (tj. od utego do ipca) składają wniosek już w styczniu, czyi w ostatnim Informacje i pomoc w uzyskaniu innych form pomocy finansowej (zapomogi, zasiłki) zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Rejonowy Ośrodek Pomocy Fordon, oddział przy u. Porazińskiej 9 na Os. Bajka, te Rejestr Członków Zadłużonych Tu załatwisz sprawę Biuro Obsługi Mieszkańców FSM służy pomocą w reaizacji formaności Fot. Tymon Markowski Dwa stanowiska obsługi, oka przystosowany da potrzeb niepełnosprawnych i koorowy kącik da dzieci. Biuro Obsługi Mieszkańców FSM służy mieszkańcom już od ponad 11 at. Pracownicy Biura obsłużą Państwa w następujących sprawach: stanowisko kancearyjne - przyjmowanie podań i faktur - prowadzenie rejestru wpływów - wysyłka korespondencji stanowiska ds. obsługi bezpośredniej SPRAWY CZŁONKOWSKIE informacje i kompetowanie dokumentów ANALIZY KONT CZYNSZOWYCH - roziczenia, rozksięgowania odsetek na życzenie kienta, zmiany iości osób w okau ub wysokości zaiczek na media - przyjmowanie zgłoszeń ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU - informacje, przyjmowanie i wyda wanie druków (nie roziczamy kredytów) DODATKI MIESZKANIOWE - roziczenia czynszu, wypełnianie wniosków, informacje o kompeksowym załatwieniu TRANSAKCJE NOTARIALNE - kupno-sprzedaż, spadki, darowizny itp. - kompetowanie dokumentów do załatwienia pełnej aktuaizacji w bazie danych da osób składających dekarację członkowską ub bez członkostwa PRZEPISYWANIE LOKALI LOKATORSKICH - pełna informacja oraz całość dokumentacji do przepisania - wnioski, załączniki ZAMIANY MIESZKAŃ - informacje oraz przyjmowanie całości dokumentacji do załatwienia sprawy ZAŚWIADCZENIA - do notariuszy, banków, itp., składanie wniosków i wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez działy Spółdzieni oraz pełna informacja na powyższe tematy WYDAWANIE KSIĄŻECZEK DO OPŁAT CZYNSZOWYCH INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH PRZETARGACH NA LOKALE MIESZKALNE LUB UŻYTKOWE Pomożemy także we wszekich innych tematach zgłaszanych przez naszych mieszkańców i kientów.wiee osób załatwia swoje sprawy w towarzystwie małych dzieci. Chcąc ułatwić Państwu rozmowę ub napisanie wniosku wydzieono mały kącik zabaw da dzieci. Kącik jest chętnie odwiedzany, a zabawa puszakami i koorowymi książeczkami wypełnia mauchom czas oczekiwania na opiekuna. Zachęcamy Państwa do kontaktów z naszą Spółdzienią również drogą internetową. Wnioski przysyłane drogą mejową są rejestrowane przez kancearię i traktowane jak pismo. Najczęściej stosowane druki znajdują się na stronie internetowej spółdzieni w zakładce piki do pobrania. Bez konieczności wizyty w biurze i angażowania prywatnego czasu można złożyć tą drogą odpowiedni wniosek na adres: Zachęcamy również do kontaktów teefonicznych w sprawach mieszkaniowych. Po krótkiej identyfikacji tożsamości uzyskają Państwo informację o stanie konta własnego okau. W FSM funkcjonuje Rejestr Członków Zadłużonych, który pozwaa na sprawdzenie zadłużenia członków wobec Spółdzieni. Dane o osobach fizycznych, posiadających zadłużenie powyżej 200 zł oraz osobach prawnych, posiadających zadłużenie powyżej 500 zł, udostępniane są osobom uprawnionym, tj. Członkom Spółdzieni, ich małżonkom oraz wierzycieom Członka ub Spółdzieni w każdy wtorek w godz w Dziae Członkowsko-Mieszkaniowym (pok. 223, 224, 225 w siedzibie Spółdzieni), przy czym każdorazowo osoba zapoznająca się z rejestrem podpisuje zobowiązanie do zachowania uzyskanych danych w tajemnicy. nnn W naszej Spółdzieni nie istnieje tzw. dzień bez interesanta. Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców pozostają do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej. nnn Teefony BOM: obsługa mieszkańców: , kierownik:

10 10 nnnnnn efesemka F O R D O Ń S K A sm Kuby FSM zapraszają Chcesz nauczyć się angieskiego, tańczyć, grać na gitarze? Przyjdź do nas! Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z oferty Kubów osiedowych FSM: Heros na Os. Bohaterów, Skany na Os. Tatrzańskim oraz Za Miedzą na Os. Nad Wisłą. Harmonogram zajęć przedstawiamy obok. Ponadto każdy z Kubów organizuje imprezy okoicznościowe i rodzinne: - wesea - stypy, - bankiety, - urodziny (również imprezy urodzinowe da dzieci z opracowanym scenariuszem), - zabawy karnawałowe, andrzejkowe itp. Istnieje również możiwość najmu pomieszczeń Kubów na spotkania, pokazy, kiermasze, szkoenia. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Kubach Kub Heros u. Thommee 1 te. (52) , kom Zumba fitness grupa w trakcie organizacji Aerobik pon., śr. - g Joga grupa w trakcie organizacji Piates grupa w trakcie organizacji Taniec towarzyski da młodzieży i dorosłych grupa w trakcie organizacji Taniec nowoczesny da dzieci i młodzieży grupa w trakcie organizacji Break - dance wt. - g Taniec country grupa w trakcie organizacji Taniec w kręgu śr., czw. - g Rytmika z eementami baetu grupa w trakcie organizacji ponadto: Spotkania tematyczne Podróże bez podróży drugi i czwarty pon. m-ca g Koło PTTK trzeci wt. m-ca g Kub Seniora pierwszy i drugi pon. m-ca g Koło Kombatantów pierwszy czw. m-ca g Poski związek Emerytów i Rencistów drugi i czwarty wt. m-ca g Kub Skany Kub Za Miedzą Zumba fitness śr. - g , pt. - g Fitness pon., śr. - g joga pt. - g Gimnastyka rehabiitacyjna da kobiet pon., śr. - g Nauka gry na gitarze pon. - godz. do uzgodnienia Taniec towarzyski (Studio Tańca DANCE ACADEMY) czw., sob. - nauka pierwszego tańca da nowożeńców godzina do uzgodnienia Zumba fitness pon., śr. g Gimnastyka ecznicza pon., czw. g Szkoła j.angieskiego pon., czw. g Hip-Hop da dzieci śr. g ponadto: Wieczorki taneczne da seniorów 1 raz w miesiącu u. Kimka Bachedy 5 te. (52) u. Pieęgniarska 17 te. (52) , kom Treningi pamięci i koncentracji uwagi wt., czw. godz. do uzgodnienia ponadto: Wieczorki taneczne trzeci piątek miesiąca Kub Seniora drugi piątek miesiąca Informacje Fundacji Wiatrak Dom Jubieuszowy Wiatraka - pomóż ukończyć budowę Budynek fundacji Wiatrak to już okazały gmach, ae jego wnętrza wciąż czekają na wykończenie Od 11 at wysiłkiem i zaangażowaniem wieu firm, instytucji oraz osób prywatnych, budujemy Dom Jubieuszowy Wiatrak. Ma odpowiadać na wszystkie potrzeby mieszkańców naszego osieda a jednocześnie reaizować nauczanie naszego Przewodnika i Duchowego Gospodarza tego obiektu - Bł. Jana Pawła II. W Domu Jubieuszowym znajdą swoje miejsce zarówno dzieci i młodzież jak i dorośi oraz seniorzy. Czekać będą zajęcia, warsztaty, koncerty i interesujące spotkania. Coraz trudniejsze stawało się przeprowadzenie wszystkich organizowanych przedsięwzięć w sakach Domu Parafianego, w którym przez 17 at Fundacja Wiatrak prowadziła i nada prowadzi swoją działaność. Paeta możiwości z jakich można skorzystać dzięki Fundacji to przede wszystkim zajęcia pozaekcyjne da dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 32 różnych sekcjach. Akademia Twórczego Rozwoju w Wiatraku to miejsce da każdego. Jeśi jesteś osobą, która ubi aktywnie spędzać czas to poecamy udział w zajęciach sportowych, to tutaj czekają na Ciebie: piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, pływanie pod czujnym okiem instruktora, specjanie da Pań fitness oraz da osób bardziej główkujących szachy. Lubisz tańczyć? Zatem taniec nowoczesny, towarzyski, atino soo oraz rytmika to właśnie przestrzeń rozwoju da Ciebie! Da narzeczonych coś obowiązkowego czyi nauka Pierwszego tańca. A może muzyka jest nnn Dziękujemy w imieniu dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych korzystających na co dzień z działaności Fundacji Wiatrak za każdy przekazany 1% podatku dochodowego. Budynek Wiatraka czeka na wykończenie Twoją pasją? Członkowie zespołu pop-gospeowego Quadrans z chęcią przyjmą Cię do swojego grona. Jeśi jednak woisz grać na instrumentach, to jest możiwość zapisania się na naukę gry na gitarze oraz keyboardzie. Lubisz podróżować, a czasami czujesz, że brakuje Ci zna- jomości języka? Wiatrakowi ektorzy udzieą Ci ekcji z języka angieskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz włoskiego. Jeśi potrzebujesz fachowego wsparcia w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjanego i maturanego to znajdziesz tu miejsce da siebie. Nasi nauczyciee pro- Fot. Tymon Markowski wadzą także treningi pamięci oraz przygotowują do testów szkonych. Od zawsze interesowałeś się sztuką sceniczną? Jeśi tak, to mamy coś da Ciebie! Od tego roku ruszamy z nowym projektem pt: Teatr pięknem budowany, razem będziemy tworzyć spektak, w którym zagrać może każdy. Może jednak woisz wybrać się na zajęcia pastyczne? Nie ma probemu. W Akademii Twórczego Rozwoju także takie zajęcia odbywają się da dzieci i młodzieży. Wiatrakowa Świetica to otwarta przestrzeń da dzieci i młodzieży, gdzie wychowawcy pomagają w nauce, prowadzą różnorodne spotkania pełne gier i zabaw. Osoby zainteresowane woontariatem zachęcamy do przyłączenia się do grupy GPS czyi młodzieży wychowywanej w duchu nauczania bł. Jana Pawła II. W ramach woontariatu oferujemy udział w ciekawych akcjach, warsztaty, wyjazdy oraz możiwość współtworzenia wydarzeń kuturanych. Osoby niepełnosprawne mogą przyjść do nas na warsztaty pastyczne, teatrane i muzyczne. Mogą także skorzystać z grupy wsparcia oraz spędzić miło i twórczo czas w świeticy. Młode Mamy mogą zapisać swoje dzieci w wieku od 2,5 do 5 roku życia do Kubu Przedszkoaka, w którym uczymy poprzez zabawę. Zapraszamy do udziału w zajęciach! Jeśi masz wątpiwości, pytania- zadzwoń te. (52) ub napisz na adres: Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz

11 FORDOŃSK A sm efesemka nnnnnn 11 Informacje dotyczące funkcjonowania FSM Czas pracy w FSM: poniedziałek, środa, czwartek - w godz wtorek - w godz piątek - w godz Kasa FSM budynek Zarządu FSM przy u. Keeberga 2 (wejście przez Biuro Obsługi Mieszkańców): poniedziałek, środa, czwartek - w godz wtorek - w godz piątek - w godz PRZERWA: pon. pt - w godz (kasa nr 2 uruchamiana jest w miarę potrzeby w okresie wzmożonych płatności) OR T C A DYŻURY Rady Osiedi FSM: Rada Nadzorcza FSM przyjmuje interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz w siedzibie Zarządu FSM przy u. Keeberga 2, pok.102, I p. Rada Osieda Nad Wisłą Kub Za Miedzą u. Pieęgniarska 17 drugi wtorek m-ca godz Zarząd FSM przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz I piętro (wejście przez sekretariat) Rada Osieda Bohaterów - siedziba AO Bohaterów u. Thommee 1 pierwszy wtorek m-ca godz Radca Prawny FSM przyjmuje interesantów w sprawach członkowskich oraz dot. praw do okai w każdy wtorek, w godz pok. 230, II piętro Rada Osieda Bajka siedziba AO Bajka u. Szczęśiwa 3 pierwszy wtorek m-ca 1 godz BIURO RACHUNKOWE KANCELARIA PODATKOWA biuro.com.p Odpocznij...! FACTOR księgowością zajmie się za Ciebie Rada Osieda Szybowników - siedziba AO Szybowników u. Rataja 2 pierwszy wtorek m-ca godz Rada Osieda Przyesie - siedziba AO Przyesie u. Fiedera 9 pierwszy wtorek m-ca godz Pub Rada Osieda Tatrzańskie Kub Skany u. Kimka Bachedy 5 pierwszy wtorek m-ca godz Rada Osieda Niepodegłości siedziba AO Niepodegłości u. Wyzwoenia 95 pierwszy wtorek m-ca godz Przedstawicie Rady Miasta Bydgoszczy Radny Kazimierz Drozd pełni dyżur w siedzibie Zarzadu FSM przy u. Keeberga 2 w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz pok.102, I p. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa u. Gen. Fr. Keeberga Bydgoszcz te. (052) fax (52) Kub Zapraszamy codziennie od 1700 JEDYNE TAKIE MIEJSCE W FORDONIE! Muzyka Na Żywo-koncerty Twoich uubionych zespołów Live! Sport-Przeżyj prawdziwe emocje podczas transmisji FACTOR Pełen zakres usług ksiegowych i podatkowych u. Rupniewskiego 10, Bydgoszcz najważniejszych imprez sportowych: UEFA LM - T-mobie Ekstrakasa - WBC Boxing - F 1 - SGP - inne Rozrywka-turnieje Dart a -Piłkarzyki -Karaoke Imprezy Okoicznościowe- Teraz możesz zorganizować imprezę na swoim osiedu: -Urodziny/imieniny -Wieczór panieński/kawaerski -Rocznicę/przyjęcie u.lehmana 2 róg Twardzickiego w w w. f a c e b o o k. c o m / p u b p o r t o te

12 12 efesemka FORDOŃSKA sm 68712BIBI/A

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo Karta nr PS/3 Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (061) 477-81-94, fax. (061) 477-88-55 KARTA INFORMACYJNA dot. przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku.

PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. PROTOKÓŁ 8/09/2009 RADY NADZORCZEJ S.M ZWIĄZKOWIEC z dnia 24 września 2009 roku. Obecni według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Bogusław Kempiński.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) - 1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2001.156.1817 Dz.U.2005.25.216 Dz.U.2005.131.1094 Dz.U.2006.84.587 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca :... ( imię i nazwisko, data urodzenia ) 2. Adres zamieszkania :... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu :... 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Dopilnuj, aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. Poświęć 2 punkty akcji w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3

Dopilnuj, aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. Poświęć 2 punkty akcji w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3 aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3 Nie należy zostawiać ładowarek w gniazdkach po skończeniu ładowania. Pobierają one prąd nawet wtedy, gdy żaden sprzęt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE RAMOWY REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZABUDOWĄ POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE I UŻYTKOWE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i zasady postępowania przy: 1. włączeniu do powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73 KARTA INFORMACYJNA Nazwa usługi : Przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego. Podstawa prawna : - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie I. Postanowienia ogólne Podstawa prawna regulaminu: 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Sosnowcu 41-200 Sosnowic, ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 2 201 e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl DMO.0711.21/13 Sosnowiec, 9.07.2013 r. Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/209/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/209/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/209/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Opole Lubelskie, dn... OŚWIADCZENIE

Opole Lubelskie, dn... OŚWIADCZENIE Opole Lubelskie, dn... OŚWIADCZENIE Ja niŝej podpisany(a).. uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 kodeksu karnego oświadczam, Ŝe zajmowana przez moją rodzinę powierzchnia mieszkania nie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN finansowania i rozliczania kosztów budowy garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, parkingach zewnętrznych( otwartych i zamkniętych) oraz zasad korzystania z nich i ustalania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

KD-OK.102 Strona Strona 1 z 8

KD-OK.102 Strona Strona 1 z 8 KD-OK.10 Strona Strona 1 z 8 5.07.011r. Wymagane dokumenty i miejsce składania 1. z potwierdzonymi wydatkami za mieszkanie za ostatni miesiąc przez zarządcę budynku mieszkalnego. Deklaracja o dochodach

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego

W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego Załącznik nr 1 1. Wnioskodawca. 2. Adres zamieszkania kod pocztowy - _ miejscowość... ulica nr domu.nr mieszkania... 3. Nazwa i siedziba zarządcy domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR Podstawy działalności organu statutowego. Rozdział I 1 Rady Mieszkańców Nieruchomości, zwane dalej Radami, prowadzą swoją działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUCHEDNIOWIE 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 i nr 133,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego

W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego 1. Wnioskodawca... /imię i nazwisko, data urodzenia/ 2. Adres zamieszkania... 3. Nazwa i siedziba zarządcy budynku...... 4. Tytuł prawny do zajmowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przydziału i używania lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice w Krakowie

REGULAMIN przydziału i używania lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice w Krakowie REGULAMIN przydziału i używania lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice w Krakowie Na podstawie ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze /Dz. U. Nr 30 poz.210 i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej.

Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej. Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej. Cel: kształtowanie nawyków racjonalnego korzystania ze źródeł energii, ukazanie wpływu codziennych zachowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią w Słupsku zwołuje na dzień 24.06.2017 rok godz. 10.00 - I część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią

Bardziej szczegółowo