Nr 6/70 czerwiec 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 6/70 czerwiec 2004"

Transkrypt

1 Nr 6/70 czerwiec 2004 ISSN

2 Turniej Europejski Fundacja Wspierania Integracji Europejskiej Viadrina i III Liceum Ogólnokształcące zorganizowały 26 kwietnia w hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Chopina Turniej Europejski. Patronat nad nim przyjął poseł Jakub Derech- Krzycki, który również aktywnie włączył się w pomoc organizatorom. Impreza rozpoczęła się od Ody do radości wykonanej przez szkolny zespół gospodarzy. Do turnieju przystąpiły: II i III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Elektrycznych. Całej imprezie przyświecało hasło poprzez zabawę do wiedzy, dlatego też w programie znalazły się konkursy sportowe, plastyczny i konkurs wiedzy. Było więc przeciąganie liny, rzut lotkami, konkurs wiedzy o Europie, konkurs Europejskie puzzle i Europejskie skojarzenia. Ponadto drużyny przygotowały prezentacje multimedialne, ukazujące unikatowy charakter przyrody naszego regionu, który stanowić ma nasz wkład do Unii Europejskiej. Oceniana była też postawa kibiców każdej ze szkół, którzy oprócz dopingowania swych kolegów mieli za zadanie reprezentowanie jednego z państw wchodzących dopiero do struktur unijnych. Całość nadzorowało i oceniało fachowe jury, w skład którego wchodzili dr Izabela Gawłowicz, dr Maciej J. Dudziak oraz mgr Roman Sondej. Wszystkim zgromadzonym w hali najbardziej podobał się konkurs tańca, w którym uczniowie najpierw wykonali polkę, a w drugiej części zorbę. W tej części w hali zrobiło się bardzo głośno wskutek żywiołowych reakcji publiczności! Najlepsze w rywalizacji okazało się II LO, które oprócz głównej nagrody zestawu kina domowego i mnóstwa nagród rzeczowych - otrzymało od organizatorów symboliczny Bilet do Unii. Impreza okazała się bardzo ciekawym widowiskiem, które poprzez znakomitą zabawę przybliżyło wszystkim zgromadzonym wiedzę nie tylko o samej Unii Europejskiej, ale w szczególności o państwach, które wraz z Polską od tego roku współtworzą unijną rzeczywistość. Turniej na pewno nie odbyłby się bez wsparcia wielu instytucji, zwłaszcza PZU Życie S.A. Radosław Kalina prezes FWIE Viadrina

3 Wizyta przyjaciół Zapewne niewielu gorzowian wie, że w jednym z naszych miast partnerskich, Herfordzie, istniał klasztor dla kobiet, w którym przebywały czasem całe życie, czasem tylko po to, by uczęszczać do szkoły panny z najszlachetniejszych niemieckich rodów. Była wśród nich także Matylda późniejsza małżonka króla Niemiec, a zatem sama królowa. Do tej tradycji nawiązuje istniejące w tym mieście gimnazjum im. Królowej Matyldy, której dyrektor, dr Ernst Köpper, towarzyszył władzom Herfordu podczas oficjalnej wizyty w Gorzowie w dniach kwietnia. Dyrektor wraz z burmistrzem Herforu, Thomasem Gabrielem, zwiedzili Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, z którym Gimnazjum Królowej Matyldy pragnie nawiązać współpracę partnerską. Był to jednak tylko jeden z punktów wizyty herfordczyków. Jej celem była intensyfikacja kontaktów partnerskich między naszymi miastami, ułatwiona zwiększonym dostępem polskich instytucji i organizacji do europejskich środków wspierających lokalne inicjatywy. Niemieccy goście zgodnie stwierdzili, że zainteresowanie nowymi członkami Unii Europejskiej wyraźnie rośnie. - Stanowi to świetną płaszczyznę dla dalszego rozwoju naszej współpracy - stwierdził Thomas Gabriel. Partnerstwo Herfordu i Gorzowa wynikło z kontaktów z BAG, organizacją byłych mieszkańców Landsberga, która ma swoją siedzibę właśnie w tym mieście. Obejmuje przede wszystkim wymianę szkolną i sportową, m.in. gorzowscy pływacy w połowie maja wzięli udział w międzynarodowych zawodach pływackich organizowanych przez to miasto. Grzegorz Kowalski Święto Konstytucji W Gorzowie odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. W Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP mszę świętą w intencji Ojczyzny celebrował ordynariusz Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej ks. bp. Adam Dyczkowski. Następnie przedstawiciele władz, goście, poczty sztandarowe, żołnierze, harcerze, mieszkańcy przemaszerowali ze Starego Rynku ulicą Chrobrego i Mieszka I na plac Grunwaldzki, gdzie odbyły się centralne uroczyści: okolicznościowe wystąpienia, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz koncert Orkiestry 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana II Sobieskiego z Żagania. Okolicznościowe imprezy przygotowały tego dnia miejskie kluby osiedlowe Zodiak, Jedynka i Pogodna Jesień, gdzie odbyły się prelekcje, koncerty i konkursy o tematyce 3-Majowej. (df) Goście po rozmowach oficjalnych odwiedzili muzeum przy ul. Warszawskiej. Uznanie za współpracę W przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej we Frankfurcie odbyła się uroczystość związana z uhonorowaniem osób szczególnie zasłużonych dla rozwijania współpracy polsko-niemieckiej. W uroczystości uczestniczył Ulrich Junghanns, minister gospodarki Brandenburgii oraz wojewoda lubuski Andrzej Korski. Honorowe plakiety Izby Przemysłowo-Handlowej i Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie otrzymało troje gorzowian: Lidia Przybyłowicz, naczelnik Wydziału Kultury UM, Dorota Szukalska-Koźlakowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM oraz Ryszard Kina, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta. Fot. (x2) Maciej Pawlenia Kwiatowe konkursy Jak co roku prezydent Gorzowa ogłosił konkursy: Na Najefektowniejszą Kompozycję Kwiatową na Balkonach, Domy w Ogrodach i Na Najlepszy Pracowniczy Ogród Działkowy. Do udziału w pierwszej kategorii nie jest wymagane zgłoszenie, gdyż komisja ma zamiar obejrzeć balkony w całym mieście. Termin zgłaszania udziału w konkursie w dwóch ostatnich kategoriach upływa 15 czerwca. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Drzymały 44, pok. 41, tel Wyniki konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości jesienią. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. 3

4 4 Decyzje Prezydenta 21 kwietnia l Prezydent zaakceptował skład zespołu koordynującego wypracowanie strategii rozwoju gorzowskiej oświaty, w którym znaleźli się: 1. Roman Bukartyk - radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2. Roman Sondej radny, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 3. Janina Kamińska przewodnicząca Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 4. Gabriela Gronowska przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 5. Jan Butrym przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty 6. Adam Kozłowski naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 7. Stanisław Jodko dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych 8. Maria Traczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr Tadeusz Wierzbicki dyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących nr Bożena Skoczna dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 l Wydział Edukacji przedstawił protokół końcowy prac komisji powołanej do dokonania weryfikacji propozycji najpilniejszych prac remontowych w miejskich placówkach oświatowych w 2004 r. Komisja przeprowadziła lustrację placówek i potwierdziła zasadność pilnego wykonania prac. Pokrycie kosztów I pakietu najpilniejszych prac remontowych zapisano w tegorocznym budżecie zł. II pakiet wykaz wymiany stolarki okiennej w szkołach za zł zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. l Firma Vetoquinol Biowet zaproponowała ufundowanie tabliczek z opisem wybranych drzew i krzewów w parku Wiosny Ludów. Tabliczki formatu A4 przymocowane byłyby do drewnianej konstrukcji, a na każdej z nich oprócz opisu firma chce umieścić swoje logo. Prezydent przystał na propozycję i zgodził się z opinią Wolfganga Haaga, prezesa Zarządu Vetoquiniol, że przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności parku a nauczycielom biologii umożliwi przeprowadzanie lekcji w terenie. Vetoquinol Biowet chce ponadto co roku fundować kupno około 10 drzewek lub krzewów do nasadzania we wskazanych przez miasto miejscach. Prezydentowi ten pomysł również bardzo się spodobał. l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. O zmiany wnioskowały spółdzielnie mieszkaniowe, według których zapisy XXIX sesja Rady Miasta Dochody z dróg, inwestycje i korekty 12 maja na sesji radni przyjęli kilka sprawozdań i uchwał, głównie finansowych. u Radni przyjęli sprawozdania z działalności zakładów budżetowych (więcej na str.5). u Zapoznali się także z informacją o procesie prywatyzacji zarządzania zasobem mieszkaniowym. W październiku ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w styczniu tego roku ZGM kupił oprogramowanie niezbędne do kompleksowego zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi. Do końca lipca system ten ma zostać w pełni wdrożony. Opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ponieważ pierwszą wersję prezydent odrzucił, opracowana została kolejna, uwzględniająca znowelizowaną ustawę o zamówieniach publicznych. Prezydent analizuje dokument, ale już zgłosił zastrzeżenie do bardzo wysokich wymagań stawianych oferentom. u Zmieniono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W starym regulaminie nie była uwzględniona zmiana zapisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona w 2001 r. Według ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż budynku. Zapis w regulaminie zobowiązujący odbiorcę usług do zabezpieczenia przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem urządzeń wodociągowych znajdujących się przed budynkiem na chodniku do połowy jezdni jest niezgodny z zapisami ustawowymi. Wykreślono w regulaminie zapis dotyczący szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcą usług, wedle którego przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne mogło zawrzeć umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli ustalone zostały zasady kalkulowania opłaty dodatkowej, obejmującej koszty odczytów, windykacji, wyłączeń, ponownych włączeń wody i inne. Te koszty powinny znaleźć pokrycie - przy poprawnym kalkulowaniu przez PWiK kosztów - w taryfach opłat za wodę i ścieki. u Uchwalono wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stawki te wynoszą: 1-10 zł/m 2 w zależności od szerokości zajętego pasa na prowadzenie robót i kategorii drogi; 8-16 zł/m 2 rocznie za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (liczy się rzut poziomy urządzenia), na drogowych obiektach inżynierskich stawka ta wynosi 160 zł; za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami opłata wyniesie 0,20-1,20 zł/m 2, za reklamy 1,40-3 zł/m 2 ; na inne cele 0,40-0,50 zł/m 2. Stawki za umieszczenie urządzeń wodociągowych są obniżone o 50%, za reklamy Urzędu Miasta, Euroregionu Pro Europa Viadrina, państwowych i samorządowych instytucji kultury prowadzących działalność w Gorzowie, sponsorów okolicznościowych dekoracji oraz propagatorów bezpieczeństwa ruchu drogowego są obniżone o 95%, za reklamy podwieszone do słupków z nazwami ulic są tańsze o 50%; stawki za zajęcie pasa dla celów innych niż reklamowe jest dla tych instytucji niższa o 80% u Rada zadecydowała o zaciągnięciu kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zaplanowanych a nie mających pokrycia w dochodach. Takie rozwiązanie zostało zapisane w tegorocznym budżecie. Kredyt będzie spłacany w latach z dochodów własnych miasta. u Do uchwały budżetowej wprowadzono zapis nowego tytułu inwestycyjnego. Brzmi on: zakup komputerów i inne wydatki inwestycyjne. Jest to związane z utworzeniem działu zajmującego się wypłacaniem świadczeń rodzinnych przy ul. Teatralnej 26. Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczył zł dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, druk formularzy, w tym zł na zakup komputerów i oprogramowania. u Postanowiono przeznaczyć zł na opracowanie studium wykonalności zadania Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie. Ponieważ miasto zamierza się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej, konieczne jest dołączenie do wniosku takiego dokumentu. u Skorygowano zapisy w statucie Związku Celowego Gmin MG-6, zgodnie z sugestiami MSWiA, by odpowiadały one wymogom formalnym. u Rada wyraziła zgodę na umieszczenie przez Wytwórnię Kleju i Zapraw Budowlanych Atlas herbu Gorzowa na reklamie firmy, gdzie podana będzie również odległość od Gorzowa. u Rada uchwaliła wniesienie przez miasto aportem do Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nieruchomości 6 działek i jednego budynku o łącznej wartości 2 mln zł. Po tej operacji udziały miasta w spółce wynoszą 91,41%. Dorota Frątczak

5 XXIX sesja Rady Miasta Dużo starań Jak co roku zakłady budżetowe miasta złożyły sprawozdania ze swojej działalności przed radnymi. Miejski Zakład Komunikacji osiągnął w minionym roku dodatni wynik finansowy wysokości zł. W 2003 roku nastąpiło dalsze obniżenie liczby przewożonych pasażerów o 1,8% w stosunku do roku Wpłynęło to na niższą o 3,1% w porównaniu z rokiem 2002 sprzedaż biletów. W komunikacji autobusowej nastąpiły korekty rozkładów jazdy, dostosowujące je do potrzeb pasażerów i wydłużonych linii. Uruchomiona została też jedna nowa linia nr 117 Ustronie cmentarz. MZK posiadał na koniec 2003 roku 40 tramwajów i 72 autobusy. W ubiegłym roku nie kupowano nowych autobusów, jedynie wycofano z eksploatacji 3 wysłużone jelcze. 24 solarisy, kupione w minionych latach, zdecydowanie poprawiły stan taboru autobusowego MZK. Gorzej jest z taborem tramwajowym. W ubiegłym roku wycofano 8 zużytych tramwajów, a kupiono 6 ponad trzydziestoletnich przegubowców. MZK postuluje zakup nowych autobusów i odnowę taboru tramwajowego. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaczyna wychodzić z kłopotów, w jakie wpakowała je niefrasobliwość poprzedniego kierownictwa. W ubiegłym roku firma uzyskała dodatni wynik finansowy zł (w 2002 roku 850 tys. zł strat). Z ponad 3,5 mln zł długów przed trzema laty, obecnie do spłacenia został jeszcze niecały 1 mln zł. Ten sukces możliwy był dzięki obniżeniu kosztów (w 2003 r. o 42%), restrukturyzacji, obniżeniu zarobków pracowników oraz odbudowie wiarygodności OSiR-u w oczach wierzycieli, którzy rozłożyli spłaty zadłużenia na raty. Zarówno raty spłat, jak i bieżące należności wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta regulowane są punktualnie. Dzięki temu, że firma uzyskała dodatni wynik finansowy Urząd Skarbowy, po zakończeniu szesnastomiesięcznego postępowania restrukturyzacyjnego, umorzył OSiR-owi zł. W ubiegłym roku zmniejszył się majątek OSiR-u. Amfiteatr przekazany został Miejskiemu Centrum Kultury, Łaźnia Miejska Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, korty tenisowe w parku Słowiańskim i autokar Słowiance. To sprawozdanie wywołało wśród radnych burzliwą dyskusję. Piotr Dębicki dopytywał się dlaczego dochodowe korty i autokar przekazano Słowiance i czy nie odbije się to negatywnie na sytuacji finansowej OSiR-u. Elżbieta Rafalska zastanawiała się czy uczciwe jest, że pracownicy OSiR-u płacą za niezawinione przez siebie stare długi. Średnie zarobki wynoszą tam 1700 zł brutto. Za niezrozumiałą radna uznała decyzję o odebraniu OSiR-owi kortów, a nie np. targowisk. Co dalej z Nierzymiem? pytało wielu radnych, martwiąc się tym, że kosztowny dozór ośrodka przez cały rok przynosi mu straty. Powtarzało się też pytanie: Co dalej z OSiR-em? Padały wnioski, by na nowo rozważyć koncepcję działania tej instytucji, zastanowić się czy OSiR ma się skupić tylko na upowszechnianiu sportu i rekreacji, czy też nadal ma zajmować się targowiskami, giełdą samochodową, parkingiem dla usuniętych z dróg pojazdów, hotelem socjalnym. W dyskusji głos zabrali: Stefan Sejwa, Stanisław Jałoszyński, ciąg dalszy na str. 6 Decyzje Prezydenta w starym regulaminie są rozbieżne z obowiązującymi przepisami. Nie została tam uwzględniona zmiana zapisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona w 2001 r. Według ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż budynku. Zapis w regulaminie mówiący o zobowiązaniu do zabezpieczenia przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem urządzeń wodociągowych znajdujących się przed budynkiem na chodniku do połowy jezdni jest niezgodny z zapisami ustawowymi. Za zbędny uznano zapis w regulaminie dotyczący szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcą usług, wedle którego przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może zawrzeć umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli ustalone zostaną zasady kalkulowania opłaty dodatkowej, obejmującej koszty odczytów, windykacji, wyłączeń, ponownych włączeń wody i inne. Zapis ten jest zbędny przy poprawnym kalkulowaniu przez PWiK kosztów taryfy wody i ścieków. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 46 wniosków. Wróciła między innymi sprawa zagospodarowania obiektów podziemnych położonych przy ul. Walczaka. W 1999 roku miasto zawarło umowę sprzedaży tej nieruchomości ze Stowarzyszeniem Młodych Twórców stosując za zgodą Rady Miasta 99% bonifikatę od ceny sprzedaży. Do umowy dołączony był harmonogram prac, które stowarzyszenie zamierzało przeprowadzić w obiektach, żeby stworzyć w tym miejscu młodzieżowe centrum rozrywki. Ponieważ warunki umowy nie były wykonywane, miasto postanowiło nieruchomość odzyskać. 19 grudnia ubiegłego roku Sąd Rejonowy stwierdził nieważność zawartej umowy ze względu na brak umocowania prawnego zarządu stowarzyszenia. Ostatnio dotarła do Urzędu Miasta klauzula wykonalności wyroku. Prezydent polecił Biuru Urbanistyki opracowanie warunków zabudowy i zagospodarowania tej nieruchomości. 30 kwietnia l Miejski Zakład Komunikacji przygotował analizę wykonania przewozów i rozliczenie dotacji eksploatacyjnej za I kwartał 2004 r. W tym okresie za niewłaściwe świadczenie usług przewozowych naliczono kary ,85 zł. l Miejski Zakład Komunikacji przedstawił Sprawozdanie z działalności w 2003 r.. Mimo kłopotów, np. awaryjności taboru, szczególnie tramwajów, MZK osiągnął w 2003 r dodatni wynik finansowy 443,7 tys. zł. 5

6 6 Decyzje Prezydenta l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach Gorzowa. Sprawa dotyczy prowadzenia w pasie drogowym robót przez inwestorów nie będących zarządcą drogi, umieszczania w pasie drogowym urządzeń lub budowli nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych dała uprawnienia radzie do określania warunków wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz ustalania stawek opłat. Zaproponowane radzie zróżnicowane, w zależności od kategorii drogi, stawki opłat, okresu zajęcia pasa drogowego, wielkości zajętej powierzchni ma na celu zmobilizowanie inwestorów do wykonywania prac możliwie szybko, z jak najmniejszą uciążliwością dla użytkowników. Do obowiązującej dotychczas uchwały rady zaproponowano wprowadzenie między innymi takich zmian: - zróżnicowanie stawek opłat w zależności od tego czy dotyczą centrum miasta strefa A, czy poza centrum strefa B, - obniżenie stawki opłat za reklamy sponsorów dekoracji okolicznościowych miasta związanych z działalnością kulturalną i z hasłami propagującymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - obniżenie stawek dla Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Teatru im. J. Osterwy, Miejskiego Ośrodka Sztuki. Umożliwi to zmniejszenie ponoszonych kosztów zajęcia pasa drogowego w przypadku organizowania imprez niekomercyjnych. O ostatecznym kształcie uchwały zadecydują radni. l Prezydent powołał komisję do odbioru rozbudowanego systemu bezkolejkowej obsługi interesantów i rozliczania czasu pracy w Wydziale Komunikacji. l Wydział Edukacji poinformował o wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Przewidywane roczne skutki podwyżki dla nauczycieli, to zł, w tym w placówkach finansowanych z subwencji oświatowej zł, w przedszkolach miejskich zł. Przewidywane roczne skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wyliczono na zł. Wydział zaproponował, aby wynagrodzenie dla nauczycieli za maj wypłacić według starych zasad, a następnie wdrożyć podwyżkę z wyrównaniem od 1 stycznia br. Prezydent wyraził zgodę. XXVIII sesja Rady Miasta Fory dla debiutantów Sesja ta odbyła się w dwóch częściach: 28 i 30 kwietnia z powodu kontrowersji wokół projektu uchwały, dotyczącej zwolnienia osób bezrobotnych po raz pierwszy podejmujących działalność gospodarczą z opłaty za wpis do ewidencji. Waldemar Szadny zgłosił wniosek, aby z opłaty tej zwalniać każdego, kto pierwszy raz podejmuje działalność gospodarczą. Pomysł ten poparli radni z klubu Razem dla Gorzowa i SdPl. Argumentowali oni, że takie posunięcie może przyczynić się do większego ożywienia gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy. W. Szadny zadeklarował, że jeśli zarejestruje się tysiąc nowych podmiotów gospodarczych, to gotów jest z własnej kieszeni zrekompensować miastu zł z tytułu utraconych dochodów. Na wniosek wiceprezydenta Tadeusza Jankowskiego wykreślony został z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały o zwolnieniach z opłat dla bezrobotnych, a jednocześnie wiceprezydent zapowiedział przygotowanie na następną sesję odpowiedniej inicjatywy uchwało- XXIX sesja Rady Miasta Dużo starań dokończenie ze str. 5 Marek Kosecki, Roman Bukartyk, Janina Kamińska, Jerzy Hrybacz. Na pytania odpowiadali wiceprezydenci: Dorota Modrzejewska-Karwowska i Mariusz Guzenda. Poinformowali radnych, że korty i autokar należąc do Słowianki będą mogły przynosić większe zyski, bo objęte będą działaniami marketingowymi spółki, ponadto Słowianka zobowiązała się zadaszyć korty. Zastrzegli także, że w okresie trwania restrukturyzacji OSiR-u nie były możliwe zmiany, jakich oczekują radni. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administrował w ubiegłym roku 1703 budynkami o łącznej powierzchni m 2, w tym było lokale mieszkalne i 1017 użytkowych. Ponadto ZGM administrował blisko 500 garażami i prawie tysiącem pomieszczeń gospodarczych. Przychody wyniosły w ubiegłym roku zł, koszty zł. Dotacja miasta wyniosła 4,7 mln zł. Windykacja czynszów za lokale użytkowe została w 100,5 % wykonana. Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych dawczej poszerzającej zwolnienia o wszystkie osoby po raz pierwszy rejestrujące działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało jednak Waldemara Szadnego, który domagał się wprowadzenia do porządku obrad punktu obejmującego uchwałę w zaproponowanym przez niego kształcie. Poparli go radni opozycji. Okazało się jednak, że ze względów proceduralnych uchwała ta nie może od razu zostać poddana głosowaniu. Każdy projekt uchwały wymaga bowiem opinii odpowiedniej komisji Rady Miasta, prezydenta oraz naczelnika wydziału. Z tego powodu sesję przerwano, a po jej wznowieniu radni 16 głosami za i przy 3 wstrzymujących się przyjęli uchwałę zwalniającą z opłaty w wysokości 100 zł wszystkie osoby po raz pierwszy rejestrujące działalność gospodarczą. (df) IV Salon Motoryzacyjny zorganizowany przez gorzowskich dealerów samochodowych odbył się maja w hali targowej przy ul. Przemysłowej. Ekspozycji nowych aut towarzyszyły informacje na temat cen, kredytów, ubezpieczeń. 43 wystawców, również spoza Gorzowa, pokazało trochę nowości, m.in chevrolety lacetti i aveo, kia picanto. z tytułu czynszu wyniosły 2,3 mln zł. Na remonty wydano w ubiegłym roku 6,5 mln zł, z tego udział właścicieli wykupionych lokali wynosił 14,8%. Zatrudnienie w ZGM wyniosło 121 osób i było o ponad 10% niższe od planowanego. Radnych interesowało, jakie jest faktyczne zadłużenie miasta wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu wpłat na fundusz remontowy. W studium przygotowanym przez specjalistyczną firmę na temat restrukturyzacji ZGM mowa była o mln zł. - Skąd tak duża różnica i na jakiej podstawie ustalana była ta kwota? pytał Stanisław Jałoszyński. - Zaległości miasta wobec wspólnot wynoszą 100 tys. zł poinformował wiceprezydent Mariusz Guzenda. Członkowie wspólnot zalegają na 300 tys. zł na fundusz remontowy. Dane w studium były tylko szacunkowe. Przy ich ustalaniu nie uwzględniono, że w początkowym okresie stawki wpłat na fundusz remontowy były bardzo niskie. Rada przyjęła wszystkie sprawozdania. Dorota Frątczak

7 XXVIII sesja Rady Miasta Rzecznik przeciw nieuczciwym Zadania rzecznika konsumentów obejmują niemal wszystkie dziedziny związane z prawnym obrotem między konsumentem a przedsiębiorcą. Szczególne działania podejmowane były w zakresie: - udzielania bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej z zakresu ochrony interesów konsumentów; - występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów; - bieżąca współpraca z właściwymi organizacjami konsumenckimi, organami inspekcji handlowej, delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; - wytaczanie powództw na rzecz konsumentów przed organami ścigania i sądowymi; - podejmowanie innych działań we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta; - podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie obowiązujących przepisów dla konsumentów, jak również dla poszczególnych jednostek gospodarczych w zakresie ich stosowania. Szczególne znaczenie w pracy Biura Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców miało wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2003 roku Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Jest ona wiernym odzwierciedleniem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne. Jest to ważne, ponieważ w wielu państwach europejskich została implementowana do ustawodawstwa krajowego, w tym również w Polsce i to w tym samym brzmieniu. Dla konsumenta oznacza to jasność, jakie prawa posiada w naszym, jak i innym kraju, co w znacznej mierze ułatwia podejmowanie decyzji o zakupie i ewentualne składanie reklamacji. Ustawa jest regulacją okołokodeksową, co oznacza, że jej przepisy nie zostały włączone do Kodeksu cywilnego. Natomiast przepisy kodeksowe regulujące sprzedaż nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej. Ustawodawca uchylił w tym zakresie istniejące od lat w polskim prawie definicje wady, rękojmi oraz tryb i terminy dochodzenia roszczeń. Oczywiście obowiązuje wiele innych aktów prawnych, które wpływają na wzajemne stosunki sprzedawcy i kupującego konsumenta. Jednak podstawowe prawa i obowiązki stron umów sprzedaży zawartych wynikają właśnie z tej ustawy. Dlatego bardzo istotną rolą Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców było, szczególnie w tym okresie, podnoszenie świadomości prawnej konsumentów, które czynione jest nadal niemal codziennie. Do rzecznika okresie od 1 grudnia 2003r do 25 marca 2004r wpłynęło około 250 spraw. Ilość ta świadczy niewątpliwie o skali problemów, z jakimi spotykają się konsumenci mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp. Może to również świadczyć o trudnościach i zawiłościach naszego prawa w codziennym jego stosowaniu przy zawieraniu różnorakich transakcji. Problematyka i zakres spraw, z jakimi zwracali się konsumenci była bardzo różnorodna: Poradnictwo z zakresu przepisów prawa regulujących terminy, sposoby i tryb składania reklamacji w świetle Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. - Poradnictwo z zakresu Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim, systemy argentyńskie. Umowy zawierane w trybie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość. Sprawy z zakresu funkcjonowania telekomunikacji, telefonii komórkowej, sieci kablowych oraz szeroko pojętych usług pocztowych. Pomoc prawna w toczących się postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organa samorządowe, rządowe i administracji specjalnej. Wydawanie opinii dotyczących wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców i sprzedawców w obrocie prawnym, prowadzenie działalności edukacyjnej interpretacje obowiązującego systemu prawnego. Szczególne znaczenie miało podejmowanie działań z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, tzn. tam, gdzie występowało naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd reklamę i inne czyny nieuczciwej konkurencji, godzące w zbiorowe interesy konsumentów. Przykładem takiego działania jest występowanie rzecznika przeciw tzw. zmowie cenowej paliw. Główną przyczyną wszczęcia postępowania było ustalanie jednakowych cen przez największe stacje paliwowe w Gorzowie Wlkp., jak również to, że ceny w naszym mieście są jedne z najwyższych w kraju. Trzymiesięczna akcja prowadzona wspólnie z gorzowskimi mediami potwierdza fakt, iż taka zmowa istnieje. Jednoczesne wprowadzanie cen w tej samej wysokości i w tym samym czasie przez stacje paliwowe uznane zostały jako dowody w spraciąg dalszy na str. 8 Decyzje Prezydenta l Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przygotowało informację o kolejnych finansowych konsekwencjach obowiązującej od 1 maja br. ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wejście w życie tej ustawy spowoduje wzrost wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci wychowujących się w tych rodzinach o około 10 tys. zł. miesięcznie. Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami, rodzinom zastępczym nie przysługuje zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz zasiłek pielęgnacyjny. W rodzinach, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, alimenty z Banku Alimentacyjnego (obecnie zlikwidowanego) nastąpi zmiana sytuacji dochodowej dziecka. Trzeba będzie zweryfikować otrzymywaną przez te rodziny pomoc finansową. Powiększą się tym samym niedobory na koncie, z którego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych. Pełny obraz braków będzie do wyliczenia w czerwcu br. l Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego poprosił o zaopiniowanie kandydatury Bogusława Chandrysiaka na stanowisko wicedyrektora, gdyż dotychczasowa wicedyrektor złożyła rezygnację. Prezydent wydał pozytywną opinię. l Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej zaproponował unieważnienie przetargu na wybór doradcy w procesie przekształcenia Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie. Prezydent wyraził zgodę a powodem tej decyzji jest fakt zgłoszenia się do przetargu tylko jednego oferenta. l Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej przygotował Informację o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem miasta w roku Pod koniec ubiegłego roku miasto posiadało: ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości ,90 tys. zł, - majątek trwały o wartości brutto ,90 tys. zł, - środki trwałe w budowie o wartości ,32 tys. zł, - udziały i akcje w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej , 3 tys. zł. Wartość komunalnego majątku trwałego była równa ,42 tys. zł i uległa w ciągu roku zwiększeniu o 2,31 %. l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zwolnienia osób, które po raz pierwszy podjęły działalność gospodarczą, z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Z inicjatywą zwolnienia osób bezrobotnych od tej opłaty zwrócił się do prezydenta kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas sesji 7

8 8 Decyzje Prezydenta Rady Miasta radni zaproponowali dalej idące rozwiązanie, mianowicie zwolnienie z opłat wszystkich po raz pierwszy podejmujących działalność. Opiniujący wniosek Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej w uzasadnieniu uchwały poinformował, że przyjęcie takiego rozwiązania niewątpliwie zwiększy zainteresowanie rejestrowaniem działalności. Spowoduje jednak zmniejszenie wpływów do budżetu miasta o co najmniej zł. Może też wystąpić konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby w wydziale, co wiąże się z wydatkowaniem zł rocznie. l Wydział Spraw Lokalowych przygotował 11 wniosków mieszkańców zasobów komunalnych w sprawach umarzania, bądź rozkładania na raty zaległości czynszowych. Zgłoszono też wolne lokale użytkowe położone przy ulicach; Piłsudskiego 47, Towarowej 6a (gabinety lekarskie), Słonecznej (5 pomieszczeń na parterze), Śląskiej 31, Armii Polskiej 39 (5 pomieszczeń), Kosynierów Gdyńskich 19, Strzeleckiej 6 i 9. Lokatorka mieszkania przy ul Teatralnej 13 chce na własny koszt adaptować fragment strychu w celu powiększenia zajmowanego obecnie mieszkania i poprawienia warunków. Prezydent wyraził zgodę. Przez rok wstrzymana zostanie w tym budynku sprzedaż mieszkań. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 45 wniosków. Część dotyczyła sprzedaży mieszkań na rzecz najemców, ale był też wniosek właścicieli mieszkania w budynku przy ul. Wawrzyniaka, którzy chcą rozwiązania umowy sprzedaży z 1997 r. Wniosek umotywowany jest złym stanem budynku i brakiem środków finansowych właścicieli na partycypowanie w kosztach remontu i bieżącej konserwacji budynku. Prezydent odmówił rozwiązania umowy ze względu na brak podstaw prawnych. Automobilklub Gorzowski poprosił o użyczenie w dniach czerwca terenów przy ul. Myśliborskiej, na których chce zorganizować Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych. Prezydent wyraził zgodę i polecił pobrać kaucję 1000 zł. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie chciałby przejąć jako darowiznę od miasta stadion sportowy przy ul. Krasińskiego. Szkoła ma szansę pozyskania 70% kosztów modernizacji stadionu, pod warunkiem uzyskania prawa własności nieruchomości. Przebudowa stadionu na nowoczesny obiekt ma kosztować około 9 mln zł. Władze uczelni oczekują też pomocy finansowej od miasta. Prezydent zgodził się przekazać stadion, jednak szkoła sama musi zdobyć pieniądze na 30% wkład potrzebny do uzyskania dotacji. Jeżeli w ciągu XXVIII sesja Rady Miasta Ruina, pieniądze i obwody Podczas sesji radni uchwalili: u plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Pomorskiej i Podmiejskiej; obszar przeznaczony jest na funkcje mieszkaniowe, usługowe i komunikacyjne; zgodnie z planem budynek przy ul. Warszawskiej 80 (na zdjęciu) przeznaczony jest do wyburzenia a 82 uzyskał stałość lokalizacji. u Ustalono wysokość stypendiów naukowych dla młodzieży szkolnej na takim poziomie, aby podlegały one zwolnieniu z opodatkowania: miesięczne stypendium I stopnia wynosi 370 zł, II stopnia 250 zł, III stopnia 150 zł; u Zwiększono o zł wydatki na monitoring miasta, tyle bowiem kosztować ma realizacja II etapu tej inwestycji, Rzecznik przeciw nieuczciwym dokończenie ze str. 7 wie, na podstawie których sporządzony został pozew. Jednak to, co jest oczywiste dla Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców, nie jest takie dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje zatem obawa, że UOKiK odrzuci pozew, ponieważ domaga się dowodów bezpośrednich, takich jak: protokoły uzgodnień, zeznania pracowników, czyli dowodów, których rzecznik nie może dostarczyć, ponieważ nie posiada uprawnień organów ścigania. Przekazanie części uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rzecznikom pozwoliłoby na rozwiązanie wielu takich lokalnych problemów, jak zmowy cenowe czy nieuzasadnione podwyżki cen. czyli zakup i montaż 8 kolejnych punktów kamerowych, stanowiska nadzoru monitoringu oraz mikrofonów i innych niezbędnych urządzeń. Łączny koszt obu etapów wyniesie zł. u Do planu budżetowego na ten rok dodane zostało nowe zadanie inwestycyjne budowa drogi dojazdowej i parkingów przy ul. Chodkiewicza (odcinek 100 metrów w pobliżu kościoła). u W związku z przewidywanym wzrostem wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy majątku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji o zł, postanowiono dodatkowe dochody przeznaczyć na wykonanie dokumentacji prywatyzacyjnej Zakładu Utylizacji Odpadów. Zespół Szkół Ogrodniczych wzbogacił się o zł ciąg dalszy na str. 10 Wejście Polski do Unii Europejskiej stawia przed rzecznikiem nowe wyzwania i nowe zadania. Spotykać się będziemy z nowymi rozwiązaniami i systemami prawnymi funkcjonującymi w unii a przenoszonymi na grunt prawa polskiego. Od dnia akcesji obowiązują wspólnotowe akty prawne dotyczące ochrony konsumentów. Wiele już zostało wprowadzone do naszego systemu prawnego, dlatego są znane. Jednocześnie należy się spodziewać, iż skutkiem integracji nastąpi zdecydowany wzrost znaczenia tego prawa w polskim obrocie gospodarczym. Zwiększy się bowiem skuteczność w jego egzekwowaniu. Do tej jakościowej zmiany trzeba dobrze się przygotować. Andrzej Wawrzyński miejski rzecznik konsumentów i spraw mieszkańców

9 15 listopada 1998 roku wszedł w życie przepis - art. 10 konkordatu - dotyczący zawierania małżeństw. Oznacza to, że śluby zawarte w kościele katolickim lub innym związku wyznaniowym mają taką samą moc prawną, jak śluby zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przepis dotyczy również: polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, kościoła chrześcijan baptystów, adwentystów dnia siódmego, kościoła polsko-katolickiego, katolickiego mariawitów, zielonoświątkowego, gmin wyznaniowych żydowskich. W pięcioletnim okresie działania konkordatu wpisano w księgach USC w Gorzowie Wielkopolskim 56% małżeństw tzw. konkordatowych, z których 2024 było zawartych w kościele rzymskokatolickim, 2 w prawosławnym, 4 zielonoświątkowym i 1 ewangelickoaugsburskim. Przyszli małżonkowie, chcący zawrzeć małżeństwo w formie tzw. konkordatowej, muszą zacząć załatwianie formalności od wizyty u kierownika USC według stałego zamieszkania jednego z nich. Udają się oni do USC, jednak nie po to, by ustalić termin ślubu, ale po to, by uzyskać specjalny dokument zatytułowany zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Do uzyskania zaświadczenia (w trzech egzemplarzach) potrzebne są takie same dokumenty, jak dotychczas do ślubu cywilnego, czyli: 1. dowody osobiste (do stwierdzenia tożsamości i miejsca zamieszkania), od- GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6 (70) CZERWIEC 2004 r. Drewniany jubileusz Fot. Ronam Szczeciński pisy skrócone aktu urodzenia, dowody ustania poprzedniego małżeństwa (odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa), 2. pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 3. oświadczenie o nazwiskach, jakie będą nosili po jego zawarciu oraz nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Mają kilka możliwości: - mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, - każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko, - każdy z małżonków może połączyć swoje dotychczasowe nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka (z przodu albo z tyłu); tak utworzone nowe nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów; - dzieci mogą nosić nazwisko jednego z rodziców; - wnieść przewidziane opłaty skarbowe - obecnie jest to 85 zł + 0,50 zł każdy załącznik Otrzymane zaświadczenie ważne jest przez okres 3 miesięcy od jego wydania i w tym okresie związek małżeński winien być zawarty, by wywołane zostały skutki prawne. Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa duchowny sporządza stosowny dokument, który dostarcza do USC miejsca zdarzenia celem sporządzenia aktu małżeństwa; ma na to 5 dni. Niezachowanie tego terminu spowoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa. Oznacza to, że małżeństwu temu nie zostaną nadane skutki cywilnoprawne przewidziane w prawie polskim. Uzyskanie tych skutków możliwe będzie przez zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W naszym USC w 10 przypadkach kierownik odmówił sporządzenia aktu małżeństwa ze wspomnianego powodu. Z tego w 9 przypadkach małżeństwo zostało zawarte przed kierownikiem USC, a w 1przypadku małżeństwa nie zawarto, a zatem nie wywołuje ono skutków cywilnoprawnych. W 1 przypadku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał postanowienie o prostowaniu daty zawarcia małżeństwa (duchowny wpisał datę zawarcia małżeństwa, która odpowiadała niedzieli, a ślub był w sobotę). Z wymienionych małżeństw konkordatowych w 47 przypadkach małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, a w 2 przypadkach sąd orzekł separację. Współpraca z kościołami układa się właściwie, zaświadczenia dostarczane są przez osoby duchowne osobiście lub przez pracowników parafii, albo przesyłane pocztą. Marian Kempa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel Decyzje Prezydenta trzech lat nie uda się zrealizować przedsięwzięcia, obiekt wróci do miasta. l Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazał sprawozdanie ze swej działalności w 2003 r. Zasoby ZGM u w ubiegłym roku powiększyły się o 1 budynek i 5 lokali mieszkalnych. ZGM administruje budynkami a zarządza 986 wspólnotami mieszkaniowymi. Windykacja czynszu za lokale mieszkalne w ubiegłym roku wahała się od 84% do 90% w różnych ADM ach. Stan techniczny budynków mieszkalnych nie jest najlepszy, gdyż tylko 8% z nich zostało wybudowanych po 1966 roku. ZGM oblicza, że potrzeba aż 400 mln zł, żeby doprowadzić budynki do pożądanego stanu technicznego. W ubiegłym roku na remonty wydano ogółem , 47 zł, w tym ponad 60 tys. pochłonęła konserwacja dźwigów. Udział gminy w nakładach na remonty, to , 90 zł, a prywatnych właścicieli ,62 zł. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Miasta. 12 maja l Wydział Budżetu i Rachunkowości przygotował sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za I kwartał 2004 r. Wydatki w tym okresie wykonano w 24,60 % a przychody w 27,52%. l Wydział Budżetu i Rachunkowości opracował informację o wydatkach w placówkach oświatowych w okresie od stycznia do maja br. oraz szacunkowo do końca 2004 roku. W budżecie miasta będzie się musiało znaleźć pokrycie na brakujące zł na płace i pochodne nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty. l Wydział Edukacji przygotował propozycję podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Ostatnia taka podwyżka miała miejsce w 2002 roku, a obecne propozycje mają być rekompensatą za stawiane dyrektorom zadania zmierzające do racjonalizacji wydatków oświatowych. Różnica między rocznym kosztem obecnie wypłacanych dodatków funkcyjnych, a proponowanymi wynosi zł. l Komisja Budżetu i Finansów poprosiła o przygotowanie informacji o liczbie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, liczbie oddziałów w tych szkołach, kosztach funkcjonowania 1 oddziału, a także o liczbie oddziałów, które mogą funkcjonować w szkołach, zakładając następującą liczbę uczniów w oddziałach: w szkole podstawowej 26, w gimnazjum 28, w szkole ponadgimnazjalnej 30. Informacja będzie przedmiotem obrad komisji i Rady Miasta. 9

10 Decyzje Prezydenta l Wydział Sportu i Turystyki informuje, że czerwca zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. Z uwagi na utrudnienia spowodowane zamknięciem niektórych odcinków dróg (remonty), wydział uzgodnił z organizatorem mistrzostw KS Orlęta oraz z burmistrzem Lubniewic, że jazda indywidualna na czas (24 25 czerwca) odbywać się będzie na terenie gminy Lubniewice. Gorzów będzie organizatorem wyścigów ze startu wspólnego: 26 czerwca wyścigu kobiet na dystansie 110 km i młodzieżowców do lat 23 na 170 km oraz 27 czerwca wyścigu seniorów na dystansie 230 km. Dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia imprezy powołano 19 osobowy komitet organizacyjny. l Miejski Zakład Komunikacji przygotował sprawozdanie z wykonania zdań w I kwartale 2004 r. W I kwartale MZK przewiózł pasażerów co stanowi 98,9 % planu. W wyniku różnicy przychodów i kosztów powstała strata 449,7 tys. zł. l Prezydent podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w Gorzowie. Ustalono stawki opłat takie, jak dla dróg gminnych, zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta. l Prezydent powołał zespół do spraw opracowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Centrum Edukacji Artystycznej. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 27 wniosków. Wśród nich był wniosek właścicielki mieszkania w budynku przy ul. Borowskiego w sprawie odstąpienia od żądania przez miasto kwoty równej udzielonej bonifikaty. Osoba ta kupiła mieszkanie w lipcu ubiegłego roku, korzystając z 85% bonifikaty, teraz chce je sprzedać a uzyskanymi pieniędzmi wspomóc bliskich. W trakcie procedury kupowania mieszkania była informowana, że jeżeli będzie chciała je sprzedać przed upływem 5 lat, będzie musiała dopłacić miastu kwotę równą udzielonej bonifikacie. Prezydent nie zgodził się na odstępstwo od obowiązujących zasad. l Wydział Zasobów Lokalowych przygotował kolejne wnioski osób z zaległościami czynszowymi wobec miasta. Największe zadłużenie sięga zł. Prezydent ma możliwość umarzania lub rozkładania na raty zaległości od 3.710,30 zł do ,00 zł. l Biuro Urbanistyki przygotowało informację o złożonych protestach i zarzutach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego l KRÓTKO l u 4 maja Lubuski Urząd Wojewódzki Lider Administracji otrzymał certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2001, który zwieńczył ponad półroczne prace nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Realizowanie w LUW zadań administracji rządowej profesjonalnie, rzetelnie, bezstronnie, w poczuciu służby ludziom i państwu potwierdziły wyniki audytu certyfikującego, przeprowadzonego przez Firmę DEKRA-ITS w kwietniu 2004r. u 9 maja w Zespole Szkół Ogrodniczych odbył się Wiosenny kiermasz ogrodniczy, gdzie poza prezentacją i sprzedażą produktów i sprzętu ogrodniczego, książek, nasion, drzewek i krzewów, prowadzone było poradnictwo, odbył się też konkurs wiedzy ogrodniczej i liczne występy. XXVIII sesja Rady Miasta Ruina, pieniądze i obwody dokończenie ze str. 8 uzyskane ze sprzedaży nieprzydatnego sprzętu ogrodniczego. Rada postanowiła przeznaczyć te pieniądze na bieżące wydatki szkoły związane z utrzymaniem sprzętu, zakupem nasion, nawozów, narzędzi. u I Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego otrzymało 900 zł dotacji na stypendia naukowe Prezydenta Miasta przyznane dwóm uczniom tej placówki zł zaplanowane w budżecie na sport postanowiono przeznaczyć na dotacje dla organizacji sportowych realizujących zadania w tej dziedzinie (Mistrzostwa Polski w Karate, Lubuska Inauguracja Dni Olimpijczyka i inne imprezy o charakterze ogólnopolskim). u Wprowadzono dwie poprawki do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jedna ma charakter formalny i dotyczy wejścia uchwały w życie z dniem podjęcia, bez konieczności u 9 maja w studiu TVP w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia statuetki laureatce X plebiscytu na Człowieka Roku, którą za rok 2003 otrzymała Maria Górna, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Gorzowie, wiceprzewodnicząca Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, działaczka Fundacji Contra Crimen. Sylwetkę Marii Górnej prezentowaliśmy bliżej w nr 2/54 GWS z lutego 2003 roku. u 14 maja w Wyższej Szkole Biznesu odbyła się konferencja pt. Przeciwdziałanie problemom społecznym potrzeba określenia spójnej polityki społecznej dla miasta Gorzowa Wlkp.. Organizatorami konferencji, którą patronatem objął prezydent Tadeusz Jędrzejczak, było Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz Stowarzyszeniem Partnerzy dla Samorządu. u maja odbyła się konferencja Zastosowanie technologii informatycznych w administracji, zorganizowana przez wojewodę lubuskiego oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, z udziałem przeszło dwudziestu polsko, niemiecko i anglojęzycznych prelegentów, wraz z szefem Służby Cywilnej Janem Pastwą, który Gorzów nazwał stolicą nowoczesnej polskiej administracji rządowej w kontekście stosowania informatyki w zarządzaniu urzędem. Konferencja była kolejnym etapem działań wojewody związanych z usprawnianiem pracy administracji. publikowania jej w dziennikach urzędowych. Druga poprawka dotyczy skrócenia czasu realizacji profilaktycznego programu Trudne tematy w ramach Młodzieżowej Akademii Filmu z 5 do 3 miesięcy. Realizator programu, Miejski Ośrodek Sztuki, zadeklarował jednak, że mimo przyznania mniejszej kwoty, przeprowadzi warsztaty z młodzieżą w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. od maja do listopada, co wynika z konieczności dostosowania zajęć do roku szkolnego. u Uchwalono utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie karnym i Domu Pomocy Społecznej nr 1 dla odbycia wyborów do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca br. Pozostałych 61 obwodów głosowania istniejących na terenie miasta pozostaje bez zmian. u Radni zapoznali się z realizacją swoich uchwał za I kwartał 2004 roku: na 34 uchwały zrealizowano 18, pozostałych 16 jest w toku realizacji. (df) 10

11 XXVIII sesja rady Miasta Tym razem jeszcze tak 28 kwietnia radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzielili absolutorium prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi, mimo że opozycja i komisja rewizyjna były przeciwne temu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawiła radnym skarbniczka miasta Małgorzata Zienkiewicz. Odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat budżetu, w której stwierdzono, że budżet został wykonany zgodnie z prawem. Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta nie wyraziła opinii na temat sprawozdania, pozostałe komisje problemowe wyraziły pozytywne opinie, natomiast komisja rewizyjna złożyła wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium, nie przedkładając jednak do wniosku uzasadnienia. Ewa Piekarz w imieniu klubu radnych SLD wyraziła pozytywna opinię na temat wykonania budżetu, zwróciła przy tym uwagę: - W latach poprzednich było identycznie: opozycja nigdy nie chce zatwierdzić sprawozdania z wykonania budżetu. Budżetem rządzą ściśle określone zasady. Nie możemy uznać, że realizując uchwały Rady Miasta, prezydent działał niezgodnie z prawem. Elżbieta Rafalska w imieniu klubu radnych Razem dla Gorzowa negatywnie podsumowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu i oświadczyła, że klub będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium. - Zastanawiające jest istnienie nadwyżki budżetowej podkreśliła i jednocześnie niewykonanie wielu zadań społecznych. W sprawie ustalenia renty planistycznej prezydent powinien niezwłocznie ustalić jej wysokość. Dotąd tego nie zrobił. Wytknęła także brak nadzoru nad ZGM, zadłużenie miasta wobec wspólnot mieszkaniowych oraz zaniedbania w sferze społecznej. GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6 (70) CZERWIEC 2004 r. Piotr Dębicki w imieniu radnych klubu Socjaldemokracji Polskiej skrytykował, że w ubiegłorocznym budżecie wiele dziedzin potraktowanych zostało po macoszemu. Ponieważ jednak członkowie klubu głosowali za tymi uchwałami budżetowymi, które były w ubiegłym roku wykonywane, postanowili poprzeć skwitowanie prezydenta. W dyskusji o ubiegłorocznym budżecie krytykowanym przez radnych Razem dla Gorzowa i SdPl, a bronionym przez radnych SLD głos zabrali również: Stefan Sejwa, Tadeusz Horbacz, Marek Surmacz, Bożena Stańczyk, Józef Hajdamowicz, Jerzy Z. Hrybacz. Wyjaśnień udzielił radnym wiceprezydent Mariusz Guzenda. W głosowaniu imiennym za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 15 radnych przeciwko było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. W czasie głosowania niektórzy radni dodawali komentarze do swoich decyzji. Grażyna Wojciechowska, wiceprzewodnicząca RM, członek klubu SdPl, stwierdziła: Tym razem jeszcze tak. Dziękując radnym, szczególnie z nowego klubu, oraz paniom: skarbnik Małgorzacie Zienkiewicz i naczelnik Teresie Krzywulskiej, które najwięcej pracy włożyły w przygotowanie sprawozdania, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miasta na co dzień realizującym uchwały budżetowe, prezydent Tadeusz Jędrzejczak dodał: - Śnię o tym, że kiedyś woda w Słowiance nie będzie miała koloru politycznego, a sesja budżetowa będzie miała charakter merytoryczny, kiedy przestaniemy toczyć boje polityczne a usiądziemy do zwykłej rozmowy gospodarzy miasta. Dorota Frątczak Fontanna. 28 kwietnia uczczono Święto Lania Wód i uruchomiono fontannę obok willi Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej. Decyzje Prezydenta w obszarze ul. Pomorskiej i parku Kopernika. Plan był wyłożony do publicznego wglądu od 25 lutego do 16 marca 2004 r. Wniesiono do niego trzy protesty: - mieszkanka ul. Pomorskiej jako powód protestu podała ruch uliczny powodujący hałas i drgania, od których pękają budynki, - mieszkaniec ul. Uroczej podobnie - hałas i drgania, - mieszkanka ul. Walczaka brak zapisu w sprawie wjazdu do jej nieruchomości. Tylko ten ostatni protest został uznany za zasadny, dwa pierwsze odrzucono jako stwierdzające stan obecny. Usytuowanie ronda w rejonie ul. Walczaka wprowadzi płynność ruchu pojazdów, a w związku z modernizacją ul. Podmiejskiej nastąpi ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych ul. Pomorską. Nowe rozwiązanie spowoduje zwiększenie przepustowości ul. Pomorskiej, a tym samym zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza. Budowa nowej nawierzchni przyczyni się do ograniczenia wpływu drgań na sąsiadujące budynki. Zabezpieczenie mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem jest dla inwestora obligatoryjne. l Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg otrzymało od prezydenta zgodę na dzierżawę budynku przy ul. Teatralnej 26, gdzie zamierza utworzyć Centrum Integracji Społecznej. 18 maja l Wydział Edukacji przygotował informację o wykorzystaniu funduszy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2003 roku. Ogółem na ten cel przeznaczono z budżetu , 82 zł. W przedszkolach 119 nauczycieli szkoliło się za zł. W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych wykorzystano ogółem , 82 zł. Z dofinansowania skorzystało 315 nauczycieli. Formy doskonalenia, na które przeznaczone zostały pieniądze, to głównie licencjaty, studia magisterskie, podyplomowe, doktoraty, kursy kwalifikacyjne, warsztaty, itp. l Wydział Edukacji poinformował o staraniach o pozyskanie środków z różnych źródeł, które chce przeznaczyć na modernizację placówek oświatowych. Urząd Marszałkowski zaakceptował miejski program modernizacji boisk szkolnych. Program przewiduje w roku 2004 budowę jednego boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 a w przyszłym roku modernizację kolejnych czterech boisk przy ZSO nr 6, ZSO nr 11, ZSO nr 12 i Zespole Szkół przy ul. Śląskiej. Koszt jednego boiska szacuje się na 400 tys. zł, a deklarowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wsparcie 100 tys. zł. 11

12 12 Decyzje Prezydenta Zatem z budżetu miasta w tym roku trzeba wyasygnować 370 tys. zł, z czego 70 tys. będzie kosztować dokumentacja techniczna wszystkich boisk. W 2005 r. potrzebna będzie kwota zł. a wsparcie MENiS wyniesie 500 tys. zł. Wydział Edukacji stara się też o pozyskanie funduszy strukturalnych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przygotował trzy wnioski na modernizację obiektów oświatowych. W trzech szkołach: Szkole Podstawowej nr 4, SP nr 10 i ZSO nr 12 planuje się sfinansowanie remontów dachów, elewacji wraz z ociepleniem, wymianę stolarki okiennej, itp. Koszt modernizacji jednego obiektu szacuje się na około 1 mln zł, a można uzyskać refundację w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych czyli 700 tys. zł na każdą szkołę. Z tak zwanego kontraktu wojewódzkiego wydział stara się o pieniądze na wymianę stolarki okiennej w szkołach. Na razie nie można określić na jaką pomoc można liczyć i jaki musi być udział własny, ale na ten cel jest pokrycie w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. l Obecny dyrektor Zespołu Szkół Ogrodniczych od 1 września wybiera się na emeryturę. Prezydent skierował do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do komisji konkursowej, która wybierze nowego dyrektora. l Wydział Sportu i Turystyki poprosił o zaakceptowanie podziału 50 tys. zł pomiędzy organizacje i związki sportowe realizujące swoje zamierzenia. l Komisja Edukacji i Sportu będzie omawiać informację przygotowaną przez Wydział Sportu i Turystyki Bazowe i materialne warunki Uczniowskich Klubów Sportowych do szkolenia sportowego w kontekście powołania Szkoły Mistrzostwa Sportowego. W Gorzowie działa 17 UKS-ów prowadzących takie sekcje i dyscypliny sportu, jak: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis, tenis stołowy, zapasy, piłka ręczna, akrobatyka, żużel unihokej, dart. W zajęciach uczestniczy 547 dziewcząt i 1377 chłopców. 4 UKS-y zawiesiły swoją działalność. Wydział ocenia, że prowadzenie sekcji spoczywa jedynie na barkach ambitnych nauczycieli, będących prezesem, księgowym, organizatorem imprez i szkoleniowcem w jednej osobie, bez wsparcia rodziców uczniów i niejednokrotnie dyrekcji szkół. l Miasto zamierza kupić 9 udziałów PWiK należących do byłego pracownika spółki. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent już w ubiegłym roku. Kupno zostało odsunięte w czasie z powodu skargi złożonej przez właściciela udziałów. Udziały sprzedaje komornik a ich cena jest dla miasta atrakcyjna 380 zł za Fot. Paweł Wiśniewski Stres i nerwówka Godziną zero dla tegorocznych gimnazjalistów i maturzystów okazała się dziewiąta, właśnie wtedy zaczęło się ich zmaganie z zadaniami egzaminacyjnymi. Ponad 1736 uczniów zmierzyło się z tegorocznymi testami gimnazjalnymi. 5 i 6 maja w 18 gorzowskich gimnazjach przez dwie godziny pisali prace egzaminacyjne. Szczęśliwcy, którzy wcześniej zdobyli tytuły laureatów olimpiad przedmiotowych, byli zwolnieni z pisania testów, otrzymując od razu maksymalną liczbę punktów. Łącznie do zdobycia za oba testy było 100 punktów. Pierwszego dnia odbyła się część humanistyczna, składająca się z dwudziestu pytań zamkniętych, dziesięciu otwartych i wypracowania. Myślą przewodnią w tym roku była moda. Temat rozprawki, za którą jest największa liczba punktów, brzmiał: Jeśli nie szata zdobi człowieka, to w czym tkwi jego wartość? W drugim dniu gimnazjaliści pisali część matematyczno przyrodniczą, składającą się z 25 pytań zamkniętych i dziewięciu otwartych. O ile pierwszy dzień składał się głównie z języka polskiego i historii, o tyle drugi obejmował wiedzę z takich dziedzin, jak: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia. ZSO nr 2 w Gorzowie Wlkp. od lat jest liczącą się szkołą w naszym mieście. Średnia testów w ubiegłym roku znacznie przewyższała tu średnią w naszym województwie. W tym roku dyrekcja i nauczyciele także pokładają ogromne nadzieje w swoich trzecioklasistach. Do testu humanistycznego przystąpiło 285 uczniów. Zostali oni rozsadzeni w klasach i tam pod opieką trzech nauczycieli wykazywali się swoją wiedzą. Większość została do samego końca, licząc po cichu na małe podpowiedzi lub chociaż możliwość zerknięcia do karty odpowiedzi kolegi. Byli również tacy, którzy opuścili gabinet znacznie wcześniej, później tego żałowali... Krzysztof Rybarczyk wyszedł jako pierwszy, po niespełna godzinie. Próbny egzamin nie poszedł wprawdzie po mojej myśli, jednak liczę, że tym razem będzie lepiej. Wypracowanie, którego się tak bardzo obawiałem, napisałem dość sprawnie i szybko. Równie pozytywnie o testach wypowiadał się Paweł Jurek. Test był prostszy niż myślałem, temat przewodni, którym w tym roku była moda, w pełni mi odpowiadał. Również rozprawka nie sprawiła mi wielkiego kłopotu. Jestem dobrej myśli, przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników... Polonista Piotr Harasimowicz bardzo wierzy w swoich wychowanków. - Dziś mogę jedynie powiedzieć, że trzecioklasiści zostali sumiennie przygotowani, co pokazały zresztą testy próbne, drzemią w nich ogromne możliwości, których miejmy nadzieję nie przyćmił stres i zdenerwowanie. Wyniki egzaminu będą znane najpóźniej do 17 czerwca. *** W tym roku po raz ostatni uczniowie czteroletnich szkół średnich przystąpili do matur według starego systemu. W przyszłym roku bowiem zastąpi go nowa matura, do której przystąpią absolwenci zreformowanych szkół ponadgimnazjalnych. Ma ona znacznie różnić się od dotychczasowego egzaminu dojrzałości. Pierwsza część nowego egzaminu będzie zdawana ustnie, następna część, pisemna, sprawdzana będzie przez zewnętrznych egzaminatorów. Inna będzie również konstrukcja tematów egzaminacyjnych. W tym roku do matury z języka polskiego przystąpiło 2464 abiturientów z naszego miasta. Do wyboru mieli jeden z czterech tematów. W drugim dniu czekał ich egzamin z przedmiotu, który wcześniej wybrali. Najczęściej decydowali się na: matematykę, geografię i historię. Każdego dnia na napisanie mieli pięć godzin. Tydzień później zdawali egzaminy ustne. Uczniowie w różnorodny sposób starali się dopomóc szczęściu, dziewczęta zakładając czerwoną bieliznę, a chłopcy poprzez czerwone paczki papierosów. Bywały również słoniki z uniesioną trąbą, przytulanki, pożyczona biżuteria itp. - Z polskiego pisałem na drugi temat mówi Paweł z IV LO. - Wydawał mi się on najbardziej wszechstronny. Przygotowując się do matury nie szukałem w Internecie żadnych przecieków, wolałem ten czas poświęcić na naukę. Zresztą tych rzekomych pewniaków było zbyt wiele, aby komukolwiek wierzyć. Mam nadzieje, że moje siedem stron wystarczy do zdania. Dalszą naukę planuję poza Gorzowem. Tomasz Zaleski

13 Homer i Pegaz Słabo widzący Paweł chętnie wystukuje na klawiaturze znaki, a potem z zainteresowaniem patrzy na monitor. Zawsze zgarbiona, z czterokończynowym porażeniem Kasia siedzi podczas pracy przy komputerze wyprostowana. Ania ze znacznym niedowładem kończyn górnych pisze za pomocą specjalnej myszy literki tworzące zdania, których dziewczynka nigdy nie napisałaby ręcznie. W marcu bieżącego roku minął termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, oprzyrządowania do samochodu lub elektrycznego wózka inwalidzkiego do PFRON. Taką możliwość daje osobom niepełnosprawnym kontynuacja programów,,pegaz 2003 i,,komputer dla Homera Kończy się kolejna szansa poprawy jakości życia i rozwoju osób niepełnosprawnych, szczególnie ruchowo, słabo widzących i niewidomych. Taką szansę daje sprzęt i oprogramowanie komputera jako narzędzia, które coraz lepiej toruje sobie drogę w edukacji specjalnej. Komputer nigdy nie zastąpi człowieka w pracy pedagogicznej, ani terapeutycznej. Nie jest w stanie stworzyć atmosfery ciepła, zrozumienia, obdarować uwagą, dostosować się do aktualnych zainteresowań czy potrzeb dziecka. Nie sposób jednak nie wykorzystać go jako narzędzia motywującego i wspomagającego proces uczenia się. Dziecko ciężko uszkodzone ruchowo ma niewiele sytuacji w życiu codziennym, kiedy to ono może o czymś decydować i wprowadzać własną decyzję w czyn. Wszystko toczy się wokół niego, bez jego udziału i nawet jeśli pozwala się dziecku GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6 (70) CZERWIEC 2004 r. podjąć decyzję, to już jej realizacja zależy od osób drugich. Sprawczość jest motorem rozwoju psychoruchowego dziecka. Potrzeba sprawności jest w każdym z nas i to ona motywuje nas do działania. Jednym z najważniejszych aspektów pracy terapeutyczno edukacyjnej z dzieckiem uszkodzonym ruchowo jest tworzenie sytuacji, które dają mu możliwość sprawczości i samodzielnego działania. Taką szansę przy znacznym porażeniu mięśni stwarza jedynie komputer, który uczy w sposób bezstresowy. Jest cierpliwy, oczekując na właściwą reakcję i nagradza ucznia za każda prawidłową odpowiedź. W przypadku wielu niepowodzeń doznawanych przez dzieci niepełnosprawne w procesie nauczania aspekt ten jest niezwykle ważny, motywuje do wysiłku i zachęca do dalszej pracy. Wykorzystanie komputera do pracy i zabawy przez dzieci niepełnosprawne pozwala nie tylko urozmaicić proces kształcenia, a także prowadzi do usprawniania zaburzonych funkcji motorycznych, percepcyjnych i koordynacyjnych. Ten aspekt wieloprofilowego usprawniania jest równie ważny, jak sam proces uczenia. Kolejne czynniki, które stanowią o wartości komputera w procesie kształcenia i wychowania to: - atrakcyjność programów komputerowych, która oddziaływując na sferę emocji, podnosi trwałość i skuteczność efektów nauczania, - poznanie multisensoryczne dające pełniejszy obraz poznawanej rzeczywistości, - autokontrola pozycji siedzącej i utrzymywania głowy w osi środkowej ciała, a także usprawnianie manualne i doskonalenia funkcji ręki, ciąg dalszy na str. 14 Decyzje Prezydenta udział, czyli znacznie poniżej wartości. Rada Miasta musi wyrazić zgodę na przeznaczenie na ten cel zł. l Firma Metro Gewert otrzymała zgodę na zorganizowanie jarmarku z okazji Dni Gorzowa. Na Starym Rynku w dniach 31 maja 6 czerwca staną stoiska z wyrobami rękodzielniczymi, artystycznymi, rzemieślniczymi, i regionalnymi. Będzie też można kupić wyroby skórzane, słodycze i ciastka. Organizatorzy zapraszają na giełdę staroci, stoiska promocyjne różnych firm a dzieci na plac zabaw. l Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza 986 wspólnotami. W 954 przeprowadzono zebrania, na których podjęto: uchwał dotyczących prac remontowych nieruchomości wspólnych, uchwał w sprawie ustalenia zaliczki na fundusz remontowy, w sprawie zaliczki eksploatacyjnej. W czasie zebrań poruszane były sprawy parkowania samochodów w centrum miasta, uporządkowania stanu prawnego nieruchomości, wykonania inwentaryzacji budynków, adaptacji poddaszy. ZGM z zadowoleniem stwierdza poprawę znajomości praw i obowiązków właścicieli, wysoko też ocenia firmę świadczącą usługi porządkowe. Właściciele bardziej czują się gospodarzami nieruchomości, szukają oszczędności w eksploatacji części wspólnych. Żadna ze wspólnot nie wypowiedziała zarządu nieruchomością obecnemu zarządcy. l ZGM poinformował o mnożących się aktach wandalizmu, dewastacji i rozkradania mienia komunalnego w zasobach mieszkaniowych. Są to kradzieże: żarówek, klamek, kontaktów, elementów wyposażenia budynków - miedzianych przewodów elektrycznych, żeliwnych włazów, samozamykaczy w drzwiach, kątowników na schodach. Tylko w okresie ostatnich dwóch miesięcy ZGM przeznaczył średnio do 10 tys. zł dla jednego ADM-u na zwalczanie skutków dewastacji. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 30 wniosków. Jeden z właścicieli garaży stałych przy ul. Fabrycznej chciał miastu przekazać swoją własność w zamian za wygaśnięcie zobowiązań zalega miastu 1.028,20 zł. Prezydent nie wyraził zgody ze względu na zły stan techniczny obiektu. Podobną sprawę przejęcie garażu przy ul. Zbąszyńskiej za długi - załatwił pozytywnie. Stan obiektu jest dobry a egzekucje należności były dotychczas nieskuteczne. Przejęty garaż zostanie wystawiony na sprzedaż. Jolanta Cieśla 13

14 Porozmawiaj z radnym Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta pełnią dyżury w biurze rady przy ul. Sikorskiego 3, pokój 217 (I piętro), tel lub we wtorki w godzinach od do Kolejne dyżury to: 1 czerwca Grażyna Wojciechowska, wiceprzewodnicząca RM (SLD), 8 czerwca Zbigniew Żbikowski, wiceprzewodniczący RM (SLD), 15 czerwca Elżbieta Rafalska wiceprzewodnicząca RM ( Razem dla Gorzowa ), 22 czerwca Mieczysław Kędzierski przewodniczący RM (SLD), 29 czerwca Grażyna Wojciechowska. Klub radnych SLD dyżurują w biurze Rady Miejskiej przy ul. Sikorskiego 3 w każdy poniedziałek od godz do czerwca dyżurować będzie Roman Bukartyk, 15 czerwca Jan Mokrzycki, 22 czerwca Jan Kaczanowski, 29 czerwca Ewa Piekarz. Klub radnych Razem dla Gorzowa pełnią dyżury we wtorki w godz w Urzędzie Miejskim, ul. Sikorskiego 3-4, tel ; 1 czerwca Arkadiusz Marcinkiewicz, 8 czerwca Roman Sondej, 15 czerwca Marek Surmacz, 22 maja Jacek Guzikowski, 29 czerwca Tadeusz Horbacz. Klub radnych Socjaldemokracji Polskiej Piotr Dębicki, Stefan Sejwa brak planu dyżurów. Radni niezrzeszeni Stanisław Jałoszyński dyżuruje dwa razy w miesiącu, w poniedziałki w godzinach , w biurze RM, pokój 219, tel Najbliższe dyżury 31 maja, 7 czerwca, 28 czerwca. Janina Kamińska dyżuruje w biurze RM w każdy trzeci poniedziałek miesiąca 21 czerwca w godz Waldemar Szadny przyjmuje wyborców raz w miesiącu, w poniedziałki w godz w biurze RM. pok. 219, tel Najbliższe dyżury 31 maja i 28 czerwca. Przeciw korupcji W Komendzie Wojewódzkiej Policji działa specjalna infolinia antykorupcyjna, na którą można dzwonić i zgłaszać fakt zaistnienia zdarzeń korupcyjnych. Funkcjonariusze zwalczający korupcję prowadzą już kilka spraw i przygotowują kolejne dzięki informacjom z infolinii. Informacje, z którymi dzwonią mieszkańcy dotyczą przede wszystkim nieprawidłowości w działaniu urzędników, a w szczególności przy przetargach publicznych, wydawaniu zezwoleń na budowę, sprzedaży gruntów czy nawet udzielaniu pomocy społecznej. Policja dysponuje również informacjami o przypadkach korupcji w środowisku lekarskim, a także informacjami dotyczącymi mniejszych miejscowości, gdzie dochodzi do prób korupcyjnych np. przy uzyskiwaniu zezwoleń na wycinkę i sprzedaż drzew. Nr infolinii (095) Rozmowy są automatycznie kierowane bezpośrednio do KWP w Gorzowie Wlkp. Z każdego miejsca w województwie za połączenie z infolinią płacimy, jak za połączenie lokalne. Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 14 Homer i Pegaz dokończenie ze str zwiększenie koncentracji uwagi, - interkomunikacyjna funkcja komputera istotna dla dzieci mających trudności z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem oraz dzieci nie mówiących, - w przyszłości możliwość podjęcia aktywności zawodowej, - radość z odnoszonych sukcesów, - rozszerzanie kontaktów społecznych przez wspólne ze zdrowymi kolegami zainteresowanie grami i oprogramowaniem komputera, społeczna integracja, - możliwość wartościowego wypełnienia czasu wolnego, - kontrola otoczenia przez komputer w przypadku osób ciężko uszkodzonych, np. uruchomienie telewizora. Komputer osobom niepełnosprawnym otwiera możliwość kontaktów z innymi, umożliwiając tym samym zdobycie kolegów, ułatwia bycie aktywnym, pomaga zapełnić długie godziny wolnego czasu i samotności na wózku inwalidzkim czy w ciemności. Urządzenie to stwarza szansę nauki w szkole, a w przyszłości być może znalezienia pracy. Każdy może mieć własną drogę użycia komputera, a dodatkowe oprzyrządowanie reaguje na niewielki nawet ruch głowy, nogi, języka czy nawet dźwięk głosu. Żadna inna maszyna nie zrobi tego, co może wykonać dla niepełnosprawnego komputer. I to jest fascynujące i to jest wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i propagując ideę rozwoju technologii komputerowej Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 zorganizował w 16 marca spotkanie informacyjne połączone z pokazem sprzętu elektronicznego, a także specjalistycznego oprzyrządowania komputera. Firmą, która zademonstrowała zestaw urządzeń, jakie mogą pomóc w edukacji i rozwoju osób niepełnosprawnych była Spółka z o.o. HAR- PO z Poznania. Do udziału w spotkaniu zaproszono osoby zainteresowane z terenu miasta. Krystyna Kaleta Zespół Szkół nr 1 Zdrowe fantazje Żyj zdrowo postaw serce na nogi - to projekt edukacyjny realizowany w tym roku w Gimnazjum nr 14 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 7. Uczniowie tworzyli różne pomysły związane ze zdrowym odżywianiem, redagowali hasła zdrowotne, zdobywali z różnych źródeł przepisy na potrawy z warzyw i owoców oraz wypracowali zasady higieny niezbędne podczas przygotowania surówek, sałatek itp. Poznali również pochodzenie warzyw i owoców występujących w Polsce. Zgromadzone przepisy zostały opracowane i wydane w formie zbiorku szkolnego pt. Fantazje witaminowe. Każdy uczeń otrzymał receptę na zdrowie, gdzie Doktor Zdrówko zalecił między innymi dokonać pomiaru wzrostu, wagi i ciśnienia krwi. Natomiast Doktor Dieta zachęca do korzystania z tabeli przedstawiającej kaloryczność różnych produktów spożywczych. Został opracowany i wydany folder promujący zdrowie w naszej szkole. Szczególny charakter miała prezentacja projektu, która odbyła się 12 marca. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali sałatki i surówki. Dzięki sponsorom na stołach znalazły się kanapki wiosenne, jogurty, serki homogenizowane oraz aromatyczne herbatki owocowe, a na deser lody owocowe. Nasz projekt edukacyjny zaprezentowaliśmy również 13 marca na Słowiance podczas Mistrzostw Polski w Pływaniu Sprawni Razem. Maria Ryłko

15 Niepełnosprawność moralna Żadnego skutku nie odnoszą upomnienia i wystawiane mandaty czy choćby prośby i apele samych niepełnosprawnych. Problem jest duży i w dobie powiększania się liczby samochodów staje się coraz poważniejszy. Czas najwyższy na podjęcie radykalnych kroków. Mowa oczywiście o bezprawnym zajmowaniu miejsc parkingowych przeznaczonych dla inwalidów przez pełnosprawnych kierowców. Zajęte miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przez nieupoważnione do tego samochody, to codzienne i niestety notoryczne sytuacje na wszelkich możliwych parkingach w naszym mieście - zarówno w centrum, na osiedlach, jak i przy dużych centrach handlowych i rozrywkowych. Co gorsza, bardzo trudno znaleźć osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku na parkingach. O ile w centrum miasta, przy drogach publicznych i drogach osiedlowych, sytuacja jest jeszcze dość klarowna (za karanie kierowców nieprawidłowo parkujących odpowiada policja oraz straż miejska), to na parkingach prywatnych, jakimi, mimo występującego tam dużego natężenia ruchu, są parkingi przy marketach i centrach rozrywkowych, często panuje istna wolna amerykanka. Nikt nie przyznaje się do odpowiedzialności za bałagan panujący na miejscach postojowych. - Niestety nie mogę panu udzielić żadnych informacji na ten temat stwierdził Jakub Gajewski, kierownik działu ochrony hipermarketu Tesco przy ul. Myśliborskiej. - Za wszelkie kontakty z mediami w naszej firmie odpowiada rzecznik prasowy. Mimo obietnicy rzecznik Tesco Polska nie skontaktował się ze mną. Przy Castoramie również bardzo widoczny jest ów problem. - Walka z nieprawidłowo parkującymi kierowcami to jak walka z wiatrakami tłumaczy Jerzy Gruszczyński, koordynator ds. ochrony w Castoramie. - Na początku wielokrotnie wzywaliśmy policję, ale prawda jest taka, że musiałaby tu być cały czas. Kierowcy są bardzo bezczelni i nie reagują na zwracaną im uwagę. Stają nawet przy znakach zakazu zatrzymywania się. Przychodzą do nas niepełnosprawni i żalą się, ale klienci, jakby mogli, to wjechaliby do środka sklepu. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, jednak kłopoty z zapanowaniem nad poprawnym parkowaniem nie mogą tłumaczyć bezradności służb za to odpowiedzialnych. Niestety nie regulują tego żadne przepisy, wszystko zależy wyłącznie od polityki firmy oraz wagi, jaką osoba zarządzająca marketem czy inną instytucją przywiązuje do porządku panującego na terenie jego firmy; wszystko sprowadza się tu do powiedzenia jaki pan, taki kram. Z opinią J. Gruszczyńskiego dotyczącą roli policji na terenie parkingu należącego do prywatnej firmy nie zgadza się Wiesław Widecki, naczelnik sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Działanie policji na terenie prywatnego parkingu nie miałoby mocy prawnej - uzasadnia. -Reguluje to ustawa Prawo o ruchu drogowym, która dotyczy dróg publicznych i stref zamieszkania, parking jest natomiast terenem prywatnym. Na terenie prywatnym policja nie może prowadzić żadnych działań, chyba że może dojść, bądź doszło do zdarzenia powodującego zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. brawurowa jazda, jazda pod wpływem alkoholu czy kolizja. Wspomniana ustawa w artykule 1 określa zakres obowiązywania zawartych w niej przepisów (drogi publiczne i strefy zamieszkania) oraz wskazuje na sytuacje wyjątkowe, w których te przepisy są także stosowane. Między innymi właśnie z tego powodu przed wjazdem na teren sklepów umieszczane są napisy informujące o tym, iż na parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Według nowych przepisów (Prawo o ruchu drogowym, art. 8) prawidłowo oznakowany samochód osoby niepełnosprawnej powinien mieć kartę parkingową umieszczoną za przednią szybą w sposób umożliwiający jej odczytanie. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta za odpowiednią opłatą. Dotychczasowe oznaczenia w postaci naklejek z symbolem inwalidy umieszczone na przedniej oraz tylnej szybie pojazdu nie są już podstawą do zajęcia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. - Ma to za zadanie uregulowanie najbardziej podstawowych zasad wyjaśnia naczelnik Widecki - typu jazda prawą stroną drogi. Jednak w takim wypadku nie możemy wystawić mandatu za złe parkowanie, ani tym bardziej usunąć pojazdu, gdyż w myśl obowiązujących przepisów nie stanowi on zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. Otrzymujemy w tej sprawie bardzo wiele sygnałów, jest to nagminne wykroczenie kierowców. Jest to nie tyle łamanie prawa, ale przede wszystkim niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia. Miejsca dla niepełnosprawnych są o wiele szersze od normalnych i często osoby naprawdę potrzebujące nie mogą skorzystać z tego udogodnienia, a przecież każdy z nas kiedyś może znaleźć się w podobnej sytuacji. Karać kierowców można by w nieskończoność, ale przecież nie o to chodzi. To jest tylko rozwiązanie doraźne problemu. O sukcesie moglibyśmy mówić, gdyby każdy z kierujących uszanował miejsca wyznaczone dla osób potrzebujących i zaparkował nieco dalej. Problem jednak w tym, że kierowcy nie zauważają, bądź nie chcą zauważać tych miejsc. Zajmowanie ich nie wzbudza jakiegokolwiek poczucia winy, ani tym bardziej wstydu. Zagadnięty przeze mnie nieupoważniony kierowca stający na miejscu dla niepełnosprawnych tak zareagował: - Proszę zobaczyć, ile jest miejsc dookoła, a poza tym taka jest właśnie natura Polaka. Dlaczego ja mam być tym uczciwym? Jeśli ja tu nie stanę, to stanie ktoś inny i tylko wyjdę na frajera! Wszędzie dookoła łamią prawo, dają łapówki. Jak tu być uczciwym? Na koniec naszej rozmowy kierowca obiecał, że następnym razem postara się postąpić inaczej. Największą przeszkodą na drodze do porządku wydaje się właśnie taka chęć bycia lepszym od innych. Czy nie lepsze byłoby w tym przypadku zaprezentowanie dobrego wzorca, nawet kosztem wyjścia na owego frajera w czyichś oczach? Jeśli zdecydowaliśmy się na życie w państwie prawa, to wszyscy bez wyjątku musimy przestrzegać reguł w nim obowiązujących. Narzędziem egzekwującym owe przepisy nie może być bloczek mandatowy, blokada kół czy laweta, ale poszanowanie przepisów, praw innych osób, zdrowy rozsądek i nasze własne sumienie. Karol Ziółkowski 15

16 POWITALIŚMY ROZSZERZONĄ Pod hasłem Witamy w Unii Europejskiej 1 maja Wojewoda Lubuski i Prezydent Gorzowa Wlkp. zaprosili gorzowian do wspólnej zabawy i radowania się z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przez cały dzień aż do nocy odbywały się w mieście imprezy. Europejskie Noce Jazzowe Jazz Club Pod Filarami świętowanie zjednoczenia się Polski z Unią Europejską zaczął już ostatniego kwietnia, w przeddzień akcesji, kiedy to koncert dał szwajcarski kwartet jazzowy No Square w składzie: Guillaume Perret (saksofony), Michel Fleiner (fortepian), Andre Hahne (bass), Yannick Opplinger (perkusja). O północy muzycy i publiczność lampką szampana powitali Unię Europejską. Drugą z Europejskich Nocy Jazzowych, z 1 na 2 maja, wypełnił koncert holenderskiej grupy The Steelmasters oraz Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego z Krzysztofem Kiliańskim. Podobnie jak pierwszej nocy jam session trwał do rana. Uśmiechnięci W Letniej o północy rozbrzmiała Oda do radości wykonana przez muzyków skrzykniętych przez Lecha Serpinę. Muzyka dochodziła tej nocy ze wszystkich klubów i pubów, a po ulicach chodzili uśmiechnięci ludzie. Dodajmy, że spacerowali w poczuciu bezpieczeństwa, gdyż policjantów można było spotkać wyjątkowo często. Od piątku gorzowianie gremialnie się bawili, a sprzyjała temu piękna pogoda, lecz nawet gdy w sobotni wieczór lunął deszcz, nie przeszkodził w zabawie. Na nadwarciańskich błoniach tłum tańczył zachęcany do tego przez niezmordowaną InGrid. Flagi Unijne flagi wraz z naszymi narodowymi zawisły na głównych ulicach miasta i wielu budynkach już wcześniej. O północy z 30 kwietnia na 1 maja prezydent Tadeusz Jędrzejczak i Andrzej Goćwiński, dyrektor LUW, wraz z obecnymi mieszkańcami wciągnęli flagę Unii Europejskiej na maszt przed Lubuskim Urzędem Wojewódzkim. Flaga unijna okalająca konstrukcję znajdującą się na dachu LUW widoczna była aż z drugiego brzegu Warty. 25 flag państw należących do rozszerzonej UE 16

17 UNIĘ EUROPEJSKĄ ozdobiło wiadukt kolejowy, stanowiąc tło dla festynu po drugiej stronie rzeki. Szymon Gięty W południe 1 maja pod Parkiem 111 ustawiony został na chodniku pomnik Szymona Giętego, czyli słynnego gorzowskiego kloszarda, Kazimierza Wnuka. Rzeźbę autorstwa Andrzeja Moskaluka odsłoniła Barbara Dziewulska siostrzenica Szymona i Dariusz Obiegło, szef Schroniska im. Brata Alberta. Ufundowana przez społeczeństwo rzeźba upamiętniająca tego sympatycznego nonkonformistę, nie została jeszcze do końca zapłacona, gdyż na społecznym koncie nie udało się dotąd uzbierać pełnej kwoty potrzebnej na pokrycie poniesionych kosztów. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Szymona Giętego zorganizował festyn z Zawodami Toczenia Fajerki i darmowym poczęstunkiem, który przyciągnął tłumy. Do kupienia było jedynie piwo, a dochody z jego sprzedaży zasiliły konto budowy pomnika. Na majówkę z Szymonem przybył prezydent Tadeusz Jędrzejczak, przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Kędzierski, a także pomysłodawca budowy pomnika Bernard Dobryniewski, były gorzowianin, obecnie mieszkaniec Edmonton w Kanadzie. GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6 (70) CZERWIEC 2004 r. Nad Wartą Oficjalne otwarcie uroczystości europejskich nastąpiło na moście Staromiejskim o godz. 16 z udziałem gospodarzy: wojewody Andrzeja Korskiego i prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka. Króciutką uroczystość poprowadził Steffen Müller. Na scenach na lewym brzegu Warty od wczesnych godzin poobiednich rozbrzmiewała muzyka w różnych wykonaniach: Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, Gorzowskiej Orkiestry Dętej, zespołu cygańskiego Terno ; włoskiej piosenkarki InGrid, zespołów Albo Nie i Panama, wokalistki jazzowej Ewy Urygi, gorzowskich aktorów, tańczyły Buziaki i Kontra Mini. Z uwagi na deszcz koncert Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego z Krzysztofem Kiliańskim Od Sinatry do Presleya odbył się jedynie Pod Filarami. W trakcie całego programu rozdawane były materiały promocyjne. W Małyszynie W pierwszomajowe popołudnie bawili się też mieszkańcy Małyszyna i bywalcy Domu Kultury Małyszyn, którym zaproponowano Majowy Maraton Imprezowy, czyli program kabaretowy Lud idzie na dziady w wykonaniu Teatru Seniora Maski i twarze, piosenki do słuchania i śpiewania w wykonaniu chóru Kalina i zespołu Appassionata oraz Tańce hulańce przy przebojach muzyki rozrywkowej. (df) 17

18 - To już kolejny koncert w Polsce, podoba ci się w naszym kraju? - To już mój 20 koncert w Polsce, znam wiele miast. Uważam, że Polska publiczność jest naprawdę wspaniała. Dziś niestety nie dopisała nam pogoda i trudno było czerpać pełną przyjemność z imprezy, ale ja naprawdę wspaniale się bawiłam. - Są jakieś szczególne miejsca, które utkwiły ci w pamięci? - Niestety nie mam dużo czasu na zwiedzanie, ponieważ ciągłe wywiady uniemożliwiają mi to. Natomiast muszę przyznać, że Polska obfituje w zieleń, ma dużo lasów i pięknych parków. Bardzo podoba mi się Kraków i Warszawa. W zeszłym tygodniu byłam w Bydgoszczy, odwiedziłam też m.in. Rzeszów i Katowice. Dziś przyjrzałam się nieco waszemu miastu i muszę powiedzieć, że ma w sobie coś, co odróżnia je od innych. Bardzo sympatyczna miejscowość. - W Gorzowie zaśpiewałaś w dniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Europejskie rozmowy Jestem romantyczką Rozmowa z InGrid, włoską piosenkarką Czy uważasz że nasz naród może wnieść coś istotnego do wspólnoty? - Domyślam się, że to trudny moment dla Polski, podobnie jak miało to miejsce, kiedy do UE wstępowały Włochy, ale życzę wam Polakom - jak najlepszej przyszłości i współpracy z resztą państw członkowskich. Na pewno macie im wiele do zaoferowania. - Jesteś Włoszką, a skąd pomysł na francuską aranżację piosenek? - Jestem romantyczką, a język francuski jest niewątpliwie najbardziej romantycznym językiem spośród wszystkich. Stąd taki pomysł. - Większość swoich teledysków nagrywasz we Włoszech, czy myślisz o nagraniu clipu w Polsce? - Zapewne byłoby to ciekawe doświadczenie. Jest to niezły pomysł z uwagi na to, iż w Polsce jest naprawdę wiele interesujących miejsc. Zobaczymy, może kiedyś...niewykluczone. - Jako dziecko oglądałaś tyle filmów w kinie swoich rodziców, dlaczego nie zachęciło cię to do aktorstwa? - Tak, to prawda, wiele czasu spędzałam w kinie. Jednakże to muzyka jest moim żywiołem, pozwala mi wyrazić siebie i dobrze się przy tym bawić. Staram się, by przez mój śpiew przepływały emocje i rzeczywiste wrażenia. Na scenie zawsze jestem sobą, dlatego kocham to, co robię! - Merci Łukasz Chwiłka i Łukasz Grybski Mądry, wrażliwy i przy całej swej poezji świetny polityczny film dokumentalny rozpisywała się prasa po premierze Śląskiego Dzikiego Zachodu w Niemczech. Gorzowska publiczność miała okazję ustosunkować się do tych opinii, dzięki projekcji filmu i spotkaniu z jego reżyserką w Miejskim Ośrodku Sztuki. Śląski Dziki Zachód to wspomnienia ludzi, którzy przeżyli wojnę, wypędzenie i byli zmuszeni opuścić swoją ziemię rodzinną. Punktem centralnym filmu jest Kopaniec, dawniej Seifershau mała wioska na Dolnym Śląsku. Z tym właśnie miejscem wiążą się historie życia wypędzonych ze Śląska Niemców, a także Polaków, którzy zostali na te tereny przesiedleni i mieszkają tu do dziś. Więcej niż miejsce Rozmowa z UTE BADURĄ, niemiecką reżyserką filmu Śląski Dziki Zachód - Jak do tego doszło, że zajęła się pani reżyserią? - Początkowo nie brałam tego w ogóle pod uwagę. Skończyłam studia operatorskie, a reżyserią zainteresowałam się dopiero później nie jest to moje spełnione marzenie z dzieciństwa. - Ale mimo to jest pani zadowolona z tego, jak ułożyło się pani życie zawodowe? - Tak, reżyserowanie jest niezwykle satysfakcjonującym zajęciem. Dzięki swojej pracy mogę poznawać wielu różnych ludzi, uczyć się od nich i czerpać z nich to, co najlepsze. Kręcę wyłącznie dokumentalne filmy, oparte na historiach życia różnych osób, dlatego kontakt z drugim człowiekiem odgrywa w mojej pracy pierwszoplanową rolę. - Musi więc pani potrafić dotrzeć do ludzkiego wnętrza, sprawić, by ludzie się otwierali... - Tak, a to nie jest proste. Pracuję z ludźmi o różnych charakterach nie tylko z wylewnymi i skorymi otwarcie opowiadać o swoim życiu. Spotykam też osoby nieśmiałe i zamknięte w sobie, które potrzebują czasu, aby się otworzyć. Praca z nimi wymaga cierpliwości, ale jej rezultaty są naprawdę satysfakcjonujące. - Jak wyglądał dobór osób, które opowiadają o sobie w Śląskim Dzikim Zachodzie? - Pojechałam na Śląsk, do Kopańca i przez kilka miesięcy spotykałam się z wieloma ludźmi. Długo wysłuchiwałam historii ich życia i wybrałam najciekawsze, które przedstawiłam w filmie. Ci ludzie otwierali przede mną swoje serca, okazywali emocje, co było dla mnie głęboko poruszającym doświadczeniem. - Dlaczego w ogóle zajęła się pani historią ludzi przesiedlonych? - Zainteresowałam się tym tematem, ponieważ moi rodzice pochodzą ze Śląska. Właśnie dlatego postanowiłam nakręcić film, którego tematyka będzie związana z historią mojej rodziny. - W takim razie w pani domu rodzinnym z pewnością często poruszano ten temat, wspominano Śląsk miejsce, gdzie ma pani swoje korzenie... - Niestety nie. Rodzice unikali tego tematu, co oczywiście zwiększało moją ciekawość. Czułam głęboką potrzebę zobaczenia Śląska na własne oczy. - Czy wielu Niemców wraca na Śląsk, skąd kilkadziesiąt lat temu zostali wypędzeni? - Tylko w ramach odwiedzin. Niemcy w pewnym stopniu tęsknią za miejscem, gdzie się urodzili, gdzie przeżyli swoje dzieciństwo. Tak jak ukazałam to w filmie, powracający po latach na Śląsk ludzie czują się, jakby ich dziecięce lata nagle powróciły. Zachwycają się przepięknymi krajobrazami, świeżością powietrza, rozległymi polami, zapachem natury. Nikt nie myśli jednak o powrocie w te strony na stałe. Dla Niemców wycieczki do Kopańca są przede wszystkim idealną okazją do spotkania się z ludźmi, z którymi łączą ich te same przeżycia. - Publiczność gorzowska odebrała film z dużą dozą emocji. Popłynęła niejedna łza, niektóre sceny wywołały śmiech, inne skłaciąg dalszy na str

19 Europejskie rozmowy Pisanie duszą Rozmowa z WILLIAMEM WHARTONEM, amerykańskim pisarzem, związanym z Europą - Wydał pan już 20 książek. Wiem jednak, że zajmuje się pan także malarstwem. Które z tych zajęć: pisanie, czy malowanie ma dla pana większe znaczenie? - Różnie. Bywa, że budzę się jako malarz, a obraz inspiruje mnie do pisania, ale zdarza się też na odwrót. Myślę, że niewielu ludzi potrafi połączyć te dwa zajęcia; ja czuję się dzięki temu szczęśliwy. Sądzę, że trzeba dawać wyraz talentom. - Jak doszło do ich odkrycia w pańskim przypadku? Jak zrodziła się pana pasja literacka? - Pierwszym bodźcem było dzielenie sypialni z młodszą siostrą. Zawsze chciałem zająć łóżko pod oknem, opowiadałem więc jej straszne historie, aby zechciała się zamienić. Jednak potem spodobało jej się to tak bardzo, że zaczęła domagać się coraz to nowych opowieści. - Walczył pan w Europie podczas II wojny światowej. Został pan ciężko ranny, co jest przyczyną obecnych kłopotów ze zdrowiem (W. Wharton utyka, ma uszkodzony zmysł równowagi, niewyraźnie mówi przyp. autora). A jaki wpływ miała wojna na pańską twórczość? - Był to istotny moment w moim życiu. Widziałem jak dookoła ginęli przyjaciele, więc chcąc zachować resztki normalności, pisałem - ołówkiem, na pociętych kawałkach kartonu. Jednak kiedy leżałem w szpitalu, ktoś uznał te zapiski za bezwartościowe i wszystkie zaginęły. Wtedy też poczułem, że sztuka jest dla mnie bardzo ważna. - Szkoda tylko, że pańskie obrazy są w Polsce tak mało znane. Podobno jest pan do nich wyjątkowo przywiązany. - Tak. Podpisuję je zawsze prawdziwym nazwiskiem - Albert du Aime. Przez malarstwo wyrażam uczucia, na płótnie uwieczniam to, co ma dla mnie znaczenie. Staram się też tworzyć własny styl, mogę powiedzieć, że jestem romantycznym abstrakcjonistą. - Uczucia wyraża pan także w książkach. Są w dużej mierze osobiste, niemal autobiograficzne. Zdarzało się, że postacie kobiet, głównych bohaterek, były wzorowane na osobie GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6 (70) CZERWIEC 2004 r. ALBERT DU AIME - pseudonim William Wharton - urodził się 7 listopada 1925 r. w Filadelfii. Walczył w Europie podczas II wojny światowej. Został ranny, po powrocie do Stanów Zjednoczonych skończył studia na kierunku sztuka i psychologia. Pracował jako nauczyciel, obecnie zajmuje się malarstwem i pisarstwem. W Polsce jego książki biją rekordy popularności. Gorzów odwiedził 12 maja na zaproszenie Domu Wydawniczego REBIS i gorzowskiej Księgarni Daniel, gdzie pisarz podpisywał książki, następnie spotkał się z czytelnikami w gorzowskim teatrze. Spotkanie było jednym z siedmiu odbywających się w całej Polsce, promujących najnowszą powieść Rubio. żony Rosemary. W Niezawinionych śmierciach poruszył pan temat straszliwej katastrofy samochodowej, w której zginęła córka Cathy, jej mąż, dwie maleńkie wnuczki. Czy pisząc w sposób tak intymny nie uważa pan, że traci, sprzedaje część swojego życia? - Oczywiście, że nie. Dzięki temu lepiej rozumiem relacje panujące w rodzinie. Jestem z nią niezwykle mocno związany, ale też nie chcę się zamykać w jej gronie. Pisząc autobiograficznie pokazuję moje szczęście, dzielę się nim z innymi. - Jak wygląda proces tworzenia książki? - Piszę duszą i stamtąd pochodzą moje uczucia, pomysły. Na początek nagrywam je na taśmę, a przepisuje mój syn Willy. Nowa książka ma być o mojej babci. Jeszcze nie zacząłem nad nią pracować, ale już jest w głowie. - We wszystkich rozmowach podkreśla pan to, że jest szczęśliwy. Jak to możliwe we współczesnym świecie? Jak wygląda przepis na szczęście według Williama Whartona? - Zrozumiałem czym jest szczęście, dzięki pisaniu. Teraz też czuję się szczęśliwy, widząc te wszystkie twarze dookoła. Ale szczęście to nic innego jak kierowanie się instynktem, realizowanie samego siebie. To bardzo proste. Trzeba mieć także poczucie własnej wartości. Dziękuję. Anna Zielińska Gorzów zawsze wyjątkowy Gorzów zawsze dążył do tego, aby być wyjątkowym. Szkoda tylko, że ta wyjątkowość nie zawsze dobrze nam wychodzi. Nam, ponieważ mimo, iż sprawa dotyczy wyłącznie dwóch gorzowianek, inicjatorek całego faux-pais, to goście z zagranicy i innych polskich miast, którzy byli tego świadkami, zawsze już będą kojarzyli to z Gorzowem a więc z nami. Teatr im. J. Osterwy, 12 maja, wieczór. Rozpoczyna się spotkanie światowej sławy pisarza Williama Whartona z czytelnikami. Dla usprawnienia spotkania oraz pracy schorowanemu pisarzowi organizatorzy proszą o krótkie, zwięzłe zadawanie pytań. Mija kilka minut, autor odpowiada na kilka pytań. Nagle okazało się, że pewne osoby poczuły się jakby nie tylko pierwsze lody zostały przełamane, ale stopiła się cała góra lodowa. Oto do zadania pytania wstała pewna starsza pani, która zaczęła autora bardzo pięknie witać na naszej ojczystej ziemi, wyrażać ogromną radość z faktu jego przyjazdu. Po dłuższej oracji organizatorzy poprosili o zadanie pytania, jednak starsza pani nie ustępowała. Co więcej zakomunikowała, że ona nie będzie pytać, tylko mówić. Dziwne, ale jeszcze do przełknięcia. Natomiast to, co wydarzyło się po chwili, narusza wszelkie normy i zasady dobrego wychowania. Starsza pani w pewnym momencie swojego monologu przerwała i z oburzeniem zwróciła się do tłumacza, dlaczego ten nie tłumaczy jej słów. Zdaje się, iż pani oczekiwała tłumaczenia symultanicznego, a niestety tłumacz zawiódł ją, gdyż najpierw słuchał zadawanego pytania a później referował je gościowi. Po konsternacji na sali wydawało się, że to już musi być koniec. Ależ oczywiście nie! Po kilkunastu minutach wstała druga pani z pretensją, iż tłumacz nie tłumaczy do mikrofonu tylko bezpośrednio przy uchu gościa. Wszyscy wyjaśnili pani, że nie ma takiej potrzeby oraz że w ten sposób spotkanie przebiega o wiele sprawniej. Ja bym jednak bardzo prosiła, aby tłumaczył pan wszystko do mikrofonu ucięła stanowczo. Tym samym właśnie w naszym mieście tłumacz, który obsłużył już 95 spotkań pisarza z czytelnikami w Polsce, autor najnowszej książki o Whartonie, został sprowadzony do poziomu przedszkolaka, który na generalnej próbie przed imprezą typu Dzień Dziadka co chwila strofowany jest przez nauczycielkę, z powodu rzekomo złego odgrywania swojej roli. Dwie panie w teatrze odegrały swoje role perfekcyjnie: najpierw spięły wszystkich widzów a potem sprawiły, iż rozluźnili się w ferworze śmiechu śmiechu z politowania. Karol Ziółkowski 19

20 Tydzień Bibliotek Tydzień Bibliotek, zorganizowany pod hasłem Biblioteki w Europie były zawsze w Gorzowie podobnie jak i w całym kraju - trwał od 8 do 15 maja, a nawiązywał do wieloletniej tradycji upowszechniania czytelnictwa w maju. W tygodnia uczestniczyły wszystkie filie biblioteczne, księgarnia Daniel i teatr. W bogatym programie znalazły się m.in. kiermasze książek (zarówno nowości, jak i taniej książki), zbiórka książek zbędnych w domowych biblioteczkach a przydatnych innym czytelnikom, wystawa malarstwa Anny Obek, ekspozycja różnych wydań książek Williama Whartona, który w tym czasie gościł w Gorzowie i spotkał się z czytelnikami. Z czytelnikami spotkała się również gorzowska poetka Maria Przybylak i witnicki pisarz Władysław Wróblewski. Biblioteka główna i filie zorganizowały dni otwarte. Było też pasowanie przedszkolaków na czytelników, Wieczór Bardów, liczne spotkania i zabawy z najmłodszymi czytelnikami. Punktem kulminacyjnym były Wojewódzkie Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 7 maja w Teatrze im. J. Osterwy. Podczas uroczystości z udziałem wicemarszałka województwa Bogusława Andrzejczaka i wiceprezydent Doroty Modrzejewskiej-Karwowskiej wręczono 20 bibliotekarzom odznaki Zasłużony działacz kultury przyznane przez Waldemara Dąbrowskiego ministra kultury. Dyplomy marszałka województwa otrzymało 17 osób, dyplomy prezydenta Gorzowa 6 osób a Zielonej Góry 2 osoby. Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dostało 5 osób, a medale w dowód uznania 7 osób. Uroczystość uświetnił występ zespołu Albo Nie i artystów gorzowskiego teatru. (df) Szkoła w Unii Europejskiej Moja szkoła w Unii Europejskiej - II edycję konkursu zorganizowało 19 maja w Zespole Szkół Budowlanych Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi LUW oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą szkolną, ale również zdobytą samodzielnie pod okiem opiekunów. Na konkurs przyjmowano prace pisemne w dwóch kategoriach: gimnazjalnej na temat Gdybym był posłem do Parlamentu Europejskiego to... oraz ponadgimnazjalnej na temat Jak wykorzystałbym fundusze Unii Europejskiej na rozwój gminy. - O tym jak duża była wiedza uczestników świadczy fakt, iż na szczeblu krajowym w konkursie o UE uczniowie gimnazjów wykazali się większą wiedzą niż posłowie podkreśliła wicekurator Lidia Gryko. Z gorzowian najwyżej uplasował się Jacek Dreczka z Zespołu Szkół Budowlanych, który w swojej kategorii wiekowej zdobył I miejsce. dokończenie ze str. 18 niały do refleksji. Jak Śląski Dziki Zachód został odebrany po drugiej stronie Odry? - Premiera odbyła się w Akademii Sztuk w Berlinie. Wśród 450 obecnych na sali znalazły się również osoby przedstawione w filmie. Polacy, którzy obecnie mieszkają w Kopańcu i Niemcy, którzy mieszkali tam dawniej. Po seansie, tak jak w dzisiaj w Gorzowie, odbyła 20 Więcej niż miejsce się dyskusja. Ludzie opowiadali swoje historie, wspominali ciężkie chwile. Ściskali mnie i dziękowali za to, że poruszyłam temat, o którym wiele osób zapomniało. - Jak czuje się reżyserka filmu, widząc na ekranie owoc swojej pracy? - Jestem z tego filmu naprawdę zadowolona. Oglądanie go sprawia mi przyjemność. Mogę powiedzieć, że jestem z niego dumna. W Liceum Plastycznym kolejny rocznik uczniów na zakończenie szkoły prezentował prace plastyczne. Błażej Król przygotował kompozycję plastyczno-dźwiękową. - Ten film sprawia, że wiele osób zadaje sobie pytanie, czym jest heimat, czyli ziemia rodzinna: miejscem, wspomnieniem, człowiekiem, uczuciem...czym jest heimat według pani? - Naprawdę nie wiem. Na pewno nie jest to tylko miejsce, obszar. To bardzo trudne pytanie i nawet nakręcenie tego filmu nie dało mi na nie odpowiedzi. Mam nadzieję, że kiedyś ją poznam... - Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Baszczyk

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, Maj 2013r. 1 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE...... I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Łęknica Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r.

Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach. z dnia 28 września 2011 r. Uchwała Nr XI / 136 / 11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 1.Ogólne założenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 6334 UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Dział 020 LEŚNICTWO 2.800,00 zł Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo