Gekko&Partners sp. z o. o. w Wąbrzeźnie RAPORT. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gekko&Partners sp. z o. o. w Wąbrzeźnie RAPORT. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU za rok 2014"

Transkrypt

1 Gekko&Partners sp. z o. o. w Wąbrzeźnie RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU za rok 2014 przygotowany w ramach realizacji projektu pt. Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy NABÓR II organizowanego przez SWISS CONTRIBUTION i PARP. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 1

2 SPIS TREŚCI 1 Słowo wstępne O raporcie O firmie Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Ład organizacyjny Prawa człowieka Stosunki pracy Akcja wolontariatu pracowniczego Środowisko Ekoprodukt - wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna Relacje z interesariuszami (w tym z konsumentami) Sesja dialogu społecznego spotkanie z interesariuszami Zaangażowanie społeczne Happening ekologiczny

3 1 Słowo wstępne Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport społecznej odpowiedzialności firmy Gekko&Partners sp. z o.o. Za jego pośrednictwem chcemy przybliżyć Państwu naszą firmę oraz sposób myślenia o odpowiedzialnym biznesie. Firma Gekko&Partners sp. z o.o. jest firmą rodzinną. Od samego początku istnienia firmy przyjęliśmy zasadę prowadzenia biznesu w sposób zgodny z wartościami, wśród których ważne miejsce zajmuje odpowiedzialność wobec kontrahentów, pracowników, lokalnych społeczności oraz innych interesariuszy. Starannie budujemy zespół złożony z osób hołdujących podobnym zasadom, dzięki którym firma może rozwijać się bez obaw i stawać się wyznaczającym trendy liderem na lokalnym rynku usług hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych. Planując strategię nowej firmy, na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń biznesowych postanowiliśmy, iż ważnym jej elementem musi być nacisk na właściwe, zrównoważone postępowanie. Dlatego postanowiliśmy zdefiniować obszary odpowiedzialności, nazwać je oraz określić kierunki rozwoju i pola do doskonalenia. Tak powstała nasza strategia odpowiedzialności społecznej (CSR), obejmującą trzy główne obszary: relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne oraz środowisko naturalne. W ramach każdego obszaru określiliśmy kierunki strategiczne tj. wartościowe miejsce pracy, wsparcie rozwoju lokalnej społeczności oraz efektywna dystrybucja z poszanowaniem środowiska naturalnego. Przed nami kolejne wyzwania - strategia wyznacza ambitne ramy, które musimy teraz wypełnić działaniami. Mamy nadzieję, że raport w interesujący dla Państwa sposób zobrazuje nasze rozumienie społecznej odpowiedzialności. Aby móc w przyszłości jeszcze lepiej odpowiedzieć na Państwa oczekiwania, gorąco zachęcam do dzielenia się z nami wszelkimi uwagami i komentarzami zarówno co do raportu, jak i działalności firmy. Zapraszam do lektury! Prezes Zarządu Robert Otręba 3

4 2 O raporcie Podstawą opracowania planu działań w obszarze zaangażowanie społeczne, w tym systemu raportowania jest zlecenie ze strony przedsiębiorstwa: Nazwa przedsiębiorstwa Gekko&Partners sp. z o. o. NIP REGON Adres siedziby Osoba do kontaktu ul. Partyzanta 22, Wąbrzeźno Robert Otręba Prezes Zarządu tel. kom w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Niniejsze opracowanie prezentuje sposób zarządzania przedsiębiorstwem oraz realizację strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych i zostało utworzone w głównej mierze na podstawie przeprowadzonych działań w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Celem opracowania jest wzrost zaangażowania interesariuszy, przekazywanie informacji w ramach polityki przejrzystości i promocja idei CSR, natomiast zakres stanowi opracowanie i zapoczątkowanie systemu raportowania: przygotowanie raportu odpowiedzialności społecznej obejmującego kompleksowo wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności zawarte w normie ISO , w tym umieszczenie raportu na stronie firmy. Częstotliwość aktualizacji raz w roku, co najmniej przez trzy lata (realizacja koncepcji komunikacji społecznej w obszarze środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne). 4

5 3 O firmie Firma powstała w 2011 roku. Przeważającym rodzajem działalności jest prowadzenie Hotelu i Restauracji "STOPKLATKA" w Wąbrzeźnie - świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych. Zarówno obroty handlowe przedsiębiorstwa, jak i poziom zatrudnienia klasyfikują je jako mikroprzedsiębiorstwo. Opisywana firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hotel i Restauracja "STOPKLATKA" tworzy kameralną atmosferę i niepowtarzalny klimat magii kina. Klienci hotelu mają do dyspozycji 5 dwuosobowych pokoi. Każdy z pokoi poświęcony jest innej tematyce filmowej. Wystrój uzupełnia komfortowe wyposażenie pokoi, zapewniające przyjemny pobyt i możliwość pracy. Na terenie całego obiektu działa bezprzewodowy Internet. Kuchnia oparta na kuchni polskiej i włoskiej powinna zadowolić gusta wszystkich klientów. Na zlecenie innych podmiotów organizuje pełną obsługę cateringową. Dla dzieci stworzono salę zabaw, aby pobyt ich rodziców lub opiekunów, mógł być satysfakcjonujący. Hotel jest miejscem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren przy głównym wejściu do budynku znajduje się na tym samym poziomie co posadzka wewnątrz holu recepcyjnego, co umożliwia dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Celem umożliwienia korzystania z części restauracyjno-konferencyjnej osobom niepełnosprawnym, używa się w tym celu przenośnego podnośnika schodowego z poziomu recepcji na wysoki parter. Ofertę uzupełnia pub dla palących (i nie tylko) wyposażony w dwa ekrany telewizyjne. Firma należy do Golubsko-Dobrzyńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jako podmiotu integrującego przedsiębiorstwa sektora turystycznego w ramach branżowego powiązania kooperacyjnego. W powiecie wąbrzeskim podobna grupa nie działa. W 2014 roku Spółka współorganizowała I Wąbrzeski Festiwal Historyczny, współdziałając w tym zakresie z lokalnym stowarzyszeniem Wąbrzeska Kultura. Podczas festiwalu zorganizowano koncert muzyki Chopina i Wieniawskiego w Restauracji STOPKLATKA oraz wyświetlono cykl filmów o tematyce historycznej. Na zakończenie na Podzamczu zorganizowano koncert pieśni historycznej oraz inscenizację bitwy pod Monte Casino. Plażę Podzamcza udostępniono na pokaz kawaleryjski. W następnych latach planuje się kontynuacje tej tradycji. 5

6 4 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 4.1 Ład organizacyjny Ład organizacyjny to system, poprzez który przedsiębiorstwo podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. Skuteczny ład organizacyjny zapewni możliwość podejmowania działań przedsiębiorstwa w pozostałych obszarach oraz wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności. W zakresie formalnych mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwo zmierza do ustalenia prawidłowości struktury organizacyjnej oraz przebiegających w organizacji procesów (Zarządzanie Przez Cele, Zarządzanie Przez Informowanie, Zarządzanie Przez Zaufanie, delegowania uprawnień i odpowiedzialności). W zakresie nieformalnych mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwo zmierza do zidentyfikowania prawidłowości relacji międzyludzkich i stylu przywództwa i ich wpływu na kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (identyfikacja stylów kierowania; przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w pracy np.: dyskryminacja i mobbing; satysfakcja z pracy; identyfikacja pracowników z wartościami społecznej odpowiedzialności). W roku 2014 dokonano przeglądu procesów i struktur decyzyjnych pod kątem tego, czy umożliwiają stosowanie praktyk społecznie odpowiedzialnych. Kierownictwo firmy stwierdziło, że system działa prawidłowo. Przegląd będzie dokonywany cyklicznie, co roku. 6

7 4.2 Prawa człowieka Przestrzeganie praw człowieka wpływa na interesy pracowników. Ponadto propagowanie przestrzegania praw człowieka wpływa na interesy organizacji powiązanych: konkurentów, uczestników łańcucha tworzenia wartości, innych organizacji z sektora MŚP w najbliższym otoczeniu. Przedsiębiorstwo zamierza sukcesywnie wdrażać zespół działań na rzecz przestrzegania praw człowieka przez organizację, takich jak: Stworzenie polityki organizacji dotyczącej poszanowania praw człowieka w odniesieniu do pracowników organizacji. Stworzenie mechanizmów umożliwiających zgłaszanie i rozpatrywanie skarg przez pracowników. Stworzenie działań uniemożliwiających występowanie wszelkich przejawów dyskryminacji pracowników, zwłaszcza w zakresie dyskryminacji płciowej, wiekowej, niepełno sprawnościowej (CSR-Disability) itp. Umożliwienie pracownikom prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń oraz układów zbiorowych. Eliminowanie wszelkich przejawów pracy przymusowej lub obowiązkowej. Przestrzeganie zakazu pracy dzieci, zgodnie z konwencją MOP. Uczestnictwo w propagowaniu i ochronie praw człowieka. Weryfikacja partnerów pod względem przestrzegania praw człowieka przez jednostki powiązane z organizacją. Powinno to zostać uwzględnione w podstawowych procesach. Stworzenie działań uniemożliwiających występowanie wszelkich przejawów dyskryminacji partnerów, klientów, interesariuszy i innych osób. Szczegółowy opis działań podejmowanych w tym zakresie w roku 2014 zamieszczono w rozdziale dotyczącym stosunków pracy i relacji z interesariuszami. 7

8 4.3 Stosunki pracy W interesie społeczności lokalnej jest aby jej członkowie podejmowali pracę, gdyż jest to podstawa do podnoszenia standardu życia społeczeństwa. Gekko&Partners deklaruje zatem podejmowania działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy uznanych jako stosunek pracy w myśl prawa polskiego. Głównymi zainteresowanymi działaniami na rzecz stosunków pracy w firmie są jednak jej pracownicy. Wobec nich przedsiębiorstwo deklaruje: Podejmowanie działań w zakresie godnych warunków pracy w odniesieniu do wynagrodzeń, godzin pracy, odpoczynku po tygodniu pracy, świąt, zdrowia i ochrony macierzyństwa. Zapewnienie odpowiednich wynagrodzeń na danym stanowisku pracy i terminowość wypłat. Zapewnienie opieki socjalnej pracownikom. Przedsiębiorstwo w roku 2014 przyjęło plany działania w obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa: 1) w zakresie opracowania i wdrożenia polityki antymobbingowej, zawierający: a) Diagnozę subiektywnej jakości życia zawodowego, b) Diagnozę mobbingu i sytuacji kryzysowych oraz wypalenia zawodowego, c) Diagnozę stylu kierowania w przedsiębiorstwie, d) Obiektywną ocenę jakości życia zawodowego, e) Prewencyjną Procedurę Antymobbingową i Przeciwdyskryminacyjną. 2) w zakresie zaangażowania pracowników we wdrożenie strategii CSR, zawierający: a) Diagnozę odpowiedzialności w zakresie CSR, b) Zagrożenia we wdrażaniu CSR w MŚP, c) Propozycję połączenia oceny wydajności pracowników z kwestiami związanymi z odpowiedzialnością biznesu, d) Procedurę włączania pracowników do zarządzania, w tym w realizację strategii CSR, e) Przykłady dobrych praktyk 8

9 4.3.1 Akcja wolontariatu pracowniczego 26 września 2014 roku odbyła się akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Miejscem akcji było Podzamcze w Wąbrzeźnie. Celem akcji było przedstawienie bliskim i znajomym pracowników firmy GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. idei wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej wokół Jeziora Zamkowego w Wąbrzeźnie realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez PARP w Warszawie ze środków SWISS CONTRIBUTION. Wolontariusze pracownicy GEKKO&PARTNERS zaprosili swoich bliskich i znajomych na piknik rodzinny w ramach którego przewidziano między innymi: spotkanie otwierające na którym podzielono przybyłych na 2 grupy: pierwsza, zajęła się sprzątaniem linii brzegowej wzdłuż ścieżki ekologicznej, natomiast druga, uzbrojona w odpowiedni sprzęt spenetrowała dno jeziora do głębokości 1 metra, we wszystkich miejscach, w których pływający wzdłuż ścieżki mogą dopłynąć do brzegu i wychodzić na niego w celu zapoznania się z informacjami na niej usytuowanymi oraz plaży; gry i zabawy rodzinne m.in.: wyścig z jajkiem sztafeta, wyścigi kajakowe (pojedyncze i drużynowa sztafeta), turniej rysowania kredą dla najmłodszych, quiz z wiedzy o historii Wąbrzeźna, o segregacji odpadów; ognisko dla wszystkich uczestników i wspólne pieczenie kiełbasek W akcji wzięło udział około 60 osób zaproszonych przez 8 wolontariuszy. Wspólnie zebrali 18 worków śmieci, z czego aż cztery szkła potłuczonego i w części zatopionego w wodzie. W czasie akcji rozdano materiały o treści promującej ekologiczny styl życia i nowo powstałą ścieżkę ekologiczną. 9

10 4.4 Środowisko Przedsiębiorstwo Gekko&Partners sp. z o. o. (w tym Hotel i Restauracja STOPKLATKA ) spełnia obowiązki prawne i organizacyjne w zakresie ochrony środowiska. Hotel i Restauracja "STOPKLATKA" posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia sanitarne, p.poż. i bhp, spełnia również przepisy ogólne i warunki techniczne dla branż takich jak: architektoniczno-budowlana, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, wentylacyjna i grzewcza. Zastosowane materiały budowlane, instalacje i urządzenia oraz sposób użytkowania budynku nie wywołują ponadnormatywnych, uciążliwych dla otoczenia: hałasów, wibracji, zakłóceń. Gospodarka odpadami spełnia wymagania ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych. Przedsiębiorstwo było wielokrotnie kontrolowane przez różnego rodzaju instytucje i zrealizowało zalecenia wynikające z protokołów pokontrolnych. W obszarze środowiska naturalnego przedsiębiorstwo realizuje podejście oparte na cyklu życia swojego produktu. Podstawowymi założeniami takiego podejścia jest: redukcja wpływu produktów i usług na środowisko; udoskonalenie społeczno-gospodarcze efektywności produktu/usługi w całym cyklu życia, czyli od pozyskania surowców i wytworzenia energii, przez etap produkcji i użytkowania, aż po recykling lub unieszkodliwianie na koniec okresu eksploatacji; zaangażowanie na rzecz ciągłego doskonalenia efektów swojej działalności środowiskowej. Hotel i Restauracja STOPKLATKA dzięki wynikom audytu środowiskowego zwiększył zasób posiadanej wiedzy, umiejętności oraz technik zarządzania, które zapewnią znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz umożliwi firmie wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem w przyszłości. Przeprowadzona analiza słabych i mocnych stron wykazała, że przedsiębiorstwo stosuje szeroki wachlarz rozwiązań prośrodowiskowych w obszarach: gospodarki odpadami, oszczędzania energii elektrycznej oraz obniżenia zużycia wody (tabela 1): 10

11 Tabela 1 Przykłady pozytywnego wypływu funkcjonowania Hotelu i Restauracji STOPKLATKA Aspekty działalności przedsiębiorstwa Obszar o pozytywnym wpływie na środowisko Oszczędność energii Oszczędność wody Gospodarka odpadami Pracownicy Przyroda Estetyka Zastosowano energooszczędne systemy oświetlenia na terenie obiektu np.: czujniki ruchu. Wszystkie lampy na terenie Hotelu i Restauracji STOPKLATKA posiadają żarówki energooszczędne. Prąd doprowadzany jest z sieci miejskiej. Termomodernizacja budynku (wymiana okien, zastosowanie najlepszej dostępnej izolacji elementów budynku podczas fazy budowy Hotelu i Restauracji STOPKLATKA ). Zamontowano wodomierze. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano zamknięty obieg wody. Toalety w pokojach Hotelu i Restauracji STOPKLATKA posiadają dwustopniowy przycisk spłukiwania. W Hotelu i Restauracji STOPKLATKA na etapie budowy obiektu zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne w instalacjach gospodarki wodno-ściekowej. Zarówno ścieki technologiczne jak i wody opadowe są kierowane poprzez separatory do kanalizacji. Ścieki z pomieszczeń kuchennych kierowane są przez separatory tłuszczu. Ścieki deszczowe z dachów i nawierzchni utwardzonych odprowadzane są do lokalnej kanalizacji deszczowej, z której trafią do zbiorników rozsączających. W Hotelu i Restauracji STOPKLATKA następuje segregacja odpadów. Segregowane są między innymi folie, papier, świetlówki, baterie, przeterminowane środki spożywcze, odpady organiczne. Odpady komunalne nie są sortowane. Wszystkie stosowane detergenty są biodegradowalne. Informowanie pracowników o obowiązkach z zakresu ochrony środowiska związanych z ich stanowiskami pracy. Zwracanie uwagi na pochodzenie zamawianych przez Hotel produktów żywnościowych. Poprawa estetyki najbliższego otoczenia związana z renowacją elewacji budynku Hotelu i Restauracji STOPKLATKA. Firma podejmuje działania proekologiczne na rzecz lokalnej społeczności mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Przykładem takich właśnie inicjatyw jest m.in. innowacyjna usługa w postaci wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej (ekoprodukt) zgodnej z zasadami CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju. 11

12 4.4.1 Ekoprodukt - wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna Przedsiębiorstwo, w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o.o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej, rozwinęło swoją działalność poprzez inwestycję polegającą na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu innowacyjnej usługi w postaci wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej (ekoprodukt). Wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna pełni następujące funkcje: a) ekologiczną: promowanie i zachowanie przyrodniczo cennych elementów lokalnego środowiska naturalnego; b) edukacyjną: zapoznanie się z walorami przyrodniczymi ziemi wąbrzeskiej oraz poznanie skutków ingerencji człowieka na środowisko naturalne; c) społeczną: kształtowanie postaw proekologicznych (w tym wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą i dbania o lokalne środowisko naturalne oraz uwrażliwienie na piękno przyrody) oraz integracja społeczna (ścieżka dzięki różnym rodzajom sprzętu pływającego jest dostępna dla osób, które z różnych powodów nie mogą aktywnie uprawiać sportu); d) rekreacyjno-wypoczynkową: aktywne spędzanie czasu, uporządkowanie i ukierunkowanie ruchu turystycznego, wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, rozwój elementów infrastruktury turystycznej. Wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna zlokalizowana jest na szlaku wodnym w obrębie Jeziora Zamkowego składającego się z akwenu pierwszego ( małe Jezioro Zamkowe) i drugiego ( duże Jezioro Zamkowe), w granicach administracyjnych Miasta Wąbrzeźno. Ścieżka o długości ok. 2,5 km składa się z 10 przystanków tematycznych zlokalizowanych po obwodzie małego Jeziora Zamkowego oraz w południowo-wschodniej część dużego Jeziora Zamkowego, równolegle do ścieżek rowerowo-pieszych. Lokalizacja wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej wraz z rozmieszczeniem i numerami poszczególnych przystanków została przedstawiona na rycinie nr 1. 12

13 Ryc. 1 Lokalizacja wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej na szlaku wodnym w obrębie Jeziora Zamkowego z uwzględnieniem numeracji poszczególnych przystanków [źródło: opracowanie własne] Ścieżkę wyposażono w tablice informacyjno-edukacyjne, sprzęt pływający i zabezpieczający oraz obiekty małej infrastruktury: 13

14 Przedsiębiorstwo, celem poprawy kondycji środowiska naturalnego, przeprowadziło analizę potencjalnych obszarów problemowych planowanej inwestycji, które mogą oddziaływać na środowisko: na Jeziorze Zamkowym obowiązuje zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, w związku z tym firma zakupiła sprzęt pływający o napędzie nożnym (rowery wodne) oraz ręcznym (kajaki wraz z wiosłami); ograniczenie zanieczyszczenia brzegów Jeziora Zamkowego odpadami poprzez zakup koszy na śmieci i ich racjonalne rozmieszczenie wzdłuż wytyczonego szlaku 14

15 wodnego. Dodatkowo tablice informacyjno-edukacyjne zostały wykonane z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych (np. tablice laminowane z PCV). Ma to też istotne znaczenie w aspekcie dalszego utrzymania wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej; zachowanie stref brzegowych Jeziora Zamkowego w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego realizowane głównie poprzez zaopiniowanie przez lokalny samorząd wizualizacji lokalizacji tablic na poszczególnych przystankach wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Dodatkowo tablice zlokalizowano wyłącznie na lądzie korzystając z istniejącej infrastruktury miasta Wąbrzeźna (pomosty, kładki, zagospodarowane brzegi jeziora, ciągi pieszo-jezdne zlokalizowane wzdłuż Jeziora Zamkowego), nie w wodzie, by ograniczyć ingerencję człowieka w środowisko naturalne; ważnym aspektem społecznym planowanej inwestycji było także ustalenie potrzeb społeczności lokalnej, szkoły i samorządu dotyczących planowanej inwestycji. Lokalny samorząd zaopiniował koncepcję (metoda i zakres) ekoproduktu z uwzględnieniem jego komplementarności z istniejącymi obszarami aktywizacji funkcji turystycznej Miasta Wąbrzeźno tj. strefy rekreacji, strefy zielonej (park i pobliskie formy ochrony przyrody), historycznej (ruiny zamku) i wodnej oraz dialogu ze społecznością lokalną na temat sposobów i potrzeb spędzania czasu wolnego w kontekście planowanej inwestycji. 15

16 4.5 Relacje z interesariuszami (w tym z konsumentami) Angażowanie interesariuszy wymaga dialogu pomiędzy organizacją a co najmniej jednym jej interesariuszem. Celem dialogu jest uzyskanie informacji do podjęcia odpowiednich działań i opracowania w tym zakresie programów. Organizacja poprzez dialog z wybranymi kluczowymi interesariuszami chce poznać ich oczekiwania co do sposobu uwzględniania ich wpływów. Organizacja może oddziaływać na swoich interesariuszy poprzez swoje decyzje i działania, a także poprzez udostępnianie interesariuszom informacji dotyczących podstaw tych decyzji. Organizacja ustaliła priorytety w dziedzinie integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji poprzez identyfikację interesariuszy, zagadnień i obszarów, w których organizacja ma największy wpływ poprzez swoje działania i decyzje. Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności wymaga przygotowania na podstawie dialogu i wprowadzenia odpowiednich programów działania w odniesieniu do priorytetów. W celu uzyskania pewności o skuteczności wdrażania w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacja podejmie się monitorowania bieżącej realizacji działań związanych z głównymi obszarami i wybranymi istotnymi zagadnieniami. Oprócz bieżącego monitorowania działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością organizacja będzie dokonywała przeglądów w regularnych odstępach czasu w celu porównania wyników działań z wartościami docelowymi oraz celami w zakresie społecznej odpowiedzialności, dla określenia postępu i odchyleń oraz w celu ustalenia niezbędnych zmian, jakich należy dokonać w programach i procedurach. Wybrane instrumenty budowania relacji z interesariuszami, za pomocą których przedsiębiorstwo będzie identyfikować oczekiwania interesariuszy i jednocześnie włączać je w procesy mające miejsce w firmie przedstawia tabela 2. Tabela 2 Instrumenty budowania relacji z interesariuszami. Kluczowi interesariusze Cel główny Instrumenty dialogu Społeczność lokalna, Społeczeństwo, Środowisko naturalne Pracownicy Organizacje powiązane (przedsiębiorcy, s amorządy), społeczność lokalna Określenie wrażliwości ludzi na działania firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności Uzyskanie zaangażowania pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz upowszechnianie idei CSR w otoczeniu biznesowym. 1) Sesja dialogu społecznego 2) Happening ekologiczny 1) Bieżąca wymiana informacji 2) Akcja wolontariatu pracowniczego 1) Sesja dialogu społecznego 2) Happening ekologiczny 16

17 Sesja dialogu społecznego spotkanie z interesariuszami Sesja dialogu społecznego spotkanie z interesariuszami firmy Gekko &Partners sp. z o.o. w Wąbrzeźnie odbyło się dniu w restauracji STOPKLATKA, w ramach realizacji Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o.o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej,. Udział wzięli przedstawiciele urzędów takich jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Wąbrzeźna, Powiatowy Urząd Pracy oraz współpracujących firm i organizacji społecznych: Lokalna Grupa Działania Wieczno, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, Wąbrzeskie Stowarzyszenie INICJATYWA, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego oraz przedstawiciele szkół ponadpodstawowych. Spotkanie prowadził moderator Pan Mirosław Gajewski, który przedstawił informacje o współfinansowaniu działań CSR firmy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)". Prezes Zarządu firmy, p. Robert Otręba przedstawił założenia strategii CSR spółki oraz wprowadzonego w 2014 roku ekoproduktu - wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Omówił również podejmowane dotychczas działania, m.in. happening ekologiczny oraz akcję wolontariatu pracowniczego. Dyskusja dotyczyła tematów ekologicznych i społecznych w mieście, rozwoju turystyki, dotychczasowej współpracy interesariuszy z firmą i możliwości jej rozwoju na przyszłość rozważana jest możliwość stworzenia wspólnego projektu z Miastem Wąbrzeźno w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, którego celem byłoby dalsze zagospodarowanie Podzamcza. Zebrani doszli do wniosku, że działania związane z odpowiedzialnością społeczną są uzasadnione biznesowo, gdyż przekładają się na budowanie przewagi konkurencyjnej. Podstawowe korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa wdrażające idee społecznej odpowiedzialności to przede wszystkim: wzrost innowacyjności, ograniczenie kosztów związane z wprowadzeniem rozwiązań proekologicznych, poprawa reputacji, zwiększona motywacja i satysfakcja pracowników. Z punktu widzenia administracji publicznej, podejmowanie przez firmy działań w zakresie społecznej odpowiedzialności przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, lepszego wykorzystania zasobów, ochrony środowiska i tworzenia większej liczby stabilnych miejsc pracy. W działania informacyjno-promocyjne, stanowiące element projektu w istotny sposób zaangażowana była firma Mongraf D.C., która, zgodnie z umową, wytypowała i zaprosiła uczestników, zapewniła prowadzenie spotkania (moderator) i udostępniła sprzęt nagłaśniający 17

18 4.6 Zaangażowanie społeczne Postępowanie przez firmę zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności w zakresie zaangażowania społecznego, jakkolwiek korzystne dla firmy z tytułu osiągniecia akceptacji społecznej, ma przede wszystkim cel altruistyczny, jakim jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w tym na rzecz społeczności lokalnej. Wynika z tego, że realizacja działań prospołecznych nie może być oparta na fałszywych, czy wymyślonych skonstruowanych marketingowo przesłankach, ale na prawdziwych potrzebach i oczekiwaniach względem działalności firmy ujawnionych u interesariuszy. Firma Gekko&Partners zidentyfikowała jedno ze swoich działań, jakim jest eksploatacja plaży miejskiej w Wąbrzeźnie, jako potencjalny obszar zaangażowania społecznego z szerszym gronem interesariuszy niż dotychczasowi. Nowe zaangażowanie spowodowało powstanie nowych relacji w społeczności lokalnej. Firma zamierza działać na rzecz lokalnej społeczności, promując walory przyrodnicze obszaru, na którym działa i ideę aktywnego wypoczynku, co jest przykładem dbania o zrównoważony rozwój odpowiedzialnej społecznie firmy (promowane działania są usługami komercyjnymi, a więc firma na nich zarabia, ale w taki sposób, że wpływają one pozytywnie na odbiór jej wizerunku. Istotne było ustalenie czy społeczność lokalna jest wrażliwa na działania społecznie odpowiedzialne i czy wykazuje zapotrzebowanie na informacje dotyczące zaproponowanego działania proekologicznego, ale również pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz CSR, jako pojęć tworzących kontekst dla tego działania. Dlatego podjęto próbę aktywizacji społeczności lokalnej, organizując happening ekologiczny. 18

19 4.6.1 Happening ekologiczny Happening ekologiczny odbył się w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej dnia 30 września 2014 roku. Oprócz wszystkich chętnych mieszkańców miasta, specjalnie zaproszono na niego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, pracowników Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Specjalnymi gośćmi imprezy byli członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa z Wąbrzeźna. Gospodarzami spotkania byli pracownicy spółki GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. W programie spotkania znalazły się: spotkanie w amfiteatrze nad Jeziorem Zamkowym i pogadanka na temat Ekologicznych problemów utrzymania Podzamcza w Wąbrzeźnie, jako miejsca aktywnego wypoczynku i pamięci historycznej; przejście uczestników spotkania wzdłuż wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie i przedstawienie informacji zawartych w ramach tej ścieżki; 19

20 spotkanie w Hotelu i Restauracji STOPKLATKA należącej do spółki GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. obejmujące: wyświetlenie filmu przygotowanego przez Urząd Miasta Wąbrzeźna nt. Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźna na lata , ze szczególnym uwzględnieniem problemów ekologii i turystyki tego mikroregionu, dyskusję na temat barier rozwoju ekologicznego myślenia o najbliższym otoczeniu oraz przedstawienie projektu CSR realizowanego przez GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. W czasie spotkania jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi przez spółkę materiałami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki spotkania. Skorzystali również z poczęstunku Hotelu i Restauracji STOPKLATKA w Wąbrzeźnie. 20

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

marcu br., a drugi w IV kwartale

marcu br., a drugi w IV kwartale PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) finansowany

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Strona1 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NR 1 FIRMA HANDLOWO USŁUGOWEJ PODHALANIN S.C. TERESA KIEŁPIŃSKA, DARIA KIEŁPIŃSKA Kraków, 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry z dnia 28.12.2015 r. Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na wdrożenie CSR

Wsparcie na wdrożenie CSR Wsparcie na wdrożenie CSR W marcu 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy w Polsce konkurs, w którym przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie na wdrożenie działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju" Trzecia edycja konkursu, 2013 rok. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

MOTOMED Raport CSR. Strona 1

MOTOMED Raport CSR.  Strona 1 MOTOMED 2016 Raport CSR www.motomed.com.pl Strona 1 Strategia CSR Głównymi celami projektu Wdrożenie CSR były rozwinięcie i wdrożenie strategii CSR w trzech obszarach: 1. Ochrona środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Raport wykonania działań w Obszarze 1: Środowisko Naturalne

Raport wykonania działań w Obszarze 1: Środowisko Naturalne Raport wykonania działań w Obszarze 1: Środowisko Naturalne Michalina Konkel Tadeusz Reimus Projekt pn. Inwestując w Przyszłość Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna

Dobry klimat dla powiatów I Samorządowa Konferencja Klimatyczna I Samorządowa Konferencja Klimatyczna Doświadczenia projektu LAKS Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto Warszawa, 19-20 kwietnia 2012 r. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o.

Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o. o. Instytut Turystyki w Krakowie, Sp. z o.o., z dniem 1 grudnia 2013 r. rozpoczął realizację dwóch projektów doradczo-szkoleniowych pt.: Klimatyczne uzdrowiska oraz Czas na ekologiczny hotel. Projekty są

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016 Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej ROZWÓJ I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI, INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne. ANKIETA Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne Szanowni Państwo, Świadczenie usług przez administrację publiczną jest ważnym tematem w

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011-2012 Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z dnia 8 stycznia 2011r. Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy

Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rewitalizacja rzeki Bystrzycy Rzeka Bystrzyca jest główną rzeką przepływającą przez Lublin. Dopływami Bystrzycy na terenie miasta są rzeki Czerniejówka i Czechówka. Rzeka Bystrzyca Rzeka Czerniejówka Rzeka

Bardziej szczegółowo