Gekko&Partners sp. z o. o. w Wąbrzeźnie RAPORT. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gekko&Partners sp. z o. o. w Wąbrzeźnie RAPORT. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU za rok 2014"

Transkrypt

1 Gekko&Partners sp. z o. o. w Wąbrzeźnie RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU za rok 2014 przygotowany w ramach realizacji projektu pt. Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy NABÓR II organizowanego przez SWISS CONTRIBUTION i PARP. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 1

2 SPIS TREŚCI 1 Słowo wstępne O raporcie O firmie Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Ład organizacyjny Prawa człowieka Stosunki pracy Akcja wolontariatu pracowniczego Środowisko Ekoprodukt - wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna Relacje z interesariuszami (w tym z konsumentami) Sesja dialogu społecznego spotkanie z interesariuszami Zaangażowanie społeczne Happening ekologiczny

3 1 Słowo wstępne Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport społecznej odpowiedzialności firmy Gekko&Partners sp. z o.o. Za jego pośrednictwem chcemy przybliżyć Państwu naszą firmę oraz sposób myślenia o odpowiedzialnym biznesie. Firma Gekko&Partners sp. z o.o. jest firmą rodzinną. Od samego początku istnienia firmy przyjęliśmy zasadę prowadzenia biznesu w sposób zgodny z wartościami, wśród których ważne miejsce zajmuje odpowiedzialność wobec kontrahentów, pracowników, lokalnych społeczności oraz innych interesariuszy. Starannie budujemy zespół złożony z osób hołdujących podobnym zasadom, dzięki którym firma może rozwijać się bez obaw i stawać się wyznaczającym trendy liderem na lokalnym rynku usług hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych. Planując strategię nowej firmy, na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń biznesowych postanowiliśmy, iż ważnym jej elementem musi być nacisk na właściwe, zrównoważone postępowanie. Dlatego postanowiliśmy zdefiniować obszary odpowiedzialności, nazwać je oraz określić kierunki rozwoju i pola do doskonalenia. Tak powstała nasza strategia odpowiedzialności społecznej (CSR), obejmującą trzy główne obszary: relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne oraz środowisko naturalne. W ramach każdego obszaru określiliśmy kierunki strategiczne tj. wartościowe miejsce pracy, wsparcie rozwoju lokalnej społeczności oraz efektywna dystrybucja z poszanowaniem środowiska naturalnego. Przed nami kolejne wyzwania - strategia wyznacza ambitne ramy, które musimy teraz wypełnić działaniami. Mamy nadzieję, że raport w interesujący dla Państwa sposób zobrazuje nasze rozumienie społecznej odpowiedzialności. Aby móc w przyszłości jeszcze lepiej odpowiedzieć na Państwa oczekiwania, gorąco zachęcam do dzielenia się z nami wszelkimi uwagami i komentarzami zarówno co do raportu, jak i działalności firmy. Zapraszam do lektury! Prezes Zarządu Robert Otręba 3

4 2 O raporcie Podstawą opracowania planu działań w obszarze zaangażowanie społeczne, w tym systemu raportowania jest zlecenie ze strony przedsiębiorstwa: Nazwa przedsiębiorstwa Gekko&Partners sp. z o. o. NIP REGON Adres siedziby Osoba do kontaktu ul. Partyzanta 22, Wąbrzeźno Robert Otręba Prezes Zarządu tel. kom w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Niniejsze opracowanie prezentuje sposób zarządzania przedsiębiorstwem oraz realizację strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych i zostało utworzone w głównej mierze na podstawie przeprowadzonych działań w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Celem opracowania jest wzrost zaangażowania interesariuszy, przekazywanie informacji w ramach polityki przejrzystości i promocja idei CSR, natomiast zakres stanowi opracowanie i zapoczątkowanie systemu raportowania: przygotowanie raportu odpowiedzialności społecznej obejmującego kompleksowo wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności zawarte w normie ISO , w tym umieszczenie raportu na stronie firmy. Częstotliwość aktualizacji raz w roku, co najmniej przez trzy lata (realizacja koncepcji komunikacji społecznej w obszarze środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne). 4

5 3 O firmie Firma powstała w 2011 roku. Przeważającym rodzajem działalności jest prowadzenie Hotelu i Restauracji "STOPKLATKA" w Wąbrzeźnie - świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych. Zarówno obroty handlowe przedsiębiorstwa, jak i poziom zatrudnienia klasyfikują je jako mikroprzedsiębiorstwo. Opisywana firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hotel i Restauracja "STOPKLATKA" tworzy kameralną atmosferę i niepowtarzalny klimat magii kina. Klienci hotelu mają do dyspozycji 5 dwuosobowych pokoi. Każdy z pokoi poświęcony jest innej tematyce filmowej. Wystrój uzupełnia komfortowe wyposażenie pokoi, zapewniające przyjemny pobyt i możliwość pracy. Na terenie całego obiektu działa bezprzewodowy Internet. Kuchnia oparta na kuchni polskiej i włoskiej powinna zadowolić gusta wszystkich klientów. Na zlecenie innych podmiotów organizuje pełną obsługę cateringową. Dla dzieci stworzono salę zabaw, aby pobyt ich rodziców lub opiekunów, mógł być satysfakcjonujący. Hotel jest miejscem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren przy głównym wejściu do budynku znajduje się na tym samym poziomie co posadzka wewnątrz holu recepcyjnego, co umożliwia dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Celem umożliwienia korzystania z części restauracyjno-konferencyjnej osobom niepełnosprawnym, używa się w tym celu przenośnego podnośnika schodowego z poziomu recepcji na wysoki parter. Ofertę uzupełnia pub dla palących (i nie tylko) wyposażony w dwa ekrany telewizyjne. Firma należy do Golubsko-Dobrzyńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, jako podmiotu integrującego przedsiębiorstwa sektora turystycznego w ramach branżowego powiązania kooperacyjnego. W powiecie wąbrzeskim podobna grupa nie działa. W 2014 roku Spółka współorganizowała I Wąbrzeski Festiwal Historyczny, współdziałając w tym zakresie z lokalnym stowarzyszeniem Wąbrzeska Kultura. Podczas festiwalu zorganizowano koncert muzyki Chopina i Wieniawskiego w Restauracji STOPKLATKA oraz wyświetlono cykl filmów o tematyce historycznej. Na zakończenie na Podzamczu zorganizowano koncert pieśni historycznej oraz inscenizację bitwy pod Monte Casino. Plażę Podzamcza udostępniono na pokaz kawaleryjski. W następnych latach planuje się kontynuacje tej tradycji. 5

6 4 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 4.1 Ład organizacyjny Ład organizacyjny to system, poprzez który przedsiębiorstwo podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. Skuteczny ład organizacyjny zapewni możliwość podejmowania działań przedsiębiorstwa w pozostałych obszarach oraz wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności. W zakresie formalnych mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwo zmierza do ustalenia prawidłowości struktury organizacyjnej oraz przebiegających w organizacji procesów (Zarządzanie Przez Cele, Zarządzanie Przez Informowanie, Zarządzanie Przez Zaufanie, delegowania uprawnień i odpowiedzialności). W zakresie nieformalnych mechanizmów zarządzania przedsiębiorstwo zmierza do zidentyfikowania prawidłowości relacji międzyludzkich i stylu przywództwa i ich wpływu na kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (identyfikacja stylów kierowania; przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w pracy np.: dyskryminacja i mobbing; satysfakcja z pracy; identyfikacja pracowników z wartościami społecznej odpowiedzialności). W roku 2014 dokonano przeglądu procesów i struktur decyzyjnych pod kątem tego, czy umożliwiają stosowanie praktyk społecznie odpowiedzialnych. Kierownictwo firmy stwierdziło, że system działa prawidłowo. Przegląd będzie dokonywany cyklicznie, co roku. 6

7 4.2 Prawa człowieka Przestrzeganie praw człowieka wpływa na interesy pracowników. Ponadto propagowanie przestrzegania praw człowieka wpływa na interesy organizacji powiązanych: konkurentów, uczestników łańcucha tworzenia wartości, innych organizacji z sektora MŚP w najbliższym otoczeniu. Przedsiębiorstwo zamierza sukcesywnie wdrażać zespół działań na rzecz przestrzegania praw człowieka przez organizację, takich jak: Stworzenie polityki organizacji dotyczącej poszanowania praw człowieka w odniesieniu do pracowników organizacji. Stworzenie mechanizmów umożliwiających zgłaszanie i rozpatrywanie skarg przez pracowników. Stworzenie działań uniemożliwiających występowanie wszelkich przejawów dyskryminacji pracowników, zwłaszcza w zakresie dyskryminacji płciowej, wiekowej, niepełno sprawnościowej (CSR-Disability) itp. Umożliwienie pracownikom prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń oraz układów zbiorowych. Eliminowanie wszelkich przejawów pracy przymusowej lub obowiązkowej. Przestrzeganie zakazu pracy dzieci, zgodnie z konwencją MOP. Uczestnictwo w propagowaniu i ochronie praw człowieka. Weryfikacja partnerów pod względem przestrzegania praw człowieka przez jednostki powiązane z organizacją. Powinno to zostać uwzględnione w podstawowych procesach. Stworzenie działań uniemożliwiających występowanie wszelkich przejawów dyskryminacji partnerów, klientów, interesariuszy i innych osób. Szczegółowy opis działań podejmowanych w tym zakresie w roku 2014 zamieszczono w rozdziale dotyczącym stosunków pracy i relacji z interesariuszami. 7

8 4.3 Stosunki pracy W interesie społeczności lokalnej jest aby jej członkowie podejmowali pracę, gdyż jest to podstawa do podnoszenia standardu życia społeczeństwa. Gekko&Partners deklaruje zatem podejmowania działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy uznanych jako stosunek pracy w myśl prawa polskiego. Głównymi zainteresowanymi działaniami na rzecz stosunków pracy w firmie są jednak jej pracownicy. Wobec nich przedsiębiorstwo deklaruje: Podejmowanie działań w zakresie godnych warunków pracy w odniesieniu do wynagrodzeń, godzin pracy, odpoczynku po tygodniu pracy, świąt, zdrowia i ochrony macierzyństwa. Zapewnienie odpowiednich wynagrodzeń na danym stanowisku pracy i terminowość wypłat. Zapewnienie opieki socjalnej pracownikom. Przedsiębiorstwo w roku 2014 przyjęło plany działania w obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa: 1) w zakresie opracowania i wdrożenia polityki antymobbingowej, zawierający: a) Diagnozę subiektywnej jakości życia zawodowego, b) Diagnozę mobbingu i sytuacji kryzysowych oraz wypalenia zawodowego, c) Diagnozę stylu kierowania w przedsiębiorstwie, d) Obiektywną ocenę jakości życia zawodowego, e) Prewencyjną Procedurę Antymobbingową i Przeciwdyskryminacyjną. 2) w zakresie zaangażowania pracowników we wdrożenie strategii CSR, zawierający: a) Diagnozę odpowiedzialności w zakresie CSR, b) Zagrożenia we wdrażaniu CSR w MŚP, c) Propozycję połączenia oceny wydajności pracowników z kwestiami związanymi z odpowiedzialnością biznesu, d) Procedurę włączania pracowników do zarządzania, w tym w realizację strategii CSR, e) Przykłady dobrych praktyk 8

9 4.3.1 Akcja wolontariatu pracowniczego 26 września 2014 roku odbyła się akcja wolontariatu pracowniczego w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Miejscem akcji było Podzamcze w Wąbrzeźnie. Celem akcji było przedstawienie bliskim i znajomym pracowników firmy GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. idei wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej wokół Jeziora Zamkowego w Wąbrzeźnie realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez PARP w Warszawie ze środków SWISS CONTRIBUTION. Wolontariusze pracownicy GEKKO&PARTNERS zaprosili swoich bliskich i znajomych na piknik rodzinny w ramach którego przewidziano między innymi: spotkanie otwierające na którym podzielono przybyłych na 2 grupy: pierwsza, zajęła się sprzątaniem linii brzegowej wzdłuż ścieżki ekologicznej, natomiast druga, uzbrojona w odpowiedni sprzęt spenetrowała dno jeziora do głębokości 1 metra, we wszystkich miejscach, w których pływający wzdłuż ścieżki mogą dopłynąć do brzegu i wychodzić na niego w celu zapoznania się z informacjami na niej usytuowanymi oraz plaży; gry i zabawy rodzinne m.in.: wyścig z jajkiem sztafeta, wyścigi kajakowe (pojedyncze i drużynowa sztafeta), turniej rysowania kredą dla najmłodszych, quiz z wiedzy o historii Wąbrzeźna, o segregacji odpadów; ognisko dla wszystkich uczestników i wspólne pieczenie kiełbasek W akcji wzięło udział około 60 osób zaproszonych przez 8 wolontariuszy. Wspólnie zebrali 18 worków śmieci, z czego aż cztery szkła potłuczonego i w części zatopionego w wodzie. W czasie akcji rozdano materiały o treści promującej ekologiczny styl życia i nowo powstałą ścieżkę ekologiczną. 9

10 4.4 Środowisko Przedsiębiorstwo Gekko&Partners sp. z o. o. (w tym Hotel i Restauracja STOPKLATKA ) spełnia obowiązki prawne i organizacyjne w zakresie ochrony środowiska. Hotel i Restauracja "STOPKLATKA" posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia sanitarne, p.poż. i bhp, spełnia również przepisy ogólne i warunki techniczne dla branż takich jak: architektoniczno-budowlana, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, wentylacyjna i grzewcza. Zastosowane materiały budowlane, instalacje i urządzenia oraz sposób użytkowania budynku nie wywołują ponadnormatywnych, uciążliwych dla otoczenia: hałasów, wibracji, zakłóceń. Gospodarka odpadami spełnia wymagania ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych. Przedsiębiorstwo było wielokrotnie kontrolowane przez różnego rodzaju instytucje i zrealizowało zalecenia wynikające z protokołów pokontrolnych. W obszarze środowiska naturalnego przedsiębiorstwo realizuje podejście oparte na cyklu życia swojego produktu. Podstawowymi założeniami takiego podejścia jest: redukcja wpływu produktów i usług na środowisko; udoskonalenie społeczno-gospodarcze efektywności produktu/usługi w całym cyklu życia, czyli od pozyskania surowców i wytworzenia energii, przez etap produkcji i użytkowania, aż po recykling lub unieszkodliwianie na koniec okresu eksploatacji; zaangażowanie na rzecz ciągłego doskonalenia efektów swojej działalności środowiskowej. Hotel i Restauracja STOPKLATKA dzięki wynikom audytu środowiskowego zwiększył zasób posiadanej wiedzy, umiejętności oraz technik zarządzania, które zapewnią znaczne ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne oraz umożliwi firmie wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem w przyszłości. Przeprowadzona analiza słabych i mocnych stron wykazała, że przedsiębiorstwo stosuje szeroki wachlarz rozwiązań prośrodowiskowych w obszarach: gospodarki odpadami, oszczędzania energii elektrycznej oraz obniżenia zużycia wody (tabela 1): 10

11 Tabela 1 Przykłady pozytywnego wypływu funkcjonowania Hotelu i Restauracji STOPKLATKA Aspekty działalności przedsiębiorstwa Obszar o pozytywnym wpływie na środowisko Oszczędność energii Oszczędność wody Gospodarka odpadami Pracownicy Przyroda Estetyka Zastosowano energooszczędne systemy oświetlenia na terenie obiektu np.: czujniki ruchu. Wszystkie lampy na terenie Hotelu i Restauracji STOPKLATKA posiadają żarówki energooszczędne. Prąd doprowadzany jest z sieci miejskiej. Termomodernizacja budynku (wymiana okien, zastosowanie najlepszej dostępnej izolacji elementów budynku podczas fazy budowy Hotelu i Restauracji STOPKLATKA ). Zamontowano wodomierze. W urządzeniach klimatyzacyjnych zastosowano zamknięty obieg wody. Toalety w pokojach Hotelu i Restauracji STOPKLATKA posiadają dwustopniowy przycisk spłukiwania. W Hotelu i Restauracji STOPKLATKA na etapie budowy obiektu zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne w instalacjach gospodarki wodno-ściekowej. Zarówno ścieki technologiczne jak i wody opadowe są kierowane poprzez separatory do kanalizacji. Ścieki z pomieszczeń kuchennych kierowane są przez separatory tłuszczu. Ścieki deszczowe z dachów i nawierzchni utwardzonych odprowadzane są do lokalnej kanalizacji deszczowej, z której trafią do zbiorników rozsączających. W Hotelu i Restauracji STOPKLATKA następuje segregacja odpadów. Segregowane są między innymi folie, papier, świetlówki, baterie, przeterminowane środki spożywcze, odpady organiczne. Odpady komunalne nie są sortowane. Wszystkie stosowane detergenty są biodegradowalne. Informowanie pracowników o obowiązkach z zakresu ochrony środowiska związanych z ich stanowiskami pracy. Zwracanie uwagi na pochodzenie zamawianych przez Hotel produktów żywnościowych. Poprawa estetyki najbliższego otoczenia związana z renowacją elewacji budynku Hotelu i Restauracji STOPKLATKA. Firma podejmuje działania proekologiczne na rzecz lokalnej społeczności mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Przykładem takich właśnie inicjatyw jest m.in. innowacyjna usługa w postaci wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej (ekoprodukt) zgodnej z zasadami CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju. 11

12 4.4.1 Ekoprodukt - wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna Przedsiębiorstwo, w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o.o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej, rozwinęło swoją działalność poprzez inwestycję polegającą na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu innowacyjnej usługi w postaci wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej (ekoprodukt). Wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna pełni następujące funkcje: a) ekologiczną: promowanie i zachowanie przyrodniczo cennych elementów lokalnego środowiska naturalnego; b) edukacyjną: zapoznanie się z walorami przyrodniczymi ziemi wąbrzeskiej oraz poznanie skutków ingerencji człowieka na środowisko naturalne; c) społeczną: kształtowanie postaw proekologicznych (w tym wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą i dbania o lokalne środowisko naturalne oraz uwrażliwienie na piękno przyrody) oraz integracja społeczna (ścieżka dzięki różnym rodzajom sprzętu pływającego jest dostępna dla osób, które z różnych powodów nie mogą aktywnie uprawiać sportu); d) rekreacyjno-wypoczynkową: aktywne spędzanie czasu, uporządkowanie i ukierunkowanie ruchu turystycznego, wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, rozwój elementów infrastruktury turystycznej. Wodna edukacyjna ścieżka ekologiczna zlokalizowana jest na szlaku wodnym w obrębie Jeziora Zamkowego składającego się z akwenu pierwszego ( małe Jezioro Zamkowe) i drugiego ( duże Jezioro Zamkowe), w granicach administracyjnych Miasta Wąbrzeźno. Ścieżka o długości ok. 2,5 km składa się z 10 przystanków tematycznych zlokalizowanych po obwodzie małego Jeziora Zamkowego oraz w południowo-wschodniej część dużego Jeziora Zamkowego, równolegle do ścieżek rowerowo-pieszych. Lokalizacja wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej wraz z rozmieszczeniem i numerami poszczególnych przystanków została przedstawiona na rycinie nr 1. 12

13 Ryc. 1 Lokalizacja wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej na szlaku wodnym w obrębie Jeziora Zamkowego z uwzględnieniem numeracji poszczególnych przystanków [źródło: opracowanie własne] Ścieżkę wyposażono w tablice informacyjno-edukacyjne, sprzęt pływający i zabezpieczający oraz obiekty małej infrastruktury: 13

14 Przedsiębiorstwo, celem poprawy kondycji środowiska naturalnego, przeprowadziło analizę potencjalnych obszarów problemowych planowanej inwestycji, które mogą oddziaływać na środowisko: na Jeziorze Zamkowym obowiązuje zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, w związku z tym firma zakupiła sprzęt pływający o napędzie nożnym (rowery wodne) oraz ręcznym (kajaki wraz z wiosłami); ograniczenie zanieczyszczenia brzegów Jeziora Zamkowego odpadami poprzez zakup koszy na śmieci i ich racjonalne rozmieszczenie wzdłuż wytyczonego szlaku 14

15 wodnego. Dodatkowo tablice informacyjno-edukacyjne zostały wykonane z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych (np. tablice laminowane z PCV). Ma to też istotne znaczenie w aspekcie dalszego utrzymania wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej; zachowanie stref brzegowych Jeziora Zamkowego w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego realizowane głównie poprzez zaopiniowanie przez lokalny samorząd wizualizacji lokalizacji tablic na poszczególnych przystankach wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Dodatkowo tablice zlokalizowano wyłącznie na lądzie korzystając z istniejącej infrastruktury miasta Wąbrzeźna (pomosty, kładki, zagospodarowane brzegi jeziora, ciągi pieszo-jezdne zlokalizowane wzdłuż Jeziora Zamkowego), nie w wodzie, by ograniczyć ingerencję człowieka w środowisko naturalne; ważnym aspektem społecznym planowanej inwestycji było także ustalenie potrzeb społeczności lokalnej, szkoły i samorządu dotyczących planowanej inwestycji. Lokalny samorząd zaopiniował koncepcję (metoda i zakres) ekoproduktu z uwzględnieniem jego komplementarności z istniejącymi obszarami aktywizacji funkcji turystycznej Miasta Wąbrzeźno tj. strefy rekreacji, strefy zielonej (park i pobliskie formy ochrony przyrody), historycznej (ruiny zamku) i wodnej oraz dialogu ze społecznością lokalną na temat sposobów i potrzeb spędzania czasu wolnego w kontekście planowanej inwestycji. 15

16 4.5 Relacje z interesariuszami (w tym z konsumentami) Angażowanie interesariuszy wymaga dialogu pomiędzy organizacją a co najmniej jednym jej interesariuszem. Celem dialogu jest uzyskanie informacji do podjęcia odpowiednich działań i opracowania w tym zakresie programów. Organizacja poprzez dialog z wybranymi kluczowymi interesariuszami chce poznać ich oczekiwania co do sposobu uwzględniania ich wpływów. Organizacja może oddziaływać na swoich interesariuszy poprzez swoje decyzje i działania, a także poprzez udostępnianie interesariuszom informacji dotyczących podstaw tych decyzji. Organizacja ustaliła priorytety w dziedzinie integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji poprzez identyfikację interesariuszy, zagadnień i obszarów, w których organizacja ma największy wpływ poprzez swoje działania i decyzje. Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności wymaga przygotowania na podstawie dialogu i wprowadzenia odpowiednich programów działania w odniesieniu do priorytetów. W celu uzyskania pewności o skuteczności wdrażania w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacja podejmie się monitorowania bieżącej realizacji działań związanych z głównymi obszarami i wybranymi istotnymi zagadnieniami. Oprócz bieżącego monitorowania działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością organizacja będzie dokonywała przeglądów w regularnych odstępach czasu w celu porównania wyników działań z wartościami docelowymi oraz celami w zakresie społecznej odpowiedzialności, dla określenia postępu i odchyleń oraz w celu ustalenia niezbędnych zmian, jakich należy dokonać w programach i procedurach. Wybrane instrumenty budowania relacji z interesariuszami, za pomocą których przedsiębiorstwo będzie identyfikować oczekiwania interesariuszy i jednocześnie włączać je w procesy mające miejsce w firmie przedstawia tabela 2. Tabela 2 Instrumenty budowania relacji z interesariuszami. Kluczowi interesariusze Cel główny Instrumenty dialogu Społeczność lokalna, Społeczeństwo, Środowisko naturalne Pracownicy Organizacje powiązane (przedsiębiorcy, s amorządy), społeczność lokalna Określenie wrażliwości ludzi na działania firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności Uzyskanie zaangażowania pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz upowszechnianie idei CSR w otoczeniu biznesowym. 1) Sesja dialogu społecznego 2) Happening ekologiczny 1) Bieżąca wymiana informacji 2) Akcja wolontariatu pracowniczego 1) Sesja dialogu społecznego 2) Happening ekologiczny 16

17 Sesja dialogu społecznego spotkanie z interesariuszami Sesja dialogu społecznego spotkanie z interesariuszami firmy Gekko &Partners sp. z o.o. w Wąbrzeźnie odbyło się dniu w restauracji STOPKLATKA, w ramach realizacji Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o.o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej,. Udział wzięli przedstawiciele urzędów takich jak: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy Wąbrzeźna, Powiatowy Urząd Pracy oraz współpracujących firm i organizacji społecznych: Lokalna Grupa Działania Wieczno, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, Wąbrzeskie Stowarzyszenie INICJATYWA, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego oraz przedstawiciele szkół ponadpodstawowych. Spotkanie prowadził moderator Pan Mirosław Gajewski, który przedstawił informacje o współfinansowaniu działań CSR firmy ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)". Prezes Zarządu firmy, p. Robert Otręba przedstawił założenia strategii CSR spółki oraz wprowadzonego w 2014 roku ekoproduktu - wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej. Omówił również podejmowane dotychczas działania, m.in. happening ekologiczny oraz akcję wolontariatu pracowniczego. Dyskusja dotyczyła tematów ekologicznych i społecznych w mieście, rozwoju turystyki, dotychczasowej współpracy interesariuszy z firmą i możliwości jej rozwoju na przyszłość rozważana jest możliwość stworzenia wspólnego projektu z Miastem Wąbrzeźno w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, którego celem byłoby dalsze zagospodarowanie Podzamcza. Zebrani doszli do wniosku, że działania związane z odpowiedzialnością społeczną są uzasadnione biznesowo, gdyż przekładają się na budowanie przewagi konkurencyjnej. Podstawowe korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa wdrażające idee społecznej odpowiedzialności to przede wszystkim: wzrost innowacyjności, ograniczenie kosztów związane z wprowadzeniem rozwiązań proekologicznych, poprawa reputacji, zwiększona motywacja i satysfakcja pracowników. Z punktu widzenia administracji publicznej, podejmowanie przez firmy działań w zakresie społecznej odpowiedzialności przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, lepszego wykorzystania zasobów, ochrony środowiska i tworzenia większej liczby stabilnych miejsc pracy. W działania informacyjno-promocyjne, stanowiące element projektu w istotny sposób zaangażowana była firma Mongraf D.C., która, zgodnie z umową, wytypowała i zaprosiła uczestników, zapewniła prowadzenie spotkania (moderator) i udostępniła sprzęt nagłaśniający 17

18 4.6 Zaangażowanie społeczne Postępowanie przez firmę zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności w zakresie zaangażowania społecznego, jakkolwiek korzystne dla firmy z tytułu osiągniecia akceptacji społecznej, ma przede wszystkim cel altruistyczny, jakim jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w tym na rzecz społeczności lokalnej. Wynika z tego, że realizacja działań prospołecznych nie może być oparta na fałszywych, czy wymyślonych skonstruowanych marketingowo przesłankach, ale na prawdziwych potrzebach i oczekiwaniach względem działalności firmy ujawnionych u interesariuszy. Firma Gekko&Partners zidentyfikowała jedno ze swoich działań, jakim jest eksploatacja plaży miejskiej w Wąbrzeźnie, jako potencjalny obszar zaangażowania społecznego z szerszym gronem interesariuszy niż dotychczasowi. Nowe zaangażowanie spowodowało powstanie nowych relacji w społeczności lokalnej. Firma zamierza działać na rzecz lokalnej społeczności, promując walory przyrodnicze obszaru, na którym działa i ideę aktywnego wypoczynku, co jest przykładem dbania o zrównoważony rozwój odpowiedzialnej społecznie firmy (promowane działania są usługami komercyjnymi, a więc firma na nich zarabia, ale w taki sposób, że wpływają one pozytywnie na odbiór jej wizerunku. Istotne było ustalenie czy społeczność lokalna jest wrażliwa na działania społecznie odpowiedzialne i czy wykazuje zapotrzebowanie na informacje dotyczące zaproponowanego działania proekologicznego, ale również pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz CSR, jako pojęć tworzących kontekst dla tego działania. Dlatego podjęto próbę aktywizacji społeczności lokalnej, organizując happening ekologiczny. 18

19 4.6.1 Happening ekologiczny Happening ekologiczny odbył się w ramach Projektu Opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz planów działania w firmie Gekko&Partners sp. z o. o. wraz z wdrożeniem ekoproduktu wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej dnia 30 września 2014 roku. Oprócz wszystkich chętnych mieszkańców miasta, specjalnie zaproszono na niego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, pracowników Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Specjalnymi gośćmi imprezy byli członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa z Wąbrzeźna. Gospodarzami spotkania byli pracownicy spółki GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie. W programie spotkania znalazły się: spotkanie w amfiteatrze nad Jeziorem Zamkowym i pogadanka na temat Ekologicznych problemów utrzymania Podzamcza w Wąbrzeźnie, jako miejsca aktywnego wypoczynku i pamięci historycznej; przejście uczestników spotkania wzdłuż wodnej edukacyjnej ścieżki ekologicznej nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie i przedstawienie informacji zawartych w ramach tej ścieżki; 19

20 spotkanie w Hotelu i Restauracji STOPKLATKA należącej do spółki GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. obejmujące: wyświetlenie filmu przygotowanego przez Urząd Miasta Wąbrzeźna nt. Strategii Rozwoju Miasta Wąbrzeźna na lata , ze szczególnym uwzględnieniem problemów ekologii i turystyki tego mikroregionu, dyskusję na temat barier rozwoju ekologicznego myślenia o najbliższym otoczeniu oraz przedstawienie projektu CSR realizowanego przez GEKKO&PARTNERS Sp. z o.o. W czasie spotkania jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi przez spółkę materiałami szkoleniowymi dotyczącymi tematyki spotkania. Skorzystali również z poczęstunku Hotelu i Restauracji STOPKLATKA w Wąbrzeźnie. 20

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo