Inwestycje przy ul. Gryfa Pomorskiego. Szanowni Państwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje przy ul. Gryfa Pomorskiego. Szanowni Państwo!"

Transkrypt

1 u. gen. Fr. Keeberga Bydgoszcz FORDOŃSKA s m efesemka strona 3 Wane Zgromadzenie Członków w 2012 r. strona 4 Mieszkańcy wywaczyi swoje prawa strona 4 Zmiany w gospodarce odpadami Inwestycje przy u. Gryfa Pomorskiego strona 2 strona 5 Panujemy zmiany w roziczaniu wody Szanowni Państwo! Pomimo coraz powszechniejszych mediów eektronicznych, wiee osób nie wyobraża sobie dnia bez kiku chwi na przejrzenie uubionej gazety. strona 5 Fundusz remontowy strona 7 Chrońmy przyrodę oszczedzając energię i wodę Chcąc kontynuować informowanie Państwa o funkcjonowaniu Naszej Spółdzieni, pomyśeiśmy, że właśnie forma gazetki spowoduje, że tym chętniej sięgną Państwo po zawarte w niej treści. A ponieważ informator przybrał nową formę, uznaiśmy, że po atach wydawania Informacji i Komunikatów przyszedł czas także na zmianę tytułu informatora. wraz z tymi zmianami koejna, być może istotniejsza - od istopada br. wprowadzamy prezentowane obok nowe ogo Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej, którego autorem jest pan Jakub Woźniak. Mamy nadzieję, że - tak jak w uubionej gazecie czy czasopiśmie - każdy znajdzie w naszej propozycji informacje na interesujące Państwa tematy. Liczymy, że nowa forma biuetynu, jak również nowy ogotyp, który sukcesywnie będziemy wprowadzać i eksponować, spotkają się z Państwa aprobatą! Jednocześnie oczekujemy na uwagi i pomysły, o czym jeszcze chcieiby Państwo przeczytać w naszej gazetce. nasze nowe ogo Przez pół wieku działaności Spółdzienia wyrobiła sobie soidną markę na rynku spółdzieczości mieszkaniowej Już teraz miło nam Państwa poinformować, że w 2013 r. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa obchodzić będzie jubieusz 50-ecia. Uogóniając stwierdzić można, że historia Fordonu, to historia Naszej Organizacji, która budowała koejne osieda tej największej bydgoskiej dzienicy. Jednocześnie chcemy pokazać, że stoi za nami nie tyko kapitał doświadczenia, ae jesteśmy konkurencyjni i nowocześni na coraz bardziej wymagającym rynku zarządców nieruchomości. Po raz koejny uzyskaiśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, pomimo trudnej sytuacji na rynku budowanym budujemy świetnie sprzedające się mieszkania o wysokim standardzie, angażujemy się w inicjatywy na rzecz mieszkańców Fordonu (i nie tyko!), waczymy o interesy Spółdzieców tym możemy się pochwaić w przeddzień jubieuszu, o czym informacje znajdą Państwo w efesemce. Życzymy miłej ektury! Zarząd Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej Wydanie niniejsze sfinansowane zostało z rekam zamieszczonych w gazecie bądź dołączonych do niej, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach środków przeznaczonych na reaizację przedsięwzięcia pn. Ochrona zasobów Ziemi poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie racjonanej gospodarki energią i mediami.

2 2 nnnnnn efesemka F O R D O Ń S K A sm Oferta sprzedaży mieszkań w nowych budynkach Inwestycje FSM Z satysfakcją informujemy Państwa o reaizacji naszych inwestycji - budynków wieorodzinnych z garażami przy u. Gryfa Pomorskiego Andersa na Os. Niepodegłości. Podobnie jak w naszych wcześniejszych reaizacjach, budujemy według wysokich standardów, oferując mieszkania nowoczesne, bogato wyposażone, położone w atrakcyjnej okaizacji i konkurencyjnej cenie! Budowa dwóch pierwszych budynków zakończy się pod koniec 2012 r. W pierwszym budynku pozostało do sprzedaży jedno mieszkanie trzypokojowe o pow. 69 m2-3990,00 zł/m2 (rzut mieszkania dostępny jest na stronie internetowej Sp-ni). W ipcu br. rozpoczęiśmy reaizację dwóch koejnych budynków (zakończenie budowy pierwszego w III kw r., drugiego w I kw r.) W sprzedaży są mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe o pow. 44 m2-81 m2. Ceny mieszkań zł/m2 i 4080 zł/m2 Cena garażu 2130,00 zł/m2 Na Naszej stronie internetowej można znaeźć rzuty kondygnacji powtarzanych budynków jak również załączniki, w których przedstawione są zestawienia mieszkań i garaży w obu budynkach. O koejności wyboru mieszkań i podpisania umowy decyduje koejność złożenia wniosku. KONTAKT: u. Keeberga 2, pok. 207, te. (52) ub (52) wew. 222, e-mai:

3 FORDOŃSKA sm efesemka 3 O sprawach mieszkańców Prezentujemy sprawozdanie z Wanego Zgromadzenia Członków FSM w maju 2012 W dniach 21-25, maja br. odbyło się Wane Zgromadzenie Członków FSM. Każda z siedmiu części spotkania przeprowadzona została według zaproponowanego przez Zarząd Spółdzieni porządku obrad, do którego w statutowym terminie członkowie Spółdzieni nie wnieśi uwag i zmian. Zarząd FSM przygotował pod obrady projekty 22 uchwał, do których trzech członków zgłosiło poprawki. Propozycje zgłoszone przez jednego z tych członków nie spełniły statutowych wymogów, tym samym nie mogły być poddane pod głosowanie. Członkowie Prezydium Wanego Zgromadzenia spotkai się r. W czasie zebrania ziczono głosy oddane nad poszczegónymi uchwałami i stwierdzono podjęcie wszystkich 22 uchwał przez Wane Zgromadzenie. Na wszystkich częściach Wanego Zgromadzenia przedstawiono Członkom Spółdzieni wyniki ustracji probemowej (tj. kontroi) dotyczącej inwestycji prowadzonych w FSM w 2011 r. Podejmując Uchwałę nr 1/2012 WZ potwierdziło przyjęcie tych informacji do wiadomości. Uchwały 2-7/2012 dotyczyły zatwierdzenia sprawozdań z działaności w 2011 r. Rady Nadzorczej, Zarządu i sprawozdania finansowego FSM, przeznaczenia zysku netto za rok 2011 oraz udzieenia absoutorium członkom Zarządu FSM. Omawiając sprawozdanie z działaności Zarządu FSM, prezes Zbigniew Sokół wyraził zaniepokojenie wynikające z zapowiadanych prac egisacyjnych nad projektem ustawy, które doprowadzić mogą do ikwidacji spółdzieni mieszkaniowych. W przekonaniu środowiska spółdzieczego podzieanym przez Zarząd FSM zapowiadane przepisy godzą w konstytucyjne prawo dysponowania swoim mieniem i formą jego zarządzania. W konsekwencji uzyskanych informacji do Prezydium wpłynął wniosek o zorganizowanie akcji zbierania podpisów pod protestem przeciw wprowadzeniu poseskiego projektu zmian w ustawie o spółdzieniach mieszkaniowych w zakresie obigatoryjnego powstawania wspónot mieszkaniowych. Podejmując Uchwałę nr 8/2012 Wane Zgromadzenie dokonało wyboru deegata i zastępcy deegata na VI Krajowy Zjazd Deegatów SM zrzeszonych w Zawiązku Rewizyjnym SM RP. Na funkcje te zostai wybrani (uprzednio zgłoszeni na piśmie przez członków spółdzieni) Zbigniew Sokół i Andrzej Wyżgowski. Do Uchwały nr 9/2012 dotyczącej zmian w Statucie FSM wpłynął zgłoszony przez członka projekt poprawki do punktu o zmianie w treści 97 ust. 1 pkt g Statutu FSM. Autor poprawki zaproponował, aby w projekcie uchwały W dniu 4 października br. na Cmentarzu Komunanym przy u. Wiśanej pożegnaiśmy śp. warto wiedzieć Członków Spółdzieni zainteresowanych zapoznaniem się z treścią protokołu z przebiegu Wanego Zgromadzenia Członków FSM w 2012 r. zapraszamy do siedziby Zarządu FSM przy u. Gen. Fr. Keeberga 2, do działu Organizacyjno Samorządowego p Grzegorza Banacha długoetniego Z-cę Prezesa Zarządu Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej, zmarłego 29 września 2012 r. zapis co najmniej 10 członków odnoszący się do iczby osób, których poparcie wymagane byłoby do zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej, zastąpić zapisem co najmniej 15 członków. Obie wersje zostały poddane pod głosowanie. W wyniku ziczenia głosów oddanych na wszystkich częściach Wanego Zgromadzenia przyjęte zostało brzmienie zaproponowane przez wnioskodawcę. Pozostałe punkty projektu uchwały nr 9 odnosiły się do technicznych kwestii trybu zawiadamiania członków o Wanym Zgromadzeniu oraz uporządkowania niektórych zasad związanych z wyborami do Rady Osieda. Podjęcie Uchwały nr 10/2012 pozwaa na uporządkowanie sytuacji prawnej dotyczącej pomieszczeń niemieszkanych w nieruchomości przy u. Monte Cassino 3. Podjęte przez Wane Zgromadzenie Uchwały od nr 11/2012 do nr 22/2012 dotyczą zbycia okreśonych nieruchomości gruntowych, które z różnych powodów nie przysparzają Spółdzieni przychodu, generują koszty i w związku z tym są da FSM zbędne. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący każdej z części Wanego Zgromadzenia Członków FSM zamykał obrady. Odszedł od nas Z-ca Prezesa Zarządu FSM śp. Grzegorz Banach Śp. Grzegorz Banach pracował w naszej Spółdzieni od 1993 r., najpierw jako specjaista w Dziae Czynszów i Windykacji, następnie jako jego Kierownik. W roku 1995 powołany został na Członka Zarządu, a od r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. windykacji naeżności i spraw członkowsko-mieszkaniowych. Od dnia r. był również Zastępcą Dyrektora FSM ds. Czynszów i Windykacji. W osobie śp. Zmarłego straciiśmy wspaniałego Koegę i Współpracownika, świetnego Fachowca, Osobę zasłużoną da Fordonu, której będzie nam brakować. Z głębokim żaem przyjęiśmy wiadomość o jego śmierci. Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy FSM Jakość z certyfikatem Uzyskaiśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na koejne 3 ata! Mamy zaszczyt poinformować naszych Kientów, że Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa na podstawie audytu jednostki certyfikującej TUV NORD Poska, otrzymała po raz koejny Certyfikat Jakości zgodny z normą ISO 9001:2008, przyznany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Certyfikat obowiązuje na trzy ata - do 2015 roku. Wierzymy, że nasze starania w zakresie doskonaenia Systemu Zarządzania Jakością, zostaną przez naszych Kientów zauważone, oraz wpłyną jednoznacznie na poepszenie Państwa obsługi i naeżyte utrzymanie nieruchomości, którymi na rzecz Państwa administrujemy. Jednocześnie przypominamy Państwu o możiwości składania uwag i spostrzeżeń w postaci Ankiet zadowoenia kienta, do wypełniania których serdecznie zachęcamy. Formuarze dostępne są w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców przy u Keeberga 2 oraz w Administracjach Osiedi, a także w formie eektronicznej na naszej stronie internetowej w zakładce ISO 9001:2008. Zapewniamy, że wszystkie uwagi składane w tej formie do naszej organizacji, są anaizowane. W miarę możiwości staramy się spełniać życzenia naszych Kientów. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa, u. Gen. Fr. Keeberga Bydgoszcz te , fax Zarząd FSM Prezes Zarządu/Dyrektor Naczeny Zbigniew Sokół Zastępca Prezesa/Zastępca Dyrektora Andrzej Wyżgowski Redaktor wydania: Paweł Tomaszewski Wydawca: EXPRESS MEDIA Sp. z o.o. Bydgoszcz, u. Warszawska 13 Redaguje: Sonia Gruszka, te W ofercie wydawnictwa szeroka gama produktów da kientów indywiduanych Joanna Hynek, te

4 4 efesemka FORDOŃSKA sm Wywaczyi swoje prawa Dzięki protestowi spółdzieców, wycofano z Sejmu krzywdzący projekt noweizacji ustawy W zasobach FSM pozostało już tyko kika budynków z gruntem do wykupienia Prawo wieczystego użytkowania na Zaruskiego i Haera wykupione W maju 2012 r. został zakończony proces wykupu prawa wieczystego użytkowania gruntu nieruchomości Zaruskiego 1 i Haera 6. Jednocześnie dokonane zostało roziczenie finansowe kosztów nabycia, w odniesieniu do każdej z obu nieruchomości. Osoby w nich zamieszkałe otrzymały pisemne informacje o kosztach przypadających na ich okae. Ustaone kwoty podegają spłacie w 12 miesięcznych ratach, płatnych łącznie z opłatą za używanie okau, począwszy od września 2012 roku.obecnie w zasobach FSM nie został jeszcze wykupiony grunt pod 9 budynkami. W poszczegónych nieruchomościach sytuacja przedstawia się następująco: Beringa 2, Keeberga 5, Tuchołkowej 1 - w sierpniu br. rozpoczęto ostatni etap wykupu gruntu (zbieranie pełnomocnictw od współwłaściciei), Fot. Tymon Markowski Łabendzińskiego 4, Łochowskiego 7 uzupełniane są dokumenty potrzebne do podziału nieruchomości (nie wszyscy współwłaściciee dostarczyi wymagane dokumenty), Sucharskiego 2 - do Urzędu Miasta Bydgoszczy został złożony wniosek o podział nieruchomości, Juhasów 2 - jeden ze współwłaściciei nie chce wyrazić zgody na zakończenie procesu wykupu gruntu, Igrzyskowa 1 - toczy się inne postępowanie, które musi się zakończyć przed rozpoczęciem procedury wykupu gruntu, Gryfa Pomorskiego 5 - współwłaściciee nie zgodzii się na wykup gruntu. Na przestrzeni 6 at wykupiono ub przekształcono w prawo własności grunt pod 211 budynkami w zasobach FSM. Zmiany w gospodarce odpadami Zgodnie z zapowiedzią w ostatnim wydaniu naszego biuetynu, przekazujemy Państwu aktuane informacje z zakresu gospodarki odpadami. Od 1 ipca 2013 roku gmina Bydgoszcz przejmie organizację odbioru odpadów komunanych z nieruchomości na terenie miasta. W tym ceu obszar Bydgoszczy został podzieony na dziewięć sektorów, z których odpady będą odbierane przez przedsiębiorców wyłonionych w drodze przetargu. Decyzją Rady Miasta nasze osieda przyporządkowano dwóm sektorom. Osieda Nad Wisłą, Niepodegłości i Tatrzańskie znaazły się w pierwszym sektorze, natomiast pozostałe: Bajka, Szybowników, Bohaterów i Przyesie w drugim. Właściciee nieruchomości objęci systemem zobowiązani będą do wnoszenia na rachunek miasta opłaty za gospodarowanie odpadami komunanymi. Opłata naiczana od osoby będzie uwzgędniać koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recycingu odpadów. Stawki opłat będą okreśane przez gminę w drodze uchwały Rady Miasta. Trwają prace nad reguaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy okreśającym wymagania, które stawiane są stronom w zakresie utrzymania estetyki i porządku. Dzięki intensywnym działaniom Fordońskiej SM w ramach Regionanego Związku Rewizyjnego Spółdzieni Mieszkaniowych w Bydgoszczy udało się doprowadzić do stworzenia warunków szerokiej konsutacji zapisów wyżej wymienionego reguaminu, przed przyjęciem go przez Radę Miasta. Stało to możiwe również dzięki radnym miejskim okręgu Bydgoszcz-Fordon. Wyrażamy nadzieję, że nasze propozycje zostaną uwzgędnione. Podczas Wanego Zgromadzenia Członków FSM (sprawozdanie z niego pubikujemy na str. 3) złożono wnioski o podjęcie inicjatywy i wyrażenie pisemnego sprzeciwu wobec poseskiego projektu noweizacji Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzieniach mieszkaniowych, który trafił do Sejmu 5 kwietnia bieżącego roku. Projekt ten w art. 37 ust. 3 przewidywał tworzenie z mocy prawa wspónot mieszkaniowych już po ustanowieniu w budynku odrębnej własności jednego okau, a nie jak dotychczas, z woi większości właściciei okai iczonej według wiekości udziałów. W przypadku przyjęcia tej noweizacji przez Sejm RP członkowie spółdzieni mieszkaniowych zostaiby pozbawieni prawa decydowania o sposobie zarządzania ich majątkiem, co stanowiłoby naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony własności prywatnej obywatei. W związku z powyższym grupa członków Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej utworzyła w dn r. Zespół Inicjatywny, którego przedstawiciee w czerwcu 2012r. prowadzii w Państwa budynkach akcję pozyskiwania podpisów w ramach sprzeciwu wobec przedmiotowej noweizacji ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych. W dniu r., w przeddzień obrad Sejmu, przedstawiciee Zespołu Inicjatywnego przekazai Marszałkowi Sejmu RP Ewie Kopacz pismo i prawie 5000 głosów sprzeciwu członków naszej Spółdzieni wobec wniesionego do Sejmu projektu noweizacji ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych. Pisma informujące zostały skierowane do wszystkich kubów poseskich. Przedstawiciee Zespołu Inicjatywnego odbyi 11 spotkań z paramentarzystami w bydgoskich biurach poseskich i w kubach sejmowych. Sprzeciw wobec projektu noweizacji ustawy Zespół Inicjatywny prezentował również w okanych audycjach radiowych i na łamach prasy. Praca członków Zespołu Inicjatywnego przyczyniła się w dużym stopniu do wycofania przedmiotowego projektu z Sejmu. Opinia Jana Chabowskiego, członka Zespołu Inicjatywnego z Osieda Tatrzańskiego: Tak to już jest, że od czasu do czasu społeczeństwami wstrząsają rewoucje. Jednak wieu początkowych zwoenników rewoucji bardzo szybko się przekonuje, że tracą w niej wszystko, a w zamian nie zyskują nic. Projekt zakładał, by praktycznie wszyscy członkowie spółdzieni mieszkaniowych stai się przymusowymi członkami wspónot mieszkaniowych. Odebraiśmy to jako zmianę rewoucyjną! W samej Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej w krótkim czasie zebrano około pięć tysięcy podpisów pod protestem. Ci, którzy zobowiązai się wobec pozostałych członków spółdzieni do aktywnego działania przeciwko krzywdzącym zmianom rozmawiai z paramentarzystami wybranymi przez okaną społeczność. Dziś można napisać, że projekt ustawy zmuszającej do wspónot został wycofany z Sejmu. Jan Chabowski, członek Zespołu Inicjatywnego z Osieda Tatrzańskiego Rozmowy prowadzono z posłami różnych partii. Poitycy byi zdumieni, jak wiee wad ma ten projekt. Jak łatwo może stać się przyczyną udzkich nieszczęść. Posłowie potwierdzai, że w ich ocenie jest to projekt ustawy wprowadzającej utopię. Projektowana ustawa nakazywała mieszkańcom budynku powołać wspónotę mieszkaniową. W tym ceu mieszkańcy mieiby się zebrać, wybrać spośród siebie władze wspónoty, upoważnić te władze do działania w ich imieniu. Oczywiście władze wspónoty byłyby uprawnione do pobierania za swą prace wynagrodzenia, opłacanego przez członków spółdzieni. Jednym słowem, zebrania na katkach schodowych ub wynajętych za opłatą okaach. W każdym budynku odbywałyby się zebrania, funkcjonowałyby rady nadzorcze wspónot, zarządy wspónot i prezesi tych zarządów. A probemów byłoby więcej. Bo chociażby, gdzie przechowywać dokumentacje zebrań z danymi osobowymi? Co z odpowiedzianością członków wspónoty za pobrane przez zarządzających budynkiem kredyty? Sprawozdawczość do GUS i składanie w terminie dekaracji do urzędu skarbowego to też działania, z których trzeba się wywiązać pod groźbą kary finansowej. O konsekwencjach wobec członków wspónoty, którzy opóźniiby się z płaceniem czynszu, przecież nie zawsze z ich winy, epiej nie pisać. Spółdzienia mieszkaniowa jest duża i epiej ub gorzej, ae radzi sobie z tymi probemami. A co by się działo w małej wspónocie to wyobraźcie sobie Państwo sami. Będą tacy, którzy powiedzą: wspónoty są i żyją. Tak, ae do czasu. Iość rozpraw sądowych we wspónotach wywołanych sporami na te różnych spraw jest znaczna. A przecież żadna z tych wspónot nie powstała z przymusu. Były to najczęściej budynki z mieszkańcami przekazywane do wspónot przez zakłady i instytucje. Spółdzienie tych budynków najczęściej ze wzgędu na ich stan nie chciały przejąć. Ci mieszkańcy znai się od dawna. Tym samym między nimi istniała więź. Często razem pracowai w zakładach. Będą tacy, którzy powiedzą: daczego mam przymusowo przechodzić do jakiejś tam wspónoty mieszkaniowej, kiedy jestem zadowoony ze spółdzieni? Spółdzienia jest mi znana od at. Jest pod kontroą. Nigdy nie zostałem okradziony z czynszu. Remonty są robione. Osiede jest ładne i bezpieczne. Nie muszę się martwić, że ktoś nowo zatrudniony jako zarządca mojego budynku wykorzysta moją nieznajomość w sprawach bankowych i zadłuży mieszkanie kredytem nie do spłacenia. Jednym słowem żyję bez ęku. Mogę czas przeznaczyć na inne sprawy. Dziś można napisać, że projekt ustawy zmuszającej do wspónot został wycofany z Sejmu. Członkom spółdzieni nie grozi już projektowana gehenna. Protesty, w tym i członków Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej, przyniosły skutek. Postawione projektowi przez członków spółdzieni zarzuty były tak poważne, że ustawodawca uznał za zasadne wycofanie projektu. Przed spółdzieczość mieszkaniową za pewne jeszcze nie jeden projekt zmian w prawie jej dotyczącym. My z wiekiej płyty, nic nie wartej, nage staiśmy się atrakcyjnym partnerem da tych, którzy pod pretekstem poprawienia demokracji chcą na nas zarobić. Nas jako członków spółdzieni czeka jeszcze nie jedna bataia w obronie tego co posiadamy. Jesteśmy tak atrakcyjnym źródłem zarobku, że wieu rewoucjonistów z różnych stron będzie nam składało oferty ustaw. Pamiętać wtedy naeży, że rewoucja potrafi zabrać wszystko i w zamian nie dać nic. O wszekich zmianach dotyczących ustawy o spółdzieniach mieszkaniowych będziemy informować Państwa na bieżąco

5 FORDOŃSK A sm efesemka nnnnnn 5 Fundusz remontowy Roziczenie funduszu remontowego osób nie będących członkami Spółdzieni Fot. FSM Turniej szachowy w Kubie Skany Spółdzienia to nie tyko zarządca nieruchomości FSM angażuje się w wydarzenia organizowane z myśą o mieszkańcach Fordonu Zawsze z dumą podkreśamy i eksponujemy nasz związek z Fordonem. To związek nie tyko terytoriany. Współtworzyiśmy historię tej dzienicy. Czujemy się zatem zobowiązani, by nie tyko administrować nieruchomościami, ae także aby być partnerem da mieszkańców w ich potrzebach i probemach. Słowem uczestniczyć w życiu Fordonu. Staramy się pokazać, że Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa to coś więcej, niż tyko zarządca nieruchomości. Wspieramy szereg inicjatyw służących okanej społeczności festyny, konkursy, imprezy kuturane i sportowe organizowane przez parafie i pacówki kuturano-oświatowe działające na terenie Fordonu. Współpracujemy z Fundacją Wiatrak (zwłaszcza w zakresie udostępniania pomieszczeń na działaność Kubu Integracji Społecznej) oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami, jak np. Spółdzienia Socjana Nasz Dom adresująca swoją działaność do seniorów. FSM jest jednym z sygnatariuszy istu intencyjnego o woi współpracy w zakresie działań na rzecz zaktywizowania mieszkańców Fordonu i zachęcenia ich do szerszego korzystania z bazy kuturanej i naukowej. Sami także prowadzimy działaność kuturano-oświatową reaizowaną w trzech osiedowych Kubach Heros, Skany i Za Miedzą. Jesteśmy wrażiwi na potrzeby i probemy społeczne. Dofinansowujemy koszty obiadów w fordońskich szkołach da dzieci z uboższych rodzin. Kikukrotnie udostępniaiśmy miejsce da mammobusu, w którym bezpłatnie wykonywane były profiaktyczne badania mammograficzne da kobiet. Dwukrotnie Nasza Spółdzienia włączyła się w zorganizowaną przez RCO w Bydgoszczy akcję pomocy da szczegónie dotkniętych skutkami powodzi mieszkańców Gminy Ropczyce, przeprowadzając zbiórkę darów. Jednocześnie poniżej zachęcamy Państwa do wsparcia koejnej akcji pomocy poszkodowanym w wyniku nawałnic, jakie dotknęły nasz kraj, a w szczegóności Woj. Kujawsko-Pomorskie w ipcu br. Chcąc promować sukcesy mieszkańców Fordonu, podjęiśmy w tym roku organizację Biegu Utramara- nnnnnn W marcu br. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa dokonała corocznego roziczenia funduszu remontowego da wszystkich osób korzystających z okai, ae nie posiadających członkostwa w Spółdzieni. Wszystkie te osoby otrzymały uprzednio pisemną informację o przewidywanych w roku 2011 kosztach robót remontowych w swojej nieruchomości, a po zakończeniu roku pisemne roziczenie dokonanych wpłat i przypadających na ich okae kosztów. Roziczenie funduszu remontowego osób nie posiadających członkostwa w spółdzieni dokonywane jest od 2008 roku i poega na porównaniu przy- chodów uzyskanych z naiczanej w pozycji fundusz remontowy opłaty, z rzeczywistymi kosztami przypadającymi na poszczegóne okae w danej nieruchomości. Roziczenie za rok 2011 dotyczyło 78 okai o łącznej powierzchni 4.069,20 metrów kwadratowych. W wyniku roziczenia, da 38 okai ustaone zostały nadpłaty, a da 40 okai niedopłaty. Przypominamy, że nadpłata pozostaje na indywiduanym koncie użytkownika okau i stanowi sado początkowe roku bieżącego. W przypadku wystąpienia niedopłaty, istnieje obowiązek ureguowania zobowiązania z tego tytułu, w terminie do dnia 30 czerwca roku bieżącego. Stawka funduszu remontowego może uec zmianie Z racji tego, że stawki odpisu na fundusz remontowy nie zmieniły się od maja 2008 r. (nie icząc przesunięcia od r. opłaty 0,05 zł/m2 na działaność kuturano-oświatową w pozycję fundusz remontowy), jak również z powodu icznych pytań o pany funduszu remontowego dajemy Państwu pod rozwagę propozycję zwiększenia stawki od 1 marca 2013r. o 0,20 zł/m2. Propozycja wynika z icznych sugestii członków Spółdzieni oczekujących zwiększenia zakresu i tempa wykonywanych prac remontowych. Zwiększenie opłaty w tej pozycji czynszu nie powinno w nadmierny sposób wpłynąć na jego ogóną wysokość i zbytnio obciążyć domowych budżetów, natomiast w skai całej Spółdzieni pozwoi epiej spełnić Państwa oczekiwania w zakresie prowadzonych prac remontowych. tońskiego Kijów-Warszawa z okazji Turnieju Euro 2012, którego bohaterem był biegacz Andrzej Urbaniak. W 2007 r. pomogiśmy w organizacji pionierskiej wyprawy w Himaaje pod nazwą Tiicho Lake & Peak. Wyprawą dowodził himaaista i nurek, przewodniczący Rady Osieda Nowy Fordon Jana Kwiatoń. Dokonano wówczas rekordowego w skai świata nurkowania w jednym z najwyżej położonych jezior na świecie. Zamierzamy w daszym ciągu aktywnie uczestniczyć w życiu Fordonu, a tym samym pokazywać, jak ważną roę da okanej społeczności może spełniać spółdzienia mieszkaniowa. Liczymy tym samym na Państwa zrozumienie i akceptację podejmowanych przez nas działań! Włącz się w zbiórkę Możemy pomóc poszkodowanym przez nawałnicę! Międzybranżowy Związek Zawodowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Nr 1/2004 w Regionanym Centrum Onkoogii w Bydgoszczy organizuje pomoc da poszkodowanych przez nawałnicę w naszym województwie. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa włączyła się w tę akcję organizując zbiórkę darów, którymi w uzgodnieniu z Organizatorem - mogą być: - odzież, - środki czystości, - przybory szkone, - niepsujące się produkty żywnościowe, - mebe w dobrym stanie. Artykuły prosimy składać do r. w siedzibach administracji osiedi w godzinach urzędowania Spółdzieni. W imieniu Organizatora i potrzebujących, którym zebrane rzeczy zostaną przekazane, z góry dziękujemy za złożone dary i okazane serce. Okres roziczeniowy obejmować będzie 12 miesięcy Fot. nadesłane Panujemy zmiany w roziczaniu wody Dążąc do obniżania kosztów funkcjonowania Spółdzieni podejmowanych jest szereg działań reorganizacyjnych. Wśród zamierzeń i panów związanych z tymi działaniami jest zmiana sposobu roziczania wody, a także, spójnie z tym, dostosowanie terminów roziczeń centranego ogrzewania. W każdym miesiącu roku roziczana będzie okreśona część zasobów spółdzieni. Okres roziczeniowy obejmować będzie przedział 12 miesięcy. Naeży zwrócić uwagę, że 12- miesięczne okresy roziczeniowe tyko da części zasobów pokryją się rokiem kaendarzowym. W początkowym okresie wprowadzania nowych zasad odczyty wody będą dokonywane dwa razy a doceowo raz na 12 miesięcy. Obecnie są to cztery odczyty w roku. Mimo tyko jednego odczytu wodomierze nie pozostaną bez nadzoru. Służby techniczne Spółdzieni będą na bieżąco kontroowały funkcjonowanie wodomierzy z wykorzystaniem m.in. systemu radiowego odczytu wodomierzy. Nada także będziemy oczekiwai na informacje od mieszkańców o wszekich nieprawidłowościach funkcjonowania wodomierzy.

6 6 nnnnnn efesemka F O R D O Ń S K A sm Nie ścinaj bez zezwoenia Za samowokę w usuwaniu gałęzi ub całych drzew i krzewów grożą wysokie kary pieniężne W ostatnim czasie nasiiły się probemy związane z usuwaniem pojedynczych gałęzi oraz całych drzew i krzewów rosnących przy naszych budynkach. W związku z tym chcieibyśmy przekazać Państwu podstawowe informacje, o których naeży pamiętać. do urzędu miasta. Apeujemy, aby mieszkańcy, którzy panują sadzenie drzewek i krzewów na terenach nieruchomości naeżących do FSM, zgłosii się do administracji osieda, gdzie pracownicy przeanaizują pany i ustaą miejsca, w których posadzone drzewa nie będą koidowały z urządzeniami podziemnymi i po atach nie zagrożą budynkowi. Rozrośnięte po atach korzenie posadzonych w niewłaściwym miejscu drzew i krzewów mogą spowodować uszkodzenie sieci wody, gazu, kanaizacji ub przewodów eektrycznych. Natomiast drzewo zasadzone zbyt bisko budynku może ograniczać dostęp światła do mieszkań ub przyczynić się do uszkodzenia eewacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią rozdziału IV Ustawy o ochronie przyrody. Od 1 maja 2004 roku obowiązuje nowa Ustawa o ochronie przyrody. Wynika z niej, że na usunięcie drzew i krzewów, jak również gałęzi i odnóg drzew trzeba uzyskać decyzję administracyjną z Urzędu Miasta, nawet wtedy, gdy zostały one posadzone przez mieszkańców. Za ich samowone usuwanie grozi wysoka kara pieniężna. Sposób postępowania szczegółowo opisany jest w rozdziae IV wyżej wymienionej ustawy. Jeżei więc przeszkadza Państwu gałąź, odnoga drzewa ub samo nnn Wszekie nieprawidowości naeży zgłaszać do Spółdzieni drzewo rosnące zbyt bisko budynku, koniecznie naeży zgłosić to do administracji osieda ub złożyć pismo w Biurze Obsługi Mieszkańców w siedzibie Spółdzieni przy u. Keeberga 2. Wówczas pracownicy spółdzieni w terenie okreśą, czy wniosek jest zasadny, a następnie wystąpią do właściwego wydziału urzędu miasta. Po otrzymaniu pozwoenia i jego uprawomocnieniu będzie można Fot. Tymon Markowski zreaizować prace. Zostanie wykonany również nakaz zasadzenia dodatkowych drzew i krzewów, który został narzucony w pozwoeniu. Reaizacja poeceń opisanych w decyzji zgłaszana jest przez Spółdzienię Sadzenie drzewek i krzewów na terenach nieruchomości naeżących do FSM naeży konsutować z administracją osieda. Dbaj o instaację sanitarną w swoim budynku Najczęściej przyczyną awarii jest niewłaściwe użytkowanie sanitariatów przez mieszkańców Awarie instaacji kanaizacyjnej tyko w niewieu przypadkach związane są z jej wadami technicznymi ujawnionymi w trakcie ekspoatacji budynku. Gdzie się bawić? Wspónie zdecydujmy o miejscach do zabawy da najmłodszych Od kiku at, najczęściej na forum zebrań środowiskowych (a wcześniej także Zebrań Grup Członkowskich), pojawiał się temat paców zabaw w naszej Spółdzieni. W związku z tym w IV kwartae br. rozpoczniemy dyskusję wyboru kierunku do- tyczącego funkcjonowania i rozbudowy miejsc do tego przeznaczonych. Zapytamy, czy Członkowie życzą sobie utrzymania paców zabaw w obecnie funkcjonującym kształcie, czy ich ikwidacji i wybudowania w mniejszej iości tzw. ogródków jordanowskich. Aby ułatwić naszym Członkom wybór, wkrótce przedstawimy uwarunkowania finansowe tych koncepcji. Natomiast już dzisiaj zachęcamy do zastanowienia się, którą z opcji Państwo prefe rują. Najczęściej zapchanie związane jest z niewłaściwym użytkowaniem jej przez mieszkańców. W przypadku niektórych pionów zdarzenia takie występują reguarnie, a pracownicy Spółdzieni podczas udrażniania wyciągają między innymi bandaże, artykuły higieniczne czy resztki pożywienia. Przypominamy więc, że wymienione wyżej nieczystości nie powinny być nigdy wrzucane do miski ustępowej, a do pojemników na odpady. Zdarza się także, że podczas remontów mieszkań do miski ustępowej wyewane są resztki kejów, zapraw budowanych, farb, gruzu, styropianu i innych materiałów budowanych. Nie naeży wrzucać tego rodzaju odpadów do miski ustępowej. Zapchanie kanaizacji w taki sposób od razu wskazuje osobę odpowiedzianą - mieszkańca, który jest w trakcie remontu ub niedawno zakończył prace. Dziękujemy mieszkańcom, którzy kupują worki na odpady poremontowe. Są one coraz częściej widoczne przed budynkami. Pamiętajmy, że właściwie korzystając z instaacji kanaiza- cyjnej dbamy o ochronę naszego środowiska i minimaizujemy koszty utrzymania i konserwacji. Po wieoetnim użytkowaniu instaacji kanaizacyjnej ścianki przewodów obrastają osadzającym się na nich tłuszczem. Najczęściej stosowanym przez mieszkańców sposobem na oczyszczenie są środki chemiczne dostępne w skepach. Pamiętajmy jednak, że naeży je stosować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta, gdyż nieprzestrzeganie jej może spowodować skutek odwrotny - zamiast udrożnienia i oczyszczenia, dodatkowe okejanie i utwardzanie resztek na ściankach instaacji. Takie same osady pojawiają się na ścianach pozostałych eementów instaacji kanaizacyjnej. W związku z tym we wrześniu 2012 roku zreaizowaiśmy piotażowy program poegający na czyszczeniu części wspónych instaacji kanaizacyjnej w wybranych budynkach. Prace obejmowały czyszczenie chemiczne i mechaniczne pionów, poziomów, przykanaików oraz głównego odpływu do pierwszej studzienki, a także wykonanie dokumentacji fotograficznej tych odcinków kanaizacji przed i po jej czyszczeniu jak również dokonanie ekspertyzy instaacji w wybranych pionach wszystkich budyn ków Spółdzieni.

7 FORDOŃSKA sm efesemka 7 Chrońmy przyrodę oszczędzając energię i wodę Żyjemy w energetycznym świecie, a następujące czasami awarie sieci eektroenergetycznych uświadamiają nam, że jesteśmy uzaeżnieni od dostępności do energii i wody. Czy jednak zdajemy sobie sprawę ze środowiskowych skutków takiego energochłonnego styu życia? Czy energii i wody starczy da naszych dzieci, wnuków, przyszłych pokoeń? Coraz częściej słyszymy o konieczności oszczędzania energii i wody. Zastanówmy się jaka jest tego przyczyna i czy faktycznie powinniśmy mieć powody do obaw? Skąd bierze się energia? Źródła energii możemy podzieić na nieodnawiane (węgie, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz na odnawiane (energia słońca, wody, wiatru, geotermana, biomasy i biogaz). W Posce większość energii czerpiemy poprzez spaanie nieodnawianych źródeł energii. Niestety, w trakcie tego procesu, wytwarzają się szkodiwe da środowiska gazy, wśród nich najbardziej nam znany dwutenek węga. Związek ten uwaniany do atmosfery powoduje ogromne szkody, zmiany kimatyczne, ociepenie kimatu. Ponadto światowe zasoby źródeł energii nieodnawianych prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Jeszcze przez prawie 220 at, będzie można korzystać ze złóż węga, ponad 60 at trwać będzie ekspoatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś at! Ograniczając zużycie energii jesteśmy w stanie obniżyć produkcję dwutenku węga, a tym samym uczynić nasze otoczenie czystszym oraz wydłużyć okres użytkowania źródeł energii konwencjonanej. Równie ważne jest oszczędzanie wody, gdyż stanowi ona jeden z najważniejszych zasobów niezbędnych do życia wszystkich organizmów. Używamy jej przy produkcji żywności, czy wytwa rzaniu energii. Większość, bo 3/4 powierzchni panety Ziemi pokrywa woda. Naeży jednak pamiętać, że aż 97% wody na Ziemi to słone wody w oceanach, tyko 3% wód na Ziemi to wody słodkie, 2% całkowitych zasobów wody słodkiej uwięzione jest w odowcach i śniegach. Umiejętne używanie energii i wody pozwoi na obniżenie naszych rachunków za prąd i wodę nawet o 30%. W przypadku, gdy płacimy 1500 PLN rocznie za prąd możemy zaoszczędzić do 500 PLN. Ponadto nasze działania zmniejszą emisję dwutenku węga do atmosfery co korzystnie wpłynie na środowisko naturane. Oto kika praktycznych rad jak wydajnie korzystać z energii i wody. Gotowanie Czajnik eektryczny najwięcej energii zużywa na podgrzanie wody w ostatnim stadium gotowania. Jeśi przed chwią nasz czajnik eektryczny zagotował wodę, to jeszcze przez kika minut będzie miała ona odpowiednią temperaturę, nie włączajmy czajnika ponownie, Stosujmy pokrywki do garnków i pateni potrawy ugotują się znacznie szybciej i zużyją nawet 20% mniej energii, Podczas gotowania płomienie z panika nie powinny wychodzić poza obrys garnka. Lodówka Sprawdź izoację termiczną swojej odówki sprawne uszczeki powinny utrzymać włożoną kartkę papieru przy zamkniętych drzwiach. Oszczędzisz nawet 20% energii, Stawiajmy odówkę jak najdaej od okien kuchennych i piekarników, Reguarnie odmrażajmy odówkę i zamrażarkę. Gruba warstwa odu jest dodatkową izoacją, a urządzenie by utrzymać wymaganą temperaturę będzie zużywać więcej energii, Optymaną temperaturą w odówce jest od 2 do 3 0 C a w zamrażarce C. Oświetenie Koszty oświetenia stanowią 10% do 15% rachunków za eektryczność, Stosuj energooszczędne żarówki, a zaoszczędzisz 80% energii, (przy oświeteniu LED aż 90%), Trwałość świetówki jest 8 razy większa niż trwałość tradycyjnej żarówki! Nasze działania mogą zmniejszyć emisję dwutenku węga do atmosfery Wyłączaj światło w pomieszczeniach, w których aktuanie nie przebywasz. Ogrzewanie pomieszczeń i wody Redukcja o 1 stopień termostatu da oszczędność nawet 10% na rachunku, Wymień bojer na nowy - zaoszczędzisz nawet 1/3 na rachunkach, Poprzez zaizoowanie zbiornika na ciepłą wodę i rur, zredukujemy upływ ciepła o 75%, Najwięcej energii zaoszczędzisz poprzez: 1. Odłączanie ładowarki z gniazdka po zakończonym ładowaniu, 2. Wyłączanie sprzętów na noc (zastosuj istwy z wyłącznikami zasiania), 3. Zakręcanie wody podczas mycia zębów, goenia się, 4. Naprawę cieknących kranów i spłuczki, 5. Uszczenienie okien i drzwi, 6. Zapominasz o wyłączaniu światła? Pomyś o zainstaowaniu oświetenia na czujnik ruchu, 7. Przekonaj wszystkich domowników do oszczędnego użytkowania energii i wody. Wietrz pomieszczenia przy skręconych kaoryferach, Uszczenij okna i drzwi. ochładzanie pomieszczeń Zasłoń okna w upane dni i zamknij okna jeśi temp. na zewnątrz jest wyższa niż w domu, Ogranicz używanie sprzętu agd i TV urządzenia eektryczne emitują ciepło, Wietrz w nocy, Ogranicz używanie kimatyzatora. Robiąc pranie stosuj zasady: Do pełna! Pierz dopiero wtedy, kiedy uzbierasz pełny wkład do praki, Zimniej = taniej - staraj się prać w najniższej możiwej temperaturze, Trudne pamy najpierw zapierz nie będziesz musiał używać dłuższego programu, Używaj funkcji ekonomicznego prania, Susz na mokro - unikaj suszenia prania w prako-suszarce. Woda Cieknie Ci spłuczka w toaecie? Prawdopodobnie marnujesz 200 itrów dziennie! Gdy zakręcasz wodę podczas mycia zębów oszczędzasz ponad 10 itrów/1 mycie, Napraw cieknące krany, Wybierz prysznic, nie wannę (prysznic = 10 wody, kąpie w wannie= 180wody), Zainwestuj w zmywarkę. Zużycie wody w zmywarce to ok. 36 itrów na cyk, na mycie naczyń w zewie zużyjemy ponad 100 itrów. Ładowanie Zawsze wyłączaj przycisk czuwania (tzw. stand-by, czyi czerwoną diodę na sprzęcie RTV). W przypadku drukarki ponad 90% energii zużywanej jest w ciągu roku na stand-by!! Pozostałe 10% to samo drukowanie! Odłączaj ładowarkę z gniazdka po zakończonym ładowaniu komórki, Fot. Thinkstock aptopa, aparatu itp. Ładowarka pozostawiona w gniazdku pobiera aż 80% energii! Sprzęt eektryczny Podłącz kika urządzeń pod jedno zasianie (istwa z wyłącznikiem zasiania). Wieczorem, kiedy idziesz spać wyłącz istwę w ten sposób zaoszczędzisz nawet do 50% energii. Kupujemy nowy sprzęt Przy zakupie sprzętu eektrycznego (praka, odówka, piekarnik, mikrofaówka itp.) zwracaj uwagę na kasę energooszczędności. Warto wydać 100 zł więcej za sprzęt o wyższej kasie taki wydatek zwróci się w ciągu ok. 2 at, później zaoszczędzimy nawet kikadziesiąt złotych rocznie. Transport Zostaw samochód w domu choć na 2 dni w tygodniu (np. w weekend). Zredukujesz tym samym emisję dwutenku węga przez samochód średnio o 700 kiogramów rocznie, Chodź pieszo ub jedź rowerem, czy komunikacją pubiczną. Samochód spaa benzynę i szkodzi środowisku. Rower też spaa Twoje kaorie. Spaasz benzynę? Rób to z głową! Dbaj o stan samochodu. Niedopompowane opony powodują pogorszenie ekonomii jazdy o 3 %. Prowadź samochód ekonomicznie. Spokojna jazda sprzyja oszczędzaniu paiwa. Sposoby oszczędzania przedstawione powyżej naprawdę się sprawdzają. Nie wierzysz? Sprawdź to we własnym gospodarstwie domowym wykonując proste doświadczenie. Przez miesiąc stosuj się do wymienionych zasad oszczędzania, po czym porównaj zużycie energii i wody z wcześniejszymi odczytami. Wynik pozytywnie zaskoczy. Powodzenia!!! Powyższy artykuł sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

8 8 efesemka FORDOŃSKA sm Nadchodzi zima... Okres zimowy zbiża się wiekimi krokami. Ostatni sezon był dosyć łagodny da mieszkańców i nie spowodował większych utrudnień w funkcjonowaniu osiedi. Jednak naeży pamiętać, że w przeszłości (szczegónie na przełomie at 2009/2010) występowały duże opady śniegu, które znacząco utrudniały poruszanie się po chodnikach i uicach. Do odśnieżania poza posiadanym oprzyrządowaniem Spółdzienia użyła również ciężkiego sprzętu, a zodowaciały śnieg wywożony był poza obszar osiedi. Również w trakcie nadchodzącej zimy będziemy wykonywać naszą pracę tak, aby mogi Państwo bezpiecznie się poruszać, mimo opadów śniegu czy gołoedzi. Aby zwiększyć skuteczność naszych działań, już dziś zwracamy się z prośbą o współdziałanie w tym zakresie ze służbami Spółdzieni. Apeujemy o: n parkowanie pojazdów tyko w miejscach do tego przeznaczonych, a w szczegóności o nie zastawianie pojazdami chodników i pieszojezdni, gdyż utrudnia to ub wręcz uniemożiwia odśnieżanie terenu za pomocą sprzętu mechanicznego, n stosowanie się do zaeceń okreśonych w ogłoszeniach wywieszanych przez Spółdzienię, n poruszanie się po tych częściach szerokości chodników i pieszojezdni, które zostały zabezpieczone przed gołoedzią, n reguarne odśnieżanie bakonów, parapetów okiennych i zadaszeń nad bakonami ostatniej kondygnacji, co zapobiegnie powstawaniu niebezpiecznych sopi i przecieków w położonych poniżej mieszkaniach, n zamykanie drzwi i okien w pomieszczeniach wspónego użytku. Z góry dziękujemy za zrozumienie życząc sobie nawzajem, aby zima łagodnie się z nam obeszła! Kaoryfery już ciepłe W zasobach Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej rozpoczął się już sezon grzewczy Na podjęcie decyzji o uruchomieniu centranego ogrzewania wpływają okreśone czynniki. Uwzgędniiśmy niskie temperatury w nocy, a także utrzymująca się w tym czasie dużą wigotność powietrza. Dni są jeszcze słoneczne, ae różnica temperatur między dniem a nocą jest duża, co powoduje wychładzanie mieszkań. By zapewnić maksymany komfort naszym mieszkańcom, a w szczegóności osobom starszym i dzieciom, zadecydowaiśmy o uruchomieniu ogrzewania. Informujemy, że węzły ciepne zasiające budynki mieszkane FSM są wyposażone w automatykę sterującą wykorzystaniem energii ciepnej na potrzeby c.o. Jest to popuarnie mówiąc automatyka pogodowa, która w czasie ciepłych dni odcina ub ogranicza pobór ciepła przez węzeł ciepny. Ciepło zużywane jest tyko w chłodne noce i to pod warunkiem otwarcia zaworów termoreguacyjnych grzejników. W rezutacie podczas dnia nie ponosimy kosztów zużytej energii ciepnej. Zimą zadbamy o bezpieczne warunki na osiedach Fot. Thinkstock Ptasie okae zastępcze Jak pogodzić ochronę zwierzęcych siedisk i dociepanie budynków? Osiede Fordon powstało na terenach, które w przeszłości były asami oraz gospodarstwami ronymi. Wykorzystując te tereny pod budowę nowych siedisk da udzi wypariśmy z nich poprzednich mieszkańców, czyi wiee gatunków zwierząt, w tym ptaki. Ponieważ pozbawiono je własnego środowiska, przystosowały się i zaadaptowały na swoje siediska nasze budynki. Wszekie szczeiny dyatacyjne, spękania budynków, puste miejsca pod parapetami, a przede wszystkim otwory wentyacyjne i stropodachy stały się da ptaków miejscem zakładania gniazd. Za każdym razem kiedy zaczynamy modernizować, a szczegónie dociepać nasze budynki, wchodzimy w konfikt z przyrodą. Aby przeprowadzić prace budowane musimy zniszczyć siediska ptaków. W naszych budowach najczęściej gniazdują wróbe, gołębie miejskie, jerzyki i kawki. W naszym kraju od roku 1997 obowiązuje Ustawa o ochronie zwierząt (Dz. U. nr 111 poz. 724), jednak po wejściu Poski do UE w 2004 r., na bazie tzw. Dyrektywy Ptasiej powstały przepisy, które wprowadziły jeszcze bardziej restrykcyjne warunki ochrony m. in. ptasich siedisk. Decyzje w sprawach związanych z ptakami podejmują organy ochrony środowiska, które mogą w drodze decyzji nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko, a także przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego oraz obigują do podjęcia działań kompensacyjnych (inaczej wyrównania szkód wyrządzonych przyrodzie i przywrócenia równowagi w środowisku). W praktyce oznacza to, że każde stwierdzenie gniazdowania ptaków w budynku powoduje natychmiastowe wstrzymanie prac budowanych. Często zwiększa to znacznie koszty tych prac. Niejednokrotnie zdarza się, że po rozstawieniu rusztowań, wskutek doniesienia o gniazdujących ptakach, organ wydaje decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu robót i rozebraniu rusztowań. Prace można dokończyć późną jesienią po 16 października Jesteśmy zdecydowanymi zwoennikami ochrony przyrody, ae jednocześnie uważamy, że koszty wynikające z wydawanych w tych sprawach decyzji nie mogą w tak znaczny sposób obciążać członków Spółdzieni. ub w następnym roku. Aby remont nie spowodował znaczącej szkody przyrodniczej naeży zwierzętom zapewnić istnienie odpowiedniej iości właściwych schronień. Jeśi ikwiduje się istniejące schronienia naeży utworzyć schronienia aternatywne, równoważące ubytek zniszczonych siedisk. Iość budek ęgowych mających kompensować zniszczone siediska jest również okreśana przez organy ochrony środowiska, przy czym nie jest to okreśone szczegółowymi przepisami, a zaeży wyłącznie od uznania urzędników. Niestety decyzje te wcae nie uwzgędniają kosztów, jakie musi ponieść w wyniku ich wydania inwestor. Nikt nie bierze również pod uwagę możiwości technicznych montażu budek da ptaków. Decyzją z dnia 22 ipca 2011 r. Regionana Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała zgodę na zniszczenie siedisk i ostoi ptaków na budynkach naeżących do Spółdzieni m. in. przy u. Powaisza 7 i 9 oraz Rataja 2 i 6. W decyzji tej nakazano, aby na budynku przy u. Rataja 6 zamontować w ramach kompensacji 127 budek ęgowych da ptaków. Ponieważ nie było możiwości spełnienia tego warunku ze wzgędów technicznych, a koszt przedsięwzięcia został oszacowany na kikadziesiąt tysięcy zł Fordońska SM odwołała się od tej decyzji do Generanej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a nie uzyskawszy oczekiwanego uchyenia decyzji - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W dniu 06 września 2012 roku zapadł wyrok w sprawie, uchyający zaskarżoną decyzję. Na bazie tego wyroku oraz w wyniku dotychczasowej współpracy z organami ochrony środowiska, Fordońska SM zamierza wypracować procedurę postępowania w podobnych przypadkach, która będzie zadowaająca da obu stron. Jesteśmy zdecydowanymi zwoennikami ochrony przyrody, ae jednocześnie uważamy, że koszty wynikające z wydawanych w tych sprawach decyzji nie mogą w tak znaczny sposób obciążać członków Spółdzieni. Nową ścieżką będzie można przejechać do Myśęcinka Fot. Tymon Markowski Na rowerze wzdłuż u. Korfantego Amatorom dwóch kółek, którzy być może jeszcze o tym nie wiedzą, oznajmiamy, że we wrześniu br. oddana została do użytku ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż u. Korfantego na odcinku od u. Akademickiej do u. Twardzickiego. Stanowi to fragment trasy, którą doceowo przejechać będzie można na rowerze aż do Leśnego Parku Kutury i Wypoczynku. Obecnie trasa biegnąca z Myśęcinka kończy się w okoicach Fordonu na u. Jasinieckiej. Pozostały odcinek trasy rowerowej wzdłuż u. Akademickiej (od skrzyżowania z u. Korfantego do u. Jasinieckiej) reaizowany będzie wraz z budową inii tramwajowej do Fordonu. Liczymy, że nastąpi to niebawem! Trwa konkurs fotograficzny o Fordonie! Wciąż można zgłaszać zdjęcia do konkursu poświęconego naszej dzienicy Wszystkim bacznym obserwatorom, którzy ubią uwieczniać swoje spostrzeżenia na fotografii przypominamy, że ogłosiismy konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie Fordonu. Prace ocenimy w dwóch kategoriach: Cztery pory roku w Fordonie oraz Z historii Fordonu. Dzięki konkursowi chcemy wyeksponować atrakcyjność i urok naszej dzienicy oraz jej historię i rozwój. Zdjęcia zgłaszać można do r. Fotografie uczestników widoczne będą na bieżąco w gaerii na stronie głównej FSM na Głosowanie internautów na najepsze zdjęcie odbędzie się w dniach r. Szczegóły konkursu zawarte są w reguaminie dostępnym na stronie internetowej FSM w zakładce Konkurs fotograficzny. Do wzięcia udziału zachęcamy zarówno amatorów jak i parających się fotografią w sposób profesjonany. Można również sięgnąć do domowego archiwum i podzieić się z nami historycznymi zdjęciami Fordonu. Liczymy, że konkurs sprawi wiee satysfakcji zarówno biorącym w nim udział, jak i ogądającym zgłoszone zdjęcia. Spodziewamy się wieu ciekawych prac! Na najepszych czekają atrakcyjne nagrody.

9 FORDOŃSK A sm efesemka nnnnnn 9 Skorzystaj z dopłaty do czynszu O dodatek mieszkaniowy możesz starać się niezaeżnie od tego, gdzie mieszkasz Dodatek mieszkaniowy to nic innego jak dopłata do kosztów utrzymania mieszkania. Można się o niego starać niezaeżnie od tego, czy mieszka się w spółdzieni, prywatnej kamienicy, czy w domu jednorodzinnym. Trzeba jednak spełnić warunki okreśone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Obecnie dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia równocześnie następujące warunki: 1. Posiada tytuł prawny do zajmowanego okau mieszkanego: - spółdziecze okatorskie prawo do okau - spółdziecze własnościowe prawo do okau - umowę najmu okau mieszkanego zawartą ze spółdzienią mieszkaniową Dodatek mieszkaniowy przysługuje również następującym osobom: - podnajemcom okai mieszkanych - osobom zajmującym okae mieszkane w budynkach stanowiących ich własność i właścicieom okai mieszkanych (w tym osobom posiadającym prawo odrębnej własności okau) - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego okau mieszkanego ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem - osobom zajmującym oka mieszkany bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im oka zamienny abo socjany 2. Dochód na jednego członka rodziny gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie może przekroczyć: - 175% najniższej emerytury, tj. 1398,57 zł w gospodarstwie jednoosobowym - 125% najniższej emerytury, tj. 998,98 zł w gospodarstwie wieorodzinnym 3. Powierzchnia zajmowanego okau osoby wnioskującej nie może przekroczyć powierzchni normatywnej wraz z dopuszczanym przekroczeniem do 30% tzn. odpowiednio: iczba osób pow. normatywna pow. maks. 1 osoba 35m % 45,5 m 2 osoby 40m % 52,0 m2 3 osoby 45m % 58,5 m2 4 osoby 55m % 71,5 m2 5 osób 65m % 84,5 m2 6 osób 70m % 91,0 m2 7 osób 75m % 97,5 m miesiącu trwającego jeszcze dodatku. Zaegłości w opłatach czynszowych nie stanowią przeszkód w przyznaniu dodatku. Jednakże w chwii kiedy osoba pobierająca dodatek zaprzestanie opłacać naeżności za mieszkanie, dodatek zostaje wstrzymany do momentu ureguowania zaegłości. Jednostką odpowiedzianą za rozpatrzenie wniosków na dodatek mieszkaniowy jest Referat Dodatków Mieszkaniowych w Wydziae Zdrowia, Świadczeń i Poityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Odpowiednie formuarze są wydawane w punktach Urzędu przy u. Gierczak 6 te i przy u. Grudziądzkiej 9-15 te , Fot. Tymon Markowski W przypadku zamieszkiwania w okau mieszkanym większej iczby osób, da każdej koejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię do okau o 5 metrów kwadratowych. Dodatek mieszkaniowy przyznaje prezydent miasta na podstawie złożonego, potwierdzonego przez spółdzienię mieszkaniową wnio- sku na okres 6 miesięcy icząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Oznacza to, że osoby, którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa np. w styczniu, w ceu uzyskania dodatku na następny 6 miesięczny okres (tj. od utego do ipca) składają wniosek już w styczniu, czyi w ostatnim Informacje i pomoc w uzyskaniu innych form pomocy finansowej (zapomogi, zasiłki) zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Rejonowy Ośrodek Pomocy Fordon, oddział przy u. Porazińskiej 9 na Os. Bajka, te Rejestr Członków Zadłużonych Tu załatwisz sprawę Biuro Obsługi Mieszkańców FSM służy pomocą w reaizacji formaności Fot. Tymon Markowski Dwa stanowiska obsługi, oka przystosowany da potrzeb niepełnosprawnych i koorowy kącik da dzieci. Biuro Obsługi Mieszkańców FSM służy mieszkańcom już od ponad 11 at. Pracownicy Biura obsłużą Państwa w następujących sprawach: stanowisko kancearyjne - przyjmowanie podań i faktur - prowadzenie rejestru wpływów - wysyłka korespondencji stanowiska ds. obsługi bezpośredniej SPRAWY CZŁONKOWSKIE informacje i kompetowanie dokumentów ANALIZY KONT CZYNSZOWYCH - roziczenia, rozksięgowania odsetek na życzenie kienta, zmiany iości osób w okau ub wysokości zaiczek na media - przyjmowanie zgłoszeń ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU - informacje, przyjmowanie i wyda wanie druków (nie roziczamy kredytów) DODATKI MIESZKANIOWE - roziczenia czynszu, wypełnianie wniosków, informacje o kompeksowym załatwieniu TRANSAKCJE NOTARIALNE - kupno-sprzedaż, spadki, darowizny itp. - kompetowanie dokumentów do załatwienia pełnej aktuaizacji w bazie danych da osób składających dekarację członkowską ub bez członkostwa PRZEPISYWANIE LOKALI LOKATORSKICH - pełna informacja oraz całość dokumentacji do przepisania - wnioski, załączniki ZAMIANY MIESZKAŃ - informacje oraz przyjmowanie całości dokumentacji do załatwienia sprawy ZAŚWIADCZENIA - do notariuszy, banków, itp., składanie wniosków i wydawanie zaświadczeń przygotowanych przez działy Spółdzieni oraz pełna informacja na powyższe tematy WYDAWANIE KSIĄŻECZEK DO OPŁAT CZYNSZOWYCH INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH PRZETARGACH NA LOKALE MIESZKALNE LUB UŻYTKOWE Pomożemy także we wszekich innych tematach zgłaszanych przez naszych mieszkańców i kientów.wiee osób załatwia swoje sprawy w towarzystwie małych dzieci. Chcąc ułatwić Państwu rozmowę ub napisanie wniosku wydzieono mały kącik zabaw da dzieci. Kącik jest chętnie odwiedzany, a zabawa puszakami i koorowymi książeczkami wypełnia mauchom czas oczekiwania na opiekuna. Zachęcamy Państwa do kontaktów z naszą Spółdzienią również drogą internetową. Wnioski przysyłane drogą mejową są rejestrowane przez kancearię i traktowane jak pismo. Najczęściej stosowane druki znajdują się na stronie internetowej spółdzieni w zakładce piki do pobrania. Bez konieczności wizyty w biurze i angażowania prywatnego czasu można złożyć tą drogą odpowiedni wniosek na adres: Zachęcamy również do kontaktów teefonicznych w sprawach mieszkaniowych. Po krótkiej identyfikacji tożsamości uzyskają Państwo informację o stanie konta własnego okau. W FSM funkcjonuje Rejestr Członków Zadłużonych, który pozwaa na sprawdzenie zadłużenia członków wobec Spółdzieni. Dane o osobach fizycznych, posiadających zadłużenie powyżej 200 zł oraz osobach prawnych, posiadających zadłużenie powyżej 500 zł, udostępniane są osobom uprawnionym, tj. Członkom Spółdzieni, ich małżonkom oraz wierzycieom Członka ub Spółdzieni w każdy wtorek w godz w Dziae Członkowsko-Mieszkaniowym (pok. 223, 224, 225 w siedzibie Spółdzieni), przy czym każdorazowo osoba zapoznająca się z rejestrem podpisuje zobowiązanie do zachowania uzyskanych danych w tajemnicy. nnn W naszej Spółdzieni nie istnieje tzw. dzień bez interesanta. Pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców pozostają do Państwa dyspozycji 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Fordońskiej Spółdzieni Mieszkaniowej. nnn Teefony BOM: obsługa mieszkańców: , kierownik:

10 10 nnnnnn efesemka F O R D O Ń S K A sm Kuby FSM zapraszają Chcesz nauczyć się angieskiego, tańczyć, grać na gitarze? Przyjdź do nas! Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z oferty Kubów osiedowych FSM: Heros na Os. Bohaterów, Skany na Os. Tatrzańskim oraz Za Miedzą na Os. Nad Wisłą. Harmonogram zajęć przedstawiamy obok. Ponadto każdy z Kubów organizuje imprezy okoicznościowe i rodzinne: - wesea - stypy, - bankiety, - urodziny (również imprezy urodzinowe da dzieci z opracowanym scenariuszem), - zabawy karnawałowe, andrzejkowe itp. Istnieje również możiwość najmu pomieszczeń Kubów na spotkania, pokazy, kiermasze, szkoenia. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Kubach Kub Heros u. Thommee 1 te. (52) , kom Zumba fitness grupa w trakcie organizacji Aerobik pon., śr. - g Joga grupa w trakcie organizacji Piates grupa w trakcie organizacji Taniec towarzyski da młodzieży i dorosłych grupa w trakcie organizacji Taniec nowoczesny da dzieci i młodzieży grupa w trakcie organizacji Break - dance wt. - g Taniec country grupa w trakcie organizacji Taniec w kręgu śr., czw. - g Rytmika z eementami baetu grupa w trakcie organizacji ponadto: Spotkania tematyczne Podróże bez podróży drugi i czwarty pon. m-ca g Koło PTTK trzeci wt. m-ca g Kub Seniora pierwszy i drugi pon. m-ca g Koło Kombatantów pierwszy czw. m-ca g Poski związek Emerytów i Rencistów drugi i czwarty wt. m-ca g Kub Skany Kub Za Miedzą Zumba fitness śr. - g , pt. - g Fitness pon., śr. - g joga pt. - g Gimnastyka rehabiitacyjna da kobiet pon., śr. - g Nauka gry na gitarze pon. - godz. do uzgodnienia Taniec towarzyski (Studio Tańca DANCE ACADEMY) czw., sob. - nauka pierwszego tańca da nowożeńców godzina do uzgodnienia Zumba fitness pon., śr. g Gimnastyka ecznicza pon., czw. g Szkoła j.angieskiego pon., czw. g Hip-Hop da dzieci śr. g ponadto: Wieczorki taneczne da seniorów 1 raz w miesiącu u. Kimka Bachedy 5 te. (52) u. Pieęgniarska 17 te. (52) , kom Treningi pamięci i koncentracji uwagi wt., czw. godz. do uzgodnienia ponadto: Wieczorki taneczne trzeci piątek miesiąca Kub Seniora drugi piątek miesiąca Informacje Fundacji Wiatrak Dom Jubieuszowy Wiatraka - pomóż ukończyć budowę Budynek fundacji Wiatrak to już okazały gmach, ae jego wnętrza wciąż czekają na wykończenie Od 11 at wysiłkiem i zaangażowaniem wieu firm, instytucji oraz osób prywatnych, budujemy Dom Jubieuszowy Wiatrak. Ma odpowiadać na wszystkie potrzeby mieszkańców naszego osieda a jednocześnie reaizować nauczanie naszego Przewodnika i Duchowego Gospodarza tego obiektu - Bł. Jana Pawła II. W Domu Jubieuszowym znajdą swoje miejsce zarówno dzieci i młodzież jak i dorośi oraz seniorzy. Czekać będą zajęcia, warsztaty, koncerty i interesujące spotkania. Coraz trudniejsze stawało się przeprowadzenie wszystkich organizowanych przedsięwzięć w sakach Domu Parafianego, w którym przez 17 at Fundacja Wiatrak prowadziła i nada prowadzi swoją działaność. Paeta możiwości z jakich można skorzystać dzięki Fundacji to przede wszystkim zajęcia pozaekcyjne da dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 32 różnych sekcjach. Akademia Twórczego Rozwoju w Wiatraku to miejsce da każdego. Jeśi jesteś osobą, która ubi aktywnie spędzać czas to poecamy udział w zajęciach sportowych, to tutaj czekają na Ciebie: piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny, pływanie pod czujnym okiem instruktora, specjanie da Pań fitness oraz da osób bardziej główkujących szachy. Lubisz tańczyć? Zatem taniec nowoczesny, towarzyski, atino soo oraz rytmika to właśnie przestrzeń rozwoju da Ciebie! Da narzeczonych coś obowiązkowego czyi nauka Pierwszego tańca. A może muzyka jest nnn Dziękujemy w imieniu dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych korzystających na co dzień z działaności Fundacji Wiatrak za każdy przekazany 1% podatku dochodowego. Budynek Wiatraka czeka na wykończenie Twoją pasją? Członkowie zespołu pop-gospeowego Quadrans z chęcią przyjmą Cię do swojego grona. Jeśi jednak woisz grać na instrumentach, to jest możiwość zapisania się na naukę gry na gitarze oraz keyboardzie. Lubisz podróżować, a czasami czujesz, że brakuje Ci zna- jomości języka? Wiatrakowi ektorzy udzieą Ci ekcji z języka angieskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz włoskiego. Jeśi potrzebujesz fachowego wsparcia w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjanego i maturanego to znajdziesz tu miejsce da siebie. Nasi nauczyciee pro- Fot. Tymon Markowski wadzą także treningi pamięci oraz przygotowują do testów szkonych. Od zawsze interesowałeś się sztuką sceniczną? Jeśi tak, to mamy coś da Ciebie! Od tego roku ruszamy z nowym projektem pt: Teatr pięknem budowany, razem będziemy tworzyć spektak, w którym zagrać może każdy. Może jednak woisz wybrać się na zajęcia pastyczne? Nie ma probemu. W Akademii Twórczego Rozwoju także takie zajęcia odbywają się da dzieci i młodzieży. Wiatrakowa Świetica to otwarta przestrzeń da dzieci i młodzieży, gdzie wychowawcy pomagają w nauce, prowadzą różnorodne spotkania pełne gier i zabaw. Osoby zainteresowane woontariatem zachęcamy do przyłączenia się do grupy GPS czyi młodzieży wychowywanej w duchu nauczania bł. Jana Pawła II. W ramach woontariatu oferujemy udział w ciekawych akcjach, warsztaty, wyjazdy oraz możiwość współtworzenia wydarzeń kuturanych. Osoby niepełnosprawne mogą przyjść do nas na warsztaty pastyczne, teatrane i muzyczne. Mogą także skorzystać z grupy wsparcia oraz spędzić miło i twórczo czas w świeticy. Młode Mamy mogą zapisać swoje dzieci w wieku od 2,5 do 5 roku życia do Kubu Przedszkoaka, w którym uczymy poprzez zabawę. Zapraszamy do udziału w zajęciach! Jeśi masz wątpiwości, pytania- zadzwoń te. (52) ub napisz na adres: Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz

11 FORDOŃSK A sm efesemka nnnnnn 11 Informacje dotyczące funkcjonowania FSM Czas pracy w FSM: poniedziałek, środa, czwartek - w godz wtorek - w godz piątek - w godz Kasa FSM budynek Zarządu FSM przy u. Keeberga 2 (wejście przez Biuro Obsługi Mieszkańców): poniedziałek, środa, czwartek - w godz wtorek - w godz piątek - w godz PRZERWA: pon. pt - w godz (kasa nr 2 uruchamiana jest w miarę potrzeby w okresie wzmożonych płatności) OR T C A DYŻURY Rady Osiedi FSM: Rada Nadzorcza FSM przyjmuje interesantów w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz w siedzibie Zarządu FSM przy u. Keeberga 2, pok.102, I p. Rada Osieda Nad Wisłą Kub Za Miedzą u. Pieęgniarska 17 drugi wtorek m-ca godz Zarząd FSM przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz I piętro (wejście przez sekretariat) Rada Osieda Bohaterów - siedziba AO Bohaterów u. Thommee 1 pierwszy wtorek m-ca godz Radca Prawny FSM przyjmuje interesantów w sprawach członkowskich oraz dot. praw do okai w każdy wtorek, w godz pok. 230, II piętro Rada Osieda Bajka siedziba AO Bajka u. Szczęśiwa 3 pierwszy wtorek m-ca 1 godz BIURO RACHUNKOWE KANCELARIA PODATKOWA biuro.com.p Odpocznij...! FACTOR księgowością zajmie się za Ciebie Rada Osieda Szybowników - siedziba AO Szybowników u. Rataja 2 pierwszy wtorek m-ca godz Rada Osieda Przyesie - siedziba AO Przyesie u. Fiedera 9 pierwszy wtorek m-ca godz Pub Rada Osieda Tatrzańskie Kub Skany u. Kimka Bachedy 5 pierwszy wtorek m-ca godz Rada Osieda Niepodegłości siedziba AO Niepodegłości u. Wyzwoenia 95 pierwszy wtorek m-ca godz Przedstawicie Rady Miasta Bydgoszczy Radny Kazimierz Drozd pełni dyżur w siedzibie Zarzadu FSM przy u. Keeberga 2 w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz pok.102, I p. Fordońska Spółdzienia Mieszkaniowa u. Gen. Fr. Keeberga Bydgoszcz te. (052) fax (52) Kub Zapraszamy codziennie od 1700 JEDYNE TAKIE MIEJSCE W FORDONIE! Muzyka Na Żywo-koncerty Twoich uubionych zespołów Live! Sport-Przeżyj prawdziwe emocje podczas transmisji FACTOR Pełen zakres usług ksiegowych i podatkowych u. Rupniewskiego 10, Bydgoszcz najważniejszych imprez sportowych: UEFA LM - T-mobie Ekstrakasa - WBC Boxing - F 1 - SGP - inne Rozrywka-turnieje Dart a -Piłkarzyki -Karaoke Imprezy Okoicznościowe- Teraz możesz zorganizować imprezę na swoim osiedu: -Urodziny/imieniny -Wieczór panieński/kawaerski -Rocznicę/przyjęcie u.lehmana 2 róg Twardzickiego w w w. f a c e b o o k. c o m / p u b p o r t o te

12 12 efesemka FORDOŃSKA sm 68712BIBI/A

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami

ok. 1982 r. Fot. Archiwum FSM Fot. Krzysztof Gruszka świętuj razem z nami ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka kwiecień 2013 strona 3 Zebrania środowiskowe FSM w 2013 r. ok. 1982 r. Osiedle Bohaterów - strona

Bardziej szczegółowo

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu

nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 22 czerwca miałem okazję uczestniczyć w zakończeniu nr 12/320 16-30 VI 2011 Rok XIX bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN 1505-1692 T Szczęśiwej drogi... akie uroczystości to mieszanka różnych emocji. Są nostagiczne wspomnienia, jest wyiczanie największych

Bardziej szczegółowo

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o.

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 03/177/2014 31.03.2014 r. Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. fot. J.C.

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Tu mieszkam 1958-2013

Tu mieszkam 1958-2013 Jesteśmy razem już 55 lat! Tu mieszkam CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI NR (3) 57 Październik 2013 OSKAR dla Prezesa Naszej Spółdzielni Tylko w TU MIESZKAM: 26.06.2013 podczas uroczystości

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

nr 24/284 16-31 XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Wójt Gminy Kleszczów KAZIMIERA TARKOWSKA

nr 24/284 16-31 XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 Wójt Gminy Kleszczów KAZIMIERA TARKOWSKA nr 24/284 16-31 XII 2009 Rok XVIII bezpłatny biuetyn samorządowy ISSN 1505-1692 Na cały nadchodzący Nowy 2010 Rok życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Keszczów dużo zdrowia, wszekiej pomyśności i błogosławieństwa

Bardziej szczegółowo

Koniec z gabarytami w Spółdzielni

Koniec z gabarytami w Spółdzielni ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 08/182/2014 30.09.2014 r. Koniec z gabarytami w Spółdzielni czyt. str.13 ul. Kwaśniewskiego 1 62-020 Swarzędz (+48) 61 817 40 61 (sekretariat), (+48)

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Numer 30 CZERWIEC 2011 Pismo Bezpłatne ISSN 1734-1035 SPIS TELEFONÓW Centrala 25 758 50 11 Fax 25 758 38 67 Administracja 25 758 33 25 Warsztat 25 758 22 07 Konserwacje domofonów 0 602 497 308 Pogotowie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej SPIS TREŚCI: str. 2 Niektóre zagadnienia ekonomiczne na rok 2014 opłaty eksploatacyjne str. 4 Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Nr 02 (65) 2014 Wydawca - Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18.000 październik Powstanie Warszawskie W 01.08.

Bardziej szczegółowo

Kolejny zamach na społdzielnie

Kolejny zamach na społdzielnie PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/68/2011 Pora do szkoły Wybraliśmy nową Radę Nadzorczą i rady osiedlowe Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ustrojowymi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj!

Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie pamiętaj! magenta czarny żółty cyan magenta czarny żółty cyan Nr 4/2014 e-mail do redakcji: msmws@poczta.fm Ukazuje się od 1997 r. Czytaj w numerze: Kopalnia Brzezinka 3 Nic o Was, bez Was Remontujesz mieszkanie

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus.

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus. 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6 regionplus.pl 1 SŁOWO REDAKTORA 20 lat wspieramy polskie rolnictwo...

Bardziej szczegółowo

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje)

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) PISMO BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011 Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) Nareszcie sobie poszedł. Bo z rok się tu zasiedział. Wcale nie

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems S.A. Motywacja jak wyjść poza standard? RAPORT WWW.HRNEWS.PL

Benefit Systems S.A. Motywacja jak wyjść poza standard? RAPORT WWW.HRNEWS.PL Benefit Systems S.A. Motywacja jak wyjść poza standard? RAPORT WWW.HRNEWS.PL WWW.HRNEWS.PL Wydawca: Studio Wiedzy Sp. z o.o. u. Lewicka 14/12, 02-547 Warszawa www.hrnews.p hrnews@hrnews.p Kontakt: ukasz.jarota@hrnews.p

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

GAZETA SPÓŁDZIELCZA. Szanowni Państwo!

GAZETA SPÓŁDZIELCZA. Szanowni Państwo! Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście-Prasa ul. Komuny Paryskiej 90 50-452 Wrocław tel. 71 361 60 86 fax 71 334 39 33 e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl www.smsp.wroc.pl GAZETA SPÓŁDZIELCZA Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera

PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE. czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera PORADNIK DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE czyli jak bezpiecznie kupić pierwsze M od dewelopera 1 2 Spis treści Wstęp EKSPERCI REKOMENDUJĄ...7 Rozdział 1 SZUKAMY MIESZKANIA OD CZEGO ZACZĄĆ?...9 Rozdział 2 PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

W INFORMATORZE. Rozdział IV Ważne pytanie, krótka odpowiedź... 33. Rozdział V Adresy i telefony... 34

W INFORMATORZE. Rozdział IV Ważne pytanie, krótka odpowiedź... 33. Rozdział V Adresy i telefony... 34 W INFORMATORZE Wprowadzenie... 2 Rozdział I Sytuacja bieżąca w Spółdzielni 1. Spółdzielnia w roku Jubileuszu 125-lecia.... 3 2. Tegoroczny sukces Spółdzielni w rankingu ogólnopolskim... 10 3. Kilka zdań

Bardziej szczegółowo

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie

Jak polepszyć warunki życia na Ursynowie Jak Wołoską budowano - str. 3 Ekonomia chaosu urbanizacyjnego - str. 4 50 at Supersamu - str. 8 ISSN 2082-6567 Centrum Handowe Targi Gaeria Kupców z pacu Defiad W dniach od 25 do 27 maja w hai Warszawianki

Bardziej szczegółowo