Nr 6/70 czerwiec 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 6/70 czerwiec 2004"

Transkrypt

1 Nr 6/70 czerwiec 2004 ISSN

2 Turniej Europejski Fundacja Wspierania Integracji Europejskiej Viadrina i III Liceum Ogólnokształcące zorganizowały 26 kwietnia w hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ulicy Chopina Turniej Europejski. Patronat nad nim przyjął poseł Jakub Derech- Krzycki, który również aktywnie włączył się w pomoc organizatorom. Impreza rozpoczęła się od Ody do radości wykonanej przez szkolny zespół gospodarzy. Do turnieju przystąpiły: II i III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Elektrycznych. Całej imprezie przyświecało hasło poprzez zabawę do wiedzy, dlatego też w programie znalazły się konkursy sportowe, plastyczny i konkurs wiedzy. Było więc przeciąganie liny, rzut lotkami, konkurs wiedzy o Europie, konkurs Europejskie puzzle i Europejskie skojarzenia. Ponadto drużyny przygotowały prezentacje multimedialne, ukazujące unikatowy charakter przyrody naszego regionu, który stanowić ma nasz wkład do Unii Europejskiej. Oceniana była też postawa kibiców każdej ze szkół, którzy oprócz dopingowania swych kolegów mieli za zadanie reprezentowanie jednego z państw wchodzących dopiero do struktur unijnych. Całość nadzorowało i oceniało fachowe jury, w skład którego wchodzili dr Izabela Gawłowicz, dr Maciej J. Dudziak oraz mgr Roman Sondej. Wszystkim zgromadzonym w hali najbardziej podobał się konkurs tańca, w którym uczniowie najpierw wykonali polkę, a w drugiej części zorbę. W tej części w hali zrobiło się bardzo głośno wskutek żywiołowych reakcji publiczności! Najlepsze w rywalizacji okazało się II LO, które oprócz głównej nagrody zestawu kina domowego i mnóstwa nagród rzeczowych - otrzymało od organizatorów symboliczny Bilet do Unii. Impreza okazała się bardzo ciekawym widowiskiem, które poprzez znakomitą zabawę przybliżyło wszystkim zgromadzonym wiedzę nie tylko o samej Unii Europejskiej, ale w szczególności o państwach, które wraz z Polską od tego roku współtworzą unijną rzeczywistość. Turniej na pewno nie odbyłby się bez wsparcia wielu instytucji, zwłaszcza PZU Życie S.A. Radosław Kalina prezes FWIE Viadrina

3 Wizyta przyjaciół Zapewne niewielu gorzowian wie, że w jednym z naszych miast partnerskich, Herfordzie, istniał klasztor dla kobiet, w którym przebywały czasem całe życie, czasem tylko po to, by uczęszczać do szkoły panny z najszlachetniejszych niemieckich rodów. Była wśród nich także Matylda późniejsza małżonka króla Niemiec, a zatem sama królowa. Do tej tradycji nawiązuje istniejące w tym mieście gimnazjum im. Królowej Matyldy, której dyrektor, dr Ernst Köpper, towarzyszył władzom Herfordu podczas oficjalnej wizyty w Gorzowie w dniach kwietnia. Dyrektor wraz z burmistrzem Herforu, Thomasem Gabrielem, zwiedzili Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, z którym Gimnazjum Królowej Matyldy pragnie nawiązać współpracę partnerską. Był to jednak tylko jeden z punktów wizyty herfordczyków. Jej celem była intensyfikacja kontaktów partnerskich między naszymi miastami, ułatwiona zwiększonym dostępem polskich instytucji i organizacji do europejskich środków wspierających lokalne inicjatywy. Niemieccy goście zgodnie stwierdzili, że zainteresowanie nowymi członkami Unii Europejskiej wyraźnie rośnie. - Stanowi to świetną płaszczyznę dla dalszego rozwoju naszej współpracy - stwierdził Thomas Gabriel. Partnerstwo Herfordu i Gorzowa wynikło z kontaktów z BAG, organizacją byłych mieszkańców Landsberga, która ma swoją siedzibę właśnie w tym mieście. Obejmuje przede wszystkim wymianę szkolną i sportową, m.in. gorzowscy pływacy w połowie maja wzięli udział w międzynarodowych zawodach pływackich organizowanych przez to miasto. Grzegorz Kowalski Święto Konstytucji W Gorzowie odbyły się wojewódzkie uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. W Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP mszę świętą w intencji Ojczyzny celebrował ordynariusz Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej ks. bp. Adam Dyczkowski. Następnie przedstawiciele władz, goście, poczty sztandarowe, żołnierze, harcerze, mieszkańcy przemaszerowali ze Starego Rynku ulicą Chrobrego i Mieszka I na plac Grunwaldzki, gdzie odbyły się centralne uroczyści: okolicznościowe wystąpienia, złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz koncert Orkiestry 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana II Sobieskiego z Żagania. Okolicznościowe imprezy przygotowały tego dnia miejskie kluby osiedlowe Zodiak, Jedynka i Pogodna Jesień, gdzie odbyły się prelekcje, koncerty i konkursy o tematyce 3-Majowej. (df) Goście po rozmowach oficjalnych odwiedzili muzeum przy ul. Warszawskiej. Uznanie za współpracę W przeddzień wejścia Polski do Unii Europejskiej we Frankfurcie odbyła się uroczystość związana z uhonorowaniem osób szczególnie zasłużonych dla rozwijania współpracy polsko-niemieckiej. W uroczystości uczestniczył Ulrich Junghanns, minister gospodarki Brandenburgii oraz wojewoda lubuski Andrzej Korski. Honorowe plakiety Izby Przemysłowo-Handlowej i Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie otrzymało troje gorzowian: Lidia Przybyłowicz, naczelnik Wydziału Kultury UM, Dorota Szukalska-Koźlakowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM oraz Ryszard Kina, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta. Fot. (x2) Maciej Pawlenia Kwiatowe konkursy Jak co roku prezydent Gorzowa ogłosił konkursy: Na Najefektowniejszą Kompozycję Kwiatową na Balkonach, Domy w Ogrodach i Na Najlepszy Pracowniczy Ogród Działkowy. Do udziału w pierwszej kategorii nie jest wymagane zgłoszenie, gdyż komisja ma zamiar obejrzeć balkony w całym mieście. Termin zgłaszania udziału w konkursie w dwóch ostatnich kategoriach upływa 15 czerwca. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Drzymały 44, pok. 41, tel Wyniki konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości jesienią. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. 3

4 4 Decyzje Prezydenta 21 kwietnia l Prezydent zaakceptował skład zespołu koordynującego wypracowanie strategii rozwoju gorzowskiej oświaty, w którym znaleźli się: 1. Roman Bukartyk - radny, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 2. Roman Sondej radny, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 3. Janina Kamińska przewodnicząca Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 4. Gabriela Gronowska przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 5. Jan Butrym przedstawiciel Lubuskiego Kuratora Oświaty 6. Adam Kozłowski naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 7. Stanisław Jodko dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych 8. Maria Traczyk dyrektor Szkoły Podstawowej nr Tadeusz Wierzbicki dyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących nr Bożena Skoczna dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 l Wydział Edukacji przedstawił protokół końcowy prac komisji powołanej do dokonania weryfikacji propozycji najpilniejszych prac remontowych w miejskich placówkach oświatowych w 2004 r. Komisja przeprowadziła lustrację placówek i potwierdziła zasadność pilnego wykonania prac. Pokrycie kosztów I pakietu najpilniejszych prac remontowych zapisano w tegorocznym budżecie zł. II pakiet wykaz wymiany stolarki okiennej w szkołach za zł zostanie sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. l Firma Vetoquinol Biowet zaproponowała ufundowanie tabliczek z opisem wybranych drzew i krzewów w parku Wiosny Ludów. Tabliczki formatu A4 przymocowane byłyby do drewnianej konstrukcji, a na każdej z nich oprócz opisu firma chce umieścić swoje logo. Prezydent przystał na propozycję i zgodził się z opinią Wolfganga Haaga, prezesa Zarządu Vetoquiniol, że przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności parku a nauczycielom biologii umożliwi przeprowadzanie lekcji w terenie. Vetoquinol Biowet chce ponadto co roku fundować kupno około 10 drzewek lub krzewów do nasadzania we wskazanych przez miasto miejscach. Prezydentowi ten pomysł również bardzo się spodobał. l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. O zmiany wnioskowały spółdzielnie mieszkaniowe, według których zapisy XXIX sesja Rady Miasta Dochody z dróg, inwestycje i korekty 12 maja na sesji radni przyjęli kilka sprawozdań i uchwał, głównie finansowych. u Radni przyjęli sprawozdania z działalności zakładów budżetowych (więcej na str.5). u Zapoznali się także z informacją o procesie prywatyzacji zarządzania zasobem mieszkaniowym. W październiku ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w styczniu tego roku ZGM kupił oprogramowanie niezbędne do kompleksowego zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi. Do końca lipca system ten ma zostać w pełni wdrożony. Opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ponieważ pierwszą wersję prezydent odrzucił, opracowana została kolejna, uwzględniająca znowelizowaną ustawę o zamówieniach publicznych. Prezydent analizuje dokument, ale już zgłosił zastrzeżenie do bardzo wysokich wymagań stawianych oferentom. u Zmieniono regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W starym regulaminie nie była uwzględniona zmiana zapisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona w 2001 r. Według ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż budynku. Zapis w regulaminie zobowiązujący odbiorcę usług do zabezpieczenia przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem urządzeń wodociągowych znajdujących się przed budynkiem na chodniku do połowy jezdni jest niezgodny z zapisami ustawowymi. Wykreślono w regulaminie zapis dotyczący szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcą usług, wedle którego przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne mogło zawrzeć umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli ustalone zostały zasady kalkulowania opłaty dodatkowej, obejmującej koszty odczytów, windykacji, wyłączeń, ponownych włączeń wody i inne. Te koszty powinny znaleźć pokrycie - przy poprawnym kalkulowaniu przez PWiK kosztów - w taryfach opłat za wodę i ścieki. u Uchwalono wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stawki te wynoszą: 1-10 zł/m 2 w zależności od szerokości zajętego pasa na prowadzenie robót i kategorii drogi; 8-16 zł/m 2 rocznie za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (liczy się rzut poziomy urządzenia), na drogowych obiektach inżynierskich stawka ta wynosi 160 zł; za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami opłata wyniesie 0,20-1,20 zł/m 2, za reklamy 1,40-3 zł/m 2 ; na inne cele 0,40-0,50 zł/m 2. Stawki za umieszczenie urządzeń wodociągowych są obniżone o 50%, za reklamy Urzędu Miasta, Euroregionu Pro Europa Viadrina, państwowych i samorządowych instytucji kultury prowadzących działalność w Gorzowie, sponsorów okolicznościowych dekoracji oraz propagatorów bezpieczeństwa ruchu drogowego są obniżone o 95%, za reklamy podwieszone do słupków z nazwami ulic są tańsze o 50%; stawki za zajęcie pasa dla celów innych niż reklamowe jest dla tych instytucji niższa o 80% u Rada zadecydowała o zaciągnięciu kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków zaplanowanych a nie mających pokrycia w dochodach. Takie rozwiązanie zostało zapisane w tegorocznym budżecie. Kredyt będzie spłacany w latach z dochodów własnych miasta. u Do uchwały budżetowej wprowadzono zapis nowego tytułu inwestycyjnego. Brzmi on: zakup komputerów i inne wydatki inwestycyjne. Jest to związane z utworzeniem działu zajmującego się wypłacaniem świadczeń rodzinnych przy ul. Teatralnej 26. Lubuski Urząd Wojewódzki przeznaczył zł dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, druk formularzy, w tym zł na zakup komputerów i oprogramowania. u Postanowiono przeznaczyć zł na opracowanie studium wykonalności zadania Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie. Ponieważ miasto zamierza się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy Unii Europejskiej, konieczne jest dołączenie do wniosku takiego dokumentu. u Skorygowano zapisy w statucie Związku Celowego Gmin MG-6, zgodnie z sugestiami MSWiA, by odpowiadały one wymogom formalnym. u Rada wyraziła zgodę na umieszczenie przez Wytwórnię Kleju i Zapraw Budowlanych Atlas herbu Gorzowa na reklamie firmy, gdzie podana będzie również odległość od Gorzowa. u Rada uchwaliła wniesienie przez miasto aportem do Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nieruchomości 6 działek i jednego budynku o łącznej wartości 2 mln zł. Po tej operacji udziały miasta w spółce wynoszą 91,41%. Dorota Frątczak

5 XXIX sesja Rady Miasta Dużo starań Jak co roku zakłady budżetowe miasta złożyły sprawozdania ze swojej działalności przed radnymi. Miejski Zakład Komunikacji osiągnął w minionym roku dodatni wynik finansowy wysokości zł. W 2003 roku nastąpiło dalsze obniżenie liczby przewożonych pasażerów o 1,8% w stosunku do roku Wpłynęło to na niższą o 3,1% w porównaniu z rokiem 2002 sprzedaż biletów. W komunikacji autobusowej nastąpiły korekty rozkładów jazdy, dostosowujące je do potrzeb pasażerów i wydłużonych linii. Uruchomiona została też jedna nowa linia nr 117 Ustronie cmentarz. MZK posiadał na koniec 2003 roku 40 tramwajów i 72 autobusy. W ubiegłym roku nie kupowano nowych autobusów, jedynie wycofano z eksploatacji 3 wysłużone jelcze. 24 solarisy, kupione w minionych latach, zdecydowanie poprawiły stan taboru autobusowego MZK. Gorzej jest z taborem tramwajowym. W ubiegłym roku wycofano 8 zużytych tramwajów, a kupiono 6 ponad trzydziestoletnich przegubowców. MZK postuluje zakup nowych autobusów i odnowę taboru tramwajowego. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaczyna wychodzić z kłopotów, w jakie wpakowała je niefrasobliwość poprzedniego kierownictwa. W ubiegłym roku firma uzyskała dodatni wynik finansowy zł (w 2002 roku 850 tys. zł strat). Z ponad 3,5 mln zł długów przed trzema laty, obecnie do spłacenia został jeszcze niecały 1 mln zł. Ten sukces możliwy był dzięki obniżeniu kosztów (w 2003 r. o 42%), restrukturyzacji, obniżeniu zarobków pracowników oraz odbudowie wiarygodności OSiR-u w oczach wierzycieli, którzy rozłożyli spłaty zadłużenia na raty. Zarówno raty spłat, jak i bieżące należności wobec ZUS-u, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta regulowane są punktualnie. Dzięki temu, że firma uzyskała dodatni wynik finansowy Urząd Skarbowy, po zakończeniu szesnastomiesięcznego postępowania restrukturyzacyjnego, umorzył OSiR-owi zł. W ubiegłym roku zmniejszył się majątek OSiR-u. Amfiteatr przekazany został Miejskiemu Centrum Kultury, Łaźnia Miejska Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, korty tenisowe w parku Słowiańskim i autokar Słowiance. To sprawozdanie wywołało wśród radnych burzliwą dyskusję. Piotr Dębicki dopytywał się dlaczego dochodowe korty i autokar przekazano Słowiance i czy nie odbije się to negatywnie na sytuacji finansowej OSiR-u. Elżbieta Rafalska zastanawiała się czy uczciwe jest, że pracownicy OSiR-u płacą za niezawinione przez siebie stare długi. Średnie zarobki wynoszą tam 1700 zł brutto. Za niezrozumiałą radna uznała decyzję o odebraniu OSiR-owi kortów, a nie np. targowisk. Co dalej z Nierzymiem? pytało wielu radnych, martwiąc się tym, że kosztowny dozór ośrodka przez cały rok przynosi mu straty. Powtarzało się też pytanie: Co dalej z OSiR-em? Padały wnioski, by na nowo rozważyć koncepcję działania tej instytucji, zastanowić się czy OSiR ma się skupić tylko na upowszechnianiu sportu i rekreacji, czy też nadal ma zajmować się targowiskami, giełdą samochodową, parkingiem dla usuniętych z dróg pojazdów, hotelem socjalnym. W dyskusji głos zabrali: Stefan Sejwa, Stanisław Jałoszyński, ciąg dalszy na str. 6 Decyzje Prezydenta w starym regulaminie są rozbieżne z obowiązującymi przepisami. Nie została tam uwzględniona zmiana zapisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona w 2001 r. Według ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż budynku. Zapis w regulaminie mówiący o zobowiązaniu do zabezpieczenia przed oblodzeniem i zasypaniem śniegiem urządzeń wodociągowych znajdujących się przed budynkiem na chodniku do połowy jezdni jest niezgodny z zapisami ustawowymi. Za zbędny uznano zapis w regulaminie dotyczący szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcą usług, wedle którego przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne może zawrzeć umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli ustalone zostaną zasady kalkulowania opłaty dodatkowej, obejmującej koszty odczytów, windykacji, wyłączeń, ponownych włączeń wody i inne. Zapis ten jest zbędny przy poprawnym kalkulowaniu przez PWiK kosztów taryfy wody i ścieków. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 46 wniosków. Wróciła między innymi sprawa zagospodarowania obiektów podziemnych położonych przy ul. Walczaka. W 1999 roku miasto zawarło umowę sprzedaży tej nieruchomości ze Stowarzyszeniem Młodych Twórców stosując za zgodą Rady Miasta 99% bonifikatę od ceny sprzedaży. Do umowy dołączony był harmonogram prac, które stowarzyszenie zamierzało przeprowadzić w obiektach, żeby stworzyć w tym miejscu młodzieżowe centrum rozrywki. Ponieważ warunki umowy nie były wykonywane, miasto postanowiło nieruchomość odzyskać. 19 grudnia ubiegłego roku Sąd Rejonowy stwierdził nieważność zawartej umowy ze względu na brak umocowania prawnego zarządu stowarzyszenia. Ostatnio dotarła do Urzędu Miasta klauzula wykonalności wyroku. Prezydent polecił Biuru Urbanistyki opracowanie warunków zabudowy i zagospodarowania tej nieruchomości. 30 kwietnia l Miejski Zakład Komunikacji przygotował analizę wykonania przewozów i rozliczenie dotacji eksploatacyjnej za I kwartał 2004 r. W tym okresie za niewłaściwe świadczenie usług przewozowych naliczono kary ,85 zł. l Miejski Zakład Komunikacji przedstawił Sprawozdanie z działalności w 2003 r.. Mimo kłopotów, np. awaryjności taboru, szczególnie tramwajów, MZK osiągnął w 2003 r dodatni wynik finansowy 443,7 tys. zł. 5

6 6 Decyzje Prezydenta l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach Gorzowa. Sprawa dotyczy prowadzenia w pasie drogowym robót przez inwestorów nie będących zarządcą drogi, umieszczania w pasie drogowym urządzeń lub budowli nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych dała uprawnienia radzie do określania warunków wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz ustalania stawek opłat. Zaproponowane radzie zróżnicowane, w zależności od kategorii drogi, stawki opłat, okresu zajęcia pasa drogowego, wielkości zajętej powierzchni ma na celu zmobilizowanie inwestorów do wykonywania prac możliwie szybko, z jak najmniejszą uciążliwością dla użytkowników. Do obowiązującej dotychczas uchwały rady zaproponowano wprowadzenie między innymi takich zmian: - zróżnicowanie stawek opłat w zależności od tego czy dotyczą centrum miasta strefa A, czy poza centrum strefa B, - obniżenie stawki opłat za reklamy sponsorów dekoracji okolicznościowych miasta związanych z działalnością kulturalną i z hasłami propagującymi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, - obniżenie stawek dla Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Teatru im. J. Osterwy, Miejskiego Ośrodka Sztuki. Umożliwi to zmniejszenie ponoszonych kosztów zajęcia pasa drogowego w przypadku organizowania imprez niekomercyjnych. O ostatecznym kształcie uchwały zadecydują radni. l Prezydent powołał komisję do odbioru rozbudowanego systemu bezkolejkowej obsługi interesantów i rozliczania czasu pracy w Wydziale Komunikacji. l Wydział Edukacji poinformował o wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Przewidywane roczne skutki podwyżki dla nauczycieli, to zł, w tym w placówkach finansowanych z subwencji oświatowej zł, w przedszkolach miejskich zł. Przewidywane roczne skutki podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wyliczono na zł. Wydział zaproponował, aby wynagrodzenie dla nauczycieli za maj wypłacić według starych zasad, a następnie wdrożyć podwyżkę z wyrównaniem od 1 stycznia br. Prezydent wyraził zgodę. XXVIII sesja Rady Miasta Fory dla debiutantów Sesja ta odbyła się w dwóch częściach: 28 i 30 kwietnia z powodu kontrowersji wokół projektu uchwały, dotyczącej zwolnienia osób bezrobotnych po raz pierwszy podejmujących działalność gospodarczą z opłaty za wpis do ewidencji. Waldemar Szadny zgłosił wniosek, aby z opłaty tej zwalniać każdego, kto pierwszy raz podejmuje działalność gospodarczą. Pomysł ten poparli radni z klubu Razem dla Gorzowa i SdPl. Argumentowali oni, że takie posunięcie może przyczynić się do większego ożywienia gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy. W. Szadny zadeklarował, że jeśli zarejestruje się tysiąc nowych podmiotów gospodarczych, to gotów jest z własnej kieszeni zrekompensować miastu zł z tytułu utraconych dochodów. Na wniosek wiceprezydenta Tadeusza Jankowskiego wykreślony został z porządku obrad punkt dotyczący podjęcia uchwały o zwolnieniach z opłat dla bezrobotnych, a jednocześnie wiceprezydent zapowiedział przygotowanie na następną sesję odpowiedniej inicjatywy uchwało- XXIX sesja Rady Miasta Dużo starań dokończenie ze str. 5 Marek Kosecki, Roman Bukartyk, Janina Kamińska, Jerzy Hrybacz. Na pytania odpowiadali wiceprezydenci: Dorota Modrzejewska-Karwowska i Mariusz Guzenda. Poinformowali radnych, że korty i autokar należąc do Słowianki będą mogły przynosić większe zyski, bo objęte będą działaniami marketingowymi spółki, ponadto Słowianka zobowiązała się zadaszyć korty. Zastrzegli także, że w okresie trwania restrukturyzacji OSiR-u nie były możliwe zmiany, jakich oczekują radni. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administrował w ubiegłym roku 1703 budynkami o łącznej powierzchni m 2, w tym było lokale mieszkalne i 1017 użytkowych. Ponadto ZGM administrował blisko 500 garażami i prawie tysiącem pomieszczeń gospodarczych. Przychody wyniosły w ubiegłym roku zł, koszty zł. Dotacja miasta wyniosła 4,7 mln zł. Windykacja czynszów za lokale użytkowe została w 100,5 % wykonana. Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych dawczej poszerzającej zwolnienia o wszystkie osoby po raz pierwszy rejestrujące działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało jednak Waldemara Szadnego, który domagał się wprowadzenia do porządku obrad punktu obejmującego uchwałę w zaproponowanym przez niego kształcie. Poparli go radni opozycji. Okazało się jednak, że ze względów proceduralnych uchwała ta nie może od razu zostać poddana głosowaniu. Każdy projekt uchwały wymaga bowiem opinii odpowiedniej komisji Rady Miasta, prezydenta oraz naczelnika wydziału. Z tego powodu sesję przerwano, a po jej wznowieniu radni 16 głosami za i przy 3 wstrzymujących się przyjęli uchwałę zwalniającą z opłaty w wysokości 100 zł wszystkie osoby po raz pierwszy rejestrujące działalność gospodarczą. (df) IV Salon Motoryzacyjny zorganizowany przez gorzowskich dealerów samochodowych odbył się maja w hali targowej przy ul. Przemysłowej. Ekspozycji nowych aut towarzyszyły informacje na temat cen, kredytów, ubezpieczeń. 43 wystawców, również spoza Gorzowa, pokazało trochę nowości, m.in chevrolety lacetti i aveo, kia picanto. z tytułu czynszu wyniosły 2,3 mln zł. Na remonty wydano w ubiegłym roku 6,5 mln zł, z tego udział właścicieli wykupionych lokali wynosił 14,8%. Zatrudnienie w ZGM wyniosło 121 osób i było o ponad 10% niższe od planowanego. Radnych interesowało, jakie jest faktyczne zadłużenie miasta wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu wpłat na fundusz remontowy. W studium przygotowanym przez specjalistyczną firmę na temat restrukturyzacji ZGM mowa była o mln zł. - Skąd tak duża różnica i na jakiej podstawie ustalana była ta kwota? pytał Stanisław Jałoszyński. - Zaległości miasta wobec wspólnot wynoszą 100 tys. zł poinformował wiceprezydent Mariusz Guzenda. Członkowie wspólnot zalegają na 300 tys. zł na fundusz remontowy. Dane w studium były tylko szacunkowe. Przy ich ustalaniu nie uwzględniono, że w początkowym okresie stawki wpłat na fundusz remontowy były bardzo niskie. Rada przyjęła wszystkie sprawozdania. Dorota Frątczak

7 XXVIII sesja Rady Miasta Rzecznik przeciw nieuczciwym Zadania rzecznika konsumentów obejmują niemal wszystkie dziedziny związane z prawnym obrotem między konsumentem a przedsiębiorcą. Szczególne działania podejmowane były w zakresie: - udzielania bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej z zakresu ochrony interesów konsumentów; - występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów; - bieżąca współpraca z właściwymi organizacjami konsumenckimi, organami inspekcji handlowej, delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; - wytaczanie powództw na rzecz konsumentów przed organami ścigania i sądowymi; - podejmowanie innych działań we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta; - podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie obowiązujących przepisów dla konsumentów, jak również dla poszczególnych jednostek gospodarczych w zakresie ich stosowania. Szczególne znaczenie w pracy Biura Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców miało wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2003 roku Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Jest ona wiernym odzwierciedleniem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne. Jest to ważne, ponieważ w wielu państwach europejskich została implementowana do ustawodawstwa krajowego, w tym również w Polsce i to w tym samym brzmieniu. Dla konsumenta oznacza to jasność, jakie prawa posiada w naszym, jak i innym kraju, co w znacznej mierze ułatwia podejmowanie decyzji o zakupie i ewentualne składanie reklamacji. Ustawa jest regulacją okołokodeksową, co oznacza, że jej przepisy nie zostały włączone do Kodeksu cywilnego. Natomiast przepisy kodeksowe regulujące sprzedaż nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej. Ustawodawca uchylił w tym zakresie istniejące od lat w polskim prawie definicje wady, rękojmi oraz tryb i terminy dochodzenia roszczeń. Oczywiście obowiązuje wiele innych aktów prawnych, które wpływają na wzajemne stosunki sprzedawcy i kupującego konsumenta. Jednak podstawowe prawa i obowiązki stron umów sprzedaży zawartych wynikają właśnie z tej ustawy. Dlatego bardzo istotną rolą Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców było, szczególnie w tym okresie, podnoszenie świadomości prawnej konsumentów, które czynione jest nadal niemal codziennie. Do rzecznika okresie od 1 grudnia 2003r do 25 marca 2004r wpłynęło około 250 spraw. Ilość ta świadczy niewątpliwie o skali problemów, z jakimi spotykają się konsumenci mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp. Może to również świadczyć o trudnościach i zawiłościach naszego prawa w codziennym jego stosowaniu przy zawieraniu różnorakich transakcji. Problematyka i zakres spraw, z jakimi zwracali się konsumenci była bardzo różnorodna: Poradnictwo z zakresu przepisów prawa regulujących terminy, sposoby i tryb składania reklamacji w świetle Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. - Poradnictwo z zakresu Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim, systemy argentyńskie. Umowy zawierane w trybie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość. Sprawy z zakresu funkcjonowania telekomunikacji, telefonii komórkowej, sieci kablowych oraz szeroko pojętych usług pocztowych. Pomoc prawna w toczących się postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organa samorządowe, rządowe i administracji specjalnej. Wydawanie opinii dotyczących wzorców umów stosowanych przez przedsiębiorców i sprzedawców w obrocie prawnym, prowadzenie działalności edukacyjnej interpretacje obowiązującego systemu prawnego. Szczególne znaczenie miało podejmowanie działań z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, tzn. tam, gdzie występowało naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd reklamę i inne czyny nieuczciwej konkurencji, godzące w zbiorowe interesy konsumentów. Przykładem takiego działania jest występowanie rzecznika przeciw tzw. zmowie cenowej paliw. Główną przyczyną wszczęcia postępowania było ustalanie jednakowych cen przez największe stacje paliwowe w Gorzowie Wlkp., jak również to, że ceny w naszym mieście są jedne z najwyższych w kraju. Trzymiesięczna akcja prowadzona wspólnie z gorzowskimi mediami potwierdza fakt, iż taka zmowa istnieje. Jednoczesne wprowadzanie cen w tej samej wysokości i w tym samym czasie przez stacje paliwowe uznane zostały jako dowody w spraciąg dalszy na str. 8 Decyzje Prezydenta l Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przygotowało informację o kolejnych finansowych konsekwencjach obowiązującej od 1 maja br. ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wejście w życie tej ustawy spowoduje wzrost wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci wychowujących się w tych rodzinach o około 10 tys. zł. miesięcznie. Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami, rodzinom zastępczym nie przysługuje zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz zasiłek pielęgnacyjny. W rodzinach, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, alimenty z Banku Alimentacyjnego (obecnie zlikwidowanego) nastąpi zmiana sytuacji dochodowej dziecka. Trzeba będzie zweryfikować otrzymywaną przez te rodziny pomoc finansową. Powiększą się tym samym niedobory na koncie, z którego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych. Pełny obraz braków będzie do wyliczenia w czerwcu br. l Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego poprosił o zaopiniowanie kandydatury Bogusława Chandrysiaka na stanowisko wicedyrektora, gdyż dotychczasowa wicedyrektor złożyła rezygnację. Prezydent wydał pozytywną opinię. l Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej zaproponował unieważnienie przetargu na wybór doradcy w procesie przekształcenia Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie. Prezydent wyraził zgodę a powodem tej decyzji jest fakt zgłoszenia się do przetargu tylko jednego oferenta. l Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej przygotował Informację o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem miasta w roku Pod koniec ubiegłego roku miasto posiadało: ha gruntów własnych i w użytkowaniu wieczystym o łącznej wartości ,90 tys. zł, - majątek trwały o wartości brutto ,90 tys. zł, - środki trwałe w budowie o wartości ,32 tys. zł, - udziały i akcje w obcych podmiotach prawnych o łącznej wartości nominalnej , 3 tys. zł. Wartość komunalnego majątku trwałego była równa ,42 tys. zł i uległa w ciągu roku zwiększeniu o 2,31 %. l Prezydent skierował do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie zwolnienia osób, które po raz pierwszy podjęły działalność gospodarczą, z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Z inicjatywą zwolnienia osób bezrobotnych od tej opłaty zwrócił się do prezydenta kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas sesji 7

8 8 Decyzje Prezydenta Rady Miasta radni zaproponowali dalej idące rozwiązanie, mianowicie zwolnienie z opłat wszystkich po raz pierwszy podejmujących działalność. Opiniujący wniosek Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej w uzasadnieniu uchwały poinformował, że przyjęcie takiego rozwiązania niewątpliwie zwiększy zainteresowanie rejestrowaniem działalności. Spowoduje jednak zmniejszenie wpływów do budżetu miasta o co najmniej zł. Może też wystąpić konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby w wydziale, co wiąże się z wydatkowaniem zł rocznie. l Wydział Spraw Lokalowych przygotował 11 wniosków mieszkańców zasobów komunalnych w sprawach umarzania, bądź rozkładania na raty zaległości czynszowych. Zgłoszono też wolne lokale użytkowe położone przy ulicach; Piłsudskiego 47, Towarowej 6a (gabinety lekarskie), Słonecznej (5 pomieszczeń na parterze), Śląskiej 31, Armii Polskiej 39 (5 pomieszczeń), Kosynierów Gdyńskich 19, Strzeleckiej 6 i 9. Lokatorka mieszkania przy ul Teatralnej 13 chce na własny koszt adaptować fragment strychu w celu powiększenia zajmowanego obecnie mieszkania i poprawienia warunków. Prezydent wyraził zgodę. Przez rok wstrzymana zostanie w tym budynku sprzedaż mieszkań. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 45 wniosków. Część dotyczyła sprzedaży mieszkań na rzecz najemców, ale był też wniosek właścicieli mieszkania w budynku przy ul. Wawrzyniaka, którzy chcą rozwiązania umowy sprzedaży z 1997 r. Wniosek umotywowany jest złym stanem budynku i brakiem środków finansowych właścicieli na partycypowanie w kosztach remontu i bieżącej konserwacji budynku. Prezydent odmówił rozwiązania umowy ze względu na brak podstaw prawnych. Automobilklub Gorzowski poprosił o użyczenie w dniach czerwca terenów przy ul. Myśliborskiej, na których chce zorganizować Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych. Prezydent wyraził zgodę i polecił pobrać kaucję 1000 zł. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie chciałby przejąć jako darowiznę od miasta stadion sportowy przy ul. Krasińskiego. Szkoła ma szansę pozyskania 70% kosztów modernizacji stadionu, pod warunkiem uzyskania prawa własności nieruchomości. Przebudowa stadionu na nowoczesny obiekt ma kosztować około 9 mln zł. Władze uczelni oczekują też pomocy finansowej od miasta. Prezydent zgodził się przekazać stadion, jednak szkoła sama musi zdobyć pieniądze na 30% wkład potrzebny do uzyskania dotacji. Jeżeli w ciągu XXVIII sesja Rady Miasta Ruina, pieniądze i obwody Podczas sesji radni uchwalili: u plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Warszawskiej, Pomorskiej i Podmiejskiej; obszar przeznaczony jest na funkcje mieszkaniowe, usługowe i komunikacyjne; zgodnie z planem budynek przy ul. Warszawskiej 80 (na zdjęciu) przeznaczony jest do wyburzenia a 82 uzyskał stałość lokalizacji. u Ustalono wysokość stypendiów naukowych dla młodzieży szkolnej na takim poziomie, aby podlegały one zwolnieniu z opodatkowania: miesięczne stypendium I stopnia wynosi 370 zł, II stopnia 250 zł, III stopnia 150 zł; u Zwiększono o zł wydatki na monitoring miasta, tyle bowiem kosztować ma realizacja II etapu tej inwestycji, Rzecznik przeciw nieuczciwym dokończenie ze str. 7 wie, na podstawie których sporządzony został pozew. Jednak to, co jest oczywiste dla Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców, nie jest takie dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje zatem obawa, że UOKiK odrzuci pozew, ponieważ domaga się dowodów bezpośrednich, takich jak: protokoły uzgodnień, zeznania pracowników, czyli dowodów, których rzecznik nie może dostarczyć, ponieważ nie posiada uprawnień organów ścigania. Przekazanie części uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rzecznikom pozwoliłoby na rozwiązanie wielu takich lokalnych problemów, jak zmowy cenowe czy nieuzasadnione podwyżki cen. czyli zakup i montaż 8 kolejnych punktów kamerowych, stanowiska nadzoru monitoringu oraz mikrofonów i innych niezbędnych urządzeń. Łączny koszt obu etapów wyniesie zł. u Do planu budżetowego na ten rok dodane zostało nowe zadanie inwestycyjne budowa drogi dojazdowej i parkingów przy ul. Chodkiewicza (odcinek 100 metrów w pobliżu kościoła). u W związku z przewidywanym wzrostem wpływów do budżetu miasta z tytułu dzierżawy majątku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji o zł, postanowiono dodatkowe dochody przeznaczyć na wykonanie dokumentacji prywatyzacyjnej Zakładu Utylizacji Odpadów. Zespół Szkół Ogrodniczych wzbogacił się o zł ciąg dalszy na str. 10 Wejście Polski do Unii Europejskiej stawia przed rzecznikiem nowe wyzwania i nowe zadania. Spotykać się będziemy z nowymi rozwiązaniami i systemami prawnymi funkcjonującymi w unii a przenoszonymi na grunt prawa polskiego. Od dnia akcesji obowiązują wspólnotowe akty prawne dotyczące ochrony konsumentów. Wiele już zostało wprowadzone do naszego systemu prawnego, dlatego są znane. Jednocześnie należy się spodziewać, iż skutkiem integracji nastąpi zdecydowany wzrost znaczenia tego prawa w polskim obrocie gospodarczym. Zwiększy się bowiem skuteczność w jego egzekwowaniu. Do tej jakościowej zmiany trzeba dobrze się przygotować. Andrzej Wawrzyński miejski rzecznik konsumentów i spraw mieszkańców

9 15 listopada 1998 roku wszedł w życie przepis - art. 10 konkordatu - dotyczący zawierania małżeństw. Oznacza to, że śluby zawarte w kościele katolickim lub innym związku wyznaniowym mają taką samą moc prawną, jak śluby zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego. Przepis dotyczy również: polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, kościoła chrześcijan baptystów, adwentystów dnia siódmego, kościoła polsko-katolickiego, katolickiego mariawitów, zielonoświątkowego, gmin wyznaniowych żydowskich. W pięcioletnim okresie działania konkordatu wpisano w księgach USC w Gorzowie Wielkopolskim 56% małżeństw tzw. konkordatowych, z których 2024 było zawartych w kościele rzymskokatolickim, 2 w prawosławnym, 4 zielonoświątkowym i 1 ewangelickoaugsburskim. Przyszli małżonkowie, chcący zawrzeć małżeństwo w formie tzw. konkordatowej, muszą zacząć załatwianie formalności od wizyty u kierownika USC według stałego zamieszkania jednego z nich. Udają się oni do USC, jednak nie po to, by ustalić termin ślubu, ale po to, by uzyskać specjalny dokument zatytułowany zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Do uzyskania zaświadczenia (w trzech egzemplarzach) potrzebne są takie same dokumenty, jak dotychczas do ślubu cywilnego, czyli: 1. dowody osobiste (do stwierdzenia tożsamości i miejsca zamieszkania), od- GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6 (70) CZERWIEC 2004 r. Drewniany jubileusz Fot. Ronam Szczeciński pisy skrócone aktu urodzenia, dowody ustania poprzedniego małżeństwa (odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa), 2. pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 3. oświadczenie o nazwiskach, jakie będą nosili po jego zawarciu oraz nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Mają kilka możliwości: - mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, - każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko, - każdy z małżonków może połączyć swoje dotychczasowe nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka (z przodu albo z tyłu); tak utworzone nowe nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów; - dzieci mogą nosić nazwisko jednego z rodziców; - wnieść przewidziane opłaty skarbowe - obecnie jest to 85 zł + 0,50 zł każdy załącznik Otrzymane zaświadczenie ważne jest przez okres 3 miesięcy od jego wydania i w tym okresie związek małżeński winien być zawarty, by wywołane zostały skutki prawne. Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa duchowny sporządza stosowny dokument, który dostarcza do USC miejsca zdarzenia celem sporządzenia aktu małżeństwa; ma na to 5 dni. Niezachowanie tego terminu spowoduje, że nie zostanie sporządzony akt małżeństwa. Oznacza to, że małżeństwu temu nie zostaną nadane skutki cywilnoprawne przewidziane w prawie polskim. Uzyskanie tych skutków możliwe będzie przez zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W naszym USC w 10 przypadkach kierownik odmówił sporządzenia aktu małżeństwa ze wspomnianego powodu. Z tego w 9 przypadkach małżeństwo zostało zawarte przed kierownikiem USC, a w 1przypadku małżeństwa nie zawarto, a zatem nie wywołuje ono skutków cywilnoprawnych. W 1 przypadku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał postanowienie o prostowaniu daty zawarcia małżeństwa (duchowny wpisał datę zawarcia małżeństwa, która odpowiadała niedzieli, a ślub był w sobotę). Z wymienionych małżeństw konkordatowych w 47 przypadkach małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, a w 2 przypadkach sąd orzekł separację. Współpraca z kościołami układa się właściwie, zaświadczenia dostarczane są przez osoby duchowne osobiście lub przez pracowników parafii, albo przesyłane pocztą. Marian Kempa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel Decyzje Prezydenta trzech lat nie uda się zrealizować przedsięwzięcia, obiekt wróci do miasta. l Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazał sprawozdanie ze swej działalności w 2003 r. Zasoby ZGM u w ubiegłym roku powiększyły się o 1 budynek i 5 lokali mieszkalnych. ZGM administruje budynkami a zarządza 986 wspólnotami mieszkaniowymi. Windykacja czynszu za lokale mieszkalne w ubiegłym roku wahała się od 84% do 90% w różnych ADM ach. Stan techniczny budynków mieszkalnych nie jest najlepszy, gdyż tylko 8% z nich zostało wybudowanych po 1966 roku. ZGM oblicza, że potrzeba aż 400 mln zł, żeby doprowadzić budynki do pożądanego stanu technicznego. W ubiegłym roku na remonty wydano ogółem , 47 zł, w tym ponad 60 tys. pochłonęła konserwacja dźwigów. Udział gminy w nakładach na remonty, to , 90 zł, a prywatnych właścicieli ,62 zł. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Miasta. 12 maja l Wydział Budżetu i Rachunkowości przygotował sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta za I kwartał 2004 r. Wydatki w tym okresie wykonano w 24,60 % a przychody w 27,52%. l Wydział Budżetu i Rachunkowości opracował informację o wydatkach w placówkach oświatowych w okresie od stycznia do maja br. oraz szacunkowo do końca 2004 roku. W budżecie miasta będzie się musiało znaleźć pokrycie na brakujące zł na płace i pochodne nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty. l Wydział Edukacji przygotował propozycję podwyżek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Ostatnia taka podwyżka miała miejsce w 2002 roku, a obecne propozycje mają być rekompensatą za stawiane dyrektorom zadania zmierzające do racjonalizacji wydatków oświatowych. Różnica między rocznym kosztem obecnie wypłacanych dodatków funkcyjnych, a proponowanymi wynosi zł. l Komisja Budżetu i Finansów poprosiła o przygotowanie informacji o liczbie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, liczbie oddziałów w tych szkołach, kosztach funkcjonowania 1 oddziału, a także o liczbie oddziałów, które mogą funkcjonować w szkołach, zakładając następującą liczbę uczniów w oddziałach: w szkole podstawowej 26, w gimnazjum 28, w szkole ponadgimnazjalnej 30. Informacja będzie przedmiotem obrad komisji i Rady Miasta. 9

10 Decyzje Prezydenta l Wydział Sportu i Turystyki informuje, że czerwca zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. Z uwagi na utrudnienia spowodowane zamknięciem niektórych odcinków dróg (remonty), wydział uzgodnił z organizatorem mistrzostw KS Orlęta oraz z burmistrzem Lubniewic, że jazda indywidualna na czas (24 25 czerwca) odbywać się będzie na terenie gminy Lubniewice. Gorzów będzie organizatorem wyścigów ze startu wspólnego: 26 czerwca wyścigu kobiet na dystansie 110 km i młodzieżowców do lat 23 na 170 km oraz 27 czerwca wyścigu seniorów na dystansie 230 km. Dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia imprezy powołano 19 osobowy komitet organizacyjny. l Miejski Zakład Komunikacji przygotował sprawozdanie z wykonania zdań w I kwartale 2004 r. W I kwartale MZK przewiózł pasażerów co stanowi 98,9 % planu. W wyniku różnicy przychodów i kosztów powstała strata 449,7 tys. zł. l Prezydent podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w Gorzowie. Ustalono stawki opłat takie, jak dla dróg gminnych, zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta. l Prezydent powołał zespół do spraw opracowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Centrum Edukacji Artystycznej. l Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował do rozpatrzenia 27 wniosków. Wśród nich był wniosek właścicielki mieszkania w budynku przy ul. Borowskiego w sprawie odstąpienia od żądania przez miasto kwoty równej udzielonej bonifikaty. Osoba ta kupiła mieszkanie w lipcu ubiegłego roku, korzystając z 85% bonifikaty, teraz chce je sprzedać a uzyskanymi pieniędzmi wspomóc bliskich. W trakcie procedury kupowania mieszkania była informowana, że jeżeli będzie chciała je sprzedać przed upływem 5 lat, będzie musiała dopłacić miastu kwotę równą udzielonej bonifikacie. Prezydent nie zgodził się na odstępstwo od obowiązujących zasad. l Wydział Zasobów Lokalowych przygotował kolejne wnioski osób z zaległościami czynszowymi wobec miasta. Największe zadłużenie sięga zł. Prezydent ma możliwość umarzania lub rozkładania na raty zaległości od 3.710,30 zł do ,00 zł. l Biuro Urbanistyki przygotowało informację o złożonych protestach i zarzutach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego l KRÓTKO l u 4 maja Lubuski Urząd Wojewódzki Lider Administracji otrzymał certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2001, który zwieńczył ponad półroczne prace nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Realizowanie w LUW zadań administracji rządowej profesjonalnie, rzetelnie, bezstronnie, w poczuciu służby ludziom i państwu potwierdziły wyniki audytu certyfikującego, przeprowadzonego przez Firmę DEKRA-ITS w kwietniu 2004r. u 9 maja w Zespole Szkół Ogrodniczych odbył się Wiosenny kiermasz ogrodniczy, gdzie poza prezentacją i sprzedażą produktów i sprzętu ogrodniczego, książek, nasion, drzewek i krzewów, prowadzone było poradnictwo, odbył się też konkurs wiedzy ogrodniczej i liczne występy. XXVIII sesja Rady Miasta Ruina, pieniądze i obwody dokończenie ze str. 8 uzyskane ze sprzedaży nieprzydatnego sprzętu ogrodniczego. Rada postanowiła przeznaczyć te pieniądze na bieżące wydatki szkoły związane z utrzymaniem sprzętu, zakupem nasion, nawozów, narzędzi. u I Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego otrzymało 900 zł dotacji na stypendia naukowe Prezydenta Miasta przyznane dwóm uczniom tej placówki zł zaplanowane w budżecie na sport postanowiono przeznaczyć na dotacje dla organizacji sportowych realizujących zadania w tej dziedzinie (Mistrzostwa Polski w Karate, Lubuska Inauguracja Dni Olimpijczyka i inne imprezy o charakterze ogólnopolskim). u Wprowadzono dwie poprawki do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jedna ma charakter formalny i dotyczy wejścia uchwały w życie z dniem podjęcia, bez konieczności u 9 maja w studiu TVP w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia statuetki laureatce X plebiscytu na Człowieka Roku, którą za rok 2003 otrzymała Maria Górna, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Gorzowie, wiceprzewodnicząca Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, działaczka Fundacji Contra Crimen. Sylwetkę Marii Górnej prezentowaliśmy bliżej w nr 2/54 GWS z lutego 2003 roku. u 14 maja w Wyższej Szkole Biznesu odbyła się konferencja pt. Przeciwdziałanie problemom społecznym potrzeba określenia spójnej polityki społecznej dla miasta Gorzowa Wlkp.. Organizatorami konferencji, którą patronatem objął prezydent Tadeusz Jędrzejczak, było Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz Stowarzyszeniem Partnerzy dla Samorządu. u maja odbyła się konferencja Zastosowanie technologii informatycznych w administracji, zorganizowana przez wojewodę lubuskiego oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, z udziałem przeszło dwudziestu polsko, niemiecko i anglojęzycznych prelegentów, wraz z szefem Służby Cywilnej Janem Pastwą, który Gorzów nazwał stolicą nowoczesnej polskiej administracji rządowej w kontekście stosowania informatyki w zarządzaniu urzędem. Konferencja była kolejnym etapem działań wojewody związanych z usprawnianiem pracy administracji. publikowania jej w dziennikach urzędowych. Druga poprawka dotyczy skrócenia czasu realizacji profilaktycznego programu Trudne tematy w ramach Młodzieżowej Akademii Filmu z 5 do 3 miesięcy. Realizator programu, Miejski Ośrodek Sztuki, zadeklarował jednak, że mimo przyznania mniejszej kwoty, przeprowadzi warsztaty z młodzieżą w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. od maja do listopada, co wynika z konieczności dostosowania zajęć do roku szkolnego. u Uchwalono utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie karnym i Domu Pomocy Społecznej nr 1 dla odbycia wyborów do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca br. Pozostałych 61 obwodów głosowania istniejących na terenie miasta pozostaje bez zmian. u Radni zapoznali się z realizacją swoich uchwał za I kwartał 2004 roku: na 34 uchwały zrealizowano 18, pozostałych 16 jest w toku realizacji. (df) 10

11 XXVIII sesja rady Miasta Tym razem jeszcze tak 28 kwietnia radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003 oraz udzielili absolutorium prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi, mimo że opozycja i komisja rewizyjna były przeciwne temu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły przedstawiła radnym skarbniczka miasta Małgorzata Zienkiewicz. Odczytała również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat budżetu, w której stwierdzono, że budżet został wykonany zgodnie z prawem. Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta nie wyraziła opinii na temat sprawozdania, pozostałe komisje problemowe wyraziły pozytywne opinie, natomiast komisja rewizyjna złożyła wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium, nie przedkładając jednak do wniosku uzasadnienia. Ewa Piekarz w imieniu klubu radnych SLD wyraziła pozytywna opinię na temat wykonania budżetu, zwróciła przy tym uwagę: - W latach poprzednich było identycznie: opozycja nigdy nie chce zatwierdzić sprawozdania z wykonania budżetu. Budżetem rządzą ściśle określone zasady. Nie możemy uznać, że realizując uchwały Rady Miasta, prezydent działał niezgodnie z prawem. Elżbieta Rafalska w imieniu klubu radnych Razem dla Gorzowa negatywnie podsumowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu i oświadczyła, że klub będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium. - Zastanawiające jest istnienie nadwyżki budżetowej podkreśliła i jednocześnie niewykonanie wielu zadań społecznych. W sprawie ustalenia renty planistycznej prezydent powinien niezwłocznie ustalić jej wysokość. Dotąd tego nie zrobił. Wytknęła także brak nadzoru nad ZGM, zadłużenie miasta wobec wspólnot mieszkaniowych oraz zaniedbania w sferze społecznej. GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6 (70) CZERWIEC 2004 r. Piotr Dębicki w imieniu radnych klubu Socjaldemokracji Polskiej skrytykował, że w ubiegłorocznym budżecie wiele dziedzin potraktowanych zostało po macoszemu. Ponieważ jednak członkowie klubu głosowali za tymi uchwałami budżetowymi, które były w ubiegłym roku wykonywane, postanowili poprzeć skwitowanie prezydenta. W dyskusji o ubiegłorocznym budżecie krytykowanym przez radnych Razem dla Gorzowa i SdPl, a bronionym przez radnych SLD głos zabrali również: Stefan Sejwa, Tadeusz Horbacz, Marek Surmacz, Bożena Stańczyk, Józef Hajdamowicz, Jerzy Z. Hrybacz. Wyjaśnień udzielił radnym wiceprezydent Mariusz Guzenda. W głosowaniu imiennym za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 15 radnych przeciwko było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu. W czasie głosowania niektórzy radni dodawali komentarze do swoich decyzji. Grażyna Wojciechowska, wiceprzewodnicząca RM, członek klubu SdPl, stwierdziła: Tym razem jeszcze tak. Dziękując radnym, szczególnie z nowego klubu, oraz paniom: skarbnik Małgorzacie Zienkiewicz i naczelnik Teresie Krzywulskiej, które najwięcej pracy włożyły w przygotowanie sprawozdania, a także wszystkim pracownikom Urzędu Miasta na co dzień realizującym uchwały budżetowe, prezydent Tadeusz Jędrzejczak dodał: - Śnię o tym, że kiedyś woda w Słowiance nie będzie miała koloru politycznego, a sesja budżetowa będzie miała charakter merytoryczny, kiedy przestaniemy toczyć boje polityczne a usiądziemy do zwykłej rozmowy gospodarzy miasta. Dorota Frątczak Fontanna. 28 kwietnia uczczono Święto Lania Wód i uruchomiono fontannę obok willi Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej. Decyzje Prezydenta w obszarze ul. Pomorskiej i parku Kopernika. Plan był wyłożony do publicznego wglądu od 25 lutego do 16 marca 2004 r. Wniesiono do niego trzy protesty: - mieszkanka ul. Pomorskiej jako powód protestu podała ruch uliczny powodujący hałas i drgania, od których pękają budynki, - mieszkaniec ul. Uroczej podobnie - hałas i drgania, - mieszkanka ul. Walczaka brak zapisu w sprawie wjazdu do jej nieruchomości. Tylko ten ostatni protest został uznany za zasadny, dwa pierwsze odrzucono jako stwierdzające stan obecny. Usytuowanie ronda w rejonie ul. Walczaka wprowadzi płynność ruchu pojazdów, a w związku z modernizacją ul. Podmiejskiej nastąpi ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych ul. Pomorską. Nowe rozwiązanie spowoduje zwiększenie przepustowości ul. Pomorskiej, a tym samym zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza. Budowa nowej nawierzchni przyczyni się do ograniczenia wpływu drgań na sąsiadujące budynki. Zabezpieczenie mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem jest dla inwestora obligatoryjne. l Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg otrzymało od prezydenta zgodę na dzierżawę budynku przy ul. Teatralnej 26, gdzie zamierza utworzyć Centrum Integracji Społecznej. 18 maja l Wydział Edukacji przygotował informację o wykorzystaniu funduszy na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2003 roku. Ogółem na ten cel przeznaczono z budżetu , 82 zł. W przedszkolach 119 nauczycieli szkoliło się za zł. W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych wykorzystano ogółem , 82 zł. Z dofinansowania skorzystało 315 nauczycieli. Formy doskonalenia, na które przeznaczone zostały pieniądze, to głównie licencjaty, studia magisterskie, podyplomowe, doktoraty, kursy kwalifikacyjne, warsztaty, itp. l Wydział Edukacji poinformował o staraniach o pozyskanie środków z różnych źródeł, które chce przeznaczyć na modernizację placówek oświatowych. Urząd Marszałkowski zaakceptował miejski program modernizacji boisk szkolnych. Program przewiduje w roku 2004 budowę jednego boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 a w przyszłym roku modernizację kolejnych czterech boisk przy ZSO nr 6, ZSO nr 11, ZSO nr 12 i Zespole Szkół przy ul. Śląskiej. Koszt jednego boiska szacuje się na 400 tys. zł, a deklarowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wsparcie 100 tys. zł. 11

Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006

Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006 Nr 6-7/420-421; czerwiec-lipiec 2006 Rybnik dla każdego... Zwycięska Ligota Ligocka Kuźnia zakupowy raj. Przedstawiciele zwycięskich dzielnic: Ligoty Ligockiej Kuźni, Radziejowa, Popielowa i Boguszowic

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Nr 12/450; grudzień 2008 Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Drodzy Rybniczanie! Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas refleksji,

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie

Od 25 listopada jeździmy nowym mostem. dotrzymywaniem terminów realizacji inwestycji bywa u nas różnie. Tym bardziej cieszy zakończenie Grudzień 2009 nr 12 (12) gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA www.naszemiasto-fmk.pl DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KONSTANCINIE MOST GOTOWY W Biegu Niepodległości honoru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

Nr 3/501 marzec 2013

Nr 3/501 marzec 2013 Nr 3/501 marzec 2013 Do 29 marca, czyli do Wielkiego Piątku na rynku będzie trwać jarmark wielkanocny. Stoiska są czynne od 10 do 18 i kuszą wieloma, nie tylko świątecznymi, przysmakami Dla uczestników

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA Okładka: ślady bobrów na tamie w Wielopolu Zdj.: M.Troszka Drodzy Rybniczanie! Dobiegł końca cykl spotkań wyborczych do rad rybnickich dzielnic. Bardzo liczny udział mieszkańców naszego miasta w zdecydowanej

Bardziej szczegółowo

Nr 3/31 marzec 2001. GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 3 (31) MARZEC 2001 r. ISSN 1425-7386. Fot. Mirosław Wieczorkiewicz zwiastun fotoreportażu

Nr 3/31 marzec 2001. GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 3 (31) MARZEC 2001 r. ISSN 1425-7386. Fot. Mirosław Wieczorkiewicz zwiastun fotoreportażu Nr 3/31 marzec 2001 Publikacja współfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej PHARE CBC Die Ausgabe wurde vom Programm PHARE CBC der Europäischen Union finanziert. ISSN 1425-7386 Fot. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Nr 12/498 grudzień 2012

Nr 12/498 grudzień 2012 Nr 12/498 grudzień 2012 Drodzy Rybniczanie! Siła niezwykłego czasu, jakim jest Boże Narodzenie polega na wspólnym przeżywaniu radości płynącej z betlejemskiej stajenki. Jednoczymy się wokół Bożego Dzieciątka,

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych

W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych W NUMERZE: Rada Miejska obraduje Z pracy Rady Z życia Gminy Świąteczne spotkanie w szpitalu Wigilia dla Samotnych Dzień Babci i Dziadka w TOK-u Wycieczka do Zielonej Góry Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br.

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br. Okładka: Europejski Piknik w Rybniku na Rynek wkracza dzielnica Śródmieście. Zdj.: W.R. Drodzy Rybniczanie! Rada Miasta podjęła uchwałę o likwidacji Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej spółki z udziałem

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo